I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII."

Átírás

1

2 I. A biztosítások főbb típusai II. Életbiztosítás III. Utazási biztosítás IV. Lakásbiztosítás V. Gépjármű-biztosítás VI. Jogvédelmi biztosítás VII. Kérdések

3 A biztosítások főbb típusai

4 I. Haláleseti (kockázati) életbiztosítás II. Elérési biztosítás III. Vegyes biztosítás IV. Unit-linked biztosítás (befektetési egységekhez kötött biztosítás) V. Járadékbiztosítás VI. Kiegészítő biztosítások

5 I. Utazási biztosítás II. Lakásbiztosítás III. Gépjármű-biztosítás IV. Jogvédelmi biztosítás

6 1. Életbiztosítás

7 Biztosítási esemény: a halálnak a biztosítás tartama alatti bekövetkezése vagy be nem következése (azaz meghatározott életkor elérése)

8 A biztosítási termékek sokszor tartalmaznak más elemeket is, így például tartalmazhatnak betegség-biztosítási vagy épp balesetbiztosítási elemeket. Hétköznapi értelmében az életbiztosítás a biztosított személy életében bekövetkező eseményekhez (elsősorban halálesethez) vagy a szerződésben meghatározásra került más eseményhez kapcsolódik. Ilyen esemény például: nyugdíjazás, gyermekszülés, meghatározott életkor elérése vagy épp a házasságkötés.

9 Amennyiben a szerződésben meghatározásra került biztosítási esemény bekövetkezik, köteles a biztosítási összeget kifizetni. Ez a fizetési kötelezettség nem csupán egy összeg folyósításában nyilvánulhat meg, hanem adott esetében formája lehet például a folyamatosan nyújtott járulék is.

10 Nem a bekövetkezett kár határozza meg a biztosító szolgáltatásának mértékét nem fejezhető ki pénzben általában a biztosítási esemény A biztosítási összeget a szerződéskötéskor meghatározásra került szerződésben állapítják meg.

11 Haláleseti (kockázati életbiztosítás)

12 A biztosító a kockázati életbiztosítás esetén arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a biztosított elhalálozik a biztosítás időtartamában belől, akkor egy meghatározott személy (a kedvezményezett) részére egy meghatározott összeget fizet ki. A kifizetésre kerülő összeg a biztosítási összeg. A szerződő fél pedig díjfizetésre kötelezett. Amennyiben a biztosított életben van a tartam lejáratakor, úgy kifizetés nélkül szűnik meg a biztosítás.

13 Biztosítsa a kedvezményezett túlélők számára, hogy a biztosított halála esetén ne kerüljenek kiszolgáltatott anyagi helyzetbe, A biztosított esetleges adósságának megfizetése pedig ne jelentsen számukra nagy terhet felfogható hitelfedezeti életbiztosításként is A kockázati összeg kifizetése így például fedezetet nyújt az örökösödési illetékre, temetési költségekre.

14 Ez a kockázati biztosítás egy speciális fajtája. A biztosítás tartalma: a biztosított egész hátralévő élete mindenképpen kfizietéssel szűnik meg Jellemző a gyakorlatban, hogy a díjfizetési periódust korlátozzák, így például a biztosítás díjfizetés nélkül marad érvényben.

15 Az elérési biztosítás

16 A szerződő díjfizetéséért cserébe ekkor a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a biztosítási tartam eltelte után is életben van a szerződő fél, akkor részére (vagy a kedvezményezet számára) kifizeti a biztosítási összeget. Amennyiben a biztosított elhalálozik a tartam lejárata előtt, úgy a biztosítás megszűnik. Hatása: a befizetett díjak, továbbá azok esetleges hozama a kedvezményezettet, ennek hiányában az örököst illetik meg. A gyakorlatban más biztosítások részeként jelenik meg.

17 A vegyes biztosítás

18 Az egyik leggyakoribb életbiztosítási termék: a kockázati és az elérési biztosítás kombinációja. A biztosítási esemény rendszerint: a biztosított életben léte a biztosított lejártakor vagy halála, a biztosítási időtartam alatt.

19 Ha a biztosított életben van az előre meghatározott időtartam lejártakor, akkor a biztosító kifizeti az éppen akkor érvényes biztosítási összeget (nyereséggel növelten). Amennyiben pedig a biztosítási időtartam alatt meghal a biztosított, akkor a biztosító kifizeti a halál időpontjában érvényes, nyereséggel növelt biztosítási összeget.

20 A biztosított ezáltal gondoskodik halála esetén a még életben lévő családtajgairól vagy épp nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát biztosítja ezzel. További gyakori cél például: előtakarékoskodik valamilyen olyan kiadásra, amely a jövőben várható (például: a gyermekei lakhatásának segítése, családalapítás előmozdítása, iskoláztatás költségei).

21 Jellemzően a házastársak kötik. Ebben a konstrukcióban két biztosított van, ennél a formánál halálesetnek számít annak a biztosítottnak a halála, amely korábban következik be.

22 E konstrukció (főleg a hosszú távra szóló termékek) jellemzője az is, hogy befektetési jellegű szolgáltatás is kíséri ez a biztosító befektetési tevékenysége révén áll elő Fontos: ekkor nem garantált a befektetési eredményesség mértéke általában erre a biztosítók nem is adnak garanciát

23 A díj egy részét ilyen esetben a biztosító költségként azonnal elvonja e költségrész mértéke nem ismert általában a fogyasztók számára A biztosítás feltételeit tartalmazó szabályzatot ezért még a szerződés megkötése előtt alaposan meg kell ismerni!

24 A költségek levonását követően megmaradó díjrész kisebbik része alapjául szolgál a teljes veszélyközösségben bekövetkező haláleseti kifizetésnek, a nagyobb díjrész pedig alapja lesz azoknak a kifizetéseknek, amelyeket lejáratkor a még életben lévő biztosítottak megkapnak. E díjrészek kifizetésig megtakarításként úgynevezett életbiztosítási díjtartalékba kerülnek a biztosító ezt az összeget fekteti be

25 A biztosítási kiszámítja az életbiztosítási díjat, ekkor egyúttal feltételez egy olyan hozamot is, amelyet mindenképp el fog érni a garantált szolgáltatás mértékét ennek figyelembe vételével állapítja meg A hozam mértéke a technikai kamatláb ez rendszerint a biztosítási feltételekből hozzáférhető Lényeges, hogy a biztosítónak a vállalt szolgáltatást akkor is teljesítenie kell, amennyiben a befektetési eredmény a garantált szinttől elmaradna.

26 Ennek nagyobb részét visszajuttatja a biztosító a veszélyközösségnek, a kisebbik részét pedig megtartja saját költségei fedezése érdekében, illetve az nyereségének egyik forrása is. (A többlethozam visszajuttatás mértéke rögzített). A megtakarítási jelleg miatt ekkor a biztosítás akkor sem szűnik meg kifizetés nélkül, ha esetleg a szerződő fél körülményeiben jelentős változás állna be.

27 Amennyiben a szerződő fél nem fizetné vagy körülményei folytán nem tudja fizetni tovább már az esedékes díjakat, választhat két lehetőség közül: visszavásárolja a kötvényt vagy kéri annak díjmentesítését (díjmentes leszállítását). Ezeket együtt maradékjognak hívjuk a biztosítási feltételekben meghatározott idő eltelte után nyílnak csak meg

28 Visszavásárlás esetén a biztosító kifizetést teljesít a biztosítási feltételekben meghatározásra került mértékig, ezzel a biztosítás megszűnik. A visszavásárlási összeg rendszerint igen alacsony azaz messze elmaradhat az addig befizetésre került díjak összegétől

29 A díjmentes leszállítás azt jelenti, hogy a biztosítási összeg csökkentésre kerül, azaz azt leszállítja a biztosító. Oka: a biztosított az eredeti szerződés szerint még hátralévő és esedékessé vált díjakat nem fizeti be. Hatása: a biztosítás nem szűnik meg ekkor. Ha a biztosítás lejár vagy a biztosított meghal, úgy a csökkentett biztosítási összeg kerül kifizetésre.

30 Amennyiben a biztosított nem képest fizetni a biztosítási díjat, és emiatt kívánja megszüntetni a szerződést, megoldást jelenthet még a díjtartalék fedezete mellett nyújtott áthidaló jellegű kölcsön.

31 A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítás

32 A befektetési egységekhez kötött életbiztosítás esetében a klasszikus értelemben vett életbiztosításokkal szemben a szerződő félnek lehetősége van megválasztani, hogy az általa befizetésre került díj egy részét (életbiztosítási díjtartalék) a biztosító milyen típusú, kockázatú befektetésekben helyezze el.

33 A biztosítók rendszerint különböző kockázattal és várható megtérülési rátával rendelkező eszközalapokat hoznak létre, amelyeket az összetételre jellemző névvel látnak el. A szerződő fél ekkor maga választja ki ezt a neki megfelelő alapot lehetősége van arra is, hogy a befizetett díjakat különböző eszközalapok között megossza

34 Nem adhat arra vonatkozóan konkrét utasítást a biztosítónak, hogy milyen eszközbe kerüljön befektetésre az adott összeg. Így nem adhat arra megbízást többek közt, hogy megvásárolja a biztosító abból egy részvénytársaság részvényét vagy például, hogy abból meghatározott futamidejű államkötvényt vegyen.

35 A befektetési életbiztosításoknál a biztosító jellemzően nem vállal a befektetésre hozamés tőkegaranciát! Ez azt jelenti, hogy a befektetés értéke csökkenhet.

36 Az ügyfélnek előzetesen célszerű tájékozódnia az adott biztosítási termék költségstruktúrájáról ezeket ismét a biztosító szerződési feltételei tartalmazzák A legfontosabb kérdés: a biztosító összegszerűen milyen mértékű és típusú költségeket érvényesíthet a szerződés alapján?

37 Eladási és vételi árfolyamkülönbség Kezdeti költségek levonása Adminisztrációs költségek Alapváltási díj Biztosítási kockázati díj

38 Az eszközalapok egységeire eladási és vételi árfolyamok kerülnek meghatározásra. Amennyiben egy fogyasztó díjat fizet be, akkor a választott alapból az aktuális napi árfolyamon vásárol befektetési egységet. A biztosító szolgáltatása ez esetben az egységek vételi árfolyamon történő megvételét és az ellenérték pénzben történő megfizetését jelenti. Az eladási árfolyam rendszerint magasabb, mint a vételi árfolyam.

39 A kezdeti befizetések egy részét a biztosítók általában kezdeti egységként tartják nyilván és azokból költségrészt vonnak el ebből állják az ügyfélszerzés költségét, annak terheit Ez az elvonás az első két év befizetéseit érinti, mérték pedig konstrukciótól függően változik. Előfordul, hogy ezt nem kezdeti költség címen, hanem például alapnyitási-, alapkezelési- vagy tőkegyűjtési költségként illetik és emiatt jutalékot vonnak el.

40 Az adminisztrációs költségek havonta, rendszerint fix összegben kerülnek felszámításra. Néhányszáz forint per hónap általában a mértéke.

41 Felszámításának alapja: a meglévő befektetési egységek más fajtára történő átváltása, az eszközalapok közötti átcsoportosítás Megnevezése: alapváltási díj, átváltási költség Mértéke: lehet fix vagy épp az átváltandó érték arányában kerül meghatározásra.

42 Bármennyire is befektetésnek tűnik inkább ez a konstrukció, a termék maga biztosítás hordozza annak jegyeit Ebből következik, hogy a biztosító rendszeresen levonja a biztosítási kockázatra (például: baleset, haláleset) eső díjrészt is.

43 Általában a már ismertetett maradékjogok érvényesíthetőek, valamint kapcsolódhat e termékhez például kiegészítő biztosítás. Ha a biztosított életben van a biztosítási tartam lejártakor, akkor a biztosító kifizeti a számlán nyilvántartott egységek vételi árfolyam szerinti értékét. Amennyiben a biztosítás időtartamán belül meghal, a biztosító kifizeti a kikötött biztosítási összeget vagy ha ez magasabb összeg, akkor a számlán nyilvántartott vételi árfolyamon számított értéket.

44 Járadékbiztosítások

45 Számos formájuk ismert, gyakran más biztosítási termékkel kombinálják ezeket a biztosítók. Csak azok a járadéktípusok tekinthetőek életbiztosításnak, amelynek a kezdete, vége vagy tartama függ a biztosított halálától.

46 Egyszeri díjas biztosítás: a biztosítási díjat a szerződő előre egy összegben fizeti meg. Folyamatos vagy rendszeres díjfizetésű biztosítás: a szerződő fél ekkor a biztosítási díjat a szerződés szerint meghatározott díjfizetési időszak alatt, meghatározott gyakoriság szerint fizeti Azonnal meginduló járadék: a járadékfizetés még abban az évben megindul, amikor a kifizetés történt. Halasztott járadékfizetés: a szerződésben meghatározott időtartam (rendszerint néhány év) eltelte után indul meg a fizetése.

47 Az előleges járadékot az időszak (általában: hónap) elején, míg az utólagos járadékot az időszak végén fizeti ki a biztosító. Az életjáradék vége: tarthat egészen a biztosított élete végéig (egyszerű életjáradék) vagy egy meghatározott időpontig vagy időtartamig, de legfeljebb a biztosított haláláig (időleges életjáradék).

48 A biztosítónak lehetősége van garantálni azt, hogy egy meghatározott ideig mindenképpen folyósítja a járadékot garanciaidő Általában néhány évig tart és független a biztosított életben létének tényétől!

49 Kiegészítő biztosítások

50 A biztosítások kiegészülhetnek további kockázatokra is önállóan szolgáltatást nyújtó, kiegészítő jellegű biztosításokkal. Jellemzőik: igazodnak a főszolgáltatáshoz, azaz az eredeti biztosításhoz és ennek megszűntével automatikusan megszűnnek.

51 Baleseti halál esetén a haláleseti szolgáltatáson felül további szolgáltatást teljesít teljes a biztosító. Rokkantság, kórházi ápolás, műtét esetén szolgáltatást nyújt a biztosító, ha az előidéző ok baleset. Betegség miatti rokkantság, műtét, kórházi ápolás esetén nyújt szolgáltatást a biztosító. Rettegett vagy például kritikus betegségek (szélütés, infarktus, rák) bekövetkezésekor teljesít szolgáltatást a biztosító.

52 A biztosító átvállalja meghatározott esemény bekövetkezése esetén a felmerülő díjak kifizetését. A szerződő bizonyos időszakonként új kockázat-elbírálás nélkül emelheti mind a biztosítás díját és összegét, amennyiben kiegészítő biztosításként díjnövelésre van lehetősége.

53 Mire érdemes a fogyasztóknak odafigyelni életbiztosítási szerződés megkötése előtt?

54 Fel kell mérni, milyen pontos célt is szeretnének elérni a biztosítás által? Például: saját maguk vagy hozzátartozóik biztosítása vagy inkább a megtakarítás, befektetés a cél? Befektetési cél esetén célszerűbb kifejezetten a befektetési célú pénzügyi termékekkel összehasonlítani az ajánlatot.

55 A biztosítással szemben támasztott igényekelvárások, a szerződő fél teherviselő képessége. Egy családtag halála vagy például munkaképtelenné válása megnehezítené-e anyagilag a család további megélhetését? Mekkora a biztosítási esemény bekövetkeztének valószínűsége, a kockázat mértéke? (Példa: fokozott veszéllyel járó munkakör betöltése.) Várható-e változás a család anyagi helyzetében, vagyongyarapodás vagy más, ezt érintő esemény (például: nyugdíjazás, gyermekszületés, beiskolázás).

56 Mindig mérjük fel, hogy mekkora összeget tudunk havi rendszerességgel vagy egyszeri tartós lekötéssel elkülöníteni a biztosítási célra! Nem javasolt gondolkodás aláírni egy szerződést sem, a biztosítási ajánlat megtétele előtt mindig át kell tanulmányozni a szerződési feltételeket, biztosítási szabályzatot! Különösen igaz ez a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetében, amely biztosítási termék több kockázatot hordoz!

57 2. Utazási biztosítás

58 A külföldi utazás során váratlanul bekövetkező balesetre, megbetegedésre, poggyászkárra vagy az egyéb, biztosítási kötvényben meghatározásra került kockázatokra nyújt fedezetet. Biztosítási díj jellemzője: egyszeri díjas, azonnal egy összegben kell megfizetni. A kötvény érvényessége az előre meghatározott utazási időtartamhoz igazodik.

59 Különbözők a termékek abból a szempontból, hogy melyek a vállalt kockázatok, hogyan alakulnak a biztosítási szolgáltatások értékhatárai, és mindezek függvényében alakul maguknak a konstrukcióknak az ára-díja. Összege rendszerint napi Ft között van.

60 A beteg vagy a sérült biztosított hazajuttatása, pénzsegély közvetítése, tolmács-szolgálat, jogvédelem (ügyvédi költség, óvadék, illetéket kifizetése), elveszett útiokmányok pótlásának költségei, személygépcsi hazaszállítása, poggyászkésedelem, légikatasztrófa miatti haláleset.

61 A fogyasztó által magával vitt vagyoni értékek, a célországban rendelkezésre álló egészségügyi ellátás, esetleges baleseti, betegellátási költségek, a fogyasztó életkora, egészségi állapot, igénybe venni szánt közlekedési eszközök, az utazás ideje, az utazás, üdülés esetleges kockázatai annak tervezett programjai alapján.

62 A kockázat fényében alacsonyabb vagy inkább magasabb díjú biztosítás megkötése látszik szükségesnek. Drága egészségügyi szolgáltatásokat kínáló ország esetén célszerű a magasabb fedezetet nyújtó biztosítás igénybe vétele. Kiegészítő sportbiztosítások: fedezetet nyújtanak például síelés vagy más, hasonló sporttevékenység közben bekövetkezett kár esetén.

63 Lényege, hogy a bajba került ügyfél rendelkezésére áll egy általában magyar nyelvű, éjjel-nappal elérhető telefonos ügyfélszolgálat. Információt kap általa a további teendőiről, lehetőségekről, ezáltal intézkedik a biztosító egyben az ellátásról, így például visszaigazolja az adott egészségügyi intézménynek, hogy állja a biztosított kezelési költségét.

64 Jellemző, hogy az adott biztosítási termék több eseményt kizár a biztosított kockázatok köréből, erre oda kell figyelni. Érdemes tájékozódni már előzetesen, hogy esetleges káreseménykor milyen iratokat kell benyújtani, azok beszerzése utólag nehézkessé válhat. Ezeket a biztosítási feltételek tartalmazzák. Gondoskodni kell az egyéb, igazoló okmányok meglétéről az utazás során, például: biztosítási kártya.

65 Európán kívül kötött szerződések esetében gyakran kerül felszámításra úgynevezett pótdíj. Ennek lehetőségéről szintén előre célszerű tájékozódni. Oka: a biztosító nagyobb kockázatvállalása. Életkori pótdíj: meghatározott életkor felett fizetendő. A pótdíj további, jellemző alkalmazása: kiemelt kockázattal járó sporttevékenység esetében.

66 A bankkártyákhoz általában kapcsolódik valamilyen utazási- vagy balesetbiztosítás, ezek alapdíját már a bankkártya díja tartalmazza. Ha mégsem járna a kártyához ilyen biztosítás, rendszerint egy éves időtartamra lehetőség van külön díj ellenében biztosítást kötni. Ez esetben is megismerésre szorulnak a biztosítás feltételei, miszerint milyen kockázatokra terjed ki az adott szolgáltatás!

67 3. Lakásbiztosítás

68 A fogyasztó lakásában, épületében bekövetkezett kár (például: vihar, tűzkár, vízkár) fedezése a biztosítási összegből, de védelmet nyújthat adott konstrukció esetén a például betörésre vagy épp a biztosított utcán parkoló gépjárművében keletkezett kár esetében is.

69 A biztosítás kiterjedhet ingatlanokra (például: garázs, lakás, nyaraló, családi ház) és ingóságokra (például elektronikai eszközök). Az alapfedezetet kiegészítve lehetőség van például sajátos igény alapján további káresemények fedezésére is a szerződés alapján. Kiegészítő biztosítások köre kiterjedhet: például rablás, betöréses lopás esete, vezetékes víz által okozott kár vagy épp tűzben vagy árvízben elveszett, megsemmisült tárgyakra, azok pótlásának költségeire.

70 Fel kell mérni pontosan, mire terjed ki a biztosítás köre. A fizetendő díj kapcsán mérlegelési szempont annak összege: elképzelhető, hogy pár ezer forintos differencia folytán maga a biztosítási összeg több millió forinttal lesz nagyobb, amely adott esetben fedezi például az ingatlan teljes újjáépítését. Ez esetben nem érdemes spórolni a biztosítási díjon a biztosítási összegre érdemes odafigyelni

71 A biztosító fizetési kötelezettsége rendszerint csak azokra az ingóságokra terjed ki, amelyet a fogyasztó előzetesen bejelentett. Célszerű időnként felülvizsgálni a meglévő biztosítást, amennyiben a vagyonba értékesebb vagyontárgy került, javasolt kérni a biztosítási fedezet kiterjesztését.

72 4. Gépjárműbiztosítás

73 I. Casco biztosítás II. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

74 A Casco biztosítás

75 A fogyasztó saját gépjárművét védő vagyonbiztosítás, amely a gépjárműben keletkezett, külön szerződésben meghatározásra került károk bekövetkezése esetén nyújt fedezetet. A Casco szerződés megkötése nem kötelező, hanem önkéntes alapon működik: a gépkocsi tulajdonosa köti azt meg saját belátása szerint. A szerződő fél lehet a tulajdonos vagy épp aki más okból érdekelt a gépjármű állapotának megóvásában.

76 Az önrész az az összeg, amelyet a biztosított visel a káresemény kapcsán minden esetben. Az önrész meghatározásának módja általában két módon történik: egy százalékos értékkel vagy egy adott összeggel, ezek közül a biztosító a magasabbat vonja lehet a kár kifizetése esetén. Az önrész mértékét szerződéskötéskor a szerződő határozza meg rendszerint minél magasabb az önrész, annál alacsonyabb a biztosítási díj

77 A díj meghatározása során szerepet játszik az autó életkora, motornagysága, mártörténete, a gépjárműbe beépített extra tartozékok köre. Az utóbbi kört javasolt bejelenteni, mivel a casco biztosítás alapvetően csak a szériatartozékokra vonatkozik, az utólag beszerelt extrákra pedig jellemzően pótdíjat kell fizetni.

78 A biztosító mérlegeli és dönti el szabadon azt, hogy a szerződéskötést vállalja-e, ennek során figyelembe veszi az autó műszaki állapotát is. Gépjárműhitel igénylése esetén a hitelező általában kötelezi a fogyasztót casco biztosítás megkötésére. A biztosítás köre kiterjedhet a gépjárműben keletkezett károkra, illetve további biztosítási eseményekre, például: lopás, törés, üvegkár, a biztosított által saját maga okozott kár.

79 Kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

80 A felelősségbiztosítás lényege, hogy a biztosító magára vállalja a biztosítási díj fizetéséért cserébe annak a kárnak a megtérítését, amelyet a biztosított okozott. Nem önkéntes, hanem kötelező jellegű: gépjármű a közúti forgalomban csak és kizárólag akkor vehet részt, amennyiben rendelkezik érvényes gépjárműfelelősségbiztosítással. A biztosító csak akkor utasíthatja vissza a fogyasztó szerződéskötésre irányul igényét, amennyiben az jogszabályban meghatározásra került feltételbe ütközik.

81 A gépjármű üzemeltetésével mások vagyonában a fogyasztó által okozott kár és személyi sérülés esetén a fogyasztó helyett a biztosító téríti meg a károsult kárát. Indok: a gépjárművel történő közlekedés veszélyes üzem, az utasok, valamint a gépjárművel is a balesetek során súlyosan megsérülhetnek.

82 Jellemzője: a balesetmentesen közlekedő fogyasztók olcsóbb biztosítási díjat kötelesek fizetni, míg a balesetet okozókat nagyobb összegű díjfizetési kötelezettség terheli. A díjat az üzemben tartó köteles megfizetni, akinek személye általában megegyezik az autó tulajdonosával.

83 A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kiterjed a károsult gépjárművében, valamint személyében okozott károkra, attól függetlenül, hogy a károkozó szándékosan vagy jogellenesen okozta azt. Kiterjed a károkozó gépjármű utasainak kárára is. Amikor a károkozó (tehát a biztosított) felelőssége felmerül, ez esetében a biztosító a kifizetett összeget visszakövetelheti a biztosítottól.

84 Egy biztosítási esemény kapcsán a károsultak számától függetlenül a biztosító káreseményenként dologi károk esetén 500 milló Ft, személyi sérülés esetén 1600 millió Ft összeghatárig téríti meg a kárt. A biztosítás fedezi az értékcsökkenést is, mivel a károk kijavítása, helyreállítása a forgalmi, használati értéket csökkentő tényező a károkozó ezt is köteles lenne megtéríteni egyébként

85 A biztosított személyt és a károsultat is kárbejelentési kötelezettség terheli a kár késedelmes bejelentése a biztosító mentesülését eredményezheti akkor, ha a megítélés szempontjából lényeges körülmények kideríthetetlenné váltak A kötelező-gépjármű biztosítás kiterjed az egész Európai Unió területére, valamint a zöldkártyarendszer azon országainak területére terjed ki, amelyek nemzeti irodájával a magyar Nemzeti Iroda a Belső Szabályzatnak megfelelő kétoldalú megállapodást kötött.

86 A biztosítók a korábbi szabályokkal ellentétben, már bármikor meghirdethetik tarifáikat. A biztosítási évforduló utolsó napját megelőző 50. napig írásos értesítőben tájékoztatást kap a fogyasztó a biztosítótól, amely tartalmazza a következő biztosítási időszakra érvényes várható díjat. Érdemes felmérni a rendelkezésre álló kínálatot, a különböző biztosítók tarifáit biztosítóváltáskor fel kell mondani a szerződést

87 A szerződő felek bármelyike a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően a biztosítási szerződést írásban, indokolás nélkül felmondhatja. A felmondás azonban csak akkor hatályos, ha az a másik félhez határidőben megérkezik.

88 5. Jogvédelmi biztosítás

89 Biztosítási esemény: a biztosított olyan helyzetbe kerül, amelynek alapján felmerül jogai védelmének szükségessége. Magában foglalja például az esettel kapcsolatos tanácsadást, hogyan járjon el a biztosított, kiterjedhet a biztosítás az érdekeinek védelmére és képviseletére is az egyéni jogérvényesítésre irányuló eljárásokban.

90 Egyik ismerőse azt meséli, hogy nagyon kedvező ajánlatot kapott egy alkusztól, mivel egy és ugyanazon szerződés keretében egyszerre biztosítást köt, másrészt a spórolt pénze befektetésre is kerül. Mit tanácsolna ez esetben barátjának? Melyek a casco biztosítás és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás közötti alapvető különbség? Mit javasolna annak az ismerősének, aki egy távoli kontinensre utazik, ahol síelni szeretne, mire figyeljen oda és milyen biztosítást kössön meg?

91 Köszönöm a figyelmet!

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani.

Évente egyszer lehetőségünk van biztosításunkat felülvizsgálni és biztosítót váltani. A gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A mások vagyonában okozott károkra és személyi sérülésekre minden gépjármű

Részletesebben

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás

Gyermekem támogatása. Novum Életbiztosítás Gyermekem támogatása Novum Életbiztosítás Ma egy biztosítás, holnap gyermeke jövőjének záloga Minden szülő arra vágyik, hogy megadhassa gyerme - kének mindazt a támogatást, amellyel hozzásegítheti céljai

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Az ERSTE CLASSIC egyszeri Díjas, teljes életre szóló kockázati életbiztosítás (HUR3U) különös feltételei Jelzőszám: SV/01/2011/1 Hatályos: 2015. február 16-tól

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 945 jelű Baleseti halál kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban:

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ 2016/07/01 BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT JÁRADÉKBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ Partnerkód: Ellenőrizte: Kötvényesítés dátuma: Kötvény kiküldési dátuma Ajánlatszám: Kötvényszám: Beérkezés dátuma a GRAWE-hoz:

Részletesebben

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS Termék neve GB661 jelű Utazási Garancia Biztosítás Termék besorolása Alapbiztosítási csomagok Prémium Komfort Bázis Biztosítható kockázatok Sürgősségi orvosi ellátás x x x Asszisztencia x x x Jogvédelem

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz.

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz. kiegészítő biztosítások különös feltételei. Hatályos: november 1-jétől. Nysz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2012. november 1-jétől Nysz.: 15252 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál

Részletesebben

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei

Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei Feltételek Jövõkép (GP71, GP71E) rendszeres és egyszeri díjas elérési életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01305/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható díjátvállalás kiegészítő biztosítások különös feltételei Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16241 Tartalomjegyzék Díjátvállalás halál esetén

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÕKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések A Generáció Tõkemegtakarítási Életbiztosítási szerzõdés (a továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0001/2014.07 Hatályos: 2014.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0002/2015.01.01.) Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm

a biztosított halála a szerződés hatálybalépését követően, de a járadékfolyósítás kezdetekéntm Borostyán járadékbiztosítás különös feltételei (GLJ15) A jelen biztosítási feltételekben (a továbbiakban: különös feltételek) nem szabályozott kérdésekre a Generali-Providencia Biztosító Zártkörűen Működő

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz, a Carme és a Ganymedes Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos a 2012. május 1-től aláírt biztosítási

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

Webinárium Jövőkulcs Classic

Webinárium Jövőkulcs Classic Webinárium Jövőkulcs Classic 2017.01.09. Chart 1 Néhány ijesztő adat. 2 Jövőkulcs Classic Klasszikus nyugdíjbiztosítás 2017.01.01 Chart 3 Klasszikus nyugdíjbiztosítás Jövőkulcs Classic Előre rögzített

Részletesebben

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére

Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére Csoportos Élet- és Balesetbiztosítási Szerződés a Honvédszakszervezet részére 1) Általános rendelkezések a) Jelen csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződés (továbbiakban: biztosítás) a Honvédszakszervezet

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Hozomány. (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Hozomány (GP31) rendszeres díjfizetésû, rögzített lejárati idõpontú életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01303/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Biztosítás és társadalombiztosítás

Biztosítás és társadalombiztosítás Biztosítás és társadalombiztosítás Dr. FARKAS Szilveszter PhD, egyetemi docens Pénzügy Intézeti Tanszék farkas.szilveszter@pszfb.bgf.hu, http://dr.farkasszilveszter.hu A vagyon- és felelősségbiztosítások.

Részletesebben

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.

Feltételek. Horizont. (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ. Feltételek Horizont (GP40) rendszeres díjfizetésû, többszöri szolgáltatást nyújtó vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01307/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 302 jelű Patrónus biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Métisz és Carme Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz (benne a választható eszközalapok listája) Hatályos 2010. április

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 303 jelű Talizmán biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban Biztosító) jelen

Részletesebben

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01

Feltételek. Mozaik. (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: /01 Feltételek Mozaik (GP20, GP20E) rendszeres és egyszeri díjas vegyes életbiztosítás különös feltételei NY. SZ.: 1-01302/01 Tartalom 1. Biztosítási események...4 2. A biztosító szolgáltatásai...4 3. Díjtartalék,

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HOSSZÚ TÁVRA FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSSEL

MEGTAKARÍTÁS HOSSZÚ TÁVRA FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSSEL OMEGA TŐKEVÉDETT PORTFÓLIÓK MEGTAKARÍTÁS HOSSZÚ TÁVRA FOLYAMATOS DÍJFIZETÉSSEL ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐSZAK: 2012. január 30. március 5. A Groupama Garancia Biztosító 2012. január 30. és március 5. között értékesíti

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H családi kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete

A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete A 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Különös Feltételeinek 1. számú Melléklete Jelen melléklet a 128 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Részletesebben

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás

Megtakarítási program az Ön által választott célra. Regnum Életbiztosítás Megtakarítási program az Ön által választott célra Regnum Életbiztosítás Akár évi 130 000 Ft értékű adókedvezménnyel! Rendszeres megtakarítással a biztos jövőért Céljaink megvalósítása jelentős kiadással

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás röviden: KGFB Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója köteles biztosítójával a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 2013 AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Csoportos Biztosítások 1091 Budapest, Üllői út 1. 1. oldal Aegon csoportos biztosítási díjkalkuláció

Részletesebben

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás VICTORIA Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Kondíciós lista a Bellis, a Platanus, az Iris és a Crocus Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Hatályos 2011. március 21-től visszavonásig

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H nyugdíjbiztosításokról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H nyugdíjbiztosításokról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H okról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik ki. Azonban

Részletesebben

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299

QECO Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Zrt. Belesics Boglárka +36/30-737-5299 Ajánlat Díjfizetés ütemezése: Területi hatály: Fedezet típusa: Biztosítási időszak: Létszám: negyedéves, féléves, éves egész világ 24 órás 1 év, évente újuló egyéni / csoportos Kockázatvállalás: versenyeken,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítás Különös Feltételei (alapbiztosítás) 1. sz. melléklet Kondíciós lista az ERGO Thébé és ERGO Io befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Általános

Részletesebben

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete

A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete NN Biztosító Zrt. A 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás Különös Feltételeinek Melléklete Jelen Melléklet a 158 jelű rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő

c) A 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő Az NN Biztosító Zrt. 949 jelű Baleseti keresőképtelenségre szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 007 JELÛ UNIVERZÁL BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás szolgáltatása Az ING Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) ezen biztosítás

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 2-ről tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 2-ről tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítás 2-ről tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy

Részletesebben

BALANSZ SILVER KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BALANSZ SILVER KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BALANSZ SILVER KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések, szerződés létrejötte............................................................................. 1 2.

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től

ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások. Hatályos 2013. január 1-től ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások Ny.sz.:1031V03 Kondíciós lista az ERGO Smart Way Befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Hatályos 2013. január 1-től Kondíciós lista az ERGO

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2027/10 1. Általános

Részletesebben

Motiva nyugdíjbiztosítás

Motiva nyugdíjbiztosítás Motiva nyugdíjbiztosítás Motiva nyugdíjbiztosítások Amit Önnek tudnia kell! Ez az összefoglaló segít megismerni a Motiva nyugdíjbiztosítások főbb jellemzőit, és bemutatja a termékek legfontosabb tulajdonságait.

Részletesebben

1. számú Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

1. számú Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz NN Biztosító Zrt. 1. számú Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Jelen Melléklet a 037 jelű rendszeres díjas, garantált, befektetési egységekhez

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely

GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet. Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely GB160 Csoportos Élet-, Baleset- és Egészségbiztosítás Országos Független Tűzoltó Szakszervezet Csentei Zoltán üzleti vezető Keszthely ELÉRHETŐSÉGEK Csentei Zoltán tel.: 0630/430-9790 e-mail: zoltanferenc.csentei@groupamagarancia.hu

Részletesebben

A 037 JELÛ RENDSZERES DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA. A garantált szolgáltatású biztosítási termék bemutatása

A 037 JELÛ RENDSZERES DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA. A garantált szolgáltatású biztosítási termék bemutatása ING BIZTOSÍTÓ ZRT. A 037 JELÛ RENDSZERES DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA Az ING Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) 037 jelû terméke olyan befektetéshez kötött életbiztosítás,

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának feltételei A jelen szerzôdési feltételek (továbbiakban: szabályzat) az Általános Életbiztosítási Szabályzatban (a továbbiakban

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt.

MKB Életbiztosító Zrt. BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Különös Szerzôdési Feltételek MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS ÉNYKFÉ/0003/2015.07.01. Hatályos: 2015.07.01-tôl MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGÔRZÔ NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS

Részletesebben

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei

Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei Az NN Balesetbiztosítási csomagok Kiegészítő Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Kiegészítő

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb

Részletesebben

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk! UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÁS A TELJES KÖLTSÉG MUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet- és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H rendszeres díjas életbiztosításairól tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H prémium 2 befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H prémium 2 befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H prémium 2 befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

A 037 JELŰ RENDSZERES DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA

A 037 JELŰ RENDSZERES DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA A 037 JELŰ RENDSZERES DÍJAS, GARANTÁLT, BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZATA Az ING Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) 037 jelű terméke olyan befektetéshez kötött életbiztosítás, amelynek

Részletesebben

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23.

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23. Egyes szerződések Villamosmérnök szak DE TTK Debrecen, 2010. március 23. Fogalma: az egyik fél, az eladó köteles az általa eladott dolog tulajdonjogát a másik szerződő félre, a vevőre átruházni és a dolgot

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2027/5 1. Általános

Részletesebben

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei

Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 441 jelű kockázati életbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító)

Részletesebben

Biztosítási tájékoztató

Biztosítási tájékoztató Biztosítási tájékoztató A Raiffeisen Bank kiemelt fontosságúnak tartja, hogy ügyfeleinek sokrétű szolgáltatást nyújtson. A banki termékek mellett országszerte minden bankfiókunkban, kedvező feltételekkel

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás pénzneme Jelen biztosítás keretében a díjak megfizetése, valamint az azokból képzett

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0005/ )

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0005/ ) MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB ÉRTÉKMEGŐRZŐ 2016 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÉNYKFÉ/0005/2016.07.01.) Jelen Különös Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekkel (továbbiakban

Részletesebben

Életútja során hogyan segíti ez a megtakarítási program?

Életútja során hogyan segíti ez a megtakarítási program? Termékbemutató a Generali MyLife egyszeri díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz (U60E) Termékbemutatónkban a megkötendő szerződés legfontosabb jellemzőit kívánjuk bemutatni, mely segít

Részletesebben

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek

HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás. Terméktájékoztató és biztosítási feltételek HB EURO kár- és jogvédelem biztosítás Terméktájékoztató és biztosítási feltételek Terméktájékoztató a HB EURO kár- és jogvédelem-biztosításról Tisztelt Ügyfelünk! Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. széles

Részletesebben

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról. a január 1-én hatályos adójogszabályok alapján

Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról. a január 1-én hatályos adójogszabályok alapján Tájékoztató az NN Biztosító Zrt. nyugdíjbiztosításaihoz kapcsolódó adózási szabályokról a 2017. január 1-én hatályos adójogszabályok alapján A jelen tájékoztatás semmilyen körülmények között nem minősül

Részletesebben

Az ING Biztosító Zrt. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának különös feltételei

Az ING Biztosító Zrt. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának különös feltételei ING BIZTOSÍTÓ ZRT. Az ING Biztosító Zrt. 455 jelû ING Motiva nyugdíjbiztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az ING Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B,

Részletesebben

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GB174 JELÛ GENERÁCIÓ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2027/1 1. Általános

Részletesebben

Melléklet a 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz

Melléklet a 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Melléklet a 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz Jelen melléklet a 010 jelű Galaxis befektetési egységekhez kötött életbiztosítás szerződési feltételeiben meghatározott díjakat,

Részletesebben

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig

Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Szám:* C-II-00-04-34 Első kiadás dátuma*: 2017. 01.31. Szabályozási szint: Információs eszköz Érvényes (-ig)**: visszavonásig Felelős oszt.: Életbiztosítás Verzió: 1.0 Szerző: Giber-Fekete Marianna Pozíció:

Részletesebben

Kockázatkezelés és biztosítás

Kockázatkezelés és biztosítás Kockázatkezelés és biztosítás Dr. habil. Farkas Szilveszter PhD egyetemi docens, tanszékvezető Pénzügy Intézeti Tanszék Fő témakörök 1. Biztosítás fogalma 2. A biztosítási rendszer alapintézményei és a

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H hozamhalmozó rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H hozamhalmozó rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H hozamhalmozó rendszeres díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék

Részletesebben

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai:

Ptk XXII. Cím. LXII. Fejezet. A biztosítási szerződés általános szabályai. 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: Ptk XXII. Cím LXII. Fejezet A biztosítási szerződés általános szabályai 1. Biztosítási szerződés általános szabályai: - fedezetet nyújtani 6:439 + kár (más szolgáltatás) összeg 6:439 (1) Biztosítási szerződés

Részletesebben

Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei

Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei 1) Általános rendelkezések Az Euró Alapú Pannónia Pro Befektetési Életbiztosítás (továbbiakban: biztosítás) jelen Különös Feltételek,

Részletesebben

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz

Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz Befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz választható élet-, baleset- és egészségbiztosítások, illetve halál esetére szóló díjátvállalás biztosítás különös feltételei Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE GLOBE Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei.

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE GLOBE Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei. Hatályos: 2014.07.01-jétől Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE GLOBE Befektetési Egységekhez Kötött Életbiztosításának Különös Feltételei INVEST csomag Jelen feltételek (jelzőszám: SV/04/2007/1)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt élet és/vagy nyugdíjbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit linked típusú) biztosítások

Részletesebben

INSPIRA ÉLETÍV KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

INSPIRA ÉLETÍV KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere INSPIRA ÉLETÍV KÜLÖNÖS FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések, szerződés létrejötte.............................................................................

Részletesebben

GB195 JELÛ EURÓ TREND EURÓ ALAPÚ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB195 JELÛ EURÓ TREND EURÓ ALAPÚ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere GB195 JELÛ EURÓ TREND EURÓ ALAPÚ TÔKEMEGTAKARÍTÁSI ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2488/1

Részletesebben

határozatot A megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan 2014. január 31-ig írásban tájékoztassa a Felügyeletet.

határozatot A megtett intézkedésekről dokumentumokkal alátámasztottan 2014. január 31-ig írásban tájékoztassa a Felügyeletet. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-II-B-267/2013. számú határozata az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nél lefolytatott átfogó ellenőrzési eljárás lezárásáról A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról

Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról TÁJÉKOZTATÓ Az MKB Értékmegőrző Programhoz kapcsolódó MKB Értékmegőrző Életbiztosításról illetve az MKB Védőháló Csoportos hitelfedezeti életbiztosításról Érvényes: 2010. május 10-től Az MKB Értékmegőrző

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

GB173 JELÛ PLANÉTA ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB173 JELÛ PLANÉTA ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere GB173 JELÛ PLANÉTA ÉLET- ÉS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2059/6 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Megtakarítás és biztonság

Megtakarítás és biztonság Megtakarítás és biztonság kompromisszumok nélkül Aqua Életbiztosítás Rendszeres megtakarítás és többszörös gondoskodás A befektetéssel kombinált életbiztosításokról sokan azt állítják, hogy indokolatlan

Részletesebben

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes

apró betűk helyett amit a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes apró betűk helyett amit a K&H élet-társ 2 kockázati élet-, baleset-, és egészségbiztosításról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei

Az ASTRA S. A. Biztosító kiegészítő közlekedési baleset és életbiztosítás szerződési feltételei Az ASTRA S. A. Biztosító Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítás Szerződési Feltételei (érvényes: 2014. január 1-től visszavonásig) 1 I. Kiegészítő közlekedési baleset- és életbiztosítási szerződési

Részletesebben