A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA"

Átírás

1 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: Nyilvántartási szám: Akkreditálási szám: AL Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 82. Telefon: 46/ ; tel./fax: BM: telefon: 31/29-20; 31/50-02; fax: 31/22-88, Szám: /196-2/ A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (a pályázati kiírással egybeszerkesztett változat) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola államilag elismert, rendőr szakképesítést adó, két éves érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzési évfolyamának felvételi követelményei és felvételi eljárásának a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó 32/2005. (VI. 30.) BM OM együttes rendelet a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományának egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról szóló 57/2009. (X.30) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet az Országos Rendőr-főkapitányság évre szóló pályázati felhívása, felvételi tájékoztatója figyelembe vételével került kidolgozásra. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola (a továbbiakban: Miskolci RSZKI) igazgatója az iskola felvételi szabályzatát a nevelő testület egyetértését követően az Országos Rendőr-főkapitányságra terjeszti fel. A Miskolci RSZKI felvételi szabályzatát az iskola igazgatója kiadmányozza és jóváhagyás után az irat nyilvános.

2 2 A jelentkezés feltételei 1. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába jelentkezhet, aki: a) magyar állampolgár vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező olyan személy, aki a magyar állampolgárságot legkésőbb a beiratkozásig megszerzi, b) a jelentkezés évében 18. életévét betölti, c) cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll gondnokság alatt és döntéséért jogi felelősséggel tartozik), d) állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik, e) büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan (a Rendőrség a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény a továbbiakban: Szolgálati Törvény alapján csak olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi elvárásoknak megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempontból vizsgálják, hogy a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e), f) közép- vagy emeltszintű érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik vagy július 1-jéig eredményes érettségi vizsgát tesz g) vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálaton történő részvételt, h) elfogadja egyes alkotmányos jogainak a Szolgálati Törvény szerinti korlátozását, amennyiben hivatásos állományba kerül, i) hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakóhelyi és családi körülményeinek, illetve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak vizsgálatához, j) vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó - szerződésben foglalt - követelmények, kötelességek teljesítését, k) vállalja, hogy felvétele esetén a jelentkezés helyétől eltérő, másik rendészeti szakközépiskolába átirányítható, l) befizeti a jelentkezési adminisztrációs költséget (jelen felvételi eljárás időszakában 5000 Ft-ot). 2. A rendészeti szakközépiskolába jelentkezés nem zárja ki felsőoktatási intézménybe történő jelentkezését! A jelentkezés módja 3. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolára: a) iskolánk honlapjáról (www.mrszki.hu) vagy az ORFK honlapjáról (www.police.hu) letölthető jelentkezési egységcsomagban található jelentkezési lappal és az 5. pontban előírt dokumentumok csatolásával lehet pályázni. A jelentkezési határidő: február 13.

3 3 b) Egy pályázó csak egy rendészeti szakközépiskolába nyújthat be jelentkezési lapot. A pályázó jelentkezési anyagát abba a rendészeti szakközépiskolába adja be, ahová felvételt szeretne nyerni. A jelentkezési lapot és az előírt csatolandó dokumentumokat iskolánkba személyesen, vagy postai küldeményként lehet eljuttatni. Az elektronikus jelentkezés lehetősége nem biztosított! 4. A határidő után beérkezett jelentkezési kérelmeket iskolánk elutasítja! A jelentkezéshez szükséges iratok 5. A jelentkezés a felvételi egységcsomagban található és kitöltendő nyomtatványok és a jelentkezési lapon feltüntetett dokumentumok benyújtásával történik. Érvényes jelentkezéshez beküldendő iratok: 5.1. jelentkezési lap (2015/2. sz. nyomtatvány) 5.2. az Ft adminisztrációs költség befizetését igazoló postai feladóvevény (szelvény) másolata. Az adminisztrációs költség befizetését szolgáló csekkhez (készpénzutalási) postautalványhoz a postahivatalokban díjmentesen lehet hozzájutni. Átutalással is befizetheti az adminisztrációs díjat iskolánk számlaszámára. Számlaszámunk: A befizetett csekken vagy átutaláson kérjük feltüntetni a jelentkező nevét és lakcímét. A befizetésről szóló igazolást (csekk, átutalási bizonylat) másolatban a jelentkezési laphoz kell csatolni három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely a rendészeti szakképzés megkezdéséhez a jogszabályokban a Szolgálati Törvény 37/A. -ában meghatározott büntetlen előélet igazolására szükséges. A hatósági erkölcsi bizonyítványt a postahivatalokban lehet beszerezni! A kérőlap II. pontjában jogi személy részére kell kérni a kézbesítést, és a miskolci rendészeti szakközépiskola címét kell beírni. A kérőlap III. pontjában igen -t kell jelölni, mert a kérelmező speciális feltételeknek való megfelelésről kér igazolást, mégpedig a Szolgálati Törvény 37/A. (1) bekezdés a) f) pontjai alapján, tehát a kérőlap IV. pontjában ezt a törvényt kell megjelölni. (A nyomtatvány kitöltési mintája honlapunkon megtekinthető.) Fontos tudni, hogy a rendőri szervek a hatósági bizonyítványban (pl.: mentesítés miatt) nem szereplő adatokat is értékelik a kifogástalan életvitel követelményeinek megfeleléskor, s így esetenként úgynevezett tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal sem nyer felvételt a jelentkező sz. nyilatkozat (2015/5. sz. nyomtatvány), amelyben a jelentkező vállalja, hogy a szakközépiskola elvégzése után a Rendőrség szolgálati igényeinek megfelelően az ország területén bárhol, az országos rendőrfőkapitány által meghatározott szervnél, a végzettségének megfelelő beosztásban két évig szolgálatot lát el.

4 sz. nyilatkozat (2015/6. sz. nyomtatvány), amelyben a jelentkező hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, lakó- és családi körülményeinek, életvitele kifogástalanságának, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéletére vonatkozó adatoknak - a felvételi követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő - ellenőrzéséhez 5.6. önéletrajz (esszé jellegű), saját kézzel írva, aláírva, melynek terjedelme nem haladhatja meg a két (A/4 méretű) oldalt 5.7. háziorvosi igazolás (2015/7. sz. nyomtatvány) a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételhez 5.8. az érettségi bizonyítvány fénymásolata (Ha a jelentkező a felvételi évében érettségizik, az érettségi vizsga után köteles haladéktalanul de legkésőbb július 1-jéig érettségi bizonyítványának fénymásolatát eljuttatni a szakközépiskolába. Amennyiben a megadott határidőre bizonyítványának másolatát nem küldi be az iskolába, a jelentkezőt a felvételi eljárásból kizárják. A felvételt nyert pályázónak a beiratkozáskor az eredeti érettségi bizonyítványát be kell mutatnia.) A jelentkező csatolhatja jelentkezési anyagához: 5.9. mindazon dokumentumok fénymásolatát, amelyek igazolják, hogy a jelentkező felvételi többletpontszámra vagy mentességre jogosult. Ha a pályázó a jelentkezési határidőig ezen dokumentumokkal nem rendelkezik, lehetősége van arra, hogy bemutassa azokat a tanintézeti felvételi során, vagy legkésőbb július 1-jéig bezáróan eredetiben vagy hitelesített másolatban. A határidő után bemutatott, vagy beérkezett dokumentumok alapján a jelentkező már nem kaphat többletpontot. A rendőr-főkapitányságnál lebonyolításra kerülő orvosi vizsgálathoz szükséges iratok: alkalmassági kérdőív (2015/8 sz. nyomtatvány), melynek az első oldalát a jelentkező tölti ki, és írja alá, a második oldalt pedig a pályaalkalmassági vizsgálatokat végző rendőrségi orvosok töltik ki háziorvosi kérdőív (2015/9. sz. nyomtatvány), a háziorvos tölti ki, a jelentkező egészségi állapotára vonatkozó információkról mindenkinek: egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye, valamint a jelentkező egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések, labor és röntgen vizsgálati leletek stb.). Férfiaknak egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye, nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye. A vizsgálati eredmények a főkapitányságokon márciustól zajló orvosi vizsgálatok időpontjaihoz viszonyítva nem lehetnek 1 évnél, illetve 1 hónapnál régebbiek.

5 6. Az a jelentkező, aki az egyszeri írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidőig nem küldi be az előírt összes dokumentumot, vagy nem pótolja az iskolánk által írásban jelzett hiányosságot kizárja magát a felvételi eljárásból. 7. A jelentkező által befizetett adminisztrációs költség nem téríthető vissza. A felvételi eljárás megszervezése és rendje 8. A jelentkezőnek felvételi eljáráson kell részt vennie. A felvételi eljárás célja a rendvédelmi szervek utánpótlási igényei szerinti számban a rendőri pályára alkalmas és a szakképzésre beiskolázható személyek kiválasztása. A felvételi eljárásban az a jelentkező vehet részt, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel és jelentkezési anyaga az engedélyezett kivételektől eltekintve teljes. A felvételi eljárás elemei: 5 9. a) a rendészeti szakközépiskolában: végrehajtandó szakmai irányultságú általános műveltségi írásbeli vizsga (teszt), és a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálat, majd az előzetes felvételi ponthatár meghatározása b) a pályázó lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szervnél: egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat, jelentkező ellenőrzése, meghallgatás, c) a rendészeti szakközépiskolában: a végleges felvételi ponthatár meghatározása, felvételi döntés. A jelentkező ellenőrzése 10. a) A lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti rendőri szervnél végrehajtandó felvételi eljárási szakasz végső fázisában a pályázót meghallgatás céljából behívják az illetékes rendőri szervhez, ahol az állományilletékes vezető által kijelölt bizottság a meghallgatás zárásaként ismerteti a pályázóval az ellenőrzés eredményét. A bizottsági beszélgetés alkalmatlan minősítése is kizárja a felvételizőt a felvételi eljárás további folytatásából. b) A felvételi pontszámuk alapján felvehető jelentkezőknél a Nemzeti Védelmi Szolgálat lefolytatja a kifogástalan életvitel ellenőrzését. Az ellenőrzés során a Nemzeti Védelmi Szolgálat elvégzi az adategyeztetést, illetve a pályázó lakókörnyezetéből információkat szerez be abból a célból, hogy megállapítsa, a pályázó életmódja, életvitele megfelel-e a jövőbeni hivatásos állományba vétel feltételeinek.

6 6 Iskolai felvételi vizsgák 11. A jelentkező felkészültségét és fizikai adottságait az iskolai felvételi vizsgán szakmai irányultságú műveltségi teszt kitöltésével és fizikai állapotfelméréssel kell megállapítani. a. A jelentkező a felvételi eljárás valamennyi vizsgálatán, vizsgáján köteles személyazonosságát, hitelt érdemlően igazolni, ez személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel történhet. b. A felvételi vizsganapon csak behívásra megjelent felvételiző bocsátható be az iskola területére. A hozzátartozó(k) és/vagy egyéb kísérő(k) beengedését iskolánk kapus szolgálata megtagadja. c. Nem vehet részt a felvételi eljárás iskolai vizsgáin az a jelentkező, aki nem írja alá a jelentkezési egységcsomagban szereplő 1. és 2. számú nyilatkozatot. d. A jelöltek a vizsgák megkezdése előtt tájékoztatás kapnak a vizsga tartalmáról, a lebonyolítás rendjéről és az értékelés szempontjairól. A tájékoztatás tényét írásban a felvételi összesítő lapon a jelentkezők igazolják, csakis ezt követően kezdhetik meg a felvételi vizsgát. e. A jelentkező a vizsga előtt köteles jelezni - a felvételi összesítő lapon írásban is -, ha egészségi probléma miatt nem tudja a feladatokat, gyakorlatokat végrehajtani. Ebben az esetben egy másik vizsganapra behívásra kerül, ez azonban csak egy alkalommal történhet meg. f. Megkezdett iskolai felvételi vizsga vagy részvizsga csak abban az esetben ismételhető meg egy alkalommal, ha a jelentkező a vizsga során a gyakorlatok végrehajtására egészségügyi ok (rosszullét, sérülés, stb.) miatt alkalmatlanná válik. Az egészségügyi okot megelőző és elért vizsgaeredmények már nem ismételhetőek. g. Az a jelentkező, aki a felvételi eljárás során a műveltségi vizsgán, fizikai-, egészségi-, pszichológiai vizsgálatán a megjelölt időpontban nem jelenik meg, vagy megjelenését követően önkényesen eltávozik, a felvételi eljárás folytatásából kizárja magát és elutasításra kerül. Szakmai irányultságú műveltségi vizsga 11.1 A pályázó választott hivatásához kapcsolódó alapvetően a középiskolai tananyagban, illetve a megadott irodalomban szereplő állampolgári, társadalmi, történelmi és igazgatási ismeretekben való tájékozottságát méri fel. a. A feladatlap megoldása során segédeszköz (pld: lexikon, kézikönyv stb.) nem használható. b. A műveltségi teszt az aktualizált adatbankból számítógép által véletlenszerűen kiválasztott 50 db feleletkiválasztós kérdésből áll. A teszt megoldása pontértékeléses (maximum 100 pont) és kizáró jellegű. Az a jelentkező, aki eléri a feladatlap hibátlan megoldásáért kapható pontszámnak legalább a felét, "megfelelt" minősítést kap.

7 i. Az a jelentkező, aki nem érte el a tesztfeladat hibátlan megoldásáért kapható pontszám felét, "nem felelt meg" minősítést kap. Nem felelt meg minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás további szakaszaiból. c. Vizsgázóink a vizsga napján írásos tájékoztatást kapnak elért eredményeikről és pontszámukról. A jelentkező írásos kérelmére kijavított tesztjébe az értékelést követően a vizsga napján vagy az azt követő munkanapon a Tanulmányi Osztályon betekinthet óra között. d. A kijavított teszttel együtt a jelentkező lehetőséget kap az általa megválaszolt kérdések megoldási kulcsába való betekintésre. Javítási hiba esetén azonnal kérhető kiigazítás. 7 e. A kapott pontszám, a végleges eredmény ellen fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól kivétel az, ha összeadásbeli, számszaki hiba következett be, melynek azonnali korrigálása helyben történhet. Ajánlott irodalom: Kukorelli István Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Állampolgári ismeretek középiskolások számára Gimnáziumban vagy szakközépiskolában a évfolyamokon használt, érettségire felkészítő történelem tankönyvek. Mindegyik tankönyv esetében annak utolsó általában ez évi, utánnyomott kiadása értendő! Fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálat 11.2 Célja a jelentkező erőnlétének, terhelhetőségének, fejleszthetőségének felmérése, illetve megállapítása. a. Fizikai alkalmassági vizsgálaton csak az a jelentkező vehet részt, aki rendelkezik a háziorvosa által a fizikai alkalmassági vizsgálaton való részvételhez kiállított igazolással, amely tartalmazza a kérdésekre adott igen, és nincs válaszokat az orvos aláírásával és pecsétjével ellátva. Orvosi igazolás hiányában a jelentkező a vizsganapon nyilatkozik egészségi állapotáról. b. A jelentkező a vizsga előtt köteles jelenteni, ha egészségi probléma miatt nem tudja a feladatokat, gyakorlatokat megkezdeni. Ebben az esetben is a jelentkező egy másik vizsganapra kerül behívásra, ez azonban csak egy alkalommal történhet meg. c. A megkezdett vizsga vagy vizsgálat csak abban az esetben ismételhető meg egy alkalommal, ha a jelentkező a vizsgálat során a gyakorlatok végrehajtására sérülés miatt alkalmatlanná válik. d. A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálat öt ágának végrehajtása korcsoportos, pontértékeléses (területenként 25 pont) és kizáró jellegű. Követelményeit, a gyakorlatok szabályos végrehajtásának leírását és a pontértékelést a felvételi szabályzat melléklete (10. sz. tájékoztató) tartalmazza. e. A korcsoport szerinti besorolás alapja a tárgyévben betöltött életkor. Korcsoportok:

8 8 I. korcsoport: 29 éves életkorig II. korcsoport: éves életkor között III. korcsoport: éves életkor között IV. korcsoport: éves életkor között. f. A felvételiző fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálata csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha azt iskolánkon a 10 számú tájékoztatóban megfogalmazottak szerint teljesíti, s a vizsgázó a korcsoportjában az egy kötelező (2000 méteres futás) és a hat (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, hajlított karú függés, fekve-nyomás, helyből távolugrás) választható gyakorlat közül négy végrehajtásának értékelése szerint legalább megfelelő minősítést ér el. g. Az a jelentkező, aki életkoránál fogva korcsoport beosztásba nem sorolható, a IV. korcsoportra vonatkozó szabályok és pontértékelés szerint teljesítheti a fizikai alkalmassági vizsga követelményeit. Fizikai alkalmassági vizsga teljesítése nélkül a jelentkező a felvételi eljárást tovább nem folytathatja. h. A felvételiző a vizsganap elején írásban nyilatkozik az általa teljesíteni kíván 4 fizikai területre. Az ötnél kevesebb vagy több ágban nyújtott teljesítmény kizárja a felvételizőt a fizikai alkalmassági vizsgálatból és a felvételi eljárásból is. i. A fizikai alkalmassági vizsgálat feladatainak elkezdése előtt a bemelegítést és az eszközök kipróbálását biztosítja iskolánk. A gyakorlatok végrehajtásának sorrendje: fekvőtámasz, felülés, hajlított karú függés, ingafutás, fekve-nyomás, helyből távolugrás és 2000 méteres futás. j. A végrehajtás értékelése korcsoportok figyelembevételével, kategóriánként történik. Pontértékelés a vizsgázó 1 kötelező és 4 választható gyakorlaton elért teljesítménye alapján: I. kategória: 0 79 pont esetén Nem megfelelő, 80 pont felett megfelelő II. kategória: 0 59 pont esetén Nem megfelelő, 60 pont felett megfelelő III. és IV. kategória: 0 39 pont esetén Nem megfelelő, 40 pont felett megfelelő k. Fizikailag alkalmas minősítést kap, ha korcsoportjában legalább megfelelő minősítést ért el és a gyakorlatok mindegyikét eredményesen végrehajtotta (nincs 0 pontos kísérlete), ellenkező esetben Fizikailag alkalmatlan minősítést kell megállapítani. A gyakorlatok végrehajtására többletpont nem adható. Fizikailag alkalmatlan minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás további szakaszaiból.

9 9 l. A jelentkező bármely korábban elért fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálata, annak eredménye a felvételi kedvezmény kivételével jelen felvételi eljárásban nem vehető figyelembe, nem számítható be. m. Ha a vizsgázó kéri az adott mozgásforma ismétlését, akkor a vizsganapon, az adott vizsgaág befejezését követően közvetlenül az adott vizsgaágat egy alkalommal javítás céljából megismételheti. Az ismétlés szándékát, tényét és eredményét a vizsgáról készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A vizsganapon teljesített és ismételt bármely ág eredménye közül a jobb eredmény kerül az adott mozgásformánál beszámításra. A jelentkező javítás céljából új fizikai (erőnléti) ágat nem választhat, csak azt, amelyre a vizsga megkezdése előtt aláírásával nyilatkozott és melyet már egyszer teljesített. n. A vizsgálat befejezését követően - az eredmény hirdetésekor - a pályázókat elért eredményeikről és szerzett pontszámukról a vizsgálatról felvett dokumentumok alapján tájékoztatni és minősíteni kell. o. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól kivétel az, ha összeadásbeli számszaki hiba következett be, melynek azonnali korrigálása helyben történhet. Egészségi- és pszichológiai alkalmassági vizsgálat, ellenőrzés 12. Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatra az a pályázó utalható be, aki a felvételi eljárás szakközépiskolában végrehajtott részében a műveltségi vizsga során megfelelt, a fizikai alkalmassági vizsgálaton megfelelő minősítést kapott és elérte az iskolánk igazgatója által meghatározott előzetes ponthatárt. a) A vizsgálatokat a pályázó lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szerv orvosa és pszichológusa, a majdani hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges egészségi és pszichikai követelményeknek való megfelelés megállapítása céljából végzi el. Tevékenységét és a vizsgálati minősítését a hatályos 57/2009. (X.30.) IRM-ÖM-PTNM rendelet alapján végzi. b) A vizsgálat során alkalmatlannak talált jelentkezőt a vizsgálatot végző orvos illetőleg pszichológus köteles a vizsgálat helyszínén tájékoztatni az alkalmatlanná nyilvánítás pontos okáról. c) Az egészségi- és pszichológiai szűrés elsőfokú vizsgálatnak és minősítésnek tekintendő, amely ellen a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatóján keresztül az Országos Rendőrfőkapitányság felé benyújtott jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

10 10 d) A lakóhely, illetőleg tartózkodási hely szerinti rendőri szervnél végrehajtandó felvételi eljárási szakasz végső fázisában a pályázót meghallgatás céljából behívják az illetékes rendőri szervhez, ahol az állományilletékes vezető által kijelölt bizottság a meghallgatás zárásaként ismerteti a pályázóval az ellenőrzés eredményét és a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét. A bizottsági beszélgetés alkalmatlan minősítése kizárja a felvételizőt a felvételi eljárás további szakaszából. e) A felvételiző a bizottság döntése ellen kifogással is élhet, mely kifogást a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatójának kell benyújtania, aki továbbterjeszti azt az Országos Rendőrfőkapitányság felé. f) A jelentkezési anyagot és az alkalmassági ellenőrzés során keletkezett, a jelentkezőre vonatkozó és minősítését megalapozó valamennyi iratot a döntés után 10 napon belül, de legkésőbb május 15-ig meg kell küldeni a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolának. g) A vizsgálatok alkalmas minősítését követően a pályázóról utólag beérkezett információ (pld: érettségi bizonyítványban feltüntetett mentességek) figyelembevételével a rendészeti szakközépiskola kezdeményezheti a jelentkező ismételt vizsgálatát a felvételi döntést megelőzően. Az ismételt vizsgálat esetleges nem alkalmas minősítése ellen jogorvoslati lehetőség van. Pontértékelés 13. A felvételi eljárásban elért, szerzett pontszámot a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton elért pontszám (max. 125 pont), a szakmai irányultságú műveltségi teszt megoldása (max. 100 pont) során kapott, illetve a többletpontok, és a felvételi kedvezményre kapott pontszám összeadásával kell megállapítani (max. 225 pont a többletpontok, kedvezmény nélkül). 14. Az a pályázó, aki a műveltségi vizsga során megfelelt és a fizikai alkalmassági vizsgálaton legalább megfelelő minősítést szerzett, úgynevezett többletpontot kaphat, amennyiben az erre irányuló jogosultságát határidőn belül igazolni tudja. 15. Többletpontot a következőkért kaphat a jelentkező a) A tanulmányok megkezdését megelőző 3 évben az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny (egyéni versenykategória döntő) I.-X. helyezéséért a helyezéssel ellentétes mértékű (I.=10 pont; X.=1 pontszám, többszöri döntős szereplés esetén is kizárólag egy alkalom, a legmagasabb helyezés vehető figyelembe) 10-1 pontot *A 2014-ben szerzett többletpont a versenytől számított három évig, illetve legkésőbb a évi felvételi eljárásban érvényesíthető.

11 11 b) Állami nyelvvizsgáért: típus A B C alapfokú állami nyelvvizsga 2 pontot 1 pontot 3 pontot középfokú állami nyelvvizsga 3 pontot 2 pontot 5 pontot felsőfokú állami nyelvvizsga 5 pontot 3 pontot 8 pontot Az ugyanabból a nyelvből szerzett különböző szintű állami nyelvvizsgából csak a legmagasabb fokú számítható be. Az azonos nyelvből és azonos fokon külön letett A és B típusú nyelvvizsgára a két nyelvvizsgára kapott pontszám összege kapható. c) B kategóriájú gépjárművezetői engedélyért: 8 pontot, d) Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett számítógép-kezelői vagy egyéb, államilag elismert informatikai végzettségért, valamint ECDL bizonyítványért*: 5 pontot, A felsoroltak közül, több végzettség esetén is csak egy alkalommal jár a többletpont e) Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett biztonsági őr, fegyveres biztonsági őr, személy-és vagyonőr, biztonságszervező I., biztonságszervező II., végzettségért*: 5 pontot, A felsoroltak közül, több végzettség esetén is csak egy alkalommal jár a többletpont f) A belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból érettségit tett, vagy a felvételi évében ebből a tárgyból érettségiző pályázó az e tárgyból kapott érettségi osztályzata alapján a következő többletpontokban részesül: a. jeles: 8 pont, b. jó: 6 pont, c. közepes: 4 pont, d. elégséges: 2 pont, g) A versenyszerű sportolásért 3 éven belül egyesületi igazolás alapján a jelentkezési lap 14. pont alpontja valamelyikének teljesülése esetén az alábbi többletpontokban részesül (a pályázónak csak egy sportágra, a számára legkedvezőbb eredményre adható többletpont): 7. nemzetközi szintű versenyen az ország képviseletében teljesített versenyzésért 10 pont, 8. hazai országos, felnőtt, junior versenyen vagy Diákolimpián I-VIII. helyezésért 5 pont, h) A Rendőrség roma ösztöndíjas programjának résztvevője 5 pont.

12 12 Felvételi kedvezmény 16. a) Aki az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny csapatversenye* döntőjének résztvevője 2015 évben, a versenyen végrehajtott fizikai (erőnléti) versenyrészen elért egyéni teljesítménye alapján kérésére mentesülhet a fizikai (erőnléti) vizsga alól. E vizsgarészre megkaphatja a versenyrészen elért pontszámát. b) Aki a tanulmányok megkezdése évében az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny (egyéni versenykategória döntő) I.-X. helyezettje a szakmai szakirányú műveltségi teszt megírása alóli mentesüléssel (100 pont) felvételre kerül az általa megnevezett rendészeti szakközépiskolába, amennyiben a hatályos jogszabályokban előírt fizikai, egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat követelményeinek, továbbá a kifogástalan életvitel ellenőrzés kívánalmainak megfelel. Ez irányú szándékát a kiválasztott rendészeti szakközépiskolában legkésőbb június 30-ig be kell jelentenie. *Amennyiben az egyéni versenykategória I-X. helyezettje nem vesz részt az országos csapatversenyen, akkor a felvételi eljárás általános szabályai szerint a rendészeti szakközépiskola lehetőséget biztosít a fizikai állapotfelmérésre. 17. A felvételi összpontszámot a szerzett pontszám és a többletpontok számtani összege adja. A felvételi eljárás menete 18. a) A jelentkezési lap és csatolandó dokumentumainak beérkezését és iktatását követően az iratok ellenőrzésre és számítógépes nyilvántartásban rögzítésre kerülnek. Az ellenőrzés során a jelentkezési anyagban tapasztalható hiányosságok pótlására a jelentkező egyszeri írásbeli felszólítást kap. A pályázó hiányosságainak határidőre történő pótlását követően folytathatja a felvételi eljárást, ellenkező esetben a 6. pontban foglaltak alapján elutasításra kerül. b) Ha a pályázó jelentkezési anyaga az engedélyezett kivételektől eltekintve teljes, értesítést kap jelentkezési anyagának beérkezéséről, a felvételi eljárás menetéről, az iskolai felvételi szabályzat- illetőleg a honlapunkon elérhető személyes információ lehetőségéről.

13 13 c) A jelentkezőket az iskolai vizsgák időpontjáról iskolánk elsősorban elektronikusan, az alkalmassági vizsgálatok időpontjáról a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes rendészeti szerv értesíti. Az értesítéseket úgy kell postázni (elektronikusan továbbítani), hogy a tárgynap előtt legalább 10 nappal a jelentkezőhöz eljusson. Ez alól kivételt képez az, ha a jelentkező az első behívásban, beutalásban, szereplő időpontban - igazolt, rajta kívül álló ok miatt tudott megjelenni, továbbá a másodfokú vizsgálatra történő beutalás. d) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolán végrehajtott iskolai felvételi vizsga egy napos időtartamú, március-június hónapok között, külön ütemterv szerint kerül lebonyolításra. e) Az iskolai felvételi vizsgák időpontjára az előzetes ponthatár megállapítása szakközépiskolánk igazgatójának feladata. Az előzetes ponthatár a tanévre felvehető létszám figyelembevételével kerül megállapításra. f) A behívott jelentkezők a regisztrációt és tájékoztatást követően csoportbontásban a műveltségivalamint a fizikai alkalmassági vizsgálat helyszínein megkezdik a vizsgát. A vizsgarész befejezését követően a csoportok helyszínt cserélnek és folytatják vizsgájukat a még nem teljesített vizsgarészen. g) A műveltségi vizsga az informatikai szaktanteremben, a fizikai alkalmassági vizsgálat ágai a tornacsarnokban, a 2000 méteres futás a futópályán kerül végrehajtásra. A műveltségi vizsgarészt informatikus tanár felügyeli, míg a fizikai alkalmassági vizsga szabályos végrehajtását testnevelési- vagy sportszakmai szakképzettséggel rendelkező munkatárs méri és felügyeli. A fizikai alkalmassági vizsga részterületein a jelentkező időn belüli teljesítményét a szakcsoportvezetők által kijelölt kollegák számolják. h) A vizsgázó az általános tájékoztatón írásban nyilatkozik, majd a vizsga helyszínén a névszerinti szólítást követően szóban nyilatkozik az adott gyakorlat végrehajtására. Ötnél kevesebb vagy több mozgásforma végrehajtása esetén a vizsgázó elutasításra és a felvételi eljárás további folytatásából kizárásra kerül. i) A vizsga során készített összesített kimutatást a vizsganapra kijelölt munkatárs vezeti és a fizikai alkalmassági vizsgálat befejezését követően azt leadja a Tanulmányi Osztály oktatásszervezési főelőadójának, illetve segíti az adatok számítógépre történő bedolgozását. j) Az összesített kimutatás adatai alapján a jelentkező vizsgákon elért vizsgaeredményeit - pontszámát és minősítését- írásban a vizsgát követő eredményhirdetésen kézhez kapja, valamint a feltételek megléte esetén jóváírásra kerülnek - az arra jogosító eredeti dokumentumok bemutatását követően - többletpontjai is.

14 14 k) Ha a pályázó összesített pontszáma alapján elérte az előzetes ponthatárt, beutalásra kerül a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes rendőri szerv egészségi- és pszichológiai vizsgálatára. A beutalt pályázó jelentkezési anyagát a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes rendőri szerv részére a Tanulmányi Osztály az iskolai felvételi vizsgát követően továbbítja. l) Az alkalmassági vizsgálatok és ellenőrzés végén, a felvételi anyag visszaérkezését és ellenőrzését követően megállapításra kerül, hogy a jelentkező a pszichikai- és egészségi vizsgálatok során, valamint a bizottsági beszélgetésről alkalmas minősítéssel rendelkezik-e. A minősítések, vagy az azt megalapozó iratok hiánya esetén azokat az érintett rendőrfőkapitányságoktól hiánypótlásban be kell kérni. m) Ha az alkalmasságot vizsgáló rendészeti szerv jelzése alapján a jelentkező nem felel meg az alkalmassági követelményeknek, vagy a bizottsági beszélgetésen, elutasításáról iskolánk írásban értesíti. Ha a felvételiző a rendészeti szerv döntése(i) ellen kifogást emel, akkor másodfokú eljárás végrehajtása érdekében az Országos Rendőr-főkapitányság részére az iskola továbbítja a jelentkező teljes anyagát. n) A felvételiző eredményeit, minősítéseit és a felvételivel kapcsolatos fontosabb adatait az iskola a honlapján (www.mrszki.hu) a jelentkező általi egyedi elérést biztosító formában 7-14 naponta történő frissítéssel nyilvántartja, melyet a felvételiző az interneten keresztül lekérdezhet. Felvételi döntés 19. a) A felvételi összesítő adatlapon feltüntetett és nyilvántartott, valamint a felvételi eljárás során keletkezett egyéb okmányok, információk és minősítések alapján a felvételi döntés a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatójának hatáskörébe tartozik. b) A végleges felvételi ponthatár az iskolánkra meghatározott keretszám és a 19.c. pontban foglalt feltételeknek megfelelő, a pályázói létszám figyelembevételével kerül megállapításra. c) Az a jelentkező nyerhet felvételt, akinek a felvételi összesített pontszáma eléri, vagy meghaladja a végleges felvételi ponthatárt, a fizikai (erőnléti)-, egészségi- és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon, valamint a bizottsági beszélgetésen alkalmas minősítést, a szakmai műveltségi vizsgán megfelelt minősítést kapott, továbbá az életvitel ellenőrzésen megfelelt és később sem merült fel kizáró körülmény.

15 15 d) Pontazonosság esetén a felvételi keretszám figyelembe vételével a pályázók érettségi érdemjegyeinek magasabb átlageredménye dönt. e) A felvételt nyert értesítés visszavonására kerülhet sor, amennyiben az érintett minősítésében (egészségi, pszichológiai, kifogástalan életvitel) negatív változás következik be. f) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolára történő felvételéről, vagy helyhiány miatti elutasításáról a jelentkező írásban kap értesítést július augusztus 31. között. g) A felvételt nyert értesítés tartalmazza a tanulói szerződéskötésre történő behívás időpontját, amely a tanév rendjének és a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatójának döntése alapján kerül kijelölésre. h) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulói állományából leszerelt és újra jelentkezett volt tanuló felvételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb feltételek fennállásán túl, az iskolánk által meghatározott visszafizetési kötelezettségének hiánytalanul eleget tett. i) A felvételtől, valamint a szerződéskötéstől visszalépettek és a szerződéskötésen indokolatlanul meg nem jelentek helye a felvételi keretszámnak megfelelően feltöltésre kerül a tanév kezdetéig. j) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatója a felvételi összesítő adatlap és alkalmassági vizsgálatok eredményének birtokában a felvételről vagy annak elutasításáról felvételi jegyzőkönyvben dönt. A felvételi jegyzőkönyv a felvételi eljárás főbb mutatóit is tartalmazza. A felvételi jegyzőkönyv nem selejtezhető! k) Az a jelentkező, aki alkalmassága és az elért pontjai alapján felvételt nyert, de önhibáján kívüli igazolt ok miatt nem iratkozott be, kérelmére és igazgatói engedéllyel a következő tanévre felvételt nyerhet, ha a megismételt egészségügyi, valamint pszichikai és életvitel vizsgálat alapján továbbra is alkalmas.

16 16 l) A felvételt nyert és beiratkozott tanulók teljes jelentkezési anyagát a Tanulmányi Osztály nyilvántartója által összeállított tanulói személyzeti anyagként kell kezelni. A tanuló kinevezése esetén, a hivatásos állományba kinevező szerv részére kerül továbbításra a tanulói személyzeti anyaga. m) A felvételt nem nyert jelentkezők pályázati anyaga 3 év letelte után selejtezésre kerül. n) A felvételi ponthatár különbözhet az egyes rendészeti szakközépiskolák esetében. Másik rendészeti szakközépiskolára történő átirányításra csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamelyik iskola a keretszámát nem tudja feltölteni, üres férőhelye van. Egyeztetés alapján a másik iskola ponthatár alatti elutasított jelentkezőinek megkeresésével, és nyilatkozatának beszerzésével sor kerülhet a keletkezett felvételi anyag átadására. 20. Felvételi eljárás alatt Jogorvoslatok a felvételi eljárás során a) Jogorvoslati kérelemmel kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos szabályok esetleges megsértése, vagy törvénysértés esetén lehet élni az Országos Rendőr-főkapitányságon, az országos rendőrfőkapitánynak címezve, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a szakközépiskola igazgatójánál lehet előterjeszteni, melyet továbbít az ORFK felé. b) Ha a jelentkező a szakmai irányultságú műveltségi teszten nem felelt meg, illetőleg a fizikai (erőnléti) vizsgálat értékelése során nem alkalmas minősítést kapott, csak eljárási szabálytalanság miatt élhet panasszal. A nem felelt meg nem alkalmas minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás további folytatásából. Az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának címzett panaszt a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolára kell benyújtani. Az iskola a panaszt a pályázó anyagával együtt továbbítja az ORFK részére. c) Az elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alkalmatlan minősítése ellen fellebbezésnek van helye, melyet a vizsgálat eredményének ismertetése után azonnal, vagy legkésőbb 8 napon belül lehet benyújtani a rendészeti szakközépiskola igazgatójához. Az elsőfokú alkalmatlan minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás további folytatásából. Az elsőfokú minősítés ellen benyújtott fellebbezés alapján ismételt egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kerül sor. A pályázók behívásáról, illetőleg a vizsgálatok eredményeiről történő értesítésről a rendészeti szakközépiskola igazgatója gondoskodik. A jogorvoslati kérelem a jelentkező elutasítását megalapozó iratokkal együtt annak szervtől történő megérkezését követően 5 napon belül az ORFK részére megküldésre kerül. A másodfokú alkalmatlan minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás további folytatásából.

17 17 d) A bizottsági beszélgetésen kapott alkalmatlan minősítés ellen jogorvoslati kérelemmel kizárólag az eljárással kapcsolatos szabályok esetleges megsértése, vagy törvénysértés esetén lehet élni az Országos Rendőr-főkapitányságon, az országos rendőr-főkapitánynak címezve a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a szakközépiskola igazgatójánál lehet előterjeszteni, melyet továbbít az ORFK felé. A benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása után a döntés másodfokúnak minősül. Az ORFK által is jóváhagyott alkalmatlan minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás további folytatásából. 21. Felvételi döntés után a) A teljes felvételi eljárás végén az iskolaigazgatói döntés ellen a jelentkező csak a felvétellel kapcsolatos szabályok megsértése vagy törvénysértés esetén élhet jogorvoslati kérelemmel, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kérelmet az Országos Rendőrfőkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának címezve, a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolára kell benyújtani. A beérkezett kérelmet a keletkezett iratokkal együtt az iskola 5 napon belül felterjeszti az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vezetőjéhez, aki arról 30 napon belül dönt. A másodfokú döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs. b) A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatója érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a kérelmet amely: elkésett, nem eljárási szabálysértésre utal, az egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon, másodfokon hozott döntést kifogásolja, a fizikai (erőnléti) és a szakmai műveltségi teszt pontszámát kifogásolja, a felvételi ponthatár el nem érése miatt keletkezett. Monitoring 22. A felvételi eljárás ideje alatt az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya részére havonta statisztikai adatszolgáltatás történik a főbb felvételi mutatók megadásával.

18 18 Összefoglaló jelentés 23. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatója a felvételi eljárás befejezését követően Összefoglaló jelentést terjeszt fel szeptember 15-ig az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztályának az adott jelentkezési-, felvételi időszak adatairól, eredményeiről, tapasztalatairól és a korszerűsítési javaslatokról. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2015/1. számú felvételi tájékoztató 2. sz. melléklet: 2015/2. számú jelentkezési lap 3. sz. melléklet: 2015/3. számú kitöltési útmutató 4. sz. melléklet: 5015/4. számú elérhetőségek 5. sz. melléklet: 2015/5. számú 1. sz. nyilatkozat 6. sz. melléklet: 2015/6. számú 2. sz. nyilatkozat 7. sz. melléklet: 2015/7. számú háziorvosi igazolás (fizikai állapotról) 8. sz. melléklet: 2015/8. számú alkalmassági kérdőív 9. sz. melléklet: 2015/9. számú háziorvosi kérdőív (egészségi állapotról) 10. sz. melléklet: 2015/10. számú fizikai alkalmassági vizsgálat követelményi és ponttáblázata 11. sz. melléklet: 2015/11. számú egészségi főbb kizáró okok 12. sz. melléklet: 2015/12. számú pszichikai főbb kizáró okok 13. sz. melléklet: minősítő lap a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálatról 14. sz. melléklet: értékelő lap a bizottsági beszélgetésről Miskolc, november 27. A nevelő testület december 05-i ülésén a évi felvételi szabályzatot egyhangúlag elfogadta. Készült: 2 eredeti pld-ban Kapják: 1. eredeti pld: címzett 2. eredeti pld : irattár Készítette: Szilágyi Ildikó Bagi István r.ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató

19 19 1. számú melléklet 2015/1 T Á J É K O Z T A T Ó a 2015/2016. tanévben induló rendőr szakképzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről

20 A rendészeti szakközépiskolák államilag elismert, rendőr szakképesítést adó, érettségire épülő nappali tagozatos szakképzésre várják a jelentkezőket. A magas követelményeket támasztó, korszerű ismereteket nyújtó iskolák a vonatkozó jogszabályokban rögzített juttatásokban (diákigazolvány, ösztöndíj, B kategóriás vezetői engedély megszerzésére történő felkészítés, igény és lehetőség esetén szállás és étkezés, természetbeni ruházati ellátás stb.) a hatályos normák szerint részesítik a tanulókat. A Rendőrség a képzés során szakmai gyakorlatra fogadja a tanulókat, majd utánpótlási igényei szerinti számban a sikeres szakmai vizsgát tett fiataloknak hivatásos tiszthelyettesi állományban beosztást ajánl fel. A fenti körülményekkel függ össze, hogy a jelentkezés, a felvételi eljárás, valamint a képzés számos elemében eltér más szakképző iskolák rendjétől. Ezért kérjük, hogy a rendőr pálya iránt érdeklődők fokozott figyelemmel tanulmányozzák a kezükben lévő tájékoztatót, hogy megfontoltan dönthessenek. NE FELEDJE: A rendészeti szakközépiskolába történő jelentkezésével élethivatást is választ! 20 A jelentkezés feltételei A rendészeti szakközépiskolába jelentkezőnek tudnia kell, hogy csak akkor van reális esélye a felvételre, ha a szakképzésre történő jelentkezés általános feltételein túl a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben szereplő követelményeknek is megfelel. Kimondottan szigorúak az erkölcsi tartásra, fizikai állóképességre, az egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó előírások. Aki e sajátos elvárásoknak nem tud eleget tenni, nem kezdheti meg tanulmányait. NE FELEDJE: A jelentkezés előtt tanulmányozza ezeket a követelményeket, s döntse el van-e esélye a felvételre, illetve tudatosan készüljön a fizikai és a műveltségi felmérésre! 1. Rendészeti szakközépiskolába jelentkezhet, aki: magyar állampolgár vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező olyan személy, aki a magyar állampolgárságot legkésőbb a beiratkozásig megszerzi, a jelentkezés évében 18. életévét betölti, cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll gondnokság alatt és döntéséért jogi felelősséggel tartozik), állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik, büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan (a Rendőrség a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény a továbbiakban: Szolgálati Törvény alapján csak olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi elvárásoknak megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempontból vizsgálják, hogy a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e), közép- vagy emeltszintű érettségivel rendelkezik, vagy július 1-jéig eredményes érettségi vizsgát tesz, vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálaton történő részvételt, elfogadja egyes alkotmányos jogainak a Szolgálati Törvény szerinti korlátozását, amennyiben hivatásos állományba kerül, hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakóhelyi és családi körülményeinek, illetve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak előzetes vizsgálatához, vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó - szerződésben foglalt - követelmények, kötelességek teljesítését,

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 7568 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 31/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 212 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról. Általános rendelkezések 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról OptiJus Opten Kft. I. 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A 2015.1.1. óta hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.1.1.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek

A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A 2014/2015. tanévi középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályi helyek A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. (2) bekezdése; 47. (1)-(2) bekezdése; 50-51. ; 79. (6) és (7) bekezdése;

Részletesebben

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról

1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról 1/2014. (IX. 3.) OEP utasítás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közszolgálati Szabályzatáról hatályos: 2014.09.04-2014.09.04 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató

1. TÁJÉKOZTATÓ HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? 1. TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról. Tájékoztató HOGYAN LEHETEK SZERZÔDÉSES KATONA? Tájékoztató a szerzôdéses katonai szolgálatról Tájékoztató 1. Tájékoztató 2. Regisztráció, jelentkezés 3. Alkalmassági vizsgálat 4. Bevonulás és szerzôdéskötés 5. Katonai

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben