Partnerségi egyeztetési terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerségi egyeztetési terv"

Átírás

1 ÉAOP-5.1.1/H Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, szeptember 1

2 Előzmények és bevezetés Szolnok településfejlesztési koncepciója 2007-ben, Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiája ben került jóváhagyásra. A dokumentumok teljeskörű felülvizsgálatát és átdolgozását egyrészt a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet, mely szabályozta a fejlesztési koncepciók és az integrált településfejlesztési stratégiák tartalmi követelményeit, és az időközben szükségessé vált fejlesztési célés feladatmódosítások tették szükségessé. A feladat elvégzésére a VÁTERV 95 Kft kapott megbízást. A várostervezési munka az ÉAOP-5.1.1/H-13 kódszámú pályázati felhívás jában (továbbiakban: Pályázati Felhívás) foglaltak, valamint a Városfejlesztési Kézikönyv (NFGM január 28.), továbbá a Belügyminisztérium által kidolgozott módszertani útmutató ajánlásainak figyelembe vételével történik. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet és a VI. fejezetében és különösen a ban foglaltak szerint Közgyűlési Határozatban (1. számú Melléklet) rögzíti a partnerségi egyeztetés jogszabályban előírt kötelező partnerségi szabályait. Az Önkormányzat az ÉAOP-5.1.1/H jelű pályázatában vállalt partnerségi egyeztetési feladatok végrehajtásával a 204/2013 (VII.25) KGY számú határozatában a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. - t bízta meg, a partnerségi együttműködési folyamat menedzselése a helyi Főépítész Irodával és a VÁTERV 95 Kft.-vel szoros együttműködésben történik. Tervezés célja, feladata A városfejlesztési politika a város kiemelt jelentőségű problémáinak térbeli megoldására irányul, úgy hogy ennek érdekében a térbeli, ágazati és időbeli szempontokat koordinálja, és a probléma megoldásába mindenesetben bevonja az érdekelteket. A településfejlesztési koncepció az integrált városfejlesztési politika koncepcionális eszköze. Ennek megfelelően az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési tervek hosszabb távú koncepciós szintű megalapozását szolgálja. Az integrált városfejlesztési stratégia az integrált városfejlesztési politika konkrét, rövidtávú ( ) eszköze, melyben a fenntartható fejlesztés Lipcsei Chartájában megfogalmazott ajánlásai, az EU által támasztott városi stratégiai szempontok érvényesülnek. Az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozása során a legfőbb szempontok: -- a koncentráció elvének érvényesítése, az eredményesség érdekében kis területre minél több intézkedés koncentrálása, -- a közösségi és privát erőforrások mobilizálása, -- a fejlesztési akcióterületek kiválasztásának átláthatósága, -- az erős helyi, lakossági részvétel biztosítása. Az integrált városfejlesztési stratégiának meg kell felelnie a közötti időszak kohéziós politikájának is. A kohéziós politika célja egy intelligens, fenntartható és befogadó EU megvalósítása. A kohéziós politika beruházási prioritásai: -- a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítése, -- az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának fokozása, -- a KKV-k versenyképességének fokozása, -- az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása minden ágazatban, -- az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése, 2

3 -- a környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, -- a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása, -- a foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése, -- a társadalmi befogadás előmozdítása és szegénység elleni küzdelem, -- beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba, -- az intézményi kapacitások és közigazgatás hatékonyságának fokozása. Ezen belül a hazai városfejlesztési prioritások: -- kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása, -- a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációját, a levegőszennyezés mérséklését, -- a fenntartható városi közlekedés elősegítése, -- a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. A településfejlesztési koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési tervek kapcsolata Az integrált városfejlesztési stratégia egyrészt a városfejlesztési koncepció hosszútávú elhatározásait bontja konkrét beavatkozási feladatokra, másrészt a településrendezési terv hosszútávú területfelhasználási és városszerkezeti elhatározásait és konkrét szabályozási előírásait érvényesíti, ill. a kettő egymásra hatását koordinálja. Tervezés ütemterve A Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának és átdolgozásának ütemterve a 2. számú Mellékletben található. A partnerségi egyeztetés célja és alapelvei Szolnok városa fontosnak tartja a partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítését, mind a stratégiai tervezés folyamatában, mind a projektek tervezése és megvalósítása során. A város jövőbeni fejlesztéseit, a város térszerkezetének alakulását, az elkövetkezendő 10 évben elindítani tervezett fejlesztési programok irányultságát meghatározó tervezési dokumentumok felülvizsgálata során az önkormányzat, mint projektgazda, mind pedig, mint e fejlesztési dokumentumok megrendelője véleményezési lehetőséget kíván biztosítani partnerei számára. A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során törekedett a lehető legszélesebb körű partnerség kialakítására, szem előtt tartva azt, hogy a helyi város és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon történő fejlesztése csak a helyi értékek és problémák feltárására alapozottan a város használóinak igényei figyelembe vételével képzelhető el. A partnerségi egyeztetések és a külső kommunikáció kapcsolata A Településfejlesztési koncepció és Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása egy az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében történik. A projekt megvalósítása során alkalmazott kommunikáció célja így kettős. A kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok végrehajtásának elsődleges célja az Európai Uniós és a Magyar Állam által nyújtott támogatás kommunikációja a projekt eredményeit élvező célcsoport, azaz általánosságban a lakosság felé. Ezen kommunikáció eszközei a pályázatban vállaltak szerint a következők: 3

4 III. számú kommunikációs csomag megvalósítása: eszköz célérték (db) C típusú tábla kihelyezése 1 fotó készítése 1 sajtóközlemény a projektzárásról 1 sajtómegjelenések összegyűjtése 1 Térképtér feltöltése 1 D típusú tábla kihelyezése 1 ütemezés (negyedév) 13.III. 13.IV. 14.I. 14.II. 14.III. A kommunikációs másik fontos típusa a projekt szakmai kommunikációja, melynek a partnerségi egyeztetés az egyik, a külső szakmai kommunikációja a másik formája. A külső szakmai kommunikáció célcsoportja, hasonlóan a projekt kötelező tájékoztatási feladataihoz, a település és térsége, illetve másodlagos célcsoportjai elsősorban a megye, de tulajdonképpen az ország lakossága. A külső kommunikáció célja a fejlesztési dokumentumok felülvizsgálati folyamata átláthatóságának és nyomon követhetőségének a biztosítása. Ez az elsősorban tájékoztató jellegű, egyirányú kommunikáció jelen projekt esetében elsősorban elektronikus úton történik Szolnok Város és a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapján keresztül. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. jelenleg kialakítás alatt lévő új honlapján a honlap struktúra kiemelt helyet biztosít majd a as fejlesztési időszakra történő felkészülés jegyében született terveknek és programoknak. Jelen dokumentum a szakmai kommunikáción belül elsősorban partnerségi egyeztetési folyamat bemutatására koncentrál, a továbbiakban ezen folyamat részletei kerülnek ismertetésre. A kommunikációs folyamatokat célszerű úgy tervezni, hogy a hatékonyság kihasználása érdekében az egymásra hatásuk biztosított legyen. Azaz például az egyszerű tájékoztatást szolgáló sajtóhírben közzé tesszük a véleménynyilvánítás módját, és/vagy határidejét. A partnerségi egyeztetés célcsoportjai megyei önkormányzat érintett önkormányzatok A funkcionális várostérség lehatárolásának pontosítása céljából kérdőív került kiküldésre azon települések részére, melyekkel az Észak-Alföldi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft által készített Várostérségek lehatárolása Jász-Nagykun-Szolnok megyében című tanulmány funkcionális kapcsolatot mutat ki. (http://www.jnszm.hu/feltolt/file/tfi/tervezes/varosterseg_lehatarolas_jnsz_megye_vegleges.pdf ) Az önkormányzati partnerek lehatárolásához továbbá figyelembe vettük a szintén a megye honlapján megtalálható Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű együttkezelendő térségére vonatkozó gazdaságfejlesztési előtanulmány megállapításait. 4

5 Az alábbi táblázat a térség teleüléseihez feltételezett kapcsolódási funkciókat rendel. Település kistérség munkába járás kapcsolódás funkciók szerint kereskedelmi szolgáltatások 5 humánszolgálta tások turisztikai desztináció Abony Ceglédi x x x Besenyszög Szolnoki x x x Csataszög Szolnoki x x x Fegyvernek Törökszentmiklósi x Kengyel Törökszentmiklósi x Kőtelek Szolnoki x x x gazdasági együttműködés Martfű Szolnoki x x Hunyadfalva Szolnoki x x x Nagykörű Szolnoki x Rákóczifalva Szolnoki x x x x Szajol Szolnoki x x x Szászberek Szolnoki x x x Tiszajenő Szolnoki x x x Tiszaföldvár Kunszentmártoni x Tiszapüspöki Törökszentmiklósi x x Tiszasüly Szolnoki x x x Tiszavárkony Szolnoki x x x Tószeg Szolnoki x x x Törökszentmik Törökszentmiklósi lós Újszász Szolnoki x x x Vezseny Szolnoki x x x Zagyvarékas Szolnoki x x x Kecskemét Kecskeméti x Jászberény Jászberényi x államigazgatási szervezetek közszolgáltatást nyújtó vállalatok fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek helyi gazdaság képviselői kamarák felsőoktatás, kutatás képviselői civil szervezetek egyházak társadalmi-szociális partnerek nemzetiségek helyi nyilvánosságot képviselő, véleményformáló személyek helyi lakosság A bevonandó partnerek teljes listája a 3. számú mellékletben található. x

6 A partnerségi egyeztetés eszközei Interaktivitást generáló, aktív elérést biztosító egyezetési formák: írásbeli javaslatok: tetszőleges részletezettségű és szerkezetű írásbeli, elektronikus formában, postai úton vagy személyesen benyújtott javaslatok bekérése elektronikusan megküldött illetve közzétett felhíváson keresztül települési kérdőívek: települési kérdőívek kitöltése elektronikusan megküldött felhíváson keresztül tematikus szakmai konzultációk: az adott szakterületekben érintett szakmai szervezetek meghívásával megszervezett konzultációs megbeszélések az alábbi tervezett tématerületeken a 2. fázisban: o energiagazdálkodás és környezeti fenntarthatóság o akadálymentes környezet o turizmus o helyi gazdaságfejlesztés o humán programok akcióterületi workshopok: A Partnerségi egyeztetések 2. fázisában városrészenként szervezett akcióterületi workshopok kerülnek megrendezésre, melyekre az adott településrészen érintett partnerek, szakmai szervezetek kerülnek meghívásra. partnerségi fórum: A szokásosan megrendezésre kerülő lakossági fórumok mellett a helyzetfeltárási szakasszal párhuzamosan és a koncepció készítés szakaszában partnerségi fórum kerül megrendezésre. A partnerségi fórumra a partnerségbe bevont érintettek (teljes partnerlista, kivéve helyi lakosság) kerülnek meghívásra. lakossági fórumok: Az önkormányzati tisztségviselők által szervezett lakossági fórumok szintén helyet biztosítanak majd az ott elhangzott tájékoztatásokat követően a vélemények kifejezésére. A lakossági fórumokra az adott városrész lakói kapnak meghívást. Passzív eléréseket biztosító, egyirányú kommunikáció eszközei, mely a teljes partnerségi kör számára elérhető: sajtótájékoztató: Az önkormányzat a dokumentumok véglegesítését megelőzően sajtótájékoztató formájában tájékoztatja a város és a térség lakosságát. partnerségi felület a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapján: (www.tiszafovarosa.hu EU2020tervezés menü pont alatt; után követést biztosító és a fenntartási időszakban rendelkezésre álló információs csatorna) lakossági tájékoztató és felhívás Szolnok város honlapján (után követést biztosító és a fenntartási időszakban rendelkezésre álló információs csatorna) HESZIR: A VÁTERV95 Kft által kifejlesztett HESZIR internetes rendszer, mely egyrészt interaktív (oda-vissza működő, észrevételeket is fogadó) kommunikációs csatorna, másrészt a jóváhagyott településszerkezeti terv információs lekérdező felületeként is működni fog. A HESZIR internetes címe: A partnerségi egyeztetés lépései, módszertana, időterv tervezés jóváhagyás megvalósítás fenntartás A partnerségi egyeztetési folyamat a dokumentumok tervezésének szakaszában 3 fázisban történik, a 2. számú Mellékletben meghatározott időterv alapján a fenti eszközök és kapcsolódó kommunikációs csatornák alkalmazásával. Az adott tervezési fázisban elérhető k, vagyis az 1. előzetes véleményezési fázisban a meglévő tervezési dokumentumok, a 2. fázisban az elkészült helyzetelemző munkarészek, a 3. fázisban pedig a felülvizsgált dokumentumok tervezete az erre a célra kialakított elektronikus felületen (Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapja: ) keresztül érhető el, a célcsoport részére elektronikus úton megküldött véleményezési felhívások erre a felületre navigálják a partnereket. Visszacsatolás a célcsoportok felé A beérkezett vélemények mindhárom fázisban dokumentálásra, és beépíthetőségük szempontjából feldolgozásra kerülnek. A vélemények és javaslatok nyilvántartását és feldolgozását az önkormányzat részéről a Városi Főépítész Iroda, a szakmai projektmenedzsment részéről a Szolnoki Városfejlesztő 6

7 koordinálja, a kapcsolódó feladatokat a külső szakértői csapat végzi el (indoklások megfogalmazása, vélemények beépítése). A véleményező partner minden esetben visszacsatolást kap a véleménye beérkezéséről automatikus üzemet formájában, mely egyben a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapján létrehozott partnerségi felületre is felhívja a figyelmet, ahol a munkaközi és végleges dokumentumok és a véleményeket és státuszukat tartalmazó táblázatok is megtalálhatók lesznek. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet paragrafusokban leírtak szerint az elkészült dokumentumok Közgyűlés általi elfogadását előkészítő előterjesztés tartalmazza a beérkezett véleményeket, az elutasított vélemények esetén az elutasítás indoklását. partnerek a) megyei önkormányzat b) érintett önkormányzatok c) államigazgatási szervezetek d) közszolgáltatást nyújtó vállalatok e) fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek f) helyi gazdaság képviselői A B C D E F előzetes vélemények, kérdőív szakmai konzultáció, akcióterületi workshop partnerségi fórum lakossági fórum javaslatok ill. írásbeli szakmai vélemények x x x x x x x x x x x x x x x x x x g) kamarák x x x x x x h) felsőoktatás, kutatás képviselői i) civil szervezetek x x x j) egyházak x x x x x x x k) társadalmiszociális partnerek l) nemzetiségek x x x x x x x m) helyi nyilvánosságot képviselő, véleményformáló személyek n) helyi lakosság x x x Az alábbi táblázat célcsoportokhoz rendelve mutatja be az egyeztetések tervezett időpontját. partnerek egyeztetés fázisai egyeztetési időpontok a) megyei önkormányzat előzetes szept.1-től véleményezési felhívás b) érintett önkormányzatok előzetes szept.1-től 7

8 véleményezési felhívás, kérdőívvel c) államigazgatási szervezetek előzetes véleményezési felhívás d) közszolgáltatást nyújtó vállalatok előzetes véleményezési felhívás szept.1-től szept.1-től e) fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek konzultációkkal folyamatos f) helyi gazdaság képviselői előzetes véleményezési felhívás szept.1-től g) kamarák előzetes véleményezési felhívás h) felsőoktatás, kutatás képviselői előzetes véleményezési felhívás i) civil szervezetek előzetes véleményezési felhívás j) egyházak előzetes véleményezési felhívás k) társadalmi-szociális partnerek előzetes véleményezési felhívás l) nemzetiségek előzetes véleményezési felhívás m) helyi nyilvánosságot képviselő, véleményformáló személyek előzetes véleményezési felhívás n) helyi lakosság előzetes véleményezési felhívás szept.1-től szept.1-től szept.1-től szept.1-től szept.1-től szept.1-től 2013.szept.1-tőlokt szept.1-tőlokt.30 8

9 Partnerség a tervek végrehajtásának és fenntartásának időszakában Az aktív partnerségi egyeztetési időszak a tervdokumentumok jóváhagyásával véget ér. A végleges, Közgyűlés által elfogadott dokumentumok feltöltésre kerülnek Szolnok város és a Szolnoki Városfejlesztő honlapjára, ahol a megvalósítás időszakában, mely jelen projekt szempontjából egyben a fenntartási időszakot is jelenti, végig elérhetők maradnak. A Szolnoki Városfejlesztő honlapján a partnerségi felület, az EU2020tervezés aloldal, átnevezésre és átstrukturálásra kerül. Az egyes akcióterületeken végrehajtott fejlesztések, projektek bemutatása kap teret a véleményezés lehetőségének értelemszerű aktualizálása mellett. 9

10 Menedzsment A partnerségi egyeztetési folyamatok menedzseléséért a projektgazda, Szolnok MJV Önkormányzatának felhatalmazása alapján a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója felelős. Az adminisztratív és koordinációs feladatokat, illetve a partnerségi egyeztetések gyakorlati megvalósítását a társaság végzi. Ezen feladatok elvégzése során a cég munkatársai szorosan együttműködnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Fejlesztési Osztályával és Főépítész Irodájával, illetve támaszkodnak a VÁTERV 95 Kft, mint szakmai megvalósító iránymutatásaira. A projekt szakmai menedzsmentjének irányítását Szolnok MJV Város Önkormányzata Fejlesztési Csoportja (Irányító Testület) végzi. A menedzsment tevékenység során a városi főépítész, a szakmai megvalósítók és az irányító testület tájékoztatása folyamatos, és a kommunikáció belső egyeztetések útján történik. Szakmai menedzsment feladatok ellátása név szervezet feladatkör elérhetőség Molnár Attila VÁTERV95 Kft szakmai megvalósító (szakértői ügyvezető csapat irányítója) Baranyiné Sárközi Erika SZMJVÖ tervezés irányítója (Fejlesztési fejlesztési igazgató Csoport) Pataki Ferenc SZMJVÖ Városi Főépítész (Fejlesztési főépítész Csoport tagja) Kertészné Bokor Zsuzsa SZVF Zrt. projektmenedzsment, adminisztrációs feladatok és koordináció 10

11 Partnerségi egyeztetések menedzsmentjének kapcsolati hálója Szolnoki Városfejlesztő Zrt. pályázati projekt menedzsment SZMJVÖ Irányító testület Fejlesztési Csoport szakmai projektmened zsmentpartnerségi koordináció SZMJVÖ Fejlesztési Osztály Városi Főépítész Iroda VÁTERV95 szakmai megvalósító 11

12 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: - Önkormányzati főépítész Az előterjesztést véleményezi: - Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 1. számú melléklet Tisztelt Közgyűlés! ELŐTERJESZTÉS Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 26 i ülésére a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotására A településrendezés, építésügy korábbi rendszere az elmúlt időszakban átalakult. Az Országgyűlés 2012 októberében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) rendelkezéseit jelentős mértékben módosította. Ezzel összefüggésben január 01-jén hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet). A módosítások alapján az Étv.-ből kikerültek településfejlesztési koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésére vonatkozó előírások, amelyeket újraszabályozva januártól a Kormányrendelet tartalmaz. Az új jogszabály nagyobb hangsúlyt fektet a tervkészítés minél szélesebb körű nyilvánosságának a megteremtésére, ezért bevezeti, illetve nevesíti a partnerségi egyeztetés intézményét, melyet a településfejlesztési dokumentumok (településfejlesztési koncepció, IVS) és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítésének, módosításának véleményezési eljárásaiban kell a jövőben alkalmazni. A tervek eddig is a nyilvánosság bevonásával készültek, az egyes fázisokban folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket a helyi sajtón és a város honlapján, illetve lakossági fórumok keretében. A változtatás lényege, hogy a nyilvánosság bevonását szabályozott formában, a partnerségi egyeztetés helyben megállapított és előre rögzített szabályai szerint kell megvalósítani, ez alapján kell történnie a lakossággal, különböző érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő egyezetésnek. Folyamatban van a településfejlesztési koncepció és az IVS felülvizsgálata és rendezési terv több területre történő módosítása, ezért szükséges a partnerségi egyeztetés szabályozása. Tisztelt Képviselő Társaim! A fentiek figyelembevételével kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 12

13 /2013. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben foglaltakra a következő határozatot hozza: 1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékleteként határozza meg Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatát. 2./ Gondoskodni kell a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belvárosi Ügyfélközpontjának hirdetőtábláján, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján történő megjelentetéséről. Határidő: október 15. Felelős: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közreműködnek: a Főéptész koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester Szabó István alpolgármester Balla György alpolgármester Dr. Sebestyén Ildikó jegyző Dr. Rácz Andrea aljegyző Polgármesteri Hivatal igazgatói Szolnok, szeptember Szalay Ferenc

14 a /2013. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete Településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 6. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő szabályzatot alkotja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközeinek elkészítése, módosítása, azok jóváhagyása (a továbbiakban: eljárás) során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott partnerségi egyeztetés szabályaira. 1. Az egyeztetésben résztvevők köre Az egyeztetésben részt vevő partnerek köre állandó és eseti partnerek köréből áll. Az állandó partnerek körét a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza (a továbbiakban: állandó partner). Az egyeztetésben részt vevő eljárástól függő, eseti partnerek körét a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza (a továbbiakban: eseti partner). A véleményezési eljárásba bevont eseti partnerek körét a polgármester a településrendezési eszköz fajtájától, a módosítás tárgyától és területi lehatárolásától, valamint a partnerek érintettségétől függően választja meg. A partnerségi egyeztetésben az állandó partnert a polgármester az előzetes tájékoztató megküldésével vagy egyszerűsített eljárás esetén a véleményezési szakasz megkezdésével egyidőben vonja be. 2. A partner tájékoztatásának módja és eszközei a teljes eljárásban 1. Teljes eljárás esetén az előzetes tájékoztatási szakaszban az 1. számú melléklet 1. és 4. pontjában meghatározott partner hirdetményi formában értesül, amely Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) Belvárosi Ügyfélközpontjának hirdetőtábláján kerül közzétételre. A kifüggesztés napjával a tájékoztató kézbesítettnek minősül. A hirdetményt tájékoztatásul meg kell jelentetni a helyi írott sajtóban és az önkormányzat honlapján. 14

15 2. Teljes eljárás esetén az előzetes tájékoztatási szakaszban a 2.1. első bekezdésében meghatározottak kivételével a partnerek a jogszabályban meghatározott tartalommal postai vagy elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak. A postai úton megküldött tájékoztatót az átvétel napján kézbesítettnek tekintjük. Az elektronikus úton megküldött tájékoztatót a megküldését követő harmadik napon kézbesítettnek tekintjük. 3. Valamennyi partner a rendelkezésére álló határidőn belül postai vagy elektronikus úton a) véleményt nyilváníthat, b) megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát, és c) nyilatkozik arról, hogy a véleményezési t elektronikus úton vagy postai úton papír alapon vagy elektronikus adathordozón kéri. Amennyiben a partner a 2.2. pontban meghatározott megkeresésre részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő. 4. Teljes eljárás esetén a véleményezési szakaszban az a partner, aki vagy amely az előzetes tájékoztatási szakaszban a 2.3. pontban foglaltaknak megfelelően jelzi részvételi szándékát, elektronikus úton vagy postai úton papír alapon vagy elektronikus adathordozón véleményezési anyagot kap. A véleményezésre kiküldött településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz 30 napig közzétételre kerül a polgármesteri hivatal honlapján és ügyfélfogadási időben személyesen megtekinthető az önkormányzati főépítésznél (a továbbiakban: főépítész). 3. A partner tájékoztatásának módja és eszközei az egyszerűsített eljárásban 1. Egyszerűsített eljárás esetében az elkészült településrendezési eszköz partnerek számára történő kézbesítésére a 2.1. pontban meghatározott rendelkezések az irányadók. 2. Egyszerűsített eljárás esetében az elkészült településrendezési eszközt a véleményezési eljárásban résztvevő partner postai vagy elektronikus úton kapja meg. A kézbesítésre a 2.2. pontban meghatározott rendelkezések az irányadók. 4. A vélemények dokumentálásának és nyilvántartásának módja 1. Valamennyi érintett partnertől beérkezett vélemény az eljárás ügyiratának részét képezi, és a főépítész gondoskodik a tervezőnek való továbbításáról. A főépítész a tervező(-k) bevonásával valamennyi elfogadásra és el nem fogadásra javasolt véleményt szakmai indokolással együtt táblázatos formában összeállítja, amelyet a polgármester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a véleményezésben résztvevőkkel, valamint a településrendezési eszköz jóváhagyása előtt a döntéshozóval ismerteti. 2. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszköz az elfogadását követő 15 napon belül az önkormányzat honlapján közzétételre kerül. 15

16 Településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat 1. számú melléklete A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevő állandó partnerek 1. Helyi lakosság és gazdálkodó szervezetek az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen székhellyel és telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet. 2. Települési Önkormányzatok Szajol Község Önkormányzata Besenyszög Város Önkormányzata Zagyvarékas Község Önkormányzata Abony Város Önkormányzata Tószeg Község Önkormányzata Rákóczifalva Város Önkormányzata Kengyel Község Önkormányzata 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 4. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyházak Római Katolikus Egyház Református Egyház Görög Katolikus Egyház Evangélikus Egyház Izraelita Hitközség 5. Közműszolgáltatók Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. E-ON Zrt. Tigáz Zrt. Magyar Telekom Nyrt. UPC Magyarország Kft. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 6. Köztestületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara /2012.(XI.08.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek 16

17 Településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat 2. számú melléklete A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevő eseti partnerek 1. Civil szervezetek Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete Civil Tanács elnöke, és a Városi Szociális és Foglalkoztatási Kerekasztal Diáksport Kerekasztal Ifjúsági és Kulturális Kerekasztal Nemzetközi kapcsolatok és Tudományos Kerekasztal Harmónia Kerekasztal Civil Információs Centrum Civil Városmarketing Kerekasztal Contact Mentálhigiénés Egyesület 2. Érdekképviseleti szervezetek Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete Szolnoki Csoport Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 3. Települési Önkormányzatok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Törökszentmiklós Város Önkormányzata Jászberény Város Önkormányzata Tiszaföldvár Város Önkormányzata Újszász Város Önkormányzata Martfű Város Önkormányzata Hunyadfalva Község Önkormányzata Szászberek Község Önkormányzata Nagykörű Község Önkormányzata Hunyadfalva Község Önkormányzata Tiszajenő Község Önkormányzata Tiszavárkony Község Önkormányzata Tiszapüspöki Község Önkormányzata Tiszasüly Község Önkormányzata Vezseny Község Önkormányzata Fegyvernek Község Önkormányzata Kőtelek Község Önkormányzata Csataszög Község Önkormányzata 4. Oktatási, szociális és társadalmi partnerek Szolnoki Főiskola Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja Munkalehetőség a Jövőért Nonprofit Kft. Hortobágyi Nemzeti Park Szolnoki Kirendeltsége Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység 5. Kisebbségi Önkormányzatok Lengyel Kisebbségi Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzata 17

18 ÜTEMTERV 2. számú melléklet 1. ütemterv, partnerségi terv 2. helyi vélemények összegyűjtése, 3. érintett önk. vélemények összegyűjtése 4. helyzetfeltárás, helyzetelemzés készítése 5. Helyzetértékelés készítése 6. egyeztetések a partnerekkel 2013 aug szept. A/a,c-n A/b, B/b 2013 okt nov dec. C/a, 2014 jan. C/d--m 2014 febr márc ápr máj júni júli aug szept. 7. településfejlesztési koncepció készítése 8. ITS előzetes készítése 9. partnerségi egyeztetések, lakossági fórumok 10. fejlesztési koncepció véglegesítése C/c, D/d, E/a-l D/f, i-n F/n 11. fejlesztési koncepció jóváhagyása 12. ITS véglegesítése 13. ITS jóváhagyása A=előzetes vélemények, B=kérdőív, C=szakmai konzultáció és szakmai írásbeli vélemények, D=akcióterületi workshop, E=partnerségi fórum, F=lakossági fórum 18

19 3.számú Melléklet PARTNERLISTA a) megyei önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. U.2 b) érintett önkormányzatok Szervezet Szolnok Abony Besenyszög Csataszög Fegyvernek Kengyel Kőtelek Martfű Hunyadfalva Nagykörű Rákóczifalva Szajol Szászberek Tiszajenő Tiszaföldvár Tiszapüspöki Tiszasüly Tiszavárkony Tószeg Törökszentmiklós Újszász Vezseny Zagyvarékas kiemelt gazdasági partnerek Kecskemét Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Kecsekméti Városfejlesztő Kft. Jászberény cím c) államigazgatási szervezetek Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze Debrecen, Piac u. 54., 4024 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szolnok, Ságvári krt. 4., 5000 Magyar Közút Állami Közútkezelő,Fejlesztő, Műszaki, és Inf. Kht. 19

20 JNK Megyei Igazgatósága, Szolnok, Petőfi S. u , 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnok, József A. u. 14., 5000 JNSZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Szolnok, Indóház u. 8., 5000 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Budapest, Pf.: 41,1675 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Szolnok, Kossuth L. u.2., 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal Szolnok, Pf.: 105., 5002 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Debrecen, Pf.: 9., 4001 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Szolnok, Vízpart krt. 32., 5000 Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Szolnok, Sebestyén krt. 5., 5000 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest, Pf: 25., 1885 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debrecen, Hatvan u. 43., 4025 Szervezet cím Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze Debrecen, Piac u. 54., 4024 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szolnok, Ságvári krt. 4., 5000 Magyar Közút Állami Közútkezelő,Fejlesztő, Műszaki, és Inf. Kht. JNK Megyei Igazgatósága, Szolnok, Petőfi S. u , 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnok, József A. u. 14., 5000 JNSZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Szolnok, Indóház u. 8., 5000 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Budapest, Pf.: 41,1675 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Szolnok, Kossuth L. u.2., 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal Szolnok, Pf.: 105., 5002 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Debrecen, Pf.: 9., 4001 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Szolnok, Vízpart krt. 32., 5000 Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Szolnok, Sebestyén krt. 5., 5000 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest, Pf: 25., 1885 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debrecen, Hatvan u. 43.,

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának melléklete TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Jelen szabályzat Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma:

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Előterjesztés: Kunszentmárton város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatának módosításáról Testületi ülés dátuma: 2017. 01. 26. Készítés ideje: 2017.

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A.

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A. Jászapáti Város Polgármestere 5130. Jászapáti, Dr Szlovencsák Imre út 2. Pf.: 28. tel: 57/540-100. Fax: 57/440-338; www.jaszapati.hu; e-mai titkarsag@jaszapati.hu ügyintéző: Tekse A. üi.szám: 3211-36/2016.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ ,

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ , Szám: 186-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 16-án 17 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott, nyílt üléséről. Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

"( ) a mdosítások jóváhagyását javasolja. "

( ) a mdosítások jóváhagyását javasolja. Melléklet a 85/2015. (IV.23.) sz. KGY határozathoz Államigazgatási szervek véleményezésének kiértékelése (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és rendezési eszközök egyeztetése Eljr. 30. (1) bekezdés

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása

4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend HATÁROZATI JAVASLAT Településrendezési terv módosítása véleményezési eljárás lezárása Tolmács község településrendezési

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai

Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai 1. melléklet Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai 1. A polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE

GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE GÁRDONY VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (GÉSZ) ÉS AZ AGÁRD ZAGYTÉR TERÜLETÉRE A SZABÁLYOZÁSI TERV JAVÍTÁSÁNAK (MÓDOSÍTÁSÁNAK) ELKÉSZÍTÉSE A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. (1) b) szerinti EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

Partnerségi Terv Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan

Partnerségi Terv Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan ITS Konzorcium Partnerségi Terv Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Észak-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár, Bimbó u. 20. Tel: 439-04-90,

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben

Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Helyi foglalkoztatási paktumok szerepe a gazdaságfejlesztésben Halasi István Programirányító referens Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága fejlesztési

Részletesebben

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2. VARGÁNÉ KAISER KATALIN POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE SZÉKESFEHÉRVÁR MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 26/2006. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, a Székesfehérvár,

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 116-94/2016., 116-95/2016. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG

E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK június 19-I ÜLÉSÉRE VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 08-8/657-82/2014. TÁRGY: PÉCS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 46/2009. (XII. 21.) ÖNKORMÁNY- ZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET: CD LEMEZEN. E L Ő T E

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés

Partnerségi Egyeztetési Szabályzat módosítása. zárt ülés Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133-../2014. ELİTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. február 6- i, illetve a Képviselő-testület 2014. február 11. napján tartandó ülésére Tárgy: A Biatorbágy-Tata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-3/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-én 16.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, EV. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 15/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben