9393/10 ZSFJ/md DG E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9393/10 ZSFJ/md DG E"

Átírás

1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, május 28. (OR. en) 9393/10 Intézményközi referenciaszám: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás megfelelő rendelkezéseinek és mellékleteinek az egyes vámtarifáknak az EU SADC átmeneti gazdasági megállapodás 3. meghatározott, Botswana, Lesotho és Szváziföld által az EU termékeire alkalmazott vámtarifákhoz történő hozzáigazítása céljából történő módosításával kapcsolatban az EK Dél-Afrika Együttműködési Tanácsban az EU által képviselendő álláspontról 9393/10 ZSFJ/md DG E HU

2 A TANÁCS HATÁROZATA ( ) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás megfelelő rendelkezéseinek és mellékleteinek az egyes vámtarifáknak az EU SADC átmeneti gazdasági megállapodás 3. meghatározott, Botswana, Lesotho és Szváziföld által az EU termékeire alkalmazott vámtarifákhoz történő hozzáigazítása céljából történő módosításával kapcsolatban az EK Dél-Afrika Együttműködési Tanácsban az EU által képviselendő álláspontról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 9393/10 ZSFJ/md 1 DG E HU

3 mivel: (1) A Tanács április 26-i 2004/441/EK határozatával 1 a Közösség nevében jóváhagyta az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelemi, fejlesztési és együttműködési megállapodást 2 (a továbbiakban: a KFEM). (2) A KFEM 97. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az EU-Dél-afrikai Együttműködési Tanács (a továbbiakban: az Együttműködési Tanács) a KFEM által szabályozott minden kérdésre vonatkozóan határozathozatali jogkörrel rendelkezik. A KFEM 106. cikkének (1) bekezdése felhatalmazza az Együttműködési Tanácsot arra, hogy a valamely fél által előterjesztett, a KFEM módosítására vonatkozó javaslatról határozatot hozzon. (3) A 2004/441/EK határozat 3. cikke emlékeztet arra, hogy a megállapodás alapján létrehozott Együttműködési Tanács keretén belül a Közösség által elfogadandó álláspontot a Bizottság javaslatára a Tanács határozza meg az Európai Közösséget létrehozó szerződés megfelelő rendelkezései alapján. Továbbá az Együttműködési Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti Együttműködési Tanács, 2001.június 26-i 1/2001 határozatának cikke felhatalmazza az Együttműködési Tanácsot, hogy írásbeli eljárás útján határozatokat fogadjon el. (4) Botswana, Lesotho és Szváziföld Dél-Afrikával és Namíbiával együtt tagja a Délafrikai Vámuniónak HL L 127., , 109. o. HL L 311., , 3. o. HL L 221., , 37. o. 9393/10 ZSFJ/md 2 DG E HU

4 (5) Az Európai Közösség június 4-én átmeneti gazdasági partnerségi megállapodást 1 (a továbbiakban: az átmeneti EPA) írt alá Botswanával, Lesothóval és Szvázifölddel egy EK- Dél-afrikai Köztársaság. Ezt mindegyik részes félnek ideiglenesen alkalmaznia kell, amint erről az ideiglenes alkalmazásról az átmeneti EPA 105. cikkében előírtaknak megfelelően értesítették a letéteményest. (6) Az Európai Unióból az átmeneti EPA keretében, illetve a KFEM keretében Botswanába, Lesothóba vagy Szváziföldre importált termékekre alkalmazandó vámok azonosak, kivéve 53 vámsor alá sorolt termék esetében. (7) A gazdasági szereplők számára az egyértelműség, a hosszú távú gazdasági előreláthatóság és a jogbiztonság biztosítása, valamint egyidejűleg a Dél-afrikai Vámunión belül a termékek szabad áramlásának elősegítése és a Dél-afrikai Vámunió vámtarifái egységességének megőrzése érdekében indokolt a KFEM említett 53 vámsorában szereplő vámtarifákat összehangolni a, az EU, valamint Botswana, Lesotho, Namíbia és Szváziföld között elfogadottakkal, és amelyek az átmeneti EPA 3. szerepelnek. (8) Dél-Afrikának a KFEM 12. cikkében és III. melléklete 3., 4. és 5. ében (ipari termékek), valamint 15. cikkében és VI. melléklete 1., 2. és 3. ében (i és feldolgozott ) meghatározott vámeltörlési menetrendjét módosítani kell 23 i, 11 feldolgozott i és 22 ipari vámsor tekintetében, amelyekre új vámeltörlési menetrendet kell alkalmazni az e határozathoz csatolt együttműködési tanácsi határozattervezetben leírtaknak megfelelően, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1 HL L 319., , 3. o. 9393/10 ZSFJ/md 3 DG E HU

5 1. cikk Az Európai Unió által az EU Dél-Afrika Együttműködési Tanácsban az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás megfelelő rendelkezéseinek és mellékleteinek az egyes vámtarifáknak az EU SADC átmeneti gazdasági megállapodás 3. meghatározott, Botswana, Lesotho és Szváziföld által az EU termékeire alkalmazott vámtarifákhoz történő hozzáigazítása céljából történő módosításával kapcsolatban képviselendő álláspontnak az Együttműködési Tanács e határozathoz mellékelt határozattervezetén kell alapulnia. 2. cikk Az Európai Uniónak az Együttműködési Tanácsban lévő képviselője felhatalmazást kap arra, hogy az Európai Unió nevében aláírja az Együttműködési Tanács határozatát. Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei. Kelt Brüsszelben, 3. cikk a Tanács részéről az elnök 9393/10 ZSFJ/md 4 DG E HU

6 MELLÉKLET AZ EU DÉL-AFRIKA EGYÜTTMŰKÖDÉSI TANÁCS /2010. SZ. HATÁROZATTERVEZETE az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás megfelelő rendelkezéseinek és mellékleteinek az egyes vámtarifáknak az EK Dél-afrikai Vámunió átmeneti gazdasági megállapodás 3. meghatározott, Botswana, Lesotho és Szváziföld által az EU termékeire alkalmazott vámtarifákhoz történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról AZ EU DÉL-AFRIKA EGYÜTTMŰKÖDÉSI TANÁCS, tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött október 11-én Pretoriában aláírt és május 1-jétől hatályos kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodásra 1 (a továbbiakban: a KFEM) és különösen annak 97. cikke (3) bekezdésére és 106. cikke (1) bekezdésére, tekintettel az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti, az Együttműködési Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, június 26-i 1/2001 sz. együttműködési tanácsi határozatra 2 és különösen annak 10. cikkére, 1 2 HL L 311., , 3. o. HL L 221., , 37. o. 9393/10 ZSFJ/md 1 MELLÉKLET DG E HU

7 mivel: (1) A gazdasági szereplők számára az egyértelműség, a hosszú távú gazdasági előreláthatóság és a jogbiztonság biztosítása, valamint a Dél-afrikai Vámunió vámtarifái egységességének megőrzése érdekében a KFEM felei megállapodtak abban, hogy a KFEM említett 53 vámsorában szereplő vámtarifákat összehangolják az EU, valamint Botswana, Lesotho, Namíbia és Szváziföld között elfogadottakkal, amelyek 2009 június 4-én a felek által aláírt átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás 3. szerepelnek. (2) Az 53 vámsor tekintetében módosítani kell a KFEM 12. és 15. cikkében, valamint III. és VI. meghatározott vámeltörlési menetrendet, a dél-afrikai vámok eltörlésének pedig az e határozat 2. cikkében és mellékleteiben meghatározottak szerint kell megtörténnie, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 9393/10 ZSFJ/md 2 MELLÉKLET DG E HU

8 1. cikk Az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság között létrejött kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: a KFEM) a következőképpen módosul: 1. A KFEM III. mellékletének 3., 4. és 5. ében meghatározott vonatkozó vámsorok helyébe az e határozat I. mellékletének 3., 4. és 5. ében meghatározott tételek lépnek. 2. A KFEM IV. mellékletének 1., 2. és 3. ében meghatározott vonatkozó vámsorok helyébe az e határozat II. mellékletének 1., 2. és 3. ében meghatározott tételek lépnek. 3. A KFEM 12. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében, valamint 15. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében a Dél-Afrikába bevitt és az érintett 53 vámsor alá sorolt termékek tekintetében a vámok eltörlésére vonatkozó feltételek helyébe az e határozat I. és II. megállapított feltételek lépnek. Ez a határozat án/-én lép hatályba. Kelt 2. cikk az Együttműködési Tanács részéről az elnök 9393/10 ZSFJ/md 3 MELLÉKLET DG E HU

9 I. MELLÉKLET DÉL-AFRIKAI VÁMOK ELTÖRLÉSÉRE VONATKOZÓ MENETREND A KFEM III. mellékletének 3., 4. és 5. e (A KFEM 12. cikkének (4), (5) és (6) bekezdésében említve) Átmeneti EPA HR- Vámlebontási a kód kategória az jelenlegi KFEM Elbánás az átmeneti EPA- ( átmeneti EPA- VI. ban új elbánás a KFEM- ) HR 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat ban ben (12,6 %). Liberalizáció: 2011 SZAPPAN PEHELY, GRANULÁTUM VAGY POR FORMÁBAN IPAR 5. 12,6 % (12,6 %). Liberalizáció: GYERTYA, EGYSZER, NEM ILLATOSÍTOTT IPAR 5. 12,6 % TOALETTPAPÍR LEGFELJEBB 36 CM (10 %). Liberalizáció: 2011 SZÉLES TEKERCSBEN, RÉTEGENKÉNT III. melléklet LEGFELJEBB 25 G/M2 TÖMEGŰ IPAR 5. 10,0 % 9393/10 ZSFJ/md 1 I. MELLÉKLET DG E HU

10 EPA HR- Vámlebontási a kód kategória az jelenlegi KFEM Elbánás az átmeneti EPA- ( átmeneti EPA- VI. ban új elbánás a KFEM- ) HR 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat ban ben ZSEBKENDŐ, TISZTÍTÓ- VAGY ARCKENDŐ ÉS TÖRLŐ PAPÍRPÉPBŐL, PAPÍRBÓL, (10 %). Liberalizáció: 2011 CELLULÓZVATTÁBÓL VAGY III. melléklet CELLULÓZSZÁL-SZÖVEDÉKBŐL IPAR 5. 10,0 % ASZTALTERÍTŐ ÉS SZALVÉTA PAPÍRPÉPBŐL, PAPÍRBÓL, (10 %). Liberalizáció: 2011 CELLULÓZVATTÁBÓL VAGY III. melléklet CELLULÓZSZÁL-SZÖVEDÉKBŐL IPAR 5. 10,0 % EGÉSZSÉGÜGYI BETÉT PAPÍRPÉPBŐL, (10 %). Liberalizáció: 2011 PAPÍRBÓL, CELLULÓZVATTÁBÓL VAGY III. melléklet CELLULÓZSZÁL-SZÖVEDÉKBŐL IPAR 5. 10,0 % PAPÍR, CELLULÓZVATTA VAGY CELLULÓZSZÁL-SZÖVEDÉK HÁZTARTÁSI VAGY EGÉSZSÉGÜGYI CÉLRA, LEGFELJEBB 36 CM SZÉLES TEKERCSBEN VAGY MÉRETRE VAGY ALAKRA VÁGVA; PAPÍRPÉPBŐL, PAPÍRBÓL, CELLULÓZVATTÁBÓL VAGY (10 %). Liberalizáció: 2011 CELLULÓZSZÁL-SZÖVEDÉKBŐL KÉSZÜLT III. melléklet CIKK IPAR 5. 10,0 % 9393/10 ZSFJ/md 2 I. MELLÉKLET DG E HU

11 EPA HR- Vámlebontási a kód kategória az jelenlegi KFEM Elbánás az átmeneti EPA- ( átmeneti EPA- VI. ban új elbánás a KFEM- ) HR 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat ban ben TELJES HOSSZÚSÁGÚ VAGY TÉRDIG ÉRŐ HARISNYA, ZOKNI ÉS MÁS HARISNYAÁRU, BELEÉRTVE A VISSZERES LÁBRA VALÓ HARISNYÁT IS, VALAMINT TALP NÉLKÜLI HARISNYA KÖTÖTT VAGY HORGOLT TEXTILANYAGBÓL (A GYAPJÚBÓL, FINOM ÁLLATI SZŐRBŐL, PAMUTBÓL VAGY III. melléklet 5. (20 %). Liberalizáció: 2011 SZINTETIKUS SZÁLBÓL KÉSZÜLT : textil HARISNYANADRÁG KIVÉTELÉVEL) IPAR % ruházat NŐI VAGY LEÁNYKA-RUHAEGYÜTTES III. melléklet 5. (20 %). Liberalizáció: 2011 PAMUTBÓL, IPARI VAGY MUNKARUHA (A : textil KÖTÖTT VAGY HORGOLT KIVÉTELÉVEL) IPAR % ruházat (18,9 %). Liberalizáció: 2011 KERTI VAGY HASONLÓ ESERNYŐ (A STRANDSÁTOR KIVÉTELÉVEL) IPAR 5. 18,9 % (18,9 %). Liberalizáció: 2011 TELESZKÓPOS NYELŰ ESERNYŐ (A JÁTÉKESERNYŐ KIVÉTELÉVEL) IPAR 5. 18,9 % 9393/10 ZSFJ/md 3 I. MELLÉKLET DG E HU

12 EPA HR- Vámlebontási a kód kategória az jelenlegi KFEM Elbánás az átmeneti EPA- ( átmeneti EPA- VI. ban új elbánás a KFEM- ) HR 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat ban ben ESERNYŐ ÉS NAPERNYŐ, BELEÉRTVE A BOTERNYŐT IS (A TEXTILANYAGBÓL KÉSZÜLT HUZATÚ, A TELESZKÓPOS (18,9 %). Liberalizáció: 2011 NYELŰ, A KERTI ÉS HASONLÓ, VALAMINT A JÁTÉKESERNYŐ KIVÉTELÉVEL) IPAR 5. 18,9 % KATÓDSUGÁRCSÖVES, SZÍNES MONITOR, A KÉPERNYŐ SZÉLESSÉG/MAGASSÁG (15,75 %). Liberalizáció: ARÁNYA LEGALÁBB 1,5, TÖBB MINT SOR LETAPOGATÁSSAL IPAR 5. 15,75 % AUTOMATIKUS ADATFELDOLGOZÓ GÉPBE (15,75 %). Liberalizáció: TÖRTÉNŐ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ELEKTRONIKUS VIDEOTUNER EGYSÉG IPAR 5. 15,75 % FEKETE-FEHÉR VAGY MÁS MONOKRÓM TELEVÍZIÓS VEVŐKÉSZÜLÉK, RÁDIÓMŰSOR-VEVŐKÉSZÜLÉKET VAGY HANG- VAGY KÉPFELVEVŐ VAGY - (15,75 %). Liberalizáció: LEJÁTSZÓ KÉSZÜLÉKET MAGÁBAN FOGLALÓ IS IPAR 5. 15,75 % 9393/10 ZSFJ/md 4 I. MELLÉKLET DG E HU

13 EPA HR- Vámlebontási a kód kategória az jelenlegi KFEM Elbánás az átmeneti EPA- ( átmeneti EPA- VI. ban új elbánás a KFEM- ) HR 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat ban ben (12,6 %). Liberalizáció: VILLÁMZÁR, NEM NEMESFÉM Vámmentes és ZÁRSZEMEKKEL IPAR 5. 12,6 % (12,6 %). Liberalizáció: 2011 VILLÁMZÁR (A NEM NEMESFÉM ZÁRSZEMŰ KIVÉTELÉVEL) IPAR 5. 12,6 % (12,6 %). Liberalizáció: NEM NEMESFÉM VILLÁMZÁRALKATRÉSZ IPAR 5. 12,6 % (9,45 %). Liberalizáció: 2011 VILLÁMZÁR ALKATRÉSZE (A NEM NEMESFÉMBŐL KÉSZÜLT KIVÉTELÉVEL) IPAR 5. 9,45 % 9393/10 ZSFJ/md 5 I. MELLÉKLET DG E HU

14 II. MELLÉKLET DÉL-AFRIKAI VÁMOK ELTÖRLÉSÉRE VONATKOZÓ MENETREND A KFEM VI. mellékletének 1., 2. és 3. e (A KFEM 15. cikkének (2), (3) és (4) bekezdésében említve) Átmeneti EPA Vámlebontá a HR-kód si kategória jelenlegi ( HR az átmeneti KFEM VI. Elbánás az átmeneti EPA-ban új 0.) 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat EPA-ban elbánás a KFEM-ben GALLUS DOMESTICUS FAJBA TARTOZÓ FAGYASZTOTT SZÁRNYAS, TISZTÍTOTT ÉS BONTOTT, FEJ ÉS LÁB Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén NÉLKÜL, DE NYAKKAL, SZÍVVEL, MÁJJAL ÉS ZÚZÁVAL, 1. rendszer (alapérték: (17,01 %). Egyelőre nincs további ÚN. 70 %-OS CSIRKE 5. 17,01 %) liberalizáció. A legnagyobb kedvezmény elve szerinti (27 %) és a KFEM szerinti (0 %) vám átlaga GALLUS DOMESTICUS FAJBA TARTOZÓ FAGYASZTOTT 1. rendszer Liberalizáció: SZÁRNYAS FELEZVE VAGY NEGYEDELVE 5. (alapérték:21,6 %) 1. rendszer (alapérték: 138,6 c/kg. (N.B.: az GALLUS DOMESTICUS FAJHOZ TARTOZÓ átmeneti EPA-ban Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén SZÁRNYASBÓL KÉSZÜLT VÁGÁSI MELLÉKTERMÉK ÉS hibás vámérték VI. melléklet 2. (138,6 c/kg). Egyelőre nincs további BELSŐSÉG (MÁJ KIVÉTELÉVEL) MÁS 5. szerepel.) liberalizáció. 9393/10 ZSFJ/md 1 II. MELLÉKLET DG E HU

15 EPA Vámlebontá a HR-kód si kategória jelenlegi ( HR az átmeneti KFEM VI. Elbánás az átmeneti EPA-ban új 0.) 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat EPA-ban elbánás a KFEM-ben (11,97 EMBERI FOGYASZTÁSRA ALKALMAS %). Liberalizáció: TOJÁSSÁRGÁJA SZÁRÍTVA, CUKOR VAGY MÁS 2. rendszer ÉDESÍTŐANYAG HOZZÁADÁSÁVAL IS 5. alapérték: 11,97 % EMBERI FOGYASZTÁSRA ALKALMAS (NEM FOLYÉKONY) TOJÁSSÁRGÁJA, FAGYASZTVA (11,97 VAGY MÁSKÉPPEN TARTÓSÍTVA, CUKOR VAGY %). Liberalizáció: MÁS ÉDESÍTŐANYAG HOZZÁADÁSÁVAL IS (A 2. rendszer SZÁRÍTOTT TOJÁSSÁRGÁJA KIVÉTELÉVEL) 5. alapérték: 11,97 % EMBERI FOGYASZTÁSRA ALKALMAS (11,97 MADÁRTOJÁS HÉJ NÉLKÜL, SZÁRÍTVA, CUKOR %). Liberalizáció: VAGY MÁS ÉDESÍTŐANYAG HOZZÁADÁSÁVAL IS 2. rendszer (A TOJÁSSÁRGÁJA KIVÉTELÉVEL) 5. alapérték: 11,97 % EMBERI FOGYASZTÁSRA ALKALMAS MADÁRTOJÁS HÉJ NÉLKÜL, FRISSEN, GŐZBEN VAGY FORRÓ VÍZBEN MEGFŐZVE, FORMÁZVA, FAGYASZTVA VAGY MÁSKÉPPEN TARTÓSÍTVA, (11,97 CUKOR VAGY MÁS ÉDESÍTŐANYAG %). Liberalizáció: HOZZÁADÁSÁVAL IS (A SZÁRÍTOTT MADÁRTOJÁS 2. rendszer ÉS A TOJÁSSÁRGÁJA KIVÉTELÉVEL) 5. alapérték: 11,97 % (13,86 %). Liberalizáció: rendszer TERMÉSZETES MÉZ 5. alapérték: 13,86 % 9393/10 ZSFJ/md 2 II. MELLÉKLET DG E HU

16 EPA Vámlebontá a HR-kód si kategória jelenlegi ( HR az átmeneti KFEM VI. Elbánás az átmeneti EPA-ban új 0.) 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat EPA-ban elbánás a KFEM-ben GABONALISZT (A BÚZALISZT, A KÉTSZERES LISZT, A ROZSLISZT, A KUKORICALISZT, A 1. rendszer Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén RIZSLISZT, AZ ÁRPALISZT ÉS A ZABLISZT alapérték: (0,409 c/kg). Egyelőre nincs további KIVÉTELÉVEL) 5. 0,409 c/kg liberalizáció. ELKÉSZÍTETT VAGY KONZERVÁLT HÚS, VÁGÁSI MELLÉKTERMÉK ÉS BELSŐSÉG A GALLUS DOMESTICUS FAJHOZ TARTOZÓ SZÁRNYASOKBÓL, LEGALÁBB 57 TÖMEGSZÁZALÉK HÚS- VAGY BELSŐSÉG- TARTALOMMAL, FŐZÉS NÉLKÜL (A KOLBÁSZ ÉS Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén HASONLÓ TERMÉKEK, ÉS A MÁJBÓL KÉSZÜLT 1. rendszer (12,6 %). Egyelőre nincs további KÉSZÍTMÉNYEK KIVÉTELÉVEL) 5. alapérték: 12,6 % liberalizáció. (12,6 AZ AGARICUS NEMHEZ TARTOZÓ EHETŐ GOMBA %). Liberalizáció: ECET VAGY ECETSAV NÉLKÜL IDEIGLENESEN 2. rendszer TARTÓSÍTVA, TELJESEN FŐZVE 5. alapérték: 12,6 % AZ AGARICUS NEMHEZ TARTOZÓ EHETŐ GOMBA ECET VAGY ECETSAV NÉLKÜL ELKÉSZÍTVE (12,6 VAGY TARTÓSÍTVA (KIVÉVE A TELJESEN FŐZŐTT %). Liberalizáció: GOMBÁT ÉS AZ IDEIGLENESEN TARTÓSÍTOTT GOMBÁT) 5. alapérték: 12,6 % EHETŐ GOMBA ECET VAGY ECETSAV NÉLKÜL (12,6 ELKÉSZÍTVE VAGY TARTÓSÍTVA (AZ AGARICUS %). Liberalizáció: NEMHEZ TARTOZÓ EHETŐ GOMBA KIVÉTELÉVEL) 5. alapérték: 12,6 % 9393/10 ZSFJ/md 3 II. MELLÉKLET DG E HU

17 EPA Vámlebontá a HR-kód si kategória jelenlegi ( HR az átmeneti KFEM VI. Elbánás az átmeneti EPA-ban új 0.) 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat EPA-ban elbánás a KFEM-ben EHETŐ GOMBA ECET VAGY ECETSAV NÉLKÜL (12,6 ELKÉSZÍTVE VAGY TARTÓSÍTVA (AZ AGARICUS %). Liberalizáció: NEMHEZ TARTOZÓ EHETŐ GOMBA KIVÉTELÉVEL) 5. alapérték: 12,6 % FEJTETT BAB (VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.), ECETBEN VAGY ECETSAV NÉLKÜL ELKÉSZÍTVE (2,614 c/kg). Liberalizáció: VAGY TARTÓSÍTVA (A FAGYASZTOTT alapérték: KIVÉTELÉVEL) 5. 2,614 c/kg NEM FEJTETT BAB (VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.), ECETBEN VAGY ECETSAV NÉLKÜL (2,614 c/kg). Liberalizáció: ELKÉSZÍTVE VAGY TARTÓSÍTVA (A alapérték: FAGYASZTOTT KIVÉTELÉVEL) 5. 2,614 c/kg HOMOGENIZÁLT DZSEM, GYÜMÖLCSKOCSONYA (ZSELÉ), GYÜMÖLCSÍZ, PÜRÉ ÉS KRÉM GYÜMÖLCSBŐL VAGY DIÓFÉLÉBŐL, FŐZÉSSEL KÉSZÍTVE, LEGFELJEBB 250 G TÖMEGŰ A legnagyobb kedvezmény elve szerinti TARTÁLYOKBAN KISKERESKEDELMI (30 % vagy 4,5 c/kg) és a KFEM szerinti KISZERELÉSBEN GYERMEKÉTELKÉNT VAGY (0 %) vám átlaga. Liberalizáció: DIÉTÁS CÉLRA, 13 TÖMEGSZÁZALÉKNÁL VI. melléklet NAGYOBB CUKORTARTALOMMAL 5. alapérték: 24 % 9393/10 ZSFJ/md 4 II. MELLÉKLET DG E HU

18 EPA Vámlebontá a HR-kód si kategória jelenlegi ( HR az átmeneti KFEM VI. Elbánás az átmeneti EPA-ban új 0.) 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat EPA-ban elbánás a KFEM-ben DZSEM, GYÜMÖLCSKOCSONYA (ZSELÉ), GYÜMÖLCSÍZ, PÜRÉ ÉS KRÉM CITRUSFÉLÉKBŐL, FŐZÉSSEL KÉSZÍTVE, HOZZÁADOTT CUKORRAL VAGY MÁS ÉDESÍTŐANYAG HOZZÁADÁSÁVAL IS (A 13 % A legnagyobb kedvezmény elve szerinti TÖMEGSZÁZALÉKNÁL NAGYOBB CUKORTARTALMÚ ÉS (30 % vagy 4,5 c/kg) és a KFEM szerinti A VÁMTARIFAALSZÁMÚ HOMOGENIZÁLT VI. melléklet 2. (0 %) vám átlaga. Liberalizáció: KÉSZÍTMÉNY KIVÉTELÉVEL) % Vámmentes és SZŐLŐLÉ (BELEÉRTVE A SZŐLŐMUSTOT IS), NEM ERJESZTVE, 20 C-ON TÖBB, MINT 67 BRIX ÉRTÉKKEL, 100 KG NETTÓ TÖMEGRE JUTÓ ÉRTÉKE LEGFELJEBB 22 EURÓ, CUKOR VAGY MÁS ÉDESÍTŐANYAG (3,15 %) HOZZÁADÁSÁVAL IS (AZ ALKOHOLTARTALMÚ TERMÉK Liberalizáció: KIVÉTELÉVEL) 5. 3,15 % KÖRTELÉ, NEM ERJESZTVE, 20 C-ON TÖBB, MINT 67 BRIX ÉRTÉKKEL, 100 KG NETTÓ TÖMEGRE JUTÓ ÉRTÉKE LEGFELJEBB 22 EURÓ, CUKOR VAGY MÁS (12,6 %) ÉDESÍTŐANYAG HOZZÁADÁSÁVAL IS (AZ Liberalizáció: ALKOHOLTARTALMÚ KIVÉTELÉVEL) 5. 12,6 % A legnagyobb kedvezmény elve szerinti (160 c/kg) és a KFEM szerinti (100,8 c/kg) PAMUT NEM KÁRTOLVA, NEM FÉSÜLVE, SZÍVÓKÉPESSÉ vám átlaga. Liberalizáció: TETT VAGY FEHÉRÍTETT c/kg Vámmentes és 9393/10 ZSFJ/md 5 II. MELLÉKLET DG E HU

19 EPA Vámlebontá a HR-kód si kategória jelenlegi ( HR az átmeneti KFEM VI. Elbánás az átmeneti EPA-ban új 0.) 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat EPA-ban elbánás a KFEM-ben (9,45 PAMUT NEM KÁRTOLVA, NEM FÉSÜLVE %). Liberalizáció: (A SZÍVÓKÉPESSÉ TETT VAGY FEHÉRÍTETT KIVÉTELÉVEL) 5. alapérték: 9,45 % (9,45 %). Liberalizáció: PAMUT, KÁRTOLVA VAGY FÉSÜLVE 5. alapérték: 9,45 % KAKAÓPOR CUKOR VAGY MÁS ÉDESÍTŐANYAG Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén HOZZÁADÁSÁVAL 5. alapérték: 10,71 % Liberalizáció: CSOKOLÁDÉ ÉS MÁS ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNY (MÁS) TÖMB, TÁBLA VAGY RÚD FORMÁBAN, VAGY FOLYADÉK, MASSZA, POR, SZEMCSE VAGY MÁS ÖMLESZTETT ALAKBAN, TARTÁLYBAN VAGY MÁS KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSBAN, 2 KG- NÁL NAGYOBB TÖMEGBEN (A KAKAÓPOR KIVÉTELÉVEL): CSOKOLÁDÉ ÉS KAKÓTARTALMÚ Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén CUKORKAÁRU alapérték: 13,23 % Liberalizáció: /10 ZSFJ/md 6 II. MELLÉKLET DG E HU

20 EPA Vámlebontá a HR-kód si kategória jelenlegi ( HR az átmeneti KFEM VI. Elbánás az átmeneti EPA-ban új 0.) 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat EPA-ban elbánás a KFEM-ben CSOKOLÁDÉ ÉS MÁS ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNY TÖMB, TÁBLA VAGY RÚD FORMÁBAN, VAGY FOLYADÉK, MASSZA, POR, SZEMCSE VAGY MÁS ÖMLESZTETT ALAKBAN, TARTÁLYBAN VAGY MÁS KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSBAN, 2 KG-NÁL NAGYOBB TÖMEGBEN (A KAKAÓPOR Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén KIVÉTELÉVEL): MÁS 5. alapérték: 10,71 % Liberalizáció: CSOKOLÁDÉ ÉS MÁS KAKAÓTARTALMÚ ÉLELMISZERKÉSZÍTMÉNY TÖMB, TÁBLA VAGY RÚD FORMÁJÁBAN, LEGFELJEBB 2 KG rendszer: alapérték: Befagyasztva a TDCA 2007-es szintjén TÖMEGBEN, TÖLTVE 12,6% Liberalizáció: CSOKOLÁDÉ ÉS MÁS KAKAÓTARTALMÚ ÉLELMISZERKÉSZÍTMÉNY TÖMB, TÁBLA VAGY RÚD FORMÁJÁBAN, LEGFELJEBB 2 KG TÖMEGBEN, GABONA, GYÜMÖLCS VAGY DIÓFÉLÉK HOZZÁADÁSÁVAL (A TÖLTÖTT Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén KIVÉTELÉVEL) 5. alapérték: 12,6 % Liberalizáció: NEM FŐTT TÉSZTA, NEM TÖLTVE VAGY MÁSKÉPP NEM ELKÉSZÍTVE, Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén TOJÁSTARTALOMMAL 5. alapérték: 18,9 % Liberalizáció: NEM FŐTT TÉSZTA, NEM TÖLTVE VAGY Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén MÁSKÉPP NEM ELKÉSZÍTVE, TOJÁS NÉLKÜL 5. alapérték: 18,9 % Liberalizáció: /10 ZSFJ/md 7 II. MELLÉKLET DG E HU

21 EPA Vámlebontá a HR-kód si kategória jelenlegi ( HR az átmeneti KFEM VI. Elbánás az átmeneti EPA-ban új 0.) 1996 HR 2007 Termékmegnevezés Ágazat EPA-ban elbánás a KFEM-ben MÉZESKALÁCS ÉS HASONLÓ, 3. rendszer: Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén KAKAÓTARTALOMMAL IS 5. alapérték: 13,23 % Liberalizáció: rendszer: Befagyasztva a TDCA 2007-es szintjén GOFRI ÉS OSTYA 5. alapérték: 13,23 % Liberalizáció: KÉTSZERSÜLT, PIRÍTOTT KENYÉR ÉS HASONLÓ 3. rendszer: Befagyasztva a KFEM 2007-es szintjén PIRÍTOTT TERMÉK 5. alapérték: 13,23 % Liberalizáció: A legnagyobb kedvezmény elvének VI. melléklet 1. újbóli bevezetése (5 % FOB-értéken) MALÁTÁBÓL KÉSZÜLT SÖR 5. alapérték: 5 % Liberalizáció: /10 ZSFJ/md 8 II. MELLÉKLET DG E HU

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 27. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 27. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. január 27. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0003 (NLE) 5608/16 ADD 17 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. január 22. Címzett: az Európai Bizottság

Részletesebben

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 157 final ANNEX 4 PART 2/2 MELLÉKLET IV. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35

2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35 2013.5.3. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 121/35 A BIZOTTSÁG 405/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 2.) a Peruból származó mezőgazdasági termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.29. COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi

Részletesebben

5730/16 ADD 10 MB/is 1 DGC 1B

5730/16 ADD 10 MB/is 1 DGC 1B Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 2. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0003 (NLE) 5730/16 ADD 10 ACP 19 WTO 19 COAFR 19 RELEX 68 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Gazdasági

Részletesebben

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 16. ÁRUCSOPORT 119 IV. ÁRUOSZTÁLY Megjegyzés ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK 1. Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) kifejezés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 124/4 15.5.. A BIZOTTSÁG (EU) 15/781 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (15. május 19.) a Szerb Köztársaságból származó egyes halakra és halászati termékekre vonatkozó uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. június 24. (OR. en) 10556/08 FEROE 8 PECHE 143 UD 95 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Javaslat: AZ EK/DÁNIA FERÖER-SZIGETEK VEGYES BIZOTTSÁG HATÁROZATA az egyrészről

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat

ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK Ideiglenes változat P8_TA-PROV(2017)0014 Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.7. COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény

Részletesebben

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET

MELLÉKLET IV. MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 MELLÉKLET IV. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

A8-0277/14 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 25.1.2017 A8-0277/14 Módosítás 14 Bernd Lange a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében Jelentés A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Az EU Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 14. (OR. en) 10258/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0103 (NLE)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 14. (OR. en) 10258/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0103 (NLE) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. június 14. (OR. en) 10258/11 Intézményközi referenciaszám: 2011/0103 (NLE) AVIATION 139 ISL 8 N 10 USA 41 RELEX 522 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

MELLÉKLET III. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között

MELLÉKLET III. MELLÉKLET. Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 148 final ANNEX 3 MELLÉKLET III. MELLÉKLET Társulási megállapodás egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 641 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. COM(2014) 597 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vámok csökkentéséről vagy

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

2013.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 280/13

2013.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 280/13 2013.10.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 280/13 A BIZOTTSÁG 1012/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 21.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 10. (OR. en) 6186/17 ADD 1 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 16. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.3.11. COM(2014) 166 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály. EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT félév A K I Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály EGYES ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK ÁRUMÉRLEGE SZAKÁGAZATONKÉNT 2009. félév A K I BUDAPEST 2009. szeptember Készült: Agrárgazdasági Kutató Intézet Gazdaságelemzési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZ

JOGI AKTUSOK, MELYEK KIHIRDETÉSE KÖTELEZ 2009.12.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 353/9 V (A 2009. december 1-je után az Európai Unióról szóló szerz dés, az Európai Unió m ködésér l szóló szerz dés és az Euratom-Szerz dés alapján elfogadott

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.10.2007 COM(2007) 612 végleges 2007/0215 (AVC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Horvát Köztársaság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final ANNEX 3 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti,

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(EGT vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 200. május 7-i 200/26/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzésekre irányuló egységes eljárásokról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 359 final 2014/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Moldovai Köztársaság Tanácsban az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/15

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/15 HU 2010.7.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 191/15 A BIZOTTSÁG 654/2010/EU RENDELETE (2010. július 22.) a sertéshúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.17. COM(2014) 89 final ANNEX 1 MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG ÉS AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSHOZ A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.2.22. COM(2013) 93 final 2013/0055 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.16. COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. szeptember 10. (10.09) (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2012. augusztus 22. Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 7.10.2010 COM(2010) 552 végleges 2010/0289 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák

Részletesebben

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7

2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 2012.9.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/7 A BIZOTTSÁG 812/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. szeptember 12.) a 747/2001/EK tanácsi rendeletnek a Marokkóból származó egyes mezőgazdasági és feldolgozott

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.16. COM(2015) 659 final 2015/0300 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Elektronikus

Részletesebben

IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK

IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK Megjegyzés IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK (1) Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) meghatározás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 206. június 29. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 206/009 (NLE) 8388/6 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: FISC 64 ECOFIN 339 AELE 33 MC 4 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS

L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS L 367/68 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.22. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS AZ EK-TÖRÖKORSZÁG TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2006 HATÁROZATA (2006. október 17.) amezőgazdasági termékekre

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. június 2. (OR. en) 9533/15 DENLEG 79 AGRI 303 SAN 168 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. május 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. január 19. (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság Dátum: 2009. január 15. Tárgy: Javaslat A Tanács rendelete a vám- és a statisztikai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE HU 2011.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 295/205 A BIZOTTSÁG 1131/2011/EU RENDELETE (2011. november 11.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a szteviol glikozidok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.1.25 COM(25) 5 végleges 25/1 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, a textilipari termékek kereskedelméről

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2014) 7993 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. november 3. (OR. en) 15041/14 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 31. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 4 PART 2/7 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

16. Árucsoport. Húsból, halból, héjas és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék

16. Árucsoport. Húsból, halból, héjas és puhatestű, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék Megjegyzés IV. ÁRUOSZTÁLY (1601-2403) ÉLELMISZER-KÉSZÍTMÉNYEK; ITALOK, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉKOK ÉS ECET; DOHÁNY ÉS ELKÉSZÍTETT DOHÁNYPÓTLÓK (1) Ebben az áruosztályban a labdacs (pellet) meghatározás

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.10. COM(2010) 645 végleges 2010/0313 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről

Részletesebben

2-A. MELLÉKLET VÁMLEBONTÁS

2-A. MELLÉKLET VÁMLEBONTÁS Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016 (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 1 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Átfogó gazdasági

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10166/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 328 AGRIFIN 68 AGRIORG 51 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet 2. számú melléklet Annex 1 Terméklista Ú T M U T A T Ó A Z EK S Z E R Z Ő D É S 32. C I K K É B E N H I V A T K O Z O T T (AN N E X I. ) T E R M É K E K R Ő L Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán

Részletesebben

10973/16 ADD 2 NP/is DGC 1A. Az Európai Unió Tanácsa. Brüsszel, 2016 (OR. en) 10973/16 ADD 2. Intézményközi referenciaszám: 2016/0206 (NLE)

10973/16 ADD 2 NP/is DGC 1A. Az Európai Unió Tanácsa. Brüsszel, 2016 (OR. en) 10973/16 ADD 2. Intézményközi referenciaszám: 2016/0206 (NLE) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016 (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 2 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: Átfogó gazdasági

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete

MELLÉKLET. a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2015) XXX draft ANNEX 1 PART 2/3 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós

Részletesebben

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Módosított javaslat A TANÁCS HATÁROZATA megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról; valamint megállapodás alkalmazásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. január 5., kedd Tartalomjegyzék 1/2016. (I. 5.) MvM rendelet Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V.

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 346/33 BIZOTTSÁG

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 346/33 BIZOTTSÁG 2005.12.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 346/33 BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK KERESKEDELMÉRŐL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ÁLTAL LÉTREHOZOTT

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.28. COM(2011) 231 végleges 2011/0099 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK

Részletesebben

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B

11217/10 ZSFJ/md DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 5. (OR. en) 11217/10 SOC 428 HR 45 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről

Részletesebben

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től

(Üzletszabályzat szerint) agrárkezesség 2007. május 1-től. agrárkezesség 2007. május 1-től - 1 Melléklet az Alapítványi Kezesség Igénylő Laphoz ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ÁGAZATI SEGÉDLET I., II., és III. számú mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek és tevékenységek támogatási szabályok

Részletesebben

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG

2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG 2006.9.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 270/67 BIZOTTSÁG EU SVÁJCI VEGYES BIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA (2006. július 6.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai és másrészről a Svájci Államszövetség

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA. a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA. a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 31.01.2006 SEC(2006) 115 végleges Tervezet AZ EK-SVÁJC VEGYESBIZOTTSÁG 1/2006 HATÁROZATA a 2. jegyzőkönyv III. és VI.b táblázatának helyettesítéséről - Tervezet:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Táplálkozáspolitika, Táplálkozás és politika

Táplálkozáspolitika, Táplálkozás és politika Táplálkozáspolitika, Táplálkozás és politika Dr. Szabó Enikő helyettes országos tisztifőorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Balatonfüred, 2012. szeptember 14. Helyzetkép Magyarország lakosságának (gyerekek)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 3. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0019 (NLE) 5946/17 ADD 1 COEST 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 3. Címzett: az Európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA L 162/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.6.14. A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. június 13.) a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 7. (OR. en) 7258/14 TRANS 115 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. február 28. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D031424/03

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat. a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.31. COM(2016) 319 final ANNEX 1 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás IX. mellékletének

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 24. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 24. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0319 (NLE) 14148/16 AGRI 595 AGRIORG 95 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve. (2006. december 18.) L 396/852 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 30.12.2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/121/EK irányelve (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér l, engedélyezésér l és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG 2004.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 248/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI HATÁROZAT (2004. július 9.) a juh- és kecskeféle állatokra vonatkozó egészségügyi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D048570/03 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 26. (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2017. január 20. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

L 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.18. EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

L 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.18. EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG L 342/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.11.18. EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG EGT-VEGYESBIZOTTSÁG AZ EGT VEGYESBIZOTTSÁG HATÁROZATA 138/2004 (2004. október 29.) az EGT-megállapodás 3. jegyzőkönyvének,

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 36/2009/EK RENDELETE. (2008. július 11.)

RENDELETEK A BIZOTTSÁG 36/2009/EK RENDELETE. (2008. július 11.) 2009.1.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 18/1 I (Az EK-zerződés/Euratom-zerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A BIZOTTÁG 36/2009/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról

Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE. a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2014.4.14. JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS RENDELETE a líbiai helyzetre tekintettel

Részletesebben

L 313 Hivatalos Lapja

L 313 Hivatalos Lapja Az Európai Unió L 313 Hivatalos Lapja Magyar nyelvű kiadás Jogszabályok 57. évfolyam 2014. október 31. Tartalom I Jogalkotási aktusok RENDELETEK Az Európai Parlament és a Tanács 1150/2014/EU rendelete

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. május 27. (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. május 21. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D032598/06 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. július 11. (OR. en) 11839/14 AGRILEG 152 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2014. július 9. Címzett: Biz. dok. sz.: D032598/06 Tárgy: Uwe CORSEPIUS,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa keretében az olívaolajról és az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben