EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2004/2005. ÉVES JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2004/2005. ÉVES JELENTÉSE"

Átírás

1 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. 2004/2005. ÉVES JELENTÉSE Budapest, január 25. EGIS Gyógyszergyár Rt.

2 Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Rt. 2004/2005. éves jelentése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz és nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, január 25. EGIS Gyógyszergyár Rt.

3 2004/2005. éves jelentés I. 2004/2005. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet II. 2004/2005. éves összevont (konszolidált) beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet III. Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS-elvek) szerint elkészített 2004/2005. éves beszámoló 1. Mérleg és eredménykimutatás 2. Cash flow kimutatás 3. Saját tőke változásai 4. Kiegészítő melléklet IV. Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS-elvek) szerint elkészített 2004/2005. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Cash flow kimutatás 4. Saját tőke változásai 5. Kiegészítő melléklet

4 2004/2005. ÉVES BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, január 25.

5

6 2004/2005. ÉVES BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, január 25. EGIS Gyógyszergyár Rt.

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Részvénytársaság 1106 Budapest, X. Keresztúri út Telefon: /2005. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, október 22. EGIS Gyógyszergyár Rt. A Társaság január 25-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta.

8 Statisztikai számjel EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2004.IX.30. módosításai 2005.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( ) Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 05. Vagyoni értékű jogok 06. Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték 08. Immateriális javakra adott előlegek 09. Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Cégjegyzék száma 15. Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( ) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 21. Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 23. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 25. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Keltezés: Budapest, október 22. A Társaság január 25-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. EGIS Gyógyszergyár Rt.

9 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2004.IX.30. módosításai 2005.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 26. B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK ( ) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 38. Váltókövetelések 39. Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( ) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés 43. Saját részvények, saját üzletrészek 44. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( ) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 22. A Társaság január 25-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. EGIS Gyógyszergyár Rt.

10 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban Sorszám 2004.IX.30. módosításai 2005.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 53. D. Saját tőke ( ± ±61.) I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre 65. Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek ( ) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( ) 68. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 69. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 70. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Keltezés: Budapest, október 22. A Társaság január 25-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. EGIS Gyógyszergyár Rt.

11 Cégjegyzék száma adatok E Ft-ban Sorszám 2004.IX.30. módosításai 2005.IX.30. Előző év Előző év(ek) Tárgyév A tétel megnevezése a b c d e 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 73. Átváltoztatható kötvények 74. Tartozások kötvénykibocsátásból 75. Beruházási és fejlesztési hitelek 76. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 77. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 78. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben 79. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( ) Rövid lejáratú kölcsönök 82. Ebből: átváltoztatható kötvények 83. Rövid lejáratú hitelek 84. Vevőtől kapott előlegek 85. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 87. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 89. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( ) Bevételek passzív időbeli elhatárolása 92. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés: Budapest, október 22. A Társaság január 25-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. EGIS Gyógyszergyár Rt.

12 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma EGIS Gyógyszergyár Rt szeptember 30. "B" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) adatok E Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2003/2004 Előző év(ek) módosításai Tárgyév 2004/2005 a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke II. Értékesítés közvetlen költségei ( ) III. Értékesítés bruttó eredménye (I.-II.) Értékesítési, forgalmazási költségek Igazgatási költségek Kutatási, kísérleti fejlesztési költségek Egyéb általános költségek IV. Értékesítés közvetett költségei ( ) V. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés VI. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.) Keltezés: Budapest, október 22. A Társaság január 25-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. EGIS Gyógyszergyár Rt.

13 Cégjegyzék száma Tételszám A tétel megnevezése Előző év 2003/2004 Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév 2004/2005 a b c d e 10. Kapott (járó) osztalék, részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 12. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 16. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 17. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) IX. Rendkívüli bevételek X. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX.-X.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XI. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XI.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 20. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F ) Keltezés: Budapest, október 22. A Társaság január 25-én tartott éves rendes közgyűlése változatlan tartalommal elfogadta. EGIS Gyógyszergyár Rt.

14 2004/2005. ÉVES BESZÁMOLÓ 3. ÜZLETI JELENTÉS Budapest, január 25. EGIS Gyógyszergyár Rt.

15 I. ÖSSZEFOGLALÁS AZ EGIS RT. 2004/2005. ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK FŐ JELLEMZŐI Az EGIS Rt. stratégiai célkitűzése a társaság piaci helyzetének állandó erősítése, az árbevétel folyamatos és jelentős növelése, a nyereség és a vállalati működés hatékonyságának emelése. A 2004/2005 üzleti évben a társaság igen jó eredményeket ért el stratégiája megvalósításában. A társaság értékesítése Magyarországon 10 %-kal, az export dollárban 19 %-kal bővült. A célkitűzéseknek megfelelően a társaság stratégiai piacain valósult meg a legnagyobb arányú növekedés, így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 50 %-kal, Kelet-Európában pedig 26 %-kal nőtt a társaság dollárban mért exportja. Számottevően nőtt az értékesítés fedezete, míg a működés általános költségei a tervekkel összhangban változtak. Új reményteljes termékek kerültek a piacra és folytatódott a termékválaszték további megújítására irányuló kutatási és fejlesztési munka. Jelentős új termelő beruházások indultak Oroszországban és Magyarországon is. A Servier-csoporttal kialakított stratégiai együttműködés a tárgyévben is jelentősen hozzájárult a társaság erősödéséhez. A társaság a 2004/2005. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez 10 %- kal több az előző üzleti év forgalmánál. Az árbevétel 59 %-a az exportban, míg 41 %- a hazai piacon realizálódott. Az EGIS Rt. belföldi árbevétele a október 1. és szeptember 30. közötti időszakban millió Ft-ot tett ki. Ez 10 % emelkedést jelent az előző évhez képest. A társaság ebben az üzleti évben a 4. helyet foglalta el magyar gyógyszerpiacon, míg piaci részesedése értékben 6,6 % volt. A társaság exportja az üzleti év során 222,5 millió dollárt tett ki. Ez 19 %-kal több, mint az előző évben. A növekedés ezévben is a stratégiában kiemelt exportpiacokon volt a leggyorsabb. Így Oroszországban és az egyéb FÁK-országokban 50 %-kal, Közép- és Kelet-Európában 26 %-kal nőtt az árbevétel dollárban mért értéke. A nyugati országokba irányuló késztermékeladás ugyanakkor 11 %, a hatóanyag- és egyéb export pedig 27 % csökkenést mutatott ebben az üzleti évben. Az export hazai devizában mért értéke millió Ft-ot tett ki, ami (19 % dollárban mért növekedés és a dollárárfolyam 7 %-os csökkenése együttes hatására) 10 %-kal volt magasabb az előző évnél.

16 Az EGIS Rt. működési költségeinek változása 2004/2005-ben is kedvező volt. A gyorsan bővülő és jó szerkezetű értékesítés hatására 62 %-ra nőtt az értékesítés fedezeti hányada. A működés általános költségeinek változása összhangban állt az árbevétel növekedésével és a társaság piaci terveivel. A társaság üzleti eredménye 2004/2005-ben millió Ft-ot ért el. Ez 49 %-kal több az előző év üzleti teljesítményénél. A jelentős növekedést a kedvező értékesítési és gazdálkodási teljesítmény biztosította. A pénzügyi tevékenység nettó eredménye ebben az üzleti évben millió Ft-ot tett ki, ami közel a duplája az előző évi hasonló adatnak. A rendkívüli tételek egyenlege 86 millió Ft ráfordítási többletet adott. Összességében az EGIS Rt szeptember 30-i adózás előtti eredménye millió Ft-ot ért el, ami 54 %-kal több, mint az előző évben. Jól szolgálják a társaság jövőbeni fejlődését a tárgyévi kutatási és fejlesztési eredmények és a jelentős befektetések is. Az EGIS Rt. a 2004/2005. üzleti évben 6 termékcsalád 11 új termékét vezette be Magyarországon. Az üzleti év során millió Ft beruházás és új szellemi termék járult hozzá a társaság termelő kapacitásainak fejlesztéséhez, a működés színvonalának további emeléséhez. Oroszországi stratégiai helyzetének további erősítésére a Servier és az EGIS Rt. együttműködésben megkezdte egy korszerű új gyógyszergyár megépítését. Az EGIS Rt. dolgozóinak létszáma szeptember 30-án fő volt, ami 17 fővel kevesebb, mint az üzleti év elején. A társaság saját tőkéje szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 14 %-kal haladja meg az előző üzleti év végén mért értéket. Az egy részvényre jutó saját tőke értéke Ft-ra nőtt. Az EGIS Rt. pénzügyi helyzete továbbra is rendkívül kedvező. Az eredményekkel párhuzamosan javult az EGIS Rt. részvényeinek tőzsdei forgalma és árfolyama is. 2

17 1. sz. táblázat Az EGIS Rt. tevékenységének fő számszerű jellemzői okt szept okt szept. 30. Nettó árbevétel mft ebből Index % Belföld mft Export mft musd Eredmény Üzleti mft Szokásos mft Adózás előtti mft Adózott mft Teljes munkaidős létszám az időszak végén fő Beruházások mft K + F (*) mft Befektetett eszközök az időszak végén mft Saját tőke az időszak végén mft (*) az aktivált kutatási és fejlesztési költségekkel együtt 3

18 1. sz. melléklet A Servier és az EGIS stratégiai együttműködése A Servier cég és az EGIS Rt. közötti stratégiai együttműködés 10 év óta a társaság fejlődésének egyik szilárd bázisa. A kooperáció keretében az EGIS Rt. által elért árbevétel a 2004/2005. üzleti év során 14,5 milliárd Ft-ot tett ki. Ez a társaság teljes árbevételének 20 %-a. Az EGIS Rt. által licenc alapján forgalmazott 8 Servier-termék (Coverex 4 mg, Coverex Komb, Coverex 8 mg, Adexor, Adexor MR, Tenaxum, Bioparox és Gluctam) magyarországi árbevétele együttesen 9 milliárd Ftot tett ki. Ez újabb 18 % növekedést jelez. E termékek 2004/2005-ben 30 %-át adták az EGIS Rt. hazai forgalmának. A Servier továbbra is a társaság messze legjelentősebb licencpartnere. A Servier által kifejlesztett és kelet-európai forgalmazásra az EGIS Rt. által gyártott Bioparox (antibiotikum) aeroszol készítmény árbevétele az üzleti évben 13 %-kal emelkedett és értéke 13,4 millió dollárt tett ki. Az EGIS Rt. késztermékeinek franciaországi exportja a Servier-csoport helyi generikus vállalatával, a Biogaran-nal kooperációban valósul meg. Az együttműködés keretében elért éves EGIS-árbevétel ezen relációban 5,2 millió USD értéket adott. A korábbi erőteljes növekedés után ez várhatóan átmeneti visszaesést jelent. Az EGIS Rt. által a Servier számára gyártott gyógyszerhatóanyagok értéke ebben az üzleti évben 7,4 millió USD értéket képviselt. A 2004/2005. üzleti évben tovább folytatódott az előző évben megkezdett együttműködés a felfedező kutatás terén. Mindkét fél számára stratégiai jelentőségű, hogy 2005 augusztusában megkezdődött az oroszországi termelőüzem közös vállalkozásban való megépítése. A Servier és az EGIS Rt. vezetése elkötelezett az 1995-től létrejött stratégiai szövetség erősítésében, és abban, hogy az mind nagyobb mértékben járuljon hozzá az EGIS Rt. fejlődéséhez. 4

19 II. AZ EGIS RT. RÉSZVÉNYEI ÉS RÉSZVÉNYESEI Az EGIS Gyógyszergyár Rt. törzstőkéjét a 2004/2005. üzleti év végén a korábbiakhoz képest változatlanul darab, egyenként Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény alkotja. A törzsrészvények a Budapesti Értéktőzsde A kategóriás részvényei között vannak jegyezve, és dematerializált formában léteznek decembere óta 50,91 %-os többségi tulajdoni részesedéssel rendelkezik a vállalat fő tulajdonosa és egyben stratégiai partnere a francia Servier vállalat. A 10 éve tartó szoros együttműködés stabil tulajdonosi és vezetési hátteret biztosít a vállalat eredményes gazdasági tevékenységéhez. A tulajdonosok további nagy csoportját a külföldi intézményi és magánbefektetők alkotják, együttesen 41,7 %-os részesedéssel. Ez 5,6 %-ponttal növekedett az elmúlt évhez képest. Hasonló arányban csökkent a hazai befektetők tulajdonosi aránya, amely az üzleti év végén 7,4 %-ot tett ki. Az egyedi befektetők közül a FTIF Templeton Eastern Europe Fund 5,7 %-os részesedéssel rendelkezik, a többi nagyobb befektető részaránya 1 3 % között mozog. Az EGIS Gyógyszergyár Rt. tulajdonosi struktúrájának alakulását a 2. sz. táblázat mutatja. 2. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényesei Tulajdonos A részvények száma szeptember 30. % A részvények száma szeptember 30. % ATP (Servier) , ,91 Külföldi intézményi és magánbefektetők , ,67 Magyar intézményi és magánbefektetők , ,42 Összesen , ,00 A részvények tőzsdei forgalma mind a mennyiséget, mind az árfolyamokat tekintve emelkedő tendenciát mutatott. Ez a Budapesti Értéktőzsdén 2005-ben tapasztalható általános fellendülésnek, valamint az EGIS Rt. tevékenysége kedvező értékelésének köszönhető. 5

20 Az EGIS-részvények árfolyama az üzleti év első napján Ft-ról indult, és március elejére Ft-ig emelkedett. További növekedéssel az árfolyam augusztus elején érte el eddigi maximumát, Ft értékkel. Ezt csökkenés követte, végül a részvény szeptember 30-án Ft árfolyammal zárt. Az éves átlagos árfolyam Ft-ra nőtt, ami közel 70 %-kal haladja meg az előző évet október és szeptember között a Budapesti Értéktőzsde egésze is tartósan erősödő tendenciát mutatott. A hivatalos részvényindex, a BUX pontról indult és az időszakot ponttal zárta. A 2004/2005. üzleti évben az EGIS Rt. részvényeinek forgalma lényegesen nőtt a korábbi évekhez képest. A kötések száma 40 %-kal, a forgalmazott részvényszám 37 %-kal emelkedett. A szabad részvények átlagosan 1,5-szer cseréltek gazdát az üzleti év során. A forgalom összértéke meghaladta a 94 milliárd Ft-ot, ami 2,3-szorosa az előző év hasonló értékének. A tőzsdei forgalom fő mutatóit a 3. sz. táblázat tartalmazza. 3. sz. táblázat Az EGIS Rt. részvényeinek forgalma a Budapesti Értéktőzsdén 2002.okt szept okt szept okt szept.30. Kötések száma A forgalom mennyisége ezer db A forgalom értéke MFt Éves átlagár Ft A korábbi évekhez hasonlóan az EGIS Gyógyszergyár Rt. a 2004/2005. üzleti évben is nyitottan és reális információkkal segítette a tőzsdei befektetők és elemzők tájékozódását, döntéseit. 6

21 III. AZ EGIS RT. PIACI TEVÉKENYSÉGE A társaság a 2004/2005. üzleti évben millió Ft nettó árbevételt ért el. Ez millió Ft-tal, 10 %-kal több az előző üzleti év forgalmánál. A nettó árbevétel 99 %-a, millió Ft származott az EGIS Rt által gyártott és forgalmazott termékek (gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok) értékesítéséből, 565 millió Ft árbevétel pedig az egyéb tevékenységekből (licencek, szellemi termékek, szolgáltatások) jött létre. Az értékesítés szerkezete A társaság stratégiájában továbbra is a gyógyszerértékesítésre összpontosít. A 2004/2005. üzleti évben a humán gyógyszerek súlya az árbevételben 5,0 %-ponttal tovább nőtt, és megközelítette a 90 %-ot. A hatóanyagértékesítés súlya ugyanakkor további 4,8 %-ponttal csökkent. 4. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének szerkezete (árbevétel millió Ft-ban) 2002.okt szept.30. % 2003.okt szept.30. % 2004.okt szept.30. % Humán gyógyszerek , , ,8 Egyéb humán készítmények 666 1, , ,1 Gyógyszerhatóanyagok , , ,1 Egyéb termékek 45 0,1 46 0, ,2 Egyéb árbevétel 985 1, , ,8 Ö s s z e s e n , , ,0 Az EGIS Rt. 2004/2005-ben 84 féle hatóanyagból 98 termékcsalád termékeit értékesítette. A különböző hatáserősségeket és az eltérő csomagolásokat is figyelembe véve, a forgalmazott termékek száma 309 volt. Az üzleti év végén a társaságnak 202 érvényes törzskönyve volt belföldön, míg külföldön. A társaság profiljának megfelelően az árbevétel legnagyobb része 2004/2005-ben is a generikus gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok értékesítéséből származott. Ezek (a forgalom 8 %-os növekedése mellett) az EGIS Rt. termékekből származó árbevételének 63 %-át adták. A licenctermékek forgalma ez évben 16 %-kal nőtt, míg részarányuk tovább emelkedve elérte a 34 %-ot. A licenctermékek árbevételének 49 %-át a Servier eredeti termékeiből érte el a társaság. 7

22 Az EGIS Rt. által kifejlesztett eredeti termékek a 2004/2005. üzleti év termékárbevételének 3 %-át adták. A társaság fejlesztő és kereskedelmi tevékenysége, bár a gyógyászat széles területét átfogja, elsősorban a szívre és keringésre, a központi idegrendszerre, illetve a légzőrendszerre ható gyógyszerekre összpontosít. E három csoport árbevétele 2004/2005-ben együttesen 19 %-kal nőtt és több, mint 79 %-át adta az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítési árbevételének. Az egyes hatástani csoportokban elért forgalmat az 5. sz. táblázat mutatja be. 5. sz. táblázat Az EGIS Rt. humán gyógyszer-értékesítésének fő hatástani csoportjai (árbevétel millió Ft-ban) Hatástani csoport 2002.okt szept.30. % 2003.okt szept.30. % 2004.okt szept.30. % Kardiovaszkuláris szerek , , ,8 Idegrendszer gyógyszerei , , ,3 Légzőrendszer gyógyszerei , , ,1 Tápcsatorna és anyagcsere gyógyszerei , , ,1 Vérképző szervek gyógyszerei, vérkészítmények , , ,4 Váz- és izomrendszer gyógyszerei , , ,7 Urogenitális rendszer gyógyszerei és nemi hormonok , , ,5 Szisztémás fertőzés elleni szerek , , ,2 Bőrgyógyászati készítmények 760 1, , ,2 Daganatellenes szerek és immunmodulátorok 664 1, , ,7 Érzékszervek gyógyszerei 63 0,1 57 0,1 64 0,0 Egyéb gyógyszerek és korrekciók 0 0,0 5 0,0 0 0,0 Ö s s z e s e n , , ,0 Az EGIS Rt. termékei közül a 2004/2005. üzleti évben 31 termékcsalád forgalma haladta meg a 700 millió Ft árbevételt (ami az árbevétel 1 %-a, illetve mintegy 3,5 millió dollár). Ezek együttes forgalma a társaság teljes árbevételéből 81 %-ot képviselt. A vezető termékek árbevétele általában gyors növekedést mutatott. A tárgyévben két termékcsalád forgalma haladta meg a 4 milliárd Ft-ot, három termékcsalád árbevétele volt 3 milliárd Ft felett, további hét termékcsalád eladása pedig 2 milliárd Ft felett. 8

23 6. sz táblázat Az EGIS Rt. legnagyobb forgalmú termékei (árbevétel millió Ft-ban) Termékcsalád Hatástani csoport 2004.okt szept Coverex (perindopril) ACE-gátló Betaloc (metoprolol) béta-blokkoló Nitromint (nitroglycerine) anti-anginás szer Suprastin (chloropyramine) antiallergikum Lucetam (piracetam) nootropikum Bioparox (fusafungine) antibiotikum Sorbifer Durules (ferrous sulfate) vashiány elleni szer Adexor (trimetazidine) anti-anginás szer Milurit (allopurinol) köszvény elleni szer Cardilopin (amlodipine) vérnyomáscsökkentő Betadine (iodine) fertőtlenítő Dopegyt (methildopa) vérnyomáscsökkentő Duellin (carbidopa+levodopa) Parkinson-kór elleni szer Frontin (alprazolam) nyugtató Cordaflex (nifedipine) vérnyomáscsökkentő Grandaxin (tofisopam) feszültségoldó Tisercin (levomepromazine) neuroleptikum Setegis (terazosin) prosztata túlműködést gátló szer Talliton (carvedilol) béta-blokkoló Stimuloton (sertralin) depresszió elleni szer Kaldyum (kalium) kálium pótló szer Tenaxum (rilmenidine) vérnyomáscsökkentő Andaxin (meprobamat) nyugtató Ipaton (ticlopidine) trombózis elleni szer Vasilip (simvastatine) koleszterincsökkentő Lidocaine helyi érzéstelenítő Halixol (ambroxol) köhögés elleni szer HCl Brut, benfluorex intermedier Pipolphen (promethazine) antiallergikum Auronal (felodipine) vérnyomáscsökkentő Dormicum (midazolam) altató 747 Ö s s z e s e n

24 A társaság legnagyobb forgalmú terméke 2004/2005-ben is a Serviertől licencszerződés alapján átvett Coverex (perindopril) termék volt. Ezt követte a metoprolol hatóanyagú Betaloc, illetve Egilok termékcsalád, valamint a Nitromint és a Suprastin termékek. A legnagyobb forgalomnövekedést ebben az üzleti évben a Betaloc/Egilok (metoprolol), a Suprastin (chloropyramine), a Lucetam (piracetam), a Coverex (perindopril), továbbá a Sorbifer Durules (vas II) termékcsalád, valamint az új termékek közül a Vasilip (simvastatin) és a Cardilopin (amlodipin) gyógyszerek mutatták. Az EGIS Rt. fő piacai A társaság a 2004/2005. üzleti évben 66 országban értékesítette termékeit. Ezen belül az első 15 ország forgalma tette ki az éves árbevétel 94 %-át. A forgalom 87 %-a a stratégiai piacokon (Magyarország, Oroszország és a többi FÁK-ország, a középkelet-európai országok) realizálódott. Ezen piacok részaránya közel 7 %-ponttal nőtt a forgalomból az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel egyes fő piaci régiók szerinti megoszlását a 7. sz. táblázat mutatja. 7. sz. táblázat Az EGIS Rt. értékesítésének régiók szerinti megoszlása (árbevétel millió Ft-ban) 2002.okt szept.30. % 2003.okt szept.30. % 2004.okt szept.30. % Magyarország , , ,1 Oroszország + egyéb FÁK-országok , , ,4 Közép- és Kelet-Európa , , ,3 Nyugat-Európa , , ,1 Észak-Amerika és Japán , , ,3 Egyéb országok , , ,0 Termékértékesítés összesen , , ,2 Egyéb tevékenység árbevétele 985 1, , ,8 Nettó árbevétel , , ,0 10

25 Magyarország A hazai piacon 2004/2005-ben 10 %-kal nőtt az EGIS Rt. árbevétele. A növekedés hajtóerejét továbbra is az újonnan bevezetett termékek adták, de jól alakult egyes hagyományos termékek értékesítése is. Az egyes termékeket tekintve a legnagyobb növekedést ebben az évben a Coverex és az Adexor termékcsalád (mindkettő Servier-licenc), valamint a Vasilip (simvastatin), a Cardilopin (amlodipin) és Talliton (carvedilol) jelentették. A 2004/2005. üzleti évben a társaság piaci részesedése a teljes magyar gyógyszerpiacon 6,6 % volt, ezzel az EGIS Rt. a negyedik legnagyobb szállító helyet érte el. Az eladott dobozszám tekintetében a társaság 11,7 %-os piaci részesedésével a második helyen állt. 2. sz. melléklet A magyar állam és a magyarországi gyógyszergyártó és -kereskedelmi cégek között a 2004/2005. üzleti évben érvényes finanszírozási megállapodás A piac gyors növekedése és a drágább termékek felé tolódó fogyasztás miatt a magyar állami társadalombiztosítási alapnak mind nagyobb terhet jelent a gyógyszerekhez a lakosságnak nyújtott támogatás fedezése. A betegek terheinek mérséklése, ugyanakkor a piaci szereplők és az állam érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele érdekében az állam és a gyógyszergyártó cégek szervezetei 2004 júniusában középtávú megállapodást kötöttek a piac szabályozásának és a többletterhek viselésének fő elveiről, amely 2006 végéig marad érvényben. A megállapodásnak megfelelően a gyártók csak az olcsó gyógyszerek árát emelhetik ebben az időszakban, ugyanakkor jelentősen hozzájárulnak a gyógyszerekhez nyújtott támogatás évenkénti többletének fedezéséhez. Ennek ellenében az állam nem alkalmaz rendkívüli intézkedéseket a gyógyszerpiacon, annak működését stabil és átlátható szabályozással segíti. A megállapodás nyugodt piaci környezetet hozott létre 2005-ben. A gyártók hozzájárulási kötelezettsége összességében 20 milliárd Ft lett, ami 2006-ra pedig 22,5 milliárd Ft-ra nő. A évi összegből 520 millió Ft az EGIS Rt. befizetési kötelezettsége, amely a 2004/2005. üzleti év terhére került elszámolásra. 11

26 Oroszország és egyéb FÁK-országok Ez a régió, a hosszú évek óta töretlen és dinamikus fejlődés folytatásaként a tárgyévben a társaság leggyorsabban növekvő forgalmú területét képezte. A kivitel 95,3 millió USD értékre emelkedett, ami 31,8 millió USD-ral (50 %-kal) több az előző évben elért eredménynél. A régió legnagyobb piaca továbbra is Oroszország, ahol a társaság 72,8 millió USD értékben adott el termékeket, 51 %-kal növelve értékesítését. A többletből 8,9 millió dollár árbevétel a jóléti program keretében a lakosság egy részének állami támogatással juttatott gyógyszerekből adódott. Az előző évek gyors fejlődését folytatva 41 % növekedést ért el a társaság Ukrajnában és 56 % emelkedést a FÁK-régió egyéb részében. Közép- és Kelet-Európa Az EGIS Rt. a 2004/2005. üzleti évben ebben a régióban is dinamikus forgalomnövekedést ért el. A bevétel 80,2 millió USD összeget ért el, ami 16,3 millió USD-ral, azaz 26 %-kal több az előző évinél. A növekedést a korábbi évekhez hasonlóan újabb értékes termékek bevezetése, valamint a piaci hálózat folyamatos fejlesztése tette lehetővé. A fejlődés mindegyik érintett országban jelentős volt. Kiemelkedő a növekedés aránya Romániában és Bulgáriában, míg értékben ebben az üzleti évben is a társaság lengyel piaci forgalma fejlődött a legtöbbet. 8. sz. táblázat Az EGIS Rt. exportja Közép- és Kelet-Európa országaiba (árbevétel ezer USD-ban) Ország 2002.okt szept okt szept okt szept.30. Index % Lengyelország Cseh Köztársaság Szlovákia Balti országok Románia Bulgária Vietnám Ö s s z e s e n

27 Nyugat-Európa Az üzleti év során a társaság 23 millió USD értékben adott el terméket ebben a régióban, ami 9,6 millió USD-ral kevesebb az előző évi teljesítménynél. A forgalom visszaesésében a hatóanyagértékesítés jövedelmezőségi okok miatti jelentős csökkentése (8,2 millió USD) játszotta a legnagyobb szerepet. A régió piacai közül a társaság számára továbbra is Franciaország a legjelentősebb, a Servier-csoporthoz fűződő kapcsolatokon keresztül. Észak-Amerika és Japán Ebbe a régióba az EGIS Rt. az üzleti év során 12,4 millió USD értékben exportált, ami némileg több, mint az előző évben. Egyéb országok Az egyéb országok közé zömmel fejlődő országok tartoznak. A társaság ezekre a piacokra az üzleti év során 11,2 millió USD értékben értékesített. A bevételből 4,3 millió USD volt a gyógyszerkészítmények és 6,9 millió USD a hatóanyagok értékesítése. Összességében az árbevétel 3,2 millió USD-ral (22 %-kal) kevesebb az előző évi értéknél. A csökkenés elsősorban a visszaszoruló hatóanyagértékesítés következménye. Kereskedelmi hálózat Magyarországon, Oroszországban, illetve egyéb FÁK-országokban, valamint Kelet- Európában az EGIS Rt. 2004/2005-ben is tovább erősítette jól kiépített önálló marketing- és kereskedelmi hálózatát. A nyugati és a harmadik világbeli piacokon az EGIS Rt. helyi partnerekkel együttműködésben dolgozik. Az üzleti évben fő tevékenykedett a társaság hazai és exportkereskedelmi egységeinél, 52 fővel több az előző időszaknál. Valamennyi piacot figyelembe véve 2004/2005-ben az EGIS Rt. teljes árbevételének 24,2 %-át fordította a marketing, kereskedelem és disztribúció feladatainak ellátására. A legfontosabb piacokon működtetett kereskedelmi hálózat jellemzőit a 9. sz. táblázat mutatja be. 13

28 9. sz. táblázat Az EGIS Rt. kereskedelmi hálózata szept szept.30. Magyarország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Lengyelország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 0 0 Cseh Köztársaság Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 3 3 Szlovákia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Románia Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 1 1 Oroszország Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma 2 2 Egyéb FÁK-piacok Marketing és disztribúció létszáma Orvoslátogatók száma Konszignációs raktárak száma Lettország és Litvánia Marketing és disztribúció létszáma 4 5 Orvoslátogatók száma 8 15 Konszignációs raktárak száma

29 IV. FEJLESZTÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK 1. Kutatás és fejlesztés Az EGIS Gyógyszergyár Rt., stratégiájának megfelelően, a 2004/2005. üzleti évben is folytatta jó piaci eséllyel rendelkező generikus gyógyszerkészítmények fejlesztését, licenctermékek átvételét, valamint a saját innovációra épülő originális kutatását. Ebben az üzleti évben kutatás-fejlesztésre millió Ft, az árbevétel 8 %-ának megfelelő összeg került felhasználásra. Az év folyamán a társaság 6 különböző hatóanyagot tartalmazó, 11 új gyógyszerterméket hozott belföldön forgalomba. Két saját fejlesztésű generikus antidepresszáns készítmény, a Dalsan (citalopram) és a Velaxin (venlafaxin) került a piacra. Termékcsalád-bővítésként a depresszió-, a kényszer-, valamint a pánikbetegség kezelésére szolgáló Stimuloton (sertralin) 100 mg filmtabletta és a koleszterinszint-csökkentő Vasilip (simvastatin) 40 mg filmtabletta jelent meg. A szív- és érrendszeri gyógyszerválaszték bővítését szolgálta két ACE-gátló vegyület, a Servier-től átvett, Coverex Forte (perindopril) tabletta és a generikus Hartil (ramipril) filmtabletták piacra hozatala. Az új termékeket részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be. Európai törzskönyvezési MRP (Mutual Recognition Procedure) eljárás lefolytatásához, 4 termékcsalád 11 különböző készítményének törzskönyvi kérelmét adta be az EGIS Rt. a magyar hatósághoz. Ugyanakkor a társaság 5 készítmény törzskönyvét megszüntette Magyarországon. Külföldön 24 országban, 129 új törzskönyvet kapott meg a társaság és 114 hosszabbítást fogadtak el a nemzetközi hatóságok. Törlésre került 62 régi készítmény. A külföldön törzskönyvezett EGIS-készítmények száma ezzel ra nőtt. A Servier-vel (Biogaran) fennálló kooperáció keretében a meglévő 18 törzskönyvezett termék után az idei évben Franciaországban a cetirizin csepp és a carvedilol 12,5 mgos tablettákat törzskönyvezte a társaság október 1. és szeptember 30. közötti időszakban az EGIS Rt. összesen 14 db magyar szabadalmi bejelentést tett. Ezek közül 4 db új humángyógyászati vegyületre, 4 db polimorfiára, 1 db új kémiai eljárásokra, 2 db második indikációra, 2 db gyógyszerkészítményre és 1 db technológiai jellegű találmányra vonatkozik. A társaság felfedező kutatása a központi idegrendszer betegségeire ható gyógyszerjelöltekre összpontosít. Ennek eredményeként egy antipszichotikus hatású EGIS-molekula, az EGIS-11150, humán fázis I. klinikai kipróbálása kezdődött meg a tárgyévben. 15

30 3. sz. melléklet A 2004/2005-ben Magyarországon forgalomba hozott új termékek Coverex Forte 8 mg tabletta Hatóanyag: perindopril A társaság vezető termékének, a Servier-től licenc keretében átvett Coverex termékcsalád újabb nagyreményű tagja. Az ACE-gátlók csoportjába tartozó, a magas vérnyomás és szívelégtelenség kezelésében már jól bevált Coverex tabletta nagyobb hatáserősségű formája kényelmesebb adagolást biztosít azok számára, akiknek a kisebb hatáserősség nem megfelelő hatást eredményez. Vasilip 40 mg filmtabletta Hatóanyag: simvastatin A magas koleszterinszint csökkentésében rendkívül hatékony készítmény újabb hatáserősségű formája. Alkalmas a szívkoszorúér betegségben, cukorbetegségben és bizonyos egyéb érbetegségekben a koleszterinszinttől függetlenül is szívroham és szélütés kockázatának csökkentésére, bizonyos szívműtétek és angina pectoris miatti kórházi kezelés idejének csökkentésére. Hartil 2,5 mg tabletta Hartil 5 mg tabletta Hartil 10 mg tabletta Hatóanyag: ramipril Az ACE-gátlók csoportjába tartozó generikus gyógyszer, amely alkalmas magas vérnyomás, szívelégtelenség, cukorbetegséghez társuló vagy attól függetlenül kialakuló bizonyos vesebetegségek kezelésére, valamint ezek szövődményeinek, mint infarktus, agyvérzés és bizonyos szívműtétek szükségességének csökkentésére. Dalsan 10 mg filmtabletta Dalsan 20 mg filmtabletta Dalsan 40 mg filmtabletta Hatóanyag: citalopram Depresszió és pánikbetegség kezelésére szolgáló új típusú, az ún. SSRI csoportba tartozó generikus készítmény. A hatóanyag rendkívüli szelektivitása révén mind a régi típusú antidepresszánsokhoz, mind saját csoportjának tagjaihoz képest igen kedvező mellékhatás-profilt mutat. 16

31 Stimuloton 100 mg filmtabletta Hatóanyag: sertraline Új típusú, az ún. SSRI csoportba tartozó gyógyszer, amely depresszió, pánikbetegség, kényszerbetegség és trauma következtében kialakuló stressz kezelésében hatékony. A 100 mg filmtabletta a már korábban bevezetett generikus termékcsalád új hatáserősségű tagja. Velaxin 50 mg tabletta Velaxin 75 mg tabletta Hatóanyag: venlafaxine Depresszió kezelésére szolgáló, új tipusú, kettős hatásmechanizmusú generikus készítmény. A többi antidepresszánshoz képest gyorsabb hatáskezdet, nagyobb arányú teljes gyógyulás, egyben kevesebb gyógyszerkölcsönhatás jellemzi. 17

32 2. Beruházások A társaság az üzleti év folyamán millió Ft-ot, az előző évinél 23 %-kal nagyobb összeget fordított beruházásokra. A fejlesztések nagyobb része továbbra is elsősorban a kapacitások szintjének fenntartására, valamint a termelési és működési feltételek minőségének folyamatos javítására irányultak. A növekvő kereskedelmi igények, valamint az egyre igényesebb minőségbiztosítási követelmények kielégítése érdekében ugyanakkor a társaság jelentős középtávú fejlesztési projekteket indított a készítménygyártás területén. A tárgyévben megkezdődött a körmendi gyógyszerkészítmény gyártó- és csomagoló kapacitások bővítését, valamint a budapesti injekciógyártás korszerűsítését célzó átfogó program. A beruházások mintegy 2 évet vesznek igénybe, és értékük eléri a 6 milliárd Ft-ot. A jelentős új termelő beruházás alapján az EGIS Rt. a 2006/2007. üzleti évtől kezdődően összességében 2,2 milliárd Ft társasági adókedvezményre lesz jogosult. 10. sz. táblázat A beruházások fő csoportonkénti megoszlása (millió Ft) S z a k t e r ü l e t 2002.okt szept okt szept okt szept.30. Alapanyaggyártás eszközei Készítménygyártás eszközei Termelő infrastruktúra Kutatás és minőség-ellenőrzés Környezetvédelmi fejlesztés Kereskedelmi beruházások Egyéb fejlesztések Beruházások összesen Az új eszközökre vonatkozó beruházások mellett az EGIS Rt. a 2004/2005. üzleti évben 607 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodái fejlesztésére, míg további 907 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. Egyenlegében további 536 millió Ft befektetést valósított meg az EGIS Rt. az érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásoknál. Stratégiai jelentőségű lépés, hogy a Servier és az EGIS Rt. közös vállalkozásaként az üzleti év során megkezdődött egy jelentős oroszországi új gyógyszergyár felépítése. 18

33 4. sz. melléklet SERDIX a Servier-csoport és az EGIS Rt. közös termelő beruházása Oroszországban A Servier és az EGIS Rt. egyaránt stratégiai fontosságúnak tekinti oroszországi tevékenységének további fejlesztését. A kereskedelmi kapcsolatok erősítésén túlmenően ezért a társaságok egy korszerű, jelentős kapacitást képviselő, új gyógyszergyár felépítését határozták el Moszkva körzetében, Szofino település mellett. A megvalósítás első lépéseként augusztus hóban a Serviercsoport és az EGIS Rt. együttesen 16 millió dollárra emelte a korábban erre a beruházásra a Servier által alapított SERDIX vállalat alaptőkéjét. Az alaptőkéből eddig 4 millió dollár került befizetésre. Ezt követően elkezdődött a termelő üzem műszaki előkészítése és engedélyeztetése. Az építés amely zöldmezős beruházás megkezdődött és a terveknek megfelelően halad. A kivitelezés ben történik, míg a folyamatos termelést a felek 2007 utolsó negyedévétől tervezik. A modern gyógyszergyártó üzem évi 55 millió doboz gyógyszer gyártására lesz alkalmas és teljes kapacitásnál 170 helyi szakembernek ad munkát. A beruházás várható teljes költsége 59 millió dollár. A jelentős befektetés fontos bázisa lesz a társaságok oroszországi tevékenységének, jól tükrözi a Servier-csoport és az EGIS Rt. elkötelezettségét az orosz gyógyszerpiac további fejlődéséhez való hozzájárulásra, egyben kiváló példája a stratégiai partnerek közös akcióinak. 19

34 V. HUMÁN ERŐFORRÁSOK Az EGIS Rt. dolgozóinak száma az utóbbi években kismértékben változik. A létszám szeptember 30-án fő volt. Ez 17 fő csökkenést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Az alkalmazottak közül 7 fő az EGIS Rt. külföldi kereskedelmi irodáiban tevékenykedett. A dolgozók száma az egyes tevékenységi területeken is kismértékben módosult. A tárgyévben 9 fővel csökkent a létszám az értékesítésben, 2 fővel nőtt az igazgatásban és 1 fővel nőtt az egyéb területeken, míg a többi szakterületen elsősorban a termelésben és a kutatási területen - a társaság az előző évinél kisebb létszámmal látta el a növekvő feladatokat. A dolgozók tevékenységi területek közötti megoszlását szeptember 30-án a 11. sz. táblázat foglalja össze. 11. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak megoszlása tevékenységi körök szerint (fő) Tevékenység 2003.szept szept szept.30. Termelés Kutatás és fejlesztés Értékesítés és marketing Igazgatás és pénzügyi tevékenység Belső szolgáltatások Egyéb területek Ö s s z e s e n (A táblázat a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat és a teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjas dolgozókat tartalmazza.) A hazai létszám mellett a társaság külföldi kereskedelmi vállalatainál 345 fő, a kereskedelmi irodákban pedig további 573 fő külföldi szakember dolgozott. A két csoport létszáma együttesen 64 fővel bővült. 20

35 A társaság dolgozóira változatlanul a magas képzettségi átlag jellemző. A növekvő szakmai követelményekhez igazodva ugyanakkor folyamatosan tovább nő a szellemi dolgozók, ezen belül az egyetemi ill. főiskolai végzettséggel bírók aránya. A fizikai dolgozók körén belül hasonló irányú változások jellemzőek, nő és változatlanul meghatározó a szakmunkások aránya. 12. sz. táblázat Az EGIS Rt. dolgozóinak képzettség szerinti összetétele Arány a zárólétszámban (%) K é p z e t t s é g 2003.szept szept szept.30. Fizikai dolgozók szakmunkások egyéb munkások Szellemi dolgozók felsőfokú végzettségűek közép- és alapfokú végzettségűek A társaság október és szeptember között millió Ft-ot fordított bérekre és millió Ft-ot további személyi jellegű kiadásokra. A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos keresete az üzleti év során ezer Ft volt. Az EGIS Rt. az újraformált és folyamatosan fejlesztett humánstratégia alapján a tárgyévben is tovább növelte a dolgozók ösztönzésére, oktatására és képzésére fordítható költségkereteket. 21

36 VI. AZ EGIS RT. EREDMÉNYE ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGE Az EGIS Rt. a 2004/2005. évi üzleti évben millió Ft üzleti eredményt és millió Ft adózás előtti eredményt ért el. Ehhez az árbevétel kedvező növekedése és az értékesítés fedezeti hányadának lényeges javulása járult hozzá a legnagyobb mértékben. Az előző évnél nagyobb eredményt hozott a társaság pénzügyi tevékenysége és kevesebb egyedi elvonás kapcsolódott a belföldi értékesítéshez is a korábbinál. A fő bevételi és költségelemeket a következő táblázat mutatja be: 13. sz. táblázat Az EGIS Rt. eredményére ható tényezők (millió Ft) Megnevezés 2003.okt szept okt szept.30. Index % Nettó árbevétel Közvetlen költségek Fedezet Közvetlen költségekből Anyag- és bérköltség Egyéb közvetlen költség Közvetett költségek Marketing és kereskedelem Kutatás és fejlesztés (*) Egyéb közvetett költség Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény (*) Aktivált kutatási és fejlesztési költségek nélkül 22

37 A társaság szabad pénzállománya 2004/2005-ben is biztonsággal fedezte az igen jelentős befektetéseket és a működő tőke növekedését. 14. sz. táblázat Pénzforgalmi mérleg (millió Ft) Megnevezés 2004.okt szept.30. Adózott eredmény Értékcsökkenési leírás Összesen Beruházások Befektetések növekedése 536 Működő tőke növekedése Összesen Egyéb tételek változása -371 Pénzügyi eredmény (cash flow) -473 Javasolt osztalék 934 Nettó pénzügyi eredmény (nettó cash flow) Pénzügyi tételek változása 0 Pénzeszközök változása Az EGIS Rt. saját tőkéjének értéke szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 14 %-kal több mint egy évvel korábban. Az 1 részvényre jutó saját tőke értéke Ft-ra emelkedett. 23

38 15. sz. táblázat Az EGIS Rt. mérlege (millió Ft) Megnevezés szept szept.30. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök összesen Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

39 A társaság működésének hatékonysága javult a tárgyév során. Továbbra is jellemző a rendkívül jó likviditás. A kiemelt pénzügyi mutatókat a 16. sz. tábla foglalja össze. 16. sz. táblázat Az EGIS Rt. kiemelt pénzügyi mutatói Megnevezés 2003.okt okt szept szept.30. Üzleti eredmény / nettó árbevétel % 11,30 15,23 Adózás előtti eredmény / nettó árbevétel % 12,63 17,58 Eszközmegtérülési ráta % 8,65 11,68 Tőkemegtérülési ráta % 10,00 13,55 Egy részvényre jutó adózott eredmény Ft készpénzbevétel Ft saját tőke Ft Pénzhányad (likvid eszközök/rövid lejáratú kötelezettségek) % Likviditási ráta % Készletek forgása nap Vevőállomány forgása nap Eladósodottság (kamatozó források/saját tőke) % 2,49 0 Idegen források aránya az összes forráshoz képest % 10,91 11,04 25

40 VII. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA ÓTA BEKÖVETKEZETT JELENTŐS ESEMÉNYEK Az előzőekben részletezett üzleti jelentés, valamint a mérleg és eredménykimutatás szeptember 30-i fordulónappal készült, míg az ezek alapját jelentő elszámolásokat az EGIS Rt október 21-én zárta le. A mérlegkészítés óta nem történt olyan jelentős esemény, és nem merült fel olyan lényeges új elem, amely az üzleti jelentésben közölt információk tartalmát érdemben módosítaná. A társaság 2005/2006. évi üzleti terve Az EGIS Rt. Igazgatósága november hóban elfogadta a társaság üzleti tervét a soron következő, október 1. és szeptember 30. közötti üzleti évre. A terv a belföldi, az orosz és egyéb FÁK-beli, valamint a kelet-európai forgalomban számottevő további növekedést irányoz elő, míg az egyéb területeken az értékesítés a következő évben is mérséklődik. Az új üzleti évben is jelentős erőforrásokat fordít a társaság új termékek fejlesztésére, ill. a kereskedelmi tevékenység erősítésére. A hazai beruházásokban a gyártási és minőségbiztosítási igények folyamatos kielégítése mellett a gyógyszerüzemek 2005-ben megkezdett jelentős fejlesztésének továbbvitele a legfontosabb cél. Kiemelt feladat lesz 2005/2006-ban az oroszországi gyógyszergyár építésének folytatása. 26

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2006. JANUÁR. 25.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2006. JANUÁR. 25. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2006. JANUÁR. 25. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2004/2005. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2007. JANUÁR. 24.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2007. JANUÁR. 24. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2007. JANUÁR. 24. N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2005/2006. évi üzleti tevékenységéről

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2005. JANUÁR. 26. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2003/2004. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5.

2002/2003. éves jelentés. 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. 2002/2003. éves jelentés I. 2002/2003. éves beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2. Mérleg és eredménykimutatás 3. Üzleti jelentés 4. Kiegészítő melléklet 5. Adatlapok II. 2002/2003. éves összevont (konszolidált)

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2003. JANUÁR 15. N A P I R E N D 1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2001/2002. évi üzleti tevékenységéről 2. Az Igazgatóság

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03

A vállalkozás címe: 6000. KECSKEMÉT, MŰKERT ÚT 1. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 14706211-9104-572-03 Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-129/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. június 12. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2004. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2008/2009. üzleti év. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2008/2009. üzleti év EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A konszolidált árbevétel 6-kal, az adózás előtti nyereség 16-kal nőtt. millió Ft 2008. okt.- 2009. szept. 2007. okt.- 2008. szept. Árbevétel 115 311 109 192

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

2010/2011. teljes üzleti év

2010/2011. teljes üzleti év . teljes üzleti EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport -től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét Oroszországi szabályozás változott

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. első féléves jelentése A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a magyar számviteli szabályoknak megfelelően készítette

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 2. negyedév Konszolidált adatok . üzleti év Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 10. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. június 30. 2004. június 30. Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 551 299 1 589 435 2,46% I. IMMATERIÁLIS JAVAK 83 65-21,69%

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

CREDIT CHECK REPORT AZONOSÍTÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁS 2006.09.04

CREDIT CHECK REPORT AZONOSÍTÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁS 2006.09.04 BIZALMAS... A KÖVETKEZÕ ÜZLETI INFORMÁCIÓT A DUN & BRADSTREET HUNGÁRIA KFT KÉSZÍTETTE. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET ARRA, HOGY A CÉGINFORMÁCIÓ SZIGORÚAN BIZALMAS, TOVÁBB NEM ADHATÓ. A KÖZÖLT ADATOK TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

2009/2010. üzleti év 4. negyedév Konszolidált adatok

2009/2010. üzleti év 4. negyedév Konszolidált adatok . üzleti Konszolidált adatok EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Két elszámolási változás a bázishoz képest Kikerült a Medimpex UK UK Változott a számviteli politika Az Az EGIS EGIS

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26.

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE BUDAPEST, 2011. JANUÁR 26. N A P I R E N D 1. Az igazgatóság beszámolója a Társaság 2009/2010. évi üzleti tevékenységéről

Részletesebben