Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek:"

Átírás

1 Raktározás

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A RAKTÁROZÁS SZEREPE, HELYE A MAKRO ÉS MIKRO LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN A RAKTÁRAK TÍPUSAI A RAKTÁROZÁS FOLYAMATA ÁRUBESZÁLLÍTÁS FOLYAMATA A KISZÁLLÍTÁS FOLYAMATA A TÁROLÁS A RAKTÁROZÁSI ALAPFOLYAMATOK TECHNIKAI RENDSZEREI RAKTÁRI ANYAGMOZGATÓ RENDSZEREK MAGASRAKTÁROZÁSI RENDSZEREK RAKTÁRAK TÁROLÓKÉPESSÉGE

3 BEVEZETÉS A jegyzet alapismereteket tartalmaz, a raktározással kapcsolatos folyamatokat, azok feladatait ismerteti. A következő szakmai modulok által meghatározott követelmények ismeretanyagait tartalmazza: Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző tevékenysége Kereskedelmi szakmenedzser tevékenysége Külgazdasági üzletkötő tevékenysége A jegyzet fő fejezetei: - A raktározás szerepe, helye a makro és mikrologisztikai rendszerben - Raktárak típusai - Raktározás folyamata - Árubeszállítás folyamata - Árukiszállítás folyamata - Tárolás - Raktározási alapfolyamatok technikai rendszerei - Raktári anyagmozgató rendszerek - Magasraktározási rendszerek - Raktárak tárolóképessége Szakképzések, melyek oktatásához a jegyzetben leírtak szükségesek: Logisztikai műszaki menedzser asszisztens Kereskedelmi szakmenedzser Külgazdasági üzletkötő Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző 3

4 1.1. A RAKTÁROZÁS SZEREPE, HELYE A MAKRO ÉS MIKRO LOGISZTIKAI RENDSZEREKBEN Jelen fejezet a raktározás helyét mutatja be a vállalkozás reálfolyamatában. A raktározás valamely folyamatrendszer olyan alrendszere, amely sajátos teljesítményével, berendezéseivel, felszereléseivel a készletek megóvását, az áramlatok összehangolását szükség szerinti kiegyenlítését végzi. A raktározással kapcsolatos feladatok elvégzésének helyei a raktárak. A raktárakat nem mint épületeket, hanem mint komplex létesítményeket kell kezelni amelyeknek van saját külső kapcsolatuk és belső folyamatuk. A raktárak a szállítási láncrendszerben töltenek be gyűjtő, készletező, újraelosztó, rendszerező funkciókat. A rendszer elemei: - környezet - raktározási rendszer - rendszer bemenetei - rendszer kimenetei input környezet raktározási rendszer output 1.) környezet = ipari, kereskedelmi, közlekedési vállalkozások, stb. raktárak; 2.) raktározási rendszer = a raktározási feladatok megoldásában közreműködő elemek összessége; 3.) input = a környezetből érkező anyagok termékek összessége; 4.) output = a környezet felé kibocsátott anyagok, termékek összessége. 4

5 A kereskedelmi raktárak feladatai: - a vevők által igényelt választék biztosítása - a termelés alapanyag szükségleteinek, a termeléshez szükséges eszközök biztosítása - a termékelőállítás és felhasználás térbeli különbségének kiegyenlítése, olyan elosztó központok létesítése, amelyek nagyobb volumenű árumozgás következtében lehetővé teszik a gazdaságos szállítást, fuvarozást - a termékelőállítás és felhasználás időbeli különbségének kiegyenlítése, vagyis olyan mennyiségű és időtartalmú készlet tárolása amely a jelentkező vásárlói igények biztonságos kielégítését teszik lehetővé - biztonsági készletek tárolása. Amennyiben a raktárakat a makro logisztikai rendszerben vizsgáljuk, olyan logisztikai szolgáltatókat kapcsolhatnak be, akiknek tevékenységük közvetlenül a termelőhöz kapcsolódik és olyan munkamegosztáson alapul együttműködésük, amelyekkel a következők érhetők el: - a termelők csak a szorosan vett termékelőállítással, - a logisztikai szolgáltató pedig a termékelosztással foglalkozzon. A logisztikai központok regionálisan működő, a szolgáltatások széles skáláját nyújtó ellátó elosztó központok. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat a következőképpen lehet csoportosítani: - logisztikai alapszolgáltatások: - fuvarozás előkészítése (fuvarszervezés, fuvarajánlatok beszerzése, a legbiztonságosabb, megbízható fuvarozónál a jármű megrendelése, útvonaltervezés stb.) - fuvarozás végrehajtása - rakodás - raktározás (belföldi áruk, külföldi áruk) - komissiózás - számítógéppel irányított raktárnyilvántartás, készletgazdálkodás - csomagolás - kiegészítő szolgáltatások: - járművek, anyagmozgató gépek javítása, szervizelése - raktárhelyiségek, járművek, anyagmozgató gépek bérbe adása - közreműködés a vámkezelésben - tanácsadás - oktatás. - egyéb szolgáltatások: - csomagküldő szolgálat - nyomdai reklám - postai, banki, biztosítási - kiállítás-szervezés - vámkezelések elvégzése. A logisztikai központok feladatainak csoportosítása forgalmi szempontok alapján: 5

6 - gyűjtő - terítő - országon belüli - export import - tranzit szállítási feladatokat ellátó. Az országok célja olyan elosztó - gyűjtő logisztikai központok működtetése, melyek tranzit forgalom átvezetése mellett növelik az adott országnak a nemzetközi munkamegosztásba történő bekapcsolódását. A logisztikai központok maguk is hozzájárulnak az adott ország gazdasági fejlődéséhez, létrehozásukkal az adott terület ipartelepítési szempontokból felértékelődik, javul az áruellátás, munkahelyek teremtődnek stb. A logisztikai központok mint áruforgalmi csomópontok az országon belüli áruáramlatok irányát jellegét is megváltoztathatják, vagyis szétrobbanthatják a hagyományos áruáramlási csatornákat. Egy vállalkozás eldöntheti szigorú költségszámítások elvégzése után, hogy mi előnyösebb számára, kisebb költséggel járó lehetőség, hogy saját raktárakat üzemeltessen, saját maga végezze a szállításokat, áru csomagolásokat, vagy ezen feladatok ellátását logisztikai központok beiktatásával végezze. Így a hagyományos eladó raktár termelés raktár - vevő kapcsolat megszűnhet, átalakulhat. A logisztikai központok telephely választásának főbb szempontjai: - álljon rendelkezésre megfelelő közlekedési hálózat; - legyen kiépített (kiépíthető) közműhálózat; - a területe sík belvízmentes terület legyen, - a kiválasztott terület tegye lehetővé az esetleges területbővítést; - a kiválasztott területen optimálisan megoldható legyen a forgalomszervezés; - álljon rendelkezésre megfelelő, képzett munkaerő; - a terület a tranzit utakhoz közel legyen; - vasúti, közúti, kikötői megközelíthetőség biztosítva legyen. Amennyiben a raktározás helyét határozzuk meg a mikro logisztikában, az a szállítási logisztikai alrendszerben helyezkedik el. Egy termelő vállalkozás reálfolyamatát, melyben a raktározás helyét határozzuk meg, a következő ábra mutatja: 6

7 Szállítók Külső környezet Belső környezet Vevők Beszerzési logisztika Alapanyag Alapanyag Termelési logisztika Szállítási logisztika Fuvarozás Raktározás Csomagolás Készletezés Árumozgatás Rakodás Készletezés Értékesítési logisztika Késztermék, (félkész termék) 1. A SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA: 1. Fuvarozás amikor az áru helyváltoztatását egyik pontról a másikra egy erre szakosodott saját fuvareszközzel rendelkező vállalkozás végzi díjfizetés ellenében. 2. Szállítás amikor az áru helyváltoztatását egyik pontról a másik pontra a vállalkozás saját fuvareszközével végzi. 3. Raktározás, mely történhet saját raktárban, vagy logisztikai központok által működtetett raktárakban. Fontos kérdések egy vállalkozás szempontjából, hogy: - Szükség van-e saját raktárra az adott vállalkozás reálfolyamatában(ellátási, elosztási láncban); - Milyen feladatokat ellátó raktárak létesítésére van szükség; - Hol és mekkora kapacitású raktárakat célszerű létesíteni; - Milyen raktározási technikák és technológiák kívánatosak a raktározni kívánt árukészlethez. 4. Árumozgatás, rakodás; ezek eszközeinek illeszkednie kell a szállítási logisztika egész alrendszerének elemeihez. (fuvarozás, raktározás, csomagolás, anyagmozgató eszközök, számítástechnikai rendszer stb.). Arra kell törekedni, hogy: - árumozgatás csökkenjen; - az egységrakományok a hozzájuk alkalmazható árumozgató gépek segítségével könnyen, gyorsan járműrakományokká alakíthatóak legyenek, a megrakott vasúti 7

8 kocsik, közúti járművek, légi közlekedési eszközök, hajók stb. késedelem nélkül indíthatóak legyenek. 5. Csomagolás, melynek védenie kell az árut a fuvarozás, raktározás, szállítás alatt, védenie kell a mellette elhelyezett áruk épségét, valamint a fuvareszközt. A csomagolással szemben támasztott fontosabb követelmények: - Meg kell védenie az árut a környezet nem kívánatos hatásaitól. - Védenie kell a környezetet az árutól (pl.: veszélyes áruk). - A csomagolás igazodjon a különböző fuvarozási módok sajátosságaihoz (pl.: vasúti fuvarozás esetében, a vasúti kocsik összekapcsolása ütköztetéssel történik, a csomagolásnak ütközőbiztosnak kell lennie, vagy vízi úton történő árutovábbításnál vízhatlan csomagolást kell alkalmazni stb.). - A fogyasztói csomagolás legyen a vevő motiválásának fontos eszköze. - A csomagolás közvetítsen információkat a vevők felé (pl.: mire szolgál a termék, hogyan kell használni, a termék összetevői, meddig fogyasztható, hol gyártották és mikor stb.); ettől kivétel lehet a külkereskedelmi áruforgalomban feladott áru csomagolása, amikor az árut meg kell fosztani a csomagoláson található információktól (csomagolás neutralizálása). - Akkor megfelelő és jó a csomagolás, ha az ismertetteken kívül fogyasztói igényeknek, szokásoknak megfelelő mennyiséget tartalmaz, - ha a raktárakban kialakított egységrakomány képzési rendszer révén a teljes reálfolyamatban (termékutakban) az igényeknek megfelelően könnyen részmennyiségekre osztható. - ha a fogyasztói csomagolások könnyen gyűjtő csomagolásokká alakíthatóak. - ha a gyűjtő csomagolások könnyen és gyorsan egységrakományokká, az egységrakományok járműrakományokká alakíthatóak, az eszközök maximális kihasználásával a lehető legkevesebb költségekkel és a lehető legkevesebb veszteséggel, az áru sérülése nélkül. 6. Készletezés, a kitermelés helyétől a gyártáson keresztül a fogyasztóhelyig terjedő teljes anyagáramlási, termékáramlási folyamat része, vagyis a beszerzés és termelés, illetve termelés és értékesítés időben és térben történő eltéréseit köti össze. A készletek olyan anyagi javak, amelyeket egy vállalkozás azért tart, hogy az alkalmazás időpontjában azokat megfelelően felhasználhassa. Készletekre azért van szükség, mert sem fizikailag nem lehetséges sem pedig gazdaságilag sem indokolt mindig mindent ott előállítani ahol éppen szükség van rá. Egy vállalkozás szempontjából fontos, hogy mennyi készletet tart a raktáraiban. Mindig törekedni kell az optimális mennyiségű készletek tartására, hiszen a túlzott készletek gazdaságilag hátrányosak, az alacsony készletszint viszont veszélyezteti a termelő vagy szolgáltató biztonságát. A készletezés költségtényezői: 1. Készlettartási költségek, amelyek lehetnek a termék fizikai létével kapcsolatos költségek, valamint a készlet értékjellegéhez kapcsolódó készlettartási költségek. A készletek fizikai létével kapcsolatos költségek a következők lehetnek: - a raktárépületek fenntartása, üzemeltetése - a raktári anyagmozgatással kapcsolatos költségek 8

9 - idegen raktár bérleti díja - tárolási veszteség, vagyis az anyag mennyiségének csökkenése a készletezés során - különleges tárolási körülmények többletköltségei, mint például hűtött raktárak működtetése stb. - a raktározással kapcsolatos adminisztratív költségek A fenti költségekre jellemző, hogy: - folyamatosak - az átlagkészlettel összefüggőek - a készletszinttel ingadoznak. A termék értékjellegéhez kapcsolódó fontosabb költségek: - Avulás (értékcsökkenés) költsége: mely a készletekben lévő áruk fizikai és erkölcsi kopását jelentik. Erkölcsi avulás azt jelenti, hogy a régebben bizonyos áron beszerzett és azóta készletezett fel nem használt anyag ma olcsóbban lenne beszerezhető. Ilyen költség lehet ha az áru megvételre került, készletre vették, de felhasználásra nem került. - Biztosítás, ha a készleteket biztosítják különböző előre nem látott károk ellen. - Termék értékjellegéhez kapcsolódó nyilvántartási költségek. A fent felsorolt a készlet értékjellegéhez kapcsolódó készlettartási költségek a készletekkel arányosak. 2. Készletutánpótlás költségei, melyek a beszerzéssel kapcsolatos költségek. Fontosabb készlet utánpótlási költségek: - Fuvarozónak, szállítmányozónak fizetett díj; - A rendelések feladásaival, a beérkezett termékek átvételével kapcsolatos költségek; - A beszerzéssel kapcsolatos adminisztráció költségei; - Az ügyvitellel kapcsolatos költségek; - Az áru átvételével, rakodásával, anyagmozgatásával felmerülő költségek; - Az átvétel minőség ellenőrzésének költségei; - Rongálás, veszteség a fuvarozás alatt, s ezekből adódó költségek. Ezek a költségek a megrendelések számától és a megrendelt mennyiségtől függenek. 3. Hiányköltségek, melyek akkor keletkeznek, ha a készletezési rendszer a funkcióját nem tudja ellátni. Például a vevők megrendelését készlethiány miatt nem lehet kielégíteni, így elmarad az értékesítésből származó nyereség, vagy ha nem áll megfelelő mennyiségű alapanyag a raktárban és a gépek emiatt nem működnek, az alkalmazottak nem tudnak dolgozni, de az alkalmazottaknak az állásidőre bizonyos bért kell fizetni. E mögött nem áll teljesítmény, nincs termék, melyre ez a felmerült költség elszámolható lenne. Ide tartozik a kifizetett késedelmi kötbér is, amikor a vállalkozás szerződéses kötelezettségeinek nem tud eleget tenni és a vevő igényli a kötbér kifizetését. Hiányköltség lehet egy vállalkozás good will -jének az elvesztése. Ez azt jelenti, hogy az elmaradt, vagy nem szerződésszerű teljesítések miatt a vevő úgy dönt, hogy a vállalkozást megbízhatatlannak minősíti és többet nem rendel, akkor ez több, mint egy elmaradt nyereség. 9

10 2. A BESZERZÉSI LOGISZTIKA azért felelős, hogy a vállalat számára szükséges alapanyagok, alkatrészek a 6 M-nek megfelelően rendelkezésre álljanak. A beszerzési logisztika kapcsolata a szállítási logisztikával az, hogy a beszerzési logisztikai alrendszer által megrendelt alapanyagokat, félkésztermékeket eljuttassa a szállítási logisztikai alrendszerben található alapanyag raktárba. A raktárba betárolt alapanyagok, félkésztermékek beszerzése, vagyis mit kell beszerezni mikor és mennyit ez a vállalkozás készletezési stratégiájával áll szoros kapcsolatban. 3. A TERMELÉSI LOGISZTIKA az alapanyag raktártól a termelési folyamat különböző fázisain át a késztermék raktárig terjedő anyagáramlást tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi szoros együttműködésben a termelés szervezéssel és irányítással. A termelési logisztikai alrendszer inputja az alapanyag raktár. Az alapanyag raktárból kerülnek beszállításra az alapanyagok, félkésztermékek, hogy bekerülhessenek a termelési folyamatba. A termelési folyamatot kiszolgáló raktárak a vállalkozás reálfolyamatához közvetlenül kapcsolódva vagy kihelyezve működtethetőek. A termelési folyamat outputjaként kikerülő késztermék, félkésztermék, a szállítási logisztikai alrendszer készáru raktárába kerül betárolásra, mindaddig míg az értékesítési logisztika azt értékesíteni nem tudja. A készterméket, félkészterméket tároló raktárak logisztikai központokban is működtethetőek. 4. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI LOGISZTIKA által megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően a raktárakban az áruk csomagolásra kerülnek, esetleg a csomagolás előtt megtörténik komissiózás, majd az áruk kiszállítása a vevőknek. A raktári szolgáltatásoknak a logisztika 7M követelményeinek kell megfelelnie, valamint a vevők igényeit is messzemenően figyelembe kell venni. A fontosabb minőségi mutatók a következők: - A megrendelési, átfutási idő: a megrendelés átvétele és a megrendelt áruk célhelyre való eljuttatása között eltelt idő. Ez a mai fejlett számítástechnikai rendszerek és az ehhez kapcsolt fejlett szervezési-vezetési módszerek alkalmazásával jelentősen lerövidíthetőek. - A raktárba történő betárolási, átfutási idő: az áru külső szállítóeszközzel való beérkezésétől a tárolóhelyre való berakásig eltelt idő. - Kitárolási átfutási idő: a megrendelés átvétele és a megrendelt áru kiszállítása előkészítése között eltelt idő. - A rendelés visszaigazolások átfutási ideje: a megrendelések átvételeitől a visszaigazolásig eltelt idő. - Szállítási megbízhatóság, a legmegbízhatóbb fuvarozó kiválasztása - Szállítási pontosság. - Visszaküldött áru aránya. 10

11 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK: 1. Ismertesse a raktározás és a raktár fogalmát! 2. Helyezze el a raktározást a vállalkozás reálfolyamatában! 3. Ismertesse a logisztikai központok által nyújtott szolgáltatásokat! 4. Ismertesse a csomagolással szemben támasztott fontosabb követelményeket! 5. Mi eredményezi a készletek keletkezését a termékelőállítási és elosztási folyamatban? 6. Ismertesse a készletezés költségtényezőit! 7. Mi a raktározás szerepe a logisztikában? 8. Ismertesse a raktározás kapcsolatát a beszerzési, értékesítési, termelési, szállítási, csomagolási alrendszerekkel! 11

12 2. A RAKTÁRAK TÍPUSAI Jelen fejezet a raktárak csoportosítását ismerteti különböző szempontok alapján. 1. Nemzetgazdasági ágazatok alapján lehetnek a raktárak: - ipari; - mezőgazdasági; - kereskedelmi; - közlekedési raktárak; - közraktárak. 2. Termelési folyamatban betöltött szerepük alapján lehetnek: - alapanyag; - segédanyag; - félkészermék; - befejezetlen termék; - késztermék raktárak. 3. Elosztási folyamatban betöltött szerepük szerint lehetnek: - fogyasztási cikk kereskedelmi; - termelőeszköz kereskedelmi; - felvásárló, melléktermék és hulladékgyűjtő kereskedelmi; - közlekedési, szállítmányozói raktárak; - intervenciós raktárak. 4. A készletváltozás sajátosságai szerint a raktárak lehetnek: - azonos árufajta érkezik és távozik nagy mennyiségben (pl.: közraktárak stb.) R - kevés árufajta érkezik viszonylag nagy mennyiségben és távozik kisebb tételekben (pl.: kereskedelmi raktárak stb.). R - sok árufajta érkezik kis mennyiségben és távozik nagy mennyiségben (pl.: mezőgazdasági felvásárló kereskedelem stb.) 12

13 R - sok árufajta érkezik és távozik kis mennyiségben (pl.: alkatrészraktárak, gyógyszertárak raktárai stb.) R - távozó árufajták meghatározott időnként visszatérnek (pl.: szerszámraktárak stb.) R - távozó árufajták meghatározott idő után többször visszatérnek, de minőségi változáson mennek át (pl.: műveletközi raktárak, amikor a termelésből kikerülő befejezetlen termék a következő termelési folyamatig várakozik a raktárban) R 5. A forgalom iránya szerint a raktárak lehetnek: - belföldi és - vámáruk tárolására kialakított vámraktárak. A belföldi raktárakban belföldi árut tárolnak, a vámárut vámraktárakban lehet tárolni. A vámáru addig belföldi forgalomba nem bocsátható, míg nem vonják vámeljárás alá, illetve a vámot az importőr nem fizette meg. A vámraktározás történhet bármelyik, a vámhatóság által jóváhagyott és felügyelete alatt álló raktárban, ahol a meghatározott feltételek szerint tárolható a vámáru. A vámraktárt a vámhatóság által engedélyezett helység vagy bármely más meghatározott létesítmény képezheti. Az eljárás legfontosabb jellemzője, hogy az árukat felfüggesztő rendszer alá helyezi, így lehetővé teszik az áruk raktározását anélkül, hogy a vámraktárba történő áruelhelyezés alatt ki kellene fizetni utánuk az import vámot és / vagy egyéb kereskedelmi illetéket. 13

14 A vámraktárak típusai: - közvámraktár: az a raktár, ahol bárki elhelyezheti vámáruját; - magánvámraktár: ahová kizárólag csak a raktárengedélyes helyezhet el árukat. - vámszabad területi vámraktár. A vámraktáraknak hat típusa lehetséges; amelyek kombinálása egyazon helyen nem engedélyezett. Ezek közül három (A típusú, B típusú és F típusú) közvámraktár, három (C, D, E) pedig magánvámraktár. Raktárengedélyes az a vállalkozás (vámtechnikailag kifejezve személy ) aki egy vámraktár működtetésére és fenntartására jogosult és kötelezettségei a következők: - biztosítani, hogy a vámraktárban lévő árukat ne vonják ki a vámfelügyelet alól; - elvégezni a vámraktárba betárolt áruk raktározásával kapcsolatos feladatokat; - betartani a raktár engedélyben szereplő rendelkezéseket; - biztosítékot nyújtani, ha a vámhatóság azt előírja; - pontos nyilvántartást kell vezetnie a vámeljárásban (raktározási vámeljárás) szereplő termékekről. A beraktározó az, aki az árukat / vámárukat a vámraktározási eljárás alá vonta, kizárólagosan felel a vámeljárás alá vonásból rá háruló kötelezettségek teljesítéséért. Egy vámraktár létesítését (kivéve F típust) írásban kell kérelmezni, a tagállamok vámhatóságánál. A vámraktározást az illetékes vámhatóság határozattal engedélyezi. Az engedély csak akkor adható ki, ha az alábbi feltételek megvannak: - a kérelmező a közösség területén meglévő vállalkozás; - a kérelmező igazolja a raktározás gazdasági szükségességét; - vámbiztosítékot nyújtott a kérelmező A raktározási kérelmek és engedélyek legfontosabb adatai: - érvényességi idő; - vámraktár típusa; - vámraktározás helye, a létesítmények adatai; - vámeljárás alá vonható áruk köre; - raktárnyilvántartás; - ellenőrző vámhatóság. A vámraktározási vámeljárást az EV-okmányon kell írásban kérvényezni. (EV = Egységes Vámokmány). A vámraktározási eljárás lezárása után az áruk a következő vámjogi rendezés alá vonhatóak: - szabad forgalomba bocsátás; - vámszabad területre (vámszabad raktárba) helyezés; - más vámeljárás alá vonás; - újra kivitel; - ingyenesen az állam rendelkezésére bocsátás; - vámellenőrzés melletti megsemmisítés. Vámszabad területi vámraktár a közösségi vámterület olyan részei vagy helyiségei, amelyek elkülönülnek a vámterület többi részétől, és ahol a nem közösségi áruk nem esnek behozatali vám, sem kereskedelempolitikai intézkedések alá, ugyanakkor a közösségi mezőgazdasági 14

15 áruk élvezik a kivitelükhöz kapcsolódó intézkedéseket. A Közösségi Vámkódex és annak végrehajtási rendelete jelenti azt a jogforrást, amelyet az egyes tagállamok alkalmaznak. Típusai: - csak raktározási tevékenységet végző raktárak; - ipari vámszabadterületi raktárak, amennyiben a raktározási célú tevékenységen túl termelési célú tevékenységet is végeznek. A vámszabad területi raktárak főbb jellemzői: - a vámszabad terület a vámterület része, amely engedélyezéssel nyilvánítható a vámterület többi részétől elkülönített területté; - fizikai elkülönítés; - bejárta vámhatárként működik és vámfelügyelet alatt áll, így az oda belépő, illetve az onnan kilépő személyek, szállítóeszközök vámvizsgálat alá esnek; - a vámok és kereskedelempolitikai intézkedések tekintetében minősül külföldinek; - vámszabadterületi működést bárki kérelmezheti, ha a szabályokat betartja; - minden ott folytatott tevékenység engedélyköteles (termelés, raktározás, szolgáltatás stb.); - a termelési tevékenység (ipari vámszabadterület esetében) döntően importanyagból export célra történik; - a termelési tevékenységhez közvetlenül felhasználásra vagy raktározásra kerülő vámárukat vámfizetési kötelezettség nem terheli. Nem tévesztendő össze a közvámraktár a közraktárral. A közvámraktárban vámárut tárolnak, a közraktárban belföldi árut. A közraktárak olyan vállalkozások, amelyek közraktári engedély alapján díj ellenében iparszerűen foglalkoznak az áruk elhelyezésével és közraktári jegy kibocsátására jogosultak. A közraktári jegy értékpapír, árut testesít meg, a közraktárból az tárolhatja ki az árut, aki azt bemutatja. Tehát itt lehetőség van az áru értékesítésére, tulajdonos változtatásra, anélkül hogy az áru kikerülne a közraktárból. Addig, míg egy hagyományos raktárból az tárolhatja ki az árut, aki oda betárolta, a közraktárban tárolt áru tulajdonosa az, akinek a kezében a közraktári jegy van. A közraktárjegy két részből áll, az árujegyből és a zálogjegyből. Ezek egymástól elválaszthatatlanok. Ha együttes átruházás történik, akkor az összes jog az új árutulajdonosé lesz, az rendelkezik a közraktári jeggyel ás az áruval. A közraktárjegy fedezetül szolgálhat banki hitel felvételéhez. Ha a közraktárjegy tulajdonosa banki hitelt vesz fel a zálogjegyet a kölcsönadóra kell forgatni. Ha az árujegyet forgatja az értékpapír tulajdonosa, az csak a zálogjog által korlátozott rendelkezési jogot ad az árura. A zálogjegy birtokosa a közraktárban tárolt áruhoz soha nem juthat hozzá, arra van joga hogy ha a követelését nem kapta meg, kérje a közraktártól az áru értékesítését, melyből megtörténhet igényeinek kielégítése. 6. A tárolási technológia és a kapcsolódó ügyviteli folyamatok alapján a raktárak lehetnek: - hagyományos darabáru raktárak; - gyűjtőraktárak. A hagyományos darabáru raktárakban egyedi darabárukat vagy egységrakományokba foglalt darabárukat tárolnak. 15

16 A gyűjtő raktározás általában a nemzetközi szállítmányozáshoz kapcsolódik. Ahhoz, hogy a gyűjtőforgalomban az adott továbbítási viszonylatban vagy annak egy szakaszára teljes kocsirakományt képezzenek, szükség van a fuvarozandó áruk ideiglenes tárolására, raktározására, ami a szállítmányozók gyűjtő raktáraiban történik. A gyűjtőraktározás feladata az export forgalom esetében: - az érkező küldemények továbbítási irányoknak megfelelő betárolása, összegyűjtése; - a gyűjtőfuvarban szállító járműre a rakodás, árufeladás; - a fuvarozáshoz, szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányok kitöltése. Import forgalom esetében: - érkezéskor a kipakolás a járműből; - átmeneti tárolás; - értesítés küldése a küldemény címzettjének; - terítés. A tárolás ideje alatt gyakran szükség van árukezelési műveletek elvégzésére, melyek az alábbiak lehetnek: - átcsomagolás; - átokmányolás; - reexport ügyleteknél a neutralizálás; - komissiózás; - címkézés; - egységrakomány képzés stb. A gyűjtőszállítmányozói raktárak fontosabb ismérvei: - a tárolási idő igen rövid, néhány nap, esetleg néhány hét; - nagy a rakodási igény, ennek megfelelő a raktárépület kialakítása; - nagy jelentőségű ezekben a raktárakban az egységrakomány képzés, és ennek elvégzéséhez - megfelelő eszközökkel rendelkeznek; - a raktárakban az árukat nem árufajtánként, hanem kül- és belföldi címzettek szerint, - gyűjtőpontonként elkülönítve tárolják. Ebből adódóan az adott tárolási egységben különféle megjelenési formájú, csomagolású áruk találhatók; - ezekben a raktárakban fontos okmánykezelési műveletek kapcsolódnak; - a raktáraknál fontos követelmény, hogy mindig fogadóképesek legyenek, azaz a beérkezett küldeményeket a tárolótérben el kell helyezni, vagy onnan kitárolni. 16

17 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK: 1. Csoportosítsa a raktárakat! 2. Ismertesse az egyes raktártípusokat a termelési folyamatban betöltött szerepük alapján! 3. A készletváltozás sajátosságai szerint csoportosítsa a raktárakat! 4. Ismertesse és jellemezze a vámraktárakat! 5. Ismertesse a vámszabadterületi raktárakat! 6. Hasonlítsa össze a közraktárat a közvámraktárral! 7. Ismertesse a közraktárjegyet! 8. Ismertesse egy vámraktár létesítéséhez szükséges engedélyek fontosabb adatait! 9. Ismertesse a gyűjtőraktárak feladatait! 10. Ismertesse a gyűjtőraktárak fontosabb ismérveit! 17

18 3. A RAKTÁROZÁS FOLYAMATA Jelen fejezet a raktározás folyamatát ismerteti, valamint az egyes fő folyamatok feladatait. A raktározási folyamat két fő részből tevődik össze, melyek a következők: - nyugvási modul; - mozgási modul. A nyugvási modul amikor az áru a tárolótérbe kerül és azt ott meghatározott ideig tárolják. A mozgási modul áll az árubeszállításból, a komissiózásból, a kitárolásból és az áru kiszállításából, valamint a raktárakon belüli illetve a raktárak közötti anyagmozgatásokból. Mint technikai folyamat a következő: - árubeszállítás (mozgási modul része); - tárolás (nyugvási modul része); - komissiózás (mozgási modul része); - kitárolás (mozgási modul része); - árukiszállítás (mozgási modul része); - raktárakon belüli, illetve az egyes raktárak közötti árumozgatás (mozgási modul része) ÁRUBESZÁLLÍTÁS FOLYAMATA Az árubeszállítás az a folyamat modul, amelynek révén megteremtődik a vállalkozás és a környezet (beszállítók) kapcsolata, vagyis a raktár kapcsolódik a külső áruáramláshoz. Az árubeszállítás a következő elemekből tevődik össze: - a jármű fogadása, - a jármű kirakodása, - az áru átvétele (minőségi mennyiségi áruátvétel), készletre vétel, - tárolási egységek képzése, - a tárolási egység előkészítése a betárolásra. 1. A JÁRMŰ FOGADÁSA A beszerzési logisztika munkatársai által megkötött adásvételi szerződés értelmében, vagy a megrendelésnek megfelelően az árut az eladótól a vállalkozás raktárába kell eljuttatni. Ez történhet fuvarozás, szállítmányozás vagy szállítás révén. A raktárba történő beszállítás valamilyen járművel történik. Leggyakrabban az áru vasúti vagy közúti fuvarozás igénybevételével jut el a címzetthez. A raktárak kialakításának szempontjai a jármű fogadásának figyelembe vételével a következők: - a raktárakat úgy kell kialakítani, hogy alkalmazkodjon a különböző fuvarozási módok sajátosságaihoz; - úgy kell kialakítani, hogy biztosítható legyen a jármű gyors, biztonságos és kényelmes kirakodása; 18

19 - úgy kell ütemezni a járművek fogadását, hogy egymást a kirakodásnál ne akadályozzák; - mindig csak annyi jármű érkezzen egy időben, melynek kirakodása technikailag és személyzetileg is biztosítható; - a jármű kirakodása ne akadályozza egy másik járműbe történő bepakolást. 2. A JÁRMŰ KIRAKODÁSA A külső szállításhoz kapcsolódó anyagmozgatás egyik kritikus területe a rakodás. A rakodás függ a külső szállítóktól beérkező áruk mennyiségétől, valamint azok érkezési idejétől. Itt a feladat a járműből történő kipakolás, amelyhez az emberi erőforrások tervezése kapcsolódik, vagyis itt fontos feladat az emberi erőforrások tervezése, vagyis az, hogy milyen mértékű rakodási kapacitás kialakítása szükséges. Az átlagértékre történő beállás gyakran idéz elő kapacitáshiányt, ami többletköltséget okozhat (pl.: vagonállás- pénz, kötbér). A maximumértékre történő beállás biztonságot nyújt, azonban a munkaerő kihasználása nem megfelelő, emiatt nem hatékony. Általában az optimális rakodási kapacitás a maximális és az átlagérték között van, vagyis a kettő számtani átlaga. A járműrakodás feltételei: - optimális rakodási kapacitás személyi feltételeinek biztosítása; - rakodóeszközök, gépek biztosítása; - a rakodóeszközök igazodjanak a beszállításra kerülő áru egységrakományához. 3. AZ ÁRU ÁTVÉTELE, KÉSZLETRE VÉTEL Az áru átvétele során összevetik a beérkezett áru mennyiségét, minőségét a szerződésben illetve a megrendelésben szereplő adatokkal, s ha mindenben egyező, akkor készletre veszik. Az átvétel lehet: mennyiségi ellenőrzéssel, és minőségi ellenőrzéssel. A minőségi ellenőrzés lehet tételes és szúrópróba alapján történő ellenőrzés. Az áru átvételénél ha a mennyiség illetve a minőség a megrendeléssel illetve a számlán lévő adatokkal nem egyező, akkor szükséges a mennyiségi és minőségi eltérések rendezése. Az áru átvételénél fontos szerepet kapnak az áru azonosítására használt kódok. Az árukódok alkalmazása információkat fejeznek ki egyezményes jelekkel, megkönnyítik az áruk beazonosítását, készletnyilvántartását. A kódrendszerek lehetnek: - alfás kódrendszer (0-9-ig terjedő arab számok); - alfanumerikus számrendszer (betűk és számok együttes alkalmazása) - vonalkód rendszer (számítógép nyelvére lefordított bináris alakban megjelenített számok alkalmazása). A vonalkód technika alkalmazását nemzetközi szabályok rögzítik. Leggyakrabban alkalmazott rendszerek: 1. EAN kódrendszer melyet 1977-től vezették be Európában. Székhelye: Brüsszel. 13 számból álló numerikus vonalas rendszer. Felépítése: 1-3 szám = ország azonosító 19

20 4-8 szám = gyártó vállalat kódszáma 9-12 szám = árucikk kódszáma 13. szám = ellenőrző szám Az ország azonosítására szolgáló 3 jegyű számot a brüsszeli központ adja ki, pl.: Magyarország kódszáma: 599. A gyártó vállalat 5 jegyű kódszámát a tagország EAN irodája adja ki. Az árucikk 4 jegyű kódszámát a gyártó adja ki. Az ellenőrző szám egyjegyű szám. 2. EAN 128-as kódrendszer, nemzetközileg szabványosított vonalkód. Az azonosító számok vonalkód jelképekkel jeleníthetők meg, lehetővé téve az elektronikus olvasást a raktári átvételnél, a komissiózásnál, a raktárakból történő kivételezéseknél és egyéb helyen, ami az üzleti folyamatokban szükségesek. Az EAN 128 célja: - Az áruátvétel meggyorsítása, pontossá tétele; - A megfelelő termékeket a megfelelő szavatossági idővel és megfelelő elszámolási súllyal kapják meg a raktárak; - Számítógépes készletgazdálkodási rendszer működtetése; - A termékazonosító szám mellett olyan információk kifejezése kódoltan, amelyek a termékazonosító számban nem közölhetők, ilyenek például: - Minőség megőrzési határidő; - Gyártás, csomagolás napja; - Gyártási szám; - Vevő rendelési száma; - Nettó, illetve bruttó tömeg; - Eladhatósági határidő; - Az áru szállítási címe; - A számlatovábbítás címe. A fenti információk sorrendi megkötöttség nélkül alkalmazhatók, az adattartam azonosító kettő vagy több karakteres lehet, mely zárójelben jelenik meg a közölt adat előtt. 3. ETK kódrendszer, Egységes Termékazonosító Kód, melyek elve megegyezik az EAN kódrendszer elvével, 9 számjegyből áll, nincs ország azonosító és ellenőrző szám: Felépítése: 1-5 szám = gyártó azonosító száma; 6-9 szám = árucikk kódszáma. Ezen kódrendszer alkalmazása kevésbé elterjedt, mint az EAN kódrendszer. 4. TÁROLÁSI EGYSÉGEK KÉPZÉSE Minden raktár eltérő tárolási rendszert alkalmaz. A raktárba beérkezett árukból a tárolási rendszernek megfelelő egységeket szükséges kialakítani. Törekedni kell a "termelési egység = raktározási egység = szállítási egység = értékesítési egység" megvalósítására. Optimálisnak az tekinthető, ha az áru szállítási egysége megegyezik a tárolási egységgel. Fontosabb fogalmak meghatározása. 20

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység A) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magába: A termelési és nagykereskedelmi raktárirányítás szoftverei Tárolási módok és alkalmazásuk feltételei Kötött helyes

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Komplex szakmai vizsga A ) A vizsgafeladat megnevezése: Raktározás A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási

Részletesebben

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK 1 Az áruk tárolása és raktározása A termelés és fogyasztás időben és térben eltérnek egymástól, emiatt szükséges az árukat rövidebb, vagy hosszabb ideig tárolni.

Részletesebben

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban

1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban Tartalom 1.) A beszerzés és az áruátvétel helye, szerepe az áruforgalomban... 2 2.) Az áruátvétel lebonyolítása, a hibás teljesítés korrigálása.... 6 3.) Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok...

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar. Műszaki Menedzsment Intézet TANTÁRGYI ISMERTETŐ Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki Menedzsment Intézet 2011. szeptember TANTÁRGYI ISMERTETŐ A tantárgy címe és kódja (magyarul, angolul): Logisztika I. / Logistics I. Tárgyfelelős: Dr. BenkőJános,

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban.

Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. Szabványos megoldások Horizontális páternoszter rendszerek Kardex Remstar Horizontal: gyors komissiózás és készenlétbe helyezés horizontális irányban. 20 21 Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal:

Részletesebben

ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI TANSZÉK MISKOLCI EGYETEM LOGISZTIKAI RENDSZEREK I.

ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI TANSZÉK MISKOLCI EGYETEM LOGISZTIKAI RENDSZEREK I. T á r o l á s, r a k t á r o z á s A tárolás, illetve raktározás feladata, hogy gondoskodjon: - a logisztikai folyamatok során az anyagok, termékek elhelyezéséről felhasználásukig, - a tárolt anyagok,

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens LOGISZTIKAI MÓDSZEREK 3. Raktározás,

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4.

EKAER rendszer 2015. március 1-től. Pétfürdő, 2015. március 4. EKAER rendszer 2015. március 1-től Pétfürdő, 2015. március 4. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2015.

Részletesebben

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ,

ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG TÁROLÁS (T) RAKODÁS (R) nagy mûveleti idõ, ALT ANYAGMOZGATÁS ÉS GÉPEI 3 FÕ ANYAGMOZGATÓ TEVÉKENYSÉGET KÜLÖNBÖZTETTÜNK MEG RAKODÁS (R) kis horizontális és vertikális távolság, kis mûveleti idõ. nagy mûveleti idõ, minimális mozgatás. TÁROLÁS (T)

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban

Újrahasznosítási logisztika. 2. Logisztika az újrahasznosításban Újrahasznosítási logisztika 2. Logisztika az újrahasznosításban A logisztika szerepe Az újrahasznosítás folyamatában a tevékenységek jelentős része anyagáramlással kapcsolatos (pl. az elhasznált berendezések

Részletesebben

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft

Automatikus adatbeküldés, IT megoldás info@dyntell.com (70) 635-8765 EKÁER kalkulátor mobilapplikáció Androidra. bruttó 500 kg nettó 1 millió Ft TELEFONSZÁMOK Nonstop informatikai ügyelet: 1/441-9644 NAV ügyfélszolgálat munkaidőben: 40/42-42-42 (irányítószám után a 4-es gomb) Telefon a NAV-hoz külföldről: +36/1/250-9500 EMAIL CÍMEK Garantált 30

Részletesebben

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma:

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma: A szállítólevél A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására szolgál. bizonylat nem elegendő az ellenérték kifizetésére ezt kizárólag a számla alapján fizetjük

Részletesebben

Logisztika alapjai 2. Beszerzési (ellátási) logisztika

Logisztika alapjai 2. Beszerzési (ellátási) logisztika BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 2. Beszerzési (ellátási) logisztika dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 2.

Részletesebben

LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE. A beszerzési logisztika mutatószámai

LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE. A beszerzési logisztika mutatószámai LOGISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK MUTATÓSZÁM RENDSZERE A beszerzési logisztika mutatószámai Az elosztási láncba épülő raktárak helyzetüknél fogva mind beszerzési, mind értékesítési tevékenységet folytat(hat)nak.

Részletesebben

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK ( LSZK )

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK ( LSZK ) LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓK ( LSZK ) 1 A vállalatok saját alkalmazottaival végeztetik a logisztikát szervezeten belül Esetenként kihelyezik (outsourcing) a logisztikai feladatokat erre szakosodott cégekhez

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

VBKTO logisztikai modell bemutatása

VBKTO logisztikai modell bemutatása VBKTO logisztikai modell bemutatása Logisztikai rendszerek információs technológiája: Szakmai nyílt nap Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar 2007. június 6. Tartalom Vagyontárgy nyilvántartó központ

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!!

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!! SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ KIVONAT!!!!! 1 Szakmai követelménymodulok 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

A vállalati logisztikai rendszer kitüntetett eleme a raktár folyamat alapú megközelítés. Gelei Andrea

A vállalati logisztikai rendszer kitüntetett eleme a raktár folyamat alapú megközelítés. Gelei Andrea Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet A vállalati

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek

Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 2 Logisztikai és nemzetközi fuvarozási és szállítmányozási ismeretek 1) - Ismertesse a fuvarozói és a szállítmányozói felelősség közötti különbséget! A fuvarozó fogalma. A fuvarozó felelőssége árukárért

Részletesebben

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Áruszállítás Szakálosné Mátyás Katalin Az áruszállítás Anyagok, termékek (áruk) helyváltoztató mozgatása, térbeli áthelyezése, rendeltetési helyre juttatása. A faanyag nagyobb távolságra, zömében

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER rendszer bevezetése Budapest, 2014. december 19. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások EKAER együttműködés

Részletesebben

RAKTÁRKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

RAKTÁRKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés RAKTÁRKEZELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése RAKTÁRKEZELŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes EKAER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Vonatkozó jogszabályok Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 22/E., 11. számú melléklet 50/2014.

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS AX RAKTÁRKEZELÉS.

MICROSOFT DYNAMICS AX RAKTÁRKEZELÉS. MICROSOFT DYNAMICS AX RAKTÁRKEZELÉS. A Microsoft Dynamics AX rendszer Raktárkezelés modulja lehető vé teszi a raktárkezelés optimális megszervezéséhez és ellenő rzéséhez szükséges rugalmasságot és áttekintést.

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

LOGISZTIKA. Anyagmozgatás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Anyagmozgatás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Anyagmozgatás Szakálosné Mátyás Katalin F Az anyagáramlás fizikai megvalósulása Feladó Áramló anyag Út Nyelő N Az anyagáramlás objektumai Anyag: az áramló objektum (tárgy, személy, stb.) Forrás:

Részletesebben

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére

Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére Az előadás címe Logisztikai megoldások kis- és középvállalatok részére 2007.05.07. 2 A vállalatunk Tevékenységi kör: Spedíció Fuvarozás Disztribúció Szerződéses logisztika Komplex logisztikai szolgáltató:

Részletesebben

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Aktuális kihívások, amelyekkel a logisztikának szembe kell néznie

Az Audi Hungaria Motor Kft. logisztikai rendszere Aktuális kihívások, amelyekkel a logisztikának szembe kell néznie Aktuális kihívások, amelyekkel a logisztikának szembe kell néznie Növekvő komplexitás (pl. több alkatrésztípust kell kezelni és a gyártósor mellett elhelyezni) Lerövidülő termék-életciklusok (pl. gyakori

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 01 Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG OKJ 52 841 01 0000 00 00 Közlekedésüzemvitel-ellátó OKJ 52 841 01 0010 52 03 Szállítmányozási ügyintéző Tananyag és heti óraszámok (elmélet + elméletigényes gyakorlat + gyakorlat) Sz. TANTÁRGY TANANYAGEGYSÉG

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Eladó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 341 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése Tanuló

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A RECKITT BENCKISER TRANSZNACIONÁLIS TERMELŐ VÁLLALAT RAKTÁRFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Konténer termináli díjak

Konténer termináli díjak Konténer termináli díjak A konténer termináli díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 1. Tárolási díjak 1.1 Leadási forgalomban érkező (import) konténerek tárolási díja: A kombináltfuvarozási küldeményt szállító

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

A Mi VÁLASZAiNK AZ AUTÓiPAR LOGiSZTiKAi KiHÍVÁSAiRA

A Mi VÁLASZAiNK AZ AUTÓiPAR LOGiSZTiKAi KiHÍVÁSAiRA A Mi VÁLASZAINK AZ AUTÓIPAR LOGISZTIKAI KIHÍVÁSAIRA Logisztikai szakértőjétől dinamizmust és intelligenciát vár el. Mi vagyunk ez a logisztikai szakértő. A komplex szállítási láncok kezelésének tökéletesnek

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

Kifejlesztette: (Higher School of Transport)

Kifejlesztette: (Higher School of Transport) ESETTANULMÁNY Nº6: Kifejlesztette: (Higher School of Transport) A munkahelyi stressz megelőzése Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerzõ

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0067-06/1 A beszerzés és az értékesítés mozzanatai, módjai, bizonylatai. A főbb árucsoportok jellemzői,

Részletesebben

A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika összefüggései

A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika összefüggései BME OMIKK LOGISZTIKA 9. k. 5. sz. 2004. szeptember október. p. 59 63. Tanulmánytár * Szállítási logisztika A fuvarozás, a szállítmányozás és a logisztika összefüggései Dr. Tátrai Anna tanszékvezető főiskolai

Részletesebben

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere

A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A belépési és kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok rendszere A) Belépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok I. Jogi alapok A Tanács 2913/92/EGK rendeletének (továbbiakban: Vámkódex) 36a. 36c. cikkeiben és a Bizottság

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÜZLETI FELTÉTELEK. Fót, 2008. május 1. Rácz Miklós ügyvezet

ÜZLETI FELTÉTELEK. <http://www.szallitmanyozok.hu/altalanos.html> Fót, 2008. május 1. Rácz Miklós ügyvezet ÜZLETI FELTÉTELEK Ügyleteinket a Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók honlapján közzétett Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek és a mindenkor érvényes Üzleti Feltételeink alapján

Részletesebben

Logistock L O G I S T O C K

Logistock L O G I S T O C K Logistock RAKTÁRLOGISZTIKA ÉS RAKTÁRKEZELÉS A Logistock a Régens Logistics termékcsalád raktár-informatikai feladatokat támogató modulja. A rendszer folyamatai világosak és könnyen átláthatók, jól modellezik

Részletesebben

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján

A klauzulák fajtái a költség átszállása alapján INCOTERMS története A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (International Chamber of Commerce, ICC) 1936-ban hozta létre ezeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmazandó standardokat. A nemzetközi fejlődést

Részletesebben

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01)

KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek. Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) KSZM OKJ 55-ös Vizsgatételek Tájékoztató A kereskedelmi Szakmenedzser szakmai záróvizsga Gyakorlati részéhez 2009. június (OKJ 55 7862 01) A 26/2001. (VII.27) OM sz. és a 29/1998. (V.13.) IKIM sz. rendeletek

Részletesebben

Az automatikus azonosítás és az elektronikus kereskedelem szerepe a logisztikai folyamatok optimalizálásában

Az automatikus azonosítás és az elektronikus kereskedelem szerepe a logisztikai folyamatok optimalizálásában Az automatikus azonosítás és az elektronikus kereskedelem szerepe a logisztikai folyamatok optimalizálásában A logisztika feladata A logisztika az ellátási lánc teljes hosszában biztosítja az optimális

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER

ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER ELEKTRONIKUS KÖZÚTI ÁRUFORGALOM ELLENŐRZŐRENDSZER MAI HELYZET? ÁFA? 34 ELLENŐRZÉSI PONT, ELLENŐRZÉS NÉLKÜL s s s s s G G G G G s G s G ÁRUHÁZ- LÁNC AZ EKAER SZABÁLYOZÁS FÓKUSZPONTJAI

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

Az értékesítési rendszer. Üzletkötés I. ÜZLETKÖTÉS. Az értékesítési rendszer funkciói. 1. Üzletkötés 2. Logisztika 3.

Az értékesítési rendszer. Üzletkötés I. ÜZLETKÖTÉS. Az értékesítési rendszer funkciói. 1. Üzletkötés 2. Logisztika 3. 10. Az értékesítési rendszer funkciói Az értékesítési rendszer funkciói 1. Üzletkötés 2. Logisztika 3. Vevőszolgálat Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar 2 Üzletkötés I. ÜZLETKÖTÉS

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 6. Áruszállítási rendszerek III. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR

Beszállítás AR Gyártási folyamat KR 3. ELŐADÁS TERMELÉSI FOLYAMATOK STRUKTURÁLÓDÁSA 1. Megszakítás nélküli folyamatos gyártás A folyamatos gyártás lényege, hogy a termelési folyamat az első művelettől az utolsóig közvetlenül összekapcsolt,

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Speciális témájú, ám rendkívül fontos képzést kínálunk Önnek. Veszélyes áru ismeretek képzésünk Önnek szól, ha érintett a veszélyes anyagok kezelésében, tárolásában,

Részletesebben

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból

Logisztika: Néhány definíció a szakirodalomból 13. A logisztika szerepe a vállalkozás hatékony működésének megteremtésében. A forgótőke menedzsment tartalma: a forgóeszközök és a rövidlejáratú források összevont és egyedi menedzselésének fő döntései

Részletesebben

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s

Online megrendelés: www.momacc.com. MM Basic Számítógép vásárlás 24/7 szerver felügyelet. Teljesítmény 56 000 Kh/s a kiszámítható jövő a vállalat A vállalatot 2013 szeptemberében hoztuk létre azzal a céllal, hogy egy innovatív felhő technológián alapuló grafikai szolgáltatást nyújtsunk a világ bármely pontján működő

Részletesebben

Logisztikai technológia- és folyamatfejlesztés felkészülés a beszállítói szerepre. 2014 SSI Schäfer

Logisztikai technológia- és folyamatfejlesztés felkészülés a beszállítói szerepre. 2014 SSI Schäfer Logisztikai technológia- és folyamatfejlesztés felkészülés a beszállítói szerepre 2 Mit szeretnének az ügyfelek? Miért kell fejleszteni egy logisztikai szolgáltatónak? Rövid szállítási időt Teljes csomagokat

Részletesebben

1. A díjszabás fogalma és feladata

1. A díjszabás fogalma és feladata Díjszabáselmélet 1. A díjszabás fogalma és feladata A vételár eladó és vevő közötti rögzítésének két alapvető formája van: - az egyedi szerződéses és - a díjszabásos eljárás A díjszabásos eljárás alkalmazhatóságának

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben