A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata"

Átírás

1 A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A STADLBAUER Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és versenyszabályzatban részletezett Carrera Bajnokságot szervez (a továbbiakban: Verseny). 2. A Versenyen bármely legalább 7. életévét betöltött természetes személy részt vehet. 3. A Verseny időtartama november :00 óra december 8. 18:00 óra 4. Nevezés (regisztráció) A Versenyből ki vannak zárva a Szervező dolgozói. A versenyen való részvétel feltétele, hogy a résztvevő a verseny időtartama alatt a Szervező által a Bajnokság helyszínein rendelkezésre bocsátott Carrera Vezetői Engedély elnevezésű regisztrációs lapon a.) jelentkezzen a Versenyre; és b.) megadja névét, lakcímét, telefonos elérhetőségét és címét; és c.) hozzájáruljon ahhoz, hogy a részére ezen elérhetőségeken a Szervező a Carrera Hírlevelét az általa megadott címre megküldhesse (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH /2012.) 5. Regisztrációs kategóriák Regisztrálni junior és szenior kategóriában lehet, a 14. életévét még be nem töltött versenyzők a junior, a 14 évét betöltött és idősebb versenyzők a szenior kategóriában indulhatnak. 6. Regisztrációs időpontok és helyszínek (selejtező futamok időpontja és helyszíne): Időpont Üzlet neve Üzlet cime november Játéksziget Mammut Mammut II. 3. emelet Budapest, Lövőház utca 2-6. Media Markt Debrecen 4024 Debrecen, Csapó utca 30 Duna Pláza Carrera Játszótér Duna Plaza, 1138 Budapest, Váci út II. emelet november Régio Campona 1221 Budapest, Nagytétényi út november Játéksziget MOM Park 1123 Budapest, Alkotás utca 53. Media Markt Debrecen 4024 Debrecen, Csapó utca 30 1

2 Gulliver Soroksár 1239 Budapest, Bevásárló u november Játéksziget Árkád Árkád Budapest, Örs vezér tere 25. Gulliver Soroksár 1239 Budapest, Bevásárló u december 6-7. Régió Budaörs 2040 Budaörs, Malomkő utca 7. Gulliver Soroksár 1239 Budapest, Bevásárló u december 7-8. Régio Campona 1221 Budapest, Nagytétényi út 37. A fenti helyszíneken megadott időben minden nap 12:00 órától - 20:00 óráig van lehetőség a regisztrációra és a selejtező futamokra, kivéve az alábbi helyszínt és időpontokat: Regio Campona, november :00-18:00; december 8. 10:00-18:00 7. Az 4. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő jelentkezés a továbbiakban: Regisztráció, és az azt beküldő személy: Játékos. A fenti tartalomnak meg nem felelő, vagy azon felül bármilyen feltételt, korlátozást tartalmazó jelentkezés Regisztrációnak nem tekinthető. 8. Egy Játékos akár többször is jogosult a Versenyen regisztrálni. 9. A verseny menete: 9.1 Selejtezők A selejtező futamok helyszíne a megadott regisztrációs helyszínek. A selejtező futamokra a regisztrációs idő alatt kerül sor (lásd. 6. pont), a selejtező futam 10 körből áll. A futam végeredménye rögzítésre kerül a versenyző vezetői engedélyében. A futam végeredménye alatt a futamon elért legjobb köridő időeredménye értendő. Egy versenyző a selejtezők alatt több futamon és több helyszínen is indulhat, azonban csak a legjobb futam-időeredménye lesz figyelembe véve a Verseny összesített ranglistájának összeállításakor. 9.2 Döntő A selejtezők végeredménye alapján a Szervező összesített ranglistát készít, mely alapján december 10-én a címen elérhető weboldalán nyilvánosságra hozza a döntőbe jutott 16 junior és 16 szenior versenyző nevét, illetve a versenyzőket megadott elérhetőségük alapján értesíti a döntőbe kerülésről. Amennyiben a 16 legjobb időeredményt elért versenyző közül valaki nem tudja vagy nem kívánja vállalni a döntőben való részvételt, vagy december 12-én 12:00 óráig nem ad visszajelzést illetve 2

3 ezen időn belül a Szervező nem tudja megadott elérhetőségein felvenni a kapcsolatot, úgy a Versenyző a játékból kizárásra kerül és helyette a döntőn az összesített ranglistán soron következő legjobb időeredményt elért versenyző vehet részt. Bemelegítés Mind a selejtező mind a döntő futamai előtt a versenyzők lehetőséget kapnak a pálya és a részükre sorsolt autó kipróbálásához. A bemelegítés 2 perces szabad edzésből áll, amelyben 2 sávon egyszerre 4 versenyző tud részt venni 10. Döntő helyszíne és időpontja A Carrera Bajnokság döntőjére december 14-én 14:00 órakor a Duna Pláza Carrera Játszótér üzletben kerül sor. 11. Nyertes és a nyeremény A Versenyt a döntőben a kategóriájában legjobb időeredményt elért versenyző nyeri. Nyeremények: Szenior kategória: 1db Carrera digital 1:32 Time Race exkluziv kiadású születésnapi szett Junior kategória: 1 db Carrera Evolution Celebracers exkluziv kiadású születésnapi szett A nyereményt a Szervező személyesen adja át a Verseny döntőjének helyszínét adó Carrera Játszótéren. A nyereményt a nyertes harmadik személy részére nem engedheti át. Cselekvőképességében bármilyen módon korlátozott személy nyereményének átvételére a törvényes képviselőjével együtt jogosult! A nyeremény készpénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a nyertest terhelik, ilyen például a nyeremény átvételével, valamint igénybevételével összefüggő utazás költsége. 12. A Szervező kizárhatja a Játékból azt, a.) b.) aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt (2. pont) személyi feltételeknek és/vagy Regisztrációja nem felel meg az 4. pont feltételeinek. akit a döntőbe azért nem lehet meghívni, mert a jelentkezésében feltüntetett személyes adatairól kiderül, hogy nem valósak, vagy tévesek, vagy bár valósak, de vele a kapcsolatfelvételben ő és/vagy törvényes képviselője nem működik közre. 3

4 c.) aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg nyereményhez jutni, valamint a Bajnokság céljával ellentétes módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Versenyben. 13. A jelentkezés/regisztráció hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.), a Bajnokságban való részvétel sikertelenségéért, nem a Szervezőnek felróható késedelméért, továbbá technikai akadályokért így pl. internetszolgáltató vagy egyéb kommunikációs hálózati, ill. technikai problémák miatt - a Szervező nem vállal felelősséget. 14. A Szervező kizárja felelősségét a Versennyel kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai, illetve szerkesztési hibáért. 15. Adatkezelési szabályok: a.) Regisztrációval a versenyző i. feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nevét, címét, telefonszámát az 4. pontban írt célok érdekében kezelje és az 4. pontban írtak részére ezen célok érdekében átadja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően. ii. feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait az 4.c.) szerinti kapcsolatfelvétel érdekében a Szervező tevékenységében közreműködő értékesítő partnerei részére megismerhetővé tegye, ezen kapcsolatfelvételhez feltétlenül szükséges mértékben és időre, de maximum a Szervezővel fennálló jogviszonyuk idejére. iii. feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a döntőbe kerülése esetén, illetve nyertessége esetében a neve és lakóhelyének települése a Szervező weboldalán nyilvánosságra kerüljön, továbbá ahhoz, hogy a döntőfutamairól és a nyeremény átadásáról akár kép-, hang- és/vagy filmfelvétel is készülhet, ezért egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. iv. feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a jelen részletes szabályzatban megjelölt célokból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az 4

5 elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. v. szavatolja a Szervezőnek, hogy a jelentkezésében megadott adatok tekintetében korlátozás nélkül jogosult jelen részletes szabályzatban írt hozzájárulások jelentkezése beküldésével történt megadására. vi. tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. b.) A Szervező az jelentkezésekben magadott adatokat a jelen részletes szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel. c.) A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a nyertest/tartaléknyerteseket a Bajnokságban a Regisztrációban közölt cím, telefonszám segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. d.) Az a versenyző aki nem kívánja, hogy a Szervező a Carrera Hírlevelében kereskedelmi ajánlattal keresse, adatai törlését a nyilvántartásból kérheti: ben az postai úton a STADLBAUER Kft. (1118 Budapest, Pecz Samu utca 2/A) címen. 16. A jelen részletes szabályzat a Bajnokság ideje alatt és az azt követő 30 napig elérhető a és/vagy internet címen és a regisztrációnak helyszínt adó üzletekben. 17. A Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. 18. Amennyiben a Verseny során visszaéléseket tapasztal illetve, sportszerűtlen Verseny gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Bajnokságot törölje. 19. A résztvevő a Bajnokságban való részvétellel (jelentkezés beküldése) tudomásul veszi és elfogadja a jelen részletes szabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt. Budapest, november 1. STADLABUER Kft. Szervező 5

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata VIASAT3 Nagy durranás nyereményjáték hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Viasat Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ 3IN1 MARKETINGVERSENY elnevezésű promóciójának részvételi és adatkezelési szabályzata

A Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ 3IN1 MARKETINGVERSENY elnevezésű promóciójának részvételi és adatkezelési szabályzata A Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ 3IN1 MARKETINGVERSENY elnevezésű promóciójának részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi és adatkezelési

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei

Amerika Kapitány. elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és. részvételi feltételei Amerika Kapitány elnevezésű Facebook nyereményjáték Játék-, és adatvédelmi szabályzata és részvételi feltételei 1. A Játék szervezője A I.T. Magyar Cinema Kft. (Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24.

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!)

Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Szövegértési verseny szabályzat (A nyereményjáték szabályzatot erre a szövegre kattintva pdf formátumban is letöltheti!) Ha szeretnéd regényeinket még jobban megismerni, vegyél részt a Dream-rajongók szövegértési

Részletesebben