J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV /2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés december 18. napján 19:00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Megyeháza Díszterme. Jelen vannak az ülés megnyitásakor a jelenléti ív szerint: 1. Aros János 2. Baricska János 3. Bíró László 4. Budai Erzsébet 5. Csabai Gyula 6. Dr. Csiba Gábor 7. Csiger Lajos 8. Farkas Félix 9. Hoczáné Frankó Anna 10. Holcman László 11. Kisgergely András 12. Kolenkó Gábor 13. Kormos Dénes 14. Lukács András 15. Marton Péter 16. Dr. Mengyi Roland 17. Mihályi Helga 18. Miklós Árpád 19. Pasztorniczky István 20. Riz Gábor 21. Szalai Szabolcs 22. Szamosvölgyi Péter 23. Szegedi Judit Katalin 24. Szeles András 25. Tóth Gábor 26. Török Dezső 27. Vadnai Zoltán 28. Vécsi István 29. Vitális István A hivatal részéről: Dr. Kovács János főjegyző, Dr. Ispán Csilla aljegyző, szakértőként: Dr. Tergaleczné dr. Nagy Ilona főosztályvezető, Dr. Sáfrány Borbála osztályvezető, dr. Farkasné dr. Jakó Ildikó főosztályvezető, Hideg Imre osztályvezető, adminisztratív munkatársak: Barnóczki Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető, Simon Gáborné és Kormos Zoltán informatikusok. Vendég:- Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés határozatképes, mivel a 30 közgyűlési tagból 29 fő jelen van, az ülést megnyitom. Kérem, szíveskedjenek bekapcsolni szavazógépüket; majd jelenléti szavazást kérek. Köszönöm szépen. 29 fő van jelen. Tisztelt Közgyűlés! Rendkívűli közgyűlés napirendjére a továbbiak szerint teszek javaslatot:

2 2 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott egyes határozatok hatályon kívül helyezésére, valamint egyes ingatlanok használati jogának átadására 3. Javaslat a miskolci 2542/3 hrsz-ú, 2542/4 hrsz-ú, 2537 hrsz-ú, 2538 hrsz-ú, 2556 hrsz-ú, hrsz-ú és a bükkszentkereszti 860 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlanok használati jogának visszavételére 4. Javaslat a Zsujta 38/A, 38 és a 41. hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására, és a vételár fedezetéül szolgáló hitel felvételére 5. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtására 6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására 7. Egyebek A közgyűlés tagjai részéről kérdezem, hogy az egyebek napirendi javaslat van-e. Amennyiben van, szíveskedjenek azt megtenni. Frakcióvezető Úr parancsoljon. Kormos Dénes, frakcióvezető: Köszönöm szépen elnök Úr. Tisztelt Közgyűlés! A napirendek ismertetése után elvártuk volna, hogy az indokoltságát is elmondja elnök Úr az ülés összehívásának és az ilyen formában történt előterjesztéseknek. Amit elolvasva röviden, amit lehetett ebből értelmezni ez egy ügyrendi kérdést vet fel. Minden napi rendnél szeretnék névszerinti szavazást kérni. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Akkor ezt most ügyrendi javaslatként fogom föl. Elsőként viszont szeretném, hogy a napirendi pontot még elfogadjuk még névszerinti szavazás nélkül, utána pedig az ügyrendi javaslatról szavazunk. Tekintve, hogy egyéb napirendi javaslat nem érkezett kérem szíveskedjenek szavazni az általam előterjesztett napirend elfogadásáról.

3 3 a közgyűlés 21 igen, 5 nem szavazattal, 2 223/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés napirendjének megállapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés december 18-ai ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott egyes határozatok hatályon kívül helyezésére, valamint egyes ingatlanok használati jogának átadására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 3. Javaslat a miskolci 2542/3 hrsz-ú, 2542/4 hrsz-ú, 2537 hrsz-ú, 2538 hrsz-ú, 2556 hrsz-ú, hrsz-ú és a bükkszentkereszti 860 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlanok használati jogának visszavételére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 4. Javaslat a Zsujta 38/A, 38 és a 41. hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására, és a vételár fedezetéül szolgáló hitel felvételére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 5. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Most az ügyrendi javaslatnak megfelelően, bár előtte egy rövid kiegészítést szeretnék tenni, természetesen minden egyes napirendnél szándékomban áll elmondani a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjainak kitűzési indokoltságát, ezért a névszerinti szavazásnak a kérése általam ebből a szempontból nem indokolható, de természetesen javaslatként elfogadom. Ugyanakkor jelzem a közgyűlésnek, hogy magam részéről ezt nem támogatom.

4 4 Kérem most szíveskedjenek szavazni az ügyrendi javaslatról. a közgyűlés 5 igen, 22 nem és 1 tartózkodás mellett elutasította az ügyrendi javaslatot. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés b) pontja szerint a Közgyűlés zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Javaslom, hogy a következő napirend tárgyalása zárt ülésen történjen, amely a Javaslat a Zsujta 38/A, 38 és 41. hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra, és a vételár fedezetéül szolgáló hitel felvételére című előterjesztés (4. napirendi pont), valamint a Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtására című előterjesztés (5. napirendi pont). Kérem szíveskedjenek szavazni a zárt ülés elrendeléséről. a közgyűlés 23 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a minősített többség szabályai szerint elrendelte a zárt ülést. 1. Napirendi pont: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a bizottságok nem véleményezték. A javaslat kiosztásra került. Nekem annyit engedjenek meg, hogy kiegészítsem szóban, hogy annyival egészítjük ki ezen napirendi pont kapcsán a rendeletünket, hogy használatba adásról rendelkezik a jövőben a vagyonrendeletünk. Ennek az az oka, hogy a közgyűlés vagyonátadásról, tulajdonátadásról rendelkezett. Az MSZP frakció távozott. - Viszont látásra. Végülis vasárnap este van. Viszont a másik két frakció tudja, tehát szóban nem indoklom, hogy miért van a mai közgyűlésre szükség. Így mi is hamarább hazaérünk a családunkhoz, nemcsak az MSZP frakció. - Kérem a képviselő csoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van szíveskedjenek azt megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom.

5 5 Előterjesztésünkhöz egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Elfogadásáról kérem szíveskedjenek szavazni. a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a minősített többség szabályai szerint megalkotta az alábbi rendeletet: 20/2011. (XII. 18) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. (6) bekezdés b) pontjában, 79. (2) bekezdés b) pontjában, 80. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: e) önkormányzat, állami szerv megállapodás alapján A Rendelet 14. (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2. a) a használatba adásra, amennyiben az önkormányzati feladatot ellátó, az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv, vagy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, önkormányzat, illetve állami szerv javára történik, 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6 6 2. Napirendi pont: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott egyes határozatok hatályon kívül helyezésére, valamint egyes ingatlanok használati jogának átadására Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Tisztelt Közgyűlés! Ezért volt szükség az 1. napirendi pontra, melyben a vagyonrendeletünket módosítottuk, hogy használati jog átadására sor kerülhessen és kívánt célunkat elérhessük, melyet a tulajdon átadással nem sikerült. A javaslatot a bizottságok nem véleményezték. Kérem a képviselő csoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van szíveskedjenek azt most megtenni. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom. Az előterjesztéshez nyolc határozati javaslat kapcsolódik. Kérem szíveskedjenek szavazni elsőként a napirendhez kapcsolódó 1. számú határozati javaslat elfogadásáról. a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 224/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott egyes határozatok hatályon kívül helyezése A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése által hozott egyes határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést, és a következő döntést hozza: A Közgyűlés a következő határozatokat hatályon kívül helyezi: a) 181/2011. (XI. 17.) határozata, b) 187/2011. (XI. 17.) határozata, c) 198/2011. (XII.15.) határozata,

7 7 d) 199/2011. (XII.15.) határozata, e) 214/2011. (XII.15.) határozata, f) 215/2011. (XII.15.) határozata, g) 217/2011. (XII.15.) határozata. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 2. számú határozati javaslat elfogadásáról, ez Sárospatak hatályon kívül helyezése. a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 225/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányításában működő Sárospataki Képtár ingatlanai használati jogának átadása Sárospatak Város Önkormányzata részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat irányításában működő Sárospataki Képtár ingatlanai használati jogának átadása Sárospatak Város Önkormányzata részére tárgyú javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a sárospataki 184. hrsz on nyilvántartott, természetben a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 14. és a sárospataki 778/1. hrsz-on nyilvántartott, természetben a Sárospatak, Kazinczy u. 23. szám alatt található Sárospataki Képtár megnevezésű ingatlanok használati jogát december 19-ei hatállyal átadja Sárospatak Város Önkormányzata részére. 2. A Közgyűlés rögzíti, hogy a használat joga átadásának feltétele a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és az 1. pontban megjelölt ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

8 8 3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodásból fakadó az ingatlannyilvántartást, a vagyonnyilvántartást érintő szükséges intézkedések megtételéről. Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 3. számú határozati javaslat elfogadásáról, ez Telkibánya hatályon kívül helyezése. a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 226/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányításában működő Abaúji Múzeum ingatlana használati jogának átadása Telkibánya Község Önkormányzata részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat irányításában működő Abaúji Múzeum ingatlana használati jogának átadása Telkibánya Község Önkormányzata részére tárgyú javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a telkibánya 567 hrsz on nyilvántartott, természetben a Telkibánya, Múzeum út. 15. szám alatt található Abaúji Múzeum megnevezésű ingatlan használati jogát december 19-ei hatállyal átadja Telkibánya Község Önkormányzata részére. 2. A Közgyűlés rögzíti, hogy a használat joga átadásának feltétele a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és az 1. pontban megjelölt ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodásból fakadó az ingatlan-nyilvántartást, a vagyonnyilvántartást érintő szükséges intézkedések megtételéről. Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője

9 9 Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 4. számú határozati javaslat elfogadásáról. a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 227/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat mezőcsáti 463 hrsz-ú ingatlana használati jogának átadása Mezőcsát Város Önkormányzata részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat mezőcsáti 463 hrsz-ú ingatlana használati jogának átadása Mezőcsát Város Önkormányzata részére tárgyú javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a mezőcsáti 463 hrsz-ú, természetben a 3450 Mezőcsát, Szent István u számú ingatlant korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából forgalomképes vagyonkategóriába sorolja át. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről. 2. A Közgyűlés a mezőcsáti 463 hrsz on nyilvántartott, természetben a Mezőcsát, Szent István utca szám alatt található ingatlan használati jogát december 19-ei hatállyal átadja Mezőcsát Város Önkormányzata részére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 3. A Közgyűlés rögzíti, hogy a használat joga átadásának feltétele a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és az 1. pontban megjelölt ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 4. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodásból fakadó az ingatlan-nyilvántartást, a vagyonnyilvántartást érintő szükséges intézkedések megtételéről. Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője

10 10 Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 5. számú határozati javaslat elfogadásáról. a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 228/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő putnoki 41 és 1833/1 hrsz.-ú ingatlanok használati jogának átadása Putnok Város Önkormányzata részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő putnoki 41 és 1833/1 hrsz.-ú ingatlanok használati jogának átadása Putnok Város Önkormányzata részére tárgyú javaslatot és a következő határozatot hozta: 1. A Közgyűlés korlátozottan forgalomképes vagyonkategóriából forgalomképes vagyonkategóriába sorolja át: a) a putnoki, 41 hrsz-ú, kivett kollégium megnevezésű - természetben 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 2. sz. alatti, valamint b) a putnoki, 1833/1 hrsz-ú, kivett sporttelep megnevezésű természetben 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út. 31. sz. alatt található ingatlanokat. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal 2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről. Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője értelem szerint 3. A Közgyűlés a putnoki 41 és 1833/1 hrsz-on nyilvántartott ingatlanok használati jogát december 19-ei hatállyal átadja Putnok Város Önkormányzata részére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke értelem szerint

11 11 4. A Közgyűlés rögzíti, hogy a használat joga átadásának feltétele a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és az 1. pontban megjelölt ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 5. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodásból fakadó az ingatlan-nyilvántartást, a vagyonnyilvántartást érintő szükséges intézkedések megtételéről. Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 6. számú határozati javaslat elfogadásáról. a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 229/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: a sajóörösi 223 hrsz-ú ingatlan használati jogának átadása Sajóörös Község Önkormányzata részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a sajóörösi 223 hrsz-ú ingatlan használati jogának átadása Sajóörös Község Önkormányzata részére tárgyú javaslatot és a következő határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő sajóörösi 223 hrsz-ú, természetben a Sajóörös, Jókai út 1. szám alatt található kivett nevelőintézet és udvar megnevezésű ingatlan használati jogát december 19-ei hatállyal átadja Sajóörös Község Önkormányzata részére. 2. A Közgyűlés rögzíti, hogy a használat joga átadásának feltétele a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és az 1. pontban megjelölt ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke

12 12 3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodásból fakadó az ingatlannyilvántartást, a vagyonnyilvántartást érintő szükséges intézkedések megtételéről. Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 7. számú határozati javaslat elfogadásáról. a közgyűlés 18 igen, 6 nem szavazattal, 0 230/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: a megyaszói külterületi 0135/2 hrsz-ú és 0136 hrsz-ú ingatlan használati jogának átadása Országos Roma Önkormányzat részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a megyaszói külterületi 0135/2 hrsz-ú és 0136 hrsz-ú ingatlan használati jogának átadása Országos Roma Önkormányzat részére tárgyú javaslatot és a következő határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő megyaszói külterületi 0135/2 hrsz-ú és 0136 hrsz-ú ingatlan használati jogát december 19-ei hatállyal átadja az Országos Roma Önkormányzat részére. 2. A Közgyűlés rögzíti, hogy a használat joga átadásának feltétele a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és az 1. pontban megjelölt ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodásból fakadó az ingatlan-nyilvántartást, a vagyonnyilvántartást érintő szükséges intézkedések megtételéről.

13 13 Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó 8. számú határozati javaslat elfogadásáról. a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 231/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat szirmabesenyői 0124/3 hrsz-ú ingatlana használati jogának átadása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat szirmabesenyői 0124/3 hrsz-ú ingatlana használati jogának átadása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére tárgyú javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés a szirmabesenyő 0124/3 hrsz on nyilvántartott, természetben a Szirmabesenyő, Miskolci út 7. szám alatt található ingatlan használati jogát december 19-ei hatállyal átadja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére. 2. A Közgyűlés rögzíti, hogy a használat joga átadásának feltétele a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és az 1. pontban megjelölt ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodás megkötésére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 3. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon az ingatlan használati jogának átadására vonatkozó megállapodásból fakadó az ingatlan-nyilvántartást, a vagyonnyilvántartást érintő szükséges intézkedések megtételéről. Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője 3. Napirendi pont: Javaslat a miskolci 2542/3 hrsz-ú, 2542/4 hrsz-ú, 2537 hrsz-ú, 2538 hrsz-ú, 2556 hrszú, hrsz-ú és a bükkszentkereszti 860 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlanok használati jogának visszavételére

14 14 Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a bizottságok nem véleményezték. Kérem a képviselő csoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van szíveskedjenek azt most megtenni. Kisgergely képviselő Úr parancsoljon. Kisgergely András, képviselő: Köszönöm szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az lenne a rövid kérdésem, hogy a vagyonátadás után mi lesz ezeknek az ingatlanoknak a sorsa. Majd ezek is átkerülnek az államhoz, vagy esetleg ezek maradnak nálunk. Köszönöm szépen. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Köszönöm szépen. Ezt mi vesszük át most magunkhoz és arról tudom tájékoztatni, hogy a konszolidációs törvény arról szól, hogy a törvény erejénél fogva minden vagyontárgyunk állami, nemzeti tulajdonná válik és az államhoz kerül, kivéve a működésünkhöz szükséges ingó- és ingatlanvagyon. Például a Megyeháza, vagy Díszterem, illetve a feladatellátás, kivétel a külön megállapodásban foglaltak. A külön megállapodás az még nem került tételesen meghatározásra. Egy vagyonelemünkről tudom, hogy a külön megállapodásban rögzíteni tudjuk, amely szorosan hozzánk kapcsolódik és kötelező önkormányzati, törvényben előírt feladatainkat látjuk el, ez a Kulcs Tour, hiszen a lakosság tájékoztatása az ide tartozik. Az biztosan külön a megállapodás részét fogja képezni. Az itteni ingatlanról még nem tudok, de szükséges ahhoz, hogy bármilyen döntés születik, akkor az ingatlan kataszterben való rendbetételét ez a javaslat biztosítja. Ahhoz, hogy bármely megállapodás szülessen így tudjuk megoldani. Mivel más hozzászólásra jelentkezőt nem látok, így a vitát lezárom. Előterjesztésünkhöz egy határozati javaslat kapcsolódik. Kérem szíveskedjenek szavazni a határozati javaslat elfogadásáról. a közgyűlés 24 igen, 0 nem szavazattal, 0 232/2011. (XII. 18.) határozata Tárgy: a miskolci 2542/3 hrsz-ú, 2542/4 hrsz-ú, 2537 hrsz-ú, 2538 hrsz-ú, 2556 hrsz-ú, hrsz-ú és a bükkszentkereszti 860 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlanok használati jogának visszavétele

15 15 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) megtárgyalta a miskolci 2542/3 hrsz-ú, 2542/4 hrsz-ú, 2537 hrsz-ú, 2538 hrsz-ú, 2556 hrsz-ú, hrsz-ú és a bükkszentkereszti 860 hrsz-ú korlátozottan forgalomképes ingatlanok használati jogának visszavételéről szóló javaslatot és a következő határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a miskolci 2542/3 hrsz-ú (Miskolc, Városház tér 1., Megyeháza A épület), 2542/4 hrsz-ú (Miskolc, Szemere kert 1. B-C-D épület, irodaház és udvar), 2537 hrsz-ú (Miskolc, Városház tér 3., udvari parkoló), 2538 hrsz-ú (Miskolc, Patak út 1., udvari parkoló), 2556 hrsz-ú (Miskolc, Patak út, szabadtéri parkoló), hrsz-ú (Miskolc, Aradi út 4., vendégház) és a bükkszentkereszti 860 hrsz-ú (Bükkszentkereszt, Kossuth út 62., vendégház) korlátozottan forgalomképes ingatlanok használati jogát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Gazdasági Központjától visszaveszi. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal 2. A Közgyűlés felhívja Hivatalát gondoskodjon arról, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanok vonatkozásában a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának ingatlan kataszteri nyilvántartásában vagyonhasználóként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala kerüljön feltüntetésre. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője értelem szerint 3. A Közgyűlés rögzíti, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanok használati joga átvételének feltétele a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának jóváhagyása. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a jóváhagyás megkérésére és a használati jog átadásáról szóló megállapodás megkötésére. Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 4. A Közgyűlés felhívja Hivatalát, hogy gondoskodjon a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről. Dr. Kovács János, a közgyűlés főjegyzője értelem szerint Következő napirendi pontunkra zárt ülést rendeltünk el.

16 16 Kérem a teremben tartózkodókat, kedves vendégeinket, hogy a zárt ülés időtartamára szíveskedjenek azt elhagyni. A közgyűlés nyilvánosan folytatódik. 6. Napirendi pont: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: A javaslatot a bizottságok nem véleményezték. Kérem a képviselő csoportok vezetőit, illetve a közgyűlés tagjait amennyiben kérdésük, véleményük van szíveskedjenek azt most megtenni. Az előterjesztés a most elfogadott határozatok módosításáról szól. Nem látok hozzászólásra jelentkezőt, így a vitát lezárom. Az előterjesztéshez egy rendelet-tervezet kapcsolódik. Kérem szíveskedjenek szavazni a napirendhez kapcsolódó rendelet-tervezet elfogadásáról. a közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a minősített többség szabályai szerint megalkotta az alábbi rendeletet: 21/2011 (XII.18.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.18.) rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.31.), 7/2011. (V.4.), 9/2011. (V.31.), 11/2011. (VII.7.), 13/2011. (IX.28.) 15/2011. (XI. 28.)

17 17 önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az R. 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: (1)A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételét eft Alap és vállalkozási tevékenység közötti Elszámolások eft Pénzmaradvány igénybevételét eft Hitelek igénybe vehető mértékét (működési hiány) Zsujta ingatlan vásárlásra hitel felvétel Mindösszesen összegben állapítja meg eft eft eft (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti előirányzat megoszlását e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az R. 4. (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét állapítja meg eft-ban (2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások főösszegéből a) A megyei intézmények működési, felhalmozási, felújítási kiadási előirányzata (3.1. sz. melléklet részletezése szerint) b) A térségi integrált szakképzési központok működési, felhalmozási, felújítási kiadási előirányzatai (3.4.sz. melléklet szerint) c) Megyei Önkormányzati Hivatal működési, felhalmozási, felújítási kiadásai kamat nélkül (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) eft eft eft d.) Megyei Önkormányzat Közgyűlése és bizottságai

18 18 kiadásai (3.2. sz. melléklet részletezése szerint) eft e) Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása eft (3.3..sz. melléklet szerint) f) Kölcsön nyújtás eft (3.2.sz. melléklet szerint) g) Hitel tőketörlesztés eft (3.2.sz. melléklet szerint) h) Működési hitelkamat eft (3.2.sz. melléklet szerint) i) Tartalék (3.sz. melléklet szerint) eft 3. Az R. 1., 2., 2.2., 3., 3.2., és 4. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép. 4. E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 7. Napirendi pont: Egyebek Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke: Egyebek napirendi pontban hozzászólást a napirend elfogadásakor a közgyűlés tagjai nem jeleztek. Megköszönöm mindenkinek a mai munkáját és, hogy a megyei közgyűlésnek rendelkezésére álltak ezen a vasárnapi estén. A mai közgyűlést ezennel bezárom. Kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt. Dr. Kovács János főjegyző Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc III-1015-20/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. június 24. napján 16:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. március 31. napján tartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc III-1869-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. augusztus 30. napján 15:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40174 70/2013. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2013. augusztus 26. napján 15:30 kor a Városháza (Fő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/8-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. február 18-án (csütörtök) 15:30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2016. február 18.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Dr. Barcsi István Péter Kiss Tibor Komáromi Ferenc. Távol van: Moldovánné Duró Ágnes képviselő Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 25-én 13 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester

1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Diósjenő Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-én megtartott soron kívüli nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 24-én megtartott soron kívüli nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24-én megtartott soron kívüli nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 15-ei ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 15-ei ülésére 12.907-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S 2010. december 15-ei ülésére Tárgy: Bankgarancia biztosítása ipari terület villamos közmű kiépítése érdekében Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Túróczi Miklósné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. augusztus 30.-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának április 22-én tartott együttes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS RÁPOLT Száma: Ö/515-10/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség és Rápolt Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása

5. sz. napirend. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére. a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. június 28-i ülésére 5. sz. napirend Tárgy: a 2011. évi költségvetési rendelet I. módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011. évi költségvetését

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i rendes nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 23-i rendes nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 22/2017. Tárgy: Döntés a Remeteszőlős külterület 08 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett árok megnevezésű ingatlan ingyenes állami tulajdonba adásáról és a Remeteszőlős

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Jelentés. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Jelentés. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Jelentés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Miskolc, 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/14/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. február 26-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 4. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

(IV ) 45/2011. (IX.27.)

(IV ) 45/2011. (IX.27.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2015. (IV ) önkormányzati rendelete az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára

J a v a s l a t. a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Kabinetiroda J a v a s l a t a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatára Tisztelt Közgyűlés! A 2011.

Részletesebben

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 21. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozat: 256/2009. (XII.21.) számú

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3/2007. (III. 30.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc III-1765-9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2016. május 24. napján 16:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet A költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2014.(III. 8.) rendelete a 27/2013./XII.20./ rendelettel, a 22/2013. (XI. 29.) rendelettel, a 16/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelettel, a 12/2013.VI.24)

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-9/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. november 17. napján 15:57 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea

JEGYZŐKÖNYV. Juhászné dr. Krecz Erzsébet. Dr. Szalóczi Ilona. Tóthné Gyöngy Andrea 740-4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. február 20.-án a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 10-én (szerda) 09:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. december 10. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya 1 Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2011.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

5. Az Ör. kiegészül az 1. melléklet szerinti 24. melléklettel.

5. Az Ör. kiegészül az 1. melléklet szerinti 24. melléklettel. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének./2014. (IV ) önkormányzati rendelete az önkormányzati ingatlanok vagyoni jellegének megváltoztatásáról szóló 45/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben