Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez"

Átírás

1 Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez D. rész: Expozíciós forgatókönyvek felépítése október (1.2. verzió) Útmutató a REACH végrehajtásához

2 JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok betartásának módját. Felhívjuk azonban a felhasználók figyelmét arra, hogy a REACH rendelet szövege jelenti az egyetlen hiteles jogi hivatkozást, továbbá az e dokumentumban foglalt információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Az Európai Vegyianyag-ügynökség nem vállal felelősséget a dokumentum tartalmáért. Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez D. rész: Expozíciós forgatókönyvek felépítése Hivatkozási szám: ECHA-12-G-17-HU Dátum: október Nyelv: HU Európai Vegyianyag-ügynökség, 2012 Címlap Európai Vegyianyag-ügynökség Nyilatkozat: Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti dokumentum az ECHA weboldalán érheto el. A sokszorosítás a forrás teljes körű feltüntetése mellett ennek formátuma: Forrás: Európai Vegyianyag-ügynökség, valamint az ECHA Kommunikációs Osztályának írásbeli értesítése esetén engedélyezett. Ha kérdései vagy észrevételei vannak ezzel a dokumentummal kapcsolatban, kérjük, (a dokumentum hivatkozási száma, a dátum, valamint a dokumentum azon fejezetének és/vagy oldalszámának feltüntetésével, amelyre észrevétele vonatkozik) az útmutatókkal kapcsolatos visszajelzési formanyomtatványon nyújtsa be azokat. A visszajelzési formanyomtatvány az ECHA útmutatókkal foglalkozó honlapján, vagy az alábbi hivatkozáson keresztül közvetlenül elérhető: Európai Vegyianyag-ügynökség Levelezési cím: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finnország Ügyfélfogadás helye: Annankatu 18, Helsinki, Finnország 2

3 ELŐSZÓ Ez a dokumentum a REACH rendeletben rögzített, az anyagok tulajdonságaira, az expozícióra, a felhasználásokra és a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó, valamint a kémiai biztonsági értékelésben közlendő információkra vonatkozó követelményeket írja le. A dokumentum egy sorozat része, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson valamennyi érdekelt számára annak érdekében, hogy felkészülhessenek a REACH rendeletben meghatározott kötelezettségeknek való megfelelésre. A sorozatot alkotó dokumentumok részletes iránymutatással szolgálnak egy sor alapvető REACH-eljárással, illetve néhány konkrét tudományos és/vagy technikai módszerrel kapcsolatban, amelyhez az iparnak vagy a hatóságoknak a REACH rendelet értelmében folyamodniuk kell. Az útmutatókat az Európai Bizottság szolgálatai által irányított REACH végrehajtási projektek (RIP) keretében dolgozták ki és vitatták meg, az érdekelt felek, azaz a tagállamok, az ipar és nem kormányzati szervezetek (NGO-k) bevonásával. Ezek az útmutató dokumentumok az Európai Vegyianyag-ügynökség weboldalán szerezhetők be ( A jövőben további útmutatók is elérhetők lesznek a weboldalon, amikor elkészül a végleges vagy frissített változatuk. Ez a dokumentum az Európai Parlament és a Tanács december 18-án kiadott 1907/2006/EK REACH rendeletéhez 1 és annak augusztus 31-i állapot szerinti módosításaihoz kapcsolódik. 1 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., ). 3

4 DOKUMENTUMELŐZMÉNYEK Verzió Megjegyzés Dátum 1. verzió Első kiadás május 1.1. verzió Lábjegyzet hozzáadása július Helyesbítések: i. a veszélyes anyagokról szóló irányelvre/veszélyes készítményekről szóló irányre való hivatkozások felváltása a CLPrendeletre való hivatkozásokkal 1.2 verzió ii. a RIP-oN3 jelentésből a nanoanyagokra vonatkozó kisebb ajánlások érvényesítése iii. a D-3. függelék (A környezeti kibocsátási kategóriák (ERC-k) megnevezései és leírásai) hozzáigazítása az aktualizált R12. fejezet 2. verzióhoz iv. további kisebb szerkesztési változtatások/javítások október 4

5 A REACH rendeletre való hivatkozásokra alkalmazott konvenciók A REACH rendeletből szó szerint átvett idézetek dőlt betűvel, idézőjelek között szerepelnek. Fogalmak és rövidítések táblázata Lásd az R.20. fejezetet. Útkereső Az alábbi ábra a D. résznek az útmutató dokumentumon belüli helyét jelzi. Információ: elérhető kívánt/szükséges Veszélyértékelés (HA) Expozíciós értékelés (EA) D Leállás n Veszélyes vagy PBT? i Kockázatjellemzés (RC) Dokumentálás CSR-ben i Szabályozott kockázat? n Ismételgetés ES közlése esdsen keresztül 5

6 TARTALOMJEGYZÉK D.1 BEVEZETŐ... 9 D.1.1 A modul célja... 9 D.2 AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK TARTALMA D.2.1 A szakasz célja D.2.2 D.2.3 D.3 Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása során figyelembe veendő központi információk áttekintése Az expozíciós forgatókönyv kidolgozásához elvezető lépések áttekintése ÁLTALÁNOS MUNKAFOLYAMAT ÉS PÁRBESZÉDEK D.3.1 A szakasz célja D.3.2 Az expozíciós forgatókönyvek felépítésének munkafolyamata D.3.3 A párbeszédek szervezése D Kiindulás a házon belüli ismeretekből D Vásárlói visszajelzések kikérése D A felhasználások szállítókkal való ismertetésének módjára vonatkozóan a továbbfelhasználók ágazati szervezetével elért megállapodás D.4 AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK TARTALMÁNAK KIDOLGOZÁSA D.4.1 A fejezet célja D.4.2 Az anyag életciklusa során lebonyolított tevékenységek és eljárások D.4.3 A felhasználások rövid általános leírásai és az expozíciós forgatókönyvek rövid címei D A leírók rendszerének funkciói D A négy leíró meghatározása D A négy leíró rugalmas használata D Példa a rövid általános leírók kémiai biztonsági jelentésben való alkalmazására D.4.4 Előre meghatározott kezdeti expozíciós forgatókönyvek D.4.5 A kockázatok kézben tartását lehetővé tévő felhasználási feltételek D A szakasz célja D Üzemi feltételek és kockázatkezelés D A kockázatok kézben tartása érdekében hozott intézkedések típusai és hierarchiája D.4.6 A gyártó, illetve az importőr kockázatkezelésre vonatkozó információinak forrásai D A kockázatkezelési intézkedések hatékonysága D A kockázatkezelési intézkedések könyvtára D A kockázatkezelési intézkedések ismétlődéses kiválasztásának munkafolyamata D.5 AZ EXPOZÍCIÓ BECSLÉSE D.5.1 A szakasz célja

7 D.5.2 Az expozícióra vonatkozóan mért adatok D.5.3 Munkahelyi expozíciós értékelés felállítása D Mérésekből származó adatok D Modellezéses megközelítések D A munkahelyi expozíció ECETOC célirányos kockázatfelmérése D Példa az 1. szintbe tartozó expozíciós becslések kémiai biztonsági jelentésben dokumentált áttekintő táblázatára D Veszélyes anyagok egyszerű munkahelyi ellenőrzésének eszköze D.5.4 A fogyasztókat érő expozíció felbecsülése D ConsExpo D EUSES D.5.5 A környezeti expozíció értékelése D Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) az EUSES (2.0.3-as verzió) alapján D A TGD munkafüzet-változat D.6 A VESZÉLYÉRTÉKELÉS FINOMÍTÁSA D.7 KOCKÁZATJELLEMZÉS D.8 A VÉGLEGES EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV SZÁRMAZTATÁSA D.8.1 Integrálás D.8.2 D.9 Továbbfelhasználóknak adott tanácsok, amelyek alapján ellenőrizhetik, hogy az expozíciós forgatókönyv által felállított kereteken belül dolgoznak-e A VÉGLEGES EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYV HASZNÁLATA A SZÁLLÍTÓI LÁNCBAN TÁBLÁZATOK D.2-1. táblázat: Példák az expozíciót meghatározó tényezőkre D.2-2. táblázat: A közölt expozíciós forgatókönyvek szabványos formátuma D.4-1. táblázat: Széles piacon jelen lévő oldószer felhasználásainak áttekintése D.4-2. táblázat: A kockázatkezelési intézkedések könyvtárában szereplő intézkedések és biztonsági utasítások áttekintése D.4-3. táblázat: a kockázatkezelési intézkedések ismétlődéses kiválasztásának munkafolyamata D.5-1. táblázat: A munkavállalókat érő expozíció 1. szinten belüli felbecsüléséhez szükséges bemeneti adatok D.5-2. táblázat: A munkavállalókat érő expozíció felbecsülése az ECETOC TRA (2004) alapján D.5-3. táblázat: A fogyasztókat érő expozíció 1. szinten belüli felbecsülését lehetővé tévő jelenlegi eszközök alkalmazásához szükséges bemeneti adatok D.5-4. táblázat: A környezetet érő expozíció 1. szinten belüli felbecsüléséhez szükséges bemeneti adatok ÁBRÁK D ábra: Az expozíciós forgatókönyvek továbbfelhasználókat érintő lépései D ábra: Egy-egy adott anyag életciklusának fázisai D ábra: A rövid címekben alkalmazott leírórendszer és a felhasználás rövid általános leírása

8 FÜGGELÉKEK D-1 függelék: a rendelkezésre álló 1. szintbe tartozó expozíciós értékelési eszközök D-2 függelék: Példa a környezeti kibocsátási kategóriák alkalmazására D-3 függelék: A környezeti kibocsátási kategóriák (ERC-k) megnevezései és leírásai D-4 függelék: Eljáráskategóriák társítása környezetvédelmi kibocsátási kategóriákhoz (ERC-khez) D-5 függelék: Árucikk-kategóriák társítása környezetvédelmi kibocsátási kategóriákhoz (ERC-khez)

9 D.1 BEVEZETŐ D.1.1 A modul célja Ez a modul az expozíciós értékelések elvégzésének módjáról ad az expozíciós forgatókönyvek kidolgozására és az expozíciós becslésekre is kiterjedő magyarázatot. A modul középpontjában elsősorban az expozíciós forgatókönyvek (ES) kidolgozásának módja áll. Az expozíciós becslésről is szerepel benne áttekintés, ugyanakkor ez utóbbi témáról részletesebb útmutatás található az R.14 R.18 fejezetben. Az expozíciós forgatókönyvekhez adott útmutatás lefedi az összegyűjtendő információk központi tartalmát, valamint az egyes anyagok végleges forgatókönyveinek felépítéséhez az ismétlődő kémiai biztonsági értékelés integrált részeként elvezető lépésenkénti eljárást. Az expozíciós forgatókönyv olyan információk halmaza, amelyek az egyes anyagok különféle azonosított felhasználásaival együtt járó kockázatok kézben tartását lehetővé tévő körülményeket írják le. Kitérnek az üzemi feltételekre (például a felhasználás időtartamára és gyakoriságára, a felhasznált mennyiségre, az eljárás hőmérsékleti viszonyaira vagy az annak során mérhető phértékekre), valamint a szükséges kockázatkezelési intézkedésekre is (pl. helyi elszívó berendezések, valamely adott típusú kesztyű, szennyvíz- és hulladékgáz-kezelés). Ha a gyártó, illetve importőr nem képes leírást adni valamely adott anyag egy bizonyos felhasználása során a kockázatok kézben tartását lehetővé tévő releváns és valószerű intézkedésekről, akkor az érintett felhasználásra expozíciós forgatókönyvében sem térhet ki, és/vagy pedig biztonsági adatlapján kell kifejezetten azt ellenző javaslatot tennie. Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása valószínűleg együtt jár i) az anyag gyártói és a továbbfelhasználók közötti ii) a továbbfelhasználók és a vegyi anyag szállítói láncának későbbi pontjain lévő továbbfelhasználók közötti párbeszédekkel. A D.2 fejezet a REACH rendelet keretén belül felépített expozíciós forgatókönyvek központi tartalmát írja le. Áttekintést nyújt az expozíciót meghatározó legáltalánosabb tényezőkről, valamint tartalmaz egy a végleges expozíciós forgatókönyv formátumának szabványszerűsítésére vonatkozó javaslatot is. Ez tartalmazza az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása során tekintetbe veendő üzemi feltételek (OC), illetve kockázatkezelési intézkedések (RMM) leggyakoribb típusainak listáját is. A kockázatkezelési intézkedésekről szóló kiegészítő útmutatás az R.13. fejezetben szerepel. A D.3 fejezet egy 14 lépésből álló, a szállítandó végeredményeket is átfogó, a felhasználások azonosításával kezdődő, az érintett anyag végleges expozíciós forgatókönyveinél végződő szabványszerű munkafolyamatot javasol. Emellett útmutatást nyújt azokhoz a párbeszédes folyamatokhoz is, amelyekre a szállítói láncon belül a hasznos expozíciós forgatókönyvek hatékony eléréséhez szükség van. A D.4 fejezet az egyes adott expozíciós forgatókönyvek tartalmi összetevőinek, azaz az életciklus során végzett tevékenységeknek (D.4.2 szakasz), a felhasználás leírásának és az expozíciós forgatókönyv rövid címének (D.4.3 szakasz), az előre megadott kezdeti expozíciós forgatókönyveknek (D.4.4 szakasz), valamint a kockázatok kézben tartását lehetővé tévő felhasználási feltételeknek (D.4.5 szakasz) a kidolgozásához nyújt útmutatást. A felhasználási leírók rendszerére vonatkozó részletek az R.12., míg a kockázatkezelési intézkedésekre és az üzemi feltételekre vonatkozó részletek az R.13. fejezetben találhatók meg. A D.5 fejezet az expozíciós becslésekről ad áttekintést. Ez kiterjed a mért adatok szerepére vonatkozóan adott útmutatásra, valamint az expozíciós hatás becsléséhez felhasználható számos eszközről adott rövid magyarázatra is. Ezeknek az eszközöknek a REACH rendelet 9

10 összefüggésében mutatkozó erősségeit és korlátait a D-1 függelék tárgyalja részletesebben. Az expozíciós forgatókönyvek felépítését, illetve az annak megfelelő expozíciós becsléseket a rendelkezésre álló, az expozíciós szintekre vonatkozó óvatos feltételezéseket is magukban foglaló információkból kiindulva, többszintes módon kell elvégezni. A tömör műszaki útmutató dokumentum az ilyen 1. szintbe tartozó értékelésekre összpontosul. Ha ezek alapján nem bizonyítható, hogy egy adott anyag esetében van mód a kockázatok kézben tartása mellett folytatott felhasználásra, akkor az expozícióra vonatkozó részletesebb, pontosabb becslési eszközökkel feldolgozható információk alkalmazásával finomabb értékelések végezhetők. Közvetlenül egy magasabb szintbe tartozó értékelés is elvégezhető, ha a rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik azt. Az expozíciós becslés részleteiről szóló kiegészítő útmutatás az R.14. R.18 fejezetben szerepel. A D.6 fejezet röviden leírja azokat a helyzeteket, amelyekben a kezdeti expozíciós értékelés alapján a gyártó, illetve az importőr adott esetben arra a következetésre juthat, hogy a végleges expozíciós forgatókönyv származtatása előtt még szükség van a veszélyértékelés pontosítására. A D.7 fejezet a kockázatjellemzést írja le röviden, ez ugyanis kiválthatja a kezdeti expozíciós forgatókönyv elkészítésének egyszeri vagy többszöri megismétlését. A kockázatjellemzésről további részletek az útmutató E. részében találhatók. A D.8 fejezet az expozíciós forgatókönyv véglegesítésének módjához nyújt útmutatást. Ez kiterjed arra is, hogyan lehet a releváns expozíciós utakra és célcsoportokra vonatkozóan megállapított üzemi feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket az adott felhasználásokat tárgyaló konzisztens expozíciós forgatókönyvbe integrálni. Végül a D.9 fejezet az expozíciós forgatókönyveknek a kémiai biztonsági jelentések és a kiterjesztett biztonsági adatlapok (SDS) összefüggésében való felhasználásához vezető hídként szolgál, emellett tartalmaz az útmutató F. és G. részére mutató hivatkozásokat is. 10

11 D.2 AZ EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK TARTALMA D.2.1 A szakasz célja A 2. fejezet a REACH rendelet keretén belül felépített expozíciós forgatókönyvek központi tartalmát írja le. Áttekintést nyújt az expozíciót meghatározó legáltalánosabb tényezőkről, valamint tartalmaz egy a végleges expozíciós forgatókönyv formátumának szabványszerűsítésére vonatkozó javaslatot is. D.2.2 Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása során figyelembe veendő központi információk áttekintése Az információk expozíciós forgatókönyv kidolgozásának céljával végzett összegyűjtésekor gondoskodni kell arról, hogy az a REACH rendelet szerinti rendeltetését betöltse. Az expozíciós forgatókönyv a kvantitatív expozíciós becslés alapjaként és a szállítói láncon belüli kommunikáció eszközeként egyaránt szolgál. Ahhoz, hogy az expozíciós becsléshez megfelelő alapot biztosítson, tartalmaznia kell a kibocsátást és az expozíciót meghatározó főbb paramétereket (meghatározó tényezők). Emellett meg kell felelnie a továbbfelhasználók (DU) elvárásainak is, a kiterjesztett biztonsági adatlapok révén ugyanis ők az expozíciós forgatókönyvek legfőbb átvevői. Mindkét fentebb említett funkció szempontjából alapvetően fontos, hogy az expozíciós forgatókönyvben lefedett adatok átfogó szerkezetbe foglalva szerepeljenek. Ez azt jelenti, hogy az expozíciós forgatókönyv alapjául szolgáló, többé-kevésbé leíró formában lévő adatokat, amint összegyűltek, tömör, megfelelő szöveges modulokká és paraméterekké kell átdolgozni. Fontos megjegyezni, hogy a fenti két külön rendeltetésre kidolgozott rész nyelvezete az expozíciós forgatókönyvben adott esetben eltérhet egymástól, tartalmuknak azonban azonosnak kell maradnia. Másképpen fogalmazva, egyfelől a továbbfelhasználókkal közölt, másfelől az expozíciós szinteknek a kémiai biztonsági értékelés részeként való megbecsülésekor megvalósítottnak feltételezett üzemi feltételeknek és kockázatkezelési intézkedéseknek meg kell egymással egyezniük. Ennek a kapcsolatnak a kémiai biztonsági jelentésben nyomon követhetőnek kell lennie, ezért az expozíciós forgatókönyvek kidolgozásának módját dokumentálni kell. Az úgynevezett kibocsátást és expozíciót meghatározó tényezők származtatása az információk összegyűjtése, illetve az expozíciós forgatókönyvek egyedi terminológiája szerinti átalakítása során kritikus szerepet játszik. A következő felsorolásban a kibocsátási és az expozíciós szintek szempontjából gyakran központi szerepet kapó, meghatározó tényezők néhány példája szerepel: Veszélyértékeléskor sor kerül az olyan anyagtulajdonságok beazonosítására, mint például a volatilitás, a vízoldékonyság és a lebonthatóság ezek később az expozíciós forgatókönyv kidolgozásának alapvető bemeneti információi lesznek. A magas gőznyomású (illetve erősen mérgező) anyagok például általában az alacsony gőznyomású (illetve kevéssé mérgező) anyagokétól eltérő kockázatkezelési intézkedéseket kívánnak meg. Az anyagtulajdonságokra vonatkozó megbízható információkra az expozíciós forgatókönyv felállítását követően az expozíciós becslés elvégzéséhez is szükség van. Az eljárásokat, illetve a termékeket úgy kell megtervezni és kezelni, hogy azok mellett a kockázatok kézben tartása megvalósuljon. Az expozíciós forgatókönyvnek tükröznie kell az expozíciót okozó tulajdonságokat. Ez kiterjed például a tevékenység technikai típusára és az elhatárolás szintjére, a felhasználás időtartamára és gyakoriságára, az anyag adott terméken belüli koncentrációjára, annak időszakonként, illetve alkalmazásonként felhasznált 11

12 mennyiségére. Emellett kiterjed a gyártó, illetve a továbbfelhasználó által a kockázatok kézben tartása érdekében hozott kockázatkezelési intézkedésekre is. Az expozícióra kihat az eljárás lebonyolításának helyszíne is. Valamely vegyi anyag kis helyiségben való felhasználásával, a szennyvíz kisebb folyóba való kibocsátásával például fokozódik a hatásmentes szintek túllépésének, valamint annak a valószínűsége, hogy a kockázatokat nem lehet kézben tartani. Ugyanez vonatkozik például az expozíciót elszenvedő munkavállalók és fogyasztók testsúlyára, illetve az általuk belélegzett mennyiségre. A testsúlyhoz viszonyítva magas belélegzett mennyiség (pl. gyermekek vagy nehéz munkát végző felnőttek esetében) egyező eljárások, termékek, illetve helyiségek mellett is magasabb dózisokhoz vezet. Az R.8. fejezet tartalmaz útmutatást arról, hogy ezeket a feltételeket hogyan kell figyelembe venni a DNEL értékek származtatásakor. 12

13 Expozíciót tényező; D.2-1. táblázat: Példák az expozíciót meghatározó tényezőkre Anyagtulajdonságok Molekulatulajdonságok meghatározó Az anyag fizikokémiai tulajdonságai Stabilitás Eljárások és termékek jellemzői Az expozíciós forgatókönyvben leírt anyagnak vagy terméknek az életciklusfázisa A tevékenység, illetve az eljárás típusa A felhasználás időbeni mintázata A felhasználás technikai feltételei Vegyipari termék jellemzője Példák (nem kimerítő) Molekulasúly Molekulaméret Gőznyomás Oktanol/víz megoszlási együttható Vízoldékonyság Biológiai lebomlás, hidrolízis, fotodegradáció, légköri lebomlás (felezési idő vízben, talajban, levegőben) Anyag gyártása, vegyipari termékek készítése és végső felhasználása, árucikkekben lévő anyagok hasznos élettartama, hulladék fázis Például: anyagok szintézise, keverése, segédanyagként való felhasználása, vegyi anyagok szórásos, bemártásos vagy ecseteléses felhasználása, anyagok árucikkekben, például ruházati textíliákban való felhasználása, otthoni időtöltés; A tevékenység/felhasználás időtartama A tevékenység/felhasználás gyakorisága Az eljárás elhatároltságának szintje Hőmérséklet, ph stb. Az anyag tömegaránya A termék fugacitása, porossága, illékonysága Megjegyzések A biológiai hozzáférhetőséget jelöli A munkahelyi és a környezeti expozíciót határozza meg A környezeti elemekben, ideértve a szennyvízkezelést is, való lebomláshoz kapcsolódó expozíciót határozza meg A kialakuló expozíciók beazonosítása valamennyi célcsoportra vonatkozóan, elősegíti az alkalmas tágabb expozíciós forgatókönyvek kiválasztását, az expozíciós értékelés 1. szintbe tartozó eszközein belül pedig az előre meghatározott eljárás-, illetve termékkategóriák kiválasztását. Az expozíció mintázatához (rövid távú kontra hosszú távú) és az annak megfelelő PNEC vagy DNEL érték kiválasztásához kapcsolódik Az emberi és a környezeti expozícióhoz kapcsolódik A keverékek vagy termékek esetében az emberi és a környezeti expozícióhoz kapcsolódik Felhasznált mennyiség Kg [t] időszakonként vagy tevékenységenként Az időszakonkénti vagy a tevékenységenkénti expozíciót határozza meg Kockázatkezelési intézkedések Helyi légelszívás (munkahely) Egyéni védőeszközök (munkahely), létesítményen belüli hulladék- (szennyvíz-) kezelés, például olaj-víz különválasztás Települési szennyvíztisztító telepek, hulladékkezelés A bőrön és belélegzésen keresztüli expozíciót meggátló csomagkialakítás (termékbiztonság) A technikai termék vagy eljárás integrált részét képező, illetve kiegészítő intézkedésként hozott RMM-ek meghatározzák az expozíció csökkentésének vagy akár meggátlásának a mértékét; A helyszín jellemzői A kibocsátott anyagokat elnyelő vagy hígító helyszíni környezet Helyiségméret és szellőzési arány, folyó áramlása, a szennyvízkezelő rendszer kapacitása Az expozíciós tényező azon a feltételezésen alapszik, hogy az anyag egyenletesen oszlik el Biológiai expozíciós tényezők Belélegzett mennyiség, testtömeg Az embereket érő dózisokat, így az azoknak megfelelő PNEC és DNEL választásokat határozza meg 13

14 A D.2-1. táblázat listájában szereplő néhány meghatározó tényezőt, közelebbről az anyagtulajdonságokat és a helyszín jellemzőit a regisztráló nem ismétléses folyamatban állapítja meg, hanem azok valószerű (alapértelmezett) értékeket vesznek fel. Más paramétereket az expozíciós forgatókönyv elkészítésének ismétlődéses folyamata során a regisztrálónak lehet és kell megállapítania. A REACH rendelet ezeknek az expozíciós forgatókönyvben szerepeltetendő, módosuló meghatározó tényezőknek két típusát különbözteti meg: az üzemi feltételeket (OC), illetve a kockázatkezelési intézkedéseket (RMM). Az üzemi feltételek közé tartozik bármely, az (önmagában vagy keverékben lévő) anyag gyártása, felhasználása során mindvégig fennmaradó, mellékhatásként a környezeti, illetve az emberi expozíciót esetlegesen befolyásoló tevékenység, eszközhasználat, valamint paraméterérték. A kockázatkezelési intézkedések közé tartozik bármely, az (önmagában vagy keverékben lévő) anyag gyártása, felhasználása során a környezeti, illetve az emberi expozíció meggátolása, kézbentartása, esetleg csökkentése érdekében bevezetett tevekénység, eszközhasználat, paraméterérték-módosítás. A D.2-2. táblázat bemutatja a végleges expozíciós forgatókönyv szabványos formátumát 2. Az expozíciósforgatókönyv-formátum a kidolgozás folyamatának során mindvégig ellenőrző listaként használható, alkalmas arra, hogy segítse a gyártókat, az importőröket és a továbbfelhasználókat a központi információhalmazra való összpontosításban. Az összegyűjtött információk kezdeti, illetve végleges expozíciós forgatókönyvbe való elrendezése érdekében ajánlott az expozíciósforgatókönyv-formátum (D.2-2. táblázat) hozzáférhetőségét mindvégig biztosítani. A gyártó, az importőr, illetve a továbbfelhasználó azonban adott esetben dönthet úgy, hogy a kockázatok kézben tartásának bizonyításához nincs szükség a sablonban szereplő információk mindegyikére, illetve más tényezők fontos szerepet játszanak az expozíció meghatározásában, így az expozíciós forgatókönyvnek azokra ki kell térnie 3. 2 Felhívjuk a figyelmét, hogy 2010-ben az expozíciós forgatókönyvek formátumára vonatkozó új útmutató került közzétételre. Az egyéni regisztráló azonban eldöntheti, hogy átáll-e az aktualizált formátumra, továbbra is a 2008-ban közzétett formátumot használja (az alábbi D.2-2 táblázatnak megfelelően), vagy teljesen más formátumot használ (amíg a tartalom megfelel az I. mellékletben foglalt követelményeknek). (Lásd az Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez Expozíciós forgatókönyvek formátuma a D. részben: Expozíciós forgatókönyvek felépítése; az F. részben: CSR Formátum című dokumentumot, elérhető az alábbi oldalól: és A fent említett dokumentum a jelenlegi bekezdés és az alábbi D.2-2 táblázat helyébe lép. 3 Felhívjuk a figyelmét, hogy júniusban megjelent az ECHA kémiai biztonsági értékelő és jelentéstételi eszközének (Chesar) második verziója. Az eszköz egyszerűsített formátumban hozza létre az expozíciós forgatókönyveket a kémiai biztonsági jelentéshez, amely megtekinthető a Chesar kézikönyv 4. részének 2. mellékletében): 14

15 D.2-2. táblázat: A közölt expozíciós forgatókönyvek szabványos formátuma 1 Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 2 Az expozíciós forgatókönyvben tárgyalt folyamatok és tevékenységek Üzemi felhasználási feltételek 3. A felhasználás időtartama és gyakorisága A munkavállalókra, a fogyasztókra és a környezetre vonatkoztatva (ha értelmezhető) 4.1 Az anyag vagy keverék halmazállapota, az árucikk felszíne és térfogata közötti arány Gáz, folyadék, por, granulátum vagy szilárd test A felszín osztva az anyagot tartalmazó árucikk mennyiségével (ha értelmezhető) 4.2 Az anyag koncentrációja a keverékben vagy az árucikkben 4.3 Időszakonként vagy tevékenységenként felhasznált mennyiség A munkavállalókra, a fogyasztókra és a környezetre vonatkoztatva (ha értelmezhető) 5 A felhasználás egyéb jelentőséggel bíró üzemi feltételei Például: Hőmérséklet, ph, bevitt mechanikus energia; A fogadó környezet kapacitása (a szennyvízelvezetés / folyó áramlása; helyiségtérfogat x szellőzés mértéke); Az árucikkek elhasználódása (ha értelmezhető), az árucikkek hasznos élettartamát meghatározó feltételek (ha értelmezhető); Kockázatkezelési intézkedések 6.1 Az emberi (munkavállalók, fogyasztók) egészséget érintő kockázatkezelési intézkedések Az expozíció terén fennálló [az eligazodást segítő útmutatásként megfogalmazott] önálló lehetőségek, illetve lehetőségkombinációk típusa és hatékonysága számszerűsítve, a szájon keresztüli, a belélegzéses és a bőrön keresztüli útra vonatkoztatva; 6.2 A környezetet érintő kockázatkezelési intézkedések Az [eligazodást segítő útmutatásként megfogalmazott] önálló lehetőségek, illetve lehetőségkombinációk típusa és hatékonysága számszerűsítve, a szennyvízre, a hulladékgázokra és a talajvédelemre vonatkoztatva; 7 Hulladékkezelési intézkedések Az anyagok különféle életciklusfázisaiban (ideértve a keverékek, illetve árucikkek hasznos élettartamának végét is); A becsült expozícióra vonatkozó információk, a továbbfelhasználóknak nyújtott útmutatás 8 Expozíciós becslés a forrásra utaló hivatkozással A fent leírt feltételekből adódó expozícióra vonatkozó becslés (a 3 7. bejegyzés és az anyagtulajdonságok, utalás az alkalmazott expozíciós értékelési eszközökre, az expozíciós utak megjelölése, a munkavállalókra, a fogyasztókra és a környezetre vonatkoztatott értékek); 9 Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e Útmutatás arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja a továbbfelhasználó megállapítani azt, hogy az expozíciós forgatókönyvben megállapított feltételek között működik-e. Alapulhat olyan változók együttesére (és egy megfelelő algoritmusra), amelyek együtt jelzik a biztonságos felhasználást, ugyanakkor az egyes változóknak megfelelő értékek tekintetében 15

16 némileg rugalmasak. Megjegyzés: Ezek leginkább bizonyos terméktípusokra vonatkozó speciális szabályok; ez a szakasz a megfelelő (azaz egyszerűen használható) kalkulátorra mutató linket is tartalmazhat. Adott esetben: Itt közölhetők a munka expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül maradó elvégzésének ellenőrzésére szolgáló egyéb továbbfelhasználói módszerek is. D.2.3 Az expozíciós forgatókönyv kidolgozásához elvezető lépések áttekintése Expozíciós forgatókönyveket a következőkre vonatkozóan kell kidolgozni: i) a gyártási eljárás; és ii) iii) az azonosított felhasználások, ideértve a magánál a gyártónál vagy az importőrnél, illetve a vegyi anyag szállítói láncának későbbi pontjain megvalósuló és a fogyasztói felhasználásokat is; a gyártás és az azonosított felhasználások során (az árucikk hasznos élettartama során és a hulladékként) elért életciklusfázisok. A gyártó, illetve az importőr értékelését a gyártásban, az azonosított felhasználásokban, valamint az azok során elért életciklusfázisokban fennálló üzemi feltételekre és létező kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó, jelentéssel bíró, rendelkezésre álló információk összessége alapján kezdi meg (kezdeti expozíciós forgatókönyv). A továbbfelhasználók, illetve szervezetük általános expozíciós forgatókönyvek formájában adott esetben korábban már állíthattak össze ilyen információkat annak érdekében, hogy a gyártónak, illetve az importőrnek lehetősége legyen közvetlenül a kezdeti expozíciós forgatókönyv teljessé tételére, illetve a tárgyalt felhasználások során felmerülő expozíció felbecsülésére rátérni. Ezután a rendelkezésre álló információknak megfelelő expozíció felbecsülése következik. Az első ismétlés gyakran az expozíciós becslés szabványos, kellően óvatos értékek megállapítását segítő eszközeinek alkalmazásával történik meg (1. szintbe tartozó értékelés). Az expozíciós szintekre vonatkozó mért adatok közül a rendelkezésre állókat, megbízhatókat, mindemellett a kezdeti expozíciós forgatókönyvben leírt üzemi feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket jól reprezentálókat a becslések során fel lehet használni. Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben a rendelkezésre álló információk mennyisége lehetővé teszi az első becslés magasabb szintbe tartozó expozíciós modell alkalmazásával való elvégzését. Olyankor, amikor a kezdeti expozíciós forgatókönyv alapján a kockázatok kézben tartása nem bizonyítható, a gyártó, illetve az importőr hacsak nem a veszélyességre vonatkozó adatok finomítása mellett dönt (lásd az A.2.6. szakaszt) a kibocsátást és az expozíciót meghatározó tényezőkre vonatkozó további adatokat gyűjt össze. Az expozíciós forgatókönyv kidolgozásának folyamata a rendelkezésre álló információk függvényében esetenként eltérő lehet, az általános folyamat azonban különösen olyankor, amikor a kezdet kezdetén rendelkezésre álló információk mennyisége viszonylag kicsi a D ábra által bemutatott, illetve a későbbi szövegben részletesebben elmagyarázott 14 lépésből áll. A szabványos munkafolyamat az anyag felhasználásával lebonyolított eljárások, illetve előállított termékek kategorizálásán alapszik. Az egyes kategóriák kijelölése előre meghatározott általános, a létező, 1. szintbe tartozó expozíciós becslési eszközökhöz köthető expozíciós forgatókönyvek kiválasztásához vezet el. Ha a gyártónak vagy az importőrnek az expozíciós forgatókönyvek felépítéséhez, valamint a vonatkozó expozíciós becslések mért adatokon, illetve magasabb szintbe tartozó modelleken alapuló dokumentálásához elegendő információ áll rendelkezésére, akkor a folyamatot le is rövidítheti. Ilyen helyzetekben a továbbfelhasználókkal folytatott párbeszéd állásának függvényében rátérhet közvetlenül a 6. (továbbfelhasználói visszajelzések kikérése), 16

17 illetve a 10. (kémiai biztonsági értékelés mért adatokon vagy magasabb szintbe tartozó modelleken alapuló elvégzése) lépésre. Felszólított vagy proaktív Tájékoztatási csomag a DUktól 1. Az anyag alkalmazásának feltérképezése (házon belüli információ) 2. Alkalmazások körülményeire vonatkozó elérhető információ összegyűjtése 3. Megfelelő folyamatok és termékkategóriák kiválasztása 4. Kezdeti ES készítése és első expozíciós becslés elvégzése Kezdeti információ Alkalmazások feltérképezése Információk leltározása OC-n és RMM-eken Veszélyességi osztályozás és PBT/vpvB Dózis/koncentráció válaszjellemzés Fiziko-kémiai tulajdonságok (hatás és expozíció) Expozíciós információs szükségletek a mentesítések vagy tesztelés vonatkozásában 5. Kezdeti ES lezárása (rövid cím, terület, OC-k, RMM) 6. A DU-k képviselőinek felszólítása visszajelzése benyújtására 7. További információ azonosítása (amennyiben szükséges) 8. További CSA folyamatok lefuttatása (ismétlődés) a kiválasztott eszközzel 9. Döntés a mért adatok illetve magasabbrendű modell szükségességéről 10. Más modellek vagy mért adatok alkalmazás szükség szerint, CSA futtatása 11. Expozíciós értékelés és kockázatjellemzés lezárása 12. Integrált ES származtatása az összes OC és RMM csatolásával 13. Különféles ES-ek egyesített UEC-vé összesítése (opcionális) 14. Dokumentálás Végkimenet Elérhető információ magasabb szintű értékeléshez Végleges ES-ek (nincs több tesztelés) Végleges ES-ek (javasolt tesztelés) Ellenjavallt alkalmazások CSR, ES SDS-ek esetében Rövidítések: CSA= kémiai biztonsági jelentés; DU= továbbfelhasználó; ES= expozíciós forgatókönyv; OC= üzemeltetési feltételek; RMM= kockázatkezelési intézkedések, SDS= biztonsági adatlap; UEC= felhasználási és expozíciós kategória; D ábra: Az expozíciós forgatókönyvek továbbfelhasználókat érintő lépései 17

18 Fontos megjegyezni, hogy a szabványos, előre meghatározott kategóriákon és expozíciós forgatókönyveken alapuló munkafolyamat (lásd a D.3.2 szakaszt) rendeltetése a piacokon átívelő információk következetességének és összehangoltságának biztosítása. A gyártó, illetve az importőr azonban választhatja a kerülő (a D ábra 6. vagy a 10. lépésén keresztüli közvetlen) utakat is, különösen akkor, ha a magasabb szintbe tartozó értékeléshez szükséges információk mindegyike rendelkezésre áll. Az expozíciós forgatókönyv felépítése megkezdhető az 1. szintbe tartozó folyamat végigjárása nélkül is. A gyártónak, illetve az importőrnek azonban gondoskodnia kell arról, hogy az expozíciós forgatókönyv megfeleljen a D.2-2. táblázat szerinti szabványos formai követelményeknek. A gyártást, illetve a gyártó saját felhasználásait leíró expozíciós forgatókönyvek felépítése elvileg ugyanazokból a lépésekből áll, a gyakorlatban azonban számos szempontból eltérhet: A 3. és a 4. lépésre nem feltétlenül van szükség, mivel a gyártó, illetve az importőr a kockázatok kézben tartását gyakran képes az 1. szintbe tartozó modelleket helyettesítő mért adatok alapján bizonyítani. A 6. és a 7. lépés kihagyható, mivel a továbbfelhasználóval folytatott, a regisztráló ismereteinek bővítését célzó kommunikáció szükségtelen. D.3 ÁLTALÁNOS MUNKAFOLYAMAT ÉS PÁRBESZÉDEK D.3.1 A szakasz célja Ennek a modulnak az a célja, hogy a technikai részletek tárgyalása előtt áttekintést adjon az expozíciós forgatókönyvek felépítéséhez elvezető folyamat egészéről, illetve a gyártó vagy az importőr és a továbbfelhasználó között lezajló, ehhez szükséges párbeszédekről. A munkafolyamat leírása a D ábra lépéseinek magyarázatát adja. Minden egyes lépésnél szerepel a kulcsdöntések / -következtetések megjelölése, illetve a kimenetek listája. D.3.2 Az expozíciós forgatókönyvek felépítésének munkafolyamata Munkafolyamat Kimenet Következő lépés 1 Az anyag felhasználásainak feltérképezése. Az anyag piacának elemzése a rendelkezésre álló, saját házon belüli információk alapján. A közvetlen továbbfelhasználóénál későbbi pontokon azonosított felhasználásokra való kitérés módjának átgondolása. A helyzetnek megfelelően egy négy értelmezhető életciklusfázis társítása, a leírók szabványos rendszerének a helyzetnek megfelelő alkalmazása, a terméktípusok, vásárlók vagy érintett eljárások / tevékenységek csoportosítása. A továbbfelhasználók által esetleg proaktívan biztosított információk felhasználása. Ha szükséges, információk kérése a továbbfelhasználóktól. 2 Az ü feltételekre és a kockázatkezelési intézkedésekre, illetve az azokhoz kapcsolódó kibocsátások / expozíciók szintjeire vonatkozóan rendelkezésre álló információk összességének rendszerezése az anyag életciklusának egészét átfogóan; a kiindulási alapot a már létező, házon belüli információk adják. A továbbfelhasználók által esetleg proaktívan biztosított információk integrálása. Ha szükséges, információk kérése a továbbfelhasználóktól. 18 Az ismert továbbfelhasználói és fogyasztói alkalmazások feltérképezése a leírók rendszerébe foglalt szabványos terminológia alkalmazásával. A rendelkezésre álló információknak a mért adatokat is rögzítő jegyzéke 2 3

19 Munkafolyamat Kimenet Következő lépés 3 A megfelelő eljárás- illetve termékkategóriák kiválasztása a azonosított felhasználások szerint. A kategóriaválasztás indoklásának dokumentálása, a kockázatkezelési intézkedésekkel és az üzemi feltételekkel együtt. Kétségek esetén a felhasználások megjelölése. Az alkalmas kategória társítására tett első kísérlet alapját a 2. lépésből származó információk adják. Ha ez sikertelen, fel kell sorolni azokat a felhasználásokat, amelyeknek a leírására a rendelkezésre álló termék-, illetve folyamatkategóriák egyike sem alkalmas. Alkalmasság esetén felhasználások azonos előre meghatározott kategóriába való csoportosítása. Az információs igények meghatározása a szabványos formátumú expozíciós forgatókönyv és a kiválasztott (kezdeti vagy ismétléshez használt) eszközök bemeneti táblázatai alapján. Az eszköz által az értékelendő anyag veszélyességi profiljának és halmazállapotának tekintetében lefedett tárgykört nem szabad figyelmen kívül hagyni. 4 A kezdeti expozíciós forgatókönyvek felépítése az 1. szintbe tartozó expozíciós becsléshez szükséges bemeneti adatok alapján (lásd még: D.5-1, D.5-3 és D.5-4. táblázat) Az üzemi feltételekre és a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozóan rendelkezésre álló további, a következő forrásokból származó információk ellenőrzése: Továbbfelhasználók, illetve szervezeteik (ideértve a kezdeti expozíciós forgatókönyveket is) A kockázatkezelési intézkedések könyvtárában lévő, adott termékeket vagy ágazatokat érintő csomagok Szakirodalom Kezdeti expozíciós becslés és kockázatjellemzés elkészítése az expozíciós forgatókönyv szerint jelentőséggel bíró adatok beszerzésével vagy az 1. szintbe tartozó expozíciós eszköz alkalmazásával; a jelentősebb 4 expozíciós utak feltérképezése, az expozíció várható szintjeire vonatkozó első becslések. A kockázatjellemzésben valamennyi ismert expozíciót, illetve becsült expozíciót össze kell vetni a veszélyértékelés alapján rendelkezésre álló toxikológiai ismeretekkel. Igazolni kell, miért maradt el adott expozíciós utak leírása. 5 A kezdeti expozíciós forgatókönyv teljessé tétele: Ha a kockázatok kézben tartása kezdeti jellemzésük alapján bizonyítható, akkor a kezdeti expozíciós forgatókönyvet a vonatkozó üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések további leírásával kell teljessé tenni. A kezdeti expozíciós forgatókönyvekhez rövid címet kell rendelni. Ha bizonyos adott felhasználásokkal együtt járó kockázatok nincsenek kézben tartva, akkor a 6., illetve későbbi lépésekre való áttérés előtt további finomításra van szükség. A termék-, illetve folyamatkategóriákhoz társított felhasználások A szükséges adatbemenet azonosítása Az 1. szintbe tartozó expozíciós becslési eszközök bemeneti pontjának beazonosítása Az alkalmas kategória hiánya miatt magasabb szintbe tartozó értékelést igénylő felhasználások A rendelkezésre álló számszerűsíthető információkkal feltöltött kezdeti expozíciós forgatókönyv Az első olyan áttekintés, amely rámutat, hol nem nyilvánvaló a kockázatok kézben tartása A jelentősebb expozíciós utakra vonatkozó feltételezések Adott expozíciós utak figyelmen kívül hagyásának igazolása / dokumentálása E. rész: kockázatjellemzés Kezdeti expozíciós forgatókönyv javasolt kockázatkezelési intézkedésekkel és az üzemi feltételek leírásával Felhasználások, amelyek esetében a kockázatoknak a rendelkezésre álló információk alapján való bizonyítása valószínűtlen Az 1. szintbe tartozó eszköz utalhat arra, létezik-e egy vagy több, valamely adott felhasználás szempontjából jelentősebb expozíciós út vagy sem. A gyártónak, illetve az importőrnek ezt az utalást a 6. és a 7. lépésben az összegyűjtött információkkal való összevetés révén ellenőriznie kell. 19

20 Munkafolyamat Kimenet Következő lépés 6 Visszajelzések kérése, azok fogadása a vásárlók képviselőtől vagy a továbbfelhasználók szervezeteitől a következő kérdésekre vonatozóan: Lefedettek-e az érintett felhasználások Helyénvalók-e a kockázatkezelési intézkedések, illetve az üzemi feltételek (ha nem, a létezőekre vonatkozó információk biztosítása) Érthetők-e az expozíciós forgatókönyvek leírásai a címzettek számára További felhasználások A felhasználási feltételek felülvizsgálata iránti szükség A létező felhasználási feltételekre vonatkozó információk Az átfogalmazás iránti szükség A továbbfelhasználók által elfogadott kezdeti expozíciós forgatókönyv 7 7 További információk azonosítása és felhasználása a visszajelzések alapján (ha szükséges): Áttérés közvetlenül a 8. lépésre vagy A kezdeti expozíciós forgatókönyv kockázatkezelési intézkedéseinek és üzemi feltételeinek finomítása, majd / illetve Az anyagtulajdonságokra vonatkozóan rendelkezésre álló információk finomítása (pl. adott út DNEL értékére lehet szükség) A finomított üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések halmaza Az anyagtulajdonságokra vonatkozó, finomított információk halmaza B. rész: Veszélyértékel és 8 A kémiai biztonsági értékelés további alkalmakkal való elvégzése (expozíciós becslések, kockázatjellemzés, bizonytalanságok elemzése), majd az ismétlés tekintetében döntés a következők között: A veszélyértékelés teljessé tételéhez szükséges vagy vizsgálati javaslatokhoz vezető bemenő információ 9 11 E. rész: További ismétlésre van szükség A kockázatok kézben tartása bizonyítható kockázatjellem zés További vizsgálatokra van szükség Fontos: Az ismétlések szükséges vagy szükségtelen voltára vonatkozó döntést valamennyi azonosított felhasználást, illetve az anyag életciklusának valamennyi fázisát figyelembe véve kell meghozni. 9 Döntés arról, van-e szükség mért adatokra vagy magasabb szintbe tartozó modellre, ha az 1. szintbe tartozó eszköz rugalmassága már kimerült, a kockázatok kézben tartása viszont még nem bizonyított. Ha a kockázatok kézben tartása az 1. szintben is bizonyítható, rá lehet térni a 11. lépésre. Következtetések levonása arra nézve, bizonyítható-e az, hogy az 1. szintbe tartozó modell alapján a kockázatok kézben tartottak Más modell alkalmazása vagy mért adatok felhasználása i) az expozíciós forgatókönyv finomításához és ii) a kockázatok kézben tartásának bizonyításához Adott esetben lehetőség nyílhat bizonyos felhasználásoknak az expozíciós forgatókönyvből való kihagyására, illetve egyedibb felhasználási feltételeknek abban való leírására is. Következtetések levonása arra nézve, bizonyítható-e a magasabb szintbe tartozó értékelés alapján a kockázatok kézben tartottsága 11 20

21 Munkafolyamat Kimenet Következő lépés 11 Az expozíciós becslésen és a kockázatjellemzésen alapuló következtetés levonása (ideértve a bizonytalanságok elemzését is). A következők valamelyike lehet: A végleges expozíciós forgatókönyvekben dokumentált kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek mellett a kockázatok kézben tartottak. Már javasolt, de még nem elvégzett vizsgálatok esetén: a kockázatok kezelése érdekében átmeneti felhasználási feltételek ajánlottak. A kémiai biztonsági jelentésben dokumentált egészségügyi és környezetvédelmi aggályok miatt a felhasználás ellenjavallt. A felhasználás kockázatairól szóló jellemzés véglegesítéséhez szükséges információk sem a továbbfelhasználótól, sem más forrásból nem szerezhetők be, ezért azt a végleges expozíciós forgatókönyv nem tárgyalja. 12 Az integrált expozíciós forgatókönyv származtatása úgy, hogy abból valamennyi üzemi feltételre és kockázatkezelési intézkedésre mutasson egy-egy hivatkozás Az expozíciós forgatókönyvben tárgyalt egy vagy több felhasználást meghatározó, az emberi egészségre és a környezetre, illetve az azok szempontjából érintett expozíciós utakra való tekintettel szükséges üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések dokumentálása Az üzemi feltételek, illetve a kockázatkezelési intézkedések behatásainak minden expozíciós utat figyelembe vevő átgondolása. Olyan üzemi feltételek, illetve kockázatkezelési intézkedések kiválasztása, amelyek mellett egyetlen expozíciós úton sem marad kézben tarthatatlan kockázat. 13 Adott esetben az expozíciós forgatókönyv konszolidálása:: A végleges expozíciós forgatókönyvek kereszt-összevetése, majd következtetés levonása arra nézve, melyek konszolidálhatók a kockázatkezelés és az üzemi feltételek hasonlósága alapján. Az összes megkövetelt veszélyességi információn alapuló expozíciós forgatókönyv Expozíciós forgatókönyv, ugyanakkor vizsgálati javaslatok is Egészségügyi és környezetvédelmi aggályok miatt ellenjavallt felhasználások A belső integráció utáni végleges expozíciós forgatókönyv Különböző integrálási szinten lévő végleges felhasználási és expozíciós kategóriák 12 E. rész: kockázatjellem zés Az átadandók dokumentálása az expozíciós értékelésből A kémiai biztonsági jelentés expozíciós forgatókönyvet tartalmazó 9. alfejezete, ideértve az expozíciós forgatókönyv leírását (a szükséges magyarázatokkal együtt), a vonatkozó expozíciós becsléseket (a szükséges magyarázatokkal együtt) és a kockázatjellemzéseket. A dokumentációból világosan ki kell tűnnie annak, hogyan kapcsolódnak a végleges expozíciós forgatókönyvben leírt kockázatkezelési intézkedések és üzemi feltételek az expozíciós becslésekhez. A kémiai biztonsági jelentés fejezetei A kiterjesztett biztonsági adatlap építőelemei F. rész: kémiai biztonsági jelentés G. rész: kiterjesztett biztonsági adatlap A kockázatkezelési intézkedések és az üzemi feltételek összefoglalása a kémiai biztonsági jelentés elején A biztonsági adatlaphoz mellékelhető formátumban lévő expozíciós forgatókönyvek. Ha ezek a kémiai biztonsági jelentésben lévőktől eltérnek, akkor az azokkal való konzisztenciáról gondoskodni kell. DNEL, illetve PNEC értékek (az érintett expozíciós utakra vonatkoztatva), amelyek a biztonsági adatlap 8. szakaszába építendők be A biztonsági adatlap 7. és 8. szakaszában említett, az expozíciós forgatókönyvekben szereplő kockázatkezelési intézkedések, illetve üzemi feltételek mindegyikének 21

22 Munkafolyamat Kimenet Következő lépés összefoglalása A biztonsági adatlap 1.2. alszakaszában ellenjavallt felhasználások Az expozíciós forgatókönyvek rövid címei a biztonsági adatlap mellékletében való feltüntetés céljára (a REACHrendelet I. mellékletének pontjában előírtaknak megfelelően) D.3.3 A párbeszédek szervezése Ahhoz, hogy kémiai biztonsági jelentésében képes legyen a kockázatok kézben tartását bizonyítani, a gyártónak, illetve az importőrnek elegendő információval kell rendelkeznie a továbbfelhasználások feltételeire vonatkozóan. A későbbiekben a gyártónak, illetve az importőrnek a kémiai biztonsági jelentésben dokumentált releváns információkat az adott anyag biztonsági adatlapjához mellékelt expozíciós forgatókönyvek révén továbbítania kell a szállítói láncban lejjebb lévő szereplők felé. Ez a helyénvaló kockázatkezelési intézkedésekre, illetve a felhasználás kapcsolódó üzemi feltételeire vonatkozó információkat tartalmazza. Az információnak le kell fednie az anyag későbbi életciklusfázisai közül mindazokat, amelyeknek kockázatai a kémiai biztonsági jelentésben dokumentált módon kézben tarthatók. Ezek kiterjednek a továbbfelhasználáson túli életciklusfázisokra is, mégpedig olyan mértékben, amely lehetővé teszi a REACH rendelet hatálya alatti kommunikációs lánc végén lévő továbbfelhasználó számára a fogyasztói felhasználásokból, az árucikkek hasznos élettartama során, valamint a hulladékfeldolgozási műveletekből fakadó kockázatok kézben tartásához való hozzájárulást. Mivel a REACH rendelet előírja a számukra az általuk átvett expozíciós forgatókönyvek megválaszolását, a továbbfelhasználók érdekeltek abban, hogy azok lefedjék felhasználásaikat, így ne kelljen saját kémiai biztonsági értékelést végezniük, a teendőkre vonatkozó világos és érthető útmutatással szolgáljanak, a megszólított továbbfelhasználó által a gyakorlatban keresztülvihető intézkedéseket javasoljanak végrehajtásra, tartalmazzanak olyan tanácsokat, amelyek alapján eldönthetik, az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgoznak-e. A létező felhasználási feltételekre, valamint az esetleg szükséges intézkedésekre vonatkozó információknak a kockázatok kezelése, illetve megelőzése érdekében való megosztása a gyártónak vagy az importőrnek, illetve a továbbfelhasználóknak közös érdeke. Erre a legjobb lehetőséget a regisztrálás előtt megszervezett párbeszédek biztosítják. A D.3.2 szakaszban közölt munkafolyamat számos, a regisztráló, illetve az anyag szállítói láncának későbbi pontjain lévő szereplők közötti párbeszédhez kapcsolódó folyamatot és döntést tartalmaz. A gyártó, illetve az importőr közvetlen párbeszédpartnerei a saját vásárlói. Ezek lehetnek a regisztráló által, illetve a gyártó vagy az importőr szállítói láncában a forgalmazók által közvetlenül kiszolgált, a szállítói lánc kezdetéhez legközelebb lévő továbbfelhasználók. Az expozíciós forgatókönyvekben megszólítandó közvetlen továbbfelhasználóknak legalább a következő öt típusa létezik: forgalmazott intermediereket felhasználó (a REACH rendelet 18. cikkében megfogalmazott feltételek hatályán kívüli) vegyipari vállalat 22

sok Expozíci Kockázatjellemz zatjellemzés

sok Expozíci Kockázatjellemz zatjellemzés Vezető regisztrálói i webtanfolyam kémiai biztonsági értékelés/kémiai biztonsági jelentés s (I) 3. rész r Azonosított felhasználások sok Expozíci ciós értékelés Kockázatjellemz zatjellemzés Eszközök és

Részletesebben

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények)

BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK. (Közlemények) C 155/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye a kockázatértékelés eredményeiről és a kockázatcsökkentési stratégiákról a következő

Részletesebben

Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés

Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés Útmutató dióhéjban Kémiai biztonsági értékelés Jelen dokumentum célja a REACH szerinti kémiai biztonsági értékelés fő követelményeinek egyszerű magyarázata JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz

Részletesebben

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat

Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Dr. Marosvölgyi Nikoletta Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Tájékoztató Szolgálat Bevezetés Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK (REACH) rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról,

Részletesebben

Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe:

Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe: Az anyag neve: Az ellenőrzött cég adott anyaggal kapcsolatos REACH szerinti szerepe: I. 1. A REGISZTRÁCIÓ, VALAMINT AZ AZZAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE NORMÁL REGISZTRÁCIÓ ELLENŐRZÉSE

Részletesebben

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2

Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 Felülvizsgálat: 2010. 11. 13. Változatszám: 2 Kiadás: 2010. 11. 07. Oldalszám: 1/5 1. A keverék és a társaság azonosítása 1.1. A keverék azonosítása: égetett alumíniumoxid kerámiák 1.2. A keverék felhasználása: szigetelőcső, gyújtógyertya szigetelő,

Részletesebben

Biztonsági adatlapok elkészítése

Biztonsági adatlapok elkészítése Ú T M U T A T Ó D I Ó H É J B A N Biztonsági adatlapok elkészítése A dokumentum célja, hogy közérthetően bemutassa a biztonsági adatlapok elkészítésére és átadására vonatkozó alapelveket és kötelezettségeket

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 1.1. verzió 2011. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok

Részletesebben

Biztonsági adatlap Expozíciós forgatókönyv melléklet közlésre

Biztonsági adatlap Expozíciós forgatókönyv melléklet közlésre Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: 23/09/2011 1. 1. sz. expozíciós forgatókönyv címe: A metilén-klorid gyártása, újrahasznosítása és forgalmazása A metilén-klorid gyártása. Magában foglalja az újrahasznosítást/visszanyerést,

Részletesebben

Útmutató a továbbfelhasználók számára

Útmutató a továbbfelhasználók számára ÚTMUTATÓ 2.1 verzió 2014. október Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland (Finnország) Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 2.1 verzió 2014. október JOGI KÖZLEMÉNY A

Részletesebben

Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez

Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez Útmutató az információs követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez R.12 fejezet: A felhasználási leírók rendszerének használata 2. verzió 2010. március JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

Útmutató az intermedierekhez

Útmutató az intermedierekhez 2. verzió 2010. december JOGI KÖZLEMÉNY Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok betartásának módját. Felhívjuk azonban a felhasználók

Részletesebben

Új biztonsági adatlap

Új biztonsági adatlap Új biztonsági adatlap Kiadva mint új Annex II Commission Regulation No 453/2010 of 20 May 2010 amending REACH as regards Annex II Új iránymutatás: 2010 március 1. változat. >1000 megj. http://guidance.echa.europa.eu/docs/draft_documents/draft_guidance_on_safety_data_sheets_20100324.pdf

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Electrolyte CDM_506271 Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Rövidítés: Elektrolyt CDM 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 26962-53 Water, Ultra Pure APA Standard 1 Hardness Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító CAS-szám: 7732-18-5 EK-szám: 213-791-2 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók)

Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Felkészülés a 2018-as REACH határidő betartására (gyártók, importőrök, továbbfelhasználók) Biztonságtechnika MKE 2016 Előadó: Botos Ágnes, PhD REACH, GHS & Biocid tanácsadó E-mail: agnes.botos@ghs-expert.com

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 108/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 348/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről

Részletesebben

Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez. R.12. fejezet: A felhasználások leírása

Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez. R.12. fejezet: A felhasználások leírása Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 1 ÚTMUTATÓ Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági 3.0. verzió 2015. december 2 Útmutató a tájékoztatási követelményekhez

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. Az anyag nem azonosított PBT anyagként. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 27/02/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat?

8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat? 8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat? JOGI KÖZLEMÉNY: Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez ÚTMUTATÓ Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 3.0. verzió 2015. augusztus 2 Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez 3.0. verzió 2015. augusztus JOGI NYILATKOZAT A dokumentum célja a felhasználók

Részletesebben

Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása

Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása PTE Munkavédelmi Szabályzat 14. számú melléklete Veszélyes és rákkeltő anyagokkal/keverékekkel kapcsolatos formanyomtatványok Veszélyes anyagok/keverékek nyilvántartása Veszélyes anyag/készítménykeverék

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG. 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE

AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG. 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE AZ EURÓPAI REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG 05/2007 sz. VÉLEMÉNYE az 1702/2003/EK rendeletnek a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések környezetvédelmi tanúsítására vonatkozó végrehajtási

Részletesebben

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata)

Helsinki, november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL. (Az Igazgatóság határozata) Helsinki, 2010. november 12. MB/D/29/2010 végleges HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL (Az Igazgatóság határozata) HATÁROZAT A DÍJKÖTELES SZOLGÁLTATÁSOK OSZTÁLYOZÁSÁRÓL AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással.

BIZTONSÁGI ADATLAP. A termék nem rendelkezik DSD/DPD alatti besorolással. A termék nem rendelkezik CLP alatti besorolással. Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 2011-04-04 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: FHRK140 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

AZ EBH IRÁNYMUTATÁSAI A HITELKÉPESSÉGI VIZSGÁLATRÓL EBA/GL/2015/ Az EBH iránymutatásai. a hitelképességi vizsgálatról

AZ EBH IRÁNYMUTATÁSAI A HITELKÉPESSÉGI VIZSGÁLATRÓL EBA/GL/2015/ Az EBH iránymutatásai. a hitelképességi vizsgálatról EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Az EBH iránymutatásai a hitelképességi vizsgálatról 1 Tartalom 1. szakasz Megfelelési és adatszolgáltatási kötelezettségek 3 2. szakasz Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

Részletesebben

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése

Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése Biztonsági adatlappal kapcsolatos követelmények A biztonsági adatlap frissítése S hogy még szebb legyen az életünk: módosul a REACH II. melléklete!! Összeállította: dr. Deim Szilvia Országos Kémiai Biztonsági

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.18. C(2013) 6837 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2013.10.18.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az

Részletesebben

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951

KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-02 A kölcsönös átjárhatóságot biztosító infrastruktúra alrendszer

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2012.11.10. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Aszkorbinsav Vitamin C, L(+)-Aszkorbinsav,

Részletesebben

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések

Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Nemzetközi kémiai biztonsági kártyák - Kockázati megjegyzések Megjegyzés 1: A megadott koncentráció vagy ennek hiányában a 88/379/EGK Irányelvben megadott általános koncentráció a fém-elem tömegszázaléka,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája Elektroszmog elleni védelem EU direktívája.és a magyar jogszabály (2016. július 1 ig)? Tar Zoltán munkavédelmi szakmérnök AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013.június 26.) a munkavállalók

Részletesebben

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147

2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 2006R1907 HU 20.02.2009 004.001 147 VIII. MELLÉKLET A LEGALÁBB 10 TONNA MENNYISÉGBEN GYÁRTOTT VAGY BEHOZOTT ANYAGOKRA VONATKOZÓ EGYSÉGESEN ELŐÍRT INFORMÁ ( 1 ) A 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjával

Részletesebben

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18.

Iránymutatások. a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről EBA/GL/2014/ július 18. EBA/GL/2014/06 2014. július 18. Iránymutatások a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről 1 Az EBH iránymutatásai a helyreállítási tervek részeként alkalmazandó forgatókönyvekről

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Mit kell tenniük a továbbfelhasználóknak az expozíciós forgatókönyvekkel? 13. gyakorlati útmutató

Mit kell tenniük a továbbfelhasználóknak az expozíciós forgatókönyvekkel? 13. gyakorlati útmutató Mit kell tenniük a továbbfelhasználóknak az expozíciós forgatókönyvekkel? 13. gyakorlati útmutató Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finnország Tel.: +358 9 686180 Fax: +358 9 68618210 echa.europa.eu

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Conductivity Buffer_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Hogyan készítsünk IUCLID-ban toxikológiai összefoglalásokat és hogyan kell DNEL-eket származtatni 14. Gyakorlati útmutató

Hogyan készítsünk IUCLID-ban toxikológiai összefoglalásokat és hogyan kell DNEL-eket származtatni 14. Gyakorlati útmutató Hogyan készítsünk IUCLID-ban toxikológiai összefoglalásokat és hogyan kell DNEL-eket származtatni 14. Gyakorlati útmutató Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX)

MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [...](2013) XXX tervezet MELLÉKLET AZ EASA 07/2013. SZÁMÚ VÉLEMÉNYÉHEZ A BIZOTTSÁG.../../EU RENDELETE (XXX) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns

Biztonsági adatlap. Page 1 of 5. EC-Szám: Nem releváns 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi megnevezés: ECO Soap A termék száma: #60080 EC-Szám: Nem releváns CAS-Szám: Nem releváns 1.2 Az anyag megfelelő

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:

Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint. Octenisept. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: Biztonsági adatlap 1907/2006/EC 31. cikkelye szerint Octenisept Nyomtatás dátuma: 2009. 06. 15. Módosítás/revízió: 2009. 11. 10. 1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása: 1.1 Kereskedelmi név:

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

MEGHÍVÓ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK KOCKÁZATIRÁNYÍTÁSI FOLYAMATA NYÍLT KÉPZÉS 2014.04.23. Jelentkezés www.saasco.hu

MEGHÍVÓ ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK KOCKÁZATIRÁNYÍTÁSI FOLYAMATA NYÍLT KÉPZÉS 2014.04.23. Jelentkezés www.saasco.hu MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu NYÍLT KÉPZÉS 2014.04.23. 1/4 Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108. Képzés időpontja:

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. 25609-15 A-1 Medium MPN Tubes Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA DOMBÓVÁR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ME-04 BELSŐ AUDIT Átdolgozta és aktualizálta:... Tigerné Schuller Piroska minőségirányítási vezető Jóváhagyta és a bevezetést elrendelte:... Dr. Gábor Ferenc Jegyző

Részletesebben

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen

Deutsch Átdolgozás kelte : 09.11.2010 Verzió (Felülvizsgálat) : 4.0.1 (4.0.0) Nyomtatás kelte : 08.09.2011. Bostik GmbH. 33829 Borgholzhausen 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása Butil tömítoanyag profil alakban Illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció

Projekt adatlap 1. számú melléklete. I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Projekt adatlap 1. számú melléklete I. A költségvetés alátámasztása, technikai specifikáció Kérjük, hogy ebben a mellékletben ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások, valamint

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezés A sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel érintkezés

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Belélegezés A sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel érintkezés KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK RENDELET 31. CIKK ALAPJÁN 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Terméknév: Sellak 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Oldalszám: 1/5 1 Anyag-/elkészítési- és cégmegjelölés A termékkel kapcsolatos anyagok Gyártó/forgalmazó: MC-BAUCHEMIE KFT. H-8246 Tótvázsony-Kövesgyűrpuszta Pf. 2. Tel./Fax.: +36/ 88 266 105 266 038 Információt

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE

A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE 2009.3.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 169/2009/EK RENDELETE (2009. február

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2015.2.21. L 50/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2015/282 RENDELETE (2015. február 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Buffer ph 4_ Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Iránymutatás a look-through megközelítésről

Iránymutatás a look-through megközelítésről EIOPA-BoS-14/171 HU Iránymutatás a look-through megközelítésről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

100 x Test sticks hazards <0.1%

100 x Test sticks hazards <0.1% Oldal: 1/5 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító REF 91350 Kereskedelmi megnevezés QUANTOFIX Silver / 100 100 x 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított

Részletesebben

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása

Universal Express. Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Nyomtatás dátuma: 21.02.2013 Oldal 1 -től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosításaazonosítása Termékazonosító Universal Express Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez

ISO Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 2 a folyamatszemléletű megközelítés alkalmazását segíti elő az érdekelt felek megelégedettségének növelése céljából kiemeli a következő szempontok

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Útmutató a regisztráláshoz

Útmutató a regisztráláshoz ÚTMUTATÓ 2012. május 2.0. verzió Útmutató a REACH-rendelet végrehajtásához 2 2.0. verzió 2012. május Verziószám Változások Dátum 0. verzió Első kiadás 2007. június 1. verzió Első felülvizsgálat 2008.02.18.

Részletesebben

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP

ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP ALEX SPRAY JAMBONOSO LIMPIAMUEBLES 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2013.01.20. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve):

Részletesebben

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda

Raid Élelmiszer Moly Monitorozó Csapda 1. szakasz AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : 1.2 Az anyag vagy keverék : Feromonos csapda megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 21.6.2012 2012/0049(COD) ***I JELENTÉSTERVEZET az irodai berendezésekre vonatkozó európai uniós energiahatékonysági címkézési programról

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint. Hand Cleaning Cream Oldal 1 -tól/-től 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról

Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett tizenhárom lehetséges különös aggodalomra okot adó anyagról Sajtóközlemény Nyilatkozat: Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti dokumentum az ECHA weboldalán érhető el. ECHA/PR/11/04 Az ECHA új nyilvános konzultációt kezdeményezett

Részletesebben

Kémiai Biztonsági Jelentés KÉN

Kémiai Biztonsági Jelentés KÉN Az anyag azonosítása: Kén EC: 231-722-6 CAS: 7704-34-9 REACH regisztrációs szám: 01-2119487295-27-0125 Az anyag a REACH 18(4) cikk szerint szállított elkülönített intermedier, melynek kezelése szigorúan

Részletesebben