Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék FÉNYSZENNYEZÉS ZAJSZENNYEZÉS (DIPLOMAMUNKA) Szomráki Pál, V. évfolyam Dr. Bándi Gyula egyetemi tanár Budapest 2007.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ: BEVEZETÉS ᔇ則SZÓ 1. B V Z Tᔇ則 2. II. RÉSZ: A FÉNYSZENNYEZÉS ÉS A ZAJ ELLENI VÉDELEM SZÜKSÉGESSÉGE FOGA OM-M GHATÁROZÁS 3. ÉRV K- NÉRV K 4. TÖRTÉN M 6. H YZ TKÉP 9. A FÉNYT RH ÉS ÉS A ZAJT RH ÉS SZABÁ YOZÁSÁNAK SZÜKSÉG SSÉG 11. A FÉNY- ÉS ZAJSZENNYEZÉS HATÁSA AZ EMBER EGÉSZSÉGÉRE 12. HATÁSAIK AZ ÁLLATOKRA 14. HATÁSAIK A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGRA 17. HATÁSUK A TÁJRA 19. HATÁSUK A GAZDASÁGRA 20. III. RÉSZ: A FÉNYSZENNYEZÉS ÉS A ZAJ ELLENI VÉDEKEZÉS ESÉLYEI A ZAJT RH ÉS SZABÁ YOZOTTSÁGA 22. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS IRÁNYELVE A ZAJRÓL 22. A KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNY 27. MINISZTERTANÁCSI RENDELET A ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEMRŐL 30. ÖNKORMÁNYZATOK 33. CSENDHÁBORÍTÁS 34. A FÉNYT RH ÉS SZABÁ YOZÁSÁNAK RITKA PÉ DÁI 35. KÜLFÖLDI PÉLDÁK A FÉNYSZENNYEZÉS ELLEN 35. DÁG KÖZSÉG RENDELETE 38. A PO GÁRI JOGI ÚT ÉS ZÖKK Nᔇ則I 40. SZOMSZÉDJOGI IGÉNY ÉS BIRTOKHÁBORÍTÁS 40. KÁRTÉRÍTÉS 45. IV. RÉSZ: A KÍVÁNATOS FÉNY-SZABÁLYOZÁS ÉS ANNAK MEGALAPOZÁSA A KÖRNY Z TVÉD M, MINT AZ Á AM KÖT SSÉG 47. A FÉNYT RH ÉS SZABÁ YOZÁSÁNAK H Tᔇ則SÉG I MAGYARORSZÁGON 50. 1

3 GY KÍVÁNATOS FÉNYSZABÁ YOZÁSI R NDSZ R 54. BEVEZETŐ 54. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS IRÁNYELVE A FÉNYSZENNYEZÉSRŐL 55. A KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNY: 32/A 66. KORMÁNYRENDELET A FÉNYSZENNYEZÉS ELLENI VÉDELEMRŐL 66. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 76. V. RÉSZ: BEFEJEZÉS INT RJÚ CS PR GI ISTVÁNNA 78. B F J ZÉS 83. FÜGGELÉK 85. 2

4 FÉNYSZ NNY ZÉS ZAJSZ NNY ZÉS I. RÉSZ: BEVEZETÉS ᔇ則SZÓ Tudományos-technikai forradalom, gyorsuló idő, információrobbanás, az ipari civilizáció kora, és még hosszan lehetne sorolni korunk, az ezredforduló elnevezéseinek sorát. Az egyén, a család, a társadalom egyaránt nyitottá vált, egyre táguló összefüggés-rendszer részeként létezik. Mind több a közös, gyakran világméretű eredményünk, örömünk, de egyben gondunk, aggodalmunk is. Néhány világméretű ellentmondás egyre több ember figyelmét kelti fel és mind többeket kényszerít gondolkodásra közös jövőnk felől. Így az újabb világháborúk elkerülése ellenére a helyi háborúk szűnni nem akaró tragédiái, a világnépesség és a termelés növekedésének üteme közötti távolság, a jóléti társadalmak és az éhező százmilliók ellentmondása a világpolitika állandó napirendi pontjai. Mindezeket a többség azonban csak közvetve, távolról észleli. Amit a jólétben és békében élő egyének is közvetlenül és naponta átélnek, az a fullasztó levegő, a szennyezett víz, az elviselhetetlen zaj, általában az emberi környezet romlása, és az egyre újabb és újabb technikai csodák közötti ellentmondás. Az ipari társadalomban az ember kiszabadult a természeti elemektől való függőség alól, de azon az áron, hogy most saját alkotásaitól, az általa mozgásba hozott erőktől függ, amelyek ráadásul eddig nem tapasztalt mértékben (ld. globális felmelegedés) hatnak vissza a természeti elemekre. Mesterséges környezetben élünk, amely nincs teljes harmóniában azokkal a biológiai és pszichológiai vonásokkal, amelyek évezredeken keresztül végigkísérték az emberi élet fejlődését. Rendkívül nagyfokú kulturális, etikai és érzelmi kiéhezettség kíséri mindezt, talán éppen azért, mert nem is oly régen az ember természetes környezetének sokrétűségéből még folyamatos ösztönzést merített - színben, illatban, hangban, fényben és tapintásban - az élő valóság felismeréséhez, ahhoz, hogy önmagát az eleven természet részeként a teljes tudatosságig és alkotó emberségig kibontakoztassa. Ma azonban joggal merülhet fel a gondolat: vajon milyen következményekkel jár majd az emberi lét évszázados állandó alkalmazkodása a környező toronyházakhoz, betonfalakhoz, az egyéni elszigeteltséghez, a dübörgő forgalomhoz, a harsány zajokhoz, a szennyezett vízhez és 3

5 levegőhöz, a piszkos utcákhoz? Ebből a városi környezetből talán olyan emberek fognak majd származni, akiknek éppen az a képessége jelent majd degenerálódást, hogy ilyen körülmények között életben tudtak maradni? A kockázat beláthatatlan. A társadalomnak végre fel kell ismernie, hogy az egészséges környezet, a tiszta víz, a tiszta levegő, a mérgezetlen talaj és a tisztességes települési viszonyok éppen olyan közszükségletet jelentenek, éppen olyan értékkel bíró közösségi javak, mint a közrend vagy a jó közoktatás, és ezek nélkül a közösségek nem képesek fennmaradni. Az állampolgárokban is tudatosodnia kell annak, hogy olyan elsődleges szükségletekről van szó, amelyeket a természet a múltban talán ingyenesen elégített ki, de ma már kielégítésük a civilizáció életbe vágó költségvetési tétele. E tétel vállalása sem a társadalom, sem az egyén részéről nem áldozatvállalás, hanem részben kényszerítő önérdek, részben pedig a jövő generációkkal szembeni kötelezettség teljesítése akkor is, ha a fogyasztási javak bősége rovására történik. 1 B V Z Tᔇ則 A fényszennyezés iránti érdeklődésem néhány éve Budapesten kezdődött, amikor feltűnt, hogy a belvárosból nemigen látni a csillagokat. Mára már lakóhelyemen, Nagymaroson sem ragyog úgy a mennybolt, mint régebben. Köszönhető ez annak, hogy Budapest fényei vörös felhőket varázsolnak az égre, Visegrádról is hatalmas reflektorok világítják meg az emlékműveket és főleg az égboltot, valamint Nagymaros új köz- és díszvilágítása is inkább pazarlóra, mint esztétikusra sikerült. A zaj a fényszennyezésre jogi szempontból nagymértékben hasonlít, hiszen mindkettő civilizációs ártalom, mindkettő energia természetű szennyezés. A zaj szabályozásának sémáját éppen e hasonlóság miatt tartom átvehetőnek a fénykibocsátás szabályozása során. Mielőtt azonban a fénykibocsátás szabályrendszerének megalkotására tennék kísérletet, ismertetem a szükséges alapfogalmakat, bemutatom a jelenlegi helyzetet. A szabályozás szükségességét e szennyezések hatásainak bemutatásával támasztom alá. Ezután a zajkibocsátás szabályrendszerével ismerkedhetünk meg, majd a fénykibocsátás eddig elért eredményeit ismertetem. Végül a polgári jogi út zökkenőit mutatom be, mielőtt rátérnék a fénykibocsátás szabályozásának megalkotására. 1 Dr. Lenkovics Barnabás, egyetemi tanár, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa: A polgári jog lehetőségei a környezetvédelemben A környezetvédelmi jogalkotás és jogalkalmazás időszerű kérdései c. konferencia előadásai december Visegrád - 4

6 II. RÉSZ: A FÉNYSZENNYEZÉS ÉS A ZAJ ELLENI VÉDELEM SZÜKSÉGESSÉGE FOGA OM-M GHATÁROZÁS ZAJ Zajként érzékeljük azokat a hanghullámokat, amelyek zavaróan, terhelően és kellemetlenül hatnak, és az egészséget károsan befolyásolhatják. A zaj hatása az emberekre kellemetlen, terhelő érzésben és a hallás objektívan kimutatható csökkenésében mutatkozik meg. Ez a következő tényezőktől függ: - a hangnyomástól - a frekvenciától - a hatás időtartamától - valamint a zajhullám időbeni lefutásától. 2 SZENNYEZŐ FÉNY Szennyező az a mesterséges fényforrásból származó fény, mely kívül jut azon a területen, amelyre szánták vagy szánhatták, különösen, ha a horizont síkja fölé irányul. Mivel a szennyezés fogalma mindig valamilyen határértékhez kapcsolódik, fényszennyezésről jogunk szerint akkor beszélhetnénk, ha a fény erőssége, a felületi fényesség, illetve más hasonló érték valamely határértéket túllépne. Ilyen határértéket a magyar jogban, egy önkormányzati rendeletet kivéve, nem találunk. Dolgozatomban e kifejezést mégis használom, bízva abban, hogy a szükséges határértékeket előbb-utóbb deklarálják. 2 5

7 HANG ÉS FÉNY: KÜLÖNLEGES SZENNYEZÉSFAJTÁK Energia természetű hulladékok, tehát átmeneti jellegűek: amint megszűnik a forrásuk, például lekapcsolják a reflektort, illetve leállítják a légkalapácsot, abbamarad a szennyezés is. Hatásaik nehezen mérhetőek, az élőlényekre gyakorolt hosszú távú ártalmaik rosszul becsülhetőek. A zajról sokan tudják, hogy egészségkárosító hatása van, a fény káros hatásai azonban csak kevéssé ismertek. Mindkét területen folynak a kutatások annak megállapítására, hogy melyik szennyezésnek milyen káros következményei vannak. Különleges, a többi szennyezéstől eltérő tulajdonságaik miatt nem hasonlíthatók össze a vízbe jutott vegyszerek által okozott pusztítással, a termőföld károsításával, vagy a levegőszennyezéssel. ÉRV K NÉRV K A ZAJKELTÉS MELLETT SZÓLÓ ÉRVEK - A zajt a technikai fejlődés velejárójának tartják: minden jóban van valami rossz. - Megítélése igen szubjektív: magasabb ingerküszöb esetén a lárma könnyebben elviselhető. - Sokan nem is tartják szennyezésnek. - Bizonyos szórakozóhelyeken a jó hangulat alapfeltétele. - Az utazás közbeni szórakozás módja: fülhallgatóval való hangos zenehallgatás. A FOKOZOTT FÉNYKIBOCSÁTÁS MELLETT SZÓLÓ ÉRVEK - A fény biztonságérzetet kelt az emberekben. - A közlekedés biztonságához szükség van fényre. - A reklámozók érdekei a megvilágítás mellett szólnak. Érdekeltek a cégek és a reklámfelületet bérbeadók is, így az önkormányzatok, ha a fényhirdetés közterületen van, vagy a magánszemélyek, ha magánterületen. - Az emberek jelentős része szerint a város képéhez hozzátartozik a fényár. 6

8 - A legnagyobb érdek az áramszolgáltatóhoz fűződik, aki ebből hatalmas pénzeket profitál. (Egyes külföldi jogszabályjavaslatok úgy próbálnak védekezni a fényszennyezés ellen, hogy az áramszolgáltatókkal megosztanák az energiatakarékos közvilágítással megtakarítható pénzt.) A ZAJKELTÉS ELLENÉRVEI - A technikai fejlődésnek köszönhetően a gépek, berendezések és eljárási megoldások egyre csöndesebbek lehetnek. - A hangszigetelés a legtöbb helyzetben igen jól megoldható lenne. - Magasabb ingerküszöb esetén is káros hatása van a zajnak. 3 - A túl hangos zenehallgatás az önpusztítás egy módja. A FÉNYSZENNYEZÉS ELENÉRVEI - A fény nem nyújt biztonságot, legfeljebb biztonságérzetet kelt. - A közlekedés megvilágítása, a közvilágítás sokkal kevesebb fénnyel is biztonságosan megoldható, ha jobban van megtervezve. - A kivilágított reklámtáblákat a városon belül külön világítás nélkül is jól lehet látni, a városon kívül pedig, tekintettel a minimális éjszakai forgalomra, csak nagyon kevesen nézik meg, még ha ki is van világítva. - Ami az áramszolgáltatónak bevételt jelent, az az adózónak kiadást. KÖZÖS ELLENÉRVEK - Károsítja az ember testi-lelki egészségét. - Veszélyt jelent az élővilágra. - Megváltoztatja a tájat. 3 Beliczay Erzsébet: Zaj-Ember; Lélegzet december 7

9 TÖRTÉN M 4 A természetben a nappalok és éjszakák váltakozásával, a nap járásával, és az évszakok szerint is a fény erőssége sokat változik, melyhez szemünk kiválóan tud alkalmazkodni. A pupilla a fény erősségétől függően összehúzódik, illetve kitágul, míg a túl erős fénytől a szemhéj nyújt átmeneti védelmet. A zaj a természetben ismeretlen fogalom. Fülünkben nem is alakult ki semmilyen védekezési mechanizmus, mely az állandó zajtól tartósan meg tudna óvni bennünket, ugyanakkor egy-egy erősebb zaj negatív hatásaitól a kengyelreflex védi fülünket. Ilyenkor a kengyelizom összehúzódik, merevebbé válik a hallócsont-lánc, s így kevésbé vezeti a hangokat a csigába. 5 A zaj ellen már az ókori városokban is védekeztek. Athénban a Kr. e. 6. században Szolón hozott rendeletet: lakott területen a kovácsmesterség nem űzhető, annak át kell tevődnie lakott területen kívülre a zaj- és légszennyezés csökkentése végett. A Talmud is szól a zaj ellen: Nem lehet üzletet nyitni egy ház udvarában, ha a vásárlók zaja zavarja a szomszédok nyugalmát. Tosefta törvénykönyvében is olvashatunk a zajszennyezésről: a malmokat nem lehet a városok közelébe telepíteni a légszennyezés, a zaj, és a rezgés miatt; a környék lakóitól függ, hogy működhet-e a közelben nagyobb iskola, ugyanis az nagy lármával jár. 6 A mesterséges fény zavaró hatása jóval később jelentkezett, mint a zaj elleni védekezés igénye. A zaj már az ókorban is problémát okozott a városban élőknek, míg az utcák gyönge megvilágítására Párizsban 1558-ig, Budán november 9-ig kellett várni. Hatszáz olajlámpa pislákoló fénye január 1-jétől világította meg pest utcáit, de csak a holdfény nélküli éjszakákon. A szabadságharc után Pest 269 utcája közül már 112 utca volt megvilágítva 1500 olajmécsessel. Miután megépült a gázgyár, december 21-én felragyoghatott az első gázlámpasor a Kerepesi, a mai Rákóczi úton. Nagy újdonság volt ez annak ellenére, hogy a kísérleti gázvilágítással már 1816-ban megismerkedhetett a lakosság, s a 20-as évektől az otthonok világítását bőrtömlőkben vásárolt légszesszel, világítógázzal oldhatták meg a tehetősebb 4 - Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.: A közvilágítás története Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.: A Díszvilágítás története - Horváth Tamás: A világítás forradalma 5 Tarka Világ augusztus Szemelvények a környezetszennyezés történetéből különös tekintettel a levegőszennyezésre %C3%A9s+f%C3%A9ny&hl=hu&gl=hu&ct=clnk&cd=1 8

10 polgárok. Nagy ovációval ünnepelték Weber Ignác bádogosmestert is, amikor neki köszönhetően a Nemzeti Színházban felgyulladtak az előtér falikarjainak gázlángjai ben az észak-amerikai kőolaj megjelenését követően Pest utcáinak egy részét petróleummal világították meg, mert a gázlámpák kiépítése csak ott volt gazdaságos, ahol a gázvezetéket már ipari vagy lakossági célra amúgy is lefektették. Budapest megalakulása után egy évvel, 1873-tól rendelet írja elő, hogy az utcákon minden este, azaz holdfényes éjszakákon is kötelező a világítás. A vidéki városokban hasonló volt a helyzet, azzal a különbséggel, hogy az olajlámpákról közvetlenül a villanyvilágításra tértek át. New York-ban alkalmaztak először, 1880-ban villamos közvilágítást. Egy évvel később Fővárosunkban ideiglenes jelleggel, a trónörökös-pár látogatása alkalmából, 36 ívlámpából álló közvilágítást kapcsolhattak be. Rendszeres üzemű villamos ívlámpa közvilágítási rendszer Temesvárott 1884-ben épült ki, míg Budapesten ugyanerre április 8-ig kellett várni. 41 évvel az után, hogy Goebel feltalálja a villanykörtét, 1896-ban alakul meg a Dr. Juszt féle Izzólámpa és Villamossági Gyár Részvénytársaság (a későbbi Tungsram Rt.). A Budapesti Általános Villamossági Részvénytársaság vezetőinek felajánlásából 1909-ben épült és 38 lámpával működtetett villamos közvilágítás 9 méter fénypontmagasságú, 37 W-os ívlámpáit öntöttvas kandelábereken helyezték el. E lámpák fénye a telihold fényénél nyolcszor nagyobb megvilágítást produkált. A nagy sikerre való tekintettel a BÁV Rt. tovább bővítette a villamos közvilágítást, majd a konkurencia, a Magyar Villamossági Részvénytársulat is kiépítette a maga közvilágítási rendszerét. Újpesten is folytak a munkálatok, így 1912-ben már 1800 darab 52,5 W-os izzólámpát üzemeltetett a Phöbus Vállalat. Az első világháború utolsó évében ideiglenes fejlesztés kezdődött a közvilágítás terén, mert a világítógáz fejlesztéséhez szükséges kokszolható szenet sokkal nehezebb volt beszerezni külföldről, mint a villamos energia előállításához szükséges hazai ipari szenet. Megjelentek az egyszerű kivitelezésű, csőből hajlított, bádogernyős, 60W-os izzóval ellátott lámpák, és a gázlámpák kandelábereit is villamos üzeműre állították át. A több mint 3000 lámpa ki- és bekapcsolását a gázművek lámpakezelő személyzete végezte ben új rendszert kezdtek kiépíteni, amelyben a lámpákat egy központból lehetett fel és lekapcsolni. Ezzel lehetővé vált a fényviszonyokhoz jól igazodó világítás, és a légoltalmi elsötétítéssel kapcsolatos előírások betartása is ban új szolgáltatást vezetett be a Budapesti Elektromos Művek: fényárba borult a Halászbástya és a Mátyás-templom tornya, majd a Szent Gellért szobor és a Citadella

11 től egyre nagyobb lendülettel építették az éjszakai város panorámájának összehangolt díszeit: az Országház, a Királyi Vár, a Lánchíd díszvilágítását. Ebben az időben a fővárosi közvilágításnak a harmadát még mindig a gázlámpák szolgáltatták. A második világháború a közvilágításban is nagy pusztítást végzett. A lámpa 40%-a megsemmisült és a többi is megrongálódott. A teljes helyreállítás 1949-ig elhúzódott ban a fénycsöves lámpák bevezetése nagy újítást jelentett. Az új lámpák változatlan áramfogyasztás mellett háromszor nagyobb fényerősséget biztosítottak, mint a korábbi izzólámpák. A fénycsöves megoldás vezető helyét a nagynyomású higanylámpa vette át, melynek rendszeres alkalmazását a főváros 1961-ben kezdte meg. A hatvanas évek közepén kezdték meg a fénytengely kiépítését az Erzsébet hídtól a Baross térig. Ehhez egymástól 36 méter távolságban álló, 13 méter fénypontmagasságú, 4x400 W-os higanylámpás világítótestet magában foglaló íves-tűzött acéloszlopos kandelábereket használtak. Ugyanekkor készült el néhány forgalmas csomópont különleges megvilágítása: a 18 méter magas kandeláberekről négy 400 W-os és négy 1000 W-os higanylámpa világít. Később az Engels téren (Erzsébet tér) felállították a mindeddig legmagasabb kandelábert. A 30 méter magas oszlopról négy 10 kw-os halogén izzó világított, a biztonsági és kiegészítő világítást pedig nyolc 1 kw-os izzó biztosította. A hetvenes évek elején elterjedt a nátriumlámpák alkalmazása, például a Budapestre bevezető utakon, de a higanylámpás rendszert is tovább fejlesztették. E korszak egyik jellemzője a közvilágítás hálózatának nagymértékű terjeszkedése, a szabványos világítás követelményeinek erősödése volt. A 90-es években a Budapesti Elektromos Művek a harminc éve fehér fénnyel világító higanylámpák egy részét korszerűbb, energiatakarékos, sárgás fénnyel világító nátriumlámpákra cserélte. H YZ TKÉP Az Európai Unióban a lakosságnak kb. 40%-a van kitéve 55dB szintű napközbeni közlekedési zajterhelésnek, míg a lakosság kb. 20%-a 65dB-es zajterhelést kénytelen elviselni. A legfőbb 10

12 szennyező források az utak, a vasúti, a légi közlekedés, az ipari tevékenység és az építkezések. 7 Bár egy felmérés szerint a környezeti ártalmak közül a magyarok leginkább az olajbalesetektől, azaz a tankerhajók felborulásától tartanak a leginkább, a valóságban a legfenyegetőbb környezetszennyezés Budapesten a zajszennyezés nyilatkozta Molnár Gyula az MSZP Budapesti Tanácsának elnöke. Az 1930-as évekhez képest harminckétszer zajosabb lett fővárosunk, tette hozzá Kolozs András szakpolitikus. 8 Magyarország a zajszennyezést tekintve előkelő helyet foglal el Európában: Fővárosunk, lemaradva Barcelona és Szófia mögött, a harmadik legzajosabb település volt e földrészen 1995-ben; a helyzet azóta sem javult, sőt 9 Magyarország, mint ahogy azt a fénytérképen is látni lehet, nagyon fényszennyezett. (Függelék: kép) A zaj elterjedt és ismert fogalom, ezzel szemben a fényszennyezés fogalma sokak számára ismeretlenül cseng. A zajról sok tudományos munka szól, és számos jogszabállyal rendezik e kérdést; a Nemzeti Környezetvédelmi Programnak több akcióprogramjában is fontos szerepe van, általában külön fejezetet szánnak rá a megyei és települési környezetvédelmi programok. A fényszennyezés káros hatásait részben már bizonyították, azonban jelentős része még bizonyításra szorul. Jogszabály - Dág község önkormányzati rendeletét leszámítva - nem rendelkezik a fényterhelésről. A legjelentősebb e téren, hogy a fényszennyezésről a Nemzeti Környezetvédelmi Program is rendelkezik: A természetvédelmi kutatások címszó alatt ( ) a következőket írja: El kell indítani azokat a kutatásokat, amelyek a fényszennyezés élővilágra (például vándorló madarak, lepkék) gyakorolt káros hatásait, valamint a tájak vizuális érvényesülését negatívan befolyásoló hatásait vizsgálják. A köztudatban is a zajszennyezés fogalma terjedt el inkább, bár a két szennyezést a legtöbb tanintézmény egymással karöltve kezdi kezelni. E fogalmakkal Makádi Marian tanterve, mely a kerettantervre épül, már az általános iskola 6. osztályában megismerteti a tanulókat, majd e tudást tovább bővíti a gimnáziumi 9. osztályban 10. A közép- és felsőfokú képzésekben is több 7 Maria Passalacqa, Dr. Berki Zsuzsa, Sándor Csaba, ELMA Egyesület: Környezeti kérdések, szabályozás az Európai Unióban és Magyarországon / Oktatási anyag magyarországi mikro, kis- és középvállalkozások számára 8 Dugófigyeléssel és védőfallal a zaj ellen Zajos problémák 10 Makádi Marian Tantárgyi tanterv A Föld, amelyen élünk 11

13 helyen találkozunk e fogalmak, a hozzájuk kapcsolódó probléma ismeretének követelményével. Az Oktatási Minisztérium által kiadott Energiatermelő és -hasznosító szakképesítés mélyfúró technikus szakirány központi programja 2005-ben előírja, hogy a tanulókkal ismertetni kell a zajszennyezés okozta stressz-hatásokat, és a fényszennyezés ártalmait az egészségre. 11 Hasonló, a képzés szintjének megfelelő előírást találunk a Mezőtúri Kereskedelmi Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Környezeti Nevelési Programjában, és az ELTE TTK környezettan alapszakán. Nagy eredménynek számít a túlzott fény elleni küzdelem terén, hogy a zajszennyezés elleni védelem igényének megfogalmazása mellett az Élőlánc pártprogramjába foglalta a fényszennyezés és a reklámok elleni védelmet is. 12 E szerint korlátoznák a légi közlekedést a lakott területek légterében, tilalmakkal, ellenőrzésekkel csökkentenék a közúti közlekedés zajszintjét, korlátoznák a túlzott közvilágítást, visszaszorítanák a fényreklámok, óriásplakátok uralmát. Egy ilyen program nagy szerepet játszhat a probléma széles körű megismertetésében és megoldásának megindításában. A környezet védelmét az üzleti szférába is integrálni kell. Az ellenőrzött üzemek 30%-a a megengedettnél nagyobb zajt bocsát ki. Ez a helyzet a jövőben valószínűleg javulni fog; egyrészt, mert a jogszabályok szigorodásával a bírságok összege is növekszik, másrészt, mert a cégek kezdik belátni: a zajvédelemre szánt pénz megtérül. A zajszennyezés további csökkenését eredményezheti a mikro, kis- és középvállalkozások számára készült, Környezeti kérdések az Európai Unióban és Magyarországon című oktatási anyag, mely a zaj káros hatásaira és a zaj elleni védelemre oktatja a vállalkozókat. A fényszennyezés ellen csak ritkán tesznek a vállalkozások. A budapesti telephelyű Hofeka Kft., lámpagyártó cég tagja az IDAnak (International Dark-sky Association), és síküveges közvilágítási lámpatestek gyártásával igyekszik a fényszennyezés ellen tenni. Ugyanígy a Tungsram Rt.-nek is vannak speciális, a fényszennyezést minimalizáló speciális lámpái. Szintén jó példát mutat e téren a BILK Kombiterminál Zrt. Magyarország legnagyobb kapacitással bíró és legnagyobb forgalmat lebonyolító kombináltfuvarozási terminálja: év végére új nagygépeket állít munkába, melyek kiválasztásakor nemcsak a zaj-, de a fényszennyezésre is tekintettel voltak. A két új 11 Oktatási Minisztérium megbízása alapján a Nemzeti Szakképzési Intézet munkacsoportja 2005: Energiatermelő és hasznosító szakképesítés mélyfúró technikus szakirány központi programja; általános irányelvek a szakképzés megszervezéséhez https://www.nive.hu/fejlesztes/kozponti_programok/dokumentumok/ _001mf.dockozta levegőszennyeződést 12 Élőlánc: város és vidéke: Védelem a zaj, a fényszennyezés, a reklámok ellen 12

14 teleszkópgémes konténeremelő targonca zajcsökkentővel van ellátva, ezáltal 20db-el kevesebb a zajkibocsátása, valamint a megfelelő világításnak köszönhetően csökkenteni lehet a terminál éjszakai világítását, csökkentve ezáltal a fényszennyezés mértékét. 13 Összességében elmondható, hogy míg a zajszennyezés súlyának megfelelően kezelt környezetszennyezés, addig a hasonló súlyú fényszennyezés problémájának széles körű megismertetése csak napjainkban kezdődik, szabályozása még várat magára. A FÉNYT RH ÉS ÉS A ZAJT RH ÉS SZABÁ YOZÁSÁNAK SZÜKSÉG SSÉG Mind a zajszennyezés, mind a fényszennyezés számos negatív hatással jár. A hirtelen nagy zaj zavaró hatása mindenki számára egyértelmű, ám a város folyamatos lármáját szinte már csak akkor vesszük észre, ha véletlenül kikeveredünk belőle. A világítás esetében is hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy míg a zaj kevés kivételtől eltekintve mindig negatív megítélésben részesül, addig az emberek többsége szerint egy nagyváros képéhez hozzátartozik a fényár. A fénykibocsátást, hasonlóan a zajkeltéshez, szabályozni kell. A fénykibocsátás szabályozását igényelné a tájvédelem, a természetvédelem, a közlekedésbiztonság, csillagászattudomány, kultúrtörténeti okok (csillagos ég látványa, hagyományok, amatőr csillagászkodás) és az energiagazdálkodás. Az emberek egészségét károsító hatása miatt az államnak immár nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is a fényterhelés szabályozása, a fényszennyezés szankcionálása. Elsősorban központi jogszabályt kell alkotni, hiszen megengedhetetlen, hogy az egészséges környezethez való joga valakinek azért legyen kevésbé érvényesíthető, mert ebből a szempontból kedvezőtlen helyen lakik. A FÉNY- ÉS ZAJSZENNYEZÉS HATÁSA AZ EMBER EGÉSZSÉGÉRE Új kalmárok a BILK Kombiterminálban: 14 Köszönetet mondok Pásztor Jánosnak, aki önzetlenül rendelkezésemre bocsátotta Stephen M. Pauley: Lighting for the human circadian clock: recent research indicates that lighting has become a public health issue, Medical Hypotheses (2004) 63, fordítását, miáltal az orvostudománynak a fényszennyezésről kialakult jelenlegi állásáról képet adhatok dolgozatomban. 13

15 A zajszennyezés emberre gyakorolt hatásait több felmérés próbálja feltárni. A fényszennyezéssel kapcsolatos kutatások is megkezdődtek már, melyeknek eredményeként több feltevést sikerült bizonyítani illetve valószínűsíteni. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO tanulmánya szerint a zaj hatására az ember szervezetében olyan morfológiai és fiziológiai változás következik be, mely miatt csökken a teljesítménye, a stressz-tűrő képessége, vagy más környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képessége. A környezeti zaj leginkább az alvást zavarja. Elsődlegesen nehéz elalvást, ébredésekkel megszakított rossz alvást, vérnyomás- és pulzusemelkedést eredményez. Legrosszabb hatása az alvási periódus első felében van. Másodlagos hatása másnap jelentkezik: fáradtság, kimerültség, rossz közérzet, teljesítőképesség csökkenése. A zavarás nagymértékben függ a zaj tulajdonságaitól, impulzus jellegétől, információ tartalmától, időtartamától, és az egyéntől, ugyanis a nők és az idősek érzékenyebbek a zajra, az impulzusszerű zajok zavaróbbak, a kevés információt tartalmazó zajok pedig kevésbé befolyásolják az alvást. Az éjszakai fény is megnehezíti az alvást, mivel felborítja bioritmusunkat. Mesterséges világunkban talán már nem magától értetődő dolog, hogy az embernek is megvan, illetve meg lenne a normális, huszonnégy órás ritmusa. A biológiai ritmus minden élő dologban kódolva van, még az algákban is. A cirkadiális óra pontossága a sötét éjszakától és a világos nappaloktól függ. A sötétben lehetővé válik a tobozmirigy számára a megfelelő mennyiségű melatonin termelése (melynek fontosságáról a későbbiekben lesz szó), a világos reggelek pedig visszaállítják óránkat egy új, 24 órás nap kezdetére. David M. Berson a recehártya idegdúcait (RGC) tanulmányozva kimutatta, hogy ez összeköttetésben áll egyfelől a látási rendszer pálcikáival és csapjaival, másfelől pedig a biológiai óraközponttal. Az RCG-k a szem recehártyájában mélyen, a pálcikák és csapok alatt találhatók. Korábban csak a fenti receptorok impulzusainak közvetítését tulajdonították nekik, de a legújabb kutatások mást bizonyítanak. Az RCG-k maguk is fotoreceptorok, melyek az emberi cirkadiális órát vezérlik, és melyek akkor gerjednek a legjobban, ha kék fénnyel, azaz 464 és 484 nm hullámhosszúságú fénnyel ingerlik őket. Tehát amikor a szemünk kék fényt érzékel, az RCGk és dendritjeik gerjedni kezdenek, és biológiai óránknak azt jelzik, hogy reggel van. A cirkadiális óra, melyet a fény az RCG-k segítségével állít be jó esetben minden reggel újra és újra, számos testfunkciónkat irányítja, például szabályozza testhőmérsékletünket, meghatározza az alvásrendet, és irányítja a tobozmirigy melatonin kiválasztását. A melatonin kiválasztását már nagyon csekély erősségű fény: 0,2 lux (azaz a telihold fényének kétszerese) is nagymértékben képes megakadályozni. 14

16 A zaj közvetlenül is befolyásolja a teljesítményt. Olvasásra, figyelemre, problémamegoldó képességre, és a tanulásra is negatív hatást gyakorol. Ezek a hatások erős munkahelyi zajnak kitett munkavállalók és gyermekek esetén jelentkeznek. Egyes megfigyelések szerint a repülőterek közelében tanulók az átlagosnál gyengébben teljesítenek bizonyos feladatokat, kevésbé kitartóak és kevésbé motiválhatók, mint hasonló korú társaik. Mivel a munkahelyi megvilágítás nem tarozik szorosan a fényszennyezéshez, ezért csak érintem a témát: A szem izomzata idő előtt fárad ki, ha a megvilágítás nem megfelelő. Túlzott igénybevétel esetén nemcsak a szem mozgatóizmai fáradnak ki, hanem a környező izmok is. Ez fejfájáshoz, idegességhez, valamint teljes szellemi és fizikai elfáradáshoz vezet, így leromlik a teljesítmény is. 15 A hangos zaj hosszantartó expozíciója magas vérnyomást és fáradságot okoz. Kísérletekkel bizonyított, hogy ha a születendő gyermeket hangos zajnak teszik ki, az a későbbiekben hatással lehet a hallására, és alacsonyabb hangfrekvenciáknál is nagyobb esélye lesz a károsodásra. A munkáltatónak fel kell mérnie a várandós munkavállaló zajnak való kitettségét, mértékét és idejét, és ha ez veszélyt jelent a terhesség lefolyására, a munkavállaló egészségére, a munkáltató köteles a munkakörülmények megváltoztatására. Az anya által használt egyéni védőeszköz a magzatot nem védi! 16 Megdöbbentő tény, hogy a több műszakban, tehát havonta legalább háromszor éjszaka is dolgozók jóval nagyobb arányban szenvednek mellrákban (36%-60%), illetve bélrákban (35%), mint a csak nappal dolgozók. További érdekesség, hogy a mellrák gyakorisága háromszor-ötször kisebb a fejlődő, éjszaka megvilágítatlan országokban, mint az iparilag fejlett világban. A fény és a rákos megbetegedések közötti összefüggést tovább erősíti az a vizsgálat, miszerint a teljesen vak, a fény érzékelésére képtelen embereknél kisebb a mellrákos esetek száma, mint azoknál a vak embereknél, akik valamiféle fényérzékelésre képesek, és jóval kisebb, mint a jól látók körében. A megoldást talán a melatonin adja, amely egy olyan hormon, mely alvásra késztető tulajdonságai mellett antioxidánsként működik, s rákellenes aktivitást is mutat. Egy kísérlet során az emberi mellrák sejtjeiből vett transzplantátumot oltottak be patkányokba, és mérték a melatonin szintjét, a linolsav 15 Hagyományos irodák ergonómiája 16 A Bizottság közleménye a várandós, gyermekágyas vagy szoptatós anyák munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető vegyi, fizikai, és biológiai tényezők, illetve ipari eljárások felmérésére vonatkozó irányelvekről (a Tanács 92/85/EGK irányelve). 15

17 felszívódását és a rákos sejtek növekedését. Az álatok egyik csoportját 12 óránként váltakozó világos-sötét körülmények között vizsgálták, míg másik csoportjukat állandó világosságban tartották. Az állandó világítás mellett a patkányok melatonin szintje jóval alacsonyabb volt, mint a sötétben is élő társaiké, rákos sejtjeik jelentősen több linolsavat tudtak felvenni, ezáltal gyorsabban is nőttek, mint a váltakozó körülmények között vizsgált patkányok beteg sejtjei. A melatonin által nyújtott védelem valószínűleg úgy működik, hogy a melatonin rátapad azokra a melatonin-receptorokra, amelyek az ember rákos daganatainak 90%-ában, a normális emberi mellszövetek 80%-ában megtalálhatóak. A melatonin rátapadása akadályozza a tumor linolsav felvételét, ezáltal táplálkozását, így fékezi a rákos sejtek növekedését. A zajszennyezés leginkább ismert hatása a halláscsökkenés. A világon összesen 120 millió ember szenved halláskárosodásban. A zaj következtében keletkező halláskárosodás Európában a leggyakoribb foglalkozási betegség, mely a munkavégzéshez kapcsolódó betegségek egyharmadát teszi ki. 17 Halláscsökkenésről a hallásküszöb megemelkedésekor beszélhetünk. Először a magas hangok ( Hz) némulnak el, majd az alsóbb frekvenciatartományok ( Hz), a beszédhangok megértésében is zavart kelt. Már kismértékű, a Hz frekvenciatartományban 10dB-es halláscsökkenés is zavart okoz a beszédértésben, de ha eléri a 30 db-t, jelentős hátrányt szenved a károsult. 18 HATÁSAIK AZ ÁLLATOKRA A zaj- és a fényszennyezés nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem a vadon élő és a háziállatokra is káros. A Tenyésztés céljából tartott állatok védelméről című Európai Egyezmény 5. cikke tartalmazza, hogy azon a helyen, ahol állatot helyeznek el, a világításnak, hőmérsékletnek zaj intenzitásnak - figyelembe véve az állat fajtáját, fejlettségét, alkalmazkodását, háziasításának mértékét a megszerzett tapasztalatokkal és tudományos ismeretekkel összhangban, meg kell felelnie az állat élettani és etológiai igényének. Hasonló követelményt támasztott az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény előkészítő anyaga. Az állatkísérletekről szóló kormányrendelet kimondja, hogy az állandó világítás vagy az állandó sötétség tartósan káros az állatokra. Ezért a világos és sötét időszakokat váltogatni 17 Data to describe the link between OSH and employability, Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, 2002, ISBN Zentai Kinga és Schád Péter: A zajterhelés, mint környezetszennyezés és a növényzet szerepe a zaj csökkentésében; Független Ökológiai Központ Budapest,

18 kell. Az állattartó helyiségeket el kell szigetelni külső hanghatásoktól, és kerülni kell a mesterséges és váratlan zörejeket. 19 Laboratóriumi kísérleteket a fényszennyezésnek állatokra gyakorolt hatása terén még nem végeztek. Viszont a zaj hatását már vizsgálták kisemlősökön: fehér egéren, tengerimalacon. Halláskárosodást db (kb. a légkalapács, illetve a könnyűzenei koncert zajhatása) közötti értékeknél tapasztaltak. A zajnak hosszú távon kitett állatok vérnyomása megemelkedett, szaporodásukban zavar keletkezett, kevesebb és kisebb testtömegű utódokat hoztak világra, mint a csendes körülmények között vizsgált társaik. Az egerek esetében magas volt a fejlődési rendellenességgel született egyedek száma. Haszonállatoknál a zajszennyezés az állat viselkedését megváltoztatja, a hirtelen támadt zaj menekülési reakciót vált ki, a vér összetevőinek megváltozását eredményezi, magas vérnyomást okoz, és a tejhozam csökkenéséhez vezet. A vadon élő állatokból mind a fényszennyezés, mind a zajszennyezés menekülési reakciót vált ki. A madarak különösen érzékenyek a környezeti hatásokra. A legtöbb madárfaj költőterületének megválasztásakor kerüli a zajos kivilágított területeket, ezektől távol választ magának odút, illetve épít magának fészket. Ezzel nemcsak az életterük csökken le, hanem megnövekszik a táplálékszerző terület és a fészek közötti távolság is, így az élelem megszerzéséért többet kell repülniük, azaz ugyanazért az élelemért drágábban fizetnek. Költőterületük összeszűkülése miatt félő, hogy e madárfajok eltűnnek Magyarország területéről, aminek megakadályozását a Biológiai Sokféleség Egyezmény (1992. VI. 13. Rio de Janeiro) és az európai vadon élő növények, állatok természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezmény is előírja. A költözőmadarakra elsősorban a fényszennyezés jelent veszélyt. A vándormadarak éjszaka a csillagok alapján tájékozódnak, ám az égbolt megnövekedett háttérfényessége miatt a csillagok elhalványulnak, nem látszanak, így a madarak eltévedhetnek. Eltévedésük esélyeit növeli egy-egy torony világítása, mely a horizonton csillagnak látszódhat, becsapva ezzel a madarakat. Egy erősen megvilágított terület fölött, mint például a közeli cementgyár, a madarak azt hihetik, reggel van, s ösztönösen kényszerleszállást hajtanak végre. Az ilyen területek 19 A kísérletekre és egyéb tudományos célokra használt állatok elhelyezésének és gondozásának feltételei 1. számú melléklet a 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelethez 17

19 viszont nem alkalmasak a táplálékszerzésre, így a madaraknak már nem lesz erejük a továbbrepülésre. Nagy veszélyt jelentenek a vándormadarakra a megvilágított toronyházak üvegfelületei, melyekkel inkább a nagyvárosokban találkozhatunk, és a világító tornyok. A madarak a csillagokkal nem ütközhetnek, bármeddig is repülnek feléjük, ám a mesterséges fényekkel: a világítótornyokkal, és a felhőkarcolók ablakaival könnyen találkozhatnak, összeütközhetnek. Észak-Amerikában ilyen okból 4-5 millió madár pusztul el évente szeptember 20-án Wisconsinban egyetlen éjszaka madár pusztulását okozta egy TV-torony. Magyarország kötelezettséget vállalt a madarak fokozott védelmére a Natura 2000 hálózatba való bekapcsolódásával, így elvárható, hogy a madarakat minden lehetséges eszközzel, tehát a fénykibocsátás szabályozásával is védelemben részesítse. 20 A vadon élő állatok egy része a könnyebb élelemszerzés érdekében a városokba költözött. Az itt élő állatokat zavarja az állandó zaj, még inkább a sok hirtelen támadt zajhatás, és a fényár. A zajszennyezés az állatokat folytonos stresszben tartja, a fényszennyezés pedig felborítja bioritmusukat. A napsütéses világos- órák száma évszakonként változik. A városi fényben élő, nem költöző madarak a természetesnél hetekkel korábban költenek, így a fiókák kikelése kevésbé valószínű, mint a későbbi, melegebb hetekben. A vörösbegy, mely normális körülmények között csak alkonyatkor énekel, a városban egész éjjel dalol. 21 Magyarországon körülbelül 120 olyan védett, és 11 olyan szigorúan védett rovarfaj él, mely a fényre repül, és igen sok olyan fajta is, amely nagy egyedszáma miatt még nem védett ugyan, de a fényszennyezés következtében könnyen veszélyeztetetté válhat. Ilyen az iszapszúnyog, melynek kb. 85 millió egyede (38,6kg) esett egy kísérleti fénycsapda áldozatául az USA-ban. A mesterséges fény elcsábítja a rovarokat szaporodó-partnerüktől, természetes élő- és táplálkozó helyükről. A fényforrás körül keringve, nagy csoportban, megvilágítva szinte terített asztalt jelentenek a ragadozóknak: madaraknak, sünöknek, békáknak, akiket a fény a rovarok miatt közvetve vonz. Így egy kivilágított autóút nem csak a rovarokat, hanem a rájuk 20 Halmos Gergő, Csörgő Tibor: A fényszennyezés hatás a madarak viselkedésére; Magyar Madártani és Természetvédelmi egyesület, ELTE Állatszervezeti Tanszék 21 Szabóné Andrási Zsuzsanna: A fényszennyezés szabályozásának lehetőségei TDK dolgozat; SZTE ÁJK Agrár és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, Szeged,

20 vadászó állatokat, és közvetetten a növények beporzását, s így az egész ökológiai rendszert is veszélyezteti. 22 Mind a zajszennyezés, mind a fényszennyezés káros hatással van egyes hüllő, kétéltű és halfajokra, valamint számos gerinctelen fajra. A fényszennyezés a tengeri teknősök néhány fajtáját fenyegette a kipusztulás veszélyével azáltal, hogy a tojásból kikelő kisteknősök nem a tenger hullámain megcsillanó holdsugár, hanem a tengerparti szórakozóhelyek fényeinek irányába indultak. Floridában ma már törvény tiltja a tengerparti világítást a teknősök kikelésének idején. A zajszennyezés ezeknek az állatoknak is halláskárosodást okoz, táplálkozási és szaporodási rendellenességhez vezet, pánik reakciót vált ki, és akár 50%-os életkorcsökkenést is eredményezhet. A tenger alatti zaj a tengeri közlekedésnek, a fúrótornyoknak, illetve a tengerpartok szórakozóhelyeinek köszönhetően évtizedenként megduplázódik. Ez zavarhatja a delfinek és a bálnák tájékozódását, kommunikációját. HATÁSAIK A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGRA A zaj balesetveszélyt növelő hatását a zajra vonatkozó kockázatértékelés során külön figyelembe kell venni. 23 A zaj és a balesetek közötti összefüggés ezáltal rendeleti szinten van deklarálva. A zaj többféleképp vezethet balesethez. Elsősorban elvonhatja a sofőr figyelmét. Hozzájárul a stresszhez, ami a szellemi terhelést, így a hibázás valószínűségét növeli. A gyalogos, illetve a biciklista a közlekedés során nagymértékben támaszkodik a fülére. Ha túl nagy a környezeti zaj, nem veszi észre a közeledő járművet, így könnyen elé kerülhet. A túl nagy zajtól nem lehet hallani a különböző figyelmeztető hangokat, így a tolatódudát és a kürtszót, valamint a különféle jelzéseket, zörejeket. A fényszennyezés a rosszul tervezett közvilágításon, a túl erős reflektorokon, az erősen megvilágított reklámtáblákon és őrlámpákon keresztül járul hozzá a balesetekhez. A közvilágítás a közterületnek a közlekedés, köz és vagyonbiztonság érdekében szükséges, 22 Csörgits Gábor: A fényszennyezés természetvédelmi ökológiai aspektusai; Konferencia a fényszennyezésről, Debrecen, Szeptember 22. _okologiai_aspektusai.html 23 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/10/EK irányelve a munkavállalókat érő fizikai tényezők (zaj) hatására vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről. 19

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései Döményné Ságodi Ibolya Garay János Gimnázium, Szekszárd A csillagos ég az egész emberiség öröksége,

Részletesebben

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót?

Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? Előadó: Dr. Madarász Gyula főosztályvezető-helyettes Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi Főosztály E-mail cím: madaraszgy@lab.hu Telefonszám: +36 1 299 9090 Megelőzéssel

Részletesebben

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Világítástechnika a környezettudatosság tükrében 2015 Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar A világítástechnika és a környezet A világítás környezetterhelése ENERGIAFELHASZNÁLÁS FÉNYSZENNYEZÉS

Részletesebben

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan? Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan? Molnár Károly Zsolt Óbudai Egyetem KVK MTI molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu Tematika Alapfogalmak A világítás célja A jó világítás követelményei Fényforrások fajtái

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely Építészmérnöki Kar Világítástechnika Mesterséges világítás Szabó Gergely Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Világítástechnika Mesterséges világítás 2 1 Felkészülést segítő szakirodalom: Majoros

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

A fényszabályozásról - 1 -

A fényszabályozásról - 1 - A fényszabályozásról Az épületek különböző funkciójú helyiségeivel szemben (pl. folyosó, irodahelyiség, orvosi vizsgáló, múzeumi kiállítótér, forgácsoló üzem, stb.) más és más igények merülnek fel nem

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Jogszabályi eszközök a helyi döntéshozók/hatóságok kezében

Jogszabályi eszközök a helyi döntéshozók/hatóságok kezében Jogszabályi eszközök a helyi döntéshozók/hatóságok kezében kötelezettség és lehetőség Készítette: Kara Milán Az előadás témája Csendes övezet, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület Kibocsátási

Részletesebben

Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke

Nagy János. PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke Nagy János PROLUX Kft ügyvezető Világítástechnikai Társaság elnöke Világítási célra felhasznált energia A világon 3% Villamos energia 19% Villamos energia a háztartásban: 15% Az iparban: változó, technológia

Részletesebben

LAKOSSÁGI ZAJSZENNYEZÉS

LAKOSSÁGI ZAJSZENNYEZÉS XI. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KOLOZSVÁR, 2008. MÁJUS 23-24. LAKOSSÁGI ZAJSZENNYEZÉS BÖJTE ANDREA LIVIA BABES-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZAK. IV. ÉV.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a motorkerékpároknak az általuk keltett zaj

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva

Az ökoszisztémát érintő károk. Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva Az ökoszisztémát érintő károk Készítette: Fekete-Kertész Ildikó Ujaczki Éva A fajeloszlás változása A fajeloszlás a változó klíma, vagy a környezetszennyezés következtében változik, az ellenálló fajok

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

4. RENDELETI SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI

4. RENDELETI SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI 35 4. RENDELETI SZABÁLYOZÁS LEHETŐSÉGEI A Nemzetközi Csillagászati Unió állásfoglalást jelentetett meg az IAU Information Bulletin 83. számában: "A nagyvárosokban, azok környékén vagy az iparvidékeken

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A miniatűr kompakt fénycsövek teljes választéka. www.save-the-penguin.com

A miniatűr kompakt fénycsövek teljes választéka. www.save-the-penguin.com A miniatűr kompakt fénycsövek teljes választéka www.save-the-penguin.com A Sylvania büszkén vesz részt környezetünk megmentésében az energiatakarékos lámpák új családjával A globális felmelegedés jelenleg

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 427/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája Elektroszmog elleni védelem EU direktívája.és a magyar jogszabály (2016. július 1 ig)? Tar Zoltán munkavédelmi szakmérnök AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013.június 26.) a munkavállalók

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák

A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák A turizmus következményeként jelentkező társadalmi és természeti problémák Tények és számok A turizmus a világon az egyik legdinamikusabban bővülő ágazat: 1990 és 2004 között 4,2%-os növekedés 2004: külföldre

Részletesebben

Világítástechnika. Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem:

Világítástechnika. Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem: Világítástechnika Némethné Vidovszky Ágnes dr. Elérhetőségem: nemethne.vidovszky.agnes@nkh.gov.hu +36 70 455 75 02 2015.11.04. OMKTI 1 Féléves tudnivalók Tananyag: könyv, mérési segédlet, szabványok, szakirodalom

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv

Részletesebben

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás Különös biztosítási feltételek Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 1. A biztosítási esemény (káresemény) 1.1. A jelen különös biztosítási feltételek szempontjából biztosítási eseménynek minősül,

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

Előterjesztés. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 22.-i ülésére 2. napirend a zajvédelem helyi szabályozásáról

Előterjesztés. Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 22.-i ülésére 2. napirend a zajvédelem helyi szabályozásáról HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE Szám:../2016./HID. Előterjesztés Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 22.-i ülésére 2. napirend a zajvédelem helyi szabályozásáról

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM Hallás

ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM Hallás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Felsőfokú munkavédelmi szakirányú továbbképzés ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM Hallás MÁRKUS MIKLÓS ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELMI SZAKÉRTŐ

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs

LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítás Már jelen vagy még a jövő? EDF DÉMÁSZ szakmai nap 2011. 03. 03. Kovács Csaba Műszaki főmunkatárs LED-es közvilágítási projektek > Az ELMŰ/ÉMÁSZ társaságcsoportnál 2009 elején indult

Részletesebben

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6.

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr. Gajdics Ágnes szeptember 6. A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak dr. Gajdics Ágnes 2016. szeptember 6. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei A környezetjog sajátosságai,

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

Enabling and Capitalising of Urban Technologies

Enabling and Capitalising of Urban Technologies PILOT TEVÉKENYSÉG Pilot tevékenység neve Laborok megvalósítása a Pinkafeld Campuson Projektirányító / Projekt partner Burgenland GmbH Főiskola Motiváció és Célok / Célcsoport A legjelentősebb villamos

Részletesebben

2. Az emberi hallásról

2. Az emberi hallásról 2. Az emberi hallásról Élettani folyamat. Valamilyen vivőközegben terjedő hanghullámok hatására, az élőlényben szubjektív hangérzet jön létre. A hangérzékelés részben fizikai, részben fiziológiai folyamat.

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete

A nemzeti erőforrás miniszter. /2011. ( ) NEFMI rendelete A nemzeti erőforrás miniszter /2011. ( ) NEFMI rendelete az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról,

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

A fény természetes evolúciója 2013. Natural Evolution of Light

A fény természetes evolúciója 2013. Natural Evolution of Light A fény természetes evolúciója 2013 Natural Evolution of Light Egy ragyogóbb jövő Kisebb energiafogyasztás, nagyobb kényelem: A Panasonic új generációs LED fényforrásaival másként látja majd otthonát és

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI TÉR ÁTÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ZAJTERHELÉSI SZEMPONTBÓL

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI TÉR ÁTÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ZAJTERHELÉSI SZEMPONTBÓL DEBRECENI EGYETEM Műszaki Kar Környezet-és Vegyészmérnöki Tanszék XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekció Település- és környezetvédelmi tudományok tagozat A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közvilágítási rendszer felméréséről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről -

Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 10. konferenciája - beszámoló az eredményekről - 2010. december 3. Országos Erdőfórum Baktay Borbála Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és génmegőrzési

Részletesebben

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( )

Natura 2000 erdőterületek finanszírozása ( ) Natura 2000 erdőterületek finanszírozása (2014 2020). Általános cél az uniós természetvédelmi irányelvek maradéktalan végrehajtása (EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020, 1. Cél) érdekében a fajok és

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről

TERVEZET. a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló.../.. (..) KvVM rendeletről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/865/2008 TERVEZET a védett tokfajok hasznosítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló../.. (..) KvVM rendeletről /közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

156. sz. Ajánlás. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről

156. sz. Ajánlás. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről 156. sz. Ajánlás a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.8. COM(2014) 267 final 2014/0139 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény szerződő felei konferenciájának tizenegyedik

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja Energiahatékony megújulás 40 85%-os energia megtakarítás Európai Unióban fejlesztve és gyártva Közvilágítás EU / MSZ szabványos megvilágítás Hosszú élettartam

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K.II.31. Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

Részletesebben

A környezeti zaj értékelése és kezelése az EU-ban

A környezeti zaj értékelése és kezelése az EU-ban A környezeti zaj értékelése és kezelése az EU-ban 2016. 05. 25. Berndt Mihály Herman Ottó Intézet Az EU zajpolitikája 2016. 05. 25. 2016. 05. 25. A 49/2002 EU direktíva Mi vezetett az irányelv megjelenéséhez?

Részletesebben

Üldöztetés, irtás. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013. Alapvető változások. Nagyragadozók védelme 2013.03.18.

Üldöztetés, irtás. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013. Alapvető változások. Nagyragadozók védelme 2013.03.18. Kuvaszok és Nagyragadozók Természetvédelmi Program 2007-2013 Alapvető változások Terjeszkedő emberi társadalmak Az állattartás térhódítása A farkas háziasítása, a kutya színre lép Farkas (Canis lupus)

Részletesebben

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről

Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Küzdelem korunk pestise ellen konferencia a zaj elleni védelem aktuális kérdéseiről Reménysugarak jó példa, jó gyakorlat Magyarországon 2015.10.19. Berndt Mihály Herman Ottó Intézet ZAJFORRÁSOK Közlekedés

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A társadalom és a földi rendszer kapcsolata Kerényi Attila 1 Az elmúlt 3,5 milliárd évben

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán

FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán FÉLTÁVNÁL A PAJZSOK Hamarosan befekeződik az alagútépítés Budán A budapesti 4-es metró északi alagútépítő pajzsa után, amely néhány hete érte el a Szent Gellért téri állomást, a következő napokban a déli

Részletesebben

Fenntarthatóság és természetvédelem

Fenntarthatóság és természetvédelem Fenntarthatóság és természetvédelem A társadalmi jóllét megőrzése, anélkül, hogy a környezet eltartóképességét veszélyeztetnénk Azt kell vizsgálni, hogy a környezet és természetvédelem képes-e elérni az

Részletesebben

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E A ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEMRŐL ( egységes szerkezetbe foglalva) Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

114. sz. Ajánlás. munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről

114. sz. Ajánlás. munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről 114. sz. Ajánlás munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

A közúti közlekedés biztonsága

A közúti közlekedés biztonsága Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője A közúti közlekedés biztonsága Közlekedésfejlesztés Magyarországon, aktualitások konferencia Balatonföldvár,

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben