8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat?"

Átírás

1 8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat?

2 JOGI KÖZLEMÉNY: Ez a dokumentum tájékoztatást nyújt a REACH-rendeletről, ismertetve a rendeletben előírt kötelezettségeket és azok betartásának módját. Felhívjuk azonban a felhasználók figyelmét arra, hogy a REACH-rendelet szövege jelenti az egyetlen hiteles jogi hivatkozást, továbbá az e dokumentumban foglalt információk nem minősülnek jogi véleménynek. Az Európai Vegyianyag-ügynökség nem vállal felelősséget a dokumentum tartalmáért. JOGI NYILATKOZAT Ez egy eredetileg angol nyelven közzétett dokumentum fordítása. Az eredeti dokumentum az ECHA weboldalán érheto el. 8. sz. gyakorlati útmutató: Hogyan kell bejelenteni a jogi személyek adataiban bekövetkezett változásokat? Hivatkozás: ECHA-10-B-18-HU ISBN-13: ISSN: Közzététel napja: 2010/04/15 Nyelv: HU European Chemicals Agency, Címlap Európai Vegyianyag-ügynökség A sokszorosítás a forrás feltüntetésével engedélyezett, amelynek formája: Forrás: Európai Vegyianyag-ügynökség, továbbá írásban értesíteni kell az ECHA Kommunikációs Osztályát Ez a dokumentum a következő 22 nyelven lesz elérhető: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén Ha ezzel a dokumentummal kapcsolatban kérdései vagy észrevételei vannak, kérjük, azokat az információigénylő-lapon küldje be (a hivatkozási szám és a kiadási dátum megjelölésével). Az információigénylő-lap a Kapcsolatfelvétel az Európai Vegyianyag-ügynökséggel oldalon érhető el, amelynek címe: Európai Vegyianyag-ügynökség Levelezési cím: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finnország Székhely címe: Annankatu 18, Helsinki, Finnország

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A CÉGNÉV VÁLTOZÁSA A cégnév változása A REGISZTRÁLÓ TULAJDONOSI MINŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA A regisztráló részesedésének változása A regisztráló egyedüli tulajdonjoga közös tulajdonjogra változik FÚZIÓ ÉS VÁLLALATFELVÁSÁRLÁS Beolvadás Fúzió (egyesülés) ESZKÖZÖK ELADÁSA ÉS A TÁRSASÁG SZÉTVÁLÁSA Regisztrációhoz kapcsolódó eszközök teljes eladása Regisztrációhoz kapcsolódó eszközök részleges eladása Regisztrációhoz kapcsolódó eszközök teljes eladása több vásárló részére Kiválás A társaság szétválása EGYEDÜLI KÉPVISELŐK Az egyedüli képviselő változása... 14

4 ÖSSZEFOGLALÁS Ez a Gyakorlati útmutató frissíti, kiegészíti és javítja a REACH-IT április 17-i tájékoztatóját, és annak helyébe lép; az említett tájékoztató röviden ismertette azon társaságok feladatait, amelyek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet alapján előzetes regisztrációt, regisztrációt vagy megkeresést nyújtottak be, és megváltozott a nevük vagy a jogi személyiségben történt változás. Különösen megjegyzendő, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) megváltoztatta az eszközeladások kezelésével kapcsolatos politikáját. Az ECHA most már elfogadja, hogy eszközök eladását követően a regisztráció is átruházható egyik jogi személyről a másikra. Az átruházást a jogi személyiségben történt változásként kezelik. 1. BEVEZETÉS A REACH 22. cikke (1) bekezdésének a) pontja előírja, hogy a regisztrálónak késedelem nélkül tájékoztatnia kell az Ügynökséget az azonosításra alkalmas adataiban például neve vagy címe bekövetkező változásokról. A 340/2008/EK bizottsági rendelet (díjrendelet) szerint a regisztrálót érintő, a jogi személyiség változásával járó változások díjkötelesek (lásd a díjrendelet 3. sz. táblázatát). A díjrendelet 5. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerint azonban nem kell díjat fizetni a regisztráló azonosságának megváltozása esetén, amennyiben a jogi személyiség nem változik. E Gyakorlati útmutató célja elsősorban az, hogy leírja a jogkövetkezményeket néhány olyan alapesetben, amikor a REACH alapján regisztrációt benyújtott jogi személy azonossága megváltozik. Az itt ismertetett esetek nem fedik le az összes olyan helyzetet, amikor a jogi személy azonossága megváltozik. A valós esetek sokrétűbbek lehetnek, sok jogi személyt és a jogi személyiségben bekövetkező számos egymást követő (vagy láncolatot alkotó ) változást foglalhatnak magukban. Egyes esetekben ezért további tanácsért ajánlatos kapcsolatba lépni a nemzeti információs szolgálattal. A vizsgálat esetekben bemutatott jogi megoldások középpontjában a regisztrálók kötelezettsége áll (különösen az, hogy díjköteles-e a változás). Az alábbiakban leírt alapelvek azonban minden olyan társaságra alkalmazandók, amelyek előzetes regisztrálók, termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre (PPORD) vonatkozó információt jelentenek be, CLP-bejelentők és/vagy a CLP rendelet alapján megkeresést nyújtanak be, bár ilyen esetekben a jogi személyiség változása nem díjköteles. Ha a társaság eldöntötte, a fent felsoroltak közül melyik eset vonatkozik az ő helyzetére, és meg szeretné tudni, mit kell tennie a REACH-IT keretében, javasolt a REACH-IT Ipari felhasználói útmutató 17. részének (A jogi személy megváltoztatása) áttanulmányozása. 1

5 2. A CÉGNÉV VÁLTOZÁSA 2.1. A cégnév változása Az A. jogi személy (LEA) X Kft.-ről Y Kft. re változtatja cégnevét LEA (X ltd) a) Az A. jogi személynek tájékoztatnia kell az ECHA-t azonosságának megváltozásáról. b) Az A. jogi személynek a REACH-IT névváltozás funkciójának segítségével frissítenie kell adatait. c) A benyújtandó igazolás: A névváltozást tartalmazó cégkivonat. d) A díjrendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében nem kell díjat fizetni. 2

6 3. A REGISZTRÁLÓ TULAJDONOSI MINŐSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA 3.1. A regisztráló részesedésének változása A REACH szerint az A. jogi személy regisztrálónak minősül. A B. jogi személy (LEB) megszerzi az A. jogi személy feletti irányítást. Az A. jogi személy megtartja jogi személyiségét és folytatja működését. Irányítás a) Az A. jogi személy marad a regisztráció tulajdonosa. b) Sem az A., sem a B. jogi személy nem köteles tájékoztatni az ECHA-t a tulajdonosváltozásról. Megjegyzés: ha az A. jogi személy cégneve megváltozik, frissíteni kell a társaság adatait a REACH-IT-ben. A névváltozást tartalmazó cégkivonatot be kell mutatni. A frissítés díjmentes. 3

7 3.2. A regisztráló egyedüli tulajdonjoga közös tulajdonjogra változik Az A. jogi személy a regisztráló. A B. jogi személy az A. jogi személy egyedüli tulajdonosa. C. jogi személy (LEC) és a B. jogi személy lesznek az A. jogi személy közös tulajdonosai. a) Az A. jogi személy marad a regisztráció tulajdonosa. b) Sem az A., sem a B., sem pedig a C. jogi személy nem köteles tájékoztatni az ECHA-t a tulajdonosváltozásról. Megjegyzés: ha az A. jogi személy cégneve megváltozik, az A. jogi személy köteles frissíteni a társaság adatait a REACH-IT-ben. A névváltozást tartalmazó cégkivonatot be kell mutatni. A frissítés díjmentes. 4

8 4. FÚZIÓ ÉS VÁLLALATFELVÁSÁRLÁS 4.1. Beolvadás Az A. jogi személy a regisztráló. Az A. jogi személy beolvad a B. jogi személybe (illetve a B. jogi személy felvásárolja az A. jogi személyt). Az A. jogi személy megszűnik. a) A B. jogi személy az A. jogi személy jogutódja, és átveszi az A. jogi személy regisztrációját/regisztrációit. A díjrendelet szerint ez a jogi személyiséget is érintő változásnak minősül. b) Az A. jogi személy jogi személyiségének változását a jogi személy változása funkció segítségével frissíteni kell a REACH-IT-ben. c) A benyújtandó igazolás: a változást tanúsító okmány, például részvényvásárlási szerződés. d) A B. jogi személynek a díjrendelet 3. sz. táblázatában meghatározott egyszeri díjat kell fizetnie a jogi személyiséget érintő változásért, függetlenül az A. jogi személyiségtől átruházás útján általa szerzett regisztrációk számától (például, ha az A. jogi személynek 5 regisztrációja volt, és valamennyit átruházta a B. jogi személyre, miután a B. jogi személy felvásárolta az A. jogi személyt, a B. jogi személynek csak egy frissítési díjat kell fizetnie, azaz 1500 eurót, ha nem kkv). 5

9 4.2. Fúzió (egyesülés) Az A. jogi személy és a B. jogi személy egyesül egymással; a fúzióval létrejön a C. jogi személy. Az A. és a B. jogi személy egyaránt megszűnik. Az alábbiakban említett valamennyi esetben a C. jogi személy az A. és a B. jogi személy jogutóda. A díjrendelet szerint ez a jogi személyiséget is érintő változásnak minősül. 1. eset: ha csak az A. jogi személy regisztrált a REACH szerint a) Az A. jogi személy jogi személyiségének C. jogi személlyé történt átalakulását a jogi személy változása funkció segítségével frissíteni kell a REACH-IT-ban. b) A benyújtandó igazolás: a változást tanúsító okmány, például részvényvásárlási szerződés. c) A C. jogi személynek a díjrendelet 3. sz. táblázatában foglalt egyszeri díjat kell fizetnie. 2. eset: ha különböző anyagokra az A. és a B. jogi személy is rendelkezik regisztrációval a) Annak érdekében, hogy az A. és B. jogi személy regisztrációinak hasznát egyaránt élvezzék, az A., B. és C. jogi személynek az A. és B. jogi személy jogi személyiségét érintő változásait a jogi személy változása funkció segítségével frissítenie kell a REACH-IT-ben. b) A benyújtandó igazolás: a változást tanúsító okmány, például részvényvásárlási szerződés. c) A C. jogi személy két jogi személy változása után fizet díjat: egyet a B., egyet pedig az A. jogi személy regisztrációinak átvételéért. 3. eset: ha ugyanazon anyagokra az A. és a B. jogi személy is rendelkezik regisztrációval a) Lásd a fenti 2. esetet. A C. jogi személy két jogi személy változása után fizet díjat: egyet a B., egyet pedig az A. jogi személy regisztrációinak átvételéért. b) Az A. és a B. jogi személy által ugyanarra az anyagra benyújtott regisztrációkra vonatkozóan azonban a C. jogi személy csak egy regisztrációt kap (további információkért lásd a REACH-IT Ipari felhasználói útmutatót 18. rész). 6

10 c) Ha az A. és B. jogi személy felvásárlása a mennyiségi tartomány változását eredményezi, előfordulhat, hogy a C. jogi személynek frissítenie kell a regisztrációt. Frissítési díjat kell fizetni, kivéve, ha az A. vagy B. jogi személy eredeti regisztrációja már fedezi a vonatkozó mennyiségi tartományt. 7

11 5. ESZKÖZÖK ELADÁSA ÉS A TÁRSASÁG SZÉTVÁLÁSA 5.1. Regisztrációhoz kapcsolódó eszközök teljes eladása Az A. jogi személy egy anyag importjára/gyártására vonatkozóan regisztrálónak minősül. Az A. jogi személy eladja a B. jogi személynek a regisztrált anyag importálását/gyártását végző üzemet. Az üzem nem rendelkezik jogi személyiséggel. a) Az A. jogi személy átruházhatja az anyagra vonatkozó regisztrációjának tulajdonjogát a B. jogi személyre. Az átruházást az ECHA a jogi személyiség megváltozásaként kezeli. b) Az A. és B. jogi személynek a jogi személy változása funkció segítségével frissítenie kell a regisztráció tulajdonjogának változását. c) A benyújtandó igazolás: a változást tanúsító okmány, például az eszköz értékesítéséről szóló szerződés. d) A B. jogi személynek a díjrendelet 3. sz. táblázatában megadott díjat kell fizetnie a jogi személyiséget érintő változásért. Megjegyzés: Ha az A. jogi személy eszközértékesítést követően két vagy több anyagra vonatkozó regisztrációt ruházott át a B. jogi személyre, a B. jogi személynek akkor is csak egy változási díjat kell fizetnie, amennyiben ez az átruházás ugyanazon ügylet részét képezi. 8

12 5.2. Regisztrációhoz kapcsolódó eszközök részleges eladása Az A. jogi személy a regisztráló az általa a REACH szerint regisztrált anyag gyártására vonatkozóan. Az A. jogi személy két üzemben gyártja a regisztrált anyagot. Az A. jogi személy az egyik üzemet eladja a B. jogi személynek, megtartja viszont a másik üzemet, ahol tovább folytatja az anyag gyártását. Az üzemek nem rendelkeznek jogi személyiséggel. Az A. és B. jogi személynek meg kell állapodnia egymással, ki élvezi a regisztráció hasznát. 1. eset: az A. jogi személynek a jövőben már nincs szüksége a regisztrációra Az A. jogi személy átruházhatja a regisztráció tulajdonjogát a B. jogi személyre az előző forgatókönyv szerint. 2. eset: az A. jogi személynek szüksége van a regisztrációra a) Csak egy jogi személy élvezheti a regisztráció hasznát. Ebben az esetben a B. jogi személy nem részesülhet az A. jogi személy regisztrációjából. b) A B. jogi személy az anyagot első alkalommal előállító gyártónak minősül az uniós piacon, ezért a következőt kell tennie: (i) az anyag gyártásának/importálásának első napjától számított 6 hónapon belül, de legkésőbb 12 hónappal a vonatkozó regisztrációs dátum előtt (ha bevezetett anyagról van szó) késői előzetes regisztrációt kell benyújtania az anyagra vonatkozóan (ii) megkeresést, majd regisztrációt nyújt be, ha már nem előregisztrálható bevezetett anyagról vagy nem bevezetett anyagról van szó c) előfordulhat, hogy az A. jogi személynek frissítenie kell regisztrációját, hogy jelezze az általa gyártott éves/teljes mennyiség változását. 9

13 5.3. Regisztrációhoz kapcsolódó eszközök teljes eladása több vásárló részére Az A. jogi személy regisztrált az a) és b) anyag gyártására. Az A. jogi személy két üzemben gyártja a regisztrált anyagokat. Az A. jogi személy eladja a B. jogi személynek az a) anyagot gyártó üzemet [1. eszköz], a C. jogi személynek pedig a b) anyagot gyártó üzemet [2. eszköz]. Az üzemek nem rendelkeznek jogi személyiséggel. a) Az A. jogi személy átruházhatja az a) anyag regisztrációjának tulajdonjogát a B. jogi személyre, a b) anyagét pedig a C. jogi személyre. b) Az A., B. és C. jogi személynek a jogi személy változása funkció segítségével frissítenie kell a regisztrációk tulajdonjogának változását. c) A benyújtandó igazolás: a változást tanúsító okmány, például az eszköz értékesítéséről szóló szerződés. d) A B. és C. jogi személynek a díjrendelet 3. sz. táblázatában foglalt díjat kell fizetnie a jogi személyiséget érintő változásért. Megjegyzés: ha az A. jogi személy ugyanazon regisztrációhoz kapcsolódó eszközöket ad el a B. és C. jogi személynek, a három jogi személynek (A, B és C) el kell döntenie, melyikük élvezheti a regisztráció hasznát. A regisztráció hasznából nem részesedő jogi személyeknek új regisztrációt kell benyújtaniuk. 10

14 5.4. Kiválás Az A. jogi személy az a) és b) anyag regisztrációjának tulajdonosa. Az A. jogi személy szétválik, és egy új jogi személy (B) jön létre. Az A. jogi személy azonban nem szűnik meg. Az A. és B. jogi személynek meg kell egyeznie abban, ki tartja meg a regisztrációs számokat 1. eset: Az A. jogi személy tartja meg az összes regisztrációt a) Az A. jogi személynek nincs kötelezettsége a REACH szerint. b) A B. jogi személy nem részesülhet az A. jogi személy regisztrációiból. c) Ha a B. jogi személy forgalmazni kívánja az a) és a b) anyagot: (i) késői előzetes regisztrációt kell benyújtania legkésőbb 12 hónappal a vonatkozó regisztrációs dátum előtt (ha bevezetett anyagról van szó) (ii) megkeresést, majd regisztrációt kell benyújtania, ha előzetesen már nem regisztrálható bevezetett anyagról vagy nem bevezetett anyagról van szó 2. eset: Az A. jogi személy az összes regisztrációt átruházza a B. jogi személyre a) A B. jogi személy az A. jogi személy jogutóda. b) Annak érdekében, hogy a B. jogi személy részesedjen az A. jogi személy regisztrációiból, az A. és B. jogi személynek a jogi személy változása funkció segítségével frissítenie kell az A. jogi személy jogi személyiséget érintő változást a REACH-IT-ben. c) A benyújtandó igazolás: az ezt a fejleményt igazoló okirat. d) A B. jogi személynek a jogi személyekre vonatkozó egyszeri díjat kell megfizetnie. 3. eset: Az A. jogi személy átruházza az a) anyag regisztrációját a B. jogi személyre, de megtartja a b) anyagra vonatkozó regisztrációt a) Az a) anyagra vonatkozó regisztráció átruházható a B. jogi személyre. b) Az A. és B. jogi személynek a jogi személy változása funkció segítségével frissítenie kell az a) anyagra vonatkozó regisztráció tulajdonjogának változását a REACH-IT-ben. 11

15 c) A benyújtandó igazolás: a változást tanúsító okmány, például részvényvásárlási szerződés. d) A B. jogi személynek a jogi személyekre vonatkozó egyszeri díjat kell megfizetnie A társaság szétválása Az A. jogi személy az a) és b) anyag regisztrációjának tulajdonosa. Az A. jogi személy B. és C. jogi személyekre válik szét. Az A. jogi személy megszűnik. kiválás 1. eset: Az összes regisztrációt átruházzák a B. jogi személyre a) A B. jogi személy az A. jogi személy jogutóda lesz. b) A B. jogi személynek a jogi személy változása funkció segítségével frissítenie kell az a) és b) anyagra vonatkozó regisztráció tulajdonjogának változását a REACH-ITben. c) A benyújtandó igazolás: az ezt a fejleményt igazoló okirat. d) A B. jogi személynek a jogi személyekre vonatkozó egyszeri díjat kell megfizetnie. e) Ha a C. jogi személy forgalmazni kívánja az anyagokat: (i) késői előzetes regisztrációt kell benyújtania legkésőbb 12 hónappal a vonatkozó regisztrációs dátum előtt (ha bevezetett anyagról van szó) (ii) megkeresést, majd regisztrációt kell benyújtania, ha előzetesen már nem regisztrálható bevezetett anyagról vagy nem bevezetett anyagról van szó 2. eset: A B. és C. jogi személy felosztja a regisztrációkat egymás között a) A B. és C. jogi személy az A. jogi személy jogutódai. b) Az A., B. és C. jogi személynek a jogi személy változása funkció segítségével frissítenie kell a regisztrációk tulajdonjogának változását. 12

16 c) A benyújtandó igazolás: az ezt a fejleményt igazoló okirat. d) A B. és C. jogi személynek a díjrendelet 3. sz. táblázatában foglalt díjat kell fizetnie a jogi személyiséget érintő változásért. 13

17 6. EGYEDÜLI KÉPVISELŐK 6.1. Az egyedüli képviselő változása A B. egyedüli képviselő az Unión kívüli A. jogi személy gyártó egyedüli képviselője. A B. egyedüli képviselő regisztrálta az x anyagot az A. jogi személy részére. Az A. jogi személy a B. egyedüli képviselő helyébe a C. egyedüli képviselőt kívánja egyedüli képviselőjeként kinevezni. a) Ez a jogi személyiséget is érintő változásnak minősül, mivel a regisztráló azonossága változott. b) A C. egyedüli képviselőnek frissítenie kell ezt a változást a REACH-IT-ben. c) A C. egyedüli képviselőnek igazolnia kell, hogy (i) az A. jogi személy hozzájárult az egyedüli képviselői kinevezéséhez, és hogy (ii) a B. egyedüli képviselő hozzájárult a regisztrációnak a C. egyedüli képviselőre történő átruházásához. d) A C. jogi személynek a díjrendelet 3. sz. táblázatában foglalt díjat kell fizetnie a jogi személyiséget érintő változásért. A díj összegét az A. jogi személy nagysága alapján határozzák meg. 14

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA

A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA A HUPX SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA- PIACI SZABÁLYZATA Verziószám: 7.0 érvényes: 2015. április 16. napjától Tartalomjegyzék HUPX Szabályzat... 1 1. Cím Általános szervezeti alapelvek... 1 Preambulum... 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a.eu Felső Szintű Domain alá történő regisztrációs szolgáltatáshoz

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a.eu Felső Szintű Domain alá történő regisztrációs szolgáltatáshoz ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a.eu Felső Szintű Domain alá történő regisztrációs szolgáltatáshoz A REGEU ISZT Kft. a.eu domainek regisztrátori szolgáltatását az alábbi általános szerződési feltételek

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 223/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Iránymutatás a különböző

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ.

TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ. TÁJÉKOZTATÓ AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM ELJÁRÁSÁRÓL A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK ÁLTAL BEJEGYEZHETŐ.EU VÉGŰ DOMAINEK HITELESÍTÉSE SORÁN I. A.eu végű domain nevek bejegyzésének jogi hátteréről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető...

HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 (Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság) Tev. eng. szám: E-III/324/2008 és III/75.005-19/2002 BÉT Zrt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag HIRDETMÉNY AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

REACH: Közeledik az elôregisztráció

REACH: Közeledik az elôregisztráció REACH: Közeledik az elôregisztráció és a PPORD 1 - jelentés benyújtásának határideje Németh Gyöngyi (25) okl. környezetmérnök MOL Csoport/EBK/Central Team Abstract The forthcoming obligations under REACH:

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK)

EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) EMCS rendszer Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) 1. Mi az EMCS rendszer? Az EMCS rendszer (Excise Movement and Control System Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszer) az EU Bizottsága és a tagállamok illetékes

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG,

SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, SZERZŐDÉS A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS UNIÓBELI STABILITÁSRÓL, KOORDINÁCIÓRÓL ÉS KORMÁNYZÁSRÓL A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Értelmező rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a hatálya alá tartozó megállapodások és szerződések értelmezése során az alábbi fogalmak a következő

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2

HIRDETMÉNY TARTALOMJEGYZÉK. I. Bevezető... 2 HIRDETMÉNY - AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL AZ ÜGYLET ELŐTTI TÁJÉKOZTATÁS KERETÉBEN TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 2 II. Az Erste Befektetési Zrt.-re vonatkozó általános információk...

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet

REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _. Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet REACH: lehetõség a szakszervezetek számára. Hasznosítható tudás a munkahelyen _ Tony Musu, kutató, Európai Szakszervezeti Intézet Tartalom 5 Elõszó 7 1. Rész 7 REACH: miért volt szükség a szabályozásra?

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/067/2013. Iktatószám: Vj/067-22/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ

A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ A SÚLYOS NEMKÍVÁNATOS HATÁSOK JELENTÉSÉRE VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁS 1. Bevezetés A kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK rendelet 1 megteremtette az alapot a kozmetikai termékek használatának tulajdonítható

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben