Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás

3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Egerág Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Egerág településének kezdete időben igen messze nyúlik vissza. Története végigkísérhető a magyar államalapítástól egészen napjainkig. Áthaladtak rajta, vagy évtizedekig itt is éltek a földrész különböző népeinek, kultúráinak képviselői. A rómaiak idejéből három lelőhelyet tártak itt fel. Ezek között talán a legérdekesebb Kr.u. 4. századból való padlófűtéses villaépület maradványa. A községet a magyar államalapítás után több mint 300 évig nem említik oklevelek. A község már 1333-ban annak a 116 településnek a sorában szerepelt, melyekben önálló plébánia működött. Az Árpád-kortól egészen a törökkorig a folyamatos lakottságra utaló tárgyi emléktöredékek szép számmal maradtak ránk. Egerágot Szent István király adományozta a pécsi püspökségnek. A terület az újkőkortól folyamatosan lakott volt. Erről tanúskodnak a régészeti leletek. Egerág Baranya megyében, a Mecsek és a Villányi-hegység közötti dombvidék völgyekkel és patakokkal határolt fennsíkszerű részén fekszik. A villányi útról két kilométeres bekötőút vezet a faluba. A falu ezerháromszáz hektáros határát nagyobb részt gabonatermő földek teszik ki. Egerág ugyanakkor a híres Villányi borvidékhez tartozó területtel határos, itt is hagyománya van a szőlőművelésnek. Egerág, a megyeszékhely vonzáskörzetében sajátos problémákkal küzd. 1. számú táblázat - Lakónépesség az év végén Fő Változás % % % % 2012 na Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A település lakónépességének az elmúlt öt évben csekély mértékben csökkent. A lakónépesség számának változása 98%-100%-ig terjed. 1 Költségvetési koncepció, Vagyongazdálkodási terv, Köznevelési-fejlesztési terv, Településrendezési terv 3

4 2. számú táblázat - Állandó népesség 2011 évben fő % nők férfiak összesen nők férfiak % 50% 0-2 évesek 0-14 éves % 50% éves % 57% éves % 56% éves % 56% 65 év feletti % 36% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Az állandó népességet bemutató táblázat megmutatja, hogy a településen közel azonos számban élnek férfiak és nők. A kor szerinti csoportosításból egyértelműen kitűnik, hogy a lakónépesség zömét az aktív korú lakónépesség teszi ki. A gyerekek (181) és 60 év felettiek (186) közel azonos. Érdekesség, hogy amíg az aktív korú lakosságból a férfiak nagyobb, úgy a 65 év feletti lakosságból pedig a nők. 4

5 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok 0-14 éves korú állandó (fő) lakosok (fő) Öregedési index (%) ,0% ,6% ,0% ,8% ,0% 2012 na na #ÉRTÉK! Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Az elmúlt években Egerág öregedési indexe 100 alatti (2009. év kivételével), ami azt mutatja, hogy a településen fiatalos a népességszerkezet. A 0-14 éves korú állandó lakosok meghaladja a 65 év feletti állandó lakosok számát. A település nem elöregedő. Az Egerágon fellelhető közszolgáltatásoknak, közintézményeknek, programoknak köszönhetően a fiatalok nem vándorolnak el a településről. 4. számú táblázat - Belföldi vándorlások állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg na na #ÉRTÉK! Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A belföldi vándorlások adatai változóak. Egyik évben az állandó jellegű odavándorlás, másik évben pedig az elvándorlás nagyobb. Összességében, ha az elmúlt 5 évet nézzük, elmondható, hogy az állandó jellegű odavándorlás data nagyobb, így a településre inkább az odavándorlás és letelepedés, mint az elvándorlás a jellemző. 5

6 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések halálozások természetes szaporodás (fő) na na #ÉRTÉK! Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A természetes szaporodás értéke 0, vagy negatív szám, melynek tükrében elmondhatjuk, hogy Egerág népessége csökken, a halálozások meghaladja az élve születések számát. Ennek oka nem a fiatalok elvándorlás a községből, hanem a gyermekvállalási korú nők helyzetének bizonytalansága. Bizonytalan a munkahely kérdése, ezáltal az otthonteremtés lehetősége is nehézségekbe ütközik. Mindezeket figyelembe véve egyre kevesebb fiatal vág bele a gyermekvállalásba, illetve nem találhatóak meg már a klasszikus nagycsaládosok, mivel a fiatalok egy-két gyermeket vállalnak fel többségében. Ritka a 3, vagy több gyermekes család. Egerág község jellemzően mezőgazdasági település. Az itt élők megélhetése szempontjából meghatározó a mezőgazdasági tevékenység. Több helyi gazda főfoglalkozásként (őstermelő, mezőgazdasági vállalkozó) folytatja a mezőgazdasági munkát, és ezen túl a lakosság egy részének kiegészítő tevékenységet, jövedelmet nyújt a kisbirtok, a háztáji. Egerág község már második éve vesz részt a Start-programban, mely lehetőséget ad a munkanélküliség csökkentésére a településen, segít többletjövedelemhez juttatni a helyi lakosságot a kiskertek megművelésével és az előállított termékek eladási lehetőségének biztosításával. Egerág központi szerepet tölt be a környező települések körében, hiszen helyben megtalálható az óvoda, az általános iskola, a háziorvosi és védőnői szolgálat, közös hivatali kirendeltség, posta, gyógyszertár, művelődési ház, vendéglátó helyek, kisboltok és egy civil szervezettel kötött együttműködési megállapodás keretében megoldott a szociális ellátás is a településen. 6

7 Értékeink, küldetésünk Településünk a környező falvak közül kiemelkedő, hiszen minden közszolgáltatás itt érhető el. Helyben van a háziorvosi szolgálatunk, a védőnői szolgálatunk, az óvoda, az általános iskola, a gyógyszertár, a posta, élelmiszerbolt, szociális zöldséges bolt, van művelődési házunk és teleházunk, közös önkormányzati hivatal kirendeltsége. Küldetésünk, hogy ezeket az intézményeket, szolgáltatásokat továbbra is fenntartsuk a lakosság és a település érdekében, illetve tovább fejlesszük további szociális boltok (húsbolt, pékség) nyitásával. Településünk már második éve vesz részt a Start- munkaprogramban, aminek köszönhetően megnyílt a szociális zöldségboltunk, meg szeretnénk nyitni a húsboltot és pékséget. A konyhánk számára előállítjuk a nyersanyagot (húst, zöldségeket), a helyiektől megvásároljuk a gyümölcsöket. A helyben lakó őstermelőktől és kistermelőktől megvásároljuk az általuk megtermelt növényeket, gyümölcsöket, illetve lehetőséget biztosítunk számukra, hogy eladják termékeiket a helyi piacon, mellyel kiegészítő jövedelemre tehetnek szert. Az önkormányzat igyekszik megvalósítani az önfenntartó települést és a lakosság körében népszerűsíteni azt. 7

8 Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Egerág Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 8

9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. Egerág Község Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A rendelet célja, hogy meghatározza azokat a szociális ellátási formákat, amelyek alkalmazásával az önkormányzat a rászorulók helyzetén javítani kíván és szabályozza a jogosultság feltételeit. A képviselőtestület a szociálisan rászorulók részére pénzbeli ellátásokat (I. Fejezet), természetbeni ellátásokat (II. Fejezet) és szociális szolgáltatásokat (III. Fejezet) biztosít. Pénzbeli ellátások között szerepel szociális rászorultság esetén a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély, az időskorúak járadéka, a bérpótló juttatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, szülési támogatás. Természetben nyújtott szociális ellátások a köztemetés, a közgyógyellátás, a pénzbeli ellátás egyes formái (lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély) helyett közüzemi díjak, térítési díjak, temetési költségek átutalása, tüzelősegély. Szociális szolgáltatások az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Egerág Község Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Az egerági gyermekvédelemi rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságok figyelembevételével a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza, valamint elősegítse a gyermekek családi környezetben történő ellátását, nevelését és megelőzze a gyermek kiemelését a családból. A rendeletben szabályozott támogatások megállapítása kérelemre, illetve hivatalból indul. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása, a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. 9

10 A képviselőtestület, kérelemre, a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti, ha a gyermeket gondozó család, időszakosan, létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli helyzetbe került. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmankénti 5.100,-Ft/gyermek. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy éven belül maximum két alkalommal állapítható meg. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatás, mely a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás. A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését a családba. A gyermekjóléti szolgáltatást a Többcélú Pécsi Kistérségi Társulás keretén belül működő Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja az önkormányzat ellátási szerződés alapján A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. Egerág Község Önkormányzata a közszolgáltatások igénybevételét nem köti feltételekhez és nincs is ilyen irányú rendelete. A közszolgáltatások igénybevétele minden esetben törvényi előírás alapján működik, bár a jelenlegi bizonytalan közszféra minden területén átalakítások folynak. Egerág Község Önkormányzatának eddig nem volt Helyi Esélyegyenlőségi Programja. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Egerág Község Önkormányzatának nincs olyan koncepciója, programja, ami az esélyegyenlőségi programmal összefüggésbe hozható. Egerág Község Önkormányzata a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban részt vesz, jelenleg 20 felsőoktatási tanulót részesít 10 hónapon keresztül támogatásban. Az Oktatási Hivatal a Kormányhivatalok közreműködésével elkészítette a megyei köznevelési fejlesztési tervét, mely az Egerági Általános Iskolára is vonatkozik. Egerág Község Önkormányzata elkészítette az erre vonatkozó véleményezését. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Egerág Község Önkormányzata a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egységével kötött társulási megállapodást a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tekintetében. A társulás, törvényi módosulások miatt, jelenleg megszüntetés alatt van, de a megszüntetést követően azonnal sor kerül a hatályos törvény szerinti új megállapodás megkötésére ben Egerág településen az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ látta el a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükséges adatokat a TEIR adatbázisból, helyi adatgyűjtésből, partnerek adataiból, önkormányzati adatokból állítottuk össze. A Munkaügyi Központnak nem volt kapacitása az adatok kigyűjtésére és elküldésére, így csak a TEIR adatbázisából dolgoztunk. Partnereink, akik segítették az adatgyűjtést: Egerági Általános Iskola, Egerági Táltos Csikó Óvoda, Védőnői Szolgálat, Háziorvosi Szolgálat, Egerág Kulturális Központ Egyesület, Egerági Fiatalok Egyesülete, Egerági Üstökös Sportegyesület, Egerági Sportegyesület, SZOCEG Nonprofit Kft., Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ. 10

11 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A településen élők vagyoni helyzetére nincs teljes körű rálátás, hiszen csak azoknak az embereknek a helyzetével vagyunk tisztában, akik valamilyen célú segélyért jönnek az önkormányzathoz. Az ő jövedelmükről kér igazolást az ügyintéző, hogy meg tudja állapítani, vagy sajnos elutasítani a segély iránti kérelmet. De ebben a körben nincsen benne az a réteg, akiknek nincs szükségük segélyre. Így a települési átlagnyugdíjat, jövedelmet nem tudjuk meghatározni. 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek, aránya számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők és aránya, évesek év közötti lakónépesség nyilvántartott álláskeresők (fő) (fő) év nő férfi összesen nő férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,1% 21 5,4% 40 5,2% ,6% 27 6,9% 51 6,7% ,7% 21 5,3% 57 7,4% ,2% 32 7,9% 69 8,9% 2012 na na na 33 na 25 na 58 na Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 4. negyedév Egerág településen 2008 óta folyamatosan emelkedik a munkanélküliség aranya az aktív korú lakossághoz képest ben észrevehető egy kis csökkenés, ami javította a munkanélküliségi rátát. Levonhatjuk a következtetést, hogy amennyiben nem lenne közfoglalkoztatás a településen, úgy a munkanélküliek rohamosan emelkedett volna. 11

12 számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek korcsoport szerint nyilvántartott álláskeresők összesen fő éves és fiatalabb fő % 5,0% 3,9% 5,3% 1,4% 1,7% év fő % 25,0% 7,8% 19,3% 30,4% 12,1% év fő % 5,0% 11,8% 8,8% 15,9% 20,7% év fő % 15,0% 9,8% 15,8% 5,8% 8,6% év fő % 10,0% 25,5% 12,3% 11,6% 10,3% év fő % 15,0% 19,6% 17,5% 7,2% 10,3% év fő % 12,5% 9,8% 8,8% 10,1% 15,5% év fő % 10,0% 9,8% 8,8% 11,6% 10,3% év fő % 2,5% 2,0% 3,5% 5,8% 6,9% 61 év felett fő % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 4. negyedév Egerágon a nyilvántartott álláskeresők 2008-tól folyamatosan emelkedett 2011-ig, majd 2012-re csökkent. Ez valószínű a növekvő közfoglalkoztatásnak köszönhető. A munkanélküliek közül a legnagyobb számot a éves korosztály teszi ki, de 2009-ben a év közötti korosztálynál is magas volt az érték. Összegezve elmondható, hogy a fiatalok elhelyezkedése nehézségekbe ütközik. Nincs tapasztalatuk, gyakorlatuk, a fiatal nők gyermekvállalás előtt állnak, ami miatt a munkáltató nem szívesen alkalmazza őket között 14 fővel csökkent a év közötti munkanélküliek, ami azzal magyarázható, hogy nagyon sok fiatal külföldön vállal munkát. A többi korosztály munkanélküliségi data stagnál az évek viszonylatában. 12

13 számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek és aránya nyilvántartott/regisztrált év munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen ,0% 66,7% 85,0% ,7% 25,9% 45,1% ,7% 33,3% 38,6% ,2% 34,4% 24,6% ,2% 44,0% 29,3% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 4. negyedév Annak ellenére, hogy a munkanélküliek jelentősen emelkedett a településen, a tartós munkanélküliek jelentősen csökkent. Amíg 2008-ban 34 fő volt a tartós munkanélküli, úgy 2012-ben ez a szám 17-re csökkent. Másik érdekesség, hogy amíg 2008-ban 19 nő és 14 férfi volt tartós munkanélküli, úgy 2012-ben 6 nő és 11 férfi. Ezek a számok azt mutatják, hogy a tartós munkanélküliség 50 %-kal, a nők munkanélkülisége pedig 30 %-kal csökkent számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők és a éves népesség évesek Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők év nő férfi összesen nő Férfi összesen fő fő fő fő % fő % fő % ,5% 0 0,0% 5 2,6% ,1% 0 0,0% 2 1,0% ,3% 3 3,0% 8 4,1% ,3% 6 5,6% 10 5,0% 2012 na na na na na na na na na Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők táblázat egyértelműen mutatja, hogy a pályakezdők évrőlévre növekszik, sőt az elmúlt két évben megduplázódott a számuk. Ennek oka a nehéz elhelyezkedésben rejlik. A fiatal, tapasztalatlan, iskolából kikerült pályakezdőket nem szívesen alkalmazzák a munkáltatók elsősorban tapasztalatlanságuk miatt. A START kártya előnyei viszont remények szerint meghozza hatását és a munkáltatók kihasználják a kedvező lehetőségeket és alkalmazzák a fiatalokat. 13

14 b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 15 éves és idősebb 15-X éves legalább lakosság általános iskolát év összesen végzettek általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % ,4% 55 12,8% 6 1,5% 2011 na na na 0 na na na na na na na na Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerint év nyilvántartott álláskeresők összesen A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség Fő fő % fő % fő % ,5% 14 35,0% 23 57,5% ,0% 16 31,4% 35 68,6% ,8% 14 24,6% 42 73,7% ,0% 27 39,1% 42 60,9% ,7% 21 36,2% 36 62,1% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 4. negyedév Egerág településen a regisztrált munkanélküliek ig folyamatosan és drasztikusan emelkedett. Az viszont nem mondható el, hogy a munkanélküliek többségét az alacsony iskolai végzettségűek teszik ki. A számú táblázatból egyértelműen kitűnik, hogy a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűek a legkevesebb a munkanélküliek között, sőt két év is van a vizsgált időszakon belül, amikor ez a szám 0. A 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők közül már többen munkanélküliek, de a munkanélküliséget a legnagyobb számban a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek képviselik. A 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségű munkanélküliek 2008-tól folyamatosan csökken, míg a magasabb iskolai végzettségű munkanélküliek ugyanezen időszakban nő, vagy stagnál ben csökkent a munkanélküliek, ami a közfoglalkoztatásnak, illetve a fiatal, iskolából kikerült pályakezdők külföldi munkavállalásának az eredménye. Az állásnélküli munkaerő számának és a szakképzettségi szerkezetének vizsgálatában az mondható el, hogy a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűeknek van állása. A munkanélküliek számát a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek növelik, akik nem vállalnak el akármilyen munkát, akik szeretnének a végzettségükhöz megfelelő munkát találni a településen, vagy annak közelében. Viszont az is egyértelmű, 14

15 hogy a főiskolai és egyetemi végzettségűek nem fognak a településen futó egyik programhoz sem csatlakozni. Az aktív korú lakosság jelentős része a megyeszékhelyen, Pécsett dolgozik számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők év általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők 8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők fő Fő % Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) Egerág településen nem lakik olyan személy, aki az általános iskolát felnőttoktatásban végezte volna el. A középfokú felnőttoktatásban résztvevő lakókról nincs adat. A közeli megyeszékhelyen, Pécsett számtalan szakképzésre, illetve tanfolyamra van lehetőség, melyre igény esetén az egerági lakosság is beiratkozhat számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők középfokú iskolában középfokú szakiskolai szakközépiskolai felnőttoktatásban felnőttoktatásban felnőttoktatásban év résztvevők összesen résztvevők résztvevők gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők fő fő % fő % fő % 2009 na na na na na na na 2010 na na na na na na na 2011 na na na na na na na 2012 na na na na na na na Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 15

16 c) közfoglalkoztatás számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a év résztvevők település aktív korú lakosságához képest Közfoglalkoztatásban résztvevő romák/cigányok Közfoglalkoztatásban résztvevők romák aránya az aktív korú roma/cigány lakossághoz képest % na 0% % 2 100% % 2 100% Forrás: Önkormányzat adatai Egerág községben 2010 óta van jelen a közfoglalkoztatás. A résztvevők 2010 óta folyamatosan emelkedik. Az önkormányzat képviselő-testülete a közfoglalkoztatásba való bevonással igyekszik a településen élő mélyszegénységben lévő családokat segíteni és ezzel visszaterelni az érintetteket a munka világába. Foglalkoztatásuk során növénytermesztési és állattenyésztési munkát folytatnak. Az önkormányzat - a közfoglalkoztatás segítségével - több családnak ad megélhetési lehetőséget immár negyedik éve. A közfoglalkoztatás során megtanítja az embereket az önfenntartásra. A résztvevők aránya a település aktív korú lakosságához képest évről-évre 1 %-kal emelkedik a településen. Közülük 2 személy vallja magát roma/cigány származásúnak. Annak ellenére, hogy évről-évre nő a településen közfoglalkoztatásban résztvevők, sajnos jelentős mértékben nőtt a munkanélküliség is. Az viszont elmondható, hogy amennyiben nem lenne a közfoglalkoztatás, úgy a munkanélküliség jóval magasabb értéket mutatna a jelenleginél. d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) számú táblázat A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások működő foglalkoztatá év regisztrált vállalkozások a településen Kiskereskedel mi üzletek vendéglátóh elyek állami szektorban foglalkoztato ttak kivetett befizetett iparűzési adó iparűzési adó si programok helyben foglalkoztatási programokban részt vevők na na na na na na na na na na na 3 32 Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai A számú táblázat azt mutatja, hogy Egerágon 2008 és 2011 között a regisztrált vállalkozások nőtt, a kiskereskedelmi üzletek csökkent, a vendéglátóhelyek stagnált, a kivetett és befizetett iparűzési adó összességében nőtt, a foglalkoztatási programok és az azokban résztvevők 16

17 folyamatosan nőtt. A táblázatból tükröződik, hogy a településen lévő regisztrált vállalkozások viszonylag magas az össznépességhez viszonyítva, viszont ebben a számban azok a vállalkozások is szerepelnek, akiknek csak a telephelyük van Egerágon. Ebből kifolyólag magas a kivetett és befizetett iparűzési adó is. Ezek a telephellyel rendelkező vállalkozások, illetve szolgáltatók azonban nem csökkentik az egerági munkanélküliséget, nem növelik a foglalkoztatottak számát, mert ők csak szolgáltatást lának el Egerágon (gázszolgáltatás, villanyszolgáltatás, távközlés stb). A kiskereskedelmi üzletek az évek során jelentősen csökkent, melynek oka a vállalkozásokat érintő szigorú megszorítások, illetve a jelentős forgalomcsökkenés. A vendéglátóhelyek 2008 óta nem változott, de 2013-ban már az is csökkenni fog az imént említett okok miatt. Az üzletek és vendéglátóhelyek számának csökkenése nagymértékben hozzájárul a munkanélküliség növekedéséhez, illetve a jövedelemcsökkenéshez. Az állami szektorban foglalkoztatottak számáról nincs adat számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek felnőttképző programok a településen felnőttképző programok a vonzásközpontban egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a vonzásközpontban Helyi foglalkoztatási programok a településen Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban van/nincs van van nincs van van van Felsorolás TÁMOP Újratanulok nem ismert nem ismert Start program, Téli Közfoglalkoztatás,Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program nem ismert Egerágon 2009 óta növekvő számban működnek különböző foglalkoztatási programok, úgymint Startprogram, Földutas-program, Téli közfoglalkoztatási program, Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program. Ezen felül a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében a korábbi években volt közcélú és közhasznú foglalkoztatás is. A táblázat adataiból látszik, hogy a településen egyedül a foglalkoztatási programokban való részvétel ad lehetőséget a munkanélküliség csökkentésére. A vállalkozások, üzletek, vendéglátóhelyek - a szigorú megszorítások miatt - nem tudnak további terheket felvállalni, így a munkanélküliség csökkentéséhez sem tudnak hozzájárulni számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja programokon részvevő felnőttek egyéb egyéb munkaerőpiaci felnőttképző helyi helyi felnőttképző munkaerőpiaci szolgáltatások programok a foglalkoztatási foglalkoztatási programok a év vonzásközpont programok a programok a településen szolgáltatások a ban településen vonzáskörzetben a településen vonzáskörzetb en férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő na na 0 0 na na 0 0 na na na na 0 0 na na na na na na na na 0 0 na na na na na na na na 0 0 na na 11 5 na na na na 0 0 na na na na Forrás: helyi adatgyűjtés 17

18 számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés autóbusz elérhetőség átlagos járatpárok átlagos vonat járatok Kerékpár úton átlagos átlagos utazási utazási idő átlagos való utazási idő ideje idő munkanapokon autóbusszal munkanapokon megközelíthetőség kerékpáron autóval vonattal Legközelebbi 20 perc perc centrum Megyeszékhely 20 perc perc Főváros 3 óra 5 5 óra 10 4 óra 0 0 Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai Egerág és Pécs között kiváló a buszközlekedés, 11 autóbusz járatpár van naponta, a menetidő pedig 32 perc. Pécs elérhetőségének átlagos ideje autóval 20 perc. Vonatjárat Egerágon nincs, kerékpárút a településen és annak határában nem fut. A főváros messze van, mintegy 240 km-re Egerágtól. Busszal, autóval, vonattal a menetidő hosszú. Nem megoldható a lakosságnak a napi ingázás Egerág és Budapest között. Azok a munkanélküliek, akik Pécsnél messzebb találnak állást, azoknak 99 %-a elköltözik a településről. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük A fiatalok részére ilyen jellegű program nincs a településen, a vonzásközpontban lévő programokról pedig nincs adat. f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja programokon részvevő felnőttek felnőttképző egyéb egyéb helyi helyi felnőttképző programok a munkaerő-piaci munkaerő-piaci foglalkoztatási foglalkoztatási programok a vonzásközpont szolgáltatások a szolgáltatások a programok a programok a településen év ban településen vonzáskörzetben településen vonzáskörzetben férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő na na 0 0 na na na na 0 0 na na na na na na 0 0 na na na na na na 0 0 na na na na 0 0 na na Forrás: helyi adatgyűjtés Egerág településen felnőttképző és helyi foglalkoztatási programok egyaránt futnak. Felnőttképző programunk a Türr István Képző és Kutató Intézet által elnyert TÁMOP Újratanulok c. projekt segítségével van, amin 2012-ben 8 férfi és 4 nő vett részt. A felnőttképző program során, az Önkormányzat által foglalkoztatott emberek hetente egyszer elméleti oktatásban, hetente kétszer gyakorlati oktatásban vesznek részt. A program segít az embereknek visszatalálni a munka világába, kirángatja őket a szürke, kilátástalan hétköznapokból. Az oktatásnak, képzésnek szemléletformáló hatása van, aminek köszönhetően könnyebben alkalmazkodnak egymáshoz, embertársaikhoz, élhetőbbé válik életük. Az oktatás során megkapnak minden információt az önfenntartóvá válás minden lépéséről, hiszen településünk kiemelt célja, hogy ezt mind lakossági, mind önkormányzati szinten megvalósítsa. Helyi foglalkoztatási programok jelenleg a településen: Start program, Téli közfoglalkoztatás és Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási 18

19 program, melyekben 2011-ben 11 férfi és 5 nő, míg 2012-ben 16 férfi és 12 nő vett részt. Egyéb munkaerőpiaci szolgáltatás nincs a településen. A programok és szolgáltatások a vonzásközpontban vannak, de a pontos programokról és szolgáltatásokról nincs adatunk. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása számú táblázat Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása év mélyszegénységben élők Romák/cigányok na Forrás: helyi adatgyűjtés A mélyszegénységben élők közül az önkormányzat 20 főt foglalkoztatott 2011-ben és 32 főt 2012-ben. Saját fenntartású intézményeiben (Községi Művelődési Ház, Óvoda) nem foglalkoztatott mélyszegénységben élőt, aminek oka, hogy a mélyszegénységben élők közül nem volt meg senkinek a megfelelő végzettsége. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Egerág Község Önkormányzata nem találkozott hátrányos megkülönböztetéssel a foglalkoztatás területén. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők év év közötti lakónépesség segélyben részesülők fő segélyben részesülők % ,7% ,4% ,1% ,3% 2012 na 2 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 19

20 számú táblázat - Járadékra jogosultak év nyilvántartott álláskeresők álláskeresési járadékra jogosultak fő fő % ,0% ,1% ,3% ,3% ,2% Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 4. negyedév Egerág településen az elmúlt 5 évben a munkanélküli lakosság egy része nem rendelkezett jövedelemmel. Pontos datunk nincs. Ennek oka, hogy nem regisztrálták magukat a munkanélküli központban, vagy ha regisztrálták is, nem tartották a kapcsolatot. A lakosság többi része valamilyen ellátásban részesül. A rendszeres ellátásokon túl Egerág Község Önkormányzata indokolt esetben átmeneti segéllyel, természetbeni szociális ellátással, temetési segéllyel látta el az érintetteket. A , a és a táblázat adatai alapján Egerág településen kevés azoknak a, akik semmilyen ellátásban nem részesülnek a regisztrált munkanélküliek közül. A táblázat mutatói alapján látható, hogy az álláskeresési járadékra jogosultak 2008-ról 2009-re rohamosan megnőtt, megduplázódott, de ez a szám 2012-re a 2009-es 45 %-ról 2012-re 5 %-ra csökkent. 20

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

180 napnál régebben munkanélküliek aránya

180 napnál régebben munkanélküliek aránya 3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 18 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 18 napnál régebben regisztrált munkanélküli fő fő % nő férfi összesen

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 67. szám 10853 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlõségi program elkészítésének részletes

Részletesebben

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA MAGYARFÖLD TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Ozmánbük Község Önkormányzata 2013 2018. 2013.május 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák

Tartalom. 2. számú melléklet. Nem kötelező táblák 2. számú melléklet Nem kötelező táblák Tartalom Mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlőség... 2 1. számú táblázat - résztvevők...2 2. számú táblázat A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének

Részletesebben

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás

Lakónépesség. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén. Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás 2007 33457 2008 34071 102% 2009 34385 101% 2010 34795 101% 2011 34562 99% 2012 34388 99% 2013 nincs adat #ÉRTÉK! 2014 nincs adat #ÉRTÉK! 2015

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program - felülvizsgálat - Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2015 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.

Részletesebben

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program PORROGSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program

Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajópálfala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 6 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pusztamagyaród Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szajol Község Önkormányzata 2013. június Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015-2020 Lébény Város Önkormányzata 2015 Tartalom 1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A település bemutatása... 3 1.3. Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás

Lakónépesség. Állandó népesség - nők. Állandó népesség - férfiak. 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Változás 1. számú táblázat - Lakónépesség szá 2. számú táblázat - Állandó népesség Fő Változás fő % 27 156 nők férfiak összesen nők férfiak 28 1585 12% nő 811 799 161 5% 5% 29 1613 12% -2 esek 38 21 162 99% -14

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaszó Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaszó Községi Önkormányzat 2013-2018 1 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tiszagyenda Község Önkormányzata. 2013. június 12. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tiszagyenda Község Önkormányzata 2013. június 12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete

Újhartyán. Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Újhartyán Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Újhartyán Város önkormányzata HEP -hoz készültek. A

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő) 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek év védelembe vett 18 év alattiak Megszűntetett esetek a 18 veszélyeztetett kiskorú év alatti védelembe vettek közül gyermekek

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Derecske Város Önkormányzata. Derecske, 2015. december 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Derecske Város Önkormányzata Derecske, 2015. december 10. Tartalom Tartalom... 2 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyházashollós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyházashollós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egyházashollós Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 ZALACSÁNY TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 NEMESNÉP TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA CSESZTREG TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kács Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Kács Község Önkormányzat 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az önkormányzatok

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata ÁROP1.1.162122121 Esélyegyenlőségelvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 215. október 31. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csernely Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csernely Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csernely Község Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júli. márc. febr. júni. ápr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. ÁPRILIS 2015. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 10.137 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jákó Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Jákó Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet

HEP SABLON 1. számú melléklet ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az önkormányzatok

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szegerdő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szegerdő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szegerdő Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. júli. máj. febr. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. MÁRCIUS 215. március 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 11.345 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Főnyed Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Főnyed Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Főnyed Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Bugac Nagyközségi Önkormányzat 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása

ÁROP Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP SABLON 1. számú melléklet A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi felülvizsgálata során a program elkészítését

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Szeghalom Város Önkormányzata 2013. június 12. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi program

Helyi Esélyegyenlőségi program Helyi Esélyegyenlőségi program Nyíri település Önkormányzata 2013. Testületi ülésre előterjesztette: Pásztor Sarolta 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2017 KESZTHELY 2013. június (felülvizsgálva 2015. november 26.) Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2015. december Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. évi felülvizsgálata... 2 A HEP Felülvizsgálat

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program Belsősárd Község Önkormányzata 2013 DÁTUM Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. júni. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. SZEPTEMBER 2014. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.685 álláskereső

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben