A Nestlé Hungária Kft. Tedd teljessé a napod! fogyasztói nyereményjáték. részvételi- és adatkezelési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nestlé Hungária Kft. Tedd teljessé a napod! fogyasztói nyereményjáték. részvételi- és adatkezelési szabályzata"

Átírás

1 A Nestlé Hungária Kft. Tedd teljessé a napod! fogyasztói nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata. A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: ; továbbiakban: Szervező) és a Reinas Consulting Kft. (székhely: 07 Budapest, Városligeti fasor 49.; cégjegyzékszám: ; továbbiakban: Lebonyolító) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, 8. életévét betöltött*, nem cselekvőképtelen*, természetes személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt** o regisztrál** a weboldalon**, megadja címét és feltölti a bármely magyarországi SPAR, INTERSPAR, SPAR Partner, SPAR Market, City SPAR üzletben,** legalább 500 Ft értékű **, bármely Nestlé termék egyidejű vásárlását igazoló blokk AP kódját és Tranzakciós számát (a továbbiakban: TR-számát) **, majd ezt követően megadja vezeték és keresztnevét**, telefonszámát**,és elfogadja a jelen Részvételi és adatkezelési szabályzatot** (Továbbiakban Pályázat ). A játékos sikeres regisztráció esetén visszaigazoló üzenetet kap. Játékos felelős az e- mailben megküldött adatok helytállóságáért. Kizárólag a Játék időtartama alatt vásárolt Nestlé termékek blokkjával lehet pályázni a nyereményekért, a Játék időtartama előtt vagy után történt Nestlé termék vásárlások blokkjait, illetve a Játék időtartama előtt vagy után beküldött pályázatokat Szervező nem fogadja el. Egy Játékos korlátlan számú Pályázat beküldésére jogosult. Egy Pályázat csak egy AP kódot és TR-számot tartalmazhat. Egyazon vásárlásról egyszeri alkalommal küldhető be Pályázat, függetlenül attól, hogy a jelen szabályzat. pontjában kikötött vásárlási értéknél magasabb összegű termék vásárlását igazolja. Azonos AP kódot és TR számot tartalmazó pályázatok közül a Szervező csak az időben elsőként beérkezőt fogadja el érvényesnek.

2 A játékból ki vannak zárva a Nestlé Hungária Kft.*, a Cereal Partners Hungária Kft.*, a REINAS Consulting Kft.*, valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. alkalmazottai* és ezen személyek Ptk. 8: () bekezdés. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói*. 2. A Játék időtartama: 205. május 4. 06:00:00 órától 205. július. 24:00:00 tart. 3. A Játékban részt vevő termékek listáját az. számú melléklet tartalmazza, valamint megtalálható a internet oldalon is. 4. Nyeremények, sorsolások Heti nyeremények, extra nyeremények, fődíj Heti nyeremények: A heti sorsolások a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program segítségével történnek. Egyazon játékos a nyereményjáték teljes időszaka alatt maximum 5 alkalommal lehet a nyereményre jogosult nyertesek között, ha a gép hatodik alkalommal is kisorsolja, akkor a tartaléknyertes lép életbe. A sorsolás helyszíne: Reinas Consulting Kft. 07 Budapest, Városligeti fasor 49. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program segítségével történik. Szervező a heti nyeremények vonatkozásában 7 (hét) játékperiódust határoz meg, melyek a következők:. játékperiódus: 205. május 4. 06:00:0 óra 205. május 2. 05:59:59 óra között beérkezett pályázatok között. 2. játékperiódus: 205. május 2. 06:00:00 óra 205. május :59:59 óra között beérkezett pályázatok között. 3. játékperiódus: 205. május :00:00 óra 205. június 4. 05:59:59 óra között beérkezett pályázatok között. 4. játékperiódus: 205. június 4. 06:00:00 óra 205.június. 05:59:59 óra között beérkezett pályázatok között. 5. játékperiódus: 205. június. 06:00:00 óra június 8. 05:59:59 óra között beérkezett pályázatok között. 6. játékperiódus: 205. június 8. 06:00:00 óra 205. június :59:59 óra között beérkezett pályázatok között.

3 7. játékperiódus: 205. június :00:00 óra 205. július. 24:00:00 között beérkezett pályázatok között. Az egyes játékperiódusokon belül 6 különböző napszak kerül meghatározásra. A különböző napszakokhoz hetente eltérő nyeremények tartoznak. Amennyiben Játékos a lentebb részletezett napszakok valamelyikében küldi el Pályázatát, úgy részt vesz az adott napszakban beküldött Pályázatok közötti sorsoláson. (Például, amennyiben a Játékos reggel 6:00:00 óra és 8:59:59 perc közötti időtartamban küldi el Pályázatát, úgy arra a nyereményre lehet jogosult, mely ehhez a napszakhoz tartozik). Az egyes játékperiódusokhoz tartozó sorsolási időpontok az alábbiak:. játékperiódus: 205. május 2. 3:00 2. játékperiódus: 205. május 28. 3:00 3. játékperiódus: 205. június 4. 3:00 4. játékperiódus: 205. június. 3:00 5. játékperiódus: 205. június 8. 3:00 6. játékperiódus: 205. június 25. 3:00 7. játékperiódus: 205. július 2. 3:00 A napszakokat és a hozzájuk tartozó heti nyeremények listáját a 2. számú melléklet tartalmazza. Extra nyeremények Az a Játékos, aki a nyereményjáték időtartama alatt legalább egy érvényes Pályázatot beküld, lehetőséget kap kvíz kérdések kitöltésére. Minden egyes játékperiódusban (héten) új kvíz kérdéseket kap a Játékos, melynek kitöltésével indulhat a heti extra nyereményért. A sorsolás az adott játékperiódusban a kvíz kérdést helyesen megválaszolók között történik. Már lezárult játékperiódushoz kapcsolódó kvíz kérdések kitöltésére utólagosan nincs lehetőség. Egyazon játékos maximum 3 alkalommal nyerheti meg a heti extra nyereményt. Ha negyedik alkalommal is kisorsolja a gép, akkor a tartaléknyertes lép életbe. Az egyes játékperiódusokhoz tartozó extra nyeremények sorsolási időpontjai az alábbiak:. játékperiódus: 205. május 2. 3:05 2. játékperiódus: 205. május 28. 3:05 3. játékperiódus: 205. június 4. 3:05 4. játékperiódus: 205. június. 3:05

4 5. játékperiódus: 205. június 8. 3:05 6. játékperiódus: 205. június 25. 3:05 7. játékperiódus: 205. július 2. 3:05 A sorsolás helyszíne: Reinas Consulting Kft. 07 Budapest, Városligeti fasor 49. A sorsolás nem nyilvános. A sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program segítségével történik. Az extra nyeremények listáját a 2. számú melléklet számú melléklet tartalmazza. Fődíj A Szervező, a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között a játék lezárását követően kisorsol - (egy-egy), a 3. számú mellékletben részletezett Fődíjat, az alábbiak szerint. A Játékba való regisztrálással és az első érvényes AP kód és TR szám feltöltésével az adott heti nyereményre való pályázás mellett a Játékosnak ki kell választania, hogy a Játék végén melyik Fődíjat szeretné megnyerni. Ezt követően minden további Pályázat feltöltése az első alkalommal választott Fődíj nyereményhez kerül automatikusan rögzítésre az adatbázisban. A Játékos csak egy Fődíjat választhat a Játék időtartama alatt. Minden, az. pont szerinti Pályázat részt vesz azon Fődíj sorsoláson, melyet játékos megjelölt. Szervező mindkét megjelölt fődíjat kisorolja. A Fődíj sorsolásának időpontja 205. július 6. hétfő :00 óra. Elsőként az Ft értékű SPAR vásárlási utalvány sorsolása történik meg, azt követően pedig az Ft értékű álomnyaralás kisorsolása. A sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő gépi húzással, számítógépes program segítségével, közjegyző jelenlétével történik. A sorsolások helyszíne: Reinas Consulting Kft. 07 Budapest, Városligeti fasor 49. A sorsolás nem nyilvános. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a meghirdetett nyeremények igénybe vételét lehetetlenné tevő okok miatt a nyereményeket megváltoztassa, illetve azok helyett ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereményt ajánljon fel. 5. Tartalék nyertesek: Szervező a heti, továbbá az extra nyeremények tekintetében és Fődíj esetében is 5 (öt) tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrenen előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Pályázata a jelen szabályzatban leírt bármely tárgyi (**- gal jelölt), illetőleg bármely személyi (*-gal jelölt) feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve ha a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a Pályázata kizárásra. 6. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5 A Szervező a nyereményről a Játékosokat ben, illetve telefonos úton értesíti. Amennyiben a nyertes nem érhető el a regisztrációkor megadott elérhetőségen, a Szervező az első kapcsolat felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 5 munkanapon, a fődíj esetén 0 munkanapon keresztül mindent megtesz (minimum kétszeri telefonos és minimum kétszeri es értesítéssel) annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a naptól számított 5 munkanapon belül, a fődíj esetén 0 munkanapon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép. A nyeremények átadásának feltétele, hogy a Nyertesek a Játék során megvásárolt termék vásárlását igazoló eredeti blokkot/számlát a Lebonyolító Reinas Consulting Kft. postai címére: 07 Budapest, Városligeti fasor 49 postai úton elküldjék a Nyertességről való értesítést követő 0 naptári napon belül. A Lebonyolító a heti és extra nyereményeket (kivéve a fődíjat) előzetesen egyeztetett módon juttatja el a Nyertesek részére, a telefonos értesítés után a Nyertes által megadott névre és magyarországi címre. A nyereményt a Nyertesen kívül közeli hozzátartozója (Ptk. 8: () bekezdés. pont) vagy más, közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy veheti át. A fődíjakat a nyertes Játékosok kizárólag személyesen vehetik át, a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen a sorsolástól számítottan legkésőbb 45 (negyvenöt) naptári napon belül. A személyes átvétel költségét a nyertes játékosok viseli. A nyertes játékosok köteles a Lebonyolítóval együttműködni annak érdekében, hogy a nyereményátadására a jelen pontban írtak szerint megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertesek nem tesznek eleget, és így a fődíjak átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót nem terheli felelőséggel. Játékos tudomásul veszi, a lebonyolító a fődíjak átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A szervező a jelen pontban leírtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor a nyertes játékos köteles a szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írtak szerint megtörténjen. Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti, és tudomásul veszi, hogy helyébe tartaléknyertes lép. 7. A játékban való részvétel speciális feltételei

6 A Játékos köteles az. pontban meghatározott blokkot/számlát a játék teljes időtartama alatt sértetlenül, ép formában, és jól olvasható módon megőrizni és nyertesség esetén a 6.pontban részletezettek szerint Szervező részére bemutatni. A Játékos a játékban, sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen), illetve nem eredeti blokkal vagy számlával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált blokk/számla érvénytelen és nem vehet részt a játékban. A játékban résztvevő blokkok/számlák érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező nyertesség esetén kizárólag azokat a megküldött blokkokat/számlákat fogadja el, amelyek határidőben érkeznek be, és amelyeknek AP-kódja/TR száma, a vásárlás dátuma és pontos ideje megegyezik a nyertes pályázatban feltöltött vagy beküldött AP kóddal/tr számmal. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázatot a Szervező kizárja a játékból. A Szervező azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék márkanevet is tartalmazó megnevezése, illetve AP-kód/TR száma is szerepel. A beküldött Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Játékosok nyerési esélyeiket több érvényes Pályázat beküldésével növelhetik, azonban minden egyes beküldéshez külön vásárlást igazoló blokkal kell rendelkezniük. A Játékos kizárólag saját címével jogosult részt venni a Játékban. Egy játékos csak egy címmel jogosult regisztrálni. Egy játékos csak egyszer jogosult regisztrálni. A Játék során regisztrált címek tekintetében az cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Játékos a Pályázat elküldését követően azonnali válaszüzenetet kap a regisztrációkor megadott címére a sikeres pályázat beküldéséről. Amennyiben Játékos válaszüzenetet nem kap, úgy pályázatbeküldése sikertelen, a Lebonyolító rendszerében regisztrálásra nem kerül. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár. Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességtől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

7 A Játékos pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. 8. Egyéb rendelkezések A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk regisztrált cím segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges címváltozással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező a nyeremények átadásáig jogosult kizárni a Játékból azt a Pályázatot, amelyet beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-gal jelölt), illetve alaki (**-gal jelölt) feltételeknek, továbbá Pályázata nem tartalmazza valamennyi, a Szervező által kért adatot. Továbbá Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Pályázatot, amelyben sérült blokk/számla került beküldésre, vagy annak a Játékosnak valamennyi pályázatát, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni, valamint a játék céljával ellentétes módon, a jelen játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek és/vagy a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Pályázatok hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, manipulált vagy téves AP kód/tr szám, AP kód/tr szám hiánya stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (telefon elveszése, lemerülése, telefonszám cseréje), a nyeremények kézbesítésének a Nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, a regisztráció, illetve a Játékban való részvétel sikertelenségéért, késedelméért vagy technikai akadályaiért így különösen szerverhiba vagy egyéb hálózati, illetve technikai problémák, valamint a rendszer túlterheltsége miatt a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával illetve szolgáltatójával szemben érvényesítheti. A beküldött Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező és a Szervező megbízottjai a Nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre át nem válthatók.

8 A nyereményjáték Szervezője a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés). A nyereményekkel kapcsolatban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 9. Adatkezelési feltételek Azáltal, hogy a Játékos Pályázatát a jelen játékszabályzatban meghatározott módon elküldi: - feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, valamint a regisztráció során megadott adatait továbbá nyertessége esetén a nyerteslista kommunikálásához illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információszabadságról, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló 20. évi. CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, az adatszolgáltatás önkéntes; - tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték illetve későbbi hírverés-promócióhoz történő felhasználásához, időés alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. - feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa. - Adatfeldolgozó: Reinas Consulting Kft. 07 Budapest, Városligeti fasor tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 9. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Az adatkezelés a cél megvalósításához, szükséges ideig, nyereményjáték lebonyolításának végéig, tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást is. Azzal, hogy a Játékos a nevét, címét, telefonszámát és címét tartalmazó Pályázatát elküldi, erre irányuló önálló és kifejezett szándékával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy adatai a Szervező, illetőleg a Nestlé-cégcsoport (Cereal Partners Hungária Kft), valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/, cégjegyzékszám: ) adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező, illetőleg a Nestlé-cégcsoport (Cereal Partners Hungária Kft), valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. A Játékos címe és telefonszáma megadásával hozzájárulhat továbbá ahhoz, hogy a Szervező illetőleg a Nestlé cégcsoport (Cereal Partners Hungária Kft), valamint a SPAR Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/.cégjegyzékszám: ) a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 200. évi

9 CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt Amennyiben Játékos hozzájárult ahhoz, hogy mind a Szervező illetve cégcsoportja (Cereal Partners Hungária Kft), valamint a SPAR Magyarország Kft. közvetlen üzleti ajánlataival megkeresse, úgy Játékos egyben felhatalmazza a Szervezőt, hogy nevét, címét, telefonszámát és címét a SPAR Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, SPAR út 0326/.cégjegyzékszám: ) részére a fentiekben megjelölt marketing tevékenység, illetve piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából továbbítsa, és ezen társaság (SPAR Magyarország Kft.) az adatait a Játékos hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozata kézhezvételéig kezeljék, és, hogy részére ezen társaság termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, reklámot, illetve egyéb marketing célú küldeményt juttasson el közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen postai úton, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül a kérheti a következő címen: Nestlé nyilvántartása esetén a következő elérhetőségeken: Nestlé Hungária Kft., 095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. vagy a Nestlé Hungária Kft. Fogyasztói Szolgálatának telefonszámán: , illetve a következő címeken: Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel, hogy melyik hírlevélről kíván leiratkozni. SPAR Magyarország Kft. nyilvántartása esetén a következő címen: A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az e- mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

10 A Szervező a nyertesek névsorát a internet címen hozza nyilvánosságra folyamatos feltöltéssel, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat (helyi tarifával hívható) segítségével teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg. A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. A Játékosok a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatot és adatvédelmi szabályzatot. A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezők számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Játékról információk találhatóak a honlapon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán ( ), a internet címeken érhető el. Budapest, 205. április 4. Nestlé Hungária Kft.

11 . számú melléklet A promócióban részt vevő termékek: TERMÉK VALÓDI INSTANT KÁVÉ NESCAFÉ Gold utántöltő NESCAFÉ Gold blend Koffeinmentes utántöltő NESCAFÉ Gold NESCAFÉ Gold Koffeinmentes NESCAFÉ Gold Barista style NESCAFÉ Green Blend utántöltő NESCAFÉ Green Blend NESCAFÉ Classic Crema utántöltő NESCAFÉ Classic Crema üveges NESCAFÉ Classic utántöltő NESCAFÉ Classic utántöltő NESCAFÉ Classic NESCAFÉ Classic NESCAFÉ Brasero utántöltő NESCAFÉ Brasero NESCAFÉ Brasero NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Intenso NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso koffeinmentes NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato Kiszerelés 50 g 50 g 00 g 00 g 00,0 g 50 g 00 g 50 g 200 g 50 g 75 g 00 g 200 g 50 g 00 g 200 g 96 g 28 g 2 g 200 g 94,4 g NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato hozzáadott cukor nélkül 68 g NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato Vanilla 88,4 g NESCAFÉ Dolce Gusto Chococino 270,4g NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado 00,8 g NESCAFÉ Dolce Gusto Cortado koffeinmentes NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Barista NESCAFÉ Dolce Gusto Ristretto Ardenza NESCAFÉ Dolce Gusto Espresso Ristretto NESCAFÉ Dolce Gusto Caffé Lungo NESCAFÉ Dolce Gusto Nesquik NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato Caramel NESCAFÉ Dolce Gusto Grande 99,2 g 20 g 2 g 04 g 2 g 256 g 68,8 g 28g INSTANT KÁVÉKEVERÉK Nestlé Ricoré állótasakos utántöltő Nestlé Ricoré állótasakos utántöltő 50 g 75 g

12 Nestlé Ricoré Nestlé Ricoré állótasakos utántöltő Franck Sláger instant kávékeverék 00 g 50 g 75 g 2 IN és 3 IN NESCAFÉ 2in kis tasak NESCAFÉ 2in nagy tasak NESCAFÉ 2in dobozos NESCAFÉ 3in Classic tasakos NESCAFÉ 3in Classic tasakos PR NESCAFÉ 3in Classic kis tasak NESCAFÉ 3in Classic kis tasak PR NESCAFÉ 3in Classic nagy tasak NESCAFÉ 3in Classic nagy tasak PR NESCAFÉ 3in Classic dobozos NESCAFÉ 3in Classic Crema tasak NESCAFÉ 3in Classic Crema tasak PR NESCAFÉ 3in Strong kis tasak NESCAFÉ 3in Strong nagy tasak NESCAFÉ 3in Mild kis tasak NESCAFÉ 3in barna cukor kis tasak NESCAFÉ 3in barna cukor nagy tasak NESCAFÉ 3in Gold Blend dobozos Nestlé Ricoré 3in kis tasak NESTLÉ Ricoré 3in dobozos 0x0g 20x0g 28x0 g 7x7,5 g 7x7,5 g 0x7,5 g 0x7,5 g 20x7,5 g 20x7,5g 7,5 g 0x7,5g 0x7,5 g 0x8g 20x8g 0x6g 0x7g 20x7 g 7x8 g 0x6 g 28x6 g INSTANT SPECIALITÁSOK NESCAFÉ Cappuccino édes íz nélkül NESCAFÉ Cappuccino édes 0x2 g 0x3 g NESQUIK KAKAÓ / SZIRUP NESQUIK OPTISTART Kakaópor vitaminozott, zacskós NESQUIK OPTISTART Kakaópor vitaminozott, zacskós NESQUIK OPTISTART Kakaópor vitaminozott, zacskós NESQUIK OPTISTART Kakaópor vitaminozott, zacskós NESQUIK OPTISTART Kakaópor vitaminozott, zacskós NESQUIK Sirup 200 g 400 g 600 g 800 g 000 g 403 g SZERENCSI KAKAÓ SZERENCSI Kakaó 0-2% Kakaóvaj tartalom SZERENCSI Kakaó 20-22% Kakaóvaj tartalom SZERENCSI Kakaó0-2% Kakaóvaj tartalom SZERENCSI Kakaó0-2% Kakaóvaj tartalom ÚJ 75g 75g 250g 000g

13 MAGGI INSTANT LEVESEK MAGGI Forró Bögre Tyúkhúsleves MAGGI Forró Bögre Csirkekrémleves MAGGI Forró Bögre Sajtkrémleves MAGGI Forró Bögre Gombakrémleves MAGGI Forró Bögre Brokkolikrémleves MAGGI Forró Bögre Grízgombócleves MAGGI INSTANT TÉSZTÁK MAGGI Forró Bögre Illatos csirke ízű tészta MAGGI Forró Bögre Keleties csirke ízű tészta MAGGI Forró Bögre Húsos- fűszeres ízű tészta MAGGI Forró Bögre Csípős csirke ízű tészta MAGGI FINOM FALATOK MAGGI Tészta Bakonyi gombás szósszal MAGGI Tészta Bolognai szósszal MAGGI Tészta Paprikás csirke szósszal MAGGI Tészta Pörkölt szósszal MAGGI Tészta Sonkás sajtos szósszal MAGGI Tészta Tejszínes csirke szósszal MAGGI FŐZŐS LEVESEK Maggi Medvehagyma- krémleves ÚJ Maggi Rókagombás krémleves ÚJ Maggi Vargányás gombakrémleves ÚJ MAGGI Falusi májgombócleves MAGGI Tárkonyos raguleves MAGGI Jókai bableves MAGGI Óriás grízgombócleves MAGGI Óriás májgombócleves MAGGI Újházy tyúkhúsleves MAGGI Paradicsomleves betűtésztával MAGGI Májgombócleves falusi csigatésztával MAGGI Hortobágyi Gulyásleves MAGGI Grízgaluskaleves MAGGI Dörgicsei csibeleves MAGGI Húsgombócleves csigatésztával Maggi Vegyesgombócleves csillagtésztával MAGGI Rábaközi zöldségleves MAGGI Tyúkhúsleves metélttésztával MAGGI Gulyásleves tarhonyával 2 g 8 g 9 g 2 g 2 g 7 g 59,2 g 59,2 g 59,2 g 59,2 g 56 g 58 g 56 g 56 g 56 g 52 g 48g 47g 46g 7 g 70 g 63 g 58 g 56 g 65 g 78 g 60 g 54 g 59 g 60 g 62 g 65 g 67 g 40 g 48 g

14 MAGGI Zöldségleves kagylótésztával MAGGI Tavaszi Grízgaluskaleves MAGGI Marhahúsleves csillagtésztával MAGGI KOCKÁK MAGGI Tyúkhúsleveskocka MAGGI Marhahúsleveskocka MAGGI Erõleves kocka MAGGI Zöldséges Tyúkhúsleveskocka MAGGI Gulyásleves kocka MAGGI Pörkölt szaft kocka MAGGI Füstölt ízű ízesítő kockára MAGGI Halászlékocka MAGGI Tyúkhúsleveskocka MAGGI Marhahúsleveskocka MAGGI Erõleves kocka MAGGI Pörkölt szaft kocka MAGGI Halászlé kocka MAGGI Tyúkhúsleveskocka MAGGI Marhahúsleveskocka MAGGI Szárnyashúsleves kocka MAGGI Erõleves kocka MAGGI Zöldségleveskocka MAGGI Pörkölt szaft kocka MAGGI Gulyásleves kocka MAGGI ALAPOK MAGGI Fortélyok Bolognai spagetti alap MAGGI Fortélyok Olaszos sült tészta mozzarellával alap ÚJ MAGGI Fortélyok Tepsis húsos burgonya alap MAGGI Fortélyok Milánói makaróni alap MAGGI Fortélyok Mexikói chilis bab alap MAGGI Fortélyok Carbonara alap MAGGI Fortélyok Tejszínes négysajtos csirkemell alap MAGGI Fortélyok Gyros Csirkefalatok alap MAGGI Fortélyok Csirkés- sajtos rakott tészta alap Maggi Fortélyok Tárkonyos Sertésragu Alap MAGGI Fortélyok Ropogós fortélyok Csirkemell sajtos bundában alap MAGGI Omlós fortélyok csirkesült fokhagymás alap MAGGI Omlós fortélyok sertéssült fűszeres alap MAGGI Omlós fortélyok sertéssült hagymával és burgonyával alap MAGGI Omlós fortélyok csirkesült gombával és burgonyával alap 46 g 34 g 35 g 66 g 66 g 66 g 66 g 60 g 60 g 60 g 60 g 0 g 0 g 0 g 00 g 00 g 32 g 32 g 32 g 32 g 20 g 20 g 20 g 60 g 40 g 50 g 55 g 55 g 29 g 27 g 35 g 52 g 80 g 28 g 28 g 28 g

15 MAGGI Omlós fortélyok csirkesült fűszeres citromos alap MAGGI Fortélyok Szaftos Fokhagymás csirke steak alap MAGGI Fortélyok Szaftos Kerti fűszeres csirke steak alap MAGGI Fortélyok Szaftos Mediterrán Paradicsomos csirke steak alap MAGGI Omlós csirkemell gombával és baconnel alap ÚJ MAGGI ÉTELÍZESÍTŐK MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel ÚJ MAGGI Ízvarázs sok zöldséggel Maggi Ízvarázs Prios Magyaros MAGGI Ízvarázs Piros Magyaros Maggi Ízvarázs Prios Magyaros ÚJ MAGGI Húsvarázs MAGGI Húsvarázs MAGGI Ételízesítő 29 g 23,7 g 23,4 g 24,4 g 75 g 20 g 200 g 250 g 400 g 20 g 200 g 250 g 90 g 80 g 200 g ÉDESSÉGEK BOCI KIS TÁBLÁS TERMÉKEK BOCI Tejcsokoládé RETRO BOCI Tejcsokoládé BOCI Étcsokoládé BOCI (TEJ) TERMÉKEK BOCI Tejcsokoládé BOCI Sárgabarackos-kekszes tejcsokoládé BOCI Karamellel töltött tejcsokoládé BOCI Mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé BOCI Kókuszos tejcsokoládé BOCI (ÉT) TERMÉKEK BOCI Étcsokoládé BOCI Étcsokoládé feketeribizlis BOCI Étcsokoládé körte darabokkal BOCI Sárgabarackos-kekszes étcsokoládé BOCI Kakaós krémmel töltött étcsokoládé BOCI Zöldcitrom ízű krémmel töltött étcsokoládé BOCI Vaníliás-feketeribizlis étcsokoládé 25 g 50 g 50 g 00 g 90 g 00 g 00 g 90 g 90 g 90 g 90 g 90 g 00 g 00 g 00 g BOCI NAGY TÁBLÁSOK

16 BOCI Áfonyás és túrós krémmel töltött tejcsokoládé BOCI Étcsokoládé meggyes és kakaós töltelékkel BOCI Eszterházy tortás tejcsokoládé BOCI Epres Sajttortás tejcsokoládé 240 g 240 g 240 g 240 g EGYÉB TÁBLÁSOK SZERECSEN Étcsokoládé SZERECSEN étcsokoládé PARTY Tej tortabevonó PARTY Ét tortabevonó PARTY Ét tortabevonó ROKOKO Kakaós tortadara 90 g 80 g 90 g 90 g 80 g 00 g BOCI SZELETESEK Boci Melba kocka Boci Párizsi kocka BOCI AERO Tejcsokoládé BOCI AERO Narancsos tejcsokoládé BOCI AERO Étcsokoládé BOCI NAPOLINI Kókuszos BOCI NAPOLINI Kakaós tejcsokoládé BOCI NAPOLINI Mogyorós BOCI NAPOLINI Étcsokoládés 40x 2,7 g 40x2,5 g 24 g 24 g 24 g NESTLÉ SZELETESEK NESQUIK Szelet SMARTIES Hexagon KIT KAT 45 g KIT KAT CHUNKY White KIT KAT CHUNKY Mogyorókrémes KIT KAT CHUNKY KIT KAT Multipack 2 g 38 g 45 g 24x40 g 24x42 g 36x40 g 3x45g BALATON SZELETESEK BALATON Ét BALATON Tej BALATON Mogyorós BALATON Rumos BALATON BUMM Földimogyorós BALATON BUMM BALATON BUMM Q promóciós BALATON Ét +20% ÚJ BALATON Tej +20% ÚJ 40 g 42 g 42 g 36 g 36 g

17 DESSZERTEK After Eight Classic 200g AFTER EIGHT CLASSIC 200 g 300 g FRUTTI SAVANYÚ ÉS KEMÉNYCUKORKÁK FRUTTI Savanyú Citrom Narancs FRUTTI Savanyú Málna FRUTTI Savanyú Alma Körte 70 g 70 g 70 g BON PARI CUKORKÁK BON PARI PUMPEDLI Eper/vanília 90 g KARAMELLÁK SZERENCSI Tejkaramella FRUTTI karamella 00 g 00 g GABONA ALAPÚ TEJPÉPEK NESTLÉ Tejpép Rizses Bifidusszal NESTLÉ Tejpép Banános rizses Bifidusszal NESTLÉ Tejpép Gyümölcsös Bifidusszal NESTLÉ Tejpép Gyümölcsös Bifidusszal ÚJ NESTLÉ Tejpép Kekszes Bifidusszal NESTLÉ Tejpép Stracciatellás Bifidusszal NESTLÉ Tejpép Mézes Bifidusszal NESTLÉ Tejpép Mézes Bifidusszal ÚJ NESTLÉ Tejpép Sárgabarackos Bifidusszal NESTLÉ Tejpép Málnás Bifidusszal NESTLÉ Tejpép Kakaós Bifidusszal NESTLÉ Folyékony tejpép Vaniliás NESTLÉ Folyékony tejpép Kekszes NESTLÉ Folyékony tejpép Gyümölcsös NESTLÉ Folyékony tejpép Kakaós 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g 250 g x200 ml 2x200 ml 2x200 ml 2x200 ml JUNIOR GYEREKITALOK Nestlé Junior + Vanília ízű gyerekital Nestlé Junior + Natúr gyerekital Nestlé Junior 2+ Natúr gyerekital Nestlé Junior Kakaós ízesítő BEBA Pro Junior Natúr gyerekital BEBA Pro Junior gyerekital MEGAPACK BEBA Pro Junior 2 gyerekital 350 g 350 g 350 g 400 g 2x300 g 2x500 g 2x300 g TÁPSZEREK

18 BEBA H.A. START Pro anyatej-helyettesítő kezdőtápszer BEBA H.A. 2 Pro anyatej-kiegészítő tápszer BEBA PRO 2 tápszer BEBA PRO 3 tápszer POHARAS DESSZERTEK Nestlé Baby Desszert Vanília Nestlé Baby Desszert Csokoládé Nestlé Baby Desszert Kekszes Nestlé Baby Desszert Grízes-Vaníliás Nestlé Baby Yogo Banános Nestlé Baby Yogo Barackos BABAITALOK Bobo Frut alma-répa-barack Bobo Frut alma-körte-répa Bobo Frut szőlő-paradicsom-sütőtök-répa Bobo Frut alma-répa-szőlő-barack Bobo Frut Junior alma-répa-banán Bobo Frut Junior alma-barack-mangó 2x300 g 2x300 g 2x300 g 2x300 g 4x00 g 4x00 g 4x00 g 4x00 g 4x00 g 4x00 g 2x300ml 2x300ml 2x300ml 2x300ml 2x300ml 2x300ml GABONAPEHELY NESQUIK kakaós ízű, ropogós gabonapehely NESQUIK kakaós ízű, ropogós gabonapehely NESQUIK ABC gabonapehely Nesquik kakaós ízű, ropogós gabonapehely PR ÚJ Nesquik Duo kakaós és vanília ízű, ropogós gabonapehely Nesquik Duo kakaós és vanília ízű, ropogós gabonapehely Chocapic csokiízű, ropogós gabonapehely Chocapic csokiízű, ropogós gabonapehely Chocapic csokiízű, ropogós gabonapehely PR ÚJ Chocapic csoki és mogyoró ízű ropogós gabonapehely Cini Minis ropogós, fahéjas gabonapehely Cini Minis ropogós, fahéjas gabonapehely Cini Minis ropogós, fahéjas gabonapehely PR ÚJ Cookie Crisp ropogós, csokis gabonapehely Cookie Crisp ropogós, csokis gabonapehely Cookie Crisp ropogós, csokis gabonapehely PR ÚJ Cookie Crisp Brownie ropogós, csokis gabonapehely ÚJ Strawberry Minis ropogós, epres gabonapehely Strawberry Minis ropogós, epres gabonapehely Cheerios mézes, ropogós gabonakarika Cheerios mézes, ropogós gabonakarika 225 g 450 g 425 g 625 g 25 g 425 g 225 g 450 g 625 g 425 g 225 g 450 g 625 g 25 g 425 g 625 g 425 g 225 g 450 g 25 g 425 g

19 Lion karamellás, csokis gabonapehely Nestlé Fitness gabonapehely Nestlé Fitness Chocolate gabonapehely Nestlé Fitness Fruits gaponapehely Nestlé Fitness Yoghurt gabonapehely Nestlé Fitness gabonapehely étcsokoládéval Nestlé Corn Flakes kukoricapehely Glutén mentes 425 g 375 g 300 g 300 g 300 g 300 g 250 g GABONAPEHELY SZELET Nesquik kakaós ízű, ropogós gabonapehely- szelet Nesquik étcsokis talpú gabonapehely szelet Chocapic csokiízű, ropogós gabonapehely- szelet Cini Minis ropogós, fahéjas gabonapehely- szelet Nestlé Fitness tejcsokoládés gabonapehely- szelet Nestlé Fitness tejcsokoládés mogyoróízű gabonapehely- szelet Nestlé Fitness epres gabonapehely- szelet 25 g 25 g 25 g 25 g 24 g 24 g 24 g MÜZLI SZELET Nestlé Müzli meggyes szelet Nestlé Müzli tejcsokoládés szelet Nestlé Müzli tejcsokoládés- banános szelet ÚJ Nestlé Müzli tejcsokoládés- mazsolás szelet Nestlé Müzli epres szelet 40 g 40 g 40 g 40 g 40 g FRISKIES KUTYAELEDEL Friskies Dry Dog Junior 500g Friskies Dry Dog Balance 500g Friskies Dry Dog Mini menü csirke+zöldség,5 kg Friskies Dry Dog Mini menü hús+zöldség,5 kg Friskies Dry Dog Junior csirke 3kg Friskies Dry Dog Active SMC 3kg Friskies Dry Dog Balance SMC 3kg Friskies Dry Dog Junior csirke 8kg Friskies Dry Dog Active SMC 0kg Friskies Dry Dog Balance SMC 0kg Friskies Dry Dog Digestion SMC 0kg Friskies Dry Dog Maxi 0kg 0,5kg 0,5kg,5kg,5kg 3kg 3kg 3kg 8kg 0kg 0kg 0kg 0kg FRISKIES MACSKAELEDEL Friskies Dry Cat Junior 300g Friskies Dry Cat Sterilcat 300g Friskies Dry Cat Indoor 300g Friskies Dry Cat Hús+csirke+zöldség 300g 0,3kg 0,3kg 0,3kg 0,3kg

20 Friskies Dry Cat Csirke+zöldség 300g Friskies Dry Cat Lazac+zöldség 300g Friskies Crunchy&Soft Marhahússal 200g Friskies Crunchy&Soft Csirkével 200g Friskies Crunchy&Soft Marhahússal 800g Friskies Crunchy&Soft Csirkével 800g Friskies Dry Cat Sterilcat,5kg Friskies Dry Cat Indoor.5kg Friskies Dry Cat Csirke+zöldség,7kg Friskies Dry Cat Hús+csirke+zöldség,7kg Friskies Dry Cat Lazac+zöldség,7kg Friskies WC Multipack 4x00g Halas válogatás Friskies WC Multipack 4x00g Szószos válogatás Friskies WC Multipack 4x00g Aszpikos válogatás Friskies WC Multipack 2x00g Szószos válogatás Friskies WC Multipack 2x00g Aszpikos válogatás Friskies WC Multipack 2x00g 00% hús szószban 0,3kg 0,3kg,5kg,5kg,7kg,7kg,7kg,2kg,2kg,2kg 0,2 0,2 0,8 0,8 FELIX MACSKAELEDEL Felix Csirke Pouch 00g Felix MarhaPouch 00g Felix Lazac Pouch 00g Felix Junior csirke 00g Felix Csirkével és paradicsommal aszpikban 00g Felix Lazaccal és cukkinivel aszpikban 00g Felix Sensations Marhahússal paradicsommal aszpikban 00g Felix Sensations Kacsával és spenóttal aszpikban 00g Felix Sensations Pulyka&Bacon szószban 00g Felix Sensations Tőkehal&Paradicsom szószban 00g Felix Nyúl&Bárány MP (4x00g) Felix Marha&Csirke MP (4x00g) Felix Lazac&Lepényhal MP (4x00g) Felix Húsos válogatás zöldséggel aszpikban MP (4*00g) Felix Halas válogatás zöldséggel aszpikban MP (4*00g) Felix Junior Csirke&Lazac MP (4x00g) Felix Sensations húsos válogatás aszpikban MP (4*00g) Felix Sensations halas válogatás aszpikban MP (4*00g) Felix Sensations Húsos válogatás szóban 4*00g Felix Sensations Halas válogatás szóban 4*00g Felix Húsos válogatás MP (2x00g) Felix Halas válogatás MP (2x00g) Felix Zöldséges falatok aszpikban MP (2*00g) Felix Sensations Vegyes válogatás aszpikban 2*00g Felix Marha&Csirke 400g - aszpikban 0,kg 0,kg 0,kg 0,kg 0,kg 0,kg 0,kg 0,kg 0,kg 0,kg,2kg,2kg,2kg,2kg

Finom ízekkel hazait nyerhet! megnevezésű nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat

Finom ízekkel hazait nyerhet! megnevezésű nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Finom ízekkel hazait nyerhet! megnevezésű nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat 1. A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: 01-10- 045884;

Részletesebben

A Nestlé Hungária Kft. Drogerie Markt (dm) NESTLÉ baba fogyasztói nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

A Nestlé Hungária Kft. Drogerie Markt (dm) NESTLÉ baba fogyasztói nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata A Nestlé Hungária Kft. Drogerie Markt (dm) NESTLÉ baba fogyasztói nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata 1. A Nestlé Hungária Kft. (továbbiakban Szervező) és a Popart Reklámügynökség Kft.

Részletesebben

Ünnepelje velünk a Marionnaud születésnapját! promóció hivatalos Játék- és részvételi szabályzata

Ünnepelje velünk a Marionnaud születésnapját! promóció hivatalos Játék- és részvételi szabályzata Ünnepelje velünk a Marionnaud születésnapját! promóció hivatalos Játék- és részvételi szabályzata 1. A MIDIO Kft. (székhely: 1161 Budapest, Baross u. 65.; cégjegyzékszám: 01-09-074056; továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT Tedd teljessé a napod! Nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT Tedd teljessé a napod! Nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT Tedd teljessé a napod! Nyereményjáték 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-267926; továbbiakban: Szervező)

Részletesebben

Töltsd fel a kosaradat a Theodora támogatásával!

Töltsd fel a kosaradat a Theodora támogatásával! 1. A Kékkúti Ásványvíz Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: 01-10- 045884 ; továbbiakban: Szervező) és az Alfila Reklám és Grafika Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Budakeszi

Részletesebben

Hajts rá a nyereményekre fogyasztói promóció részvételi és adatkezelés szabályai

Hajts rá a nyereményekre fogyasztói promóció részvételi és adatkezelés szabályai Hajts rá a nyereményekre fogyasztói promóció részvételi és adatkezelés szabályai 1. A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-267926; továbbiakban:

Részletesebben

Carrera Karácsony. webes nyereményjáték részvételi szabályai

Carrera Karácsony. webes nyereményjáték részvételi szabályai Carrera Karácsony webes nyereményjáték részvételi szabályai 1. A Játék szervezője STADLBAUER Piackutató és Kereskedelmi KFT. (Cg. 01-09-709976) (továbbiakban: "Szervező") nyereményjátékot szervez (továbbiakban:

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A STADLBAUER Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi,

Részletesebben

MINIMAX KEDVENCEM Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

MINIMAX KEDVENCEM Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat MINIMAX KEDVENCEM Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat A játék időtartama: 2014.06.09. 2014.06.30. Játék hosszabbítása: 2014.07.01. - 2014.07.14. 2. sorsolás: 2014.07.15. A pályázat kiírója a

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. A Hankook Tire Budapest Kft. 4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT A Hankook Tire Budapest Kft. "4 keréken elnevezésű nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata 1. A Hankook Tire Budapest Kft. (székhely: H-1117, Budapest, Budafoki út 91-93.) (továbbiakban

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Knorr kollekció

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Knorr kollekció RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT Knorr kollekció 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag

Részletesebben

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA

WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA WHIRLPOOL MAGYARORSZÁG KFT. WHIRLPOOL 5ÉV KITERJESZTETT IDEJŰ ÉS KORLÁTOZOTT TARTALMÚ GYÁRTÓI GARANCIA A DIRECT COOLING ÉS STOPFROST WHIRLPOOL MODELLEK KOMPRESSZORÁRA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI, REGISZTRÁCIÓS

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SÁGA PONTGYŰJTŐ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Sága Pontgyűjtő elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u.

Részletesebben

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A MASPED Csoport által szervezett. Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport által szervezett Mindent tudsz a MASPED-ről? elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A MASPED Csoport (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata

Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata Ariston Bónusz Program online részvételi szabályzata A Program szervezője Az Ariston Thermo Hungária Kft. (továbbiakban: "Szervező") promóciót szervez (továbbiakban: "Program"), amelyben azon, a 1. pontban

Részletesebben

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata

A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A Mozizz a Corvinban, bulizz a Soundon! elnevezésű promóció Hivatalos játékszabálya és adatvédelmi szabályzata A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt.

1.3.2 az oldal ( Weboldal ) használatával elfogadja a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt. Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Horvátországi Apartmanok Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a More Mare d.o.o

Részletesebben

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A COCA-COLA HBC MAGYARORSZÁG KFT. ÉS A DUNAPRO DRINK KFT. ÖSSZEOLVADÁS ÉJSZAKÁJA MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. (székhely: 2330 Dunaharaszti,

Részletesebben

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A KORES I LOVE KORES MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: A www.ilovekores.hu nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52.,

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Az APLI Irány Barcelona MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervező: Az Irány Barcelona nyereményjáték szervezője a CORWELL Kft. (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52.,

Részletesebben

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A

M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A TOLNATEJ Zrt. Tej vagy írás M E G N E V E Z É S Ű N Y E R E M É N Y J Á T É K Á N A K R É S Z V É T E L I -, É S J Á T É K S Z A B Á L Y Z A T A 1. A játék szervezője 1.1 A Tej vagy írás elnevezésű nyereményjáték

Részletesebben

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása

Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása Adószám: 108 39089-2-44 Részvételi feltételek / Játékszabály A Peugeot Tiszta a levegő! nyereményjáték feltételeinek leírása I. A nyereményjáték megnevezése: Tiszta a levegő! nyereményjáték II. III. IV.

Részletesebben

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei

A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei A KIKA Nyári Vásár elnevezésű nyereményjáték szabályzata, részvételi feltételei KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKAT ELFOGADOD.

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. június 8.-2015- július 8. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276, adószám:

Részletesebben

A LIDL Magyarország által szervezett. Lidl Húsfarm-kvíz

A LIDL Magyarország által szervezett. Lidl Húsfarm-kvíz A LIDL Magyarország által szervezett Lidl Húsfarm-kvíz elnevezésűnyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A LIDL Magyarország (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és

Részletesebben

"Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya

Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya 1. oldal "Legyen a sütés gyerekjáték promóciós játék hivatalos játékszabálya 1 A játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: "Legyen a sütés gyerekjáték! (a továbbiakban: Játék ). A Játék

Részletesebben

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik.

Minden, a fentiekben nem részletezett vásárlást igazoló dokumentum részvétele és elfogadása a promócióban egyéni elbírálás alá esik. Hivatalos játékszabályzat A HELL Energy Magyarország Kft. HELL roller egy AP kódért nyereményjátékának hivatalos játékszabálya A szolgáltatás leírása: A HELL Energy nyereményjáték (továbbiakban: Játék)

Részletesebben

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Nyerő íz NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1 A Nyerő íz elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Sága Foods Zrt. (székhely: 9600 Sárvár, Soproni u. 15.) ( Szervező

Részletesebben

Az Accent Kvízjáték elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az Accent Kvízjáték elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az Accent Kvízjáték elnevezésű nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az Accent Hotel Solutions Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 30. mfszt. 1. (a továbbiakban: Szervező

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai

Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai Az Infood 2000 Kft. által szervezett IRÁNY NEW YORK! részvételi szabályai Az In-Food 2000. Kft (székhely: 9082 Nyúl, Táncsics M. u. 144. (továbbiakban: Szervező ) által szervezett promócióban (továbbiakban:

Részletesebben

A promóció leírása játékszabályzat

A promóció leírása játékszabályzat A promóció leírása játékszabályzat IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! promóció 1. A Fonyódi Ásványvíz Kft. (Szervező) nyereményjátékot indít IRÁNY A BALATON! Játssz a Fonyódival! néven. A játék lebonyolítója

Részletesebben

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Viasat Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

MEDIA MARKT ÁLOMVÁSÁRLÁS PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat )

MEDIA MARKT ÁLOMVÁSÁRLÁS PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) MEDIA MARKT ÁLOMVÁSÁRLÁS PROMÓCIÓS JÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ( Játékszabályzat ) 1. A Játék szervezője A Media Markt Saturn Holding Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Petőfi u. 64,. továbbiakban:

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

VEDD könnyedén, NYERJ könnyedén! promóció hivatalos Részvételi- és adatkezelési szabályzata

VEDD könnyedén, NYERJ könnyedén! promóció hivatalos Részvételi- és adatkezelési szabályzata VEDD könnyedén, NYERJ könnyedén! promóció hivatalos Részvételi- és adatkezelési szabályzata 1. Részvételi és pályázási feltételek: A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.;

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ORBIT - BURGER KING PROMÓCIÓ ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Orbit - Burger King promóció elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Wrigley Hungária

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat

Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat Gyermelyi Hűségakció 2015 Részvételi- és játékszabályzat 1. Az akció szervezője Gyermelyi Zrt. székhely: 2821 Gyermely, Bajnai u. 1 cégjegyzékszám: 1991. 11-10-001362 adószám: 10467024-4-11 a továbbiakban

Részletesebben

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Ápolt lábak Scholl Fogyasztói Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A Reckitt Benckiser Kft. (1113 Budapest, Bocskai utca 134-146.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat

Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... Játékszabályzat 1. A nyereményjáték szervezője Az élet egy játék vagy a játék egy Élet... nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Exeltis Magyarország

Részletesebben

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ).

1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.) ( Szervező ). BestByte Kft. Karácsonyi nyereményözön MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Karácsonyi nyereményözön elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

HENKEL Magyarország Kft.: Ünnepeljük a színeket! nyereményjáték játékszabálya

HENKEL Magyarország Kft.: Ünnepeljük a színeket! nyereményjáték játékszabálya ÜNNEPELJÜK A SZÍNEKET DM promóció RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA 1, A Játék elnevezése, szervezője: A promóciós játék elnevezése: ÜNNEPELJÜK A SZÍNEKET DM promóció (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője:

Részletesebben

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA

Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA Bosszúállók szobor promóció elnevezésű játék 2015. augusztus 17.-2015- szeptember 15. JÁTÉKSZABÁLYZATA A Walt Disney Magyarország Kft. (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A, Cg. 01 09 729276,

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Élményfal - Új Széchenyi Terv online játék elnevezésű nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Élményfal - Új Széchenyi Terv online játék elnevezésű nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Élményfal - Új Széchenyi Terv online játék elnevezésű nyereményjátékának hivatalos játékszabályzata Részvételi feltételek I. Általános információk: 1. Az Új Széchenyi Terv

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

Te döntesz a saját hangulatodról

Te döntesz a saját hangulatodról 1. A Nestlé Hungária Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor. 7.; cégjegyzékszám: 01-10- 045884; továbbiakban: Szervező) és az Alfila Reklám és Grafika Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Budakeszi

Részletesebben

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Robert Bosch Kft. Bosch-Praktiker nyereményjáték nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Bosch-Praktiker nyereményjáték A nyereményjáték szervezője: Robert Bosch Kft.

Részletesebben

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat

Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat Részvételi feltételek és nyereményjáték szabályzat A Violetta Kvízjáték nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628,

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Groupe Seb Rowentabeauty vásárlás utáni nyereményjáték 2013.11.01. 0:00 órától 2014.01.15. 0:00 óráig. Velünk játszva szépülhet!

Groupe Seb Rowentabeauty vásárlás utáni nyereményjáték 2013.11.01. 0:00 órától 2014.01.15. 0:00 óráig. Velünk játszva szépülhet! Groupe Seb Rowentabeauty vásárlás utáni nyereményjáték 2013.11.01. 0:00 órától 2014.01.15. 0:00 óráig Velünk játszva szépülhet! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Babakötvény Promóció játékszabályzata

Babakötvény Promóció játékszabályzata Babakötvény Promóció játékszabályzata 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE A Babakötvény Promóció, mint promóciós célú nyereményjáték (a továbbiakban: Promóció) szervezője az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték

Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték Hivatalos játékszabály Kiskegyed és Tesco Üzletsor nyereményjáték 1. A Játék szervezője A Karácsonyi nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Axel Springer- Budapest

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Nyereményjáték szervezője a JátékNet.hu Kft. (székhely: 2089 Telki, Öreghegyi út 4/a, a továbbiakban: JátékNet). A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

A Max Factor 100 év Glamúr Nyereményjáték Szabályzata

A Max Factor 100 év Glamúr Nyereményjáték Szabályzata A Max Factor 100 év Glamúr Nyereményjáték Szabályzata A Primőr Kozmetikai Kft. (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Liget u. 3., Cg.: 03-09-106401, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-7593962014, továbbiakban:

Részletesebben

FRISKIES Kutyaeledelek

FRISKIES Kutyaeledelek FRISKIES Kutyaeledelek Imádja különleges kutyáját és azt a lelkesedést és örömöt, amit a családjába csempész? Nem lenne nagyszerű, ha segíthetne neki abban, hogy energikus és egészséges maradjon? A FRISKIES

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: Neumann János utca

Részletesebben

A Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ 3IN1 MARKETINGVERSENY elnevezésű promóciójának részvételi és adatkezelési szabályzata

A Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ 3IN1 MARKETINGVERSENY elnevezésű promóciójának részvételi és adatkezelési szabályzata A Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ 3IN1 MARKETINGVERSENY elnevezésű promóciójának részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi és adatkezelési

Részletesebben

SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat)

SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) SPAR Nyereményjáték- Részvételi és Játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat) 1. Játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által

Részletesebben

Nyerj Somersby pohárszettet! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Nyerj Somersby pohárszettet! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Nyerj Somersby pohárszettet! Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Carlsberg Hungary Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Neumann J. u. 3. továbbiakban: Szervező ) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet!

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! 1. A Játék időtartama 2015. március 02. napjának 00.00 órájától 2015. április 30. napja 24.00 óráig. 2. A Játék Szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 3.

Részletesebben

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart.

A Játék 2013. május 13. napján 10 óra 00 perctől 2013. június 9. napján 23 óra 59 percig tart. FESZTIVÁL VADÁSZAT ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Fesztivál vadászat elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Mondelez Hungária Kft. (székhely:

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat )

Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) Az OTP Bank Nyrt. 2011. őszi PayPass nyereményjátékának hivatalos részvételi és promóciós szabályzata (a továbbiakban: Promóciós Szabályzat ) 1. A promóció (a továbbiakban: Promóció ) szervezője OTP Bank

Részletesebben

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.7 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. LEGYÉL TE IS XPERIA FESZTIVÁLHŐS! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Legyél Te is Xperia fesztiválhős! elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:

Részletesebben

"Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA "Nyerj! 11.111 db Plüss Paula Nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. (székhely: 1016 Budapest Mészáros utca

Részletesebben

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA FEDEZD FEL SZICÍLIA CITRUSLIGETEIT A SZENTKIRÁLYIVAL NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA

Részletesebben

SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Wizz Tours nyereményjáték JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://www.sparhuseg.hu

Részletesebben

A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A NYERJ CSALÁDI WELLNESS HÉTVÉGÉT! ELNEVEZÉSÛ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Nyerj családi wellness hétvégét! elnevezésű nyereményjáték szervezője a RAGONESE Kft.

Részletesebben

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek

1. A Játék elnevezése, szervezője 2. A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 3. A Játék időtartama 4. A Játékban résztvevő termékek 1. A Játék elnevezése, szervezője A promóciós játék elnevezése: "Nyerjen karácsonyra okos TV-t a Varta-val!" (a továbbiakban: Játék ). A Játék szervezője: Spectrum Brands Hungaria Kft. székhely: 1191 Budapest,

Részletesebben

Játssz velünk! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Játssz velünk! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Játssz velünk! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játékban résztvevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos

Részletesebben

2. A játékban történő részvétel feltételei

2. A játékban történő részvétel feltételei 1 Játékszabályzat 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. A PÖLÖSKEISZÖRP FOGYASZTÓI PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Pölöskei Italgyártó Kft. (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 18.

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben