A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK KEKSZ ERNŐ A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA INSPECTION THE LIMITED CAPABILITY OF MULTI-CHANNELS ANTI AIRCRAFT AIR-MISSILE SYSTEMS A Magyar Honvédség egyik fontos feladata a közeljövőben a nemzeti légvédelem korszerűsítése. A több célcsatornás légvédelmi rakétarendszerek alkalmazása lehetővé teszi a légvédelmi rendszer hatékonyságának növelését, bár ennek a rendszernek is vannak korlátozó tényezői. A rendszer alkalmazási lehetőségének korlátját a fázisvezérelt antennarácsok egyik működési sajátossága a másodlagos főnyaláb megjelenése behatárolja. Emiatt a harci alkalmazásuk csak különböző típusú rendszerek együttes alkalmazásával valósítható meg. The important task in the Hungarian Army modernization of air-defence system. The multi-channels anti aircraft air-missile systems improve the increase the efficiency of airdefence system, but this system have limitations factor. The multi-channels anti aircraft air-missile systems have phased array. One of the limitations come from the grating lobe. Therefore the system can use with different kind of antiaircraft systems. Bevezető A nemzeti légvédelem korszerűsítésének egyik területét a nagymagasságon, TMBD képességekkel rendelkező több célcsatornás légvédelmi rakéta architektúra lehetséges alkalmazása jelenti. A több célcsatornás architektúra egyik meghatározó eleme a fázisvezérelt antennarács, amely működési sajátosságaiból adódóan korlátozott alkalmazást tesz lehetővé. A másodlagos főnyaláb megjelenése következtében a harci alkalmazás ezért csak különböző típusú rendszerek együttes alkalmazásával valósítható meg. 145

2 VÉDELMI ELEKTRONIKA Az elmúlt évek konfliktus helyzeteinek elemzése alapján megállapítható a légierő és légvédelmi csapatok kulcsfontosságú szerepe. A konfliktusok elemzése során a katonai vezetők felismertek olyan törvényszerűségeket, elveket, amelyek hozzájárultak a győzelem kivívásához. 1 A levont konzekvencia alapján kitűnik, az első és legfontosabb feladat a légi fölény megszerzése, a légtér biztosítása, a szárazföldi csapatok légi támogatása és légvédelme. Ezen hadműveletek eredményes végrehajtása bonyolult feladatok elé állítja a légierő és légvédelem csapatait. A szeptember 11-i terrortámadás óta új elemek jelentek meg a nemzetközi terrorizmusban valamint az ellene folyó harcban is. A terroristák módszerei kiszélesedtek, a légtérből indított terrortámadások komoly veszélyeket jelentenek a nagyobb földi létesítményekre, ezzel félelmet keltve a társadalomban. Ezek a tények bonyolult és nehéz feladatok elé állítja a légtérellenőrzést, a légierőt és a légvédelmet egyaránt. A Magyar Honvédségnél rendszeresített légvédelmi eszközökkel napról, napra nagyobb kihívást jelent a légvédelmi csapatok számára a kor követelményszintnek megfelelő hatékonysággal biztosítani a légtér megbízható oltalmazását. A haderőreform célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a légvédelem korszerűsítése. A kialakításra kerülő új korszerű légvédelmi rendszerben a vadászrepülők mellett elengedhetetlenül szükséges a földi telepítésű légvédelmi rakéta eszközök, valamint ezek tűzvezető eszközeinek modernizálása. Az új rendszerben a légvédelmi rakéta eszközök bázisát egyértelműen az új generációs több célcsatornás légvédelmi rakéta komplexumokkal szükséges megoldani. Mivel a Magyar Honvédség jelenleg nem rendelkezik földi telepítésű több célcsatornás légvédelmi rakéta komplexummal, ezért nem rendelkezünk ilyen irányú tudásanyaggal és tapasztalatokkal ezen a területen. Szükséges megvizsgálni és kidolgozni a több célcsatornás komplexumok magyarországi alkalmazásának alapelveit és lehetőségeit, szem előtt tartva a NATO tagságból adódó speciális követelményeket is. A fent leírt események, valamint a Magyar Honvédség jelenlegi helyzete aktuálissá teszi a felmerült problémákra a megoldás keresését; a tudo- 1 Dr. Ruttai László Horváth Mihály: A földi telepítésű légvédelem alapjai p

3 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK mány jelenlegi eredményeinek és a tudományos kutatás módszereinek minél szélesebb körű alkalmazásával. Ehhez fontos és elengedhetetlen feladat a több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok működési sajátosságainak, tűzvezetésének és alkalmazását befolyásoló tényezőinek részletes elemzése. A vizsgálatoknál a légvédelem jelenlegi helyzetéből kell kiindulnunk, szem előtt tartva a több célcsatornás és hagyományos légvédelmi rakéta eszközök együttes alkalmazásának lehetőségeit, a NATO légvédelmi rendszerével együttműködve. A több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok specifikusan képesek egy időben több ellenséges légi cél ellen harctevékenységet folytatni. Ez azt jelenti, hogy a komplexum egy időben több ellenséges légi cél követését, megsemmisítését, célonként egy vagy több rakéta rávezetésével biztosítja. Ha összehasonlítjuk a hagyományos egy cél és két vagy három rakétacsatornás komplexumokkal, akkor belátható hogy a több célcsatornás komplexumok lényegesen jobb hatásfokkal rendelkeznek. Így elvileg egy hat célcsatornás komplexummal hat hagyományos, egy célcsatornás komplexumot lehet kiváltani, ez minimum hatszor kevesebb kezelőszemélyzetet és hatod annyi energia felhasználást jelent! A több célcsatornás rendszerek cél felderítési és célkövetési sajátosságai A több célcsatornás légvédelmi architektúrák olyan mérő és irányító elemmel ez egy többrendeltetésű rádiólokátor állomás kell rendelkeznie, amely egyszerre alkalmas a célok kutatására, felderítésére, elfogására, felismerésére és követésére, valamint a célcsatornák számának megfelelő számú rakéta irányítására. 147

4 VÉDELMI ELEKTRONIKA Ezen feladat végrehajtása során a több célcsatornás komplexumok bonyolultabb célkövetési algoritmusokat használnak, ezért nélkülözhetetlen a korszerű számítástechnikai eszközök alkalmazása. A cél paraméterek egyidejű mérése a hagyományos térletapogatású antennarendszerekkel már nem valósítható meg. A célok méréséhez a karakterisztikák maximumait (vagy minimumait) kell a célokra irányítani, ehhez több tonnás antenna szerkezeteknek kell a helyzetét változtatni a másodperc tört része alatt. A fázisvezérelt antennák képesek a másodperc tört része alatt az antenna fő sugárzási irányát megváltoztatni az antennaszerkezet mechanikai elmozdítása nélkül. A fázisvezérelt antennarácsokat tartalmazó berendezések alkalmasak gyorsan, nagy pontossággal különböző irányú céltárgyak paramétereik meghatározására és követésére. A légvédelmi rakétakomplexumokban történő alkalmazásuk esetén, a célok felderítésén és követésén túl képesek a légvédelmi rakéták követésére, valamint a célba juttatáshoz szükséges vezérlés megvalósítására is. A fázisvezérelt antennák működéséből következik, hogy tetszőleges nyaláb élességi szög is kialakítható, ez pedig megkönnyíti a felderítés, illetve a célkövetés által támasztott követelmények megvalósítását. A nyaláb élességi szög meghatározásához vizsgáljunk meg egy fázisvezérelt antennasort. A távoltéri térerősség a következő összefüggéssel határozható meg: N sin 1 s sin E 2 1 sin 1 ssin 2 Ahol: N a sugárzó elemek száma 1 - az első elem táplálási fázisa - az elemi sugárzók elektromos távolsága Nx x -el határoz- s az elemi sugárzók mechanikai távolsága sin Nx Az összefüggés sin x alakú, amely jó közelítéssel az ható meg. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy egy antenna rácsban több ezer sugárzót is elhelyeznek, akkor az összefüggés alapján egyér- 148

5 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK telmű a térerősség-maximum irányának az elemszámtól való függése. A nyaláb élességet a következő összefüggés határozza meg: N E sin ( 1 s sin ) ( ) 2 E 1 max( ) N sin ( 1 s sin ) 2 Az összefüggésből megállapítható a nyalábélesség elemszámtól való függése. Ezért nagyobb elemszámhoz élesebb nyaláb tartozik. A fázisvezérelt antennarácsok másik fontos tulajdonsága, hogy a fő sugárzási iránytól való eltérés esetén megváltozik a nyaláb élességi szöge. A nyaláb élesség viszont alapvetően az antennarácsban szereplő elemek számától függ. Nyalábélesség n db számú elemi sugárzó esetén Nyalábélesség 2n db számú elemi sugárzó Nyalábélesség változása a lengetés folyamán Fontos feladat tehát, hogy a cél követés és rakétarávezetés során a megfelelő felbontóképesség és jelfeldolgozás eléréséhez ezt a megfelelő nyaláb élességi szöge biztosítsa. Ha tehát a nyaláb lengetés során állan- 149

6 VÉDELMI ELEKTRONIKA dó nyaláb élesség szükséges, ehhez változtatni kell az antennarácsban a sugárzó elemek számát. A fázisvezérelt antennarács előnyös tulajdonsága, hogy bármikor könnyen megváltoztatható a nyalábélességi szög, ezáltal lehetőség nyílik más nyaláb élességet alkalmazni felderítésnél, valamint célkövetés illetve rávezetés esetén. A nyaláb élességet azonban meghatározza az elemek száma és a sugárzási irány. Az antennarács a sérüléseket nehezen viseli, mivel sérült antennarészek esetén nehezen kontrollálhatók a sugárzás paraméterei. Ezért különösen fontos feladat a fázisvezérelt antennarács sértetlenségének biztosítása. A fázisvezérelt antennarácsok számos előnyös paramétere mellett van egy hátrányos tulajdonsága is; ez a Grating lobe vagyis a másodlagos főnyaláb kialakulásának lehetősége. Vizsgáljuk meg a fázisvezérelt antennák nyalábját meghatározó matematikai összefüggést. A fázisvezérelt antennarács egy sora által képzett sugár nyalábot a következő összefüggés határozza meg: N s sin k 2 ahol: N antennarács elemi sugárzóinak száma - az elemi sugárzók táplálási fázis különbsége - az elemi sugárzók elektromos távolsága s az elemi sugárzók mechanikai távolsága - a karakterisztika iránya az antennarácshoz képest k= 1, 2, Látható hogy az egyenletnek k= 1, 2, stb. értékeknél is van megoldása! Ez azt jelenti, hogy ezeknél az értékeknél megjelenik még egy, úgynevezett másodlagos főnyaláb. Ugyanis a fősugárzási irány max arcsin s ssin m sin g 2k vagyis ahol: m elsődleges főnyaláb g másodlagos főnyaláb összefüggéssel adható meg. 150

7 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK A másodlagos főnyaláb megjelenése miatt a vevő kimenetén nem lehet eldönteni, hogy melyik nyalábbal mértük a célt, vagyis gyakorlatilag nem valósítható meg a cél egzakt mérése. A megoldás 2 g kereséséhez helyettesítsük be a összefüggést a fenti összefüggésbe; ahol - m hullámhossz. 2 ssin m sin g 2k Így: ; abban az esetben sin m sin g ha k=1 mivel s látható, hogy a két nyaláb a hullámhossz és az elemek távolságának függvénye. s s s 2 2 A fenti összefüggésből következik, hogy amennyiben az antenna rács elemeinek távolságát a hullámhossz felére vagy annál kisebb távolságra helyezik el egymáshoz képest, akkor nem jelenik meg a Grating lobe, vagyis nem alakul ki másodlagos főnyaláb az antennanyaláb mozgatása során. Lehetőségünk van a nyalábot az antennára merőleges irányhoz képest 90-os szögben, azaz 180-os térészben mozgatni. Ezt a feltételt azonban meglehetősen nehéz teljesíteni, hiszen ezek a lokátorok GHz-es tartományban működnek, ami azt jelenti, hogy a hullámhossz cm-es 151

8 VÉDELMI ELEKTRONIKA tartományba esik és az esetek többségében az antenna rács elemeit nem lehet ilyen közel építeni egymáshoz. Gyakorlati kompromisszum az elemek távolságát s 0,7 értékre választani, ekkor az antennára merőleges irányhoz képest 60 vagyis összesen 120-os nyalábmozgatás lehetséges anélkül hogy kialakulna a Grating lobe, vagyis nem jelenik meg a másodlagos főnyaláb. A fázisvezérelt antennarácsok tervezése és gyártása során többnyire ezt az elvet követik. A több célcsatornás komplexumok antennarendszereit általában nem mozgatják mechanikusan a telepítés után, mivel az amúgy is bonyolult antennanyaláb vezérlés és célkövetési algoritmus nehézkessé teszi az antenna rendszer mozgatását. Ebből adódóan a több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok mindegyike csak korlátozott zónában alkalmazható az adott harcrendi változat esetén. Ez azt jelenti, hogy a fő lőirányhoz képest 60-os szögben képes az ellenséges légi eszközök felderítésére, követésére és a rakéták irányítására. Ez a tény több problémát is felvet a harci alkalmazás során. 037 L L L H L25 B MEZ A Információs blokk 152

9 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK 120º A több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok a fő lőirányban 120-os szektorban képesek a harctevékenység végrehajtására, vagyis a hátsó irányból 240-os szögben védtelen. Ezekből az irányokból nem képes önmaga oltalmazására. Szükséges tehát a több célcsatornás komplexumok kisegítő oltalmazásáról gondoskodni. A harcrend kialakítása Amennyiben körkörös oltalmazást kell megvalósítani úgy a védendő objektum kiterjedésétől függően a feladat elméletileg minimum 3 feladat függvényében esetleg 4-6 több célcsatornás komplexum alkalmazásával megoldható. A három komplexumot úgy kell elhelyezni, hogy a komplexumok fő tüzelési irányai egymáshoz képest 120-os szöget zárjanak be. Az eszközök helyének meghatározásánál biztosítani kell, hogy a légi ellenség feladat végrehajtás terepszakaszának távolsága kisebb legyen a légvédelmi eszköz oltalmazási szektorának távoli határánál. 153

10 VÉDELMI ELEKTRONIKA 120º 12 0º 120º Oltalmazandó objektum KUB Elhelyezési vázlat szektoros harcrend esetén Ugyanakkor meg kell vizsgálni a kölcsönös oltalmazás lehetőségét is. Az oltalmazott objektum vagy terület kiterjedése meghatározza az alkalmazandó több célcsatornás berendezések számát és egymáshoz képesti távolságát olyan számvetéssel, hogy biztosított legyen a kölcsönös oltalmazás. Ebben az esetben a több célcsatornás komplexumok kielégítően biztosítják a kölcsönös oltalmazást, így nem szükséges hagyományos légvédelmi eszközök alkalmazás. 154 Több célcsatornás eszközök együttes alkalmazása hagyományos légvédelmi eszközökkel Amennyiben az adott feladat végrehajtása szektoros, vagy vonalas harcrend kialakítását követeli meg, ebben az esetben feltétlenül gondoskodni kell a több célcsatornás légvédelmi eszközök kisegítő oltalmazásáról. Ebben az esetben értelem szerűen úgy kell elhelyezni a több célcsatornás légvédelmi eszközöket, hogy a fő lőirányuk a légi ellenség várható légitámadásának irányába essen. Emellett gondoskodni kell a komple-

11 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK xumok oltalmazásáról a hátsó irányból. Erre a feladatra célszerű a közepes vagy kis hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexumokat alkalmazása. Ezeknek az eszközöknek az elhelyezését és mennyiségét a harcrend kiterjedése, az eszközök oltalmazási paraméterei, valamint tűzsűrűség határozza meg. Ezeknek az eszközöknek emellett illeszkedni kell az automatikus tűzvezető rendszerhez, valamint megfelelő zavarvédettséggel kell rendelkezniük. Természetesen lehetséges több típusú eszköz együttes alkalmazása is, ha teljesítik a fent leírt követelményeket. KUB 120º 120º 120º KUB A Magyar Honvédségnél jelenleg rendszeresített légvédelmi eszközöket figyelembe véve, ilyen feladat megoldására tökéletesen alkalmas például egy KUB üteg. A KUB komplexumok modernizálást követően alkalmasak a NATO jelenlegi rendszerében a feladatok végrehajtására. Az átalakítást követően a komplexumok rendelkeznek mindazon paraméterekkel, melyek szükségesek ahhoz, hogy több célcsatornás légvédelmi eszközökkel közös harcrendet alakítsanak ki. A KUB üteg az oltalmazáson túlmenően képes a több célcsatornás eszköz kismagasságú támogatására is. A több célcsatornás komlexumok alkalmasak rakéta elhárítási feladatok megoldására is. Ezek az eszközök a föld-föld típusú rakéták várható támadás irányának meghatározása után, lehetővé teszik a föld-föld típusú harcászati rakéták elfogását és megsemmisítését. Miután különböző típusú rakéták tartozna egy irányítási rendszerhez, ez lehetőséget biztosít különböző repülési paraméterű céltárgyak elfogására és megsemmisítésére. A különböző típusú rakétákat különböző 155

12 VÉDELMI ELEKTRONIKA méretetek és repülési paraméterek jellemeznek, melyek különböző aerodinamikai tulajdonságokkal társulnak. Ez kiszélesíti az alkalmazási lehetőségeket. A rakéta eszközök elleni alkalmazáshoz feltétlenül szükséges a központi automatizált irányítórendszerhez történő kapcsolódás a felderítés kezdeti paramétereinek meghatározása céljából. Természetesen a több célcsatornás komplexumok kisegítő oltalmazásáról ebben az esetben is gondoskodni kell. 156 Összefoglalás Összegezve az elvégzett elemzések tapasztalatait, megállapítható, hogy a több célcsatornás légvédelmi rakéta rendszerekkel célszerű olyan harcrend kialakítása, amelyben nem csak több célcsatornás berendezések helyezkednek el. A több célcsatornás rendszerek alkalmazásának tehát alapfeltétele a légvédelmi rendszer más légvédelmi komplexummal történő együttes alkalmazása. Létezik olyan elvi harcrend kialakítási megoldás is, mely csak több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumokat tartalmaz, ám ez meglehetősen drága és nem minden esetben kivitelezhető megoldás. A Magyar Honvédségben kialakításra kerülő új légvédelmi rendszerben, melynek bázisát a több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok kell hogy képezzék, továbbra is szükség van a hagyományos légvédelmi

13 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK eszközökre. A Magyar Honvédségnél rendszeresített eszközök alkalmasak a több célcsatornás berendezésekkel való együttműködésre, illetve közös harcrendben történő alkalmazásra. 157

14 VÉDELMI ELEKTRONIKA Felhasznált irodalom 1. Dr. Ruttai László Horváth Mihály: A földi telepítésű légvédelem alapjai 2. Field Manual US army Air Defense operations. Washington DC: Headquaters of the Army, Rad und Kettenfahrzenge der Bundeswehr in den 90er Jahren, 4. Truppenpraxis, 1996/9 5. Dr. Mészáros Gyula Dr. Szekeres István: Az Öböl-háború kulisszatitkai (A légierő harci alkalmazása az Öböl-háborúban) 1993 HV 158

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS

ADALÉKOK A KÖZELMÚLTBÓL (ELSŐ RÉSZ): A VOLT HONI LÉGVÉDELMI CSAPATOK HARCTEVÉKENYSÉGI FORMÁI BEVEZETÉS Dr. habil. Krajnc Zoltán - Gönczi Gabriella ADAÉKOK A KÖZMÚTBÓ (SŐ RÉSZ): A VOT ONI ÉGVÉDMI CSAPATOK ARCTVÉKNYSÉGI FORMÁI BVZTÉS Minden hadelméletben kardinális kérdésnek számítanak a (had)műveletekkel

Részletesebben

A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL DESIGN AND DEVELOPMENT PHASES OF MEADS

A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL DESIGN AND DEVELOPMENT PHASES OF MEADS REPÜLİ MŐSZAKI DR. FORGON MIKÓS LAMPER LÁSZLÓ A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS FÁZISAI A MEADS LÉGVÉDELMI ÉS RAKÉTA VÉDELMI KOMPLEXUMNÁL DESIGN AND DEVELOPMENT PHASES OF MEADS A légvédelmi rakétakomplexum tervezése

Részletesebben

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják.

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

A RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI A RÁDIÓLOKÁCIÓ FOGALMA

A RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI A RÁDIÓLOKÁCIÓ FOGALMA Paulik Lotti A RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI A RÁDIÓLOKÁCIÓ FOGALMA Az emberi érzékelés véges. Az ember, hogy véges érzékleteit kibővítse, nagyon sok mindent szolgálatába állított és állít napjainkban is. Az ember

Részletesebben

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA

AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Nagy Norbert hallgató AZ AHEAD LŐSZER BEMUTATÁSA Az AHEAD (Advanced Hit Efficienty And Destruction, amely szó szerint lefordítva fokozott találati hatékonyságot és megsemmisítést jelent, de lényegében

Részletesebben

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok

A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1 A léginavigációs és ATM tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok 1. A Tanács 95/93/EGK rendelete (1993. január 18.) a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól Az Európai

Részletesebben

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1.

Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. 1. sz. példány Z É K A SZELLEMI TERMÉKEK NEMZETI HIVATALA ÁLTAL VÉDJEGYOLTALOMMAL BÍRÓ KÉPZÉSI RENDSZER LÉGI-FÖLDI INTEGRÁCIÓ KÉPZÉSI PROGRAM (1. SZINT) A program kidolgozását vezette: Dr. habil. Krajnc

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

A rádiólokációval kapcsolatos felhasználói követelmények gazdaságos megvalósítása kikényszeríti az iker megoldások elterjedését.

A rádiólokációval kapcsolatos felhasználói követelmények gazdaságos megvalósítása kikényszeríti az iker megoldások elterjedését. A rádiólokációval kapcsolatos felhasználói követelmények gazdaságos megvalósítása kikényszeríti az iker megoldások elterjedését. Napjainkig az elv megvalósításának legnagyobb akadálya a költséghatékonyság

Részletesebben

A légierő szerepváltozásai Magyar Hadtudományi Társaság, szerződéses pályázat, 1997 II. RÉSZ DR. SERES GYÖRGY:

A légierő szerepváltozásai Magyar Hadtudományi Társaság, szerződéses pályázat, 1997 II. RÉSZ DR. SERES GYÖRGY: A légierő szerepváltozásai Magyar Hadtudományi Társaság, szerződéses pályázat, 1997 II. RÉSZ DR. SERES GYÖRGY: A LÉGIERŐ RENDSZERSZEMLÉLETŰ VIZSGÁLATA Bevezetés A légijárművek katonai alkalmazása, mint

Részletesebben

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései

A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései A polgári célú pilóta nélküli repülés aktuális nemzeti és európai uniós szabályozási kérdései Ságodi Béla légiközlekedési referens Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi- és Víziközlekedési Főosztály bela.sagodi@nfm.gov.hu

Részletesebben

Távérzékelés Analóg felvételek feldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

VADÁSZREPÜLŐGÉPEK AUTOMATIZÁLT RÁVEZETÉSE VOZDUH- 1M RENDSZERBEN II. 23 A LÉGI CÉLOK ELFOGÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS HARCÁSZATI ALAPJAI

VADÁSZREPÜLŐGÉPEK AUTOMATIZÁLT RÁVEZETÉSE VOZDUH- 1M RENDSZERBEN II. 23 A LÉGI CÉLOK ELFOGÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS HARCÁSZATI ALAPJAI Palik Mátyás Csaba 1 VADÁSZREPÜLŐGÉPEK AUTOMATIZÁLT RÁVEZETÉSE VOZDUH- 1M RENDSZERBEN II. 23 AUTOMATED FIGHTER CONTROLL IN THE VOZDUH-1M SYSTEM 4 A LÉGI CÉLOK ELFOGÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS HARCÁSZATI ALAPJAI

Részletesebben

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Dr. Seres György nyugállományú mérnök-alezredes egyetemi docens, a hadtudomány doktora és Koháry István alezredes egyetemi adjunktus A légierő szerepváltozásai Szerződéses

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól TÁJÉKOZTATÓ a nemzetközi pénzügyi tranzakciók teljesítésének adatvédelmi vonatkozásairól Az európai bankok ügyfeleik nemzetközi átutalási megbízásainak teljesítéséhez a SWIFT nevű, belgiumi székhelyű cég

Részletesebben

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft.

StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. StP Műszaki Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. SK03-08 buszos kontroller Hardver leírás v.2 Elérhetőségek 1158 Budapest, Késmárk u. 11-13. Telefon: +36 1 410-0556; +36 20 480-5933 Fax: +36 1 414-0913

Részletesebben

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Anyagismeret és anyagvizsgálat Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Mit nevezünk anyagvizsgálatnak? "Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált anyagokról minél

Részletesebben

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között

Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között Átszámítások különböző alapfelületek koordinátái között A különböző időpontokban, különböző körülmények között rögzített pontok földi koordinátái különböző alapfelületekre (ellipszoidokra geodéziai dátumokra)

Részletesebben

RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI

RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA Ferenczy Gábor - Szűcs Péter - Balog Károly RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI - Budapest, 1998 - BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA Nyt. szám: RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI Főiskolai

Részletesebben

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat)

Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) Kincsem Park (biztonsági rendszerterv vázlat) 1 1. Célkitűzés A későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő automatizált esemény / incidens felismerő és arcfelismerésen alapuló beléptető videó kamera rendszer

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Mi van a Lajtner Machine hátterében?

Mi van a Lajtner Machine hátterében? 1 Mi van a Lajtner Machine hátterében? Ma egyeduralkodó álláspont, hogy a gondolat nem más, mint az agy elektromos (elektromágneses) jele. Ezek az elektromágneses jelek képesek elhagyni az agyat, kilépnek

Részletesebben

előzetes vitarendezési kérelmet

előzetes vitarendezési kérelmet E l ő z e t e s V i t a r e n d e z é s i k é r e l e m Alulírott Papp Attila a Konica Minolta Magyarország Kft, mint ajánlattevő (továbbiakban: Kérelmező) nevében a Nyomatmenedzsment rendszer kialakítása

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés Melyik Windows Vista verzióról lehet melyik Windows 7 verzióra helyben frissíteni? Windows Vista Business -> Windows 7 Professional Windows Vista Business -> Windows 7 Home Premium Windows Vista Ultimate

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. (Derivált) Valós függvények (3) (Derivált) . Legyen a belső pontja D f -nek. Ha létezik és véges a f(x) f(a) x a x a = f (a) () határérték, akkor f differenciálható a-ban. Az f (a) szám az f a-beli differenciálhányadosa.

Részletesebben

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv

Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Atomi er mikroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc III. Mérés vezet je: Szabó Bálint Mérés dátuma: 2010. október 7. Leadás dátuma: 2010. október 20. 1. Mérés leírása A laboratóriumi mérés

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

AZ AWACS E-3 (A, F, D) RENDSZEREK

AZ AWACS E-3 (A, F, D) RENDSZEREK HADTUDOMÁNY Gangler László AZ AWACS E-3 (A, F, D) RENDSZEREK A felderítés, vagy megfigyelés sohasem lehet felesleges és elsősorban a levegő az a hely, ahonnan az erő alkalmazására vonatkozó ismeret beszerezhető,

Részletesebben

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com

Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Békési Bertold Városmajor út 30/F/8, 5000 Szolnok (Magyarország) +36 56424267 02437990 +36305851718 bekesi.bertold@gmail.com Neme Férfi Születési dátum 1969. május 16. Állampolgárság

Részletesebben

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének 80% -os költség k megtakarítást is elérhet 80% elavult világítási rendszerének erének korszerûsítésével Tisztelt olvasó! Amennyiben vállalkozása jelentõs összegeket költ a világítás mûködtetésére, akkor

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BJKMFK REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET. Szolnok 2004. 04. 23. TARTALOM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BJKMFK REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET. Szolnok 2004. 04. 23. TARTALOM ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BJKMFK REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET Szolnok 004. 04. 3. TARTALOM Repülőgépek fejlődése A repülőgép, mint individuális harci-műszaki rendszer Csapásmérő repülőeszközök gazdaságossága,

Részletesebben

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1

BT-R820 Használati utasítás BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 BT-R820 Wireless GPS Egység Használati utasítás Dátum: Szeptember, 2006 Verzió: 1.1 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 0. Gyors telepítés...3 1. Bevezetés...4 1.1 Áttekintés...4 1.2 Fő jellemzők...4 1.3 Alkalmazási

Részletesebben

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató

APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató APB mini PLC és SH-300 univerzális kijelző Általános használati útmutató Fizikai összeköttetési lehetőségek: RS232 APB-232 RS485 A APB-EXPMC B SH-300 program beállítások: Kiválasztjuk a megfelelő PLC-t.

Részletesebben

Képrekonstrukció 3. előadás

Képrekonstrukció 3. előadás Képrekonstrukció 3. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem Computed Tomography (CT) Elv: Röntgen-sugarak áthatolása 3D objektum 3D térfogati kép Mérések

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 015. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer / Esettanulmány egy új fejlesztésű, flexibilis, felhasználóbarát betanítási rendszerről./ A papírdobozok gyártása során elengedhetetlen, hogy a ragasztás jó minőségű

Részletesebben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken Transzformátor rezgés mérés A BME Villamos Energetika Tanszéken A valóság egyszerűsítése, modellezés. A mérés tervszerűen végrehajtott tevékenység, ezért a bonyolult valóságos rendszert először egyszerűsítik.

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Diplomamunkám felépítése

Diplomamunkám felépítése Üregek távolhatása gránitos kőzetkörnyezetben Tóth Szilvia Konzulensek: Dr. Török Ákos, BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék Poromb Péter, Mott MacDonald Magyarország Kft. Diplomamunkám felépítése

Részletesebben

A Magyar Állatorvosi Kamara. szakmai irányelve

A Magyar Állatorvosi Kamara. szakmai irányelve A Magyar Állatorvosi Kamara szakmai irányelve a köztenyésztésben tartott lófélék elektronikus transzponder beültetésével történő egyedi és tartós megjelölésére elfogadta a MÁOK küldöttközgyűlése 2011.

Részletesebben

ÜGYNÖKSÉG EMELŐBERENDEZÉSEK EMELŐBERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SZERVIZ

ÜGYNÖKSÉG EMELŐBERENDEZÉSEK EMELŐBERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SZERVIZ ÜGYNÖKSÉG EMELŐBERENDEZÉSEK EMELŐBERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA SZERVIZ KÖZPONT A VÁLLALAT ÉS TELEPHELYEI ELMAS S.R.L. B-dul Griviţei nr.1y RO - 500177 Braşov J08/840/1991 C.U.I. RO 1115033 C.S. 4.100.000

Részletesebben

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello.

OVERGATE Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. (Bejárat a Béke út felől) Tel: +36-1-320-3826, Fax: +36-1-349-1107, E-mail: overgate@chello. 1 Használati utasítás és alkatrészlista 2 Az eszköz elektromos ill műszaki tartalma az érvényes európai normáknak maradéktalanul megfelel. Technikai adatok: Tápellátás 230 V Teljesítmény 310 W Áramfelvétel

Részletesebben

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID)

2. előadás. Radio Frequency IDentification (RFID) 2. előadás Radio Frequency IDentification (RFID) 1 Mi is az az RFID? Azonosításhoz és adatközléshez használt technológia RFID tag-ek csoportosítása: Működési frekvencia alapján: LF (Low Frequency): 125

Részletesebben

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével IgyR - 3/1 p. 1/20 Integrált Gyártórendszerek - MSc Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével Hangos Katalin PE Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék IgyR - 3/1 p. 2/20

Részletesebben

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok 1. oldal 1. 2. 100413 212 00 00 00 Légijog Kivéve, ha egy légiforgalmi irányító egységtõl erre engedélyt kapott, VFR szerint mûködõ légijármû nem léphet be egy repülõtéri irányító körzetbe, illetve nem

Részletesebben

Bioprotector Canada. A Bioprotector kibocsátásainak összehasonlító jelentése. 1.0 javított kiadás. 2009. április 8. /Jóváhagyás

Bioprotector Canada. A Bioprotector kibocsátásainak összehasonlító jelentése. 1.0 javított kiadás. 2009. április 8. /Jóváhagyás Bioprotector Canada A Bioprotector kibocsátásainak összehasonlító jelentése 1.0 javított kiadás 2009. április 8. /Jóváhagyás Ellenőrizte: dátum Ezt a jelentést kizárólag a Protocol Data Systems cég (röviden:

Részletesebben

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON

A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON Orosz Zoltán A HELIKOPTEREK KATONAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS A KATONAI ALKALMAZÁS VALÓSÁGA MAGYARORSZÁGON A Magyar Honvédség legújabbkori történelmének legjelentősebb változását éli át az elmúlt években.

Részletesebben

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz

Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz Bekötési rajz a Wheels WRS6 típusú ugrókódú távirányítós relémodulhoz A készülék sokoldalúan használható minden olyan területen, ahol egyszeru vezérlési feladatokat kell megoldani és távirányításúvá tenni.

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG

A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG LAMPER LÁSZLÓ mk. őrnagy A LÉGVÉDELEM FELDERÍTÉSI ÉS RIASZTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLŐDÉSE A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG THE DEVELOPMENT OF THE AIR RECONNAISSANCE AND WARNING SYSTEM UP TO THE END OF WWII Az első

Részletesebben

Az Egyesült Államok katonai hatalmának korlátai

Az Egyesült Államok katonai hatalmának korlátai VÉDELEMPOLITIKA 37 Dobos Gábor Az Egyesült Államok katonai hatalmának korlátai A katonai hatalom képesség arra, hogy katonai erõ alkalmazásával vagy azzal való fenyegetéssel az ellenséget saját akaratunk

Részletesebben

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS NAGYVÁLLALATI TARTALOMKEZELŐ MEGOLDÁSOK Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli / 2014.10.16. Mezei Ferenc üzletág-igazgató Hasonló, mégis más Ez se rossz amíg ezt ki nem próbáltad!

Részletesebben

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED)

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) Hobbi Elektronika Bevezetés az elektronikába: Fényemittáló dióda (LED) 1 Felhasznált irodalom LED Diszkont: Mindent a LED világáról Dr. Veres György: Röviden és tömören a LED-ekről Szabó Géza: Elektrotechnika-Elektronika

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Versenykiírás (Tervezet)

Versenykiírás (Tervezet) - 1 - XIII. MEBSZ- MATASZ Bajtársi Találkozó, Versenykiírás (Tervezet) I. Általános rész A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megye szervezete, valamint

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

2. Hozzárendelt azonosítók alapján

2. Hozzárendelt azonosítók alapján Elektronikus kereskedelem Dr. Kutor László Automatikus azonosító rendszerek http://uni-obuda.hu/users/kutor/ Miért fontos az azonosítás? Az azonosítás az információ-feldolgozó rendszerek működésének alapfeltétele.

Részletesebben

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen

Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek. Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet egyszerűen, mindenkinek Energy Online - szinte ingyen Energiafelügyelet a legmodernebb eszközökkel Intelligens és célirányos információ akkor és ahogy Ön szeretné Napjainkban már végtelen

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM k~gn3s~ n HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 2f'.2.U28. HENDE CSABA miniszter Dr. Vadai Ágne s országgyűlési képviselő Válasz a K/8138. számú Mi a helyzet a radarral? " cím ű írásbeli kérdésre Budapest Tisztelt Képvisel

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez Rövidített szabadalmi leírás Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez A találmány tárgya szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez, amely egy vízszintes tengely körül elforgathatóan ágyazott agyával

Részletesebben

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai

SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai SESAR - a Közös Európai Légtér és Magyarország kapcsolódási pontjai Szepessy Kornél vezérigazgató Balatonföldvár, 2012. május 16. HungaroControl - dióhéjban Repülőtér Üzemeltetője (Budapest Airport Zrt.)

Részletesebben

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA KONFERENCIA 2010 GÁBOR DÉNES FŐISKOLA CSUKA ANTAL TARTALOM A KÍSÉRLET ÉS MÉRÉS JELENTŐSÉGE A MÉRNÖKI GYAKORLATBAN, MECHANIKAI FESZÜLTSÉG

Részletesebben

KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY HADITECHNIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2004. (Seres György által írt fejezetek

KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY HADITECHNIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2004. (Seres György által írt fejezetek ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Haditechnikai és Minőségügyi Tanszék KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY HADITECHNIKAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2004 (Seres

Részletesebben

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit

Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit Vektorgeometria (2) First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit 1. Tekintsünk a térben egy P (p 1, p 2, p 3 ) pontot és egy v = (v 1, v 2, v 3 ) = 0 vektort. Ekkor pontosan egy egyenes létezik,

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán

Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában. Előadó: Tar Zoltán Oracle adatkezelési megoldások helye az EA világában Előadó: Tar Zoltán Témák Bemutatkozás Enterprise Architecture bemutatása Mi az az EA? TOGAF bemutatása OEAF bemutatása Oracle megoldások Oracle termékek

Részletesebben

A FELDERÍTÉS FOGALOMRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE

A FELDERÍTÉS FOGALOMRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE DR. FÜZESI OTTÓ A FELDERÍTÉS FOGALOMRENDSZERÉNEK ELEMZÉSE A MH-ban jelenleg érvényben lévő szabályzatok, tankönyvek és képzési (kiképzési) jegyzetek többsége a sokéves hagyomány alapján használt kategóriákat

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291889-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S

Részletesebben

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA

A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Magyar Honvédség Légierő Parancsnokság A LÉGTÉRSTRUKTÚRA ÁTALAKÍTÁSA Elgondolás az állami repülések végrehajtására szolgáló légterek kijelölésére Tartalom 1. Az új légterek jellege 2. A légterek kiterjedése

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Palik Zoltán: Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Mi a civil szervezet? 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ OUTER SHELL PROPULSION ANALYSIS Burkolati hajtóművek csoportosítása (Az alábbi saját fejlesztésű elméleti hajtómű ágazat) Burkolati hajtóműnek nevezzük azt a meghajtási rendszert,

Részletesebben

Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével

Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével Bóna Krisztián: Darabárus raktárak készletezési folyamatainak vizsgálata szimulációs eljárás segítségével 1. Bevezető Napjaink kedvelt módszerei közé tartoznak a számítógépes operációkutatási módszerek,

Részletesebben

3D-s szkennelés és CNC marás a fafaragás szolgálatában

3D-s szkennelés és CNC marás a fafaragás szolgálatában 3D-s szkennelés és CNC marás a fafaragás szolgálatában A faipari tevékenységek során egyre gyakrabban jelentkezik speciális igény arra, hogy pl. egyes bútorok, belsőépítészeti létesítmények felújításánál

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben