Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről)"

Átírás

1 Bibliográfia a Házszabályról (és az Országgyűlésről szóló törvényről) Több korszak Házszabályok Házszabályok elektronikus formában: Több korszakot átfogó feldolgozások Ereky István: A közigazgatási jog kútfőiről ( A házszabályok című rész In: uő. Jogtörténelmi és közigazgatási jogi tanulmányok. Sziklai Henrik kiadása, Eperjes, I. kötet oldal, ill. II. kötet oldal) Házszabályok (In: Pomogyi László: Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár, oldal) Kerekes Zsuzsa: Házszabály (In: Parlamenti ábécé, oldal) Lőrik Erzsébet: A magyar országgyűlés főbb korszakainak házszabályai (szakdolgozat, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, Bp ) Pesti Sándor: A parlament belső alkotmánya. A házszabályok nemzetközi és hazai fejlődésének elemzése (Társadalmi Szemle, szám) Pesti Sándor: Az újkori magyar parlament (különösen A parlament belső alkotmánya és Az újkori magyar parlament működési és szervezeti rendje című fejezetek Osiris Kiadó, Bp ) Pölöskei Ferenc: A magyar parlament néhány jogintézménye és történetiségük (Múltunk, szám) 1848 előtt Irinyi József: Országgyűlés rendezéséről (kiadja: Heckenast Gusztáv, Pesten, 1847.) Kérészy Zoltán: Rendi országgyűléseink tanácskozási módja. Jogtörténeti tanulmány (Kassa, 1906.) Marczali Henrik: A magyar országgyűlés első házszabálya (Budapesti Hírlap, 25. évf szám: április 11.) Salamon Ferenc: Rendi országgyűléseink jellemzéséhez (A tanulmányban, ill. függelékében Eszterházy Miklós nádor 1637-es házszabálytervezete, törvényjavaslata az országgyűlés tárgyalásának rendezéséről, magyarul és latinul. Eggenberger, Pest, 1869.) 1848/49, Házszabályok Az alsóház ideiglenes rendszabályai (Egyet. bet. Buda, 1848.) A képviselőház rendszabályai 1848 (In: Beér János Csizmadia Andor: Az 1848/49. évi népképviseleti Országgyűlés) (Bp ) Az 1848-iki alsóház ideiglenes rendszabályai (Ráth Mór, Pest, 1861.) A felsőház ideiglenes rendszabályai (Ráth Mór, Pest, 1861.) A képviselőház házszabályai 1868 (Bp ) A képviselőház házszabályai (Schlesinger és Wohlauer ny., Bp )

2 A főrendiház házszabályai 1885 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1885 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai Hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1889 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai (Pesti nyomda, Bp ) A főrendiház házszabályai. 7. tc. a főrendiház szervezetének módosításáról (Pesti nyomda, Bp ) A főrendiház házszabályai (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai 1901 (Pesti Könyvnyomda Rt., Bp ) A képviselőház ideiglenes házszabályai (Athenaeum, Bp ) A képviselőház házszabályai 1908 (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti nyomda, Bp ) Tanulmányok, könyvek (Barabási) Kun József: A parlamenti házszabályok (Bp ) Bethlen Oszkár: A házszabályok (In: Politikai Magyarország, IV. kötet. Politikai pártok története, Bp oldal) Búza László: A Képviselőház házszabályai. Államjogi tanulmány (Sárospatak, 1916.) Csorba Ferenc: Parlamenti vitáink szabályozása érdekében (Budapesti Szemle, 60. kötet, 154. szám, 1889.) Eötvös Károly: A házszabály kérdése Az új házszabály (In: uő. Harcz az alkotmányért. Eötvös Károly munkái, XXIV. Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T., Bp és oldal) Fayer Gyula: Parlamenti dolgok, I. kötet (Bp ) Lányi Bertalan: A házszabályoktól való eltérés jogi jelentősége (Bp. Grüll K ) Lukács Gyula: A magyar országgyűlés képviselőháza házszabályának fejlődése ig (Bp. é. n.) Mantuano Rezső: A magyar törvényhozás. A képviselőválasztások, a házak alakulása és működése (Bp ) Návay Lajos: A Házszabályok reformjához (Budapesti Szemle, 151. kötet, 436. szám, 1913.) Pap Dénes: A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban (Pest, , 95. és köv. oldal) Pölöskei Ferenc: A magyar parlamentarizmus a századfordulón (Politikusok és intézmények) (különösen A házszabályok című rész História Könyvtár, Monográfiák, 15. História MTA Történettudományi Intézete, Bp oldal) Pölöskei Ferenc: Deák Ferenc utolsó évei (a Deák és a képviselőház jogintézményei című fejezet Éghajlat Könyvkiadó, Bp oldal) Thorotzkay Miklós: Az 1913-ik évi Házszabály-módosítás (Bp ) /45 Házszabályok A nemzetgyűlés házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti Nyomda, Bp ) A Házszabályok módosításának előkészítésére kiküldött bizottság jelentése a nemzetgyűlés végleges házszabályainak tervezete tárgyában (Pesti Nyomda, Bp ) A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Pesti Nyomda, Bp ) A Házszabályok szerkesztésére kiküldött bizottság jelentése (Athenaeum, Bp ) A felsőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp ) A felsőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp )

3 A képviselőház házszabályai évi hivatalos kiadás (Athenaeum, Bp ) A képviselőház házszabályai (1940.) (Athenaeum, Bp ) Cikkek, tanulmányok, könyvek Az új házszabály-revízió és Magyarország (Magyarország, október 17.) Nosz Gyula: Házszabályreform. Az új törvényhozás címére (Magyar Szemle, szám) Spectator: Házszabályrevízió (Magyar Szemle, szám) Zsedényi Béla: A parlamenti munkamegosztás (Miskolc, 1929.) Házszabály Az ideiglenes nemzetgyűlés ügyrendje (tervezet) (Athenaeum, Bp ) A Nemzetgyűlés házszabályai. Az november 29-ére összehívott Nemzetgyűlés irományai, I. kötet, hiteles kiadás (Athenaeum, Bp ) Tanulmányok, cikkek A Ház megkezdte a házszabály-vitát (Világ, január 26.) Földesi Margit: Házszabályok és összeférhetetlenség (In: A magyar parlament , szerk.: Hubai László és Tombor László, Gulliver Lap- és Könyvkiadó, Bp oldal) Házszabályok Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp ) Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp illetőleg Állam és Igazgatás, oldal) Az országgyűlés ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Athenaeum, Bp ) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének ügyrendje (Bp ) Cikkek, tanulmányok A Házszabály. Interjú Kukorelli Istvánnal (Képes Újság, október 22.) Az Országgyűlés módosított ügyrendjének hatása a képviselők és az országgyűlési szervek munkájára (MSZMP KB Közigazgatási és adminisztratív osztálya, július) Ádám Antal: Magyar államjog ( Az Országgyűlés működési rendje című fejezet Tankönyvkiadó, Bp oldal) Babus Endre: Ki kinek az embere? (A háznagyi intézmény visszaállításáról, az Országgyűlés pénzügyeinek ellenőrzéséről a házszabálytervezet bizottsági vitájában) (HVG, január 14.) Csak a népszavazással megerősített Alkotmány után lesz mód időtálló ügyrendre (Magyar Nemzet, május 11.)

4 Deák András: Kerüljön az ügyrendbe a bizalmatlansági indítvány. A parlament jogi bizottságának javaslata (Népszava, január 7.) E. A.: Másfél évig érlelték. Megjelent az Országgyűlés új házszabálya. Interjú Tallóssy Frigyes képviselővel (Magyar Hírlap, január 25.) Éles vita után módosították az ügyrendet (Magyar Nemzet, január 12.) Halmai Gábor: Az Országgyűlés szerepének módosulása az ügyrendek tükrében (Medvetánc, szám) Horváth Dezső Törőcsik Gábor: Az Országgyűlés ügyrendjének módosítása (Állam és Igazgatás, szám) Jakab Tibor: Házszabályok (Valóság, szám) Jakab Tibor: Házszabályok (Országgyűlési Tudósítások, május 11.) Jakab Tibor: Törvény három olvasásban (Országgyűlési Tudósítások, június 3.) Jakab Tibor: Jelen is meg nem is? (Országgyűlési Tudósítások, június 30.) Jakab Tibor: Országgyűlési guillotine (A Világ, március 8.) J. I.: (Ügy)rendnek lennie kell. A Ház új szabályra vár (Magyar Nemzet, október 19.) Korom Mihály: A készülő ügyrend a demokratizmust, a pluralizmust szolgálja (Magyar Nemzet, október 8.) Sponga István: Zártállami parlament. Az évi parlamenti házszabály-módosítás folyamata levéltári dokumentumok alapján (kézirat, 1995.) Törőcsik Gábor: Az Országgyűlés ügyrendjének módosítása (Állam és Igazgatás, szám) Új parlamenti ügyrend készül. Az Országgyűlés elnökével Bács-Kiskun megyében (Magyar Hírlap, március 29.) W. b.: Zárt ülésen módosította ügyrendjét az Országgyűlés. Interjú Bölcsey Györggyel, a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság titkárával (Magyar Nemzet, június 27.) Házszabály A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályai (In: Képviselői kézikönyv, szerk.: Kata Péter, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályai (In: Országgyűlési kézikönyv, szerk.: Soltész István, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya (szerkesztette Bánki Miklós és Háziné Varga Mária, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp ) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya, állásfoglalásokkal kiegészítve (összeállította: Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp ) Az Országgyűlés Házszabálya. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az állásfoglalásokkal kiegészítve (szerkesztette Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp , 2. kiadás 2003., 3. kiadás 2004., 4. kiadás 2004.) Az Országgyűlés Házszabálya. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya az állásfoglalásokkal kiegészítve kiadás (szerkesztette Háziné Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp , 2. kiadás 2008.) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabálya ( Az Ország Háza Internet honlap, Cikkek, tanulmányok A magyar Országgyűlés ügyrendi szabálytervezetéhez (készült: A parlamenti ügyrend nemzetközi szakértőinek csoportja közreműködésével, a National Democratic Institute for

5 International Affairs (USA) szervezésében, április 12-én, Budapesten, soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság Irat- és levéltári osztály) A Házszabály elfogadása javíthatja a parlamenti munkát. Interjú Dornbach Alajossal (Magyar Hírlap, október 5.) A parlament védi majd titkait. Újabb javaslatok a házszabály módosítására (Világgazdaság, augusztus 30.) Andor László: Parlament politikus szemmel. Szabad támogatja Ádert (Magyar Hírlap, december 5., 6.) Arató Judit: Ismét ütközési pont a házszabály (Népszava, július 5.) Arató Judit: Van remény a házszabály módosítására (Népszava, november 12.) Arató Judit: Még saját szabályairól sem tudott dönteni a T. Ház. Nem csak a kétharmados törvényekkel, a reformokkal, de saját alkotmánysértéseivel is foglalkoznia kell az Országgyűlésnek (Népszava, augusztus 14.) Arató Judit: Konszenzussal módosíthatják a házszabályt. Végre kikeveredhet a parlament a saját maga által okozott alkotmányellenes helyzetből (Népszava, november 22.) Az ellenzék nem akarja a házszabály-módosítást. A Fidesz már biztosan kivonul a szavazásról (Magyar Hírlap, június 22.) Babus Endre: Radikális lépés (HVG, június 20.) Bak Mihály: Tárgyszerűbb lehet a parlament (Népszava, augusztus 31.) Bauer Tamás: Parlamenti arcátlanságok (Népszava, április 10.) B. B. Gy.: Mától él az új házszabály (Magyar Hírlap, október 10.) bi. cs. pl. sz. v.: A médiaháború furcsa csatája. Pártvélemények a házszabálymódosítási javaslatról (Új Magyarország, február 4.) bi. cs. pl. sz. v.: Napirenden a napirend előtti. A médiaháború furcsa osztálya Pártvélemények a házszabály-módosítási javaslatról (Új Magyarország, június 15.) Bednárik Imre: Az SZDSZ az ellenzékkel szavazott a házszabály módosítása ügyében. A szocialisták egyedül maradtak a házszabály módosításában (Népszabadság, július 3., 4.) B. I.: Lehetséges megegyezés a házszabályról? (Népszabadság, június 27.) I. B.: Működési szabályzat a frakcióknak (Népszabadság, április 13.) Befejeződött az Országgyűlés ülésszaka. Új demokratikus házszabály (Népszabadság, január 12.) Bodnár Lajos: Hol szorít a Ház-szabály? Felelősség terheli a Ház elnökét. Beszélgetés Hack Péterrel az ügyrendi csapdákról (Népszava, június 11.) Bodnár Lajos: Kabinet-jogalkotás a parlamentben? Kormányszándék: törvénykezés szűkebb körben. Interjú Kajdi Józseffel, a MEH közigazgatási államtitkárával és Hack Péterrel (SZDSZ) (Népszava, március 7.) Bodnár Lajos: Képviselőregula. Merre tart a házszabály? Jön a háznagy. Határozatképtelen, de még tárgyalóképes (Népszava, március 15.) Bodnár Lajos: Eörsi Mátyás: ellenzéki napok a parlamentben? Az SZDSZ a házszabály reformjáról (Magyar Nemzet, március 22.) Bodnár Lajos: Nem az utódokat akarjuk megregulázni. Csépe Béla frakcióvezető a házszabály reformjáról (Magyar Nemzet, április 1.) Bodnár Lajos: Az idővel jobban gazdálkodó törvényalkotás. Az Országgyűlés főtitkára az ügyrendi reformról (Magyar Nemzet, szeptember 22.) Budai: Új Házhoz új szabály kell (Szabad György elnök sajtótájékoztatója az Országgyűlési Könyvtár visszatéréséről a Parlamenthez) (Esti Hírlap, augusztus 25.) (Cabrera Alvaro): A Házszabály (Parlamenti Hírlevél, szám) Csoportterápia. Készülő Házszabály (HVG, november 10.) Csuhaj Ildikó: Kövér módosítaná a Házszabályt (Népszabadság, július 21.)

6 Csuhaj Ildikó: A DK-nak (Demokratikus Koalíció) nem lehet frakciója (Népszabadság, április 17.) Czirják Izsó: Módosulhat a házszabály. A tervezet fő pontjairól megállapodtak, de az ülés rendje továbbra is kérdéses (Magyar Nemzet, február 1.) Deáki László: Ki vonul ki? Teljes konszenzus szükséges-e a házszabály módosításához? (Kónya Imre és Hack Péter véleménye) (Reform, július 6.) Formálódik az új házszabály tervezete (Népszava, július 14.) G. A.: Idén már nem lesz új házszabály (Magyar Hírlap, december 8.) Gali Ákos: Készül a házszabály. Sok időt elvesztegettünk... (Magyar Nemzet, április 14.) Gyorsulhat a törvényhozás. Még az idén módosul a Házszabály? (Beszélgetés Dávid Ibolyával, az Ügyrendi bizottság elnökével) (Új Magyarország, szeptember 3.) Hack Péter: Az óceán legmélyebb pontja (Népszabadság, november 4.) Hozzászólás: Salamon László: Házszabályviták és az óceán mélye (Népszabadság, december 13.) Hatpárti egyeztetés lehetséges a házszabályról (Népszava, április 6.) Háziné Varga Mária: Az Országgyűlés Házszabálya (In: Az Országgyűlés, oldal) Házszabály: happy and? (új házszabály-tervezet) (HVG, július 23.) Házszabály-tervezet (HVG, június 26.) Javorniczky István: A házszabály mindent megenged. Beszélgetés Kukorelli István alkotmányjogásszal (Magyar Nemzet, július 6.) Juhász Gábor: Összeférhetetlenek. Házszabályviták (HVG, június 8.) Juhász Gábor: Egyről kettőre. Házszabály-módosítási tervek Házszabály-módosítási javaslatok az es parlamentben (HVG, szeptember 16.) Juhász Gábor: A Ház is a miénk. Szigorodó parlamenti szabályok (Törvény az Országgyűlésről és a Házszabály módosítása) (HVG, március 24.) K. P.: Negyedére csökkent a szavazások száma. Képviselők a megújult házszabályról (Magyar Hírlap, október 14.) Kerekes András: Ház, szabályokra várva. Iszapbirkózás (Köztársaság, március 3.) Kerekes Zsuzsa: Parlamenti ábécé (Osiris Kiadó, Bp ) Kis Ferenc: Gyakran sérül a házszabály. Salamon László: a koalíció Pilátusként mosta kezeit (Magyar Nemzet, szeptember 18.) Kovách Márton: Kétélű fegyver. Házszabály-módosítás (Magyar Narancs, szeptember 24.) Kukorelli István: A Kormány és ellenzéke az új házszabályban (In: Kérdőjelek: a magyar kormány , oldal) Kukorelli István: A házszabályok jósága (Magyar Hírlap, augusztus 29.) L. László János: Kell új házszabály, de az sem old meg mindent! (Interjú Hack Péterrel) (Magyar Hírlap, szeptember 16.) Lövétei István: A T. Ház tekintélye (Társadalmi Szemle, szám) Márványi Ágnes: Az együttműködés és a szembenállás szabályai. Készül az új házszabály (Magyar Hírlap, december 10.) Mr.: Az új házszabály gyorsítaná a törvényalkotást. A nap interjúja Isépy Tamás igazságügyi államtitkárral (Magyar Hírlap, február 14.) (moldoványi): Radikális házszabály-változtatás. Eltorzult a napirend előtti felszólalás intézménye (Magyar Nemzet, február 28.) Módosítják a házszabályt. A jövőben tíz képviselő is alakíthat frakciót (Népszava, december 7.) Napirenden a Házszabály módosítása (Népszabadság, augusztus 31.)

7 Nem adom meg a szót... Ügyrendi kisszótár. Interjú Hack Péterrel, az Ügyrendi bizottság tagjával (4 oldalas szabad demokrata tájékoztató, augusztus 19.) németh: Milyen lesz az új házszabály? Még készül a harmadik változat. Interjú Papp Istvánnal, az Országgyűlés Elnöki Hivatala főosztályvezetőjével (Magyar Nemzet, április 24.) Németh Era: Új házszabály: fegyelmezettebb parlament (Magyar Hírlap, július 6.) N. E. F. A.: Hogyan érvényesítse véleményét a parlamenti kisebbség? Javaslat a házszabályról (Magyar Hírlap, július 7.) Németh Era: Kordában tartott képviselők (Magyar Hírlap, július 8.) N. E.: MDF, KDNP: az új házszabály visszalépés lesz (Magyar Hírlap, július 12.) N. E.: Hatpárti megegyezés a házszabályról (Magyar Hírlap, július 13.) N. E. Cs. I.: Mégis hatpárti lesz a házszabály-módosítás. Sz. Sz.: Önkéntes jogkövetésre épül a házszabály. Beszélgetés Hack Péterrel, az Alkotmányügyi bizottság elnökével (Magyar Hírlap, szeptember 1.) Orbán Balázs: A Házszabály jelene és jövője az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében (szakdolgozat, ELTE ÁJK, 2009.) Ómolnár Miklós: Kossuth téri képeslap (az új házszabályról) (Köztársaság, szeptember 9-15.) Óra indul. Új parlamentszabályok (HVG, szeptember 24.) őszy-tóth: Formálissá válhatnak a viták. Salamon László a házszabálytervezetről (Magyar Nemzet, augusztus 6.) P. A. G. P. Z. G. A.: Patthelyzet az új házszabály megalkotásában (Magyar Hírlap, szeptember 9.) Patay Gábor: Megnehezítik a parlament működését a házszabály hibái (Népszava, október 4.) Petrétei József Kisfaludy Zoltán: Az Országgyűlés Házszabályának jogi jellegéről (Magyar Közigazgatás, szám) Pindroch Tamás: Rubovszky György: Külön törvény lesz az Országgyűlésről is (interjú) (Magyar Hírlap, november 5.) Rab László: A Tisztelt Ház-szabály (Népszabadság, június 26.) Rába Máté: Házszabályi kérdőjel (Parlamenti Levelek, 7. szám szeptember) Rendezni végre házi dolgainkat (Interjú Áder Jánossal, a Fidesz országgyűlési képviselőjével) (Társadalmi Szemle, szám) Rubovszky Csilla: A Magyar Köztársaság Országgyűlésének házszabályai a történelmi visszatekintés, a nemzetközi összehasonlítás és a jelenlegi szabályozás függvényében (szakdolgozat, ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék, Bp ) Salánki Judit: A Házszabály, mint az Országgyűlés határozata (In: Parlamenti ösztöndíjasok 2004/2005, Parlamenti Módszertani Iroda, Bp oldal) Sándor Zsuzsanna: Rendeleti kormányzás. A parlamentarizmus felszámolása (168 Óra, február 2.) Somogyvári István: Kell egy új Házszabály! (Társadalmi Szemle, szám) Somogyvári István: Az Országgyűlés Házszabálya (In: Magyarország politikai évkönyve 1992, oldal) Somogyvári István: Az Országgyűlés új Házszabályának fő koncepcionális kérdései (soksz., Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, július) Somogyvári István: A Tisztelt Ház szabályai (In: Magyarország politikai évkönyve 1994, oldal) Somogyvári, István: The Operation of the Standing Orders (In: The First Parliament , oldal)

8 Somogyvári István: A kormányzat parlamenti ellenőrzése az új Házszabály tükrében (In: A bizottsági munka 2. rész, oldal) Sz. Sz. T. E.: Megszűnhetetlen frakciók. Zátonyra jutott a házszabály-módosítás (Világgazdaság, november 12.) Szigorú diéta. Házszabály-módosítás (HVG, március 20.) Takács Imre: A Házszabály, mint alkotmányjogi jogszabály (kézirat, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Bp sorszám: 57.) Tamás Gáspár Miklós: A diétai regulának summás veleje (Beszélő, május 18.) Tölgyessy Péter: A törvényhozó üzem ellentmondásai. Az Országgyűlés működése és a házszabály reformja (Népszava, március 29.) Újhegyi Katalin: Nem helyettesíthetők a képviselők (Népszava, április 13.) Ügyrendi ügyekben vizsgálódnak. Szocialista munkacsoport értékeli a burkolt házszabálymódosításokat (Világgazdaság, május 8.) Ügyrendrakás (HVG, augusztus 29.) Zárug Péter Farkas: A törvények szelleme (kivételes és sürgős eljárás) (Magyar Demokrata, január 4.) Zs. A.: Hack: őszre új Házszabály a parlamentben (Népszabadság, július 4.) Törvény az Országgyűlésről évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről (Magyar Közlöny szám, ill. Arató Judit: Törvény készül az Országgyűlésről (Népszava, január 10.) Baranya Róbert: Kivezethetik a renitens képviselőket (Magyar Hírlap, április 18.) Fazekas Ágnes Pungor András: Törvényben szabályoznák az Országgyűlés működését (Szili Katalin házelnök kezdeményezése) (Népszava, december 14.) Fazekas Ágnes: Kövér megirigyelte Orbán hatalmát? Megkezdődött az ellenzék által bírált országgyűlési törvény vitája: házi hadsereg, irányított nyilvánosság és kivezettetés (Népszava, március 28.) F. Á.: Jön az Országgyűlési Őrség. Tizenkét képviselő alakíthat csak frakciót A DK-nak nem lesz képviselőcsoportja (Népszava, április 17.) Gyötrődik a T. Ház. Tőről metszett náci beszéd (Hetek, április 13.) Horváth Marcella: Beírhat az ellenőrzőbe. A Ház újraszabályozása (Magyar Narancs, április 19.) Juhász Gábor: A Ház is a miénk. Szigorodó parlamenti szabályok (HVG, március 24.) Pindroch Tamás: Rubovszky György: Külön törvény lesz az Országgyűlésről is (interjú) (Magyar Hírlap, november 5.) Smuk Péter: A Tisztelt Ház szabályai, 2012 új törvény az Országgyűlésről (Kodifikáció és közigazgatás, szám) Szakmai anyag az Országgyűlésről szóló törvény előkészítéséről (kézirat, Országgyűlés főtitkára, szeptember) Újabb lótusz faktuszok a parlamentben: jön a háznagy és a főigazgató (http://privatbankar.hu/karrier/) Vincze Antal: A parlamentről szóló egyes nemzeti törvények (Svédország, Svájc, Ausztria) (kézirat, Országgyűlés Hivatala Főtitkárság, 2005.) Új Házszabály (a as ciklusra) Új házszabályt tervez a kisebb parlamenthez Kövér László Szili Katalin és Gál Zoltán is változtatna (Népszava, július 24.)

9 Az Alkotmánybíróság házszabállyal kapcsolatos határozatai Az Alkotmánybíróság Országgyűléssel kapcsolatos, a Házszabályt érintő határozatainak jegyzéke (rövid tartalmi ismertető) (In: Az Országgyűlés Házszabálya első kiadás, szerk.: Háziné dr. Varga Mária, Országgyűlés Hivatala, Bp. 2010) Orbán Balázs: A Házszabály jelene és jövője az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében (szakdolgozat, ELTE ÁJK, 2009.) Újhelyi Katalin: Nem helyettesíthetők a képviselők (Népszava, április 13.) A MIÉP frakcióalakításáról Deáki László: A tizennégyek. Egyetért-e azzal, hogy az Alkotmánybíróság felülbírálta a Házszabályt (Csurka István és Jánosi György véleménye) (Reform, június 23.) Fata Anita: Frakciót alapít a MIÉP. A pártok tudomásul vették az AB döntését (Népszava, június 16.) Szalóky Eszter: Frakciót alakíthat a MIÉP (Petrétei József alkotmányjogász az Alkotmánybíróság döntéséről) (megyei lapok, június 16.) Sz. Gy. G. A.: Alkotmánybírósághoz fordulnak. A MIÉP harca az önálló képviselőcsoportért. Frakciót alakíthat a MIÉP (Magyar Hírlap, május 26., június 16.) Az Országgyűlés munkarendjéről (1999) Babus Endre: Hétfogás. Alkotmánybírósági döntés a parlamenti munkarendről (HVG, április 13.) Módosítani kell az ülések rendjét. Alkotmánybíróság: követelmény az ésszerű munkarend (Napi Magyarország, május 27.) Salamon László: Kommunikációs hadviselés. Az Alkotmánybíróság határozata és a parlamenti munkarend (Magyar Nemzet, április 17.) Sereg András: Hiányosnak találta az Alkotmánybíróság a házszabályt (Népszabadság, március 30.) Somos András: Házszabálysirató. Vita a parlamenti munkarendről (MaNcs, április 15.) Sz. Sz. T. E.: Dönteni a politikának kell. Alkotmánybíróság: új testület új felfogás (a munkarendről) (Világgazdaság, március 31.) Velancsics Béla: Háború vagy béke? Visszaáll a régi rend vagy jön a rendkívüli ülés? Az Alkotmánybíróság határozata új helyzetet teremtett (Népszava, március 30., április 1.) Varga Gergely: Ülőháború. Salamon László a Házszabályról (168 Óra, április 22.) A DK frakcióalakításáról (az országos listán mandátumot szerzett pártok frakcióalakításáról) (2013) Juhász Gábor: Székfoglalók. Az LMP-harc a frakcióért (HVG, május 11.) Eltérés a Házszabálytól G. A. T. E.: Dúl a retorikai belháború. A Kormány nem számolhat a házszabálytól való eltéréssel (Világgazdaság, március 7.) Lányi Bertalan: A házszabályoktól való eltérés jogi jelentősége (Grill Károly, Bp ) Soltész István: Az Országgyűlés ( Tárgyalás (határozathozatal) Házszabálytól eltéréssel c. rész, oldal)

10 A külföldi Házszabályokról (barabási) Kun József: A parlamenti házszabályok (Politikai tanulmány) (Franklin-társulat, Bp ) Horváth László: Néhány európai ország parlamenti házszabályának összehasonlító elemzése. A magyar országgyűlés házszabálya: reflexiók a hatályos házszabályhoz; néhány javaslat de lege ferenda (In: Horváth László Cs. Kiss Lajos: A parlament imázsa, kézirat, Recontra Science, Bp ) Nagy Csongor István Papp Imre Sepsi Tibor (szerk.): Parlamentek Európában. Összehasonlító parlamenti jogi tanulmányok (Parlamenti Módszertani Iroda, Bp ) Pesti Sándor: A parlament belső alkotmánya. A házszabályok nemzetközi és hazai fejlődésének elemzése (Társadalmi Szemle, szám) Pikler Kornél: A polgári parlamenti házszabályok fejlődése (Jogtudományi Közlöny, szám) Somogyvári István: A hatékony működést biztosító egyes jogintézmények a fejlett demokráciák házszabályaiban (Magyar Jog, szám) Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba (Atlantisz Könyvkiadó, Bp , második, bővített kiadás, 2010.) Takács Imre: A Házszabály mint alkotmányjogi szabály (MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Bp kézirat)

11 Lábjegyzet: 1 A január 1-én hatályba lépett Alaptörvény sarkalatos törvényre bízta az Országgyűlés rendszeres ülésezését biztosító rendelkezések meghatározását, továbbá úgy rendelkezik, hogy az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott Házszabályban állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét. A T. Ház e feladatnak úgy tett eleget, hogy az Országgyűlésről szóló évi XXXVI. törvényben határozta meg szervezetét, ülésezési rendjét, és azokat a szabályokat, (pl. a vizsgálóbizottságok estében) amelyek a képviselőkön kívül másokra is kötelező rendelkezéseket tartalmaznak. (Az országgyűlési törvény tartalmazza ugyanakkor a képviselők jogállásának, és a képviselők javadalmazásának szabályait, amelyekről eddig külön törvények rendelkeztek.) Az Országgyűlés a Házszabályt módosítva országgyűlési határozatban szabályozta az Országgyűlés működésének, tárgyalási rendjének, eljárásának részletesebb szabályait. A korábbi Házszabály így április 27-től két dokumentumból tevődik össze: a törvényi házszabályi rendelkezésekből (az Országgyűlésről szóló törvény) és a határozati házszabályi rendelkezésekből. Az Országgyűlésről szóló törvény megalkotásának gondolatát a korábbi ciklusok szocialista házelnökei is szorgalmazták, de ilyen törvényjavaslatot végül nem nyújtottak be az Országgyűlésnek.

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA MÁJUS 12-13-I, HÉTFŐ-KEDDI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. május 12. 14 30 órai állapot szerint MÁJUS 12. HÉTFŐ üléskezdés: 13 00 óra ülés befejezése: kb. 21 00 óra,

Részletesebben

Összehasonlító adatok 2006., 2010., évekről

Összehasonlító adatok 2006., 2010., évekről AZ ORSZÁGGYŰLÉS TEVÉKENYSÉGE 215. január 26. Összehasonlító adatok 26., 21., 214. évekről Készítette: Tájékoztatási és Módszertani Osztály Tartalomjegyzék oldal Az országgyűlési ülésszakok, ülések és ülésnapok

Részletesebben

Összehasonlító adatok 2006., 2010., I. félévek

Összehasonlító adatok 2006., 2010., I. félévek AZ ORSZÁGGYŰLÉS TEVÉKENYSÉGE 214. július 4. Összehasonlító adatok 26., 21., 214. I. ek Készítette: Tájékoztatási és Módszertani Osztály A 214. július 4-ei ülés számított adataival. Tartalomjegyzék oldal

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE A napirendi javaslat a rendkívüli ülésre vonatkozó kezdeményezés(ek)re figyelemmel módosulhat!

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben

Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Új munkarend: minden héten lesz ülésnap az Országgyűlésben Az Alapjogokért Központ megvizsgálta az Országgyűlés új, márciustól hatályba lépő munkarendjére vonatkozó szabályokat. Az elemzés során a Központ

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA A FRAKCIÓKRÓL

BIBLIOGRÁFIA A FRAKCIÓKRÓL BIBLIOGRÁFIA A FRAKCIÓKRÓL Frakciók (pártok képviselőcsoportjai) Az MDF, az SZDSZ és FKgP, az EKgP, az MSZP, a KDNP, a FIDESZ és a MIÉP képviselőcsoportjának ügyrendje, illetve szabályzata ( A szabadon

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: február 27. dr. Xantus Judit jegyző

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: február 27. dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. február 27. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának 5/2009. (II.27.) ök. sz. rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2015. JÚLIUS 6-I (HÉTFŐI) RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2015. július 6-án 10 15 órai állapot szerint JÚLIUS 6. HÉTFŐ üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától (napirend

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ )

J e g y zőkönyv FVB-19/ (FVB-19/ ) FVB-19/20010. (FVB-19/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2010. december 6-án, hétfőn, 10 óra 5 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/46-2/2015. TAB-27/2015. sz. ülés (TAB-53/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2015. szeptember 18-án, pénteken, 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER 15-16-I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE 2014. szeptember 12-én 12 45 órai állapot szerint SZEPTEMBER 15. HÉTFŐ

Részletesebben

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: szünet: szükség szerint. SZEPTEMBER 27. KEDD üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: szünet: szükség szerint. SZEPTEMBER 27. KEDD üléskezdés: 9 00 óra határozathozatalok: legkorábban: 9 50 órától AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKÉNEK JAVASLATA AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2016. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER 26-27. (HÉTFŐ-KEDD) ÉS OKTÓBER 3-I (HÉTFŐ) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJÉRE 2016. szeptember 23-án 12 00 órai állapot szerint

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ )

J e g y zőkönyv AEB-10/2010. (AEB-10/ ) AEB-10/2010. (AEB-10/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottságának 2010. december 20-án, hétfőn, 10 óra 12 perckor az Országház főemelet 58. számú tanácstermében

Részletesebben

Könnyebb lesz a frakcióalakítás

Könnyebb lesz a frakcióalakítás Könnyebb lesz a frakcióalakítás Az új Házszabály alapján főszabály szerint könnyebb lesz országgyűlési frakciót alakítani, azonban erre továbbra is csak a választásokon induló pártoknak lesz lehetősége,

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/ sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/93-1/2012. FVB-38/2012. sz. ülés (FVB-100/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. december 3-án, hétfőn, 10 óra 7 perckor kezdődően, az Országgyűlés

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. szeptember 11. II. évfolyam 10. szám TARTALOM Hirdetmény a 2006. október 1-jei helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választására

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés

Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Polgári Eljárásjogi Tanszék Diplomamunkára és évfolyamdolgozatra ajánlott témák 2014/2015. tanév jogász képzés Az alábbi lista nem kimerítő, csupán kiindulásként szolgál a diplomamunkára és évfolyamdolgozatra

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Budapest, 2014.december 2. Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó

Országgyűlés Hivatala Budapest, 2014.december 2. Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó Országgyűlés Hivatala Budapest, 201december Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó Iroda TÁJÉKOZTATÓ a 201 december 1-ei plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Sorszám Javaslat száma,

Részletesebben

Plenáris ülésen való összesített részvétel

Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Név Idő Ágh Péter (Fidesz) 46:37:36 Ander Balázs (Jobbik) 173:48:48 Apáti István (Jobbik) 105:41:30 Dr. Aradszki András

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA ÁPRILIS (HÉTFŐ-KEDD- SZERDA) ÉS ÁPRILIS 18-I (HÉTFŐI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA ÁPRILIS (HÉTFŐ-KEDD- SZERDA) ÉS ÁPRILIS 18-I (HÉTFŐI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2016. ÉVI TAVASZI ÜLÉSSZAKA ÁPRILIS 11-12-13. (HÉTFŐ-KEDD- SZERDA) ÉS ÁPRILIS 18-I (HÉTFŐI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2016. április 11-én 14 15 órai állapot szerint AZ ÜLÉS ELSŐ HETE: ÁPRILIS

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a

T/17968/10. szám. Az Országgyűlés. a j á n l á s a T/17968/10. szám Az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának Alkotmány- és igazságügyi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának Önkormányzati bizottságának a j á n l á s

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 95. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA június 7., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 7., hétfõ 95. szám Tartalomjegyzék 182/2010. (VI. 7.) KE 183/2010. (VI. 7.) KE 184/2010. (VI. 7.) KE 185/2010. (VI. 7.) KE 186/2010. (VI.

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Törvényalkotás törvény

Törvényalkotás törvény Törvényalkotás törvény A törvényhozást nem szabad elkapkodni. Interjú Salamon Lászlóval (Magyar Hírlap, 1993. szeptember 21.) A törvénygyártás árnyoldalai (Beszélgetés Gál Zoltán frakcióvezetővel) (Új

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szeptember 3-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék

TÁJÉKOZTATÓ a szeptember 3-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1. Tartalomjegyzék Országgyűlés Hivatala Budapest, 2015. szeptember Törvényhozási Igazgatóság Tájékoztatási és Irománynyilvántartó Iroda TÁJÉKOZTATÓ a 2015. szeptember 3-ai plenáris ülésnap főbb eseményeiről 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. ÉVI ŐSZI ÜLÉSSZAKA SZEPTEMBER 15-16-I, (HÉTFŐ-KEDDI) ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. szeptember 15-én 15 45 órai állapot szerint SZEPTEMBER 15. HÉTFŐ üléskezdés: 13 00 óra határozathozatalok:

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y

Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Helyi Választási Iroda 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu K Ö Z L E M É N Y Sárospatak város Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

Az Országgyűlés évi április május havi ülésterve

Az Országgyűlés évi április május havi ülésterve 2016. 11-én 14 15 órai állapot. ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA TÖRVÉNYHOZÁSI IGAZGATÓSÁG SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Az Országgyűlés 2016. évi havi ülésterve Előterjesztések és 18. 18. 25-26-27-28. és 2. 2. 25-26-27-28.

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola

Ergométeres evezés lány. Dr. Béres József Általános Iskola. Medgyessy Ferenc Általános Iskola Dr. Béres József Általános Iskola 2002 lány Helyezés Név Idő Felkészítő 1. Paulik Anna Dr. Béres József Általános 2:17:00 Soltész Zoltán 2. Pika Vanda Fodros Általános 2:21:07 Antalffy Ágnes 3. Paksai Luca Sára Fodros Általános 2:22:01

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52

Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények Absz férfiak: Helyezés Név Idő Orsós Zoltán 01:27: Kovács Krisztián 01:31:52 Bonyhád-Bátaszék félmaraton eredmények 2014.09.20. Absz férfiak: Helyezés Név 1. 267 Orsós Zoltán 01:27:55 2. 266 Kovács Krisztián 01:31:52 3. 262 Takács Dávid 01:39:00 4. 174 Veréb Dávid 01:40:32 5. 253

Részletesebben

BEOSZTÁSI NÉVJEGYZÉK PARANCSNOKSÁG SZERVEZETRŐL

BEOSZTÁSI NÉVJEGYZÉK PARANCSNOKSÁG SZERVEZETRŐL BEOSZTÁSI NÉVJEGYZÉK PARANCSNOKSÁG SZERVEZETRŐL Megalakítási hely: Közös Önkormányzati Hivatal (8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.) Készenléti idő: - vezető állomány:...óra Készenléti idő: - beosztott

Részletesebben

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék

4032 Debrecen, Böszörményi út 138., 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens Tanszék 1. Dr. Apáti Ferenc egyetemi docens 2. Árváné dr. Ványi Georgina adjunktus GTK Vállalkozásfejlesztés nem önálló 3. Dr. Bácsné dr. Bába Éva egyetemi docens 4. Dr. Bai Attila egyetemi docens GTK Vállalatgazdaságtani

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

J a v a s l a t Településrészi önkormányzatok létrehozására. Összeállította:. Gombos Gáborné Közigazgatási és Jogi Főosztály

J a v a s l a t Településrészi önkormányzatok létrehozására. Összeállította:. Gombos Gáborné Közigazgatási és Jogi Főosztály KJ:96.114/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése H e l y b e n J a v a s l a t Településrészi önkormányzatok létrehozására Összeállította:. Gombos Gáborné Közigazgatási és Jogi Főosztály Törvényességi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. sz.: TAB/16-2/2014. TAB-7/2014. sz. ülés (TAB-7/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának 2014. június 23-án, hétfőn 9 óra 40 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŐLÉSRİL (PARLAMENTARIZMUSRÓL) 1990 2010

BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŐLÉSRİL (PARLAMENTARIZMUSRÓL) 1990 2010 FÜGGELÉK Bibliográfia az Országgyőlésrıl 285 BIBLIOGRÁFIA AZ ORSZÁGGYŐLÉSRİL (PARLAMENTARIZMUSRÓL) 1990 2010 Tartalom: A rendszerváltást követı korszak országgyőlései 1990. május 2 1994. április 7. 1994.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS MÁJUS 6-I (KEDDI) ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS MÁJUS 6-I (KEDDI) ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. MÁJUS 6-I (KEDDI) ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE 2014. május 6-án 10 45 órai állapot szerint MÁJUS 6. (KEDD) üléskezdés: 10 00 óra ülés befejezése: kb. 14 00 óra, illetve a napirendi

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

Építészmérnöki Kari Tanács Építészmérnöki Kari Tanács ülése 14:15:00. Rektori tanácsterem. Jelenlét (29 / %) Somhegyi Balázs

Építészmérnöki Kari Tanács Építészmérnöki Kari Tanács ülése 14:15:00. Rektori tanácsterem. Jelenlét (29 / %) Somhegyi Balázs Építészmérnöki Kari Tanács Tanács neve 2016.05.25 Tanácsülés dátuma Építészmérnöki Kari Tanács ülése Tanácsülés neve Rektori tanácsterem Tanácsülés helyszíne 14:15:00 Tanácsülés kezdete Jelenlét (29 /

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 591/2016. (11.16.) számú á l l á s f o g l a l á s a az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok személyi

Részletesebben

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ )

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/ ) Ikt.sz.: ABB/1-1/2013. ABB-1/2013. (ABB-7/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottságának 2013. március 19-én, kedden, 11 óra 3 perckor az Országház

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben