Partnerségi egyeztetési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerségi egyeztetési terv"

Átírás

1 ÉAOP-5.1.1/H Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, szeptember 1

2 Előzmények és bevezetés Szolnok településfejlesztési koncepciója 2007-ben, Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiája ben került jóváhagyásra. A dokumentumok teljeskörű felülvizsgálatát és átdolgozását egyrészt a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet, mely szabályozta a fejlesztési koncepciók és az integrált településfejlesztési stratégiák tartalmi követelményeit, és az időközben szükségessé vált fejlesztési célés feladatmódosítások tették szükségessé. A feladat elvégzésére a VÁTERV 95 Kft kapott megbízást. A várostervezési munka az ÉAOP-5.1.1/H-13 kódszámú pályázati felhívás jában (továbbiakban: Pályázati Felhívás) foglaltak, valamint a Városfejlesztési Kézikönyv (NFGM január 28.), továbbá a Belügyminisztérium által kidolgozott módszertani útmutató ajánlásainak figyelembe vételével történik. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet és a VI. fejezetében és különösen a ban foglaltak szerint Közgyűlési Határozatban (1. számú Melléklet) rögzíti a partnerségi egyeztetés jogszabályban előírt kötelező partnerségi szabályait. Az Önkormányzat az ÉAOP-5.1.1/H jelű pályázatában vállalt partnerségi egyeztetési feladatok végrehajtásával a 204/2013 (VII.25) KGY számú határozatában a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. - t bízta meg, a partnerségi együttműködési folyamat menedzselése a helyi Főépítész Irodával és a VÁTERV 95 Kft.-vel szoros együttműködésben történik. Tervezés célja, feladata A városfejlesztési politika a város kiemelt jelentőségű problémáinak térbeli megoldására irányul, úgy hogy ennek érdekében a térbeli, ágazati és időbeli szempontokat koordinálja, és a probléma megoldásába mindenesetben bevonja az érdekelteket. A településfejlesztési koncepció az integrált városfejlesztési politika koncepcionális eszköze. Ennek megfelelően az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési tervek hosszabb távú koncepciós szintű megalapozását szolgálja. Az integrált városfejlesztési stratégia az integrált városfejlesztési politika konkrét, rövidtávú ( ) eszköze, melyben a fenntartható fejlesztés Lipcsei Chartájában megfogalmazott ajánlásai, az EU által támasztott városi stratégiai szempontok érvényesülnek. Az integrált városfejlesztési stratégia kidolgozása során a legfőbb szempontok: -- a koncentráció elvének érvényesítése, az eredményesség érdekében kis területre minél több intézkedés koncentrálása, -- a közösségi és privát erőforrások mobilizálása, -- a fejlesztési akcióterületek kiválasztásának átláthatósága, -- az erős helyi, lakossági részvétel biztosítása. Az integrált városfejlesztési stratégiának meg kell felelnie a közötti időszak kohéziós politikájának is. A kohéziós politika célja egy intelligens, fenntartható és befogadó EU megvalósítása. A kohéziós politika beruházási prioritásai: -- a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció megerősítése, -- az IKT-hoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának fokozása, -- a KKV-k versenyképességének fokozása, -- az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása minden ágazatban, -- az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése, 2

3 -- a környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése, -- a fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása, -- a foglakoztatás és munkavállalói mobilitás ösztönzése, -- a társadalmi befogadás előmozdítása és szegénység elleni küzdelem, -- beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba, -- az intézményi kapacitások és közigazgatás hatékonyságának fokozása. Ezen belül a hazai városfejlesztési prioritások: -- kiemelten az alacsony szén-dioxid kibocsátású fejlesztési stratégiák támogatása, -- a városi környezet javítása, beleértve a barnamezős területek rehabilitációját, a levegőszennyezés mérséklését, -- a fenntartható városi közlekedés elősegítése, -- a hátrányos helyzetű városi és vidéki területek fizikai és gazdasági megújítása. A településfejlesztési koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési tervek kapcsolata Az integrált városfejlesztési stratégia egyrészt a városfejlesztési koncepció hosszútávú elhatározásait bontja konkrét beavatkozási feladatokra, másrészt a településrendezési terv hosszútávú területfelhasználási és városszerkezeti elhatározásait és konkrét szabályozási előírásait érvényesíti, ill. a kettő egymásra hatását koordinálja. Tervezés ütemterve A Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának és átdolgozásának ütemterve a 2. számú Mellékletben található. A partnerségi egyeztetés célja és alapelvei Szolnok városa fontosnak tartja a partnerség, mint horizontális alapelv érvényesítését, mind a stratégiai tervezés folyamatában, mind a projektek tervezése és megvalósítása során. A város jövőbeni fejlesztéseit, a város térszerkezetének alakulását, az elkövetkezendő 10 évben elindítani tervezett fejlesztési programok irányultságát meghatározó tervezési dokumentumok felülvizsgálata során az önkormányzat, mint projektgazda, mind pedig, mint e fejlesztési dokumentumok megrendelője véleményezési lehetőséget kíván biztosítani partnerei számára. A partnerségi egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során törekedett a lehető legszélesebb körű partnerség kialakítására, szem előtt tartva azt, hogy a helyi város és gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon történő fejlesztése csak a helyi értékek és problémák feltárására alapozottan a város használóinak igényei figyelembe vételével képzelhető el. A partnerségi egyeztetések és a külső kommunikáció kapcsolata A Településfejlesztési koncepció és Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása egy az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében történik. A projekt megvalósítása során alkalmazott kommunikáció célja így kettős. A kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatok végrehajtásának elsődleges célja az Európai Uniós és a Magyar Állam által nyújtott támogatás kommunikációja a projekt eredményeit élvező célcsoport, azaz általánosságban a lakosság felé. Ezen kommunikáció eszközei a pályázatban vállaltak szerint a következők: 3

4 III. számú kommunikációs csomag megvalósítása: eszköz célérték (db) C típusú tábla kihelyezése 1 fotó készítése 1 sajtóközlemény a projektzárásról 1 sajtómegjelenések összegyűjtése 1 Térképtér feltöltése 1 D típusú tábla kihelyezése 1 ütemezés (negyedév) 13.III. 13.IV. 14.I. 14.II. 14.III. A kommunikációs másik fontos típusa a projekt szakmai kommunikációja, melynek a partnerségi egyeztetés az egyik, a külső szakmai kommunikációja a másik formája. A külső szakmai kommunikáció célcsoportja, hasonlóan a projekt kötelező tájékoztatási feladataihoz, a település és térsége, illetve másodlagos célcsoportjai elsősorban a megye, de tulajdonképpen az ország lakossága. A külső kommunikáció célja a fejlesztési dokumentumok felülvizsgálati folyamata átláthatóságának és nyomon követhetőségének a biztosítása. Ez az elsősorban tájékoztató jellegű, egyirányú kommunikáció jelen projekt esetében elsősorban elektronikus úton történik Szolnok Város és a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapján keresztül. A Szolnoki Városfejlesztő Zrt. jelenleg kialakítás alatt lévő új honlapján a honlap struktúra kiemelt helyet biztosít majd a as fejlesztési időszakra történő felkészülés jegyében született terveknek és programoknak. Jelen dokumentum a szakmai kommunikáción belül elsősorban partnerségi egyeztetési folyamat bemutatására koncentrál, a továbbiakban ezen folyamat részletei kerülnek ismertetésre. A kommunikációs folyamatokat célszerű úgy tervezni, hogy a hatékonyság kihasználása érdekében az egymásra hatásuk biztosított legyen. Azaz például az egyszerű tájékoztatást szolgáló sajtóhírben közzé tesszük a véleménynyilvánítás módját, és/vagy határidejét. A partnerségi egyeztetés célcsoportjai megyei önkormányzat érintett önkormányzatok A funkcionális várostérség lehatárolásának pontosítása céljából kérdőív került kiküldésre azon települések részére, melyekkel az Észak-Alföldi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft által készített Várostérségek lehatárolása Jász-Nagykun-Szolnok megyében című tanulmány funkcionális kapcsolatot mutat ki. (http://www.jnszm.hu/feltolt/file/tfi/tervezes/varosterseg_lehatarolas_jnsz_megye_vegleges.pdf ) Az önkormányzati partnerek lehatárolásához továbbá figyelembe vettük a szintén a megye honlapján megtalálható Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű együttkezelendő térségére vonatkozó gazdaságfejlesztési előtanulmány megállapításait. 4

5 Az alábbi táblázat a térség teleüléseihez feltételezett kapcsolódási funkciókat rendel. Település kistérség munkába járás kapcsolódás funkciók szerint kereskedelmi szolgáltatások 5 humánszolgálta tások turisztikai desztináció Abony Ceglédi x x x Besenyszög Szolnoki x x x Csataszög Szolnoki x x x Fegyvernek Törökszentmiklósi x Kengyel Törökszentmiklósi x Kőtelek Szolnoki x x x gazdasági együttműködés Martfű Szolnoki x x Hunyadfalva Szolnoki x x x Nagykörű Szolnoki x Rákóczifalva Szolnoki x x x x Szajol Szolnoki x x x Szászberek Szolnoki x x x Tiszajenő Szolnoki x x x Tiszaföldvár Kunszentmártoni x Tiszapüspöki Törökszentmiklósi x x Tiszasüly Szolnoki x x x Tiszavárkony Szolnoki x x x Tószeg Szolnoki x x x Törökszentmik Törökszentmiklósi lós Újszász Szolnoki x x x Vezseny Szolnoki x x x Zagyvarékas Szolnoki x x x Kecskemét Kecskeméti x Jászberény Jászberényi x államigazgatási szervezetek közszolgáltatást nyújtó vállalatok fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek helyi gazdaság képviselői kamarák felsőoktatás, kutatás képviselői civil szervezetek egyházak társadalmi-szociális partnerek nemzetiségek helyi nyilvánosságot képviselő, véleményformáló személyek helyi lakosság A bevonandó partnerek teljes listája a 3. számú mellékletben található. x

6 A partnerségi egyeztetés eszközei Interaktivitást generáló, aktív elérést biztosító egyezetési formák: írásbeli javaslatok: tetszőleges részletezettségű és szerkezetű írásbeli, elektronikus formában, postai úton vagy személyesen benyújtott javaslatok bekérése elektronikusan megküldött illetve közzétett felhíváson keresztül települési kérdőívek: települési kérdőívek kitöltése elektronikusan megküldött felhíváson keresztül tematikus szakmai konzultációk: az adott szakterületekben érintett szakmai szervezetek meghívásával megszervezett konzultációs megbeszélések az alábbi tervezett tématerületeken a 2. fázisban: o energiagazdálkodás és környezeti fenntarthatóság o akadálymentes környezet o turizmus o helyi gazdaságfejlesztés o humán programok akcióterületi workshopok: A Partnerségi egyeztetések 2. fázisában városrészenként szervezett akcióterületi workshopok kerülnek megrendezésre, melyekre az adott településrészen érintett partnerek, szakmai szervezetek kerülnek meghívásra. partnerségi fórum: A szokásosan megrendezésre kerülő lakossági fórumok mellett a helyzetfeltárási szakasszal párhuzamosan és a koncepció készítés szakaszában partnerségi fórum kerül megrendezésre. A partnerségi fórumra a partnerségbe bevont érintettek (teljes partnerlista, kivéve helyi lakosság) kerülnek meghívásra. lakossági fórumok: Az önkormányzati tisztségviselők által szervezett lakossági fórumok szintén helyet biztosítanak majd az ott elhangzott tájékoztatásokat követően a vélemények kifejezésére. A lakossági fórumokra az adott városrész lakói kapnak meghívást. Passzív eléréseket biztosító, egyirányú kommunikáció eszközei, mely a teljes partnerségi kör számára elérhető: sajtótájékoztató: Az önkormányzat a dokumentumok véglegesítését megelőzően sajtótájékoztató formájában tájékoztatja a város és a térség lakosságát. partnerségi felület a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapján: (www.tiszafovarosa.hu EU2020tervezés menü pont alatt; után követést biztosító és a fenntartási időszakban rendelkezésre álló információs csatorna) lakossági tájékoztató és felhívás Szolnok város honlapján (után követést biztosító és a fenntartási időszakban rendelkezésre álló információs csatorna) HESZIR: A VÁTERV95 Kft által kifejlesztett HESZIR internetes rendszer, mely egyrészt interaktív (oda-vissza működő, észrevételeket is fogadó) kommunikációs csatorna, másrészt a jóváhagyott településszerkezeti terv információs lekérdező felületeként is működni fog. A HESZIR internetes címe: A partnerségi egyeztetés lépései, módszertana, időterv tervezés jóváhagyás megvalósítás fenntartás A partnerségi egyeztetési folyamat a dokumentumok tervezésének szakaszában 3 fázisban történik, a 2. számú Mellékletben meghatározott időterv alapján a fenti eszközök és kapcsolódó kommunikációs csatornák alkalmazásával. Az adott tervezési fázisban elérhető k, vagyis az 1. előzetes véleményezési fázisban a meglévő tervezési dokumentumok, a 2. fázisban az elkészült helyzetelemző munkarészek, a 3. fázisban pedig a felülvizsgált dokumentumok tervezete az erre a célra kialakított elektronikus felületen (Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapja: ) keresztül érhető el, a célcsoport részére elektronikus úton megküldött véleményezési felhívások erre a felületre navigálják a partnereket. Visszacsatolás a célcsoportok felé A beérkezett vélemények mindhárom fázisban dokumentálásra, és beépíthetőségük szempontjából feldolgozásra kerülnek. A vélemények és javaslatok nyilvántartását és feldolgozását az önkormányzat részéről a Városi Főépítész Iroda, a szakmai projektmenedzsment részéről a Szolnoki Városfejlesztő 6

7 koordinálja, a kapcsolódó feladatokat a külső szakértői csapat végzi el (indoklások megfogalmazása, vélemények beépítése). A véleményező partner minden esetben visszacsatolást kap a véleménye beérkezéséről automatikus üzemet formájában, mely egyben a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. honlapján létrehozott partnerségi felületre is felhívja a figyelmet, ahol a munkaközi és végleges dokumentumok és a véleményeket és státuszukat tartalmazó táblázatok is megtalálhatók lesznek. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet paragrafusokban leírtak szerint az elkészült dokumentumok Közgyűlés általi elfogadását előkészítő előterjesztés tartalmazza a beérkezett véleményeket, az elutasított vélemények esetén az elutasítás indoklását. partnerek a) megyei önkormányzat b) érintett önkormányzatok c) államigazgatási szervezetek d) közszolgáltatást nyújtó vállalatok e) fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek f) helyi gazdaság képviselői A B C D E F előzetes vélemények, kérdőív szakmai konzultáció, akcióterületi workshop partnerségi fórum lakossági fórum javaslatok ill. írásbeli szakmai vélemények x x x x x x x x x x x x x x x x x x g) kamarák x x x x x x h) felsőoktatás, kutatás képviselői i) civil szervezetek x x x j) egyházak x x x x x x x k) társadalmiszociális partnerek l) nemzetiségek x x x x x x x m) helyi nyilvánosságot képviselő, véleményformáló személyek n) helyi lakosság x x x Az alábbi táblázat célcsoportokhoz rendelve mutatja be az egyeztetések tervezett időpontját. partnerek egyeztetés fázisai egyeztetési időpontok a) megyei önkormányzat előzetes szept.1-től véleményezési felhívás b) érintett önkormányzatok előzetes szept.1-től 7

8 véleményezési felhívás, kérdőívvel c) államigazgatási szervezetek előzetes véleményezési felhívás d) közszolgáltatást nyújtó vállalatok előzetes véleményezési felhívás szept.1-től szept.1-től e) fejlesztéspolitika koordinációjában aktív szervezetek konzultációkkal folyamatos f) helyi gazdaság képviselői előzetes véleményezési felhívás szept.1-től g) kamarák előzetes véleményezési felhívás h) felsőoktatás, kutatás képviselői előzetes véleményezési felhívás i) civil szervezetek előzetes véleményezési felhívás j) egyházak előzetes véleményezési felhívás k) társadalmi-szociális partnerek előzetes véleményezési felhívás l) nemzetiségek előzetes véleményezési felhívás m) helyi nyilvánosságot képviselő, véleményformáló személyek előzetes véleményezési felhívás n) helyi lakosság előzetes véleményezési felhívás szept.1-től szept.1-től szept.1-től szept.1-től szept.1-től szept.1-től 2013.szept.1-tőlokt szept.1-tőlokt.30 8

9 Partnerség a tervek végrehajtásának és fenntartásának időszakában Az aktív partnerségi egyeztetési időszak a tervdokumentumok jóváhagyásával véget ér. A végleges, Közgyűlés által elfogadott dokumentumok feltöltésre kerülnek Szolnok város és a Szolnoki Városfejlesztő honlapjára, ahol a megvalósítás időszakában, mely jelen projekt szempontjából egyben a fenntartási időszakot is jelenti, végig elérhetők maradnak. A Szolnoki Városfejlesztő honlapján a partnerségi felület, az EU2020tervezés aloldal, átnevezésre és átstrukturálásra kerül. Az egyes akcióterületeken végrehajtott fejlesztések, projektek bemutatása kap teret a véleményezés lehetőségének értelemszerű aktualizálása mellett. 9

10 Menedzsment A partnerségi egyeztetési folyamatok menedzseléséért a projektgazda, Szolnok MJV Önkormányzatának felhatalmazása alapján a Szolnoki Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója felelős. Az adminisztratív és koordinációs feladatokat, illetve a partnerségi egyeztetések gyakorlati megvalósítását a társaság végzi. Ezen feladatok elvégzése során a cég munkatársai szorosan együttműködnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Fejlesztési Osztályával és Főépítész Irodájával, illetve támaszkodnak a VÁTERV 95 Kft, mint szakmai megvalósító iránymutatásaira. A projekt szakmai menedzsmentjének irányítását Szolnok MJV Város Önkormányzata Fejlesztési Csoportja (Irányító Testület) végzi. A menedzsment tevékenység során a városi főépítész, a szakmai megvalósítók és az irányító testület tájékoztatása folyamatos, és a kommunikáció belső egyeztetések útján történik. Szakmai menedzsment feladatok ellátása név szervezet feladatkör elérhetőség Molnár Attila VÁTERV95 Kft szakmai megvalósító (szakértői ügyvezető csapat irányítója) Baranyiné Sárközi Erika SZMJVÖ tervezés irányítója (Fejlesztési fejlesztési igazgató Csoport) Pataki Ferenc SZMJVÖ Városi Főépítész (Fejlesztési főépítész Csoport tagja) Kertészné Bokor Zsuzsa SZVF Zrt. projektmenedzsment, adminisztrációs feladatok és koordináció 10

11 Partnerségi egyeztetések menedzsmentjének kapcsolati hálója Szolnoki Városfejlesztő Zrt. pályázati projekt menedzsment SZMJVÖ Irányító testület Fejlesztési Csoport szakmai projektmened zsmentpartnerségi koordináció SZMJVÖ Fejlesztési Osztály Városi Főépítész Iroda VÁTERV95 szakmai megvalósító 11

12 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: - Önkormányzati főépítész Az előterjesztést véleményezi: - Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 1. számú melléklet Tisztelt Közgyűlés! ELŐTERJESZTÉS Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének szeptember 26 i ülésére a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotására A településrendezés, építésügy korábbi rendszere az elmúlt időszakban átalakult. Az Országgyűlés 2012 októberében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) rendelkezéseit jelentős mértékben módosította. Ezzel összefüggésben január 01-jén hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet). A módosítások alapján az Étv.-ből kikerültek településfejlesztési koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésére vonatkozó előírások, amelyeket újraszabályozva januártól a Kormányrendelet tartalmaz. Az új jogszabály nagyobb hangsúlyt fektet a tervkészítés minél szélesebb körű nyilvánosságának a megteremtésére, ezért bevezeti, illetve nevesíti a partnerségi egyeztetés intézményét, melyet a településfejlesztési dokumentumok (településfejlesztési koncepció, IVS) és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítésének, módosításának véleményezési eljárásaiban kell a jövőben alkalmazni. A tervek eddig is a nyilvánosság bevonásával készültek, az egyes fázisokban folyamatosan tájékoztattuk az érdeklődőket a helyi sajtón és a város honlapján, illetve lakossági fórumok keretében. A változtatás lényege, hogy a nyilvánosság bevonását szabályozott formában, a partnerségi egyeztetés helyben megállapított és előre rögzített szabályai szerint kell megvalósítani, ez alapján kell történnie a lakossággal, különböző érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő egyezetésnek. Folyamatban van a településfejlesztési koncepció és az IVS felülvizsgálata és rendezési terv több területre történő módosítása, ezért szükséges a partnerségi egyeztetés szabályozása. Tisztelt Képviselő Társaim! A fentiek figyelembevételével kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 12

13 /2013. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendeletben foglaltakra a következő határozatot hozza: 1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékleteként határozza meg Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatát. 2./ Gondoskodni kell a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belvárosi Ügyfélközpontjának hirdetőtábláján, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján történő megjelentetéséről. Határidő: október 15. Felelős: Szalay Ferenc polgármester A határozat végrehajtásában közreműködnek: a Főéptész koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester Szabó István alpolgármester Balla György alpolgármester Dr. Sebestyén Ildikó jegyző Dr. Rácz Andrea aljegyző Polgármesteri Hivatal igazgatói Szolnok, szeptember Szalay Ferenc

14 a /2013. (IX.26.) sz. közgyűlési határozat melléklete Településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 6. (1) bekezdésében valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő szabályzatot alkotja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája, valamint településrendezési eszközeinek elkészítése, módosítása, azok jóváhagyása (a továbbiakban: eljárás) során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott partnerségi egyeztetés szabályaira. 1. Az egyeztetésben résztvevők köre Az egyeztetésben részt vevő partnerek köre állandó és eseti partnerek köréből áll. Az állandó partnerek körét a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza (a továbbiakban: állandó partner). Az egyeztetésben részt vevő eljárástól függő, eseti partnerek körét a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza (a továbbiakban: eseti partner). A véleményezési eljárásba bevont eseti partnerek körét a polgármester a településrendezési eszköz fajtájától, a módosítás tárgyától és területi lehatárolásától, valamint a partnerek érintettségétől függően választja meg. A partnerségi egyeztetésben az állandó partnert a polgármester az előzetes tájékoztató megküldésével vagy egyszerűsített eljárás esetén a véleményezési szakasz megkezdésével egyidőben vonja be. 2. A partner tájékoztatásának módja és eszközei a teljes eljárásban 1. Teljes eljárás esetén az előzetes tájékoztatási szakaszban az 1. számú melléklet 1. és 4. pontjában meghatározott partner hirdetményi formában értesül, amely Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) Belvárosi Ügyfélközpontjának hirdetőtábláján kerül közzétételre. A kifüggesztés napjával a tájékoztató kézbesítettnek minősül. A hirdetményt tájékoztatásul meg kell jelentetni a helyi írott sajtóban és az önkormányzat honlapján. 14

15 2. Teljes eljárás esetén az előzetes tájékoztatási szakaszban a 2.1. első bekezdésében meghatározottak kivételével a partnerek a jogszabályban meghatározott tartalommal postai vagy elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak. A postai úton megküldött tájékoztatót az átvétel napján kézbesítettnek tekintjük. Az elektronikus úton megküldött tájékoztatót a megküldését követő harmadik napon kézbesítettnek tekintjük. 3. Valamennyi partner a rendelkezésére álló határidőn belül postai vagy elektronikus úton a) véleményt nyilváníthat, b) megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát, és c) nyilatkozik arról, hogy a véleményezési t elektronikus úton vagy postai úton papír alapon vagy elektronikus adathordozón kéri. Amennyiben a partner a 2.2. pontban meghatározott megkeresésre részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő. 4. Teljes eljárás esetén a véleményezési szakaszban az a partner, aki vagy amely az előzetes tájékoztatási szakaszban a 2.3. pontban foglaltaknak megfelelően jelzi részvételi szándékát, elektronikus úton vagy postai úton papír alapon vagy elektronikus adathordozón véleményezési anyagot kap. A véleményezésre kiküldött településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz 30 napig közzétételre kerül a polgármesteri hivatal honlapján és ügyfélfogadási időben személyesen megtekinthető az önkormányzati főépítésznél (a továbbiakban: főépítész). 3. A partner tájékoztatásának módja és eszközei az egyszerűsített eljárásban 1. Egyszerűsített eljárás esetében az elkészült településrendezési eszköz partnerek számára történő kézbesítésére a 2.1. pontban meghatározott rendelkezések az irányadók. 2. Egyszerűsített eljárás esetében az elkészült településrendezési eszközt a véleményezési eljárásban résztvevő partner postai vagy elektronikus úton kapja meg. A kézbesítésre a 2.2. pontban meghatározott rendelkezések az irányadók. 4. A vélemények dokumentálásának és nyilvántartásának módja 1. Valamennyi érintett partnertől beérkezett vélemény az eljárás ügyiratának részét képezi, és a főépítész gondoskodik a tervezőnek való továbbításáról. A főépítész a tervező(-k) bevonásával valamennyi elfogadásra és el nem fogadásra javasolt véleményt szakmai indokolással együtt táblázatos formában összeállítja, amelyet a polgármester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a véleményezésben résztvevőkkel, valamint a településrendezési eszköz jóváhagyása előtt a döntéshozóval ismerteti. 2. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszköz az elfogadását követő 15 napon belül az önkormányzat honlapján közzétételre kerül. 15

16 Településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat 1. számú melléklete A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevő állandó partnerek 1. Helyi lakosság és gazdálkodó szervezetek az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen székhellyel és telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet. 2. Települési Önkormányzatok Szajol Község Önkormányzata Besenyszög Város Önkormányzata Zagyvarékas Község Önkormányzata Abony Város Önkormányzata Tószeg Község Önkormányzata Rákóczifalva Város Önkormányzata Kengyel Község Önkormányzata 3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 4. Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyházak Római Katolikus Egyház Református Egyház Görög Katolikus Egyház Evangélikus Egyház Izraelita Hitközség 5. Közműszolgáltatók Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt. E-ON Zrt. Tigáz Zrt. Magyar Telekom Nyrt. UPC Magyarország Kft. DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 6. Köztestületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara /2012.(XI.08.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek 16

17 Településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat 2. számú melléklete A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevő eseti partnerek 1. Civil szervezetek Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete Civil Tanács elnöke, és a Városi Szociális és Foglalkoztatási Kerekasztal Diáksport Kerekasztal Ifjúsági és Kulturális Kerekasztal Nemzetközi kapcsolatok és Tudományos Kerekasztal Harmónia Kerekasztal Civil Információs Centrum Civil Városmarketing Kerekasztal Contact Mentálhigiénés Egyesület 2. Érdekképviseleti szervezetek Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete Szolnoki Csoport Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete 3. Települési Önkormányzatok Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Törökszentmiklós Város Önkormányzata Jászberény Város Önkormányzata Tiszaföldvár Város Önkormányzata Újszász Város Önkormányzata Martfű Város Önkormányzata Hunyadfalva Község Önkormányzata Szászberek Község Önkormányzata Nagykörű Község Önkormányzata Hunyadfalva Község Önkormányzata Tiszajenő Község Önkormányzata Tiszavárkony Község Önkormányzata Tiszapüspöki Község Önkormányzata Tiszasüly Község Önkormányzata Vezseny Község Önkormányzata Fegyvernek Község Önkormányzata Kőtelek Község Önkormányzata Csataszög Község Önkormányzata 4. Oktatási, szociális és társadalmi partnerek Szolnoki Főiskola Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja Munkalehetőség a Jövőért Nonprofit Kft. Hortobágyi Nemzeti Park Szolnoki Kirendeltsége Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység 5. Kisebbségi Önkormányzatok Lengyel Kisebbségi Önkormányzata Cigány Kisebbségi Önkormányzata 17

18 ÜTEMTERV 2. számú melléklet 1. ütemterv, partnerségi terv 2. helyi vélemények összegyűjtése, 3. érintett önk. vélemények összegyűjtése 4. helyzetfeltárás, helyzetelemzés készítése 5. Helyzetértékelés készítése 6. egyeztetések a partnerekkel 2013 aug szept. A/a,c-n A/b, B/b 2013 okt nov dec. C/a, 2014 jan. C/d--m 2014 febr márc ápr máj júni júli aug szept. 7. településfejlesztési koncepció készítése 8. ITS előzetes készítése 9. partnerségi egyeztetések, lakossági fórumok 10. fejlesztési koncepció véglegesítése C/c, D/d, E/a-l D/f, i-n F/n 11. fejlesztési koncepció jóváhagyása 12. ITS véglegesítése 13. ITS jóváhagyása A=előzetes vélemények, B=kérdőív, C=szakmai konzultáció és szakmai írásbeli vélemények, D=akcióterületi workshop, E=partnerségi fórum, F=lakossági fórum 18

19 3.számú Melléklet PARTNERLISTA a) megyei önkormányzat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 5000 Szolnok, Kossuth L. U.2 b) érintett önkormányzatok Szervezet Szolnok Abony Besenyszög Csataszög Fegyvernek Kengyel Kőtelek Martfű Hunyadfalva Nagykörű Rákóczifalva Szajol Szászberek Tiszajenő Tiszaföldvár Tiszapüspöki Tiszasüly Tiszavárkony Tószeg Törökszentmiklós Újszász Vezseny Zagyvarékas kiemelt gazdasági partnerek Kecskemét Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Kecsekméti Városfejlesztő Kft. Jászberény cím c) államigazgatási szervezetek Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze Debrecen, Piac u. 54., 4024 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szolnok, Ságvári krt. 4., 5000 Magyar Közút Állami Közútkezelő,Fejlesztő, Műszaki, és Inf. Kht. 19

20 JNK Megyei Igazgatósága, Szolnok, Petőfi S. u , 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnok, József A. u. 14., 5000 JNSZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Szolnok, Indóház u. 8., 5000 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Budapest, Pf.: 41,1675 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Szolnok, Kossuth L. u.2., 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal Szolnok, Pf.: 105., 5002 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Debrecen, Pf.: 9., 4001 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Szolnok, Vízpart krt. 32., 5000 Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Szolnok, Sebestyén krt. 5., 5000 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest, Pf: 25., 1885 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debrecen, Hatvan u. 43., 4025 Szervezet cím Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze Debrecen, Piac u. 54., 4024 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szolnok, Ságvári krt. 4., 5000 Magyar Közút Állami Közútkezelő,Fejlesztő, Műszaki, és Inf. Kht. JNK Megyei Igazgatósága, Szolnok, Petőfi S. u , 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnok, József A. u. 14., 5000 JNSZ Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Szolnok, Indóház u. 8., 5000 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Budapest, Pf.: 41,1675 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Szolnok, Kossuth L. u.2., 5000 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal Szolnok, Pf.: 105., 5002 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Debrecen, Pf.: 9., 4001 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Szolnok, Vízpart krt. 32., 5000 Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Szolnok, Sebestyén krt. 5., 5000 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest, Pf: 25., 1885 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debrecen, Hatvan u. 43.,

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében 2014 Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája, és 2014-2015. évi akcióprogramjai TERVEZET Szentendre Város Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dombóvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dombóvár Város Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Közreműködtek: Tigerné Schuller Piroska Zsók Rita Szakmailag ellenőrizte: Türr István

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ózd Város Önkormányzata 1. melléklet a 171/2013 (VI.28.) határozathoz Helyi Esélyegyenlőségi Program Ózd Város Önkormányzata 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20.

Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Hetyefő Község Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 Hetyefő Község Önkormányzata Hetyefő, 2013. 06. 20. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/219-3/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYAR KÖZLÖNY 181. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 19., péntek Tartalomjegyzék 340/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft.

GYŐR-MOSON-SOPRON. Dinamikus, Innovatív és Otthonos. megye. Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program. Universitas-Győr Nonprofit Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron megyei területfejlesztési program 1. Stratégiai program 2. Operatív program Universitas-Győr Nonprofit Kft. 2014. május Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben