Az Alapítványi és Magániskolák Egyesültének állásfoglalása a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés tervezetéről ALAPVETÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Alapítványi és Magániskolák Egyesültének állásfoglalása a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés tervezetéről ALAPVETÉSEK"

Átírás

1 Az Alapítványi és Magániskolák Egyesültének állásfoglalása a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés tervezetéről ALAPVETÉSEK A szakképzési rendszer átalakításának úgy kell végbemennie, hogy ne sérüljön a köznevelési törvényben biztosított többszektorú köznevelési rendszer elve, a szakképzési feladatellátás fenntartása minden szakmában biztosított legyen, s ne keletkezzen jelentős költségvetési többletkiadás, ne növekedjen kritikus mértékben a költségvetési deficit, a duális képzés minél szélesebb körben valósuljon meg. Elfogadjuk, hogy a szakképzési feladatok ellátása elsődlegesen az állam feladata. A feladatellátásba olyan területeken javasolunk bevonni egyházi és magán intézményfenntartókat, amely részterületeken a feladat átruházása a gazdaságosabb feladatellátást vagy az egységnyi költségszínvonalon a magasabb színvonalú közszolgáltatás biztosítását eredményezi, továbbá a feladatokat az állam, sajátosságainál fogva nem képes egyedül ellátni (pl. hátránykompenzációs tevékenység), az állam csak jelentős beruházással és többlet költségvetési kiadással képes átvenni a jelenleg más fenntartók által ellátott szakképzési feladatokat. Az egyházak szerepét a szakképzésben elsősorban a hátránykompenzáció területén látjuk, sokkal kevésbé a gazdasághoz közeli, versenyképességet fokozó, piacorientációjú szakmacsoportokban. A hátránykompenzációs tevékenység jellemzően a szakiskolai képzésben valósul meg. (34, 35-ös jelű szakképesítések) A szakiskolai képzésben indokoltnak tartjuk az egyházi fenntartók kívánt szerepvállalásának (magasabb) arányát meghatározni. A Dr. Czomba Sándor államtitkár úr korábbi levelének és állásfoglalásával összhangban a szakképzésben a magániskoláknak az érettségire épülő szakképzésben és a felnőttoktatásban van kitüntetett szerepe. Ez a képzési terület járul jelentősen hozzá a versenyszférába sikeresen integrálódni tudó képzett és szakképzett munkaerő kibocsátásához, átképzéséhez. (Ezek gazdasághoz közeli, a versenyképességet jelentősen fokozó, piacorientációjú szakképesítések.) A magániskolák az erre a területre leképeződő, gyorsan és folyamatosan változó

2 munkaerőpiaci igényeket és tendenciákat jellegüknél, működési sajátosságaiknál fogva képesek kielégíteni. E területen (54, 55 jelű szakképesítések) a feladatellátás zökkenőmentes ellátásához a magániskolák szerepvállalásának minimálisan 40%- os, reálisan 50+%-os mértékűnek szükséges lennie. A szakiskolai képzés területén a beruházás-, eszköz- és anyagigényes vendéglátás szakmacsoportban vállalnak jelentős szerepet a magániskolák. Mivel ebben az ágazatban nagyon jelentős és folyamatos a munkaerőpiaci kereslet, ezért indokolt a maximálisan kihasznált állami kapacitások mellett a magánintézmények meglévő kapacitásait is fenntartani. A szakközépiskolai képzés tekintetében általános célnak tartjuk az ágazati szakközépiskolákban tanulók létszámának növelését, ezen képzés népszerűsítését. E folyamat elősegítése érdekében javasoljuk támogatni minden fenntartó ágazati szakközépiskolai osztály indítására vonatkozó törekvését, összhangban a megkötött szakképzési megállapodásban foglaltakkal. AZ ALAPÍTVÁNYI ÉS MAGÁNISKOLÁK EGYESÜLETÉNEK JAVASLATAI A szakmaszerkezeti döntés nem okozhat kritikus zavart a feladatellátásban, különös tekintettel a nappali tagozaton szakképzésben tanulók ellátására. A szakiskolai képzés területén hátránykompenzációs tevékenységet minőségi és elismert színvonalon végző magánintézmények kapják meg a feladat ellátásához szükséges kiegészítő támogatást. (~Köznevelési megállapodás) A szakképzési feladatot megfelelő minőségi színvonalon ellátó, kapacitásokkal és múlttal rendelkező fenntartók kapjanak keretszámokat. (AME javaslat az intézmények minősítésére Szakképző Intézmények Minősítésének Indikátorrendszere) Különösen igaz ez a nappali rendszerű szakképzési feladatot ellátó fenntartókra. A feladatot ellátni nem tudó fenntartók kötelező jelleggel, időben és ellenőrzött módon gondoskodjanak a keretszámok átadásáról. (NGM garanciák az irányított, felügyelt keretszám átadás-átvételre) A beiskolázási folyamat legyen átlátható, s a feladatellátásra kötelezett intézményfenntartó rendszeresen adjon számot a feladat megvalósulásáról, annak érdekében, hogy a szakmapolitikáért felelős tárca és háttérintézmény számára legyen beavatkozási lehetőség annak érdekében, hogy a feladat ne maradjon ellátatlanul, s ne sérüljön a munkaerőpiac és a gazdaság érdeke.

3 Egyeztető mechanizmusok, monitoring rendszerek épüljenek be a szakmaszerkezeti döntés megvalósításába, mely beavatkozásra ad lehetőséget, amennyiben a keretszámot kapott intézményfenntartó nem képes a gazdaság által megkövetelt munkaerőpiaci igényeknek megfelelő tanulólétszámot ellátni. AME vállalja a közreműködést a magánintézmények közötti keretszámok elosztásában. AME garancia az AME tagokért. A keretszám elosztás során a hátránykompenzációs tevékenységet, a tehetséggondozást valamint szakképzési innovációt végző szakképző intézmények kerüljenek azonosításra, s fennmaradásuk biztosított legyen. Az oktatásba, szakképzésbe külső finanszírozási forrást bevonni képes szakképző intézmények részesüljenek előnyben a keretszámok elosztása során. A megkötött szakképzési megállapodásokban foglaltak tükröződjenek a keretszámok elosztása során. A rendelet előkészítés során az NMH-nak megküldött fenntartói vállalások tükröződjenek a keretszámok elosztása során. Művészeti szakképzés külön elosztási, döntési mechanizmus alapján kerüljön meghatározásra. A szakmaszerkezeti döntés nem járhat jelentős költségvetési többletkiadással, s nem növelheti kritikus mértékben a költségvetési deficitet. Ne legyen kapacitásbővítés ott, ahol jelenleg elégséges vagy többletkapacitás van függetlenül a kapacitás helyétől (milyen típusú fenntartónál van). Szükséges az állami kapacitások felmérése, értékelése. Szükséges az állami szakképző intézmények eddig ellátott feladatok pontos azonosítása, a s a bővítendő feladatellátáshoz szükséges személyi, tárgyi feltétek, valamint ezek költségvetési hatásának azonosítása. Szeretnénk kérni a feladatellátásért felelős minisztériumtól egy olyan megnyugtató elemzést, kimutatást, amely igazolni tudja, hogy az állami intézményfenntartó jelentős költségvetési többletteher nélkül, a jelenleg kiépített nem állami feladatellátásnál alacsonyabb költségvetési kiadási színvonal mellett tudja biztosítani az ellátandó feladatoknak a személyi, tárgyi feltételeit.

4 A szakmaszerkezeti döntésnek elő kell segítenie a duális képzés minél szélesebb körű megvalósulását. A szakképzési rendszer átalakítása során a duális képzés kerüljön bevezetésre minél szélesebb körben. Ennek elősegítése érdekében a gazdálkodó szervezet mellett a szakképző intézmények finanszírozásának felülvizsgálata is indokolt. Ne legyenek ellenérdekeltek az iskolák a tanulószerződések megkötésében. A szakmaszerkezeti döntés is támogassa a tanulószerződések kiterjesztését. A szakmaszerkezeti döntés a korlátozott beiskolázású képzéseknél részesítse előnyben azokat a fenntartókat és szakképző intézményeket, amelyek jelentős számú tanulószerződéssel rendelkeznek. A szakmaszerkezeti döntésbe kerüljön beépítésre egy olyan, a gazdasághoz való rugalmas alkalmazkodást biztosító elem, hogy a tanulószerződéssel rendelkező tanulókra vonatkozóan a fenntartó jogosult költségvetési támogatásra. Ezzel megakadályozható a tanulószerződések számának drasztikus csökkenése, sőt a jelenlegihez képest jelentősen növekedhet a tanulószerződést kötő tanulók létszáma az érettségire épülő technikusi szakképzésben is. Ez az elem támogatná a szakmaszerkezet gazdasághoz való közelítését, segítené a tanulószerződés további elterjesztését, sőt biztosítaná a nappali rendszerű feladatellátás kockázat nélküli biztosítását. (Tanulószerződés csak nappali rendszerű képzésben köthető.) Ezzel a javaslattal megvalósul a duális szakképzés bővülése, igazolva van a képzés munkaerőpiaci relevanciája, valamint a szakképző intézmény aktív kapcsolata a munkaerőpiac és gazdaság szereplőivel. Budapest, október 8. Naderi Zsuzsanna AME szakképzési tagozatvezető Horn György AME elnök

5 Melléklet: A kapacitáselosztás indikátorrendszerének AME által javasolt főbb szempontjai Szakképzési tapasztalat (adott szakmacsoportok, szakképesítések vonatkozásában) Együtt oktatott szakmák, szakmaszerkezet a rokon szakmák spektrumának szélessége (alap, rész, ráépülés együtteséből mennyit oktatnak) Az oktatás teljes tárgyi eszköz állományának megléte, minősége tanműhelyek rendelkezésre állása Az oktatás tárgyi eszköz állományának tulajdonviszonya (saját tulajdon-állandó rendelkezésre állás, bérlés-csak gyakorlatokhoz) Szakmai és gazdálkodói kapcsolatrendszer tanulószerződések, együttműködési megállapodások száma Az iskola specialitásai, erősségei hátránykompenzáció, modernizációs szakmák, erős forrásbevonó képesség, művészeti szakképzés, kapcsolódó szociális ellátások (pl. kollégium), területi/országos feladatellátás A tanulói létszámadatok vizsgálata, felvételi szűrés, lemorzsolódás Pályakövetési adatok Szakmailag sikeres tanulók (díjak, elismerések) Minőségpolitika, minőségbiztosítás, és főleg az azoknak való megfelelés Pedagógiai módszerek Szakmai innováció, szakmai módszerek Iskola és külvilág: az iskola eszmei értéke, hírnév, szakmai kapcsolatok, támogatottság Pályázati eredményesség, pályázati fenntartási kötelezettség

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről Magyarországon a munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása,

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban

Tanévnyitó 2014/15. Az emberi tényező szerepe. Eredmények és feladatok. Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Eredmények és feladatok Az NMH SZFI szerepe a szakmai irányításban Felnőttképzési tevékenység engedélyezése Tapasztalatok a szakképzési megállapodásokról Szakképzési tankönyvek Az emberi tényező szerepe

Részletesebben

AZ OKM KÖZOKTATÁSI SZAKTERÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA [Figyelem a tájékoztató nem kötelező iránymutatás, csupán segítséget nyújt a joganyag megértéséhez.

AZ OKM KÖZOKTATÁSI SZAKTERÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA [Figyelem a tájékoztató nem kötelező iránymutatás, csupán segítséget nyújt a joganyag megértéséhez. AZ OKM KÖZOKTATÁSI SZAKTERÜLETÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA [Figyelem a tájékoztató nem kötelező iránymutatás, csupán segítséget nyújt a joganyag megértéséhez. ] A térségi integrált szakképző központ A képző központ

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás

TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás TANULMÁNY Agrárstratégia és szakoktatás A vidékfejlesztési és az agrároktatás feladatai TAVISZ Oktatási Kabinet 2012. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A magyar agrároktatás helyzete napjainkban...

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről

JELENTÉS. a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről JELENTÉS a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről 1035 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG

HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - MAGYARORSZÁG 6. Az oktatási intézmények szerepe felnőttképzésben

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27

1.2 A TANULÓSZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI... 21 1.3 A TANULÓSZERZŐDÉS-KÖTÉSSEL KELETKEZŐ KÖTELESSÉGEK... 27 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA TANULÓSZERZŐDÉSSEL A MUNKA VILÁGÁBAN AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL BUDAPEST 2013. Kamarai témavezető: Sikora Henriett A szakmai anyagot készítette: Pális Ferenc

Részletesebben