Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr."

Átírás

1 Fehér Füzet 1995 A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján Felelôs kiadó: Dr. Furmann Imre OTHERNESS Foundation Legal Defense Bureau for National and Ethnic Minorities H-1537 Budapest 114, P.O.B.: 453/269 MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda NEKI 1537 Budapest 114, Pf.: 453/269

2 TARTALOM Elôszó... 3 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda... 4 Esetek 35 diszkriminációs ügy bemutatása Molotov-koktél március 15-én V. Á., N. város... 9 A kritikus gyermekfelügyelô kálváriája G. I.-né, I. község Felgyújtották a tarlót a kukoricaböngészôkkel együtt B. A.-né, K. község Cigány embert elvbôl nem szolgálnak ki G.Gy., P. város Rendôri kihallgatás után a sértett heréjén sürgôs mûtétet kellett végrehajtani P.J., K. község Köznapi fasizmus B. Gy., M. város Kommandós akció ártatlan hozzátartozókkal szemben információszerzés céljából O. I., P. város A csoportos támadás büntetése: tárgyalás nélkül pénzbírság R.J., L. község A lélekszám kevesebb a jegyzô szerint, mint az országos hivatal szerint Cigány Kisebbségi Önkormányzat,V. község, I Az önkormányzat megszünteti a kisebbségi önkormányzat tagjainak szociális támogatását Kisebbségi Önkormányzat,V. község II Lakásprobléma újratermelése visszaélésekkel, az önkormányzat tudtával M. község Kihallgatás rendôrkutyával R.L., N. község Rendôrök és behajtók? Sz.T., Budapest A rendôrség utóbb visszavont alapos gyanúja az emberölési ügyben N.J., Gy. város A bérlô költségén felújított tanyát a téesz eladja a bérlô feje fölül G. Gy., Á. község A saját (kiskorú) gondozottaival szexuális kapcsolatot létesítô nevelôtanár történetét feltáró újságírónô perei Cs.-né, K. város Rendôrségi razzia faluszerte eltúlzottnak vélt módszerekkel P. község Az orvos nem látja kezelendônek a macskaharapást P. M., Gy. község Névtelen, rasszista fenyegetô levél és az önkormányzat kilakoltatási figyelmeztetése F. B., Budapest Skinhead-támadás tizenegy család ellen Eger Skinheadek vagy strandfrizurát viselnek? Sz. város... 69

3 A futballcsapat nem használhatta a község pályáját és öltözôit T.-i Roma Kulturális, Hagyományôrzô és Sport Egyesület A megyei lap megalázó cikket közöl a meg sem kérdezett személyrôl P. Z.-né, E. község Csoportos incidens B. község Az önkormányzat fellépése a volt kisebbségi jelöltekkel szemben V.A. és Z.B., K. község A települési önkormányzatot a Közigazgatási Hivatal felszólította a NET betartására M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendôri intézkedés a beteg asszonnyal szemben is O. J., M. város Hivatalos személy elleni erôszak elôzménye és következménye J.I., Sz. város A fogadáson nem vehettek részt a meghívott kisebbségi képviselôk Ó.-i kisebbségi önkormányzat Az anyagias orvos megválogatja, kit lát el Sz. Z.-né, S. község A volt telektulajdonos megakadályozza az építkezést G. L., M. város Tömegverekedés értelmezése Kalocsa város Mérgezés vagy fertôzés? Hogyan él harminc ember egy szobában? Szereposztás az önkormányzat és a cigányok között B. község Kommandósok a temetésen B. J.,V. város A gazdag vállalkozó bántalmaz egy gyereket B. K.,T. község Statisztikák az 1995-ben érkezett ügyekrôl Statisztikák a sajtóról Tervezte MIKES VIVIEN Nyomta a TIPO-TOP NYOMDA Készült 1000 példányban Idôszaki kiadvány

4 Fehér füzet 3 ELÔSZÓ Második alkalommal jelenik meg Alapítványunk Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájának évi jelentése. Bôvült az esetek száma, típusa. A sértett romák mindinkább és nyíltan vállalják emberi jogaik gyakorlását. Csökkenôben van évszázados félelmük a hatóságtól. Mintha mind többen kezdenének hinni abban, hogy jogállamban élnek, és sérelmeik meghallgatásra, orvoslásra találhatnak. Az Iroda ismertségének terjedésével már olyanok is jelentkeznek, akik nem személyes érintettjei a sajnálatosan növekvô számú diszkriminatív cselekedeteknek, de mivel tanúi voltak ilyeneknek, és lelkiismeretük nem engedi, hogy passzívak maradjanak, felkeresik az Irodát, és sokszor vállalják a feljelentô, illetve a tanú szerepét. Örömteli fejlemény. A hatósági brutalitás nem nagyon látszik csökkenni. Számos esetben a kivizsgálás hatékonyságának növelése érdekében, kellô bizonyítékok hiányában törvényekben meg nem engedett eszközöket: fizikai fenyítést, pszichikai terrort alkalmaznak rendünk ôrei, elôszeretettel romák ellen. Ez nem magyar sajátosság, látjuk ezt világszerte az ottani kisebbségek esetében is. Ami azonban a hazai gyakorlat határozott anti-demokratizmusára utal, az az a mód, ahogyan az ilyen törvénytelenségeket a rosszul értelmezett mundérbecsület fedezi ahelyett, hogy megtorolná. S ez nemcsak a rendôrség, de sajna, néha az ügyészség, illetve a bíróság magatartásában is kifejezôdik, amikor az ilyen típusú törvénysértéseket bagatellizálják. Ez már kevésbé örömteli. E kötetben felsorolt esetek arról tanúskodnak, hogy Irodánk kezdi megtalálni a jogvédelem mind hatásosabb módszereit, s utat tör ezen az eddig hazánkban ismeretlen területen. Szerencsére mind több hasonló intézmény születik, amelyekkel a NEKI együttmûködik a közös cél érdekében, és csak abban folyhat versengés, hogyan lehet elérni, hogy egyetlen jelentôs romaellenes jogsértés se maradjon orvoslás nélkül. Budapest, január 22. Bíró András a MÁSSÁG Alapítvány Kuratóriumának elnöke

5 4 Fehér füzet A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGVÉDÔ IRODA Civil szervezetek vezetôi, szociológusok, jogászok, figyeltek fel arra, hogy Magyarországon, a jogállam és a demokrácia fogalmát oly gyakran hangoztató országban milyen sokszor fordul elô, hogy a kisebbségekhez tartozó személyeket e hovatartozásuk miatt megaláznak vagy állampolgári jogaikban megsértenek, s e sérelmek az igazságszolgáltatás és a nyilvánosság elé milyen ritkán kerülnek, s ha mégis, akkor néha milyen fájdalmasan torz marad a dokumentumokba zárt igazság. Úgy gondolták, kell egy hely, néhány ember, akik szervezetten és hivatásként foglalkoznak azokkal a Magyarországon élô etnikai kisebbségekhez tartozó sértettekkel, akik sérelmeikkel önmagukban nem tudnak megbirkózni és jogorvoslatot nyerni. Ezért a MÁSSÁG Alapítvány Kuratóriuma: Bíró András elnök, Dr. Éliás Sára, Dr. Furmann Imre, Dr. Pap Gábor és Dr. Miszlivetz Ferenc kuratóriumi tagok létrehozták a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodát (rövidítve: NEKI). A NEKI január 1-jétôl mûködik intenzíven, állandó munkatársakkal és immár országos önkéntes-hálózattal, ügyvédekkel, jogászokkal, fotósokkal, fordítókkal, interjúkat készítô külsô munkatársakkal. A cél rövid távon: konkrét jogi védelem, az ügyfél alapos meghallgatásával, a hatóságok megkeresésével, ügyvéd biztosításával, igazságszolgáltatási események megfigyelésével és szükség esetén beavatkozással stb. Hosszabb távon: szükségesnek találjuk a közvélemény alakítását, a figyelem felkeltését: nemcsak a konkrét sérelmekre melyekbôl e füzetben is bemutatunk néhányat, s melyek néha valóban hátborzongató történetek, hanem arra is, hogy a sok helyütt gyûrûzô ellenszenvnek vagy legalábbis távolságtartásnak milyen hangulatkeltések, társadalmi folyamatok lehetnek a gyökerei A Füzetben leírt esetek között is találhat a figyelmes olvasó olyat, amely a bûnbakképzés makettje lehetne. Az Iroda e célokból mindenrôl a lehetô legtöbb dokumentumot igyekszik beszerezni. Ezek és szigorúan ezek alapján készíti az e Füzethez hasonló kiadványokat, ügyelve arra, hogy objektív, tárgyilagos összefoglalást tárjon a nyilvánosság elé. Az eddig felsoroltakkal a NEKI persze arra is törekszik, hogy a jogrendszer és a joggyakorlat valóban demokráciát segítsen elô, olyan országot, ahol a kisebbséghez tartozó jogai éppúgy betartatnak, mint a többségé, és hogy mindenki egyaránt biztonságban érezhesse magát (nem felejtve azt sem, hogy ahol bárkinek bármilyen hovatartozása miatt sérülhetnek a jogai, ott egyszercsak másfajta kiválasztás is létrejöhet, s bárki féltheti testi és szellemi integritását). Gyakorlatilag az összes folyamatban lévô vagy 1995-ben érkezett ügy sértettjei a cigány etnikumhoz tartoznak. Módszerek, eszközök: Konkrét tevékenység: ügyfelek fogadása és látogatása, tényfeltárás iratok beszerzésével és helyszíni riportokkal (szükség esetén fotó- és film-anyaggal is), bizonyítékok begyûjtése, ügyek megoldása közvetlenül a hivatalokkal és hatóságokkal, vagy jogi eljárások (perek) kezdeményezése és végigvitele, közben folyamatos dokumentálás, a feldolgozott ügyek bemutatása sajtókonferenciákon és saját publikációkban.

6 Fehér füzet 5 Háttérmunka: önkénteshálózat (ügyvédek, jogászok, pszichológus, fotósok, filmesek, tényfeltáró szociológia-, jogász-, pedagógus-hallgatók) megszervezése és munkájuk folyamatos szervezése; dokumentáció: folyamatos sajtófigyelés, összes beérkezett jelzés és dokumentum rendszerezett gyûjtése. Kiegészítô tevékenységek (az alábbiakat a NEKI tapasztalatai alapján végzik a felkért munkatársak): iskoláknak, egyetemeknek, tanfolyamoknak felkérésükre óraadás, statisztikák és publikációk elkészítése és szétosztása, részvétel jogszabály-módosítási javaslatok elkészítésében (saját kezdeményezésre vagy felkérésre), felkérésre tanulmányok elkészítése, meghívásra részvétel a problémával foglalkozó kerekasztal-beszélgetéseken, együttmûködés az emberi jogi és a kisebbségi érdekvédelmi szervezetekkel. Az Irodát Dr. Furmann Imre igazgató vezeti, két ügyvivôvel, egy jogi referenssel és egy technikai aszszisztenssel dolgozik. A NEKI elérhetô a következô postacímen: 1537 Budapest 114., Pf. 453/269 A NEKI mûködését az évben támogatta az Autonómia Alapítvány az Európai Közösség PHARE Demokrácia Programja a Soros Alapítvány a U.S. A.I.D.

7 ESETEK 35 diszkriminációs ügy bemutatása Az esetleírásokat készítette: Viszló Éva a NEKI irodavezetôje

8 Fehér füzet 9 Molotov-koktél március 15-én V. Á., N. város ismer egy tanyát, ahol cigányok laknak és lehet akciózni, vagyis molotovozni. Az ötletrôl szavazást tartottak a rendôrség tájékoztatásából ( ) már csattogott-ropogott a ház az ügyfél levelébôl Az eset: 1 Az eset márciusban történt. Októberben értesítették elôször az országos sajtót a történtekrôl, amikor az akkor hét hónapja nyomozó rendôrkapitányság egy más ügy kapcsán tartott sajtótájékoztatóján bemutatta ezt az ügyet is. A rendôrkapitányságnak a sajtótájékoztatóra készített anyagából (kivonatunkat azokra az adatokra korlátozzuk, melyek az újságcikkben nem szerepelnek): Az N.-i Rendôrkapitányság március 20-án nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen a Btk par. (2) bek.-be ütközô rongálás vétségének alapos gyanúja miatt ( ) ( ) a bútorokon kívül megrongálódott a helyiség mennyezete, valamint az ablak is, összességében mintegy ,- Ft kár keletkezett, míg a veszélyeztetett érték kb ,- Ft volt. ( ) A Pest Megyei RFK Vizsgálati Osztálya júniusban hatáskörébe vonta, és a Btk par. (1) bek.-be ütközô közveszélyokozás bûntettének alapos gyanúja miatt folytatta tovább a nyomozást, mivel a keletkezett tûz közvetlenül fenyegette V. Á. és családja egészségét, testi épségét. A nyomozás jelenlegi szakaszában a következô tényállás rajzolódik ki. n.-i, ny.-i és sz.-i skinhead, illetve velük szimpatizáló személyek részt vettek a délelôtti ünnepségeken N.-en, majd a délutánt italozással töltötték, elôbb nyilvános vendég- 1 Megjegyzés az újságcikk kapcsán: A bûncselekmény az elkövetôk elbeszélései szerint is, legalábbis néhányuknál megvalósítani látszik a Btk paragrafusát, mely szerint 156. Aki valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport tagjának, a csoporthoz tartozása miatt, súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, bûntettet követ el, és két évtôl nyolc évig terjedô szabadságvesztéssel büntetendô. Azonban egy Legfelsôbb Bírósági Elvi Döntés és más bírósági határozatok értelmében mint pl.: BH I. Az aljas indokból elkövetett testi sértés bûntette ( ) megállapításának és nem a nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bûntett megállapításának van helye, ha az ún. bôrfejû (skinhead) csoporthoz tartozó személyek egyes cigány származású, színes bôrû vagy arab nemzetiségû sértetteket a nemzeti, népi, faji hovatartozásuk miatt tettlegesen bántalmaznak [Btk. 156., 170. (3) bek.] a 156. paragrafust vagy helyette más büntetôtörvényt, amely a hasonló cselekményeket diszkrimináción alapuló bûntettként ítéli meg, jelenleg a magyarországi igazságszolgáltatási gyakorlatban nem alkalmaznak.

9 10 Fehér füzet látóhelyen, majd késôbb mintegy fô T. Z. n.-i lakásán, ahol emellett skin zenekarok klipjeit nézték. Kb körül felmerült, hogy csinálni kéne valahol valamit, és egyikôjük felvetette, hogy ismer egy tanyát, ahol cigányok laknak és lehet akciózni, vagyis molotovozni. Az ötletrôl szavazást tartottak, majd beszerezték a benzint és még a lakásban elkészítették a Molotov-koktélokat. A helyszínre érve a fiatalkorú F. a tanyaépület ajtaján bekopogott, a kilépô tulajdonostól egy dûlô felôl érdeklôdött. Valójában meg akarták állapítani, hogy jó helyen járnak, tehát cigány személyek tartózkodnak a tanyán. Ezt követôen a sörösüvegeket az épület felé dobták, melyek közül három az ablakon keresztül egy szoba helyiségbe repült ahol a tulajdonos vendégei aludtak, és a berendezést meggyújtották. A helyszíni szemlén 6-7 benzint tartalmazó, ronggyal bedugaszolt sörösüveget rögzítettek a ház körül. A bûncselekmény elkövetésekor mintegy 8 személy volt jelen, közülük eddig négy személlyel szemben lehetett az alapos gyanút megállapítani ( ) T. Z. és B. N. - mindketten büntetett elôéletû személyek jelenleg is elôzetes letartóztatásban vannak, fk. F. G. elôzetes letartóztatását a Pest Megyei Fôügyészség megszüntette. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy T. Z. mint vezéregyéniség köré mintegy 20 fôs társaság jött létre, azonban közülük csak néhány személynél tapasztalható, hogy valamennyire is ismerik a skinhead nézeteket és azonosulnak is velük. A többség csak külsôségekben követi illetve a csoporthoz tartozás igénye fûzi ôket egybe, valamint a közös törzshely. Több személy pl. rockernek vallotta magát. Budapest, október 5. A nyomozás során egy személy ellen megszüntették az eljárást, mert valóban járt V. Á. tanyájának közelében a bûncselekmény idôpontjában, de ô félelmében nem merte megközelíteni a tanyát, amikor meglátta, hogy társai mit csinálnak, futásnak eredt. Mint egyebekbôl kiderül, az elôkészítésben azonban ô is részt vett. Ennek apropóján idézünk egy más ügyben született bírósági határozatból (BH ): pszichikai bûnsegély A bíróság ebben a körben helyesen fejtette ki, hogy büntetlenséget csak az a passzív jelen lévô személy élvez, aki nem tud társainak szándékáról és számára is váratlan, meglepetésszerû az elkövetés. Részletek az ügyfél leveleibôl: Tisztelt Furmann Imre Igazgató Úr! Nagyon megörültünk a levelének, hogy írt nekünk, mert az n.-i rendôrkapitányság, ügyészség nem foglalkozott az üggyel. ( ) Az üggyel kapcsolatban azóta semmilyen felvilágosítást, tájékoztatást nem kaptam. ( ) És ami anyagi kár ért bennünket, az kb Ft, de ebben a mi ruháink nincsenek benne. Most még annyi ruhánk sincs, hogy normálisan fel tudjunk öltözni. Arról se tájékoztattak bennünket, hogy ez nekünk mikor fog megtérülni. A lelki világról nem is tudok mit mondani, mert szavakban nem lehet kifejezni, hogy mit érzünk, mink meg a gyerekek. Nappal még a WC-re se mernek kimenni, úgy kell ôket kikísérni. Sajnos én se merek kimenni a férjem nélkül, ha már sötét van ( ). Fôleg ha este van az órán, és pont akkor nézek oda. ( ) Négy kiskorú gyerekem van, amelyek 4, 5, 11, 17 évesek, és mi ketten a férjemmel. A férjem éjjel felkel és izzad, mert idegbeteg lett, velem együtt. Nappal alszik, és éjszaka van fent. A gyerekek felsírnak éjszaka a legkisebb zajra, reszketnek, si-

10 Fehér füzet 11 valkodnak, üldözési képzetünk van. A mai napig is szoktak róla beszélni. Rettegésbe élünk állandó jelleggel. Amikor kezd sötétedni, elmaradni se merünk, se kimenni, csak a rettegés. ( ) Molotov-koktélos üveggel körbe volt rakva a ház, és bedobálva az ablakon. Ezeknél volt mindenfajta ölô eszköz, ezek közt volt bajonét, base ball-ütô, pisztoly, kard és vasak. ( ) már csattogott-ropogott a ház. Éppen akkor fejezték be a házon a felújítást. A gyerek, telefonált a rendôrségre, kijöttek helyszínelni, de nem csináltak semmit. Én ügyvédet nem tudok fogadni ( ) az összhavi pénzeink Ft. Ebbôl nem telik ügyvédre, mivel a gyerekeim téli idôben nyári cipôben járnak ( ) Máról holnapra élünk, sokszor azt se tudjuk, holnap mit eszünk. A házat is negyed áron kellett eladni, mert ha sötét volt, nem volt maradásunk. Egy hónapon keresztül hatcsaládos anya nyakán voltunk, mert a rendôrségre hiába jártunk meg az ügyészségre, segítséget nem kaptunk. Még a mai napig is tanúkkal bírom bizonyítani, hogy miket üzengetnek ránk. Elmondásuk szerint a saját zsírunkon sülünk meg. Ekkor bementünk az ügyészségre, elmondtuk, de semmit nem csináltak. Férjem míg az egészségi állapota engedte, kisiparosként dolgozott, mint teherfuvarozó. Nehéz fizikai munka volt, ami 50 % munkaképesség-csökkenést okozott. Azóta állandó munkaviszonyt létesíteni nem tudott. Azt, hogy ügyvédet tud biztosítani számunkra, ez nagyon jó. Lehet, hihetetlen, de sajnos annyi pénzem nincs, hogy fel tudjam hívni telefonon. A családi pótlékot megkapom, csak akkor tudom. ( ) Voltam bent itt az ügyésznél, s azt mondta, hogy lehet egy év is, mire tárgyalás lesz. Hát kérdezem én Önt, hogy addig, mire én ezektôl kártérítést kapok, addig ne öltözzünk fel, ne együnk és a rossz ágyakon feküdjünk? ( ) Ön próbáljon ott Budapesten intézni nekünk valami pénzt, mert sajnos ( ) Karácsonyra is, hogy mit eszünk, nem tudom. Az Önkormányzat tájékoztatása ( január 11.) szerint gyermeknevelési támogatásban és rendszeres nevelési segélyben részesül a család (az összeget az önkormányzat nem közli), 1995-ben két alkalommal átmeneti segélyt és ôsszel tüzelési segélyt is biztosítottak számukra. Az önkormányzat említi, hogy én jártunk a családnál környezettanulmány készítése céljából. Az épületen belül égés nyoma sehol sem volt látható, valószínûleg rendbehozták a lakást. Ez a megfogalmazás a felsorolt segélyek ellenére is azt sugallja, hogy a Hivatal nem reagált sürgôsséggel (három hónap), és nem sokszor nyílt alkalma alaposabban elbeszélgetni a családdal,

11 12 Fehér füzet tisztázni az okozott károk nagyságát és jellegét, és az azokból eredô költségeket és egyéb nyomokat (pl. hogy eladni kényszerültek a házat, mert nem tudtak tovább ott élni). Az önkormányzat szerint a család minden lehetséges segítséget megkapott a hivataltól novembere óta Dr. Farkas József ügyvéd látja el a sértetti képviseletet a NEKI megbízásából. Az eset után négy hónappal a helyi lap arról számol be, hogy nemcsak az akció, hanem maga a csoport is szervezett volt: SÉRTETT: egy cigány ember és családja BEJELENTÔ: a sajtó SÉRELEM OKOZÓJA: 20 fôs társaság, egy részük skinheadnek vallja magát SÉRELMEZETT ESEMÉNY IDÔPONTJA: március 15. HELYE: Pest megye NEKI KÖZREMÛKÖDÉSE: ügyvédet biztosított, kapcsolatot tart a rendôrséggel, az önkormányzattal és az ügyféllel. HIVATALOS SZERVEK KÖZREMÛKÖDÉSE: a rendôrség az elsô tájékoztatás óta kérésünkre rendelkezésünkre áll; az ügyészség az ügyfél levele szerint nem világosította fel a sértettet az ügy menetérôl és az ô lehetôségeirôl ÜGY ÁLLÁSA: rendôrségi vizsgálat folyik DOKUMENTUMOK: kelte típus kitôl? kinek? tárgya újságcikk Kezükben Molotov- koktél újságcikk Bôrfejûek Molotov-koktéllal; szúró-, ütô-, vágófegyverek arzenálja újságcikk Kék Nefelejcs c. címe: Csak azért, megyei havilap mert roma vagy ; ld. fent újságcikk Kurír Átpolitizált bûnügyek : összevont sajtótájékoztató a két ügyben tájékoztatás kérés ügyfél rendôrség a sajtótájékoztató anyaga tájékoztatás rendôrség NEKI ld. fent.

12 Fehér füzet határozat Pest Megyei RKP fk. M. Zs. -vel szemben: nyomozás a cselekményt nem megszüntetésérôl a gyanúsított követte el tájékoztatás ügyfél NEKI ld.fent ügyvéd megbízása NEKI ügyvéd mûködjön az ügyben jogi képviselôként panasz ügyfél Pest Megyei Fk. M. Zs. ellen kéri Fôügyészség a nyomozás folytatását tájékoztatás ügyfél NEKI ld. fent tájékoztatás kérés NEKI önkormányzat Amíg kártérítés nem érkezik, kaphat-e valamilyen segélyt az ügyfél? tájékoztatás kérés ügyfél Pest Megyei A vádemelés Fôügyészség és a vádlottak ügyvédeinek adatai tájékoztatás NEKI ügyfél A NEKI által tett lépések tájékoztatás ügyfél NEKI ld.fent tájékoztatás önkormányzat NEKI a segélyek; ld. fent

13 14 Fehér füzet G. I.-né, I. község A kritikus gyermekfelügyelô kálváriája bírálta az itt dolgozók munkafegyelmét, a tanulókhoz való viszonyát, kiemelve a cigány tanulók sértô megkülönböztetését. egy elbocsátó fegyelmi határozatból Az eset: G. I.-né 41 éves, cigány származású, állami gondozottként nevelkedett, dajkaképzôt és gyermekfelügyelôi tanfolyamot (2 éves) végzett. Férje gyógypedagógiai tanár, lánya pedagógus, fia szakközépiskolába jár. G. I.-né kiegyensúlyozott körülmények között élt családjával egy kisközségben, a munkahelye melletti szolgálati lakásban. 15 éve dolgozott egy általános iskola (korábbi nevein: kisegítô iskola, illetve speciális iskola és diákotthon) diákotthonában mint gyermekfelügyelô. Szakszervezeti tisztségviselô is volt. A gondozottak kb. 90 %-a cigány származású. Munkáját munkáltatója teljes mértékben pozitívan jellemezte. Részletek a jellemzésbôl: G. I.-né a munkaköri leírásának mely egyaránt tartalmazott gondozói és gyermekfelügyelôi feladatokat eleget tett. Jó pedagógiai érzékkel rendelkezik, tekintélye volt a gyermekek elôtt, ugyanakkor élvezte bizalmukat is. Követelménytámasztása határozott, következetes, ugyanakkor emberséges. Ösztönös empátiakészséggel rendelkezik. Fokozott figyelmet fordított arra, hogy a többségében hátrányos helyzetû tanulók igényességét fejlessze higiéniai területen, öltözködésük, környezetük esztétikájának terén egyaránt. Ismerte a tanulók személyes gondjait, sokszor fordultak ilyen jellegû esetben segítségért, tanácsért hozzá. ( ) élvezte a szülôk bizalmát is. A csoportjában lévô tanulók pénzét ( ) a szülôk rábízták, és hiánya, problémája az elszámolás terén soha nem volt. ( ) Összegezve: 14 év alatt ( ) tapasztalatait önképzéssel gyarapítva, pedagógiai érzékét alkalmazva, munkakörében jó minôségû munkát végzett januárjában vezetôváltás történt. G.-né ellen hamarosan több szabálysértési eljárás és fegyelmi eljárás is indult. G.-né új munkaköri leírást kapott, melynek végén egy megjegyzés szerepel: Munkaköri leírását pontosítottam, a gyermekfelügyelô beosztás megfogalmazása az elôzô munkaköri leírásnál tévedés volt. ( ) Ezért az elôzô munkaköri leírásban szereplô gyermekfelügyelô szót gondozónôre helyesbítettem. Részletek az új munkaköri leírásból: Segít a stoppolásnál, gombfelvarrásnál, akinél szükséges, ezeket a munkákat a gondozónô végzi. rendszeresen kimossa azoknak a gyerekeknek a ruháit, ágynemûjét, aki ( ) nem szobatiszta április 24-én az iskola fegyelmi tanácsa elbocsátotta állásából, a közalkalmazotti jogviszonyt vétkesen megsértô magatartása miatt. Részletek az indokolásból: bírálta az itt dolgozók munkafegyelmét, a tanulókhoz való viszonyát, kiemelve a cigány tanulók sértô megkülönböztetését. ( ) Olyan magatartást tanúsított, mellyel a munkáltató és az intézmény, valamint a fenntartó érdekeit súlyosan veszélyezteti, amennyiben kétségbe vonja az itt dolgozók szakmai tudását, munkafegyelmét, pedagógiai hozzáállását A NEKI ügyvédet biztosított G.-né számára Dr. Kováts Judit ügyvédnô személyében.

14 Fehér füzet 15 G. I.-né fellebbezett: álláspontom szerint nemhogy vétkes magatartás lenne egy közalkalmazott részérôl, hanem egyenesen kötelességem felhívni az illetékesek figyelmét az olyan hibákra, melynek eredményeképpen a nevelésre bízott gyerekek szenvednek hátrányt. Megjegyzem, egy iskola jó hírnevét egyetlen ember esetleg alaptalan vádaskodása nem befolyásolhatja, oda meg végképp nem vezethet, amire az igazgatónô hivatkozott, mely szerint az ilyen kritika az iskola megszüntetésének veszélyét idézi elô. Éppen az igazgatónô hangsúlyozta, hogy munkaköri beosztásom révén a tanárok szakmai munkáját nem kérdôjelezhetem meg. Ezt nem is tettem, azonban azt, hogy a tanórákat a tanárok megtartják-e, a gyerekek felügyelete a tanórákon biztosítva van-e, az ott dolgozók mindannyian észlelik Idôközben a volt gyermekfelügyelô erôsen valószínûsíthetôen a történtek következtében táppénzre, ideggondozásra szorult. Távollétében férje ellen, aki szintén az intézmény dolgozója, és akit szintén alacsonyabb státuszba helyeztek, több szabálysértési és fegyelmi eljárás indult. Ugyanakkor ha G. I.-né a volt gondozottaival találkozott, a gyermekek megemlítették neki, hogy az intézmény dolgozói rossz szemmel nézik, megszidják ôket, ha köszönnek és ha beszélgetnek vele. G. I.-né Munkaügyi Bírósághoz fordult, ahol másodfokon megnyerte a pert: az ítélet kimondta, hogy a munkáltató jogszerûtlenül szüntette meg munkaviszonyát. Ezután G. I.-né, tekintettel az ôt körülvevô hangulatra, illetve munkáltatója hozzá való viszonyára, rendkívüli lemondással szüntette meg munkaviszonyát, hivatkozva arra, hogy az Ön által eddig ellenem felhasznált jogi és emocionális eszközöket nemcsak jogilag, hanem szakmailag is egyértelmûen károsnak és inkorrektnek tartom, s nem tudom elfogadni, hogy ezzel nemcsak egy munkatársának, nemcsak a munkatárs férjének sorsát, hanem a munkahely és minden munkatárs hangulatát, és elsôsorban a gyerekek értékrendjét és kiegyensúlyozott fejlôdését befolyásolja, zavarja. Ezért az Ön által tanúsított magatartás lehetetlenné teszi számomra az Ön által vezetett intézményben közalkalmazotti jogviszonyom fenntartását. G. I.-né férje jelenleg táppénzen van, mert valószínûsíthetôen szintén a feleségével és a vele történtek következtében ideggondozásra szorul. A NEKI a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumhoz fordult a kivizsgálásra vonatkozó javaslatokkal és azzal a kéréssel, hogy olyan megoldás kidolgozásában és megvalósításában nyújtson magasabb szintû segítséget, amely az ügy koncepciózus jellegét megszünteti, vagy ennek gyanúját kizárja. (Háttéranyagként a feleségrôl szóló dokumentumokat is megküldte, de aktuális problémának a férj ügyét tekinti az Iroda.) A Minisztérium Kisebbségi Fôosztályának vezetôjéhez írt levélbôl: az ügy kezd olyan formát felvenni, mely csak jogilag már nem kezelhetô. ( ) 1. Rendkívül aggódunk amiatt, hogy G. I. esetében hasonlóan törvénysértô módon folyik majd le a fegyelmi eljárás, mint felesége esetében, s hogy ennek eredményeképp a G. házaspár teljesen ellehetetlenül I.-n, ami egy ezer lelket számláló kistelepülés. 2. Nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is megviselné G.-éket egy újabb procedúra, hiszen G. I-nek csak néhány éve van hátra nyugdíjazásáig, G.-né pedig rendkívüli lemondását fontolgatja. Munkát szerezni nehéz a községben, fôképp idôsebb emberek számára. A G. házaspár két gyermeket támogat életkezdésükben, ill. iskoláik befejezésében. Szolgálati lakásban laknak, melyet mostanában fognak megvételre felajánlani. ( ) 3. Nem látjuk biztosítottnak az ügy fair rendezését, amíg a vizsgálatot folytató összes személy érintett személyében vagy érdekeiben az ügyben. Véleményünk szerint az esetleges jogsértéseket a polgármester úr sem tudná száz százalékosan kivizsgálni (ô az iskola felügyeleti szervének vezetôje). Kérésünk és javaslatunk ezek alapján az lenne, hogy a Minisztérium illetékese indítson vizsgálatot az ügyben, melynek eredményeképp az érintettek legszélesebb köre véleményének megismerése után hatósági intézkedésekre kerülhet sor. 4. Úgy érezzük, nem elhanyagolható tény, hogy az iskola tanulóinak oly nagy része roma kisgyerek, s ebbôl súlyos problémák erednek, melyek eddig nem kerültek felszínre. A bizottság e kérdés megvizsgálásának is bô teret szentelhetne. ( ) szeretnénk, ha egy esetlegesen felállítandó vizsgáló bizottságba delegálnál a kérdésben jártas szakértôt, ill. Te magad vállalnád fel e nehéz feladat ellátását

15 16 Fehér füzet SÉRTETT: egy cigány származású, cigány gyermekekkel (is) foglalkozó gyermekfelügyelô BEJELENTÔ: a sértett SÉRELEM OKOZÓJA: a munkáltató gyermekneveléssel (90%-ban cigány gyermekek nevelésével) foglalkozó intézmény SÉRELMEZETT ESEMÉNY IDÔPONTJA: áprilisától HELYE: Somogy megye NEKI KÖZREMÛKÖDÉSE: ügyvéd biztosítása, konzultációk a sértettel és ügyvédjével, az elôkészítô jogi eljárásokban (fegyelmi tárgyalás) tanácsadás, segítségnyújtás az iratok elkészítésében. HIVATALOS SZERVEK KÖZREMÛKÖDÉSE: a munkáltató: a sérelem okozója a helyi önkormányzat: a munkáltató mellett és így az ügyféllel szemben áll, nem akadályozza meg ill. elôsegíti a jogszerûtlenségeket Munkaügyi Bíróság: jogszerû eljárás ÜGY ÁLLÁSA: G. I.-né beadta közalkalmazotti lemondását; férje ellen az övéhez hasonló eljárások folynak, jelenleg fegyelmi tárgyalások, illetve bûncselekmény miatt feljelentést tervezett a munkáltató. DOKUMENTUMOK: kelte típus kitôl? kinek? tárgya Átsorolás iskola (elôzô) ügyfél magasabb munkabér igazgatója (9.450 Ft-ról Ft-ra) 1995.?? Fellebbezés ügyfél Bíróság A fegyelmi eljárások kiegészítése háttere 1995.?? újságcikk?? az ügyfél, az igazgató, a volt igazgató és egy gyermekfelügyelô nyilatkozatai Igazolás iskola ügyfél 100 Ft-ot befizetett pénzügyi felelôse telefonhasználat céljára Munkaköri leírás iskola igazgatója ügyfél ld. fent Kiegészítés iskola igazgatója ügyfél ld. fent Munkaköri Leíráshoz kérelem a tanulók szülei önkormányzat G. I.-né munkájával 20 aláírással elégedettek, kérik, maradjon munkahelyén észrevételek ügyfél iskola korábbi fegyelmi igazgatója vizsgálat határozat iskola fegyelmi ügyfél megrovás munkaköri tanácsa kötelezettség gondatlan megszegése miatt határozat iskola fegyelmi ügyfél elbocsátás (ld. fent) tanácsa kereseti kérelem ügyfél Munkaügyi az elbocsátó fegyelmi Bíróság határozat ellen idézô végzés Bíróság ügyfél bírósági tárgyalásra Munkáltatói az iskola jelenlegi az iskola volt ld. fent jellemzés igazgatójának igazgatójától bírósági ítélet Munkaügyi Bíróság ügyfél ld. fent Kezelési lap Idegbeteggondozó ügyfél ld. fent szabálysértési önkormányzat ügyfél férje veszélyeztetés határozat kutyával szabálysértés értesítés iskola igazgatója ügyfél férje fegyelmi eljárást indít ellene tanuló bántalmazása miatt

16 Fehér füzet tájékoztatás kérés NEKI iskola a fegyelmi bizottság igazgatója összetétele, esetleges elfogultságuk tájékoztatás kérés NEKI iskola fegyelmi a fegyelmi bizottság tanácsának összetétele, esetleges vizsgálóbiztosa elfogultságuk az események ügyfél NEKI leírása tájékoztatás kérés NEKI fegyelmi tanács a meghallgatás vizsgálóbiztosa eredménye tájékoztatás kérés NEKI Iskola igazgatója a fegyelmi bizottság összetétele rendkívüli lemondás ügyfél iskola igazgatója ld. fent vizsgálat kérése NEKI Mûvelôdési ld. fent és Közoktatási Minisztérium tájékoztatás Iskola fegyelmi NEKI csak az ügyfél írásos tanácsának maghatalmazására vizsgálóbiztosa ad felvilágosítást elfogultsági ügyfél iskola fegyelmi bizottság indítvány igazgatója összetétele (késôbb beadandó)

17 18 Fehér füzet B. A.-né, K. község Felgyújtották a tarlót a kukoricaböngészôkkel együtt 40 hektár leégett tíz perc alatt, úgy, hogy egyszerûen nem lehetett menekülni belôle. a sértett férjének levelébôl Az eset: B. A.-né kukoricát böngészett (a betakarítás után megmaradt kukoricákat gyûjtögette) a k.-i mezôgazdasági szövetkezet kukoricaföldjén, amikor váratlanul, minden felszólítás nélkül valaki felgyújtotta a tarlót, a téeszben pedig nem akarják tudni, hogy ki volt (az ügyfél levelébôl) Az ügyfél megemlíti, hogy amikor felgyújtanak egy tarlót, elôtte körül kell szántani ezt most nem tették meg. A. úr úgy volt vele, hogy ott van egy cigány, ijesszük meg egy kicsit. Meg is tette, éppen akkor, amikor legjobban fújt a szél, úgy, hogy kb. 40 hektár leégett tíz perc alatt, úgy, hogy egyszerûen nem lehetett menekülni belôle. Se egy felszólítás, se egy lövés nem volt, hogy hagyja el a földet, mert fel fogják gyújtani. A mezôôrök azt mondják, hogy ôk ezt mind megtették. Nem igaz, mert a baleset után jöttek ki, amikor már megvolt a baj. Ezért vádolom a bûnöst szándékos gyújtogatással, s fájdalom díjat és a kórházi költséget is követelem tôle. A mezôôrök azt mondják, hogy a b.-i cigányok voltak a gyújtogatók, ami nem igaz. ( ) akkor a baleset után nem szántották volna fel a tarlót, hanem feljelentették volna a gyújtogatót. A feleségemnek ( ) az arcán másodfokú égési sérülései lettek, a keze és a lába is megégett. ( ) A kórházi kezelés nyolc napon túl volt. A környéken az emberek szokták böngészni a kukoricát: magyarok és cigányok is. A tûzeset alkalmával a földön csak cigányok voltak. Sajnos a feleségem ha nem teszik át másik mentôbe meghalt volna. A sértett helyszínre hívta a rendôrséget. Súlyos testi sértés bûntett alapos gyanúja miatt folyik a vizsgálat. Az asszony még nem gyógyult meg. Az ügyfél számára ügyvédet biztosított a NEKI Dr. Háló Zsuzsanna személyében. SÉRTETT: egy cigány asszony. BEJELENTÔ: a sértett férje SÉRELEM OKOZÓJA: (az ügyfél szerint) helyi mezôgazdasági szövetkezet egyik középvezetôje. SÉRELMEZETT ESEMÉNY IDÔPONTJA: október 20.: HELYE: Békés megye NEKI KÖZREMÛKÖDÉSE: ügyvéd biztosítása, tájékoztatás kérés a rendôrségtôl. HIVATALOS SZERVEK KÖZREMÛKÖDÉSE: A rendôrség feljelentésre a helyszínre érkezett és eljárást indított. ÜGY ÁLLÁSA: A rendôrségi nyomozás szakaszában: ismeretlen tettes ellen, súlyos testi sértés bûntettének alapos gyanúja miatt.

18 Fehér füzet 19 DOKUMENTUMOK: kelte típus kitôl? kinek? tárgya panasz leírása ügyfél NEKI panasz leírása megbízás NEKI ügyvéd megbízás ügyvédi munkára tájékoztatás NEKI rendôrség kérelem, hogy az eljárást, amennyiben még nincs folyamatban, indítsák el tájékoztatás kérése NEKI ügyfél pontosító kérdések tájékoztatás rendôrség NEKI eljárás indult súlyos testi sértés miatt tájékoztatás ügyfél NEKI pontosítások (ld. esetleírás) tájékoztatás NEKI ügyfél rendôrség adatai a nyomozásról ügyvéd adatai

19 20 Fehér füzet G. Gy., P. város Cigány embert elvbôl nem szolgálnak ki A felszolgálónô közölte velem, hogy az üzletvezetô ( ) utasítása szerint cigányokat nem szolgálnak ki, sem kávéval, sem más egyébbel. A tulajdonos üzletvezetö is ott volt és szószerint ugyanezt mondta, hogy cigány itt nem ehet, nem ihat, nem szórakozhat. az ügyfél levelébôl A háttér: G.Gy. cigány származású, szakmája szakács (érettségizett, szakképesített), jelenleg is szakmájában dolgozik; felesége ápolónô, legközelebbi rokonainak nagyrésze a vendéglátóiparban dolgozik. Apósa cigány politikával és nyelvészettel is foglalkozik. A család jó körülmények között él, sokat ad magára az öltözködés, az önképzés és a gyerekek taníttatása, a lakás berendezése, az étkezés és házukban a vendéglátás stb. terén is. Identitásukra, felfogásukra jellemzô, hogy G.Gy. sógora, amikor gyermeke született, tipikusan cigány vezetéknevét magyarosabbra, kevésbé árulkodóra változtatta. Ugyanakkor ha szükségét érzik, mindannyian részt vesznek valamilyen szinten a cigány szervezetek munkájában; ha vendéget várnak, szívesen készítenek cigány ételeket. A kisgyermekeket nem szeretnék cigányul tanítani, Magyarországon élünk, fontosabb, hogy magyarul beszéljen, úgy gondolják, majd idôsebb korában eldönti, szeretne-e a cigány nyelvvel foglalkozni. Munkakeresés során több családtagot ért már olyan meglepetés, hogy a telefonon megbeszéltek szerint felvették ôket, amikor azonban személyesen megjelentek, hamarosan közölték velük, hogy mégsem alkalmasak a munkára; egy munkaadó arra hivatkozott, hogy (G.Gy. apósának) túl magas a képzettsége. Az eset: Szeptemberben G.Gy. a következô levéllel fordult a NEKI-hez: ( ) Feleségemet vittem fodrászhoz és még vártam rá egy kávéra betértem a ( ) B. Sörözôbe. A pultnál rendeltem egy kávét és fel szerettem volna váltani egy százast, hogy a játékgépnél töltsem el az idöt. A felszolgálónô közölte velem, hogy az üzletvezetô ( ) utasítása szerint cigányokat nem szolgálnak ki, sem kávéval, sem más egyébbel. A tulajdonos üzletvezetö is ott volt és szószerint ugyanezt mondta, hogy cigány itt nem ehet, nem ihat, nem szórakozhat. Amikor a panaszkönyvet kértem, annak átadását megtagadta és azt mondta, hogy a cégtáblán ott a neve ha akarok valamit. Megjegyzem, hogy autóval voltam, teljesen józanul, és még a fenti eset után sem csináltam botrányt, de ezt nem fogom annyiba hagyni, hiszen a többi vendég elött megszégyenítettek és alázott meg egy vendéglôs, akinek a feladata a vendég kiszolgálása és nem a faji megkülönböztetés hangoztatása az üzletben. P., 1995.szeptember 21. név, cím A helyi rádióban elmondták: A SÉRTETT ÉS FELESÉGE: én cigány vagyok a cigányokat miért tudják ennyire megalázni egy kocsmában? Nem tudom, hogy B.- nek van-e olyan mûködési engedélye, ahol rá van írva, hogy színeseket, vagy cigányokat nem szolgálunk ki én nem tudom hogy ez hogy lehetséges a huszadik században Magyarországon ilyen történjen, hát ezt nem tudom elképzelni kérem. Én mondtam, hogy nem hagyom ennyiben, van Kereskedelmi Kamara, van a fogyasztóvédelem, újság, nagyon messzire elmegyek, amibe kerül, annyiba kerül mivel én ide születtem Magyarországra, hogy én ha bemegyek akármelyik vendéglátó egységbe, akár az orvoshoz, ne legyek kidobva se én, se a gyerekem, se a rokonom aki itt él Magyarországon, és ide született AZ ÜZLETVEZETÔ: Nemcsak a cigányok, hanem ember van kitiltva. A részegeket sem szolgáljuk ki, skinheadeket sem, tehát egy ilyen béke szigete kicsit. Ez az üzletpolitikám. Értem de az ön véleménye szerint nem alkotmányos joga mindenkinek, hogy vendéglátó helyeken kiszolgálják ôt? De igen.

20 Fehér füzet 21 Én nem tudtam mire vélni, hogy a bôre színe vagy származása szerint megkülönböztetést tesznek vele. Én a középréteget céloztam meg. És az ön véleménye és belátása szerint ez teljesen törvényes eljárás? Nem. És mi történik akkor, hogyha a vendég feljelenti? Állok elébe. Nem tudok mást csinálni, nézze, nekem ez az üzletpolitikám. Próbálom a vendégeket szelektálni. Most, hogy a munkatársaim helyesen döntöttek-e, mert különben vannak bent olyan vendégek is, akik nem fehér bôrüek, hogy egyszerûen fogalmazzak, ôket is kiszolgálják. Szelektálunk vastagon. Hogyha a munkatársam hibázik, négyszemközt elmondom neki a magamét, de a vendégek elôtt soha nem. Tegnap beszéltem különben a Gy. elnevezésû úrral, annyit tudtam neki mondani, hogy sajnálom. És a jövôben is változatlan az üzletpolitikája? Én nem azt mondtam, hogy nincsenek nálam nevezhetjük cigánynak, vagy románnak, vagy németnek, vagy bárminek, mert vannak, csak szelektálva vannak a vendégek. A NEKI-nek adott interjúból: ÜZLETVEZETÔ: Ugyanazt tudom elmondani, amit a rádióban. Szerencsétlen véletlen, hogy éppen G.Gy. esett ebbe a körbe. De hát a munkatársaim csak azt csinálták, amire én megkértem ôket. G.Gy. úgy érezte, hogy nem nevezhetô szerencsétlen véletlennek, hogy ôt, aki társadalmilag a középréteghez tartozik, de barna a bôre színe, egyszercsak az utóbbi miatt nem szolgálják ki. Nem fogadja el azt sem, hogy béke szigetének nevezi a tulajdonos a sörözôt annak apropóján, hogy ôt nem engedte fogyasztani. Jogi minôsítési lehetôségek: A kocsma tulajdonosának cselekménye az Alkotmány 70/A (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket sérti, melyek szerint: (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, (..) nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti megkülönböztetés nélkül. (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. ( ) A PTK szerint: 75. (1) A személyhez fûzôdô jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. 76. A személyhez fûzôdô jogok sérelmét jelenti különösen a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük vagy felekezetük szerint, ( ) valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése. 84. (1) Akit személyhez fûzôdô jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a következô polgári jogi igényeket támaszthatja: a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértô eltiltását a további jogsértéstôl; c) követelheti, hogy a jogsértô nyilatkozattal vagy más megfelelô módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértô részérôl vagy költségén az elégtételnek megfelelô nyilvánosságot biztosítsanak; d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelôzô állapot helyreállítását a jogsértô részérôl vagy költségén, továbbá a jogsértéssel elôállott dolog megsemmisítését, illetôleg jogsértô mivoltától megfosztását; e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelôsség szabályai szerint; A belkereskedelmet szabályozó rendeletek hangsúlyozottan a fogyasztók minôséghez való jogait biztosítják, az évi I. tv. 23 -a szerint a vásárlót megilletô jogról neki tájékoztatást kell adni. E szellemben szabályoz a 6/1990. KEM rendelet is, melynek 4-a a jegyzô számára lehetôvé teszi, hogy megtiltsa a tevékenységet, ha az üzlet vagy az abban kereskedelmi tevékenységet folytatók nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek. A 16 rendelkezik a vásárlók könyvével kapcsolatos eljárásról (kötelezô a kitétele, bejegyzésre átadása, a panasszal kapcsolatos fellebbviteli hatóságok megnevezése) illetve a jegyzô be-

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek

A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek A munkahelyi zaklatás megelőzése és a jogérvényesítés formái EBH-füzetek Készítette az Egyenlő Bánásmód Hatóság Hatósági és Jogi Főosztálya Budapest, 2015. július A tájékoztató füzetben található képek

Részletesebben

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK JELENTÉSE A CSALÁDON BELÜL VESZÉLYEZTETETT GYERMEK- ÉS FIATALKORÚAK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAMI FELADATOKRÓL HEVES MEGYEI HELYZETJELENTÉS 1997-99 ÉVEKRŐL AZ

Részletesebben

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ.

Bizalmi kérdés. Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában. Ritter Ildikó KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben tett állampolgári panaszok tárgyában KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Készítette: Ritter Ildikó Bizalmi kérdés Kutatás a rendőri intézkedések ellen 2005-ben

Részletesebben

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN *

AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * Halmai Gábor AZ ALAPJOGOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 2004-BEN * BEVEZETÔ MEGJEGYZÉSEK Az Európai Parlament (EP) 2001. július 5-i ajánlására az Európai Unió Bizottsága 2002 szeptemberében létrehozott egy független

Részletesebben

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE

DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 1 2 3 DISZKRIMINATÍV ESETEK DOKUMENTUMELEMZÉSE 4 TARTALOM 1. SZR, KU, ENY, RA és ZR települések diszkriminatív eseteinek elemzése 7 1.1. Bevezetés 7 2. Diszkriminatív esetek SZR-ről 8 2.1. Háziorvos eljárásával

Részletesebben

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon

H U M A N R I G H T S W A T C H. Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon H U M A N R I G H T S W A T C H Addig, Amíg vér nem folyik védtelenség a családon belüli erőszak ellen magyarországon Addig, amíg vér nem folyik Védtelenség a családon belüli erőszak ellen Magyarországon

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7903/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7903/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7903/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A sajtóból 1 értesültem arról, hogy szüleik hosszú évekig súlyosan bántalmazták

Részletesebben

Gyermekjogok, a rendőri intézkedések tükrében

Gyermekjogok, a rendőri intézkedések tükrében Bögi Sándor Juhász Imre Lukonics Eszter Gyermekjogok, a rendőri intézkedések tükrében A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Tájékoztató az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenységérôl, valamint az egyenlô bánásmódról

Részletesebben

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei

VISSZAKÉZBŐL. Bevezetés. avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel. Bevezetés. I. A viktimológia főbb területei VISSZAKÉZBŐL avagy a bűncselekmények áldozatainak igényérvényesítése polgári jogi eszközökkel TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés I. A viktimológia főbb területei II. Áldozat és sértett III. Áldozatvédelem Magyarországon

Részletesebben

Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban. A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) tapasztalatai

Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban. A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) tapasztalatai Jogalkalmazási problémák a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokban A Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport (GYEM) tapasztalatai Szerzők: Dombos Tamás dr. Jovánovics Eszter Dr. Kirs

Részletesebben

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL AZ OKTATÁSI JOGOK BIZTOSÁNAK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KIADJA Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest Szalay utca 10-14. Telefon: (06-1) 795 4097 Fax: (06-1) 795 0274 e-mail: panasz@oktbiztos.hu

Részletesebben

Cigánynak lenni Magyarországon

Cigánynak lenni Magyarországon Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Cigánynak lenni Magyarországon Jelentés 2007 A gyûlölet célkeresztjében Szer kesz tet te: Tör zsök Eri ka, Paskó Ildi és Zolnay János Budapest, 2008

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5 1. ED... 5 2. RA... 11 3. SZR... 16 4. KU (ZR, GYK)... 19 5. ZG... 21 6. ZR... 24 Összegzés... 27

Tartalomjegyzék. Bevezetés... 5 1. ED... 5 2. RA... 11 3. SZR... 16 4. KU (ZR, GYK)... 19 5. ZG... 21 6. ZR... 24 Összegzés... 27 1 2 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 1. ED... 5 2. RA... 11 3. SZR... 16 4. KU (ZR, GYK)... 19 5. ZG... 21 6. ZR... 24 Összegzés... 27 4 Bevezetés A következő fejezet a hat település önkormányzatainál

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ.......... 2-3 Üzenet a KAPOCS-nak..... 4 A kapitány évértékelõje.....

Részletesebben

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég.

Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek. A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Általános gyermekjogi ismeretek szülőknek és szakembereknek A jog nem éttermi menü, amiből a gyerekeknek kis adag is elég. Herczegh Anita 2014 Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 5 2. A gyermeki jogok

Részletesebben

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE

Másfél év mérlegen A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen Fodor-Lukács Krisztina l Kádár András Kristóf Kovács Judit l Körtvélyesi Zsolt l Nagy Gusztáv A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET GYAKORLATÁNAK ELEMZÉSE Másfél év mérlegen A Független

Részletesebben

Utolsók az. egyenlők. közö. Sérülékeny csoportok törvény elő egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban

Utolsók az. egyenlők. közö. Sérülékeny csoportok törvény elő egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban Utolsók az egyenlők közö Sérülékeny csoportok törvény elő egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban Utolsók az egyenlők közö Sérülékeny csoportok törvény elő egyenlősége a büntető igazságszolgáltatásban

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Jelentés. a 2009. február 23-án, Tatárszentgyörgyön történt kettős gyilkosság körülményeiről és az eljáró hatóságok munkájáról

Jelentés. a 2009. február 23-án, Tatárszentgyörgyön történt kettős gyilkosság körülményeiről és az eljáró hatóságok munkájáról Jelentés a 2009. február 23-án, Tatárszentgyörgyön történt kettős gyilkosság körülményeiről és az eljáró hatóságok munkájáról Budapest, 2009. május 7. Európai Roma Jogok Központja (ERRC) Nemzeti és Etnikai

Részletesebben

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai

A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai Kállai Barbara A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészetelméleti Kutatóműhely országos tudományos pályázati felhívására beadott pályázat Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Dr. Balla Lajos Idzigné Dr. Novák Csilla Dr. Kahler Ilona Dr. Németh Norbert Dr. Szurdi Béla Dr. Vadász Mihály A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL szóló 1999. évi LXIX. törvény gyakorlati kézikönyve jogalkalmazóknak

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 4. SZÁM 2003. DROG-JOGI ESETEK TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. ÁPRILIS

TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 4. SZÁM 2003. DROG-JOGI ESETEK TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. ÁPRILIS TASZ DROGPOLITIKAI FÜZETEK 4. SZÁM 2003. DROG-JOGI ESETEK TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT 2003. ÁPRILIS Írta: Pelle Andrea ügyvéd, a TASZ jogsegélyszolgálatának vezetôje Szerkesztette: Dénes Balázs Korrektor:

Részletesebben

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató

ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató ISSN 2060-7245 Készült: Kurrens Print Kft. Budapest 2012. Felelôs vezetô: Réti Péter ügyvezetô igazgató Beszámoló az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2012. évi tevékenységérôl, valamint Az egyenl ô bánásmódról

Részletesebben

Bencze Mátyás gyûlölet-bûncselekmények És ÍtÉlkezÉsi populizmus

Bencze Mátyás gyûlölet-bûncselekmények És ÍtÉlkezÉsi populizmus Bencze Mátyás gyûlölet-bûncselekmények És ÍtÉlkezÉsi populizmus Ezzel az írással a saját kutatásaim (a bírói ítélkezést befolyásoló tényezők szociológiai vizsgálata) eredményeit kívánom összekapcsolni

Részletesebben

Tóth Judit a menedéket kéró k ó r i z e t be v É t e l e elmélet És gyakorlat

Tóth Judit a menedéket kéró k ó r i z e t be v É t e l e elmélet És gyakorlat Tóth Judit a menedéket kéró k ó r i z e t be v É t e l e elmélet És gyakorlat Miért fontos a Magyarországon eleve csekély számú nemzetközi védelmet kérők jogi helyzete? Miért ne lehetne iratok nélküli

Részletesebben

Gyermekjóléti Hírlevél

Gyermekjóléti Hírlevél Gyermekjóléti Szakmai Hírlevél 2011. III. szám Gyermekjóléti Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. október VIII. évfolyam 3. szám TARTALOM MEGVÁLTOZOTT

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben