KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK"

Átírás

1 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

2 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG VIII. KONGRESSZUSÁRA 2007

3 Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége RO Cluj/Kolozsvár Republicii u. 60 tel/fax Felelős kiadó: Takács Csaba Szerkesztette: Bartunek István Borítóterv: Könczey Elemér Műszaki szerkesztés: Lineart KFT. Nyomdai munkálatok: Tipoholding RT.

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA SZÖVETSÉGI EGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG Területi Szervezetekért Felelős Főosztály Kormányzati Tevékenységért Felelős Főosztály Önkormányzati Főosztály Oktatási Főosztály Művelődési és Egyházügyi Főosztály Szórvány, Szociális és Ifjúsági Főosztály Gazdasági és Európai Integrációs Főosztály Demográfiai Munkacsoport SZÖVETSÉGI OPERATÍV TANÁCS PARLAMENTI CSOPORT Az RMDSZ szenátusi frakciójának tevékenységéről Az RMDSZ képviselőházi frakciója tevékenységéről SZÖVETSÉGI BIZOTTSÁGOK A Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság tevékenységéről A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság tevékenységéről A Szövetségi Ellenőrző Bizottság tevékenységéről

5 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG AZ RMDSZ A KORMÁNYZATBAN Kormányzati tevékenység a két kongresszus között A Szövetség szerepe az ország fejlesztésében Kormányzati tisztségviselők AZ RMDSZ AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN

6 BEVEZETŐ A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a VII. Kongresszuson elfogadott Alapszabályzat előírásaira alapozva a szervezeti önkormányzat elve alapján működik. Az RMDSZ egyéni tagjai a helyi és az ezeket összefogó területi szervezetek, platformok, illetve társult tagok keretei között fejtik ki tevékenységüket. Ezek a következők: 28 területi elv szerint szerveződő megyei, tájegységi szervezet (Arad megye, Bákó megye, Beszterce-Naszód megye, Bihar megye, Brassó megye, Bukarest, Csík terület, Fehér megye, Felső Háromszék terület, Galac megye, Gergyó terület, Háromszék terület, Hunyad megye, Iaşi megye, Kolozs megye, Konstanca megye, Krassó-Szörény megye, Maros megye, Mehedinţi megye, Nagybánya terület, Szatmár megye, Szeben megye, Szilágy megye, Suceava megye, Temes megye, Töreténelmi Máramaros terület, Udvarhely terület, Vâlcea megye); nem területi elv szerinti belső szerveződések a különböző politikai ideológiákat képviselő platformok (Demokratikus Új Baloldali Fórum, Erdélyi Magyar Kezdeményezés, Nemzetépítő Platform, Nemzeti Szabadelvű Kör, Nők a Nőkért Szövetség, Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, Romániai Magyar Kisgazdák és Vállalkozók Szövetsége, Romániai Magyar Vállalkozói Platform, Szabadelvű Kör, Szociáldemokrata Tömörülés); a Szövetség társult tagjai szociális, tudományos, művészeti, művelődési és szakmai jellegű, országos csoportosulások, az RMDSZ partnereiként működő, Romániában bejegyzett jogi személyek (Állampolgár Menedzser Egylet, Apáthy István Egyesület, Barabás Miklós Céh, Bolyai Társaság, Erdélyi Kárpát Egyesület, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Erdélyi Múzeum Egyesület, Itthon Fiatalon Mozgalom, Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, Lórántffy Zsuzsanna Közművelődési Egyesület, Magyar Középiskolások Országos Szövetsége, Max Weber Társadalomkutató 7

7 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Alapítvány, Mecénás Alapítvány, Mikes Egyesület, Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, Romániai Doktoranduszok Szövetsége, Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete, Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, Romániai Magyar Jogászok Egyesülete, Romániai Magyar Könyves Céh, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Romániai Magyar Nők Fóruma, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége). Az RMDSZ által felvállalt önkormányzati modell a társult tagok autonómiájának szigorú tiszteletben tartása mellett a hatalmi ágak szétválasztását és kölcsönös ellenőrzését is feltételezi. Ezt az elvi célkitűzést követve alakultak ki az irányító testületek. A Szövetség legfelsőbb képviseletét és politikai koordinációját a szövetségi elnök látja el. Döntéshozó testületek: Kongresszus Szövetségi Képviselők Tanácsa Szövetségi Egyeztető Tanács a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyeztető Tanács együttes ülése Szövetségi Operatív Tanács Végrehajtó testület: Ügyvezető Elnökség Ellenőrző testületek: Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság Szövetségi Ellenőrző Bizottság Konzultatív testületek: Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa Platformok Konzultatív Tanácsa Országos Önkormányzati Tanács A Kongresszus a Szövetség legfelsőbb döntéshozó testülete. A Kongresszusra az SZKT és a SZET tagjai, valamint e két testület által meghatározott elv alapján kijelölt küldöttek kapnak mandátumot. A Szövetséggel együttműködő ifjúsági szervezetek országos egyeztető tanácsa a Kongresszuson résztvevő választott mandátumok 15%-val rendelkezik. A Kongresszus kizárólagos hatásköre: az alapsza- 8

8 BEVEZETŐ bályzat és a program jóváhagyása, a szövetségi elnök megválasztása, a szövetségi elnök beszámolójának meghallgatása, kiértékelése és elfogadása, az általa választott testületek beszámolóinak meghallgatása és elfogadása, az SZKT és a SZET együttes ülésének javaslatára a szövetségi elnök leváltása. A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) két kongresszusi ülés között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség legmagasabb politikai döntéshozó testülete. Az SZKT parlamenti képviselőkből, szenátorokból, területi elnökökből, 74, a területi szervezeteken belül elektoros vagy közvetlen módon megválasztott képviselőből, illetve a választott képviselők 15%-val egyenlő számú, az országos ifjúsági egyeztető tanács által kinevezett ifjúsági küldöttből áll. A történelmi magyar egyházak vezetői valamint a SZET állandó bizottságának tagjai tanácskozási joggal, részt vehetnek az SZKT ülésein. Az SZKT egyszerű és sarkalatos határozatokat hoz. Az SZKT sarkalatos határozattal alapvető és hosszú távú, a Szövetség programjából levezetett stratégiai döntéseket hoz, elfogadja az SZKT működési szabályzatát, megválasztja az SZKT elnökét és az Állandó Bizottsága többi tagját, elismeri a platformok tagságát, illetve dönt ezek tagságának megszüntetéséről, elfogadja az Ügyvezető Elnökség szervezési és működési szabályzatát, elfogadja a Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság, a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság és a Szövetségi Ellenőrző Bizottság működési szabályzatát, elfogadja a parlamenti csoport működési szabályzatát, szabályozza a parlamenti képviselők és szenátorok, valamint az önkormányzati képviselők jelölésének szabályozását. A Szövetségi Egyeztető Tanács (SZET) a Szövetség társult tagjainak mint szociális, tudományos, művészeti művelődési és szakmai szervezeteknek, illetve rétegszervezeteknek képviseleti, érdekegyeztető, tanácsadó és saját hatáskörén belül döntéshozó fóruma, amely a romániai magyarság érték- és érdekpluralizmusát jeleníti meg. Tagjai a társult kulturális, felsőoktatási, más oktatási, tudományos, nő, ifjúsági és diák, szakmai és réteg szervezetek képviselői, a szövetségi elnök által meghívott egyházi, kulturális, tudományos és közéleti személyiségek, valamint teljes vagy tanácskozási jogkörrel a magyar egyházak képviselői, képviselői. A SZET hatásköre: elvi állásfoglalásokat bocsát ki a romániai magyar nemzeti közösséggel kapcsolatos alapvető kérdésekről; összehangolja a társult tagok tevékenységét; határozati javaslatokat tesz az SZKT-nak; véleményezheti az SZKT határozatait, illetve kérheti azok egyszeri újratárgyalását; a társult tagok bevonásával szakmai segítséget nyújt a Szövetség döntéshozó testületeinek; beszámolót kérhet a Szövetség vezető tisztségviselőitől; határozatokat hoz a Szövetség működésére vonatkozó civiltársadalmi kérdésekben; közpénzek felhasználásáról döntő testületekben személyeket javasolhat. 9

9 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Az SZKT és a SZET együttes ülése a szövetségi elnök javaslatára kinevezi az Ügyvezető Elnökséget, megválasztja a Szabályzat-Felügyelő, az Etikai illetve az Ellenőrző bizottságokat, meghallgatja a tisztségviselők, illetve az általa megválasztott bizottságok évi jelentéseit, kiértékeli a Szövetség előző évi költségvetésének végrehajtását a Szövetségi Ellenőrző Bizottság jelentése alapján, illetve elfogadja az új költségvetést és a Szövetségi Operatív Tanács működési szabályzatát, dönt a Szövetséget érintő szerződésekről és megállapodásokról, valamint nemzetközi szervezetekhez való csatlakozásról vagy az ezekkel kötött partnerségről. A Szövetségi Operatív Tanács (SZOT) 11 tagú állandó testület, mely szükség szerint ülésezik, tevékenységét az SZKT, és a SZET együttes ülése által elfogadott saját működési szabályzata alapján fejti ki. Határozatokat hoz a Szövetség működésére és szervezésére vonatkozó olyan kérdésekben, amelyek nem igényelnek alapszabályzat- vagy program módosítást. Tagjai: a szövetségi elnök, az ügyvezető elnök, az ügyvezető elnök helyettese a Szövetség szenátusi és képviselőházi frakcióinak vezetői, az SZKT, a SZET és az OÖT elnöke, az SZKT Állandó Bizottságának két alelnöke, valamint egy területi elnök. A SZOT ülésein tanácskozási joggal részt vehet az országos szinten együttműködési megállapodással rendelkező ifjúsági szervezetek egyeztető tanácsának küldöttje. Az Ügyvezető Elnökség (ÜE) végrehajtja a Kongresszus, az SZKT, az SZKT és a SZET együttes ülésének, illetve a SZOT határozatait. Ennek érdekében saját hatáskörében döntéseket hoz. Élén az ügyvezető elnök áll, aki illetékességi területén képviseli a Szövetséget. Az ügyvezető elnök munkáját a különböző területekért felelős alelnökök segítik. A Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság (SZSZFB) feladata a Szövetség szabályrendszere egységességének, minden jellegű és minden színtű működése szabályosságának felügyelete, az Alapszabályzattal kapcsolatban felmerülő értelmezési problémák kivizsgálása és a megfelelő határozatok meghozatala. Öt jogász tagja van; A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság (SZEFB) feladata a Szövetség bármely szintjén felmerülő etikai problémák kivizsgálása és megoldási javaslatok előterjesztése az illetékes döntéshozó szervek számára. Hét tagból álló testület, akik közül legalább 3 jogász; A Szövetségi Ellenőrző Bizottság (SZEB) feladata a Szövetség pénz- és vagyongazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. Öt pénzügyi vagy könyvviteli szakemberből áll. A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa (TEKT) a területi szervezetek elnökeiből áll, konzultatív testület, amely a szövetségi elnök, az Ügyvezető Elnökség, 10

10 BEVEZETŐ az SZKT, illetve a SZOT fontos döntéseinek, elvi, politikai állásfoglalásainak előkészítési folyamatában fejti ki tevékenységét. A Platformok Konzultatív Tanácsa (PKT) az SZKT által elismert platformok vezetőiből, illetve az általuk delegált képviselőkből álló politikai tanácsadó testület, a Szövetség politikai döntéseinek előkészítését hivatott elősegíteni. Az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) a Szövetség listáin megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők legfőbb képviseleti, érdekegyeztető és tanácsadó testülete. A 2004-ben az RMDSZ mind az elnökválasztáson, mind a parlamenti választásokon országosan a negyedik helyezést érte el. Ezek az eredmények azt igazolják, hogy a Szövetségünket a romániai magyar közösség továbbra is legitim és hatékony érdekvédelmi és közképviseleti szervének tekinti. Az RMDSZ hitelességét tükrözik a évi helyhatósági választásokon elért eredmények is, amikor 189 polgármesteri, 2488 helyi tanácsosi, valamint 111 megyei tanácsosi mandátumot szerzett. Jelenleg 5 erdélyi megye (Bihar, Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár) önkormányzatát irányítja az RMDSZ és polgármesterei vannak olyan nem magyar többségű városokban is, mint például Szatmárnémeti, Szászrégen és Zsombolya. Az RMDSZ tagja az Európai Néppártnak (EPP), az Európai Demokrata Uniónak (EDU), az Európai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEV), a Képviselettel Nem Rendelkező Népcsoportok Szervezetének (UNPO). Szövetségi elnök: Markó Béla Szövetségi Képviselők Tanácsa Elnök: Frunda György Szövetségi Egyeztető Tanács Elnök: Kelemen Hunor AZ RMDSZ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI Szövetségi Operatív Tanács Elnök: Markó Béla Ügyvezető elnök: Takács Csaba Ügyvezető elnök helyettes: Borbély László Szenátusi frakcióvezető: Verestóy Attila 11

11 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Képviselőházi frakcióvezető: Márton Árpád SZKT elnök: Frunda György SZET elnök: Kelemen Hunor OÖT elnök: Ilyés Gyula SZKT alelnök: Kiss Sándor SZKT alelnök: Puskás Bálint Területi elnök: Seres Dénes MIÉRT megbízott: Borboly Csaba Ügyvezető Elnökség Ügyvezető elnök: Takács Csaba Ügyvezető alelnökök: Területi szervezetekért felelős: Nagy Zsolt (kormányzati megbízatása idejére felfüggesztve) Kormányzati kapcsolatokért felelős, az ügyvezető elnök helyettese: Borbély László Önkormányzati: Demeter János Oktatási: Lakatos András Művelődési és egyházügyi: Szép Gyula Szórvány, szociális és ifjúsági kérdésekért felelős: Kovács Péter Gazdasági és európai integrációs: Kerekes Gábor Területi Szervezetek Elnökei Albert Álmos Háromszék Baka Mátyás Felső-Háromszék Bálint Mihály Krassó-Szörény megye Benke Pavel Bákó megye Béres István Máramaros terület Budai Richárd Bukarest Halász Ferenc Temes megye Hapenciuc Adriana Suceava Ilyés Gyula Szatmár megye Jakab Elek Szeben megye Kelemen Atilla Maros megye Király András Arad megye Kiss Sándor Bihar megye Kocsis András Beszterce-Naszód megye Kovács Attila Brassó megye László Attila Kolozs megye Ludescher István Nagybánya terület Molnár Endre Mehedinţi Pálosi Ferenc Konstanca Petres Sándor Gyergyó terület Rácz Levente Fehér megye Ráduly Róbert Csíki terület Seres Dénes Szilágy megye Stănescu Szabó Anna Vâlcea megye Székely Levente Galac Szép Sándor Iaşi megye Verestóy Attila Udvarhelyszék Winkler Gyula Hunyad megye 12

12 BESZÁMOLÓ A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL Két Kongresszusi ülés között a Szövetség legmagasabb politikai döntéshozó testülete a Szövetségi Képviselők Tanácsa amely a Szövetség politikai értékpluralizmusát jeleníti meg. (Alapszabályzat) A Szatmárnémetiben tartott VII. RMDSZ-kongresszus által kiírt belső választások eredményeképpen, valamennyi területi szervezetben közvetlen vagy közvetett választások során döntöttek arról, hogy kik kerüljenek be az új SZKT-ba. A testületnek hivatalból tagjai a szenátorok, a parlamenti képviselők, valamint a szövetség megyei és területi szervezeteinek elnökei. A fennmaradó 74 helyet töltik be a belső választások nyertesei június 28-án Marosvásárhelyen meg tartotta alakuló ülését a Szövetségi Képviselők Tanácsa. Az SZKT Állandó Bizottságának elnökévé titkos szavazással, Frunda György szenátort választották, aki biztosította a képviselőket arról, hogy a sokszínűség és a véleménynyilvánítási szabadság tiszteletben tartásával végzi majd munkáját. Az SZKT és a SZET együttes ülésén újraválasztották Takács Csabát, az RMDSZ ügyvezető elnökének. Az ügyvezető elnökségen belül új főosztályokat hoztak létre: az európai és régiófejlesztési, a szórvány és szociális kérdésekkel foglalkozó, valamint az ifjúsági főosztályt, melyek munkáját egy-egy ügyvezető alelnök irányítja. A Szövetségi Képviselők Tanácsa október 11-én az Állandó Bizottság alelnökévé Puskás Bálint és Kiss Sándort, választotta, tikároknak pedig, Dézsi Zoltánt, Kakassy Sándort, Kerekes Gábort és Magdó Leventét. Az SZKT mint a romániai magyar közösség belső parlamentje működik, a nyitottság, az átláthatóság, a szabályosság, a hatékonyság elve alapján, tükrözve a magyarság sokszínűségét, minden ideológiai, politikai csoportosulás aktív jelenlétét. 13

13 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Az SZKT negyedévente rendes ülést tartott és tagjai többségének jelenlétében hozta meg döntéseit. Hatékony működése érdekében, az alapszabályzatnak megfelelően, munkálatait szakterületekre bontotta. Ennek értelmében saját testületéből több szakbizottság jött létre önkormányzati, gazdasági, oktatási, művelődési és egyházügyi, EU integrációs, szórvány és szociális, ifjúsági és sport, jogi és emberjogi melyek saját szakterületükön javaslatokat, stratégiákat dolgoztak ki és véleményezték a szakterületüket érintő javaslatokat, határozattervezeteket. Az SZKT jelenleg 141 tagból áll, akik ideológiailag 8 frakcióban csoportosultak, garantálva ezáltal a testületen belül a sokszínűségét, a vélemény megnyilvánulását. A Szövetségi Képviselők Tanácsának frakciói: Keresztény Demokrata, Nemzeti Polgári Centrum, Novum Forum, Partium, Szabad Elvű Kör, Székelyföldi, Szórvány, Új Erő. Az SZKT határozatokat hozott, állásfoglalásokat fogalmazott meg, meghallgatta a szövetségi elnök politikai tájékoztatóit, az ügyvezető elnök jelentéseit, kiértékelte az Ügyvezető Elnökség tevékenységét, a Szövetség kormányzati tisztségeket betöltő tisztségviselőinek tevékenységét, meghallgatta és kiértékelte a parlamenti képviselők beszámolóját. Jóváhagyta a Szövetségre vonatkozó megegyezéseket, a évi választások után a kormányzó pártokkal való együttműködést. Megválasztotta az Állandó Bizottság tagjait, szabályozta a parlamenti képviselők, szenátorok, önkormányzati képviselők jelölésének módját (2004. évi választások), döntött a Kongresszus időpontján. Az SZKT és a SZET együttes üléseken olyan fontos problémákat tárgyaltak meg és döntéseket hoztak, mint az EU integráció előnyei és következményei, a már 16 éve napirenden lévő autonómia formák kérdéseit (kulturális, területi); anyanyelvű oktatásunk helyzete; az árvizek következményeinek felszámolásával kapcsolatos teendők; az Európai Parlamenti választásokra vonatkozó teendők megvitatása; az alternatív politikai szervezetek (különböző néven meghirdetett székely vagy magyar nemzeti tanácsok) létrehozásának veszélyessége érdekképviseleti szervezetünkre nézve. Fontos döntéseket hozott más aktuális problémák kapcsolatos megoldásában is, mint: a Szabadság-szobor helyzetének rendezése; az október i népszavazás kérdése az alkotmány módosításáról; évi helyhatósági választások szövetségi kampányának előkészítése, megszervezése és lebonyolítása, a Szövetség önkormányzati választási program alapelveinek megvitatása és elfogadása; évi Parlamenti választások előkészítése, az RMDSZ Országos Kampánystábjáról és az Országos Kampányelnökségről, az államelnök jelölésről. Kétségtelen, hogy gondok, problémák, hiányosságok is felmerültek: a határozat tervezetek eljutatása a szakbizottságokhoz, véleményezés véget, az alapszabályzat értelmében, nem mindig történ meg időben, így spontán és megalapozatlan 14

14 SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA döntések születek, a frakciók nem tették meg időben javaslataikat, így bizottságok újraválasztását késleltették (pl. a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság kinevezése), meddő viták, a késések, igazolatlan hiányzások. Mindezek ellenére az SZKT, az elmondottak tükrében, teljesítette a rá hárult feladatokat. SZKT ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, HELYSZÍNEI ÉS NAPIRENDI PONTJAI Marosvásárhely, június 28. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A Szövetségi Választási Bizottság jelentése. A mandátumok igazolása; 2. A frakciók megalakulása; 3. Az Állandó Bizottság megválasztása; 4. A Szabályzat-felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése. II. Szövetségi Egyeztető Tanács 1. Szakbizottságok megalakítása, a szakbizottságok vezetőségének megválasztása; 2. A SZET működési szabályzatának módosítása; 3. Különfélék. III. A Szövetségi Képviselők Tanácsának és a Szövetségi Egyeztető Tanácsnak az együttes ülése 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az Ügyvezető Elnökség kinevezése; 3. A Szabályzat-felügyelő Bizottság megerősítése; Marosvásárhely, október Szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. A 2004-es önkormányzati választások előkészítése; 3. Az Állandó Bizottság kiegészítése; 4. Tájékoztatás az alkotmánymódosítással kapcsolatos népszavazás előkészületeiről; 5. Az Ügyvezető Elnökség működési szabályzatának elfogadása; 6. A Szövetségi Szabályzat Felügyelő Bizottság műkőkési szabályzatának elfogadása. Marosvásárhely, december Szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója a Szövetség állapotáról; 3. Az önkormányzati választások előkészítése; 4. Az SZKT működési szabályzatának módosítása; 5. Kérdések és interpellációk; 6. Különfélék. 15

15 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Marosvásárhely, február 21. (együttes ülés az SZET-tel) 1. Szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. A szövetségi etikai bizottság kiegészítése; 3. Az önkormányzati választási program alapelveinek elfogadása; 4. EU Nyilatkozat elfogadása; 5. Kérdések és interpellációk; 6. A 2004-es költségvetés elfogadása. Marosvásárhely, július Szövetségi elnök politikai tájékoztatója 2. Kampánystáb beszámolója, a helyhatósági választások kiértékelése 3. Parlamenti választások előkészítése Takács Csaba 4. Kérdések, interpellációk Marosvásárhely, december 18. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója. Az ügyvezető elnök és a kampányfőnök beszámolója. A választási eredmények kiértékelése. A Szövetségi Képviselők Tanácsa ülése 1. Az új mandátumok igazolása; 2. A parlamenti frakciók négyéves tevékenységének értékelése az Alapszabályzat 56. cikkelye h. bekezdésének megfelelően; 3. Elvi döntés a kormánykoalícióban való részvételről. Marosvásárhely, április 2. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. A évi költségvetés elfogadása; 3. Az Ügyvezető Elnökség működési szabályzatának módosítása; 4. Új ügyvezető alelnökök kinevezése; Marosvásárhely, június A szövetségi elnök politikai tájékoztatója 2. Az Országos Önkormányzati Tanács működési szabályzatának módosítása 3. Az ügyvezető elnök jelentése a szövetség állapotáról 4. Beszámoló a kormányzati tevékenységről Marosvásárhely, szeptember 10. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Anyanyelvű oktatásunk helyzete a os tanév kezdetén; 3. Az árvizek következményeinek felszámolásával kapcsolatos teendők; 4. Kérdések, interpellációk. Marosvásárhely, december A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 16

16 SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA 2. Vidékfejlesztés és falupolitika; 3. Kérdések, interpellációk. Marosvásárhely, március 18. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Jelentés az RMDSZ helyzetéről. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója; 3. Jelentés a évi költségvetés végrehajtásáról. A évi költségvetés jóváhagyása; 4. Kérdések, interpellációk; 5. Különfélék. Marosvásárhely, július A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az RMDSZ önkormányzati tevékenységének elemzése; 3. Szervezési kérdések. Az ülésen meghívottként részt vettek az RMDSZ polgármesterei és más önkormányzati vezetői. Marosvásárhely, szeptember 30. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója 2. Az RMDSZ 2007-es kongresszusával kapcsolatos szervezkedési intézkedések 3. A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság kinevezése Marosvásárhely, december 16. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai beszámolója; 2. Az RMDSZ következő kongresszusával kapcsolatos döntések meghozatala; 3. Az Európai Parlamenti választásokra vonatkozó teendők megvitatása. Marosvásárhely, február 17. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az Operatív Tanács által hozott, az európai parlamenti választási lista rangsorolásáról szóló határozat jóváhagyása; 3. Jelentés az RMDSZ helyzetéről. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója; 4. Az RMDSZ 8. kongresszusának előkészítése: a. a kongresszusi biztos beszámolója; b. az Alapszabályzat-módosítási tervezet elfogadása; c. a Program-módosítási tervezet elfogadása; d. a kongresszussal kapcsolatos szervezési intézkedések meghozatala; 5. Az RMDSZ költségvetése a. a évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása; b. a évi költségvetés jóváhagyása. 6. Kérdések, interpellációk. 17

17 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 99. számú Határozat a különböző néven meghirdetett székely vagy magyar nemzeti tanácsok létrejöttét 100. számú Határozat az RMDSZ országos kampánystábjának létrehozásáról 101. számú Határozat a helyhatósági választások országos kampánystábja vezetőjének személyéről 103. sz. Határozat az RMDSZ Bákó megyei szervezetének és az RMDSZ Suceava területi szervezetének megalakulásáról 104. számú Határozat a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyeztető Tanács elfogadta a 2003-as évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 2004-es évi költségvetést 105. számú Határozat az RMDSZ önkormányzati tisztségviselőinek tevékenységére vonatkozóan 106. számú Határozat a megyei egyeztető tanácsok hatásköréről 107. számú Határozat a évi parlamenti választások előkészítéséről 108. számú Határozat a 2004-es parlamenti választások előkészítéséről és az előválasztások lebonyolításáról 109. számú Határozat az RMDSZ Országos Kampánystábjáról és az Országos Kampányelnökségről 110. számú Határozat a szövetségi elnök választókerületének megjelöléséről 111. számú Határozat az államelnök jelölésről 112. számú Határozat az államelnök-jelölt személyével kapcsolatosan 113. számú Határozat az RMDSZ Országos Kampánystábja vezetőjének személyéről 114. számú Határozat a Vâlcea megyei RMDSZ szervezet létrehozásáról 115. számú Határozat a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyeztető Tanács elfogadta a 2004-es évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 2005-ös évi költségvetést 116. számú Határozat az EU integrációs tájékoztatás feljavítására 117. számú Határozat a Szövetségi Képviselők Tanácsa elfogadta a Székely Nemzeti Szabadelvű Kör RMDSZ Platform megalakulását számú Határozat a Vidékfejlesztés és falupolitika törvényhozási javaslatokat 119. számú Határozat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség VIII. Kongresszusának előkészítési ütemterve 18

18 SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA 120. számú Határozat Pályázati kiírás az RMDSZ VIII. Kongresszusának helyszínére 121. számú Határozat a Szövetségi Etikai és Fegyelmi bizottság összetételéről, 122. számú Határozat megerősítette Demeter Jánost az önkormányzatokért felelős alelnöki tisztségben számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusa időpontjának módosításáról 124. számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusának helyszínéről 125. számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusának előkészítési ütemterve 126. számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusára vonatkozó mandátumleosztásról 127. számú Határozat a Kongresszusi képviselet kiválasztásáról 128. számú Határozat az RMDSZ Európa Parlamenti képviselőjelöltjeinek kiválasztásáról 129. számú Határozat az RMDSZ Európa Parlamenti választási kampányáról ÁLLÁSFOGLALÁSOK FELHÍVÁS az alkotmánymódosító népszavazással kapcsolatban október 11. KÖZLEMÉNY az aradi Szabadság-szobor visszaállításáról október 11. NYILATKOZAT az egyéni körzetes választási rendszerről december 13. NYILATKOZAT Románia csatlakozásáról az Európai Unióhoz február 21. NYILATKOZAT a kormánykoalíciós tárgyalásokról december 18. ÁLLÁSFOGLALÁS a magyar állampolgárság kedvezménye megadásáról szóló december 5-én tartott magyarországi népszavazásról december 18. ÁLLÁSFOGLALÁS a Bors-Brassó autópálya kérdésében április 2. NYILATKOZAT az önkormányzatiság erősítéséről és fejlesztéséről július 1. NYILATKOZAT az Európai Bizottság Romániáról szóló jelentéséről szeptember Frunda György, az SZKT elnöke

19 BESZÁMOLÓ A SZÖVETSÉGI EGYEZTETŐ TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Szövetségi Egyeztető Tanács a szövetségi szinten társult szakmai, társadalmi és kulturális szervezetek képviseleti, érdekegyeztető és tanácsadó fóruma. Az elmúlt közel négy esztendőben, pontosabban a 2003-as újraalakulása óta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Alapszabályzatának megfelelően működött: testületként, az Egyeztető Tanács szervezeteiként, különböző intézmények képviselőin, és nem utolsó sorban egyéni tagjain keresztül megpróbált jelen lenni a romániai magyar nemzeti közösség politikai közéletében, érdekvédelmi szövetségünk döntéseinek előkészítésében és döntéshozatalában egyaránt június 28-án Marosvásárhelyen a Szövetségi Egyeztető Tanács módositotta saját működési szabályzatát, illetve megalakitotta a szakbizottságokat, azoknak elnökeit és Állandó Bizottságát. A SZET Állandó Bizottsága február 21-én tartott ülésén megbeszélte és elfogadta a Tanács prioritásait és a konzultáció módját és formáját. Az előző időszak tapasztalatát is figyelembe véve az elmúlt négy évben a politikai döntéshozó testületek és a SZET-be tömörült szakmai, társadalmi és kulturális szervezetek képviselői között az érdekegyeztetés a kétoldalú találkozók, megbeszélések formájában történt. Az RMDSZ vezető tisztségviselői a szövetségi elnök kezdeményezésére és az ő részvételével a romániai magyarság legjelentősebb civiltársadalmi szerveződéseivel rendszeres találkozókat szerveztek, amelyek a politikai érdekképviselet összehangolásán túl a különböző támogatási rendszerek működésének átértékelésére, újragondolására is lehetőséget adtak. A SZET által javasolt szakemberek részt vettek az Illyés Közalapaitvány és a Communitas Alapitvny különböző szaktestületeinek munkájában. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a pályázati kiirások lebo- 21

20 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG nyolitásában vállalt szerepük nemcsak megnövekedett, de a döntéshozatalt szakmai megalapozását is megerősitette. A Szövetségi Egygeztető Tanács vezetői rendszeresen részt vettek a magyarországi kormányzati hivatalok tisztségviselőivel tartott szakmai egyeztetéseken, illetve a Szülőföld Alap Tanácsának munkájában. Az Egyeztető Tanács a későbbiekben is figyelemmel kísérte ezeknek a szaktestületeknek a működését, a pályázatok lebonyolítását mind a szaktestületekben való részvételen, mind az Alkuratórium titkárának beszámolóján keresztül. Az EMKÉ-n és a Romániai Magyar Könyvescéhen keresztül az Egyeztető Tanácsnak és az erdélyi civiltársadalomnak nemcsak rálátása volt, hanem döntő szava is a különböző kulturális támogatások elosztásában, a SZET elnökén keresztül pedig képviseltette magát az Iskola Alapítvány, valamint az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának tevékenységében ben a parlamenti választások előtt a SZET tagszervezeteinek kpviselői javaslataikkal, észrevételeikkel járultak hozzá az RMDSZ választási programjának elkészítéséhez. Az általuk megtett javaslatok bekerültek a gazdasági, oktatási és kulturális fejezetekbe. A mostani kongresszusunkra készülve a SZET jelöltjei részt vettek és aktívan hozzájárultak mind a Program, mind az Alapszabályzat módosítására tett javaslatok kidolgozásában és összetételében, hisz mindannyiunk érdeke, hogy a szükséges korrekciókat időről időre elvégezve egy jól és hatékonyan működő Szövetségen keresztül lássuk el a romániai magyarság köz- és érdekképviseletét. A Szövetségi Operatív Tanács tagjaként a SZET elnöke részt vett a legfontosabb politikai döntések előkészítésében és meghozatalában, és az elmúlt négy évben rendszeresen jelen volt a különböző szintű politikai tárgyalásokon, valamint az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőivel folytatott tanácskozásokon. A szövetségi elnök megbízásának eleget téve több hazai és magyarországi megbeszélésen, rendezvényen képviselte a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. A Szövetségi Egyeztető Tanács az elmúlt négz évben rendszeresen együtt ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsával, tagjai részt vettek mind a politikai, mind a szakmai vitákban, illetve a két testület együttes hatáskörébe tartozó döntések meghozatalában. Külön kiemelném az oktatási szakbizottság tavaly őszi állásfoglalását a Babes- Bolyai Tudományegyetemen történtekkel kapcsolatosan. Ez az állásfoglalás szakmai oldalról is megerősitette az RMDSZ Operativ Tanácsának egyazon témában tett politikai állásfoglalását. 22

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását

ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását ARomániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalását 2011-ben is a magyar közösségekért végzett munka határozta meg. Az euró-övezeti válság egyre jobban érezteti hatását Romániában is, ennek

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 12. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága április 23-i ülésének beszámolója Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Média... 8 Nincs hírértéke a határon

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA

A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA Bárdi Nándor, Misovicz Tibor A KISEBBSÉGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSÁNAK POLITIKÁJA A jelen tanulmány célja a határon túli magyarok támogatására vonatkozó tapasztalatok öszszegezése, a célok és a feladatok

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes!

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! Alakuló Alapszabály jóváhagyva: 1992. április 23-án Módosítások:

Részletesebben

Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához

Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához Hogyan és mikor fordulhatunk az állampolgári jogok országgyűlési biztosához Mi is az ombudsman? Az ombudsman a világ számos országában működő emberi jogi jogvédő intézmény. Magyarországi megfelelője a

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség

Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az RMDSZ 10. Kongresszusán elfogadott Dokumentumok Erős Európában sikeres erdélyi magyar közösség Az elmúlt két évben az Európai Unió súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal, a legutóbbi időben pedig több

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 1 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 2 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994-2014 A szervezet 1994. október 24-én HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

A helyi önkormányzatok szervezete és működése

A helyi önkormányzatok szervezete és működése DR. ZONGOR GÁBOR DR. ZONGOR A helyi GÁBOR önkormányzatok szervezete és működése Háttéranyag önkormányzati képviselők számára A helyi önkormányzatok szervezete és működése 1 2 3 4 5 6 6 Kiadja a Települési

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben