KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK"

Átírás

1 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

2 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG VIII. KONGRESSZUSÁRA 2007

3 Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége RO Cluj/Kolozsvár Republicii u. 60 tel/fax Felelős kiadó: Takács Csaba Szerkesztette: Bartunek István Borítóterv: Könczey Elemér Műszaki szerkesztés: Lineart KFT. Nyomdai munkálatok: Tipoholding RT.

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA SZÖVETSÉGI EGYEZTETŐ TANÁCS ÜGYVEZETŐ ELNÖKSÉG Területi Szervezetekért Felelős Főosztály Kormányzati Tevékenységért Felelős Főosztály Önkormányzati Főosztály Oktatási Főosztály Művelődési és Egyházügyi Főosztály Szórvány, Szociális és Ifjúsági Főosztály Gazdasági és Európai Integrációs Főosztály Demográfiai Munkacsoport SZÖVETSÉGI OPERATÍV TANÁCS PARLAMENTI CSOPORT Az RMDSZ szenátusi frakciójának tevékenységéről Az RMDSZ képviselőházi frakciója tevékenységéről SZÖVETSÉGI BIZOTTSÁGOK A Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság tevékenységéről A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság tevékenységéről A Szövetségi Ellenőrző Bizottság tevékenységéről

5 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG AZ RMDSZ A KORMÁNYZATBAN Kormányzati tevékenység a két kongresszus között A Szövetség szerepe az ország fejlesztésében Kormányzati tisztségviselők AZ RMDSZ AZ ÖNKORMÁNYZATOKBAN

6 BEVEZETŐ A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a VII. Kongresszuson elfogadott Alapszabályzat előírásaira alapozva a szervezeti önkormányzat elve alapján működik. Az RMDSZ egyéni tagjai a helyi és az ezeket összefogó területi szervezetek, platformok, illetve társult tagok keretei között fejtik ki tevékenységüket. Ezek a következők: 28 területi elv szerint szerveződő megyei, tájegységi szervezet (Arad megye, Bákó megye, Beszterce-Naszód megye, Bihar megye, Brassó megye, Bukarest, Csík terület, Fehér megye, Felső Háromszék terület, Galac megye, Gergyó terület, Háromszék terület, Hunyad megye, Iaşi megye, Kolozs megye, Konstanca megye, Krassó-Szörény megye, Maros megye, Mehedinţi megye, Nagybánya terület, Szatmár megye, Szeben megye, Szilágy megye, Suceava megye, Temes megye, Töreténelmi Máramaros terület, Udvarhely terület, Vâlcea megye); nem területi elv szerinti belső szerveződések a különböző politikai ideológiákat képviselő platformok (Demokratikus Új Baloldali Fórum, Erdélyi Magyar Kezdeményezés, Nemzetépítő Platform, Nemzeti Szabadelvű Kör, Nők a Nőkért Szövetség, Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, Romániai Magyar Kisgazdák és Vállalkozók Szövetsége, Romániai Magyar Vállalkozói Platform, Szabadelvű Kör, Szociáldemokrata Tömörülés); a Szövetség társult tagjai szociális, tudományos, művészeti, művelődési és szakmai jellegű, országos csoportosulások, az RMDSZ partnereiként működő, Romániában bejegyzett jogi személyek (Állampolgár Menedzser Egylet, Apáthy István Egyesület, Barabás Miklós Céh, Bolyai Társaság, Erdélyi Kárpát Egyesület, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Erdélyi Múzeum Egyesület, Itthon Fiatalon Mozgalom, Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, Lórántffy Zsuzsanna Közművelődési Egyesület, Magyar Középiskolások Országos Szövetsége, Max Weber Társadalomkutató 7

7 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Alapítvány, Mecénás Alapítvány, Mikes Egyesület, Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, Romániai Doktoranduszok Szövetsége, Romániai Magyar Dolgozók Egyesülete, Romániai Magyar Gazdák Egyesülete, Romániai Magyar Jogászok Egyesülete, Romániai Magyar Könyves Céh, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Romániai Magyar Nők Fóruma, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége). Az RMDSZ által felvállalt önkormányzati modell a társult tagok autonómiájának szigorú tiszteletben tartása mellett a hatalmi ágak szétválasztását és kölcsönös ellenőrzését is feltételezi. Ezt az elvi célkitűzést követve alakultak ki az irányító testületek. A Szövetség legfelsőbb képviseletét és politikai koordinációját a szövetségi elnök látja el. Döntéshozó testületek: Kongresszus Szövetségi Képviselők Tanácsa Szövetségi Egyeztető Tanács a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyeztető Tanács együttes ülése Szövetségi Operatív Tanács Végrehajtó testület: Ügyvezető Elnökség Ellenőrző testületek: Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság Szövetségi Ellenőrző Bizottság Konzultatív testületek: Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa Platformok Konzultatív Tanácsa Országos Önkormányzati Tanács A Kongresszus a Szövetség legfelsőbb döntéshozó testülete. A Kongresszusra az SZKT és a SZET tagjai, valamint e két testület által meghatározott elv alapján kijelölt küldöttek kapnak mandátumot. A Szövetséggel együttműködő ifjúsági szervezetek országos egyeztető tanácsa a Kongresszuson résztvevő választott mandátumok 15%-val rendelkezik. A Kongresszus kizárólagos hatásköre: az alapsza- 8

8 BEVEZETŐ bályzat és a program jóváhagyása, a szövetségi elnök megválasztása, a szövetségi elnök beszámolójának meghallgatása, kiértékelése és elfogadása, az általa választott testületek beszámolóinak meghallgatása és elfogadása, az SZKT és a SZET együttes ülésének javaslatára a szövetségi elnök leváltása. A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) két kongresszusi ülés között a Romániai Magyar Demokrata Szövetség legmagasabb politikai döntéshozó testülete. Az SZKT parlamenti képviselőkből, szenátorokból, területi elnökökből, 74, a területi szervezeteken belül elektoros vagy közvetlen módon megválasztott képviselőből, illetve a választott képviselők 15%-val egyenlő számú, az országos ifjúsági egyeztető tanács által kinevezett ifjúsági küldöttből áll. A történelmi magyar egyházak vezetői valamint a SZET állandó bizottságának tagjai tanácskozási joggal, részt vehetnek az SZKT ülésein. Az SZKT egyszerű és sarkalatos határozatokat hoz. Az SZKT sarkalatos határozattal alapvető és hosszú távú, a Szövetség programjából levezetett stratégiai döntéseket hoz, elfogadja az SZKT működési szabályzatát, megválasztja az SZKT elnökét és az Állandó Bizottsága többi tagját, elismeri a platformok tagságát, illetve dönt ezek tagságának megszüntetéséről, elfogadja az Ügyvezető Elnökség szervezési és működési szabályzatát, elfogadja a Szövetségi Szabályzat-Felügyelő Bizottság, a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság és a Szövetségi Ellenőrző Bizottság működési szabályzatát, elfogadja a parlamenti csoport működési szabályzatát, szabályozza a parlamenti képviselők és szenátorok, valamint az önkormányzati képviselők jelölésének szabályozását. A Szövetségi Egyeztető Tanács (SZET) a Szövetség társult tagjainak mint szociális, tudományos, művészeti művelődési és szakmai szervezeteknek, illetve rétegszervezeteknek képviseleti, érdekegyeztető, tanácsadó és saját hatáskörén belül döntéshozó fóruma, amely a romániai magyarság érték- és érdekpluralizmusát jeleníti meg. Tagjai a társult kulturális, felsőoktatási, más oktatási, tudományos, nő, ifjúsági és diák, szakmai és réteg szervezetek képviselői, a szövetségi elnök által meghívott egyházi, kulturális, tudományos és közéleti személyiségek, valamint teljes vagy tanácskozási jogkörrel a magyar egyházak képviselői, képviselői. A SZET hatásköre: elvi állásfoglalásokat bocsát ki a romániai magyar nemzeti közösséggel kapcsolatos alapvető kérdésekről; összehangolja a társult tagok tevékenységét; határozati javaslatokat tesz az SZKT-nak; véleményezheti az SZKT határozatait, illetve kérheti azok egyszeri újratárgyalását; a társult tagok bevonásával szakmai segítséget nyújt a Szövetség döntéshozó testületeinek; beszámolót kérhet a Szövetség vezető tisztségviselőitől; határozatokat hoz a Szövetség működésére vonatkozó civiltársadalmi kérdésekben; közpénzek felhasználásáról döntő testületekben személyeket javasolhat. 9

9 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Az SZKT és a SZET együttes ülése a szövetségi elnök javaslatára kinevezi az Ügyvezető Elnökséget, megválasztja a Szabályzat-Felügyelő, az Etikai illetve az Ellenőrző bizottságokat, meghallgatja a tisztségviselők, illetve az általa megválasztott bizottságok évi jelentéseit, kiértékeli a Szövetség előző évi költségvetésének végrehajtását a Szövetségi Ellenőrző Bizottság jelentése alapján, illetve elfogadja az új költségvetést és a Szövetségi Operatív Tanács működési szabályzatát, dönt a Szövetséget érintő szerződésekről és megállapodásokról, valamint nemzetközi szervezetekhez való csatlakozásról vagy az ezekkel kötött partnerségről. A Szövetségi Operatív Tanács (SZOT) 11 tagú állandó testület, mely szükség szerint ülésezik, tevékenységét az SZKT, és a SZET együttes ülése által elfogadott saját működési szabályzata alapján fejti ki. Határozatokat hoz a Szövetség működésére és szervezésére vonatkozó olyan kérdésekben, amelyek nem igényelnek alapszabályzat- vagy program módosítást. Tagjai: a szövetségi elnök, az ügyvezető elnök, az ügyvezető elnök helyettese a Szövetség szenátusi és képviselőházi frakcióinak vezetői, az SZKT, a SZET és az OÖT elnöke, az SZKT Állandó Bizottságának két alelnöke, valamint egy területi elnök. A SZOT ülésein tanácskozási joggal részt vehet az országos szinten együttműködési megállapodással rendelkező ifjúsági szervezetek egyeztető tanácsának küldöttje. Az Ügyvezető Elnökség (ÜE) végrehajtja a Kongresszus, az SZKT, az SZKT és a SZET együttes ülésének, illetve a SZOT határozatait. Ennek érdekében saját hatáskörében döntéseket hoz. Élén az ügyvezető elnök áll, aki illetékességi területén képviseli a Szövetséget. Az ügyvezető elnök munkáját a különböző területekért felelős alelnökök segítik. A Szövetségi Szabályzat-felügyelő Bizottság (SZSZFB) feladata a Szövetség szabályrendszere egységességének, minden jellegű és minden színtű működése szabályosságának felügyelete, az Alapszabályzattal kapcsolatban felmerülő értelmezési problémák kivizsgálása és a megfelelő határozatok meghozatala. Öt jogász tagja van; A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság (SZEFB) feladata a Szövetség bármely szintjén felmerülő etikai problémák kivizsgálása és megoldási javaslatok előterjesztése az illetékes döntéshozó szervek számára. Hét tagból álló testület, akik közül legalább 3 jogász; A Szövetségi Ellenőrző Bizottság (SZEB) feladata a Szövetség pénz- és vagyongazdálkodásának folyamatos ellenőrzése. Öt pénzügyi vagy könyvviteli szakemberből áll. A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa (TEKT) a területi szervezetek elnökeiből áll, konzultatív testület, amely a szövetségi elnök, az Ügyvezető Elnökség, 10

10 BEVEZETŐ az SZKT, illetve a SZOT fontos döntéseinek, elvi, politikai állásfoglalásainak előkészítési folyamatában fejti ki tevékenységét. A Platformok Konzultatív Tanácsa (PKT) az SZKT által elismert platformok vezetőiből, illetve az általuk delegált képviselőkből álló politikai tanácsadó testület, a Szövetség politikai döntéseinek előkészítését hivatott elősegíteni. Az Országos Önkormányzati Tanács (OÖT) a Szövetség listáin megválasztott polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők legfőbb képviseleti, érdekegyeztető és tanácsadó testülete. A 2004-ben az RMDSZ mind az elnökválasztáson, mind a parlamenti választásokon országosan a negyedik helyezést érte el. Ezek az eredmények azt igazolják, hogy a Szövetségünket a romániai magyar közösség továbbra is legitim és hatékony érdekvédelmi és közképviseleti szervének tekinti. Az RMDSZ hitelességét tükrözik a évi helyhatósági választásokon elért eredmények is, amikor 189 polgármesteri, 2488 helyi tanácsosi, valamint 111 megyei tanácsosi mandátumot szerzett. Jelenleg 5 erdélyi megye (Bihar, Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár) önkormányzatát irányítja az RMDSZ és polgármesterei vannak olyan nem magyar többségű városokban is, mint például Szatmárnémeti, Szászrégen és Zsombolya. Az RMDSZ tagja az Európai Néppártnak (EPP), az Európai Demokrata Uniónak (EDU), az Európai Népcsoportok Föderatív Uniójának (FUEV), a Képviselettel Nem Rendelkező Népcsoportok Szervezetének (UNPO). Szövetségi elnök: Markó Béla Szövetségi Képviselők Tanácsa Elnök: Frunda György Szövetségi Egyeztető Tanács Elnök: Kelemen Hunor AZ RMDSZ VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI Szövetségi Operatív Tanács Elnök: Markó Béla Ügyvezető elnök: Takács Csaba Ügyvezető elnök helyettes: Borbély László Szenátusi frakcióvezető: Verestóy Attila 11

11 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Képviselőházi frakcióvezető: Márton Árpád SZKT elnök: Frunda György SZET elnök: Kelemen Hunor OÖT elnök: Ilyés Gyula SZKT alelnök: Kiss Sándor SZKT alelnök: Puskás Bálint Területi elnök: Seres Dénes MIÉRT megbízott: Borboly Csaba Ügyvezető Elnökség Ügyvezető elnök: Takács Csaba Ügyvezető alelnökök: Területi szervezetekért felelős: Nagy Zsolt (kormányzati megbízatása idejére felfüggesztve) Kormányzati kapcsolatokért felelős, az ügyvezető elnök helyettese: Borbély László Önkormányzati: Demeter János Oktatási: Lakatos András Művelődési és egyházügyi: Szép Gyula Szórvány, szociális és ifjúsági kérdésekért felelős: Kovács Péter Gazdasági és európai integrációs: Kerekes Gábor Területi Szervezetek Elnökei Albert Álmos Háromszék Baka Mátyás Felső-Háromszék Bálint Mihály Krassó-Szörény megye Benke Pavel Bákó megye Béres István Máramaros terület Budai Richárd Bukarest Halász Ferenc Temes megye Hapenciuc Adriana Suceava Ilyés Gyula Szatmár megye Jakab Elek Szeben megye Kelemen Atilla Maros megye Király András Arad megye Kiss Sándor Bihar megye Kocsis András Beszterce-Naszód megye Kovács Attila Brassó megye László Attila Kolozs megye Ludescher István Nagybánya terület Molnár Endre Mehedinţi Pálosi Ferenc Konstanca Petres Sándor Gyergyó terület Rácz Levente Fehér megye Ráduly Róbert Csíki terület Seres Dénes Szilágy megye Stănescu Szabó Anna Vâlcea megye Székely Levente Galac Szép Sándor Iaşi megye Verestóy Attila Udvarhelyszék Winkler Gyula Hunyad megye 12

12 BESZÁMOLÓ A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL Két Kongresszusi ülés között a Szövetség legmagasabb politikai döntéshozó testülete a Szövetségi Képviselők Tanácsa amely a Szövetség politikai értékpluralizmusát jeleníti meg. (Alapszabályzat) A Szatmárnémetiben tartott VII. RMDSZ-kongresszus által kiírt belső választások eredményeképpen, valamennyi területi szervezetben közvetlen vagy közvetett választások során döntöttek arról, hogy kik kerüljenek be az új SZKT-ba. A testületnek hivatalból tagjai a szenátorok, a parlamenti képviselők, valamint a szövetség megyei és területi szervezeteinek elnökei. A fennmaradó 74 helyet töltik be a belső választások nyertesei június 28-án Marosvásárhelyen meg tartotta alakuló ülését a Szövetségi Képviselők Tanácsa. Az SZKT Állandó Bizottságának elnökévé titkos szavazással, Frunda György szenátort választották, aki biztosította a képviselőket arról, hogy a sokszínűség és a véleménynyilvánítási szabadság tiszteletben tartásával végzi majd munkáját. Az SZKT és a SZET együttes ülésén újraválasztották Takács Csabát, az RMDSZ ügyvezető elnökének. Az ügyvezető elnökségen belül új főosztályokat hoztak létre: az európai és régiófejlesztési, a szórvány és szociális kérdésekkel foglalkozó, valamint az ifjúsági főosztályt, melyek munkáját egy-egy ügyvezető alelnök irányítja. A Szövetségi Képviselők Tanácsa október 11-én az Állandó Bizottság alelnökévé Puskás Bálint és Kiss Sándort, választotta, tikároknak pedig, Dézsi Zoltánt, Kakassy Sándort, Kerekes Gábort és Magdó Leventét. Az SZKT mint a romániai magyar közösség belső parlamentje működik, a nyitottság, az átláthatóság, a szabályosság, a hatékonyság elve alapján, tükrözve a magyarság sokszínűségét, minden ideológiai, politikai csoportosulás aktív jelenlétét. 13

13 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Az SZKT negyedévente rendes ülést tartott és tagjai többségének jelenlétében hozta meg döntéseit. Hatékony működése érdekében, az alapszabályzatnak megfelelően, munkálatait szakterületekre bontotta. Ennek értelmében saját testületéből több szakbizottság jött létre önkormányzati, gazdasági, oktatási, művelődési és egyházügyi, EU integrációs, szórvány és szociális, ifjúsági és sport, jogi és emberjogi melyek saját szakterületükön javaslatokat, stratégiákat dolgoztak ki és véleményezték a szakterületüket érintő javaslatokat, határozattervezeteket. Az SZKT jelenleg 141 tagból áll, akik ideológiailag 8 frakcióban csoportosultak, garantálva ezáltal a testületen belül a sokszínűségét, a vélemény megnyilvánulását. A Szövetségi Képviselők Tanácsának frakciói: Keresztény Demokrata, Nemzeti Polgári Centrum, Novum Forum, Partium, Szabad Elvű Kör, Székelyföldi, Szórvány, Új Erő. Az SZKT határozatokat hozott, állásfoglalásokat fogalmazott meg, meghallgatta a szövetségi elnök politikai tájékoztatóit, az ügyvezető elnök jelentéseit, kiértékelte az Ügyvezető Elnökség tevékenységét, a Szövetség kormányzati tisztségeket betöltő tisztségviselőinek tevékenységét, meghallgatta és kiértékelte a parlamenti képviselők beszámolóját. Jóváhagyta a Szövetségre vonatkozó megegyezéseket, a évi választások után a kormányzó pártokkal való együttműködést. Megválasztotta az Állandó Bizottság tagjait, szabályozta a parlamenti képviselők, szenátorok, önkormányzati képviselők jelölésének módját (2004. évi választások), döntött a Kongresszus időpontján. Az SZKT és a SZET együttes üléseken olyan fontos problémákat tárgyaltak meg és döntéseket hoztak, mint az EU integráció előnyei és következményei, a már 16 éve napirenden lévő autonómia formák kérdéseit (kulturális, területi); anyanyelvű oktatásunk helyzete; az árvizek következményeinek felszámolásával kapcsolatos teendők; az Európai Parlamenti választásokra vonatkozó teendők megvitatása; az alternatív politikai szervezetek (különböző néven meghirdetett székely vagy magyar nemzeti tanácsok) létrehozásának veszélyessége érdekképviseleti szervezetünkre nézve. Fontos döntéseket hozott más aktuális problémák kapcsolatos megoldásában is, mint: a Szabadság-szobor helyzetének rendezése; az október i népszavazás kérdése az alkotmány módosításáról; évi helyhatósági választások szövetségi kampányának előkészítése, megszervezése és lebonyolítása, a Szövetség önkormányzati választási program alapelveinek megvitatása és elfogadása; évi Parlamenti választások előkészítése, az RMDSZ Országos Kampánystábjáról és az Országos Kampányelnökségről, az államelnök jelölésről. Kétségtelen, hogy gondok, problémák, hiányosságok is felmerültek: a határozat tervezetek eljutatása a szakbizottságokhoz, véleményezés véget, az alapszabályzat értelmében, nem mindig történ meg időben, így spontán és megalapozatlan 14

14 SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA döntések születek, a frakciók nem tették meg időben javaslataikat, így bizottságok újraválasztását késleltették (pl. a Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság kinevezése), meddő viták, a késések, igazolatlan hiányzások. Mindezek ellenére az SZKT, az elmondottak tükrében, teljesítette a rá hárult feladatokat. SZKT ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, HELYSZÍNEI ÉS NAPIRENDI PONTJAI Marosvásárhely, június 28. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A Szövetségi Választási Bizottság jelentése. A mandátumok igazolása; 2. A frakciók megalakulása; 3. Az Állandó Bizottság megválasztása; 4. A Szabályzat-felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése. II. Szövetségi Egyeztető Tanács 1. Szakbizottságok megalakítása, a szakbizottságok vezetőségének megválasztása; 2. A SZET működési szabályzatának módosítása; 3. Különfélék. III. A Szövetségi Képviselők Tanácsának és a Szövetségi Egyeztető Tanácsnak az együttes ülése 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az Ügyvezető Elnökség kinevezése; 3. A Szabályzat-felügyelő Bizottság megerősítése; Marosvásárhely, október Szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. A 2004-es önkormányzati választások előkészítése; 3. Az Állandó Bizottság kiegészítése; 4. Tájékoztatás az alkotmánymódosítással kapcsolatos népszavazás előkészületeiről; 5. Az Ügyvezető Elnökség működési szabályzatának elfogadása; 6. A Szövetségi Szabályzat Felügyelő Bizottság műkőkési szabályzatának elfogadása. Marosvásárhely, december Szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója a Szövetség állapotáról; 3. Az önkormányzati választások előkészítése; 4. Az SZKT működési szabályzatának módosítása; 5. Kérdések és interpellációk; 6. Különfélék. 15

15 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG Marosvásárhely, február 21. (együttes ülés az SZET-tel) 1. Szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. A szövetségi etikai bizottság kiegészítése; 3. Az önkormányzati választási program alapelveinek elfogadása; 4. EU Nyilatkozat elfogadása; 5. Kérdések és interpellációk; 6. A 2004-es költségvetés elfogadása. Marosvásárhely, július Szövetségi elnök politikai tájékoztatója 2. Kampánystáb beszámolója, a helyhatósági választások kiértékelése 3. Parlamenti választások előkészítése Takács Csaba 4. Kérdések, interpellációk Marosvásárhely, december 18. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója. Az ügyvezető elnök és a kampányfőnök beszámolója. A választási eredmények kiértékelése. A Szövetségi Képviselők Tanácsa ülése 1. Az új mandátumok igazolása; 2. A parlamenti frakciók négyéves tevékenységének értékelése az Alapszabályzat 56. cikkelye h. bekezdésének megfelelően; 3. Elvi döntés a kormánykoalícióban való részvételről. Marosvásárhely, április 2. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. A évi költségvetés elfogadása; 3. Az Ügyvezető Elnökség működési szabályzatának módosítása; 4. Új ügyvezető alelnökök kinevezése; Marosvásárhely, június A szövetségi elnök politikai tájékoztatója 2. Az Országos Önkormányzati Tanács működési szabályzatának módosítása 3. Az ügyvezető elnök jelentése a szövetség állapotáról 4. Beszámoló a kormányzati tevékenységről Marosvásárhely, szeptember 10. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Anyanyelvű oktatásunk helyzete a os tanév kezdetén; 3. Az árvizek következményeinek felszámolásával kapcsolatos teendők; 4. Kérdések, interpellációk. Marosvásárhely, december A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 16

16 SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA 2. Vidékfejlesztés és falupolitika; 3. Kérdések, interpellációk. Marosvásárhely, március 18. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Jelentés az RMDSZ helyzetéről. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója; 3. Jelentés a évi költségvetés végrehajtásáról. A évi költségvetés jóváhagyása; 4. Kérdések, interpellációk; 5. Különfélék. Marosvásárhely, július A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az RMDSZ önkormányzati tevékenységének elemzése; 3. Szervezési kérdések. Az ülésen meghívottként részt vettek az RMDSZ polgármesterei és más önkormányzati vezetői. Marosvásárhely, szeptember 30. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója 2. Az RMDSZ 2007-es kongresszusával kapcsolatos szervezkedési intézkedések 3. A Szövetségi Etikai és Fegyelmi Bizottság kinevezése Marosvásárhely, december 16. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai beszámolója; 2. Az RMDSZ következő kongresszusával kapcsolatos döntések meghozatala; 3. Az Európai Parlamenti választásokra vonatkozó teendők megvitatása. Marosvásárhely, február 17. (együttes ülés az SZET-tel) 1. A szövetségi elnök politikai tájékoztatója; 2. Az Operatív Tanács által hozott, az európai parlamenti választási lista rangsorolásáról szóló határozat jóváhagyása; 3. Jelentés az RMDSZ helyzetéről. Az Ügyvezető Elnökség beszámolója; 4. Az RMDSZ 8. kongresszusának előkészítése: a. a kongresszusi biztos beszámolója; b. az Alapszabályzat-módosítási tervezet elfogadása; c. a Program-módosítási tervezet elfogadása; d. a kongresszussal kapcsolatos szervezési intézkedések meghozatala; 5. Az RMDSZ költségvetése a. a évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása; b. a évi költségvetés jóváhagyása. 6. Kérdések, interpellációk. 17

17 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG A SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI 99. számú Határozat a különböző néven meghirdetett székely vagy magyar nemzeti tanácsok létrejöttét 100. számú Határozat az RMDSZ országos kampánystábjának létrehozásáról 101. számú Határozat a helyhatósági választások országos kampánystábja vezetőjének személyéről 103. sz. Határozat az RMDSZ Bákó megyei szervezetének és az RMDSZ Suceava területi szervezetének megalakulásáról 104. számú Határozat a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyeztető Tanács elfogadta a 2003-as évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 2004-es évi költségvetést 105. számú Határozat az RMDSZ önkormányzati tisztségviselőinek tevékenységére vonatkozóan 106. számú Határozat a megyei egyeztető tanácsok hatásköréről 107. számú Határozat a évi parlamenti választások előkészítéséről 108. számú Határozat a 2004-es parlamenti választások előkészítéséről és az előválasztások lebonyolításáról 109. számú Határozat az RMDSZ Országos Kampánystábjáról és az Országos Kampányelnökségről 110. számú Határozat a szövetségi elnök választókerületének megjelöléséről 111. számú Határozat az államelnök jelölésről 112. számú Határozat az államelnök-jelölt személyével kapcsolatosan 113. számú Határozat az RMDSZ Országos Kampánystábja vezetőjének személyéről 114. számú Határozat a Vâlcea megyei RMDSZ szervezet létrehozásáról 115. számú Határozat a Szövetségi Képviselők Tanácsa és a Szövetségi Egyeztető Tanács elfogadta a 2004-es évi költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a 2005-ös évi költségvetést 116. számú Határozat az EU integrációs tájékoztatás feljavítására 117. számú Határozat a Szövetségi Képviselők Tanácsa elfogadta a Székely Nemzeti Szabadelvű Kör RMDSZ Platform megalakulását számú Határozat a Vidékfejlesztés és falupolitika törvényhozási javaslatokat 119. számú Határozat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség VIII. Kongresszusának előkészítési ütemterve 18

18 SZÖVETSÉGI KÉPVISELŐK TANÁCSA 120. számú Határozat Pályázati kiírás az RMDSZ VIII. Kongresszusának helyszínére 121. számú Határozat a Szövetségi Etikai és Fegyelmi bizottság összetételéről, 122. számú Határozat megerősítette Demeter Jánost az önkormányzatokért felelős alelnöki tisztségben számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusa időpontjának módosításáról 124. számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusának helyszínéről 125. számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusának előkészítési ütemterve 126. számú Határozat az RMDSZ VIII. Kongresszusára vonatkozó mandátumleosztásról 127. számú Határozat a Kongresszusi képviselet kiválasztásáról 128. számú Határozat az RMDSZ Európa Parlamenti képviselőjelöltjeinek kiválasztásáról 129. számú Határozat az RMDSZ Európa Parlamenti választási kampányáról ÁLLÁSFOGLALÁSOK FELHÍVÁS az alkotmánymódosító népszavazással kapcsolatban október 11. KÖZLEMÉNY az aradi Szabadság-szobor visszaállításáról október 11. NYILATKOZAT az egyéni körzetes választási rendszerről december 13. NYILATKOZAT Románia csatlakozásáról az Európai Unióhoz február 21. NYILATKOZAT a kormánykoalíciós tárgyalásokról december 18. ÁLLÁSFOGLALÁS a magyar állampolgárság kedvezménye megadásáról szóló december 5-én tartott magyarországi népszavazásról december 18. ÁLLÁSFOGLALÁS a Bors-Brassó autópálya kérdésében április 2. NYILATKOZAT az önkormányzatiság erősítéséről és fejlesztéséről július 1. NYILATKOZAT az Európai Bizottság Romániáról szóló jelentéséről szeptember Frunda György, az SZKT elnöke

19 BESZÁMOLÓ A SZÖVETSÉGI EGYEZTETŐ TANÁCS TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Szövetségi Egyeztető Tanács a szövetségi szinten társult szakmai, társadalmi és kulturális szervezetek képviseleti, érdekegyeztető és tanácsadó fóruma. Az elmúlt közel négy esztendőben, pontosabban a 2003-as újraalakulása óta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Alapszabályzatának megfelelően működött: testületként, az Egyeztető Tanács szervezeteiként, különböző intézmények képviselőin, és nem utolsó sorban egyéni tagjain keresztül megpróbált jelen lenni a romániai magyar nemzeti közösség politikai közéletében, érdekvédelmi szövetségünk döntéseinek előkészítésében és döntéshozatalában egyaránt június 28-án Marosvásárhelyen a Szövetségi Egyeztető Tanács módositotta saját működési szabályzatát, illetve megalakitotta a szakbizottságokat, azoknak elnökeit és Állandó Bizottságát. A SZET Állandó Bizottsága február 21-én tartott ülésén megbeszélte és elfogadta a Tanács prioritásait és a konzultáció módját és formáját. Az előző időszak tapasztalatát is figyelembe véve az elmúlt négy évben a politikai döntéshozó testületek és a SZET-be tömörült szakmai, társadalmi és kulturális szervezetek képviselői között az érdekegyeztetés a kétoldalú találkozók, megbeszélések formájában történt. Az RMDSZ vezető tisztségviselői a szövetségi elnök kezdeményezésére és az ő részvételével a romániai magyarság legjelentősebb civiltársadalmi szerveződéseivel rendszeres találkozókat szerveztek, amelyek a politikai érdekképviselet összehangolásán túl a különböző támogatási rendszerek működésének átértékelésére, újragondolására is lehetőséget adtak. A SZET által javasolt szakemberek részt vettek az Illyés Közalapaitvány és a Communitas Alapitvny különböző szaktestületeinek munkájában. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a pályázati kiirások lebo- 21

20 KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG nyolitásában vállalt szerepük nemcsak megnövekedett, de a döntéshozatalt szakmai megalapozását is megerősitette. A Szövetségi Egygeztető Tanács vezetői rendszeresen részt vettek a magyarországi kormányzati hivatalok tisztségviselőivel tartott szakmai egyeztetéseken, illetve a Szülőföld Alap Tanácsának munkájában. Az Egyeztető Tanács a későbbiekben is figyelemmel kísérte ezeknek a szaktestületeknek a működését, a pályázatok lebonyolítását mind a szaktestületekben való részvételen, mind az Alkuratórium titkárának beszámolóján keresztül. Az EMKÉ-n és a Romániai Magyar Könyvescéhen keresztül az Egyeztető Tanácsnak és az erdélyi civiltársadalomnak nemcsak rálátása volt, hanem döntő szava is a különböző kulturális támogatások elosztásában, a SZET elnökén keresztül pedig képviseltette magát az Iskola Alapítvány, valamint az Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriumának tevékenységében ben a parlamenti választások előtt a SZET tagszervezeteinek kpviselői javaslataikkal, észrevételeikkel járultak hozzá az RMDSZ választási programjának elkészítéséhez. Az általuk megtett javaslatok bekerültek a gazdasági, oktatási és kulturális fejezetekbe. A mostani kongresszusunkra készülve a SZET jelöltjei részt vettek és aktívan hozzájárultak mind a Program, mind az Alapszabályzat módosítására tett javaslatok kidolgozásában és összetételében, hisz mindannyiunk érdeke, hogy a szükséges korrekciókat időről időre elvégezve egy jól és hatékonyan működő Szövetségen keresztül lássuk el a romániai magyarság köz- és érdekképviseletét. A Szövetségi Operatív Tanács tagjaként a SZET elnöke részt vett a legfontosabb politikai döntések előkészítésében és meghozatalában, és az elmúlt négy évben rendszeresen jelen volt a különböző szintű politikai tárgyalásokon, valamint az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőivel folytatott tanácskozásokon. A szövetségi elnök megbízásának eleget téve több hazai és magyarországi megbeszélésen, rendezvényen képviselte a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. A Szövetségi Egyeztető Tanács az elmúlt négz évben rendszeresen együtt ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsával, tagjai részt vettek mind a politikai, mind a szakmai vitákban, illetve a két testület együttes hatáskörébe tartozó döntések meghozatalában. Külön kiemelném az oktatási szakbizottság tavaly őszi állásfoglalását a Babes- Bolyai Tudományegyetemen történtekkel kapcsolatosan. Ez az állásfoglalás szakmai oldalról is megerősitette az RMDSZ Operativ Tanácsának egyazon témában tett politikai állásfoglalását. 22

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG FŐTITKÁRSÁGÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A FŐTITKÁRSÁG 1. A Szövetség végrehajtó testülete a Főtitkárság, amely végrehajtja a Kongresszus, a Szövetségi

Részletesebben

I. rész Általános rendelkezések

I. rész Általános rendelkezések Az Óbudai Árpád Gimnázium Diákönkormányzatának Küldöttgyűlése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek, a hatályos jogszabályoknak és az iskolai szabályoknak megfelelően az Óbudai Árpád

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Az IAB Hungary. Alapszabálya. 2012. október 16-án módosítva.

Az IAB Hungary. Alapszabálya. 2012. október 16-án módosítva. Az IAB Hungary Alapszabálya 2012. október 16-án módosítva. Az IAB Hungary a Magyar Reklámszövetség keretein belül 2008. november 13-án létrejött tagozat, mely a nemzetközi Interactive Advertising Bureau

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y Á T. 1. szakasz

VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMAPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG A L A P S Z A B Á L Y Á T. 1. szakasz Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság VMDT A társadalmi szervezetekről és a polgárok egyesületeiről szóló törvény 21 szakasza alapján (Službeni glasnik SRS A Szerb Köztársaság hivatalos közlönye 1982.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE AZ ERASMUS+ PROGRAM ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE Az Európai Bizottság által az Erasmus+ Program keretében a Nemzeti Irodák részére kiadott Kézikönyv (NA Guide) alapján, a pályázati döntés előkészítése

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE

TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE TEHERFUVAROZÓK EURÓPAI SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A TESZ rendes 2009. október 1-én megtartott Küldöttgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. ALAPSZABÁLY I. Általános meghatározások:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: 1997. Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Cserháti tagintézménye DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Farkas Zsuzsanna DÖK segítő tanár Orbán Veronika DÖK elnök 2012

Részletesebben

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETÉNEK Kiadás: 02. Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7. Preambulum. Első rész. Az Alapszabály hatálya Változásokkal egységes szerkezet Oldal: 1/7 Preambulum A Magyar Vöröskereszt Károly Róbert Főiskolán működő Helyi Szervezete a Magyar Vöröskereszt (a továbbiakban: MVK) Alapszabálya, Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT Az egyesületekről szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 10. és 12. -a és a Nagycsaládosok Egyesülete Kolibri Közgyűlése 2011. május 9-én megtartott ülésén meghozta a KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése

A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA. (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése A MAGYAR TESTNEVELŐ TANÁROK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (Az 1993. évi alapszabály módosítása) Jóváhagyta az MTTOE 1998. december 5-i közgyűlése Az egyesület neve: Magyar TestnevelőTanárok Országos

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A TISZA RÉSZVÍZGYŰJTŐ VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Az országos kampánystáb beszámolója európai parlamenti választások 2014

Az országos kampánystáb beszámolója európai parlamenti választások 2014 Az országos kampánystáb beszámolója európai parlamenti választások 2014 Erdélyt Európába, magyar érdeket Brüsszelbe! Az országos kampány stáb beszámolója európai parlamenti választások 2014. Felelős kiadó:

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011.

Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma. Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma Működési Rend 2011. Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fórumának Működési Rendje A többször módosított 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről, valamint

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje

Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozat 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48 Az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Lovas Tagozatának Ügyrendje I. fejezet 1. Az Országos Polgárőr Szövetség önálló jogi személyiséggel

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE

AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. XL törvény (MTAtv.) 17. (4) bekezdése szerint, az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az Akadémiai

Részletesebben

Civil Kódex Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai (2013.áprilisi módosításokkal)

Civil Kódex Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai (2013.áprilisi módosításokkal) 1. Eger Városi Civil Fórum Civil Kódex Az egri civil szervezetek együttműködésének szervezeti keretei és szabályai (2013.áprilisi módosításokkal) 1.1. Az Eger városi Civil Fórum a bejelentkezésükkel egyértelmű

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Tárgy: Oktatási Kerekasztal létrehozása Tisztelt Képviselő testület! A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Indoklás: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 51-80/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások:

ALAPSZABÁLY. I. Általános meghatározások: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános meghatározások: Szakszervezeti tömörülés neve: Teherfuvarozók Európai Szakszervezete /rövidített nevén: TESZ/ Székhelye: 1239. Budapest, Nagykőrösi út 351. A TESZ, a Hungarocamion

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat A Szervezeti és Működési Szabályzat a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén működő általános és középiskolai, valamint kollégiumi

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya

A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya A Magyar Progresszív Társaság Platform Alapszabálya progressziv@balegyenes.hu 1 I. A Platform 3 II. A Platform célja és alapelvei 3 1. A platform célja 3 2. A platform alapelvei 4 3. A platform működési

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv Sárkányhajó sportegyesület alakuló közgyűlés Helyszín: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7., Millenium Tower II Dél, Sun Microsystems Kft. nagy tárgyalója Időpont: 2009. 11. 26. 17:00 Jelenlevők

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek

A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános alapelvek A MAGYAR FÜRDŐSZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Általános alapelvek A Magyar Fürdőszövetség (a továbbiakban: Egyesület) olyan önálló, független szakmai társadalmi szervezet, amely az érdekképviseleti,

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium Diákönkormányzat. Az Iskolai Diákönkormányzat (IDÖK) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Gimnázium Diákönkormányzat. Az Iskolai Diákönkormányzat (IDÖK) Szervezeti és Működési Szabályzata Diákönkormányzat Az Iskolai Diákönkormányzat (IDÖK) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013/2014 Az Iskolai Diákönkormányzat (továbbiakban IDÖK) olyan szervezet, mely a diákok érdekvédelmével, az iskolai

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Alapvető rendelkezések. A Szövetség jellege és helyzete. A Szövetség küldetései és feladatai. I. fejezet. II. fejezet. III.

Alapvető rendelkezések. A Szövetség jellege és helyzete. A Szövetség küldetései és feladatai. I. fejezet. II. fejezet. III. A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszabályzata Bejegyezte: a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, 1996. május 17-én a VVS/ 1-900/90-11 372 szám alatt I. fejezet Alapvető rendelkezések 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2006 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben