Ajándék a hulladékért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajándék a hulladékért"

Átírás

1 2007. NOVEMBER 14. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ajándék a hulladékért Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Az ÖKOVÍZ Kft. a 2006/2007- es tanév intézményi szelektív hulladékgyûjtése során kiemelkedõ eredményeket elért ceglédberceli intézményeket pénzjutalomban részesítette. Az ünnepélyes átadásokon melyeket a polgármester és a jegyzõ részvételével megtisztelt az intézmény dolgozói és diákjai ajándékokat vehettek át a szolgáltatótól. A Napsugár Óvoda az elmúlt tanév során a legtöbb menynyiségû italos karton és PET-palack hulladékot gyûjtötte össze, így két kategóriában is elsõ helyezést ért el. Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény különdíjban részesült. Az elért példás eredmények a pedagógusok, gyerekek és szülõk együttmûködõ munkáját dicsérik! A gyûjtõprogram legnagyobb értéke, hogy környezettudatos viselkedésre neveli a gyerekeket, akik otthon a szülõket, nagyszülõket is bevonják a szelektív hulladékgyûjtésbe. Legfontosabb cél, hogy a felnövekvõ generációk körében kialakuljon és tartós értékké váljon a környezettudatos gondolkodás és életforma. A program sikerességét bizonyítja, hogy a kezdeményezéshez már több mint 50 intézmény csatlakozott a szolgáltatással ellátott településeken. Az ÖKOVÍZ Kft. ezúton is köszöni a ceglédberceli lakosok szelektív hulladékgyûjtésben nyújtott együttmûködõ munkáját! ÖKOVÍZ Kft. Az ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSSAL kapcsolatban november 21-én (szerda) 18 órakor elõadást tart a Mûvelõdési Ház filmklubjában dr. Nagy Lajos jegyzõ és Sziváki Ibolya, a ceglédi Okmányiroda vezetõje. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K Tájékoztató a Képviselõ-testület november 5-i ülésérõl A Képviselõ-testület munkaterv szerinti ülését november 5-én tartotta. Török József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: Október 9-én átadásra került a Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a ceglédi hulladékválogató mû és a hulladék befogadására készült lerakóhely. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. Tájékoztató a Képviselõ-testület november 5-i ülésérõl Október 12-én Többcélú Társulási Ülést tartottak a térség polgármesterei. Döntöttünk a társulás I. félévi gazdálkodásáról, illetve az elõirányzatok módosításáról. Ezen túl tájékoztatást kaptunk a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás lehetõségeirõl. Október 13-án színvonalas kulturális rendezvény zajlott a mûvelõdési házban az Énekkar szervezésével. Október 16-án és 20-án az ÖKOVÍZ Kft. ajándékokat osztott a gyerekek részére az óvodában és az általános iskolában, a szelektív hulladékgyûjtésben elért eredményekért. Október án lomtalanítás, és az elektronikus hulladékgyûjtés lezajlott. Nyugdíjas klubunk október 20- án a Dózsa György Mûvelõdési Házban megyei nyugdíjas találkozót szervezett. A rendezvény jól sikerült. Október 23-i ünnepséget megtartottuk, az iskola diákjai színvonalas ÖNKORMÁNYZATI HÍREK mûsort adtak. Köszönet a felkészítõ pedagógusoknak és az intézményvezetõnek. November 4-én megtartottuk Falu ünnepünket. Az önkormányzat Ceglédbercelért kitüntetõ díjat adományozott dr. Nagy Gábor gyermek háziorvosnak és Fenyõdi Miklós tanár úrnak, valamint Díszpolgári címmel jutalmazta Lûr László ceglédi lakost. Megköszönöm Andó László úrnak és növendékeinek, valamint a mûvelõdési ház Énekkarának színvonalas mûsorát. A polgármesteri beszámolót, a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló írásos elõterjesztést, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselõ-testület tagjai elfogadták. Elsõ napirendi pontban a testület megtárgyalta a évi költségvetés elõirányzatainak módosítást és elfogadta a 15/2007. (XI.14.) ÖK. sz. rendeletét a évi költségvetésrõl szóló többször módosított 2/2007. (III.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Következõ napirendi pontban a testület a szöveges elõterjesztés és a mellékletek alapján elfogadta a I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolót. Harmadik napirendként a Képviselõ-testülete tárgyalta és elfogadta a évre Ceglédbercel Önkormányzatára és Intézményeire vonatkozó belsõ ellenõrzési tervet. Következõ napirendi pontban a testület döntött arról, hogy a Közép- Magyarországi Operatív Program keretében belterületi utak: Kassai u., Kinizsi u., Nagyváradi u., Virág u., Víg u. és a Zrínyi u. szilárd burkolattal való ellátására pályázatot nyújt be. Egyebek napirendi pontban Andó László képviselõ úr által elkészített ceglédberceli rendezvények jegyzékét tekintette meg a testület. Ceglédbercel, október 09. Török József sk. polgármester Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 15/2007. (XI.14.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a évi költségvetésrõl szóló többször módosított 2/2007. (III.10.) ÖK sz. Rendelet módosítására 1. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következõ rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését eft Bevétellel és eft Kiadással, ezen belül: eft Személyi juttatással, eft Munkáltatót terhelõ járulékkal állapítja meg. 2. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 6. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület a évi felújítási elõirányzatot eft összegben állapítja meg. 3. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 7. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület a évi felhalmozási elõirányzatot eft összegben állapítja meg. 4. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a Német Kisebbségi Önkormányzat eft általános tartalékát is. 5. A 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következõ rendelkezés lép: A Képviselõ-testület az önkormányzat céltartalékát eft összegben állapítja meg. 6. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, november 05. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ

3 2007. november 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Novemberi adózási határidõk November 12., hétfõ A kifizetõ, munkáltató eddig fizeti meg az általa levont személyi jövedelemadót vagy szja-elõleget, a járulékokat: az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulékot, a fizetendõ társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói- és munkavállalói járulékot, az egészségügyi szolgáltatási járulékot, a START-kártyák valamelyikével rendelkezõ foglalkoztatott után a 15/25% járulékot. Egyéni vállalkozó maga után, a társaság a társas vállalkozó után eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot. A fenti befizetések bevallás párjai kifizetõnél a 0708-as, egyéni vállalkozónál saját magáról a 0758-as számú bevallások. November 15., csütörtök Az ÁFA-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó a 0788-as számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad. November 20., kedd Társasági adóelõleg befizetés, havi bevallók környezetvédelmi termékdíj befizetése, játékadó befizetése és bevallása a 0778-as bevalláson, havi ÁFA befizetése és bevallása, 0701-es havi bevallás benyújtása, fogyasztói árkiegészítés és költségvetési támogatás igénylése a 0711-es nyomtatványon, az Európai Közösségbõl történõ beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0786-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más tagállamából személygépkocsinak nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszerzésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezõk 0787-es számú bevallása. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága VÁLTOZÁS a kommunális hulladék szállítási rendjében! Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ÖKOVÍZ Kft. az ürítési körzetek egyenletesebb elosztása, valamint a szolgáltatás zavartalanabb mûködtetése érdekében november 01-tõl a kommunális hulladékot a következõ ütemezés szerint szállítja: I. körzet (PÉNTEK) Arany János u. Aranyhegy u. Árpád u. Bajcsy-Zsilinszky u. Deák F. u. Dobó K. u. Dózsa Gy. u. (Iskola u.-ig) Felsõmajor Hunyadi u. József A. u. Liget u. Madách u. Pesti u. Petõfi u. Rákóczi u. Rózsa u. Ságvári E. u. Somogyi B. u. Szél u. Szövetkezet u. Táncsics M. u. Temetõ u. Tó u. Tórét u. Vasút u. Vörösmarty u. Zrínyi u. II. körzet (KEDD) Ady E. u. Bartók B. u. Béke u. Bem J. u. Cserõi u. Cserõmajor Dózsa Gy. u. Erkel F. u. Ifjúság u. Iskola u. Jókai u. Kassai u. Keleti u. Kinizsi u. Kossuth L. u. Lehel u. Major u. Mély u. Nagyváradi u. Nyárfa u. Pozsonyi u. Radnóti u. Szõlõ u. Vaspálya u. Virág u. Víg u. KIEMELTEN FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY VÁLTOZOTT AZ ELSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJA, VALAMINT A KÖRZETEKBE SOROLÁS IS! Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy az ürítési napoknak megfelelõen helyezzék ki hulladékgyûjtõ edényzetüket. Köszönettel: Polgármesteri Hivatal A kifizetõ különadó levonási kötelezettsége Ha a jövedelem munkáltatótól, kifizetõtõl származik, a különadó adóelõlegének levonása is õt terheli. Az év vége felé egyre többen érik el a különadó fizetésére megállapított Ft összevont adóalapot. Különadó elõleg levonási kötelezettsége a munkáltatónak, kifizetõnek három különbözõ módon keletkezhet: 1/ Ha olyan rendszeres bevételt juttat, amelynek az évesített összege alapján ésszerûen valószínûsíthetõ, hogy a magánszemély jövedelme túllépi a járulékplafont. 2/ Ha ugyanazon magánszemélynek az adóév elejétõl számítva a járulékplafont meghaladó bevételt juttat. A nem rendszeres jövedelmet csak akkor lehet figyelembe venni, ha azt ténylegesen kifizették. 3/ Ha a magánszemély ezt nyilatkozatában kéri. Ezt a nyilatkozatot legkésõbb a kifizetéskor lehet megtenni. Amikor a magánszemély az adóelõleg megállapításához szükséges nyilatkozatában az adóterhet nem viselõ járandóság(ok) várható éves összegét is megadja, abban az esetben az szjaelõleg megállapításánál le kell vonni az adóterhet nem viselõ járandóságra önmagára jutó adót, de a különadó elõlegnél ilyen címen csökkentõ tétel nincsen tõl adóterhet nem viselõ járandóság lett a nyugdíj, ami korábban adómentes jövedelem volt. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. Augusztus 31-én ismét megnyílt az iskola kapuja, megtartottuk tanévnyitó ünnepélyünket. Az iskolát a nyári karbantartási munkák után újra birtokba vehették a tanulóink. A bejáratnál egy újonnan felállított iskolásfiú szobra fogadta a tanulókat, a következõ felirattal, magyarul és németül is: Ne feledd, honnan indultál! A szobor Törõcsik Ferenc felajánlása. Ezenkívül egy zongorát kaptunk Jaksics Györgyéktõl. Köszönjük. Néhány személyi változás is történt a nyáron. Palotai Lászlóné igazgatóhelyettes ettõl a tanévtõl a Nyársapáti ÁMK vezetõje. Sajnáljuk, hogy elment iskolánkból, hiszen egy kiváló pedagógust veszítettünk el, de kívánunk neki új munkahelyén sok sikert. Új igazgatóhelyettesünk: Megyeriné Szilágyi Klára, akinek munkájához szintén sok sikert kívánok. Sántáné Dajka Judit kolléganõ távozott iskolánkból, Polónyiné Zsuzsandor Ibolya kolléganõ Lili kislányával van otthon. Részmunkaidõben tanítanak új kolléganõink: Kövesdiné Szilveszter Alice éneket, Molnár Petra tanárnõ németet. Szeptember 3-án tehát megkezdõdött az új tanév. Az új törvényi változások ismételten sok új feladatot rónak a kollégákra. Magas az elvárás tõlünk is, de a diákoktól is. Beindultak a szakkörök, korrepetálások, középiskolai elõkészítõk. Kérem a szülõket, vegyék a tanulók minél többen igénybe az ingyenesen nyújtott foglalkozásainkat! EÖTVÖS HÍREK Szeptember 24-én és 25-én papírgyûjtést szervezett az iskola Diákönkormányzata. Eredmények a következõk: Felsõ tagozaton I. helyezést ért el a 6.a osztály; II. helyezett a 6.b; III. helyezett az 5.b és a 7.a. Alsó tagozaton I. helyezést ért el a 4.b osztály; II. helyezett a 3.b; III. helyezett: az 1.a. Anno... A papír bevétele a DÖK vagyonát gyarapítja, természetesen a nyertesek megkapják jutalmukat. Itt hívom fel a figyelmet, hogy újra indul a kupak- és mûanyagflakongyûjtõ verseny. Lehet újra megkezdeni a gyûjtést. * Az új tanévben jó munkát kívánok tanulóinknak és nevelõinknek! Czinege Józsefné igazgató Zongorát kaptunk Jaksics György úr és családja a nyáron egy zongorát ajándékozott iskolánknak. Örültünk adományuknak. A hangszert a 14-es teremben helyeztük el, ahol délutánonként gyakorolhatnak rajta azok a zeneiskolás növendékek is, akiknek otthon nincs saját zongorájuk. Zenepedagógusaink és a tanulók nevében is köszönöm Jaksics úrék nagylelkû felajánlását! Czinege Józsefné igazgató Közlemény Beszámoló az 1% felhasználásáról A Siklódi Alapítvány Édes Anyanyelvünkért kuratóriuma köszöni a részére felajánlott 1%-ot. Az összegbõl ben Ft-ot használtunk fel. Ebbõl Ft-ot a tanulók jutalmazására, a fennmaradó összeget az alapító Siklódi Ferencné köszöntésére használtuk fel. Marika néni most töltötte be a 90. életévét, és kapta meg 70 éve szerzett diplomájáért a rubindiplomát. Gratulálunk neki, és további jó egészséget kívánunk. Czinege Józsefné az alapítvány képviselõje Az iskolásfiú szobra A nyáron Törõcsik Ferenc úr keresett meg engem is, a polgármester urat is azzal, hogy az iskolának ajándékozna egy szobrot. Örültünk ötletének, s együtt kerestük a legmegfelelõbb helyet, ahová állíthatjuk. Köszönjük Törõcsik apuka adományát. Segítették a megvalósításban: Szigetvári József, Bauman Árpád és Bauman Krisztián urak, Molnár Lászlóné tanítónõ és az önkormányzat dolgozói. Köszönjük valamennyiük munkáját. A szobron magyarul és németül is ez olvasható, Ne feledd, honnan indultál! Köszönjük: Czinege Józsefné igazgató Iskolánk névadója: Báró Eötvös József

5 2007. november 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Elsõ Ceglédberceli Né met Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozó Az Elsõ Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozóra érkezõ vendégek dicsérõ szavakkal csodálták meg a felújított, átszabott és az igényekhez igazodó, megújult mûvelõdési házat. A ház gazdája, Sasvári Istvánné Terike, a mûvelõdési ház igazgatója profi csapattal a háta mögött fogadta a több száz vendéget. Szervezõk kísérték a helyükre a vendégeket, akik elfogadták a Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat kedves meghívását, a hat zenekar vasárnap délutáni koncertjére. Mindenki önzetlenül segített. Ízléses díszítés idézte a ceglédberceli hagyományokat. Az elõtérben elhelyezett népviseletbe öltöztetett sváb baba állította meg a belépõket. A kék-sárga szín köszönt vissza a színpadot díszítõ szalagokról, a hatalmas virágcsokrokból. A terített asztalokon a község címerét idézve rozmaring és birsalma illatozott, dicsérve a teremszépítõk szorgos kezét. Schmidt Henrietta konferálta fel a mûsort, üdvözölte a vendégeket, mesélt a fellépõ zenekar múltjáról és vezette a mûsort németül és magyarul. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a térség országgyûlési képviselõje, dr. Czinege Imre és kedves felesége is. A négy órás mûsor ünnepélyes hangulatban kezdõdött. A helybeli zenekar kíséretével a nézõk elénekelték a magyar és a magyarországi németek himnuszát. A meghatott csendet azonban Folytatása a 6. oldalon. KULTÚRA Nagy operett slágerek Kálmán, Jakobi, Lehár mûveibõl november 17. (szombat) 18 óra A Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár köszönetet mond Simon Anikónak, az intézménynek felajánlott dekorációs tárgyakért, amelyeket saját kezûleg készített el, valamint minden ceglédberceli lakosnak, aki dísznövényt ajándékozott az intézménynek, így téve azt otthonosabbá. F e l l é p õ k: Kalina Enikõ Szabó Zsuzsanna Dócs Péter Balogh Andrea Balla Péter szoprán szoprán basszus hegedû dob a Mûvelõdési Ház Vegyeskara Kövesdiné Szilveszter Alice vezetésével X. Pius Énekkar Lengyel Ákos vezetésével Konferál: Simory Margit operetténekesnõ, tanár A mûsort rendezte és zongorán kísér: Plutzer Gábor Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár Jegyek ára: 800 Ft (Megvásárolhatóak a Mûvelõdési Ház könyvtárában elõvételben és a helyszínen.) Köszönjük! Helyreigazítás Az októberi Ceglédberceli Híradóból sajnos kimaradt a Ceglédberceli Nemzetiségi Napok támogatói közül Kulima Jánosné. Figyelmetlenségünkért elnézést kérünk és köszönjük támogatását! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Hirdessen Ön is a Ceglédberceli HÍRADÓBAN!

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. KULTÚRA Elsõ Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekari Találkozó... Folytatás az 5. oldalról. hamar feloldotta a vendégzenekarok fergeteges játéka. A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat nevében a fellépõ zenekarok nagyszerû mûsorát Birinszki Tiborné, az önkormányzat alelnöke köszönte meg. Hálás közönség a berceli..., vastapssal jutalmazta a teljesítményt. A fellépõk pedig örömmel adtak ráadást. Szerepeljen itt a nevük, köszönetül a felejthetetlen élményért! Pilisvörösvár, Solymár, Biatorbágy, Székesfehérvár, Újhartyán és a házigazda, Ceglédbercel, Német Nemzetiségi Fúvószenekarai. * Igényes elõadás, kitûnõ hangulat, egymásnak drukkoló zenészek és elégedett közönség a mérlege ennek a csodálatos délutánnak. Az utolsó számot, a Vivát Bercelt az összes zenész együtt fújta... lélekemelõ csoda volt. A rendezvényt támogatta: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége. Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat Katrein sperrt die Geigen ein! Katalin elzárja a hegedûket! A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület szeretettel meghívja Önöket november 24-én (szombaton) 15 órától 17 óráig az idei utolsó Vivát Bercel! fúvószenei délutánra! A rendezvény helyszíne: Dózsa György Mûvelõdési Ház 2737 Ceglédbercel, Pesti út 96. Die Ungarndeutsche Blaskapelle aus Berzel und der Berzeler Ungarndeutscher Kulturverein laden Sie herzlichst am 24. November 2007 um 15 Uhr zum letzte Blasmusik-Nachmittag Vivat Berzel! ein! Veranstaltungsort: Kulturhaus Dózsa György 2737 Ceglédbercel, Pesti Str. 96. Szilveszter a Mûvelõdési Házban! A zenét Herendi Ákos és zenekara szolgáltatja. Belépõ: 7000 Ft/fõ, amely tartalmazza a következõket: köszöntõ-ital (választék: 5-6 féle márkás italból) ünnepi vacsora (sültes tál, köret, desszert) éjfélkor két személyenként egy üveg Törley pezsgõ Érdeklõdni a es számon lehet Reményi Ferencnél. Jelentkezési határidõ: december 10.

7 2007. november 14. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal Antioxidánsokról Hogyan alakulnak ki a betegségek? Mik azok a szabad gyökök, melyek károsítják testünk életfolyamatait? Mi is pontosan az antioxidáns, amely megvéd minket a káros behatásoktól? Ahhoz, hogy megértsük, hogyan mûködik az emberi szervezet, tudnunk kell, az életfolyamat nem más, mint oxidációs folyamat. Gyakran találkozunk az antioxidáns kifejezéssel. A kozmetikumok antioxidáns-tartalma megvéd minket az öregedéstõl és a korai ráncosodástól, az élelmiszereket természetes antioxidánsokkal tartósítják. Ha elég antioxidánst tartalmaz étrendünk, megelõzhetjük a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos megbetegedéseket. A natúrmedicina is ezért javasolja, hogy fogyasszunk minél több antioxidáns-tartalmú élelmiszert. Egyes megbetegedésekben pedig koncentrált antioxidáns-tartalmú étrend-kiegészítõkkel segíthetjük elõ a gyógyulást. Vajon mi lehet ez a különleges vegyületcsoport, amely ilyen kedvezõ hatású sok különbözõ problémára is? Hogyan lehetséges, hogy egyszerre hatásos a két leggyakoribb halálok: a szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve a daganatok megelõzésében, ráadásul közben bõrünk szépségének is jót tesz? EGÉSZSÉGÜNK A szabad gyökök ellenségei Egyes kémiai folyamatok során, például a nagyvárosok levegõjében, a szmogban a napsütés hatására, vagy az emberi szervezetben gyulladás következtében szabad gyökök keletkeznek. Ezek az anyagok kémiailag igen agresszív vegyületek, minden útjukba kerülõ részecskével reakcióba lépnek. Az emberi szervezetben a sejthártyákat, a sejt alkotóelemeit, illetve az örökítõanyagot, a DNS-láncot támadják meg. A károsodott sejtalkotó saját anyagai is átveszik a szabad gyök agresszív tulajdonságait, és immár maguk is szabad gyökként károsítják a még egészséges sejteket. Ezzel láncreakció indul el, és számos környezõ sejt válik mûködésképtelenné. Naponta 60 ezer szabadgyök támadásnak vannak kitéve sejtjeink, míg a táplálékkal felvett antioxidánsok mennyisége egyre csökken. Ha az antioxidánsok szabad gyökökkel találkoznak, akkor reakcióba lépnek velük, semlegesítik ezeket az agresszív vegyületeket. Így a sejteket megvédik a veszélyes láncreakció kialakulásától. Mi is pontosan az antioxidáns? Miért fontos, hogy Ön is ismerje a bõrkarotinoid-indexét (a bõrbe beépült antioxidáns szintjét)? A testünkben megtalálható antioxidánsok mennyisége egyenesen arányos azzal, mennyi ideig élünk. (Richard Cutler, MD, az USA Nemzeti Egészségügyi Intézet öregedésellenes kutatásainak vezetõje.) Az indító kérdésre válaszolva: mert az életünkrõl van szó! A szabad gyököket féken tartva az antioxidánsok jelenthetik az élet és a halál közötti különbséget, emellett befolyásolják, milyen gyorsan és mennyire öregszünk... Az emberi szervezetben játszott szerepük egyszerûen csodálatos. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az antioxidánsok jót tesznek az egészségnek, a szabad gyökök pedig rombolják azt. Bár a gyümölcsök és zöldségek tele vannak antioxidánssal, a legtöbb ember nem eszik túl sokat ilyen ételekbõl, ezért az antioxidánsokból hiánya van. Ezért vált nagyon fontossá, hogy az antioxidánsokat tabletta és kapszula formájában pótoljuk szervezetünkben. Mi az az antioxidáns? Mulatságosan hangozhat, hogy egy antiakármi jót tesz nekünk. Nagyon egyszerû, az antioxidáns jót tesz nekünk, egy olyan anyag, amely megvédi a szervezetünket és más élõ szervezeteket attól a folyamattól, amelyet oxidációnak hívunk. Az antioxidáns alapvetõen más vegyületeket véd az oxigénnel szemben. A legjobb példa erre a folyamatra, amikor a vas rozsdásodik, vagy a vaj megavasodik. Az oxigén, amely alapvetõen szükséges az élethez, egy nagyon reaktív elem. A vassal tehát reakciója során rozsdát képez, és amikor a vajban lévõ zsírt oxidálja, az megavasodik. Hasonló folyamat játszódik le szervezetünkben is. És minél idõsebbek vagyunk, annál inkább hajlamosabbakká válunk az oxidációra bizonyos értelemben testünk is rozsdásodni kezd. Minden, ami megelõzi, vagy lassítja az oxidációs folyamatokat, antioxidánsnak minõsül. Miért csak mostanában hallottunk elõször az antioxidánsok jótékony hatásáról? Tíz-tizenöt évvel ezelõtt csak néhány tudós vizsgálta a szabad gyököket és az antioxidánsokat ben legfeljebb egy tucat amerikai kutató foglalkozott az antioxidáns öregedésben, rákban, szívbetegségben vagy az általános egészségben betöltött szerepével. Ma már tudósok ezrei tanulmányozzák e tápanyagok jótékony hatását, és nehéz úgy végigcsinálni egy napot, hogy az ember ne hallana, vagy olvasna semmit az antixidánsokról. Azonban a helyzet változása egyáltalán nem gördülékeny. A kutatók munkájának keményebb része az orvostársadalom felvilágosítása az antioxidáns anyagok jótékony hatásait illetõen. Az orvosok a helyes táplálkozás fontosságát is csak nemrég kezdték komolyan venni. A kiegészítés ötletét szemöldökráncolás fogadta. A nagyon alacsony Javasolt Napi Mennyiségen túli mennyiséget kockázatosnak tartották, és mindenkit, aki megpróbált felvilágosítani a kutatások alapján a kiegészítés egészségre gyakorolt jótékony hatásáról, sarlatánnak kiáltottak ki. Minél több publikáció látott napvilágot, a szakemberek annál nyitottabbá váltak a téma iránt. Egyre inkább rákényszerülnek az antioxidánsokkal való foglalkozásra, és nyitottabbá válnak a téma iránt. Az orvosok kimozdultak a Ne vegyen be vitaminkapszulákat, mert árthatnak vagy a Szedje csak, ha tetszik, de csak felesleges pénzkidobás -álláspontjukból. Ma már az orvosok nagy százaléka szed kiegészítést, és pácienseinek is elrendeli ben, egy kardiológuskonferencián a megjelentek 90 százaléka vallotta be, hogy E-vitamint szed, míg csak 75 százaléka állította, hogy a betegeknek is felírja. Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ november 14. Antioxidánsokról... Folytatás a 7. oldalról. Vannak állásfoglalások az antioxidánsok szedésével kapcsolatban? Egyre több szakember foglalkozik manapság ezzel a témakörrel. Többek közt Jeffrey Blumberg professzor, aki a Tuft University kutatólaboratóriumának vezetõje, segédkezik az Alliance for Aging Researchnek több fontos információ közzétételében. Egy sajtókonferencián ez a nonprofit kutatócsoport azt állította, hogy azok az emberek, akik C- és E-vitamint szednek, valamint karotinoidokat, tovább élnek és egészségesebbek. Dr. Blumberg kijelentette: Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy ezek a tápanyagok valóban hatásosak. Richard A. Passwater Ph.D. állítása, hogy a kombinált antioxidánsok nagyobb védelmet nyújtanak 30 százalékkal növelik az élettartamot, alacsonyabb dózisban és praktikusabb fogyasztás mellett. Ma már elérhetõ közelségben léteznek olyan étrend-kiegészítõk, melyek megfelelnek a legújabb kutatási eredmények alapján összeállított trendeknek. A karotinoidokról Antioxidánsok, amelyek a növények pigmentjeként kétszeres szolgálatot tesznek. A béta-karotin pl. sárgává festi a répát, a likopin pedig pirosra a paradicsomot. Színük lehetetlenné teszi, hogy a nap bizonyos sugarait elnyeljék, megakadályozva ezzel a fény keltette szabad gyökök szaporodását. Az amerikaiak étrendjében negyvenötven karotinoid fajta található, de ezek közül csak tizennégy jut be a véráramba. A karotinoidoknak két osztálya van: a karotin és a xantofill. A karotinok szénhidrogének, ami azt jelenti, hogy csak hidrogén- és szénatomokat tartalmaznak, míg a xantofill ezen kívül oxigént is. A béta-karotin a karotinoid család sztárja. A szervezet ketté tudja hasítani a béta-karotin molekulát, hogy kétmolekulányi A-vitamint kapjon. Mivel ez a folyamat csak a szükséges menynyiség szerint következik be, nem fenyeget az a veszély, hogy túl sok A-vitamin képzõdne. Az is kiderült, hogy a béta-karotin hatásos a nagyon reaktív oxigénfajtákkal szemben, amelyeket singlet oxigén -nek nevezünk. Ez ugyancsak nagyon fontos az immunrendszer számára. Az elmúlt években más karotinoidok is kivívták a tudomány tiszteletét. Ezek között szerepel a lutein és a likopin. Ha zöldségben és gyümölcsben gazdag étrendet fogyasztunk, akkor bizonyára van karotinoid a szervezetünkben. Az emberek számára nagyon hasznos lehet a nagyobb mennyiség fogyasztása bizonyos állapotokban. Röviden elmagyarázom: Sok ember azt tanulta, hogy az olyan zöldségek, mint a sárgarépa, jó A-vitamin források. Ez nem teljesen igaz. A sárgarépában, ahogy más zöldségekben sem, nincs A-vitamin. A zöldségek és gyümölcsök nagyon sok karotinoidot tartalmazhatnak, amelyet szervezetünk át tud alakítani A-vitaminná, de kész A- vitamin csak az állatokban található. Ezért aztán, ha szigorúan vegetáriánusok vagyunk, akkor bajosan vehetünk magunkhoz elegendõ A-vitamint. Sok ember számára jobb, ha étrendjén keresztül kész A-vitamint vesz magához. Az A-vitamin természetesen alapvetõen szükséges tápanyag. Az idõsebbek és a cukorbetegek nem képesek ugyanolyan hatékonyan átalakítani a karotinoidokat A-vitaminná. Ezért ilyenkor jó, ha külön szedünk. Az antioxidánsoknak sok különbözõ fajtája van, ezek együttmûködnek a szabad gyökök káros hatásainak leküzdésében. Testünk egyes antioxidánsokat maga állít elõ, míg más fontos antioxidánsokat táplálékunkkal veszünk magunkhoz. Mindezek az antioxidánsok erõs rendszert képezve mûködnek együtt a jó antioxidáns-kondíció érdekében. Az antioxidánsok hatékonyan képesek a szabad gyökök legyõzésére vagy semlegesítésére és így a láncreakció megállítására. Az antioxidánsok egyik legerõsebb osztályát jelentik a karotinoidok. Az antioxidáns hatású karotinoidok segíthetnek a szabad gyökök okozta károk láncreakciójának megtörésében. Ezért fontos a mérésen részt venni és a saját antioxidáns-indexünket ismerni. Az antioxidánsok együttmûködése alapvetõen abban nyilvánul meg, hogy a kombinált tápanyagok hatása sokkal erõteljesebb, mint a külön-külön alkalmazott kiegészítés. Ez a koncepció a csapatmunkáról bármilyen tápanyag esetében fontos, de különösen az antioxidánsoknál. Dr. Lester Packer Ph.D. UC Berkeley a világ legkiválóbb antioxidáns-kutató tudósa, a biokémia és mikrobiológia doktorátusát a Yale egyetemen szerezte, és az elmúlt 40 évben a Berkeley University of California professzora és magas rangú kutatója. Dr. Lester Packer felfedezte, hogy néhány antioxidáns képes a többit regenerálni, ez pedig egy újabb ok arra, hogy ezek a tápanyagok együttmûködnek. Hogy egy kicsit érthetõbb legyen a dolog, tudni kell, hogy miután egy antioxidáns semlegesít egy szabad gyököt, az antioxidáns egy legyengített szabad gyökké válik. Egy másik antioxidáns pedig segíthet helyrehozni az elõbbi elhasználódott antioxidánst. Hogyan tud a koleszterin lerakódni? A koleszterin nem oldódik a (vizes) vérben, ezért részecskék szállítják, amelyeket lipoproteineknek nevezünk. A lipoproteineknek két fontos fajtája az alacsony sûrûségû lipoprotein (LDL) és a nagy sûrûségû lipoprotein (HDL). Azt a koleszterint, amelyet az LDL szállít, gyakran rossz koleszterinnek nevezik. Az LDL a sejtekhez szállítja a koleszterint. Azt a koleszterint pedig, amelyet a HDL szállít, gyakran nevezik jónak. A HDL elszállítja a sejtekbõl a koleszterint. Úgy tûnik, hogy a koleszterin csak akkor rakódik le, ha az LDL oxidáció következtében megsérül. Az oxidálódott LDL beszivárog az artéria belsõ falába, ez pedig elindít egy sor olyan eseményt, amely miatt a koleszterin az LDL csapdájába esik, egyúttal magához vonva a fehérvérsejteket, üledéket képezve ezzel. Hogyan védenek az antioxidánsok a koleszterin lerakódása ellen? Az LDL csak akkor oxidálódik, ha nincs elegendõ antioxidáns, amely kivédené ezt. Az oxidálódott LDL annak a Folytatása a 9. oldalon.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről április Konferenciák és gyakorlatias Adózási határidők április közössége 2. (márc. 31.) 5. Kötelezettség Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Bevallás a környezetterhelési

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés DEUTSCHE MINDERHEITENSELBSTVERWALTUNG DUNAFALVA DUNAFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 E-mail: dfalvhiv@t-online.hu Jegyzőkönyv 1/2014. sz. ülés Készült:

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK

RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÍTMÉNY C- ÉS E-VITAMINNAL, SZELÉNNEL, KOENZIM Q10- ZEL, VITABERRY NÖVÉNYI KIVONATTAL ÉS REDIVIVO LIKOPINNEL RENDKÍVÜL HATÉKONY SZÍV- ÉS ÉRVÉDŐ, ANTI-AGING VEGYÜLETEK 7000 ORAC EGYETLEN

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 29-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről.

Jegyzőkönyv. Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 22/2014. (XI.25.) számú határozata az ülés napirendjéről. Jegyzőkönyv Készült Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.- én (kedden) 17 órakor a Községháza tanácstermében megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg

Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg Csepreg Város Polgármesteri Hivatala Csepreg E L Ő T E R J E S Z T LÉ S Csepreg Város Képviselő-testületének 2008. november 26-ai ülésére A beszámolóhoz kapcsolódóan a 2008. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2013. (II. 13.) határozata a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1/2013. (II. 13.) Képviselő-testületi határozat A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-2/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 31-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. 7/a számú melléklet K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Iparűzési adó A d ó n e

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből

TIENS KARDI. Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal. A világ legtisztább vizeiből TIENS KARDI Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal A világ legtisztább vizeiből Krill olaj étrend-kiegészítő kapszula homoktövis olajjal és amaránt magolajjal Ez

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben