Ajándék a hulladékért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajándék a hulladékért"

Átírás

1 2007. NOVEMBER 14. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ajándék a hulladékért Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Az ÖKOVÍZ Kft. a 2006/2007- es tanév intézményi szelektív hulladékgyûjtése során kiemelkedõ eredményeket elért ceglédberceli intézményeket pénzjutalomban részesítette. Az ünnepélyes átadásokon melyeket a polgármester és a jegyzõ részvételével megtisztelt az intézmény dolgozói és diákjai ajándékokat vehettek át a szolgáltatótól. A Napsugár Óvoda az elmúlt tanév során a legtöbb menynyiségû italos karton és PET-palack hulladékot gyûjtötte össze, így két kategóriában is elsõ helyezést ért el. Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény különdíjban részesült. Az elért példás eredmények a pedagógusok, gyerekek és szülõk együttmûködõ munkáját dicsérik! A gyûjtõprogram legnagyobb értéke, hogy környezettudatos viselkedésre neveli a gyerekeket, akik otthon a szülõket, nagyszülõket is bevonják a szelektív hulladékgyûjtésbe. Legfontosabb cél, hogy a felnövekvõ generációk körében kialakuljon és tartós értékké váljon a környezettudatos gondolkodás és életforma. A program sikerességét bizonyítja, hogy a kezdeményezéshez már több mint 50 intézmény csatlakozott a szolgáltatással ellátott településeken. Az ÖKOVÍZ Kft. ezúton is köszöni a ceglédberceli lakosok szelektív hulladékgyûjtésben nyújtott együttmûködõ munkáját! ÖKOVÍZ Kft. Az ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSSAL kapcsolatban november 21-én (szerda) 18 órakor elõadást tart a Mûvelõdési Ház filmklubjában dr. Nagy Lajos jegyzõ és Sziváki Ibolya, a ceglédi Okmányiroda vezetõje. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K Tájékoztató a Képviselõ-testület november 5-i ülésérõl A Képviselõ-testület munkaterv szerinti ülését november 5-én tartotta. Török József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: Október 9-én átadásra került a Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a ceglédi hulladékválogató mû és a hulladék befogadására készült lerakóhely. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. Tájékoztató a Képviselõ-testület november 5-i ülésérõl Október 12-én Többcélú Társulási Ülést tartottak a térség polgármesterei. Döntöttünk a társulás I. félévi gazdálkodásáról, illetve az elõirányzatok módosításáról. Ezen túl tájékoztatást kaptunk a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás lehetõségeirõl. Október 13-án színvonalas kulturális rendezvény zajlott a mûvelõdési házban az Énekkar szervezésével. Október 16-án és 20-án az ÖKOVÍZ Kft. ajándékokat osztott a gyerekek részére az óvodában és az általános iskolában, a szelektív hulladékgyûjtésben elért eredményekért. Október án lomtalanítás, és az elektronikus hulladékgyûjtés lezajlott. Nyugdíjas klubunk október 20- án a Dózsa György Mûvelõdési Házban megyei nyugdíjas találkozót szervezett. A rendezvény jól sikerült. Október 23-i ünnepséget megtartottuk, az iskola diákjai színvonalas ÖNKORMÁNYZATI HÍREK mûsort adtak. Köszönet a felkészítõ pedagógusoknak és az intézményvezetõnek. November 4-én megtartottuk Falu ünnepünket. Az önkormányzat Ceglédbercelért kitüntetõ díjat adományozott dr. Nagy Gábor gyermek háziorvosnak és Fenyõdi Miklós tanár úrnak, valamint Díszpolgári címmel jutalmazta Lûr László ceglédi lakost. Megköszönöm Andó László úrnak és növendékeinek, valamint a mûvelõdési ház Énekkarának színvonalas mûsorát. A polgármesteri beszámolót, a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló írásos elõterjesztést, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselõ-testület tagjai elfogadták. Elsõ napirendi pontban a testület megtárgyalta a évi költségvetés elõirányzatainak módosítást és elfogadta a 15/2007. (XI.14.) ÖK. sz. rendeletét a évi költségvetésrõl szóló többször módosított 2/2007. (III.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Következõ napirendi pontban a testület a szöveges elõterjesztés és a mellékletek alapján elfogadta a I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót. Harmadik napirendként a Képviselõ-testülete tárgyalta és elfogadta a évre Ceglédbercel Önkormányzatára és Intézményeire vonatkozó belsõ ellenõrzési tervet. Következõ napirendi pontban a testület döntött arról, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretében belterületi utak: Kassai u., Kinizsi u., Nagyváradi u., Virág u., Víg u. és a Zrínyi u. szilárd burkolattal való ellátására pályázatot nyújt be. Egyebek napirendi pontban Andó László képviselõ úr által elkészített ceglédberceli rendezvények jegyzékét tekintette meg a testület. Ceglédbercel, október 09. Török József sk. polgármester Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 15/2007. (XI.14.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a évi költségvetésrõl szóló többször módosított 2/2007. (III.10.) ÖK sz. Rendelet módosítására 1. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következõ rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését eft Bevétellel és eft Kiadással, ezen belül: eft Személyi juttatással, eft Munkáltatót terhelõ járulékkal állapítja meg. 2. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 6. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület a évi felújítási elõirányzatot eft összegben állapítja meg. 3. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 7. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület a évi felhalmozási elõirányzatot eft összegben állapítja meg. 4. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat eft általános tartalékát is. 5. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat céltartalékát eft összegben állapítja meg. 6. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, november 05. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ

3 2007. november 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Novemberi adózási határidõk November 12., hétfõ A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja-elõleget, a járulékokat: az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói- és munkavállalói járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 15/25% járulékot. Egyéni vállalkozó maga után, a társaság a társas vállalkozó után eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. A fenti befizetések bevallás párjai kifizetõnél a 0708-as, egyéni vállalkozónál saját magáról a 0758-as számú bevallások. November 15., csütörtök Az ÁFA-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó a 0788-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad. November 20., kedd Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása a 0778-as bevalláson, havi ÁFA befizetése és bevallása, 0701-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0786-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezõk 0787-es számú bevallása. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága VÁLTOZÁS a kommunális hulladék szállítási rendjében! Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ÖKOVÍZ Kft. az ürítési körzetek egyenletesebb elosztása, valamint a szolgáltatás zavartalanabb mûködtetése érdekében november 01-tõl a kommunális hulladékot a következõ ütemezés szerint szállítja: I. körzet (PÉNTEK) Arany János u. Aranyhegy u. Árpád u. Bajcsy-Zsilinszky u. Deák F. u. Dobó K. u. Dózsa Gy. u. (Iskola u.-ig) Felsõmajor Hunyadi u. József A. u. Liget u. Madách u. Pesti u. Petõfi u. Rákóczi u. Rózsa u. Ságvári E. u. Somogyi B. u. Szél u. Szövetkezet u. Táncsics M. u. Temetõ u. Tó u. Tórét u. Vasút u. Vörösmarty u. Zrínyi u. II. körzet (KEDD) Ady E. u. Bartók B. u. Béke u. Bem J. u. Cserõi u. Cserõmajor Dózsa Gy. u. Erkel F. u. Ifjúság u. Iskola u. Jókai u. Kassai u. Keleti u. Kinizsi u. Kossuth L. u. Lehel u. Major u. Mély u. Nagyváradi u. Nyárfa u. Pozsonyi u. Radnóti u. Szõlõ u. Vaspálya u. Virág u. Víg u. KIEMELTEN FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY VÁLTOZOTT AZ ELSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJA, VALAMINT A KÖRZETEKBE SOROLÁS IS! Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az ürítési napoknak megfelelõen helyezzék ki hulladékgyûjtõ edényzetüket. Köszönettel: Polgármesteri Hivatal A kifizetõ különadó levonási kötelezettsége Ha a jövedelem munkáltatótól, kifizetõtõl származik, a különadó adóelõlegének levonása is õt terheli. Az év vége felé egyre többen érik el a különadó fizetésére megállapított Ft összevont adóalapot. Különadó elõleg levonási kötelezettsége a munkáltatónak, kifizetõnek három különbözõ módon keletkezhet: 1/ Ha olyan rendszeres bevételt juttat, amelynek az évesített összege alapján ésszerûen valószínûsíthetõ, hogy a magánszemély jövedelme túllépi a járulékplafont. 2/ Ha ugyanazon magánszemélynek az adóév elejétõl számítva a járulékplafont meghaladó bevételt juttat. A nem rendszeres jövedelmet csak akkor lehet figyelembe venni, ha azt ténylegesen kifizették. 3/ Ha a magánszemély ezt nyilatkozatában kéri. Ezt a nyilatkozatot legkésõbb a kifizetéskor lehet megtenni. Amikor a magánszemély az adóelõleg megállapításához szükséges nyilatkozatában az adóterhet nem viselõ járandóság(ok) várható éves összegét is megadja, abban az esetben az szjaelõleg megállapításánál le kell vonni az adóterhet nem viselõ járandóságra önmagára jutó adót, de a különadó elõlegnél ilyen címen csökkentõ tétel nincsen tõl adóterhet nem viselõ járandóság lett a nyugdíj, ami korábban adómentes jövedelem volt. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. Augusztus 31-én ismét megnyílt az iskola kapuja, megtartottuk tanévnyitó ünnepélyünket. Az iskolát a nyári karbantartási munkák után újra birtokba vehették a tanulóink. A bejáratnál egy újonnan felállított iskolásfiú szobra fogadta a tanulókat, a következõ felirattal, magyarul és németül is: Ne feledd, honnan indultál! A szobor Törõcsik Ferenc felajánlása. Ezenkívül egy zongorát kaptunk Jaksics Györgyéktõl. Köszönjük. Néhány személyi változás is történt a nyáron. Palotai Lászlóné igazgatóhelyettes ettõl a tanévtõl a Nyársapáti ÁMK vezetõje. Sajnáljuk, hogy elment iskolánkból, hiszen egy kiváló pedagógust veszítettünk el, de kívánunk neki új munkahelyén sok sikert. Új igazgatóhelyettesünk: Megyeriné Szilágyi Klára, akinek munkájához szintén sok sikert kívánok. Sántáné Dajka Judit kolléganõ távozott iskolánkból, Polónyiné Zsuzsandor Ibolya kolléganõ Lili kislányával van otthon. Részmunkaidõben tanítanak új kolléganõink: Kövesdiné Szilveszter Alice éneket, Molnár Petra tanárnõ németet. Szeptember 3-án tehát megkezdõdött az új tanév. Az új törvényi változások ismételten sok új feladatot rónak a kollégákra. Magas az elvárás tõlünk is, de a diákoktól is. Beindultak a szakkörök, korrepetálások, középiskolai elõkészítõk. Kérem a szülõket, vegyék a tanulók minél többen igénybe az ingyenesen nyújtott foglalkozásainkat! EÖTVÖS HÍREK Szeptember 24-én és 25-én papírgyûjtést szervezett az iskola Diákönkormányzata. Eredmények a következõk: Felsõ tagozaton I. helyezést ért el a 6.a osztály; II. helyezett a 6.b; III. helyezett az 5.b és a 7.a. Alsó tagozaton I. helyezést ért el a 4.b osztály; II. helyezett a 3.b; III. helyezett: az 1.a. Anno... A papír bevétele a DÖK vagyonát gyarapítja, természetesen a nyertesek megkapják jutalmukat. Itt hívom fel a figyelmet, hogy újra indul a kupak- és mûanyagflakongyûjtõ verseny. Lehet újra megkezdeni a gyûjtést. * Az új tanévben jó munkát kívánok tanulóinknak és nevelõinknek! Czinege Józsefné igazgató Zongorát kaptunk Jaksics György úr és családja a nyáron egy zongorát ajándékozott iskolánknak. Örültünk adományuknak. A hangszert a 14-es teremben helyeztük el, ahol délutánonként gyakorolhatnak rajta azok a zeneiskolás növendékek is, akiknek otthon nincs saját zongorájuk. Zenepedagógusaink és a tanulók nevében is köszönöm Jaksics úrék nagylelkû felajánlását! Czinege Józsefné igazgató Közlemény Beszámoló az 1% felhasználásáról A Siklódi Alapítvány Édes Anyanyelvünkért kuratóriuma köszöni a részére felajánlott 1%-ot. Az összegbõl ben Ft-ot használtunk fel. Ebbõl Ft-ot a tanulók jutalmazására, a fennmaradó összeget az alapító Siklódi Ferencné köszöntésére használtuk fel. Marika néni most töltötte be a 90. életévét, és kapta meg 70 éve szerzett diplomájáért a rubindiplomát. Gratulálunk neki, és további jó egészséget kívánunk. Czinege Józsefné az alapítvány képviselõje Az iskolásfiú szobra A nyáron Törõcsik Ferenc úr keresett meg engem is, a polgármester urat is azzal, hogy az iskolának ajándékozna egy szobrot. Örültünk ötletének, s együtt kerestük a legmegfelelõbb helyet, ahová állíthatjuk. Köszönjük Törõcsik apuka adományát. Segítették a megvalósításban: Szigetvári József, Bauman Árpád és Bauman Krisztián urak, Molnár Lászlóné tanítónõ és az önkormányzat dolgozói. Köszönjük valamennyiük munkáját. A szobron magyarul és németül is ez olvasható, Ne feledd, honnan indultál! Köszönjük: Czinege Józsefné igazgató Iskolánk névadója: Báró Eötvös József

5 2007. november 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Elsõ Ceglédberceli Né met Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozó Az Elsõ Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozóra érkezõ vendégek dicsérõ szavakkal csodálták meg a felújított, átszabott és az igényekhez igazodó, megújult mûvelõdési házat. A ház gazdája, Sasvári Istvánné Terike, a mûvelõdési ház igazgatója profi csapattal a háta mögött fogadta a több száz vendéget. Szervezõk kísérték a helyükre a vendégeket, akik elfogadták a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat kedves meghívását, a hat zenekar vasárnap délutáni koncertjére. Mindenki önzetlenül segített. Ízléses díszítés idézte a ceglédberceli hagyományokat. Az elõtérben elhelyezett népviseletbe öltöztetett sváb baba állította meg a belépõket. A kék-sárga szín köszönt vissza a színpadot díszítõ szalagokról, a hatalmas virágcsokrokból. A terített asztalokon a község címerét idézve rozmaring és birsalma illatozott, dicsérve a teremszépítõk szorgos kezét. Schmidt Henrietta konferálta fel a mûsort, üdvözölte a vendégeket, mesélt a fellépõ zenekar múltjáról és vezette a mûsort németül és magyarul. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a térség országgyûlési képviselõje, dr. Czinege Imre és kedves felesége is. A négy órás mûsor ünnepélyes hangulatban kezdõdött. A helybeli zenekar kíséretével a nézõk elénekelték a magyar és a magyarországi németek himnuszát. A meghatott csendet azonban Folytatása a 6. oldalon. KULTÚRA Nagy operett slágerek Kálmán, Jakobi, Lehár mûveibõl november 17. (szombat) 18 óra A Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár köszönetet mond Simon Anikónak, az intézménynek felajánlott dekorációs tárgyakért, amelyeket saját kezûleg készített el, valamint minden ceglédberceli lakosnak, aki dísznövényt ajándékozott az intézménynek, így téve azt otthonosabbá. F e l l é p õ k: Kalina Enikõ Szabó Zsuzsanna Dócs Péter Balogh Andrea Balla Péter szoprán szoprán basszus hegedû dob a Mûvelõdési Ház Vegyeskara Kövesdiné Szilveszter Alice vezetésével X. Pius Énekkar Lengyel Ákos vezetésével Konferál: Simory Margit operetténekesnõ, tanár A mûsort rendezte és zongorán kísér: Plutzer Gábor Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár Jegyek ára: 800 Ft (Megvásárolhatóak a Mûvelõdési Ház könyvtárában elõvételben és a helyszínen.) Köszönjük! Helyreigazítás Az októberi Ceglédberceli Híradóból sajnos kimaradt a Ceglédberceli Nemzetiségi Napok támogatói közül Kulima Jánosné. Figyelmetlenségünkért elnézést kérünk és köszönjük támogatását! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Hirdessen Ön is a Ceglédberceli HÍRADÓBAN!

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. KULTÚRA Elsõ Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozó... Folytatás az 5. oldalról. hamar feloldotta a vendégzenekarok fergeteges játéka. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat nevében a fellépõ zenekarok nagyszerû mûsorát Birinszki Tiborné, az önkormányzat alelnöke köszönte meg. Hálás közönség a berceli..., vastapssal jutalmazta a teljesítményt. A fellépõk pedig örömmel adtak ráadást. Szerepeljen itt a nevük, köszönetül a felejthetetlen élményért! Pilisvörösvár, Solymár, Biatorbágy, Székesfehérvár, Újhartyán és a házigazda, Ceglédbercel, Német Nemzetiségi Fúvószenekarai. * Igényes elõadás, kitûnõ hangulat, egymásnak drukkoló zenészek és elégedett közönség a mérlege ennek a csodálatos délutánnak. Az utolsó számot, a Vivát Bercelt az összes zenész együtt fújta... lélekemelõ csoda volt. A rendezvényt támogatta: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége. Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat Katrein sperrt die Geigen ein! Katalin elzárja a hegedûket! A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület szeretettel meghívja Önöket november 24-én (szombaton) 15 órától 17 óráig az idei utolsó Vivát Bercel! fúvószenei délutánra! A rendezvény helyszíne: Dózsa György Mûvelõdési Ház 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96. Die Ungarndeutsche Blaskapelle aus Berzel und der Berzeler Ungarndeutscher Kulturverein laden Sie herzlichst am 24. November 2007 um 15 Uhr zum letzte Blasmusik-Nachmittag Vivat Berzel! ein! Veranstaltungsort: Kulturhaus Dózsa György 2737 Ceglédbercel, Pesti Str. 96. Szilveszter a Mûvelõdési Házban! A zenét Herendi Ákos és zenekara szolgáltatja. Belépõ: 7000 Ft/fõ, amely tartalmazza a következõket: köszöntõ-ital (választék: 5-6 féle márkás italból) ünnepi vacsora (sültes tál, köret, desszert) éjfélkor két személyenként egy üveg Törley pezsgõ Érdeklõdni a es számon lehet Reményi Ferencnél. Jelentkezési határidõ: december 10.

7 2007. november 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal Antioxidánsokról Hogyan alakulnak ki a betegségek? Mik azok a szabad gyökök, melyek károsítják testünk életfolyamatait? Mi is pontosan az antioxidáns, amely megvéd minket a káros behatásoktól? Ahhoz, hogy megértsük, hogyan mûködik az emberi szervezet, tudnunk kell, az életfolyamat nem más, mint oxidációs folyamat. Gyakran találkozunk az antioxidáns kifejezéssel. A kozmetikumok antioxidáns-tartalma megvéd minket az öregedéstõl és a korai ráncosodástól, az élelmiszereket természetes antioxidánsokkal tartósítják. Ha elég antioxidánst tartalmaz étrendünk, megelõzhetjük a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos megbetegedéseket. A natúrmedicina is ezért javasolja, hogy fogyasszunk minél több antioxidáns-tartalmú élelmiszert. Egyes megbetegedésekben pedig koncentrált antioxidáns-tartalmú étrend-kiegészítõkkel segíthetjük elõ a gyógyulást. Vajon mi lehet ez a különleges vegyületcsoport, amely ilyen kedvezõ hatású sok különbözõ problémára is? Hogyan lehetséges, hogy egyszerre hatásos a két leggyakoribb halálok: a szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve a daganatok megelõzésében, ráadásul közben bõrünk szépségének is jót tesz? EGÉSZSÉGÜNK A szabad gyökök ellenségei Egyes kémiai folyamatok során, például a nagyvárosok levegõjében, a szmogban a napsütés hatására, vagy az emberi szervezetben gyulladás következtében szabad gyökök keletkeznek. Ezek az anyagok kémiailag igen agresszív vegyületek, minden útjukba kerülõ részecskével reakcióba lépnek. Az emberi szervezetben a sejthártyákat, a sejt alkotóelemeit, illetve az örökítõanyagot, a DNS-láncot támadják meg. A károsodott sejtalkotó saját anyagai is átveszik a szabad gyök agresszív tulajdonságait, és immár maguk is szabad gyökként károsítják a még egészséges sejteket. Ezzel láncreakció indul el, és számos környezõ sejt válik mûködésképtelenné. Naponta 60 ezer szabadgyök támadásnak vannak kitéve sejtjeink, míg a táplálékkal felvett antioxidánsok mennyisége egyre csökken. Ha az antioxidánsok szabad gyökökkel találkoznak, akkor reakcióba lépnek velük, semlegesítik ezeket az agresszív vegyületeket. Így a sejteket megvédik a veszélyes láncreakció kialakulásától. Mi is pontosan az antioxidáns? Miért fontos, hogy Ön is ismerje a bõrkarotinoid-indexét (a bõrbe beépült antioxidáns szintjét)? A testünkben megtalálható antioxidánsok mennyisége egyenesen arányos azzal, mennyi ideig élünk. (Richard Cutler, MD, az USA Nemzeti Egészségügyi Intézet öregedésellenes kutatásainak vezetõje.) Az indító kérdésre válaszolva: mert az életünkrõl van szó! A szabad gyököket féken tartva az antioxidánsok jelenthetik az élet és a halál közötti különbséget, emellett befolyásolják, milyen gyorsan és mennyire öregszünk... Az emberi szervezetben játszott szerepük egyszerûen csodálatos. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az antioxidánsok jót tesznek az egészségnek, a szabad gyökök pedig rombolják azt. Bár a gyümölcsök és zöldségek tele vannak antioxidánssal, a legtöbb ember nem eszik túl sokat ilyen ételekbõl, ezért az antioxidánsokból hiánya van. Ezért vált nagyon fontossá, hogy az antioxidánsokat tabletta és kapszula formájában pótoljuk szervezetünkben. Mi az az antioxidáns? Mulatságosan hangozhat, hogy egy antiakármi jót tesz nekünk. Nagyon egyszerû, az antioxidáns jót tesz nekünk, egy olyan anyag, amely megvédi a szervezetünket és más élõ szervezeteket attól a folyamattól, amelyet oxidációnak hívunk. Az antioxidáns alapvetõen más vegyületeket véd az oxigénnel szemben. A legjobb példa erre a folyamatra, amikor a vas rozsdásodik, vagy a vaj megavasodik. Az oxigén, amely alapvetõen szükséges az élethez, egy nagyon reaktív elem. A vassal tehát reakciója során rozsdát képez, és amikor a vajban lévõ zsírt oxidálja, az megavasodik. Hasonló folyamat játszódik le szervezetünkben is. És minél idõsebbek vagyunk, annál inkább hajlamosabbakká válunk az oxidációra bizonyos értelemben testünk is rozsdásodni kezd. Minden, ami megelõzi, vagy lassítja az oxidációs folyamatokat, antioxidánsnak minõsül. Miért csak mostanában hallottunk elõször az antioxidánsok jótékony hatásáról? Tíz-tizenöt évvel ezelõtt csak néhány tudós vizsgálta a szabad gyököket és az antioxidánsokat ben legfeljebb egy tucat amerikai kutató foglalkozott az antioxidáns öregedésben, rákban, szívbetegségben vagy az általános egészségben betöltött szerepével. Ma már tudósok ezrei tanulmányozzák e tápanyagok jótékony hatását, és nehéz úgy végigcsinálni egy napot, hogy az ember ne hallana, vagy olvasna semmit az antixidánsokról. Azonban a helyzet változása egyáltalán nem gördülékeny. A kutatók munkájának keményebb része az orvostársadalom felvilágosítása az antioxidáns anyagok jótékony hatásait illetõen. Az orvosok a helyes táplálkozás fontosságát is csak nemrég kezdték komolyan venni. A kiegészítés ötletét szemöldökráncolás fogadta. A nagyon alacsony Javasolt Napi Mennyiségen túli mennyiséget kockázatosnak tartották, és mindenkit, aki megpróbált felvilágosítani a kutatások alapján a kiegészítés egészségre gyakorolt jótékony hatásáról, sarlatánnak kiáltottak ki. Minél több publikáció látott napvilágot, a szakemberek annál nyitottabbá váltak a téma iránt. Egyre inkább rákényszerülnek az antioxidánsokkal való foglalkozásra, és nyitottabbá válnak a téma iránt. Az orvosok kimozdultak a Ne vegyen be vitaminkapszulákat, mert árthatnak vagy a Szedje csak, ha tetszik, de csak felesleges pénzkidobás -álláspontjukból. Ma már az orvosok nagy százaléka szed kiegészítést, és pácienseinek is elrendeli ben, egy kardiológuskonferencián a megjelentek 90 százaléka vallotta be, hogy E-vitamint szed, míg csak 75 százaléka állította, hogy a betegeknek is felírja. Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. Antioxidánsokról... Folytatás a 7. oldalról. Vannak állásfoglalások az antioxidánsok szedésével kapcsolatban? Egyre több szakember foglalkozik manapság ezzel a témakörrel. Többek közt Jeffrey Blumberg professzor, aki a Tuft University kutatólaboratóriumának vezetõje, segédkezik az Alliance for Aging Researchnek több fontos információ közzétételében. Egy sajtókonferencián ez a nonprofit kutatócsoport azt állította, hogy azok az emberek, akik C- és E-vitamint szednek, valamint karotinoidokat, tovább élnek és egészségesebbek. Dr. Blumberg kijelentette: Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy ezek a tápanyagok valóban hatásosak. Richard A. Passwater Ph.D. állítása, hogy a kombinált antioxidánsok nagyobb védelmet nyújtanak 30 százalékkal növelik az élettartamot, alacsonyabb dózisban és praktikusabb fogyasztás mellett. Ma már elérhetõ közelségben léteznek olyan étrend-kiegészítõk, melyek megfelelnek a legújabb kutatási eredmények alapján összeállított trendeknek. A karotinoidokról Antioxidánsok, amelyek a növények pigmentjeként kétszeres szolgálatot tesznek. A béta-karotin pl. sárgává festi a répát, a likopin pedig pirosra a paradicsomot. Színük lehetetlenné teszi, hogy a nap bizonyos sugarait elnyeljék, megakadályozva ezzel a fény keltette szabad gyökök szaporodását. Az amerikaiak étrendjében negyvenötven karotinoid fajta található, de ezek közül csak tizennégy jut be a véráramba. A karotinoidoknak két osztálya van: a karotin és a xantofill. A karotinok szénhidrogének, ami azt jelenti, hogy csak hidrogén- és szénatomokat tartalmaznak, míg a xantofill ezen kívül oxigént is. A béta-karotin a karotinoid család sztárja. A szervezet ketté tudja hasítani a béta-karotin molekulát, hogy kétmolekulányi A-vitamint kapjon. Mivel ez a folyamat csak a szükséges menynyiség szerint következik be, nem fenyeget az a veszély, hogy túl sok A-vitamin képzõdne. Az is kiderült, hogy a béta-karotin hatásos a nagyon reaktív oxigénfajtákkal szemben, amelyeket singlet oxigén -nek nevezünk. Ez ugyancsak nagyon fontos az immunrendszer számára. Az elmúlt években más karotinoidok is kivívták a tudomány tiszteletét. Ezek között szerepel a lutein és a likopin. Ha zöldségben és gyümölcsben gazdag étrendet fogyasztunk, akkor bizonyára van karotinoid a szervezetünkben. Az emberek számára nagyon hasznos lehet a nagyobb mennyiség fogyasztása bizonyos állapotokban. Röviden elmagyarázom: Sok ember azt tanulta, hogy az olyan zöldségek, mint a sárgarépa, jó A-vitamin források. Ez nem teljesen igaz. A sárgarépában, ahogy más zöldségekben sem, nincs A-vitamin. A zöldségek és gyümölcsök nagyon sok karotinoidot tartalmazhatnak, amelyet szervezetünk át tud alakítani A-vitaminná, de kész A- vitamin csak az állatokban található. Ezért aztán, ha szigorúan vegetáriánusok vagyunk, akkor bajosan vehetünk magunkhoz elegendõ A-vitamint. Sok ember számára jobb, ha étrendjén keresztül kész A-vitamint vesz magához. Az A-vitamin természetesen alapvetõen szükséges tápanyag. Az idõsebbek és a cukorbetegek nem képesek ugyanolyan hatékonyan átalakítani a karotinoidokat A-vitaminná. Ezért ilyenkor jó, ha külön szedünk. Az antioxidánsoknak sok különbözõ fajtája van, ezek együttmûködnek a szabad gyökök káros hatásainak leküzdésében. Testünk egyes antioxidánsokat maga állít elõ, míg más fontos antioxidánsokat táplálékunkkal veszünk magunkhoz. Mindezek az antioxidánsok erõs rendszert képezve mûködnek együtt a jó antioxidáns-kondíció érdekében. Az antioxidánsok hatékonyan képesek a szabad gyökök legyõzésére vagy semlegesítésére és így a láncreakció megállítására. Az antioxidánsok egyik legerõsebb osztályát jelentik a karotinoidok. Az antioxidáns hatású karotinoidok segíthetnek a szabad gyökök okozta károk láncreakciójának megtörésében. Ezért fontos a mérésen részt venni és a saját antioxidáns-indexünket ismerni. Az antioxidánsok együttmûködése alapvetõen abban nyilvánul meg, hogy a kombinált tápanyagok hatása sokkal erõteljesebb, mint a külön-külön alkalmazott kiegészítés. Ez a koncepció a csapatmunkáról bármilyen tápanyag esetében fontos, de különösen az antioxidánsoknál. Dr. Lester Packer Ph.D. UC Berkeley a világ legkiválóbb antioxidáns-kutató tudósa, a biokémia és mikrobiológia doktorátusát a Yale egyetemen szerezte, és az elmúlt 40 évben a Berkeley University of California professzora és magas rangú kutatója. Dr. Lester Packer felfedezte, hogy néhány antioxidáns képes a többit regenerálni, ez pedig egy újabb ok arra, hogy ezek a tápanyagok együttmûködnek. Hogy egy kicsit érthetõbb legyen a dolog, tudni kell, hogy miután egy antioxidáns semlegesít egy szabad gyököt, az antioxidáns egy legyengített szabad gyökké válik. Egy másik antioxidáns pedig segíthet helyrehozni az elõbbi elhasználódott antioxidánst. Hogyan tud a koleszterin lerakódni? A koleszterin nem oldódik a (vizes) vérben, ezért részecskék szállítják, amelyeket lipoproteineknek nevezünk. A lipoproteineknek két fontos fajtája az alacsony sûrûségû lipoprotein (LDL) és a nagy sûrûségû lipoprotein (HDL). Azt a koleszterint, amelyet az LDL szállít, gyakran rossz koleszterinnek nevezik. Az LDL a sejtekhez szállítja a koleszterint. Azt a koleszterint pedig, amelyet a HDL szállít, gyakran nevezik jónak. A HDL elszállítja a sejtekbõl a koleszterint. Úgy tûnik, hogy a koleszterin csak akkor rakódik le, ha az LDL oxidáció következtében megsérül. Az oxidálódott LDL beszivárog az artéria belsõ falába, ez pedig elindít egy sor olyan eseményt, amely miatt a koleszterin az LDL csapdájába esik, egyúttal magához vonva a fehérvérsejteket, üledéket képezve ezzel. Hogyan védenek az antioxidánsok a koleszterin lerakódása ellen? Az LDL csak akkor oxidálódik, ha nincs elegendõ antioxidáns, amely kivédené ezt. Az oxidálódott LDL annak a Folytatása a 9. oldalon.

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS A tartalomból Nõnapi köszöntés (5. old.) Fiatalok az ifjúsági színtér programjain (7. old.) Megemlékezés és koszorúzás nemzeti

Részletesebben

A kezdeti nehézségek után mára már jól bevált rendszer szerint közlekedik,

A kezdeti nehézségek után mára már jól bevált rendszer szerint közlekedik, November elsejétől olcsóbb a helyi busz és szolgálatban a településőrök! Az év utolsó előtti hónapja is tartogat újdonságokat városunkban. November elsejétől drasztikusan csökkentettük a helyi busz jegyárait,

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április

Jánoshidai Híradó. Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. (Népi locsolóvers) XV. évfolyam 1. szám 2012. április Jánoshidai Híradó Önkormányzati lap 150 Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu XV. évfolyam 1. szám 2012. április Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza

gyermekeket elvitték egy kis kocsikázásra is. A MAGYAR KULTÚRA ÜNNEPE BÉKÉSCSABÁN Emlékháza XX. évfolyam 1. szám 2010. január 14. Nemzetiségek napja Anemzetiségek napja alkalmából decemberben a városháza dísztermében adták át a kisebbségekért díjakat. Békéscsaba Megyei Jogú Város nevében Kutyej

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben