Ajándék a hulladékért

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajándék a hulladékért"

Átírás

1 2007. NOVEMBER 14. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ajándék a hulladékért Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Az ÖKOVÍZ Kft. a 2006/2007- es tanév intézményi szelektív hulladékgyûjtése során kiemelkedõ eredményeket elért ceglédberceli intézményeket pénzjutalomban részesítette. Az ünnepélyes átadásokon melyeket a polgármester és a jegyzõ részvételével megtisztelt az intézmény dolgozói és diákjai ajándékokat vehettek át a szolgáltatótól. A Napsugár Óvoda az elmúlt tanév során a legtöbb menynyiségû italos karton és PET-palack hulladékot gyûjtötte össze, így két kategóriában is elsõ helyezést ért el. Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény különdíjban részesült. Az elért példás eredmények a pedagógusok, gyerekek és szülõk együttmûködõ munkáját dicsérik! A gyûjtõprogram legnagyobb értéke, hogy környezettudatos viselkedésre neveli a gyerekeket, akik otthon a szülõket, nagyszülõket is bevonják a szelektív hulladékgyûjtésbe. Legfontosabb cél, hogy a felnövekvõ generációk körében kialakuljon és tartós értékké váljon a környezettudatos gondolkodás és életforma. A program sikerességét bizonyítja, hogy a kezdeményezéshez már több mint 50 intézmény csatlakozott a szolgáltatással ellátott településeken. Az ÖKOVÍZ Kft. ezúton is köszöni a ceglédberceli lakosok szelektív hulladékgyûjtésben nyújtott együttmûködõ munkáját! ÖKOVÍZ Kft. Az ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSSAL kapcsolatban november 21-én (szerda) 18 órakor elõadást tart a Mûvelõdési Ház filmklubjában dr. Nagy Lajos jegyzõ és Sziváki Ibolya, a ceglédi Okmányiroda vezetõje. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K Tájékoztató a Képviselõ-testület november 5-i ülésérõl A Képviselõ-testület munkaterv szerinti ülését november 5-én tartotta. Török József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: Október 9-én átadásra került a Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a ceglédi hulladékválogató mû és a hulladék befogadására készült lerakóhely. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. Tájékoztató a Képviselõ-testület november 5-i ülésérõl Október 12-én Többcélú Társulási Ülést tartottak a térség polgármesterei. Döntöttünk a társulás I. félévi gazdálkodásáról, illetve az elõirányzatok módosításáról. Ezen túl tájékoztatást kaptunk a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás lehetõségeirõl. Október 13-án színvonalas kulturális rendezvény zajlott a mûvelõdési házban az Énekkar szervezésével. Október 16-án és 20-án az ÖKOVÍZ Kft. ajándékokat osztott a gyerekek részére az óvodában és az általános iskolában, a szelektív hulladékgyûjtésben elért eredményekért. Október án lomtalanítás, és az elektronikus hulladékgyûjtés lezajlott. Nyugdíjas klubunk október 20- án a Dózsa György Mûvelõdési Házban megyei nyugdíjas találkozót szervezett. A rendezvény jól sikerült. Október 23-i ünnepséget megtartottuk, az iskola diákjai színvonalas ÖNKORMÁNYZATI HÍREK mûsort adtak. Köszönet a felkészítõ pedagógusoknak és az intézményvezetõnek. November 4-én megtartottuk Falu ünnepünket. Az önkormányzat Ceglédbercelért kitüntetõ díjat adományozott dr. Nagy Gábor gyermek háziorvosnak és Fenyõdi Miklós tanár úrnak, valamint Díszpolgári címmel jutalmazta Lûr László ceglédi lakost. Megköszönöm Andó László úrnak és növendékeinek, valamint a mûvelõdési ház Énekkarának színvonalas mûsorát. A polgármesteri beszámolót, a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló írásos elõterjesztést, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselõ-testület tagjai elfogadták. Elsõ napirendi pontban a testület megtárgyalta a évi költségvetés elõirányzatainak módosítást és elfogadta a 15/2007. (XI.14.) ÖK. sz. rendeletét a évi költségvetésrõl szóló többször módosított 2/2007. (III.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Következõ napirendi pontban a testület a szöveges elõterjesztés és a mellékletek alapján elfogadta a I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót. Harmadik napirendként a Képviselõ-testülete tárgyalta és elfogadta a évre Ceglédbercel Önkormányzatára és Intézményeire vonatkozó belsõ ellenõrzési tervet. Következõ napirendi pontban a testület döntött arról, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretében belterületi utak: Kassai u., Kinizsi u., Nagyváradi u., Virág u., Víg u. és a Zrínyi u. szilárd burkolattal való ellátására pályázatot nyújt be. Egyebek napirendi pontban Andó László képviselõ úr által elkészített ceglédberceli rendezvények jegyzékét tekintette meg a testület. Ceglédbercel, október 09. Török József sk. polgármester Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 15/2007. (XI.14.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a évi költségvetésrõl szóló többször módosított 2/2007. (III.10.) ÖK sz. Rendelet módosítására 1. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következõ rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését eft Bevétellel és eft Kiadással, ezen belül: eft Személyi juttatással, eft Munkáltatót terhelõ járulékkal állapítja meg. 2. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 6. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület a évi felújítási elõirányzatot eft összegben állapítja meg. 3. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 7. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület a évi felhalmozási elõirányzatot eft összegben állapítja meg. 4. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat eft általános tartalékát is. 5. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat céltartalékát eft összegben állapítja meg. 6. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, november 05. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ

3 2007. november 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Novemberi adózási határidõk November 12., hétfõ A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja-elõleget, a járulékokat: az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói- és munkavállalói járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 15/25% járulékot. Egyéni vállalkozó maga után, a társaság a társas vállalkozó után eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. A fenti befizetések bevallás párjai kifizetõnél a 0708-as, egyéni vállalkozónál saját magáról a 0758-as számú bevallások. November 15., csütörtök Az ÁFA-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó a 0788-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad. November 20., kedd Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása a 0778-as bevalláson, havi ÁFA befizetése és bevallása, 0701-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0786-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezõk 0787-es számú bevallása. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága VÁLTOZÁS a kommunális hulladék szállítási rendjében! Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ÖKOVÍZ Kft. az ürítési körzetek egyenletesebb elosztása, valamint a szolgáltatás zavartalanabb mûködtetése érdekében november 01-tõl a kommunális hulladékot a következõ ütemezés szerint szállítja: I. körzet (PÉNTEK) Arany János u. Aranyhegy u. Árpád u. Bajcsy-Zsilinszky u. Deák F. u. Dobó K. u. Dózsa Gy. u. (Iskola u.-ig) Felsõmajor Hunyadi u. József A. u. Liget u. Madách u. Pesti u. Petõfi u. Rákóczi u. Rózsa u. Ságvári E. u. Somogyi B. u. Szél u. Szövetkezet u. Táncsics M. u. Temetõ u. Tó u. Tórét u. Vasút u. Vörösmarty u. Zrínyi u. II. körzet (KEDD) Ady E. u. Bartók B. u. Béke u. Bem J. u. Cserõi u. Cserõmajor Dózsa Gy. u. Erkel F. u. Ifjúság u. Iskola u. Jókai u. Kassai u. Keleti u. Kinizsi u. Kossuth L. u. Lehel u. Major u. Mély u. Nagyváradi u. Nyárfa u. Pozsonyi u. Radnóti u. Szõlõ u. Vaspálya u. Virág u. Víg u. KIEMELTEN FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY VÁLTOZOTT AZ ELSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJA, VALAMINT A KÖRZETEKBE SOROLÁS IS! Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az ürítési napoknak megfelelõen helyezzék ki hulladékgyûjtõ edényzetüket. Köszönettel: Polgármesteri Hivatal A kifizetõ különadó levonási kötelezettsége Ha a jövedelem munkáltatótól, kifizetõtõl származik, a különadó adóelõlegének levonása is õt terheli. Az év vége felé egyre többen érik el a különadó fizetésére megállapított Ft összevont adóalapot. Különadó elõleg levonási kötelezettsége a munkáltatónak, kifizetõnek három különbözõ módon keletkezhet: 1/ Ha olyan rendszeres bevételt juttat, amelynek az évesített összege alapján ésszerûen valószínûsíthetõ, hogy a magánszemély jövedelme túllépi a járulékplafont. 2/ Ha ugyanazon magánszemélynek az adóév elejétõl számítva a járulékplafont meghaladó bevételt juttat. A nem rendszeres jövedelmet csak akkor lehet figyelembe venni, ha azt ténylegesen kifizették. 3/ Ha a magánszemély ezt nyilatkozatában kéri. Ezt a nyilatkozatot legkésõbb a kifizetéskor lehet megtenni. Amikor a magánszemély az adóelõleg megállapításához szükséges nyilatkozatában az adóterhet nem viselõ járandóság(ok) várható éves összegét is megadja, abban az esetben az szjaelõleg megállapításánál le kell vonni az adóterhet nem viselõ járandóságra önmagára jutó adót, de a különadó elõlegnél ilyen címen csökkentõ tétel nincsen tõl adóterhet nem viselõ járandóság lett a nyugdíj, ami korábban adómentes jövedelem volt. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. Augusztus 31-én ismét megnyílt az iskola kapuja, megtartottuk tanévnyitó ünnepélyünket. Az iskolát a nyári karbantartási munkák után újra birtokba vehették a tanulóink. A bejáratnál egy újonnan felállított iskolásfiú szobra fogadta a tanulókat, a következõ felirattal, magyarul és németül is: Ne feledd, honnan indultál! A szobor Törõcsik Ferenc felajánlása. Ezenkívül egy zongorát kaptunk Jaksics Györgyéktõl. Köszönjük. Néhány személyi változás is történt a nyáron. Palotai Lászlóné igazgatóhelyettes ettõl a tanévtõl a Nyársapáti ÁMK vezetõje. Sajnáljuk, hogy elment iskolánkból, hiszen egy kiváló pedagógust veszítettünk el, de kívánunk neki új munkahelyén sok sikert. Új igazgatóhelyettesünk: Megyeriné Szilágyi Klára, akinek munkájához szintén sok sikert kívánok. Sántáné Dajka Judit kolléganõ távozott iskolánkból, Polónyiné Zsuzsandor Ibolya kolléganõ Lili kislányával van otthon. Részmunkaidõben tanítanak új kolléganõink: Kövesdiné Szilveszter Alice éneket, Molnár Petra tanárnõ németet. Szeptember 3-án tehát megkezdõdött az új tanév. Az új törvényi változások ismételten sok új feladatot rónak a kollégákra. Magas az elvárás tõlünk is, de a diákoktól is. Beindultak a szakkörök, korrepetálások, középiskolai elõkészítõk. Kérem a szülõket, vegyék a tanulók minél többen igénybe az ingyenesen nyújtott foglalkozásainkat! EÖTVÖS HÍREK Szeptember 24-én és 25-én papírgyûjtést szervezett az iskola Diákönkormányzata. Eredmények a következõk: Felsõ tagozaton I. helyezést ért el a 6.a osztály; II. helyezett a 6.b; III. helyezett az 5.b és a 7.a. Alsó tagozaton I. helyezést ért el a 4.b osztály; II. helyezett a 3.b; III. helyezett: az 1.a. Anno... A papír bevétele a DÖK vagyonát gyarapítja, természetesen a nyertesek megkapják jutalmukat. Itt hívom fel a figyelmet, hogy újra indul a kupak- és mûanyagflakongyûjtõ verseny. Lehet újra megkezdeni a gyûjtést. * Az új tanévben jó munkát kívánok tanulóinknak és nevelõinknek! Czinege Józsefné igazgató Zongorát kaptunk Jaksics György úr és családja a nyáron egy zongorát ajándékozott iskolánknak. Örültünk adományuknak. A hangszert a 14-es teremben helyeztük el, ahol délutánonként gyakorolhatnak rajta azok a zeneiskolás növendékek is, akiknek otthon nincs saját zongorájuk. Zenepedagógusaink és a tanulók nevében is köszönöm Jaksics úrék nagylelkû felajánlását! Czinege Józsefné igazgató Közlemény Beszámoló az 1% felhasználásáról A Siklódi Alapítvány Édes Anyanyelvünkért kuratóriuma köszöni a részére felajánlott 1%-ot. Az összegbõl ben Ft-ot használtunk fel. Ebbõl Ft-ot a tanulók jutalmazására, a fennmaradó összeget az alapító Siklódi Ferencné köszöntésére használtuk fel. Marika néni most töltötte be a 90. életévét, és kapta meg 70 éve szerzett diplomájáért a rubindiplomát. Gratulálunk neki, és további jó egészséget kívánunk. Czinege Józsefné az alapítvány képviselõje Az iskolásfiú szobra A nyáron Törõcsik Ferenc úr keresett meg engem is, a polgármester urat is azzal, hogy az iskolának ajándékozna egy szobrot. Örültünk ötletének, s együtt kerestük a legmegfelelõbb helyet, ahová állíthatjuk. Köszönjük Törõcsik apuka adományát. Segítették a megvalósításban: Szigetvári József, Bauman Árpád és Bauman Krisztián urak, Molnár Lászlóné tanítónõ és az önkormányzat dolgozói. Köszönjük valamennyiük munkáját. A szobron magyarul és németül is ez olvasható, Ne feledd, honnan indultál! Köszönjük: Czinege Józsefné igazgató Iskolánk névadója: Báró Eötvös József

5 2007. november 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Elsõ Ceglédberceli Né met Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozó Az Elsõ Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozóra érkezõ vendégek dicsérõ szavakkal csodálták meg a felújított, átszabott és az igényekhez igazodó, megújult mûvelõdési házat. A ház gazdája, Sasvári Istvánné Terike, a mûvelõdési ház igazgatója profi csapattal a háta mögött fogadta a több száz vendéget. Szervezõk kísérték a helyükre a vendégeket, akik elfogadták a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat kedves meghívását, a hat zenekar vasárnap délutáni koncertjére. Mindenki önzetlenül segített. Ízléses díszítés idézte a ceglédberceli hagyományokat. Az elõtérben elhelyezett népviseletbe öltöztetett sváb baba állította meg a belépõket. A kék-sárga szín köszönt vissza a színpadot díszítõ szalagokról, a hatalmas virágcsokrokból. A terített asztalokon a község címerét idézve rozmaring és birsalma illatozott, dicsérve a teremszépítõk szorgos kezét. Schmidt Henrietta konferálta fel a mûsort, üdvözölte a vendégeket, mesélt a fellépõ zenekar múltjáról és vezette a mûsort németül és magyarul. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a térség országgyûlési képviselõje, dr. Czinege Imre és kedves felesége is. A négy órás mûsor ünnepélyes hangulatban kezdõdött. A helybeli zenekar kíséretével a nézõk elénekelték a magyar és a magyarországi németek himnuszát. A meghatott csendet azonban Folytatása a 6. oldalon. KULTÚRA Nagy operett slágerek Kálmán, Jakobi, Lehár mûveibõl november 17. (szombat) 18 óra A Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár köszönetet mond Simon Anikónak, az intézménynek felajánlott dekorációs tárgyakért, amelyeket saját kezûleg készített el, valamint minden ceglédberceli lakosnak, aki dísznövényt ajándékozott az intézménynek, így téve azt otthonosabbá. F e l l é p õ k: Kalina Enikõ Szabó Zsuzsanna Dócs Péter Balogh Andrea Balla Péter szoprán szoprán basszus hegedû dob a Mûvelõdési Ház Vegyeskara Kövesdiné Szilveszter Alice vezetésével X. Pius Énekkar Lengyel Ákos vezetésével Konferál: Simory Margit operetténekesnõ, tanár A mûsort rendezte és zongorán kísér: Plutzer Gábor Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár Jegyek ára: 800 Ft (Megvásárolhatóak a Mûvelõdési Ház könyvtárában elõvételben és a helyszínen.) Köszönjük! Helyreigazítás Az októberi Ceglédberceli Híradóból sajnos kimaradt a Ceglédberceli Nemzetiségi Napok támogatói közül Kulima Jánosné. Figyelmetlenségünkért elnézést kérünk és köszönjük támogatását! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Hirdessen Ön is a Ceglédberceli HÍRADÓBAN!

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. KULTÚRA Elsõ Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozó... Folytatás az 5. oldalról. hamar feloldotta a vendégzenekarok fergeteges játéka. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat nevében a fellépõ zenekarok nagyszerû mûsorát Birinszki Tiborné, az önkormányzat alelnöke köszönte meg. Hálás közönség a berceli..., vastapssal jutalmazta a teljesítményt. A fellépõk pedig örömmel adtak ráadást. Szerepeljen itt a nevük, köszönetül a felejthetetlen élményért! Pilisvörösvár, Solymár, Biatorbágy, Székesfehérvár, Újhartyán és a házigazda, Ceglédbercel, Német Nemzetiségi Fúvószenekarai. * Igényes elõadás, kitûnõ hangulat, egymásnak drukkoló zenészek és elégedett közönség a mérlege ennek a csodálatos délutánnak. Az utolsó számot, a Vivát Bercelt az összes zenész együtt fújta... lélekemelõ csoda volt. A rendezvényt támogatta: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége. Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat Katrein sperrt die Geigen ein! Katalin elzárja a hegedûket! A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület szeretettel meghívja Önöket november 24-én (szombaton) 15 órától 17 óráig az idei utolsó Vivát Bercel! fúvószenei délutánra! A rendezvény helyszíne: Dózsa György Mûvelõdési Ház 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96. Die Ungarndeutsche Blaskapelle aus Berzel und der Berzeler Ungarndeutscher Kulturverein laden Sie herzlichst am 24. November 2007 um 15 Uhr zum letzte Blasmusik-Nachmittag Vivat Berzel! ein! Veranstaltungsort: Kulturhaus Dózsa György 2737 Ceglédbercel, Pesti Str. 96. Szilveszter a Mûvelõdési Házban! A zenét Herendi Ákos és zenekara szolgáltatja. Belépõ: 7000 Ft/fõ, amely tartalmazza a következõket: köszöntõ-ital (választék: 5-6 féle márkás italból) ünnepi vacsora (sültes tál, köret, desszert) éjfélkor két személyenként egy üveg Törley pezsgõ Érdeklõdni a es számon lehet Reményi Ferencnél. Jelentkezési határidõ: december 10.

7 2007. november 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal Antioxidánsokról Hogyan alakulnak ki a betegségek? Mik azok a szabad gyökök, melyek károsítják testünk életfolyamatait? Mi is pontosan az antioxidáns, amely megvéd minket a káros behatásoktól? Ahhoz, hogy megértsük, hogyan mûködik az emberi szervezet, tudnunk kell, az életfolyamat nem más, mint oxidációs folyamat. Gyakran találkozunk az antioxidáns kifejezéssel. A kozmetikumok antioxidáns-tartalma megvéd minket az öregedéstõl és a korai ráncosodástól, az élelmiszereket természetes antioxidánsokkal tartósítják. Ha elég antioxidánst tartalmaz étrendünk, megelõzhetjük a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos megbetegedéseket. A natúrmedicina is ezért javasolja, hogy fogyasszunk minél több antioxidáns-tartalmú élelmiszert. Egyes megbetegedésekben pedig koncentrált antioxidáns-tartalmú étrend-kiegészítõkkel segíthetjük elõ a gyógyulást. Vajon mi lehet ez a különleges vegyületcsoport, amely ilyen kedvezõ hatású sok különbözõ problémára is? Hogyan lehetséges, hogy egyszerre hatásos a két leggyakoribb halálok: a szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve a daganatok megelõzésében, ráadásul közben bõrünk szépségének is jót tesz? EGÉSZSÉGÜNK A szabad gyökök ellenségei Egyes kémiai folyamatok során, például a nagyvárosok levegõjében, a szmogban a napsütés hatására, vagy az emberi szervezetben gyulladás következtében szabad gyökök keletkeznek. Ezek az anyagok kémiailag igen agresszív vegyületek, minden útjukba kerülõ részecskével reakcióba lépnek. Az emberi szervezetben a sejthártyákat, a sejt alkotóelemeit, illetve az örökítõanyagot, a DNS-láncot támadják meg. A károsodott sejtalkotó saját anyagai is átveszik a szabad gyök agresszív tulajdonságait, és immár maguk is szabad gyökként károsítják a még egészséges sejteket. Ezzel láncreakció indul el, és számos környezõ sejt válik mûködésképtelenné. Naponta 60 ezer szabadgyök támadásnak vannak kitéve sejtjeink, míg a táplálékkal felvett antioxidánsok mennyisége egyre csökken. Ha az antioxidánsok szabad gyökökkel találkoznak, akkor reakcióba lépnek velük, semlegesítik ezeket az agresszív vegyületeket. Így a sejteket megvédik a veszélyes láncreakció kialakulásától. Mi is pontosan az antioxidáns? Miért fontos, hogy Ön is ismerje a bõrkarotinoid-indexét (a bõrbe beépült antioxidáns szintjét)? A testünkben megtalálható antioxidánsok mennyisége egyenesen arányos azzal, mennyi ideig élünk. (Richard Cutler, MD, az USA Nemzeti Egészségügyi Intézet öregedésellenes kutatásainak vezetõje.) Az indító kérdésre válaszolva: mert az életünkrõl van szó! A szabad gyököket féken tartva az antioxidánsok jelenthetik az élet és a halál közötti különbséget, emellett befolyásolják, milyen gyorsan és mennyire öregszünk... Az emberi szervezetben játszott szerepük egyszerûen csodálatos. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az antioxidánsok jót tesznek az egészségnek, a szabad gyökök pedig rombolják azt. Bár a gyümölcsök és zöldségek tele vannak antioxidánssal, a legtöbb ember nem eszik túl sokat ilyen ételekbõl, ezért az antioxidánsokból hiánya van. Ezért vált nagyon fontossá, hogy az antioxidánsokat tabletta és kapszula formájában pótoljuk szervezetünkben. Mi az az antioxidáns? Mulatságosan hangozhat, hogy egy antiakármi jót tesz nekünk. Nagyon egyszerû, az antioxidáns jót tesz nekünk, egy olyan anyag, amely megvédi a szervezetünket és más élõ szervezeteket attól a folyamattól, amelyet oxidációnak hívunk. Az antioxidáns alapvetõen más vegyületeket véd az oxigénnel szemben. A legjobb példa erre a folyamatra, amikor a vas rozsdásodik, vagy a vaj megavasodik. Az oxigén, amely alapvetõen szükséges az élethez, egy nagyon reaktív elem. A vassal tehát reakciója során rozsdát képez, és amikor a vajban lévõ zsírt oxidálja, az megavasodik. Hasonló folyamat játszódik le szervezetünkben is. És minél idõsebbek vagyunk, annál inkább hajlamosabbakká válunk az oxidációra bizonyos értelemben testünk is rozsdásodni kezd. Minden, ami megelõzi, vagy lassítja az oxidációs folyamatokat, antioxidánsnak minõsül. Miért csak mostanában hallottunk elõször az antioxidánsok jótékony hatásáról? Tíz-tizenöt évvel ezelõtt csak néhány tudós vizsgálta a szabad gyököket és az antioxidánsokat ben legfeljebb egy tucat amerikai kutató foglalkozott az antioxidáns öregedésben, rákban, szívbetegségben vagy az általános egészségben betöltött szerepével. Ma már tudósok ezrei tanulmányozzák e tápanyagok jótékony hatását, és nehéz úgy végigcsinálni egy napot, hogy az ember ne hallana, vagy olvasna semmit az antixidánsokról. Azonban a helyzet változása egyáltalán nem gördülékeny. A kutatók munkájának keményebb része az orvostársadalom felvilágosítása az antioxidáns anyagok jótékony hatásait illetõen. Az orvosok a helyes táplálkozás fontosságát is csak nemrég kezdték komolyan venni. A kiegészítés ötletét szemöldökráncolás fogadta. A nagyon alacsony Javasolt Napi Mennyiségen túli mennyiséget kockázatosnak tartották, és mindenkit, aki megpróbált felvilágosítani a kutatások alapján a kiegészítés egészségre gyakorolt jótékony hatásáról, sarlatánnak kiáltottak ki. Minél több publikáció látott napvilágot, a szakemberek annál nyitottabbá váltak a téma iránt. Egyre inkább rákényszerülnek az antioxidánsokkal való foglalkozásra, és nyitottabbá válnak a téma iránt. Az orvosok kimozdultak a Ne vegyen be vitaminkapszulákat, mert árthatnak vagy a Szedje csak, ha tetszik, de csak felesleges pénzkidobás -álláspontjukból. Ma már az orvosok nagy százaléka szed kiegészítést, és pácienseinek is elrendeli ben, egy kardiológuskonferencián a megjelentek 90 százaléka vallotta be, hogy E-vitamint szed, míg csak 75 százaléka állította, hogy a betegeknek is felírja. Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. Antioxidánsokról... Folytatás a 7. oldalról. Vannak állásfoglalások az antioxidánsok szedésével kapcsolatban? Egyre több szakember foglalkozik manapság ezzel a témakörrel. Többek közt Jeffrey Blumberg professzor, aki a Tuft University kutatólaboratóriumának vezetõje, segédkezik az Alliance for Aging Researchnek több fontos információ közzétételében. Egy sajtókonferencián ez a nonprofit kutatócsoport azt állította, hogy azok az emberek, akik C- és E-vitamint szednek, valamint karotinoidokat, tovább élnek és egészségesebbek. Dr. Blumberg kijelentette: Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy ezek a tápanyagok valóban hatásosak. Richard A. Passwater Ph.D. állítása, hogy a kombinált antioxidánsok nagyobb védelmet nyújtanak 30 százalékkal növelik az élettartamot, alacsonyabb dózisban és praktikusabb fogyasztás mellett. Ma már elérhetõ közelségben léteznek olyan étrend-kiegészítõk, melyek megfelelnek a legújabb kutatási eredmények alapján összeállított trendeknek. A karotinoidokról Antioxidánsok, amelyek a növények pigmentjeként kétszeres szolgálatot tesznek. A béta-karotin pl. sárgává festi a répát, a likopin pedig pirosra a paradicsomot. Színük lehetetlenné teszi, hogy a nap bizonyos sugarait elnyeljék, megakadályozva ezzel a fény keltette szabad gyökök szaporodását. Az amerikaiak étrendjében negyvenötven karotinoid fajta található, de ezek közül csak tizennégy jut be a véráramba. A karotinoidoknak két osztálya van: a karotin és a xantofill. A karotinok szénhidrogének, ami azt jelenti, hogy csak hidrogén- és szénatomokat tartalmaznak, míg a xantofill ezen kívül oxigént is. A béta-karotin a karotinoid család sztárja. A szervezet ketté tudja hasítani a béta-karotin molekulát, hogy kétmolekulányi A-vitamint kapjon. Mivel ez a folyamat csak a szükséges menynyiség szerint következik be, nem fenyeget az a veszély, hogy túl sok A-vitamin képzõdne. Az is kiderült, hogy a béta-karotin hatásos a nagyon reaktív oxigénfajtákkal szemben, amelyeket singlet oxigén -nek nevezünk. Ez ugyancsak nagyon fontos az immunrendszer számára. Az elmúlt években más karotinoidok is kivívták a tudomány tiszteletét. Ezek között szerepel a lutein és a likopin. Ha zöldségben és gyümölcsben gazdag étrendet fogyasztunk, akkor bizonyára van karotinoid a szervezetünkben. Az emberek számára nagyon hasznos lehet a nagyobb mennyiség fogyasztása bizonyos állapotokban. Röviden elmagyarázom: Sok ember azt tanulta, hogy az olyan zöldségek, mint a sárgarépa, jó A-vitamin források. Ez nem teljesen igaz. A sárgarépában, ahogy más zöldségekben sem, nincs A-vitamin. A zöldségek és gyümölcsök nagyon sok karotinoidot tartalmazhatnak, amelyet szervezetünk át tud alakítani A-vitaminná, de kész A- vitamin csak az állatokban található. Ezért aztán, ha szigorúan vegetáriánusok vagyunk, akkor bajosan vehetünk magunkhoz elegendõ A-vitamint. Sok ember számára jobb, ha étrendjén keresztül kész A-vitamint vesz magához. Az A-vitamin természetesen alapvetõen szükséges tápanyag. Az idõsebbek és a cukorbetegek nem képesek ugyanolyan hatékonyan átalakítani a karotinoidokat A-vitaminná. Ezért ilyenkor jó, ha külön szedünk. Az antioxidánsoknak sok különbözõ fajtája van, ezek együttmûködnek a szabad gyökök káros hatásainak leküzdésében. Testünk egyes antioxidánsokat maga állít elõ, míg más fontos antioxidánsokat táplálékunkkal veszünk magunkhoz. Mindezek az antioxidánsok erõs rendszert képezve mûködnek együtt a jó antioxidáns-kondíció érdekében. Az antioxidánsok hatékonyan képesek a szabad gyökök legyõzésére vagy semlegesítésére és így a láncreakció megállítására. Az antioxidánsok egyik legerõsebb osztályát jelentik a karotinoidok. Az antioxidáns hatású karotinoidok segíthetnek a szabad gyökök okozta károk láncreakciójának megtörésében. Ezért fontos a mérésen részt venni és a saját antioxidáns-indexünket ismerni. Az antioxidánsok együttmûködése alapvetõen abban nyilvánul meg, hogy a kombinált tápanyagok hatása sokkal erõteljesebb, mint a külön-külön alkalmazott kiegészítés. Ez a koncepció a csapatmunkáról bármilyen tápanyag esetében fontos, de különösen az antioxidánsoknál. Dr. Lester Packer Ph.D. UC Berkeley a világ legkiválóbb antioxidáns-kutató tudósa, a biokémia és mikrobiológia doktorátusát a Yale egyetemen szerezte, és az elmúlt 40 évben a Berkeley University of California professzora és magas rangú kutatója. Dr. Lester Packer felfedezte, hogy néhány antioxidáns képes a többit regenerálni, ez pedig egy újabb ok arra, hogy ezek a tápanyagok együttmûködnek. Hogy egy kicsit érthetõbb legyen a dolog, tudni kell, hogy miután egy antioxidáns semlegesít egy szabad gyököt, az antioxidáns egy legyengített szabad gyökké válik. Egy másik antioxidáns pedig segíthet helyrehozni az elõbbi elhasználódott antioxidánst. Hogyan tud a koleszterin lerakódni? A koleszterin nem oldódik a (vizes) vérben, ezért részecskék szállítják, amelyeket lipoproteineknek nevezünk. A lipoproteineknek két fontos fajtája az alacsony sûrûségû lipoprotein (LDL) és a nagy sûrûségû lipoprotein (HDL). Azt a koleszterint, amelyet az LDL szállít, gyakran rossz koleszterinnek nevezik. Az LDL a sejtekhez szállítja a koleszterint. Azt a koleszterint pedig, amelyet a HDL szállít, gyakran nevezik jónak. A HDL elszállítja a sejtekbõl a koleszterint. Úgy tûnik, hogy a koleszterin csak akkor rakódik le, ha az LDL oxidáció következtében megsérül. Az oxidálódott LDL beszivárog az artéria belsõ falába, ez pedig elindít egy sor olyan eseményt, amely miatt a koleszterin az LDL csapdájába esik, egyúttal magához vonva a fehérvérsejteket, üledéket képezve ezzel. Hogyan védenek az antioxidánsok a koleszterin lerakódása ellen? Az LDL csak akkor oxidálódik, ha nincs elegendõ antioxidáns, amely kivédené ezt. Az oxidálódott LDL annak a Folytatása a 9. oldalon.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2011. december 7-én megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án 18.00 órai kezdettel Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri Hivatalának 2422

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai 1. számú melléklet Tarnaméra Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai (adatok ezer Ft-ban) Előirányzat Követelés Főbb bevételi előirányzatok Eredeti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. október 30-án megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme Ráckeve, Szent István tér

Részletesebben

A évi pénzmaradvány összege: Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

A évi pénzmaradvány összege: Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. A Szarvasi Önkormányzat 9/2008.(IV.25.) számú rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló többször módositott 3/2007.(II.23.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 13/2014. számú Társulási Tanácsi határozat: A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1. A Társulási Tanács a 2014. évi költségvetés

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. március 23-ai munkaterv szerinti üléséről Az ülés

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete

17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete 17/2014 (XII. 18.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 1.. A rendelet 3.

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

XIV. évfolyam - 9. szám 2013. Szeptember megoldásában, közben a gyerekek játszva fejlesztik saját képességeiket. A pedagógusok a tesztmegoldást követően azonnal megkapott viszszajelzések segítségével figyelemmel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 18-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

Vegyes háziorvosi körzetek

Vegyes háziorvosi körzetek Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017./I.27./ számú rendelete a vegyes háziorvosi, vegyes fogorvosi és védőnői körzetekről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben