Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában"

Átírás

1 Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3

2 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete Statisztikai adatok Út az esélyegyenlőség felé Nemzetközi gyakorlat Civil szervezetek szerepe...9 II. Kézenfogva Alapítvány Az Alapítvány története Az Alapítvány tevékenysége PR a Kézenfogva Alapítványnál Fogadd el, fogadj el kampány Kommunikáció-Média Fogadd el, fogadj el Osztályfőnöki óra Médiatámogatás Médiafigyelés, médiaelemzés Nyomtatott sajtó Online média Televízió Rádió %-os kampány év összehasonlító elemzése...33 III. Kutatás Kérdőíves megkérdezés Kutatás módszertana Kérdőív elemzés...38 IV. Interjúk...51 Göncz Árpádné...52 Farkas Miklós...53 Körmöczi Zsuzsa...54 Ignácz Beáta

3 Kiss András...58 Pataki Gábor...59 Összegzés...61 Felhasznált források...62 Köszönetnyilvánítás...63 Mellékletek 1. Melléklet Melléklet Melléklet

4 Bevezetés Isten hat nap alatt megteremtette a világot, a hetedik napon megpihent és a nyolcadik napon megteremtette a Down-osokat, hogy több szeretet legyen a Földön! Szalay Kriszta Ezzel a mondattal zárta Szalay Kriszta színművésznő az És a nyolcadik napon című előadást, és most ez a gondolat indítja dolgozatomat. Egész felnőtt koromig nem találkoztam személyesen értelmi fogyatékos emberekkel, soha nem beszélgettem velük, sőt még talán azt is gondoltam, hogy velük nem is lehet beszélgetni. A főiskolai tanulmányaim során világossá vált, hogy olyan helyen szeretnék dolgozni, ahol valamilyen szempontból rászorulnak. A választ, hogy kik legyenek azok a más, rászoruló emberek az Esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód óra adta meg: az értelmileg akadályozott emberek. Értük, az ő elfogadásukért, esélyegyenlőségükért még sokat lehet tenni, ezért döntöttem úgy, hogy szakdolgozatom témájának az értelmi fogyatékos emberek médiában való megjelenését választom. Egy kérdőíves kutatás és több interjú eredménye mellett a Kézenfogva Alapítvány kommunikációs tevékenységét mutatom be, és keresem a megoldást arra, hogy mit kellene tennie a médiának annak érdekében, hogy az értelmileg akadályozott emberek társadalmi integrációja létrejöhessen. 6

5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete Magyarországon 1. Statisztikai adatok Ma Magyarországon megközelítőleg ember él fogyatékossággal, közülük értelmi sérült. A fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek ezt a számot néggyel szorozzák, így megkapják, hogy hány embert érint pontosan ma a fogyatékos ügy. A számolás eredménye szerint ez fő körül mozog (a lakosság több mint 20%-a). Azonban ha az értelmileg akadályozott gyermekek és felnőttek számát nézzük, akkor is emberről beszélhetünk, akiknek mindennapjait befolyásolják az értelmi fogyatékos embereket érintő intézkedések, jogszabályok. Teljesen pontos adatok nem állnak rendelkezésre a fogyatékossággal élő emberek számáról, ugyanis önkéntes válaszadási lehetőséget biztosítottak a fogyatékosság bevallásának tekintetében ben a népszámlálás alkalmával a bevallások szerint fogyatékos ember élt Magyarországon, ami a lakosság 5,7 % - át jelenti. Az összes fogyatékossággal élő ember 9,9% - át tették ki az értelmileg akadályozott nők és férfiak. Jelentős növekedés mutatkozott mind a fogyatékos emberek számát, mind arányát tekintve az 1990-es népszámláláshoz viszonyítva, mely a szakemberek szerint annak is köszönhető, hogy a jól előkészített és végrehajtott kommunikáció eredményeként többen vállalták fel fogyatékosságukat. (Tausz-Lakatos, 2004) 2. Út az esélyegyenlőség felé A szocializmus éveiben az értelmi fogyatékos embereket jobbára régi kastélyokból átalakított intézetekben helyezték el. Elrejtve őket a többségi társadalom elől, amely nem látta, s mert nem látta, nem ismerhette meg az életüket. Az intézetek nagy részében tisztességes vegetációra ítélték a sérült embereket, a bennük rejlő lehetőségek, értékek nem kerülhettek felszínre. Így ők sem érezhették, hogy a társadalom teljes értékű tagjai lennének, ritkán vagy egyáltalán nem adódott arra lehetőségük, hogy ép emberekkel találkozzanak, családtagjaikon, gondozóikon, segítőiken kívül. A fogyatékossággal élő embereket nem tartották képesnek az önálló életre, a munkavállalásra, a családalapításra. A társadalom láthatatlan csoportjává váltak. Érdekképviselet híján nem történtek előrelépések annak érdekében, hogy ezen az elzártságon változtassanak, 7

6 hogy emberhez méltó, teljesebb életet élhessenek. Nem volt törvény, mely rendelkezett volna a jogaikról, bár már Magyarország Alkotmánya is tiltotta a hátrányos megkülönböztetést. Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód akkor mégis csak álom volt a sérült emberek számára. A rendszerváltás után, a nyugati országok mintáját látva kezdett világossá válni, hogy a fogyatékos emberek ügyével foglakozni kell állami szinten, társadalmi integrációjukat meg kell valósítani. Nem történtek azonnali intézkedések, a törvényi szabályozásra 1998-ig kellett várni évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról - mely január 1-jén lépett életbe, és amivel biztosítani kívánták a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének és egyenlő bánásmódjának megvalósulását az oktatás, a munkaerőpiac és az egészségügy terén. A törvény kimondja, hogy tenni kell a fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megteremtése érdekében, és ott szerepel az is, hogy a többségi társadalomnál szemléletváltást kell elérni. A törvény a II. fejezetben, a fogyatékos személyek jogainál foglalkozik a kommunikáció kérdésével: 6. (1) A fogyatékos személynek, családtagjainak, segítőnek biztosítani kell a hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékosokat megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. (2) Hozzáférhető az információ akkor, ha azt a fogyatékos személy érzékelheti, és az biztosítja számára a megfelelő értelmezés lehetőségét. 7. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé kell tenni a kölcsönös tájékozódás lehetőségét. (1998. évi XXVI. törvény, II. fejezet 6-7. ) Véleményem szerint ez a törvény nem jelentett igazi előrelépést az akadálymentes kommunikáció kapcsán, hiszen nem írja elő konkrét intézkedések szükségességét, hozzá kell tenni nem is ez volt az elsődleges célja. A törvény a fogyatékossággal élő emberek médiában való megjelenéséről nem rendelkezik, de az évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról hozott az üggyel kapcsolatban intézkedéseket. A évi CXXV. törvény foglalkozott a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének és egyenlő bánásmódjának előmozdításával. A törvény előírta az Egyenlő Bánásmód Hatóság létrehozását. Majd a 362/2004-es kormányrendelet határozott az Egyenlő Bánásmód 8

7 Hatóság működési szabályzatáról. Előrelépések történtek tehát az elmúlt években politikai színtéren is, bár lenne még mit tenni, hiszen az igazán szigorú szabályozás hiánya miatt lassan látszik csak megvalósulni az esélyegyenlőség sok területen. Egyelőre nem kell komoly szankciókkal szembe néznie azoknak az intézményeknek, ahol nem történt meg az akadálymentesítés, elég a közlekedésre vagy az oktatásra gondolunk, ahol az intézményekben, járműveken még sok helyen nem oldották meg teljesen a problémát. 3. Nemzetközi gyakorlat Összehasonlításként szeretném megemlíteni, hogy az ENSZ 1945-ben kezdte el komolyabban körüljárni a fogyatékos emberek problémáit, nehézségeit és 1955 között az ENSZ Titkársága és a Gazdasági és Szociális Tanács foglalkozott a fogyatékosságügyi kérdéssel. Célul tűzték ki a fogyatékosság megelőzését, illetve - amennyiben van rá a mód - a rehabilitációt. Néhány szakosított szerv, a WHO és az ILO innovatív rehabilitációs programokat dogozott ki ben az ENSZ Közgyűlés a Szociális Haladásról és Fejlődésről szóló Nyilatkozata a testi és mentális fogyatékosok társadalmi integrációjával foglakozott ben jelent meg a Mentálisan Retardált Személyek jogairól szóló Nyilatkozat, 1975-ben pedig a fogyatékos személyek jogairól szóló nyilatkozat, ami a fogyatékossággal élő emberek megfelelő életszínvonalhoz, foglalkoztatáshoz, családban éléshez, a társadalmi életben való részvételhez, a szabadidős tevékenységekhez fűződő jogait rögzítette ben rendezték a Fogyatékosok Nemzetközi Évét, 1982-ben Fogyatékos Személyeket érintő Világprogramot indítottak között volt az ENSZ Fogyatékos Személyek Évtizede. Az Európai Unióban a jelenlegi adatok szerint közel 50 millió fogyatékossággal élő ember él, ennek ellenére csak az 1997-es Amszterdami Szerződésben foglalkoztak először társadalompolitikai szinten a fogyatékossággal élő emberek ügyével. Az Amszterdami Szerződés az Unió elsődleges jogába a következő diszkrimináció elleni cikkelyt emelte be: A jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül [ ] a Tanács a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel való konzultáció után egyhangúsággal olyan intézkedéseket hozhat, amelyek a nemre, a fajra vagy az etnikai hovatartozásra, a vallásra vagy meggyőződésre, a fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra alapított mindenfajta megkülönböztetés elleni küzdelem érdekében szükségesek. A befogadó társadalom alapja a diszkriminációmentességgel párosuló 9

8 pozitív cselekvés" fogalmazta meg a Madridban megtartott Európai Fogyatékosügyi Kongresszus 2002-ben. E gondolat jegyében nyilvánították a évet az Európai Fogyatékos Emberek Évé -nek. Az új évezred progresszív fogyatékosügyi politikája a fogyatékos emberek helyzetét már elsősorban nem egészségügyi, rehabilitációs vagy szociálpolitikai kérdésnek tekinti, hanem az emberi jogok közé emelik be a fogyatékossággal élő emberek jogait. (Tausz-Lakatos, 2004) 4. Civil szervezetek szerepe Magyarországon tehát 1998-ban született meg az első törvény, mely kifejezetten a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségét volt hivatott elősegíteni. Addig elsősorban a civil szervezetekre hárult a probléma megoldásának kidolgozása. Az első ernyőszervezet, mely működését országos szintre terjesztette ki, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szervezete (ÉFOÉSZ) volt, melyet 1981-ben alapítottak. Jelenleg 50 tagszervezete, és 26 helyi szervezete és természetes személy tagja van. Az ÉFOÉSZ fogyatékos ügyekben stratégiai partnere a kormányzatnak, valamint az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagja. A többi szerveztet általában olyan szülők hozták létre, akik fogyatékossággal élő gyermeket neveltek. Ma a civil szervezetek legnagyobb többsége csak a közvetlen napi dolgaira, feladataira tud összpontosítani. Elsődleges céljuk a fennmaradás, a programjaik végrehajtása. Sem anyagi-, sem humánerőforrásuk nincs olyan hosszútávú programok beindítására, mely a közvélemény formálását tűzné ki célul. Mindenki tudja, hogy fontos, nélkülözhetetlen, de lassú és költségigényes feladat a többségi társadalomban a fogyatékos emberekkel szemben élő sztereotípiák, előítéletek lebontása. II. Kézenfogva Alapítvány 1. Az Alapítvány története 1993-ban Göncz Árpád, akkori köztársasági elnök és felesége úgy döntöttek, hogy tenni szeretnének azért, hogy a sérült emberek a társadalom egyenlő tagjai lehessenek, és 10

9 létrehozták a Kézenfogva Alapítványt, mely szerepet vállalt abban, hogy az értelmi és halmozottan sérült, autista gyermekek és felnőttek, valamint hozzátartozóik, gondozóik, a velük foglalkozó szakemberek és civil szervezetek helyzetén országos szinten javítson. Az Alapítvány elindításakor Göncz Árpádné tevékenyen részt vett a szervezet mindennapi életében, programok szervezésében. A dolgozat kapcsán interjút készítettem Zsuzsa nénivel, és örömmel mesélt nekem az Alapítvány létrehozásáról. Miután férje köztársasági elnök lett, elhatározta, hogy a reprezentálás mellett, az ő szavaival éve csinálni kell valami értelmeset is. Az értelmi és halmozottan fogyatékos embereket azért választották, mert úgy gondolták, és továbbra is az a véleményük, hogy ők a legelesettebb és leghátrányosabb helyzetű emberek. Egész életükben segítségre szorulnak, mindig hátrányos helyzetűek maradnak. Közvetlen családjukban nem élt értelmi sérült ember, de három családot ismertek, akik értelmi fogyatékos gyermeket neveltek, és látták, hogy milyen nehézségekkel kell szembe nézniük nap mint nap. Így, amikor megadatott a lehetőség, hogy ők is tehetnek valamit ezekért az emberekért, létrehozták a Kézenfogva Alapítványt. A pozíciójukból eredően a támogatók megnyerése nem volt nehéz feladat, maguk mellett tudták Soros Györgyöt és több külföldi segítőt. Zsuzsa néni szerint mindenhol jóindulattal fordultak feléjük. A lassan 18 éve működő szervezet mindennapjaiban már nem tud sajnos olyan tevékenyen részt venni, mint eleinte, de a fontosabb eseményeken természetesen megjelenik, illetve folyamatosan nyomon követi az Alapítvány munkáját. Jelenleg az ügyvezető igazgató Pordán Ákos és a kuratórium elnöke Göncz Árpádné. Cél: Az Alapítvány egy olyan befogadó társadalmat tart ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet minden területén. Az Alapítvány legfőbb feladatának tartja, hogy a többségi társadalom tagjaiban megfelelő szemléletet alakítson ki sérült embertársainkkal szemben, erősíteni szeretnék a fogyatékossággal élő emberek emberi jogainak érvényesülését, valamint előítélet-mentes befogadásukat. (Baráth, 2007, p.1.) 11

10 2. Az Alapítvány tevékenysége A Kézenfogva Alapítvány ernyőszervezetként igyekszik állandó kapcsolatot tartani azokkal a civil szervezetekkel, amelyek értelmi és halmozottan sérült, autista embereknek nyújtnak segítséget, valamint szaktanácsadással, konferenciák szervezésével, kiadványokkal fogja össze és erősíti őket. Az Alapítványnál elsősorban az értelmi fogyatékos emberek életét általánosságban érintő problémák megoldására koncentrálnak, azonban ha módjukban áll személyre szabottan is igyekeznek segíteni, a személyes kérések a kék számon hívható Információs Szolgálathoz vagy interneten keresztül érkeznek. Az Információs Szolgálat adatbázisa mindenki rendelkezésére áll, és tartalmazza a közel 4500 fogyatékos emberekkel foglalkozó civil szervezet, intézmény elérhetőségét. Az Alapítvány, mint akkreditált felnőttképzési intézmény 2006-ban több kurzust is indított, melyeken eddig 212 szakembert képeztek tovább, köztük pedagógusokat, önkormányzati és egyházi intézmények dolgozóit, civil szervezetek munkatársait. Akkreditált képzés a Kézenfogva Alapítványnál Forrás: Az Alapítvány több nemzetközi projekten is dolgozik, mely a fogyatékossággal élő emberek tanulási és elhelyezkedési lehetőségeit szeretné bővíteni. Ilyen a Contiempo program, mely a gyorsított tanulás módszert alkalmazva segítséget nyújt a sérült embereknek a tanulásban. A projektben hét európai ország vesz részt, és a Leonardo program támogatja ban az egyik legnagyobb eredménynek tekinthető, hogy az ICSSZEM (Ifjúsági-, Családügyi-, Szociális- és Esélyegyenlőségi Minisztérium) a Kézenfogva Alapítványt jelölte ki a fogyatékos embereket ellátó szociális szolgáltatást nyújtó civil szerveztek módszertani intézményévé áprilisában tartották az első konferenciát, melynek célja volt, hogy az érintett szervezetek között informális hálózat és érdekérvényesítő szövetség jöjjön létre. A FECSKE Szolgálat (Fogyatékos Embereket nevelő Családok otthonában nyújtott időszakos Kísérés és Ellátás) Mégis kinek az érdeke? projekt célja a fogyatékos embereket nevelő, és családokat segítő pótszülő szolgálat bevezetése. További szándékuk a családok esélyegyenlőségének növelése, munkaerő-piaci egyenlőségének elősegítése. Az Aktív Műhely foglakoztatási modell, 12

11 mely az Equal SET nemzetközi projekt magyar szála, kidolgozásának és alkalmazásának eredményeként 30 főt juttattak védett és 5 főt nyílt munkahelyre ban, és ezeket a számokat évről évre szeretnék növelni. A program keretében az Esőember Alapítvány elsőként nyújtott be értelmi sérülteknek szóló képzést felnőttképzési akkreditációra A növényi alapú biotermékek kis-és nagyüzemi feldolgozóipari előállítása címmel, melyet a Felnőttképzési Akkreditáló Testület elfogadott. A Kézenfogva Alapítvány és az EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) 2005-ben indította el Phare Access 2003 nevű programját. A projekt célja, hogy hidat képezzen az értelmi és halmozottan fogyatékos, autista emberek és az őket segítő társadalmi környezet között. A program által a fogyatékos emberekkel szembeni sztereotípiák, előítéletek megszűnését szeretnék elérni, a bevált, EU-ban működő gyakorlatról, nemzetközi pályázatokról szeretnék tájékoztatni a szakmai közvéleményt. Rendszeresen megjelenő kiadványaikkal segítik a civil szervezetek munkáját, információhoz jutását. Ingyenesen juttatnak el könyveket az értelmi fogyatékos gyermeket nevelő családoknak, melyben az igényelhető támogatásokról, a segítő szervezetekről minden hasznos információt megtalálnak a szülők. Ilyen kiadvány az IME Információ- Megnövelt Esélyek, a Megszülettél, hogyan tovább?, az Élni nem visszaélni. (Baráth, 2007) 3. Public Relations a Kézenfogva Alapítványnál Az Alapítvány kiemelkedő munkát végez a közvélemény-formálás területén, ami annak is köszönhető, hogy 2004 óta tudatosan végeznek Public Relations tevékenységet. A non-profit szférában ma Magyarországon nem sok szervezet engedheti meg magának, hogy állandó munkatársként egy kommunikációs szakembert foglalkoztasson. A Kézenfogva Alapítvány felismerte, hogy egy jól végzett pr tevékenység több médiamegjelenést, ezáltal ismertséget jelent, ami előny a szponzorok, támogatók felkérésénél. A pr egy kézben, önálló munkakörként jelenik meg. A pr tevékenység egyrészt a szponzorok megnyerésének talaját készíti elő, valamint a társadalomban az elfogadást próbálja elősegíteni programok szervezésével és média-megjelenések generálásával ben került kidolgozásra egy pr stratégia, melyből a médiával való kapcsolattartást szeretném kiemelni. A pr stratégiában szerepel a belső és a külső pr körébe tartozó 13

12 tevékenységek meghatározása. A belső pr az alapítvány belső kommunikációjának megszervezését, a megfelelő információs csatornák működetését jelenti. Mára ez már egész jól működik; minden hétfőn team értekezletet tartanak, ahol részletesen beszámol mindenki az általa végzett munkáról és ez fórumot biztosít arra, hogy a munkatársak megosszák egymással problémáikat, kérdéseiket. A külső pr ennek alapján az alapítvány külső kommunikációjának megszervezését jelenti, mely magába foglalja a szervezet kapcsolatát a környezetével, vagyis az adományozókkal, a támogatókkal, a partnerekkel, a társadalom minél szélesebb rétegével és a médiával. A médiával való kapcsolattartás a pr és kommunikáció legnehezebb eleme. Elég csak arra gondolni, hogy egy jelentős és fontos lépés az Alapítvány számára nem biztos, hogy érdekli a médiát. Ugyanakkor az újságírók részéről megjelenik az az igény, hogy ha valamire szükségük van, azt azonnal, feltételek nélkül meg akarják kapni. A jó együttműködés érdekében célszerű a téma iránt érzékeny újságírók megtalálása és velük a személyes kapcsolat kialakítása. Ez lassú folyamat, de megéri, mert így a különböző programoknál mindig lehet tudni, kihez kell személyesen fordulni. A médiával kapcsolatos másik fontos feladat a folyamatos sajtófigyelés, hiszen csak így lehet nyomon követni, hogy mi jelenik meg az Alapítványról, és később az értékelés során is hasznos információkat tudhatunk meg egy-egy sajtóelemzésből. A kommunikációs vezető jelenleg Baráth Andrea, munkáját a Rátky és Társai Kommunikációs Műhely segíti. Korábban egy másik ügynökség is ügyfele volt az Alapítványnak: A Civil Partner elsősorban az 1%-os kampány és egyéb adománygyűjtési akciók kommunikációs támogatásában vette ki a részét, velük párhuzamosan a jelenlegi partnerükkel is együttműködtek már. Ez a felállás nem vált be, nem érte el eredeti célját, hogy a két kommunikációval foglakozó cég egymás munkáját kiegészíti majd és jobb teljesítményre sarkallja őket a másik tevékenysége. Mára tehát csak a Rátky és Társai Kommunikációs Műhely maradt. Az Alapítványnál töltött néhány hónap alatt azt tapasztaltam, hogy nem felhőtlen a viszony az ügynökség és a kommunikációs vezető között, ami előfordult, hogy a munka minőségének rovására ment vagy fölösleges munkaórákat jelentett a felek számára a hibák kijavítása. Ennek elsősorban abban látom az okát, hogy nem tisztázták le pontosan, milyen munkamegosztásban tudnak a leghatékonyabban együtt dolgozni. Meglátásom szerint a 14

13 rendezvények szervezése, szponzori támogató estek megrendezése testhez állóbb feladat lenne az ügynökségnek, hiszen már jól kiépített adatbázisból, esetleg korábbi együttműködésekből származó kapcsolatokat kihasználva tudnák segíteni az Alapítvány munkáját. Baráth Andrea korábban újságíróként is dolgozott több lapnál, így ismeretség köti a média számos képviselőjéhez, így személyre szólóbban tudja őket megszólítani egy-egy esemény kapcsán. Véleményem szerint nincs szükség a mindennapi tevékenységhez egy külső ügynökség munkájára, a kommunikációs vezető, aki minden nap ott van az Alapítványnál, egyedül is el tudja látni a feladatokat, pénzkidobás mellette egy ügynökségnek is fizetni. Nagyobb események kapcsán, mint az 1%-os kampány, vagy a nagy előkészületet igénylő rendezvényeknél szükség lehet külső segítségre, gondolok itt például tv, rádió spotok, bannerek készítésére egy médiakampány kapcsán. Jelenleg is több program fut, melyeknek kifejezetten a közvélemény-formálás a célja, ezek a következők: Fogadd el, fogadj el kampány, És a nyolcadik napon színházi előadássorozat, Integrált Színházi Est. Az És a nyolcadik napon című darabot Szalay Kriszta színművész írta abból az indíttatásból, hogy született egy Down-szindrómás gyermeke. A színműből megismerhetjük, hogy milyen egy értelmi sérült gyermeket nevelő család élete. A Thália Színházba több alkalommal invitálták az előadásra mindazokat a döntéshozókat és a média képviselőit, akik munkájuk során kapcsolatba kerülhetnek értelmileg akadályozott gyermeket nevelő családokkal, valamint kulcsszerepük van a magyar társadalom szemléletformálásában. Az És a nyolcadik napon c. darab szereplői: Szalay Kriszta és Kiss Botond Forrás: Az Integrált Színházi estet évente egy alkalommal szervezi meg az Alapítvány. Az előadáson vendégül látják azon nagyvállalatok vezetőit, akik segítették munkájukat, és a média képviselőit, hogy felhívják a figyelmet a sérült emberek kiszolgáltatottságára, és egyúttal lehetőséget teremtsenek arra, hogy a támogató találkozzon a támogatottal. 15

14 4. Fogadd el, fogadj el kampány Magyarország 2000-ben kapta meg a Roosevelt-díjat, annak elismeréseként, hogy egyre többet tesz a sérült emberekért, az ő jogaikért. A díjjal járó 10 millió forintot kifejezetten közvélemény formálásra, a sérült emberek imázsának növelése érdekében indított kampányra lehetett fordítani. A Kézenfogva Alapítványt érte a megtiszteltetetés, hogy a Roosevelt-díjjal elnyert összeget felhasználhatta egy közvélemény-formáló kampány megvalósítására. A feladat, egy olyan nagyszabású országos eseménysorozat kidolgozása és kommunikációjának megtervezése volt, mely mind a közvélemény, mind a média figyelmének felkeltésére alkalmas. Elvárások a kampánnyal szemben célok: A társadalom irántuk való felelősségének a tudatosítása Előítéletek csökkentése Toleranciaszint növelése Ne szánd a fogyatékost, hanem segítsd! A lakosság minél nagyobb hányadának elérése Az értelmi sérültek közvetlen közelében élő társadalmi csoportok célzott elérése A kampány folytatásához, a hosszú távú eredmények eléréséhez az önfenntartás biztosítása Nagy fába vágta ezzel a fejszéjét az Alapítvány, hiszen 10 millió forint sok pénz, de itt egy országos kampány megszervezéséről van szó. Több ötlet felmerült, hogyan lehetne a leghatékonyabban a társadalom minél szélesebb rétegét elérni. Az elsők között szerepelt a talán legkézenfekvőbb megoldás: készíteni kell egy kisfilmet, kvázi reklámot, esetleg rádió spotot, az internetre hirdetéseket, és ezeknek minél több megjelenést biztosítani. Akkori számítások szerint a költségvetés egy körülbelül két hetes kampányra lett volna elegendő. Valószínűleg kevés lett volna az idő arra, hogy a kívánt hatást elérje. Az idő rövidsége mellett az is a reklámkampány ellen szólt, hogy egy tévében látott 30 másodperces film nem tud úgy megérinteni, mint a személyes 16

15 találkozás élménye. Nem elhanyagolható tényező az sem, hogy miközben a Kézenfogva Alapítvány próbált kidolgozni egy ilyen méretű kampányt, 2004 júniusában berobbant a köztudatba a MOA (Mosolyország Alapítvány), mely alapítói és támogatói révén hatalmas pénzösszeggel a háta mögött tűzte zászlajára a közvélemény formálását. Célcsoportja az összes mozgás- értelmi- látás- és hallássérült embert, a krónikus betegeket, szervátültetetteket, stb, szóval mindenki, aki segítségre szorul. Az Alapítvány jelképe MOA volt, a bálna, aki a Balatont járva gyűjtött az Ability Park létrehozására. Fontos momentum ez, hiszen itt an még egy alapítvány, amely felismerte, hogy a közvélemény formálására költeni kell. Az Kézenfogva Alapítvány Roosevelt-díjjal kapcsolatos első meglátása a külső környezet változásával sem módosult: a közvélemény formálás alatt az értelmi és halmozottan sérült emberekkel szembeni pozitív attitűd kialakítására koncentráltak továbbra is. Miután elvetették azt a lehetőséget, hogy csak a médiában való megjelenésre koncentrálnak, több lehetőség felmerült. Pordán Ákos ötlete lett végül a befutó: egy kamionnal be kell járni az országot, ahol helyi rendezvényekhez kapcsolódva, a személyes találkozás élményét biztosítva könnyebben megszólíthatják az embereket. Gyorsan világossá vált, hogy a rendelkezésre álló tíz millió forint nem lesz elegendő a kampány költségeinek fedezésére, ezért szponzorokat kellett felkutatni. főszponzor volt a Tesco, aki az összköltségvetés felét adta, de jelentős összeget ajánlott fel az OTP Bank, az MKB Bank. A teljes program megtervezése megtörtént és a A Fogadd el, fogadj el kampány kamionja Forrás: megvalósításhoz szükséges költségvetés is rendelkezésre állt ben útjára indulhatott az elfogadás kamionja. A kampány roadshow hangulatát és egyben a figyelemfelkeltést a azóta is egy kamion biztosítja, mely különlegessé, egyedivé teszi a 17

16 rendezvénysorozatot, és annak arcává vált. A számítógépekkel felszerelt kamionbelső vonzó mind kicsiknek és nagyoknak. A gyerekek a játékokon keresztül tapasztalhatják meg, hogy milyen nehézségekkel kell szembe néznie nap mint nap egy értelmileg akadályozott embernek. Az érdeklődők értelmi fogyatékos emberek életéről szóló filmeket nézhetnek meg, a vetítés után pedig lehetőség nyílik arra, hogy elmondhassák véleményüket. Minden alkalommal igyekeztek biztosítani a személyes találkozás lehetőségét is az értelmileg akadályozott és ép emberek között. A Kézenfogva Alapítvány felhívást intézett a fogyatékossággal élő embereket ápoló, nevelő intézményekhez, családokhoz, melyben felkérte őket a programban való részvételre: azaz arra, hogy fogadják a kamiont egy olyan iskolával közösen, ahova ép gyerekek járnak. A kamion néhány napot, egy-egy hétvégét töltött egy városban, a jelenlétéhez családi programok kapcsolódtak. A kamion köré épülő helyi programot, eseményeket minden esetben a helyi civil szervezetek szervezték, szorosan együttműködve a partner-iskolával. Amennyiben az adott településen lehetőség volt rá, a helyi moziban a kamion ottléte alatt sérült emberekről szóló film kerültek műsorra. A helyi szervezetek programjai mellett minden állomáson sor került virágültetésre is: a meglátogatott iskolák kiválasztottak egy sérült emberekkel foglalkozó intézményt, szervezetet, és közösen virágot ültetettek. Az immár 3. éve tartó programsorozat évente átlagosan embert ért el, alakította szemléletüket, és hozta őket közelebb a sérült emberekhez ben 16 helyszínre jutott el a kamion, és csak a május 1-jei 56-osok terén szervezett egész napos családi rendezvényre a becslések szerint ember látogatott ki. A programsorozatról készített kisfilmben megszólalók visszajelzése nagyon pozitív volt, és azt a megerősítést kapta az Alapítvány, hogy szükség van az ilyen típusú Részlet a Fogadd el, fogadj el kampány spotjából közvélemény-formáló tevékenységre. A 2007-es országjárás befejeztével egy workshop keretében ült össze több szponzor, a Kézenfogva Alapítvány és a Rátky és Társai Kommunikációs Műhely képviselői, hogy értékeljék az elmúlt év programjait, így a hibákból tanulva, illetve új ötletekkel gazdagodva a tervek 18

17 szerint jövőre is útra indíthassák a kamiont. Abban minden résztvevő egyetértett, hogy feltétlenül szükség van ilyen rendezvényre, mindenképpen folytatni kell. A javasolt változtatások és a felmerült kérdések a következők: - Össztársadalmi szinten kellene gondolkodni (a sajtó számára eladhatóan). - Budapestre kell koncentrálni, itt van legnagyobb szükség az ilyen rendezvényekre. - Nyitni a kampányt, erősebben szólni. - A virág nem adja vissza a lényeget (törött szárnyú galamb legyen inkább a kampány jelképe). - A kampány legyen olyan, mint egy dallam (kedves, jól megjegyezhető). - Más fogyatékossággal élő emberek felé is lehetne nyitni. - Célcsoportot bővíteni kell vagy maradjanak csak a fiatalok? - Többet vállalni az értelmi fogyatékos emberek ügyénél. Nagyon fontos a tapasztalás!! Arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy az ép emberek személyes kapcsolatba kerüljenek fogyatékos társaikkal, és a különbözőségek mellett megtalálják a hasonlóságokat is! A kamion váljon szimbólummá, kapjon új tartalmat, a jobb kihasználáson is el kell gondolkozni. A kampány üzenete legyen, hogy JÓ EGYÜTT LENNI! 5. Kommunikáció - Média A kampány kommunikációjában fontos szerepet kapott a média, mint már korábban említettem eleinte csak a médiának szántak volna szerepet a közvélemény-formáló kampány során. Utánajártam, mi volt annak a döntésnek az oka, hogy a több munkát, nagyobb költségvetést igénylő roadshow mellett döntöttek, és azt az alábbi táblázatban mutatom be 6 szempont alapján. 19

18 Médiakampány vs. Roadshow Médiakampány Szempont Roadshow rendelkezésre állt (10m Ft) Költségvetés szponzorok gyűjtése szükséges (min. 20m Ft) a lakosság 90%-a Elérés személyesen kb fő nem érint meg mélyen Hatékonyság személyes találkozás élménye 2-3 hét Időtartam 7-8 hónap Országos Lefedettség helyszín minimális (spotok megterveztetése, elkészíttetése, médiával kapcsolattartás, médiafigyelés) Munkaerőigény az alapítvány részéről minden rendezvényen szükséges az alapítvány munkatársainak részvétele + médiakampány feladatai A táblázatból látszik, hogy a két lehetőséget összehasonlítva kevesebb munkát, kevesebb kiadást, országos lefedettséget és a számok tükrében nagyobb elérést jelentett volna a médiakampány megszervezése. Amiért mégis a roadshow mellett döntöttek az a személyes találkozás élményének biztosítás volt. Hiszen amíg valaki csak a tévében lát fogyatékossággal élő embereket, nem tudja őket magához közelebb érezni, nem ismerheti őt, és ha ezek nem teljesülnek, akkor a Kézenfogva Alapítvány nem éri el valódi célját, vagyis, hogy a többségi társadalom tagjai ráébredjenek arra, hogy a fogyatékos emberek is olyanok mint, mi csak egy kicsit mások, de tulajdonképpen mindenki egy kicsit más. A kampány célja tehát az volt, hogy a hasonlóságokra figyeljünk fel, ne a különbözőségekre. Így annak ellenére, hogy sokkal nagyobb előkészületet és munkaerőt igényelt a roadshow megszervezése az Alapítvány amellett döntött. A kamionos ötlet mellett állt tehát a sérült emberek és a többségi társadalom tagjai között a személyes kapcsolt kiépítésének lehetősége, de ott szerepelt az is, hogy 7-8 hónapon keresztül zajlik majd az eseménysorozat. Az is világos volt, hogy a médiabevonására szükség van, hiszen hírverés nélkül nem lehet nagy közönséget célzó rendezvényt szervezni. A nagyvállalatok mellett a médiatámogatók felkérése is a feladatok között szerepelt tehát. 20

19 6. Fogadd el, fogadj el 2007 A 2006-os országjárás kiértékelése több változtatást is magával hozott, Az alapítvány kommunikációs munkáját segítő Rátky és Társai Kommunikáció Műhely javasolta, hogy legyen kevesebb rendezvény, és elsősorban a nagyobb településeket célozzák meg. Az időpontokkal kapcsolatban azt tanácsolták, hogy legyen rövidebb és koncentráltabb a kampány, a tanítási időszakra kellene minél több rendezvényt szervezni, és az iskolákat aktívabb résztvevőkké tenni. Javaslat érkezett egy rajzpályázatra is ( Tündér vagyok ), melyet kisiskolások körében hirdetnének meg ben két év tapasztalatával indult útjára a kamion. Május elsején az 56-osok terén egy egész napos családi rendezvénnyel várták az érdeklődőket. A gyerekeknek játszóházzal kedveskedtek, és akinek kedve volt, kézügyességét is kipróbálhatta a kézműves sátrakban, ahol sérült gyerekkel, fiatalokkal készíthetett ajándéktárgyakat. Az idősebbek a színpad előtt rophatták a táncot ismert előadók dalaira. A rendezvény remek alkalmat adott arra, hogy ép és sérült emberek együtt érezzék jól magukat, közösen végezzenek alkotó munkát. A nyitó rendezvény után, ahol közel ember vett részt, a kamion 16 városba látogatott el, ahol helyi rendezvényekhez kapcsolódva próbálta közelíteni a fogyatékos és nem fogyatékos emberek világát. Az év elején pályáztatással döntötték el, hogy mely helyszínek adhatnak otthont a Kézenfogva Alapítvány kampányának. Később a helyi szervezetek feladata volt az esemény megszervezése, melynek középpontjában a Fogadd el, fogadj el kampány állt. A 16 város mellett két országos fesztiválon is leparkolt az elfogadás kamionja. A Gyerek Sziget és a Sziget Fesztivál is fontos állomásai voltak az országjárásnak. A záró eseményt október 11-én a Művészetek Palotájában tartották, ahol Kocsis Zoltán vezényletével a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott népszerű Mozart-műveket valamint Érdi Tamás zongoraművész játékát is meghallgathatták a vendégek. A koncert bevételét a Kézenfogva Alapítvány javára ajánlották fel. A roadshow-val egy időben médiakampány is folyt, mely a nyitó rendezvény propagálásánál volt a legerőteljesebb. 21

20 Országos televíziókban és rádiókban egy spot tájékoztatott az eseményről. Több országos terjesztésű lap is hírt adott a rendezvényről, és a Fogadd el, fogadj el kampányról. Nagy hangsúlyt fektettek a helyi médiumok figyelmének felkeltésére is. Képek a Fogadd el, fogadj el kampányból 7. Osztályfőnöki óra A Fogadd el, fogadj el közvélemény-formáló kapmányhoz kapcsolódva elindult a Kézenfogva Alapítvány Osztályfőnöki óra című programsorozata. Az Alapítvány szakemberei általános- és a középiskolás tanulóknak tartanak rendhagyó osztályfőnöki órát. Az egyre népszerűbb programmal, elsősorban a személyes kapcsolat révén a fiatalok félelmeit, idegenkedéseit, zavarait oldják, elősegítve a sérült emberek társadalmi befogadását. Az Osztályfőnöki óra elnevezésű országos programsorozat abban próbál segíteni, hogy a társadalom fiatal generációja új információkhoz juthasson, személyes tapasztalatokat szerezhessen sérült embertársairól, s ez által is közelebb kerüljön a megfelelő szemléletmód kialakításához. Osztályfőnöki óra Forrás: Elsődleges cél, hogy az egészséges fiatalokat, az osztályfőnöki órák általi elérése, köztük és sérült embertársaik között személyes kapcsolatot teremtése. A program már Budapesten kívül több vidéki városban, Szegeden, Debrecenben, Veszprémben, Dunaújvárosban, Mosonmagyaróváron és Szekszárdon is elindult. A résztvevő iskolákban, szakemberek és maguk a sérült embertársaink segítségével, óravázlat alapján, osztályonként három osztályfőnöki órát tartanak. Az első órán egy rövid film levetítését követően, szakértő segítségével dolgozzák fel a témát, beszélgetnek a 22

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Kvantitatív elemzés a médiamegjelenésekről

Kvantitatív elemzés a médiamegjelenésekről Kvantitatív elemzés a médiamegjelenésekről Magyar Országos Korcsolya Szövetség 2015.09.01. 2016.01.24. 1. Vezetői összefoglaló Az összesített megjelenésszámot tekintve az elmúlt 4 hónapban a síeléssel

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért!

Sió-Kanál Fesztivál. A Balaton Régió és a Siócsatorna. versenyképes turizmusáért! Sió-Kanál Fesztivál A Balaton Régió és a Siócsatorna fenntartható és versenyképes turizmusáért! A Balaton Turisztikai Régió, a Siócsatorna településeinek kulturális bemutatkozási lehetősége, turisztikai

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén.

2016-ban legfontosabb vállalati támogatónk a Telenor Magyarország volt. Sikeres adománygyűjtést zártunk az IBS Alumni rendezvényén. 2016. évi beszámoló A 2016-os év a Hintalovon Alapítvány és első projektjeinek elindításáról szólt. 2016 márciusában benyújtott bejegyzési kérelmünkről 2016. május 6-án született bírósági határozat, de

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

CSAK BARKÁCSKAMPÁNYOKRA AD LEHETŐSÉGET A TÖRVÉNY A PÁRTOKNAK

CSAK BARKÁCSKAMPÁNYOKRA AD LEHETŐSÉGET A TÖRVÉNY A PÁRTOKNAK CSAK BARKÁCSKAMPÁNYOKRA AD LEHETŐSÉGET A TÖRVÉNY A PÁRTOKNAK A POLITICAL CAPITAL 2007. JÚNIUS 22-I SAJTÓKÖZLEMÉNYÉT KÖVETŐ MÉDIAMEGJELENÉSEK 2007. június 28. Political Capital Institute 1037 Budapest,

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi.

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház. Szervezeti és Működési Szabályzat. Esélyegyenlőségi. Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat Esélyegyenlőségi melléklete Hatályos: 2016. október 1. napjától BRTKK SZMSZ Esélyegyenlőségi

Részletesebben

a nem mérhető siker nyomában

a nem mérhető siker nyomában a nem mérhető siker nyomában A Bethesda Kórház Alapítvány a budapesti Bethesda Gyermekkórház mellett az a célja, hogy a kórház fejlesztésére adományokat, alternatív forrásokat határozza meg, ugyanakkor

Részletesebben

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év

Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6. Közhasznúsági melléklet 2014.év Melléklet a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 6 Közhasznúsági melléklet 2014.év 1. A szervezet azonosító adatai név: JÁSZKISÉR GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY székhely: 5137. JÁSZKISÉR, FŐ ÚT 4. bejegyző

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26.

ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap április 26. ÖSSZEFOGLALÓ - Csányi Alapítvány 11. Életút Nap 2016. április 26. Rövid áttekintés Az idei Életút Napra 12 médiumtól 18 újságíró érkezett. Összesen 69 média megjelenés szüleletett az Alapítványról, amellyel

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Mentőöv Információs Központ

Mentőöv Információs Központ Mentőöv Információs Központ A ritka betegségekről röviden előfordulási gyakoriságuk kisebb, mint 1/2000 (európai definíció), 6000-8000 féle ilyen betegséget azonosítottak már (definíciótól függően), sok

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Rádió TV Internet Összesen

Rádió TV Internet Összesen Referencia: 2011. A Gödöllői Királyi Kastély komplex újjáépítésére irányuló II. ütem KMOP-3.1.1/E-09-2f-2010-0002 azonosító számú projekt disszeminációja 2011. Nyomtatott sajtó Rádió TV Internet Összesen

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság médiakampányának eredményei és hatása. Dr. Honecz Ágnes elnök EBH 2013.04.25.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság médiakampányának eredményei és hatása. Dr. Honecz Ágnes elnök EBH 2013.04.25. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság médiakampányának eredményei és hatása Dr. Honecz Ágnes elnök EBH 2013.04.25. A médiakampány elemei Televízió 30 másodperces szpot, 5 perces riportfilm, 6-8 perces kereskedelmi

Részletesebben

29. BUDAPEST FÉLMARATON. 2014. szeptember 14.

29. BUDAPEST FÉLMARATON. 2014. szeptember 14. 29. BUDAPEST FÉLMARATON 2014. szeptember 14. ESEMÉNYTÖRTÉNET 1984-ben került először megrendezésre a Budapest Félmaraton, 1984. és 1993. között a Budapest Maraton keretében. 1994-ben és 1995-ben szünetelt

Részletesebben

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről

Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről HAJDÚSÁGI JELNYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Szöveges közhasznú beszámolója a 2009 évi tevékenységéről A Hajdúsági Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu

Autisták Országos Szövetsége 1053 Budapest Fejér György u. 10. Tel.: (1) 354-1073 E-mail: elnok@esoember.hu A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSAK AZ AOSZ TAGSZERVEZETEITŐL KÉRDEZHETŐ! Tisztelt Válaszadó! A kérdőíves felmérés az NCTA-2014-8316-C azonosítószámú Vidéki tagszervezetek országos

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ----------------------------------------

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország) és Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) Segítségnyújtás a szexuális

Részletesebben

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-42 AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS A MAJORHÁLÓ

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2009. évi tevékenységéről Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány 2006 óta támogatja a fogyatékos fiatal felnőtteket.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A Mindenkinek Becsengettek! program

A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek becsengettek! elnevezésű oktatási esélyegyenlőségi program 2009-ben Magyarországon jött létre azért, hogy teret biztosítson a fogyatékkal élők számára

Részletesebben

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával

Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával Részben akadálymentes?! Tapasztalatok az infokommunikációs akadálymentesítés területén létező példák bemutatásával A Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézetről röviden Kik vagyunk? Az Intézetet két fogyatékos

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba 2010 Projektvázlat 1. Jegyzői egyeztetés 2. Célok, elvárások A helyi újság tartalmával

Részletesebben

I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján

I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján .. negyedév I. sz. táblázat / Negyedéves összesített kommunikációs tájékoztató a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 9. (1) bek. alapján Adatközlő szervezet neve: Kutatási feladatok 1 Kutatási feladatok összesen

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság

I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. Országgyűlés Egyenlő Bánásmód Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelményének tudatosítása, társadalmi szemléletformálás. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel!

amihez mi is szeretnénk hozzájárulni hirdetésünkkel! Tisztelt Leendő Partnerünk, Hirdetőnk! Sikeres 3,5 évet tudhatunk magunk mögött, a pécelinfo.hu növekvése a mai napig töretlen. A 2009-es induláshoz képest 2011-re már elértük a 40-45 folyamatos péceli

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól

Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól Ismertető a Kamionhirek.hu oldal funkcióiról, szolgáltatásairól AZ OLDAL ELŐNYEI A SZAKMÁBAN JELENLEG ELÉRHETŐ MÉDIUMOKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA: Folyamatos fejlesztés: A folyamatos fejlesztéseknek és népszerűsítésnek

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4.

Bemutatkozik a BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. BLUE OCEAN PROMOTION KFT. SZÉKHELY 1222 BUDAPEST GYÁR U. 15. Bemutatkozik a IRODA 1055 BUDAPEST BAJCSY-ZSILINSZKY U. 76. I. EMELET 4. TELEFON +36 1 / 424 82 58 E-MAIL INFO@BOPRO.HU WEBOLDAL WWW.BOPRO.HU

Részletesebben

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KSH 23560220900457208 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Győr, 2014.03.24. Szilasi Péter Tamás Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 2013.

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum

III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórum 2010. április 16-18. között rendezte meg a III. Kárpát-medencei Térségfejlesztési Fórumot a CESCI, a zentai Ci-Fi Civil Központ segítségével. A találkozónak

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében

Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé. A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében Pr-mérés: csökkenő fontosság, csökkenő büdzsé A PR Herald kutatása a hazai pr-ügynökségek körében 2014 A PR Heraldról A PR Herald (www.prherald.hu) az 1995-ben alapított első magyar public relations szakfolyóirat

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Országos Digitális Átállás Projekt

Országos Digitális Átállás Projekt Országos Digitális Átállás Projekt kommunikáció Zsuppán Attila kommunikációs igazgató 2013. március 28. Célcsoportjaink 1. Aki (földfelszíni) analóg módon tévézik: - támogatott rászorulók - akik önerőből

Részletesebben

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció

GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció GYEREVISSZA fórum- és képzés kommunikáció Megjelenések Mantra Communication 2013. július 11. Kommunikáció Két körben zajlott a kommunikáció június hónapban. Június első hetében sajtóközleményt adtunk ki

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök

A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig. Földesi Erzsébet. MEOSZ, alelnök EDF, alelnök A mozgássérült személyek többszintű érdekképviselete a helyi szintektől az Európai szintig Földesi Erzsébet MEOSZ, alelnök EDF, alelnök Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) számokban

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben