A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja"

Átírás

1 56. szám, június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta: 1. A Képviselő testület a Szervezeti és Működési Szabályzat röviden SZMSZ alapján végzi a munkáját. Az SZMSZ meghatározza a Képviselő testület működésének szabályait. A Képviselő testület a régi Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályban tartotta, nem változtatott rajta. Erről határozatot hozott. 2. A Képviselő testületa közterület használatáról és a közterülethasználati díj megállapításáról rendelet alkotott. Az önkormányzati közterület használata jelentősen megnőtt. Ez indokolta a részletes szabályozást. Számos vendéglátóegység kért közterület foglalásiengedélyt. Az önkormányzat a szabályozással és a közterülethasználati díj emelésével egy új bevételi forrást biztosított. 3. A harmadik napirendi pontban a Képviselő testület a Kisoroszi Iskola Társulási Szerződését felülvizsgálta. A Kisoroszi Iskola a Pollack Mihály Általános és Zeneiskola (Tahitótfalu) Tagiskolája. Lakossági, szülői igény merült fel, hogy amennyiben jogilag megoldható Tahitótfalu helyett Visegrád felé orientálódjon az iskola. Mind a Visegrádi Önkormányzat, mind pedig az Áprily Lajos Általános Iskola nyitott volt az együttműködésre. A Kisoroszi szülők a véleménynyilvánító lakossági fórumon egyöntetűen Visegrád mellett szavaztak. Ezt figyelembe véve a Képviselő testület felmondta Tahitótfalu Önkormányzatával az intézményfenntartó társulást, és újat kötött. 4. A Kisoroszi és Visegrád közötti híd ügye. A Képviselőtestületi ülésen a Polgármester Úr ismertette a híd építésének jelenlegi állását. A híd engedélyezési terveire a közbeszerzési eljárás lezárult. A Speciálterv Kft. adta a legjobb ajánlatot a híd tervezésére. A tervezési költségekhez a Fővárosi Vízművek Zrt. 5 millió forinttal járul hozzá. A fennmaradó összeget a két érintett önkormányzatnak (Visegrád, Kisoroszi) kell biztosítania. 5. A következő napirendi pontban a Képviselő testület az önkormányzati lakások ügyeivel foglalkozott. A jelenlegi helyzettel, és a jövőbeni hasznosítás kérdésével. folytatás a 2. oldalon KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Kedves Olvasó! Nagy örömmel nyújtjuk át Önnek a megújult Kisoroszi Hírmondó legújabb számát, reméljük, tetszeni fog. Kérjük, véleményével, javaslataival tiszteljen meg minket. Ezúton is szeretnénk mindazok önzetlen munkáját megköszönni, akiknek a segítségével ez az újság létrejött: Apáti Balázs, Arató Móni, Ábrahám Endre, Blázsik József, Bubcsóné Hornyák Klára, Csépai János és neje, Cserős Erika, Dudok Nóra, Dulkai Gyöngyi, Duntzendorfer Istvánné, Juhász Erika, Golyháné Móró Klára, Horváth Andrea, Kalász István, Makkai Lilla, Makkai Sándor, Molnár Éva, Kovácsné Molnár Zsuzsa, Péterfy Márta, Sághi Kati, Dr. Szabó Ferenc, Szárazné Fehér Tímea, Száraz Tímea, Szitár Endre Külön köszönet az újságban hirdetőknek, akik ezáltal hozzájárultak az újság nyomtatási költségekhez. Duotone Kft.

2 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó június 6. A Képviselő testület az ötödik, jubileumi Dunaünnep biztonságos megrendezéséhez a költségvetés tartalékalapjának terhére plusz forrást biztosított. 7. Az utolsó előtti napirendi pont a megújuló Kisoroszi Hírmondó újság, és a kisoroszi honlappal foglalkozott. A Kisoroszi Hírmondó próbaképpen havonta fog megjelenni, megújult tartalommal, és formával. A kisoroszi honlap a jövőben több naprakész információt fog tartalmazni, és a hivatali ügyintézést is meg fogja könynyíteni. 8. A Képviselő testület az egyebek napirendi pontban egy témával foglalkozott. A Kisoroszi Szigetorrban lévő jelenleg használaton kívüli, korábban Nádas Csárda nevű büfét adta ki bérbe egy jelentkező vállalkozó részére. Kisoroszi Képviselő testület április 11-ei rendeletei, és határozatai: 1. Megalkotta az épített környezet értékeinek helyi védelmi rendeletét. A rendelet célja, hogy a kisoroszi falukép megmaradjon eredeti formájában. Az ófalu épületei, kerítések, homlokzatok engedély nélkül ne legyenek megbonthatóak, és a község építészeti öröksége védett legyen. A helyi védelem hasonlít a műemlékvédelemhez. A védett épületek listája megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. A védelembe vett épületek táblát fognak kapni a következő felirattal: Kisoroszi Község Önkormányzata védetté nyilvánította dátum. A védett épületen engedély nélkül végzett mindenfajta építési, bontási tevékenység szigorúan tilos, és szabálysértési eljárást von maga után. 2. Határozatot hozott arról, hogy a Duna parton lévő önkormányzati tulajdonban lévő telkeken (korábban a Szentendrei Városi Szolgáltató Zrt. bérelte az önkormányzattól), csónakházat épít. Egyenlőre a tervekre készült eredményes pályázat öt Duna parti településsel közösen (Visegrád, Vác, Kismaros, Leányfalu, Pilismarót). 3. A Képviselő testület határozatot hozott a Kisoroszi és Visegrád-Szentgyörgypuszta között megépítendő gyalogos és kerékpáros hídról. A Képviselő testület a ferdekábeles, egypilonos tervet támogatja. A híd tanulmányterve megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. Dunabogdány és Visegrád önkormányzatai szintén támogatják a híd megépítését. Ebben az évben várhatóan elkészül a híd tenderterve, és a következő évben uniós, vagy állami támogatásból megvalósulhat a beruházás is. Ez a kerékpáros és gyalogos híd nagy horderejű beruházás. Kisoroszi történetének legnagyobb vállalkozása. 4. A Képviselő testület elvi szinten az új Faluközpont megvalósítását támogatja a Hősök terén. A Faluközpont magába foglalná a Polgármesteri Hivatalt, az orvosi rendelőt, és a művelődési házat, valamint könyvtárat is. A Faluközpont egyenlőre terv szinten van. 5. A Képviselő testület elvi állásfoglalást hozott, hogy az idén is megrendezi a Dunaünnepet, amelynek várható időpontja: június , július 1. (péntek szombat vasárnap). A Dunaünnep részletes programját a szervezőbizottság később hagyja jóvá. Egyéb hírek: december 15-én a Képviselő testület arról határozott, hogy a kommunális adóból a szemétszállítás díját kiveszi január 1-től az állandó lakosok az Ottó Kftnek közvetlenül, negyedévente fizetik meg a szemétdíjat. Ez a döntés nagyon nehezen született meg, hisz ez a kisoroszi emberek terheit növeli. Az okok között a legfontosabb, hogy az elmúlt években fokozatosan egyre nőttek a szemétszállítás díjai, és ezzel párhuzamosan az állami támogatások az önkormányzat részére nagymértékben lecsökkentek. A Kisoroszi Önkormányzat az állam által teremtett kényszerhelyzetben hozta meg a döntését. Bár a Képviselő testületnek ez a határozata megjelent az idei Kisoroszi Hírmondó első számában, valamint a február 1-jei falugyűlésen is ismertetésre került, továbbá február 15-én a Képviselő testület rendeletben is szabályozta a szemétszállítás új rendszerét, a lakosok jobb tájékoztatása érdekében az alábbiakban részletesen kifejtésre kerül a szemétdíjfizetés új rendszere. Szemétdíjat a kisoroszi állandó lakosok fizetnek a szolgáltatónak (illetve a megbízással rendelkező alkalmazottjának), az Ottó Kft-nek. Az Ottó Kft. a szemétdíjat 249.-Ft./ürítés + Áfa összegben határozta meg évben. Ez éves szinten forint. A Kisoroszi Önkormányzat minden lakosnak, ezen belül az egyedülálló nyugdíjasoknak, és a nyugdíjas házaspároknak kedvezményt ad. A szolgáltatási díj különbözetét az Ottó Kft. a Kisoroszi Önkormányzat részére leszámlázza. Ez alapján a kisoroszi lakosok (egy háztartás) által fizetett díj éves szinten: forint (negyedévente: 3586 forint). A nyugdíjas háztartások éves díja: 9000 forint (negyedévente: 2250 forint). Az egyedülálló nyugdíjasok éves díja: 4500 forint (negyedévente: 1125 forint). Tisztelt nyaralótulajdonos! Ha szeretné a Kisoroszi Hírmondót egész évben, nyomtatott formában megkapni állandó lakhelyén, szívesen postázzuk Önnek az újságot, amenynyiben Ön állja a posta- és csomagolási költséget (130 Ft / lapszám). Ha ben tudja fogadni az újságot, kérjük, adja meg címét. A szerkesztőség elérhetőségein (12. oldal) várjuk jelentkezését. 2

3 2007. június Kisoroszi Hírmondó Önkormányzati hírek ÚJ KÖZGYÓGYIGAZOLVÁNYOK Felhívom a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők figyelmét, hogy a régi típusú igazolványok az érvényességük lejártáig, de legkésőbb június 30. napjáig használhatók fel. Az új igazolványok ügyintézése 2-3 hónapot is igénybe vesz, ezért célszerű a kérelmeket a lejárat előtt 2-3 hónappal előbb benyújtani. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult: az átmeneti gondozott, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, évi III.tv. 37/A. (1) bek. szerint rendszeres szociális segélyben részerülő, Pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, A központi szociális segélyben részesülő, Rokkantsági járadékos, I-II. csoportú rokkantsági alapján nyugellátásban, baleseti nyugellátásban részesülő, Az, aki, vagy aki után szülője magasabb összegű családi pótlékban részesül. A kérelemhez csatolni kell a Nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát fenti ellátások valamelyikének folyósításáról, illetve a családtámogatási hely igazolását vagy határozatát a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról, valamint a háziorvos által kiállított igazolást lezárt borítékban. Méltányos, illetve normatív alapon igényelt igazolvány esetén csatolandó a kérelmező és családtagja minden jövedelméről igazolás és háziorvosi igazolás zárt borítékban. A nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél beszerezhető (2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93.), telefonszám: 26/ NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS Értesítjük a női lakosságot, hogy június 8-án, pénteken 10 és 14 óra között méhnyakrákszűrés lesz a településen. A szűrés a Védőnői Tanácsadó helyiségben lesz. Cím: Széchenyi út 167. A szűrővizsgálatokat Dr Dobos György, a Szentendrei Szakorvosi Rendelőintézet szülész-nőgyógyász szakorvosa végzi. A vizsgálatokra a személyi igazolványt és a TAJ kártyát hozni kell! Bejelentkezni minden keddi napon 9 és 11 óra között lehet a Védőnői Tanácsadó helyiségben vagy telefonon a es telefonszámon. Tisztelt Olvasónk! Ha Ön nem a postaládájába, illetve nem ben kapta meg az újságot, kérem, hogy jelezze szerkesztőségünkben (lásd 12. old.). ÁLLÁSBÖRZE PILISCSABÁN A Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (KMRMK), a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) és Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata szervezésében. Kiemelten várjuk szak- és betanított munkások, technikusok jelentkezését. Időpont: június 21. (csütörtök) Helyszín: Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Stephaneum épület aulája 3

4 Cseperedők Kisoroszi Hírmondó június ÓVODAI ÉVZÁRÓ, BALLAGÁS június 8-án 15 órától ballagással és évzáróval egybekötött Családi Délután lesz az óvoda udvarán. Gyerekek, szülők és óvónénik együtt-játszásával szeretnénk emlékezetessé tenni a nagycsoportos, leendő nebulóink búcsúját az óvodától. A tervezett programok között egyik esemény lesz, hogy bemutatkozik az egyelőre még csak óvodásokból álló Csibészke bábcsoport. Szeptembertől szeretnénk minden olyan kisoroszi iskolást is a bábcsoport tagjai közé toborozni, akik kedvet éreznek a paraván mögötti színészethez, a bábjátékhoz. (Jelentkezni lehet Erika óvónéninél.) UTCABÁL AZ ÓVODÁÉRT június órától Kisoroszi, Hősök terén Tudja-e, hogy minden egyes belépőjegy megvásárlásával az óvodát támogatja? Ezért fontos nekünk, hogy minél többen eljöjjenek! Szóljanak rokonaiknak, ismerőseiknek, barátaiknak és mindenkinek, akinek szívügye az apróságok élete. A már hagyománnyá váló rendezvény bevételéből az idén többek között az óvodai udvari játékokat szeretnénk bővíteni, fejleszteni. Gyerekszáj: Óvónéni! Most gyertek hozzánk családlátogatni, mert most rend van nálunk! ISKOLAI HÍREK A tavasszal már megszokott programokon kívül március tizenötödikei, anyák napi ünnepségek újabb területeken is kipróbálhatták diákjaink magukat. Április 11-én a regionális tv szervezésében versmondóversenyre mentünk. Nyolc kisdiákunk mérettette meg magát a Dunakanyarban meghirdetett versenyen: Arató Klaudia 1. o., Dévényi Csenge 1. o., Czompoly Milán 1. o., Szabó Anita 1. o., Hajdu Zsombor 3. o., Szöghi Olivér 3. o., Bántó Brigitta 3. o., Torma Marcell 4. o. Rajtuk kívül Láncos Réka és Szabó Aranka képviselte falunkat. A már megszokott verselés ezúttal különleges volt. Kamerába kellett mondani a szöveget. Különösen tetszett a gyerekeknek, hogy monitoron rögtön láthatták magukat. Dicséretet kaptunk azért, mert a huszonnyolc versenyző közül tíz kisoroszi volt. Április 27-én Szentendrén szerveztek futóversenyt. Ide tizenegy gyerkőccel neveztünk be. Hajdu Nándor, óvoda, Hajdu Lóránt 1. o., Durmancs- Tóth Botond 1. o., Arató Klaudia 1. o., Arató Krisztián 3. o., Hajdu Zsombor 3. o., Hernádi Enikő 3. o., Bántó Brigitta 3. o., Muzsik Kristóf 3. o., Torma Marcell 4. o., Csereklye Attila 4. o. Az alsós gyerekek egy kategóriába tartoztak, nem csoda hát, ha több, mint 100 gyerek versengett. Az első négy befutót díjazták. Iskolánkból a leggyorsabb Hajdu Lóránt volt, aki 1. osztályos létére 5.-nek ért célba s így 1 hellyel maradt le a díjazásról. No, de majd jövőre... Hogy ezen a programon részt vehettünk azért köszönettel tartozunk az önkormányzatnak, mert átvállalták a nevezési díjat és azoknak a szülőknek, akik kocsijukkal lehetővé tették utazásunkat. Szórakozzunk, mulassunk együtt, élőzenével, vacsorával, tombolával azokért, akik a legfontosabbak nekünk! Belépő: 1000 Ft, vacsorával 1500 Ft, gyerek-vacsorajegy: 500 Ft. Jegyek elővételben az összes kisoroszi közintézményben kaphatók. Cserős Erika A futáson kívül számos meglepetésprogram tette még izgalmasabbá a gyerekek számára ezt a napot. Volt ugyanis fegyverbemutató, ezeket kézbe is lehetett venni. Harckocsi, amibe be lehetett ülni. A bátor szellemű vállalkozók arcát volt közöttünk pár ilyen szakavatott kezek terepszínűre festették. Másztak falat a nebulók, és a színpadon különböző harcművészetek és tánccsoportok bemutatkozását nézhettük. Ha még egyéniben nem is, de csapatban már itt is nyerők voltunk, ugyanis két szentendrei iskola mellett a Kisoroszi Általános Iskola volt a harmadik, ahonnan csapatban a legtöbb gyerek vett részt. Ezek a programok a gyerekeknek okoztak igazán örömöt, de a tavasz folyamán mi, pedagógusok is örülhettünk tavaszán országos felmérést végeztek a 4. osztályosok körében. Az olvasás, írás és matematikai tudásukról kellett számot adni a nebulóknak. Ennek a felmérésnek az értékelése idén tavaszra elkészült. 16 értékelési szempontot határoztak meg és iskolánk a 16 szempontból 13-ban az országos átlag felett teljesített. Célunk minél több területen igazolni a mondást: kicsi a bors, de erős! Szárazné Fehér Tímea 4

5 2007. június Kisoroszi Hírmondó Egyházi hírek A KISOROSZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PÜNKÖSDI HÍREI Kis lélekszámú közösségünkben nincs minden évben elsőáldozás. Legutoljára három éve, 2004-ben volt. Idén tizennégyen készültek fel a nagy napra, hogy először vegyék magukhoz Krisztus Testét, az oltáriszentséget. Ünnepnap ez a május huszadika a családoknak, akiknek gyermekei elsőáldozók lettek, és ünnep ez a plébániaközösség nagy családjának is, amelynek felnövekvő tagjaivá váltak. Fotó: Kovácsné Molnár Zsuzsa ELSŐÁLDOZÁS Név szerint a következő gyermekek járultak első szentáldozáshoz: Csereklye Attila, Fazekas Ágnes, Greff Alexandra, Greff Dalma, Hajdu Zsombor, Hernádi Enikő, Kiss Péter, Lénárt Tamás, Muzsik Dániel, Muzsik Kristóf, Szabó Máté, Szöghy Olivér, Vanyák Bálint, Vanyák Máriusz. Azért imádkozunk, hogy maradjanak meg hűségesen továbbra is Jézus Krisztus szeretetében. Kalász István kanonok, plébános A Kisoroszi Református Egyházközség Pünkösdkor minden esztendőben kettős ünnepre készül: a Szentlélek eljövetelekor a konfirmandusok hitvallástételére is. Most is megtelt a református templom az úrvacsorára és az ifjúság fogadalomtételére összegyűlt ünneplő gyülekezettel. Idén a teljes istentisztelet négy keresztelővel kezdődött, majd az igehirdetés után Lánczos Réka szép versmondásával imádkozott a Szentlélekért, amely megpecsételi a négy konfirmandus: Bakonyi Ádám, Borda Tamás, Csereklye Sándor és Kovács Aurél bizonyságtételét. Hagyományaink szerint konfirmandusaink ismereteikről az előző napokban tettek tanúbizonyságot a Presbitérium előtt és a presbiterek határozatát a gyülekezet előtt néhány kérdésre válaszolva erősítették meg. Gyülekezetünk kurátora egy-egy Biblia ajándékozásával, mint egyházközségünk önálló, úrvacsorázó tagjait köszöntötte és bíztatta őket az aktív bekapcsolódásra a gyülekezet életébe. Szép, ünnepélyes Pünkösdünk volt. Soli Deo Gloria! Szentháromság vasárnap fél tizenegykor a református gyerekek hittanvizsgájára kerül sor, szeretettel várjuk erre az ünnepélyes istentiszteletre is testvéreinket, szülőket és a családokat. Május hónapban három: Bujdosó Tibor, Kálmán Sándorné és Bankházy Károlyné testvéreinktől búcsúzott gyászoló családja és a gyülekezet. Imádságos szívvel vigasztalásra váró testvéreinknek hirdetjük a feltámadás evangéliumát: Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. (1 Kor 15, 19-20). Adjon az Úr mindnyájuknak békességet! Makkai Lilla lelkész HŐSÖK VASÁRNAPJA Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a hősöket, akik az első és a második világháború alatt életüket áldozták hazánkért. Idén az ünnepet még szebbé tette, hogy Pünkösd vasárnapjára esett. A szentmise után a katolikus templom oldalán található emléktábláknál rövid beszédet mondott Ujváry Pál. Áldás után elénekeltük a magyar és a pápai himnuszt. Fotó: Szitár Endre 5

6 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó június KISOROSZI CENTRÁL SZELLEMI MŰHELY Kisoroszi Centrál néven márciusban szellemi műhely indult. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól látható, hogy egyre több család választja otthonául ezt a térséget, többnyire értelmiségiek. Talán tudunk egymás létezéséről, de a közös gyökerek hiánya miatt valahogy ezek a családok elszigetelve élnek itt. Jó itt nekünk, hiszen még mindig itt vagyunk. Nehéz a közlekedés, nehéz a különféle szolgáltatások elérése, nehéz munkát találni, innen elmenni, de mégis megtart minket ez a falu. Ezek mellett azt gondolom, hogy igény van valamiféle szellemi közösség létrehozására is. Reális keretek és lehetőségek között jó lenne nagyobb mozgásteret teremteni, több lehetőséget biztosítani kultúránk és szellemiségünk kondícióban tartására. A Kisoroszi Centrál célja egyfajta szellemi műhely létrehozása. A közös alkalmak lehetőséget teremthetnének egymás megismerésére, az együtt gondolkodásra. Ezzel is segíthetünk egymásnak abban, hogy e kis településen is megtaláljuk helyünket, integrálódjunk (pontosan azzal, hogy közben lehetőségünk van saját identitásunk megőrzésére), és úgy érezhessük, hogy miután elhagytuk a nagyvárost, és a Dunakanyar szelíd békéjét és magányát választottuk hazaérkeztünk. A műhely kifejezést azért használom, mert azt gondolom, hogy az együttlétek során valamilyen munkát végzünk: együtt gondolkodunk, együtt érzünk, különböző látásmódok és értékrendek megnyilvánulásainak adunk teret, tanácsokat adhatunk, és segítséget nyújthatunk egymásnak. Ez a fórum abban segíthet, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, felfedezzük azt, ami összeköt bennünket. Ezért minden olyan témát, ami szétválaszt kerülünk. A műhely havonta egy alkalommal kerül megrendezésre, előre kihirdetett időpontban. Ezen alkalmakhoz a Rácz Fogadó biztosít nekünk időt és teret. Az első találkozáskor ismerkedtünk egymással, a jelenlévők mindegyike bemutatkozott: azt és annyit mondott magáról, amennyit velünk közölni akart, és aztán továbbkérdezgettük egymást. Nagyon kedves, érdeklődő és tartalmas összejövetel volt ez az első. Áprilisban a Bányató című játékfilmet mutattuk be az érdeklődőknek projektoros vetítéssel. A filmet Paczolay Béla rendezte Péterfy Gergely azonos című regénye alapján. Mivel a forgatókönyvíró is jelen volt a vetítésen, a kötetlen beszélgetés során bepillanthattunk a filmkészítés kulisszatitkaiba is, mely sokunk számára új élményt adott. Májusban Csontos Elek mutatkozott meg nekünk, mint üvegművész-iparművész. Eleket sokan ismerik a faluban, látják és hallják őt számos helyen. Ez az alkalom számára is újdonságot jelentett, hiszen most egy másik arcát fordíthatta felénk, és a miénket is más arcok felé fordította. Tanúi lehettünk őszinte önvallomásának magáról és munkájáról. Azt hiszem a fentiek alapján jól körvonalazható az a törekvés, melynek egyik célja, hogy megismerjük a közöttünk élő embereket, és bátorítsunk mindenkit arra, hogy merje megmutatni magát, mert itt egy biztonságos, támogató közeget talál. Mindenkit szeretettel várunk a következő alkalmunkra is, aki szeretne megismerkedni, vagy többet tudni a hozzá hasonlóan színesen gondolkodókról. A következő Centrál június 8-án este fél 9-kor lesz a Rácz Fogadóban. Témánk ez alkalommal: Van képem hozzá történetek és gondolatok a buddhizmus ürügyén. Mesélő: Kovács Attila Péterfy Márta Könyvelôiroda Egyszeres- és kettôs könyvvitel Bérszámfejtés Társadalombiztosítási ügyintézés Adóbevallások elkészítése Szakhatósági képviselet Szabályzatok készítése Adójogi és üzletviteli tanácsadás Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, magánszemélyek részére Greff és Társa Bt Kisoroszi, Kossuth u. 51. Hanser Mária Greff Magdolna

7 2007. június Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek EGYÜTT KISOROSZIÉRT Az Együtt Kisorosziért kezdeményezés célja, hogy különféle, a faluval kapcsolatos problémáinkra olyan megoldásokat találjunk ha tudunk, amelyek közös munkával, odafigyeléssel, szervezéssel megoldhatók. Első alkalommal a falun belüli tájékoztatásról volt szó, és örömmel jelenthetem, hogy ez az újság, amit Ön a kezében tart (vagy monitorján olvas), nagyrészt ennek az összejövetelnek a gyümölcse. Második alkalommal arról beszélgettünk, hogyan lehetne az iskolát vonzóbbá tenni mind a kisoroszi lakosok, mind a környező települések kisdiákjai számára. Azért fontos, hogy minél többen járjanak ide, mert ez az iskola fennmaradását szolgálja, ez utóbbi pedig alapvetően befolyásolja a falu vonzerejét a leendő betelepülők szemében. Sok jó ötlet született, mint például, hogy legyen iskolaelőkészítő foglalkozás a nagycsoportosoknak, hogy megismerjék és megszerethessék az iskolát. Szeretnénk egy minél több iskolásra kiterjedő felmérést is készíteni, amelyből kiderülhet, ki mivel elégedett vagy nem elégedett, min kellene változtatni, mit kellene továbbfolytatni. A környező településekről is vonzhatnánk ide tanulókat annak hangsúlyozásával, hogy az itteni kisebb tanulólétszámú osztályokban egyértelműen több figyelem jut egy gyerekre. Ezeket az információkat egy weboldal segítségével juttathatnánk el a nagyvilágba. Amenynyiben a visegrádi iskolával együttműködve lehetőség nyílna rá, a napközi ideje alatt különféle szakkörökkel lehetne fokozni iskolánk vonzerejét. (Javaslatok a teljesség Üdülőtulajdonosok, állandó lakosok figyelem! Érdekegyeztető fórum lesz a művelődési házban az Önkormányzat jelenlétével június 8-án, 18 órakor. Várjuk észrevételeiket, problémáikat és konstruktív javaslataikat. Ház kiadó! 50 négyzetméteres, 4 fô részére kényelmes ház, gyönyörû kertben, erdô mellett, július hónapra kiadó. Érd.: igénye nélkül: néptánc, kézművesség, agyagozás, dzsúdó, lovaglás, számítógépes ismeretek, fotózás, újságírás, kapcsolatunk az állatokkal, természetvédelem, stb.) Ha Ön kedvet érez valamelyik foglalkozás vezetéséhez, kérjük, jelentkezzen a szerkesztőségben (lásd 12. old.). Június 1-jén harmadik alkalommal tartottunk Együtt Kisorosziért összejövetelt. Témánk a weboldal tartalmának korszerűsítése volt. Meghatároztuk a honlap célcsoportjait (állandó lakosok, nyaralók, turisták, betelepülők). Az állandó lakosok és nyaralók szempontjából például fontosnak tartottuk, hogy az oldalra felkerüljön a falun belüli és közeli vállalkozók, mesteremberek listája. A turisták idevonzásának szempontjából alapvetően fontos lenne a természeti, történelmi látnivalók bemutatásán túl a szálláshelyek felsorolása nemcsak magyarul! A betelepülőket segítenénk a faluban eladó ingatlanok naprakész felsorolásával. Reméljük, hogy javaslatainkkal bővíteni fogjuk a kisoroszi.hu weboldal tartalmát, amely közvetve illetve közvetlenül is a falu javát fogja szolgálni. Legközelebb június 22-én találkozunk a Rigó utca 19 szám alatt, este nyolc órakor. A nyári időszakra való tekintettel témánk a Hírmondó következő számának tartalma lesz. Jöjjön el Ön is, ha véleménye, javaslata van. További témáknak is nagyon örülünk. Bozókiné Antal Rita Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok - sóder - mész - cement (magyar, import) téglák (Porotherm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák - tetôfedôanyagok - gipszkarton Baumit termékek zsalukô - járdalap - pázsitrácskô térburkolókô - terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H-P: 1-16-ig, Szo: 7-12-ig 7

8 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó MIÉRT VAN KISOROSZIBAN NÉPTÁNCEGYÜTTES? június jelentős tudást halmozott fel az elmúlt évek során, így ők a körtáncokon túl páros és egyéni táncokat is tanulnak. A felnőttek pedig már több koreográfiát és táncrendet tudnak. Már második éve új tanárunk is van Urbán Márton személyében, aki a Szentendrei Néptánc Együttes egyik kiemelkedő alakja. Sokszor volt úgy, hogy nem megy tovább, de úgy érezzük, hogy ahhoz, hogy egy falu a fiataljait megtartsa, programot, értéket és tartást, gyökeret kell adni, valamit, amire büszkék lehetnek. Úgy érzem, a néptánc és az általa kialakult közösség pont ilyen. Sok helyen felléptünk már a környéken Dunabogdányban, Tótfalun (Eperfesztiválon), Leányfalun, Szigetmonostoron, Verőcén (Szüreti mulatság), Visegrádon. Minden évben részt veszünk a Dunaünnepen, táncoltunk Illés Lajos Magyar Tedeumában, és eljutottunk Hollandiába is. Nagy bánatunk, hogy a jelek szerint ebben a faluban elsősorban a nők, az asszonyok és a gyerekek szeretnek táncolni szeptembere óta nem csak asszonyokból A Kisoroszi Kékszilva Amatőr Néptánc Együttes ban alakult a Makkai Sándor Népfőiskola keretén belül. Abban az évben próbálta meg a falu Makkai Lilla Tiszteletes Asszony és Eőri Csilla vezetésével a régi szüreti mulatságok hagyományát újraéleszteni. Mulatság soha nem volt a faluban tánc nélkül, de a táncokra, viseletekre már senki nem emlékezett, így azon a szüreten a Duna néptánc együttes táncolt, a falubeli fiatalok, valamint mi, vállalkozó kedvű asszonyok csak beöltöztünk viseletbe, hogy a szüreti tömeget biztosítsuk. Annyira megtetszett a viselet, meg a tánc, hogy elhatároztuk, nem csak viselni akarjuk a ruhákat, hanem ilyet mi is akarunk táncolni. Ki is próbáltuk, a Honvéd együttesből jött egy pár (Béres Anikó és Lengyel Szabolcs), hogy megtanítson minket. Az alapot néhány anyuka és a csemeték alkották, akik hozták magukkal a barátaikat, barátnőiket is. Ruháinkat egy vállalkozó kedvű anyuka varrta a Népfőiskola által vásárolt anyagokból, cipőinket az Önkormányzat fizette. Abban az évben volt az első szigeti seregszemle, amin természetesen részt vettünk és nagy sikert arattunk. Azóta a táncoló asszonyok szinte kicserélődtek, gyerekeik is el-elmaradoznak. A tánccsoport részleges finanszírozását is átvette az Önkormányzat, bár a résztvevő táncosok is jelentősen hozzájárulnak a tanár munkadíjának kifizetéséhez, valamint a ruhák és kiegészítőik bővítéséhez. Jelenleg három csoportban dolgozunk, bár ezek között a csoportok között vannak átfedések. A legkisebbek az ének és ritmusra való mozgás megismerése, és a zene szeretetének kifejlesztése mellett népi játékokon keresztül ismerkednek a tánc élményével. A középső csoport már és lányokból áll a felnőtt csoport, de még most is keressük a vállalkozó kedvű férfiakat és fiúkat, akik szeretik a szép zenét, és szívesen szánnak rá hetente egy kis időt, hogy tanulják velünk együtt a néptáncot. Próbáinkat keddenként tartjuk az iskola tornatermében ig a gyerekeknek, utána 8-ig a felnőtteknek. Havi rendszerességgel táncházat tartunk a Rácz Fogadóban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Legközelebbi fellépéseink: június 23. Szigetmonostor (Szentivánéji vigasság), június 29. Kisoroszi (Dunaünnep), szeptember-október Kisoroszi (Szüreti mulatság). Golyháné Móró Klára 8

9 2007. június Kisoroszi Hírmondó Önkormányzati hírek SPORTGÁLA TAHITÓTFALUN Már hosszú hetek óta csak arra készült a csapat, hogy fellépésünk lesz Tótfalun. Jótékonysági Sportgála, harcművészek, lovagi torna meg dömösi mazsorett, Nagymesterek, Aikido, Meijin karate, Taekwondo bemutató, a Szent János Kórház javára. El is jött egy főorvos, Dr Pelényi Attila és szépen beszélt, hogy a magyar egészségügy és a hétköznapok, a sok nehézség, majd a végén egy adat: a gyermekbalesetek 90%-át a nem sportoló gyerekek szenvedik el. Ez ott mindenkit nagyon megnyugtatott, azután megköszönte az összegyűlt adózott forintokat. A Kisoroszi Judo és Kung-fu Klub megint nagy formában volt. Rácz Gábor, Gabi bá most is bebizonyította van erő, tisztelet és kötelességtudás a mi fiataljainkban. Volt büfé és sok fehéruhás, felövezett gyermek. A Pócsmegyeri gyerekek, a Tótfalusiak és a mi kisoroszi csapatunk, akikre most is büszkék lehettünk. Gabi bácsi szervezőerejének segítségével, nagy összefogás eredményeképpen alakult ki a változatos műsor. Köszönet és dícséret azoknak, akiket nem láttunk a színpadon, mégis a hátterét biztosították ennek a jótékonysági rendezvénynek. Teltház és dübörgő taps, a közönség két színpad közé szorult, szóval volt bőven látnivaló. Talán majd szponzorok segítségével a Dunaünnep alkalmaval láthatnak ízelítőt a kisorosziak is. Illetve nézzék meg június 9-én az idei Eperfesztiválon. Hazafelé jövet a kocsiban beszélgettünk. Azt mondja Gabi bá: Tudod, Balázs, nekünk semmink sincs és mi mégis tudtunk adni. 91 ezer forint gyűlt össze. Az edzésekről, a Kisoroszi Judo és Kung-fu Klubról részletesebben a judo _es_kung_fu/foold.htm oldalon olvashat. Apáti Balázs Általános és üzleti angol kezdőtől felsőfokig! Felkészítés kétnyelvű és nemzetközi nyelvvizsgákra, közép- és emeltszintű érettségire. Telefon: SZáRAZ TUZIFA ELADó Fûrészelt tölgy 1800 Ft/q : Árváltozás augusztus 1-tôl! Akácoszlop FORESTER KFT. Szabó Zoltán TAHI, Elekfy Jenô u. 8. Mobil: Telefon: óráig. Fûrészelt akác 2100 Ft/q 9

10 Hirdetések Kisoroszi Hírmondó június AGYAGOZÁS KORONGOZÁS Mûhelyemben lehetôséget nyújtok minden korosztály számára ahhoz, hogy a különbözô kerámia technikák megtanulásával párhuzamosan megtapasztalhassák és gyakorolhassák az alkotás mindent felülmúló élményét. Apáti Balázs gyógynövénykozmetikumok Bôrklinikailag tesztelt, gyógyszerészek által kifejlesztett receptúrák alapján kézzel készített, laboratóriumi készítmények, minden esetben mesterséges illat- és szinezékmentesek! 10 DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság Bozóki I. Csaba 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil: DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság Duotone Kft. Bozóki 2024 Kisoroszi, I. Csaba Rigó utca Bozóki 19. I. Csaba Tel./fax: Kisoroszi, Rigó utca hrsz Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil: Fotózás Grafikai tervezés arculat, logó névjegy reklámtábla, DUOTONE plakát DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Kulturális és Mûvészeti prospektus, Korlátolt Felelôsségû Társaság szórólap fali- és kártyanaptár termékcimke, csomagolás Bozóki I. Csaba Bozóki I. Csaba kiállítási és autódekoráció újság, újsághirdetés könyv mobil: weblapok 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , Nyomdai kivitelezés Internetes megjelenés domain név regisztrálás tárhelybérlet cím weboldalszerkesztés DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság webmenedzselés tel./fax: , mobil: Korlátolt Felelôsségû Társaság 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil: DUOTONE Kulturális és Mûvészeti Korlátolt Felelôsségû Társaság Bozókiné Antal Rita 2024 Kisoroszi, Rigó utca hrsz. tel./fax: , mobil:

11 2007. június Kisoroszi Hírmondó Körülvesz a természet AMIRE BÜSZKÉK VAGYUNK ÉS AMIRE NEM... Mindannyian tudjuk, hogy Kisoroszi egyik fő értéke nem is a faluban, hanem inkább körülötte található. Nem véletlen, hogy a Duna Ipoly Nemzeti Park része Kisoroszi környéke is. Ebben a rovatban azokkal az értékekkel szeretnék foglalkozni, amelyekre méltán és később is büszkék lehetnénk, valamint azokkal a tényezőkkel, amelyek kárt okozhatnak. Lehet, hogy pesszimistának tűnik rögtön olyannal kezdeni, amire nem lehetünk büszkék, de most van itt az ideje, hogy a selyemkóróról (vaddohány, 1. kép) beszéljünk. Ez a növény Észak-Amerikából származik, eredetileg dísznövényként illetve mézelő növényként ültették, már a 18. század közepén említik források. Az eredeti célt nem sikerült elérni, mert a növény megporzása nagyon különleges. A nektárért bemászó méh lába beleakad a portokba, és azt leszakítva a teljes portokot magával viszi a másik virágra. Sajnos a házi méhek esetében sokszor nem a portok, hanem a rovar lába szakad le. A selyemkórót 1. kép 2. kép 3. kép eredeti élőhelyén, Észak-Amerikában vadméhek porozzák be, amelyek jóval nagyobbak és lábuk is erősebb, mint a házi méheké. Mindazonáltal manapság már veszedelmes gyomnövényként terjed a selyemkóró, egyre intenzívebben. A selyemkóró a parlagfűhöz hasonlóan özönnövény, más néven invazív faj. Mi az az özönnövény? Tájidegen faj, amely agresszíven és nagy tömegben terjed, tűrő-, szaporodóképessége révén elfoglalja a természetes élőhelyeket, és így ökológiai, gazdasági és/vagy egészségi károkat okoz. Az özönnövények terjedését leginkább a természetes társulások bolygatása segíti, például ha gyeptéglákat szednek ki (2. kép). A jelenséget az is erősíti, hogy a tájidegen fajoknak nálunk nincsenek kártevőik vagy legalábbis jóval kevesebb, mint eredeti élőhelyükön. Jócskán hozzájárulnak elterjedésükhöz a terepmotorosok (quadosok), terepjárókkal furikázók, hiszen fölszaggatják a gyepet (3. kép), így az őshonos fajok helyére rögtön betelepszik az épp ilyen, bolygatott talajt kedvelő selyemkóró és parlagfű. A parlagfűvel sokan, sokféle módon foglalkoznak. A selyemkórót viszont a legtöbben még mindig érdekes dísznövénynek tartják, és ahelyett, hogy irtanák, még meg is kímélik. Ez a növény nem védett. Essen neki, kedves Olvasó, és irtsa, ahogy csak tudja! A szakemberek szerint a parlagfű eltüntetése már képtelenség, a selyemkóróval szemben talán még van esélyünk. Hogyan essünk neki a selyemkórónak? Javaslom, hogy kesztyűben, mert az elszakadó szárból ragacsos tejnedv csöpög, kívül pedig gyakran hemzsegnek rajta a citromsárga tetvek. Ne kaszáljuk, a beszakadt töveket pedig néhány hét múlva újra próbáljuk kiszedni (általában jól ki lehet gyökerestől húzni a földből). A sérült tövek ugyanis nem pusztulnak el, hanem szerteágaznak, és az eddigi egy helyett már több száron hozzák virágaikat ugyanez a parlagfűre is jellemző! Kirándulás, sétálás közben sem szégyen lehajolni, és egy-egy tövet kihúzni. Ne várjuk, hogy az önkormányzat, az állam vagy a szomszéd cselekedjen! Tegye meg Ön, amit megtehet! Így remélhetőleg még sokáig lesz mire büszkének lennünk Kisorosziban és környékén. Bozókiné Antal Rita APRÓHIRDETÉSEK Eladó Kisorosziban, a Dunaparton beépítetlen terület. Hrsz: 354/2, 454 m 2, hossz: kb. 82 m, szélesség: 5,5 m. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.: Horváth Csaba, Széchenyi út 9. Tel.: Eladó a Széchenyi utca 1/a. alatti 160 nöl. összközműves telken 36 m 2 -es, garázs, földszint, emelet, 2 szobás, fürdőszobás nyaraló. Érd.: Eladó kb. 500 db Tondach Palotás tetőcserép féláron! Érd.: Bozóki Csaba, Rigó utca 19. alatt, Telefon: , A nyári szezonra konyhalányt keresünk a Rácz Fogadóba. Érd.:

12 Közhasznú adatok Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Orvosi rendelő Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idő: H: , K: 9-11, Sz: , Cs: 13-15, P: 9-11 Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17-7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9-13 óráig Kisoroszi Hírmondó június Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth u. 94. Tel.: Nyitva: H-P: 8-17 Tahitótfalu, Hősök tere 6. Tel.: Nyitva: H-P: Könyvtár és internet Nyitva: P: 15-20, Szo: Szentmise a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor Istentisztelet a református templomban: vasárnap kor Baktay Ervin western játékok emlékhelye május szeptember 30. Sze.-Szo.-Vas ig Előzetes bejelentkezésre is. Rácz Fogadó Étterem A nyári szezonban hétvégenként GRILLKERT mûködik kerthelységünkben! Június 18-tól az étterem minden nap nyitva hétfô-péntek , szombat-vasárnap Telefon: , Fôtér ABC Júniusi akciók: Visegrádi ásványvíz 1,5 l dús/mentes 65 Ft UHT tej, 1,5 %-os, 139 Ft Zöldborsókonzerv 400 g-os 69 Ft Arany Ászok sör 0,5 l, üveges, 129 Ft Június 15-én pénteken nyílik a Ráczkert a szigetspiccen, a focipálya mellett! Alapvetô élelmiszerek Sportlehetôségek Kempingcikkek Hûtött italok jégkrém Kedves Szülő, Nagyszülő! Mindannyian szeretnénk büszkék lenni a kisoroszi gyerekekre, fiatalokra. Ezért kérjük, ha gyermeke, unokája részt vesz, vagy valamilyen eredményt ér el egy versenyen, rendezvényen, tudassa velünk, hogy megjelentethessük az újságban, és együtt örüljünk egymás sikerének. (Ha lehet, fényképet is mellékeljen.) Kérjük, juttassa el hozzánk a szerkesztőségbe, vagy dobja be a Főtér ABC-ben, illetve az Önkormányzatban elhelyezett dobozba. (A papírképet visszaadjuk.) Impresszum Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelős szerkesztő: Dr. Szabó Ferenc Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19. Telefon: , Lapzárta: minden hónap 25-én Következő megjelenés: június

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 4. szám 2015. február 27. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tovább épült az ötcsillagos város Kondora István polgármester

Részletesebben

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat. Városi Közéleti Havilap írmondó XXV. évfolyam 1. szám. smét eltelt egy esztendő, egy Iévvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk. Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ FELHÍVÁS KÖZÖSSÉGI OLDAL Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok! Szabadszállás Város Képviselő-testületének 5/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120

Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 SZE N XXVIII. évf. 7. szám 2014. április 14. 7 N TE DRE ÉS VIDÉKE Közéleti és kulturális lap Alapítva 1899-ben Újraalapítva 1987-ben szevi@szentendre.hu +36 26 505 120 Áldott Húsvétot! Húsvét a legnagyobb

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren

Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVI. évfolyam 9. szám I 2008. május 14. I Megjelenik: kéthetente Mátyás tér - egy közösségi ház egy közösségi téren KÉPES HÍREK Gyõztes Losisok Nyerges Zoltán

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA

SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA Ballagó idő (XI. évf. 5.sz.) - Értesítés - Szigetmonostor község Polgármesteri Hivatala ezúton értesíti a lakosokat, hogy a 15%-os közműfejlesztési támogatást 22-től

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Még nyár van: vár a strand

Még nyár van: vár a strand Közélet Kultúra Mindennapok 2014. augusztus 10. 120 forint Még nyár van: vár a strand A Járási Népegészségügyi Intézet július 11-én kézbesített határozatával az önkormányzat kérelmére fürdőhely kijelöléséről

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés.

Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés. 2005. augusztus * VÁROSPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ * XVI. évfolyam 8. szám Szent István királyunk ünnepén Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés. Szent István királyunkra emlékezve elég meghökkentônek tûnhet

Részletesebben