I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII."

Átírás

1

2 I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések

3 A biztosítások főbb típusai

4 I. Haláleseti (kockázati) életbiztosítás II. Elérési biztosítás III. Vegyes biztosítás IV. Unit-linked biztosítás (befektetési egységekhez kötött biztosítás) V. Járadékbiztosítás VI. Kiegészítő biztosítások

5 I. Utazási biztosítás II. Lakásbiztosítás III. Gépjármű-biztosítás IV. Jogvédelmi biztosítás

6 1. Életbiztosítás

7 Biztosítási esemény: a halálnak a biztosítás tartama alatti bekövetkezése vagy be nem következése (azaz meghatározott életkor elérése)

8 A biztosítási termékek sokszor tartalmaznak más elemeket is, így például tartalmazhatnak betegség-biztosítási vagy épp balesetbiztosítási elemeket. Hétköznapi értelmében az életbiztosítás a biztosított személy életében bekövetkező eseményekhez (elsősorban halálesethez) vagy a szerződésben meghatározásra került más eseményhez kapcsolódik. Ilyen esemény például: nyugdíjazás, gyermekszülés, meghatározott életkor elérése vagy épp a házasságkötés.

9 Amennyiben a szerződésben meghatározásra került biztosítási esemény bekövetkezik, köteles a biztosítási összeget kifizetni. Ez a fizetési kötelezettség nem csupán egy összeg folyósításában nyilvánulhat meg, hanem adott esetében formája lehet például a folyamatosan nyújtott járulék is.

10 Nem a bekövetkezett kár határozza meg a biztosító szolgáltatásának mértékét nem fejezhető ki pénzben általában a biztosítási esemény A biztosítási összeget a szerződéskötéskor meghatározásra került szerződésben állapítják meg.

11 Haláleseti (kockázati életbiztosítás)

12 A biztosító a kockázati életbiztosítás esetén arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a biztosított elhalálozik a biztosítás időtartamában belől, akkor egy meghatározott személy (a kedvezményezett) részére egy meghatározott összeget fizet ki. A kifizetésre kerülő összeg a biztosítási összeg. A szerződő fél pedig díjfizetésre kötelezett. Amennyiben a biztosított életben van a tartam lejáratakor, úgy kifizetés nélkül szűnik meg a biztosítás.

13 Biztosítsa a kedvezményezett túlélők számára, hogy a biztosított halála esetén ne kerüljenek kiszolgáltatott anyagi helyzetbe, A biztosított esetleges adósságának megfizetése pedig ne jelentsen számukra nagy terhet felfogható hitelfedezeti életbiztosításként is A kockázati összeg kifizetése így például fedezetet nyújt az örökösödési illetékre, temetési költségekre.

14 Ez a kockázati biztosítás egy speciális fajtája. A biztosítás tartalma: a biztosított egész hátralévő élete mindenképpen kfizietéssel szűnik meg Jellemző a gyakorlatban, hogy a díjfizetési periódust korlátozzák, így például a biztosítás díjfizetés nélkül marad érvényben.

15 Az elérési biztosítás

16 A szerződő díjfizetéséért cserébe ekkor a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a biztosítási tartam eltelte után is életben van a szerződő fél, akkor részére (vagy a kedvezményezet számára) kifizeti a biztosítási összeget. Amennyiben a biztosított elhalálozik a tartam lejárata előtt, úgy a biztosítás megszűnik. Hatása: a befizetett díjak, továbbá azok esetleges hozama a kedvezményezettet, ennek hiányában az örököst illetik meg. A gyakorlatban más biztosítások részeként jelenik meg.

17 A vegyes biztosítás

18 Az egyik leggyakoribb életbiztosítási termék: a kockázati és az elérési biztosítás kombinációja. A biztosítási esemény rendszerint: a biztosított életben léte a biztosított lejártakor vagy halála, a biztosítási időtartam alatt.

19 Ha a biztosított életben van az előre meghatározott időtartam lejártakor, akkor a biztosító kifizeti az éppen akkor érvényes biztosítási összeget (nyereséggel növelten). Amennyiben pedig a biztosítási időtartam alatt meghal a biztosított, akkor a biztosító kifizeti a halál időpontjában érvényes, nyereséggel növelt biztosítási összeget.

20 A biztosított ezáltal gondoskodik halála esetén a még életben lévő családtajgairól vagy épp nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát biztosítja ezzel. További gyakori cél például: előtakarékoskodik valamilyen olyan kiadásra, amely a jövőben várható (például: a gyermekei lakhatásának segítése, családalapítás előmozdítása, iskoláztatás költségei).

21 Jellemzően a házastársak kötik. Ebben a konstrukcióban két biztosított van, ennél a formánál halálesetnek számít annak a biztosítottnak a halála, amely korábban következik be.

22 E konstrukció (főleg a hosszú távra szóló termékek) jellemzője az is, hogy befektetési jellegű szolgáltatás is kíséri ez a biztosító befektetési tevékenysége révén áll elő Fontos: ekkor nem garantált a befektetési eredményesség mértéke általában erre a biztosítók nem is adnak garanciát

23 A díj egy részét ilyen esetben a biztosító költségként azonnal elvonja e költségrész mértéke nem ismert általában a fogyasztók számára A biztosítás feltételeit tartalmazó szabályzatot ezért még a szerződés megkötése előtt alaposan meg kell ismerni!

24 A költségek levonását követően megmaradó díjrész kisebbik része alapjául szolgál a teljes veszélyközösségben bekövetkező haláleseti kifizetésnek, a nagyobb díjrész pedig alapja lesz azoknak a kifizetéseknek, amelyeket lejáratkor a még életben lévő biztosítottak megkapnak. E díjrészek kifizetésig megtakarításként úgynevezett életbiztosítási díjtartalékba kerülnek a biztosító ezt az összeget fekteti be

25 A biztosítási kiszámítja az életbiztosítási díjat, ekkor egyúttal feltételez egy olyan hozamot is, amelyet mindenképp el fog érni a garantált szolgáltatás mértékét ennek figyelembe vételével állapítja meg A hozam mértéke a technikai kamatláb ez rendszerint a biztosítási feltételekből hozzáférhető Lényeges, hogy a biztosítónak a vállalt szolgáltatást akkor is teljesítenie kell, amennyiben a befektetési eredmény a garantált szinttől elmaradna.

26 Ennek nagyobb részét visszajuttatja a biztosító a veszélyközösségnek, a kisebbik részét pedig megtartja saját költségei fedezése érdekében, illetve az nyereségének egyik forrása is. (A többlethozam visszajuttatás mértéke rögzített). A megtakarítási jelleg miatt ekkor a biztosítás akkor sem szűnik meg kifizetés nélkül, ha esetleg a szerződő fél körülményeiben jelentős változás állna be.

27 Amennyiben a szerződő fél nem fizetné vagy körülményei folytán nem tudja fizetni tovább már az esedékes díjakat, választhat két lehetőség közül: visszavásárolja a kötvényt vagy kéri annak díjmentesítését (díjmentes leszállítását). Ezeket együtt maradékjognak hívjuk a biztosítási feltételekben meghatározott idő eltelte után nyílnak csak meg

28 Visszavásárlás esetén a biztosító kifizetést teljesít a biztosítási feltételekben meghatározásra került mértékig, ezzel a biztosítás megszűnik. A visszavásárlási összeg rendszerint igen alacsony azaz messze elmaradhat az addig befizetésre került díjak összegétől

29 A díjmentes leszállítás azt jelenti, hogy a biztosítási összeg csökkentésre kerül, azaz azt leszállítja a biztosító. Oka: a biztosított az eredeti szerződés szerint még hátralévő és esedékessé vált díjakat nem fizeti be. Hatása: a biztosítás nem szűnik meg ekkor. Ha a biztosítás lejár vagy a biztosított meghal, úgy a csökkentett biztosítási összeg kerül kifizetésre.

30 Amennyiben a biztosított nem képest fizetni a biztosítási díjat, és emiatt kívánja megszüntetni a szerződést, megoldást jelenthet még a díjtartalék fedezete mellett nyújtott áthidaló jellegű kölcsön.

31 A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítás

32 A befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetében a klasszikus értelemben vett életbiztosításokkal szemben a szerződő félnek lehetősége van megválasztani, hogy az általa befizetésre került díj egy részét (életbiztosítási díjtartalék) a biztosító milyen típusú, kockázatú befektetésekben helyezze el.

33 A biztosítók rendszerint különböző kockázattal és várható megtérülési rátával rendelkező eszközalapokat hoznak létre, amelyeket az összetételre jellemző névvel látnak el. A szerződő fél ekkor maga választja ki ezt a neki megfelelő alapot lehetősége van arra is, hogy a befizetett díjakat különböző eszközalapok között megossza

34 Nem adhat arra vonatkozóan konkrét utasítást a biztosítónak, hogy milyen eszközbe kerüljön befektetésre az adott összeg. Így nem adhat arra megbízást többek közt, hogy megvásárolja a biztosító abból egy részvénytársaság részvényét vagy például, hogy abból meghatározott futamidejű államkötvényt vegyen.

35 A befektetési életbiztosításoknál a biztosító jellemzően nem vállal a befektetésre hozamés tőkegaranciát! Ez azt jelenti, hogy a befektetés értéke csökkenhet.

36 Az ügyfélnek előzetesen célszerű tájékozódnia az adott biztosítási termék költségstruktúrájáról ezeket ismét a biztosító szerződési feltételei tartalmazzák A legfontosabb kérdés: a biztosító összegszerűen milyen mértékű és típusú költségeket érvényesíthet a szerződés alapján?

37 Eladási és vételi árfolyamkülönbség Kezdeti költségek levonása Adminisztrációs költségek Alapváltási díj Biztosítási kockázati díj

38 Az eszközalapok egységeire eladási és vételi árfolyamok kerülnek meghatározásra. Amennyiben egy fogyasztó díjat fizet be, akkor a választott alapból az aktuális napi árfolyamon vásárol befektetési egységet. A biztosító szolgáltatása ez esetben az egységek vételi árfolyamon történő megvételét és az ellenérték pénzben történő megfizetését jelenti. Az eladási árfolyam rendszerint magasabb, mint a vételi árfolyam.

39 A kezdeti befizetések egy részét a biztosítók általában kezdeti egységként tartják nyilván és azokból költségrészt vonnak el ebből állják az ügyfélszerzés költségét, annak terheit Ez az elvonás az első két év befizetéseit érinti, mérték pedig konstrukciótól függően változik. Előfordul, hogy ezt nem kezdeti költség címen, hanem például alapnyitási-, alapkezelési- vagy tőkegyűjtési költségként illetik és emiatt jutalékot vonnak el.

40 Az adminisztrációs költségek havonta, rendszerint fix összegben kerülnek felszámításra. Néhányszáz forint per hónap általában a mértéke.

41 Felszámításának alapja: a meglévő befektetési egységek más fajtára történő átváltása, az eszközalapok közötti átcsoportosítás Megnevezése: alapváltási díj, átváltási költség Mértéke: lehet fix vagy épp az átváltandó érték arányában kerül meghatározásra.

42 Bármennyire is befektetésnek tűnik inkább ez a konstrukció, a termék maga biztosítás hordozza annak jegyeit Ebből következik, hogy a biztosító rendszeresen levonja a biztosítási kockázatra (például: baleset, haláleset) eső díjrészt is.

43 Általában a már ismertetett maradékjogok érvényesíthetőek, valamint kapcsolódhat e termékhez például kiegészítő biztosítás. Ha a biztosított életben van a biztosítási tartam lejártakor, akkor a biztosító kifizeti a számlán nyilvántartott egységek vételi árfolyam szerinti értékét. Amennyiben a biztosítás időtartamán belül meghal, a biztosító kifizeti a kikötött biztosítási összeget vagy ha ez magasabb összeg, akkor a számlán nyilvántartott vételi árfolyamon számított értéket.

44 Járadékbiztosítások

45 Számos formájuk ismert, gyakran más biztosítási termékkel kombinálják ezeket a biztosítók. Csak azok a járadéktípusok tekinthetőek életbiztosításnak, amelynek a kezdete, vége vagy tartama függ a biztosított halálától.

46 Egyszeri díjas biztosítás: a biztosítási díjat a szerződő előre egy összegben fizeti meg. Folyamatos vagy rendszeres díjfizetésű biztosítás: a szerződő fél ekkor a biztosítási díjat a szerződés szerint meghatározott díjfizetési időszak alatt, meghatározott gyakoriság szerint fizeti Azonnal meginduló járadék: a járadékfizetés még abban az évben megindul, amikor a kifizetés történt. Halasztott járadékfizetés: a szerződésben meghatározott időtartam (rendszerint néhány év) eltelte után indul meg a fizetése.

47 Az előleges járadékot az időszak (általában: hónap) elején, míg az utólagos járadékot az időszak végén fizeti ki a biztosító. Az életjáradék vége: tarthat egészen a biztosított élete végéig (egyszerű életjáradék) vagy egy meghatározott időpontig vagy időtartamig, de legfeljebb a biztosított haláláig (időleges életjáradék).

48 A biztosítónak lehetősége van garantálni azt, hogy egy meghatározott ideig mindenképpen folyósítja a járadékot garanciaidő Általában néhány évig tart és független a biztosított életben létének tényétől!

49 Kiegészítő biztosítások

50 A biztosítások kiegészülhetnek további kockázatokra is önállóan szolgáltatást nyújtó, kiegészítő jellegű biztosításokkal. Jellemzőik: igazodnak a főszolgáltatáshoz, azaz az eredeti biztosításhoz és ennek megszűntével automatikusan megszűnnek.

51 Baleseti halál esetén a haláleseti szolgáltatáson felül további szolgáltatást teljesít teljes a biztosító. Rokkantság, kórházi ápolás, műtét esetén szolgáltatást nyújt a biztosító, ha az előidéző ok baleset. Betegség miatti rokkantság, műtét, kórházi ápolás esetén nyújt szolgáltatást a biztosító. Rettegett vagy például kritikus betegségek (szélütés, infarktus, rák) bekövetkezésekor teljesít szolgáltatást a biztosító.

52 A biztosító átvállalja meghatározott esemény bekövetkezése esetén a felmerülő díjak kifizetését. A szerződő bizonyos időszakonként új kockázat-elbírálás nélkül emelheti mind a biztosítás díját és összegét, amennyiben kiegészítő biztosításként díjnövelésre van lehetősége.

53 Mire érdemes a fogyasztóknak odafigyelni életbiztosítási szerződés megkötése előtt?

54 Fel kell mérni, milyen pontos célt is szeretnének elérni a biztosítás által? Például: saját maguk vagy hozzátartozóik biztosítása vagy inkább a megtakarítás, befektetés a cél? Befektetési cél esetén célszerűbb kifejezetten a befektetési célú pénzügyi termékekkel összehasonlítani az ajánlatot.

55 A biztosítással szemben támasztott igényekelvárások, a szerződő fél teherviselő képessége. Egy családtag halála vagy például munkaképtelenné válása megnehezítené-e anyagilag a család további megélhetését? Mekkora a biztosítási esemény bekövetkeztének valószínűsége, a kockázat mértéke? (Példa: fokozott veszéllyel járó munkakör betöltése.) Várható-e változás a család anyagi helyzetében, vagyongyarapodás vagy más, ezt érintő esemény (például: nyugdíjazás, gyermekszületés, beiskolázás).

56 Mindig mérjük fel, hogy mekkora összeget tudunk havi rendszerességgel vagy egyszeri tartós lekötéssel elkülöníteni a biztosítási célra! Nem javasolt gondolkodás aláírni egy szerződést sem, a biztosítási ajánlat megtétele előtt mindig át kell tanulmányozni a szerződési feltételeket, biztosítási szabályzatot! Különösen igaz ez a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében, amely biztosítási termék több kockázatot hordoz!

57 2. Utazási biztosítás

58 A külföldi utazás során váratlanul bekövetkező balesetre, megbetegedésre, poggyászkárra vagy az egyéb, biztosítási kötvényben meghatározásra került kockázatokra nyújt fedezetet. Biztosítási díj jellemzője: egyszeri díjas, azonnal egy összegben kell megfizetni. A kötvény érvényessége az előre meghatározott utazási időtartamhoz igazodik.

59 Különbözők a termékek abból a szempontból, hogy melyek a vállalt kockázatok, hogyan alakulnak a biztosítási szolgáltatások értékhatárai, és mindezek függvényében alakul maguknak a konstrukcióknak az ára-díja. Összege rendszerint napi Ft között van.

60 A beteg vagy a sérült biztosított hazajuttatása, pénzsegély közvetítése, tolmács-szolgálat, jogvédelem (ügyvédi költség, óvadék, illetéket kifizetése), elveszett útiokmányok pótlásának költségei, személygépcsi hazaszállítása, poggyászkésedelem, légikatasztrófa miatti haláleset.

61 A fogyasztó által magával vitt vagyoni értékek, a célországban rendelkezésre álló egészségügyi ellátás, esetleges baleseti, betegellátási költségek, a fogyasztó életkora, egészségi állapot, igénybe venni szánt közlekedési eszközök, az utazás ideje, az utazás, üdülés esetleges kockázatai annak tervezett programjai alapján.

62 A kockázat fényében alacsonyabb vagy inkább magasabb díjú biztosítás megkötése látszik szükségesnek. Drága egészségügyi szolgáltatásokat kínáló ország esetén célszerű a magasabb fedezetet nyújtó biztosítás igénybe vétele. Kiegészítő sportbiztosítások: fedezetet nyújtanak például síelés vagy más, hasonló sporttevékenység közben bekövetkezett kár esetén.

63 Lényege, hogy a bajba került ügyfél rendelkezésére áll egy általában magyar nyelvű, éjjel-nappal elérhető telefonos ügyfélszolgálat. Információt kap általa a további teendőiről, lehetőségekről, ezáltal intézkedik a biztosító egyben az ellátásról, így például visszaigazolja az adott egészségügyi intézménynek, hogy állja a biztosított kezelési költségét.

64 Jellemző, hogy az adott biztosítási termék több eseményt kizár a biztosított kockázatok köréből, erre oda kell figyelni. Érdemes tájékozódni már előzetesen, hogy esetleges káreseménykor milyen iratokat kell benyújtani, azok beszerzése utólag nehézkessé válhat. Ezeket a biztosítási feltételek tartalmazzák. Gondoskodni kell az egyéb, igazoló okmányok meglétéről az utazás során, például: biztosítási kártya.

65 Európán kívül kötött szerződések esetében gyakran kerül felszámításra úgynevezett pótdíj. Ennek lehetőségéről szintén előre célszerű tájékozódni. Oka: a biztosító nagyobb kockázatvállalása. Életkori pótdíj: meghatározott életkor felett fizetendő. A pótdíj további, jellemző alkalmazása: kiemelt kockázattal járó sporttevékenység esetében.

66 A bankkártyákhoz általában kapcsolódik valamilyen utazási- vagy balesetbiztosítás, ezek alapdíját már a bankkártya díja tartalmazza. Ha mégsem járna a kártyához ilyen biztosítás, rendszerint egy éves időtartamra lehetőség van külön díj ellenében biztosítást kötni. Ez esetben is megismerésre szorulnak a biztosítás feltételei, miszerint milyen kockázatokra terjed ki az adott szolgáltatás!

67 3. Lakásbiztosítás

68 A fogyasztó lakásában, épületében bekövetkezett kár (például: vihar, tűzkár, vízkár) fedezése a biztosítási összegből, de védelmet nyújthat adott konstrukció esetén a például betörésre vagy épp a biztosított utcán parkoló gépjárművében keletkezett kár esetében is.

69 A biztosítás kiterjedhet ingatlanokra (például: garázs, lakás, nyaraló, családi ház) és ingóságokra (például elektronikai eszközök). Az alapfedezetet kiegészítve lehetőség van például sajátos igény alapján további káresemények fedezésére is a szerződés alapján. Kiegészítő biztosítások köre kiterjedhet: például rablás, betöréses lopás esete, vezetékes víz által okozott kár vagy épp tűzben vagy árvízben elveszett, megsemmisült tárgyakra, azok pótlásának költségeire.

70 Fel kell mérni pontosan, mire terjed ki a biztosítás köre. A fizetendő díj kapcsán mérlegelési szempont annak összege: elképzelhető, hogy pár ezer forintos differencia folytán maga a biztosítási összeg több millió forinttal lesz nagyobb, amely adott esetben fedezi például az ingatlan teljes újjáépítését. Ez esetben nem érdemes spórolni a biztosítási díjon a biztosítási összegre érdemes odafigyelni

71 A biztosító fizetési kötelezettsége rendszerint csak azokra az ingóságokra terjed ki, amelyet a fogyasztó előzetesen bejelentett. Célszerű időnként felülvizsgálni a meglévő biztosítást, amennyiben a vagyonba értékesebb vagyontárgy került, javasolt kérni a biztosítási fedezet kiterjesztését.

72 4. Gépjárműbiztosítás

73 I. Casco biztosítás II. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

74 A Casco biztosítás

75 A fogyasztó saját gépjárművét védő vagyonbiztosítás, amely a gépjárműben keletkezett, külön szerződésben meghatározásra került károk bekövetkezése esetén nyújt fedezetet. A Casco szerződés megkötése nem kötelező, hanem önkéntes alapon működik: a gépkocsi tulajdonosa köti azt meg saját belátása szerint. A szerződő fél lehet a tulajdonos vagy épp aki más okból érdekelt a gépjármű állapotának megóvásában.

76 Az önrész az az összeg, amelyet a biztosított visel a káresemény kapcsán minden esetben. Az önrész meghatározásának módja általában két módon történik: egy százalékos értékkel vagy egy adott összeggel, ezek közül a biztosító a magasabbat vonja lehet a kár kifizetése esetén. Az önrész mértékét szerződéskötéskor a szerződő határozza meg rendszerint minél magasabb az önrész, annál alacsonyabb a biztosítási díj

77 A díj meghatározása során szerepet játszik az autó életkora, motornagysága, mártörténete, a gépjárműbe beépített extra tartozékok köre. Az utóbbi kört javasolt bejelenteni, mivel a casco biztosítás alapvetően csak a szériatartozékokra vonatkozik, az utólag beszerelt extrákra pedig jellemzően pótdíjat kell fizetni.

78 A biztosító mérlegeli és dönti el szabadon azt, hogy a szerződéskötést vállalja-e, ennek során figyelembe veszi az autó műszaki állapotát is. Gépjárműhitel igénylése esetén a hitelező általában kötelezi a fogyasztót casco biztosítás megkötésére. A biztosítás köre kiterjedhet a gépjárműben keletkezett károkra, illetve további biztosítási eseményekre, például: lopás, törés, üvegkár, a biztosított által saját maga okozott kár.

79 Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

80 A felelősségbiztosítás lényege, hogy a biztosító magára vállalja a biztosítási díj fizetéséért cserébe annak a kárnak a megtérítését, amelyet a biztosított okozott. Nem önkéntes, hanem kötelező jellegű: gépjármű a közúti forgalomban csak és kizárólag akkor vehet részt, amennyiben rendelkezik érvényes gépjárműfelelősségbiztosítással. A biztosító csak akkor utasíthatja vissza a fogyasztó szerződéskötésre irányul igényét, amennyiben az jogszabályban meghatározásra került feltételbe ütközik.

81 A gépjármű üzemeltetésével mások vagyonában a fogyasztó által okozott kár és személyi sérülés esetén a fogyasztó helyett a biztosító téríti meg a károsult kárát. Indok: a gépjárművel történő közlekedés veszélyes üzem, az utasok, valamint a gépjárművel is a balesetek során súlyosan megsérülhetnek.

82 Jellemzője: a balesetmentesen közlekedő fogyasztók olcsóbb biztosítási díjat kötelesek fizetni, míg a balesetet okozókat nagyobb összegű díjfizetési kötelezettség terheli. A díjat az üzemben tartó köteles megfizetni, akinek személye általában megegyezik az autó tulajdonosával.

83 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kiterjed a károsult gépjárművében, valamint személyében okozott károkra, attól függetlenül, hogy a károkozó szándékosan vagy jogellenesen okozta azt. Kiterjed a károkozó gépjármű utasainak kárára is. Amikor a károkozó (tehát a biztosított) felelőssége felmerül, ez esetében a biztosító a kifizetett összeget visszakövetelheti a biztosítottól.

84 Egy biztosítási esemény kapcsán a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 500 milló Ft, személyi sérülés esetén 1600 millió Ft összeghatárig téríti meg a kárt. A biztosítás fedezi az értékcsökkenést is, mivel a károk kijavítása, helyreállítása a forgalmi, használati értéket csökkentő tényező a károkozó ezt is köteles lenne megtéríteni egyébként

85 A biztosított személyt és a károsultat is kárbejelentési kötelezettség terheli a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezheti akkor, ha a megítélés szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak A kötelező-gépjármű biztosítás kiterjed az egész Európai Unió területére, valamint a zöldkártyarendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda a Belső Szabályzatnak megfelelő kétoldalú megállapodást kötött.

86 A biztosítók a korábbi szabályokkal ellentétben, már bármikor meghirdethetik tarifáikat. A biztosítási évforduló utolsó napját megelőző 50. napig írásos értesítőben tájékoztatást kap a fogyasztó a biztosítótól, amely tartalmazza a következő biztosítási időszakra érvényes várható díjat. Érdemes felmérni a rendelkezésre álló kínálatot, a különböző biztosítók tarifáit biztosítóváltáskor fel kell mondani a szerződést

87 A szerződő felek bármelyike a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően a biztosítási szerződést írásban, indokolás nélkül felmondhatja. A felmondás azonban csak akkor hatályos, ha az a másik félhez határidőben megérkezik.

88 5. Jogvédelmi biztosítás

89 Biztosítási esemény: a biztosított olyan helyzetbe kerül, amelynek alapján felmerül jogai védelmének szükségessége. Magában foglalja például az esettel kapcsolatos tanácsadást, hogyan járjon el a biztosított, kiterjedhet a biztosítás az érdekeinek védelmére és képviseletére is az egyéni jogérvényesítésre irányuló eljárásokban.

90 Egyik ismerőse azt meséli, hogy nagyon kedvező ajánlatot kapott egy alkusztól, mivel egy és ugyanazon szerződés keretében egyszerre biztosítást köt, másrészt a spórolt pénze befektetésre is kerül. Mit tanácsolna ez esetben barátjának? Melyek a casco biztosítás és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás közötti alapvető különbség? Mit javasolna annak az ismerősének, aki egy távoli kontinensre utazik, ahol síelni szeretne, mire figyeljen oda és milyen biztosítást kössön meg?

91 Köszönöm a figyelmet!

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani.

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani. A gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülésekre minden gépjármű

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések A Generáció Tõkemegtakarítási Életbiztosítási szerzõdés (a továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei A jelen szerzôdési feltételek (továbbiakban: szabályzat) az Általános Életbiztosítási Szabályzatban (a továbbiakban

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0003/2015.07.01. Hatályos: 2015.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás szolgáltatása Az ING Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) ezen biztosítás

Részletesebben

A 037 JELŰ RENDSZERES DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA

A 037 JELŰ RENDSZERES DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA A 037 JELŰ RENDSZERES DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA Az ING Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) 037 jelű terméke olyan befektetéshez kötött életbiztosítás, amelynek

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb

Részletesebben

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23.

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23. Egyes szerződések Villamosmérnök szak DE TTK Debrecen, 2010. március 23. Fogalma: az egyik fél, az eladó köteles az általa eladott dolog tulajdonjogát a másik szerződő félre, a vevőre átruházni és a dolgot

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2027/10 1. Általános

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás pénzneme Jelen biztosítás keretében a díjak megfizetése, valamint az azokból képzett

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2027/1 1. Általános

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2027/5 1. Általános

Részletesebben

Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai:

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: Ptk XXII. Cím LXII. Fejezet A biztosítási szerződés általános szabályai 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: - fedezetet nyújtani 6:439 + kár (más szolgáltatás) összeg 6:439 (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok

Biztosító. Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok Biztosító Aegon Trend Basic II. vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok TREND BASIC II-Z-140217 AEGON TREND Basic II. Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítási záradékok V-1. sz. Záradék

Részletesebben

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft.

UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. UFS Broker Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 01/2013 taggyűlési határozattal Hatályba lépés napja: 2013. február 24. TARTALOM 1. PREAMBULUM..2. oldal 2.

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről

Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről 5. sz. melléklet Ügyfél-tájékoztató a DRB Bank Zrt. által kibocsátott bankkártyákhoz kapcsolódó utazási biztosítási feltételekről Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ezen ügyfél-tájékoztató

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos 2011. március 21-től visszavonásig

Részletesebben

UFS GROUP HOLDING ZRT.

UFS GROUP HOLDING ZRT. UFS GROUP HOLDING ZRT. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 1/2014. igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked típusú) biztosítások

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet)

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) 1959. évi IV. törvény XLV. fejezet: A biztosítás 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (részlet) XLV. fejezet - A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

A biztosítás éves díja 6 000 forint, ez az összeg már kétszer egy hét, vagy gyakori külföldi kint tartózkodás esetén megtérül.

A biztosítás éves díja 6 000 forint, ez az összeg már kétszer egy hét, vagy gyakori külföldi kint tartózkodás esetén megtérül. apró betűk helyett - amit a K&H választható utasbiztosítás bankkártyához szolgáltatásról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek AHE-21501/2 1/20 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Általános Szerzõdési Feltételek 1/20 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz 1. A jelen Általános Szerzõdési

Részletesebben

AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK

AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK AZ ÜZEMANYAGKÁRTYÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK I. Általános Feltételek 1. A MOL Nyrt. az általa kibocsátott üzemanyagkártyákhoz

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2015.

A biztosítási adó szabályai 2015. A biztosítási adó szabályai 2015. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata)

ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) ÜZEMSZÜNET BIZTOSÍTÁS (egy biztosító vagyonbiztosítási feltételének a kivonata) Biztosítási esemény Amennyiben a felek ebben kifejezetten megállapodnak a vagyonbiztosítási fedezet kiterjed az alábbiakban

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Cseppkő Életbiztosítás különös szabályzata

Cseppkő Életbiztosítás különös szabályzata ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt. Cseppkő Életbiztosítás különös szabályzata I. FOGALMAK... 1 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 III. A BIZTOSÍTÁS LEJÁRATA ÉS A BIZTOSÍTÁS TARTAMA... 2 IV. BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY...

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:1031V03 Kondíciós lista az ERGO Smart Way Befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Hatályos 2013. január 1-től Kondíciós lista az ERGO

Részletesebben

A biztosításról általában

A biztosításról általában ALAPJAI A biztosításról általában Dr. Banyár József Biztonság - kockázat Kockázat-definíciók szimmetrikus és aszimmetrikus: I. A kockázat valamely cselekvéssel, vállalkozással járó veszély, az anyagi veszteség,

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és

www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és www.allianz.hu Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Szerződési feltételek Tartalom Általános Szerződési Feltételek az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításhoz...ahe-21251 1. számú

Részletesebben

PANNÓNIA ALKONY ÉLETBIZTOSÍTÁS

PANNÓNIA ALKONY ÉLETBIZTOSÍTÁS PANNÓNIA ALKONY ÉLETBIZTOSÍTÁS SZERETŐ GONDOSKODÁS Pannónia Alkony Életbiztosítás Szerető gondoskodás A megtakarításokkal rendelkező magyar családok körében ahogy az alábbi táblázatban is látható hosszú

Részletesebben

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei

genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei genertel e-l@kás Felhőtlen Nyár szolgáltatás különös feltételei A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon keresztül gyakorol

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI

PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI PROTECTOR MERÜLÉSVEZETŐK, BÚVÁR-OKTATÓK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TÚRÁK VEZETŐI SZOLGÁLTATÁS-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI A Protector merülésvezetők, búvár-oktatók és a kapcsolódó túrák

Részletesebben

ÉLETÍV ÉLET- BIZTOSÍTÁSI

ÉLETÍV ÉLET- BIZTOSÍTÁSI ÉLETÍV PROGRAM ÉLET- BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék Általános rendelkezések, szerződés létrejötte... 3 Fogalomtár... 3 Biztosítási szerződés alanyai... 5 Biztosító szolgáltatása, biztosítási események...

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A jelen szerzôdési feltételek (továbbiakban: szabályzat) ellenkezô szerzôdéses kikötés

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Ajánlat / Módosítási javaslat / Adatközlő * Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés a MKFE tagjai részére Szerződésszám: Termék kód: OFF Módozati kód: NFUVB Módozati szám:

Részletesebben

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék

Vagyonbiztosítások Általános Feltétele. Tartalomjegyzék Vagyonbiztosítások Általános Feltétele Érvényesség: Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, melyeket ellenkező szerződéses kikötés hiányában a HDI Versicherung AG (továbbiakban Biztosító) vagyonbiztosítási

Részletesebben

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Jövőkép klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Tartalomjegyzék I. Kiemelt jellemzők.........................................................................

Részletesebben

Lejáratkor kamatadó- és Eho-mentes befektetés

Lejáratkor kamatadó- és Eho-mentes befektetés Dinamikus portfóliókezeléssel! Lejáratkor kamatadóés Eho-mentes befektetés Bonum Életbiztosítás Befektetés és biztosítási védelem Meglévő megtakarításunk befektetésekor mindannyiunk számára fontos szempont,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

Mi a teendő kár esetén?

Mi a teendő kár esetén? Mi a teendő baleset esetén? Mi a teendő kár esetén? Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Személyi sérülés

Részletesebben

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások

Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok- Euró szerzõdésekhez köthetõ kiegészítõ biztosítások Általános Szerzõdési Feltételek 1/13 Általános Szerzõdési Feltételek az Allianz Életprogramok

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör:

Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról. Tisztelt Partnerünk! Biztosítandó kockázati kör: Ügyfél-tájékoztató* az ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosításáról Tisztelt Partnerünk! Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek az új ingatlanértékelők szakmai felelősségbiztosítása elnevezésű

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

A lakásbiztosítási piacot is elérte a díjverseny Akár 40 százalék kedvezmény is járhat az önrészes termékkel

A lakásbiztosítási piacot is elérte a díjverseny Akár 40 százalék kedvezmény is járhat az önrészes termékkel A lakásbiztosítási piacot is elérte a díjverseny Akár 40 százalék kedvezmény is járhat az önrészes termékkel Netrisk.hu közlemény Budapest, 2014. július 2. Csaknem 16 százalékkal esett két év alatt a lakásbiztosítások

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Rt. egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött Multi Invest életbiztosításainak szerzõdési feltételei

Az UNIQA Biztosító Rt. egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött Multi Invest életbiztosításainak szerzõdési feltételei Az UNIQA Biztosító Rt. egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött Multi Invest életbiztosításainak szerzõdési feltételei Termékkód: 401 I. A biztosítási szerzõdés jellemzõi, a használt fogalmak 1. A

Részletesebben

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód:

Ügyintéző: Telefon: Fax: E-mail: Dátum: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Zvara Péter Úr részére CEUS kód: UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74 Vállalati Biztosítások Terület / Corporate Insurance Ügyintéző: Telefon:

Részletesebben

1.1. Miért éri meg Önnek? 3. 1.2. Kinek ajánljuk? 4. 2. Gyakran feltett kérdések 6

1.1. Miért éri meg Önnek? 3. 1.2. Kinek ajánljuk? 4. 2. Gyakran feltett kérdések 6 Tartalomjegyzék 1. ING Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 3 1.1. Miért éri meg Önnek? 3 1.2. Kinek ajánljuk? 4 1.3. Pénzügyi kockázatok, amelyekről tudnia kell 5 2. Gyakran feltett kérdések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet- és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról

TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról TÁJÉKOZTATÓ Ózd Város Önkormányzatának egységes vagyonbiztosításáról Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Készítette: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z d, 2014. május

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek B ÉÁSZF/0002/2008.04.01. Általános Szerzôdési Feltételek MKB Életbiztosító Zrt. (B ÉÁSZF/0002/2008.04.01.) TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalmak 3

Részletesebben

Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás. Védelem 75 éves kor felett is

Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás. Védelem 75 éves kor felett is Legyen biztonságban! Senior Bázis balesetbiztosítás Védelem 75 éves kor felett is Speciális ajánlat a 75 éven felülieknek! A Senior Bázis Balesetbiztosítás kimondottan 75 és 85 év közötti ügyfeleinknek

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei Hatályos: 2015.04.13-tól ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Prémium egyszeri díjas nyugdíjbiztosítás különös feltételei Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2015/2) az ERSTE Vienna Insurance

Részletesebben

Vezetı pénzügyi tanácsadó

Vezetı pénzügyi tanácsadó Dusik Andrea Vezetı pénzügyi tanácsadó Iroda: 1037 Budapest, Pacsirtamező u. 17. Web: dusikandrea.hu E-mail: da@dusikandrea.hu Fax: 0614305711 Telefon: 06704210287 Mikor gondoljon rám? Cégcsoportunk, ahol

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Program Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Program Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei Hatályos: 2014. 07. 01-jétől Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Program Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2011/1)

Részletesebben

A Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

A Pannónia Euró Alapú Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei A Pannónia Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések A Pannónia Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek, a CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

Csak belső használatra! Az összeállítás Dr. Császár Barbara ügyvéd, gépészmérnök előadásának felhasználásával készült

Csak belső használatra! Az összeállítás Dr. Császár Barbara ügyvéd, gépészmérnök előadásának felhasználásával készült Csak belső használatra! Az összeállítás Dr. Császár Barbara ügyvéd, gépészmérnök előadásának felhasználásával készült FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSEN KÍVÜL OKOZOTT KÁROKÉRT (Ptk. hatodik könyv, negyedik rész) A

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens BGF, PSZK, Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu Biztosítás és társadalombiztosítás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MKB BIZTOSÍTÓK ÉS A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA KÖZÖTT 3/2012. MGYK. elnökségi tájékoztató 1. A Magyar Gyógyszerészi Kamara együttműködési megállapodást kötött az MKB Általános

Részletesebben

Motorkerékpár-biztosítás

Motorkerékpár-biztosítás www.allianz.hu Motorkerékpár-biztosítás Allianz Casco Terméktájékoztató és különös biztosítási feltételek AHE Terméktájékoztató (A jelen tájékoztató az Allianz Casco biztosítás terméktájékoztatójával együtt

Részletesebben

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím:

Cím: Cím: Cm: születés ideje: év hó nap, Anyja neve: Cím: SZEMÉLYBIZTOSÍTÁS SZOLGÁLTATÁSI IGÉNYBEJELENTŐ LAP Alkotás Point, 1123 Budapest Alkotás u. 50. (Élet-, betegség-, balesetbiztosításhoz, valamint vagyonbiztosításhoz kötött balesetbiztosításhoz.) www.signal.hu

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Program Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Program Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei Hatályos: 2014. 03. 15-től Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE LOJALITÁS Program Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2011/1)

Részletesebben

Aegon Nyílt Lapok. Aegon Tempo Nyugdíjbiztosítás. Az Aegon Tempo Nyugdíjbiztosításról közérthetően. Tisztelt Ügyfelünk!

Aegon Nyílt Lapok. Aegon Tempo Nyugdíjbiztosítás. Az Aegon Tempo Nyugdíjbiztosításról közérthetően. Tisztelt Ügyfelünk! Aegon Nyílt Lapok Az ról közérthetően Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatónk célja, hogy egyszerű és átlátható formában összefoglaljuk Önnek az főbb jellemzőit, és választ adjunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 077 JELÛ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 077 JELÛ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 077 JELÛ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI A jelen szerzôdési feltételek (továbbiakban: szabályzat) ellenkezô szerzôdéses kikötés hiányában

Részletesebben

A Generali Biztosító Zrt. PortfólióMenedzser szolgáltatásának szerződési feltételei

A Generali Biztosító Zrt. PortfólióMenedzser szolgáltatásának szerződési feltételei 1/6 A Generali Biztosító Zrt. PortfólióMenedzser szolgáltatásának szerződési feltételei Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888 Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 generali.hu A

Részletesebben

Mire kell figyelni a bérlés előtt?

Mire kell figyelni a bérlés előtt? Külföldi nyaralásaik során sokan választják azt a megoldást a helyi látnivalók és nevezetességek megtekintéséhez, hogy gépkocsit bérlenek a tömegközlekedés használata helyett. Ennek előnye, hogy kényelmesebb,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

Az ING Biztosító Zrt. 158 jelû rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei

Az ING Biztosító Zrt. 158 jelû rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az ING Biztosító Zrt. 158 jelû rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosításának Különös Feltételei Az ING Biztosító Zrt. 158 jelû rendszeres díjas befektetési egységekhez

Részletesebben

R6107. Aktív MAX befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás. 2014. január 14. Czene Árpád

R6107. Aktív MAX befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás. 2014. január 14. Czene Árpád R6107 Aktív MAX befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 2014. január 14. Czene Árpád 1 Adójóváírás a nyugdíjbiztosításokra 2014. január 1-t l 2013. december 31-ét követ en kötött szerz désekre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL TÁJÉKOZTATÓ A FINANSZÍROZOTT GÉPJÁRMŰ BEÉPÍTETT CASCO BIZTOSÍTÁSRÓL Jelen tájékoztató a finanszírozott gépjármű beépített casco biztosításának főbb ismérveinek bemutatása érdekében készült. Felhívjuk szíves

Részletesebben

Gépjárműve biztosításáról. Közúti balesetet bárki szenvedhet. Számtalan helyen érhet minket szerencsétlenség, akár útközben is.

Gépjárműve biztosításáról. Közúti balesetet bárki szenvedhet. Számtalan helyen érhet minket szerencsétlenség, akár útközben is. Gépjárműve biztosításáról Közúti balesetet bárki szenvedhet. Számtalan helyen érhet minket szerencsétlenség, akár útközben is. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást minden gépjármű üzembentartónak

Részletesebben

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság

Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság A SIGNAL Biztosító ajánlata a szakszervezeti tagok számára Sokféleség, szolidaritás, megbízhatóság SIGNAL - Mindig biztonságban Kedves Szakszervezeti Tag! A SIGNAL Biztosító és a szakszervezetek kapcsolata

Részletesebben