KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK"

Átírás

1 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

2 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG VIII. KONGRESSZUSÁRA 2007

3 Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége RO Cluj/Kolozsvár Republicii u. 60 tel/fax Felelős kiadó: Takács Csaba Szerkesztette: Bartunek István Borítóterv: Könczey Elemér Műszaki szerkesztés: Lineart KFT. Nyomdai munkálatok: Tipoholding RT.

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA SZÖVETSÉGI EGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG Területi Szervezetekért Felelős Főosztály Kormányzati Tevékenységért Felelős Főosztály Önkormányzati Főosztály Oktatási Főosztály Művelődési és Egyházügyi Főosztály Szórvány, Szociális és Ifjúsági Főosztály Gazdasági és Európai Integrációs Főosztály Demográfiai Munkacsoport SZÖVETSÉGI OPERATÍV TANÁCS PARLAMENTI CSOPORT Az RMDSZ szenátusi frakciójának tevékenységéről Az RMDSZ képviselőházi frakciója tevékenységéről SZÖVETSÉGI BIZOTTSÁGOK A Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság tevékenységéről A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság tevékenységéről A Szövetségi Ellenőrző Bizottság tevékenységéről

5 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG AZ RMDSZ A KORMÁNYZATBAN Kormányzati tevékenység a két kongresszus között A Szövetség szerepe az ország fejlesztésében Kormányzati tisztségviselők AZ RMDSZ AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN

6 BEVEZETŐ A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a VII. Kongresszuson elfogadott Alapszabályzat előírásaira alapozva a szervezeti önkormányzat elve alapján működik. Az RMDSZ egyéni tagjai a helyi és az ezeket összefogó területi szervezetek, platformok, illetve társult tagok keretei között fejtik ki tevékenységüket. Ezek a következők: 28 területi elv szerint szerveződő megyei, tájegységi szervezet (Arad megye, Bákó megye, Beszterce-Naszód megye, Bihar megye, Brassó megye, Bukarest, Csík terület, Fehér megye, Felső Háromszék terület, Galac megye, Gergyó terület, Háromszék terület, Hunyad megye, Iaşi megye, Kolozs megye, Konstanca megye, Krassó-Szörény megye, Maros megye, Mehedinţi megye, Nagybánya terület, Szatmár megye, Szeben megye, Szilágy megye, Suceava megye, Temes megye, Töreténelmi Máramaros terület, Udvarhely terület, Vâlcea megye); nem területi elv szerinti belső szerveződések a különböző politikai ideológiákat képviselő platformok (Demokratikus Új Baloldali Fórum, Erdélyi Magyar Kezdeményezés, Nemzetépítő Platform, Nemzeti Szabadelvű Kör, Nők a Nőkért Szövetség, Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, Romániai Magyar Kisgazdák és Vállalkozók Szövetsége, Romániai Magyar Vállalkozói Platform, Szabadelvű Kör, Szociáldemokrata Tömörülés); a Szövetség társult tagjai szociális, tudományos, művészeti, művelődési és szakmai jellegű, országos csoportosulások, az RMDSZ partnereiként működő, Romániában bejegyzett jogi személyek (Állampolgár Menedzser Egylet, Apáthy István Egyesület, Barabás Miklós Céh, Bolyai Társaság, Erdélyi Kárpát Egyesület, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Erdélyi Múzeum Egyesület, Itthon Fiatalon Mozgalom, Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, Lórántffy Zsuzsanna Közművelődési Egyesület, Magyar Középiskolások Országos Szövetsége, Max Weber Társadalomkutató 7

7 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Alapítvány, Mecénás Alapítvány, Mikes Egyesület, Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, Romániai Doktoranduszok Szövetsége, Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete, Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, Romániai Magyar Jogászok Egyesülete, Romániai Magyar Könyves Céh, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Romániai Magyar Nők Fóruma, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége). Az RMDSZ által felvállalt önkormányzati modell a társult tagok autonómiájának szigorú tiszteletben tartása mellett a hatalmi ágak szétválasztását és kölcsönös ellenőrzését is feltételezi. Ezt az elvi célkitűzést követve alakultak ki az irányító testületek. A Szövetség legfelsőbb képviseletét és politikai koordinációját a szövetségi elnök látja el. Döntéshozó testületek: Kongresszus Szövetségi Képviselők Tanácsa Szövetségi Egyeztető Tanács a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyeztető Tanács együttes ülése Szövetségi Operatív Tanács Végrehajtó testület: Ügyvezető Elnökség Ellenőrző testületek: Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság Szövetségi Ellenőrző Bizottság Konzultatív testületek: Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa Platformok Konzultatív Tanácsa Országos Önkormányzati Tanács A Kongresszus a Szövetség legfelsőbb döntéshozó testülete. A Kongresszusra az SZKT és a SZET tagjai, valamint e két testület által meghatározott elv alapján kijelölt küldöttek kapnak mandátumot. A Szövetséggel együttműködő ifjúsági szervezetek országos egyeztető tanácsa a Kongresszuson résztvevő választott mandátumok 15%-val rendelkezik. A Kongresszus kizárólagos hatásköre: az alapsza- 8

8 BEVEZETŐ bályzat és a program jóváhagyása, a szövetségi elnök megválasztása, a szövetségi elnök beszámolójának meghallgatása, kiértékelése és elfogadása, az általa választott testületek beszámolóinak meghallgatása és elfogadása, az SZKT és a SZET együttes ülésének javaslatára a szövetségi elnök leváltása. A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) két kongresszusi ülés között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség legmagasabb politikai döntéshozó testülete. Az SZKT parlamenti képviselőkből, szenátorokból, területi elnökökből, 74, a területi szervezeteken belül elektoros vagy közvetlen módon megválasztott képviselőből, illetve a választott képviselők 15%-val egyenlő számú, az országos ifjúsági egyeztető tanács által kinevezett ifjúsági küldöttből áll. A történelmi magyar egyházak vezetői valamint a SZET állandó bizottságának tagjai tanácskozási joggal, részt vehetnek az SZKT ülésein. Az SZKT egyszerű és sarkalatos határozatokat hoz. Az SZKT sarkalatos határozattal alapvető és hosszú távú, a Szövetség programjából levezetett stratégiai döntéseket hoz, elfogadja az SZKT működési szabályzatát, megválasztja az SZKT elnökét és az Állandó Bizottsága többi tagját, elismeri a platformok tagságát, illetve dönt ezek tagságának megszüntetéséről, elfogadja az Ügyvezető Elnökség szervezési és működési szabályzatát, elfogadja a Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság, a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság és a Szövetségi Ellenőrző Bizottság működési szabályzatát, elfogadja a parlamenti csoport működési szabályzatát, szabályozza a parlamenti képviselők és szenátorok, valamint az önkormányzati képviselők jelölésének szabályozását. A Szövetségi Egyeztető Tanács (SZET) a Szövetség társult tagjainak mint szociális, tudományos, művészeti művelődési és szakmai szervezeteknek, illetve rétegszervezeteknek képviseleti, érdekegyeztető, tanácsadó és saját hatáskörén belül döntéshozó fóruma, amely a romániai magyarság érték- és érdekpluralizmusát jeleníti meg. Tagjai a társult kulturális, felsőoktatási, más oktatási, tudományos, nő, ifjúsági és diák, szakmai és réteg szervezetek képviselői, a szövetségi elnök által meghívott egyházi, kulturális, tudományos és közéleti személyiségek, valamint teljes vagy tanácskozási jogkörrel a magyar egyházak képviselői, képviselői. A SZET hatásköre: elvi állásfoglalásokat bocsát ki a romániai magyar nemzeti közösséggel kapcsolatos alapvető kérdésekről; összehangolja a társult tagok tevékenységét; határozati javaslatokat tesz az SZKT-nak; véleményezheti az SZKT határozatait, illetve kérheti azok egyszeri újratárgyalását; a társult tagok bevonásával szakmai segítséget nyújt a Szövetség döntéshozó testületeinek; beszámolót kérhet a Szövetség vezető tisztségviselőitől; határozatokat hoz a Szövetség működésére vonatkozó civiltársadalmi kérdésekben; közpénzek felhasználásáról döntő testületekben személyeket javasolhat. 9

9 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Az SZKT és a SZET együttes ülése a szövetségi elnök javaslatára kinevezi az Ügyvezető Elnökséget, megválasztja a Szabályzat-Felügyelő, az Etikai illetve az Ellenőrző bizottságokat, meghallgatja a tisztségviselők, illetve az általa megválasztott bizottságok évi jelentéseit, kiértékeli a Szövetség előző évi költségvetésének végrehajtását a Szövetségi Ellenőrző Bizottság jelentése alapján, illetve elfogadja az új költségvetést és a Szövetségi Operatív Tanács működési szabályzatát, dönt a Szövetséget érintő szerződésekről és megállapodásokról, valamint nemzetközi szervezetekhez való csatlakozásról vagy az ezekkel kötött partnerségről. A Szövetségi Operatív Tanács (SZOT) 11 tagú állandó testület, mely szükség szerint ülésezik, tevékenységét az SZKT, és a SZET együttes ülése által elfogadott saját működési szabályzata alapján fejti ki. Határozatokat hoz a Szövetség működésére és szervezésére vonatkozó olyan kérdésekben, amelyek nem igényelnek alapszabályzat- vagy program módosítást. Tagjai: a szövetségi elnök, az ügyvezető elnök, az ügyvezető elnök helyettese a Szövetség szenátusi és képviselőházi frakcióinak vezetői, az SZKT, a SZET és az OÖT elnöke, az SZKT Állandó Bizottságának két alelnöke, valamint egy területi elnök. A SZOT ülésein tanácskozási joggal részt vehet az országos szinten együttműködési megállapodással rendelkező ifjúsági szervezetek egyeztető tanácsának küldöttje. Az Ügyvezető Elnökség (ÜE) végrehajtja a Kongresszus, az SZKT, az SZKT és a SZET együttes ülésének, illetve a SZOT határozatait. Ennek érdekében saját hatáskörében döntéseket hoz. Élén az ügyvezető elnök áll, aki illetékességi területén képviseli a Szövetséget. Az ügyvezető elnök munkáját a különböző területekért felelős alelnökök segítik. A Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság (SZSZFB) feladata a Szövetség szabályrendszere egységességének, minden jellegű és minden színtű működése szabályosságának felügyelete, az Alapszabályzattal kapcsolatban felmerülő értelmezési problémák kivizsgálása és a megfelelő határozatok meghozatala. Öt jogász tagja van; A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság (SZEFB) feladata a Szövetség bármely szintjén felmerülő etikai problémák kivizsgálása és megoldási javaslatok előterjesztése az illetékes döntéshozó szervek számára. Hét tagból álló testület, akik közül legalább 3 jogász; A Szövetségi Ellenőrző Bizottság (SZEB) feladata a Szövetség pénz- és vagyongazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. Öt pénzügyi vagy könyvviteli szakemberből áll. A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa (TEKT) a területi szervezetek elnökeiből áll, konzultatív testület, amely a szövetségi elnök, az Ügyvezető Elnökség, 10

10 BEVEZETŐ az SZKT, illetve a SZOT fontos döntéseinek, elvi, politikai állásfoglalásainak előkészítési folyamatában fejti ki tevékenységét. A Platformok Konzultatív Tanácsa (PKT) az SZKT által elismert platformok vezetőiből, illetve az általuk delegált képviselőkből álló politikai tanácsadó testület, a Szövetség politikai döntéseinek előkészítését hivatott elősegíteni. Az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) a Szövetség listáin megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők legfőbb képviseleti, érdekegyeztető és tanácsadó testülete. A 2004-ben az RMDSZ mind az elnökválasztáson, mind a parlamenti választásokon országosan a negyedik helyezést érte el. Ezek az eredmények azt igazolják, hogy a Szövetségünket a romániai magyar közösség továbbra is legitim és hatékony érdekvédelmi és közképviseleti szervének tekinti. Az RMDSZ hitelességét tükrözik a évi helyhatósági választásokon elért eredmények is, amikor 189 polgármesteri, 2488 helyi tanácsosi, valamint 111 megyei tanácsosi mandátumot szerzett. Jelenleg 5 erdélyi megye (Bihar, Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár) önkormányzatát irányítja az RMDSZ és polgármesterei vannak olyan nem magyar többségű városokban is, mint például Szatmárnémeti, Szászrégen és Zsombolya. Az RMDSZ tagja az Európai Néppártnak (EPP), az Európai Demokrata Uniónak (EDU), az Európai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEV), a Képviselettel Nem Rendelkező Népcsoportok Szervezetének (UNPO). Szövetségi elnök: Markó Béla Szövetségi Képviselők Tanácsa Elnök: Frunda György Szövetségi Egyeztető Tanács Elnök: Kelemen Hunor AZ RMDSZ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI Szövetségi Operatív Tanács Elnök: Markó Béla Ügyvezető elnök: Takács Csaba Ügyvezető elnök helyettes: Borbély László Szenátusi frakcióvezető: Verestóy Attila 11

11 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Képviselőházi frakcióvezető: Márton Árpád SZKT elnök: Frunda György SZET elnök: Kelemen Hunor OÖT elnök: Ilyés Gyula SZKT alelnök: Kiss Sándor SZKT alelnök: Puskás Bálint Területi elnök: Seres Dénes MIÉRT megbízott: Borboly Csaba Ügyvezető Elnökség Ügyvezető elnök: Takács Csaba Ügyvezető alelnökök: Területi szervezetekért felelős: Nagy Zsolt (kormányzati megbízatása idejére felfüggesztve) Kormányzati kapcsolatokért felelős, az ügyvezető elnök helyettese: Borbély László Önkormányzati: Demeter János Oktatási: Lakatos András Művelődési és egyházügyi: Szép Gyula Szórvány, szociális és ifjúsági kérdésekért felelős: Kovács Péter Gazdasági és európai integrációs: Kerekes Gábor Területi Szervezetek Elnökei Albert Álmos Háromszék Baka Mátyás Felső-Háromszék Bálint Mihály Krassó-Szörény megye Benke Pavel Bákó megye Béres István Máramaros terület Budai Richárd Bukarest Halász Ferenc Temes megye Hapenciuc Adriana Suceava Ilyés Gyula Szatmár megye Jakab Elek Szeben megye Kelemen Atilla Maros megye Király András Arad megye Kiss Sándor Bihar megye Kocsis András Beszterce-Naszód megye Kovács Attila Brassó megye László Attila Kolozs megye Ludescher István Nagybánya terület Molnár Endre Mehedinţi Pálosi Ferenc Konstanca Petres Sándor Gyergyó terület Rácz Levente Fehér megye Ráduly Róbert Csíki terület Seres Dénes Szilágy megye Stănescu Szabó Anna Vâlcea megye Székely Levente Galac Szép Sándor Iaşi megye Verestóy Attila Udvarhelyszék Winkler Gyula Hunyad megye 12

12 BESZÁMOLÓ A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL Két Kongresszusi ülés között a Szövetség legmagasabb politikai döntéshozó testülete a Szövetségi Képviselők Tanácsa amely a Szövetség politikai értékpluralizmusát jeleníti meg. (Alapszabályzat) A Szatmárnémetiben tartott VII. RMDSZ-kongresszus által kiírt belső választások eredményeképpen, valamennyi területi szervezetben közvetlen vagy közvetett választások során döntöttek arról, hogy kik kerüljenek be az új SZKT-ba. A testületnek hivatalból tagjai a szenátorok, a parlamenti képviselők, valamint a szövetség megyei és területi szervezeteinek elnökei. A fennmaradó 74 helyet töltik be a belső választások nyertesei június 28-án Marosvásárhelyen meg tartotta alakuló ülését a Szövetségi Képviselők Tanácsa. Az SZKT Állandó Bizottságának elnökévé titkos szavazással, Frunda György szenátort választották, aki biztosította a képviselőket arról, hogy a sokszínűség és a véleménynyilvánítási szabadság tiszteletben tartásával végzi majd munkáját. Az SZKT és a SZET együttes ülésén újraválasztották Takács Csabát, az RMDSZ ügyvezető elnökének. Az ügyvezető elnökségen belül új főosztályokat hoztak létre: az európai és régiófejlesztési, a szórvány és szociális kérdésekkel foglalkozó, valamint az ifjúsági főosztályt, melyek munkáját egy-egy ügyvezető alelnök irányítja. A Szövetségi Képviselők Tanácsa október 11-én az Állandó Bizottság alelnökévé Puskás Bálint és Kiss Sándort, választotta, tikároknak pedig, Dézsi Zoltánt, Kakassy Sándort, Kerekes Gábort és Magdó Leventét. Az SZKT mint a romániai magyar közösség belső parlamentje működik, a nyitottság, az átláthatóság, a szabályosság, a hatékonyság elve alapján, tükrözve a magyarság sokszínűségét, minden ideológiai, politikai csoportosulás aktív jelenlétét. 13

13 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Az SZKT negyedévente rendes ülést tartott és tagjai többségének jelenlétében hozta meg döntéseit. Hatékony működése érdekében, az alapszabályzatnak megfelelően, munkálatait szakterületekre bontotta. Ennek értelmében saját testületéből több szakbizottság jött létre önkormányzati, gazdasági, oktatási, művelődési és egyházügyi, EU integrációs, szórvány és szociális, ifjúsági és sport, jogi és emberjogi melyek saját szakterületükön javaslatokat, stratégiákat dolgoztak ki és véleményezték a szakterületüket érintő javaslatokat, határozattervezeteket. Az SZKT jelenleg 141 tagból áll, akik ideológiailag 8 frakcióban csoportosultak, garantálva ezáltal a testületen belül a sokszínűségét, a vélemény megnyilvánulását. A Szövetségi Képviselők Tanácsának frakciói: Keresztény Demokrata, Nemzeti Polgári Centrum, Novum Forum, Partium, Szabad Elvű Kör, Székelyföldi, Szórvány, Új Erő. Az SZKT határozatokat hozott, állásfoglalásokat fogalmazott meg, meghallgatta a szövetségi elnök politikai tájékoztatóit, az ügyvezető elnök jelentéseit, kiértékelte az Ügyvezető Elnökség tevékenységét, a Szövetség kormányzati tisztségeket betöltő tisztségviselőinek tevékenységét, meghallgatta és kiértékelte a parlamenti képviselők beszámolóját. Jóváhagyta a Szövetségre vonatkozó megegyezéseket, a évi választások után a kormányzó pártokkal való együttműködést. Megválasztotta az Állandó Bizottság tagjait, szabályozta a parlamenti képviselők, szenátorok, önkormányzati képviselők jelölésének módját (2004. évi választások), döntött a Kongresszus időpontján. Az SZKT és a SZET együttes üléseken olyan fontos problémákat tárgyaltak meg és döntéseket hoztak, mint az EU integráció előnyei és következményei, a már 16 éve napirenden lévő autonómia formák kérdéseit (kulturális, területi); anyanyelvű oktatásunk helyzete; az árvizek következményeinek felszámolásával kapcsolatos teendők; az Európai Parlamenti választásokra vonatkozó teendők megvitatása; az alternatív politikai szervezetek (különböző néven meghirdetett székely vagy magyar nemzeti tanácsok) létrehozásának veszélyessége érdekképviseleti szervezetünkre nézve. Fontos döntéseket hozott más aktuális problémák kapcsolatos megoldásában is, mint: a Szabadság-szobor helyzetének rendezése; az október i népszavazás kérdése az alkotmány módosításáról; évi helyhatósági választások szövetségi kampányának előkészítése, megszervezése és lebonyolítása, a Szövetség önkormányzati választási program alapelveinek megvitatása és elfogadása; évi Parlamenti választások előkészítése, az RMDSZ Országos Kampánystábjáról és az Országos Kampányelnökségről, az államelnök jelölésről. Kétségtelen, hogy gondok, problémák, hiányosságok is felmerültek: a határozat tervezetek eljutatása a szakbizottságokhoz, véleményezés véget, az alapszabályzat értelmében, nem mindig történ meg időben, így spontán és megalapozatlan 14

14 SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA döntések születek, a frakciók nem tették meg időben javaslataikat, így bizottságok újraválasztását késleltették (pl. a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság kinevezése), meddő viták, a késések, igazolatlan hiányzások. Mindezek ellenére az SZKT, az elmondottak tükrében, teljesítette a rá hárult feladatokat. SZKT ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, HELYSZÍNEI ÉS NAPIRENDI PONTJAI Marosvásárhely, június 28. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A Szövetségi Választási Bizottság jelentése. A mandátumok igazolása; 2. A frakciók megalakulása; 3. Az Állandó Bizottság megválasztása; 4. A Szabályzat-felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése. II. Szövetségi Egyeztető Tanács 1. Szakbizottságok megalakítása, a szakbizottságok vezetőségének megválasztása; 2. A SZET működési szabályzatának módosítása; 3. Különfélék. III. A Szövetségi Képviselők Tanácsának és a Szövetségi Egyeztető Tanácsnak az együttes ülése 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az Ügyvezető Elnökség kinevezése; 3. A Szabályzat-felügyelő Bizottság megerősítése; Marosvásárhely, október Szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. A 2004-es önkormányzati választások előkészítése; 3. Az Állandó Bizottság kiegészítése; 4. Tájékoztatás az alkotmánymódosítással kapcsolatos népszavazás előkészületeiről; 5. Az Ügyvezető Elnökség működési szabályzatának elfogadása; 6. A Szövetségi Szabályzat Felügyelő Bizottság műkőkési szabályzatának elfogadása. Marosvásárhely, december Szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója a Szövetség állapotáról; 3. Az önkormányzati választások előkészítése; 4. Az SZKT működési szabályzatának módosítása; 5. Kérdések és interpellációk; 6. Különfélék. 15

15 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Marosvásárhely, február 21. (együttes ülés az SZET-tel) 1. Szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. A szövetségi etikai bizottság kiegészítése; 3. Az önkormányzati választási program alapelveinek elfogadása; 4. EU Nyilatkozat elfogadása; 5. Kérdések és interpellációk; 6. A 2004-es költségvetés elfogadása. Marosvásárhely, július Szövetségi elnök politikai tájékoztatója 2. Kampánystáb beszámolója, a helyhatósági választások kiértékelése 3. Parlamenti választások előkészítése Takács Csaba 4. Kérdések, interpellációk Marosvásárhely, december 18. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója. Az ügyvezető elnök és a kampányfőnök beszámolója. A választási eredmények kiértékelése. A Szövetségi Képviselők Tanácsa ülése 1. Az új mandátumok igazolása; 2. A parlamenti frakciók négyéves tevékenységének értékelése az Alapszabályzat 56. cikkelye h. bekezdésének megfelelően; 3. Elvi döntés a kormánykoalícióban való részvételről. Marosvásárhely, április 2. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. A évi költségvetés elfogadása; 3. Az Ügyvezető Elnökség működési szabályzatának módosítása; 4. Új ügyvezető alelnökök kinevezése; Marosvásárhely, június A szövetségi elnök politikai tájékoztatója 2. Az Országos Önkormányzati Tanács működési szabályzatának módosítása 3. Az ügyvezető elnök jelentése a szövetség állapotáról 4. Beszámoló a kormányzati tevékenységről Marosvásárhely, szeptember 10. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Anyanyelvű oktatásunk helyzete a os tanév kezdetén; 3. Az árvizek következményeinek felszámolásával kapcsolatos teendők; 4. Kérdések, interpellációk. Marosvásárhely, december A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 16

16 SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA 2. Vidékfejlesztés és falupolitika; 3. Kérdések, interpellációk. Marosvásárhely, március 18. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Jelentés az RMDSZ helyzetéről. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója; 3. Jelentés a évi költségvetés végrehajtásáról. A évi költségvetés jóváhagyása; 4. Kérdések, interpellációk; 5. Különfélék. Marosvásárhely, július A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az RMDSZ önkormányzati tevékenységének elemzése; 3. Szervezési kérdések. Az ülésen meghívottként részt vettek az RMDSZ polgármesterei és más önkormányzati vezetői. Marosvásárhely, szeptember 30. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója 2. Az RMDSZ 2007-es kongresszusával kapcsolatos szervezkedési intézkedések 3. A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság kinevezése Marosvásárhely, december 16. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai beszámolója; 2. Az RMDSZ következő kongresszusával kapcsolatos döntések meghozatala; 3. Az Európai Parlamenti választásokra vonatkozó teendők megvitatása. Marosvásárhely, február 17. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az Operatív Tanács által hozott, az európai parlamenti választási lista rangsorolásáról szóló határozat jóváhagyása; 3. Jelentés az RMDSZ helyzetéről. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója; 4. Az RMDSZ 8. kongresszusának előkészítése: a. a kongresszusi biztos beszámolója; b. az Alapszabályzat-módosítási tervezet elfogadása; c. a Program-módosítási tervezet elfogadása; d. a kongresszussal kapcsolatos szervezési intézkedések meghozatala; 5. Az RMDSZ költségvetése a. a évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása; b. a évi költségvetés jóváhagyása. 6. Kérdések, interpellációk. 17

17 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 99. számú Határozat a különböző néven meghirdetett székely vagy magyar nemzeti tanácsok létrejöttét 100. számú Határozat az RMDSZ országos kampánystábjának létrehozásáról 101. számú Határozat a helyhatósági választások országos kampánystábja vezetőjének személyéről 103. sz. Határozat az RMDSZ Bákó megyei szervezetének és az RMDSZ Suceava területi szervezetének megalakulásáról 104. számú Határozat a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyeztető Tanács elfogadta a 2003-as évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 2004-es évi költségvetést 105. számú Határozat az RMDSZ önkormányzati tisztségviselőinek tevékenységére vonatkozóan 106. számú Határozat a megyei egyeztető tanácsok hatásköréről 107. számú Határozat a évi parlamenti választások előkészítéséről 108. számú Határozat a 2004-es parlamenti választások előkészítéséről és az előválasztások lebonyolításáról 109. számú Határozat az RMDSZ Országos Kampánystábjáról és az Országos Kampányelnökségről 110. számú Határozat a szövetségi elnök választókerületének megjelöléséről 111. számú Határozat az államelnök jelölésről 112. számú Határozat az államelnök-jelölt személyével kapcsolatosan 113. számú Határozat az RMDSZ Országos Kampánystábja vezetőjének személyéről 114. számú Határozat a Vâlcea megyei RMDSZ szervezet létrehozásáról 115. számú Határozat a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyeztető Tanács elfogadta a 2004-es évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 2005-ös évi költségvetést 116. számú Határozat az EU integrációs tájékoztatás feljavítására 117. számú Határozat a Szövetségi Képviselők Tanácsa elfogadta a Székely Nemzeti Szabadelvű Kör RMDSZ Platform megalakulását számú Határozat a Vidékfejlesztés és falupolitika törvényhozási javaslatokat 119. számú Határozat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség VIII. Kongresszusának előkészítési ütemterve 18

18 SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA 120. számú Határozat Pályázati kiírás az RMDSZ VIII. Kongresszusának helyszínére 121. számú Határozat a Szövetségi Etikai és Fegyelmi bizottság összetételéről, 122. számú Határozat megerősítette Demeter Jánost az önkormányzatokért felelős alelnöki tisztségben számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusa időpontjának módosításáról 124. számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusának helyszínéről 125. számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusának előkészítési ütemterve 126. számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusára vonatkozó mandátumleosztásról 127. számú Határozat a Kongresszusi képviselet kiválasztásáról 128. számú Határozat az RMDSZ Európa Parlamenti képviselőjelöltjeinek kiválasztásáról 129. számú Határozat az RMDSZ Európa Parlamenti választási kampányáról ÁLLÁSFOGLALÁSOK FELHÍVÁS az alkotmánymódosító népszavazással kapcsolatban október 11. KÖZLEMÉNY az aradi Szabadság-szobor visszaállításáról október 11. NYILATKOZAT az egyéni körzetes választási rendszerről december 13. NYILATKOZAT Románia csatlakozásáról az Európai Unióhoz február 21. NYILATKOZAT a kormánykoalíciós tárgyalásokról december 18. ÁLLÁSFOGLALÁS a magyar állampolgárság kedvezménye megadásáról szóló december 5-én tartott magyarországi népszavazásról december 18. ÁLLÁSFOGLALÁS a Bors-Brassó autópálya kérdésében április 2. NYILATKOZAT az önkormányzatiság erősítéséről és fejlesztéséről július 1. NYILATKOZAT az Európai Bizottság Romániáról szóló jelentéséről szeptember Frunda György, az SZKT elnöke

19 BESZÁMOLÓ A SZÖVETSÉGI EGYEZTETŐ TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Szövetségi Egyeztető Tanács a szövetségi szinten társult szakmai, társadalmi és kulturális szervezetek képviseleti, érdekegyeztető és tanácsadó fóruma. Az elmúlt közel négy esztendőben, pontosabban a 2003-as újraalakulása óta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Alapszabályzatának megfelelően működött: testületként, az Egyeztető Tanács szervezeteiként, különböző intézmények képviselőin, és nem utolsó sorban egyéni tagjain keresztül megpróbált jelen lenni a romániai magyar nemzeti közösség politikai közéletében, érdekvédelmi szövetségünk döntéseinek előkészítésében és döntéshozatalában egyaránt június 28-án Marosvásárhelyen a Szövetségi Egyeztető Tanács módositotta saját működési szabályzatát, illetve megalakitotta a szakbizottságokat, azoknak elnökeit és Állandó Bizottságát. A SZET Állandó Bizottsága február 21-én tartott ülésén megbeszélte és elfogadta a Tanács prioritásait és a konzultáció módját és formáját. Az előző időszak tapasztalatát is figyelembe véve az elmúlt négy évben a politikai döntéshozó testületek és a SZET-be tömörült szakmai, társadalmi és kulturális szervezetek képviselői között az érdekegyeztetés a kétoldalú találkozók, megbeszélések formájában történt. Az RMDSZ vezető tisztségviselői a szövetségi elnök kezdeményezésére és az ő részvételével a romániai magyarság legjelentősebb civiltársadalmi szerveződéseivel rendszeres találkozókat szerveztek, amelyek a politikai érdekképviselet összehangolásán túl a különböző támogatási rendszerek működésének átértékelésére, újragondolására is lehetőséget adtak. A SZET által javasolt szakemberek részt vettek az Illyés Közalapaitvány és a Communitas Alapitvny különböző szaktestületeinek munkájában. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a pályázati kiirások lebo- 21

20 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG nyolitásában vállalt szerepük nemcsak megnövekedett, de a döntéshozatalt szakmai megalapozását is megerősitette. A Szövetségi Egygeztető Tanács vezetői rendszeresen részt vettek a magyarországi kormányzati hivatalok tisztségviselőivel tartott szakmai egyeztetéseken, illetve a Szülőföld Alap Tanácsának munkájában. Az Egyeztető Tanács a későbbiekben is figyelemmel kísérte ezeknek a szaktestületeknek a működését, a pályázatok lebonyolítását mind a szaktestületekben való részvételen, mind az Alkuratórium titkárának beszámolóján keresztül. Az EMKÉ-n és a Romániai Magyar Könyvescéhen keresztül az Egyeztető Tanácsnak és az erdélyi civiltársadalomnak nemcsak rálátása volt, hanem döntő szava is a különböző kulturális támogatások elosztásában, a SZET elnökén keresztül pedig képviseltette magát az Iskola Alapítvány, valamint az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának tevékenységében ben a parlamenti választások előtt a SZET tagszervezeteinek kpviselői javaslataikkal, észrevételeikkel járultak hozzá az RMDSZ választási programjának elkészítéséhez. Az általuk megtett javaslatok bekerültek a gazdasági, oktatási és kulturális fejezetekbe. A mostani kongresszusunkra készülve a SZET jelöltjei részt vettek és aktívan hozzájárultak mind a Program, mind az Alapszabályzat módosítására tett javaslatok kidolgozásában és összetételében, hisz mindannyiunk érdeke, hogy a szükséges korrekciókat időről időre elvégezve egy jól és hatékonyan működő Szövetségen keresztül lássuk el a romániai magyarság köz- és érdekképviseletét. A Szövetségi Operatív Tanács tagjaként a SZET elnöke részt vett a legfontosabb politikai döntések előkészítésében és meghozatalában, és az elmúlt négy évben rendszeresen jelen volt a különböző szintű politikai tárgyalásokon, valamint az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőivel folytatott tanácskozásokon. A szövetségi elnök megbízásának eleget téve több hazai és magyarországi megbeszélésen, rendezvényen képviselte a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. A Szövetségi Egyeztető Tanács az elmúlt négz évben rendszeresen együtt ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsával, tagjai részt vettek mind a politikai, mind a szakmai vitákban, illetve a két testület együttes hatáskörébe tartozó döntések meghozatalában. Külön kiemelném az oktatási szakbizottság tavaly őszi állásfoglalását a Babes- Bolyai Tudományegyetemen történtekkel kapcsolatosan. Ez az állásfoglalás szakmai oldalról is megerősitette az RMDSZ Operativ Tanácsának egyazon témában tett politikai állásfoglalását. 22

I. MŰKÖDÉSI ALAPELVEK

I. MŰKÖDÉSI ALAPELVEK 2 A Romániai Magyar Demokrata Szövetség alapszabályzata A Romániai Magyar Demokrata Szövetség alapszabályzata I. MŰKÖDÉSI ALAPELVEK 1. cikkely (1) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA július 16. HATÁROZAT. a 2016-os parlamenti választások előkészítéséről és a jelöltállítás lebonyolításáról

SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA július 16. HATÁROZAT. a 2016-os parlamenti választások előkészítéséről és a jelöltállítás lebonyolításáról SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA 2016. július 16. HATÁROZAT a 2016-os parlamenti választások előkészítéséről és a jelöltállítás lebonyolításáról A Szövetségi Képviselők Tanácsa, az RMDSZ Alapszabályzat 50.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A FŐTITKÁRSÁG 1. A Szövetség végrehajtó testülete a Főtitkárság, amely végrehajtja a Kongresszus, a Szövetségi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ALAPSZABÁLYZATA

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ALAPSZABÁLYZATA A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ALAPSZABÁLYZATA Elfogadta az RMDSZ X. Kongresszusa. Nagyvárad, 2011. február 26. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ALAPSZABÁLYZATA I. MŰKÖDÉSI ALAPELVEK 1. cikkely

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

KÖZLÖNY 75. SZÁM DECEMBER. Tartalom

KÖZLÖNY 75. SZÁM DECEMBER. Tartalom KÖZLÖNY 75. SZÁM 2011. DECEMBER Tartalom Kolozsvár április 2. Politikai alelnök megválasztása......................................... 2 Főtitkár megválasztása..............................................

Részletesebben

Kongresszusi szabályzat

Kongresszusi szabályzat 1. melléklet a Magyar Szocialista Párt Alapszabályához Kongresszusi szabályzat (elfogadta az MSZP Választmánya 2011. november 26-án) A kongresszus a párt legfelső képviseleti és döntéshozó szerve, amelyet

Részletesebben

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23.

1989/1990-es tanév Eseménykrónika: március február 23. 1989/1990-es tanév Eseménykrónika: 1989. március 3 1990. február 23. 1989. márc. 3. FDSZ Intézõbizottság ülése 1989. márc. 30. FDSZ-TUDOSZ-TDDSZ Fórum 1989. ápr. 11. Az Országgyûlés Kulturális Bizottságának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ AZ SZKT 4 ÉVES

ÖSSZEFOGLALÓ AZ SZKT 4 ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ AZ SZKT 4 ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL 2011 2015 I. ELŐSZÓ 1 II. AZ SZKT 4 III. AZ SZKT HATÁSKÖRE 5 IV. AZ SZKT ÖSSZETÉTELE 7 V. AZ SZKT ÁLTAL MEGHOZOTT FONTOS DÖNTÉSEK 16 VI. SZKT-ÜLÉSEK IDŐPONTJAI,

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/ Telefax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/ Telefax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-001 Telefax: 85/501-055 polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 3475/1/2016. Ügyintéző: Németh Ildikó 4.sz. előterjesztés E L Ő

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának Alapszabálya A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Doktorandusz Képviselete (továbbiakban

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat

2.2. sz. Egyetemi Szabályzat 2.2. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLYA A Miskolci Egyetem Szenátusának 379/2012. sz. határozata. - 1 - A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől

A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE évtől A SZAKMAI TAGOZATOK MŰKÖDÉSE 2012. évtől Készítette: Tóth Andrea MESZK Felnőtt Ápolás Tagozat, Országos Tagozatvezető MESZK Országos Szervezet 1082 Budapest, Üllői út 82. Szakmai Tagozatok Alapszabály

Részletesebben

TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL

TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL Tervezet Preambulum Tekintettel Székelyföld települési és megyei önkormányzatainak a székelyföldi társadalom nevében megfogalmazott, a Székelyföld

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje

Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k i Főiskola Etikai Bizottság Szervezeti és Működési Rendje S z o l n o k 2010 Preambulum A Szolnoki Főiskola Szenátusa 2006. április 25-én hozott döntése alapján Etikai Bizottságot működtet.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

Előterjesztés. a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Alapszabályának módosítására

Előterjesztés. a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Alapszabályának módosítására Előterjesztés a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja Alapszabályának módosítására Előterjesztő: Lázár János Budapest, 2010. június 7. A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési

Részletesebben

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzata 1. A Hallgatói Önkormányzat és alapegysége 1. A helye az intézményben és az általános tagság

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

Parlamenti választások Romániában

Parlamenti választások Romániában Parlamenti választások Romániában Romániában 216. december 11-én rendezték meg a parlamenti választásokat, amelyet ezúttal nagyrészt visszatérve a 28 előtti szabályozáshoz megyei listás, arányos rendszerben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Hatályba lépett: 2010. szeptember 6. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Hatályba lépett: 2011.

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG HÁROMSZÉKI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ALAPELVEK II. TAGSÁG

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG HÁROMSZÉKI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ALAPELVEK II. TAGSÁG A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG HÁROMSZÉKI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ALAPELVEK 1. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Háromszéki Területi Szervezete a Szövetség Kovászna megyei

Részletesebben

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SPORTBIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR BÚVÁR SZAKSZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. tel.,fax: (36-1) 270 0117 E-mail: buvar@buvar.hu Web: www.buvar.hu Érvényes: 2014. 10.10-től Sportbizottság

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

Elnökségi határozatok 2012.

Elnökségi határozatok 2012. Elnökségi határozatok 2012. A határozat száma A határozathozatal időpontja A határozat tartalma A határozat hatálya A döntést támogatók és ellenzők számaránya 2012/1. 2012. január Az Autisták Országos

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben