TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A-2012-0010 Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben"

Átírás

1 . 0

2 PROJEKTTERV (MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV) Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben PÁLYÁZAT Népegészségügyi, Mentális egészségfejlesztés szolgáltatásaihoz Írta és szerkesztette: Moravcsik-Kornyicki Ágota (okleveles népegészségügyi szakember, egészségfejlesztő) Konzultánsok: Kovács Sándorné (projektgazda) Sándor Anikó (projekt asszisztens) Veres Ágnes (projektmenedzser) Továbbá a komponensekben résztvevő külön fejezetben bemutatott minden szakember Jóváhagyta: Kovács Sándorné Jóváhagyás ideje: 204. január 0.

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 3 ÖSSZEGZÉS...4. FEJEZET: A HELYI INTERVENCIÓK SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA A TERÜLETI LEHATÁROLÁS ELLÁTANDÓ NÉPESSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉNYEZŐK A LAKOSSÁG ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA A LAKOSSÁG MENTÁLIS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA A PROBLÉMAFA, CÉLFA A KISTÉRSÉGI INTERVENCIÓKHOZ SZÜKSÉGESSÉGES ERŐFORRÁSOK, SZÍNTEREK FEJEZET: PROGRAMOK ÉS A SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA A KISTÉRSÉGI PROGRAM STRATÉGIAI CÉLJA A TERVEZETT INTERVENCIÓK RÉSZLETEZÉSE (BEAVATKOZÁSI STRATÉGIA) A PROGRAMOK HUMÁNERŐFORRÁSA, SZAKEMBEREI FEJEZET: BELSŐ ÉS KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓS CÉLCSOPORTOK KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓS CÉLCSOPORTOK FEJEZET: FOLYAMATOS ÉRTÉKELÉS, MONITOROZÁS, VISSZACSATOLÁS FEJEZET: MELLÉKLET: POJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK RÉSZLETES KIDOLGOZÁSA, FELELŐSÖK MEGNEVEZÉSE, ÜTEMEZÉSE

4 ELŐSZÓ 948-as megalakulásakor a World Health Organization (továbbiakban: WHO) azaz az Egészségügyi Világ Szervezet (továbbiakban: EVSZ) az egészséget a következőképpen definiálta: Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya". Az akkori és azóta is használt egészség definíció jó alapot képezett a betegség központú megközelítéstől való elrugaszkodáshoz. A fogalom azóta tovább bővült, hiszen tudjuk, hogy a teljes testi, lelki és szociális jóllét együttes megléte a mai társadalmakban nehezen teljesíthető. Marc Lalonde kanadai egészségügyi és népjóléti miniszter 974-ben közreadott egy kiadványt, mely összegezte, hogy a környezet (strukturális megközelítés) és az emberi magatartás (életmód megközelítés) jobbítása a megbetegedés és idő előtti halálozás jelentős csökkenését eredményezné. Az 978-as Alma-Atai Nyilatkozat óta pedig tudjuk, hogy a társadalom egészségproblémáira egészségfejlesztési, betegségmegelőzési, gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával valamint a megelőző tevékenységek erősítésével (tájékoztatással) kell válaszolni a jobbítás célját szem előtt tartva. Számos kutatás bizonyítja mindezidáig, hogy a magyar lakosság egészségi állapota kedvezőtlenül alakult, lemaradásunk - a legfontosabb egészségügyi mutatókat tekintve- (születéskor várható átlagos élettartam, korai halálozás, mortalitás, morbiditás) más európai országhoz képest számottevő és jelentős országon belüli egészség egyenlőtlenségek is mutatkoznak. A lakosság népegészségügyi mutatói mellett az egészségmagatartás mutatói, azaz a mentális betegségek prevalenciája egyértelműen mutatják, hogy az intervenciók tervezése és lefolytatása elengedhetetlen az egészségi állapot javítása érdekében. A XXI. század egészség-gazdaságtani tanulmányai pedig további bizonyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a lakosság egészségi állapotának javulása nem pusztán következménye egy ország társadalmi gazdasági fejlődésének, de elengedhetetlen feltétele is. A TÁMOP-6..2/LHH/-A számú Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben program egy olyan komplex intervencióval szolgál, melynek központi célja a kistérség lakosságának egészségi állapot javulása és az egészségi állapotban megmutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése elsősorban a mentális egészségre épülő beavatkozási területeket megcélozva. A Program által tervezett tevékenységeknek mind a folyamat mind a kimenet szintjén jól szabályozottnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük és igazolhatóan az életminőség javulását kell elérniük éppen ezért a Működési Kézikönyv, - mely a programban résztvevő szakemberek számára készült- hozzájárul, hogy összefoglalja és átláthatóbbá tegye a program keretében megvalósuló népegészségügyi szolgáltatásokat, kiindulási pontokat, tevékenységeket, elérendő célokat. Éppen ezért a kézikönyv kitér az kistérségben élők program előtt fellelhető adatokra épülő egészségi állapot összefoglalására, az intervenciós területekre, módszerekre, a szolgáltatásokat nyújtó team összetételére, a népegészségügyi szolgáltatások céljaira. A Kézikönyv használatának célja, hogy segítséget nyújtson a szakemberek számára az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési tevékenységek interaktív, minden szintre kiterjedő. 3

5 tervezéséhez és végrehajtásához, továbbá támogatást nyújt a rendelkezésre álló erőforrások közös használatához, a tapasztalatok megosztásának lehetőségéhez. ÖSSZEGZÉS A 2009-ben elkészített a magyar lakosságra reprezentatív országos egészségfelmérésből kiderül (továbbiakban: ELEF 2009), hogy a lakosság több mint 4 %-a rossznak vagy nagyon rossznak véli saját egészségi állapotát. 75,6 %-uk viszont helyesen úgy gondolja, sokat tehet saját egészségi állapotának javítása érdekében, ennek ellenére szembetűnő, hogy mégis a lakosság több mint fele túlsúlyos, vagy elhízott, alkalomszerűen vagy rendszeresen dohányzik 33%. A mátészalkai az ország egyik leghátrányosabb helyzetű kistérsége, ahol a rossz gazdasági, megélhetési viszonyok a lakosság körében felerősítik az egészségügyi és mentális problémákat, mely visszahat a helyi munkaerőkínálat mennyiségére és minőségére egyaránt. Ennek a tendenciának a megállítása, illetve a tendencia további romlásának megfékezése érdekében fontos a térségben a hátrányos helyzetűeknek (azon belül is a pszichiátriai és szenvedélybetegeknek, a pszichiátriai problémákkal küzdőknek, a veszélyeztetetteknek, stb.) nyújtott speciális szakmai segítségnyújtás, tanácsadás, prevenciós programok, valamint a munka világába való re-integrálásuk elősegítése, melyek együttes módon járulhatnak hozzá életminőségük javításához. A tapasztalat azt mutatja, hogyha az olyan problémákkal, mint pl. a depresszió vagy a szorongás, nem foglalkoznak időben és megfelelően, akkor azok súlyosabbá válhatnak, az abúzus különféle típusait eredményezhetik (pl. szenvedélybetegségek: alkohol-, kábítószerfüggőség), amik a későbbiekben további súlyos egészségi problémákat generálhatnak, így létrehozva egy öngerjesztő folyamatot. A projekt éppen ezért olyan kezdeményezéseket kíván tenni, amelyek képesek megszakítani ezt a fajta negatív hatású, öngerjesztő folyamatot. A Működési Kézikönyvben részletesen bemutatásra kerülő új szolgáltatások az alábbiak: I. Egészségfórum, partnerségi csoport létrehozása és működtetése II. Egészségterv elkészítése III. 4 szakmai komponens megvalósítása. Közösségi pszichiátriai ellátás négy keréken : A pszichiátriai problémákkal, betegségekkel küzdő emberek megfelelő szakmai segítségnyújtásához (tanácsadás-jellegű támogatást) való közvetlen hozzáférés biztosítása. 2. Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések: A program figyelemfelkeltéssel és nagyszabású rendezvényekkel kívánja elérni, hogy megelőzhető legyen a szenvedélybetegségek kialakulása. (6 településen, 6 nagyszabású rendezvény, 6 szakember vezetésével, 6 szenvedélybetegségre helyezve a hangsúlyt). 3. Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja: Prevenciós célú, felvilágosító, tájékoztató jellegű tevékenységek. (Mentális Ifjúsági Klubok kialakítása, Mentális Polgárőr Irodák kialakítása, pedagógusokkal való egyeztetések, megbeszélések). 4. A munka világában való megmaradást, a munkába való visszatérést segítő kezdeményezések: A munka világába való visszatéréshez és a munka világában való helytálláshoz segítő programok 4

6 megvalósítása (tréningek, tanácsadások, közösségi programok, klubok szervezése). A Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben Program keretében megvalósítani kívánt beavatkozási tevékenységek céljai összhangban állnak az Ottawai Karta, mint az egészségfejlesztés alapdokumentumában megfogalmazott cél területekkel, melyek a következőek: kapcsolatot kíván kiépíteni a helyi munkaerőpiaccal annak érdekében, hogy a pszichiátriai problémájukat megoldó illetve a szenvedélybetegségükből kigyógyult személyek nagyobb lehetőséget kapjanak a munka világába való visszatéréshez. Egészséget szolgáló közpolitika, Kedvező környezet kialakítása, A közösségi tevékenységek erősítése, Az egyéni képességek fejlesztése, Az egészségügyi ellátás átszervezése. A Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben Program keretében megvalósítani kívánt beavatkozási tevékenységek céljai összhangban állnak Semmelweis Tervben a lakossági egészségi állapotának javítása érdekében megfogalmazott legfontosabb célokkal: A program lehetőségét kíván teremteni, hogy a pszichiátriai problémákkal, betegségekkel küzdő emberek megfelelő szakmai segítséget kapjanak. különféle stratégiákat és intézkedéseket kíván kipróbálni annak érdekében, hogy még idejében megelőzhető legyen a szenvedélybetegségek kialakulása. olyanfajta prevenciós célú és felvilágosító, tájékoztató jellegű intézkedéseket kíván tenni, melynek keretében azoknak a 7 8 éves fiataloknak kíván segítséget nyújtani, akiknek családjában egy vagy több személy küzd valamilyen pszichiátriai problémával vagy szenvedély-betegséggel. egy átfogó prevenciós ismertető anyagot dolgoz ki fiatalok számára többek között a szenvedélybetegségek különféle típusairól, azok következményeiről és a megelőzés és kezelés lehetőségeiről és módjairól. 5

7 . FEJEZET: A HELYI INTERVENCIÓK SZÜKSÉGESSÉGÉNEK INDOKLÁSA.. A TERÜLETI LEHATÁROLÁS A Mátészalkai kistérség Magyarország keleti határszakasza mentén található, az Északalföldi régióban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az Észak-alföldi régió Magyarország második legnépesebb régiója, több mint másfél millió lakossal, területe km 2. A kistérségnek közvetlen határkapcsolata van Romániával (Szatmár megyével). Továbbá határos a Csengeri, a Fehérgyarmati, a Vásárosnaményi, a Baktalórántházai és a Nyírbátori kistérségekkel. A térség északon a Beregi síksággal határos, nyugati része a Nyírséghez, keleti, délkeleti része a szatmári síksághoz tartozik. A térségen belül eltérő adottságokkal rendelkezik a Szamos melléke, amely folyó keletről határolja a vizsgált térséget. A térség délkeleti része Romániával határos, itt helyezkedik el az Ecsedi-láp is..2. ELLÁTANDÓ NÉPESSÉG A kistérség összterülete 624,74 km 2, a megye területének 0,52%-a, az állandó lakónépesség száma fő, (200) népsűrűsége 07,5 fő/km 2. KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSEI Fülpösdaróc (86), Fábiánháza (35), Géberjén (54), Győrtelek (730), Hodász (3432), Jármi (36), Kántorjánosi (289), Kocsord (2990), Mátészalka (7533), Mérk (2288), Nagydobos (282), Nagyecsed (682), Nyírcsaholy (2322), Nyírkáta (97), Nyírparasznya (000), Nyírmeggyes (2745), Ópályi (3090), Ököritófülpös (89), Őr (500), Papos (873), Rápolt (58), Szamoskér (446), Szamosszeg (2005), Tiborszállás (080), Vaja (372), Vállalj (005). A PROJEKT CÉLCSOPORJA Vastag betűtípussal jelölve a pályázatba bevont településeket olyan családok, ahol egy vagy több személy küzd valamilyen pszichiátriai (vagy azzal határos) problémával, illetve szenvedélybetegséggel; olyan felnőtt (8 év feletti) személyek, akik pszichiátriai betegségük ellenére nem részesülnek kezelésben helyi szinten; olyan 7 8 év közötti gyermekek és fiatalok, akiknek családjában már diagnosztizáltak valamilyen pszichiátriai problémát, betegséget, szenvedélybetegséget; általában véve a 2 8 év közötti gyermekek és fiatalok (mint veszélyeztetett generáció)..3. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TÉNYEZŐK Összességében a mezőgazdasági vállalkozások munkahelyteremtő képessége alacsony, önmagukban nem képesek a térség gazdaságának növekedését erősíteni. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 7,5 %. A mezőgazdasági területek döntő hányada szántó, s szántóként használt kert (75%), illetve erdő (2,3%). Magas a gyümölcsösök aránya (7,67%), ugyanakkor a térség erdősültsége alacsony, alig haladja meg az országos érték felét. Jellemző a tőkeszegénység, nincs elegendő forrás a fejlesztésekre. Az iparban foglalkoztatottak arány (33,7%) kiemelkedő, mind az országos, mind a megyei és regionális adatokat meghaladják. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya viszonylag alacsony (58,8%). A kistérség szolgáltató szektora fejletlen, részesedése messze elmarad az országos értékektől. A kistérség területén a megyei,%-hoz és az országos 7,7%-hoz képest jóval magasabb munkanélküliségi ráta jellemző, amelyből magas a tartós munkanélküliek aránya. Az aktív korú lakosság csupán 33,88 %-a foglalkoztatott.. 6

8 A foglalkoztatottak aránya legalacsonyabb Mérk (5%), Nyírkáta (4,8%), Fábiánháza (3%), Kántorjánosi (2,4%) és Rápolt (9,5%) esetében, de a legtöbb településen 20-25% körül alakul. A 4,95%-os munkanélküliségi, és 5,54%-os tartós munkanélküliségi arány igen magasnak mondható, összevetve a megyei 9,8%-kal, a regionális 8,3%-kal vagy az országos 5,5%-kal. A népesség gazdasági aktivitását nemek szerinti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy nagy területi különbségek e tekintetben nincsenek sem a kistérségek közt, sem a Mátészalkai kistérség települései közt. Általános tendencia, hogy a férfiaknak a foglalkoztatás esetében 4-0%-kal, míg a munkanélküliség esetében 2-7%-kal magasabb a részesedési arányuk, mint a nőknek. A nők aránya viszont az inaktív keresők (GYES, GYED, illetve az időskori nőtöbblet következtében a nyugdíjasok) körében lényegesen (-4%-kal) magasabb, mint a férfiak ugyanezen részesedése. A kistérség 26 településéből csak 3 olyan van, ahol az önkormányzaton kívül más munkáltató is jelen van. Mátészalka modernizációs sziget, a többi település viszont hasonló jellemzőket mutat, mint a többi határ menti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település. Legjelentősebb munkaadók a térségben pl. a Carl Zeiss Kft., Hoya Rt., Flabeg Automotive Kft., MOM Rt., Parmen Rt., Nagyecsed és Vidéke takarékszövetkezet, Friesland Rt., Öcsi Hús Rt., Nobilis Rt., Mantar Kft., stb.. A két legnagyobb ipari foglalkoztató a Carl Zeiss Kft. (900 fő) és a MOM Vízméréstechnikai Kft. (270 fő). Foglalkoztatás terén kiemelkedő szereppel bír Mátészalka Város Önkormányzata által fenntartott Területi Kórház, amely 82 orvost, 427 egészségügyi szakdolgozót, és 286 gazdasági műszaki ellátást biztosító kisegítő, és az üzemvitel területén dolgozó munkatársat foglalkoztat. A lakosság iskolai végzettségét illetően a Mátészalkai kistérség értékei kedvezőtlenebbek a megyei átlagnál, mind az általános, mind a középiskolai, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli arányát tekintve (Ráadásul a megyei átlag egyes adatok tekintetében jelentősen elmarad az országos átlagtól is.). A 8-X éves, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya 25,2%. A kistérség társadalmi viszonyainak vizsgálatához fontos megjegyezni, hogy a mátészalkai kistérségben a roma kisebbség részaránya 7,3%, ami a 3. legmagasabb érték a megyében. A kistérség roma lakosságának mintegy ötöde Nagyecseden él, arányuk jelentős Rápolt, Ópályi, Nagydobos, Hodász, Nyírcsaholy, Győrtelek, Kántorjánosi, Nyírkáta településeken. A primer kutatás alapján a hivatalos statisztikáknál jóval magasabb a roma lakosság száma, egyes településeken akár a lakosság 30%-át is eléri a romák aránya, sőt olyan település is van, ahol a lakosságnak körülbelül a fele roma. Az óvodás és általános iskolás korosztály viszonylatában a 60-70%-ot is elérheti a roma gyerekek aránya. A cigányságot alacsony iskolai végzettségéből kifolyólag - sokkal nagyobb mértékben sújtja a munkanélküliség, körükben magasabb az inaktívak aránya. Egyes településeken rohamosan növekvő számuk, valamint a problémák kezelésében való részvételük minősége a térség helyzetét és esélyeit jelentősen befolyásolja..4. A LAKOSSÁG ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK A Mátészalkai kistérségben élő lakosság korösszetétele a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeihez hasonlóan kedvezőbb összetételű, mint az országos, különösen a fiatal korosztályok arányának tekintetében ezt mutatja az úgynevezett fiatalodási index, vagyis 0-4/60-X éves népesség aránya 2,3%. A kistérség fiatal népességének (0-9 év között) nagyobb aránya mellett jellemző még, hogy a évesek aránya jelentősen magasabb az országos megoszláshoz képest. Jóval 7

9 alacsonyabb viszont a népesség aránya a kistérségben a és az év közötti, illetve a 80 év feletti korosztályok tekintetében. Ezek szimmetrikusan jelentkeznek férfi-női oldalon egyaránt. MORTALITÁS, MORBIDITÁS Az egészségi állapot alakulásában az egyes tényezők súlya nem azonos. Általában elfogadott, hogy a genetikai tényezők 5-30 %-ban, az egészségügyi ellátás 0-5 %-ban határozzák meg az egészségi állapotot, a fennmaradó 55-75%-ért a társadalmi gazdasági tényezőkkel és az iskolázottsággal szoros összefüggést mutató életmódbeli tényezők a felelősek. Észak-Alföld lakosságának egészségi állapota az egyik legkedvezőtlenebb az országban, hiszen csaknem minden vizsgált mutató tekintetében (születéskor várható átlagos élettartam, halálozások száma, öngyilkosságok száma, tbc-s betegek aránya) az utolsók között áll a régiók között. Szabolcs- Szatmár-Bereg megye rendelkezik a régiót alkotó három megye közül a legrosszabb egészségügyi mutatókkal. A daganatos megbetegedések, keringési rendszer betegségei, légzőszervi megbetegedések, emésztőrendszer megbetegedései és a baleseti arány egyaránt itt a legmagasabb a három megye közül. Az Északalföldi régióban a születéskor várható átlagos élettartam 2002-ben a nőknél a legalacsonyabb (75,94 év), a férfiaknál pedig a második legalacsonyabb (67,32 év) volt az országban (az országos átlag a nőknél 76,56 év, a férfiaknál 68,26 év volt). A régiómegyéi közül mind a férfiak, mind a nők esetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb a várható élettartam (66,43, illetve 75,65 év) és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb ez az érték (68,03, illetve 76,38 év). Ennek vélhetően egyik oka az, hogy Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében él a régió roma lakosságának több mint 50 százaléka, akiknek különböző kutatások szerint az átlagos várható legmagasabb életkora kb. 0 évvel alacsonyabb, mint a többségi társadalomhoz tartozóké. Az öngyilkosságok száma csak Közép Magyarországon volt több ben, mint az Észak-Alföldön. A régióban az halálozásra jutó öngyilkosságok aránya 36,7 fő volt, mely jelentősen meghaladta a 28 fős országos átlagot. Bár a magas munkanélküliség, a lemaradó kistérségek nagyobb aránya és az ezzel járó hátrányok miatt azt gondolhatnánk, hogy az öngyilkosságok száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legtöbb, mégis az adatok azt mutatják, hogy a szándékos önártalmak száma itt volt a legalacsonyabb (54 fő) és Hajdú-Bihar megyében a legtöbb (230 fő). Nemenként megvizsgálva az öngyilkosságok számát meg állapítható, hogy a többi régióhoz hasonlóan az Észak-Alföldön is a férfiak által elkövetett öngyilkosságok száma (433 fő) lényegesen meghaladta a nők által elkövetett öngyilkosságok mértékét (27 fő). Az általános halálozás tekintetében mind a férfiak, mind a nők vonatkozásában a 2 kistérség közül a Mátészalkai Kistérség rendelkezik a legrosszabb mutatóval. A férfiak esetében szignifikánsan magasabb halálozási többletet jelent az országoshoz viszonyítva. A nők esetében is sokkal rosszabb az általános halálozás mutatója, mint az országos. A daganatok miatti halálozás tekintetében a Mátészalkai kistérség férfi lakossága körében jelentkező országoshoz viszonyított halálozási többlet nem szignifikáns. Míg nők esetében a második legrosszabb a helyzet az Észak-alföldi régióban, ám így sem sokkal haladja meg az országos átlagot. A keringési rendszer betegségei miatti halálozás tekintetében az országoshoz viszonyítva mind a férfiak, mind a nők tekintetében halálozási többlet jelentkezik a kistérségben. A férfiak és a nők esetében is a Mátészalkai kistérségben a legmagasabb ez a szám az országban. Összességében a Mátészalkai kistérség rendkívül rossz egészségi mutatókkal rendelkezik országos és regionális szinten egyaránt..5. A LAKOSSÁG MENTÁLIS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA Az öngyilkosságok száma csak Közép- Magyarországon volt több 2002-ben, mint az Észak- 8

10 Alföldön. A régióban az halálozásra jutó öngyilkosságok aránya 36,7 fő volt, mely jelentősen meghaladta a 28 fős országos átlagot. Bár a magas munkanélküliség, a lemaradó kistérségek nagyobb aránya és az ezzel járó hátrányok miatt azt gondolhatnánk, hogy az öngyilkosságok száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legtöbb, mégis az adatok azt mutatják, hogy a szándékos önártalmak száma itt volt a legalacsonyabb (54 fő) és Hajdú-Bihar megyében a legmagasabb (230 fő). Nemenként megvizsgálva az öngyilkosságok számát megállapítható, hogy a többi régióhoz hasonlóan az Észak-Alföldön is a férfiak által elkövetett öngyilkosságok száma (433 fő) lényegesen meghaladta a nők által elkövetett öngyilkosságok mértékét (27 fő)..6. A PROBLÉMAFA, CÉLFA Azonnali beavatkozást igénylők: EGYÉNI SZINTEN A számadatokból megállapítható, hogy magas az emelkedett vérnyomásban, a szívbetegségben és a mozgásszervi betegségekben szenvedők aránya. Az adatok figyelmeztetőek, hiszen az életmód és szemléletváltozással a rizikófaktorok kiküszöbölhetőek. Ezek a rizikófaktorok: mozgásszegény életmód, nagy mennyiségű zsíros ételek fogyasztása, stressz, túlzott alkoholfogyasztás, elhízás, egyoldalú megterhelő fizikai munka, dohányzás. KÖZÖSSÉGI SZINTEN (ISKOLA) Az egészséget károsító stressz jelen van a 6-4 éves korú gyerekek életében. Ezzel indokolható, hogy a mai fiatalok kevésbé egészségesek, mint az előző generáció. Az iskolában az egészségnevelés nagyobb szerepet kell, hogy kapjon. Gyermekek szellemi fejlődésének alapja testi és pszichés egészségük. Az iskola környezete nem felel meg a gyermekek kulturált mozgásigényének kielégítésére. A gyerekek foglalkoztatása a tanév végével befejeződik, így szükséges további programokat, klubszerű foglalkozásokat, szervezett sportfoglalkozásokat nyújtani számukra. Szükséges a helyes irány kijelölése számukra. Biztosítani kell az egészséges életmódhoz szükséges tudás megszerzésének lehetőségét, hogy cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakulását elősegíthessük. KÖZÖSSÉGI SZINTEN (LAKOSSÁG, TELEPÜLÉSEK, MUNKAHELYEK) A lakosok egészségtudatos-környezettudatos magatartása nem megfelelő. Hiányzik az egészséges életmódhoz szükséges tudás, a készségek megszerzésének támogatása az élet különböző színterein. KOMPLEX, NAGY VOLUMENŰ, ÁGAZATOT ÉRINTŐ PROBLÉMÁK. A tanulók tantárgyi keretek között nem találkoznak egészségvédelemmel. 2. Az egészséges életmódra neveléshez hiányosak a tárgyi eszközök. 3. Igen magas azon családok száma, amelyek önhibájukon kívül, vagy önhibájukból adódóan életvezetési mentálhigiénés problémákkal és szociális gondokkal küzdenek. Ezeknek a problémáknak a fő okai a munkanélküliség, alacsony iskolázottság rossz lakáskörülmények, alkoholizálás, dohányzás és a szakképzetlen munkavégzéssel járó alacsony bérezés, a gyermek problémáira való érzéketlenség mind feszültséget okoz a családokban. A veszélyeztetett családban élő gyermekeknek igen kevés az esélyük, hogy kitörjenek az őt körülvevő depresszióból, előttük példaként álló devianciából segítség nélkül. 4. Cigány kisebbség problémája, az alacsony iskolázottságból fakad, így ez a népréteg alulképzettségük miatt a munkaerőpiacra nem tud bekerülni. Ezért a társadalom perifériáján 9

11 kénytelenek élni. A megbetegedésük hátterében a káros szenvedélyek (alkohol, dohányzás) egészségtelen és rendszertelen táplálkozás áll. JÓ STRATÉGIÁVAL HELYBEN MEGOLDHATÓ PROBLÉMÁK, AKÁR KISEBB, AKÁR NAGYOBB FORRÁS IGÉNNEL. Közösségi összefogás az egészségfejlesztési területen alacsony. 2. Kevés az információáramlás az egészségfejlesztés területén. 3. Kevés egészségvédelemmel kapcsolatos program a térségben. 4. Komoly probléma a lakosság mozgásszegény életmódja, szenvedélybetegségek magas prevalenciája..7. A KISTÉRSÉGI INTERVENCIÓKHOZ SZÜKSÉGESSÉGES ERŐFORRÁSOK, SZÍNTEREK SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK - belső és külső szakemberek az egészségmegőrző és szemléletváltó programok megvalósításához. Az egyesület belső munkatársain felül szükséges a megfelelő számú külső szakértők bevonása: orvosok, ápolók, egészségfejlesztési szakemberek, mentálhigiénés szakemberek, marketing szakértők, pénzügyi szakemberek. - pénzügyi forrás a programok, feladatok ellátásához (pályázatok útján, szervezetek saját forrásai által) BEAVATKOZÁSI SZÍNTEREK A problémák kezelhetőségének mértéke viszonylag magas, ennek érdekében a projekt keretében több színteret is megcéloz az Egyesület, annak érdekében, hogy a kitűzött célokat minél szélesebb körben érvényesíteni tudja.. A Tanácsadó Irodákkal egyrészt azok a személyek, akik a problémáikkal nem tudnak kihez fordulni, vagy nem tudják senkivel sem megosztani, másrészt, akik nem tudják, hogy milyen irányba induljanak el a problémáikkal. A Tanácsadó Irodákban tevékenykedő szakemberek segítenek, tanácsokat adnak, és ha kell a megfelelő intézmény felé irányítják a pácienst. Amennyiben szükséges kapcsolatfelvételt, időpontfoglalást intéznek a kliensnek a megfelelő szakrendelőben. 2. A Mentális Road-Show keretében az Egyesület a teljes kistérség lakosságát megcélozta, hiszen olyan programok kerülnek megrendezésre, ahol a gyermekektől az idős korosztályig mindenki megtalálhatja a számára megfelelő programot. 3. A Mentális Polgárőr Irodák és a Mentális Ifjúsági Klubok kialakításával a fiatalok elérése a cél. 4. A munkahelyeken megvalósuló programok pedig a dolgozók lelki és testi egészségének megőrzésére fókuszálnak. A problémák megfelelő szintű kezelése érdekében a projektbe külső szakértők is bevonásra kerülnek. 0

12 2. FEJEZET: PROGRAMOK ÉS A SZAKEMBEREK BEMUTATÁSA 2.. A KISTÉRSÉGI PROGRAM STRATÉGIAI CÉLJA Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. Az egészségfejlesztés célja, hogy az egyének, közösségek képessé váljanak az egészség feletti kontroll megszerzésére annak érdekében, hogy javuljon az egészségi állapotuk és az életminőségük. A közösségi színtér az egészségfejlesztés fontos célterülete és egyúttal kiemelkedő jelentőségű szereplője. KÖZVETLEN CÉLOK. Egészségfórum, partnerségi csoport létrehozása és működtetése 2. Egészségterv elkészítése 3. Négy szakmai komponens megvalósítása RÖVID TÁVÚ CÉLOK. Alakuljon ki a lakosságban az egészséges életmód igénye. 2. Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat, módszereket. 3. Lássák meg az egészség és a környezet összefüggéseit. 4. Ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat. 5. legyenek képesek az egészségi problémák megelőzésére, mérséklésére. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK. Az életminőség javítása a kistérségben. Javuljon a közösségben élő emberek életminősége és egészségi állapota. 2. Egészségtudatos magatartás kialakítása. 3. Helyi közösségi szereplők további együttműködésének támogatása, erősítése. A programok tervezése és megvalósítása során olyan gyakorlat alakuljon ki, amely: - a közösség tagjainak a folyamatba való bevonását, a beleszólás és az aktív közreműködés lehetőségét biztosítja; felszámolja a korábbi paternalista gyakorlat maradványait; - erősíti az egyének, közösségek autonómiáját, önbizalmát, egyúttal felelősségérzetét is. 4. A közösség szellemi és anyagi erőforrásainak bevonásával növelje a problémák belátható időn belül történő megoldásának esélyeit. 5. Az életminőség és az egészség, mint rendezőelv segítségével építse a közösséget. 6. Partnerségi csoport működtetése. 7. Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések, prevenciós tevékenységek ösztönzése, támogatása, megvalósítása. HOSSZÚ TÁVÚ/KONKRÉT CÉLOK. Növekedjen a várható élettartam, az egészségesen leélt életévek száma. 2. Javuljon a lakosság életkörülményei, életminősége. 3. Csökkenjen a mortalitás és a különböző morbiditások prevalenciája A TERVEZETT INTERVENCIÓK RÉSZLETEZÉSE (BEAVATKOZÁSI STRATÉGIA). KOMPONENS A kistérség lakosságának megközelítőleg 0%-a (kb fő) küzd valamilyen pszichiátriai problémával mindenféle segítség nélkül. Ezeknek az embereknek nagy része nem részesül közösségi pszichiátriai vagy más ellátásban, mert egyrészt nincs megfelelően képzett szakember illetve.

13 elérhető szolgáltatás a lakóhelyük közelében, másrészt sokszor nem ismerik fel a betegség tüneteit és nem tudatosul, hogy szakszerű segítségre, pszichiátriai ellátásra van szükség. A program. komponense keretében a kistérségben egy ún. mozgó pszichiátriai tanácsadó irodát hozunk létre. Ez az újszerűen szervezett szolgáltatás azt jelenti, hogy a kistérség bizonyos pontjain (6 kiválasztott, jól megközelíthető településen, azon belül is egy-egy állandó helyszínen, pl. művelődési házban, iskolában stb.) olyan, heti rendszerességgel nyitva tartó tanácsadásra alkalmas helyszínek kerülnek kialakításra, ahol speciálisan képzett szakemberek segítségét kérhetik azok, akiknek bármilyen pszichiátriai jellegű problémájuk van illetve hozzátartozóik. A szakemberek képesek a hozzájuk forduló személyek betegségeit diagnosztizálni, és problémáik leküzdéséhez megfelelő segítséget nyújtani. Mindezeken túl a 6 szakemberből álló csoportnak feladata, hogy kapcsolatot építsen ki és tartson fenn a helyi közösséggel annak érdekében, hogy kölcsönösen támogatni tudják egymást feladataik ellátásában. A programban résztvevő szakembereknek megfelelő képzettséggel kell rendelkezniük annak érdekében, hogy képessé váljanak a Közösségi Pszichiátriai Prevenciós Programban betöltendő szerepük ellátására, a megelőzésre, közösségi munkára és egyéni gondozásra egyaránt kiterjedő komplex feladataik - 6 kistérségi helyszínen mozgó módon való- biztosítására. Részletes programterv. melléklet! 2. KOMPONENS A közösségi pszichiátriai tanácsadó team az. komponensben ismertetett a tanácsadói feladatkörrel párhuzamosan kapcsolatot épít ki a helyi közösséggel, ennek értelmében számos olyan tevékenységet kezdeményez, amely a szenvedélybetegséggel (alkohol-, kábítószerfüggőség) kezelésével/megelőzésével kapcsolatos: ) szenvedélybetegségekkel, függőséggel kapcsolatos tanácsadás, 2) a szenvedélybetegségek le-küzdésére irányuló program bevezetése, 3) együttműködés a témában érintett helyi egyesületekkel, 4) helyi vállalatok felé irányuló kampányok. A 2. komponens keretében szervezett kezdeményezések elsősorban a pszichiátriai problémával és szenvedélybetegséggel (függőséggel) együttesen küzdő embereket célozza meg, úgynevezett települési egészségnapok szervezése keretében, mind a 6 bevont településen a projektidőszaka alatt egy alkalommal, azaz összesen 6 időpontban. Részletes programterv 2. melléklet! 3. KOMPONENS A 3. komponens keretében a kistérség iskoláival együttműködve egy speciális program bevezetésére kerül majd sor, mely a következő két elemből áll: Egyrészt speciális heti tanácsadásra nyílik lehetőség elsősorban olyan gyermekek és fiatalok számára, akiknek a családjában valamilyen súlyos probléma van. Ennek célja, hogy a gyerekek megértsék a probléma hátterét, és segítséget kapjanak ahhoz, miként tudják kezelni az ilyen helyzeteket. Hosszútávon természetesen az is a cél, hogy megelőzzük ezeknél a fiataloknál a hasonló pszichológiai problémák kialakulását. Másrészt ez a program egy általános (szélesebb körű) programot fog bevezetni, melynek keretében a tanárok is partnerszerepet vállalnak a szakértőkkel. Cél, hogy az iskolába járó gyermekek, fiatalok körében felismerjék a pszichológiai problémára vagy a szerfüggőségre utaló jeleket, és még időben tegyenek lépéseket azok megfelelő ellátása/kezelése érdekében. 2

14 Ennek részeként egy rendszeres szabadidő eltöltésére irányuló klubfoglalkozás valamint a szakemberek részére egy továbbképzési lehetőséget is biztosítunk. Részletes programterv melléklet! 4. KOMPONENS A pszichiátriai betegségek kialakulásának és a kezelés folyamatának meghatározó tényezője a munkahely és annak elvesztése, a munkanélkülivé válás illetve a munkanélküli lét. A pszichiátriai megbetegedések illetve a szenvedélybetegségek megelőzésében illetve kezelésében is fontos hangsúlyt kell kapjon a munkában álló vagy a munkába visszatérő személyek munkahely megtartásának illetve a munkaerőpiacra való visszatérésének segítése. A pszichiátriai gondokból, szenvedélybetegségből kijövő emberek megkülönböztetett figyelmet, differenciált bánásmódot igényelnek, különösen az újra elhelyezkedés utáni közvetlen időszakban. Erre az átlagostól eltérő helyzetre a munkáltatók illetve a munkahelyi környezet nincs felkészülve. Ennek megváltoztatására a 4. komponens keretében egy olyan programelemet javasolunk (képzés, tanácsadás, mentálhigiénés támogatás, munkáltatók kiérzékenyítése és támogatása, munkahelyi közösségekhez kapcsolódó közös programok, felhasználói csoportfoglalkozások, klubok szervezése), amely elősegíti a befogadó munkahelyi környezet megteremtését, a munkáltatók kívánatos hozzáállásának kialakítását, a célcsoport tagjainak felkészítését és megerősítését a munkahelyek megtartása illetve a munka világába való visszailleszkedés érdekében. Részletes programterv 5. melléklet! 3

15 2.3. A PROGRAMOK HUMÁNERŐFORRÁSA, SZAKEMBEREI SZAKMAI STÁB Kovács Sándorné A projektben betöltött pozíciója: projektgazda Veres Ágnes A projektben betöltött pozíciója: projektmenedzser Sándor Anikó A projektben betöltött pozíciója: projekt asszisztens Moravcsik-Kornyicki Ágota A projektben betöltött pozíciója: szakmai vezető Made in.hu Produkciós Iroda A projektben betöltött pozíció: marketing. 4

16 . KOMPONENS Szükséges szakemberek pszichológus pszichiáter mentálhigiénés szakember egészségfejlesztési szakértő ápoló szociális munkás Szükséges végzettség, gyakorlat Elvégzendő feldatok Munkaóra/hó tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; számítógép kezelési ismeretek - minimum: Microsoft Office, Internet; jó kommunikációs képesség Szakmai segítségnyújtás a következő területeken: - életvezetési nehézségek - önismereti és kapcsolati problémák - krízis és gyászhelyzetek - szexuális nehézségek - szorongás, pánik és félelmi állapotok - megnehezült pár és családi együttműködés - iskoláskori zavarok - serdülőkori gátlásosság - konzultáció alkohol, drog és egyéb szenvedélybetegséggel kapcsolatban - táplálkozási zavarok - tanulási zavarok - Egyéb feledatok: - kapcsolattartás a projektmenedzsment tagokkal - kapcsolattartás a projekt egyéb szakmai szereplőivel - tevékenységeik dokumentálása - részvétel a partnerségi csoport megbeszélésein nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban nap/hó személyes jelenlét a településen, elektronikus elérhetőség a teljes hónapban. 5

17 SZAKEMBEREK Dr. Kozma István 972-ben szerzett általános orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 982-ben általános orvostani szakvizsgát, majd 997-ben pszichiátria szakvizsgát tett. Jelenleg a nagykállói Sántha Kálmán Szakkórház osztályvezető főorvosa. A projektben betöltött pozíciója: pszichiáter. Nagy Ágnes Végzettségét tekintve angol irodalom és nyelvszakos tanár (MA), pszichológus (MA), felnőtt klinikai szakapszichológus jelölt (végzés 204). Szakmai tapasztalatai: 0 év angol tanítás gimnáziumban, nyelviskolákban, továbbá 200 szeptembere óta Mátészalkai Területi Kórház Neurológia osztályon pszichológus. A projektben betöltött pozíciója: pszichológus. Bodó Viktória (megbízással) Végzettségét tekintve: pszichológus (MA), munka- és szervezetpszichológia szakiránnyal valamint angol- magyar bölcsészettudományi szakfordítói képesítéssel rendelkezik. Jelenleg a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Rendőr- Főkapitányság Nyírbátori székhelyének alapellátó rendőrségi pszichológusa. A projektben betöltött pozíciója: pszichológus. Nagy-Demjén Lívia Végzettségét tekintve: általános szociális munkás (200), valamint egészségfejlesztő mentálhigiénikus (2004) képesítést is szerzett. Jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban mentálhigiénikusként dolgozik. A projektben betöltött pozíciója: mentálhigiénikus. 6

18 SZAKEMBEREK Gyulai Anikó TÁMOP-6..2/LHH//A Végzettségét tekintve: védőnő (994), valamint egészségtan tanári (2005) képesítéssel is rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék oktatója. A projektben betöltött pozíciója: egészségfejlesztő. Jávorné Erdei Renáta (megbízással) Végzettségét tekintve: védőnő (2000), valamint humán szervező (2005) képesítéssel is rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék oktatója. A projektben betöltött pozíciója: egészségfejlesztő. Kovács Eszter Végzettségét tekintve: szociális munkás, valamint jelenleg szociálpolitikafoglalkoztatáspolitika szakirányon végzős hallgató. A Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület Méltósággal segíteni, jót jól tenni című pályázat főállású szakmai vezetője. A projektben betöltött pozíciója: szociális munkás. Magyarné Tordai Zsuzsanna Végzettségét tekintve: ápoló (2000), valamint szakvizsgázott szociálpedagógus. A Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület Fogyatékkal élők nappali intézményének intézményvezetője. A projektben betöltött pozíciója: ápoló. 7

19 2. KOMPONENS TÁMOP-6..2/LHH//A Szükséges szakemberek pszichiáter (2 fő) Szükséges végzettség, gyakorlat Elvégzendő feldatok minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; jó kommunikációs képesség Színpadon:. Előadások drogokról: - Drog használatról általában - Serdülők szerhasználati jellemzői, és ennek következményei - Előadások drogokról szülőknek - Előadás a prevencióról (Személtető eszközök használatával) Sátrakban:. Mentális sátor drog és szerfogyasztás: Színpadon:. Előadások alkoholról: Előadás alkoholfogyasztásról és hatásairól - Előadás a prevencióról - Előadás az érintett családtagok, közeli hozzátartozók számára 2. Előadások dohányzásról: - Szemléltető eszközök bemutatásával előadás a dohányzásról óra/ Road Show pszichológus (2 fő) mentálhigiénés szakember egészségfejlesztési szakértő minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; jó kommunikációs képesség minimum 2 éves releváns szakmai tapasztalat, egészségügyi, népegészségügyi és/vagy egészségfejlesztés terén szerzett felsőfokú végzettség; jó kommunikációs képesség Sátrakban:. Mentális sátor alkohol: - Személyes konzultáció szakemberrel - Szakmai tanácsadás - Szemléltető eszközök bemutatásával prevenciós tanácsadás (pl.: ittas vezetés demonstráló szemüveg) 2. Mentális sátor - dohányzás - Személyes konzultáció szakemberrel - Szakmai tanácsadás - Szemléltető eszközök bemutatásával prevenciós tanácsadás (dohányos tüdő, dohányos száj, dohányos Zsuzsi, dohányzó modell) 3. Mentális sátor - Lelki problémák (depresszió, stressz, szorongás, ) - Önismereti tréning / Road Show Sátrakban:. Mentális sátor - táplálkozás és mozgás Személyes konzultáció szakemberrel - Szakmai tanácsadás Színpadon: Filmvetítés: Játékszenvedélyről, számítógép/internet/televízió függőségről / Road Show Sátrakban:. 4. Mentális sátor - játékszenvedély, számítógép/tv/internet függőség: - Személyes konzultáció szakemberrel / Road Show 8

20 SZAKEMBEREK TÁMOP-6..2/LHH//A A személy kiválasztás alatt? A 2. komponensben betöltött pozíciója: pszichiáter. A személy kiválasztás alatt? A 2. komponensben betöltött pozíciója: pszichiáter. Nagy Ágnes Végzettségét tekintve angol irodalom és nyelvszakos tanár (MA), pszichológus (MA), felnőtt klinikai szakapszichológus jelölt (végzés 204). Szakmai tapasztalatai: 0 év angol tanítás gimnáziumban nyelviskolákban, továbbá 200 szeptembere óta Mátészalkai Területi Kórház Neurológia osztályon pszichológus. A 2. komponensben betöltött pozíciója: pszichológus. Bodó Viktória Végzettségét tekintve: pszichológus (MA), munka- és szervezetpszichológia szakiránnyal valamint angol- magyar bölcsészettudományi szakfordítói képesítéssel rendelkezik. Jelenleg a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Rendőr- Főkapitányság Nyírbátori székhelyének alapellátó rendőrségi pszichológusa. A 2. komponensben betöltött pozíciója: pszichológus. Gyulai Anikó Végzettségét tekintve: védőnő (994), valamint egészségtan tanári (2005) képesítéssel is rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék oktatója. A 2. komponensben betöltött pozíciója: egészségfejlesztő. Jávorné Erdei Renáta Végzettségét tekintve: védőnő (2000), valamint humán szervező (2005) képesítéssel is rendelkezik. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Védőnői Módszertani és Népegészségtani Tanszék oktatója. A 2. komponensben betöltött pozíciója: mentálhigiénikus. 9

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 2. komponens Szenvedélybetegségek leküzdésére irányuló kezdeményezések Moravcsik-Kornyicki

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Egészségi

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései

2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései 2. Melléklet - A Közép-magyarországi Regionális Szociális Módszertani Konzorcium képzései Továbbképzés neve, engedélyszáma Célcsoport Helyszín, időpont Pontért ék Ár Kapcsolattartó 1 Mentálisan hanyatló

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Színestér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Győr, Vasvári Pál u. 1/a. www.maltai.hu 2011. Február 25. Szakmai Nap Előzmények Bűnmegelőzési pályázat:kiíró

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg

Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Ifjúságügyi projektje Zalaegerszeg Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok Ifjúságügyi komponens TÁMOP 5.2.5-B-10/2 Izsák Imre ÁMK ifjúsági

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 Ügyiratszám: 7652-4/2011 Előterjesztés Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 30-án tartandó testületi ülésére Napirend:

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A mentálhigiéné, az egészségmegőrzés és a rehabilitáció módszerei A vizsgafeladat

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma

Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CSALÁDI NAPKÖZIK, HÁZI GYERMEKFELÜGYELET CÍMLISTÁJA 20.. Családi napközi Intézmény neve Működés helye Vezető Telefon Férőhelyek száma Hétszínvirág Családi Napközi 448 Nyíregyháza-Sóstóhegy

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

9. SZER GYORSJELENTÉS

9. SZER GYORSJELENTÉS 9. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26.

Gábor Edina. Mentálhigi. Balogh Judit. 2004. április 26. Gábor Edina Balogh Judit Mentálhigi Munkahely lhigiénés s szervezetek örömteli szerepe az egészs szségfejleszt szervezet? gfejlesztésbensben Jelen és s jövőj 2004. április 26. Magyarország évközi lakosságszáma

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

7. SZER GYORSJELENTÉS

7. SZER GYORSJELENTÉS 7. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében augusztus augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. AUGUSZTUS Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA XVIII. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA 2016. 09.16. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS INTEGRÁLÁSA SZAKELLÁTÁSBA SZERZŐK: DR RABÓCZKI ANITA FŐIGAZGATÓ DR SUSKÓ MIHÁLY NŐGYÓGYÁSZ FŐORVOS SZAKÁCS IBOLYA EFI

Részletesebben

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl.

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl. Solymosy József Bonifácz Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetőségei Székesfehérvár, 2009. november 4. ladataink: Intézetünkről Korszerű tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON AZ EGÉSZSÉGESEN ÉS A FOGYATÉKOSSÁG NÉLKÜL LEÉLT ÉVEK VÁRHATÓ SZÁMA MAGYARORSZÁGON DR. PAKSY ANDRÁS A lakosság egészségi állapotát jellemző morbiditási és mortalitási mutatók közül a halandósági tábla alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben