TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben"

Átírás

1 . 0

2 PROJEKTTERV (MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV) Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben PÁLYÁZAT Népegészségügyi, Mentális egészségfejlesztés szolgáltatásaihoz Írta és szerkesztette: Moravcsik-Kornyicki Ágota (okleveles népegészségügyi szakember, egészségfejlesztő) Konzultánsok: Kovács Sándorné (projektgazda) Sándor Anikó (projekt asszisztens) Veres Ágnes (projektmenedzser) Továbbá a komponensekben résztvevő külön fejezetben bemutatott minden szakember Jóváhagyta: Kovács Sándorné Jóváhagyás ideje: 204. január 0.

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 3 ÖSSZEGZÉS...4. FEJEZET: A HELYI INTERVENCIÓK SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA A TERÜLETI LEHATÁROLÁS ELLÁTANDÓ NÉPESSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉNYEZŐK A LAKOSSÁG ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA A LAKOSSÁG MENTÁLIS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA A PROBLÉMAFA, CÉLFA A KISTÉRSÉGI INTERVENCIÓKHOZ SZÜKSÉGESSÉGES ERŐFORRÁSOK, SZÍNTEREK FEJEZET: PROGRAMOK ÉS A SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA A KISTÉRSÉGI PROGRAM STRATÉGIAI CÉLJA A TERVEZETT INTERVENCIÓK RÉSZLETEZÉSE (BEAVATKOZÁSI STRATÉGIA) A PROGRAMOK HUMÁNERŐFORRÁSA, SZAKEMBEREI FEJEZET: BELSŐ ÉS KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS CÉLCSOPORTOK KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓS CÉLCSOPORTOK FEJEZET: FOLYAMATOS ÉRTÉKELÉS, MONITOROZÁS, VISSZACSATOLÁS FEJEZET: MELLÉKLET: POJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK RÉSZLETES KIDOLGOZÁSA, FELELŐSÖK MEGNEVEZÉSE, ÜTEMEZÉSE

4 ELŐSZÓ 948-as megalakulásakor a World Health Organization (továbbiakban: WHO) azaz az Egészségügyi Világ Szervezet (továbbiakban: EVSZ) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya". Az akkori és azóta is használt egészség definíció jó alapot képezett a betegség központú megközelítéstől való elrugaszkodáshoz. A fogalom azóta tovább bővült, hiszen tudjuk, hogy a teljes testi, lelki és szociális jóllét együttes megléte a mai társadalmakban nehezen teljesíthető. Marc Lalonde kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter 974-ben közreadott egy kiadványt, mely összegezte, hogy a környezet (strukturális megközelítés) és az emberi magatartás (életmód megközelítés) jobbítása a megbetegedés és idő előtti halálozás jelentős csökkenését eredményezné. Az 978-as Alma-Atai Nyilatkozat óta pedig tudjuk, hogy a társadalom egészségproblémáira egészségfejlesztési, betegségmegelőzési, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával valamint a megelőző tevékenységek erősítésével (tájékoztatással) kell válaszolni a jobbítás célját szem előtt tartva. Számos kutatás bizonyítja mindezidáig, hogy a magyar lakosság egészségi állapota kedvezőtlenül alakult, lemaradásunk - a legfontosabb egészségügyi mutatókat tekintve- (születéskor várható átlagos élettartam, korai halálozás, mortalitás, morbiditás) más európai országhoz képest számottevő és jelentős országon belüli egészség egyenlőtlenségek is mutatkoznak. A lakosság népegészségügyi mutatói mellett az egészségmagatartás mutatói, azaz a mentális betegségek prevalenciája egyértelműen mutatják, hogy az intervenciók tervezése és lefolytatása elengedhetetlen az egészségi állapot javítása érdekében. A XXI. század egészség-gazdaságtani tanulmányai pedig további bizonyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a lakosság egészségi állapotának javulása nem pusztán következménye egy ország társadalmi gazdasági fejlődésének, de elengedhetetlen feltétele is. A TÁMOP-6..2/LHH/-A számú Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben program egy olyan komplex intervencióval szolgál, melynek központi célja a kistérség lakosságának egészségi állapot javulása és az egészségi állapotban megmutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése elsősorban a mentális egészségre épülő beavatkozási területeket megcélozva. A Program által tervezett tevékenységeknek mind a folyamat mind a kimenet szintjén jól szabályozottnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük és igazolhatóan az életminőség javulását kell elérniük éppen ezért a Működési Kézikönyv, - mely a programban résztvevő szakemberek számára készült- hozzájárul, hogy összefoglalja és átláthatóbbá tegye a program keretében megvalósuló népegészségügyi szolgáltatásokat, kiindulási pontokat, tevékenységeket, elérendő célokat. Éppen ezért a kézikönyv kitér az kistérségben élők program előtt fellelhető adatokra épülő egészségi állapot összefoglalására, az intervenciós területekre, módszerekre, a szolgáltatásokat nyújtó team összetételére, a népegészségügyi szolgáltatások céljaira. A Kézikönyv használatának célja, hogy segítséget nyújtson a szakemberek számára az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési tevékenységek interaktív, minden szintre kiterjedő. 3

5 tervezéséhez és végrehajtásához, továbbá támogatást nyújt a rendelkezésre álló erőforrások közös használatához, a tapasztalatok megosztásának lehetőségéhez. ÖSSZEGZÉS A 2009-ben elkészített a magyar lakosságra reprezentatív országos egészségfelmérésből kiderül (továbbiakban: ELEF 2009), hogy a lakosság több mint 4 %-a rossznak vagy nagyon rossznak véli saját egészségi állapotát. 75,6 %-uk viszont helyesen úgy gondolja, sokat tehet saját egészségi állapotának javítása érdekében, ennek ellenére szembetűnő, hogy mégis a lakosság több mint fele túlsúlyos, vagy elhízott, alkalomszerűen vagy rendszeresen dohányzik 33%. A mátészalkai az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérsége, ahol a rossz gazdasági, megélhetési viszonyok a lakosság körében felerősítik az egészségügyi és mentális problémákat, mely visszahat a helyi munkaerőkínálat mennyiségére és minőségére egyaránt. Ennek a tendenciának a megállítása, illetve a tendencia további romlásának megfékezése érdekében fontos a térségben a hátrányos helyzetűeknek (azon belül is a pszichiátriai és szenvedélybetegeknek, a pszichiátriai problémákkal küzdőknek, a veszélyeztetetteknek, stb.) nyújtott speciális szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, prevenciós programok, valamint a munka világába való re-integrálásuk elősegítése, melyek együttes módon járulhatnak hozzá életminőségük javításához. A tapasztalat azt mutatja, hogyha az olyan problémákkal, mint pl. a depresszió vagy a szorongás, nem foglalkoznak időben és megfelelően, akkor azok súlyosabbá válhatnak, az abúzus különféle típusait eredményezhetik (pl. szenvedélybetegségek: alkohol-, kábítószerfüggőség), amik a későbbiekben további súlyos egészségi problémákat generálhatnak, így létrehozva egy öngerjesztő folyamatot. A projekt éppen ezért olyan kezdeményezéseket kíván tenni, amelyek képesek megszakítani ezt a fajta negatív hatású, öngerjesztő folyamatot. A Működési Kézikönyvben részletesen bemutatásra kerülő új szolgáltatások az alábbiak: I. Egészségfórum, partnerségi csoport létrehozása és működtetése II. Egészségterv elkészítése III. 4 szakmai komponens megvalósítása. Közösségi pszichiátriai ellátás négy keréken : A pszichiátriai problémákkal, betegségekkel küzdő emberek megfelelő szakmai segítségnyújtásához (tanácsadás-jellegű támogatást) való közvetlen hozzáférés biztosítása. 2. Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések: A program figyelemfelkeltéssel és nagyszabású rendezvényekkel kívánja elérni, hogy megelőzhető legyen a szenvedélybetegségek kialakulása. (6 településen, 6 nagyszabású rendezvény, 6 szakember vezetésével, 6 szenvedélybetegségre helyezve a hangsúlyt). 3. Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja: Prevenciós célú, felvilágosító, tájékoztató jellegű tevékenységek. (Mentális Ifjúsági Klubok kialakítása, Mentális Polgárőr Irodák kialakítása, pedagógusokkal való egyeztetések, megbeszélések). 4. A munka világában való megmaradást, a munkába való visszatérést segítő kezdeményezések: A munka világába való visszatéréshez és a munka világában való helytálláshoz segítő programok 4

6 megvalósítása (tréningek, tanácsadások, közösségi programok, klubok szervezése). A Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben Program keretében megvalósítani kívánt beavatkozási tevékenységek céljai összhangban állnak az Ottawai Karta, mint az egészségfejlesztés alapdokumentumában megfogalmazott cél területekkel, melyek a következőek: kapcsolatot kíván kiépíteni a helyi munkaerőpiaccal annak érdekében, hogy a pszichiátriai problémájukat megoldó illetve a szenvedélybetegségükből kigyógyult személyek nagyobb lehetőséget kapjanak a munka világába való visszatéréshez. Egészséget szolgáló közpolitika, Kedvező környezet kialakítása, A közösségi tevékenységek erősítése, Az egyéni képességek fejlesztése, Az egészségügyi ellátás átszervezése. A Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben Program keretében megvalósítani kívánt beavatkozási tevékenységek céljai összhangban állnak Semmelweis Tervben a lakossági egészségi állapotának javítása érdekében megfogalmazott legfontosabb célokkal: A program lehetőségét kíván teremteni, hogy a pszichiátriai problémákkal, betegségekkel küzdő emberek megfelelő szakmai segítséget kapjanak. különféle stratégiákat és intézkedéseket kíván kipróbálni annak érdekében, hogy még idejében megelőzhető legyen a szenvedélybetegségek kialakulása. olyanfajta prevenciós célú és felvilágosító, tájékoztató jellegű intézkedéseket kíván tenni, melynek keretében azoknak a 7 8 éves fiataloknak kíván segítséget nyújtani, akiknek családjában egy vagy több személy küzd valamilyen pszichiátriai problémával vagy szenvedély-betegséggel. egy átfogó prevenciós ismertető anyagot dolgoz ki fiatalok számára többek között a szenvedélybetegségek különféle típusairól, azok következményeiről és a megelőzés és kezelés lehetőségeiről és módjairól. 5

7 . FEJEZET: A HELYI INTERVENCIÓK SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA.. A TERÜLETI LEHATÁROLÁS A Mátészalkai kistérség Magyarország keleti határszakasza mentén található, az Északalföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az Észak-alföldi régió Magyarország második legnépesebb régiója, több mint másfél millió lakossal, területe km 2. A kistérségnek közvetlen határkapcsolata van Romániával (Szatmár megyével). Továbbá határos a Csengeri, a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi, a Baktalórántházai és a Nyírbátori kistérségekkel. A térség északon a Beregi síksággal határos, nyugati része a Nyírséghez, keleti, délkeleti része a szatmári síksághoz tartozik. A térségen belül eltérő adottságokkal rendelkezik a Szamos melléke, amely folyó keletről határolja a vizsgált térséget. A térség délkeleti része Romániával határos, itt helyezkedik el az Ecsedi-láp is..2. ELLÁTANDÓ NÉPESSÉG A kistérség összterülete 624,74 km 2, a megye területének 0,52%-a, az állandó lakónépesség száma fő, (200) népsűrűsége 07,5 fő/km 2. KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI Fülpösdaróc (86), Fábiánháza (35), Géberjén (54), Győrtelek (730), Hodász (3432), Jármi (36), Kántorjánosi (289), Kocsord (2990), Mátészalka (7533), Mérk (2288), Nagydobos (282), Nagyecsed (682), Nyírcsaholy (2322), Nyírkáta (97), Nyírparasznya (000), Nyírmeggyes (2745), Ópályi (3090), Ököritófülpös (89), Őr (500), Papos (873), Rápolt (58), Szamoskér (446), Szamosszeg (2005), Tiborszállás (080), Vaja (372), Vállalj (005). A PROJEKT CÉLCSOPORJA Vastag betűtípussal jelölve a pályázatba bevont településeket olyan családok, ahol egy vagy több személy küzd valamilyen pszichiátriai (vagy azzal határos) problémával, illetve szenvedélybetegséggel; olyan felnőtt (8 év feletti) személyek, akik pszichiátriai betegségük ellenére nem részesülnek kezelésben helyi szinten; olyan 7 8 év közötti gyermekek és fiatalok, akiknek családjában már diagnosztizáltak valamilyen pszichiátriai problémát, betegséget, szenvedélybetegséget; általában véve a 2 8 év közötti gyermekek és fiatalok (mint veszélyeztetett generáció)..3. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉNYEZŐK Összességében a mezőgazdasági vállalkozások munkahelyteremtő képessége alacsony, önmagukban nem képesek a térség gazdaságának növekedését erősíteni. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 7,5 %. A mezőgazdasági területek döntő hányada szántó, s szántóként használt kert (75%), illetve erdő (2,3%). Magas a gyümölcsösök aránya (7,67%), ugyanakkor a térség erdősültsége alacsony, alig haladja meg az országos érték felét. Jellemző a tőkeszegénység, nincs elegendő forrás a fejlesztésekre. Az iparban foglalkoztatottak arány (33,7%) kiemelkedő, mind az országos, mind a megyei és regionális adatokat meghaladják. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya viszonylag alacsony (58,8%). A kistérség szolgáltató szektora fejletlen, részesedése messze elmarad az országos értékektől. A kistérség területén a megyei,%-hoz és az országos 7,7%-hoz képest jóval magasabb munkanélküliségi ráta jellemző, amelyből magas a tartós munkanélküliek aránya. Az aktív korú lakosság csupán 33,88 %-a foglalkoztatott.. 6

8 A foglalkoztatottak aránya legalacsonyabb Mérk (5%), Nyírkáta (4,8%), Fábiánháza (3%), Kántorjánosi (2,4%) és Rápolt (9,5%) esetében, de a legtöbb településen 20-25% körül alakul. A 4,95%-os munkanélküliségi, és 5,54%-os tartós munkanélküliségi arány igen magasnak mondható, összevetve a megyei 9,8%-kal, a regionális 8,3%-kal vagy az országos 5,5%-kal. A népesség gazdasági aktivitását nemek szerinti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy nagy területi különbségek e tekintetben nincsenek sem a kistérségek közt, sem a Mátészalkai kistérség települései közt. Általános tendencia, hogy a férfiaknak a foglalkoztatás esetében 4-0%-kal, míg a munkanélküliség esetében 2-7%-kal magasabb a részesedési arányuk, mint a nőknek. A nők aránya viszont az inaktív keresők (GYES, GYED, illetve az időskori nőtöbblet következtében a nyugdíjasok) körében lényegesen (-4%-kal) magasabb, mint a férfiak ugyanezen részesedése. A kistérség 26 településéből csak 3 olyan van, ahol az önkormányzaton kívül más munkáltató is jelen van. Mátészalka modernizációs sziget, a többi település viszont hasonló jellemzőket mutat, mint a többi határ menti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település. Legjelentősebb munkaadók a térségben pl. a Carl Zeiss Kft., Hoya Rt., Flabeg Automotive Kft., MOM Rt., Parmen Rt., Nagyecsed és Vidéke takarékszövetkezet, Friesland Rt., Öcsi Hús Rt., Nobilis Rt., Mantar Kft., stb.. A két legnagyobb ipari foglalkoztató a Carl Zeiss Kft. (900 fő) és a MOM Vízméréstechnikai Kft. (270 fő). Foglalkoztatás terén kiemelkedő szereppel bír Mátészalka Város Önkormányzata által fenntartott Területi Kórház, amely 82 orvost, 427 egészségügyi szakdolgozót, és 286 gazdasági műszaki ellátást biztosító kisegítő, és az üzemvitel területén dolgozó munkatársat foglalkoztat. A lakosság iskolai végzettségét illetően a Mátészalkai kistérség értékei kedvezőtlenebbek a megyei átlagnál, mind az általános, mind a középiskolai, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli arányát tekintve (Ráadásul a megyei átlag egyes adatok tekintetében jelentősen elmarad az országos átlagtól is.). A 8-X éves, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya 25,2%. A kistérség társadalmi viszonyainak vizsgálatához fontos megjegyezni, hogy a mátészalkai kistérségben a roma kisebbség részaránya 7,3%, ami a 3. legmagasabb érték a megyében. A kistérség roma lakosságának mintegy ötöde Nagyecseden él, arányuk jelentős Rápolt, Ópályi, Nagydobos, Hodász, Nyírcsaholy, Győrtelek, Kántorjánosi, Nyírkáta településeken. A primer kutatás alapján a hivatalos statisztikáknál jóval magasabb a roma lakosság száma, egyes településeken akár a lakosság 30%-át is eléri a romák aránya, sőt olyan település is van, ahol a lakosságnak körülbelül a fele roma. Az óvodás és általános iskolás korosztály viszonylatában a 60-70%-ot is elérheti a roma gyerekek aránya. A cigányságot alacsony iskolai végzettségéből kifolyólag - sokkal nagyobb mértékben sújtja a munkanélküliség, körükben magasabb az inaktívak aránya. Egyes településeken rohamosan növekvő számuk, valamint a problémák kezelésében való részvételük minősége a térség helyzetét és esélyeit jelentősen befolyásolja..4. A LAKOSSÁG ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK A Mátészalkai kistérségben élő lakosság korösszetétele a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeihez hasonlóan kedvezőbb összetételű, mint az országos, különösen a fiatal korosztályok arányának tekintetében ezt mutatja az úgynevezett fiatalodási index, vagyis 0-4/60-X éves népesség aránya 2,3%. A kistérség fiatal népességének (0-9 év között) nagyobb aránya mellett jellemző még, hogy a évesek aránya jelentősen magasabb az országos megoszláshoz képest. Jóval 7

9 alacsonyabb viszont a népesség aránya a kistérségben a és az év közötti, illetve a 80 év feletti korosztályok tekintetében. Ezek szimmetrikusan jelentkeznek férfi-női oldalon egyaránt. MORTALITÁS, MORBIDITÁS Az egészségi állapot alakulásában az egyes tényezők súlya nem azonos. Általában elfogadott, hogy a genetikai tényezők 5-30 %-ban, az egészségügyi ellátás 0-5 %-ban határozzák meg az egészségi állapotot, a fennmaradó 55-75%-ért a társadalmi gazdasági tényezőkkel és az iskolázottsággal szoros összefüggést mutató életmódbeli tényezők a felelősek. Észak-Alföld lakosságának egészségi állapota az egyik legkedvezőtlenebb az országban, hiszen csaknem minden vizsgált mutató tekintetében (születéskor várható átlagos élettartam, halálozások száma, öngyilkosságok száma, tbc-s betegek aránya) az utolsók között áll a régiók között. Szabolcs- Szatmár-Bereg megye rendelkezik a régiót alkotó három megye közül a legrosszabb egészségügyi mutatókkal. A daganatos megbetegedések, keringési rendszer betegségei, légzőszervi megbetegedések, emésztőrendszer megbetegedései és a baleseti arány egyaránt itt a legmagasabb a három megye közül. Az Északalföldi régióban a születéskor várható átlagos élettartam 2002-ben a nőknél a legalacsonyabb (75,94 év), a férfiaknál pedig a második legalacsonyabb (67,32 év) volt az országban (az országos átlag a nőknél 76,56 év, a férfiaknál 68,26 év volt). A régiómegyéi közül mind a férfiak, mind a nők esetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb a várható élettartam (66,43, illetve 75,65 év) és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb ez az érték (68,03, illetve 76,38 év). Ennek vélhetően egyik oka az, hogy Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében él a régió roma lakosságának több mint 50 százaléka, akiknek különböző kutatások szerint az átlagos várható legmagasabb életkora kb. 0 évvel alacsonyabb, mint a többségi társadalomhoz tartozóké. Az öngyilkosságok száma csak Közép Magyarországon volt több ben, mint az Észak-Alföldön. A régióban az halálozásra jutó öngyilkosságok aránya 36,7 fő volt, mely jelentősen meghaladta a 28 fős országos átlagot. Bár a magas munkanélküliség, a lemaradó kistérségek nagyobb aránya és az ezzel járó hátrányok miatt azt gondolhatnánk, hogy az öngyilkosságok száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legtöbb, mégis az adatok azt mutatják, hogy a szándékos önártalmak száma itt volt a legalacsonyabb (54 fő) és Hajdú-Bihar megyében a legtöbb (230 fő). Nemenként megvizsgálva az öngyilkosságok számát meg állapítható, hogy a többi régióhoz hasonlóan az Észak-Alföldön is a férfiak által elkövetett öngyilkosságok száma (433 fő) lényegesen meghaladta a nők által elkövetett öngyilkosságok mértékét (27 fő). Az általános halálozás tekintetében mind a férfiak, mind a nők vonatkozásában a 2 kistérség közül a Mátészalkai Kistérség rendelkezik a legrosszabb mutatóval. A férfiak esetében szignifikánsan magasabb halálozási többletet jelent az országoshoz viszonyítva. A nők esetében is sokkal rosszabb az általános halálozás mutatója, mint az országos. A daganatok miatti halálozás tekintetében a Mátészalkai kistérség férfi lakossága körében jelentkező országoshoz viszonyított halálozási többlet nem szignifikáns. Míg nők esetében a második legrosszabb a helyzet az Észak-alföldi régióban, ám így sem sokkal haladja meg az országos átlagot. A keringési rendszer betegségei miatti halálozás tekintetében az országoshoz viszonyítva mind a férfiak, mind a nők tekintetében halálozási többlet jelentkezik a kistérségben. A férfiak és a nők esetében is a Mátészalkai kistérségben a legmagasabb ez a szám az országban. Összességében a Mátészalkai kistérség rendkívül rossz egészségi mutatókkal rendelkezik országos és regionális szinten egyaránt..5. A LAKOSSÁG MENTÁLIS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA Az öngyilkosságok száma csak Közép- Magyarországon volt több 2002-ben, mint az Észak- 8

10 Alföldön. A régióban az halálozásra jutó öngyilkosságok aránya 36,7 fő volt, mely jelentősen meghaladta a 28 fős országos átlagot. Bár a magas munkanélküliség, a lemaradó kistérségek nagyobb aránya és az ezzel járó hátrányok miatt azt gondolhatnánk, hogy az öngyilkosságok száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legtöbb, mégis az adatok azt mutatják, hogy a szándékos önártalmak száma itt volt a legalacsonyabb (54 fő) és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb (230 fő). Nemenként megvizsgálva az öngyilkosságok számát megállapítható, hogy a többi régióhoz hasonlóan az Észak-Alföldön is a férfiak által elkövetett öngyilkosságok száma (433 fő) lényegesen meghaladta a nők által elkövetett öngyilkosságok mértékét (27 fő)..6. A PROBLÉMAFA, CÉLFA Azonnali beavatkozást igénylők: EGYÉNI SZINTEN A számadatokból megállapítható, hogy magas az emelkedett vérnyomásban, a szívbetegségben és a mozgásszervi betegségekben szenvedők aránya. Az adatok figyelmeztetőek, hiszen az életmód és szemléletváltozással a rizikófaktorok kiküszöbölhetőek. Ezek a rizikófaktorok: mozgásszegény életmód, nagy mennyiségű zsíros ételek fogyasztása, stressz, túlzott alkoholfogyasztás, elhízás, egyoldalú megterhelő fizikai munka, dohányzás. KÖZÖSSÉGI SZINTEN (ISKOLA) Az egészséget károsító stressz jelen van a 6-4 éves korú gyerekek életében. Ezzel indokolható, hogy a mai fiatalok kevésbé egészségesek, mint az előző generáció. Az iskolában az egészségnevelés nagyobb szerepet kell, hogy kapjon. Gyermekek szellemi fejlődésének alapja testi és pszichés egészségük. Az iskola környezete nem felel meg a gyermekek kulturált mozgásigényének kielégítésére. A gyerekek foglalkoztatása a tanév végével befejeződik, így szükséges további programokat, klubszerű foglalkozásokat, szervezett sportfoglalkozásokat nyújtani számukra. Szükséges a helyes irány kijelölése számukra. Biztosítani kell az egészséges életmódhoz szükséges tudás megszerzésének lehetőségét, hogy cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakulását elősegíthessük. KÖZÖSSÉGI SZINTEN (LAKOSSÁG, TELEPÜLÉSEK, MUNKAHELYEK) A lakosok egészségtudatos-környezettudatos magatartása nem megfelelő. Hiányzik az egészséges életmódhoz szükséges tudás, a készségek megszerzésének támogatása az élet különböző színterein. KOMPLEX, NAGY VOLUMENŰ, ÁGAZATOT ÉRINTŐ PROBLÉMÁK. A tanulók tantárgyi keretek között nem találkoznak egészségvédelemmel. 2. Az egészséges életmódra neveléshez hiányosak a tárgyi eszközök. 3. Igen magas azon családok száma, amelyek önhibájukon kívül, vagy önhibájukból adódóan életvezetési mentálhigiénés problémákkal és szociális gondokkal küzdenek. Ezeknek a problémáknak a fő okai a munkanélküliség, alacsony iskolázottság rossz lakáskörülmények, alkoholizálás, dohányzás és a szakképzetlen munkavégzéssel járó alacsony bérezés, a gyermek problémáira való érzéketlenség mind feszültséget okoz a családokban. A veszélyeztetett családban élő gyermekeknek igen kevés az esélyük, hogy kitörjenek az őt körülvevő depresszióból, előttük példaként álló devianciából segítség nélkül. 4. Cigány kisebbség problémája, az alacsony iskolázottságból fakad, így ez a népréteg alulképzettségük miatt a munkaerőpiacra nem tud bekerülni. Ezért a társadalom perifériáján 9

11 kénytelenek élni. A megbetegedésük hátterében a káros szenvedélyek (alkohol, dohányzás) egészségtelen és rendszertelen táplálkozás áll. JÓ STRATÉGIÁVAL HELYBEN MEGOLDHATÓ PROBLÉMÁK, AKÁR KISEBB, AKÁR NAGYOBB FORRÁS IGÉNNEL. Közösségi összefogás az egészségfejlesztési területen alacsony. 2. Kevés az információáramlás az egészségfejlesztés területén. 3. Kevés egészségvédelemmel kapcsolatos program a térségben. 4. Komoly probléma a lakosság mozgásszegény életmódja, szenvedélybetegségek magas prevalenciája..7. A KISTÉRSÉGI INTERVENCIÓKHOZ SZÜKSÉGESSÉGES ERŐFORRÁSOK, SZÍNTEREK SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK - belső és külső szakemberek az egészségmegőrző és szemléletváltó programok megvalósításához. Az egyesület belső munkatársain felül szükséges a megfelelő számú külső szakértők bevonása: orvosok, ápolók, egészségfejlesztési szakemberek, mentálhigiénés szakemberek, marketing szakértők, pénzügyi szakemberek. - pénzügyi forrás a programok, feladatok ellátásához (pályázatok útján, szervezetek saját forrásai által) BEAVATKOZÁSI SZÍNTEREK A problémák kezelhetőségének mértéke viszonylag magas, ennek érdekében a projekt keretében több színteret is megcéloz az Egyesület, annak érdekében, hogy a kitűzött célokat minél szélesebb körben érvényesíteni tudja.. A Tanácsadó Irodákkal egyrészt azok a személyek, akik a problémáikkal nem tudnak kihez fordulni, vagy nem tudják senkivel sem megosztani, másrészt, akik nem tudják, hogy milyen irányba induljanak el a problémáikkal. A Tanácsadó Irodákban tevékenykedő szakemberek segítenek, tanácsokat adnak, és ha kell a megfelelő intézmény felé irányítják a pácienst. Amennyiben szükséges kapcsolatfelvételt, időpontfoglalást intéznek a kliensnek a megfelelő szakrendelőben. 2. A Mentális Road-Show keretében az Egyesület a teljes kistérség lakosságát megcélozta, hiszen olyan programok kerülnek megrendezésre, ahol a gyermekektől az idős korosztályig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő programot. 3. A Mentális Polgárőr Irodák és a Mentális Ifjúsági Klubok kialakításával a fiatalok elérése a cél. 4. A munkahelyeken megvalósuló programok pedig a dolgozók lelki és testi egészségének megőrzésére fókuszálnak. A problémák megfelelő szintű kezelése érdekében a projektbe külső szakértők is bevonásra kerülnek. 0

12 2. FEJEZET: PROGRAMOK ÉS A SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA 2.. A KISTÉRSÉGI PROGRAM STRATÉGIAI CÉLJA Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. Az egészségfejlesztés célja, hogy az egyének, közösségek képessé váljanak az egészség feletti kontroll megszerzésére annak érdekében, hogy javuljon az egészségi állapotuk és az életminőségük. A közösségi színtér az egészségfejlesztés fontos célterülete és egyúttal kiemelkedő jelentőségű szereplője. KÖZVETLEN CÉLOK. Egészségfórum, partnerségi csoport létrehozása és működtetése 2. Egészségterv elkészítése 3. Négy szakmai komponens megvalósítása RÖVID TÁVÚ CÉLOK. Alakuljon ki a lakosságban az egészséges életmód igénye. 2. Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat, módszereket. 3. Lássák meg az egészség és a környezet összefüggéseit. 4. Ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat. 5. legyenek képesek az egészségi problémák megelőzésére, mérséklésére. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK. Az életminőség javítása a kistérségben. Javuljon a közösségben élő emberek életminősége és egészségi állapota. 2. Egészségtudatos magatartás kialakítása. 3. Helyi közösségi szereplők további együttműködésének támogatása, erősítése. A programok tervezése és megvalósítása során olyan gyakorlat alakuljon ki, amely: - a közösség tagjainak a folyamatba való bevonását, a beleszólás és az aktív közreműködés lehetőségét biztosítja; felszámolja a korábbi paternalista gyakorlat maradványait; - erősíti az egyének, közösségek autonómiáját, önbizalmát, egyúttal felelősségérzetét is. 4. A közösség szellemi és anyagi erőforrásainak bevonásával növelje a problémák belátható időn belül történő megoldásának esélyeit. 5. Az életminőség és az egészség, mint rendezőelv segítségével építse a közösséget. 6. Partnerségi csoport működtetése. 7. Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések, prevenciós tevékenységek ösztönzése, támogatása, megvalósítása. HOSSZÚ TÁVÚ/KONKRÉT CÉLOK. Növekedjen a várható élettartam, az egészségesen leélt életévek száma. 2. Javuljon a lakosság életkörülményei, életminősége. 3. Csökkenjen a mortalitás és a különböző morbiditások prevalenciája A TERVEZETT INTERVENCIÓK RÉSZLETEZÉSE (BEAVATKOZÁSI STRATÉGIA). KOMPONENS A kistérség lakosságának megközelítőleg 0%-a (kb fő) küzd valamilyen pszichiátriai problémával mindenféle segítség nélkül. Ezeknek az embereknek nagy része nem részesül közösségi pszichiátriai vagy más ellátásban, mert egyrészt nincs megfelelően képzett szakember illetve.

13 elérhető szolgáltatás a lakóhelyük közelében, másrészt sokszor nem ismerik fel a betegség tüneteit és nem tudatosul, hogy szakszerű segítségre, pszichiátriai ellátásra van szükség. A program. komponense keretében a kistérségben egy ún. mozgó pszichiátriai tanácsadó irodát hozunk létre. Ez az újszerűen szervezett szolgáltatás azt jelenti, hogy a kistérség bizonyos pontjain (6 kiválasztott, jól megközelíthető településen, azon belül is egy-egy állandó helyszínen, pl. művelődési házban, iskolában stb.) olyan, heti rendszerességgel nyitva tartó tanácsadásra alkalmas helyszínek kerülnek kialakításra, ahol speciálisan képzett szakemberek segítségét kérhetik azok, akiknek bármilyen pszichiátriai jellegű problémájuk van illetve hozzátartozóik. A szakemberek képesek a hozzájuk forduló személyek betegségeit diagnosztizálni, és problémáik leküzdéséhez megfelelő segítséget nyújtani. Mindezeken túl a 6 szakemberből álló csoportnak feladata, hogy kapcsolatot építsen ki és tartson fenn a helyi közösséggel annak érdekében, hogy kölcsönösen támogatni tudják egymást feladataik ellátásában. A programban résztvevő szakembereknek megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük annak érdekében, hogy képessé váljanak a Közösségi Pszichiátriai Prevenciós Programban betöltendő szerepük ellátására, a megelőzésre, közösségi munkára és egyéni gondozásra egyaránt kiterjedő komplex feladataik - 6 kistérségi helyszínen mozgó módon való- biztosítására. Részletes programterv. melléklet! 2. KOMPONENS A közösségi pszichiátriai tanácsadó team az. komponensben ismertetett a tanácsadói feladatkörrel párhuzamosan kapcsolatot épít ki a helyi közösséggel, ennek értelmében számos olyan tevékenységet kezdeményez, amely a szenvedélybetegséggel (alkohol-, kábítószerfüggőség) kezelésével/megelőzésével kapcsolatos: ) szenvedélybetegségekkel, függőséggel kapcsolatos tanácsadás, 2) a szenvedélybetegségek le-küzdésére irányuló program bevezetése, 3) együttműködés a témában érintett helyi egyesületekkel, 4) helyi vállalatok felé irányuló kampányok. A 2. komponens keretében szervezett kezdeményezések elsősorban a pszichiátriai problémával és szenvedélybetegséggel (függőséggel) együttesen küzdő embereket célozza meg, úgynevezett települési egészségnapok szervezése keretében, mind a 6 bevont településen a projektidőszaka alatt egy alkalommal, azaz összesen 6 időpontban. Részletes programterv 2. melléklet! 3. KOMPONENS A 3. komponens keretében a kistérség iskoláival együttműködve egy speciális program bevezetésére kerül majd sor, mely a következő két elemből áll: Egyrészt speciális heti tanácsadásra nyílik lehetőség elsősorban olyan gyermekek és fiatalok számára, akiknek a családjában valamilyen súlyos probléma van. Ennek célja, hogy a gyerekek megértsék a probléma hátterét, és segítséget kapjanak ahhoz, miként tudják kezelni az ilyen helyzeteket. Hosszútávon természetesen az is a cél, hogy megelőzzük ezeknél a fiataloknál a hasonló pszichológiai problémák kialakulását. Másrészt ez a program egy általános (szélesebb körű) programot fog bevezetni, melynek keretében a tanárok is partnerszerepet vállalnak a szakértőkkel. Cél, hogy az iskolába járó gyermekek, fiatalok körében felismerjék a pszichológiai problémára vagy a szerfüggőségre utaló jeleket, és még időben tegyenek lépéseket azok megfelelő ellátása/kezelése érdekében. 2

14 Ennek részeként egy rendszeres szabadidő eltöltésére irányuló klubfoglalkozás valamint a szakemberek részére egy továbbképzési lehetőséget is biztosítunk. Részletes programterv melléklet! 4. KOMPONENS A pszichiátriai betegségek kialakulásának és a kezelés folyamatának meghatározó tényezője a munkahely és annak elvesztése, a munkanélkülivé válás illetve a munkanélküli lét. A pszichiátriai megbetegedések illetve a szenvedélybetegségek megelőzésében illetve kezelésében is fontos hangsúlyt kell kapjon a munkában álló vagy a munkába visszatérő személyek munkahely megtartásának illetve a munkaerőpiacra való visszatérésének segítése. A pszichiátriai gondokból, szenvedélybetegségből kijövő emberek megkülönböztetett figyelmet, differenciált bánásmódot igényelnek, különösen az újra elhelyezkedés utáni közvetlen időszakban. Erre az átlagostól eltérő helyzetre a munkáltatók illetve a munkahelyi környezet nincs felkészülve. Ennek megváltoztatására a 4. komponens keretében egy olyan programelemet javasolunk (képzés, tanácsadás, mentálhigiénés támogatás, munkáltatók kiérzékenyítése és támogatása, munkahelyi közösségekhez kapcsolódó közös programok, felhasználói csoportfoglalkozások, klubok szervezése), amely elősegíti a befogadó munkahelyi környezet megteremtését, a munkáltatók kívánatos hozzáállásának kialakítását, a célcsoport tagjainak felkészítését és megerősítését a munkahelyek megtartása illetve a munka világába való visszailleszkedés érdekében. Részletes programterv 5. melléklet! 3

15 2.3. A PROGRAMOK HUMÁNERŐFORRÁSA, SZAKEMBEREI SZAKMAI STÁB Kovács Sándorné A projektben betöltött pozíciója: projektgazda Veres Ágnes A projektben betöltött pozíciója: projektmenedzser Sándor Anikó A projektben betöltött pozíciója: projekt asszisztens Moravcsik-Kornyicki Ágota A projektben betöltött pozíciója: szakmai vezető Made in.hu Produkciós Iroda A projektben betöltött pozíció: marketing. 4

16 . KOMPONENS Szükséges szakemberek pszichológus pszichiáter mentálhigiénés szakember egészségfejlesztési szakértő ápoló szociális munkás Szükséges végzettség, gyakorlat Elvégzendő feldatok Munkaóra/hó tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség Szakmai segítségnyújtás a következő területeken: - életvezetési nehézségek - önismereti és kapcsolati problémák - krízis és gyászhelyzetek - szexuális nehézségek - szorongás, pánik és félelmi állapotok - megnehezült pár és családi együttműködés - iskoláskori zavarok - serdülőkori gátlásosság - konzultáció alkohol, drog és egyéb szenvedélybetegséggel kapcsolatban - táplálkozási zavarok - tanulási zavarok - Egyéb feledatok: - kapcsolattartás a projektmenedzsment tagokkal - kapcsolattartás a projekt egyéb szakmai szereplőivel - tevékenységeik dokumentálása - részvétel a partnerségi csoport megbeszélésein nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban. 5

17 SZAKEMBEREK Dr. Kozma István 972-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 982-ben általános orvostani szakvizsgát, majd 997-ben pszichiátria szakvizsgát tett. Jelenleg a nagykállói Sántha Kálmán Szakkórház osztályvezető főorvosa. A projektben betöltött pozíciója: pszichiáter. Nagy Ágnes Végzettségét tekintve angol irodalom és nyelvszakos tanár (MA), pszichológus (MA), felnőtt klinikai szakapszichológus jelölt (végzés 204). Szakmai tapasztalatai: 0 év angol tanítás gimnáziumban, nyelviskolákban, továbbá 200 szeptembere óta Mátészalkai Területi Kórház Neurológia osztályon pszichológus. A projektben betöltött pozíciója: pszichológus. Bodó Viktória (megbízással) Végzettségét tekintve: pszichológus (MA), munka- és szervezetpszichológia szakiránnyal valamint angol- magyar bölcsészettudományi szakfordítói képesítéssel rendelkezik. Jelenleg a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Rendőr- Főkapitányság Nyírbátori székhelyének alapellátó rendőrségi pszichológusa. A projektben betöltött pozíciója: pszichológus. Nagy-Demjén Lívia Végzettségét tekintve: általános szociális munkás (200), valamint egészségfejlesztő mentálhigiénikus (2004) képesítést is szerzett. Jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban mentálhigiénikusként dolgozik. A projektben betöltött pozíciója: mentálhigiénikus. 6

18 SZAKEMBEREK Gyulai Anikó TÁMOP-6..2/LHH//A Végzettségét tekintve: védőnő (994), valamint egészségtan tanári (2005) képesítéssel is rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék oktatója. A projektben betöltött pozíciója: egészségfejlesztő. Jávorné Erdei Renáta (megbízással) Végzettségét tekintve: védőnő (2000), valamint humán szervező (2005) képesítéssel is rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék oktatója. A projektben betöltött pozíciója: egészségfejlesztő. Kovács Eszter Végzettségét tekintve: szociális munkás, valamint jelenleg szociálpolitikafoglalkoztatáspolitika szakirányon végzős hallgató. A Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület Méltósággal segíteni, jót jól tenni című pályázat főállású szakmai vezetője. A projektben betöltött pozíciója: szociális munkás. Magyarné Tordai Zsuzsanna Végzettségét tekintve: ápoló (2000), valamint szakvizsgázott szociálpedagógus. A Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület Fogyatékkal élők nappali intézményének intézményvezetője. A projektben betöltött pozíciója: ápoló. 7

19 2. KOMPONENS TÁMOP-6..2/LHH//A Szükséges szakemberek pszichiáter (2 fő) Szükséges végzettség, gyakorlat Elvégzendő feldatok minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; jó kommunikációs képesség Színpadon:. Előadások drogokról: - Drog használatról általában - Serdülők szerhasználati jellemzői, és ennek következményei - Előadások drogokról szülőknek - Előadás a prevencióról (Személtető eszközök használatával) Sátrakban:. Mentális sátor drog és szerfogyasztás: Színpadon:. Előadások alkoholról: Előadás alkoholfogyasztásról és hatásairól - Előadás a prevencióról - Előadás az érintett családtagok, közeli hozzátartozók számára 2. Előadások dohányzásról: - Szemléltető eszközök bemutatásával előadás a dohányzásról óra/ Road Show pszichológus (2 fő) mentálhigiénés szakember egészségfejlesztési szakértő minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; jó kommunikációs képesség Sátrakban:. Mentális sátor alkohol: - Személyes konzultáció szakemberrel - Szakmai tanácsadás - Szemléltető eszközök bemutatásával prevenciós tanácsadás (pl.: ittas vezetés demonstráló szemüveg) 2. Mentális sátor - dohányzás - Személyes konzultáció szakemberrel - Szakmai tanácsadás - Szemléltető eszközök bemutatásával prevenciós tanácsadás (dohányos tüdő, dohányos száj, dohányos Zsuzsi, dohányzó modell) 3. Mentális sátor - Lelki problémák (depresszió, stressz, szorongás, ) - Önismereti tréning / Road Show Sátrakban:. Mentális sátor - táplálkozás és mozgás Személyes konzultáció szakemberrel - Szakmai tanácsadás Színpadon: Filmvetítés: Játékszenvedélyről, számítógép/internet/televízió függőségről / Road Show Sátrakban:. 4. Mentális sátor - játékszenvedély, számítógép/tv/internet függőség: - Személyes konzultáció szakemberrel / Road Show 8

20 SZAKEMBEREK TÁMOP-6..2/LHH//A A személy kiválasztás alatt? A 2. komponensben betöltött pozíciója: pszichiáter. A személy kiválasztás alatt? A 2. komponensben betöltött pozíciója: pszichiáter. Nagy Ágnes Végzettségét tekintve angol irodalom és nyelvszakos tanár (MA), pszichológus (MA), felnőtt klinikai szakapszichológus jelölt (végzés 204). Szakmai tapasztalatai: 0 év angol tanítás gimnáziumban nyelviskolákban, továbbá 200 szeptembere óta Mátészalkai Területi Kórház Neurológia osztályon pszichológus. A 2. komponensben betöltött pozíciója: pszichológus. Bodó Viktória Végzettségét tekintve: pszichológus (MA), munka- és szervezetpszichológia szakiránnyal valamint angol- magyar bölcsészettudományi szakfordítói képesítéssel rendelkezik. Jelenleg a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Rendőr- Főkapitányság Nyírbátori székhelyének alapellátó rendőrségi pszichológusa. A 2. komponensben betöltött pozíciója: pszichológus. Gyulai Anikó Végzettségét tekintve: védőnő (994), valamint egészségtan tanári (2005) képesítéssel is rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék oktatója. A 2. komponensben betöltött pozíciója: egészségfejlesztő. Jávorné Erdei Renáta Végzettségét tekintve: védőnő (2000), valamint humán szervező (2005) képesítéssel is rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék oktatója. A 2. komponensben betöltött pozíciója: mentálhigiénikus. 9

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁDI NAPKÖZIK, HÁZI GYERMEKFELÜGYELET CÍMLISTÁJA 20.. Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma Hétszínvirág Családi Napközi 448 Nyíregyháza-Sóstóhegy

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály

Szív- és érrendszeri megbetegedések. megelőzésének egészségpolitikai. Dr. Kökény Mihály Szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésének é hazai és nemzetközi megelőzésének egészségpolitikai lehetőségei Dr. Kökény Mihály az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának elnöke A szív- és érbetegség

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26.

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26. Gábor Edina Balogh Judit Mentálhigi Munkahely lhigiénés s szervezetek örömteli szerepe az egészs szségfejleszt szervezet? gfejlesztésbensben Jelen és s jövőj 2004. április 26. Magyarország évközi lakosságszáma

Részletesebben

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007. Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben A Szatmári Kistérségi Gyermekesély Bizottság 2013. augusztus

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Ügyviteli alkalmazott részére. 1. Munkahely neve: Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. Ügyviteli alkalmazott részére. 1. Munkahely neve: Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 3-5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu MUNKAKÖRI

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Népegészségügyi Program

Népegészségügyi Program Népegészségügyi Program A népegészségügy aktuális kihívásai Magyarországon Vokó Zoltán Országos Egészségfejlesztési Intézet 1 HOL TARTUNK? Tartalom Megelőzés, milyen áron? Kihívások és lehetőségek a népegészségügyi

Részletesebben

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a

Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a legfontosabb egészségproblémák Vásárhelyen? Milyen krónikus betegségben szenvednek a Hódmezővásárhelyi Lakossági Egészségfelmérés HODEF2008 Dr. Vitrai József EgészségMonitor Nonprofit Közhasznú Kft. Kutatási cél, kutatási kérdések Milyen a felnőtt lakosság egészségi állapota, melyek a

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13.

XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia. Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. XVI. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és XI. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred 2014.szeptember 11-13. Mától nem gyújtok rá! Mától nem gyújtok rá! Dohányzás leszokás nehézségei.

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek közösségi ellátásának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza

TÁJÉKOZTATÓ. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza TÁJÉKOZTATÓ Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Alkalmazott szociális gerontológia A képzés adatai: A szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza

TÁJÉKOZTATÓ. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza TÁJÉKOZTATÓ Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Alkalmazott szociális gerontológia A képzés adatai: A szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló

KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Alkohol - Drogsegély Ambulancia KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE 8582 FARKASGYEPŰ, PETŐFI U. 42. Szakmai Beszámoló Tárgy: Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Ellátásának

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7.

Beszéljünk róla! Program címe: Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Program címe: Beszéljünk róla! Tanúsítvány száma: 4/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Forrás Lelki Segítők Egyesülete Program rövid leírása Célcsoport: 12-14 illetve,

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról

Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete Beszámoló a Gödöllői kistérség lakosságának egészségi állapotáról 2008.11.20. Készült Gödöllő Város Önkormányzata Képviselőtestülete számára 1.

Részletesebben

ÉLETÚT. Lelki Megújulás Program terv

ÉLETÚT. Lelki Megújulás Program terv Lelki Megújulás Program terv Közösségi Lelki Egészség Eszmecsere Dr. Csányi Péter EMMI 2013. október 8. A kihívás A magyar lakosság kedvezőtlen egészségi állapota, melyben az egészségtelen életmód mellett

Részletesebben

A magyar lakosság egészségi állapota

A magyar lakosság egészségi állapota A -64 éves férfi és női népesség kor szerint standardizált halandóságának alakulása (Magyarország, 193/31-1999) A magyar lakosság egészségi állapota Ádány Róza, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem OEC Népegészségügyi

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása Szakmai Programja Az ellátás tevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok: - 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit!

Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében. Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! Egészségkárosodott és akadállyal élő emberek közelében Szeretettel köszöntjük a program résztvevőit! A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével EGÉSZSÉGKÁROSODOTT

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

A VÁROS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A VÁROS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A VÁROS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Törökszentmiklós az Észak-Alföld régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a 4-es főút mentén, Szolnoktól 20 km-re fekszik a Nagykunság szélén. Törökszentmiklós a környezetében

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8.

PROGRAM. Aktív időskor Generációk egészsége. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma. Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. PROGRAM Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége XXIV. Szimpóziuma Aktív időskor Generációk egészsége Zalaegerszeg, 2012. november 6-7-8. 1 2 PROGRAM 2012. november 6. (kedd) Az Egészséges Városok

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Konferencia, Békéscsaba. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Konferencia, Békéscsaba. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Konferencia, Békéscsaba Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tájékoztatója Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH

A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv. Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH A szív-érrendszeri prevenció és az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dr. Sági Zsolt igazgató NFÜ HEP IH ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés Társadalmi megújulás Környezeti és energetikai

Részletesebben