T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye oktatási helyzetéről. A köznevelési intézményrendszer fenntartásának 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye oktatási helyzetéről. A köznevelési intézményrendszer fenntartásának 2013."

Átírás

1 1 Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató Készítette: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén Megye oktatási helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A köznevelési intézményrendszer fenntartásának évi átalakulása A köznevelési intézmények fenntartásában január 1. napjával jelentős változás következett be. A köznevelési feladatokat ellátó intézmények fenntartása állami feladattá vált. Az állami fenntartói feladatok ellátására 2012-ben létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK). A KLIK központi szerve látja el az irányítási feladatokat, a köznevelési intézményekkel kapcsolatos közvetlen fenntartói feladatait pedig a területi szervein, a tankerületeken keresztül gyakorolja. A helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége maradt az óvodai nevelési feladatok ellátása. A 3000 fős lélekszám feletti települések a területükön működő nevelési-oktatási intézmények működtetési feladataira is kötelezettek. A tankerületek az illetékességi területükön (az adott járásban) ellátják az általános iskolai, a gimnáziumi, a kollégiumi, a gyógypedagógiai intézmények, az alapfokú művészeti iskolák fenntartói feladatait. A megyeszékhelyi tankerületek az illetékességi területükön a fenti feladatokon kívül, a megye területére kiterjedően látják el szakközépiskolai, szakiskolai, pedagógiai szakszolgálati és a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények fenntartói feladatait.

2 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében illeszkedve a járási rendszerhez 16 tankerület jött létre. Az általános iskolai nevelés-oktatási feladat ellátásának helyzete Általános iskolai feladatellátás helyben csak azokon a településeken nem valósul meg helyben, ahol a tanulói létszám (osztálylétszám) nagyon alacsony lenne. Az alacsony tanulói létszámú iskolák az önkormányzatoktól átvett szervezeti formában megmaradva tagiskolaként működnek. A májusi intézményátszervezés során a tankerületi illetékességi területen átnyúló korábbi intézményi összevonás megszüntetésre került. Az általános iskolai feladatellátás tankerületenkénti mutatóit az 1. táblázat tartalmazza. A többcélú intézményként működő intézmények, elsősorban általános iskolai és alapfokú művészetoktatási feladatot látnak el, illetve háromban (Bőcs, Lak, Ózd) szakiskola is működik. A szikszói iskolában gimnázium és szakközépiskola működik az alapfokon kívül. Elsősorban az aprófalvas települési szerkezetű helyeken gondot okoz a szakos ellátottság biztosítása. Ezeken a területeken a települések közötti átjárás is nehézséget okoz, a tömegközlekedési eszközök menetrendje nem teszi lehetővé a pedagógusok áttanítását. Három általános iskola került augusztus 31-ével egyházi fenntartásba. A Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyéjének fenntartásába került a Sajóládi Fráter György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a sajópetri tagiskolájával), valamint a Hernádkaki Mátyás Király Általános Iskola. A Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni Egyházkerületének fenntartásába került a Hernádnémeti Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészeti Iskola (az újcsanálosi tagiskolájával). A gimnáziumi nevelés-oktatási feladat ellátásának helyzete Miskolcon öt tiszta profilú gimnázium működik, és szeptember 1. napjától Putnokon is tiszta profilú gimnázium működik. Többcélú köznevelési intézmény keretében folyik gimnáziumi nevelés és oktatás Encsen, Kazincbarcikán, Mezőkövesden, Ózdon, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, Szikszón, Tiszaújvárosban és Tokajban. A 15 intézmény közül 10 a Miskolci Tankerület fenntartásában működik. Gimnáziumi nevelés-oktatásban 7040 fő részesül.

3 3 A Szerencsi Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola augusztus 31- ével a Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyéjének a fenntartásába került. A gimnáziumi nevelés-oktatásban a korábbi években kialakult profiloknak megfelelően szinte valamennyi tantárgyból folyik emelt szintű, vagy tagozatos oktatás. A Miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban és a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyik az Arany János Tehetséggondozó Program. A Miskolci Földes Ferenc Gimnázium gesztorálásával valósul meg a Digitális Középiskola, amely a tagintézményi rendszerével a megye területét lefedi. A gimnáziumok eredményesen készítik fel a tanulóikat a felsőfokú továbbtanulásra. A szakképzés helyzete A szakképzés felmenő rendszerben 2013 szeptemberétől változik meg. A tanulók a szakközépiskolában a 9. évfolyamtól készülnek fel a szakmai érettségi vizsgára. A szakmai érettségi vizsga birtokában, a szakirányban történő szakképesítésre felkészítő szakképzési évfolyamok száma egy évvel megrövidül. A szakiskola rendszere a 2+2 éves képzési rendszerről a 3 évesre változik. A tanulók mindhárom évfolyamon tanulnak közismereti tantárgyakat is, továbbá a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás már a 9. évfolyamon megkezdődik. A szakképzési törvény előírásainak megfelelően az agrár ágazathoz tartozó szakképesítéseket kizárólag a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában működő iskolákban lehet oktatni. A törvényi előírásnak megfelelően öt intézmény, illetve tagintézmény fenntartói joga augusztus 1. napjától a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került. Az átadott intézmények az alábbiak: miskolci Debreczeni Márton Szakképző Iskola, Abaújszántói Szakképző Tagiskola (az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskolából), putnoki Serényi Béla Szakközépiskola (az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskolából), sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Szakképző Iskola (a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskolából) és a Tokaji Szakképző Iskola (a Szerencsi Szakképző Iskolából kiválva). Megyénkben 27 állami fenntartású szakképző iskola működik, amelyből 13 Miskolcon található. Nincs állami fenntartású szakképző iskola a Cigándi, Gönci,

4 4 Mezőcsáti, Putnoki és Sárospataki Tankerületek területén. A szakképzésben tanulók száma fő. A szakképzésben részt vevő intézményeket mutatja be a 2. táblázat. A szakképző iskolákban oktatott szakképesítések igazodnak a gazdaság igényeihez. Mindezek mellett szükség van a beiskolázási keretszámok engedélyezésével a finomabb szabályozásra. A szakképző iskolák egy fenntartó alá kerülése lehetőséget teremt arra, hogy a megörökölt, indokolatlan párhuzamosságok megszüntetésében előre lépjünk. A párhuzamosságok kiszűrésében nehézségeket okoz az a tény, hogy jelentős a nem állami fenntartású intézmények száma. A Köznevelési Hídprogram a 2013/2014. tanévtől került bevezetésre a köznevelési törvény 14. -a alapján. A HÍD I. programban azok a tanulók vesznek rész, akik tankötelesek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de középfokú iskolába nem nyertek felvételt. A program keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A HÍD II. programban azok a tanulók vesznek részt, akik alapfokú végzettséggel nem rendelkeznek, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett és a 15. életévét betöltötte. A program részszakképesítés megszerzésére készít fel. A HÍD I. és HÍD II. programra kijelölt intézmények a Martin János Szakképző Iskola és a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Pattantyúsa-Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolája. A HÍD II. programot indította az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája, valamint a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája. Két szakképző iskola került augusztus 31-ével egyházi fenntartásba. A Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyéjének fenntartásába került az Ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, továbbá a Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni Egyházkerületének fenntartásába került a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája. A kollégiumi ellátás helyzete A kollégiumi ellátást jelenleg négy önálló kollégium és tíz többcélú intézmény keretében működő kollégium látja el. Az önálló intézményként működő

5 5 kollégiumok vannak Miskolcon a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium és a Miskolci Petőfi Sándor Fiúkollégium, Szerencsen és Mezőkövesden. A többcélú intézmény keretében működő kollégium van Miskolcon (három), Encsen, Kazincbarcikán, Ózdon, Tokajban (kettő), Sárospatakon és Tiszaújvárosban. A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumnak két kollégiuma van, Kazincbarcikán és Miskolcon. A kollégiumot városonként a 3. táblázat mutatja be. Az Arany János Tehetséggondozó Program Sárospatakon és Miskolcon folyik. Az előbbi helyen a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban egy intézményen belül zajlik a program megvalósítása. Miskolcon a program a Földes Ferenc Gimnáziumban és a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégiumi Tagintézményében folyik. Az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban folyik a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja. A Kollégiumok esetében a szakmai fenntartás tartozik a tankerülethez, a működtetést az önkormányzatok biztosítják. A kollégiumok kihasználtsága megfelelő, % közötti. A közeljövőben megoldandó feladat a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó Teleki Tehetséggondozó Kollégium infrastrukturális állapota. A kollégium épülete jelentős felújításra szorul, vagy amennyiben ez nem oldható meg a tanulókat más kollégiumokban kell elhelyezni. Az Arany János Tehetséggondozó Program miatt ezt csak egy épületben történő elhelyezéssel lehet megvalósítani. Az alapfokú művészetoktatás helyzete Miskolcon a zeneoktatás teljes vertikuma kiépült (egy alapfokú, egy középfokú és egy felsőfokú zeneművészeti oktatási intézmény). Alapfokú művészetoktatási tevékenységet egyre nagyobb számban vállalnak fel általános iskolák is. Az alapés középfokú zenei oktatási intézményekben összesen 24 tanszakon folyik a képzés. A középfokú képző- és iparművészeti oktatás sokszínűségét az alapfokú intézmények speciális képzései alapozzák meg. Miskolcon hat általános

6 6 iskolában működik rajztagozat. Erre alapozva indult a város középiskoláiban rajztagozat, illetve képző- és iparművészeti szakok. Az Avasi és a Zrínyi Ilona Gimnáziumban a rajzolás-festészet és a művészettörténet mellett választható a szobrászat, az alkalmazott grafika, a számítógépes grafika, a kerámia, a kézművesség, a fotó, a videó, az animáció és a mozgókép készítés. A Gábor Áron Szakközépiskolában és a Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskolában bevezetésre kerültek a képző- és iparművészeti szakok. A város négy általános iskolájában folyik klasszikus- és dzsesszbalett, néptánc, társastánc oktatása. Az itt végzett tanulók a Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskolában folyó néptánc és színpadi tánc középfokú képzésbe kapcsolódhatnak be. A város két magániskolájában is van középfokú táncművészeti képzés. A szín- és bábművészeti képzés a legfiatalabb képzési forma a város és a megye művészetoktatási kínálatában. A megyében az alapfokú művészetoktatásban résztvevők legnagyobb százalékát az általános iskolás korú gyermekek teszik ki, képzésük az általános iskolai képzés keretein belül történik. Az általános iskolások számának csökkenése ellenére növekedett a művészeti képzésben résztvevők száma. A zeneoktatásban egyes hangszerek, tárgyak iránt az érdeklődés megnőtt, mások iránt csökkent. Legtöbben zongora tanszakon tanulnak, ezt a hangszert minden zeneiskolában tanítják. A vonós hangszerek iránt az érdeklődés csökkent. Jelentős a létszámemelkedés a furulya tanszakon. Jelentősen emelkedett a gitár és a szintetizátor tanszakon tanulók létszáma is, de a fejlesztést gátolja a szakemberek hiánya. Nagyon kevesen tanulnak népi hangszereken és jazz tanszakon. Jelentős számban vesznek részt tanulók tánc- és képzőművészeti oktatásban, egyre nő a színjátszást választó növendékek száma is. Miskolcon kívül jelenleg Kazincbarcikán és Sárospatakon folyik középfokú művészeti képzés. Az intézmények eszközellátottsága az utóbbi években javult, de még mindig nem teljes. A hangszerek állapota igen vegyes képet mutat. Még mindig kevés a jó minőségű hangszer. Az elmúlt évtized folyamán a zeneiskolák hangszervásárlási keretei, lehetőségei fokozatosan csökkentek. A megyében 29 alapfokú művészetoktatási intézmény működik, ebből 9 intézmény van a Miskolci Tankerületben. Az alapfokú művészetoktatási intézmények jellemzően több telephellyel működnek.

7 7 A gyógypedagógiai ellátás helyzete Az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulókat a nevelési-oktatási intézmények a meglévő személyi- és tárgyi feltételeiknek megfelelően látják el a szakértői bizottság szakvéleménye alapján. Ahol az intézmény nem rendelkezik a tanuló fogyatékosságának megfelelő végzettségű gyógypedagógussal, ott az utazó gyógypedagógusok bevonásával oldják meg a feladatot. Azoknak a súlyosabban sérült tanulóknak az oktatását, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján integráltan nem oktathatóak, azokat a szegregált oktatásra létrehozott nevelési-oktatási intézményekben kell elhelyezni. Megyénkben három intézmény látja el a feladatot: a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Martin János Szakképző Iskola. A fenti intézmények által ellátott tanulói létszám 425 fő, 954 fő és 372 fő. A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI a feladatát a miskolci óvodás és általános iskolai tanulók körében végzi, több telephelyen. Az óvodás gyermekek integrált ellátását a gyermeket fogadó óvodákban látják el, utazó gyógypedagógiai ellátás keretében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Girincs székhellyel működik és tagiskolái vannak Kurityánban, Ózdon, Sályban, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Tornanádaskán. Az intézményt igénybe vevő tanulók többsége bentlakásos formában tesz eleget a tankötelezettségi előírásoknak. A Sályi Tagiskola a mozgásjavító feladatokat országos beiskolázási körzettel látja el. A Martin János Szakképző Iskola az általános iskolát végzett és szegregált oktatást igénylő tanulókat juttatja szakképzettséghez. Az iskola a 2013/2014. tanévtől a Köznevelési Hídprogramra kijelölt egyik intézmény. A pedagógiai szakszolgálatban bekövetkezett változások A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás új alapokra helyeződött a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A köznevelési törvény 18. -a szerinti szakszolgálati tevékenységi körbe tartozó mind a tíz szakszolgálati feladatot el kell látnia az

8 8 intézménynek. A szeptember 1. napjával megalakult a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat miskolci székhellyel és járásonkénti tagintézményekkel rendelkezik. A Gönci és a Putnoki Tankerületekben jelenleg folyik a tagintézmény kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. Az új megyei szakszolgálati intézmény megalakulásának időpontjáig a járási székhelyeken, és Felsőzsolcán működő szakszolgálati intézmények beolvadtak az új intézménybe, a meglévő tárgyi eszközök az új intézmény tárgyi eszközleltárába kerültek be, továbbá az itt foglalkoztatott közalkalmazottak átkerültek az új intézménybe. A nevelési-oktatási intézményekben eddig ellátott gyógytestnevelési feladatkör a megyei pedagógiai szakszolgálati intézménybe került át. Az intézmény személyi- és tárgyi feltételeiben jelenleg meglévő hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni kell. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás helyzete A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2013-ig az 1986-ban alapított Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, a Miskolc Megyei Jogú Város által 2005-ben alapított Városi Pedagógiai Intézet, valamint a megyében működő többcélú kistérségi társulások láttak el. A pedagógiai szakmai szolgáltatás munkájának szakmai tartalmát, szervezeti kereteit jogszabályok határozzák meg, melyek az elmúlt 1-2 évben alapjaiban változtatták meg a szakmai szolgáltatás feladatait, működését. A jogszabályi kereteket a köznevelési törvény 19. -a, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet szabja meg. A megváltozott jogszabályi környezet megyénként, illetve a fővárosban csak egy állami fenntartású pedagógiai intézet működését teszi lehetővé. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Városi Pedagógiai Intézet megszűnt. A jogszabályi előírások alapján a pedagógiai-szakmai szolgáltatások egy részét országos szinten kell ellátni, a többi feladatot pedig megyei szinten. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások közül megyei szinten kell ellátni a szaktanácsadást, tantárgygondozást, a pedagógiai értékelést, a pedagógiai tájékoztatást, a tanügy-igazgatási szolgáltatást, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítését, a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezését és összehangolását, a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetését.

9 9 A Megyei Pedagógiai Intézet a jogszabályban meghatározottakon túl Akkreditált Kiváló Tehetségpont -ként működik. Az elmúlt időszakban több TÁMOP projektben vett részt, mely az oktatás minőségének fejlesztését célozza. A szaktanácsadók kiválasztását amelyet eddig a pedagógiai intézet végzett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) látja el a továbbiakban, továbbá a szaktanácsadói névjegyzéket is az OFI vezeti. Budapest, szeptember 2.

10 10 1. táblázat: Általános iskolák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Tankerület Intézmények, tagintézmények száma (db) Pedagógusok létszáma (fő) Egyéb alkalmazottak létszáma (fő) Tanulói létszám (fő) Cigándi Edelényi Encsi Gönci Kazincbarcikai Mezőcsáti Mezőkövesdi Miskolci ,8 150, Ózdi , Putnoki 5 115, Sátoraljaújhelyi Sárospataki Szerencsi , Szikszói , Tiszaújvárosi Tokaji Összesen: ,6 828,

11 11 2. táblázat: Szakképzés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Edelényi Encsi Tankerület Kazincbarcikai Mezőkövesdi Miskolci Ózdi Sátoraljaújhelyi Szerencsi Intézmény Laki Körzeti Általános Iskola és Szakiskola Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encsi Aba Sámuel Szakiskola Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (két tagiskolával) Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola* Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Martin János Szakképző Iskola Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola Miskolci Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola Miskolci Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (egy tagiskolával) Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola és Szakiskola* Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (egy tagintézménnyel) Szerencsi Szakképző Iskola Szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola*

12 Tiszaújvárosi 12 Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Megjegyzés: A *-gal jelölt négy intézmény nem a megyeszékhelyi tankerülethez tartozik.

13 13 3. táblázat: Kollégiumok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Város Encs Kazincbarcika Mezőkövesd Miskolc Ózd Sárospatak Szerencs Tiszaújváros Tokaj Intézmény Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium* Bayer Róbert Kollégium Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium* Miskolci Petőfi Sándor Fiúkollégium* Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium* Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola és Kollégium* Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Teleki Tehetséggondozó Kollégiumi Tagintézmény)* Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium* Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Szerencsi Középiskolai Kollégium Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium* Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium* Megjegyzés: A *-gal jelölt kollégiumok megyeszékhelyi tankerülethez tartoznak.

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete

FIT-jelentés :: 2013 Fenntartói jelentés 10. évfolyam KLIK Miskolci Tankerülete FIT-jelentés :: 2013 KLIK Miskolci Tankerülete 3525 Miskolc, Városház tér 13. Fenntartói azonosító: 39011654-048000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata A

Részletesebben

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről 1 Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató Készítette: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása

Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok és csoportok, valamint alkalmazotti létszámok meghatározása Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-114/2789/2012. sz. határozat Tárgy: A nevelési-oktatási intézményekben indítható osztályok

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására

Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70.547/2006. Javaslat a középfokú nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratainak módosítására Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási,

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. március 31. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről

Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről A 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Az iskola-egészségügyi körzetek ellátási területéről 1. számú iskola-egészségügyi körzet Földes Ferenc Gimnázium 3525 Miskolc, Hősök tere 7. Miskolci

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 64/2006. (VI. 29.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlések 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. május 25., május 30. (rendkívüli ülések) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A III. számú határozati javaslat 1. melléklete Okirat száma:.../2015 Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2014. december

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés V-// sz határozatának melléklete Okirat száma: / Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény /A -a alapján a Miskolci Közintézmény-működtető

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat

A Közgyűlés XIII-203/ /2016. számú határozatának 1. melléklete. Módosító okirat A Közgyűlés XIII-203/315.097/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: Módosító okirat A Miskolci Közintézmény-működtető Központ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 134/2011. (IX.23.) határozata

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület

Részletesebben

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Alapító Okirata 2014 1 A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az intézmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre. Borsod-Abaúj-Zemplén megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2017/2018. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye Segítség a jegyzék használatához A jegyzék a középfokú iskolák által a 2016/2017.

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A III. számú határozati javaslat 2. melléklete Okirat száma:.../2015 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Miskolci

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111 Telefon: ; Fax: ; (mobil)

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111 Telefon: ; Fax: ; (mobil) 1078/2015. sz. ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát az alábbiak

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24.

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24. Tájékoztató a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI Szekszárd, 2013. április 18. GERZSEI PÉTER IGAZGATÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013. JANUÁR 01. A nemzeg köznevelésről szóló

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Szakképzési koncepció

Szakképzési koncepció Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerület Szakképzési koncepció Győr-Moson-Sopron megyei szakképző intézmények átszervezése a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján Jóváhagyta:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS

A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSÉBEN A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TERÜLETI ADATOK FIGYELEMBE VÉTELE A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁSI FEJLESZTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ HELYZETELEMZÉS Márkus Róbert Zsolt TÁMOP

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1. Az intézmény neve: ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda a) székhelye: 3950 Sárospatak, Kazinczy út 27. b) telephelyei: 1. SZÉKHELY - Civil Ház, Sárospatak, Kazinczy út

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu

Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. Tel.: 78/414-014 e-mail: kistersegkkoros@emitelnet.hu 152-4./2007. Kivonat A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 5-én

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Borsod-Abaúj-Zemplén megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: Dr. Simon István alpolgármester Dr. Dobos József jegyző Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58836/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGŰ HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL ÉS KÖRZETHATÁROKRÓL SZÓLÓ 26/2002.(VI.28.)

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 13-án

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1342/2007.

Új Szöveges dokumentum MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1342/2007. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1342/2007. Új Szöveges dokumentum Javaslat a középfokú oktatási intézmények 2008. évi beiskolázási tervére Melléklet: 7 db Összeállította: Dr. Kormos Vilmos

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/326-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/326-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/326-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szász Márton Általános Iskola intézmény-átszervezésének

Részletesebben

Az oktatási intézmények állami fenntartásba vételének hatása az európai uniós támogatással megvalósuló projektekre

Az oktatási intézmények állami fenntartásba vételének hatása az európai uniós támogatással megvalósuló projektekre Az oktatási intézmények állami fenntartásba vételének hatása az európai uniós támogatással megvalósuló projektekre e Vas Megye terüle1 szerve a tankerület, és a megyeközpon1 tankerület. Vas Megyében 7

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

ÚJ MUNKAKÖRÖK A SZAKKÉPZÉSBEN. Végh Attila

ÚJ MUNKAKÖRÖK A SZAKKÉPZÉSBEN. Végh Attila Végh Attila www.veghattila.hu vegh.attila@outlook.hu A köznevelési és a szakképzési törvény változásai közül a szakképzést érintő egyik módosítás a munkakörök megnevezésének és az alkalmazáshoz szükséges

Részletesebben

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében 2013. április 29. Pomáz épület átadásának 10. évfordulója Jogszabályi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. szeptember 18-i ülése 18. sz. napirendi pontja Javaslat közoktatási feladatellátási megállapodások megkötésére Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma XX.4.17. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete OM azonosító: 0766 Dr. Mez Ferenc - Thúry György

Részletesebben