Misszió. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2010/1. Az otthon melege. Téli segélyezés a Vajdaságban. Árvíz Észak-Albániában.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Misszió. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2010/1. Az otthon melege. Téli segélyezés a Vajdaságban. Árvíz Észak-Albániában."

Átírás

1 K e l e t- E urópa Misszió A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2010/1 Az otthon melege Téli segélyezés a Vajdaságban Árvíz Észak-Albániában Adventi élmények

2 2 XVI. évf., 1. szám K e l e t- Európa Misszió IMPRESSZUM A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele Felelős kiadó: Kelet-Európa Misszió Alapítvány Szerkesztő: Fekete Imréné Tördelés: Aera MHC Kft. A Kelet-Európa Misszió egy keresztény karitatív szervezet, amely Magyarországon 1992 júliusa óta működik alapítványi formában. Munkánk felekezetközi alapokon nyugszik. Célunk Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése bármilyen úton, amely előttünk megnyílik. Arra is törekszünk, hogy a szükségben levőket gyakorlati és anyagi segítségben részesítsük. Munkánkat kizárólag hit által végezzük, anyagi forrásaink szabad akaratból történő adományokból származnak. Hírlevelünket díjmentesen küld jük meg minden érdeklődőnek. A pénzadományokat az alább megadott bankszámlaszámra lehet elküldeni: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.: Adószámunk: Címünk: 2365 Inárcs, Szőlőhegy 1. Levélcímünk: 2365 Inárcs, Pf Honlap: Telefon: (+36 29) Fax: (+36 29) Levél az Olvasóhoz Irgalmasnak lenni Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. (Lk ) Kedves Barátaim! Ha van Jézusnak igazán közkedvelt példázata, akkor az irgalmas samaritánusról szóló történet egészen biztosan annak nevezhető. Mai szemmel nézve talán kissé romantikusan gondolunk rá, amint egy nagyszerű samaritánus felemelte a földön fekvő, összevert szerencsétlent, bekötözte a sebeit, és saját költségén gondoskodott az ápolásáról. Ha megfilmesítenék ezt a sztorit, bizonyára egy megható drámát láthatnánk a vásznon. Én azonban könnyen el tudom képzelni, hogy meghatottság helyett sokak keze ökölbe szorult Jézus hallgatóságából, akiknek eredetileg mesélte az irgalmas samaritánus esetét. Szerintem ez a példázat rendkívül provokatív és bosszantó lehetett sok zsidó hallgató számára. A zsidók és a samaritánusok ugyanis ki nem állhatták egymást. Amikor arról olvasunk, hogy Jézus a samáriai asszonnyal beszélt a Jákób kútjánál, megtudhatjuk, hogy ez a két nemzetiség gyakorlatilag nem érintkezett, szóba sem állt egymással (Jn 4.9). Honnan indult ez a nagy ellentét? Ennek okairól némi képet kaphatunk az Ószövetségből. A samaritánusok tulajdonképpen a zsidókat leigázó Asszír Birodalom által betelepített jövevény nép voltak. Bár Izrael megpróbálta Isten követésére tanítani őket, a samaritánusok keverni kezdték Isten és mindenféle bálvány imádatát, szentírásként pedig csak Mózes öt könyvét fogadták el (2Kir ). Később a samaritánusok próbálták akadályozni Jeruzsálem várfalainak felépítését, botrányt csináltak, amivel tovább rontották a két nép közt lévő, amúgy is barátságtalan viszonyt (Ezsd 4.1-5). Jézus ebbe a már megromlott közegbe érkezett. A samáriaiak először Őt sem fogadták be, Jézus tanítványai pedig azonnal javasoltak egy megoldást: tüzet kértek volna az égből, hogy megeméssze őket. Nos, ilyen történelmi előzmények után hangzott el az ismert példázat az irgalmas samaritánusról. Talán el tudjuk képzelni milyen hatása lehetett: nemcsak hogy a zsidó papságot és a lévitákat tüntette fel rossz színben, de egy olyan emberről állított jót, akiről a zsidó hallgatók semmi ilyesmit nem tudtak feltételezni. Jézus azonban a korszellem hatásával szemben szóba állt, foglalkozott a samáriai emberekkel, irgalmas volt hozzájuk. Később olvashatjuk, hogy sokan megtértek közülük, elfogadták Jézust; sőt a meggyógyított tíz leprásból csak egyetlenegy ment vissza köszönetet mondani, s az illető bizony samáriai volt. Végül pedig érdemes megemlíteni Jézus missziós haditervét, melyben megparancsolta tanítványainak, hogy Jeruzsálemből kiindulva többek között Samáriában is tanúknak kell lenniük, egészen a Föld végső határáig! Az irgalmasság Isten alaptermészetének része. Isten határok nélkül irgalmas, teljesen mindegy, milyen nemzetiségről, embercsoportról, világnézetről van szó! Mi gyakran tudunk válogatni emberek, fajok, nemzetek között, és ezek alapján dönteni arról, kikhez szeretnénk irgalmasok lenni, és kikhez nem. Az irgalmasság szó a görög eredeti kifejezésben nagyon szépen leírható: azt jelenti, hogy valakinek megmozdulnak a belső részei. Erre van szükségünk: a bensőnknek kell megmozdulnia, amikor irgalmasságot tanúsítunk a szegények, kivetettek, vagy más nemzetiségű emberek iránt mégpedig válogatás nélkül. Szeretném bátorítani a kedves Olvasót, és én is igyekszem ebben gyakorolni magam, hogy bármikor, amikor lehetőségünk nyílik rá, Isten irgalmas hozzáállását fejezzük ki olyan emberek felé, akikre egyébként nehezünkre esne pozitívan gondolni. A változások, megtérések és gyógyulások csak egy olyan közegben indulhatnak el, ahol az emberek belső énje megmozdul, ennek hatására pedig irgalmasan tudnak bánni az őket körülvevőkkel. Saját boldogságunk kulcsa is ebben van elrejtve: Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. (Mt 5.7) Sitku Tibor missziós munkatárs

3 2010. április 3 Az otthon melege Atélről sokféle gondolat eszünkbe juthat: egyeseknek a síelés és szánkózás, a csípős hideg felüdítő hatása, másoknak azonban a dermesztő hideg, a fűtetlen és szűkös lakások, a túlélés. A Vajdaságban számtalan olyan magyar család lakik, akik szinte embertelennek nevezhető körülmények között próbálják átvészelni a hideget, gyakran nyolc-tíz gyermekkel. Elsősorban rájuk gondolva hirdettük meg kályha-akciónkat, melynek során a beérkezett adományokból tűzhelyeket és kályhákat vásároltunk számukra. Nagy örömünkre a berendezéseket forgalmazó bolt tulajdonosa beszerzési áron adta el nekünk a kályhákat, így még többet tudtunk vásárolni belőlük. A november és február között meghirdetett akciónk során összesen huszonhat készüléket tudtunk szétosztani Becsén, Péterrévén, Szabadkán és Csantavéren. A kiszállítás során minden háznál olyan nyomorral szembesültünk, amilyet a fogyasztói demokráciák komfortjában csak fotelból, tévét nézve szoktunk látni. Az udvarokon leírhatatlan mennyiségű szemét, a telkeken beomlott falú épületek befóliázott ablakokkal, szétszórt építési törmelékkel. A házakban sötét és hideg, ételmaradékok, koszos ruhák, széttört játékok és kopott bútorok. És ebben a miliőben nevetgélve, csivitelve szaladnak a gyerekek, szégyellősen elbújnak szüleik háta mögé, aztán mégis kíváncsian lesnek ránk, mert látják, hogy ajándékot hoztunk nekik: végre megérezhetik az otthon melegét, Megérkezett a várva várt tűzhely egy óbecsei családhoz. melyet olyan sokáig nélkülözniük kellett. Az adományozottakon kívül még rengeteg más magyar család is él határainkon túl, akiknek szükségük volna fűtésre. Szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik adományaikkal hozzájárultak az akció sikerességéhez! Segítünk takarékoskodni A Kelet-Európa Misszió is résztvevője az Izzócsere programnak Több mint ezer darab energiatakarékos izzó szétosztásában segédkezik a Kelet-Európa Misszió, melyek családok tucatjai számára nyújtanak praktikus, környezetbarát segítséget. Nagycsaládosok háztartásaiba jutnak el a Kelet-Európa Misszió által pályázati keretek között beszerzett világítóeszközök, melyek több szempontból is nagy segítséget jelentenek az érintetteknek. Az energiatakarékos izzók nemcsak hosszabb élettartamúak hagyományos társaiknál, de alacsony fogyasztásuk miatt akár évi tizenötezer forintos megtakarítást is jelenthetnek egy-egy család esetében. Ez az összeg az anyagilag nehezebb körülmények között élők számára mindenképpen sokat jelent. Egy olyan családban, mint az enyém, ez egy nagyon nagy segítség! mondta egy négygyermekes édesapa, aki saját pénzéből valószínűleg nem tudta volna megvásárolni az energiatakarékos izzókat. Átlagosan izzó kerül cserére egyetlen háztartásban, ami ennek a pályázatnak köszönhetően a családoknak semmibe nem kerül. A Kelet-Európa Misszió által beszerzett izzók értéke meghaladja a másfél millió forintot, átadásukkal egy időben pedig a hagyományos gömbizzók begyűjtése is megtörténik. A misszió mu n kat á rsa i a projekt lebonyolításakor arra is igyekeznek figyelni, hogy imádkozzanak azokért a családokért, akik a tá moga tás ban részt vesznek.

4 4 XV. évf.,3. szám Téli segélyezés a Vajdaságban Antal 49 éves, több mint 20 éve rokkant. Érszűkület következtében mindkét lábszára elfekélyesedett. A kevéske nyugdíjból ápolónőre nem telik, így reggel és este egy-egy óráig tart, míg felesége leápolja férje fájdalmas sebeit. A két kezelés közt Aranka napszámba jár dolgozni. Nyáron bármilyen mezei munkát elvállal, mert kell a pénz gyógyszerre, kötszerre és ennivalóra. A nyugdíjból épp csak némi gyógyszert tudnak venni, de kötszerre már nem futja, az túl drága az ő pénztárcájukhoz. Ócska lepedőket hasítanak szét, fásli helyett az is megteszi. Arankának télen is keresni kell valami munkalehetőséget, mert enni muszáj. Eljár disznóvágásokra, ahol némi élelem fejében belet mos a szabad ég alatt, a leghidegebb időben is. Tűzifát már rég nem vettek. Aranka naponta felkeresi a község boltjait és elkéri a kartondobozokat, azokkal fűt. De a kartondobozokat sem kapja meg mindig, előfordul, hogy valaki megelőzi. Ilyenkor fűtetlen marad a szoba. Antal betegen sem tétlenkedik. Mivel a lábai alkalmatlanok a járásra, a térdein közlekedik. Eleinte ez is nagy fájdalmakat okozott, de mára már vastag bőrkeményedések vannak a térdein, és így el tud végezni jó néhány házi- vagy ház körüli munkát. Amikor volt tűzifájuk, még azt is felhasogatta. Az élelmiszeren, mosóporon és tűzifán kívül kötszert, fáslit, gyógyszert és vitamint is vittünk nekik. Ez a házaspár volt az első, akit meglátogattunk a februári, téli segélyezésnek nevezett vajdasági akciónk során. Hárman utaztunk el a Vajdaságba az alapítvány munkatársai közül, mindhárman nők. A legnagyobb hidegben indultunk, akkor, Látogatás a Péterfy házaspárnál amikor a meteorológusok azt tanácsolták, hogy senki ne induljon útnak. A férjeink aggodalommal bocsátottak útra bennünket, mi azonban békességgel a szívünkben indultunk el. Elvégre a téli segítségnyújtásra akkor van szükség, amikor a legnagyobb a hideg. Vajdasági munkatársaink segítettek a projekt kivitelezésében, az ő helyismeretük, fizikai erejük nélkül nem sokra mentünk volna. Közös összefogással 33 családnak nyújtottunk segítséget Csantavéren, Kishegyesen, Szabadkán, Óbecsén és Péterrévén. Egy-egy családnak mintegy 35 kg élelmiszert és 10 kg tisztítószert adományoztunk, emellett 30 család kapott egy-egy köbméter tűzifát, két családnak pedig takarmányt is vittünk, mivel az állataik is éheztek. Antalék csak egy a sok ezer szenvedő vajdasági család közül. A szükség máshol is ugyanolyan elképesztően nagy, csak a díszlet változó. Gáléknál például 11 kiskorú gyermek éhezik. Egy kecskéjük van, az is koplal, az udvaron döglött kacsák tetemei hevernek. A 27 éves anya egyedül neveli a gyermekeket, az apa börtönben van. A legkisebb gyermek hathetes, a legnagyobbik lány, aki az apa első házasságából származik, még csak 14 éves, de már gyermeket vár. Semmilyen bevételük nincs, még családi pótlékot sem kapnak, mert nincsenek megfelelő személyes okmányaik. A misszió ingyenkonyhájáról kapott élelemből és segélyekből élnek. További két tizenegy gyermekes családot is meglátogattunk, és több olyan helyen jártunk, ahol hét-nyolc gyermek van a családban. Egyik családot sem értesítették előre, hogy segélyt kapnak, mégsem lepődtek meg az érkezésünkön. Hozzászoktak már ahhoz, hogy Isten gondviseléséből élnek. Mindenütt úgy tűnt, mintha vártak volna ránk. Igazán nem is minket vártak. Égbekiáltó nyomorukban és nincstelenségükben talán csak sóhajtoztak, hogy történjen valami, ami segít nekik átvészelni a kemény telet. Kimondott vagy kimondatlan imáikra talán ezt az akciót szánta Isten válaszul? A sok nyomor és szenvedés láttán olyan érzésem volt, hogy ez az egész téli segélyezési akció annyi, mint csepp a tengerben. Önkéntelenül megszólalt bennem a kérdés: azon túl, hogy pár napig lesz mit enniük a segélyezetteknek, pár hétig melegebb lesz a házaikban, van-e értelme egyáltalán annak, amit teszünk? Hiszen a reménytelenség, mint egy szürke felhő, továbbra is ottmarad, és ugyanúgy csak tengődnek, mint eddig. A kérdés megválaszolatlanul maradt a lelkemben, egyben azonban biztos vagyok: néhány élménnyel meggazdagodtunk. Például Sanyi bácsi rozzant házikójában. Ez az idős ember egyedül él, se felesége, se gyermekei, se rokonai nincsenek. Viszont Isten népes családjához tartozik. Hatvanévesen ismerte meg az Urat, azóta hűségesen szolgálja Őt, és nem tud betelni a hálaadással, amiért megtalálta őt az Úr Jézus Krisztus. Az egyetlen lakható szobájának a mennyezete középen fél méterre behajlott. A háza életveszélyes, de a forintnyi szociális segélyből nem tudja megjavítani, így hát itt lakik, nincs hova mennie. Este érkeztünk hozzá, az asztalon két szelet fehér kenyér és egy meghámozott alma jelezte, hogy már vacsorához készült. Elkezdtük kipakolni az élelmiszercsomag tartalmát. Amint az első kiló cukrot kitettük az asztalra, Sanyi bácsi összetette a kezét, lehajtotta a fejét és hálaadó imába kezdett. Mialatt kipakoltunk, ő egyfolytában sírva imádkozott, nem győzte köszönni az Úr gondviselését. Mikor aztán végre kinyitotta a szemét és számba vette, amit kapott, alig tudott megszólalni a meghatottságtól. A Horváth családban szívbetegség miatt mindkét szülő rokkantnyugdíjas, jóllehet még nagyon fiatalok. Öt kisgyermek szaladt ki elénk. Úgy sorakoztak, mint az orgonasípok. Izgatottan lesték, mi van a csomagban. Amikor kiraktunk mindent, az ötéves Illéske rámutatott a Nesquik kakaóporra, és azt mondta: Ehhez tej is kell! Majd odament az édesanyjához, és győzködte, hogy vegyen tejet, mire az anya csak ennyit mondott lehangoltan: Majd veszek, ha

5 2010. április 5 megkapjuk a nyugdíjat. Ahogy eljöttünk tőlük, megkértem becsei munkatársunkat, hogy vegyen 5 liter tejet és vigye el ennek a családnak. Eldöntöttük, hogy a legközelebbi élelmiszercsomag-akciónknál tejet is teszünk a csomagokba. A Nesquik egy másik, négygyerekes, rémesen elszegényedett óbecsei családnál is feltűnést keltett. Itt is kipakoltuk az adományt, a gyerekek pedig körülállták a megrakott asztalt. A tizenegy éves Istvánka boldogan mutatott a kakaóporra: Ilyet már láttam a TV-ben! - lelkendezett. Mint kiderült, a Nesquik csomagolása ismerős volt számára, de nagyon valószínű, hogy nem tudta milyen ízű a tartalma. Most már tudja Péterrévén egy idős, hívő házaspár, aki szintén kapott élelmiszeradományt, elmondta, hogy aznap reggel csak két szem krumplijuk volt, amiből a feleség egy kis levest főzött. Aztán hálát adtak és rábízták magukat az Úrra. Az élelmiszeradományban, ami este érkezett meg hozzájuk, többek között 10 kiló krumpli is volt. Csodálatos volt hallani, amint ez az egyszerű asszony az örömtől sírva adott hálát Istennek. Mindegyik látogatást úgy fejeztük be, hogy Isten elé vittük a szükségeket, és az Úr áldását kértük a ház lakóira. Ezek a családok továbbra is folyamatosan a vajdasági munkatársaink látókörében maradnak. Rendszeresen látogatják őket, odafigyelnek rájuk, és a misszió lehetőségeihez képest segítenek nekik. A segítségük nyomán néhányan közülük már megismerték Istent, és az életükben szemmel látható jelei mutatkoznak a változásnak. Az a hitünk, hogy Istennek, aki elkezdte a jó munkát ezekben az elkeseredett szívekben, van hatalma véghez is vinni azt. Sanyi bácsi, az igazán hálás keresztény Sánta László munkatársunk a mikrobuszával hordta ki a családokhoz a tűzifát. Az óbecsei Kisutcai családnál Ez a péterrévei házaspár is kapott tűzifát.

6 6 XVI. évf., 1. szám Árvíz és segélyezés Észak-Albániában Január közepén hatalmas árvíz pusztított Észak-Albániában. A fős Shkodra jelentős része víz alá került, s a közeli Lezha várost úgyszintén elöntötte a víz. Összesen tíz várost, számos községet és falut, mintegy 9150 hektárnyi területet borított el a víz. Hivatalos közlések szerint 2080 ház dőlt össze, vagy vált lakhatatlanná, melynek következtében 3407 ember maradt hajlék nélkül. Ahogy ilyenkor szokás, a hajlék nélkül maradtakat iskolák, szállodák épületeibe zsúfolták be, voltak, akik távolabb élő rokonaikhoz menekültek. De sokan nem hagyták el házaikat, portáikat, inkább a szabad ég alatt, a dermesztő hidegben maradtak, és várták, hogy elvonuljon az ár. Az albán kormány képtelen volt kezelni a katasztrófahelyzetet, így felkérte az Albán Evangéliumi Szövetséget, hogy karitatív szolgálatként segítsen a bajbajutottakon. A tiranai keresztények köztük Flatun Zaimaj vezetésével a Kelet-Európa Misszió albániai munkatársai is a helyszínre siettek, és az árvíz első napjaitól fogva folyamatosan segítettek: kenyeret, vizet, alapélelmiszert, plédeket, matracokat, meleg téli ruhát vittek a térségbe. Eközben felmérték az árvízkárosult családok helyzetét, és azt, hogy miben segíthetnénk, hogy az árvíz elvonulása után Észak-Albániában az élet minél hamarabb visszatérhessen a megszokott kerékvágásba. Most már elvonult az ár, és már látszik a pusztítás mértéke nemcsak a házak körül, de odabent is. A házakban maradt holmik használhatatlanok. A hetekig bennrekedt szennyes víz mindent eláztatott, tönkretett: bútort, szőnyeget, ruhaneműt, háztartási gépeket. Sok háziállat elpusztult, de az életben maradtak számára sincs sok remény, mert a takarmány megrothadt. A házak zöme megtelt sárral, a kutak az udvari WC-k és a trágyadombok miatt fertőzöttek lettek, használhatatlanokká váltak. Sokat töprengtünk, hogy mit tehetnénk ezekért az egyébként is nagyon szegény albánokért innen Magyarországról. A segély eljuttatása Albániába Szerbián keresztül a még mindig ellenséges viszony miatt nagyon körülményes. De mindenképpen szerettünk volna segíteni. Sokfelé küldtünk információt az albán helyzetről, az Úr pedig váratlanul egy olyan kaput nyitott, amilyet nem is gondoltunk. Egy nyugat-európai keresztény missziós szervezet ugyanis minket kért fel adományuk célba juttatására. Ehhez az akcióhoz csatlakozott Nyári Jenő, a Hajnalcsillag Missziós Alapítvány vezetője is. Időközben az albá n iai mu n katársaink korábbi felmérései alapján tervezgetni kezdtünk. Február közepén négyen utaztunk Albániába, hogy végrehajtsuk a vállalt feladatot. - meséli Fekete Imre. Az előző hetekben már nagyrészt visszavonult az árvíz, de ottlétünk alatt három napon át folyamatosan esett az eső, így az alacsonyabban fekvő területek ismét víz alá kerültek. A segélycsomagokhoz szükséges élelmiszert Shkodrában vásároltuk meg, és két nagyobb településen osztottuk szét. Egy Lakër nevű faluban 28 családnak, Daragjat községben pedig 80 családnak vittünk élelmiszercsomagot. A falugazda segítségével kiválasztottuk a 20 legszegényebb nagycsaládot. Nekik hűtőszekrényt és mosógépet vásároltunk, így nyújtva segítséget az újrakezdéshez. A megajándékozott családok őszintén hálásak voltak, miközben nem tudták mire vélni, hogy ilyen messziről jött emberek törődnek a gondjaikkal. Együttérzésünk és bátorításunk a kilátástalannak látszó helyzetük ellenére reménységgel töltötte el őket. Még sok segítségre van szükség Észak- Albániában ahhoz, hogy az élet normalizálódjon. Ahol minden tönkrement, ott bárminek örülnek az emberek. Ezen a területen, ahol muzulmánok és katolikusok vegyesen laknak, ahol az emberek többsége még soha nem hallott a szeretet Istenéről, nagy szükség van az örömhír hírnökeire. A segélyezett családok közül egyiknek sem volt Bibliája, ezért mindegyiknek adtunk egy-egy albán nyelvű Újszövetséget. Ezáltal lehetőségük van megismerni az örök életre vezető utat, Jézus Krisztust. Remélhetőleg a gyakorlatban bemutatott szeretet felkeltette bennük a kíváncsiságot, hogy keressék Istent, aki a gondviselő szeretet egyetlen forrása. Mosógépet vittünk egy nagyon szegény családnak. Az árvízkárosultak élelmiszercsomagot kaptak.

7 2010. április Adventi élmények Karácsony előtt a Kelet-Európa Misszió szervezésében egy missziós úton vettem részt Koszovóban. A csoportban négyen erdélyiek voltunk, nég ye n m ag ya r or s z ág i a k. Veg ye s érzelmekkel vágtunk neki a mintegy 2500 kilométernyi utazásnak. Nem tagadom, kicsit izgultam, hogy vajon mi vár ott ránk. Féltem az ismeretlentől, sajnáltam otthagyni a kényelmet, a meleg lakást, a karácsonyra készülő édesanyám finom süteményeit. Nem sokkal indulásunk után rájöttünk, hogy mikrobuszunk sikertelenül próbálkozik felvenni a harcot a dermesztő hideggel. Az ablakok befagytak, erősen fáztunk az utastérben, azonban a csapat jókedvű összerázódásának melege mindezt egyensúlyozta. Utunk nagy részét éjszaka tettük meg, és már világosodott, mire Koszovóba érkeztünk. A szerbiai határt elhagyva szokatlan érzés vett erőt rajtam. Hogy ez megtörtént az utastársaimmal is, onnan tudom, hogy ők is gondolataikba mélyedve, mereven bámultak ki az ablakon. A vastag hótakaró sikertelenül próbálta eltakarni a föld háború által megviselt, ráncos arcát. Álomszerűnek tűnt az egész, ahogy számtalan rombadőlt épület, vagy roncstelep mellett siettünk el. Lehangoló látvány volt. Gondolkodtam, hogy vajon miért tűrnek meg ennyi roncstelepet az ott élők? Talán, mert a jelenlegi lelkiállapotukat tükrözi? Esetleg, mert a múltjukra emlékezteti őket? Végül megérkeztünk Pristinába. Megtört emberek, fásult arcok tekintettek ránk, amint kiszálltunk autónkból a sűrű havazásba. Néha önfeledt gyermekkacajra lettünk figyelmesek. Kisiskolások szaladgáltak az utcán kergetőzve. Jó gyermeknek lenni, nem felfogni a valóságot, nem sírni a kilátástalanság miatt. Nyomasztó szürkeség tárult elénk mindenütt. A háború nyomot hagyott az országon, annak gazdaságán, az emberek arcán. Az új épületek azt sugallják, hogy a helyiek igenis megkísérlik, hogy változtassanak reménytelen helyzetükön. Amíg az új, fényes építmények árnyékában omladozó házak bújnak meg, addig ez a próbálkozás sikertelen. S míg az új, modern létesítmények gombamódra szaporodnak, melybe az ottani átlagember talán be sem teheti a lábát, addig ezrek laknak hihetetlen szegénységben. Bevásárlás az élelmiszercsomagok összeállítása előtt. Az érkezésünket követő rövid pihenő után az élelmiszercsomagok elkészítéséhez szükséges összetevőket vásároltuk meg, azután még besötétedés előtt meglátogattunk négy családot. Egy-egy szűk, hideg szobában, amiben a berendezést pár matrac és kettéhajtott pokróc jelentette, egy hat- vagy héttagú család lakott. Könnyfakasztó volt látni a gyermekek csillogó szemét, ahogy tiszta őszinteséggel tudtak örülni a kétharapásnyi édességnek. Mosolyogni nem tudó szülők fogadták az általunk vitt élelmiszercsomagot. Nézve ezeket az embereket, akik ilyen borzasztó körülmények között élnek, gyakran elszorult a torkom és arra vágytam, hogy minél hamarabb elmehessek ebből a gyilkos nincstelenségből. Megváltás volt este behúzódni meleg 7 szállásunkra. Rájöttem, hogy ami számomra minimális igény, az sok koszovóinak elérhetetlen luxust jelent. A másnapi programunk sem volt változatosabb. Hordtuk a segélyt, vittünk egy sugárnyi jókedvet a családokba. Próbáltunk azoknak is örömet szerezni, akiknek a karácsony ugyanarról szól, mint a többi nap: sírásról. Bár nyelvi akadályaink miatt személyesen nem tudtuk elmondani a karácsony jó hírét a szegényeknek, mégis merem remélni, hogy a misszió, amit végeztünk, nem marad nyom nélkül azoknak az életében, akiket meglátogattunk. Vasárnap a helyi gyülekezet istentiszteletén vettünk részt. Jó volt megtapasztalni, hogy ilyen nehéz körülmények között élő emberek is vágyják Isten jelenlétét. Ottlétünk alatt összesen 38 családot, és két cigánytelepet sikerült meglátogatnunk. Látva a nagy szükséget azonban el kell mondanom, hogy ez nem volt elég. Még többet kellett volna tennünk. A Koszovóban töltött idő alatt meg bi zonyo sodtam arról, hogy megérte belevágni a nagy utazásba, áldozatot vállalni kilátástalan helyzetben élő emberekért. Az átélt események mély nyomott hagytak az életemben. Rengeteg dolog gondolkodóba ejtett. Rengeteg dolog, amiről azt hittem, hogy nem lehet valóság. Érdekes, hogy mindez egyetlenegy érzést erősített bennem: a hálát. Azért, amim van és azért, amim lesz. Mert én abban a helyzetben vagyok, hogy tervezhetek, bizakodhatok, lehetnek álmaim. És nem csupán abban reménykedhetek, hogy ma eszem egy szelet kenyeret, vagy családom minden tagja túléli a hideg éjszakát Mert Koszovóban sok embernek csak ez jutott osztályrészül. Ivánitzki Dávid, Szatmárnémeti Megérkezett a burgonya az éhező romákhoz. A gyerekek édességcsomagot kaptak.

8 8 XVI. évf., 1. szám BARNABÁS Szolgálat, szabadság, szeretet! július 23. és augusztus 1. között ismét megrendezésre kerül a Barnabás-tábor! Az idei rendezvény visszatérés a régi, jó alapokhoz úgy, hogy közben teljesen újat is mutat. Háromnapos felkészítő konferenciával kezdődik az idei Barnabás-tábor, mely igazán tartalmasnak és izgalmasnak ígérkezik. A tábor vendégei és fő szónokai Miriam Nesse és férje, Johnny Pettersen lesznek, egy rendkívül energikus, fiatal, norvégiai házaspár. Miriam és Johnny aktív és tapasztalt misszionáriusok, akik többek között Thaiföldön, Bangladesben, Marokkóban, Szudánban, Pakisztánban, de még az Indiai-óceánban fekvő Andaman szigetén is hirdették az örömhírt. Mindketten elszánt és képzett igehirdetők, a svédországi Go Out missziós szervezet munkatársai. A Barnabás-tábor felkészítő konferenciáján együtt fogunk dicsőíteni Pintér Bélával, valamint az Amaro Del zenekarral is. A háromnapos felkészülés után pedig elindítjuk missziós csoportjainkat Vajdaságba, Kárpátaljára, Erdélybe és Magyarországra egyaránt, hogy hirdessék az evangéliumot mindenki számára. A tíznapos tábor ott ér véget, ahol kezdődik: a Kelet-Európa Misszió inárcsi bázisán. További információk a Barnabás honlapján (http:// illetve a Kelet- Európa Misszió oldalán (http://www.misszio. eu) találhatóak, melyeket érdemes figyelemmel kísérni. Miriam Nesse és Johnny Pettersen Hírek, felhívások Kötszer, gyógyszer Keresünk olyan támogatókat, akik egyszeri, vagy rendszeres adományt tudnának befizetni a csantavéri Péterfy Antal részére, akinek súlyos lábszárfekélye miatt mindennapos kötözésre van szüksége. A befolyt adományt kötszer és gyógyszer vásárlására fordítjuk. Misszióbarátok Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét egy nagyszerű lehetőségre: elindult a Misszióbarátok Köre a Kelet-Európa Misszió kezdeményezésében. Célja, hogy összefogja mindazokat, akik érdeklődnek a Misszió programjai, tevékenységei iránt, és szívesen segítenének önkéntesként tevékenységeink lebonyolításában. Bővebb információk és jelentkezés a címen, a Misszióbarátok Köre menüpontra kattintva a honlapunkon található. Segélyezés A Kelet-Európa Misszió évek óta támogatja adományaival a csepeli Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolát, ahol hátrányos helyzetű gyermekek tanulnak. Az intézmény vezetői hálájukat fejezték ki a közelmúltban átadott adományokért: a használt ruhákat tartalmazó szállítmány szétosztása nagy sikerrel zárult. Célba értek Dél-Magyarországon a svájci Kelet-Európa Misszió által adott segélyek. Helyi munkatársunk, Kérészi Attila elmondása szerint több fázó, magyarországi családon sikerült segíteni tűzifával, kályhával. Magam és a családok nevében szeretném megköszönni a kedves svájci emberek segítségét és odaszánását. Isten áldja meg őket gazdagon! - mondta Kérészi Attila. Csend és nyugalom A Kelet-Európa Misszió inárcsi központja baráti áron kitűnő lehetőségeket kínál a felüdüléshez. Bővebb információ honlapunkon található.

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Kelet-Európa. Misszió. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2012/2 ÉVESEK VAGYUNK

Kelet-Európa. Misszió. A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2012/2 ÉVESEK VAGYUNK Kelet-Európa Misszió A Kelet-Európa Misszió Alapítvány hírlevele 2012/2 ÉVESEK VAGYUNK 2 XVIII. évf., 2. szám Gyertek, ünnepeljünk! K e l e t - E u r ó pa Misszió IMPRESSZUM A Kelet-Európa Misszió Alapítvány

Részletesebben

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele

Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele Az Amerikai Ház Alapítvány elnökének levele 2012. január 31. Kedves Barátaim! 2011-ben jelentősen bővítettük és diverzifikáltuk magyarországi karitatív tevékenységünket. A Magyar Vöröskereszt részére leszállított,

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Név: Valenta Ivett. Küldő intézmény: Kaposvári Egyetem. Kurzus helyszíne: Kortrijk, Belgium

Név: Valenta Ivett. Küldő intézmény: Kaposvári Egyetem. Kurzus helyszíne: Kortrijk, Belgium Név: Valenta Ivett Küldő intézmény: Kaposvári Egyetem Kurzus helyszíne: Kortrijk, Belgium Kurzust szervező intézmény: Katholieke Hogeschool Zuid-West- Vlaanderen Kortrijk, Belgium Kurzus időtartama: 2009.08.31-2009.09.18

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Első nap Körülbelül délután 1-re értünk jött egy kis busz, aminek örültem nagyon mert egyrészt milyen luxus már másrészt nem kellett cipelni a pont 15 kilogramm bőröndömet. Az út két óra volt Budapestre,

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29.

Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. Beszámoló Nagyvisnyó Erdei komplex tábor:szakmai gyakorlattal egybekötött kaland- és sporttábor 2013.október 25-29. NTP-IKT-MPA-12-040. A táborozás célja: Szociális, életviteli és környezeti valamint szakmai

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Éves beszámoló 2014.

Éves beszámoló 2014. 1 Éves beszámoló 2014. ÚJ VILÁG Alapítvány Székhely: 6914. Pitvaros, Rákóczi u. 19 Mobil: 06-70-203-2962 e-mail: ujvilagert@index.hu 2 Tartalom Az ÚJ VILÁG Alapítvány 2014. évi tevékenysége... 3 Kiemelt

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

A Magyar Vöröskereszt katasztrófasegélyezési. Sáfár Brigitta Katasztrófavédelmi szakmai vezető Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt katasztrófasegélyezési. Sáfár Brigitta Katasztrófavédelmi szakmai vezető Magyar Vöröskereszt A Magyar Vöröskereszt katasztrófasegélyezési tevékenysége Sáfár Brigitta Katasztrófavédelmi szakmai vezető Magyar Vöröskereszt Hazai jogi alapok A Magyar Vöröskeresztről szóló1993. évi XL. Törvény szerint:

Részletesebben

A vörösiszap katasztrófa fogságában

A vörösiszap katasztrófa fogságában [Ide írhatja a szöveget] 2012 Nyirádi Zsuzsanna A vörösiszap katasztrófa fogságában A lúgos, vörös ár az ott élő emberek addigi életét is magával vitte. A vörösiszap katasztrófa fogságában Az áradás- 2010.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Mindennapi pénzügyeink

Mindennapi pénzügyeink Mindennapi pénzügyeink Pénzügyi tudatosság képzés a Gödöllői Szent István Egyetemen dr Mészáros Aranka Phd egyetemi docens Előzmények: döntési szabadság? Következmény: nem megfelelő pénzügyi döntések bizalmatlanság!

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

Már is december. A városnegyed, ahol a minden napjaimat élem

Már is december. A városnegyed, ahol a minden napjaimat élem Már is december Rájöttem, mint fösvénynek, úgy kell öriznem a pillanatokat, az órákat Szabó Magda Hihetetlen gyorsasággal repül itt az idő. A napokban azon kaptam magam, hogy már a harmadik havi zsebpénzem

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok Orvosolt gondok Egy ember Jeruzsálembôl Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. ( ) Egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Pole and Hungarian, Two good friends project

Pole and Hungarian, Two good friends project Pole and Hungarian, Two good friends project A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. Önkéntesek Krakkóból

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

A leghatékonyabb klímabarát ötletek

A leghatékonyabb klímabarát ötletek A leghatékonyabb klímabarát ötletek Általánosságban Hőtérképet készítettünk otthonunkról. Feleslegesen nem fűtünk. Abban a helyiségben, ahol éppen nem tartózkodunk, lejjebb vesszük a fűtést. - 2 C már

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom

Varga Patrícia. Félig megvalósult álom Varga Patrícia Félig megvalósult álom Marina két gyermekes boldog, vagy boldognak hitt családanya volt. Férjével sokat dolgoztak, hogy középszinten tudjanak élni. Ezért meg is volt szinte mindenük. Ahogy

Részletesebben

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi. feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi. feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT A GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA Készítette: Petőné Kiss Éva Családgondozó Az Önkormányzat által

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Ajánlott

Részletesebben

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ

TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ TERÉZ MISSZIÓ A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ IMAMISSZIÓ A Teréz Missziót megalapító és ma is vezető BRUNO THÉVENIN Atya tanúságtétele: Ezzel a tanúságtétellel szeretném elmondani, hogy mikor és

Részletesebben

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november)

Egy segítő hang. Ágostonné Nagy Zsuzsanna. (Képmás Családmagazin 2010/november) Egy segítő hang (Képmás Családmagazin 2010/november) Szöveg: Váczi Éva Kép: Hrabovszki Viktor Személyes válságainkban néha nagyon magányosnak érezzük magunkat. Néha hosszú ideig egyedül birkózunk problémáinkkal,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Tartalmi beszámoló 2012. év

Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Tartalmi beszámoló 2012. év Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász Tartalmi beszámoló 2012. év A Pécs Egyházmegyei Katolikus Karitász szervezi és összefogja a területén működő 41 karitász csoport munkáját. A szociális tevékenységei

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával.

2011.12.12. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon. Beruházás nélkül: viselkedés megváltoztatásával. Hogyan tudunk csökkenteni? Az energiafogyasztás csökkentése otthon viselkedés megváltoztatásával Energiatakarékos készülékek Szigetelés Nyílászáró csere Megújuló energiák használata Építkezés Példa: hőveszteség

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Zákeus Olvasd el: Lukács 19:1-10 Kulcsvers:

Részletesebben