Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr."

Átírás

1 Fehér Füzet 1995 A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján Felelôs kiadó: Dr. Furmann Imre OTHERNESS Foundation Legal Defense Bureau for National and Ethnic Minorities H-1537 Budapest 114, P.O.B.: 453/269 MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda NEKI 1537 Budapest 114, Pf.: 453/269

2 TARTALOM Elôszó... 3 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda... 4 Esetek 35 diszkriminációs ügy bemutatása Molotov-koktél március 15-én V. Á., N. város... 9 A kritikus gyermekfelügyelô kálváriája G. I.-né, I. község Felgyújtották a tarlót a kukoricaböngészôkkel együtt B. A.-né, K. község Cigány embert elvbôl nem szolgálnak ki G.Gy., P. város Rendôri kihallgatás után a sértett heréjén sürgôs mûtétet kellett végrehajtani P.J., K. község Köznapi fasizmus B. Gy., M. város Kommandós akció ártatlan hozzátartozókkal szemben információszerzés céljából O. I., P. város A csoportos támadás büntetése: tárgyalás nélkül pénzbírság R.J., L. község A lélekszám kevesebb a jegyzô szerint, mint az országos hivatal szerint Cigány Kisebbségi Önkormányzat,V. község, I Az önkormányzat megszünteti a kisebbségi önkormányzat tagjainak szociális támogatását Kisebbségi Önkormányzat,V. község II Lakásprobléma újratermelése visszaélésekkel, az önkormányzat tudtával M. község Kihallgatás rendôrkutyával R.L., N. község Rendôrök és behajtók? Sz.T., Budapest A rendôrség utóbb visszavont alapos gyanúja az emberölési ügyben N.J., Gy. város A bérlô költségén felújított tanyát a téesz eladja a bérlô feje fölül G. Gy., Á. község A saját (kiskorú) gondozottaival szexuális kapcsolatot létesítô nevelôtanár történetét feltáró újságírónô perei Cs.-né, K. város Rendôrségi razzia faluszerte eltúlzottnak vélt módszerekkel P. község Az orvos nem látja kezelendônek a macskaharapást P. M., Gy. község Névtelen, rasszista fenyegetô levél és az önkormányzat kilakoltatási figyelmeztetése F. B., Budapest Skinhead-támadás tizenegy család ellen Eger Skinheadek vagy strandfrizurát viselnek? Sz. város... 69

3 A futballcsapat nem használhatta a község pályáját és öltözôit T.-i Roma Kulturális, Hagyományôrzô és Sport Egyesület A megyei lap megalázó cikket közöl a meg sem kérdezett személyrôl P. Z.-né, E. község Csoportos incidens B. község Az önkormányzat fellépése a volt kisebbségi jelöltekkel szemben V.A. és Z.B., K. község A települési önkormányzatot a Közigazgatási Hivatal felszólította a NET betartására M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendôri intézkedés a beteg asszonnyal szemben is O. J., M. város Hivatalos személy elleni erôszak elôzménye és következménye J.I., Sz. város A fogadáson nem vehettek részt a meghívott kisebbségi képviselôk Ó.-i kisebbségi önkormányzat Az anyagias orvos megválogatja, kit lát el Sz. Z.-né, S. község A volt telektulajdonos megakadályozza az építkezést G. L., M. város Tömegverekedés értelmezése Kalocsa város Mérgezés vagy fertôzés? Hogyan él harminc ember egy szobában? Szereposztás az önkormányzat és a cigányok között B. község Kommandósok a temetésen B. J.,V. város A gazdag vállalkozó bántalmaz egy gyereket B. K.,T. község Statisztikák az 1995-ben érkezett ügyekrôl Statisztikák a sajtóról Tervezte MIKES VIVIEN Nyomta a TIPO-TOP NYOMDA Készült 1000 példányban Idôszaki kiadvány

4 Fehér füzet 3 ELÔSZÓ Második alkalommal jelenik meg Alapítványunk Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájának évi jelentése. Bôvült az esetek száma, típusa. A sértett romák mindinkább és nyíltan vállalják emberi jogaik gyakorlását. Csökkenôben van évszázados félelmük a hatóságtól. Mintha mind többen kezdenének hinni abban, hogy jogállamban élnek, és sérelmeik meghallgatásra, orvoslásra találhatnak. Az Iroda ismertségének terjedésével már olyanok is jelentkeznek, akik nem személyes érintettjei a sajnálatosan növekvô számú diszkriminatív cselekedeteknek, de mivel tanúi voltak ilyeneknek, és lelkiismeretük nem engedi, hogy passzívak maradjanak, felkeresik az Irodát, és sokszor vállalják a feljelentô, illetve a tanú szerepét. Örömteli fejlemény. A hatósági brutalitás nem nagyon látszik csökkenni. Számos esetben a kivizsgálás hatékonyságának növelése érdekében, kellô bizonyítékok hiányában törvényekben meg nem engedett eszközöket: fizikai fenyítést, pszichikai terrort alkalmaznak rendünk ôrei, elôszeretettel romák ellen. Ez nem magyar sajátosság, látjuk ezt világszerte az ottani kisebbségek esetében is. Ami azonban a hazai gyakorlat határozott anti-demokratizmusára utal, az az a mód, ahogyan az ilyen törvénytelenségeket a rosszul értelmezett mundérbecsület fedezi ahelyett, hogy megtorolná. S ez nemcsak a rendôrség, de sajna, néha az ügyészség, illetve a bíróság magatartásában is kifejezôdik, amikor az ilyen típusú törvénysértéseket bagatellizálják. Ez már kevésbé örömteli. E kötetben felsorolt esetek arról tanúskodnak, hogy Irodánk kezdi megtalálni a jogvédelem mind hatásosabb módszereit, s utat tör ezen az eddig hazánkban ismeretlen területen. Szerencsére mind több hasonló intézmény születik, amelyekkel a NEKI együttmûködik a közös cél érdekében, és csak abban folyhat versengés, hogyan lehet elérni, hogy egyetlen jelentôs romaellenes jogsértés se maradjon orvoslás nélkül. Budapest, január 22. Bíró András a MÁSSÁG Alapítvány Kuratóriumának elnöke

5 4 Fehér füzet A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGVÉDÔ IRODA Civil szervezetek vezetôi, szociológusok, jogászok, figyeltek fel arra, hogy Magyarországon, a jogállam és a demokrácia fogalmát oly gyakran hangoztató országban milyen sokszor fordul elô, hogy a kisebbségekhez tartozó személyeket e hovatartozásuk miatt megaláznak vagy állampolgári jogaikban megsértenek, s e sérelmek az igazságszolgáltatás és a nyilvánosság elé milyen ritkán kerülnek, s ha mégis, akkor néha milyen fájdalmasan torz marad a dokumentumokba zárt igazság. Úgy gondolták, kell egy hely, néhány ember, akik szervezetten és hivatásként foglalkoznak azokkal a Magyarországon élô etnikai kisebbségekhez tartozó sértettekkel, akik sérelmeikkel önmagukban nem tudnak megbirkózni és jogorvoslatot nyerni. Ezért a MÁSSÁG Alapítvány Kuratóriuma: Bíró András elnök, Dr. Éliás Sára, Dr. Furmann Imre, Dr. Pap Gábor és Dr. Miszlivetz Ferenc kuratóriumi tagok létrehozták a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodát (rövidítve: NEKI). A NEKI január 1-jétôl mûködik intenzíven, állandó munkatársakkal és immár országos önkéntes-hálózattal, ügyvédekkel, jogászokkal, fotósokkal, fordítókkal, interjúkat készítô külsô munkatársakkal. A cél rövid távon: konkrét jogi védelem, az ügyfél alapos meghallgatásával, a hatóságok megkeresésével, ügyvéd biztosításával, igazságszolgáltatási események megfigyelésével és szükség esetén beavatkozással stb. Hosszabb távon: szükségesnek találjuk a közvélemény alakítását, a figyelem felkeltését: nemcsak a konkrét sérelmekre melyekbôl e füzetben is bemutatunk néhányat, s melyek néha valóban hátborzongató történetek, hanem arra is, hogy a sok helyütt gyûrûzô ellenszenvnek vagy legalábbis távolságtartásnak milyen hangulatkeltések, társadalmi folyamatok lehetnek a gyökerei A Füzetben leírt esetek között is találhat a figyelmes olvasó olyat, amely a bûnbakképzés makettje lehetne. Az Iroda e célokból mindenrôl a lehetô legtöbb dokumentumot igyekszik beszerezni. Ezek és szigorúan ezek alapján készíti az e Füzethez hasonló kiadványokat, ügyelve arra, hogy objektív, tárgyilagos összefoglalást tárjon a nyilvánosság elé. Az eddig felsoroltakkal a NEKI persze arra is törekszik, hogy a jogrendszer és a joggyakorlat valóban demokráciát segítsen elô, olyan országot, ahol a kisebbséghez tartozó jogai éppúgy betartatnak, mint a többségé, és hogy mindenki egyaránt biztonságban érezhesse magát (nem felejtve azt sem, hogy ahol bárkinek bármilyen hovatartozása miatt sérülhetnek a jogai, ott egyszercsak másfajta kiválasztás is létrejöhet, s bárki féltheti testi és szellemi integritását). Gyakorlatilag az összes folyamatban lévô vagy 1995-ben érkezett ügy sértettjei a cigány etnikumhoz tartoznak. Módszerek, eszközök: Konkrét tevékenység: ügyfelek fogadása és látogatása, tényfeltárás iratok beszerzésével és helyszíni riportokkal (szükség esetén fotó- és film-anyaggal is), bizonyítékok begyûjtése, ügyek megoldása közvetlenül a hivatalokkal és hatóságokkal, vagy jogi eljárások (perek) kezdeményezése és végigvitele, közben folyamatos dokumentálás, a feldolgozott ügyek bemutatása sajtókonferenciákon és saját publikációkban.

6 Fehér füzet 5 Háttérmunka: önkénteshálózat (ügyvédek, jogászok, pszichológus, fotósok, filmesek, tényfeltáró szociológia-, jogász-, pedagógus-hallgatók) megszervezése és munkájuk folyamatos szervezése; dokumentáció: folyamatos sajtófigyelés, összes beérkezett jelzés és dokumentum rendszerezett gyûjtése. Kiegészítô tevékenységek (az alábbiakat a NEKI tapasztalatai alapján végzik a felkért munkatársak): iskoláknak, egyetemeknek, tanfolyamoknak felkérésükre óraadás, statisztikák és publikációk elkészítése és szétosztása, részvétel jogszabály-módosítási javaslatok elkészítésében (saját kezdeményezésre vagy felkérésre), felkérésre tanulmányok elkészítése, meghívásra részvétel a problémával foglalkozó kerekasztal-beszélgetéseken, együttmûködés az emberi jogi és a kisebbségi érdekvédelmi szervezetekkel. Az Irodát Dr. Furmann Imre igazgató vezeti, két ügyvivôvel, egy jogi referenssel és egy technikai aszszisztenssel dolgozik. A NEKI elérhetô a következô postacímen: 1537 Budapest 114., Pf. 453/269 A NEKI mûködését az évben támogatta az Autonómia Alapítvány az Európai Közösség PHARE Demokrácia Programja a Soros Alapítvány a U.S. A.I.D.

7 ESETEK 35 diszkriminációs ügy bemutatása Az esetleírásokat készítette: Viszló Éva a NEKI irodavezetôje

8 Fehér füzet 9 Molotov-koktél március 15-én V. Á., N. város ismer egy tanyát, ahol cigányok laknak és lehet akciózni, vagyis molotovozni. Az ötletrôl szavazást tartottak a rendôrség tájékoztatásából ( ) már csattogott-ropogott a ház az ügyfél levelébôl Az eset: 1 Az eset márciusban történt. Októberben értesítették elôször az országos sajtót a történtekrôl, amikor az akkor hét hónapja nyomozó rendôrkapitányság egy más ügy kapcsán tartott sajtótájékoztatóján bemutatta ezt az ügyet is. A rendôrkapitányságnak a sajtótájékoztatóra készített anyagából (kivonatunkat azokra az adatokra korlátozzuk, melyek az újságcikkben nem szerepelnek): Az N.-i Rendôrkapitányság március 20-án nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen a Btk par. (2) bek.-be ütközô rongálás vétségének alapos gyanúja miatt ( ) ( ) a bútorokon kívül megrongálódott a helyiség mennyezete, valamint az ablak is, összességében mintegy ,- Ft kár keletkezett, míg a veszélyeztetett érték kb ,- Ft volt. ( ) A Pest Megyei RFK Vizsgálati Osztálya júniusban hatáskörébe vonta, és a Btk par. (1) bek.-be ütközô közveszélyokozás bûntettének alapos gyanúja miatt folytatta tovább a nyomozást, mivel a keletkezett tûz közvetlenül fenyegette V. Á. és családja egészségét, testi épségét. A nyomozás jelenlegi szakaszában a következô tényállás rajzolódik ki. n.-i, ny.-i és sz.-i skinhead, illetve velük szimpatizáló személyek részt vettek a délelôtti ünnepségeken N.-en, majd a délutánt italozással töltötték, elôbb nyilvános vendég- 1 Megjegyzés az újságcikk kapcsán: A bûncselekmény az elkövetôk elbeszélései szerint is, legalábbis néhányuknál megvalósítani látszik a Btk paragrafusát, mely szerint 156. Aki valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport tagjának, a csoporthoz tartozása miatt, súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, bûntettet követ el, és két évtôl nyolc évig terjedô szabadságvesztéssel büntetendô. Azonban egy Legfelsôbb Bírósági Elvi Döntés és más bírósági határozatok értelmében mint pl.: BH I. Az aljas indokból elkövetett testi sértés bûntette ( ) megállapításának és nem a nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bûntett megállapításának van helye, ha az ún. bôrfejû (skinhead) csoporthoz tartozó személyek egyes cigány származású, színes bôrû vagy arab nemzetiségû sértetteket a nemzeti, népi, faji hovatartozásuk miatt tettlegesen bántalmaznak [Btk. 156., 170. (3) bek.] a 156. paragrafust vagy helyette más büntetôtörvényt, amely a hasonló cselekményeket diszkrimináción alapuló bûntettként ítéli meg, jelenleg a magyarországi igazságszolgáltatási gyakorlatban nem alkalmaznak.

9 10 Fehér füzet látóhelyen, majd késôbb mintegy fô T. Z. n.-i lakásán, ahol emellett skin zenekarok klipjeit nézték. Kb körül felmerült, hogy csinálni kéne valahol valamit, és egyikôjük felvetette, hogy ismer egy tanyát, ahol cigányok laknak és lehet akciózni, vagyis molotovozni. Az ötletrôl szavazást tartottak, majd beszerezték a benzint és még a lakásban elkészítették a Molotov-koktélokat. A helyszínre érve a fiatalkorú F. a tanyaépület ajtaján bekopogott, a kilépô tulajdonostól egy dûlô felôl érdeklôdött. Valójában meg akarták állapítani, hogy jó helyen járnak, tehát cigány személyek tartózkodnak a tanyán. Ezt követôen a sörösüvegeket az épület felé dobták, melyek közül három az ablakon keresztül egy szoba helyiségbe repült ahol a tulajdonos vendégei aludtak, és a berendezést meggyújtották. A helyszíni szemlén 6-7 benzint tartalmazó, ronggyal bedugaszolt sörösüveget rögzítettek a ház körül. A bûncselekmény elkövetésekor mintegy 8 személy volt jelen, közülük eddig négy személlyel szemben lehetett az alapos gyanút megállapítani ( ) T. Z. és B. N. - mindketten büntetett elôéletû személyek jelenleg is elôzetes letartóztatásban vannak, fk. F. G. elôzetes letartóztatását a Pest Megyei Fôügyészség megszüntette. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy T. Z. mint vezéregyéniség köré mintegy 20 fôs társaság jött létre, azonban közülük csak néhány személynél tapasztalható, hogy valamennyire is ismerik a skinhead nézeteket és azonosulnak is velük. A többség csak külsôségekben követi illetve a csoporthoz tartozás igénye fûzi ôket egybe, valamint a közös törzshely. Több személy pl. rockernek vallotta magát. Budapest, október 5. A nyomozás során egy személy ellen megszüntették az eljárást, mert valóban járt V. Á. tanyájának közelében a bûncselekmény idôpontjában, de ô félelmében nem merte megközelíteni a tanyát, amikor meglátta, hogy társai mit csinálnak, futásnak eredt. Mint egyebekbôl kiderül, az elôkészítésben azonban ô is részt vett. Ennek apropóján idézünk egy más ügyben született bírósági határozatból (BH ): pszichikai bûnsegély A bíróság ebben a körben helyesen fejtette ki, hogy büntetlenséget csak az a passzív jelen lévô személy élvez, aki nem tud társainak szándékáról és számára is váratlan, meglepetésszerû az elkövetés. Részletek az ügyfél leveleibôl: Tisztelt Furmann Imre Igazgató Úr! Nagyon megörültünk a levelének, hogy írt nekünk, mert az n.-i rendôrkapitányság, ügyészség nem foglalkozott az üggyel. ( ) Az üggyel kapcsolatban azóta semmilyen felvilágosítást, tájékoztatást nem kaptam. ( ) És ami anyagi kár ért bennünket, az kb Ft, de ebben a mi ruháink nincsenek benne. Most még annyi ruhánk sincs, hogy normálisan fel tudjunk öltözni. Arról se tájékoztattak bennünket, hogy ez nekünk mikor fog megtérülni. A lelki világról nem is tudok mit mondani, mert szavakban nem lehet kifejezni, hogy mit érzünk, mink meg a gyerekek. Nappal még a WC-re se mernek kimenni, úgy kell ôket kikísérni. Sajnos én se merek kimenni a férjem nélkül, ha már sötét van ( ). Fôleg ha este van az órán, és pont akkor nézek oda. ( ) Négy kiskorú gyerekem van, amelyek 4, 5, 11, 17 évesek, és mi ketten a férjemmel. A férjem éjjel felkel és izzad, mert idegbeteg lett, velem együtt. Nappal alszik, és éjszaka van fent. A gyerekek felsírnak éjszaka a legkisebb zajra, reszketnek, si-

10 Fehér füzet 11 valkodnak, üldözési képzetünk van. A mai napig is szoktak róla beszélni. Rettegésbe élünk állandó jelleggel. Amikor kezd sötétedni, elmaradni se merünk, se kimenni, csak a rettegés. ( ) Molotov-koktélos üveggel körbe volt rakva a ház, és bedobálva az ablakon. Ezeknél volt mindenfajta ölô eszköz, ezek közt volt bajonét, base ball-ütô, pisztoly, kard és vasak. ( ) már csattogott-ropogott a ház. Éppen akkor fejezték be a házon a felújítást. A gyerek, telefonált a rendôrségre, kijöttek helyszínelni, de nem csináltak semmit. Én ügyvédet nem tudok fogadni ( ) az összhavi pénzeink Ft. Ebbôl nem telik ügyvédre, mivel a gyerekeim téli idôben nyári cipôben járnak ( ) Máról holnapra élünk, sokszor azt se tudjuk, holnap mit eszünk. A házat is negyed áron kellett eladni, mert ha sötét volt, nem volt maradásunk. Egy hónapon keresztül hatcsaládos anya nyakán voltunk, mert a rendôrségre hiába jártunk meg az ügyészségre, segítséget nem kaptunk. Még a mai napig is tanúkkal bírom bizonyítani, hogy miket üzengetnek ránk. Elmondásuk szerint a saját zsírunkon sülünk meg. Ekkor bementünk az ügyészségre, elmondtuk, de semmit nem csináltak. Férjem míg az egészségi állapota engedte, kisiparosként dolgozott, mint teherfuvarozó. Nehéz fizikai munka volt, ami 50 % munkaképesség-csökkenést okozott. Azóta állandó munkaviszonyt létesíteni nem tudott. Azt, hogy ügyvédet tud biztosítani számunkra, ez nagyon jó. Lehet, hihetetlen, de sajnos annyi pénzem nincs, hogy fel tudjam hívni telefonon. A családi pótlékot megkapom, csak akkor tudom. ( ) Voltam bent itt az ügyésznél, s azt mondta, hogy lehet egy év is, mire tárgyalás lesz. Hát kérdezem én Önt, hogy addig, mire én ezektôl kártérítést kapok, addig ne öltözzünk fel, ne együnk és a rossz ágyakon feküdjünk? ( ) Ön próbáljon ott Budapesten intézni nekünk valami pénzt, mert sajnos ( ) Karácsonyra is, hogy mit eszünk, nem tudom. Az Önkormányzat tájékoztatása ( január 11.) szerint gyermeknevelési támogatásban és rendszeres nevelési segélyben részesül a család (az összeget az önkormányzat nem közli), 1995-ben két alkalommal átmeneti segélyt és ôsszel tüzelési segélyt is biztosítottak számukra. Az önkormányzat említi, hogy én jártunk a családnál környezettanulmány készítése céljából. Az épületen belül égés nyoma sehol sem volt látható, valószínûleg rendbehozták a lakást. Ez a megfogalmazás a felsorolt segélyek ellenére is azt sugallja, hogy a Hivatal nem reagált sürgôsséggel (három hónap), és nem sokszor nyílt alkalma alaposabban elbeszélgetni a családdal,

11 12 Fehér füzet tisztázni az okozott károk nagyságát és jellegét, és az azokból eredô költségeket és egyéb nyomokat (pl. hogy eladni kényszerültek a házat, mert nem tudtak tovább ott élni). Az önkormányzat szerint a család minden lehetséges segítséget megkapott a hivataltól novembere óta Dr. Farkas József ügyvéd látja el a sértetti képviseletet a NEKI megbízásából. Az eset után négy hónappal a helyi lap arról számol be, hogy nemcsak az akció, hanem maga a csoport is szervezett volt: SÉRTETT: egy cigány ember és családja BEJELENTÔ: a sajtó SÉRELEM OKOZÓJA: 20 fôs társaság, egy részük skinheadnek vallja magát SÉRELMEZETT ESEMÉNY IDÔPONTJA: március 15. HELYE: Pest megye NEKI KÖZREMÛKÖDÉSE: ügyvédet biztosított, kapcsolatot tart a rendôrséggel, az önkormányzattal és az ügyféllel. HIVATALOS SZERVEK KÖZREMÛKÖDÉSE: a rendôrség az elsô tájékoztatás óta kérésünkre rendelkezésünkre áll; az ügyészség az ügyfél levele szerint nem világosította fel a sértettet az ügy menetérôl és az ô lehetôségeirôl ÜGY ÁLLÁSA: rendôrségi vizsgálat folyik DOKUMENTUMOK: kelte típus kitôl? kinek? tárgya újságcikk Kezükben Molotov- koktél újságcikk Bôrfejûek Molotov-koktéllal; szúró-, ütô-, vágófegyverek arzenálja újságcikk Kék Nefelejcs c. címe: Csak azért, megyei havilap mert roma vagy ; ld. fent újságcikk Kurír Átpolitizált bûnügyek : összevont sajtótájékoztató a két ügyben tájékoztatás kérés ügyfél rendôrség a sajtótájékoztató anyaga tájékoztatás rendôrség NEKI ld. fent.

12 Fehér füzet határozat Pest Megyei RKP fk. M. Zs. -vel szemben: nyomozás a cselekményt nem megszüntetésérôl a gyanúsított követte el tájékoztatás ügyfél NEKI ld.fent ügyvéd megbízása NEKI ügyvéd mûködjön az ügyben jogi képviselôként panasz ügyfél Pest Megyei Fk. M. Zs. ellen kéri Fôügyészség a nyomozás folytatását tájékoztatás ügyfél NEKI ld. fent tájékoztatás kérés NEKI önkormányzat Amíg kártérítés nem érkezik, kaphat-e valamilyen segélyt az ügyfél? tájékoztatás kérés ügyfél Pest Megyei A vádemelés Fôügyészség és a vádlottak ügyvédeinek adatai tájékoztatás NEKI ügyfél A NEKI által tett lépések tájékoztatás ügyfél NEKI ld.fent tájékoztatás önkormányzat NEKI a segélyek; ld. fent

13 14 Fehér füzet G. I.-né, I. község A kritikus gyermekfelügyelô kálváriája bírálta az itt dolgozók munkafegyelmét, a tanulókhoz való viszonyát, kiemelve a cigány tanulók sértô megkülönböztetését. egy elbocsátó fegyelmi határozatból Az eset: G. I.-né 41 éves, cigány származású, állami gondozottként nevelkedett, dajkaképzôt és gyermekfelügyelôi tanfolyamot (2 éves) végzett. Férje gyógypedagógiai tanár, lánya pedagógus, fia szakközépiskolába jár. G. I.-né kiegyensúlyozott körülmények között élt családjával egy kisközségben, a munkahelye melletti szolgálati lakásban. 15 éve dolgozott egy általános iskola (korábbi nevein: kisegítô iskola, illetve speciális iskola és diákotthon) diákotthonában mint gyermekfelügyelô. Szakszervezeti tisztségviselô is volt. A gondozottak kb. 90 %-a cigány származású. Munkáját munkáltatója teljes mértékben pozitívan jellemezte. Részletek a jellemzésbôl: G. I.-né a munkaköri leírásának mely egyaránt tartalmazott gondozói és gyermekfelügyelôi feladatokat eleget tett. Jó pedagógiai érzékkel rendelkezik, tekintélye volt a gyermekek elôtt, ugyanakkor élvezte bizalmukat is. Követelménytámasztása határozott, következetes, ugyanakkor emberséges. Ösztönös empátiakészséggel rendelkezik. Fokozott figyelmet fordított arra, hogy a többségében hátrányos helyzetû tanulók igényességét fejlessze higiéniai területen, öltözködésük, környezetük esztétikájának terén egyaránt. Ismerte a tanulók személyes gondjait, sokszor fordultak ilyen jellegû esetben segítségért, tanácsért hozzá. ( ) élvezte a szülôk bizalmát is. A csoportjában lévô tanulók pénzét ( ) a szülôk rábízták, és hiánya, problémája az elszámolás terén soha nem volt. ( ) Összegezve: 14 év alatt ( ) tapasztalatait önképzéssel gyarapítva, pedagógiai érzékét alkalmazva, munkakörében jó minôségû munkát végzett januárjában vezetôváltás történt. G.-né ellen hamarosan több szabálysértési eljárás és fegyelmi eljárás is indult. G.-né új munkaköri leírást kapott, melynek végén egy megjegyzés szerepel: Munkaköri leírását pontosítottam, a gyermekfelügyelô beosztás megfogalmazása az elôzô munkaköri leírásnál tévedés volt. ( ) Ezért az elôzô munkaköri leírásban szereplô gyermekfelügyelô szót gondozónôre helyesbítettem. Részletek az új munkaköri leírásból: Segít a stoppolásnál, gombfelvarrásnál, akinél szükséges, ezeket a munkákat a gondozónô végzi. rendszeresen kimossa azoknak a gyerekeknek a ruháit, ágynemûjét, aki ( ) nem szobatiszta április 24-én az iskola fegyelmi tanácsa elbocsátotta állásából, a közalkalmazotti jogviszonyt vétkesen megsértô magatartása miatt. Részletek az indokolásból: bírálta az itt dolgozók munkafegyelmét, a tanulókhoz való viszonyát, kiemelve a cigány tanulók sértô megkülönböztetését. ( ) Olyan magatartást tanúsított, mellyel a munkáltató és az intézmény, valamint a fenntartó érdekeit súlyosan veszélyezteti, amennyiben kétségbe vonja az itt dolgozók szakmai tudását, munkafegyelmét, pedagógiai hozzáállását A NEKI ügyvédet biztosított G.-né számára Dr. Kováts Judit ügyvédnô személyében.

14 Fehér füzet 15 G. I.-né fellebbezett: álláspontom szerint nemhogy vétkes magatartás lenne egy közalkalmazott részérôl, hanem egyenesen kötelességem felhívni az illetékesek figyelmét az olyan hibákra, melynek eredményeképpen a nevelésre bízott gyerekek szenvednek hátrányt. Megjegyzem, egy iskola jó hírnevét egyetlen ember esetleg alaptalan vádaskodása nem befolyásolhatja, oda meg végképp nem vezethet, amire az igazgatónô hivatkozott, mely szerint az ilyen kritika az iskola megszüntetésének veszélyét idézi elô. Éppen az igazgatónô hangsúlyozta, hogy munkaköri beosztásom révén a tanárok szakmai munkáját nem kérdôjelezhetem meg. Ezt nem is tettem, azonban azt, hogy a tanórákat a tanárok megtartják-e, a gyerekek felügyelete a tanórákon biztosítva van-e, az ott dolgozók mindannyian észlelik Idôközben a volt gyermekfelügyelô erôsen valószínûsíthetôen a történtek következtében táppénzre, ideggondozásra szorult. Távollétében férje ellen, aki szintén az intézmény dolgozója, és akit szintén alacsonyabb státuszba helyeztek, több szabálysértési és fegyelmi eljárás indult. Ugyanakkor ha G. I.-né a volt gondozottaival találkozott, a gyermekek megemlítették neki, hogy az intézmény dolgozói rossz szemmel nézik, megszidják ôket, ha köszönnek és ha beszélgetnek vele. G. I.-né Munkaügyi Bírósághoz fordult, ahol másodfokon megnyerte a pert: az ítélet kimondta, hogy a munkáltató jogszerûtlenül szüntette meg munkaviszonyát. Ezután G. I.-né, tekintettel az ôt körülvevô hangulatra, illetve munkáltatója hozzá való viszonyára, rendkívüli lemondással szüntette meg munkaviszonyát, hivatkozva arra, hogy az Ön által eddig ellenem felhasznált jogi és emocionális eszközöket nemcsak jogilag, hanem szakmailag is egyértelmûen károsnak és inkorrektnek tartom, s nem tudom elfogadni, hogy ezzel nemcsak egy munkatársának, nemcsak a munkatárs férjének sorsát, hanem a munkahely és minden munkatárs hangulatát, és elsôsorban a gyerekek értékrendjét és kiegyensúlyozott fejlôdését befolyásolja, zavarja. Ezért az Ön által tanúsított magatartás lehetetlenné teszi számomra az Ön által vezetett intézményben közalkalmazotti jogviszonyom fenntartását. G. I.-né férje jelenleg táppénzen van, mert valószínûsíthetôen szintén a feleségével és a vele történtek következtében ideggondozásra szorul. A NEKI a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumhoz fordult a kivizsgálásra vonatkozó javaslatokkal és azzal a kéréssel, hogy olyan megoldás kidolgozásában és megvalósításában nyújtson magasabb szintû segítséget, amely az ügy koncepciózus jellegét megszünteti, vagy ennek gyanúját kizárja. (Háttéranyagként a feleségrôl szóló dokumentumokat is megküldte, de aktuális problémának a férj ügyét tekinti az Iroda.) A Minisztérium Kisebbségi Fôosztályának vezetôjéhez írt levélbôl: az ügy kezd olyan formát felvenni, mely csak jogilag már nem kezelhetô. ( ) 1. Rendkívül aggódunk amiatt, hogy G. I. esetében hasonlóan törvénysértô módon folyik majd le a fegyelmi eljárás, mint felesége esetében, s hogy ennek eredményeképp a G. házaspár teljesen ellehetetlenül I.-n, ami egy ezer lelket számláló kistelepülés. 2. Nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is megviselné G.-éket egy újabb procedúra, hiszen G. I-nek csak néhány éve van hátra nyugdíjazásáig, G.-né pedig rendkívüli lemondását fontolgatja. Munkát szerezni nehéz a községben, fôképp idôsebb emberek számára. A G. házaspár két gyermeket támogat életkezdésükben, ill. iskoláik befejezésében. Szolgálati lakásban laknak, melyet mostanában fognak megvételre felajánlani. ( ) 3. Nem látjuk biztosítottnak az ügy fair rendezését, amíg a vizsgálatot folytató összes személy érintett személyében vagy érdekeiben az ügyben. Véleményünk szerint az esetleges jogsértéseket a polgármester úr sem tudná száz százalékosan kivizsgálni (ô az iskola felügyeleti szervének vezetôje). Kérésünk és javaslatunk ezek alapján az lenne, hogy a Minisztérium illetékese indítson vizsgálatot az ügyben, melynek eredményeképp az érintettek legszélesebb köre véleményének megismerése után hatósági intézkedésekre kerülhet sor. 4. Úgy érezzük, nem elhanyagolható tény, hogy az iskola tanulóinak oly nagy része roma kisgyerek, s ebbôl súlyos problémák erednek, melyek eddig nem kerültek felszínre. A bizottság e kérdés megvizsgálásának is bô teret szentelhetne. ( ) szeretnénk, ha egy esetlegesen felállítandó vizsgáló bizottságba delegálnál a kérdésben jártas szakértôt, ill. Te magad vállalnád fel e nehéz feladat ellátását

15 16 Fehér füzet SÉRTETT: egy cigány származású, cigány gyermekekkel (is) foglalkozó gyermekfelügyelô BEJELENTÔ: a sértett SÉRELEM OKOZÓJA: a munkáltató gyermekneveléssel (90%-ban cigány gyermekek nevelésével) foglalkozó intézmény SÉRELMEZETT ESEMÉNY IDÔPONTJA: áprilisától HELYE: Somogy megye NEKI KÖZREMÛKÖDÉSE: ügyvéd biztosítása, konzultációk a sértettel és ügyvédjével, az elôkészítô jogi eljárásokban (fegyelmi tárgyalás) tanácsadás, segítségnyújtás az iratok elkészítésében. HIVATALOS SZERVEK KÖZREMÛKÖDÉSE: a munkáltató: a sérelem okozója a helyi önkormányzat: a munkáltató mellett és így az ügyféllel szemben áll, nem akadályozza meg ill. elôsegíti a jogszerûtlenségeket Munkaügyi Bíróság: jogszerû eljárás ÜGY ÁLLÁSA: G. I.-né beadta közalkalmazotti lemondását; férje ellen az övéhez hasonló eljárások folynak, jelenleg fegyelmi tárgyalások, illetve bûncselekmény miatt feljelentést tervezett a munkáltató. DOKUMENTUMOK: kelte típus kitôl? kinek? tárgya Átsorolás iskola (elôzô) ügyfél magasabb munkabér igazgatója (9.450 Ft-ról Ft-ra) 1995.?? Fellebbezés ügyfél Bíróság A fegyelmi eljárások kiegészítése háttere 1995.?? újságcikk?? az ügyfél, az igazgató, a volt igazgató és egy gyermekfelügyelô nyilatkozatai Igazolás iskola ügyfél 100 Ft-ot befizetett pénzügyi felelôse telefonhasználat céljára Munkaköri leírás iskola igazgatója ügyfél ld. fent Kiegészítés iskola igazgatója ügyfél ld. fent Munkaköri Leíráshoz kérelem a tanulók szülei önkormányzat G. I.-né munkájával 20 aláírással elégedettek, kérik, maradjon munkahelyén észrevételek ügyfél iskola korábbi fegyelmi igazgatója vizsgálat határozat iskola fegyelmi ügyfél megrovás munkaköri tanácsa kötelezettség gondatlan megszegése miatt határozat iskola fegyelmi ügyfél elbocsátás (ld. fent) tanácsa kereseti kérelem ügyfél Munkaügyi az elbocsátó fegyelmi Bíróság határozat ellen idézô végzés Bíróság ügyfél bírósági tárgyalásra Munkáltatói az iskola jelenlegi az iskola volt ld. fent jellemzés igazgatójának igazgatójától bírósági ítélet Munkaügyi Bíróság ügyfél ld. fent Kezelési lap Idegbeteggondozó ügyfél ld. fent szabálysértési önkormányzat ügyfél férje veszélyeztetés határozat kutyával szabálysértés értesítés iskola igazgatója ügyfél férje fegyelmi eljárást indít ellene tanuló bántalmazása miatt

16 Fehér füzet tájékoztatás kérés NEKI iskola a fegyelmi bizottság igazgatója összetétele, esetleges elfogultságuk tájékoztatás kérés NEKI iskola fegyelmi a fegyelmi bizottság tanácsának összetétele, esetleges vizsgálóbiztosa elfogultságuk az események ügyfél NEKI leírása tájékoztatás kérés NEKI fegyelmi tanács a meghallgatás vizsgálóbiztosa eredménye tájékoztatás kérés NEKI Iskola igazgatója a fegyelmi bizottság összetétele rendkívüli lemondás ügyfél iskola igazgatója ld. fent vizsgálat kérése NEKI Mûvelôdési ld. fent és Közoktatási Minisztérium tájékoztatás Iskola fegyelmi NEKI csak az ügyfél írásos tanácsának maghatalmazására vizsgálóbiztosa ad felvilágosítást elfogultsági ügyfél iskola fegyelmi bizottság indítvány igazgatója összetétele (késôbb beadandó)

17 18 Fehér füzet B. A.-né, K. község Felgyújtották a tarlót a kukoricaböngészôkkel együtt 40 hektár leégett tíz perc alatt, úgy, hogy egyszerûen nem lehetett menekülni belôle. a sértett férjének levelébôl Az eset: B. A.-né kukoricát böngészett (a betakarítás után megmaradt kukoricákat gyûjtögette) a k.-i mezôgazdasági szövetkezet kukoricaföldjén, amikor váratlanul, minden felszólítás nélkül valaki felgyújtotta a tarlót, a téeszben pedig nem akarják tudni, hogy ki volt (az ügyfél levelébôl) Az ügyfél megemlíti, hogy amikor felgyújtanak egy tarlót, elôtte körül kell szántani ezt most nem tették meg. A. úr úgy volt vele, hogy ott van egy cigány, ijesszük meg egy kicsit. Meg is tette, éppen akkor, amikor legjobban fújt a szél, úgy, hogy kb. 40 hektár leégett tíz perc alatt, úgy, hogy egyszerûen nem lehetett menekülni belôle. Se egy felszólítás, se egy lövés nem volt, hogy hagyja el a földet, mert fel fogják gyújtani. A mezôôrök azt mondják, hogy ôk ezt mind megtették. Nem igaz, mert a baleset után jöttek ki, amikor már megvolt a baj. Ezért vádolom a bûnöst szándékos gyújtogatással, s fájdalom díjat és a kórházi költséget is követelem tôle. A mezôôrök azt mondják, hogy a b.-i cigányok voltak a gyújtogatók, ami nem igaz. ( ) akkor a baleset után nem szántották volna fel a tarlót, hanem feljelentették volna a gyújtogatót. A feleségemnek ( ) az arcán másodfokú égési sérülései lettek, a keze és a lába is megégett. ( ) A kórházi kezelés nyolc napon túl volt. A környéken az emberek szokták böngészni a kukoricát: magyarok és cigányok is. A tûzeset alkalmával a földön csak cigányok voltak. Sajnos a feleségem ha nem teszik át másik mentôbe meghalt volna. A sértett helyszínre hívta a rendôrséget. Súlyos testi sértés bûntett alapos gyanúja miatt folyik a vizsgálat. Az asszony még nem gyógyult meg. Az ügyfél számára ügyvédet biztosított a NEKI Dr. Háló Zsuzsanna személyében. SÉRTETT: egy cigány asszony. BEJELENTÔ: a sértett férje SÉRELEM OKOZÓJA: (az ügyfél szerint) helyi mezôgazdasági szövetkezet egyik középvezetôje. SÉRELMEZETT ESEMÉNY IDÔPONTJA: október 20.: HELYE: Békés megye NEKI KÖZREMÛKÖDÉSE: ügyvéd biztosítása, tájékoztatás kérés a rendôrségtôl. HIVATALOS SZERVEK KÖZREMÛKÖDÉSE: A rendôrség feljelentésre a helyszínre érkezett és eljárást indított. ÜGY ÁLLÁSA: A rendôrségi nyomozás szakaszában: ismeretlen tettes ellen, súlyos testi sértés bûntettének alapos gyanúja miatt.

18 Fehér füzet 19 DOKUMENTUMOK: kelte típus kitôl? kinek? tárgya panasz leírása ügyfél NEKI panasz leírása megbízás NEKI ügyvéd megbízás ügyvédi munkára tájékoztatás NEKI rendôrség kérelem, hogy az eljárást, amennyiben még nincs folyamatban, indítsák el tájékoztatás kérése NEKI ügyfél pontosító kérdések tájékoztatás rendôrség NEKI eljárás indult súlyos testi sértés miatt tájékoztatás ügyfél NEKI pontosítások (ld. esetleírás) tájékoztatás NEKI ügyfél rendôrség adatai a nyomozásról ügyvéd adatai

19 20 Fehér füzet G. Gy., P. város Cigány embert elvbôl nem szolgálnak ki A felszolgálónô közölte velem, hogy az üzletvezetô ( ) utasítása szerint cigányokat nem szolgálnak ki, sem kávéval, sem más egyébbel. A tulajdonos üzletvezetö is ott volt és szószerint ugyanezt mondta, hogy cigány itt nem ehet, nem ihat, nem szórakozhat. az ügyfél levelébôl A háttér: G.Gy. cigány származású, szakmája szakács (érettségizett, szakképesített), jelenleg is szakmájában dolgozik; felesége ápolónô, legközelebbi rokonainak nagyrésze a vendéglátóiparban dolgozik. Apósa cigány politikával és nyelvészettel is foglalkozik. A család jó körülmények között él, sokat ad magára az öltözködés, az önképzés és a gyerekek taníttatása, a lakás berendezése, az étkezés és házukban a vendéglátás stb. terén is. Identitásukra, felfogásukra jellemzô, hogy G.Gy. sógora, amikor gyermeke született, tipikusan cigány vezetéknevét magyarosabbra, kevésbé árulkodóra változtatta. Ugyanakkor ha szükségét érzik, mindannyian részt vesznek valamilyen szinten a cigány szervezetek munkájában; ha vendéget várnak, szívesen készítenek cigány ételeket. A kisgyermekeket nem szeretnék cigányul tanítani, Magyarországon élünk, fontosabb, hogy magyarul beszéljen, úgy gondolják, majd idôsebb korában eldönti, szeretne-e a cigány nyelvvel foglalkozni. Munkakeresés során több családtagot ért már olyan meglepetés, hogy a telefonon megbeszéltek szerint felvették ôket, amikor azonban személyesen megjelentek, hamarosan közölték velük, hogy mégsem alkalmasak a munkára; egy munkaadó arra hivatkozott, hogy (G.Gy. apósának) túl magas a képzettsége. Az eset: Szeptemberben G.Gy. a következô levéllel fordult a NEKI-hez: ( ) Feleségemet vittem fodrászhoz és még vártam rá egy kávéra betértem a ( ) B. Sörözôbe. A pultnál rendeltem egy kávét és fel szerettem volna váltani egy százast, hogy a játékgépnél töltsem el az idöt. A felszolgálónô közölte velem, hogy az üzletvezetô ( ) utasítása szerint cigányokat nem szolgálnak ki, sem kávéval, sem más egyébbel. A tulajdonos üzletvezetö is ott volt és szószerint ugyanezt mondta, hogy cigány itt nem ehet, nem ihat, nem szórakozhat. Amikor a panaszkönyvet kértem, annak átadását megtagadta és azt mondta, hogy a cégtáblán ott a neve ha akarok valamit. Megjegyzem, hogy autóval voltam, teljesen józanul, és még a fenti eset után sem csináltam botrányt, de ezt nem fogom annyiba hagyni, hiszen a többi vendég elött megszégyenítettek és alázott meg egy vendéglôs, akinek a feladata a vendég kiszolgálása és nem a faji megkülönböztetés hangoztatása az üzletben. P., 1995.szeptember 21. név, cím A helyi rádióban elmondták: A SÉRTETT ÉS FELESÉGE: én cigány vagyok a cigányokat miért tudják ennyire megalázni egy kocsmában? Nem tudom, hogy B.- nek van-e olyan mûködési engedélye, ahol rá van írva, hogy színeseket, vagy cigányokat nem szolgálunk ki én nem tudom hogy ez hogy lehetséges a huszadik században Magyarországon ilyen történjen, hát ezt nem tudom elképzelni kérem. Én mondtam, hogy nem hagyom ennyiben, van Kereskedelmi Kamara, van a fogyasztóvédelem, újság, nagyon messzire elmegyek, amibe kerül, annyiba kerül mivel én ide születtem Magyarországra, hogy én ha bemegyek akármelyik vendéglátó egységbe, akár az orvoshoz, ne legyek kidobva se én, se a gyerekem, se a rokonom aki itt él Magyarországon, és ide született AZ ÜZLETVEZETÔ: Nemcsak a cigányok, hanem ember van kitiltva. A részegeket sem szolgáljuk ki, skinheadeket sem, tehát egy ilyen béke szigete kicsit. Ez az üzletpolitikám. Értem de az ön véleménye szerint nem alkotmányos joga mindenkinek, hogy vendéglátó helyeken kiszolgálják ôt? De igen.

20 Fehér füzet 21 Én nem tudtam mire vélni, hogy a bôre színe vagy származása szerint megkülönböztetést tesznek vele. Én a középréteget céloztam meg. És az ön véleménye és belátása szerint ez teljesen törvényes eljárás? Nem. És mi történik akkor, hogyha a vendég feljelenti? Állok elébe. Nem tudok mást csinálni, nézze, nekem ez az üzletpolitikám. Próbálom a vendégeket szelektálni. Most, hogy a munkatársaim helyesen döntöttek-e, mert különben vannak bent olyan vendégek is, akik nem fehér bôrüek, hogy egyszerûen fogalmazzak, ôket is kiszolgálják. Szelektálunk vastagon. Hogyha a munkatársam hibázik, négyszemközt elmondom neki a magamét, de a vendégek elôtt soha nem. Tegnap beszéltem különben a Gy. elnevezésû úrral, annyit tudtam neki mondani, hogy sajnálom. És a jövôben is változatlan az üzletpolitikája? Én nem azt mondtam, hogy nincsenek nálam nevezhetjük cigánynak, vagy románnak, vagy németnek, vagy bárminek, mert vannak, csak szelektálva vannak a vendégek. A NEKI-nek adott interjúból: ÜZLETVEZETÔ: Ugyanazt tudom elmondani, amit a rádióban. Szerencsétlen véletlen, hogy éppen G.Gy. esett ebbe a körbe. De hát a munkatársaim csak azt csinálták, amire én megkértem ôket. G.Gy. úgy érezte, hogy nem nevezhetô szerencsétlen véletlennek, hogy ôt, aki társadalmilag a középréteghez tartozik, de barna a bôre színe, egyszercsak az utóbbi miatt nem szolgálják ki. Nem fogadja el azt sem, hogy béke szigetének nevezi a tulajdonos a sörözôt annak apropóján, hogy ôt nem engedte fogyasztani. Jogi minôsítési lehetôségek: A kocsma tulajdonosának cselekménye az Alkotmány 70/A (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket sérti, melyek szerint: (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, (..) nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti megkülönböztetés nélkül. (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. ( ) A PTK szerint: 75. (1) A személyhez fûzôdô jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. 76. A személyhez fûzôdô jogok sérelmét jelenti különösen a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük vagy felekezetük szerint, ( ) valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése. 84. (1) Akit személyhez fûzôdô jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a következô polgári jogi igényeket támaszthatja: a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértô eltiltását a további jogsértéstôl; c) követelheti, hogy a jogsértô nyilatkozattal vagy más megfelelô módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértô részérôl vagy költségén az elégtételnek megfelelô nyilvánosságot biztosítsanak; d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelôzô állapot helyreállítását a jogsértô részérôl vagy költségén, továbbá a jogsértéssel elôállott dolog megsemmisítését, illetôleg jogsértô mivoltától megfosztását; e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelôsség szabályai szerint; A belkereskedelmet szabályozó rendeletek hangsúlyozottan a fogyasztók minôséghez való jogait biztosítják, az évi I. tv. 23 -a szerint a vásárlót megilletô jogról neki tájékoztatást kell adni. E szellemben szabályoz a 6/1990. KEM rendelet is, melynek 4-a a jegyzô számára lehetôvé teszi, hogy megtiltsa a tevékenységet, ha az üzlet vagy az abban kereskedelmi tevékenységet folytatók nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek. A 16 rendelkezik a vásárlók könyvével kapcsolatos eljárásról (kötelezô a kitétele, bejegyzésre átadása, a panasszal kapcsolatos fellebbviteli hatóságok megnevezése) illetve a jegyzô be-

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA Bfv.III.362/2010/12.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2010. év november hó 23. napján tartott nyilvános

Részletesebben

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak

Büntetőjog II. Igazságügyi igazgatási alapszak ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSSOR II. Egyes kiemelt bűncselekmények a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. alábbi fejezeteiből: XIX. fejezet - A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények;

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000 105/1406- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

Hatályos: től

Hatályos: től MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest Jogszabályi

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 ROMA ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról Ig. 97/2009. Legf. Ü. szám G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek 2008. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

A közvetítői eljárás

A közvetítői eljárás A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló T/18090. számú törvényjavaslat közvetítői eljárást érintő rendelkezései 85. (4) A Be. 190. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013

Közigazgatási szankciótan. Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Közigazgatási szankciótan Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Történeti áttekintés II. vh előtt: - alapvetően büntetőjogi irodalom - Bűntett / vétség (= Csemegi) + kihágás (1879. évi XL. törvénycikk) -

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2006./X.9./ sz. határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság 120/2006./X.9./ sz. határozatát helybenhagyja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság ügyvéd által képviselt..alatti lakos / I.r.,.alatti lakos / II.r.kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság /3525.Miskolc, Városház

Részletesebben

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014.

Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Az internet használatának bűnmegelőzési, és bűnügyi aspektusai, fiatalok és gyermek internet használati szokásai 2014. Kiskorú elkövetők országosan, Budapesten ENYÜBS2013 Erőszakos jellegű bűncselekmények

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN Btk. 305. (NIRIIVIANK) Védelem MÓDOSÍTOTT BEADVÁNY 2009.12.13 Készítette : Sebestyén Adalbert - THL5CK... BMF-NIK Mérnök Informatikus

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem

4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán. Alkotmányos védelem 4. A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI DISZKRIMINÁCIÓ A MUNKAÜGYI JOGVISZONYOKBAN Peszlen Zoltán Alkotmányos védelem Általános alkotmányos védelem A nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát a Magyar

Részletesebben

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Z/JZ/M/2J009. Budapest, MMAz BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ^ ^ ^ ^ ^ j / Tárcrv : Tájékoztatás

Részletesebben

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT

Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Magyar Precíziós Légfegyveres Országos Sportági Szövetség FEGYELMI SZABÁLYZAT Fonyód 2014 1 A szabályzat illetékessége és hatásköre Illetékesség: A MAPOSZ illetékes a MAPOSZ tagjai, A MAPOSZ által üzemeltetett

Részletesebben

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3018. számú törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 1 2015.

Részletesebben

Betegjogok, etikai problémák Traumatológia szintentartó tanfolyam

Betegjogok, etikai problémák Traumatológia szintentartó tanfolyam Betegjogok, etikai problémák 2014.03.24-28. Traumatológia szintentartó tanfolyam Miről is tartsak előadást? jogászkodj kicsit!... Betegjogok? A csapból is ez folyik de hol vannak az orvos-jogok? Példa:

Részletesebben

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el. (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013.

Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós Építési engedélyezési eljárások TERC Kft., Budapest, 2013. Mednyánszky Miklós, 2013 TERC Kft., 2013 A könyv részeit vagy egészét közölni a szerzőre és a kiadóra vonatkozó adatok feltüntetése

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

33.M.2714/2006./23. A Magyar Köztársaság Nevében!

33.M.2714/2006./23. A Magyar Köztársaság Nevében! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.2714/2006./23. A Magyar Köztársaság Nevében! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete,..... (1051 Budapest,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

Közigazgatási szankciótan

Közigazgatási szankciótan Közigazgatási szankciótan Gerencsér Balázs Szabolcs PhD. 2013 Történeti áttekintés II. vh előtt: - alapvetően büntetőjogi irodalom - Bűntett / vétség (= Csemegi) + kihágás (1879. évi XL. törvénycikk) -

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

1/2011. (IV.4.) BK vélemény

1/2011. (IV.4.) BK vélemény FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 1055 Budapest V., Markó utca 16. Telefon: 268-4813 1/2011. (IV.4.) BK vélemény Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését,

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP CSEMŐ AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS FORMÁJA o létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás o lakhatás támogatásához hozzájárulás o az egészségi állapot megőrzését

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP /

a jó munkahely Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében mindnyájunknak fontos TÁMOP / Munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók védelmében a jó munkahely a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/367/ /2012. RP. Tárgy: alapvető

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 28/1995. (IX. 11.) ÖR számú rendelete A Közterület-felügyeletről A rendelet kihirdetve: V árpalota, 1995. szeptember 11.

Részletesebben

Diákjogi szektor 2008.

Diákjogi szektor 2008. Diákjogok érvényesülése 14, 15 Diákjogi szektor 2008. Hatóságok és szervezetek a diákjogok iskolán belüli védelmében dr. Jásper András előadása Kezdeményezze, hogy az ellenőrzési joggal rendelkezők végezzenek

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

Minőség-ellenőrzés 2016

Minőség-ellenőrzés 2016 Minőség-ellenőrzés 2016 Visegrád 2016. szeptember 8. Mádi-Szabó Zoltán MKVK Minőségellenőrzési Bizottság elnöke 1 A minőség-ellenőrzés célja A minőség-ellenőrzési rendszer célja a könyvvizsgálók által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.. : 72/570-918. KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező neve: Születési

Részletesebben

A közigazgatási szankcionálás

A közigazgatási szankcionálás Szabálysértési jog A közigazgatási szankcionálás Közigazgatásvédelem Büntetőjogi szankciók dekriminalizáció Közigazgatási szankciók bíróságok Szabálysértési büntetések és intézkedések Ágazat-specifikus

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03.

A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL. Hatályba lépés ideje: január 03. A DIÓSGYŐR-VASGYÁRI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZABÁLYZATA A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL Hatályba lépés ideje: 2012. január 03. A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium e szabályzattal az intézmény

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az

Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével és alkalmazásával kapcsolatos problémák és megoldási javaslatok bemutatása, különös tekintettel az újabb 2013. január 1-jei hatáskör változásra Szerkezete:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt.szám: 44.774/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda J a v a s l a t közérdekű munka büntetés csoportos letöltésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény. V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS. Általános szabályok

A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény. V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS. Általános szabályok A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény [ ] V. Cím BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS Általános szabályok 200. (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság bírói engedély alapján az elkövető kilétének,

Részletesebben

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004.

A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL. Budapest, 2004. A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A BÜNTETJOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI PROGRAMRÓL Budapest, 2004. Mirl szól a Büntetjogi Segítségnyújtási Program? A Büntetjogi Segítségnyújtási Program keretében a Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Előadó: Dr. Juhász Zoltán r. alezredes Készítette: HBm RFk Elemző-Értékelő Osztály Kereskedelmi televízió hírei a közelmúltból Meghalt a soför, aki nem adott elsőbbséget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 131/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító önkormányzati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m, m e g s z ü n t e t e m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB

HUNGÁRIA KOMODOR KLUB HUNGÁRIA KOMODOR KLUB Fegyelmi és Etikai Szabályzata TERVEZET Elfogadva: A Hungária Komondor Klub /továbbiakban HKK/ Taggyűlése a HKK Alapszabályában megfogalmazott hatásköre alapján az alábbi Fegyelmi

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI) Kérelmező neve: Születési neve :.... Anyja neve:. Családi állapota:.. Születési helye:. Ideje:..év...hó.nap

Részletesebben

SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK KÉPMÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS

SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK KÉPMÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK KÉPMÁSSAL VALÓ VISSZAÉLÉS Az emberi méltóság és a becsület megsértésének, valamint a képmással való visszaélésnek az elhatárolása a jóhírnévhez való jog megsértésétől (Ptk.76.,

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL 2013. Készítette: Juhászné Zsadányi Erzsébet igazgató Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról BF. 652/2015/1. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a korrupciós bűncselekményekkel érintett büntetőügyek vizsgálatáról Legfőbb Ügyész Úr rendelkezése alapján vált szükségessé azoknak a büntetőügyeknek a vizsgálatát

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék

A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek. Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék A Yogyakarta alapelvek és a magyar jog: Nemzetközi kötelezettségek, alkotmányos alapértékek Polgári Eszter Közép-európai Egyetem Jogi Tanszék AZ ALAPELVEK NEMZETKÖZI JOGI ALAPJA széles körben elfogadott,

Részletesebben

I. Hatósági tevékenység

I. Hatósági tevékenység Beszámoló az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységéről, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alkalmazásának tapasztalatairól (2006. január

Részletesebben

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás.

A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. A.21. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás. Vázlat Záróvizsga-felkészítő konzultáció Büntetőjog c. tárgyból Jogász alapszak Miskolc,

Részletesebben