A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA"

Átírás

1 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK KEKSZ ERNŐ A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK ALKALMAZÁSI KORLÁTAINAK VIZSGÁLATA INSPECTION THE LIMITED CAPABILITY OF MULTI-CHANNELS ANTI AIRCRAFT AIR-MISSILE SYSTEMS A Magyar Honvédség egyik fontos feladata a közeljövőben a nemzeti légvédelem korszerűsítése. A több célcsatornás légvédelmi rakétarendszerek alkalmazása lehetővé teszi a légvédelmi rendszer hatékonyságának növelését, bár ennek a rendszernek is vannak korlátozó tényezői. A rendszer alkalmazási lehetőségének korlátját a fázisvezérelt antennarácsok egyik működési sajátossága a másodlagos főnyaláb megjelenése behatárolja. Emiatt a harci alkalmazásuk csak különböző típusú rendszerek együttes alkalmazásával valósítható meg. The important task in the Hungarian Army modernization of air-defence system. The multi-channels anti aircraft air-missile systems improve the increase the efficiency of airdefence system, but this system have limitations factor. The multi-channels anti aircraft air-missile systems have phased array. One of the limitations come from the grating lobe. Therefore the system can use with different kind of antiaircraft systems. Bevezető A nemzeti légvédelem korszerűsítésének egyik területét a nagymagasságon, TMBD képességekkel rendelkező több célcsatornás légvédelmi rakéta architektúra lehetséges alkalmazása jelenti. A több célcsatornás architektúra egyik meghatározó eleme a fázisvezérelt antennarács, amely működési sajátosságaiból adódóan korlátozott alkalmazást tesz lehetővé. A másodlagos főnyaláb megjelenése következtében a harci alkalmazás ezért csak különböző típusú rendszerek együttes alkalmazásával valósítható meg. 145

2 VÉDELMI ELEKTRONIKA Az elmúlt évek konfliktus helyzeteinek elemzése alapján megállapítható a légierő és légvédelmi csapatok kulcsfontosságú szerepe. A konfliktusok elemzése során a katonai vezetők felismertek olyan törvényszerűségeket, elveket, amelyek hozzájárultak a győzelem kivívásához. 1 A levont konzekvencia alapján kitűnik, az első és legfontosabb feladat a légi fölény megszerzése, a légtér biztosítása, a szárazföldi csapatok légi támogatása és légvédelme. Ezen hadműveletek eredményes végrehajtása bonyolult feladatok elé állítja a légierő és légvédelem csapatait. A szeptember 11-i terrortámadás óta új elemek jelentek meg a nemzetközi terrorizmusban valamint az ellene folyó harcban is. A terroristák módszerei kiszélesedtek, a légtérből indított terrortámadások komoly veszélyeket jelentenek a nagyobb földi létesítményekre, ezzel félelmet keltve a társadalomban. Ezek a tények bonyolult és nehéz feladatok elé állítja a légtérellenőrzést, a légierőt és a légvédelmet egyaránt. A Magyar Honvédségnél rendszeresített légvédelmi eszközökkel napról, napra nagyobb kihívást jelent a légvédelmi csapatok számára a kor követelményszintnek megfelelő hatékonysággal biztosítani a légtér megbízható oltalmazását. A haderőreform célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a légvédelem korszerűsítése. A kialakításra kerülő új korszerű légvédelmi rendszerben a vadászrepülők mellett elengedhetetlenül szükséges a földi telepítésű légvédelmi rakéta eszközök, valamint ezek tűzvezető eszközeinek modernizálása. Az új rendszerben a légvédelmi rakéta eszközök bázisát egyértelműen az új generációs több célcsatornás légvédelmi rakéta komplexumokkal szükséges megoldani. Mivel a Magyar Honvédség jelenleg nem rendelkezik földi telepítésű több célcsatornás légvédelmi rakéta komplexummal, ezért nem rendelkezünk ilyen irányú tudásanyaggal és tapasztalatokkal ezen a területen. Szükséges megvizsgálni és kidolgozni a több célcsatornás komplexumok magyarországi alkalmazásának alapelveit és lehetőségeit, szem előtt tartva a NATO tagságból adódó speciális követelményeket is. A fent leírt események, valamint a Magyar Honvédség jelenlegi helyzete aktuálissá teszi a felmerült problémákra a megoldás keresését; a tudo- 1 Dr. Ruttai László Horváth Mihály: A földi telepítésű légvédelem alapjai p

3 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK mány jelenlegi eredményeinek és a tudományos kutatás módszereinek minél szélesebb körű alkalmazásával. Ehhez fontos és elengedhetetlen feladat a több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok működési sajátosságainak, tűzvezetésének és alkalmazását befolyásoló tényezőinek részletes elemzése. A vizsgálatoknál a légvédelem jelenlegi helyzetéből kell kiindulnunk, szem előtt tartva a több célcsatornás és hagyományos légvédelmi rakéta eszközök együttes alkalmazásának lehetőségeit, a NATO légvédelmi rendszerével együttműködve. A több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok specifikusan képesek egy időben több ellenséges légi cél ellen harctevékenységet folytatni. Ez azt jelenti, hogy a komplexum egy időben több ellenséges légi cél követését, megsemmisítését, célonként egy vagy több rakéta rávezetésével biztosítja. Ha összehasonlítjuk a hagyományos egy cél és két vagy három rakétacsatornás komplexumokkal, akkor belátható hogy a több célcsatornás komplexumok lényegesen jobb hatásfokkal rendelkeznek. Így elvileg egy hat célcsatornás komplexummal hat hagyományos, egy célcsatornás komplexumot lehet kiváltani, ez minimum hatszor kevesebb kezelőszemélyzetet és hatod annyi energia felhasználást jelent! A több célcsatornás rendszerek cél felderítési és célkövetési sajátosságai A több célcsatornás légvédelmi architektúrák olyan mérő és irányító elemmel ez egy többrendeltetésű rádiólokátor állomás kell rendelkeznie, amely egyszerre alkalmas a célok kutatására, felderítésére, elfogására, felismerésére és követésére, valamint a célcsatornák számának megfelelő számú rakéta irányítására. 147

4 VÉDELMI ELEKTRONIKA Ezen feladat végrehajtása során a több célcsatornás komplexumok bonyolultabb célkövetési algoritmusokat használnak, ezért nélkülözhetetlen a korszerű számítástechnikai eszközök alkalmazása. A cél paraméterek egyidejű mérése a hagyományos térletapogatású antennarendszerekkel már nem valósítható meg. A célok méréséhez a karakterisztikák maximumait (vagy minimumait) kell a célokra irányítani, ehhez több tonnás antenna szerkezeteknek kell a helyzetét változtatni a másodperc tört része alatt. A fázisvezérelt antennák képesek a másodperc tört része alatt az antenna fő sugárzási irányát megváltoztatni az antennaszerkezet mechanikai elmozdítása nélkül. A fázisvezérelt antennarácsokat tartalmazó berendezések alkalmasak gyorsan, nagy pontossággal különböző irányú céltárgyak paramétereik meghatározására és követésére. A légvédelmi rakétakomplexumokban történő alkalmazásuk esetén, a célok felderítésén és követésén túl képesek a légvédelmi rakéták követésére, valamint a célba juttatáshoz szükséges vezérlés megvalósítására is. A fázisvezérelt antennák működéséből következik, hogy tetszőleges nyaláb élességi szög is kialakítható, ez pedig megkönnyíti a felderítés, illetve a célkövetés által támasztott követelmények megvalósítását. A nyaláb élességi szög meghatározásához vizsgáljunk meg egy fázisvezérelt antennasort. A távoltéri térerősség a következő összefüggéssel határozható meg: N sin 1 s sin E 2 1 sin 1 ssin 2 Ahol: N a sugárzó elemek száma 1 - az első elem táplálási fázisa - az elemi sugárzók elektromos távolsága Nx x -el határoz- s az elemi sugárzók mechanikai távolsága sin Nx Az összefüggés sin x alakú, amely jó közelítéssel az ható meg. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy egy antenna rácsban több ezer sugárzót is elhelyeznek, akkor az összefüggés alapján egyér- 148

5 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK telmű a térerősség-maximum irányának az elemszámtól való függése. A nyaláb élességet a következő összefüggés határozza meg: N E sin ( 1 s sin ) ( ) 2 E 1 max( ) N sin ( 1 s sin ) 2 Az összefüggésből megállapítható a nyalábélesség elemszámtól való függése. Ezért nagyobb elemszámhoz élesebb nyaláb tartozik. A fázisvezérelt antennarácsok másik fontos tulajdonsága, hogy a fő sugárzási iránytól való eltérés esetén megváltozik a nyaláb élességi szöge. A nyaláb élesség viszont alapvetően az antennarácsban szereplő elemek számától függ. Nyalábélesség n db számú elemi sugárzó esetén Nyalábélesség 2n db számú elemi sugárzó Nyalábélesség változása a lengetés folyamán Fontos feladat tehát, hogy a cél követés és rakétarávezetés során a megfelelő felbontóképesség és jelfeldolgozás eléréséhez ezt a megfelelő nyaláb élességi szöge biztosítsa. Ha tehát a nyaláb lengetés során állan- 149

6 VÉDELMI ELEKTRONIKA dó nyaláb élesség szükséges, ehhez változtatni kell az antennarácsban a sugárzó elemek számát. A fázisvezérelt antennarács előnyös tulajdonsága, hogy bármikor könnyen megváltoztatható a nyalábélességi szög, ezáltal lehetőség nyílik más nyaláb élességet alkalmazni felderítésnél, valamint célkövetés illetve rávezetés esetén. A nyaláb élességet azonban meghatározza az elemek száma és a sugárzási irány. Az antennarács a sérüléseket nehezen viseli, mivel sérült antennarészek esetén nehezen kontrollálhatók a sugárzás paraméterei. Ezért különösen fontos feladat a fázisvezérelt antennarács sértetlenségének biztosítása. A fázisvezérelt antennarácsok számos előnyös paramétere mellett van egy hátrányos tulajdonsága is; ez a Grating lobe vagyis a másodlagos főnyaláb kialakulásának lehetősége. Vizsgáljuk meg a fázisvezérelt antennák nyalábját meghatározó matematikai összefüggést. A fázisvezérelt antennarács egy sora által képzett sugár nyalábot a következő összefüggés határozza meg: N s sin k 2 ahol: N antennarács elemi sugárzóinak száma - az elemi sugárzók táplálási fázis különbsége - az elemi sugárzók elektromos távolsága s az elemi sugárzók mechanikai távolsága - a karakterisztika iránya az antennarácshoz képest k= 1, 2, Látható hogy az egyenletnek k= 1, 2, stb. értékeknél is van megoldása! Ez azt jelenti, hogy ezeknél az értékeknél megjelenik még egy, úgynevezett másodlagos főnyaláb. Ugyanis a fősugárzási irány max arcsin s ssin m sin g 2k vagyis ahol: m elsődleges főnyaláb g másodlagos főnyaláb összefüggéssel adható meg. 150

7 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK A másodlagos főnyaláb megjelenése miatt a vevő kimenetén nem lehet eldönteni, hogy melyik nyalábbal mértük a célt, vagyis gyakorlatilag nem valósítható meg a cél egzakt mérése. A megoldás 2 g kereséséhez helyettesítsük be a összefüggést a fenti összefüggésbe; ahol - m hullámhossz. 2 ssin m sin g 2k Így: ; abban az esetben sin m sin g ha k=1 mivel s látható, hogy a két nyaláb a hullámhossz és az elemek távolságának függvénye. s s s 2 2 A fenti összefüggésből következik, hogy amennyiben az antenna rács elemeinek távolságát a hullámhossz felére vagy annál kisebb távolságra helyezik el egymáshoz képest, akkor nem jelenik meg a Grating lobe, vagyis nem alakul ki másodlagos főnyaláb az antennanyaláb mozgatása során. Lehetőségünk van a nyalábot az antennára merőleges irányhoz képest 90-os szögben, azaz 180-os térészben mozgatni. Ezt a feltételt azonban meglehetősen nehéz teljesíteni, hiszen ezek a lokátorok GHz-es tartományban működnek, ami azt jelenti, hogy a hullámhossz cm-es 151

8 VÉDELMI ELEKTRONIKA tartományba esik és az esetek többségében az antenna rács elemeit nem lehet ilyen közel építeni egymáshoz. Gyakorlati kompromisszum az elemek távolságát s 0,7 értékre választani, ekkor az antennára merőleges irányhoz képest 60 vagyis összesen 120-os nyalábmozgatás lehetséges anélkül hogy kialakulna a Grating lobe, vagyis nem jelenik meg a másodlagos főnyaláb. A fázisvezérelt antennarácsok tervezése és gyártása során többnyire ezt az elvet követik. A több célcsatornás komplexumok antennarendszereit általában nem mozgatják mechanikusan a telepítés után, mivel az amúgy is bonyolult antennanyaláb vezérlés és célkövetési algoritmus nehézkessé teszi az antenna rendszer mozgatását. Ebből adódóan a több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok mindegyike csak korlátozott zónában alkalmazható az adott harcrendi változat esetén. Ez azt jelenti, hogy a fő lőirányhoz képest 60-os szögben képes az ellenséges légi eszközök felderítésére, követésére és a rakéták irányítására. Ez a tény több problémát is felvet a harci alkalmazás során. 037 L L L H L25 B MEZ A Információs blokk 152

9 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK 120º A több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok a fő lőirányban 120-os szektorban képesek a harctevékenység végrehajtására, vagyis a hátsó irányból 240-os szögben védtelen. Ezekből az irányokból nem képes önmaga oltalmazására. Szükséges tehát a több célcsatornás komplexumok kisegítő oltalmazásáról gondoskodni. A harcrend kialakítása Amennyiben körkörös oltalmazást kell megvalósítani úgy a védendő objektum kiterjedésétől függően a feladat elméletileg minimum 3 feladat függvényében esetleg 4-6 több célcsatornás komplexum alkalmazásával megoldható. A három komplexumot úgy kell elhelyezni, hogy a komplexumok fő tüzelési irányai egymáshoz képest 120-os szöget zárjanak be. Az eszközök helyének meghatározásánál biztosítani kell, hogy a légi ellenség feladat végrehajtás terepszakaszának távolsága kisebb legyen a légvédelmi eszköz oltalmazási szektorának távoli határánál. 153

10 VÉDELMI ELEKTRONIKA 120º 12 0º 120º Oltalmazandó objektum KUB Elhelyezési vázlat szektoros harcrend esetén Ugyanakkor meg kell vizsgálni a kölcsönös oltalmazás lehetőségét is. Az oltalmazott objektum vagy terület kiterjedése meghatározza az alkalmazandó több célcsatornás berendezések számát és egymáshoz képesti távolságát olyan számvetéssel, hogy biztosított legyen a kölcsönös oltalmazás. Ebben az esetben a több célcsatornás komplexumok kielégítően biztosítják a kölcsönös oltalmazást, így nem szükséges hagyományos légvédelmi eszközök alkalmazás. 154 Több célcsatornás eszközök együttes alkalmazása hagyományos légvédelmi eszközökkel Amennyiben az adott feladat végrehajtása szektoros, vagy vonalas harcrend kialakítását követeli meg, ebben az esetben feltétlenül gondoskodni kell a több célcsatornás légvédelmi eszközök kisegítő oltalmazásáról. Ebben az esetben értelem szerűen úgy kell elhelyezni a több célcsatornás légvédelmi eszközöket, hogy a fő lőirányuk a légi ellenség várható légitámadásának irányába essen. Emellett gondoskodni kell a komple-

11 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK xumok oltalmazásáról a hátsó irányból. Erre a feladatra célszerű a közepes vagy kis hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexumokat alkalmazása. Ezeknek az eszközöknek az elhelyezését és mennyiségét a harcrend kiterjedése, az eszközök oltalmazási paraméterei, valamint tűzsűrűség határozza meg. Ezeknek az eszközöknek emellett illeszkedni kell az automatikus tűzvezető rendszerhez, valamint megfelelő zavarvédettséggel kell rendelkezniük. Természetesen lehetséges több típusú eszköz együttes alkalmazása is, ha teljesítik a fent leírt követelményeket. KUB 120º 120º 120º KUB A Magyar Honvédségnél jelenleg rendszeresített légvédelmi eszközöket figyelembe véve, ilyen feladat megoldására tökéletesen alkalmas például egy KUB üteg. A KUB komplexumok modernizálást követően alkalmasak a NATO jelenlegi rendszerében a feladatok végrehajtására. Az átalakítást követően a komplexumok rendelkeznek mindazon paraméterekkel, melyek szükségesek ahhoz, hogy több célcsatornás légvédelmi eszközökkel közös harcrendet alakítsanak ki. A KUB üteg az oltalmazáson túlmenően képes a több célcsatornás eszköz kismagasságú támogatására is. A több célcsatornás komlexumok alkalmasak rakéta elhárítási feladatok megoldására is. Ezek az eszközök a föld-föld típusú rakéták várható támadás irányának meghatározása után, lehetővé teszik a föld-föld típusú harcászati rakéták elfogását és megsemmisítését. Miután különböző típusú rakéták tartozna egy irányítási rendszerhez, ez lehetőséget biztosít különböző repülési paraméterű céltárgyak elfogására és megsemmisítésére. A különböző típusú rakétákat különböző 155

12 VÉDELMI ELEKTRONIKA méretetek és repülési paraméterek jellemeznek, melyek különböző aerodinamikai tulajdonságokkal társulnak. Ez kiszélesíti az alkalmazási lehetőségeket. A rakéta eszközök elleni alkalmazáshoz feltétlenül szükséges a központi automatizált irányítórendszerhez történő kapcsolódás a felderítés kezdeti paramétereinek meghatározása céljából. Természetesen a több célcsatornás komplexumok kisegítő oltalmazásáról ebben az esetben is gondoskodni kell. 156 Összefoglalás Összegezve az elvégzett elemzések tapasztalatait, megállapítható, hogy a több célcsatornás légvédelmi rakéta rendszerekkel célszerű olyan harcrend kialakítása, amelyben nem csak több célcsatornás berendezések helyezkednek el. A több célcsatornás rendszerek alkalmazásának tehát alapfeltétele a légvédelmi rendszer más légvédelmi komplexummal történő együttes alkalmazása. Létezik olyan elvi harcrend kialakítási megoldás is, mely csak több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumokat tartalmaz, ám ez meglehetősen drága és nem minden esetben kivitelezhető megoldás. A Magyar Honvédségben kialakításra kerülő új légvédelmi rendszerben, melynek bázisát a több célcsatornás légvédelmi rakétakomplexumok kell hogy képezzék, továbbra is szükség van a hagyományos légvédelmi

13 A TÖBB CÉLCSATORNÁS LÉGVÉDELMI RAKÉTAARCHITEKTÚRÁK eszközökre. A Magyar Honvédségnél rendszeresített eszközök alkalmasak a több célcsatornás berendezésekkel való együttműködésre, illetve közös harcrendben történő alkalmazásra. 157

14 VÉDELMI ELEKTRONIKA Felhasznált irodalom 1. Dr. Ruttai László Horváth Mihály: A földi telepítésű légvédelem alapjai 2. Field Manual US army Air Defense operations. Washington DC: Headquaters of the Army, Rad und Kettenfahrzenge der Bundeswehr in den 90er Jahren, 4. Truppenpraxis, 1996/9 5. Dr. Mészáros Gyula Dr. Szekeres István: Az Öböl-háború kulisszatitkai (A légierő harci alkalmazása az Öböl-háborúban) 1993 HV 158

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1

Haig Zsolt - Várhegyi István. A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 Haig Zsolt - Várhegyi István A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése 1 A szerzők e cikkben bemutatják a hadviselés egy új színterét a cyberteret, és a cyberhadviselést. Az új fogalmak megismerése kedvező

Részletesebben

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK

A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI ELŐZMÉNYEK VARGA LÁSZLÓ A 2K12 (KUB, SA 6) LÉGVÉDELMI RAKÉTARENDSZER HADRENDBEN TARTÁSÁNAK FELTÉTELEI Egy fegyverrendszer hadrendben tartásának feltételeit általában a beszerzés előtt, és az alkalmazás során is vizsgálják.

Részletesebben

ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG

ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG Kerti András ÁTVITELI ÚT BIZTONSÁG Absztrakt Az információbiztonság egyik részterülete az átvitelbiztonság, melynek feladata az információink, adataink védendő tulajdonságainak megőrzése, az infokommunikációs

Részletesebben

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981)

Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép 1935-ben. (Teller Ede, 1981) NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BUNKÓCZI SÁNDOR DUDÁS ZOLTÁN HOGYAN TOVÁBB: PILÓTÁVAL VAGY NÉLKÜLE? Az ember nélküli jármű ma olyan fontos technika, mint amilyen jelentős volt a radar és a számítógép

Részletesebben

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1

CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Krajnc Zoltán krajnc.zoltan@zmne.hu Forray László János forray.laszlo@zmne.hu CSEHORSZÁG: EGY JÓ PÉLDA A NATO-DOKTRÍNARENDSZEREK NEMZETI ADAPTÁLÁSÁRA 1 Absztrakt

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon

Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon Tér és Társadalom 29. évf., 1. szám, 2015 doi:10.17649/tet.29.1.2673 Az integrált terület- és vidékfejlesztés eszközei és korlátai Magyarországon The tools and limitations of integrated regional and rural

Részletesebben

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER)

A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) 324 Hitelintézeti szemle Lublóy Ágnes Tanai Eszter A működési kockázat és a hazai nagy összegű fizetési rendszer (VIBER) A fizetési és elszámolási rendszereket kritikus infrastruktúrának tekinthetjük,

Részletesebben

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Mórocza Árpád morocza_arpad@hotmail.com Pellérdi Rezső pellerdi.rezso@zmne.hu AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST Absztrakt

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Fleischer Tamás KIVONAT

Fleischer Tamás KIVONAT HÁLÓZATOK, HÁLÓZATI SZINTEK ÉS A HÁLÓZAT ÁLTAL KISZOLGÁLT SZINTEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE MÓDSZERTANI ÁTTEKINTÉS EGY ÚJ ELEMZÉSI SZEMPONT ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁHOZ Fleischer Tamás KIVONAT Még mielőtt magát a hálózatot

Részletesebben

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok

Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/4 A Hat Szigma és egy pohár sör A Lean Menedzsment és a Hat Szigma evolúciója A Hat Szigma alkalmazása a kis- és középvállalatoknál Változtatások az egészségügyben, a minõség szempontjai Átadták a

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI A RÁDIÓLOKÁCIÓ FOGALMA

A RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI A RÁDIÓLOKÁCIÓ FOGALMA Paulik Lotti A RÁDIÓLOKÁCIÓ ALAPJAI A RÁDIÓLOKÁCIÓ FOGALMA Az emberi érzékelés véges. Az ember, hogy véges érzékleteit kibővítse, nagyon sok mindent szolgálatába állított és állít napjainkban is. Az ember

Részletesebben

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója

A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója A HÓNAP TÉMÁJA 79 Varga Gergely A NATO új, lisszaboni stratégiai koncepciója 2010. november 19-20-án került sor a NATO lisszaboni csúcsértekezletére, amelyen elfogadták a szövetség új stratégiai koncepcióját.

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán

A szövetség jövõje. Szenes Zoltán 30 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. MÁJUS Szenes Zoltán A szövetség jövõje A Magyar Honvédség volt vezérkari fõnöke jelen tanulmányában az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének elkövetkezõ évtizedbeli lehetõségeit

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr.

CONTENTS TARTALOM. SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK Irányítási rendszerek jövője: működésorientált integrált irányítási rendszerek dr. Ködmön István Többszörös rendszerintegráció a tanúsítási gyakorlatban

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA

A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA VIII. Évfolyam 1. szám - 2013. március Prisznyák Szabolcs prisznyak.szabolcs@bv.gov.hu A TÖBB TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA Absztrakt A cikk bemutatja

Részletesebben

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS Állami támogatások joga 1 (2009/1) 85 101. AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKNAK A SZÉLESSÁVÚ HÁLÓZATOK MIELŐBBI KIÉPÍTÉSÉRE VALÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS GALAMB ZSÓFIA KÁNYÁSI

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség

A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség Végh Gábor mérnök százados A távérzékelés mint elsődleges információszerzési lehetőség 1. Távérzékelés fogalma, jellemzői, fizikai alapjai 1.1 A távérzékelés fogalma Azok a vizsgálati módszerek tartoznak

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Magyar Bányászati Hivatal Budapest, KÖRNYEZETVÉDELMI VIZSGÁLATI ELEMZÉS Készítette: Fodor Zoltán Okl. mg.gépészm., épületgépészm. 5600 Békéscsaba,Szabó D.u.25. Tartalomjegyzék 1. VERTIKÁLIS ZÁRT HURKÚ

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben