Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez"

Átírás

1 Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014

2 1

3 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT A SZAKDOLGOZAT A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE A DOLGOZAT SZERKEZETE... 5 CÍMLAP... 5 IGAZOLÁS KONZULTÁCIÓKRÓL, SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT... 5 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS VAGY AJÁNLÁS... 5 TARTALOMJEGYZÉK... 5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 5 A DOLGOZAT SZÖVEGE... 5 ÁBRÁK, ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE... 5 MELLÉKLETEK, FÜGGELÉK... 6 HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE, IRODALOMJEGYZÉK A DOLGOZAT TARTALMÁVAL KAPCSOLATOS AJÁNLÁSOK... 6 BEVEZETŐ... 6 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 6 KUTATÁSI MÓDSZEREK... 7 EREDMÉNYEK... 7 KONKLÚZIÓK, JAVASLATOK... 8 ÖSSZEFOGLALÁS... 8 HIVATKOZÁSOK, REFERENCIÁK... 8 PLÁGIUM, ÁTVÉTEL, IDÉZET... 8 VÉGSŐ JAVASLATOK... 9 MELLÉKLETEK Követelmények a szakdolgozat vázlatának elkészítéséhez Konzulensi igazolás a szakdolgozati konzultációkról Konzulensi nyilatkozat Hallgatói nyilatkozat a szakdolgozat leadásához A külső, fekete bőrkötés formátuma A címoldal formátuma Adatlap a szakdolgozat CD-ROM/DVD-n történő leadásához A szakdolgozati bírálat szempontjai Értékelőlap... 0 A Harvard-módszer szerinti hivatkozás

4 Előszó helyett Kedves Hallgatók! Szakdolgozatot írni és általában véve: alkotni jó! Ezért kérjük, ne úgy tekintsenek a dolgozat megírására, mint kötelező, kényszerű követelményre, hanem mint egy nagyszerű lehetőségre, hogy létrehozzák talán a legmagasabb szintű tudományos alkotást, amit az életük során elkészítenek. Önök, mint kutatók, felvetnek egy problémát, és a szakirodalom olvasásával valamint önálló kutatással a végére járnak, megoldják. Ha komolyan veszik ezt a feladatot, nagyon lelkesítő, nagyon izgalmas munka vár Önökre, amelyhez a BGF KVIK oktatói ezzel az útmutatóval kívánnak segítséget nyújtani. Budapest, szeptember BGF KVIK Oktatási Dékán-helyettes 3

5 1. A szakdolgozat A szakdolgozat célja, hogy a hallgató a tanulmányok zárásaként egy szabadon választott probléma, témakör szakirodalmi áttekintésével, önálló kutatással, az eredmények elemzésével bizonyítsa, felkészült a szakmai életbe való bekapcsolódásra. A szakdolgozatot készítő hallgató munkáját konzulens (belső témavezető) segíti. A konzulens általában a főiskola oktatója, de indokolt esetben a hallgató választhat magának külső konzulenst is. Ha a hallgató külső konzulenst is kíván felkérni, akkor erről tájékoztassa a tanszéket. A szakdolgozatok terjedelmi és tartalmi követelményei természetesen eltérőek a BA és az MA képzéseken. A BA képzésen a szakdolgozat terjedelme (mellékletek, táblázatok, függelék stb. nélkül) oldal ( ezer karakter), a mesterképzésen oldal ( ezer karakter). A dolgozat legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a felső terjedelmi korlátot. A szakdolgozatok formai és tartalmi követelményeiről a következő részekben szólunk. 2. A dolgozat formázása, szerkesztése A főszövegben: 12-es betűméret és 1,5-ös sortávolság, Times New Roman betűtípus, a bekezdések első sorát 1 1,5 cm-rel beljebb kell húzni, a margótávolság a jobboldalon 2,54 cm, a baloldalon (a kötés miatt) 4,00 cm, sorkizárt szerkesztés (azaz a sorok faltól-falig érjenek), oldalszámok arab számokkal, a lap tetején középre kerüljenek, a dolgozat első oldala a szövegszerkesztővel készített tartalomjegyzék legyen, a dolgozatot egyoldalas formában kell kinyomtatni és beköttetni. A mellékletekben, függelékben, táblázatokban és illusztrációkban, ezek aláírásaiban: kisebb betűméretet és szimpla sortávolság alkalmazható, sorkizárt szerkesztés nélkül, a számozások legyenek folyamatosak az egész dolgozatban: pl. 1. táblázat, 2. táblázat, 1. ábra, 2. ábra, I. melléklet, II. melléklet stb. A címsorok: Azonos szintű címeket azonos módon kell formázni: a főcímeket ( címsor 1 ) középre rendezve, az alcímek ( címsor 2 és címsor 3 ) balra zárva. A Word szövegszerkesztőben beállítható a különböző szintű címsorok állandó formátuma: Formátum Stílusok és formázás. Ekkor nem kell bajlódni a címsorok újraformázásával minden egyes alkalommal, valamint a tartalomjegyzék megszerkesztése is egyszerűbb, automatikus: Beszúrás Hivatkozás Tárgymutató és tartalomjegyzék. Ha a szöveg módosítása miatt az oldalszámok vagy a fejezetcímek változnak, és emiatt a tartalomjegyzéken módosítani kell, ezt a mezőfrissítés funkcióval lehet megtenni: Tartalomjegyzék kijelölése jobb egérgomb megnyomása Mezőfrissítés. Office 2010-ben: Hivatkozás Tartalom Tartalomjegyzék. A fejezeteket és alfejezeteket következetesen kell számozni, pl. 1.1, 1.2, stb. Háromnál több fejezetszint használatát kerülni kell. Az új fejezetek lehetőleg mindig új oldalon kezdődjenek, az alfejezetek folyamatosan is írhatók. A lap aljára azonban csak akkor kerüljön új alfejezetcím, ha legalább 2 sornyi szöveg írható alá. A hivatkozások: A hivatkozásokkal és a bibliográfia megszerkesztésével kapcsolatos részletes követelményeket a csatolt 7. sz. melléklet (A Harvard-módszer szerinti hivatkozás) tartalmazza. 4

6 3. A dolgozat szerkezete Címlap A szakdolgozatokhoz külső borítót és belső címlapot is kell szerkeszteni, amelyek az 4/a és 4/b sz. mellékletek tartalmaznak. Igazolás konzultációkról, szerzői jogi nyilatkozat A szakdolgozatokba a hallgatók beköttetik a témavezető aláírásával ellátott konzultációs igazolólapot ezzel bizonyítják, hogy a követelmények szerint legalább három alkalommal sor került szakdolgozati konzultációra. A hallgató által aláírt szerzői jogi nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy a dolgozatot maga írta, az eredmények a saját kutatásából származnak. A megfelelő űrlapokat 2./a és 2./b illetve a 3. sz. mellékletekben találják meg. Köszönetnyilvánítás vagy ajánlás Nem kötelező eleme a dolgozatoknak a köszönetnyilvánítás. Ha mégis szeretnénk alkalmazni, törekedjünk arra, hogy rövid legyen legfeljebb fél, háromnegyed oldal terjedelmű. A köszönetnyilvánításban megjelenő személyek sorrendje tükrözze egyrészt az illetők rangját, másrészt a segítség mértékét, mellyel hozzájárultak a dolgozatunkhoz. A legrangosabb és legtöbbet segítő személyek előbb jelenjenek meg. A családunkat, barátainkat, személyes kapcsolatainkat legfeljebb az utolsó bekezdésben említsük meg. Tartalomjegyzék A szakdolgozatokban feltétlenül szerkesszünk tartalomjegyzéket, mégpedig lehetőleg a 2. pontban megfogalmazott irányelveknek megfelelően. Ne felejtsük el a jegyzéket a dolgozat elkészülte után a legvégén frissíteni, hogy biztosan a jó oldalszámok kerüljenek az egyes fejezetek és alfejezetek mellé. Rövidítések jegyzéke Ha vannak a dolgozatunkban gyakran visszatérő rövidítések, mozaikszavak, melyek a laikus olvasó számára ismeretlenek lehetnek, célszerű azokat abc-rendbe szedve a dolgozat elején összefoglalni egy külön oldalon. Rövidítéseket, mozaikszavakat csak úgy használjunk a dolgozatunkban, ha azokat a szövegben való legelső megjelenésükkor azonnal feloldjuk függetlenül attól, hogy azt esetleg a rövidítések jegyzékében is megjelenítettük. Pl....Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF)... ezt követően már mindenhol elegendő csak a BGF rövidítést alkalmazni. A dolgozat szövege A dolgozat törzsszövege a dolgozatok lényegi része. Az egyes részekkel kapcsolatos tudnivalókról a következő, tartalmi kérdéseket tárgyaló fejezetből tájékozódhatnak. A tudományos igénnyel készített tanulmányok, szakdolgozatok általában a következő részekre tagolódnak: 1. Bevezető 2. Szakirodalmi áttekintés 3. Alkalmazott kutatási módszerek 4. Kutatás 5. Eredmények 6. Konklúziók, javaslatok 7. Összefoglalás Ábrák, illusztrációk jegyzéke Ha a hallgató nagyobb számú ábrát, illusztrációt, táblázatot használt a dolgozatában, valamint ezek gyors vissza- és megkereshetősége valamilyen ok miatt fontos lehet a megértés szempontjából, érdemes ilyen jegyzéket készíteni. Az ábrajegyzék tartalmazza az ábra, táblázat, illusztráció nevét, esetleges forrását valamint a dolgozat oldalszámát, ahol az olvasó megtalálhatja azt. Az ábra- és illusztrációjegyzék nem kötelező eleme a dolgozatnak. 5

7 Mellékletek, függelék A mellékletbe, függelékbe olyan adatok, információk kerüljenek, melyek hasznosak lehetnek az érdeklődő olvasó számára, vagy amelyek bizonyítják az elvégzett munkát, de amelyek nem szükségesek a törzsszövegben leírtak megértéséhez. Fontos, hogy a mellékletbe ne kerüljön olyan anyag, ami nélkül a törzsszöveg nem érthető, ezzel ugyanis állandó lapozgatásra kényszerítjük az olvasót. Tipikusan mellékletbe valók pl. egy vizsgált intézmény (iskola) dokumentumai, házirendje; a résztvevőkkel kitöltetett kérdőív egy üres mintapéldánya; a nyers, még feldolgozatlan adatokat tartalmazó táblázatok, képek, fotók. A mellékletbe betehetünk teljes anyagokat (dokumentumokat, táblázatokat stb.), de a dolgozat törzsrészébe csak azok kiértékelt, feldolgozott, eredménnyé átszámított részei kerüljenek. Hivatkozások jegyzéke, irodalomjegyzék Az irodalomjegyzék abc-rendbe szedve tartalmazza azokat a forrásokat, melyeket felhasználtunk a dolgozat elkészítéséhez. A felhasznált irodalmak jegyzéke részletes, számos adatot kell, hogy tartalmazzon az adott forrásról. Erről a Hivatkozások fejezetben részletesen olvashatnak. Fontos, hogy az irodalomjegyzék csak olyan forrásokat tartalmazzon, amelyeket valóban elolvastak, ismernek. Hivatkozáskor a törzsszövegben mindig utalni kell a dolgozatban kifejtett gondolat forrására, azaz a szöveg adott pontja és az irodalomjegyzék megfelelő tételei között kapcsolatot kell teremteni. Ennek módjáról szintén később olvashatnak. 4. A dolgozat tartalmával kapcsolatos ajánlások Bevezető A bevezetőben röviden megindokoljuk a témaválasztásunkat, érzékeltetjük a dolgozatban feldolgozott probléma relevanciáját, kedvet csinálunk az olvasónak a dolgozatban való elmélyedéshez. A bevezető ne legyen túl hosszú: házi dolgozatban kb. egy bekezdés, szakdolgozatban 1-2 oldal terjedelmű legyen. A bevezetőben helye van a személyes információknak is. Itt esetleg írhatunk magunkról, a munkánkról, arról, hogy személyes életünk hogyan kapcsolódik a feldolgozni kívánt témához. A tudományos dolgozat alapvetően objektív, tárgyilagos. A tanszékek oktatói mind a BA, mind az MA képzés hallgatói számára összeállítottak szakdolgozati témajavaslat-jegyzékeket. Ezek azonban csak témakörök, nem a konkrét dolgozatcímek. Ezeken a témakörökön belül gondolkodhatnak konkrét vizsgálatokban, konkrét problémák feldolgozásában. Ideális esetben már úgy jelentkeznek a konzulensüknél is, hogy konkrét elképzeléseik vannak arról, miről szeretnének írni, mit szeretnének vizsgálni. A kiadott témajegyzék-javaslatok mellett természetesen lehetőségük van más témát választani. Arra azonban ügyeljenek, hogy olyan témát ne válasszanak, ami nagyon távol esik a tanszéki képzések jellegétől. (Az ilyen témákat nagy valószínűséggel a képzésvezetés nem hagyja jóvá.) Szakirodalmi áttekintés A tudományos dolgozatok magja, lelke az önálló kutatás, a kutatási eredmények bemutatása és megbeszélése. A dolgozat összes többi része így a szakirodalmi áttekintés is szervesen kapcsolódik a saját kutatásokat bemutató fejezetekhez, nem lehet attól független egység. Törekedjünk minél frissebb szakirodalomhoz hozzájutni. Néhány nagyon alapvető művet, jelentős szerzőt leszámítva ne nagyon használjunk a 90-es éveknél korábban született műveket. Általában minden témának van már újabb feldolgozása is. 6

8 Forrásként könyveket, folyóirat-cikkeket és egyéb cikkeket olvashatnak, illetve az internet bizonyos tartalmai is funkcionálhatnak forrásként. A felhasznált szakirodalom tudományos igényű, tartalmas mű legyen. Különösen kerüljük az internet ellenőrizhetetlen forrású tartalmait, a populáris irodalmat, a bulvártartalmakat. Népszerűsítő ismeretterjesztő forrásokat használhatunk, ha azok hitelesek (pl. ilyenek a Mindentudás egyeteme előadássorozat részei is). Különösen a szakirodalmazás kezdeti fázisaiban olvashatunk felsőoktatási tankönyveket is akár a BGF saját kiadványait, akár más intézmények által használt könyveket. A jó szakirodalmi összefoglalónak azonban a tankönyvi szintet meg kell haladnia! Kutatók, oktatók, felsőoktatási hallgatók számára számos online adatbázis létezik, melyek adott szakterületek kutatási eredményeit gyűjtik tudományos szakcikkek formájában. Minden hallgatónknak, de az MA képzés hallgatóinak különösen ajánlott ezen adatbázisok használata. Az adatbázisok használata nem evidens. Az adatbázisokat legegyszerűbben a kari és elektronikus könyvtár, valamint az Idegenforgalmi Szakkönyvtár oldaláról tudják elérni: lib.kvifk.bgf.hu adatbazisok idfokvifk.bgf.hu Kutatási módszerek Ezen a ponton ki kell térnünk a megfelelő vizsgálati módszer és eszköz kiválasztására. Felhívjuk figyelmüket, hogy az esetleg szükségesnek vélt primer kutatást (kérdőív, interjú, stb.) meg kell előzze az alapos szakirodalmi tájékozódás (szekunder kutatás), analógiák tanulmányozása, az elérhető adatbázisok célirányos feldolgozása és elemzése, s csak ezek után célszerű (ha a téma szempontjából egyáltalán szükséges) valamilyen primer kutatási módszer alkalmazása. Megjegyezzük: az utóbbi nem helyettesíti az előbbit. Eredmények A vizsgálat eredményeinek bemutatásánál a hallgatók gyakran abba a hibába esnek, hogy az összes eredményüket nyersen, feldolgozatlanul az olvasóra zúdítják. Ez az eljárás általában nem indokolt. Ha mégis szükséges a nyers eredmények bemutatása, általában elég azokat a Mellékletek vagy a Függelék fejezetben elhelyezni. Az eredmények prezentálásánál fontos, hogy az eredmények jellegétől függően azokat egy jól áttekinthető, önmagában is értelmes táblázatban, diagramban vagy grafikonban mutassuk be. Az eredmények megjelenítésével kapcsolatos javaslatok: A számszerű eredményeket lehetőleg csak akkor foglaljuk bele a szövegbe, ha kevés számszerű eredményünk van, vagy azokat valami ok miatt különösen fontosnak tartjuk kiemelni. Általában törekedjünk az eredmények valamiféle grafikus megjelenítésére, de ez ne legyen öncélú. Akár táblázatot, akár grafikont, akár diagramot szerkesztünk, minden esetben törekedjünk arra, hogy ezek az elemek önmagukban is értelmesek legyenek. Ennek érdekében a következőkre ügyeljünk: o Minden grafikus elemnek legyen címe. o A táblázatok fejlécei, a grafikonok tengelyei legyenek pontosan feliratozva. o Ne feledkezzünk el a jelmagyarázatról sem. o Mindezeket a magyarázó részeket a megfelelő szerkesztési eszközökkel emeljük ki, különítsük el maguktól az eredményektől! Törekedjünk táblázataink, grafikonjaink stb. szép, harmonikus, egységes megjelenítésére! o Ezeket az objektumokat folytatólagosan számozzuk (pl. 1. táblázat, 2. ábra). Az ábraaláírások formátuma eltérhet a főszövegtől pl. írhatjuk kisebb betűmérettel, dőlt betűvel vagy más betűtípussal, szimpla sortávolsággal. Az viszont fontos, hogy ugyanúgy formázzuk meg az aláírásokat végig a dolgozatban. 7

9 o Az MS Excel program segítségével számos diagram-típus közül választhatunk. Törekedjünk olyan módon megjeleníteni az eredményeket, hogy a kapott ábra ne csak szép legyen, hanem informatív is. Konklúziók, javaslatok Mint korábban említettük, jó, ha az eredmények értékelése teljesen vagy részben elkülönül magától az eredményközléstől. Ebben a fejezetben van lehetőségünk az eredményeink értékelésére, következtetések levonására és a javaslatok megfogalmazására. Összefoglalás A dolgozatot összefoglalással zárjuk. Itt már nem feltétlenül az eredményeket foglaljuk össze legalábbis ilyen téren nem kell törekednünk a teljességre. Lehetünk kissé személyesek és szubjektívek, és kutatásunkból csak azokat az elemeket emeljük ki, amelyeket a legfontosabbnak tartunk, vagy amelyek a leginkább inspirálóak lehetnek. Az Összefoglalás fejezet egyik célja az, hogy egyben kitekintést nyújtson, milyen további kutatásokat tartana szükségesnek a szerző. Mi a saját kutatásának tanulsága, értelme, mivel járult hozzá akár a személyes fejlődéséhez, vagy szakterülete műveléséhez. Ilyen és ehhez hasonló fejtegetésekkel egyben búcsút is veszünk az olvasótól. Hivatkozások, referenciák A tudományos dolgozatok fontos, elengedhetetlen része a források pontos dokumentálása. Hallgatóinknak érezhetően sok gondot okoz a hivatkozások, illetve a hivatkozások jegyzékének (referenciák) megszerkesztése. Mielőtt áttekintenénk a hivatkozások konkrét módjait, tárgyaljunk meg előzetesen néhány problémát. A hallgatók gyakran érzik, hogy szinte egyetlen mondatot sem írhatnak le a dolgozatukban hivatkozás nélkül, hiszen maguktól semmit sem tudnak. Nem ők találták ki a legalapvetőbb tényeket sem, melyekre egy-egy fejezetet építenek. Általában azt szoktuk mondani, hogy adott szakterület szempontjából releváns, alapvetőnek tekinthető információkra nem kell hivatkozni. Szó szerint is idézhetünk mások munkáiból, de ennek is megvannak a szabályai. Általában csak indokolt esetben idézzünk, és akkor is röviden! Ha a forrás tartalmának összefoglalása is elegendő lenne, ne idézzünk szó szerint. A szó szerinti idézet rövid legyen (maximum kb. egy bekezdés), és csak akkor alkalmazzuk, ha az különösen jól megragad egy jelenséget, vagy ha az idézet minden szavát fontosnak érezzük. Ilyenkor is fontos természetesen, hogy az idézet forrását pontosan megadjuk ennek módját ld. később! A hallgatók néha elkövetik azt a hibát, hogy korrekten hivatkozva, idézőjelek között oldalakat beidéznek más művekből, mondván, ennél jobban ők sem tudták volna összeszedni a gondolatokat. Ez szinte mindig hiba. Az oldalakon keresztül beidézett szöveg valószínűleg inkább a Mellékletek közé való, vagy elégedjünk meg a lényegre törő tartalmi összegzéssel. Plágium, átvétel, idézet Plágium az, amikor más szerző gondolatait, eredményeit a forrás korrekt feltüntetése nélkül a sajátunkként tüntetünk fel, mindezt rosszhiszeműen. Az ilyen helyzet kerülendő, komoly következményei lehetnek főiskolánkon: enyhébb esetben a szakdolgozat visszavonására szólítjuk fel a hallgatót, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást és a záróvizsgától való meghatározott időre szóló eltiltást vonhat maga után. A plágium miatt visszavont dolgozat esetében az érintettnek új dolgozatot kell készítenie. Ennek elkerülése érdekében vegyük tekintetbe, hogy mely esetek minősülnek plágiumnak: Plágiumot követünk el, ha szerző nélküli írásokat idézünk akár szó szerint, akár tartalmilag. Ez a veszély különösen internetes források esetén áll fenn. A legtöbb népszerű internetes információs portál és az online lexikonok (pl. Wikipedia) általában nem tüntetik fel a szerzőket. Ha alapos megfontolás után ilyen forrásokra hivatkozunk (azaz megbízunk azok hitelességében), a lentebb megfogalmazott módon hivatkozzunk rájuk is. 8

10 Plágium az is, ha szó szerinti idézetnél elmulasztjuk kitenni az idézőjeleket. A módszerek (tesztek, kérdőívek) elsődleges forrását is fel kell tüntetni, mivel ezek az eszközök is más személy szellemi termékei. Valószínűleg az eredmények megbeszélésénél is szükségünk lesz hivatkozásokra. Ennek elmulasztása szintén plágiumnak minősül. Plágium az is, ha más munkákból származó ábrák, illusztrációk, táblázatok vagy bármely grafikus elem forrását elmulasztjuk megjelölni. Megjegyezzük: egy kutatási munka esetében természetes, hogy mások (olvasott, hallott) gondolatai hatnak ránk, formálják saját gondolatainkat. Természetes az is, hogy felhasználjuk ezekből azokat, amit fontosnak tartunk. Két dologra figyeljünk: o egyrészről: jól használjuk fel mások, már korábban megszületett gondolatait, o másrészről (ahogy arról fentebb már volt szó) adjuk meg a hivatkozást, forrást a dolgozat kellő helyén. Végső javaslatok Ebben az összefoglalóban részletesen olvashattak a tudományos dolgozatok szerkezetéről, az egyes részek tartalmi vonatkozásairól és konkrét útmutatást kaptak a hivatkozási rendszer elkészítéséhez. Dolgozatot, főleg szakdolgozatot írni időigényes dolog. Hosszú az út egy jó ötlettől a kész dolgozatig. Ha rászánják a szükséges időt, akkor Önök is jobban élvezik a munkát, és a bírálók is kedvezőbben fogják azt értékelni. A dolgozatra fordított idő nem a számítógép előtt ülve töltött időt jelenti: gondolkodhatunk róla, másokkal beszélgethetünk a készülő alkotásról, és mindeközben jó ötleteink támadhatnak, jó tippeket kaphatunk másoktól is. Praktikus, ha friss ötleteket azonnal leírjuk egy papírra, így nem felejtődnek el. Az időt különösen jól kell beosztani a dolgozatleadás finisében. Soha ne halasszák a munkát a legutolsó pillanatra! A konzulens szívesen átnézi, elolvassa a késznek minősített dolgozatokat, de erre csak akkor van esélye, ha jóval a leadási határidő előtt megkapja azt. Jelezzük: legalább 2-3 héttel a végső leadási határidő előtt be kell nyújtaniuk munkájukat belső témavezetőjüknek (a határidőket a szaktanszékek szabályozzák), előzetes véleményalkotás céljából. A konzulensnek nem lehet feladata érdemben átnézni a leadás napja előtti éjszaka átküldött dolgozatot. Különösen ügyeljenek a magyar nyelv szabályai szerinti helyesírásra, nyelvhelyességre és stílusra. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a konzulensnek nem dolga a szöveget kijavítani, magyar nyelvre átfordítani. Ha a témavezető úgy ítéli meg, hogy a szöveg gyenge nyelvi színvonala miatt aránytalanul sok időt venne igénybe annak elolvasása, és e miatt nem tud a tartalomra koncentrálni, kérheti a hallgatót, hogy előbb javítsa ki a nyelvi hibákat, és utána jelentkezzen újra konzultációra. Egy igényesen megszerkesztett, szép, magyar nyelven megírt dolgozat már önmagában fél siker. Nyelvhelyességi, vagy stiláris szempontból kifogásolható szakdolgozatot a tanszékek (s a témavezetők) nem fogadhatnak be. Reméljük, ezzel az összefoglalóval érdemi segítséget tudtunk nyújtani dolgozataik elkészítéséhez. Jó munkát kívánunk! 9

11 MELLÉKLETEK 10

12 1. sz. melléklet Követelmények a szakdolgozat vázlatának elkészítéséhez A vázlatnak tartalmaznia kell a következő elemeket: 1.) A szakdolgozatot készítő hallgató neve, képzése, évfolyama 2.) A szakdolgozat címe (amely nem azonos az Intézeti Tanszék által kiadott témakörök megnevezésével, hiszen a konkrét cím lehet a témán belüli konkrétabb, szűkebb terület is) 3.) A témaválasztás indoklása: a téma időszerűségének, a kiválasztásban közrejátszó személyes motivációnak ismertetése (1-2 oldal terjedelemben). Problémafelvetés: azoknak a kérdéseknek, problémáknak a felvetése, amelyek szempontjából a hallgató a következő fejezetekben (a szakdolgozat érdemi részében) vizsgálni fogja a választott témakört. Célkitűzés rögzítése, esetleges előfeltevés (hipotézis) felvázolása. 4.) A szakdolgozatban alkalmazni kívánt kutatási módszerek: a szakdolgozatban feldolgozott anyag és a feldolgozás módszereinek bemutatása 5.) A szakdolgozat váza: a szakdolgozat fejezeteinek, alfejezeteinek címét tartalmazza, decimális beosztást követve, arab számozással (tartalomjegyzék-szerűen). 6.) A forrásanyagok megjelölése (nappali / távoktatás tagozaton 15 db) A vázlatban interneten hozzáférhető irodalom és napilapok cikkei lehetőleg ne szerepeljenek. 7.) A vázlat terjedelme: 5 gépelt oldal (1,5-es sortávval, 12-es betűmérettel, Times New Roman CE betűtípust alkalmazva, sorkizárva, oldalszámozása arab számokkal a lap tetején, margók: jobb oldalon: 2,54 cm, illetve a baloldalon: 4,00 cm, akárcsak majd a későbbi szakdolgozatban.) 11

13 2./a sz. melléklet Konzulensi igazolás a szakdolgozati konzultációkról Dátum Téma Aláírás (Minimum 3 alkalommal kell a konzulenssel egyeztetni. A dátum mellett szerepelnie kell, hogy miről volt szó az adott időpontban.) 2./b sz. melléklet Konzulensi nyilatkozat Igazolom, hogy... hallgató (képzés: szak/szakirány:..... évfolyam:. tagozat:..), a konzultációkon. alkalommal megjelent. Igazolom továbbá, hogy a szakdolgozat általam látott legutolsó értelemszerűen nem a végső, a hallgató által leadni kívánt és elektronikusan is megküldött változata a még javasolt kisebb változtatásokat figyelembe nem véve, kielégíti egy szakdolgozattal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket. Budapest, 20 hónap nap konzulens aláírása A konzultációs lap eredeti példánya befűzendő a szakdolgozat fekete bőrkötésű első példányába, másolata a másodpéldányába (spirál-kötött)! 12

14 3. sz. melléklet Hallgatói nyilatkozat a szakdolgozat leadásához Alulírott..... a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar képzésének.. szakos/szakirányos. tagozatos hallgatója nyilatkozom, hogy a címmel bírálatra és védésre beadott szakdolgozat saját munkám eredménye, amelynek elkészítése során a felhasznált irodalmat a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kezeltem (a szükséges lábjegyzet / végjegyzet hivatkozásokat, valamint az ábrák hivatkozását megfelelően helyeztem el). Budapest, 20 hónap nap hallgató aláírása 13

15 4./a sz. melléklet A külső, fekete bőrkötés formátuma SZAKDOLGOZAT Kovács Ildikó év./. 14

16 4./b sz. melléklet A címoldal formátuma Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A szakdolgozat konkrét, elfogadott címe Konzulens: név beosztás Készítette: név szak tagozat év 15

17 5. sz. melléklet Adatlap a szakdolgozat CD-ROM/DVD-n történő leadásához Azonosító: A HALLGATÓ TÖLTI KI A hallgató neve:... Szak/szakirány:... Tagozat:... A szakdolgozat pontos címe: Belső konzulens neve: kulcsszó a szakdolgozat tartalmára vonatkozóan, vesszővel elválasztva: Három legfontosabb szakirodalom: A titkosítást csak a külső opponens vagy a szakdolgozatban szereplő cég írásos kérelme alapján lehet kérni. Titkosítást kérek... évre/ határozatlan időre. Alulírott..., a BGF KVIK végzős hallgatója nyilatkozom, hogy a szakdolgozatom mellékleteként leadott lemezen lévő fájl a szakdolgozatomat a kinyomtatott példánnyal megegyezően tartalmazza. A fájl a megadott szövegszerkesztők egyikének használatával készült. A szövegfájl sérülésmentes, olvasható, a lemez nem tartalmaz alkönyvtárakat és vírusmentes. A CD-ROM/DVD-n a szakdolgozat megfelel a szakdolgozat leadásához szükséges követelményeknek. Budapest, 20 hónap nap.... a hallgató aláírása 16

18 6./a sz. melléklet A szakdolgozati bírálat szempontjai (BA, MA) 1. A választott téma aktualitása, jelentősége 2. A szakdolgozat logikai felépítése, a témafeldolgozás színvonala 3. Szakirodalmi áttekintés 4. Alkalmazott kutatási módszerek 5. Elemzés és az eredmények értékelése 6. Ajánlások, végkövetkeztetések 7. Stílus, nyelvhelyesség 8. Hivatkozások szakszerűsége 9. Szakdolgozat külső megjelenése A szakdolgozatot bíráló konzulens és külső bíráló (opponens) a szakdolgozattal kapcsolatos két-három kérdést is megfogalmaz, amelyeket a záróvizsgán a szakdolgozat készítőjének a vizsgabizottság feltehet. (A bírálat értékelőlap segítségével is készíthető, lásd a csatolt mintát.) 17

19 6./b sz. melléklet A hallgató neve: Szak/szakirány: A szakdolgozat címe: Értékelőlap Képzés megnevezése: Tagozat: A választott téma aktualitása, jelentősége (maximális pontszám: ) A téma releváns és időszerű 1. A cím egyértelműen utal a szakdolgozat témájára A kutatási/vizsgált terület az adott képzési szinten kutatható kérdéseket vet fel. A szakdolgozat logikai felépítése, a témafeldolgozás színvonala (maximális pontszám: ) A téma a képzési területhez kapcsolódik és nem triviális A szakdolgozat felépítése logikus és megfelel az előírásoknak 2. A leíró, elemző és következtető részek aránya megfelelő A témafeldolgozás tükrözi a szakdolgozat írójának jártasságát a szakterületen A dolgozat eredeti, önállóan készített mű Szakirodalmi áttekintés (maximális pontszám: ) A szakirodalmi áttekintés a téma alapos ismeretét tükrözi 3. A szakirodalmi áttekintés a kutatási területhez kapcsolódó anyagokat tekint át A hivatkozások döntő többsége friss A szakirodalom elemzése szintetizáló és kritikai jellegű Alkalmazott kutatási módszerek (maximális pontszám: ) A választott kutatási módszer megfelel a kutatás témájának és céljának 4. A kutatás leírás kellően szakszerű és részletes A kutatás módszertanilag jól kivitelezett Elemzés és az eredmények értékelése (maximális pontszám: ) Az eredmények leírása világos és jól értelmezhető 5. Az eredmények az adatok elemzéséből világosan következnek Az eredmények értelmezése helytálló és objektív Az eredmények szöveges és grafikus megjelenítése/ábrázolása arányos Ajánlások, végkövetkeztetések (maximális pontszám: ) A következtetések logikusan levonhatók az eredményekből Az eredmények összhangban vannak a dolgozat céljával/a dolgozat kifejti, hogy milyen mértékben valósultak meg a célok 6. Az ajánlások rámutatnak a kutatás (eredményeinek) gyakorlati hasznára A kutatás folytatásának lehetőségei kifejtésre kerülnek A kutatás megvalósítása során felmerülő problémák, ill. a kutatás gyenge pontjaival tisztában van a szakdolgozat írója Stílus, nyelvhelyesség (maximális pontszám: ) A dolgozat stílusa és nyelvhelyessége megfelel a műfaj elvárásainak 7. A szöveg koherens és jól követhető A szakmai szó- és fogalomhasználat tükrözi a szakdolgozó jártasságát a témában Hivatkozások szakszerűsége (maximális pontszám: ) 8. Az idézések és a hivatkozások az előírtaknak megfelelő formában készültek A hivatkozási lista tartalmaz minden idézett/hivatkozott művet Szakdolgozat külső megjelenése (maximális pontszám: ) A szakdolgozat esztétikus, jól áttekinthető 9. Az ábrák könnyen érthetőek A szöveg tördelése, tematikus egységek számozása az elvárásoknak megfelelő Összes pontszám (maximum. pont): Érdemjegy betűvel: számmal: Pontszám: Pontszám: Pontszám: Pontszám: Pontszám: Pontszám: Pontszám: Pontszám: Pontszám: Dátum:.... A bíráló neve (nyomtatott betűvel), elérhetősége. A bíráló aláírása Három példányban kell elkészíteni! A lap hátoldalán a szöveges bírálat, mely a fenti bírálati szempontok alapján készül, minimum 20 mondat! (Ez a rész adható majd ki a hallgatóknak, fénymásolva.)

20 7. sz. melléklet Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A Harvard-módszer szerinti hivatkozás Tájékoztató szakdolgozat készítéséhez a BGF KVIK hallgatói részére, a magyar nyelvű képzéseken Összeállította: Jóváhagyta: Bártfai Endre adjunktus dr. Zimányi Krisztina dékán

21 Tartalomjegyzék FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK A SZAKDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI A szakdolgozat paraméterei A szakdolgozat felépítése CD-ROM/DVD követelmények/szabályok ELJÁRÁSI KÖVETELMÉNYEK JEGYZETEK, HIVATKOZÁSOK Könyv Könyvfejezet (tanulmánykötet tanulmánya) Folyóiratcikk Kormányzati publikáció Újságcikk Doktori értekezés, disszertáció Kiadott kotta Szabadalom Személyes kommunikáció (mint levelezés, beszélgetés, interjú) Elektronikus források Táblázatok, ábrák, grafikonok Idézetek és plagizálás Rövid összefoglalás: példák a Harvard módszer alkalmazására

22 Fogalmi meghatározások Referenciák (hivatkozások): tanulmányaik során a főiskolák, egyetemek hallgatói sok könyvet, forrásmunkát olvasnak el, kapcsolódva az egyes tantárgyak követelményeihez, írásbeli feladatokhoz. A hivatkozás annak a formája, hogy bemutassák, hogy mennyiségben és minőségben megfelelő olvasmányokat, előtanulmányokat végeztek el. Szükséges, hogy a másodlagos forrásokat mások munkájának felhasználását megadják annak érdekében, hogy ne kövessenek el plagizálást, az ötletek, megállapítások forrása követhető legyen az olvasó által. Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás): az a cselekedet, amikor mások ötleteit, felfedezéseit, megállapításait sajátunkként tüntetjük fel. Referencia lista: írásbeli projektek, disszertációk, szakdolgozatok végén fel kell tüntetni a forrásokat, hivatkozásokat. Ez a referencia lista tartalmazza mindazokat a műveket (függetlenül attól, hogy (i) szó szerint, idéző jellel és az oldal megadásával vagy (ii) tartalmi, nem szó szerint kerülnek idézésre), melyeket a saját szöveg létrehozásához felhasznált a szerző, és ez alapján azonosíthatóak saját gondolatainak szerzői/forrásai. Szó szerinti (direkt) idézésnél kötelező megadni az oldalszámot. A különböző forrásokat, munkákat a szerzők szerint alfabetikus sorrendben kell felsorolni, először a szerző vezetéknevét, majd keresztnevének kezdőbetűjét (ha több keresztnév van, akkor azok kezdőbetűit). Ha ugyanannak a szerzőnek több műve került felhasználásra, akkor a legelső munkával kezdve időrendi sorrendben kell megadni azokat. A referencia listánál nem szükséges elkülöníteni a könyveket, folyóiratokat, és más forrásokat, alfabetikus sorrendben kell mindet felsorolni a Harvard módszerben megadottak szerint. Megjegyzés: ha ugyanaz a szerző egynél többször kerül idézésre, időrendi sorrendet kell alkalmazni. Amennyiben egyazon szerzőnek ugyanabból az évből több referenciája is felsorolásra kerül, az évszám mögé tett betűvel lehet azokat megkülönböztetni, például 2003a, 2003b, 2003c. Bibliográfia (felhasznált irodalom): azoknak a műveknek a teljes listája, melyeket a szerző munkája elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Általában azokat a műveket is tartalmazza, melyek nem kerülnek idézésre a szövegben. Amennyiben nincs külön referencia lista, akkor a bibliográfia a referenciákat is tartalmazza. Egyébként a bibliográfia csak azokat a műveket tartalmazhatja, melyeket a szerző saját véleményének kialakításában fontosnak ítélt meg. 2

23 1. A szakdolgozat tartalmi követelményei Szakdolgozatnak csak önálló munka fogadható el! A szakdolgozatból ki kell tűnnie, hogy a hallgató a szakdolgozat megírásához szükséges ismereteket főiskolai tanulmányai során kellő alapossággal elsajátította, a vonatkozó szakirodalomban jártas és az ott olvasottakat adekvát módon alkalmazni képes, a szakmához kapcsolódó kutatási módszereket ismeri, a megfelelőt kiválasztani és alkalmazni tudja, megfelelő képességgel rendelkezik ahhoz, hogy szakmáján belül egy adott problémát elméleti és gyakorlati síkon megközelítve kifejtsen, önálló véleményt alkosson, és megoldási javaslatot tegyen, a szakdolgozattal szemben támasztott stiláris követelményeknek megfelel; a szakmához és annak tudományterületeihez kapcsolódó szakkifejezéseket elsajátította, és helyesen alkalmazni tudja. A szakdolgozatnak a hagyományos hármas tagolást célszerű követnie. Bevezető rész: a megoldásra váró probléma, feladatok ismertetése, a témaválasztás indoklása, alkalmazásra kerülő kutatási módszertan ismertetése. Téma kifejtése: a probléma és annak tágabb összefüggésrendszerének bemutatása, a probléma részletezése, alternatívák felvetése, megoldási javaslatok. Befejező, záró gondolatok: a kutatás eredményeinek összefoglalása, önálló vélemény, javaslattétel. A szakdolgozat elkészítése során követelmény a kijelölt konzulens rendszeres felkeresése, aki a szakdolgozat szerkezeti kialakításában is segítséget tud adni! A belső konzulenst ennek megléte kötelező a hallgató választhatja ki, illetve az intézeti tanszék jelölheti ki a témának megfelelően. A szakdolgozat megírásához külső konzulens nem kötelező segítségét is igénybe veheti a hallgató. A szakdolgozatnak nyilatkozatot, részletes tartalomjegyzéket, jegyzeteket, bibliográfiát, a témától függően mellékleteket kell tartalmaznia. 3

24 2. A szakdolgozat formai követelményei 2.1. A szakdolgozat paraméterei Terjedelem: oldal (30 sor/oldal, 60 leütés/sor), a mellékletek, táblázatok, grafikonok, fényképek stb., jegyzet nélkül! A szakdolgozat maximális terjedelme + 20%-al haladhatja meg a felső értéket jelentő 50 oldalt. Sortávolság: 1,5 Betűnagyság és típus: 12, Times New Roman Margó: balról 4,00 cm, jobbról 2,54 cm Oldalszámozás: arab számokkal történik. A szakdolgozat első oldalaként szereplő tartalomjegyzéktől kezdve, folyamatosan végezzük. Az oldalszámok a lap tetején középre kerüljenek. A szakdolgozat szövegét sorkizárt formában kell írni. A szakdolgozatot egyoldalas formában kell kinyomtatni és köttetni A szakdolgozat felépítése Kemény borító, üres fehér fedőlap, címoldal, titkosítási kérelem, konzulensi igazolás, konzulensi nyilatkozat, hallgatói nyilatkozat, köszönetnyilvánítás (ha szükséges), tartalomjegyzék (az első számozott oldal), előszó (bevezetés), maga a szakdolgozat, jegyzetek (lábjegyzet alkalmazása esetén a jegyzet fejezet értelemszerűen elmarad), mellékletek, mellékletek listája (csak ha valóban szükséges), felhasznált irodalom, üres fehér zárólap Borító A szakdolgozatot két példányban kell kinyomtatni és köttetni. A szakdolgozat első példányát fekete bőrkötésben kell leadni. A másodpéldányok kötését egyénileg kell megoldani (pl. spirál, könyv, hőnyomás). A fekete bőrkötésen arany betűkkel a következők szerepeljenek: Kétharmad magasságban középen: SZAKDOLGOZAT Jobb alsó sarokban: Hallgató neve elkészítés éve (csak évszám!) 4

25 Címoldal Bal felső sarokban: BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Középen: A szakdolgozat címe Bal alsó sarokban: Konzulens neve beosztása (pl. tanársegéd, adjunktus) Jobb alsó sarokban: Hallgató neve szak tagozat év Nyilatkozat A szakdolgozat szerzője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a BGF KVIK képzésén, a képzési évben készített szakdolgozata saját, önálló munkája eredménye, a szakdolgozatban felhasznált adatokat a szerzői jogvédelem figyelembevételével alkalmazta. Ezen szakdolgozat semmilyen része nem került felhasználásra a főiskola vagy más oktatási intézmény más képzésén diplomaszerzés során Köszönetnyilvánítás A köszönetnyilvánítás kerülhet külön lapra, de az előszóba is, ha van. Ügyelni kell arra, hogy a köszönetnyilvánítás ne váljon üres udvariassági formulává Tartalomjegyzék A jó tartalomjegyzék tükrözi a szakdolgozat logikai felépítését. Fejezetekből, alfejezetekből és további egységekből áll. Ezek oldalszámát pontosan jelölni kell. 1. x o y o " z o.... A szöveg természetesen részletesebben is tagolható, de vigyázzunk, nehogy széttöredezzen, mert ez zavarja a gondolatmenet figyelemmel kísérését. Az egyes fejezetek tagoltsága a téma kifejtésének mélységétől függően természetesen eltérhet egymástól. 5

26 Külön ellenőrizni szükséges, hogy a tartalomjegyzékben feltüntetett oldalszámok megegyeznek-e a szöveg valós oldalszámaival Előszó Az előszóban röviden vázoljuk a mű célját, az alkalmazott kutatási módszereket. Mindez kerülhet a Bevezetésbe, ebben az esetben az Előszó elmaradhat. Ha mégis marad, itt kaphat helyet a köszönetnyilvánítás is Mellékletek Táblázatok, diagramok, ábrák, képek, illusztrációk alátámasztják, színesítik a szakdolgozat mondanivalóját. Amennyiben az általuk közvetített információ a szakdolgozat lényegi, szerves része, akkor a szövegben kell elhelyezni, méghozzá közel a kettőt egymáshoz. (Lehetőleg ne kerüljön másik oldalra). Egy mondattal utalhatunk is arra, hogy az ábra, táblázat stb. adatai tanulmányozandók. Ha a kapcsolat kevésbé közvetlen, akkor a Mellékletbe kerül(het)nek. Csak a "díszítés" kedvéért nem célszerű mellékleteket alkalmazni, ez nem emeli a szakdolgozat színvonalát. Mellékletek jegyzetei Mind a Mellékletben, mind a szövegben szereplő mindenfajta ábrának, fényképnek, diagramnak, táblázatnak stb. meg kell adni a pontos forráshelyét. Ez történhet a Jegyzet fejezetben, az ábra, diagram stb. alatt közvetlenül. Megfelelő jelöléssel, számozással egyértelművé kell tenni, hogy melyik ábráról, diagramról stb. van szó. A szakdolgozatban alkalmazott ábrákhoz a forrást pontosan meg kell jelölni a következő minta szerint:... sz. ábra: A népszaporulat alakulása az időszámítás kezdetétől 2000-ig Mellékletek listája Ha a téma és az alkalmazott mellékletek nagy száma megkívánja, akkor a könnyebb áttekinthetőség kedvéért célszerű azokról egy listát készíteni és a szakdolgozat végére lefűzni. Ezt természetesen a tartalomjegyzékben is fel kell tüntetni. 6

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA

1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA 1 BGF PSZFK ZALAEGERSZEGI INTÉZETE ÚTMUTATÁS ÉS KÖVETELMÉNYEK SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁHOZ Kereskedelmi Szakmenedzser Szak végzős hallgatói számára A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI

DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI DISSZERTÁCIÓ FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. A disszertáció fő részei 1. Külső borító 2. Címlap román nyelven 3. Címlap magyar nyelven 4. Tartalomjegyzék (a fejezetcímek oldalszámaival) 5. Főszöveg bevezetés fejezetek

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket.

A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket. 1. A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket. 1.1. A szakdolgozat formai

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

A szakdolgozat és diplomamunka készítésének szabályai PTE TTK Földrajzi Intézet Földtudomány, BSc 2013

A szakdolgozat és diplomamunka készítésének szabályai PTE TTK Földrajzi Intézet Földtudomány, BSc 2013 A szakdolgozat és diplomamunka készítésének szabályai PTE TTK Földrajzi Intézet Földtudomány, BSc 2013 1. A szakdolgozat/diplomamunka készítésének feltételei A szakdolgozat és diplomamunka elkészítésével

Részletesebben

1956 Magyarország címmel

1956 Magyarország címmel A Honvéd Vezérkar főnök-helyettes, Pintér Lajos tiszteletbeli főkonzul és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnoka pályázatot ír ki a honvédtiszt-jelöltek részére 1956 Magyarország címmel A pályázat

Részletesebben

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI

A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAI 1. A záródolgozat

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? ÓBUDAI EGYETEM KGK HTTP://TIG.KGK.UNI-OBUDA.HU/TDK MIÉRT ÍRJ TDK-T? Hasznos tapasztalatokat szerzel! Kiélheted a kreativitásod! Továbbvihető szakdolgozatnak! Kapcsolatokat

Részletesebben

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév

A szakdolgozat készítés eljárásrendje. IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam. 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozat készítés eljárásrendje IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER KÉPZÉS II. évfolyam 2011/2012. tanév I-II. félév A szakdolgozattal kapcsolatos feladatok és azok időbeli ütemezése (határidők): Szakdolgozati

Részletesebben

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Jelen szabályozás célja, hogy meghatározza azokat az előírásokat és elveket, amelyeket

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon

Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon Útmutató a szakdolgozatok elkészítéséhez a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon 1. A szakdolgozatokkal kapcsolatos általános tudnivalók Az csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon folytatott tanulmányokat

Részletesebben

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek

9. Képaláírás, kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek , kereszthivatkozás, tárgymutató és jegyzékek Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerző engedélye

Részletesebben

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS RENDJE A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARON. Dékáni utasítás Oldal: 1/11.

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS RENDJE A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARON. Dékáni utasítás Oldal: 1/11. Dékáni utasítás Oldal: 1/11. Kiadás Fejezet száma Változás tárgya Kiadás dátuma 00. Kiadás 2012. 02. 01. A szakdolgozat (diplomadolgozat) témájának kiválasztása 1. (1) A tanszékek/intézetek témajavaslataikat

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Útmutató a szakdolgozatok megírásához

Útmutató a szakdolgozatok megírásához SZTE JGYPK Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak Honlap: www.jgypk.u-szeged.hu/stilus E-mail: stilus@jgypk.u-szeged.hu Útmutató a szakdolgozatok megírásához Tisztelt Hallgatók! Az alábbi tájékoztató

Részletesebben

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati útmutató Szakdolgozati útmutató A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. A szakdolgozat készítésével

Részletesebben

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása

A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása A turizmus-vendéglátás BA szak szakdolgozati szabályozása 1. Az oklevél kiadásának feltétele, szakdolgozat készítése és sikeres megvédése 1.1. A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell

Részletesebben

Közlési feltételek. A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat.

Közlési feltételek. A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat. Közlési feltételek Kedves Szerzőink! A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat. Az Eredeti közlemények című rovatba leadott tanulmányok gyors megjelentetése érdekében

Részletesebben

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi

Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi Ú t m u t a t ó a z a n y a g o k l e a d á s á h o z é s formázásukhoz Megjegyzés: A Kelet c. folyóirat a Chicago Manual of Style, 16th Edition-t veszi alapul (továbbiakban CMS ); minden olyan kérdésben

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési

Részletesebben

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását.

2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben a XXXIV. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrárműszaki Bizottság Tisztelt Cím! Kedves Kolléga! Értesítem, hogy az MTA Agrárműszaki Bizottsága 2010. február 2-án rendezi meg szokásos évi-, sorrendben

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a szakdolgozattal kapcsolatban Társadalomtudományi, Felnőttképzési és Közművelődési Intézeti Tanszék

Tartalmi és formai követelmények a szakdolgozattal kapcsolatban Társadalomtudományi, Felnőttképzési és Közművelődési Intézeti Tanszék Tartalmi és formai követelmények a szakdolgozattal kapcsolatban Társadalomtudományi, Felnőttképzési és Közművelődési Intézeti Tanszék Védésre csak az a szakdolgozat bocsátható, melyet szerzője határidőre

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ. DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET TÁJÉKOZTATÓ A DIPLOMA- illetve SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ a - Emberi Erőforrás BA szak - Kommunikáció és Médiatudomány

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Hegedűs Csaba. című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolára benyújtott doktori disszertációjáról

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Hegedűs Csaba. című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolára benyújtott doktori disszertációjáról OPPONENSI VÉLEMÉNY Hegedűs Csaba Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésben a mérési bizonytalanság figyelembevételével című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA

SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKMAI GYAKORLATI SZABÁLYZAT A BIOLÓGIA, FIZIKA, FÖLDRAJZ, KÉMIA, KÖRNYEZETTTAN, MATEMATIKA (( (BSC) ALAPKÉPZÉSHEZ SZOMBATHELY 2010 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2012/2013. tanév I. félév A TANTÁRGY Kódja: LBG_TV106G5 Megnevezése: SZÁLLÁSADÁS, SZÁLLODAI ISMERETEK Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Tanóra: 16 A tantárgy kreditértéke: 5

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére

Kitöltési Útmutató. IKSZT címbirtokos szervezetek részére Kitöltési Útmutató IKSZT címbirtokos szervezetek részére az IKSZT szolgáltatási és programterv, valamint program-nyilvántartás vezetését segítő űrlap kitöltéséhez Budapest, 2011. november 8. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA Magyar Pszichológiai Szemle Szerzői instrukció AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA A Magyar Pszichológiai Szemle olyan cikkeket fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel

Részletesebben

Szakmai dolgozat követelményei. Társasházkezelő Szakképesítés OKJ 52 814 01 0000 00 00

Szakmai dolgozat követelményei. Társasházkezelő Szakképesítés OKJ 52 814 01 0000 00 00 Szakmai dolgozat követelményei Társasházkezelő Szakképesítés OKJ 52 814 01 0000 00 00 1 1. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról. Szerkesztési szabályok

IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról. Szerkesztési szabályok IN MEDIAS RES Folyóirat a sajtószabadságról és a médiaszabályozásról Szerkesztési szabályok A törzsszöveg Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközzel, nullás térközzel, sorkizárva

Részletesebben

V. A SZAKDOLGOZAT 37.

V. A SZAKDOLGOZAT 37. V. A SZAKDOLGOZAT 37. (1) A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. (2) A szakdolgozat a szakképzettségnek

Részletesebben

Tanszéki Általános Formai Követelmények

Tanszéki Általános Formai Követelmények BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanszéki Általános Formai Követelmények (Érvényes: 2014. szeptember 1-től) 1. A tervezési feladat rajzaira vonatkozó

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DUNAÚJVÁROSI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM OM 030180 BESZÁMOLÓ 2012-2015. Gipsz Jakab 11. B 2015. május 28.

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DUNAÚJVÁROSI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM OM 030180 BESZÁMOLÓ 2012-2015. Gipsz Jakab 11. B 2015. május 28. ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DUNAÚJVÁROSI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM OM 030180 BESZÁMOLÓ 2012-2015 Gipsz Jakab 11. B 2015. május 28. KEDVES 11. B-SEK! A BESZÁMOLÓ TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beszámolónak

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Cím: 7400

Részletesebben

Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai. 2/2007. sz. szabályzat

Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai. 2/2007. sz. szabályzat Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Követelmények (SZMK) alaki és szerkesztési előírásai 2/2007. sz. szabályzat Jóváhagyta a Szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság

Részletesebben

Portfólió AG és GR osztályoknak:

Portfólió AG és GR osztályoknak: Portfólió AG és GR osztályoknak: Nyomtatott Portfolió leadása 2015.04.29. Kedd 19:00! Portfólió fizikai és technikai paraméterei: - minimum 40 oldal - minimum méret 210 210 mm-es négyzet, maximum A4 méret

Részletesebben

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása

Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása Szervezet/vállalkozás eddigi tevékenységének bemutatása A szervezet/vállalkozás neve: A szervezet/vállalkozás székhelye: A szervezet/vállalkozás adószáma: 1. Szervezet /vállalkozás megalakulásának körülményei:

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Munka munkanélküliség munkavállalás

Munka munkanélküliség munkavállalás Szerzők figyelmébe! Munka munkanélküliség munkavállalás A Néprajzi Látóhatár egy negyedévente megjelenő néprajzi, antropológiai, társadalomtudományi folyóirat, amelynek 2014-ben megjelenő 3. számához szerzőket

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6)

PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ. (számítógépes gyakorlat 6) PUBLIKÁCIÓ & PREZENTÁCIÓ (számítógépes gyakorlat 6) építészlabor bevezető kurzus neve gesztor intézet építészeti intézet szak/képzés/tagozat építész/ba/nappali előadás/gyakorlat/labor (heti) 0/2/0 helye

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

Előadás készítés. Szentesi Péter 2010

Előadás készítés. Szentesi Péter 2010 Előadás készítés Szentesi Péter 2010 Mire használható? Előadás készítés Előadás segédlet készítés Emlékeztető az előadó számára Kiadvány készítés Prezentáció készítés kezdése A PowerPoint indítás Válasszunk

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Intézményi Szakmai és Tudományos Űrlapja

Pécsi Tudományegyetem Intézményi Szakmai és Tudományos Űrlapja Pécsi Tudományegyetem Intézményi Szakmai és Tudományos Űrlapja A KARI DIÁKJUTTATÁSI ÉS KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁG TÖLTI KI Iktatási szám: Bírálást végző DJKB tag neve: TTK DJKB/ /16/2014 Pontszám: A KARI DIÁKJUTTATÁSI

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT

A Szolnoki Főiskola. 2015. május 29-én. a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A Szolnoki Főiskola 2015. május 29-én a hagyományokat folytatva megrendezi a XXI. NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI DIÁKKONFERENCIÁT A konferenciára várjuk tehetséges főiskolai, egyetemi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ a záródolgozat (portfólió) elkészítéséhez és védéséhez 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Belépő felület https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx Egyszerűsített regisztráció Célja, hogy a már korábban a rendszerbe bekerült szervezetek regisztrációját

Részletesebben

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ Az Útmutató vonatkozik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola BA és főiskolai alapképzéseire I. Szabályzati előírások TVSZ 1. sz. melléklete alapján I. 1. A főiskola hallgatóinak

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) 600 óra szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató 1. Minek a leírása a következő? Aktív hálózati hardver eszközök (pl.: routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Turizmus Bulletin folyóirat Szerzőink figyelmébe

Turizmus Bulletin folyóirat Szerzőink figyelmébe Turizmus Bulletin folyóirat Szerzőink figyelmébe A Magyar Turizmus Zrt. gondozásában 1997 óta, negyedéves rendszerességgel megjelenő szakmai és tudományos folyóirat célja, hogy a megjelenő tanulmányokkal,

Részletesebben

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére. Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Iktatási szám:.. Polgármesteri Ösztöndíj Pályázati Űrlap szakiskolai és szakközépiskolai tanulók részére Személyes leadási határidő: Postára adási határidő: Postázási cím: Hallgatói adatok Minden sor kitöltése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek PC-Kismester XIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály Országos Pc-Kismester Verseny második forduló feladatai! Beküldési határidő: 2010. 02. 19. A válaszokat CD lemezen kérjük

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

2006. január 24-25-én 30. alkalommal rendezi meg a Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását.

2006. január 24-25-én 30. alkalommal rendezi meg a Kutatási és Fejlesztési Tanácskozását. Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya Agrár-Műszaki Bizottság Tisztelt Cím! Kedves Kolléga! Értesítem, hogy az MTA Agrár-Műszaki Bizottsága 2006. január 24-25-én 30. alkalommal rendezi meg

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül:

1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: A pályázatok benyújtásának folyamata: 1. Regisztráció: A pályázni szándékozó vállalkozásoknak első körben regisztrálniuk szükséges magukat az alábbi portálon keresztül: www.energiatudatossag.mvmp.hu A

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22.

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22. PC-Kismester XVII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 7 5-8. osztály PC-Kismester verseny második forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. február 22. Informatikai alapismeretek 1. Egy

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Általános magyarázat Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású személyek

Részletesebben