A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK KEKSZ ERNŐ A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA INSPECTION THE LIMITED CAPABILITY OF MULTI-CHANNELS ANTI AIRCRAFT AIR-MISSILE SYSTEMS A Magyar Honvédség egyik fontos feladata a közeljövőben a nemzeti légvédelem korszerűsítése. A több célcsatornás légvédelmi rakétarendszerek alkalmazása lehetővé teszi a légvédelmi rendszer hatékonyságának növelését, bár ennek a rendszernek is vannak korlátozó tényezői. A rendszer alkalmazási lehetőségének korlátját a fázisvezérelt antennarácsok egyik működési sajátossága a másodlagos főnyaláb megjelenése behatárolja. Emiatt a harci alkalmazásuk csak különböző típusú rendszerek együttes alkalmazásával valósítható meg. The important task in the Hungarian Army modernization of air-defence system. The multi-channels anti aircraft air-missile systems improve the increase the efficiency of airdefence system, but this system have limitations factor. The multi-channels anti aircraft air-missile systems have phased array. One of the limitations come from the grating lobe. Therefore the system can use with different kind of antiaircraft systems. Bevezető A nemzeti légvédelem korszerűsítésének egyik területét a nagymagasságon, TMBD képességekkel rendelkező több célcsatornás légvédelmi rakéta architektúra lehetséges alkalmazása jelenti. A több célcsatornás architektúra egyik meghatározó eleme a fázisvezérelt antennarács, amely működési sajátosságaiból adódóan korlátozott alkalmazást tesz lehetővé. A másodlagos főnyaláb megjelenése következtében a harci alkalmazás ezért csak különböző típusú rendszerek együttes alkalmazásával valósítható meg. 145

2 VÉDELMI ELEKTRONIKA Az elmúlt évek konfliktus helyzeteinek elemzése alapján megállapítható a légierő és légvédelmi csapatok kulcsfontosságú szerepe. A konfliktusok elemzése során a katonai vezetők felismertek olyan törvényszerűségeket, elveket, amelyek hozzájárultak a győzelem kivívásához. 1 A levont konzekvencia alapján kitűnik, az első és legfontosabb feladat a légi fölény megszerzése, a légtér biztosítása, a szárazföldi csapatok légi támogatása és légvédelme. Ezen hadműveletek eredményes végrehajtása bonyolult feladatok elé állítja a légierő és légvédelem csapatait. A szeptember 11-i terrortámadás óta új elemek jelentek meg a nemzetközi terrorizmusban valamint az ellene folyó harcban is. A terroristák módszerei kiszélesedtek, a légtérből indított terrortámadások komoly veszélyeket jelentenek a nagyobb földi létesítményekre, ezzel félelmet keltve a társadalomban. Ezek a tények bonyolult és nehéz feladatok elé állítja a légtérellenőrzést, a légierőt és a légvédelmet egyaránt. A Magyar Honvédségnél rendszeresített légvédelmi eszközökkel napról, napra nagyobb kihívást jelent a légvédelmi csapatok számára a kor követelményszintnek megfelelő hatékonysággal biztosítani a légtér megbízható oltalmazását. A haderőreform célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a légvédelem korszerűsítése. A kialakításra kerülő új korszerű légvédelmi rendszerben a vadászrepülők mellett elengedhetetlenül szükséges a földi telepítésű légvédelmi rakéta eszközök, valamint ezek tűzvezető eszközeinek modernizálása. Az új rendszerben a légvédelmi rakéta eszközök bázisát egyértelműen az új generációs több célcsatornás légvédelmi rakéta komplexumokkal szükséges megoldani. Mivel a Magyar Honvédség jelenleg nem rendelkezik földi telepítésű több célcsatornás légvédelmi rakéta komplexummal, ezért nem rendelkezünk ilyen irányú tudásanyaggal és tapasztalatokkal ezen a területen. Szükséges megvizsgálni és kidolgozni a több célcsatornás komplexumok magyarországi alkalmazásának alapelveit és lehetőségeit, szem előtt tartva a NATO tagságból adódó speciális követelményeket is. A fent leírt események, valamint a Magyar Honvédség jelenlegi helyzete aktuálissá teszi a felmerült problémákra a megoldás keresését; a tudo- 1 Dr. Ruttai László Horváth Mihály: A földi telepítésű légvédelem alapjai p

3 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK mány jelenlegi eredményeinek és a tudományos kutatás módszereinek minél szélesebb körű alkalmazásával. Ehhez fontos és elengedhetetlen feladat a több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok működési sajátosságainak, tűzvezetésének és alkalmazását befolyásoló tényezőinek részletes elemzése. A vizsgálatoknál a légvédelem jelenlegi helyzetéből kell kiindulnunk, szem előtt tartva a több célcsatornás és hagyományos légvédelmi rakéta eszközök együttes alkalmazásának lehetőségeit, a NATO légvédelmi rendszerével együttműködve. A több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok specifikusan képesek egy időben több ellenséges légi cél ellen harctevékenységet folytatni. Ez azt jelenti, hogy a komplexum egy időben több ellenséges légi cél követését, megsemmisítését, célonként egy vagy több rakéta rávezetésével biztosítja. Ha összehasonlítjuk a hagyományos egy cél és két vagy három rakétacsatornás komplexumokkal, akkor belátható hogy a több célcsatornás komplexumok lényegesen jobb hatásfokkal rendelkeznek. Így elvileg egy hat célcsatornás komplexummal hat hagyományos, egy célcsatornás komplexumot lehet kiváltani, ez minimum hatszor kevesebb kezelőszemélyzetet és hatod annyi energia felhasználást jelent! A több célcsatornás rendszerek cél felderítési és célkövetési sajátosságai A több célcsatornás légvédelmi architektúrák olyan mérő és irányító elemmel ez egy többrendeltetésű rádiólokátor állomás kell rendelkeznie, amely egyszerre alkalmas a célok kutatására, felderítésére, elfogására, felismerésére és követésére, valamint a célcsatornák számának megfelelő számú rakéta irányítására. 147

4 VÉDELMI ELEKTRONIKA Ezen feladat végrehajtása során a több célcsatornás komplexumok bonyolultabb célkövetési algoritmusokat használnak, ezért nélkülözhetetlen a korszerű számítástechnikai eszközök alkalmazása. A cél paraméterek egyidejű mérése a hagyományos térletapogatású antennarendszerekkel már nem valósítható meg. A célok méréséhez a karakterisztikák maximumait (vagy minimumait) kell a célokra irányítani, ehhez több tonnás antenna szerkezeteknek kell a helyzetét változtatni a másodperc tört része alatt. A fázisvezérelt antennák képesek a másodperc tört része alatt az antenna fő sugárzási irányát megváltoztatni az antennaszerkezet mechanikai elmozdítása nélkül. A fázisvezérelt antennarácsokat tartalmazó berendezések alkalmasak gyorsan, nagy pontossággal különböző irányú céltárgyak paramétereik meghatározására és követésére. A légvédelmi rakétakomplexumokban történő alkalmazásuk esetén, a célok felderítésén és követésén túl képesek a légvédelmi rakéták követésére, valamint a célba juttatáshoz szükséges vezérlés megvalósítására is. A fázisvezérelt antennák működéséből következik, hogy tetszőleges nyaláb élességi szög is kialakítható, ez pedig megkönnyíti a felderítés, illetve a célkövetés által támasztott követelmények megvalósítását. A nyaláb élességi szög meghatározásához vizsgáljunk meg egy fázisvezérelt antennasort. A távoltéri térerősség a következő összefüggéssel határozható meg: N sin 1 s sin E 2 1 sin 1 ssin 2 Ahol: N a sugárzó elemek száma 1 - az első elem táplálási fázisa - az elemi sugárzók elektromos távolsága Nx x -el határoz- s az elemi sugárzók mechanikai távolsága sin Nx Az összefüggés sin x alakú, amely jó közelítéssel az ható meg. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy egy antenna rácsban több ezer sugárzót is elhelyeznek, akkor az összefüggés alapján egyér- 148

5 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK telmű a térerősség-maximum irányának az elemszámtól való függése. A nyaláb élességet a következő összefüggés határozza meg: N E sin ( 1 s sin ) ( ) 2 E 1 max( ) N sin ( 1 s sin ) 2 Az összefüggésből megállapítható a nyalábélesség elemszámtól való függése. Ezért nagyobb elemszámhoz élesebb nyaláb tartozik. A fázisvezérelt antennarácsok másik fontos tulajdonsága, hogy a fő sugárzási iránytól való eltérés esetén megváltozik a nyaláb élességi szöge. A nyaláb élesség viszont alapvetően az antennarácsban szereplő elemek számától függ. Nyalábélesség n db számú elemi sugárzó esetén Nyalábélesség 2n db számú elemi sugárzó Nyalábélesség változása a lengetés folyamán Fontos feladat tehát, hogy a cél követés és rakétarávezetés során a megfelelő felbontóképesség és jelfeldolgozás eléréséhez ezt a megfelelő nyaláb élességi szöge biztosítsa. Ha tehát a nyaláb lengetés során állan- 149

6 VÉDELMI ELEKTRONIKA dó nyaláb élesség szükséges, ehhez változtatni kell az antennarácsban a sugárzó elemek számát. A fázisvezérelt antennarács előnyös tulajdonsága, hogy bármikor könnyen megváltoztatható a nyalábélességi szög, ezáltal lehetőség nyílik más nyaláb élességet alkalmazni felderítésnél, valamint célkövetés illetve rávezetés esetén. A nyaláb élességet azonban meghatározza az elemek száma és a sugárzási irány. Az antennarács a sérüléseket nehezen viseli, mivel sérült antennarészek esetén nehezen kontrollálhatók a sugárzás paraméterei. Ezért különösen fontos feladat a fázisvezérelt antennarács sértetlenségének biztosítása. A fázisvezérelt antennarácsok számos előnyös paramétere mellett van egy hátrányos tulajdonsága is; ez a Grating lobe vagyis a másodlagos főnyaláb kialakulásának lehetősége. Vizsgáljuk meg a fázisvezérelt antennák nyalábját meghatározó matematikai összefüggést. A fázisvezérelt antennarács egy sora által képzett sugár nyalábot a következő összefüggés határozza meg: N s sin k 2 ahol: N antennarács elemi sugárzóinak száma - az elemi sugárzók táplálási fázis különbsége - az elemi sugárzók elektromos távolsága s az elemi sugárzók mechanikai távolsága - a karakterisztika iránya az antennarácshoz képest k= 1, 2, Látható hogy az egyenletnek k= 1, 2, stb. értékeknél is van megoldása! Ez azt jelenti, hogy ezeknél az értékeknél megjelenik még egy, úgynevezett másodlagos főnyaláb. Ugyanis a fősugárzási irány max arcsin s ssin m sin g 2k vagyis ahol: m elsődleges főnyaláb g másodlagos főnyaláb összefüggéssel adható meg. 150

7 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK A másodlagos főnyaláb megjelenése miatt a vevő kimenetén nem lehet eldönteni, hogy melyik nyalábbal mértük a célt, vagyis gyakorlatilag nem valósítható meg a cél egzakt mérése. A megoldás 2 g kereséséhez helyettesítsük be a összefüggést a fenti összefüggésbe; ahol - m hullámhossz. 2 ssin m sin g 2k Így: ; abban az esetben sin m sin g ha k=1 mivel s látható, hogy a két nyaláb a hullámhossz és az elemek távolságának függvénye. s s s 2 2 A fenti összefüggésből következik, hogy amennyiben az antenna rács elemeinek távolságát a hullámhossz felére vagy annál kisebb távolságra helyezik el egymáshoz képest, akkor nem jelenik meg a Grating lobe, vagyis nem alakul ki másodlagos főnyaláb az antennanyaláb mozgatása során. Lehetőségünk van a nyalábot az antennára merőleges irányhoz képest 90-os szögben, azaz 180-os térészben mozgatni. Ezt a feltételt azonban meglehetősen nehéz teljesíteni, hiszen ezek a lokátorok GHz-es tartományban működnek, ami azt jelenti, hogy a hullámhossz cm-es 151

8 VÉDELMI ELEKTRONIKA tartományba esik és az esetek többségében az antenna rács elemeit nem lehet ilyen közel építeni egymáshoz. Gyakorlati kompromisszum az elemek távolságát s 0,7 értékre választani, ekkor az antennára merőleges irányhoz képest 60 vagyis összesen 120-os nyalábmozgatás lehetséges anélkül hogy kialakulna a Grating lobe, vagyis nem jelenik meg a másodlagos főnyaláb. A fázisvezérelt antennarácsok tervezése és gyártása során többnyire ezt az elvet követik. A több célcsatornás komplexumok antennarendszereit általában nem mozgatják mechanikusan a telepítés után, mivel az amúgy is bonyolult antennanyaláb vezérlés és célkövetési algoritmus nehézkessé teszi az antenna rendszer mozgatását. Ebből adódóan a több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok mindegyike csak korlátozott zónában alkalmazható az adott harcrendi változat esetén. Ez azt jelenti, hogy a fő lőirányhoz képest 60-os szögben képes az ellenséges légi eszközök felderítésére, követésére és a rakéták irányítására. Ez a tény több problémát is felvet a harci alkalmazás során. 037 L L L H L25 B MEZ A Információs blokk 152

9 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK 120º A több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok a fő lőirányban 120-os szektorban képesek a harctevékenység végrehajtására, vagyis a hátsó irányból 240-os szögben védtelen. Ezekből az irányokból nem képes önmaga oltalmazására. Szükséges tehát a több célcsatornás komplexumok kisegítő oltalmazásáról gondoskodni. A harcrend kialakítása Amennyiben körkörös oltalmazást kell megvalósítani úgy a védendő objektum kiterjedésétől függően a feladat elméletileg minimum 3 feladat függvényében esetleg 4-6 több célcsatornás komplexum alkalmazásával megoldható. A három komplexumot úgy kell elhelyezni, hogy a komplexumok fő tüzelési irányai egymáshoz képest 120-os szöget zárjanak be. Az eszközök helyének meghatározásánál biztosítani kell, hogy a légi ellenség feladat végrehajtás terepszakaszának távolsága kisebb legyen a légvédelmi eszköz oltalmazási szektorának távoli határánál. 153

10 VÉDELMI ELEKTRONIKA 120º 12 0º 120º Oltalmazandó objektum KUB Elhelyezési vázlat szektoros harcrend esetén Ugyanakkor meg kell vizsgálni a kölcsönös oltalmazás lehetőségét is. Az oltalmazott objektum vagy terület kiterjedése meghatározza az alkalmazandó több célcsatornás berendezések számát és egymáshoz képesti távolságát olyan számvetéssel, hogy biztosított legyen a kölcsönös oltalmazás. Ebben az esetben a több célcsatornás komplexumok kielégítően biztosítják a kölcsönös oltalmazást, így nem szükséges hagyományos légvédelmi eszközök alkalmazás. 154 Több célcsatornás eszközök együttes alkalmazása hagyományos légvédelmi eszközökkel Amennyiben az adott feladat végrehajtása szektoros, vagy vonalas harcrend kialakítását követeli meg, ebben az esetben feltétlenül gondoskodni kell a több célcsatornás légvédelmi eszközök kisegítő oltalmazásáról. Ebben az esetben értelem szerűen úgy kell elhelyezni a több célcsatornás légvédelmi eszközöket, hogy a fő lőirányuk a légi ellenség várható légitámadásának irányába essen. Emellett gondoskodni kell a komple-

11 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK xumok oltalmazásáról a hátsó irányból. Erre a feladatra célszerű a közepes vagy kis hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexumokat alkalmazása. Ezeknek az eszközöknek az elhelyezését és mennyiségét a harcrend kiterjedése, az eszközök oltalmazási paraméterei, valamint tűzsűrűség határozza meg. Ezeknek az eszközöknek emellett illeszkedni kell az automatikus tűzvezető rendszerhez, valamint megfelelő zavarvédettséggel kell rendelkezniük. Természetesen lehetséges több típusú eszköz együttes alkalmazása is, ha teljesítik a fent leírt követelményeket. KUB 120º 120º 120º KUB A Magyar Honvédségnél jelenleg rendszeresített légvédelmi eszközöket figyelembe véve, ilyen feladat megoldására tökéletesen alkalmas például egy KUB üteg. A KUB komplexumok modernizálást követően alkalmasak a NATO jelenlegi rendszerében a feladatok végrehajtására. Az átalakítást követően a komplexumok rendelkeznek mindazon paraméterekkel, melyek szükségesek ahhoz, hogy több célcsatornás légvédelmi eszközökkel közös harcrendet alakítsanak ki. A KUB üteg az oltalmazáson túlmenően képes a több célcsatornás eszköz kismagasságú támogatására is. A több célcsatornás komlexumok alkalmasak rakéta elhárítási feladatok megoldására is. Ezek az eszközök a föld-föld típusú rakéták várható támadás irányának meghatározása után, lehetővé teszik a föld-föld típusú harcászati rakéták elfogását és megsemmisítését. Miután különböző típusú rakéták tartozna egy irányítási rendszerhez, ez lehetőséget biztosít különböző repülési paraméterű céltárgyak elfogására és megsemmisítésére. A különböző típusú rakétákat különböző 155

12 VÉDELMI ELEKTRONIKA méretetek és repülési paraméterek jellemeznek, melyek különböző aerodinamikai tulajdonságokkal társulnak. Ez kiszélesíti az alkalmazási lehetőségeket. A rakéta eszközök elleni alkalmazáshoz feltétlenül szükséges a központi automatizált irányítórendszerhez történő kapcsolódás a felderítés kezdeti paramétereinek meghatározása céljából. Természetesen a több célcsatornás komplexumok kisegítő oltalmazásáról ebben az esetben is gondoskodni kell. 156 Összefoglalás Összegezve az elvégzett elemzések tapasztalatait, megállapítható, hogy a több célcsatornás légvédelmi rakéta rendszerekkel célszerű olyan harcrend kialakítása, amelyben nem csak több célcsatornás berendezések helyezkednek el. A több célcsatornás rendszerek alkalmazásának tehát alapfeltétele a légvédelmi rendszer más légvédelmi komplexummal történő együttes alkalmazása. Létezik olyan elvi harcrend kialakítási megoldás is, mely csak több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumokat tartalmaz, ám ez meglehetősen drága és nem minden esetben kivitelezhető megoldás. A Magyar Honvédségben kialakításra kerülő új légvédelmi rendszerben, melynek bázisát a több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok kell hogy képezzék, továbbra is szükség van a hagyományos légvédelmi

13 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK eszközökre. A Magyar Honvédségnél rendszeresített eszközök alkalmasak a több célcsatornás berendezésekkel való együttműködésre, illetve közös harcrendben történő alkalmazásra. 157

14 VÉDELMI ELEKTRONIKA Felhasznált irodalom 1. Dr. Ruttai László Horváth Mihály: A földi telepítésű légvédelem alapjai 2. Field Manual US army Air Defense operations. Washington DC: Headquaters of the Army, Rad und Kettenfahrzenge der Bundeswehr in den 90er Jahren, 4. Truppenpraxis, 1996/9 5. Dr. Mészáros Gyula Dr. Szekeres István: Az Öböl-háború kulisszatitkai (A légierő harci alkalmazása az Öböl-háborúban) 1993 HV 158

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lamper László nyá.mk.örgy MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA Az utóbbi években a légierő és ezen belül a légvédelmi rakétacsapatok is teljesen új helyzetbe kerültek, hiszen az elmúlt évek háborúinak tapasztalatai azt bizonyítják,

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Energetika, környezetvédelem alprojekt Fókuszáló napkollektor fejlesztése Divós Ferenc, Németh

Részletesebben

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN

KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Fürjes János Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem furjes.janos@chello.hu KORSZERŰ RÁDIÓFELDERÍTÉS KIHÍVÁSAI AZ INFORMÁCIÓS MŰVELETEKBEN Absztrakt Az új biztonságpolitikai

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A TÜZÉRSÉG HARCI ALKALMAZÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉJSZAKA SPECIFICITIES OF COMBAT APPLICATION OF THE ARTILLERY AT NIGHT A tüzérségnek készen kell lenni arra, hogy a műveletekben folyamatos támogatást nyújtson

Részletesebben

A LÉGVÉDELMI RAKÉTA KOMPLEXUMOK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, A PERSPEKTIVIKUS RENDSZEREK JELLEMZŐI

A LÉGVÉDELMI RAKÉTA KOMPLEXUMOK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, A PERSPEKTIVIKUS RENDSZEREK JELLEMZŐI A LÉGVÉDELMI RAKÉTA KOMPLEXUMOK KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE, A PERSPEKTIVIKUS RENDSZEREK JELLEMZŐI Gáspár Zoltán 1 A légvédelmi rakéta komplexumok megjelenéséhez két tudományos előfeltételnek kellett teljesülnie:

Részletesebben

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat

Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Honvéd altiszt Repülésbiztosító ágazat Az ágazatra felvételt nyert hallgatók a képzés folyamán megszerzik azokat a szakismereteket, melyek a légijárművek (repülőgépek, helikopterek) biztonságos le-, és

Részletesebben

Ipari Elektronika Project. Kft

Ipari Elektronika Project. Kft Ipari Elektronika Project Tervező és Kivitelező Kft µs- C 0/4-20mATransmitter (VK-TEMP 2006) Kezelési leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 2. KALIBRÁCIÓ... 1 3. MŰKÖDÉS... 2 4. SORKAPOCS BEKÖTÉS...

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella ADAÉKOK A KÖZMÚTBÓ (SŐ RÉSZ): A VOT ONI ÉGVÉDMI CSAPATOK ARCTVÉKNYSÉGI FORMÁI BVZTÉS Minden hadelméletben kardinális kérdésnek számítanak a (had)műveletekkel

Részletesebben

Románia nemzeti védelmi stratégiája

Románia nemzeti védelmi stratégiája 38 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2011. FEBRUÁR Tóth Sándor Románia nemzeti védelmi stratégiája Jelen írásában a szerzõ Románia nemzeti védelmi stratégiáját ismerteti és elemzi, illetve helyezi el a román stratégiaalkotási

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

Elektromechanikai rendszerek szimulációja

Elektromechanikai rendszerek szimulációja Kandó Polytechnic of Technology Institute of Informatics Kóré László Elektromechanikai rendszerek szimulációja I Budapest 1997 Tartalom 1.MINTAPÉLDÁK...2 1.1 IDEÁLIS EGYENÁRAMÚ MOTOR FESZÜLTSÉG-SZÖGSEBESSÉG

Részletesebben

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey 1. Mérés célja Az ISM és U-NII sávok közkedvelt használata, az egyre dizájnosabb és olcsóbb Wi- Wi képes eszközök megjelenése, dinamikus elterjedésnek indította

Részletesebben

ANTENNA NYERESÉG ÉS IRÁNYKARAKTERISZTIKA

ANTENNA NYERESÉG ÉS IRÁNYKARAKTERISZTIKA ZÉCHENYI ITVÁN EGYETEM GÉÉZMÉRNÖKI, INFORMAKIAI É VILLAMOMÉRNÖKI KAR TÁVKÖZLÉI TANZÉK Elméleti összefoglaló Labor gyakorlat (NGB_TA9_) 6. laboratóriumi gyakorlathoz ANTENNA NYEREÉG É IRÁNYKARAKTERIZTIKA

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára Árvai László, Doktorandusz, ZMNE Tartalom Fejezet Témakör 1. Vezető nélküli repülőeszközök 2. Inerciális mérőrendszerek feladata

Részletesebben

RFID technológia használhatóságának vizsgálata a vasúti áruszállítás során

RFID technológia használhatóságának vizsgálata a vasúti áruszállítás során RFID technológia használhatóságának vizsgálata a vasúti áruszállítás során Ficsor Emese Doktorandusz hallgató I. évfolyam Témavezető: Prof. Dr. Illés Béla Tanszékvezető Nemzetközi Gépészeti Találkozó Kolozsvár,

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

Mérés és adatgyűjtés

Mérés és adatgyűjtés Mérés és adatgyűjtés 7. óra Mingesz Róbert Szegedi Tudományegyetem 2013. április 11. MA - 7. óra Verzió: 2.2 Utolsó frissítés: 2013. április 10. 1/37 Tartalom I 1 Szenzorok 2 Hőmérséklet mérése 3 Fény

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

A forgójeladók mechanikai kialakítása

A forgójeladók mechanikai kialakítása A forgójeladók mechanikai kialakítása A különböző gyártók néhány szabványos kiviteltől eltekintve nagy forma- és méretválasztékban kínálják termékeiket. Az elektromos illesztéshez hasonlóan a mechanikai

Részletesebben

A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL DESIGN AND DEVELOPMENT PHASES OF MEADS

A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL DESIGN AND DEVELOPMENT PHASES OF MEADS REPÜLİ MŐSZAKI DR. FORGON MIKÓS LAMPER LÁSZLÓ A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL DESIGN AND DEVELOPMENT PHASES OF MEADS A légvédelmi rakétakomplexum tervezése

Részletesebben

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének

6. Függvények. Legyen függvény és nem üreshalmaz. A függvényt az f K-ra való kiterjesztésének 6. Függvények I. Elméleti összefoglaló A függvény fogalma, értelmezési tartomány, képhalmaz, értékkészlet Legyen az A és B halmaz egyike sem üreshalmaz. Ha az A halmaz minden egyes eleméhez hozzárendeljük

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN 9. ELŐADÁS ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A logisztikai rendszerek irányításához szükség van az adatok továbbítására a rendszer különböző elemei között. Ezt a feladatot a különböző adatátviteli

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

7. Koordináta méréstechnika

7. Koordináta méréstechnika 7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még

Részletesebben

ANTENNAMÉRÉSEK. Leírás R12C - ANTENNAMÉRÉSEK ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA

ANTENNAMÉRÉSEK. Leírás R12C - ANTENNAMÉRÉSEK ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA Leírás ANTENNAMÉRÉSEK R12C - ANTENNAMÉRÉSEK ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA R1 - A TÉRBELI RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK KUTATÁSA BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék 1. A DOKUMENTUM POZICIONÁLÁSA...

Részletesebben

ANTENNAMÉRÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE

ANTENNAMÉRÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE Leírás ANTENNAMÉRÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE R12A - ANTENNAMÉRÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA R1 - A TÉRBELI RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK KUTATÁSA BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER

AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER AZ ÁRPÁD-M1 AUTOMATIZÁLT TÜZÉRSÉGI TŰZVEZETŐ RENDSZER Az ÁRPÁD M1 rendszer kifejlesztésének fő célja: a szovjet MASINA tűzvezető rendszer elavult második generációs számítástechnikai eszközeinek kiváltása

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elektronika 2. TFBE1302 Mérőműszerek Analóg elektronika Feszültség és áram mérése Feszültségmérő: V U R 1 I 1 igen nagy belső ellenállású mérőműszer párhuzamosan kapcsolandó a mérendő alkatrésszel R 3

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet a legmodernebb eszközökkel Intelligens és célirányos információ akkor és ahogy Ön szeretné Napjainkban már végtelen

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

Zárójelentés. Az autonóm mobil eszközök felhasználási területei, irányítási módszerek

Zárójelentés. Az autonóm mobil eszközök felhasználási területei, irányítási módszerek Zárójelentés Az autonóm mobil eszközök felhasználási területei, irányítási módszerek Az autonóm mobil robotok elterjedése növekedést mutat napjainkban az egész hétköznapi felhasználástól kezdve az ember

Részletesebben

A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK KÉPZÉSBEN

A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK KÉPZÉSBEN IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Tibenszkyné Fórika Krisztina Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tibenszkyne.forika.krisztina@zmne.hu A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

ANTENNARENDSZEREK KUTATÁSA

ANTENNARENDSZEREK KUTATÁSA ANTENNARENDSZEREK KUTATÁSA R12A - ANTENNARENDSZEREK ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA R1 - A TÉRBELI RÁDIÓFREKVENCIÁS AZONOSÍTÁS LEHETŐSÉGEINEK KUTATÁSA BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék 1. A DOKUMENTUM POZICIONÁLÁSA...

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

Haszongépj. Németh. Huba. és s Fejlesztési Budapest. Kutatási. Knorr-Bremse. 2004. November 17. Knorr-Bremse 19.11.

Haszongépj. Németh. Huba. és s Fejlesztési Budapest. Kutatási. Knorr-Bremse. 2004. November 17. Knorr-Bremse 19.11. Haszongépj pjármű fékrendszer intelligens vezérl rlése Németh Huba Knorr-Bremse Kutatási és s Fejlesztési si Központ, Budapest 2004. November 17. Knorr-Bremse 19.11.2004 Huba Németh 1 Tartalom Motiváció

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Panel bekötési pontok:

Panel bekötési pontok: Panel bekötési pontok: 1.-2. Közös pont minden be és kimenethez 3. 24Vac, 7W terhelhetőségű kimenet külső eszközök táplálásához 4.-5. Közös pont minden be és kimenethez 6. 24Vac 10W kimenet figyelmeztető

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

Ph. D. értekezés tézisei

Ph. D. értekezés tézisei Ph. D. értekezés tézisei Szabó István: NAPELEMES TÁPELLÁTÓ RENDSZEREKBEN ALKALMAZOTT NÖVELT HATÁSFOKÚ, ANALÓG MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYKÖVETŐ ÁRAMKÖR ANALÍZISE Konzulens: dr. Szabó József Budapest, 1997.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

2.3 Mérési hibaforrások

2.3 Mérési hibaforrások A fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). A reflektált hőmérséklet

Részletesebben

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Nagy Norbert hallgató AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Az AHEAD (Advanced Hit Efficienty And Destruction, amely szó szerint lefordítva fokozott találati hatékonyságot és megsemmisítést jelent, de lényegében

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

Iránymérés adaptív antennarendszerrel

Iránymérés adaptív antennarendszerrel Iránymérés adaptív antennarendszerrel NÉMETH ANDRÁS ZMNE-BJKMFK, Katonai Távközlési és Telematikai Tanszék, anemeth@bjkmf.hu FOLKMANN VIKTOR Bonn Hungary Electronics Kft. folkmannv@freemail.hu Kulcsszavak:

Részletesebben

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer Harmadik generációs infra fűtőfilm forradalmian új fűtési rendszer Figyelmébe ajánljuk a Toma Family Mobil kft. által a magyar piacra bevezetett, forradalmian új technológiájú, kiváló minőségű elektromos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

A JAS 39 GRIPEN ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI KÉPESSÉGEI FEDÉLZETI ELEKTRONIKAI RENDSZEREK

A JAS 39 GRIPEN ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI KÉPESSÉGEI FEDÉLZETI ELEKTRONIKAI RENDSZEREK Dr. Kovács László A JAS 39 GRIPEN ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI KÉPESSÉGEI A repülés és így a modern katonai repülés is ma már elképzelhetetlen különböző elektronikai rendszerek és berendezések alkalmazása

Részletesebben

A rádióelektronikai háború új eszközei: a széttelepített rádiólokátor

A rádióelektronikai háború új eszközei: a széttelepített rádiólokátor A rádióelektronikai háború új eszközei: a széttelepített rádiólokátor DR. SERES GYÖRGY mérnök alezredes, a hadtudományok (haditechnika) kandidátusa A korszerű rádióelektronikai harc egyik nagy dilemmája:

Részletesebben

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER

MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER MIKADO MIKROMÉRETŰ, TÁVIRÁNYÍTÁSÚ FELDERÍTŐ RENDSZER Vincze Gyula 1 A Bundeswehr szakmai folyóirata a Strategie und Technik 2007. májusi számában bemutattak egy új, mikroméretű, távirányítású felderítő

Részletesebben

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc III. Mérés vezet je: Szabó Bálint Mérés dátuma: 2010. október 7. Leadás dátuma: 2010. október 20. 1. Mérés leírása A laboratóriumi mérés

Részletesebben

közelnavigációs és a leszállító rádiólokációs rendszerek.

közelnavigációs és a leszállító rádiólokációs rendszerek. Közelnavigációs és leszállító rádiónavigációs rendszerek Dr. Seres György mérnök alezredes, a hadtudomány (haditechnika) kandidátusa 1. ábra; Repülőtér körzeti diszpécser rádiólokátor-állomás 1 - körfelderítő

Részletesebben

SZEMLÉLETES RÉSZINFORMÁCIÓK INTEGRÁCIÓS PROBLÉMÁINAK VIZSGÁLATA A VIRTUÁLIS VALÓSÁGOT TEREMTŐ SZIMULÁTOROK ALAPJÁN

SZEMLÉLETES RÉSZINFORMÁCIÓK INTEGRÁCIÓS PROBLÉMÁINAK VIZSGÁLATA A VIRTUÁLIS VALÓSÁGOT TEREMTŐ SZIMULÁTOROK ALAPJÁN Cser Ádám ZMNE KMDI adam.cser@ge.com SZEMLÉLETES RÉSZINFORMÁCIÓK INTEGRÁCIÓS PROBLÉMÁINAK VIZSGÁLATA A VIRTUÁLIS VALÓSÁGOT TEREMTŐ SZIMULÁTOROK ALAPJÁN Absztrakt Az ember környezetét érzékszervein keresztül

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Kompenzációs kör vizsgálata. LabVIEW 7.1 4. előadás

Kompenzációs kör vizsgálata. LabVIEW 7.1 4. előadás Kompenzációs kör vizsgálata LabVIEW 7.1 4. előadás Dr. Iványi Miklósné, egyetemi tanár LabVIEW-7.1 EA-4/1 Mágneses hiszterézis mérése előírt kimeneti jel mellett DAQ Rn Un etalon ellenállás etalon ellenállás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják.

Részletesebben

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék 2014 Verseny felhívás: A Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Fizikai Intézet, Villamosmérnöki

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA

A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA IX. Évfolyam 2. szám - 2014. június BODORÓCZKI János bodoroczkijanos@gmail.com A MAGYAR KÜLÖNLEGES ERŐK LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk betekintést nyújt a szerző kutatásába, áttekinti a magyar

Részletesebben

Gondolatok a magyar légvédelemről

Gondolatok a magyar légvédelemről Gondolatok a magyar légvédelemről 1990. december 28. 1991. január 10. 1991. december 10. 1997. március 10. 2001. július 17. 2002. május 21. (érdemi válaszok nélkül) NYÍLT LEVÉL FÜR LAJOS HONVÉDELMI MINISZTERNEK

Részletesebben

IRÁNYÍTOTT ENERGIÁJÚ FEGYVEREK VESZÉLYEI A KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOKRA

IRÁNYÍTOTT ENERGIÁJÚ FEGYVEREK VESZÉLYEI A KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOKRA VI. Évfolyam 4. szám - 2011. december Papp Zoltán pappz.szeged@gmail.hu IRÁNYÍTOTT ENERGIÁJÚ FEGYVEREK VESZÉLYEI A KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOKRA Absztrakt Az információs társadalmat átszövő infokommunikációs

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

A mintavételezéses mérések alapjai

A mintavételezéses mérések alapjai A mintavételezéses mérések alapjai Sok mérési feladat során egy fizikai mennyiség időbeli változását kell meghatároznunk. Ha a folyamat lassan változik, akkor adott időpillanatokban elvégzett méréssel

Részletesebben

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS

FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA BEREK TAMÁS FELKÉSZÍTÉS AZ ABV VESZÉLY ELKERÜLÉSÉRE A FELKÉSZÍTÉS BÁZISA TRAINING TO AVOID NBC JEOPARDY A Magyar Honvédség új típusú feladatai

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

A TETSZŐLEGES IRÁNYÚ FELVÉTELEZÉS SUGÁRVÉDELMI KÉRDÉSEI MULTIFUNKCIÓS ORVOSI RÖNTGENBERENDEZÉSEKNÉL

A TETSZŐLEGES IRÁNYÚ FELVÉTELEZÉS SUGÁRVÉDELMI KÉRDÉSEI MULTIFUNKCIÓS ORVOSI RÖNTGENBERENDEZÉSEKNÉL A TETSZŐLEGES IRÁNYÚ FELVÉTELEZÉS SUGÁRVÉDELMI KÉRDÉSEI MULTIFUNKCIÓS ORVOSI RÖNTGENBERENDEZÉSEKNÉL Váradi Csaba, Ballay László, Porubszky Tamás Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései

A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései Pályázati azonosító: FAENERGH (REG-ND-09-2009-0023) A fafeldolgozás energiaszerkezetének vizsgálata és energiafelhasználási összefüggései VARGA Mihály 1, NÉMETH Gábor 1, KOCSIS Zoltán 1, BAKKI-NAGY Imre

Részletesebben

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ

MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ KL.: 00670/62. sz. SZIGORÚAN TITKOS!... sz. példány MELLÉKLETEK A HATÁRŐRIZETI SZABÁLYZATHOZ A BM HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KIADÁSA 1 9 6 3 \ Kapj á k : M iniszterhelyettesek H atárőrség 2500 pld.

Részletesebben

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató

INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület

Részletesebben

Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása az atomsíkok közti rácssíktávolságok alapján

Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása az atomsíkok közti rácssíktávolságok alapján Lövedékálló védőmellényekben alkalmazott ballisztikai kerámia azonosítása az atomsíkok közti rácssíktávolságok alapján Eur.Ing. Frank György c. docens SzVMSzK mérnök szakértő (B5, B6) Személy-, Vagyonvédelmi

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

ÜGYNÖKSÉG EMELŐBERENDEZÉSEK EMELŐBERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SZERVIZ

ÜGYNÖKSÉG EMELŐBERENDEZÉSEK EMELŐBERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SZERVIZ ÜGYNÖKSÉG EMELŐBERENDEZÉSEK EMELŐBERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SZERVIZ KÖZPONT A VÁLLALAT ÉS TELEPHELYEI ELMAS S.R.L. B-dul Griviţei nr.1y RO - 500177 Braşov J08/840/1991 C.U.I. RO 1115033 C.S. 4.100.000

Részletesebben

A LED, mint villamos alkatrész

A LED, mint villamos alkatrész LED tápegységek - LED, mint villamos alkatrész - LED, a törpefeszültségű áramkörben - közel feszültséggenerátoros táplálás és problémái - analóg disszipatív áramgenerátoros táplálás - kapcsolóüzemű áramgenerátoros

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

CHT& NSZT Hoeffding NET mom. stabilis. 2011. november 9.

CHT& NSZT Hoeffding NET mom. stabilis. 2011. november 9. CHT& NSZT Hoeffding NET mom. stabilis Becslések, határeloszlás tételek Székely Balázs 2011. november 9. CHT& NSZT Hoeffding NET mom. stabilis 1 CHT és NSZT 2 Hoeffding-egyenlőtlenség Alkalmazása: Beengedés

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben