Partnerségi egyeztetési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerségi egyeztetési terv"

Átírás

1 ÉAOP-5.1.1/H Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, szeptember 1

2 Előzmények és bevezetés Szolnok településfejlesztési koncepciója 2007-ben, Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiája ben került jóváhagyásra. A dokumentumok teljeskörű felülvizsgálatát és átdolgozását egyrészt a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet, mely szabályozta a fejlesztési koncepciók és az integrált településfejlesztési stratégiák tartalmi követelményeit, és az időközben szükségessé vált fejlesztési célés feladatmódosítások tették szükségessé. A feladat elvégzésére a VÁTERV 95 Kft kapott megbízást. A várostervezési munka az ÉAOP-5.1.1/H-13 kódszámú pályázati felhívás jában (továbbiakban: Pályázati Felhívás) foglaltak, valamint a Városfejlesztési Kézikönyv (NFGM január 28.), továbbá a Belügyminisztérium által kidolgozott módszertani útmutató ajánlásainak figyelembe vételével történik. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet és a VI. fejezetében és különösen a ban foglaltak szerint Közgyűlési Határozatban (1. számú Melléklet) rögzíti a partnerségi egyeztetés jogszabályban előírt kötelező partnerségi szabályait. Az Önkormányzat az ÉAOP-5.1.1/H jelű pályázatában vállalt partnerségi egyeztetési feladatok végrehajtásával a 204/2013 (VII.25) KGY számú határozatában a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. - t bízta meg, a partnerségi együttműködési folyamat menedzselése a helyi Főépítész Irodával és a VÁTERV 95 Kft.-vel szoros együttműködésben történik. Tervezés célja, feladata A városfejlesztési politika a város kiemelt jelentőségű problémáinak térbeli megoldására irányul, úgy hogy ennek érdekében a térbeli, ágazati és időbeli szempontokat koordinálja, és a probléma megoldásába mindenesetben bevonja az érdekelteket. A településfejlesztési koncepció az integrált városfejlesztési politika koncepcionális eszköze. Ennek megfelelően az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési tervek hosszabb távú koncepciós szintű megalapozását szolgálja. Az integrált városfejlesztési stratégia az integrált városfejlesztési politika konkrét, rövidtávú ( ) eszköze, melyben a fenntartható fejlesztés Lipcsei Chartájában megfogalmazott ajánlásai, az EU által támasztott városi stratégiai szempontok érvényesülnek. Az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozása során a legfőbb szempontok: -- a koncentráció elvének érvényesítése, az eredményesség érdekében kis területre minél több intézkedés koncentrálása, -- a közösségi és privát erőforrások mobilizálása, -- a fejlesztési akcióterületek kiválasztásának átláthatósága, -- az erős helyi, lakossági részvétel biztosítása. Az integrált városfejlesztési stratégiának meg kell felelnie a közötti időszak kohéziós politikájának is. A kohéziós politika célja egy intelligens, fenntartható és befogadó EU megvalósítása. A kohéziós politika beruházási prioritásai: -- a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítése, -- az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának fokozása, -- a KKV-k versenyképességének fokozása, -- az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása minden ágazatban, -- az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése, 2

3 -- a környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, -- a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása, -- a foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése, -- a társadalmi befogadás előmozdítása és szegénység elleni küzdelem, -- beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba, -- az intézményi kapacitások és közigazgatás hatékonyságának fokozása. Ezen belül a hazai városfejlesztési prioritások: -- kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása, -- a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációját, a levegőszennyezés mérséklését, -- a fenntartható városi közlekedés elősegítése, -- a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. A településfejlesztési koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési tervek kapcsolata Az integrált városfejlesztési stratégia egyrészt a városfejlesztési koncepció hosszútávú elhatározásait bontja konkrét beavatkozási feladatokra, másrészt a településrendezési terv hosszútávú területfelhasználási és városszerkezeti elhatározásait és konkrét szabályozási előírásait érvényesíti, ill. a kettő egymásra hatását koordinálja. Tervezés ütemterve A Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának és átdolgozásának ütemterve a 2. számú Mellékletben található. A partnerségi egyeztetés célja és alapelvei Szolnok városa fontosnak tartja a partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítését, mind a stratégiai tervezés folyamatában, mind a projektek tervezése és megvalósítása során. A város jövőbeni fejlesztéseit, a város térszerkezetének alakulását, az elkövetkezendő 10 évben elindítani tervezett fejlesztési programok irányultságát meghatározó tervezési dokumentumok felülvizsgálata során az önkormányzat, mint projektgazda, mind pedig, mint e fejlesztési dokumentumok megrendelője véleményezési lehetőséget kíván biztosítani partnerei számára. A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során törekedett a lehető legszélesebb körű partnerség kialakítására, szem előtt tartva azt, hogy a helyi város és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon történő fejlesztése csak a helyi értékek és problémák feltárására alapozottan a város használóinak igényei figyelembe vételével képzelhető el. A partnerségi egyeztetések és a külső kommunikáció kapcsolata A Településfejlesztési koncepció és Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása egy az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében történik. A projekt megvalósítása során alkalmazott kommunikáció célja így kettős. A kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok végrehajtásának elsődleges célja az Európai Uniós és a Magyar Állam által nyújtott támogatás kommunikációja a projekt eredményeit élvező célcsoport, azaz általánosságban a lakosság felé. Ezen kommunikáció eszközei a pályázatban vállaltak szerint a következők: 3

4 III. számú kommunikációs csomag megvalósítása: eszköz célérték (db) C típusú tábla kihelyezése 1 fotó készítése 1 sajtóközlemény a projektzárásról 1 sajtómegjelenések összegyűjtése 1 Térképtér feltöltése 1 D típusú tábla kihelyezése 1 ütemezés (negyedév) 13.III. 13.IV. 14.I. 14.II. 14.III. A kommunikációs másik fontos típusa a projekt szakmai kommunikációja, melynek a partnerségi egyeztetés az egyik, a külső szakmai kommunikációja a másik formája. A külső szakmai kommunikáció célcsoportja, hasonlóan a projekt kötelező tájékoztatási feladataihoz, a település és térsége, illetve másodlagos célcsoportjai elsősorban a megye, de tulajdonképpen az ország lakossága. A külső kommunikáció célja a fejlesztési dokumentumok felülvizsgálati folyamata átláthatóságának és nyomon követhetőségének a biztosítása. Ez az elsősorban tájékoztató jellegű, egyirányú kommunikáció jelen projekt esetében elsősorban elektronikus úton történik Szolnok Város és a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapján keresztül. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. jelenleg kialakítás alatt lévő új honlapján a honlap struktúra kiemelt helyet biztosít majd a as fejlesztési időszakra történő felkészülés jegyében született terveknek és programoknak. Jelen dokumentum a szakmai kommunikáción belül elsősorban partnerségi egyeztetési folyamat bemutatására koncentrál, a továbbiakban ezen folyamat részletei kerülnek ismertetésre. A kommunikációs folyamatokat célszerű úgy tervezni, hogy a hatékonyság kihasználása érdekében az egymásra hatásuk biztosított legyen. Azaz például az egyszerű tájékoztatást szolgáló sajtóhírben közzé tesszük a véleménynyilvánítás módját, és/vagy határidejét. A partnerségi egyeztetés célcsoportjai megyei önkormányzat érintett önkormányzatok A funkcionális várostérség lehatárolásának pontosítása céljából kérdőív került kiküldésre azon települések részére, melyekkel az Észak-Alföldi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft által készített Várostérségek lehatárolása Jász-Nagykun-Szolnok megyében című tanulmány funkcionális kapcsolatot mutat ki. (http://www.jnszm.hu/feltolt/file/tfi/tervezes/varosterseg_lehatarolas_jnsz_megye_vegleges.pdf ) Az önkormányzati partnerek lehatárolásához továbbá figyelembe vettük a szintén a megye honlapján megtalálható Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű együttkezelendő térségére vonatkozó gazdaságfejlesztési előtanulmány megállapításait. 4

5 Az alábbi táblázat a térség teleüléseihez feltételezett kapcsolódási funkciókat rendel. Település kistérség munkába járás kapcsolódás funkciók szerint kereskedelmi szolgáltatások 5 humánszolgálta tások turisztikai desztináció Abony Ceglédi x x x Besenyszög Szolnoki x x x Csataszög Szolnoki x x x Fegyvernek Törökszentmiklósi x Kengyel Törökszentmiklósi x Kőtelek Szolnoki x x x gazdasági együttműködés Martfű Szolnoki x x Hunyadfalva Szolnoki x x x Nagykörű Szolnoki x Rákóczifalva Szolnoki x x x x Szajol Szolnoki x x x Szászberek Szolnoki x x x Tiszajenő Szolnoki x x x Tiszaföldvár Kunszentmártoni x Tiszapüspöki Törökszentmiklósi x x Tiszasüly Szolnoki x x x Tiszavárkony Szolnoki x x x Tószeg Szolnoki x x x Törökszentmik Törökszentmiklósi lós Újszász Szolnoki x x x Vezseny Szolnoki x x x Zagyvarékas Szolnoki x x x Kecskemét Kecskeméti x Jászberény Jászberényi x államigazgatási szervezetek közszolgáltatást nyújtó vállalatok fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek helyi gazdaság képviselői kamarák felsőoktatás, kutatás képviselői civil szervezetek egyházak társadalmi-szociális partnerek nemzetiségek helyi nyilvánosságot képviselő, véleményformáló személyek helyi lakosság A bevonandó partnerek teljes listája a 3. számú mellékletben található. x

6 A partnerségi egyeztetés eszközei Interaktivitást generáló, aktív elérést biztosító egyezetési formák: írásbeli javaslatok: tetszőleges részletezettségű és szerkezetű írásbeli, elektronikus formában, postai úton vagy személyesen benyújtott javaslatok bekérése elektronikusan megküldött illetve közzétett felhíváson keresztül települési kérdőívek: települési kérdőívek kitöltése elektronikusan megküldött felhíváson keresztül tematikus szakmai konzultációk: az adott szakterületekben érintett szakmai szervezetek meghívásával megszervezett konzultációs megbeszélések az alábbi tervezett tématerületeken a 2. fázisban: o energiagazdálkodás és környezeti fenntarthatóság o akadálymentes környezet o turizmus o helyi gazdaságfejlesztés o humán programok akcióterületi workshopok: A Partnerségi egyeztetések 2. fázisában városrészenként szervezett akcióterületi workshopok kerülnek megrendezésre, melyekre az adott településrészen érintett partnerek, szakmai szervezetek kerülnek meghívásra. partnerségi fórum: A szokásosan megrendezésre kerülő lakossági fórumok mellett a helyzetfeltárási szakasszal párhuzamosan és a koncepció készítés szakaszában partnerségi fórum kerül megrendezésre. A partnerségi fórumra a partnerségbe bevont érintettek (teljes partnerlista, kivéve helyi lakosság) kerülnek meghívásra. lakossági fórumok: Az önkormányzati tisztségviselők által szervezett lakossági fórumok szintén helyet biztosítanak majd az ott elhangzott tájékoztatásokat követően a vélemények kifejezésére. A lakossági fórumokra az adott városrész lakói kapnak meghívást. Passzív eléréseket biztosító, egyirányú kommunikáció eszközei, mely a teljes partnerségi kör számára elérhető: sajtótájékoztató: Az önkormányzat a dokumentumok véglegesítését megelőzően sajtótájékoztató formájában tájékoztatja a város és a térség lakosságát. partnerségi felület a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapján: (www.tiszafovarosa.hu EU2020tervezés menü pont alatt; után követést biztosító és a fenntartási időszakban rendelkezésre álló információs csatorna) lakossági tájékoztató és felhívás Szolnok város honlapján (után követést biztosító és a fenntartási időszakban rendelkezésre álló információs csatorna) HESZIR: A VÁTERV95 Kft által kifejlesztett HESZIR internetes rendszer, mely egyrészt interaktív (oda-vissza működő, észrevételeket is fogadó) kommunikációs csatorna, másrészt a jóváhagyott településszerkezeti terv információs lekérdező felületeként is működni fog. A HESZIR internetes címe: A partnerségi egyeztetés lépései, módszertana, időterv tervezés jóváhagyás megvalósítás fenntartás A partnerségi egyeztetési folyamat a dokumentumok tervezésének szakaszában 3 fázisban történik, a 2. számú Mellékletben meghatározott időterv alapján a fenti eszközök és kapcsolódó kommunikációs csatornák alkalmazásával. Az adott tervezési fázisban elérhető k, vagyis az 1. előzetes véleményezési fázisban a meglévő tervezési dokumentumok, a 2. fázisban az elkészült helyzetelemző munkarészek, a 3. fázisban pedig a felülvizsgált dokumentumok tervezete az erre a célra kialakított elektronikus felületen (Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapja: ) keresztül érhető el, a célcsoport részére elektronikus úton megküldött véleményezési felhívások erre a felületre navigálják a partnereket. Visszacsatolás a célcsoportok felé A beérkezett vélemények mindhárom fázisban dokumentálásra, és beépíthetőségük szempontjából feldolgozásra kerülnek. A vélemények és javaslatok nyilvántartását és feldolgozását az önkormányzat részéről a Városi Főépítész Iroda, a szakmai projektmenedzsment részéről a Szolnoki Városfejlesztő 6

7 koordinálja, a kapcsolódó feladatokat a külső szakértői csapat végzi el (indoklások megfogalmazása, vélemények beépítése). A véleményező partner minden esetben visszacsatolást kap a véleménye beérkezéséről automatikus üzemet formájában, mely egyben a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapján létrehozott partnerségi felületre is felhívja a figyelmet, ahol a munkaközi és végleges dokumentumok és a véleményeket és státuszukat tartalmazó táblázatok is megtalálhatók lesznek. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet paragrafusokban leírtak szerint az elkészült dokumentumok Közgyűlés általi elfogadását előkészítő előterjesztés tartalmazza a beérkezett véleményeket, az elutasított vélemények esetén az elutasítás indoklását. partnerek a) megyei önkormányzat b) érintett önkormányzatok c) államigazgatási szervezetek d) közszolgáltatást nyújtó vállalatok e) fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek f) helyi gazdaság képviselői A B C D E F előzetes vélemények, kérdőív szakmai konzultáció, akcióterületi workshop partnerségi fórum lakossági fórum javaslatok ill. írásbeli szakmai vélemények x x x x x x x x x x x x x x x x x x g) kamarák x x x x x x h) felsőoktatás, kutatás képviselői i) civil szervezetek x x x j) egyházak x x x x x x x k) társadalmiszociális partnerek l) nemzetiségek x x x x x x x m) helyi nyilvánosságot képviselő, véleményformáló személyek n) helyi lakosság x x x Az alábbi táblázat célcsoportokhoz rendelve mutatja be az egyeztetések tervezett időpontját. partnerek egyeztetés fázisai egyeztetési időpontok a) megyei önkormányzat előzetes szept.1-től véleményezési felhívás b) érintett önkormányzatok előzetes szept.1-től 7

8 véleményezési felhívás, kérdőívvel c) államigazgatási szervezetek előzetes véleményezési felhívás d) közszolgáltatást nyújtó vállalatok előzetes véleményezési felhívás szept.1-től szept.1-től e) fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek konzultációkkal folyamatos f) helyi gazdaság képviselői előzetes véleményezési felhívás szept.1-től g) kamarák előzetes véleményezési felhívás h) felsőoktatás, kutatás képviselői előzetes véleményezési felhívás i) civil szervezetek előzetes véleményezési felhívás j) egyházak előzetes véleményezési felhívás k) társadalmi-szociális partnerek előzetes véleményezési felhívás l) nemzetiségek előzetes véleményezési felhívás m) helyi nyilvánosságot képviselő, véleményformáló személyek előzetes véleményezési felhívás n) helyi lakosság előzetes véleményezési felhívás szept.1-től szept.1-től szept.1-től szept.1-től szept.1-től szept.1-től 2013.szept.1-tőlokt szept.1-tőlokt.30 8

9 Partnerség a tervek végrehajtásának és fenntartásának időszakában Az aktív partnerségi egyeztetési időszak a tervdokumentumok jóváhagyásával véget ér. A végleges, Közgyűlés által elfogadott dokumentumok feltöltésre kerülnek Szolnok város és a Szolnoki Városfejlesztő honlapjára, ahol a megvalósítás időszakában, mely jelen projekt szempontjából egyben a fenntartási időszakot is jelenti, végig elérhetők maradnak. A Szolnoki Városfejlesztő honlapján a partnerségi felület, az EU2020tervezés aloldal, átnevezésre és átstrukturálásra kerül. Az egyes akcióterületeken végrehajtott fejlesztések, projektek bemutatása kap teret a véleményezés lehetőségének értelemszerű aktualizálása mellett. 9

10 Menedzsment A partnerségi egyeztetési folyamatok menedzseléséért a projektgazda, Szolnok MJV Önkormányzatának felhatalmazása alapján a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója felelős. Az adminisztratív és koordinációs feladatokat, illetve a partnerségi egyeztetések gyakorlati megvalósítását a társaság végzi. Ezen feladatok elvégzése során a cég munkatársai szorosan együttműködnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Fejlesztési Osztályával és Főépítész Irodájával, illetve támaszkodnak a VÁTERV 95 Kft, mint szakmai megvalósító iránymutatásaira. A projekt szakmai menedzsmentjének irányítását Szolnok MJV Város Önkormányzata Fejlesztési Csoportja (Irányító Testület) végzi. A menedzsment tevékenység során a városi főépítész, a szakmai megvalósítók és az irányító testület tájékoztatása folyamatos, és a kommunikáció belső egyeztetések útján történik. Szakmai menedzsment feladatok ellátása név szervezet feladatkör elérhetőség Molnár Attila VÁTERV95 Kft szakmai megvalósító (szakértői ügyvezető csapat irányítója) Baranyiné Sárközi Erika SZMJVÖ tervezés irányítója (Fejlesztési fejlesztési igazgató Csoport) Pataki Ferenc SZMJVÖ Városi Főépítész (Fejlesztési főépítész Csoport tagja) Kertészné Bokor Zsuzsa SZVF Zrt. projektmenedzsment, adminisztrációs feladatok és koordináció 10

11 Partnerségi egyeztetések menedzsmentjének kapcsolati hálója Szolnoki Városfejlesztő Zrt. pályázati projekt menedzsment SZMJVÖ Irányító testület Fejlesztési Csoport szakmai projektmened zsmentpartnerségi koordináció SZMJVÖ Fejlesztési Osztály Városi Főépítész Iroda VÁTERV95 szakmai megvalósító 11

12 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: - Önkormányzati főépítész Az előterjesztést véleményezi: - Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 1. számú melléklet Tisztelt Közgyűlés! ELŐTERJESZTÉS Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 26 i ülésére a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotására A településrendezés, építésügy korábbi rendszere az elmúlt időszakban átalakult. Az Országgyűlés 2012 októberében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) rendelkezéseit jelentős mértékben módosította. Ezzel összefüggésben január 01-jén hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet). A módosítások alapján az Étv.-ből kikerültek településfejlesztési koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésére vonatkozó előírások, amelyeket újraszabályozva januártól a Kormányrendelet tartalmaz. Az új jogszabály nagyobb hangsúlyt fektet a tervkészítés minél szélesebb körű nyilvánosságának a megteremtésére, ezért bevezeti, illetve nevesíti a partnerségi egyeztetés intézményét, melyet a településfejlesztési dokumentumok (településfejlesztési koncepció, IVS) és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítésének, módosításának véleményezési eljárásaiban kell a jövőben alkalmazni. A tervek eddig is a nyilvánosság bevonásával készültek, az egyes fázisokban folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket a helyi sajtón és a város honlapján, illetve lakossági fórumok keretében. A változtatás lényege, hogy a nyilvánosság bevonását szabályozott formában, a partnerségi egyeztetés helyben megállapított és előre rögzített szabályai szerint kell megvalósítani, ez alapján kell történnie a lakossággal, különböző érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő egyezetésnek. Folyamatban van a településfejlesztési koncepció és az IVS felülvizsgálata és rendezési terv több területre történő módosítása, ezért szükséges a partnerségi egyeztetés szabályozása. Tisztelt Képviselő Társaim! A fentiek figyelembevételével kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 12

13 /2013. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben foglaltakra a következő határozatot hozza: 1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékleteként határozza meg Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatát. 2./ Gondoskodni kell a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belvárosi Ügyfélközpontjának hirdetőtábláján, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján történő megjelentetéséről. Határidő: október 15. Felelős: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közreműködnek: a Főéptész koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester Szabó István alpolgármester Balla György alpolgármester Dr. Sebestyén Ildikó jegyző Dr. Rácz Andrea aljegyző Polgármesteri Hivatal igazgatói Szolnok, szeptember Szalay Ferenc

14 a /2013. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete Településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 6. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő szabályzatot alkotja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközeinek elkészítése, módosítása, azok jóváhagyása (a továbbiakban: eljárás) során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott partnerségi egyeztetés szabályaira. 1. Az egyeztetésben résztvevők köre Az egyeztetésben részt vevő partnerek köre állandó és eseti partnerek köréből áll. Az állandó partnerek körét a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza (a továbbiakban: állandó partner). Az egyeztetésben részt vevő eljárástól függő, eseti partnerek körét a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza (a továbbiakban: eseti partner). A véleményezési eljárásba bevont eseti partnerek körét a polgármester a településrendezési eszköz fajtájától, a módosítás tárgyától és területi lehatárolásától, valamint a partnerek érintettségétől függően választja meg. A partnerségi egyeztetésben az állandó partnert a polgármester az előzetes tájékoztató megküldésével vagy egyszerűsített eljárás esetén a véleményezési szakasz megkezdésével egyidőben vonja be. 2. A partner tájékoztatásának módja és eszközei a teljes eljárásban 1. Teljes eljárás esetén az előzetes tájékoztatási szakaszban az 1. számú melléklet 1. és 4. pontjában meghatározott partner hirdetményi formában értesül, amely Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) Belvárosi Ügyfélközpontjának hirdetőtábláján kerül közzétételre. A kifüggesztés napjával a tájékoztató kézbesítettnek minősül. A hirdetményt tájékoztatásul meg kell jelentetni a helyi írott sajtóban és az önkormányzat honlapján. 14

15 2. Teljes eljárás esetén az előzetes tájékoztatási szakaszban a 2.1. első bekezdésében meghatározottak kivételével a partnerek a jogszabályban meghatározott tartalommal postai vagy elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak. A postai úton megküldött tájékoztatót az átvétel napján kézbesítettnek tekintjük. Az elektronikus úton megküldött tájékoztatót a megküldését követő harmadik napon kézbesítettnek tekintjük. 3. Valamennyi partner a rendelkezésére álló határidőn belül postai vagy elektronikus úton a) véleményt nyilváníthat, b) megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát, és c) nyilatkozik arról, hogy a véleményezési t elektronikus úton vagy postai úton papír alapon vagy elektronikus adathordozón kéri. Amennyiben a partner a 2.2. pontban meghatározott megkeresésre részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő. 4. Teljes eljárás esetén a véleményezési szakaszban az a partner, aki vagy amely az előzetes tájékoztatási szakaszban a 2.3. pontban foglaltaknak megfelelően jelzi részvételi szándékát, elektronikus úton vagy postai úton papír alapon vagy elektronikus adathordozón véleményezési anyagot kap. A véleményezésre kiküldött településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz 30 napig közzétételre kerül a polgármesteri hivatal honlapján és ügyfélfogadási időben személyesen megtekinthető az önkormányzati főépítésznél (a továbbiakban: főépítész). 3. A partner tájékoztatásának módja és eszközei az egyszerűsített eljárásban 1. Egyszerűsített eljárás esetében az elkészült településrendezési eszköz partnerek számára történő kézbesítésére a 2.1. pontban meghatározott rendelkezések az irányadók. 2. Egyszerűsített eljárás esetében az elkészült településrendezési eszközt a véleményezési eljárásban résztvevő partner postai vagy elektronikus úton kapja meg. A kézbesítésre a 2.2. pontban meghatározott rendelkezések az irányadók. 4. A vélemények dokumentálásának és nyilvántartásának módja 1. Valamennyi érintett partnertől beérkezett vélemény az eljárás ügyiratának részét képezi, és a főépítész gondoskodik a tervezőnek való továbbításáról. A főépítész a tervező(-k) bevonásával valamennyi elfogadásra és el nem fogadásra javasolt véleményt szakmai indokolással együtt táblázatos formában összeállítja, amelyet a polgármester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a véleményezésben résztvevőkkel, valamint a településrendezési eszköz jóváhagyása előtt a döntéshozóval ismerteti. 2. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszköz az elfogadását követő 15 napon belül az önkormányzat honlapján közzétételre kerül. 15

16 Településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat 1. számú melléklete A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevő állandó partnerek 1. Helyi lakosság és gazdálkodó szervezetek az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen székhellyel és telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet. 2. Települési Önkormányzatok Szajol Község Önkormányzata Besenyszög Város Önkormányzata Zagyvarékas Község Önkormányzata Abony Város Önkormányzata Tószeg Község Önkormányzata Rákóczifalva Város Önkormányzata Kengyel Község Önkormányzata 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 4. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyházak Római Katolikus Egyház Református Egyház Görög Katolikus Egyház Evangélikus Egyház Izraelita Hitközség 5. Közműszolgáltatók Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. E-ON Zrt. Tigáz Zrt. Magyar Telekom Nyrt. UPC Magyarország Kft. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 6. Köztestületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara /2012.(XI.08.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek 16

17 Településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat 2. számú melléklete A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevő eseti partnerek 1. Civil szervezetek Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete Civil Tanács elnöke, és a Városi Szociális és Foglalkoztatási Kerekasztal Diáksport Kerekasztal Ifjúsági és Kulturális Kerekasztal Nemzetközi kapcsolatok és Tudományos Kerekasztal Harmónia Kerekasztal Civil Információs Centrum Civil Városmarketing Kerekasztal Contact Mentálhigiénés Egyesület 2. Érdekképviseleti szervezetek Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete Szolnoki Csoport Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 3. Települési Önkormányzatok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Törökszentmiklós Város Önkormányzata Jászberény Város Önkormányzata Tiszaföldvár Város Önkormányzata Újszász Város Önkormányzata Martfű Város Önkormányzata Hunyadfalva Község Önkormányzata Szászberek Község Önkormányzata Nagykörű Község Önkormányzata Hunyadfalva Község Önkormányzata Tiszajenő Község Önkormányzata Tiszavárkony Község Önkormányzata Tiszapüspöki Község Önkormányzata Tiszasüly Község Önkormányzata Vezseny Község Önkormányzata Fegyvernek Község Önkormányzata Kőtelek Község Önkormányzata Csataszög Község Önkormányzata 4. Oktatási, szociális és társadalmi partnerek Szolnoki Főiskola Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja Munkalehetőség a Jövőért Nonprofit Kft. Hortobágyi Nemzeti Park Szolnoki Kirendeltsége Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység 5. Kisebbségi Önkormányzatok Lengyel Kisebbségi Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzata 17

18 ÜTEMTERV 2. számú melléklet 1. ütemterv, partnerségi terv 2. helyi vélemények összegyűjtése, 3. érintett önk. vélemények összegyűjtése 4. helyzetfeltárás, helyzetelemzés készítése 5. Helyzetértékelés készítése 6. egyeztetések a partnerekkel 2013 aug szept. A/a,c-n A/b, B/b 2013 okt nov dec. C/a, 2014 jan. C/d--m 2014 febr márc ápr máj júni júli aug szept. 7. településfejlesztési koncepció készítése 8. ITS előzetes készítése 9. partnerségi egyeztetések, lakossági fórumok 10. fejlesztési koncepció véglegesítése C/c, D/d, E/a-l D/f, i-n F/n 11. fejlesztési koncepció jóváhagyása 12. ITS véglegesítése 13. ITS jóváhagyása A=előzetes vélemények, B=kérdőív, C=szakmai konzultáció és szakmai írásbeli vélemények, D=akcióterületi workshop, E=partnerségi fórum, F=lakossági fórum 18

19 3.számú Melléklet PARTNERLISTA a) megyei önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. U.2 b) érintett önkormányzatok Szervezet Szolnok Abony Besenyszög Csataszög Fegyvernek Kengyel Kőtelek Martfű Hunyadfalva Nagykörű Rákóczifalva Szajol Szászberek Tiszajenő Tiszaföldvár Tiszapüspöki Tiszasüly Tiszavárkony Tószeg Törökszentmiklós Újszász Vezseny Zagyvarékas kiemelt gazdasági partnerek Kecskemét Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Kecsekméti Városfejlesztő Kft. Jászberény cím c) államigazgatási szervezetek Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze Debrecen, Piac u. 54., 4024 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szolnok, Ságvári krt. 4., 5000 Magyar Közút Állami Közútkezelő,Fejlesztő, Műszaki, és Inf. Kht. 19

20 JNK Megyei Igazgatósága, Szolnok, Petőfi S. u , 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnok, József A. u. 14., 5000 JNSZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Szolnok, Indóház u. 8., 5000 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Budapest, Pf.: 41,1675 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Szolnok, Kossuth L. u.2., 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal Szolnok, Pf.: 105., 5002 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Debrecen, Pf.: 9., 4001 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Szolnok, Vízpart krt. 32., 5000 Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Szolnok, Sebestyén krt. 5., 5000 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest, Pf: 25., 1885 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debrecen, Hatvan u. 43., 4025 Szervezet cím Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze Debrecen, Piac u. 54., 4024 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szolnok, Ságvári krt. 4., 5000 Magyar Közút Állami Közútkezelő,Fejlesztő, Műszaki, és Inf. Kht. JNK Megyei Igazgatósága, Szolnok, Petőfi S. u , 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnok, József A. u. 14., 5000 JNSZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Szolnok, Indóház u. 8., 5000 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Budapest, Pf.: 41,1675 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Szolnok, Kossuth L. u.2., 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal Szolnok, Pf.: 105., 5002 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Debrecen, Pf.: 9., 4001 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Szolnok, Vízpart krt. 32., 5000 Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Szolnok, Sebestyén krt. 5., 5000 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest, Pf: 25., 1885 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debrecen, Hatvan u. 43.,

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai

A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai A területfejlesztés és területrendezés törvényi szabályozásának változásai I. Az országos és a térségi területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának szabályait a területrendezésről és területfejlesztésről

Részletesebben

Súlypontváltás a városfejlesztés világában

Súlypontváltás a városfejlesztés világában Súlypontváltás a városfejlesztés világában dr. Szaló Péter helyettes államtitkár 2014. május. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között Lipcsei

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének jóváhagyására

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi Tervének jóváhagyására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 10. sz. napirendi pont 51-6/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Partnerségi

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban?

Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Mi várható a következő KE(H)OP időszakban? Kasza György főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága IX. Geotermikus Konferencia, 2013.

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 51-61/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója:

2012. október 03. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatója: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte: Oktatási,

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett.

A rendelettervezet egyhónapos lakossági közzététele 2013. augusztus 15-én lezárult, ez idő alatt lakossági észrevétel nem érkezett. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je ~t~. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest X. ker., Gyömrői út - Sibrik Miklós út - Vaspálya utca - Vasgyár

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe

Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Ideiglenesen kijelölt, melegedésre alkalmas ingatlanok Jász-Nagykun-Szolnok megyében Település Létesítmény megnevezése Létesítmény címe Abádszalók Gondozási Központ Kossuth út 6/b. Alattyán Idősek Klubja

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről

A Kormány. rendelete. az országos főépítészről és az állami főépítészekről A Kormány rendelete az országos főépítészről és az állami főépítészekről Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának (1) bekezdés b) pontjában és a területfejlesztésről

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások. 2006. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 200.000 Ft-ot meghaladó összegű nem normatív támogatások 2006. év 1. Kedvezményezett neve: Fegyvernek Önkormányzata belvíz- és csapadékvíz

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 26-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 15. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek I. PLANNET Konferencia 2010. január 22. - Nyíregyháza

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló

Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló ZALAEGERSZEG 2020 - INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALKOTÁSA projekt NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0001 Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló 2012.11.26. 09:00 10:30 Helyszín: Zalaegerszeg

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest X. kerület Kőér utca - Dér utca - Száraz utca - Noszlopy utca - Gyömrői út - Alkér utca - Cserkesz

Részletesebben

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes 4400, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553i FAX: +36 42 311-041 NyíREGYHÁZA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647 Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1. MELLÉKLET TATA VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁRA BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZ Fekete út - Gyertános utca - Akácos út által határolt terület (Gottwald) 1. Véleményében

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17. Tényleges kezdet dátuma: 2009-01-01 Várható befejezés dátuma: 2010-06-30 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-06-18 Záró dátum: 2009-12-17 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

BICE-BÓCA INTEGRÁLT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

BICE-BÓCA INTEGRÁLT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT BICE-BÓCA INTEGRÁLT TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT A szolgáltató székhelye: 5000 Szolnok, Czakó Elemér út 8/a. A szolgáltató az ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek címe: 5000 Szolnok, Czakó Elemér út 8/a.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. november 25.-i ülésére Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől 2740 Abony Tel.: 06-53-360-832 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály, Humán osztály Humán Közszolgáltatások

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben