Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fehér Füzet. A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján. Felelôs kiadó: Dr."

Átírás

1 Fehér Füzet 1995 A MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájához érkezett ügyek alapján Felelôs kiadó: Dr. Furmann Imre OTHERNESS Foundation Legal Defense Bureau for National and Ethnic Minorities H-1537 Budapest 114, P.O.B.: 453/269 MÁSSÁG Alapítvány Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda NEKI 1537 Budapest 114, Pf.: 453/269

2 TARTALOM Elôszó... 3 A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda... 4 Esetek 35 diszkriminációs ügy bemutatása Molotov-koktél március 15-én V. Á., N. város... 9 A kritikus gyermekfelügyelô kálváriája G. I.-né, I. község Felgyújtották a tarlót a kukoricaböngészôkkel együtt B. A.-né, K. község Cigány embert elvbôl nem szolgálnak ki G.Gy., P. város Rendôri kihallgatás után a sértett heréjén sürgôs mûtétet kellett végrehajtani P.J., K. község Köznapi fasizmus B. Gy., M. város Kommandós akció ártatlan hozzátartozókkal szemben információszerzés céljából O. I., P. város A csoportos támadás büntetése: tárgyalás nélkül pénzbírság R.J., L. község A lélekszám kevesebb a jegyzô szerint, mint az országos hivatal szerint Cigány Kisebbségi Önkormányzat,V. község, I Az önkormányzat megszünteti a kisebbségi önkormányzat tagjainak szociális támogatását Kisebbségi Önkormányzat,V. község II Lakásprobléma újratermelése visszaélésekkel, az önkormányzat tudtával M. község Kihallgatás rendôrkutyával R.L., N. község Rendôrök és behajtók? Sz.T., Budapest A rendôrség utóbb visszavont alapos gyanúja az emberölési ügyben N.J., Gy. város A bérlô költségén felújított tanyát a téesz eladja a bérlô feje fölül G. Gy., Á. község A saját (kiskorú) gondozottaival szexuális kapcsolatot létesítô nevelôtanár történetét feltáró újságírónô perei Cs.-né, K. város Rendôrségi razzia faluszerte eltúlzottnak vélt módszerekkel P. község Az orvos nem látja kezelendônek a macskaharapást P. M., Gy. község Névtelen, rasszista fenyegetô levél és az önkormányzat kilakoltatási figyelmeztetése F. B., Budapest Skinhead-támadás tizenegy család ellen Eger Skinheadek vagy strandfrizurát viselnek? Sz. város... 69

3 A futballcsapat nem használhatta a község pályáját és öltözôit T.-i Roma Kulturális, Hagyományôrzô és Sport Egyesület A megyei lap megalázó cikket közöl a meg sem kérdezett személyrôl P. Z.-né, E. község Csoportos incidens B. község Az önkormányzat fellépése a volt kisebbségi jelöltekkel szemben V.A. és Z.B., K. község A települési önkormányzatot a Közigazgatási Hivatal felszólította a NET betartására M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendôri intézkedés a beteg asszonnyal szemben is O. J., M. város Hivatalos személy elleni erôszak elôzménye és következménye J.I., Sz. város A fogadáson nem vehettek részt a meghívott kisebbségi képviselôk Ó.-i kisebbségi önkormányzat Az anyagias orvos megválogatja, kit lát el Sz. Z.-né, S. község A volt telektulajdonos megakadályozza az építkezést G. L., M. város Tömegverekedés értelmezése Kalocsa város Mérgezés vagy fertôzés? Hogyan él harminc ember egy szobában? Szereposztás az önkormányzat és a cigányok között B. község Kommandósok a temetésen B. J.,V. város A gazdag vállalkozó bántalmaz egy gyereket B. K.,T. község Statisztikák az 1995-ben érkezett ügyekrôl Statisztikák a sajtóról Tervezte MIKES VIVIEN Nyomta a TIPO-TOP NYOMDA Készült 1000 példányban Idôszaki kiadvány

4 Fehér füzet 3 ELÔSZÓ Második alkalommal jelenik meg Alapítványunk Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodájának évi jelentése. Bôvült az esetek száma, típusa. A sértett romák mindinkább és nyíltan vállalják emberi jogaik gyakorlását. Csökkenôben van évszázados félelmük a hatóságtól. Mintha mind többen kezdenének hinni abban, hogy jogállamban élnek, és sérelmeik meghallgatásra, orvoslásra találhatnak. Az Iroda ismertségének terjedésével már olyanok is jelentkeznek, akik nem személyes érintettjei a sajnálatosan növekvô számú diszkriminatív cselekedeteknek, de mivel tanúi voltak ilyeneknek, és lelkiismeretük nem engedi, hogy passzívak maradjanak, felkeresik az Irodát, és sokszor vállalják a feljelentô, illetve a tanú szerepét. Örömteli fejlemény. A hatósági brutalitás nem nagyon látszik csökkenni. Számos esetben a kivizsgálás hatékonyságának növelése érdekében, kellô bizonyítékok hiányában törvényekben meg nem engedett eszközöket: fizikai fenyítést, pszichikai terrort alkalmaznak rendünk ôrei, elôszeretettel romák ellen. Ez nem magyar sajátosság, látjuk ezt világszerte az ottani kisebbségek esetében is. Ami azonban a hazai gyakorlat határozott anti-demokratizmusára utal, az az a mód, ahogyan az ilyen törvénytelenségeket a rosszul értelmezett mundérbecsület fedezi ahelyett, hogy megtorolná. S ez nemcsak a rendôrség, de sajna, néha az ügyészség, illetve a bíróság magatartásában is kifejezôdik, amikor az ilyen típusú törvénysértéseket bagatellizálják. Ez már kevésbé örömteli. E kötetben felsorolt esetek arról tanúskodnak, hogy Irodánk kezdi megtalálni a jogvédelem mind hatásosabb módszereit, s utat tör ezen az eddig hazánkban ismeretlen területen. Szerencsére mind több hasonló intézmény születik, amelyekkel a NEKI együttmûködik a közös cél érdekében, és csak abban folyhat versengés, hogyan lehet elérni, hogy egyetlen jelentôs romaellenes jogsértés se maradjon orvoslás nélkül. Budapest, január 22. Bíró András a MÁSSÁG Alapítvány Kuratóriumának elnöke

5 4 Fehér füzet A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGVÉDÔ IRODA Civil szervezetek vezetôi, szociológusok, jogászok, figyeltek fel arra, hogy Magyarországon, a jogállam és a demokrácia fogalmát oly gyakran hangoztató országban milyen sokszor fordul elô, hogy a kisebbségekhez tartozó személyeket e hovatartozásuk miatt megaláznak vagy állampolgári jogaikban megsértenek, s e sérelmek az igazságszolgáltatás és a nyilvánosság elé milyen ritkán kerülnek, s ha mégis, akkor néha milyen fájdalmasan torz marad a dokumentumokba zárt igazság. Úgy gondolták, kell egy hely, néhány ember, akik szervezetten és hivatásként foglalkoznak azokkal a Magyarországon élô etnikai kisebbségekhez tartozó sértettekkel, akik sérelmeikkel önmagukban nem tudnak megbirkózni és jogorvoslatot nyerni. Ezért a MÁSSÁG Alapítvány Kuratóriuma: Bíró András elnök, Dr. Éliás Sára, Dr. Furmann Imre, Dr. Pap Gábor és Dr. Miszlivetz Ferenc kuratóriumi tagok létrehozták a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Irodát (rövidítve: NEKI). A NEKI január 1-jétôl mûködik intenzíven, állandó munkatársakkal és immár országos önkéntes-hálózattal, ügyvédekkel, jogászokkal, fotósokkal, fordítókkal, interjúkat készítô külsô munkatársakkal. A cél rövid távon: konkrét jogi védelem, az ügyfél alapos meghallgatásával, a hatóságok megkeresésével, ügyvéd biztosításával, igazságszolgáltatási események megfigyelésével és szükség esetén beavatkozással stb. Hosszabb távon: szükségesnek találjuk a közvélemény alakítását, a figyelem felkeltését: nemcsak a konkrét sérelmekre melyekbôl e füzetben is bemutatunk néhányat, s melyek néha valóban hátborzongató történetek, hanem arra is, hogy a sok helyütt gyûrûzô ellenszenvnek vagy legalábbis távolságtartásnak milyen hangulatkeltések, társadalmi folyamatok lehetnek a gyökerei A Füzetben leírt esetek között is találhat a figyelmes olvasó olyat, amely a bûnbakképzés makettje lehetne. Az Iroda e célokból mindenrôl a lehetô legtöbb dokumentumot igyekszik beszerezni. Ezek és szigorúan ezek alapján készíti az e Füzethez hasonló kiadványokat, ügyelve arra, hogy objektív, tárgyilagos összefoglalást tárjon a nyilvánosság elé. Az eddig felsoroltakkal a NEKI persze arra is törekszik, hogy a jogrendszer és a joggyakorlat valóban demokráciát segítsen elô, olyan országot, ahol a kisebbséghez tartozó jogai éppúgy betartatnak, mint a többségé, és hogy mindenki egyaránt biztonságban érezhesse magát (nem felejtve azt sem, hogy ahol bárkinek bármilyen hovatartozása miatt sérülhetnek a jogai, ott egyszercsak másfajta kiválasztás is létrejöhet, s bárki féltheti testi és szellemi integritását). Gyakorlatilag az összes folyamatban lévô vagy 1995-ben érkezett ügy sértettjei a cigány etnikumhoz tartoznak. Módszerek, eszközök: Konkrét tevékenység: ügyfelek fogadása és látogatása, tényfeltárás iratok beszerzésével és helyszíni riportokkal (szükség esetén fotó- és film-anyaggal is), bizonyítékok begyûjtése, ügyek megoldása közvetlenül a hivatalokkal és hatóságokkal, vagy jogi eljárások (perek) kezdeményezése és végigvitele, közben folyamatos dokumentálás, a feldolgozott ügyek bemutatása sajtókonferenciákon és saját publikációkban.

6 Fehér füzet 5 Háttérmunka: önkénteshálózat (ügyvédek, jogászok, pszichológus, fotósok, filmesek, tényfeltáró szociológia-, jogász-, pedagógus-hallgatók) megszervezése és munkájuk folyamatos szervezése; dokumentáció: folyamatos sajtófigyelés, összes beérkezett jelzés és dokumentum rendszerezett gyûjtése. Kiegészítô tevékenységek (az alábbiakat a NEKI tapasztalatai alapján végzik a felkért munkatársak): iskoláknak, egyetemeknek, tanfolyamoknak felkérésükre óraadás, statisztikák és publikációk elkészítése és szétosztása, részvétel jogszabály-módosítási javaslatok elkészítésében (saját kezdeményezésre vagy felkérésre), felkérésre tanulmányok elkészítése, meghívásra részvétel a problémával foglalkozó kerekasztal-beszélgetéseken, együttmûködés az emberi jogi és a kisebbségi érdekvédelmi szervezetekkel. Az Irodát Dr. Furmann Imre igazgató vezeti, két ügyvivôvel, egy jogi referenssel és egy technikai aszszisztenssel dolgozik. A NEKI elérhetô a következô postacímen: 1537 Budapest 114., Pf. 453/269 A NEKI mûködését az évben támogatta az Autonómia Alapítvány az Európai Közösség PHARE Demokrácia Programja a Soros Alapítvány a U.S. A.I.D.

7 ESETEK 35 diszkriminációs ügy bemutatása Az esetleírásokat készítette: Viszló Éva a NEKI irodavezetôje

8 Fehér füzet 9 Molotov-koktél március 15-én V. Á., N. város ismer egy tanyát, ahol cigányok laknak és lehet akciózni, vagyis molotovozni. Az ötletrôl szavazást tartottak a rendôrség tájékoztatásából ( ) már csattogott-ropogott a ház az ügyfél levelébôl Az eset: 1 Az eset márciusban történt. Októberben értesítették elôször az országos sajtót a történtekrôl, amikor az akkor hét hónapja nyomozó rendôrkapitányság egy más ügy kapcsán tartott sajtótájékoztatóján bemutatta ezt az ügyet is. A rendôrkapitányságnak a sajtótájékoztatóra készített anyagából (kivonatunkat azokra az adatokra korlátozzuk, melyek az újságcikkben nem szerepelnek): Az N.-i Rendôrkapitányság március 20-án nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen a Btk par. (2) bek.-be ütközô rongálás vétségének alapos gyanúja miatt ( ) ( ) a bútorokon kívül megrongálódott a helyiség mennyezete, valamint az ablak is, összességében mintegy ,- Ft kár keletkezett, míg a veszélyeztetett érték kb ,- Ft volt. ( ) A Pest Megyei RFK Vizsgálati Osztálya júniusban hatáskörébe vonta, és a Btk par. (1) bek.-be ütközô közveszélyokozás bûntettének alapos gyanúja miatt folytatta tovább a nyomozást, mivel a keletkezett tûz közvetlenül fenyegette V. Á. és családja egészségét, testi épségét. A nyomozás jelenlegi szakaszában a következô tényállás rajzolódik ki. n.-i, ny.-i és sz.-i skinhead, illetve velük szimpatizáló személyek részt vettek a délelôtti ünnepségeken N.-en, majd a délutánt italozással töltötték, elôbb nyilvános vendég- 1 Megjegyzés az újságcikk kapcsán: A bûncselekmény az elkövetôk elbeszélései szerint is, legalábbis néhányuknál megvalósítani látszik a Btk paragrafusát, mely szerint 156. Aki valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport tagjának, a csoporthoz tartozása miatt, súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz, bûntettet követ el, és két évtôl nyolc évig terjedô szabadságvesztéssel büntetendô. Azonban egy Legfelsôbb Bírósági Elvi Döntés és más bírósági határozatok értelmében mint pl.: BH I. Az aljas indokból elkövetett testi sértés bûntette ( ) megállapításának és nem a nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bûntett megállapításának van helye, ha az ún. bôrfejû (skinhead) csoporthoz tartozó személyek egyes cigány származású, színes bôrû vagy arab nemzetiségû sértetteket a nemzeti, népi, faji hovatartozásuk miatt tettlegesen bántalmaznak [Btk. 156., 170. (3) bek.] a 156. paragrafust vagy helyette más büntetôtörvényt, amely a hasonló cselekményeket diszkrimináción alapuló bûntettként ítéli meg, jelenleg a magyarországi igazságszolgáltatási gyakorlatban nem alkalmaznak.

9 10 Fehér füzet látóhelyen, majd késôbb mintegy fô T. Z. n.-i lakásán, ahol emellett skin zenekarok klipjeit nézték. Kb körül felmerült, hogy csinálni kéne valahol valamit, és egyikôjük felvetette, hogy ismer egy tanyát, ahol cigányok laknak és lehet akciózni, vagyis molotovozni. Az ötletrôl szavazást tartottak, majd beszerezték a benzint és még a lakásban elkészítették a Molotov-koktélokat. A helyszínre érve a fiatalkorú F. a tanyaépület ajtaján bekopogott, a kilépô tulajdonostól egy dûlô felôl érdeklôdött. Valójában meg akarták állapítani, hogy jó helyen járnak, tehát cigány személyek tartózkodnak a tanyán. Ezt követôen a sörösüvegeket az épület felé dobták, melyek közül három az ablakon keresztül egy szoba helyiségbe repült ahol a tulajdonos vendégei aludtak, és a berendezést meggyújtották. A helyszíni szemlén 6-7 benzint tartalmazó, ronggyal bedugaszolt sörösüveget rögzítettek a ház körül. A bûncselekmény elkövetésekor mintegy 8 személy volt jelen, közülük eddig négy személlyel szemben lehetett az alapos gyanút megállapítani ( ) T. Z. és B. N. - mindketten büntetett elôéletû személyek jelenleg is elôzetes letartóztatásban vannak, fk. F. G. elôzetes letartóztatását a Pest Megyei Fôügyészség megszüntette. A nyomozás során megállapítást nyert, hogy T. Z. mint vezéregyéniség köré mintegy 20 fôs társaság jött létre, azonban közülük csak néhány személynél tapasztalható, hogy valamennyire is ismerik a skinhead nézeteket és azonosulnak is velük. A többség csak külsôségekben követi illetve a csoporthoz tartozás igénye fûzi ôket egybe, valamint a közös törzshely. Több személy pl. rockernek vallotta magát. Budapest, október 5. A nyomozás során egy személy ellen megszüntették az eljárást, mert valóban járt V. Á. tanyájának közelében a bûncselekmény idôpontjában, de ô félelmében nem merte megközelíteni a tanyát, amikor meglátta, hogy társai mit csinálnak, futásnak eredt. Mint egyebekbôl kiderül, az elôkészítésben azonban ô is részt vett. Ennek apropóján idézünk egy más ügyben született bírósági határozatból (BH ): pszichikai bûnsegély A bíróság ebben a körben helyesen fejtette ki, hogy büntetlenséget csak az a passzív jelen lévô személy élvez, aki nem tud társainak szándékáról és számára is váratlan, meglepetésszerû az elkövetés. Részletek az ügyfél leveleibôl: Tisztelt Furmann Imre Igazgató Úr! Nagyon megörültünk a levelének, hogy írt nekünk, mert az n.-i rendôrkapitányság, ügyészség nem foglalkozott az üggyel. ( ) Az üggyel kapcsolatban azóta semmilyen felvilágosítást, tájékoztatást nem kaptam. ( ) És ami anyagi kár ért bennünket, az kb Ft, de ebben a mi ruháink nincsenek benne. Most még annyi ruhánk sincs, hogy normálisan fel tudjunk öltözni. Arról se tájékoztattak bennünket, hogy ez nekünk mikor fog megtérülni. A lelki világról nem is tudok mit mondani, mert szavakban nem lehet kifejezni, hogy mit érzünk, mink meg a gyerekek. Nappal még a WC-re se mernek kimenni, úgy kell ôket kikísérni. Sajnos én se merek kimenni a férjem nélkül, ha már sötét van ( ). Fôleg ha este van az órán, és pont akkor nézek oda. ( ) Négy kiskorú gyerekem van, amelyek 4, 5, 11, 17 évesek, és mi ketten a férjemmel. A férjem éjjel felkel és izzad, mert idegbeteg lett, velem együtt. Nappal alszik, és éjszaka van fent. A gyerekek felsírnak éjszaka a legkisebb zajra, reszketnek, si-

10 Fehér füzet 11 valkodnak, üldözési képzetünk van. A mai napig is szoktak róla beszélni. Rettegésbe élünk állandó jelleggel. Amikor kezd sötétedni, elmaradni se merünk, se kimenni, csak a rettegés. ( ) Molotov-koktélos üveggel körbe volt rakva a ház, és bedobálva az ablakon. Ezeknél volt mindenfajta ölô eszköz, ezek közt volt bajonét, base ball-ütô, pisztoly, kard és vasak. ( ) már csattogott-ropogott a ház. Éppen akkor fejezték be a házon a felújítást. A gyerek, telefonált a rendôrségre, kijöttek helyszínelni, de nem csináltak semmit. Én ügyvédet nem tudok fogadni ( ) az összhavi pénzeink Ft. Ebbôl nem telik ügyvédre, mivel a gyerekeim téli idôben nyári cipôben járnak ( ) Máról holnapra élünk, sokszor azt se tudjuk, holnap mit eszünk. A házat is negyed áron kellett eladni, mert ha sötét volt, nem volt maradásunk. Egy hónapon keresztül hatcsaládos anya nyakán voltunk, mert a rendôrségre hiába jártunk meg az ügyészségre, segítséget nem kaptunk. Még a mai napig is tanúkkal bírom bizonyítani, hogy miket üzengetnek ránk. Elmondásuk szerint a saját zsírunkon sülünk meg. Ekkor bementünk az ügyészségre, elmondtuk, de semmit nem csináltak. Férjem míg az egészségi állapota engedte, kisiparosként dolgozott, mint teherfuvarozó. Nehéz fizikai munka volt, ami 50 % munkaképesség-csökkenést okozott. Azóta állandó munkaviszonyt létesíteni nem tudott. Azt, hogy ügyvédet tud biztosítani számunkra, ez nagyon jó. Lehet, hihetetlen, de sajnos annyi pénzem nincs, hogy fel tudjam hívni telefonon. A családi pótlékot megkapom, csak akkor tudom. ( ) Voltam bent itt az ügyésznél, s azt mondta, hogy lehet egy év is, mire tárgyalás lesz. Hát kérdezem én Önt, hogy addig, mire én ezektôl kártérítést kapok, addig ne öltözzünk fel, ne együnk és a rossz ágyakon feküdjünk? ( ) Ön próbáljon ott Budapesten intézni nekünk valami pénzt, mert sajnos ( ) Karácsonyra is, hogy mit eszünk, nem tudom. Az Önkormányzat tájékoztatása ( január 11.) szerint gyermeknevelési támogatásban és rendszeres nevelési segélyben részesül a család (az összeget az önkormányzat nem közli), 1995-ben két alkalommal átmeneti segélyt és ôsszel tüzelési segélyt is biztosítottak számukra. Az önkormányzat említi, hogy én jártunk a családnál környezettanulmány készítése céljából. Az épületen belül égés nyoma sehol sem volt látható, valószínûleg rendbehozták a lakást. Ez a megfogalmazás a felsorolt segélyek ellenére is azt sugallja, hogy a Hivatal nem reagált sürgôsséggel (három hónap), és nem sokszor nyílt alkalma alaposabban elbeszélgetni a családdal,

11 12 Fehér füzet tisztázni az okozott károk nagyságát és jellegét, és az azokból eredô költségeket és egyéb nyomokat (pl. hogy eladni kényszerültek a házat, mert nem tudtak tovább ott élni). Az önkormányzat szerint a család minden lehetséges segítséget megkapott a hivataltól novembere óta Dr. Farkas József ügyvéd látja el a sértetti képviseletet a NEKI megbízásából. Az eset után négy hónappal a helyi lap arról számol be, hogy nemcsak az akció, hanem maga a csoport is szervezett volt: SÉRTETT: egy cigány ember és családja BEJELENTÔ: a sajtó SÉRELEM OKOZÓJA: 20 fôs társaság, egy részük skinheadnek vallja magát SÉRELMEZETT ESEMÉNY IDÔPONTJA: március 15. HELYE: Pest megye NEKI KÖZREMÛKÖDÉSE: ügyvédet biztosított, kapcsolatot tart a rendôrséggel, az önkormányzattal és az ügyféllel. HIVATALOS SZERVEK KÖZREMÛKÖDÉSE: a rendôrség az elsô tájékoztatás óta kérésünkre rendelkezésünkre áll; az ügyészség az ügyfél levele szerint nem világosította fel a sértettet az ügy menetérôl és az ô lehetôségeirôl ÜGY ÁLLÁSA: rendôrségi vizsgálat folyik DOKUMENTUMOK: kelte típus kitôl? kinek? tárgya újságcikk Kezükben Molotov- koktél újságcikk Bôrfejûek Molotov-koktéllal; szúró-, ütô-, vágófegyverek arzenálja újságcikk Kék Nefelejcs c. címe: Csak azért, megyei havilap mert roma vagy ; ld. fent újságcikk Kurír Átpolitizált bûnügyek : összevont sajtótájékoztató a két ügyben tájékoztatás kérés ügyfél rendôrség a sajtótájékoztató anyaga tájékoztatás rendôrség NEKI ld. fent.

12 Fehér füzet határozat Pest Megyei RKP fk. M. Zs. -vel szemben: nyomozás a cselekményt nem megszüntetésérôl a gyanúsított követte el tájékoztatás ügyfél NEKI ld.fent ügyvéd megbízása NEKI ügyvéd mûködjön az ügyben jogi képviselôként panasz ügyfél Pest Megyei Fk. M. Zs. ellen kéri Fôügyészség a nyomozás folytatását tájékoztatás ügyfél NEKI ld. fent tájékoztatás kérés NEKI önkormányzat Amíg kártérítés nem érkezik, kaphat-e valamilyen segélyt az ügyfél? tájékoztatás kérés ügyfél Pest Megyei A vádemelés Fôügyészség és a vádlottak ügyvédeinek adatai tájékoztatás NEKI ügyfél A NEKI által tett lépések tájékoztatás ügyfél NEKI ld.fent tájékoztatás önkormányzat NEKI a segélyek; ld. fent

13 14 Fehér füzet G. I.-né, I. község A kritikus gyermekfelügyelô kálváriája bírálta az itt dolgozók munkafegyelmét, a tanulókhoz való viszonyát, kiemelve a cigány tanulók sértô megkülönböztetését. egy elbocsátó fegyelmi határozatból Az eset: G. I.-né 41 éves, cigány származású, állami gondozottként nevelkedett, dajkaképzôt és gyermekfelügyelôi tanfolyamot (2 éves) végzett. Férje gyógypedagógiai tanár, lánya pedagógus, fia szakközépiskolába jár. G. I.-né kiegyensúlyozott körülmények között élt családjával egy kisközségben, a munkahelye melletti szolgálati lakásban. 15 éve dolgozott egy általános iskola (korábbi nevein: kisegítô iskola, illetve speciális iskola és diákotthon) diákotthonában mint gyermekfelügyelô. Szakszervezeti tisztségviselô is volt. A gondozottak kb. 90 %-a cigány származású. Munkáját munkáltatója teljes mértékben pozitívan jellemezte. Részletek a jellemzésbôl: G. I.-né a munkaköri leírásának mely egyaránt tartalmazott gondozói és gyermekfelügyelôi feladatokat eleget tett. Jó pedagógiai érzékkel rendelkezik, tekintélye volt a gyermekek elôtt, ugyanakkor élvezte bizalmukat is. Követelménytámasztása határozott, következetes, ugyanakkor emberséges. Ösztönös empátiakészséggel rendelkezik. Fokozott figyelmet fordított arra, hogy a többségében hátrányos helyzetû tanulók igényességét fejlessze higiéniai területen, öltözködésük, környezetük esztétikájának terén egyaránt. Ismerte a tanulók személyes gondjait, sokszor fordultak ilyen jellegû esetben segítségért, tanácsért hozzá. ( ) élvezte a szülôk bizalmát is. A csoportjában lévô tanulók pénzét ( ) a szülôk rábízták, és hiánya, problémája az elszámolás terén soha nem volt. ( ) Összegezve: 14 év alatt ( ) tapasztalatait önképzéssel gyarapítva, pedagógiai érzékét alkalmazva, munkakörében jó minôségû munkát végzett januárjában vezetôváltás történt. G.-né ellen hamarosan több szabálysértési eljárás és fegyelmi eljárás is indult. G.-né új munkaköri leírást kapott, melynek végén egy megjegyzés szerepel: Munkaköri leírását pontosítottam, a gyermekfelügyelô beosztás megfogalmazása az elôzô munkaköri leírásnál tévedés volt. ( ) Ezért az elôzô munkaköri leírásban szereplô gyermekfelügyelô szót gondozónôre helyesbítettem. Részletek az új munkaköri leírásból: Segít a stoppolásnál, gombfelvarrásnál, akinél szükséges, ezeket a munkákat a gondozónô végzi. rendszeresen kimossa azoknak a gyerekeknek a ruháit, ágynemûjét, aki ( ) nem szobatiszta április 24-én az iskola fegyelmi tanácsa elbocsátotta állásából, a közalkalmazotti jogviszonyt vétkesen megsértô magatartása miatt. Részletek az indokolásból: bírálta az itt dolgozók munkafegyelmét, a tanulókhoz való viszonyát, kiemelve a cigány tanulók sértô megkülönböztetését. ( ) Olyan magatartást tanúsított, mellyel a munkáltató és az intézmény, valamint a fenntartó érdekeit súlyosan veszélyezteti, amennyiben kétségbe vonja az itt dolgozók szakmai tudását, munkafegyelmét, pedagógiai hozzáállását A NEKI ügyvédet biztosított G.-né számára Dr. Kováts Judit ügyvédnô személyében.

14 Fehér füzet 15 G. I.-né fellebbezett: álláspontom szerint nemhogy vétkes magatartás lenne egy közalkalmazott részérôl, hanem egyenesen kötelességem felhívni az illetékesek figyelmét az olyan hibákra, melynek eredményeképpen a nevelésre bízott gyerekek szenvednek hátrányt. Megjegyzem, egy iskola jó hírnevét egyetlen ember esetleg alaptalan vádaskodása nem befolyásolhatja, oda meg végképp nem vezethet, amire az igazgatónô hivatkozott, mely szerint az ilyen kritika az iskola megszüntetésének veszélyét idézi elô. Éppen az igazgatónô hangsúlyozta, hogy munkaköri beosztásom révén a tanárok szakmai munkáját nem kérdôjelezhetem meg. Ezt nem is tettem, azonban azt, hogy a tanórákat a tanárok megtartják-e, a gyerekek felügyelete a tanórákon biztosítva van-e, az ott dolgozók mindannyian észlelik Idôközben a volt gyermekfelügyelô erôsen valószínûsíthetôen a történtek következtében táppénzre, ideggondozásra szorult. Távollétében férje ellen, aki szintén az intézmény dolgozója, és akit szintén alacsonyabb státuszba helyeztek, több szabálysértési és fegyelmi eljárás indult. Ugyanakkor ha G. I.-né a volt gondozottaival találkozott, a gyermekek megemlítették neki, hogy az intézmény dolgozói rossz szemmel nézik, megszidják ôket, ha köszönnek és ha beszélgetnek vele. G. I.-né Munkaügyi Bírósághoz fordult, ahol másodfokon megnyerte a pert: az ítélet kimondta, hogy a munkáltató jogszerûtlenül szüntette meg munkaviszonyát. Ezután G. I.-né, tekintettel az ôt körülvevô hangulatra, illetve munkáltatója hozzá való viszonyára, rendkívüli lemondással szüntette meg munkaviszonyát, hivatkozva arra, hogy az Ön által eddig ellenem felhasznált jogi és emocionális eszközöket nemcsak jogilag, hanem szakmailag is egyértelmûen károsnak és inkorrektnek tartom, s nem tudom elfogadni, hogy ezzel nemcsak egy munkatársának, nemcsak a munkatárs férjének sorsát, hanem a munkahely és minden munkatárs hangulatát, és elsôsorban a gyerekek értékrendjét és kiegyensúlyozott fejlôdését befolyásolja, zavarja. Ezért az Ön által tanúsított magatartás lehetetlenné teszi számomra az Ön által vezetett intézményben közalkalmazotti jogviszonyom fenntartását. G. I.-né férje jelenleg táppénzen van, mert valószínûsíthetôen szintén a feleségével és a vele történtek következtében ideggondozásra szorul. A NEKI a Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumhoz fordult a kivizsgálásra vonatkozó javaslatokkal és azzal a kéréssel, hogy olyan megoldás kidolgozásában és megvalósításában nyújtson magasabb szintû segítséget, amely az ügy koncepciózus jellegét megszünteti, vagy ennek gyanúját kizárja. (Háttéranyagként a feleségrôl szóló dokumentumokat is megküldte, de aktuális problémának a férj ügyét tekinti az Iroda.) A Minisztérium Kisebbségi Fôosztályának vezetôjéhez írt levélbôl: az ügy kezd olyan formát felvenni, mely csak jogilag már nem kezelhetô. ( ) 1. Rendkívül aggódunk amiatt, hogy G. I. esetében hasonlóan törvénysértô módon folyik majd le a fegyelmi eljárás, mint felesége esetében, s hogy ennek eredményeképp a G. házaspár teljesen ellehetetlenül I.-n, ami egy ezer lelket számláló kistelepülés. 2. Nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is megviselné G.-éket egy újabb procedúra, hiszen G. I-nek csak néhány éve van hátra nyugdíjazásáig, G.-né pedig rendkívüli lemondását fontolgatja. Munkát szerezni nehéz a községben, fôképp idôsebb emberek számára. A G. házaspár két gyermeket támogat életkezdésükben, ill. iskoláik befejezésében. Szolgálati lakásban laknak, melyet mostanában fognak megvételre felajánlani. ( ) 3. Nem látjuk biztosítottnak az ügy fair rendezését, amíg a vizsgálatot folytató összes személy érintett személyében vagy érdekeiben az ügyben. Véleményünk szerint az esetleges jogsértéseket a polgármester úr sem tudná száz százalékosan kivizsgálni (ô az iskola felügyeleti szervének vezetôje). Kérésünk és javaslatunk ezek alapján az lenne, hogy a Minisztérium illetékese indítson vizsgálatot az ügyben, melynek eredményeképp az érintettek legszélesebb köre véleményének megismerése után hatósági intézkedésekre kerülhet sor. 4. Úgy érezzük, nem elhanyagolható tény, hogy az iskola tanulóinak oly nagy része roma kisgyerek, s ebbôl súlyos problémák erednek, melyek eddig nem kerültek felszínre. A bizottság e kérdés megvizsgálásának is bô teret szentelhetne. ( ) szeretnénk, ha egy esetlegesen felállítandó vizsgáló bizottságba delegálnál a kérdésben jártas szakértôt, ill. Te magad vállalnád fel e nehéz feladat ellátását

15 16 Fehér füzet SÉRTETT: egy cigány származású, cigány gyermekekkel (is) foglalkozó gyermekfelügyelô BEJELENTÔ: a sértett SÉRELEM OKOZÓJA: a munkáltató gyermekneveléssel (90%-ban cigány gyermekek nevelésével) foglalkozó intézmény SÉRELMEZETT ESEMÉNY IDÔPONTJA: áprilisától HELYE: Somogy megye NEKI KÖZREMÛKÖDÉSE: ügyvéd biztosítása, konzultációk a sértettel és ügyvédjével, az elôkészítô jogi eljárásokban (fegyelmi tárgyalás) tanácsadás, segítségnyújtás az iratok elkészítésében. HIVATALOS SZERVEK KÖZREMÛKÖDÉSE: a munkáltató: a sérelem okozója a helyi önkormányzat: a munkáltató mellett és így az ügyféllel szemben áll, nem akadályozza meg ill. elôsegíti a jogszerûtlenségeket Munkaügyi Bíróság: jogszerû eljárás ÜGY ÁLLÁSA: G. I.-né beadta közalkalmazotti lemondását; férje ellen az övéhez hasonló eljárások folynak, jelenleg fegyelmi tárgyalások, illetve bûncselekmény miatt feljelentést tervezett a munkáltató. DOKUMENTUMOK: kelte típus kitôl? kinek? tárgya Átsorolás iskola (elôzô) ügyfél magasabb munkabér igazgatója (9.450 Ft-ról Ft-ra) 1995.?? Fellebbezés ügyfél Bíróság A fegyelmi eljárások kiegészítése háttere 1995.?? újságcikk?? az ügyfél, az igazgató, a volt igazgató és egy gyermekfelügyelô nyilatkozatai Igazolás iskola ügyfél 100 Ft-ot befizetett pénzügyi felelôse telefonhasználat céljára Munkaköri leírás iskola igazgatója ügyfél ld. fent Kiegészítés iskola igazgatója ügyfél ld. fent Munkaköri Leíráshoz kérelem a tanulók szülei önkormányzat G. I.-né munkájával 20 aláírással elégedettek, kérik, maradjon munkahelyén észrevételek ügyfél iskola korábbi fegyelmi igazgatója vizsgálat határozat iskola fegyelmi ügyfél megrovás munkaköri tanácsa kötelezettség gondatlan megszegése miatt határozat iskola fegyelmi ügyfél elbocsátás (ld. fent) tanácsa kereseti kérelem ügyfél Munkaügyi az elbocsátó fegyelmi Bíróság határozat ellen idézô végzés Bíróság ügyfél bírósági tárgyalásra Munkáltatói az iskola jelenlegi az iskola volt ld. fent jellemzés igazgatójának igazgatójától bírósági ítélet Munkaügyi Bíróság ügyfél ld. fent Kezelési lap Idegbeteggondozó ügyfél ld. fent szabálysértési önkormányzat ügyfél férje veszélyeztetés határozat kutyával szabálysértés értesítés iskola igazgatója ügyfél férje fegyelmi eljárást indít ellene tanuló bántalmazása miatt

16 Fehér füzet tájékoztatás kérés NEKI iskola a fegyelmi bizottság igazgatója összetétele, esetleges elfogultságuk tájékoztatás kérés NEKI iskola fegyelmi a fegyelmi bizottság tanácsának összetétele, esetleges vizsgálóbiztosa elfogultságuk az események ügyfél NEKI leírása tájékoztatás kérés NEKI fegyelmi tanács a meghallgatás vizsgálóbiztosa eredménye tájékoztatás kérés NEKI Iskola igazgatója a fegyelmi bizottság összetétele rendkívüli lemondás ügyfél iskola igazgatója ld. fent vizsgálat kérése NEKI Mûvelôdési ld. fent és Közoktatási Minisztérium tájékoztatás Iskola fegyelmi NEKI csak az ügyfél írásos tanácsának maghatalmazására vizsgálóbiztosa ad felvilágosítást elfogultsági ügyfél iskola fegyelmi bizottság indítvány igazgatója összetétele (késôbb beadandó)

17 18 Fehér füzet B. A.-né, K. község Felgyújtották a tarlót a kukoricaböngészôkkel együtt 40 hektár leégett tíz perc alatt, úgy, hogy egyszerûen nem lehetett menekülni belôle. a sértett férjének levelébôl Az eset: B. A.-né kukoricát böngészett (a betakarítás után megmaradt kukoricákat gyûjtögette) a k.-i mezôgazdasági szövetkezet kukoricaföldjén, amikor váratlanul, minden felszólítás nélkül valaki felgyújtotta a tarlót, a téeszben pedig nem akarják tudni, hogy ki volt (az ügyfél levelébôl) Az ügyfél megemlíti, hogy amikor felgyújtanak egy tarlót, elôtte körül kell szántani ezt most nem tették meg. A. úr úgy volt vele, hogy ott van egy cigány, ijesszük meg egy kicsit. Meg is tette, éppen akkor, amikor legjobban fújt a szél, úgy, hogy kb. 40 hektár leégett tíz perc alatt, úgy, hogy egyszerûen nem lehetett menekülni belôle. Se egy felszólítás, se egy lövés nem volt, hogy hagyja el a földet, mert fel fogják gyújtani. A mezôôrök azt mondják, hogy ôk ezt mind megtették. Nem igaz, mert a baleset után jöttek ki, amikor már megvolt a baj. Ezért vádolom a bûnöst szándékos gyújtogatással, s fájdalom díjat és a kórházi költséget is követelem tôle. A mezôôrök azt mondják, hogy a b.-i cigányok voltak a gyújtogatók, ami nem igaz. ( ) akkor a baleset után nem szántották volna fel a tarlót, hanem feljelentették volna a gyújtogatót. A feleségemnek ( ) az arcán másodfokú égési sérülései lettek, a keze és a lába is megégett. ( ) A kórházi kezelés nyolc napon túl volt. A környéken az emberek szokták böngészni a kukoricát: magyarok és cigányok is. A tûzeset alkalmával a földön csak cigányok voltak. Sajnos a feleségem ha nem teszik át másik mentôbe meghalt volna. A sértett helyszínre hívta a rendôrséget. Súlyos testi sértés bûntett alapos gyanúja miatt folyik a vizsgálat. Az asszony még nem gyógyult meg. Az ügyfél számára ügyvédet biztosított a NEKI Dr. Háló Zsuzsanna személyében. SÉRTETT: egy cigány asszony. BEJELENTÔ: a sértett férje SÉRELEM OKOZÓJA: (az ügyfél szerint) helyi mezôgazdasági szövetkezet egyik középvezetôje. SÉRELMEZETT ESEMÉNY IDÔPONTJA: október 20.: HELYE: Békés megye NEKI KÖZREMÛKÖDÉSE: ügyvéd biztosítása, tájékoztatás kérés a rendôrségtôl. HIVATALOS SZERVEK KÖZREMÛKÖDÉSE: A rendôrség feljelentésre a helyszínre érkezett és eljárást indított. ÜGY ÁLLÁSA: A rendôrségi nyomozás szakaszában: ismeretlen tettes ellen, súlyos testi sértés bûntettének alapos gyanúja miatt.

18 Fehér füzet 19 DOKUMENTUMOK: kelte típus kitôl? kinek? tárgya panasz leírása ügyfél NEKI panasz leírása megbízás NEKI ügyvéd megbízás ügyvédi munkára tájékoztatás NEKI rendôrség kérelem, hogy az eljárást, amennyiben még nincs folyamatban, indítsák el tájékoztatás kérése NEKI ügyfél pontosító kérdések tájékoztatás rendôrség NEKI eljárás indult súlyos testi sértés miatt tájékoztatás ügyfél NEKI pontosítások (ld. esetleírás) tájékoztatás NEKI ügyfél rendôrség adatai a nyomozásról ügyvéd adatai

19 20 Fehér füzet G. Gy., P. város Cigány embert elvbôl nem szolgálnak ki A felszolgálónô közölte velem, hogy az üzletvezetô ( ) utasítása szerint cigányokat nem szolgálnak ki, sem kávéval, sem más egyébbel. A tulajdonos üzletvezetö is ott volt és szószerint ugyanezt mondta, hogy cigány itt nem ehet, nem ihat, nem szórakozhat. az ügyfél levelébôl A háttér: G.Gy. cigány származású, szakmája szakács (érettségizett, szakképesített), jelenleg is szakmájában dolgozik; felesége ápolónô, legközelebbi rokonainak nagyrésze a vendéglátóiparban dolgozik. Apósa cigány politikával és nyelvészettel is foglalkozik. A család jó körülmények között él, sokat ad magára az öltözködés, az önképzés és a gyerekek taníttatása, a lakás berendezése, az étkezés és házukban a vendéglátás stb. terén is. Identitásukra, felfogásukra jellemzô, hogy G.Gy. sógora, amikor gyermeke született, tipikusan cigány vezetéknevét magyarosabbra, kevésbé árulkodóra változtatta. Ugyanakkor ha szükségét érzik, mindannyian részt vesznek valamilyen szinten a cigány szervezetek munkájában; ha vendéget várnak, szívesen készítenek cigány ételeket. A kisgyermekeket nem szeretnék cigányul tanítani, Magyarországon élünk, fontosabb, hogy magyarul beszéljen, úgy gondolják, majd idôsebb korában eldönti, szeretne-e a cigány nyelvvel foglalkozni. Munkakeresés során több családtagot ért már olyan meglepetés, hogy a telefonon megbeszéltek szerint felvették ôket, amikor azonban személyesen megjelentek, hamarosan közölték velük, hogy mégsem alkalmasak a munkára; egy munkaadó arra hivatkozott, hogy (G.Gy. apósának) túl magas a képzettsége. Az eset: Szeptemberben G.Gy. a következô levéllel fordult a NEKI-hez: ( ) Feleségemet vittem fodrászhoz és még vártam rá egy kávéra betértem a ( ) B. Sörözôbe. A pultnál rendeltem egy kávét és fel szerettem volna váltani egy százast, hogy a játékgépnél töltsem el az idöt. A felszolgálónô közölte velem, hogy az üzletvezetô ( ) utasítása szerint cigányokat nem szolgálnak ki, sem kávéval, sem más egyébbel. A tulajdonos üzletvezetö is ott volt és szószerint ugyanezt mondta, hogy cigány itt nem ehet, nem ihat, nem szórakozhat. Amikor a panaszkönyvet kértem, annak átadását megtagadta és azt mondta, hogy a cégtáblán ott a neve ha akarok valamit. Megjegyzem, hogy autóval voltam, teljesen józanul, és még a fenti eset után sem csináltam botrányt, de ezt nem fogom annyiba hagyni, hiszen a többi vendég elött megszégyenítettek és alázott meg egy vendéglôs, akinek a feladata a vendég kiszolgálása és nem a faji megkülönböztetés hangoztatása az üzletben. P., 1995.szeptember 21. név, cím A helyi rádióban elmondták: A SÉRTETT ÉS FELESÉGE: én cigány vagyok a cigányokat miért tudják ennyire megalázni egy kocsmában? Nem tudom, hogy B.- nek van-e olyan mûködési engedélye, ahol rá van írva, hogy színeseket, vagy cigányokat nem szolgálunk ki én nem tudom hogy ez hogy lehetséges a huszadik században Magyarországon ilyen történjen, hát ezt nem tudom elképzelni kérem. Én mondtam, hogy nem hagyom ennyiben, van Kereskedelmi Kamara, van a fogyasztóvédelem, újság, nagyon messzire elmegyek, amibe kerül, annyiba kerül mivel én ide születtem Magyarországra, hogy én ha bemegyek akármelyik vendéglátó egységbe, akár az orvoshoz, ne legyek kidobva se én, se a gyerekem, se a rokonom aki itt él Magyarországon, és ide született AZ ÜZLETVEZETÔ: Nemcsak a cigányok, hanem ember van kitiltva. A részegeket sem szolgáljuk ki, skinheadeket sem, tehát egy ilyen béke szigete kicsit. Ez az üzletpolitikám. Értem de az ön véleménye szerint nem alkotmányos joga mindenkinek, hogy vendéglátó helyeken kiszolgálják ôt? De igen.

20 Fehér füzet 21 Én nem tudtam mire vélni, hogy a bôre színe vagy származása szerint megkülönböztetést tesznek vele. Én a középréteget céloztam meg. És az ön véleménye és belátása szerint ez teljesen törvényes eljárás? Nem. És mi történik akkor, hogyha a vendég feljelenti? Állok elébe. Nem tudok mást csinálni, nézze, nekem ez az üzletpolitikám. Próbálom a vendégeket szelektálni. Most, hogy a munkatársaim helyesen döntöttek-e, mert különben vannak bent olyan vendégek is, akik nem fehér bôrüek, hogy egyszerûen fogalmazzak, ôket is kiszolgálják. Szelektálunk vastagon. Hogyha a munkatársam hibázik, négyszemközt elmondom neki a magamét, de a vendégek elôtt soha nem. Tegnap beszéltem különben a Gy. elnevezésû úrral, annyit tudtam neki mondani, hogy sajnálom. És a jövôben is változatlan az üzletpolitikája? Én nem azt mondtam, hogy nincsenek nálam nevezhetjük cigánynak, vagy románnak, vagy németnek, vagy bárminek, mert vannak, csak szelektálva vannak a vendégek. A NEKI-nek adott interjúból: ÜZLETVEZETÔ: Ugyanazt tudom elmondani, amit a rádióban. Szerencsétlen véletlen, hogy éppen G.Gy. esett ebbe a körbe. De hát a munkatársaim csak azt csinálták, amire én megkértem ôket. G.Gy. úgy érezte, hogy nem nevezhetô szerencsétlen véletlennek, hogy ôt, aki társadalmilag a középréteghez tartozik, de barna a bôre színe, egyszercsak az utóbbi miatt nem szolgálják ki. Nem fogadja el azt sem, hogy béke szigetének nevezi a tulajdonos a sörözôt annak apropóján, hogy ôt nem engedte fogyasztani. Jogi minôsítési lehetôségek: A kocsma tulajdonosának cselekménye az Alkotmány 70/A (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket sérti, melyek szerint: (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, (..) nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti megkülönböztetés nélkül. (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti. ( ) A PTK szerint: 75. (1) A személyhez fûzôdô jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. E jogok a törvény védelme alatt állnak. 76. A személyhez fûzôdô jogok sérelmét jelenti különösen a magánszemélyek bármilyen hátrányos megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük vagy felekezetük szerint, ( ) valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése. 84. (1) Akit személyhez fûzôdô jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a következô polgári jogi igényeket támaszthatja: a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértô eltiltását a további jogsértéstôl; c) követelheti, hogy a jogsértô nyilatkozattal vagy más megfelelô módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértô részérôl vagy költségén az elégtételnek megfelelô nyilvánosságot biztosítsanak; d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelôzô állapot helyreállítását a jogsértô részérôl vagy költségén, továbbá a jogsértéssel elôállott dolog megsemmisítését, illetôleg jogsértô mivoltától megfosztását; e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelôsség szabályai szerint; A belkereskedelmet szabályozó rendeletek hangsúlyozottan a fogyasztók minôséghez való jogait biztosítják, az évi I. tv. 23 -a szerint a vásárlót megilletô jogról neki tájékoztatást kell adni. E szellemben szabályoz a 6/1990. KEM rendelet is, melynek 4-a a jegyzô számára lehetôvé teszi, hogy megtiltsa a tevékenységet, ha az üzlet vagy az abban kereskedelmi tevékenységet folytatók nem felelnek meg a jogszabályi követelményeknek. A 16 rendelkezik a vásárlók könyvével kapcsolatos eljárásról (kötelezô a kitétele, bejegyzésre átadása, a panasszal kapcsolatos fellebbviteli hatóságok megnevezése) illetve a jegyzô be-

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér

1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. 2. dia. 3. dia. Kiegészítő cím: és szabálysértési. Jogszabályi háttér 1. dia A tanulók fegyelemsértésének polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásai. dr. Jásper András előadása 2008. november 28. 1 2. dia Kiegészítő cím: és szabálysértési dr. Jásper András előadása 2008. november

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN

PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN PÉNZHAMISÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE MIATT INDÍTOTT BÜNTETŐÜGY SZABÓ ISTVÁN ELLEN Btk. 305. (NIRIIVIANK) Védelem MÓDOSÍTOTT BEADVÁNY 2009.12.13 Készítette : Sebestyén Adalbert - THL5CK... BMF-NIK Mérnök Informatikus

Részletesebben

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/3018. számú. törvényjavaslat. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3018. számú törvényjavaslat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 1 2015.

Részletesebben

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges

(1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges (1) A tanú, aki bíróság vagy más hatóság előtt az ügy lényeges körülményére valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja, hamis tanúzást követ el. (2) A hamis tanúzásra vonatkozó rendelkezéseket kell

Részletesebben

33.M.2714/2006./23. A Magyar Köztársaság Nevében!

33.M.2714/2006./23. A Magyar Köztársaság Nevében! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 52. 33.M.2714/2006./23. A Magyar Köztársaság Nevében! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete,..... (1051 Budapest,

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Z/JZ/M/2J009. Budapest, MMAz BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ^ ^ ^ ^ ^ j / Tárcrv : Tájékoztatás

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI BÜNTETŐBÍRÓSÁG ELŐTTI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 2012. év Kiadja: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ISSN 1217-0003 BEVEZETŐ 4 A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2012. évi adatai alapján: jogerős bírósági

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK A hivatal érkeztető bélyegzője: Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami

Részletesebben

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

A) RÉSZ SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem előterjesztéséhez

Részletesebben

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A.

Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban. IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkos adat- és infor- mációszerzás a büntető eljárásban IX. Fejezet V. cím 200. - 206/A. Titkosszolgálati eszközök története Heltai Gáspár (1570) az inkvizíció vizsgálati módszereiről: annakutána egynéhány

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54

TARTALOMJEGYZÉK. 53/2007. BK vélemény... 53 56/2007. BK vélemény - A büntetéskiszabás során értékelhet tényez kr l... 54 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 5 AJÁNLÓ... 11 EL SZÓ... 13 A BTK. ÁLTALÁNOS RÉSZÉHEZ... 15 1.) A BÜNTET TÖRVÉNY HATÁLYA, A KÉS BBI BÜNTET TÖRVÉNY VISSZAMEN LEGES HATÁLYÁNAK SZABÁLYAI. 16 1/1999. Büntet

Részletesebben

JAVASLATOK AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSÁRA - e javaslatcsomag az Országgyűléshez benyújtott T/6958 sz. törvényjavaslat vonatkozásában készült 2012. május

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Bf.II.355/2004/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi szeptember hó 30. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

! " # http://oksz.ofi.hu

!  # http://oksz.ofi.hu Egy demokratikus iskolában a konfliktusokat erszakmentes és konstruktív módon, az iskolaközösség minden tagjával való együttmködés jegyében oldják meg. Minden iskola rendelkezik egy képzett szakemberekbl

Részletesebben

Felvezető előadás 2009. október 17. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2009. október 17. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2009. október 17. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Gyűlölet-bűncselekmény olyan bűncselekmények, amelyekben a tett elkövetésének indoka az áldozat valamely társadalmi csoporthoz tartozása

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest 2013. október I. A Kódex célja 1. Az Országos

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Cég/szervezet neve: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Képviselők: Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva, Dr. Bándi Gyula Székhely: Budapest, 1026 Verseghy F.u.9.

Részletesebben

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK

25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25. A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 25.1. Az eljárás alá vont személy Szabs. tv. 52. (1) Eljárás alá vont személy az, akivel szemben szabálysértési eljárás folyik. (2) Az eljárás alá vont

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya

TÖRVÉNYESSÉGE ÉS A BIZONYÍTÉKOK ÉRTÉKELÉSE. A bizonyítás tárgya végrehajtás szervezete továbbítja, a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletben foglaltak szerint. Az első két nyilvántartás közvetlen felhasználói a büntetőeljárásban közreműködő szervek, a harmadik adatbázisnak

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/9/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-i ülésére Tárgy: Döntés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1.

ÓBUDAI EGYETEM. Rektor. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. OE-RH-375/2014 Budapest, 2014.április 1. 2/2014. i Utasítás A vagyon elleni bűncselekmények/szabálysértések megelőzésével, valamint az ezen cselekmények elleni fellépéssel kapcsolatos eljárások rendjéről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a Közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1200/2006 MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Alapítvány megszüntetése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve Preambulum A Testnevelési Egyetem az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján, valamint

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot,

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot, A BETEGEK JOGAIRÓL 1998. július 1-tõl új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelõ színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme?

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme? A betegek jogairól 1998. július 1-től új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei

Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei Szabálytalansági eljárás, szabálytalanságok gyakori esetei dr. Bugyi Emőke, jogi szakreferens BM Támogatás-koordinációs Főosztály Budapest, 2012. január 23. Jogi háttér Az egyes alapokat létrehozó közösségi

Részletesebben

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Fővárosi Munkaügyi Bíróság Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V., Markó u. 27. 23.M.3395/00/3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (eljáró képviselő: dr. Plecskó Gyula jt.)

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2012. március 1-jén 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről

2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2012. március 1-jén 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. március 1-jén 17 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG

EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG EURÓPAI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG részére Európa Tanács Strasbourg, Franciaország European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 Strasbourg-Cedex Fax: 00 33 3 88 41 27 30 az Európai Emberi Jogi Egyezmény

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK

OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 21. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 58B2007. évi XXVII. törvény 59Ba Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról 0B9. (1) A Btk. 261. -ának (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados

Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények az új Btk-ban (tapasztalatok jogosulti és nyomozóhatósági oldalról) Tóth Péter pénzügyőr százados Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatóság

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása

I. A projekt által érintett feladat kereteit meghatározó jogszabályok és egyéb rendelkezések felsorolása JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004 kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Tájékoztatás a 2006. évi őszi eseményekkel kapcsolatos bírósági eljárásokról

Tájékoztatás a 2006. évi őszi eseményekkel kapcsolatos bírósági eljárásokról Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottság A 2002. és 2010. között és különösen 2006. őszén az állam részéről a politikai szabadságjogokkal összefüggésben elkövetett jogsértéseket

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012. június 15-től 2017. június 14-ig terjedő időszakra Jelen Esélyegyenlőségi terv az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben,

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Szolgáltatástípus (pl. lakáshitel, KGFB):

Szolgáltatástípus (pl. lakáshitel, KGFB): A Magyar Nemzeti Bankhoz az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén forduljon kérelemmel: Ön fogyasztó, azaz gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból vesz/vett igénybe pénzügyi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 773/2012. (IV. 25.) számú VÉGZÉSE

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 773/2012. (IV. 25.) számú VÉGZÉSE Ügyiratszám: MN/10492-4/2011. Tárgy: eljárás megszüntetése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2012. (IV. 25.) számú VÉGZÉSE A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS

INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Szám: INTEGRÁCIÓS SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60., adószám: 15722744-2-51,

Részletesebben

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől

Alkalmazandó 2014. július 1-jétől ŰRLAP FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT, ÜZLETI DÖNTÉSEK TISZTESSÉGTELEN BEFOLYÁSOLÁSA, ÉS JOGSÉRTŐ ÖSSZEHASONLÍTÓ REKLÁM BEJELENTÉSÉHEZ Alkalmazandó 2014. július 1-jétől A

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-14/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó

Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Országos Egészségbiztosítási Pénztár F Ő I G A Z G A T Ó Nyt. szám: S01/ /2014. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 2015. ÉVI ORSZÁGOS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERVE a fővárosi /megyei kormányhivataloknak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 055/5583/2015. TÁRGY: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZFOG LALKOZTATÁSI JOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ BEHAJTHATATLAN KÖVETELÉSEINEK TÖRLÉSE MELLÉKLET: E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd

A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd A véleményszabadság határai: Gyűlöletbeszéd A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai

Részletesebben