T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye oktatási helyzetéről. A köznevelési intézményrendszer fenntartásának 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye oktatási helyzetéről. A köznevelési intézményrendszer fenntartásának 2013."

Átírás

1 1 Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató Készítette: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén Megye oktatási helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A köznevelési intézményrendszer fenntartásának évi átalakulása A köznevelési intézmények fenntartásában január 1. napjával jelentős változás következett be. A köznevelési feladatokat ellátó intézmények fenntartása állami feladattá vált. Az állami fenntartói feladatok ellátására 2012-ben létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK). A KLIK központi szerve látja el az irányítási feladatokat, a köznevelési intézményekkel kapcsolatos közvetlen fenntartói feladatait pedig a területi szervein, a tankerületeken keresztül gyakorolja. A helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége maradt az óvodai nevelési feladatok ellátása. A 3000 fős lélekszám feletti települések a területükön működő nevelési-oktatási intézmények működtetési feladataira is kötelezettek. A tankerületek az illetékességi területükön (az adott járásban) ellátják az általános iskolai, a gimnáziumi, a kollégiumi, a gyógypedagógiai intézmények, az alapfokú művészeti iskolák fenntartói feladatait. A megyeszékhelyi tankerületek az illetékességi területükön a fenti feladatokon kívül, a megye területére kiterjedően látják el szakközépiskolai, szakiskolai, pedagógiai szakszolgálati és a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények fenntartói feladatait.

2 2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében illeszkedve a járási rendszerhez 16 tankerület jött létre. Az általános iskolai nevelés-oktatási feladat ellátásának helyzete Általános iskolai feladatellátás helyben csak azokon a településeken nem valósul meg helyben, ahol a tanulói létszám (osztálylétszám) nagyon alacsony lenne. Az alacsony tanulói létszámú iskolák az önkormányzatoktól átvett szervezeti formában megmaradva tagiskolaként működnek. A májusi intézményátszervezés során a tankerületi illetékességi területen átnyúló korábbi intézményi összevonás megszüntetésre került. Az általános iskolai feladatellátás tankerületenkénti mutatóit az 1. táblázat tartalmazza. A többcélú intézményként működő intézmények, elsősorban általános iskolai és alapfokú művészetoktatási feladatot látnak el, illetve háromban (Bőcs, Lak, Ózd) szakiskola is működik. A szikszói iskolában gimnázium és szakközépiskola működik az alapfokon kívül. Elsősorban az aprófalvas települési szerkezetű helyeken gondot okoz a szakos ellátottság biztosítása. Ezeken a területeken a települések közötti átjárás is nehézséget okoz, a tömegközlekedési eszközök menetrendje nem teszi lehetővé a pedagógusok áttanítását. Három általános iskola került augusztus 31-ével egyházi fenntartásba. A Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyéjének fenntartásába került a Sajóládi Fráter György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a sajópetri tagiskolájával), valamint a Hernádkaki Mátyás Király Általános Iskola. A Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni Egyházkerületének fenntartásába került a Hernádnémeti Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészeti Iskola (az újcsanálosi tagiskolájával). A gimnáziumi nevelés-oktatási feladat ellátásának helyzete Miskolcon öt tiszta profilú gimnázium működik, és szeptember 1. napjától Putnokon is tiszta profilú gimnázium működik. Többcélú köznevelési intézmény keretében folyik gimnáziumi nevelés és oktatás Encsen, Kazincbarcikán, Mezőkövesden, Ózdon, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, Szikszón, Tiszaújvárosban és Tokajban. A 15 intézmény közül 10 a Miskolci Tankerület fenntartásában működik. Gimnáziumi nevelés-oktatásban 7040 fő részesül.

3 3 A Szerencsi Bocskai István Gimnázium és Szakközépiskola augusztus 31- ével a Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyéjének a fenntartásába került. A gimnáziumi nevelés-oktatásban a korábbi években kialakult profiloknak megfelelően szinte valamennyi tantárgyból folyik emelt szintű, vagy tagozatos oktatás. A Miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban és a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban folyik az Arany János Tehetséggondozó Program. A Miskolci Földes Ferenc Gimnázium gesztorálásával valósul meg a Digitális Középiskola, amely a tagintézményi rendszerével a megye területét lefedi. A gimnáziumok eredményesen készítik fel a tanulóikat a felsőfokú továbbtanulásra. A szakképzés helyzete A szakképzés felmenő rendszerben 2013 szeptemberétől változik meg. A tanulók a szakközépiskolában a 9. évfolyamtól készülnek fel a szakmai érettségi vizsgára. A szakmai érettségi vizsga birtokában, a szakirányban történő szakképesítésre felkészítő szakképzési évfolyamok száma egy évvel megrövidül. A szakiskola rendszere a 2+2 éves képzési rendszerről a 3 évesre változik. A tanulók mindhárom évfolyamon tanulnak közismereti tantárgyakat is, továbbá a szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás már a 9. évfolyamon megkezdődik. A szakképzési törvény előírásainak megfelelően az agrár ágazathoz tartozó szakképesítéseket kizárólag a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában működő iskolákban lehet oktatni. A törvényi előírásnak megfelelően öt intézmény, illetve tagintézmény fenntartói joga augusztus 1. napjától a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került. Az átadott intézmények az alábbiak: miskolci Debreczeni Márton Szakképző Iskola, Abaújszántói Szakképző Tagiskola (az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskolából), putnoki Serényi Béla Szakközépiskola (az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskolából), sátoraljaújhelyi Szepsi Laczkó Máté Szakképző Iskola (a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskolából) és a Tokaji Szakképző Iskola (a Szerencsi Szakképző Iskolából kiválva). Megyénkben 27 állami fenntartású szakképző iskola működik, amelyből 13 Miskolcon található. Nincs állami fenntartású szakképző iskola a Cigándi, Gönci,

4 4 Mezőcsáti, Putnoki és Sárospataki Tankerületek területén. A szakképzésben tanulók száma fő. A szakképzésben részt vevő intézményeket mutatja be a 2. táblázat. A szakképző iskolákban oktatott szakképesítések igazodnak a gazdaság igényeihez. Mindezek mellett szükség van a beiskolázási keretszámok engedélyezésével a finomabb szabályozásra. A szakképző iskolák egy fenntartó alá kerülése lehetőséget teremt arra, hogy a megörökölt, indokolatlan párhuzamosságok megszüntetésében előre lépjünk. A párhuzamosságok kiszűrésében nehézségeket okoz az a tény, hogy jelentős a nem állami fenntartású intézmények száma. A Köznevelési Hídprogram a 2013/2014. tanévtől került bevezetésre a köznevelési törvény 14. -a alapján. A HÍD I. programban azok a tanulók vesznek rész, akik tankötelesek, alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de középfokú iskolába nem nyertek felvételt. A program keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A HÍD II. programban azok a tanulók vesznek részt, akik alapfokú végzettséggel nem rendelkeznek, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett és a 15. életévét betöltötte. A program részszakképesítés megszerzésére készít fel. A HÍD I. és HÍD II. programra kijelölt intézmények a Martin János Szakképző Iskola és a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Pattantyúsa-Ábrahám Géza Szakképző Tagiskolája. A HÍD II. programot indította az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolája, valamint a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Trefort Ágoston Szakképző Tagiskolája. Két szakképző iskola került augusztus 31-ével egyházi fenntartásba. A Magyar Katolikus Egyház Egri Főegyházmegyéjének fenntartásába került az Ózdi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, továbbá a Magyarországi Református Egyház Tiszáninneni Egyházkerületének fenntartásába került a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája. A kollégiumi ellátás helyzete A kollégiumi ellátást jelenleg négy önálló kollégium és tíz többcélú intézmény keretében működő kollégium látja el. Az önálló intézményként működő

5 5 kollégiumok vannak Miskolcon a Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium és a Miskolci Petőfi Sándor Fiúkollégium, Szerencsen és Mezőkövesden. A többcélú intézmény keretében működő kollégium van Miskolcon (három), Encsen, Kazincbarcikán, Ózdon, Tokajban (kettő), Sárospatakon és Tiszaújvárosban. A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumnak két kollégiuma van, Kazincbarcikán és Miskolcon. A kollégiumot városonként a 3. táblázat mutatja be. Az Arany János Tehetséggondozó Program Sárospatakon és Miskolcon folyik. Az előbbi helyen a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban egy intézményen belül zajlik a program megvalósítása. Miskolcon a program a Földes Ferenc Gimnáziumban és a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégiumi Tagintézményében folyik. Az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban folyik a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja. A Kollégiumok esetében a szakmai fenntartás tartozik a tankerülethez, a működtetést az önkormányzatok biztosítják. A kollégiumok kihasználtsága megfelelő, % közötti. A közeljövőben megoldandó feladat a Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó Teleki Tehetséggondozó Kollégium infrastrukturális állapota. A kollégium épülete jelentős felújításra szorul, vagy amennyiben ez nem oldható meg a tanulókat más kollégiumokban kell elhelyezni. Az Arany János Tehetséggondozó Program miatt ezt csak egy épületben történő elhelyezéssel lehet megvalósítani. Az alapfokú művészetoktatás helyzete Miskolcon a zeneoktatás teljes vertikuma kiépült (egy alapfokú, egy középfokú és egy felsőfokú zeneművészeti oktatási intézmény). Alapfokú művészetoktatási tevékenységet egyre nagyobb számban vállalnak fel általános iskolák is. Az alapés középfokú zenei oktatási intézményekben összesen 24 tanszakon folyik a képzés. A középfokú képző- és iparművészeti oktatás sokszínűségét az alapfokú intézmények speciális képzései alapozzák meg. Miskolcon hat általános

6 6 iskolában működik rajztagozat. Erre alapozva indult a város középiskoláiban rajztagozat, illetve képző- és iparművészeti szakok. Az Avasi és a Zrínyi Ilona Gimnáziumban a rajzolás-festészet és a művészettörténet mellett választható a szobrászat, az alkalmazott grafika, a számítógépes grafika, a kerámia, a kézművesség, a fotó, a videó, az animáció és a mozgókép készítés. A Gábor Áron Szakközépiskolában és a Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskolában bevezetésre kerültek a képző- és iparművészeti szakok. A város négy általános iskolájában folyik klasszikus- és dzsesszbalett, néptánc, társastánc oktatása. Az itt végzett tanulók a Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskolában folyó néptánc és színpadi tánc középfokú képzésbe kapcsolódhatnak be. A város két magániskolájában is van középfokú táncművészeti képzés. A szín- és bábművészeti képzés a legfiatalabb képzési forma a város és a megye művészetoktatási kínálatában. A megyében az alapfokú művészetoktatásban résztvevők legnagyobb százalékát az általános iskolás korú gyermekek teszik ki, képzésük az általános iskolai képzés keretein belül történik. Az általános iskolások számának csökkenése ellenére növekedett a művészeti képzésben résztvevők száma. A zeneoktatásban egyes hangszerek, tárgyak iránt az érdeklődés megnőtt, mások iránt csökkent. Legtöbben zongora tanszakon tanulnak, ezt a hangszert minden zeneiskolában tanítják. A vonós hangszerek iránt az érdeklődés csökkent. Jelentős a létszámemelkedés a furulya tanszakon. Jelentősen emelkedett a gitár és a szintetizátor tanszakon tanulók létszáma is, de a fejlesztést gátolja a szakemberek hiánya. Nagyon kevesen tanulnak népi hangszereken és jazz tanszakon. Jelentős számban vesznek részt tanulók tánc- és képzőművészeti oktatásban, egyre nő a színjátszást választó növendékek száma is. Miskolcon kívül jelenleg Kazincbarcikán és Sárospatakon folyik középfokú művészeti képzés. Az intézmények eszközellátottsága az utóbbi években javult, de még mindig nem teljes. A hangszerek állapota igen vegyes képet mutat. Még mindig kevés a jó minőségű hangszer. Az elmúlt évtized folyamán a zeneiskolák hangszervásárlási keretei, lehetőségei fokozatosan csökkentek. A megyében 29 alapfokú művészetoktatási intézmény működik, ebből 9 intézmény van a Miskolci Tankerületben. Az alapfokú művészetoktatási intézmények jellemzően több telephellyel működnek.

7 7 A gyógypedagógiai ellátás helyzete Az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű tanulókat a nevelési-oktatási intézmények a meglévő személyi- és tárgyi feltételeiknek megfelelően látják el a szakértői bizottság szakvéleménye alapján. Ahol az intézmény nem rendelkezik a tanuló fogyatékosságának megfelelő végzettségű gyógypedagógussal, ott az utazó gyógypedagógusok bevonásával oldják meg a feladatot. Azoknak a súlyosabban sérült tanulóknak az oktatását, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján integráltan nem oktathatóak, azokat a szegregált oktatásra létrehozott nevelési-oktatási intézményekben kell elhelyezni. Megyénkben három intézmény látja el a feladatot: a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Martin János Szakképző Iskola. A fenti intézmények által ellátott tanulói létszám 425 fő, 954 fő és 372 fő. A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI a feladatát a miskolci óvodás és általános iskolai tanulók körében végzi, több telephelyen. Az óvodás gyermekek integrált ellátását a gyermeket fogadó óvodákban látják el, utazó gyógypedagógiai ellátás keretében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő, Speciális Szakiskola, Kollégium és EGYMI Girincs székhellyel működik és tagiskolái vannak Kurityánban, Ózdon, Sályban, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Tornanádaskán. Az intézményt igénybe vevő tanulók többsége bentlakásos formában tesz eleget a tankötelezettségi előírásoknak. A Sályi Tagiskola a mozgásjavító feladatokat országos beiskolázási körzettel látja el. A Martin János Szakképző Iskola az általános iskolát végzett és szegregált oktatást igénylő tanulókat juttatja szakképzettséghez. Az iskola a 2013/2014. tanévtől a Köznevelési Hídprogramra kijelölt egyik intézmény. A pedagógiai szakszolgálatban bekövetkezett változások A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás új alapokra helyeződött a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A köznevelési törvény 18. -a szerinti szakszolgálati tevékenységi körbe tartozó mind a tíz szakszolgálati feladatot el kell látnia az

8 8 intézménynek. A szeptember 1. napjával megalakult a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat miskolci székhellyel és járásonkénti tagintézményekkel rendelkezik. A Gönci és a Putnoki Tankerületekben jelenleg folyik a tagintézmény kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtása. Az új megyei szakszolgálati intézmény megalakulásának időpontjáig a járási székhelyeken, és Felsőzsolcán működő szakszolgálati intézmények beolvadtak az új intézménybe, a meglévő tárgyi eszközök az új intézmény tárgyi eszközleltárába kerültek be, továbbá az itt foglalkoztatott közalkalmazottak átkerültek az új intézménybe. A nevelési-oktatási intézményekben eddig ellátott gyógytestnevelési feladatkör a megyei pedagógiai szakszolgálati intézménybe került át. Az intézmény személyi- és tárgyi feltételeiben jelenleg meglévő hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni kell. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás helyzete A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat 2013-ig az 1986-ban alapított Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, a Miskolc Megyei Jogú Város által 2005-ben alapított Városi Pedagógiai Intézet, valamint a megyében működő többcélú kistérségi társulások láttak el. A pedagógiai szakmai szolgáltatás munkájának szakmai tartalmát, szervezeti kereteit jogszabályok határozzák meg, melyek az elmúlt 1-2 évben alapjaiban változtatták meg a szakmai szolgáltatás feladatait, működését. A jogszabályi kereteket a köznevelési törvény 19. -a, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet szabja meg. A megváltozott jogszabályi környezet megyénként, illetve a fővárosban csak egy állami fenntartású pedagógiai intézet működését teszi lehetővé. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Városi Pedagógiai Intézet megszűnt. A jogszabályi előírások alapján a pedagógiai-szakmai szolgáltatások egy részét országos szinten kell ellátni, a többi feladatot pedig megyei szinten. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások közül megyei szinten kell ellátni a szaktanácsadást, tantárgygondozást, a pedagógiai értékelést, a pedagógiai tájékoztatást, a tanügy-igazgatási szolgáltatást, a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, önképzésének segítését, a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezését és összehangolását, a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetését.

9 9 A Megyei Pedagógiai Intézet a jogszabályban meghatározottakon túl Akkreditált Kiváló Tehetségpont -ként működik. Az elmúlt időszakban több TÁMOP projektben vett részt, mely az oktatás minőségének fejlesztését célozza. A szaktanácsadók kiválasztását amelyet eddig a pedagógiai intézet végzett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) látja el a továbbiakban, továbbá a szaktanácsadói névjegyzéket is az OFI vezeti. Budapest, szeptember 2.

10 10 1. táblázat: Általános iskolák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Tankerület Intézmények, tagintézmények száma (db) Pedagógusok létszáma (fő) Egyéb alkalmazottak létszáma (fő) Tanulói létszám (fő) Cigándi Edelényi Encsi Gönci Kazincbarcikai Mezőcsáti Mezőkövesdi Miskolci ,8 150, Ózdi , Putnoki 5 115, Sátoraljaújhelyi Sárospataki Szerencsi , Szikszói , Tiszaújvárosi Tokaji Összesen: ,6 828,

11 11 2. táblázat: Szakképzés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Edelényi Encsi Tankerület Kazincbarcikai Mezőkövesdi Miskolci Ózdi Sátoraljaújhelyi Szerencsi Intézmény Laki Körzeti Általános Iskola és Szakiskola Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encsi Aba Sámuel Szakiskola Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (két tagiskolával) Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola* Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Martin János Szakképző Iskola Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola Miskolci Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola Miskolci Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Bőcsi Általános Iskola és Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (egy tagiskolával) Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola és Szakiskola* Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (egy tagintézménnyel) Szerencsi Szakképző Iskola Szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola*

12 Tiszaújvárosi 12 Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Megjegyzés: A *-gal jelölt négy intézmény nem a megyeszékhelyi tankerülethez tartozik.

13 13 3. táblázat: Kollégiumok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Város Encs Kazincbarcika Mezőkövesd Miskolc Ózd Sárospatak Szerencs Tiszaújváros Tokaj Intézmény Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium* Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium* Bayer Róbert Kollégium Karacs Teréz Középiskolai Leánykollégium* Miskolci Petőfi Sándor Fiúkollégium* Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium* Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola és Kollégium* Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium (Teleki Tehetséggondozó Kollégiumi Tagintézmény)* Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium* Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Szerencsi Középiskolai Kollégium Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium* Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium* Megjegyzés: A *-gal jelölt kollégiumok megyeszékhelyi tankerülethez tartoznak.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. március 31. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények

A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A Projektben beszerzett eszközök, és érintett intézmények A projekt során a város 47 oktatási intézményében valósult meg az informatikai infrastruktúra javítása, melynek során beszerzésre kerültek a következő

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlések 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerepe Heves megyében, jövőbeni céljai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24.

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24. Tájékoztató a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Borsod-Abaúj-Zemplén megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA november 17., december 15., december 18. (rendkívüli ülés) TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. február 17. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2011. (II. 18.)

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) Oktatásért Felelős Államtitkárság A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (felkészülés a törvény alkalmazására) 2012. március 2. Zalaegerszeg Dr. Madarász Hedvig 1 Alapvetés Kerettörvény jelleg

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI FŐOSZTÁLY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI FŐOSZTÁLY KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI FŐOSZTÁLY Ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának 2012. évi ellenőrzéseiről A 2012-ben lefolytatott hatósági

Részletesebben

Tájékoztató. a 2013/2014-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2013. szeptember 26. Előterjesztő: Alpolgármester

Tájékoztató. a 2013/2014-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2013. szeptember 26. Előterjesztő: Alpolgármester Tájékoztató a 2013/2014-es tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól Ózd, 2013. szeptember 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési csoport

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma XX.4.17. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete OM azonosító: 0766 Dr. Mez Ferenc - Thúry György

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által működtetett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. április 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 6/2011. (V. 4.)

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I.

Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. Az önkormányzatok szerepe a közoktatásban Önkormányzat, mint a közoktatási feladatellátás címzettje I. A helyi önkormányzatok közoktatási feladat-ellátási kötelezettségüket az alábbiak szerint láthatják

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Akkreditált egyedi érettségi vizsgatárgyak jegyzéke 2011.07.05. A vizsga szintje.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Akkreditált egyedi érettségi vizsgatárgyak jegyzéke 2011.07.05. A vizsga szintje. tárgy tárgy neve középiskola neve, 1. 6240/2003. közismereti Angol irodalom BME Nemzetközi Gimnázium 1117 Budapest, Bogdánfy u. 5/B emelt szint tárgyból utoljára a 2007. május-júniusi ban szervezhető érettségi

Részletesebben

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI

AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI AZ ÁLLAMI INTÉZMÉNY- FENNTARTÁS ÚJ KERETEI Szekszárd, 2013. április 18. GERZSEI PÉTER IGAZGATÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT SZEKSZÁRDI TANKERÜLET 2013. JANUÁR 01. A nemzeg köznevelésről szóló

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében

Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Jelenben a jövő A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakítása Pest megyében 2013. április 29. Pomáz épület átadásának 10. évfordulója Jogszabályi

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója

A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója A KÖZNEVELÉS ÚJ RENDSZERE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Fülöp-Bornemisza Szilvia tankerületi igazgató KLIK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban

SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban SNI gondozás Változások a jogszabályi háttérben és a szakmai gyakorlatban Csibi Enikő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet szakszolgálati igazgatóhelyettes, bizottságvezető 2012. november 12.

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat

12/2007. (III.14) OKM rendelet. II. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása. Önkormányzati fenntartók BB javaslat 1. 1. Forráskút Község Általános és Alapfokú Művészeti 040226 68 807 68 807 2. 2. Balassagyarmat Város Szondi György és Szakiskola 032308 315 597 315 597 3. 3. Pécs Megyei Jogú Város Éltes Mátyás Általános,

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2008. november 27., december 18. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P Í T Ó O K I R A T (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 1./ Az intézmény neve és székhelye, telephelye: Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely,

Részletesebben

A köznevelés megújítását támogató szerepek és szervezetek valamint fejlesztés irányai

A köznevelés megújítását támogató szerepek és szervezetek valamint fejlesztés irányai Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság A köznevelés megújítását támogató szerepek és szervezetek valamint fejlesztés irányai Pölöskei Gáborné Köznevelési Intézményrendszer

Részletesebben

Kegyes Jenő 504-713 508-054 504-721

Kegyes Jenő 504-713 508-054 504-721 Általános Iskolák Önkormányzati fenntartású Bársony János Általános 3531 Mc.,Bársony J. u. 27/a. E-mail: ighelyettes@barsonyjmiskolc.sulinet.hu Kegyes Jenő 504-713 508-054 504-721 13.Sz. Hunyadi Mátyás

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. március 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 48/2012.(III.29.) sz. önkormányzati határozat: A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

3. Megyei köznevelés-fejlesztési terv

3. Megyei köznevelés-fejlesztési terv 3. Megyei köznevelés-fejlesztési terv Óvodai feladatellátás (380. oldal) A megyében Papkeszi, Litér, Felsőőrs, Alsóörs, Balatonfüred (2 feladat ellátási helyen), Nyírád, Berhida, Ősi, Balatonalmádi, Csopak,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás:

Szakosított ellátás: - tartós bentlakásos, ápolástgondozást. nyújtó, pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátás: szociális intézmény neve, címe fenntartója szolgáltatásai elérhetısége Idısek 3916 Bodrogkeresztúr, Kastély köz 18. Idısek 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 4. Idısek 3743 Ormosbánya, Ady Endre u. 33. Idısek

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. Intézmény: intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat. Intézmény: intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Pályázati azonosító: Pályázó: Intézmény: OM: 202791 Szervezeti

Részletesebben

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások

Azonosító: 19610 Kitöltő: Pdf készítés: 2010-07-20/13:44. Fő űrlap Egyéb támogatások Fő űrlap Egyéb támogatások mennyisé Régi mutató Lemondás Pótigénylés Új mutató gi egyéb A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvény 8. számú melléklete

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben