A támogatás célja. Fogalmak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A támogatás célja. Fogalmak"

Átírás

1 A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: A támogatás célja 1. A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, illetve forgalmazásának javításával, vagy új termékek, eljárások, technológiák bevezetésével növekedjen a mezőgazdasági üzem, illetve élelmiszeripari vállalkozás összteljesítménye, továbbá teljesüljenek a vonatkozó közösségi előírások. E rendelet alkalmazásában: Fogalmak különleges táplálkozási célt szolgáló élelmiszer: a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer, valamint az élelmiszerekről szóló évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKIM rendelet 9. számú melléklete szerinti termék; 2. élelmiszer minőségi rendszer: a 2092/91/EGK tanácsi rendelet szerint, valamint a bor külön jogszabály szerinti eredetvédelme; 3. kényelmi termék: elsősorban olyan előkészített félkész és késztermékek, amelyek a nyersanyagoknál magasabb készültségi fokúak, s ez a tulajdonságuk megkönnyíti és lerövidíti az ételkészítés műveletét. 4. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerint; 5. nagyvállalat: a KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, mely 750 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatott célterületek, a támogatás jellege 3.

2 2 (1) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe: a) a termék-előállítás fejlesztése aa) az alapanyag-kezelés fejlesztése 1. az alapanyag-fogadás feltételeinek javítása; 2. az alapanyag-tárolás feltételeinek javítása; ab) a termékfeldolgozás fejlesztése 1. termelés koncentrációja; 2. termékszerkezet optimalizálása; 3. technológiai kapacitások közötti összhang megteremtése; 4. külön jogszabályban meghatározott különleges táplálkozási célt szolgáló élelmiszerek előállítása; 5. kényelmi termékek előállítására irányuló fejlesztésre; ac) a készáru-kezelés fejlesztése 1. a készáru-tárolás feltételeinek javítása; 2. a készáru-kiadás feltételeinek javítása; b) élelmiszerbiztonsági feltételek javítása, üzemirányítás korszerűsítése ba) élelmiszer-higiéniai feltételek javítása; bb) hulladék- és szennyvízkezelés korszerűsítése; bc) a nyomonkövethetőség feltételeinek javítása; bd) a gazdálkodási tevékenység informatikai hátterének fejlesztése; c) újonnan bevezetett közösségi előírásoknak való megfelelés elősegítése. (2) Támogatás csak a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületen az 1. sz. melléklet szerinti; b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti célterületen a 2. sz. melléklet szerinti; termékekkel kapcsolatos műveletre vehető igénybe. (3) Az (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti célterületen a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló szoftver fejlesztése és beszerzése támogatható, ide nem értve a számítógépek önálló működését lehetővé tevő alapszoftvereket. A támogatás mértéke (1) Az egy kérelm benyújtásával igénybe vehető támogatás legkisebb összege forint, legmagasabb összege forint. 4. (2) között az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretei között erre a jogcímre egy kérelmező legfeljebb 5 alkalommal nyújthat be támogatási kérelmet, a kérelmek által igénybe vehető támogatás együttes összege nem haladhatja meg a forintot. (3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások a) 20%-a nagyvállalatok esetén;

3 3 b) 40%-a minden egyéb esetben. Támogatás igénybevételének feltételei 5. (1) Támogatásra jogosult az egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság, ha: a) KKV vagy nagyvállalat; b) rendelkezik a működéséhez szükséges szakhatósági engedélyekkel; c) a Kereskedelmi és Vámtarifa (a továbbiakban: VTSZ) 7., 8. és 20. árucsoportjába tartozó termékekre irányuló művelet esetén a támogatási kérelem benyújtásakor a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet tagja; d) mikrovállalkozás, a 3. (1) bekezdés c) pontja szerinti célterületre irányuló művelet esetében. (2) A támogatás a 3. -ban foglalt célterületeken az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe: a) a gépkatalógusban beazonosítható gép- és technológia beszerzése; b) az építési normagyűjteményben beazonosítható építés, épületgépészetkialakítás, -felújítás és -korszerűsítés; c) a művelet előkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele; d) A gépkatalógusban nem szereplő gép,- technológiai vagy egyéb anyagi eszköz az A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló rendelet 28. (6) bekezdése szerinti eljárással; e) a művelet működtetéséhez szükséges máshova nem sorolható szolgáltatás igénybevétele A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló rendelet 28. (6) bekezdése szerinti eljárással. (3) Az egyes termékekhez kapcsolódó műveletre az alábbiak szerint igényelhető támogatás: a) a 2204 vámtarifaszám (a továbbiakban: VTSZ) alá tartozó termékek közül csak a minőségi bor előállítására irányuló beruházás; b) a VTSZ alá tartozó termékek esetében nem támogatható az alaptermékek előállítására irányuló művelet. Támogatás vehető igénybe azonban a lisztkeverékek és egyéb, magasabb hozzáadott értékű, e VTSZ alá tartozó termékek előállítására irányuló műveletre. (4) A 3. (1) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti célterületen a kérelmező csak akkor vehet igénybe támogatást, ha a as EMVA programozási időszakra vonatkozóan a Növénytermesztési és kertészeti korszerűsítése és az Állattartó telepek

4 4 korszerűsítése jogcímek keretében ugyanilyen célterületre nincs el nem bírált vagy jóváhagyott támogatási kérelme. (5) A kérelmező köteles: a) a 3. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott célterületen igénybevett támogatás esetén az újonnan bevezetett közösségi előírásoknak a művelet megvalósulásától eleget tenni; b) a 3. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterületek esetén a pánzügyi tervben vagy egyszerűsített üzleti tervben vállalt mutatószámok növekedését a támogatási határozat kézhezvételétől számított 4. évben legalább 80%-os mértékig teljesíteni; c) ;a 3. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott célterület esetén a művelet által érintett termék vonatkozásában a b) pontban vállalt szint nem lehet alacsonyabb, mint a támogatási kérelem benyújtását közvetlenül megelőző teljes lezárt gazdasági év szintjének 110 %-a; d) az élelmiszer-minőségi rendszerbe a művelet megvalósulásáig belépni, amennyiben a kérelmező a támogatási kérelemben erre vonatkozó vállalást tesz. A kérelem benyújtása (1) A támogatási kérelmet az MVH központi hivatalához kell benyújtani. 6. (2) A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani. (3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell: a) élelmiszer-minőségi rendszerben való részvétel esetén a Hungária Öko Garancia Kft. vagy a Biokontroll Hungária Kht., illetve az illetékes hegyközségi tanács erre vonatkozó igazolását; b) az 5. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott művelet esetében a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet által kiállított tagsági igazolást; c) a 2204 VTSZ alá tartozó termékekkel kapcsolatos művelet esetén az Országos Borminősítő Intézet igazolását arról, hogy a fejlesztéssel érintett termék a minőségi bor kategóriába tartozik d) az értékelési szemponthoz a 3. sz. mellékletben meghatározott okiratot. (4) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell: a) a 3. (1) bekezdés c.) pontja szerinti célterületen végrehajtott művelet esetén a megfelelést igazoló okiratot b) a (3) bekezdés a) szerinti igazolást, az 5. (5) bekezdés d) pontja szerinti vállalás esetén. A kérelem elbírálása

5 5 7. (1) A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, amelyet az 3. sz. melléklet tartalmaz. (2) Komplexnek minősül a beruházás, ha a) a 3. (1) bekezdés a) pontján belüli célterületek közül legalább három célterületre; b) a 3. (1) bekezdés a) pontján belüli célterületek közül legalább két célterületre és három tevékenységre; c) a 3. (1) bekezdés b) pontján belüli célterületek közül legalább két célterületre; d) a 3. (1) bekezdés a) pontjából két és a b) pontjából egy célterületre; irányul. Jogkövetkezmények 8. (1) Amennyiben a kérelmező nem tesz eleget az 5. (5) bekezdés a), illetve d) pontjában meghatározott kötelezettségének, a támogatás igénybevétele jogosulatlan igénybevételnek minősül. (2) Amennyiben a kérelmező nem tesz eleget a 5. (5) bekezdés b) pontjának és a vállalt mutatószámoktól 20%-nál nagyobb mértékben elmarad, úgy a kérelmező az e fölötti százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 5 %-át köteles visszafizetni. (3) Amennyiben a vállalt mutatószámok mértéke kedvezőtlenebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor, akkor a kérelmező a kifizetett támogatási összeg 50%-át köteles visszafizetni. (4) Amennyiben a kérelmező a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt, akkor köteles a támogatási összegből hiányzó foglalkoztatottanként évente a támogatási összeg 2%-át, de minimum forintot visszafizetni. (5) Amennyiben a pontozó táblában nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy a kérelmező nem valós adatot szolgáltatott, akkor az addig kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevett támogatásnak minősül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik. Záró rendelkezés 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Az Európai Unió jogának való megfelelés 10.

6 6 Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 28. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. Budapest, év ( ) hó ( ) napján Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

7 7 1. sz. melléklet a /2007. (......) FVM rendelethez 2. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség VÁMTARIFA szám köt. KN m. Árumegnevezés alszám alsz. alsz Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva: - Más juhhús frissen vagy hűtve: Másképpen darabolt, csonttal: Rövid elülső negyed Bélszin és/vagy bestend Láb Más Csont nélkül - Más juhhús fagyasztva: Másképpen darabolt, csonttal Rövid elülső negyed Bélszin és/vagy bestend Láb Más Csont nélkül: Bárányból Más Kecskehús: - - Frissen vagy hűtve: Egész vagy fél Rövid elülső negyed Bélszin és/vagy bestend Láb Csonttal, darabolva Csont nélkül, darabolva - - Fagyasztva: Egész vagy fél Rövid elülső negyed Bélszin és/vagy bestend Láb Más Csonttal, darabolva Csont nélkül, darabolva Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek frissen vagy hűtve Darabok: Csont nélkül Csonttal: Felezve és negyedelve Szárny egészben, szárnyvéggel, vagy anélkül Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég Mell és részei Láb és részei: Alsócomb és részei Más Más Vágási melléktermékek, és belsőségek: Máj Másféle Darabok és vágási melléktermékek, belsőségek fagyasztva: Darabok: Csont nélkül Csonttal: Felezve és negyedelve Szárny egészben, szárnyvéggel, vagy anélkül Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég Mell és részei Láb és részei: Comb és részei Más Más Vágási melléktermékek, belsőségek: Máj Másféle - Kacsából, libából és gyöntyúkból: Nem darabolva, frissen vagy hűtve: Kacsából: Tisztított, kivérzett, belezett, de nem bontott, fejjel és lábbal, az ún "85%-os kacsa" Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal,

8 8 szívvel, májjal, és zúzával, az ún. "70%- os kacsa" Tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, az ún "63 %-os kacsa", vagy más módon bemutatva Libából: Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, az ún "82 %-os liba" Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, szívvel, zúzával vagy anélkül, az ún "75 %-os liba", vagy más módon bemutatva Gyöngytyúkból Nem darabolva, fagyasztva: Kacsából: Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, de nyakkal szívvel, májjal, zúzával, az ún "70 %- os kacsa" Tisztított, bontott, fej, láb, nyak, szív, máj, zúza nélkül, az ún "63 %-os kacsa", vagy más módon bemutatva Libából: Tisztított, kivérzett, nem bontott, fejjel és lábbal, az ún "82 %-os liba" Tisztított, bontott, fej és láb nélkül, szívvel, zúzával, vagy anélkül, az ún "75 %-os liba", vagy más módon bemutatva Gyöngytyúkból Hízott máj frissen vagy hűtve: Libamáj Kacsamáj - - Más frissen vagy hűtve: Darabok: Csont nélkül: Libából Kacsából és gyöntyúkból Csonttal: Felezve és negyedelve: Kacsából Libából Szárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég Mell és részei: Libából Kacsából és gyöngytyúkból Láb és részei: Libából Kacsából és gyöngytyúkból Liba-, vagy kacsakabát Másféle Vágási melléktermékek, belsőségek: Máj, a hízott máj kivételével Másféle Más fagyasztva: Darabok: Csont nélkül: Libából Kacsából és gyöngytyúkból Csonttal: Felezve és negyedelve: Kacsából Libából Gyöngytyúkból Szárny egészben, szárnyvéggel, vagy anélkül Hát, nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég Mell és részei: Libából Kacsából és gyöngytyúkból Láb és részei: Libából Kacsából és gyöngytyúkból Liba-, vagy kacsakabát Másféle Vágási melléktermékek és belsőségek: Máj: Hízott libamáj Hízott kacsamáj Másféle Más 0208 Élelmezési célra

9 9 alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva: Házi-, üregi vagy mezei nyúlból: - - Házinyúlból: Frissen vagy hűtve Fagyasztva Más Főemlősökből Más Más: Házigalambból - - Vadból, kivéve az üregi- vagy mezei nyulat: Fürj Más Másféle 0210 Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből: - Sertéshús: Sonka, lapocka és részei csonttal: Házi sertésből: Sózva vagy sós lében tartósítva: Sonka és részei Lapocka és részei Szárítva vagy füstölve: Sonka és részei Lapocka és részei Más Oldalas és dagadó és részei: Házi sertésből: Sózva vagy sós lében tartósítva Szárítva vagy füstölve Más Másféle: Házi sertésből: Sózva vagy sós lében tartósítva: Szalonnás oldal vagy spencer Háromnegyed oldal vagy középtest Elülső részek Tarja, karaj és részei Csont nélkül Másféle Szárítva vagy füstölve: Elülső részek Tarja, karaj és részei Csont nélkül Másféle Más Szarvasmarhafélék húsa: Csonttal Csont nélkül - Más hús, beleértve a húsból, vágási melléktermékből és belsőségből készült, élelmezési célra alkalmas lisztet és őrleményt is: Főemlősökből Másféle: Hús: Juhból és kecskéből: Csonttal Csont nélkül Másféle Vágási melléktermék és belsőség: Házi sertésből: Máj Másféle Szarvasmarhafélékből: Sovány és zsíros dagadó Másféle Juhból és kecskéből Baromfimáj: Hízott libavagy kacsamáj, sózva vagy sós lében tartósítva Másféle Más 4. Árucsoport Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer VÁMTARIFA szám köt. KN m. Árumegnevezés alszám alsz. alsz Író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej, tejföl sűrítve is, cukrozva

10 10 vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadásával is: Joghurt: - - Ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadása nélkül: Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma: Legfeljebb ot, de legfeljebb ot Más, zsírtartalma: Legfeljebb ot, de legfeljebb ot Más: - - Ízesítés, gyümölcs, dió vagy kakaó hozzáadása nélkül: Por, granulátum vagy más szilárd alakban: Cukor, vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma: Legfeljebb 1, ,5 ot, de legfeljebb ot Más, zsírtartalma: Legfeljebb 1, ,5 ot, de legfeljebb ot Cukor, vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, zsírtartalma: Legfeljebb ot, de legfeljebb ot Más zsírtartalma: Legfeljebb ot, de legfeljebb ot 0406 Sajt és túró Friss (érleletlen vagy kezeletlen) sajt, beleértve a savósajtot is és túró: Legfeljebb 40 zsírtartalommal: Friss sajt és túró juhtejből Egyéb - - Más: Friss sajt és túró juhtejből Egyéb Mindenféle reszelt vagy őrölt sajt: Fölözött tejből készített, és finoman örölt fűszerekkel ízesített Glarus herb (Schabzinger néven ismert) sajt Más Ömlesztett sajt nem reszelve, nem őrölve: Kizárólag Ementáli, Gruyére és Appenzell, esetleg Glarus herb (Schabziger néven ismert) sajtot is tartalmazó sajtok; a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve, szárazanyagra számítva legfeljebb 56 zsírtartalommal - - Más: Legfeljebb 36

11 11 zsírtartalommal és szárazanyagra számítva zsírtartalma: Legfeljebb ot ot zsírtartalommal Kék erezetű sajt Roquefort Gorgonzola Más Más sajt: Feldolgozásra - - Más: Ementáli, Gruyére, Sbrinz, Bergtkäse és Aappenzell: Egész sajt, 100 kg nettó tömegére számított DAF értéke meghaladja a 401,85 Euro-t, de legfeljebb 430,62 Euro, legalább 45 zsírtartalommal szárazanyagra számítva, legalább három hónapig érlelve Egész sajt, 100 kg nettó tömegére számított DAF értéke meghaladja a 430,62 Euro-t, legalább 45 zsírtartalommal szárazanyagra számítva, legalább három hónapig érlelve Vákuumba vagy közömbös gázzal töltve csomagolt legalább 1 kg, de kevesebb mint 5 kg nettó tömegű darabok, legalább egyik oldalán kéreggel, amelyeknek 100 kg nettó tömegére számított DAF értéke meghaladja a 430,62 Euro-t, de legfeljebb 459,39 Euro, legalább 45 zsírtartalommal szárazanyagra számítva, legalább három hónapig érlelve Vákuumba vagy közömbös gázzal töltve csomagolt legalább Kéreg nélküli 450 g-nál kisebb nettó tömegű darabok, amelyek 100 kg nettó tömegére számított DAF értéke meghaladja a 499,67 Euro-t, legalább 45 zsírtartalommal szárazanyagra számítva, legalább három hónapig érlelve, vákuumba vagy közömbös gázzal töltve csomagolva, a csomagoláson feltüntetve a sajt leírását, a zsírtartalmat, a csomagolást végző céget és a gyártó országot Ementáli Gruyére, Sbrinz Bergkäse, Appenzell Fromage fribourgis, Vacherin Mont d'or és Téte de Moine Fölözőtt tejből készített és finoman őrölt fűszerekkel ízesített Glarus herb (Schabziger néven ismert sajt) Cheddar Edam Tilsit Butterkäse Khaskaval Feta: Juh- vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban, vagy juh vagy kecskebőrben: Juhtejből Egyéb Másféle: Tehéntejből

12 Egyéb Kefalo-Tyri Finlandia Jarlsberg Juh- vagy bivalytejből, sós lét tartalmazó tartályban, vagy juh vagy kecskebőrben: Juhtejből Egyéb Legfeljebb 40 zsírtartalommal és víztartalma zsírmentes anyagra számítva: Legfeljebb 47 : Grana Padano, Parmigiano Reggiano Fiore Sardo, Pecorino Másféle: Juh- vagy tehéntejből Egyéb ot, de legfeljebb 72 : Provolone Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso Gouda Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint Paulin, Taleggio Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lanchashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey Camembert Brie Kefalograviera, Kasseri Más sajt, víztartalma zsírmentes anyagra számítva: ot, de legfeljebb 52 : Juh- vagy tehéntejből Egyéb ot, de legfeljebb 62 : Juh- vagy tehéntejből Egyéb ot, de legfeljebb 72 : Juh- vagy tehéntejből Egyéb ot : Juh- vagy tehéntejből Egyéb Másféle 0408 Madártojás héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképpen tartósítva, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadásával is: - Tojássárgája: Szárítva: Más Másféle: Folyékony Másféle, beleértve a fagyasztottat is - Más: Szárítva: Más Másféle Más Természetes méz 7. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók VÁMTARIFA szám köt. KN m. Árumegnevezés alszám alsz. alsz Zöldség (nyersen, gőzölve vagy vízben forrázva is) fagyasztva: Burgonya - Hüvelyes zöldség kifejtve is: Borsó (Pisum sativum) Bab (Vigna spp, Phaseolus spp ) Másféle

13 Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj (kerti laboda) Más zöldség: - A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse: Édes paprika Másféle - - Ehető gomba: Az Agricus nemhez tartozó Másféle Paradicsom Articsóka Spárga Másféle Zöldségkeverék 0711 Zöldségfélék ideiglenesen tartósítva (pl kén-dioxid-gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: Uborka és apró uborka - Ehető gomba és szarvasgomba: Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák Másféle Más zöldség; zöldségkeverék: - - Zöldségfélék: A Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika kivételével Ehető gomba: Vöröshagyma Más Zöldségkeverék 0712 Szárított zöldség egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve: Vöröshagyma - Ehető gomba, fafülgomba (Auricularia spp.), kocsonyás gomba (Tremella spp.) és szarvasgomba: Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák Fafülgomba (Auricularia spp.) Kocsonyás gomba (Tremella spp.) Másféle Más zöldség; zöldségkeverék: Burgonya vágva, szeletelve is, de tovább nem elkészítve Másféle Paradicsom Sárgarépa Más 8. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfélék és a dinnyefélék héja VÁMTARIFA szám köt. KN m. Árumegnevezés alszám alsz. alsz Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is: Mandula: Héjastól: Keserű Más Héj nélkül: Keserű Más - Mogyoró (Corylus spp. ): Héjastól Héj nélkül - Dió: Héjastól Héj nélkül Gesztenye (Castanea spp. ) Pisztácia 0811 Gyümölcs és dió (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázázással főzve is) fagyasztva, cukor vagy más édesítő anyag hozzáadásával is Földieper: - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: ot Másféle Más Málna, földi szeder, faeper és kaliforniai málna, fekete, fehér vagy piros ribiszke és egres: - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: ot

14 Másféle - - Más: Málna Fekete ribiszke Piros ribiszke Földi szeder és faeper Más Más - - Cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával: ot : Másféle Másféle - - Másféle: Cseresznye és meggy Meggy (Prunus cerasus) Más Másféle 0812 Gyümölcs és dió ideiglenesen tartósítva (pl kéndioxidgázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban: Cseresznye és meggy Más: Kajszibarack Narancs Fekete ribiszke Málna Másféle: Földieper Egyéb 0813 Szárított gyümölcs, a vtsz. alá tartozók kivételével; diókeverék vagy ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke: Kajszibarack Aszalt szilva Alma Más gyümölcs: Őszibarack, beleértve a nektarint is Körte Másféle Diókeverék vagy ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke: - - Szárított gyümölcsök keveréke, Másféle: Aszalt szilvát tartalmazó - - Kizárólag a 0801 és 0802 vtsz. alá tartozó szárított diófélék keveréke: Másféle - - Más keverékek: Aszalt szilvát vagy fügét nem tartalmazó Másféle Citrusfélék és a dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva 9. Árucsoport Kávé, tea, matétea és fűszerek VÁMTARIFA szám köt. KN m. Árumegnevezés alszám alsz. alsz Bors (Piper fajta); paprika (Capsicum vagy Pimenta fajta) szárítva, zúzva vagy őrölve: A Capsicum vagy a Pimenta fajhoz tartozó növények szárított gyümölcse zúzva vagy őrölve is: - - Nem zúzott, nem őrölt: Édes paprika Más Zúzott vagy őrölt 0910 Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és más fűszer: - Más fűszer: Az árucsoporthoz tartozó Megjegyzés (1) bekezdés b) pontjában meghatározott keverékek: Nem zúzott, nem őrölt: Zúzott vagy őrölt Másféle: Nem zúzott, nem őrölt: Zúzott vagy őrölt

15 Árucsoport Malomipari termékek; maláta; keményítő; inulin búzasikér VÁMTARIFA szám köt. KN m. Árumegnevezés alszám alsz. alsz Búzaliszt vagy kétszeres liszt: - Búzaliszt: Kemény búzából Közönséges búzából, tönkölyből Kétszeres liszt 1102 Gabonaliszt, a búzavagy a kétszeres liszt kivételével: Rozsliszt Legfeljebb 1,5 zsírtartalommal: Más Kukoricaliszt Rizsliszt Más: Árpaliszt Zabliszt Más 1103 Durva őrlemény, dara és labdacs (pellet) gabonából: - Durva őrlemény és dara: Búzából: Kemény búzából Közönséges búzából, tönkölyből Kukoricából Legfeljebb 1,5 zsírtartalommal Más Másféle gabonából: Rozsból Árpából Zabból Rizsből Más Labdacs (pellet): Rozsból Árpából Zabból Kukoricából Rizsből Búzából Más 1104 Másképpen megmunkált gabonaféle (pl hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált), a vtsz. alá tartozó rizs kivételével; gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve: - Lapított vagy pelyhesített gabona: Árpából: Zabból: Lapított Pelyhesített Másféle gabonából: Búzából Rozsból Kukoricából Árpából: Lapított Pelyhesített Pelyhesített rizs Másféle - Másképpen megmunkált (pl hántolt, fényezett, szeletelt vagy durván darált) gabona: Árpából: Zabból Hántolt héjazott vagy tisztított) Hántolt és szeletelt vagy durván darált ("Grütze" vagy "grutten") Fényezett Kizárólag durván darált Másféle Kukoricából Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is Fényezett Kizárólag durván darált Másféle Másféle gabonából: Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is: Árpából: Hántolt (héjazott vagy tisztított) Hántolt és szeletelt vagy durván darált ("Grütze" vagy "grutten") Fényezett Kizárólag durván darált Másféle Hántolt (héjazott vagy tisztított), szeletelve vagy durván darálva is:

16 Búzából Rozsból Másféle Fényezett: Búzából Rozsból Másféle Kizárólag durván darált: Búzából Rozsból Másféle Búzából Rozsból Másféle Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve: Búzából Más gabonából 15. Árucsoport Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz VÁMTARIFA szám köt. KN m. Árumegnevezés alszám alsz. alsz Napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva: -Napraforgómag- vagy pórsáfránymagolaj és ezek frakciói: Nyers olaj: Napraforgómagolaj Pórsáfránymagolaj Másféle: Napraforgómagolaj Pórsáfránymagolaj - Gyapotmagolaj és frakciói: Nyers olaj, beleértve a gossipol eltávolítása után is: Más Másféle: Másféle 16. Árucsoport Húsból, halból, héjas és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék VÁMTARIFA szám köt. alszám KN alsz. m. alsz Árumegnevezés Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek: Májból - Más: Kolbász, száraz vagy kenhető, főzés nélkül Másféle 1602 Más elkészített és konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség vagy vér: Homogenizált készítmények Májból készült termékek: - - Liba- vagy kacsamájból: Legalább 75 hízott máj-tartalommal Másféle Más -A vtsz. alá tartozó baromfiból készült termékek: Pulykából: Legalább 57 baromfihús- vagy belsőségtartalommal: Kizárólag főzés nélküli pulykahústartalommal Másféle Legalább 25, de kevesebb mint 57 baromfihús-vagy belsőségtartalommal Más A Gallus domeseticus fajhoz tartosó szárnyasokból: Legalább 57 baromfihús- vagy belsőségtartalommal: F őzés nélkül Másféle Legalább 25, de kevesebb mint 57 baromfihús- vagy belsőségtartalommal Más Másféle: Legalább 57

17 17 húsvagy belsőségtartalommal: F őzés nélkül Másféle Legalább 25, de kevesebb mint 57 baromfihús- vagy belsőségtartalommal Sertésből: Sonka és részei: Házi sertésből Más Lapocka és részei: Házi sertésből Más Másféle, beleértve a keverékeket is: Házi sertésből: Legalább 80 bármely fajtájú hús- vagy belsőség-tartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is: Tarja, karaj (kivéve a szügyet) és részei, beleértve a tarja, karaj és sonka keverékeit is Szügy és részei, beleértve a szügy és lapocka keverékeit is Más keverékek, sonka (lábak), lapocka, tarka, karaj vagy szügy és ezek részeiből készült tartalommal Másféle Legalább 40, de kevesebb mint 80 bármely fajtájú hús- vagy belsőség-tartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is nál kevesebb bármely fajtájú hús- vagy belsőség-tartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is: Más Szarvasmarhafélékből: Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke - - Más: Légmentes Főtt, pácolt marhahús (corned beef) Másféle Más Más (beleértve az állati vérből készült termékeket is): Állati vérből készűlt termékek - - Más: Vadból vagy nyulból Házisertéshúsvagy belsőségtartalommal: Szarvasmarha hús- vagy belsőség tartalommal: Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke Másféle Birkából vagy kecskéből: Főzés nélküli; főtt hús vagy belsőség és főzés nélküli hús vagy belsőség keveréke: Birkából Kecskéből Birkából Kecskéből Másféle Kivonat és lé húsból, halból, rakból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból: Legfeljebb 1 kg nettó Kivonat és lé egyfajta húsból, a bálnahús kivételével Egyéb Más: Kivonat és lé egyfajta húsból, a bálnahús kivételével Egyéb keverék 20. Árucsoport Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más növényrészekből előállított készítmények VÁMTARIFA szám köt. KN m. Árumegnevezés alszám alsz. alsz Zöldség, gyümölcs, dió és más ehető

18 18 növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva (savanyúság): Uborka és apró uborka Más: A Capsium nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika és a spanyol paprika kivételével Ehető gomba Édespaprika Hagyma Másféle 2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva: Paradicsom egészben vagy darabolva: Hámozva Más: Más: nál kevesebb szárazanyagtartalomma l: kg-ot nettó tömegű kiszerelésben Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben - - Legalább 12, de legfeljebb 30 szárazanyagtartalommal: kg-ot nettó tömegű kiszerelésben Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben ot szárazanyagtartalomma l: kg-ot nettó tömegű kiszerelésben Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben 2003 Ehető gomba és szarvasgomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva: Az Agaricus nemhez tartozó ehető gombák: Ideiglenesen tartósítva, főzve Más Szarvasgomba Más 2004 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével: Burgonya: Főzve, tovább nem elkészítve - - Más: Másféle Más zöldség és zöldségkeverék: Savanyúkáposzta, kapribogyó és olajbogyó Borsó (Pisum sativum( és a Phaseolus spp fajhoz tartozó korai bab hüvellyel - - Más, beleértve a keveréket is: Hagyma, főzve, tovább nem elkészítve Másféle 2005 Más zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva: Homogenizált zöldség Burgonya: - - Más: Vékonyan szeletelve, zsíradékban vagy másképpen sütve, sózva vagy ízesítve is, légmentes csomagolásban, azonnali fogyasztásra alkalmas Más Borsó (Pisum sativum) - Bab (Vigna spp, Phasseolus spp.): Bab kifejtve Másféle Spárga Más zöldség és zöldségkeverék: A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az éeds paprika és a spanyol paprika kivételével Articsóka Sárgarépa Zöldségkeverék Savanyúképoszta Más

19 Zöldség gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész, cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott): Gyömbér - Más: ot : Cseresznye és meggy Másféle: Zöldség és zöldségkeverék (burgonya kivételével) Egyéb - - Más: Másféle: Zöldség és zöldségkeverék (burgonya kivételével) Egyéb 2007 Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs- vagy dió- (mogyoró) püré, gyümölcs- vagy dió- (mogyoró-) krém, főzéssel készítve cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is: Homogenizált készítmények: ot - - Más: Másféle - Más Citrusfélékből: ot : ot, de legfeljebb 30 : Diabetikus Egyéb Másféle: ot : Szilvapüré és szilvakrém, 100 kg-ot nettó tömegű kiszerelésben, ipari feldolgozásra Gesztenyepüré és -krém Cseresznyéből és meggyből Eperből Málnából Másféle ot, de legfeljebb 30 : Almapüré, beleértve a kompótot is Másféle Almapüré, beleértve a kompótot is: Diabetikus Egyéb Másféle: Diabetikus Egyéb 2008 Más módon elkészített vagy tartósított, másutt nem említett gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag, vagy alkohol hozzáadásával is: - Dió, földimogyoró és más mag, egymással keverve is: Földimogyoró: Amerikai mogyoróvaj Más, kiszerelésének tömege: Meghaladja az 1 kg-ot: Pörkölt Másféle Legfeljebb 1 kg: Pörkölt Másféle Másféle, beleértve a keverékeket is: kg-ot nettó tömegű kiszerelésben: Pörkölt mandula és pisztácia Másféle Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben: Más : Pörkölt dióféle:

20 Mandula és pisztácia Másféle Másféle Citrusfélék: - - Alkohol hozzáadásával: ot : Tényleges Másféle Tényleges Másféle - - Alkohol hozzáadása nélkül: Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot nettó Grapefruit szeletek Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is), clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek Másféle Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó Grapefruit szeletek Mandarin (beleértve a tangerine és a satsuma fajtát is), clementine, wilking és más hasonló citrusféle hibridek Másféle Cukor hozzáadása nélkül Körte: - - Alkohol hozzáadásával: kg-ot nettó tömegű kiszerelésben: ot : Tényleges Másféle Tényleges Másféle Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben: ot Másféle - - Alkohol hozzáadása nélkül: Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot nettó ot Másféle Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó ot Másféle Cukor hozzáadása nélkül Kajszibarack: - - Alkohol hozzáadásával: kg-ot nettó tömegű kiszerelésben: ot : Tényleges Másféle Tényleges Másféle Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben: ot Másféle - - Alkohol hozzáadása

21 21 nélkül: Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot nettó ot Másféle Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó ot Másféle Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege: Legalább 5 kg Legalább 4,5 kg, de 5 kg-nál kevesebb ,5 kg-nál kevesebb Cseresznye és meggy: - - Alkohol hozzáadásával: ot : Tényleges Másféle Tényleges Másféle - - Alkohol hozzáadása nélkül: Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot nettó Meggy (Prunus cerasus) Másféle Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó Meggy (Prunus cerasus) Másféle Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege: Legalább 4,5 kg: Meggy (Prunus Másféle ,5 kg-nál kevesebb: Meggy (Prunus cerasus) Másféle Őszibarack, beleértve a nektarint is: - - Alkohol hozzáadásával: kg-ot nettó tömegű kiszerelésben: ot : Tényleges Másféle Tényleges Másféle Legfeljebb 1 kg nettó tömegű kiszerelésben: ot Másféle - - Alkohol hozzáadása nélkül: Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot nettó ot Másféle Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó ot Másféle Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege: Legalább 5 kg kg-nál kevesebb Földieper: - - Alkohol hozzáadásával:

22 ot : Tényleges Másféle Tényleges Másféle - - Alkohol hozzáadása nélkül: Cukor hozzáadásával, 1 kg-ot nettó Cukor hozzáadásával, legfeljebb 1 kg nettó Cukor hozzáadása nélkül - Más, beleértve a keverékeket is, a vtsz. alá tartozó keverékek kivételével: Keverékek: Alkohol hozzáadásával: ot : Tényleges : Másféle: Készétel Egyéb Másféle: Készétel Egyéb Tényleges : Másféle: Készétel Egyéb Másféle: Készétel Egyéb Alkohol hozzáadása nélkül: Cukor hozzáadásával: kg-ot tümegű kiszerelésben: Másféle: Készétel Egyéb Gyümölcskeverék, amelyben egyetlen gyümölcs tömege sem haladja meg az összes tömeg 50 százalékát: Másféle: Készétel Egyéb Másféle: Készétel Egyéb Cukor hozzáadása nélkül, kiszerelésének nettó tömege: Legalább 5 kg: Másféle: Készétel Egyéb kg-nál kevesebb, de legalább 4,5 kg: Másféle: Készétel Egyéb ,5 kg-nál kevesebb: Másféle: Készétel Egyéb Másféle: Alkohol hozzáadásával: Gyömbér: Tényleges Másféle Szőlő: százalékot Másféle százalékot cukortratalommal: Tényleges térfogatszázalék: Másféle Másféle

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok 1. melléklet a 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelethez Értékelési szempontok Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja Maximális pontszám SZAKMAI SZEMPONTOK A beruházás innovációs vagy kutatás-fejlesztési

Részletesebben

EU Szerbia stabilizációs és társulási megállapodás. IIIb. MELLÉKLET

EU Szerbia stabilizációs és társulási megállapodás. IIIb. MELLÉKLET HU HU HU EU Szerbia stabilizációs és társulási megállapodás IIIb. MELLÉKLET A Közösségből származó elsődleges mezőgazdasági termékekre vonatkozó szerb vámengedmények A STM 27. cikk (2) bekezdése b) pontjában

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től - 1 Melléklet az Alapítványi Kezesség Igénylő Laphoz ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ÁGAZATI SEGÉDLET I., II., és III. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek és tevékenységek támogatási szabályok

Részletesebben

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 157 final ANNEX 4 PART 2/2 MELLÉKLET IV. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY Megjegyzés ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 1. Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) kifejezés

Részletesebben

Kockázatos élelmiszerek megnevezése. 0204 juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Kockázatos élelmiszerek megnevezése. 0204 juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva 2. sz. melléklet Kockázatos termékek A nemzetgazdasági miniszter 51/2014. (XII. 31.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működésével összefüggésben a kockázatos termékek

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM

47/2008. (IV. 17.) FVM 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK Megjegyzés IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK (1) Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) meghatározás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. COM(2014) 597 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vámok csökkentéséről vagy

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.10.2007 COM(2007) 612 végleges 2007/0215 (AVC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 61. szám 9957 A vidékfejlesztési miniszter 49/2012. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben

Részletesebben

BESOROLÁSI REND. az áfa-törvényhez 2012. Kereskedelmi Vámtarifa 2002. Vámtarifa Magyarázat. Szolgáltatások Jegyzéke

BESOROLÁSI REND. az áfa-törvényhez 2012. Kereskedelmi Vámtarifa 2002. Vámtarifa Magyarázat. Szolgáltatások Jegyzéke BESOROLÁSI REND az áfa-törvényhez 2012 Kereskedelmi Vámtarifa 2002 Vámtarifa Magyarázat Szolgáltatások Jegyzéke A szolgáltatások tartalmi meghatározásai Építményjegyzék Szerkesztette: dr. Hornok Arnold

Részletesebben

2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35

2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35 2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35 A BIZOTTSÁG 405/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 2.) a Peruból származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZ

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZ 2009.12.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 353/9 V (A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerz dés, az Európai Unió m ködésér l szóló szerz dés és az Euratom-Szerz dés alapján elfogadott

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmező rendelkezések

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmező rendelkezések 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A támogatás célja. Értelmezõ rendelkezések

A támogatás célja. Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 156. szám 39335 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 146/2009. (XI. 6.) FVM rendelete a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a mezõgazdasági termékek

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 641 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 27. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 27. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 27. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 17 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. január 22. Címzett: az Európai Bizottság

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 1. oldal 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet 2. számú melléklet Annex 1 Terméklista Ú T M U T A T Ó A Z EK S Z E R Z Ő D É S 32. C I K K É B E N H I V A T K O Z O T T (AN N E X I. ) T E R M É K E K R Ő L Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán

Részletesebben

I. ÁRUOSZTÁLY. 1. Árucsoport

I. ÁRUOSZTÁLY. 1. Árucsoport 1. ÁRUCSOPORT I. ÁRUOSZTÁLY ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK Megjegyzések (1) Ebben az áruosztályban az egyes állatfajokra vagy fajtákra történő utalás, hacsak ellentétes rendelkezés nincs, annak a fajnak

Részletesebben

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 MELLÉKLET IV. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

MELLÉKLET III. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között

MELLÉKLET III. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 148 final ANNEX 3 MELLÉKLET III. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM

47/2008. (IV. 17.) FVM 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény - -!, :. ggytlés Hivatala {rrxmenys arn' «2016. évi.... törvény Érkezeti; 1016 1AN. 5 az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Részletesebben

10973/16 ADD 2 NP/is DGC 1A. Az Európai Unió Tanácsa. Brüsszel, 2016 (OR. en) 10973/16 ADD 2. Intézményközi referenciaszám: 2016/0206 (NLE)

10973/16 ADD 2 NP/is DGC 1A. Az Európai Unió Tanácsa. Brüsszel, 2016 (OR. en) 10973/16 ADD 2. Intézményközi referenciaszám: 2016/0206 (NLE) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016 (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 2 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Átfogó gazdasági

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

8. Árucsoport. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja

8. Árucsoport. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja 84 8. Árucsoport Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék; citrusfélék vagy a dinnyefélék héja 8. ÁRUCSOPORT Megjegyzések 1. Nem tartoznak ebbe az árucsoportba az élelmezési célra alkalmatlan diófélék

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 346/33 BIZOTTSÁG

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 346/33 BIZOTTSÁG 2005.12.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 346/33 BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ÁLTAL LÉTREHOZOTT

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáró l

az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáró l Országwyíi ;és r1i\'ac t.., lroaiáiryszóm : T- (1 2015. évi.... törvény Érkezett. 2 A5 ÁPR 16. az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet

24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet 24/2005. (VI. 29. ) EüM - FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer - maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22. ) EüM - FVM együttes rendelet

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT 2009. félév A K I BUDAPEST 2009. szeptember Készült: Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési

Részletesebben

16. Árucsoport. Húsból, halból, héjas és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék

16. Árucsoport. Húsból, halból, héjas és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék Megjegyzés IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK (1) Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) meghatározás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 5., kedd Tartalomjegyzék 1/2016. (I. 5.) MvM rendelet Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V.

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.29. COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi

Részletesebben

2012-09-30-ai változat

2012-09-30-ai változat MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT A NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 01.1 01.11 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások Nem évelő

Részletesebben

L 313 Hivatalos Lapja

L 313 Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 313 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 57. évfolyam 2014. október 31. Tartalom I Jogalkotási aktusok RENDELETEK Az Európai Parlament és a Tanács 1150/2014/EU rendelete

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK

2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/329 MELLÉKLETEK 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/331 I. MELLÉKLET AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 38. CIKKÉBEN HIVATKOZOTT

Részletesebben

L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS AZ EK-TÖRÖKORSZÁG TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2006 HATÁROZATA (2006. október 17.) amezőgazdasági termékekre

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 ANNEX 1 PART 2/11 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

A. Az Európai Közösség levele

A. Az Európai Közösség levele 2009.11.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 313/83 MEGÁLLAPODÁS levélváltás formájában az Európai Közösség és Izrael Állam között létrejött, a mezőgazdasági termékekre, a feldolgozott mezőgazdasági termékekre,

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 44. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 1-3-2001/113 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsem,

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

II. ÁRUOSZTÁLY (0601-1404) NÖVÉNYI TERMÉKEK

II. ÁRUOSZTÁLY (0601-1404) NÖVÉNYI TERMÉKEK II. ÁRUOSZTÁLY (0601-14) NÖVÉNYI TERMÉKEK Megjegyzés: (1) Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) meghatározás olyan terméket jelent, amelyet kötőanyag nélkül vagy legfeljebb 3 tömegszázalék kötőanyag

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javasla t. Tisztelt Elnök úr!

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javasla t. Tisztelt Elnök úr! ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javasla t Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt Elnök úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94.*

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. A Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. A Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.10. COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács rendelete nukleáris balesetet vagy bármely egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

2. Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 189. szám 26789 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 15/2014. (XII. 31.) MvM rendelete az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011.

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 4 PART 2/7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru

Részletesebben

9393/10 ZSFJ/md DG E

9393/10 ZSFJ/md DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. május 28. (OR. en) 9393/10 Intézményközi referenciaszám: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép:

2. Az R. 1. számú mellékletének fenamidon hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege helyébe a következő szövegrész lép: Melléklet az 55/2005. (XI. 23) EüM-FVM együttes rendelethez 1. Az R. 1. számú mellékletének amitráz hatóanyaghoz tartozó sorainak szövege amitráz (4) almatermésűek *0,05 KH csonthéjasok *0,05 KH szőlő

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

II. ÁRUOSZTÁLY (0601-1404) NÖVÉNYI TERMÉKEK

II. ÁRUOSZTÁLY (0601-1404) NÖVÉNYI TERMÉKEK Megjegyzés: II. ÁRUOSZTÁLY (0601-14) NÖVÉNYI TERMÉKEK (1) Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) meghatározás olyan terméket jelent, amelyet kötőanyag nélkül vagy legfeljebb 3 tömegszázalék kötőanyag

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA. (1999. március 26.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA. (1999. március 26.) 246 11/4. kötet 22000D1019(18) 2000.10.19. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 266/53 AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 45/1999 HATÁROZATA (1999. március 26.) az EGT-megállapodás származási szabályokról szóló

Részletesebben

az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló évi CXXVII. törvény módosításáról

az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló évi CXXVII. törvény módosításáról Országgy űlés Hivatala Irományszám : T I k0211,c 2016. évi.... törvény Érkezett: 2016 ÁPR 14 e az alapvető élelmiszerek árának csökkentése érdekében az általános forgalmi adóró l szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én. a Bizottság részéről Joaquín ALMUNIA a Bizottság tagja

Kelt Brüsszelben, 2005. december 22-én. a Bizottság részéről Joaquín ALMUNIA a Bizottság tagja 2006.3.1. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 60/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTÁG 317/2006/EK RENDELETE (2005. december 22.) a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, ipari

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Javaslat: AZ EK/DÁNIA FERÖER-SZIGETEK VEGYES BIZOTTSÁG HATÁROZATA az egyrészről

Részletesebben

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés

TESZOR'15 kód TESZOR'15 Megnevezés A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.27. COM(2010) 466 végleges 2010/0243 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 19. cikke alapján a mezőgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám MAGYAR KÖZLÖNY 221. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. december 30., péntek Tartalomjegyzék 42/2016. (XII. 30.) MvM rendelet Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

6 14. ÁRUCSOPORT II. ÁRUOSZTÁLY NÖVÉNYI TERMÉKEK. 6. Árucsoport (1)

6 14. ÁRUCSOPORT II. ÁRUOSZTÁLY NÖVÉNYI TERMÉKEK. 6. Árucsoport (1) 6 14. ÁRUCSOPORT II. ÁRUOSZTÁLY NÖVÉNYI TERMÉKEK Megjegyzés (1) Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) meghatározás olyan terméket jelent, amelyet kötőanyag nélkül vagy legfeljebb 3 tömegszázalék kötőanyag

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 130. szám 32173 A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35

2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35 2005.7.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/35 A BIZOTTSÁG 2005/46/EK IRÁNYELVE (2005. július 8.) a 86/362/EGK, a 86/363/EGK és a 90/642/EGK tanácsi irányelvek mellékleteinek az amitráz maximális szermaradványértéke

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2015. (VIII. 8.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2015. (VIII. 8.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 94/2015. (VIII. 8.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedés keretében a műveletek

Részletesebben

12147/16 EVI/is DGC 2A. Az Európai Unió Tanácsa. Brüsszel, október 7. (OR. en) 12147/16 WTO 250 AELE 67 ISL 46 AGRI 478

12147/16 EVI/is DGC 2A. Az Európai Unió Tanácsa. Brüsszel, október 7. (OR. en) 12147/16 WTO 250 AELE 67 ISL 46 AGRI 478 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 7. (OR. en) 12147/16 WTO 250 AELE 67 ISL 46 AGRI 478 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Megállapodás levélváltás formájában az Európai Unió és

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. január 9. (OR. en) 2006/0218 (COD) PE-CONS 3639/07 STATIS 95 CODEC 852 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 2005.11.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/33 A BIZOTTSÁG 1872/2005/EK RENDELETE (2005. november 15.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról AZ

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 ANNEX 1 PART 11/11 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 58. szám 5445 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 20/2015. (IV. 27.) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Részletesebben

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató

Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Élelmiszerek fruktóz tartalma betűrendes útmutató Az értékek g/100g élelmiszerre vannak megadva, vagyis hány g fruktózt, glukózt, szorbitot és szacharózt tartalmaz 100g élelmiszer. Ha a glükóznak a fruktózhoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2014. (IX. 5.) MVH közleménye az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás igénybevételéről I. Jogszabályi alap

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK JEGYZÉKE I. melléklet Albániai vámengedmények a közösségi ipari termékekre IIa. melléklet Albániai vámengedmények a 27. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett közösségi elsődleges mezőgazdasági

Részletesebben

IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK Megjegyzés IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK (1) Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) meghatározás

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

47/2008. (IV. 17.) FVM

47/2008. (IV. 17.) FVM 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről 2012. január 1-én hatályos A mezőgazdasági,

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel portfólió Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A pályázat célja Az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben