KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány"

Átírás

1 PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15 perc körül ért célba a Nitrogénművek Zrt. kiemelt nemzetgazdasági jelentőségűnek minősített beruházásához szükséges gigantikus méretű szállítmány, mely napokig izgalomban tartotta a környék lakóit. A Spanyolországban gyártott gépegységek (porbunker, nedves gázmosó és szárítódob) Románia legnagyobb fekete tengeri kikötőjéből; Konstancából a Dunán érkeztek meg hazánkba, majd március 1-jén késő este Gönyűről közúton folytatták további útjukat. A Győr melletti nemzetközi kikötőből a 81-es számú főúton, Kisbér, Mór és Székesfehérvár érintésével haladt végig a szállítmány. A szállítást végző túlméretes fuvarozással foglalkozó Bau-Trans Kft. a megfelelő útvonal kiválasztása, bejárása, valamint a szükséges statikai vizsgálatok elvégzése után előzetesen útvonalengedélyt kért a településektől, hiszen több helyen gallyazni kellett az út menti fákat, valamint többek közt Nagyszentjánoson a vasúti átjárót is szét kellett szerelni. A LogisztikaMa.hu értesülései szerint a szállítás megkönnyítése érdekében a szerelvények elé kötött vontatókon kívül plusz egy is követte a járműveket, mely a hátsó vonórúddal összekötve hátulról segítette a legnehezebb rakomány haladását a kritikusabb kanyarokban. Magyarország történetének eddigi legnagyobb szállítmánya több, mint 3 nap alatt ért Gönyűről Pétfürdőre, ugyanis a hatalmas méretű konvoj csak éjszaka közlekedhetett, mivelhogy méretéből adódóan sok érintett településen előttük leszerelték, mögöttük pedig visszakötötték a villanyvezetékeket. Az új műtrágya-granuláló üzemhez érkező berendezések kedd éjjel léptek be Veszprém megyébe, Pétre érkezésük előtt Ősiben és Berhidán állomásoztak. A nem mindennapi szállítás akadálytalanul zajlott, sőt a vártnál közel másfél órával korábban pozícióhoz is ért a három szerelvény. Stéger Ági A Bau-Trans Kft. felvételei - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/

2 2 Gyors, jól előkészített döntéshozatal napirenden a költségvetés Hatékony képviselői munkáról tettek tanúbizonyságot az önkormányzati tagok, valamint a kültagok, hiszen körülbelül két és fél óra alatt olyan fajsúlyos témákban sikerült döntést hozniuk, mint például Pétfürdő Nagyközség évi költségvetése, az új szociális rendelet, és természetesen napirendre került a település távfűtésének megoldásra váró kérdése is. A február 26-ai tanácskozáson ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hét igennel megszavazta a képviselő-testület Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása című napirendi pontot, melynek értelmében megállapították az államháztartásról szóló évi törvényben foglaltaknak eleget téve a költségvetési évet követő három évre várható összeget. Egybehangzóan döntött a grémium a Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, A polgármestert megillető szabadság évi ütemezése, valamint a Beszámoló a évi szociális ellátásokról szóló pontokról is. Utóbbiból kiderül, a múlt év során a Humán Bizottsághoz kétszáznyolcvankét esetben nyújtottak be önkormányzati segélykérelmet, ebből kétszázötvenöt esetben állapítottak meg támogatást az illetékesek. A polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátások keretében száznyolcvankilencen részesültek lakhatási, harminchat esetben pedig létfenntartási támogatásban. Tizenhat fő kapcsán született megállapító döntés a méltányossági ápolási díj elbírálásánál, önkormányzati segélyt hetven, beiskolázási segélyt pedig negyvenhárom kérelmező kapott, ezzel kilencvenegy gyermek iskolakezdését segítve. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata december 31-étől a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül az idősek nappali ellátását a berhidai Családsegítő Központ ellátásának igénybevételével a Berhida Város Önkormányzatával kötött társulási megállapodás útján látja el. Ez ügyben sürgősséggel tárgyalta a testület Berhida szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendeletének az igénybevételre vonatkozó díjakat tartalmazó mellékletét. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi törvény értelmében minden év szeptember 15-éig el kell végezni a tárgykörbe tartozó vagyonértékelést, valamint az önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, melynek elvégzéséhez a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felajánlotta segítségét. Az egyhangú döntés értelmében a testület felhatalmazta a céget a évekre vonatkozóan a terv elkészítésére, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és jóváhagyatására is, továbbá elfogadták a képviselők a Víziközmű-vagyon vagyonértékelését című előterjesztést. A képviselők elé került a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének határozata, mely a többletköltségekkel járó előírásokat tartalmaz az új polgármesteri hivatal közlekedési létesítményeivel kapcsolatban. A testület felkérte és felhatalmazta a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárásban nem tervezett többletmunkákat az építkezés mielőbbi befejezése érdekében 10 millió 500 ezer Ft összeghatárig a költségvetés általános tartaléka terhére haladéktalanul rendelje meg decemberében az önkormányzat közbeszerzési eljárást írt ki a Berhidai út 2. és környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése (út- és térburkolat építése, csapadékvíz-elvezetés, szigetszerű napelemes közvilágítás kiépítése) kapcsán. A január 23-ai időpontig kilenc ajánlatot nyújtottak be, melyből a február 4-ei ülésén a bírálóbizottság négy ajánlattevő esetén hiánypótlás szükségességét állapította meg, melyet a cégek nem teljesítettek. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlattevőnek a Strabag Általános Építő Kft.-t jelölte meg, ezzel egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert, hogy kösse meg a céggel a szerződést. Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege 46 millió 475 ezer 137 Ft. A december 18-án tárgyalt térfigyelőkamera-rendszer kivitelezésének megkezdése előtt egy korábbi tájékoztatás szerint szerződéskötési kötelezettségei vannak az önkormánynak az E.ON-nal. A Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés véleményeltéréssel történő aláírására jogász bevonásával, ugyanis az áramszolgáltató által megküldött megállapodás-csomag nem egyértelmű, ellentmondásokat tartalmaz. A javaslatot a grémium hét igennel elfogadta. Hat igen, egy tartózkodással döntött a testület a Liszt Ferenc utca 31. 4/13. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásingatlan pályázat útján történő értékesítéséről. A lakás vételára minimum 3 millió Ft. A beérkező pályázatok alapján a legmagasabb vételi árat ajánló részére értékesítik, melyről a döntést a márciusi testületi ülésen hozzák meg. Az Országgyűlés módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényét, mely március 1-jével lépett hatályba. Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is, melyről következő lapszámunkban olvashatnak bővebben. (A rendelet kihirdetésre került, megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.) Kétségkívül az ülés legnagyobb horderejű napirendi pontja Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése volt. Az előterjesztést hat igennel, egy tartózkodás mellett elfogadta a testület. Dombi Norbert, a Humán Bizottság elnöke elmondta, hiányérzete van a költségvetéssel kapcsolatban.»»»

3 »»» Meglátása szerint nem jelennek meg a jövő évi, illetve a hosszú távú tervek, beruházások költségei, valamint hiányoznak a merészebb álmok utalva ezzel a több éve húzódó sportcsarnok-építés kérdésére. Horváth Éva polgármester szerint azonban éppen elég előrelátó a pénzügyi kalkuláció, álmodni nem az éves költségvetésben kell, mert az a megvalósíthatóság színtere. Farkas László, a Pénzügyi Bizottság elnökeként hangsúlyozta, a számok túl vannak kalkulálva, van bennük bőven tartalék, mely a későbbiekben lehetőséget ad akár a pénzösszegek átcsoportosítására is. A évi költségvetési bevételek előirányzata 1 milliárd 208 millió 535 ezer forint, melyet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi várható pénzmaradvány 726 millió 102 ezer forinttal egészít ki, így 1 milliárd 934 millió 637 ezer forint forrás áll rendelkezésre. Ez évben a költségvetési bevételek 35,17 %-át fordítja az önkormányzat intézményi feladatellátásra. A 2015-ös költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1 milliárd 934 millió 637 ezer forint, mely ugyancsak 4,53 százalékponttal marad el az előző évi eredeti előirányzattól. Az idei költségvetés 46 millió 219 ezer forint intézményi működési bevétellel, 959 millió forint közhatalmi bevétellel (például építményadó, iparűzési adó), 26 millió 175 ezer forintnyi átvett pénzeszközzel, 156 millió 530 ezer forint helyi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrással (állami finanszírozás) kalkulál. Kiadási oldal pedig többek közt 705 millió 304 ezer forint működési kiadásból, 73 millió 508 ezer forint szociálpolitikai juttatásból, 37 millió 316 ezer forint átadott pénzeszközből, valamint 740 millió 208 ezer forint felhalmozási kiadásból áll össze. Napirendre került továbbá az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről szóló jelentése, a Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója, valamint a távfűtés kérdésében Füle Tibor a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének beszámolója. A tájékoztató kapcsán Horváth Éva polgármester elmondta, a Nitrogénművek Zrt. megvizsgálta a testület korábbi kérését mely szerint haladékot kértek a távhőtermelés megszüntetése kapcsán és úgy döntött, hogy az új távfűtőmű létesítésére tekintettel a távhőtermelést és átadást október 1-jéig biztosítja a Pétkomm Kft. részére. A tervezett távfűtőmű-létesítés ügyében Füle Tibor azt a tájékoztatást adta, hogy több cég is érdeklődött azzal a céllal, hogy főként műszaki jellegű kérdéseikre választ kapjanak. A pályázatok benyújtásának határideje március 20-a, tehát a következő havi tanácskozáson már ismertek lesznek az ajánlati anyagok. A február 26-ai ülés szóbeli tájékoztatásokkal, valamint a vegyes ügyek megtárgyalásával ért véget. Stéger Ági Pályázati kiírás a gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanulók természetben nyújtott tanulmányi ösztöndíjához 1/A. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot hirdet természetbeni juttatású tablet ösztöndíjra a 2015/2016-os tanév I. félévében 1. évfolyamon tanulmányait megkezdő diákok részére. 1. Pályázhat az a jelenleg az általános iskola utolsó félévét végző, középiskola első félévét szeptemberben megkezdő tanuló, a) aki legalább 1 éve pétfürdői lakóhellyel rendelkezik, és b) akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét, és c) aki általános iskolai tanulmányait követően gimnáziumban vagy szakközépiskolában folytatja tanulmányait, és d) a c) pont szerinti intézménybe nyert felvételt követően az utolsó általános iskolai év végi tanulmányi átlaga nem rosszabb 4-nél. 2. A pályázat benyújtásának határideje: év szeptember A pályázatok elbírálásának határideje: év szeptember A pályázatot a település honlapjáról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető adatlapon kell benyújtani. 5. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó a) lakcímkártyáját b) családjában az 1 főre jutó jövedelem számításához a pályázat benyújtását megelőző egy havi jövedelem-igazolásokat, c) iskolalátogatási bizonyítványt, d) iskolája által hitelesített utolsó általános iskolai év végi bizonyítvány másolatát. 6. A késve vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 7. A pályázatokat a Humán Bizottság bírálja el átruházott hatáskörben. 8. A pályázat kiírásának módja: A pályázati kiírást Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Honlapján, a Pétfürdői Krónikában, a Péti Televízió képújságjában közzé kell tenni, továbbá ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház és Könyvtár hirdető tábláján. A pályázati felhívást meg kell küldeni a Horváth István Általános Iskolába, valamint a településről történő bejárást figyelembe véve a várpalotai és berhidai általános iskolákba. 9. A pályázat beadásának módja: Írásban egy példányban a) személyesen a beadási határidő utolsó napján óráig a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájába b) levélben a Polgármesteri Hivatal címére: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. A postai feladás dátuma a pályázat beadási határidejének utolsó napja. 3

4 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot hirdet 5 hónap időtartamban, havonta bankszámlára folyósítandó tanulmányi ösztöndíjra a 2014/2015-ös tanév II. félévében középfokú tanulmányikat folytató diákok részére. 1. Pályázhat az a középfokú oktatásban tanuló, a) aki legalább 1 éve pétfürdői lakóhellyel rendelkezik, és b) akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét, és c) akinek a középiskolában a pályázat benyújtását megelőző félévben a tanulmányi átlaga legalább 4,2. 2. A pályázat benyújtásának határideje: év március A pályázatok elbírálásának határideje: év március A pályázatot a település honlapjáról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető adatlapon kell benyújtani. 5. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó a) lakcímkártyáját, b) családjában az 1 főre jutó jövedelem számításához a pályázat benyújtását megelőző egy havi jövedelem-igazolásokat, c) iskolalátogatási bizonyítványt, d) iskolája által hitelesített utolsó félévi, évvégi bizonyítvány másolatát, e) osztályfőnökének vagy iskolája igazgatójának támogató levelét, f) többletpontot eredményező tevékenységét igazoló eredményének iskola által hitelesített másolatát, g) csapatban elért eredménye esetén a szaktanár vagy a szakszövetség pályázó nevével kiállított, büntetőjogi felelőssége tudatával kiállított igazolását. 6. A késve vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 7. A pályázatokat a Humán Bizottság bírálja el átruházott hatáskörben. 8. A pályázat kiírásának módja: A pályázati kiírást Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Honlapján, a Pétfürdői Krónikában, a Péti Televízió képújságjában közzé kell tenni, továbbá ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház és Könyvtár hirdető tábláján. A településről történő szokásos bejárást figyelembe véve a pályázati felhívást meg kell küldeni különösen a a) várpalotai b) veszprémi c) székesfehérvári d) balatonfűzfői e) balatonalmádi, f) balatonfüredi érettségit adó középfokú oktatást ellátó iskolák részére. 9. A pályázat beadásának módja: Írásban egy példányban c) személyesen a beadási határidő utolsó napján óráig a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal... számú irodájába d) levélben a Polgármesteri Hivatal címére: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. A postai feladás dátuma a pályázat beadási határidejének utolsó napja is lehet. 10. A pénzben folyósított ösztöndíj alapja pontozás, ahol a pontonként meghatározott összeg Ft. A pontozás módszere a) tanulmányi átlag aa) 4,2-4,5 között 3 pont ab) 4,51-től 5 pont b) országos tanulmányi versenyen elért 1-10 helyezés 3 pont c) kiemelkedő művészeti, sport tevékenység 2 pont A fentiek alkalmazásával a a) minimálisan adható ösztöndíj: Ft b) maximálisan adható ösztöndíj: Ft 4

5 Pályázati adatlap ösztöndíj pályázathoz I. A pályázó személyes adatai (kérjük az adatokat nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!): 1. A pályázó neve: 2. Születési hely: év/hó/nap 3. Anyja születési neve: 4. Lakóhelye (állandó lakcím): 4.1. Irányítószám: település 4.2. Út, utca, tér: házszám, em: 5. Telefon cím: 6. Bankszámlaszám: II. A pályázó családjának jövedelmi viszonyai 1. munkaviszonyból származó jövedelem: (igazolás csatolásával) 2. egyéb jövedelem (családtámogatási ellátások, munkanélküli ellátások, nyugdíjszerű ellátások, stb) (igazolás csatolásával) 3. 1 főre jutó jövedelem : III. Oktatási Intézmény adatai 1. Az intézmény neve: 2. Az intézmény címe: irányítószám: település: 3. Út, utca, tér: házszám: 4. Telefonszám: Fax: 5. Milyen típusú iskola, hányadik osztályos tanulója tanév félévében? (Kérjük a megfelelőt karikázza be!) Képzési forma, amelyben tanul: osztály a.) Gimnázium b.) Szakközépiskolai IV. Tanulmányi átlaga: (igazolás csatolásával) (Kiszámítása az utolsó sikeresen befejezett félév végi bizonyítvány alapján, melyen elégtelen osztályzat nem szerepelhet. A magatartás és szorgalom osztályzatok nem számíthatók be.) V. Pályázó által közölni kívánt egyéb információk (családi, szociális helyzet, tanulmányi versenyeken elért eredmények, kiemelkedő kulturális, sport tevékenység igazolás szükséges) V. Nyilatkozat Nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy a pályázat elbírálása során az elbírálásban közreműködők a személyi adataimat megismerjék és kezeljék. Nyilatkozom, hogy amennyiben tanulmányi ösztöndíjat részemre megállapítanak, hozzájárulok nevem, lakcímem, tanintézetem nevének nyilvánosságra hozásához. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pályázati adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Pétfürdő, 20 év.hó nap szülő vagy más törvényes képviselő aláírása pályázó aláírása szülő vagy más törvényes képviselő aláírása 5

6 Változó szabályok, változatlan szokások Január elsejétől lépett hatályba az a kormányrendelet, amely többek között szabályozza a háztartási jellegű, települési szilárd hulladék begyűjtésének módjai mellett a szelektív azaz a papír, a fém és a műanyag hulladék háztól történő elszállítását is. A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK) alvállalkozójaként a Várpalotai Közüzemi Kft. végzi a szemétszállítást Pétfürdőn. A céggel kötött vállalkozási szerződés értelmében tizenkilenc darab szelektív hulladékgyűjtő szigetet üzemeltet a településen, valamint vállalja azok karbantartását, cseréjét és a létesítmények területének rendben tartását. A változó törvényi háttér és a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán a fővállalkozótól kértünk tájékoztatást. A VHK a 2011-ben a Kohéziós Alap finanszírozásával megvalósult Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként végzi tevékenységét. Szolgáltatási területük majd minden településén kialakításra kerültek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. A szelektív hulladékgyűjtés sikere azonban nemcsak a korszerű technológián, hanem a településeken élők együttműködésén és odafigyelésén is múlik szögezte le az ügyvezető. Kérdésünkre Horváth Zoltán, a VHK Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, a legrosszabb, ami a hulladékkal történhet, hogy hulladéklerakóba kerül, hiszen így nincs esélye az újrahasznosításra. Márpedig a szelektív gyűjtés igenis fontos! Az új, hatályos jogszabály előírja, hogy a szolgáltatónak a vegyes hulladék mellett a háztól kell(ene) elszállítania a műanyag-, a fém- és a papírhulladékot is. A műanyag flakonokat laposan lehetőség szerint kupak nélkül, az újságpapír hulladékot pedig kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz nem helyezhető el a kukában, azt laposra hajtogatva és kötegelve kell a közszolgáltatónak átadni. Horváth Zoltán megerősítette, valóban a házhoz menő szállításnak lenne létjogosultsága, azonban ennek még csak most próbálják megteremteni a feltételeit. Az előírt rendszernek igen nagy anyagi vonzata van, hiszen gyűjtőedényzetet kellene adni a lakosságnak, valamint a plusz szállítás is jelentős többletköltséget képezne a szolgáltatónak. A cég vezetője reményét fejezte ki, hogy mihamarabb bevezetésre kerül ez a rendszer, azonban pontos időpontot nem tudott megjelölni. A kormányrendelet arra is kitér, hogy a hulladékot elszállító közszolgáltatónak legalább két méretű gyűjtőedényt kell felajánlania az ingatlant használók részére, akik ebből a képződő hulladék mennyisége szerint választhatnak. Ennek a kívánalomnak megfelel a pétfürdői gyakorlat emelte ki pozitívumként a szakember, hiszen így az igénybe vevők valóban csak a keletkező mennyiség után fizetnek. Horváth Zoltán kéri a lakosság szíves türelmét és megértését a szükséges feltételek megteremtéséig, valamint, hogy az akadály áthidalásáig legyenek szívesek a településen található gyűjtőszigeteken elhelyezni szelektív hulladékukat. Stéger Ági Kedves Gyerekek! TAVASZI KÖNYVKUPAC A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár olvasópályázatot hirdet alsó tagozatos tanulók részére. A könyvtárban lévő KÖNYVKUPAC-polcon elhelyezett, tavasszal, húsvéttal, természettel kapcsolatos könyvek közül kell választanotok, és a könyvekben elhelyezett kérdésekre válaszolni. A pályázat március 2-ától május 31-éig tart. A válaszokat a könyvtárban kell leadnotok. Egy gyerek egyszerre maximum két könyvet kölcsönözhet. A legtöbb könyvet elolvasók könyvjutalomban részesülnek! Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánunk minden pályázónak! Kati néni és Bori néni könyvtárosok 6

7 Házunk tája Polgárőrségünk február 20-án tartotta éves értékelő közgyűlését a hagyományos családi est keretében. Amíg tavaly a Várpalotai-Pétfürdői Kertbarátok, úgy az idén a Máltai Szeretetszolgálat volt a vendég civil egyesület. A 37 fős összejövetelen elsőként László József, egyesületünk legidősebb tagja mondott köszönetet a betegségének kezeléséhez nyújtott segítségért, és üzemanyag-kártyát ajánlott fel a működésünkhöz. Ezután Gelencsér István A közgyűlés résztvevői elnök tartotta meg a évi szakmai beszámolót. A kritikát sem mellőző hozzászólások között Horváth Éva polgármester (aki polgárőrségünk tagja is) a település köztéri kamerarendszere kiépítésének helyzetéről, a problémákról adott tájékoztatást. Zékány József rendőr őrnagy és Lukács László tűzoltó százados megköszönték a kamionhelyzet baleset nélküli kezelését, tudván azt is, hogy néhány lakó a forgalomirányítást nehezményezte. Piros József, Felhívás a Pétfürdőért kitüntetés adományozására Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Pétfürdőért kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2002. (IX.04.) önkormányzati rendelet 6/A. -a értelmében felhívást tesz közzé a Pétfürdőért kitüntetés adományozására. A "Pétfürdőért" kitüntetés természetes személynek Pétfürdő nagyközség érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismerésére szolgál. A kitüntetés postumus is adományozható. A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a képviselő-testület tagjai, bizottságai; a kisebbségi önkormányzat, az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői; a tevékenységüket Pétfürdőn kifejtő civil szervezetek, alapítványok, természetes személyek. Az írásban benyújtott javaslatoknak tartalmazniuk kell a jelölt rövid életútját, tevékenységét és az adományozási kezdeményezés indoklását. A javaslatokat május 31-éig a Humán Bizottsághoz kell eljuttatni (Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. ú iroda). Dombi Norbert elnök Humán Bizottság a megyei elnökség tagja azt mondta, a kamerarendszer nem helyettesíti a területen lévő polgárőrt! Még szorosabb együttműködést szorgalmazott az egyesületek között a bűnmegelőzés terén is. Tájékoztatott a szolgálati gépkocsi pályázati lehetőségéről és a járási koordinátor szerepéről, felelősségéről. Takács János javasolta az egyik telefonnak a szolgálati autóba helyezését a gyorsabb intézkedés érdekében. Baranyai Ferenc a szolgálati igazolványok késedelmes ügyintézését kifogásolta. Válaszként az elektronikus központ rendszerhibája hangzott el. Molnár Ferenc felajánlotta a Leader segítségét a pályázatíráshoz. A közgyűlés a beszámolót a hozzászólásokkal kiegészítve elfogadta. Az úgynevezett hivatalos részt követően a Kolping iskola tanulói által készített ízletes vacsora elfogyasztása és kötetlen beszélgetés volt a program az est hátralévő idejében. Gelencsér István Februárban a Polgárőrség is részt vett a Humán Bizottság által rendezett civil fórumon. 9-én újra forgalmat kellett irányítani. Néhány értetlen ember még a rendőri intézkedéseket is kifogásolta. A járási polgárőr-értekezleten és a Pogácsafesztiválon is jelen voltunk. Egy tudatmódosító szer megitatásával összefüggő esemény miatt hívjuk fel nyomatékosan a szülők figyelmét tinédzser korú gyermekeik szabadidős tevékenységének szigorúbb ellenőrzésére. A jó idő beköszöntével a felnőttek még nagyobb felelősséget vállaljanak az utak, játszóterek környékén a gyermekek védelme érdekében. A közelgő húsvéti ünnepekre tekintettel ez úton is kérünk mindenkit a vagyontárgyaik fokozott védelmére, a besurranó, trükkös tolvajok elleni fokozott óvatosságra! Telefonszámaink a régiek: 06/30/ , 06/30/ Mindenkinek kellemes, békés ünnepeket kíván: Pétfürdő Polgárőrsége 7

8 Ritmustól a lélekig Kevés annál felszabadultabb dolog van, mikor teljesen átadjuk magunkat a zenének és a táncnak. Mindenki számára mást jelenthet, de valahogy mégis ugyanazt. Lehet a megnyugvás, az izgalom, a szellemi és lelki feltöltődés, a kikapcsolódás egyik formája. De van, akiknek ez egy életformát jelent. Németh Anna és Lehel Pétfürdőn a Németh család számára a tánc szinte a mindennapok része. A szülők, valamint a négy testvér: Anna (22), Lehel (20), Emese (14) és Álmos (12), mindannyian hódolnak ennek a szenvedélynek. Nem is akárhogy, a rengeteg, kitartó munkának köszönhetően a tavalyi év során Emese csapatban és párosban is Európa-bajnok lett. Álmos csapatban nyert Európa-bajnoki címet, Lehel és Anna a standard táncok kategóriájában, csapatban és párosban nyert Európabajnoki címet, a latin táncokban pedig 2. helyezést értek el. De ne rohanjunk ennyire előre az időben. Tekintsünk egy kicsit vissza, hogyan is kezdődött mindez. Édesanyjuk, Zsuzsa, szerette volna, ha a gyermekei olyan mozgásformát választanak, ami tartást ad és az alapműveltség része. Először Anna kezdett el táncolni, 8 évesen Veszprémben a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdióban. Majd később Emese 5 évesen kezdett Várpalotán fittnessre járni, de egy év elteltével ő is csatlakozott nővéréhez. 6 évvel ezelőtt édesanyjuk talált egy hirdetést, mely szerint a Winners tánciskolát 8 indít, melybe először Anna és a nagyobbik fiú, Lehel iratkozott be. Annak ellenére, hogy Lehelnek ekkor még nem volt semmilyen táncos alapja, a tánctanár és az egyesületvezető hamar felfigyelt rájuk. Ekkor merült fel először a társastánc ötlete. Az edzéseken tapasztalt családias légkör és a jó társaság, a társastánc világa azonnal megfogta őket, és immár 6 éve nagy örömmel űzik ezt az elfoglaltságot. Egy évvel később Emese, és még egy évre rá Álmos is csatlakozott hozzájuk. Azóta Emese az IMFD (International Federation of Modern Dance) versenyen csapatban és párosban is 2013-ban világ-, 2014-ben Európa-bajnok lett. Tavaly sikerült osztályt lépnie párjával, így most már a D-osztályban folytatják a versenyzést. Az országos bajnokságon a latin és a standard versenyszámban is döntősek voltak. Álmos az IMFD versenyen csapatban 2013-ban világ-, 2014-ben Európa-bajnok lett. Tavaly a tánciskolás versenyen 3. helyezést ért el párjával. Magyar bajnokok születtek Lehel és Anna az IMFD versenyen csapatban megszerzett 5 világbajnoki címre, valamint a tavalyi, standard kategóriában párosban elnyert Európa-bajnoki címre a legbüszkébbek. Idén a MLTSZ (Magyar Látványtánc Sportszövetség) versenyeire készülnek nagy erőkkel, melyből az első forduló március végén lesz, az utolsó pedig június végén, ahol szintén az Európa legjobbjának járó címért fognak versenyezni. Ezekre a megmérettetésekre heti 3 alkalommal több órás próbák keretében készülnek fel. A versenyen bemutatásra kerülő koreográfiák mellett, egyéni sorokat, formációkat, kűröket is gyakorolnak, ezenkívül heti egy balettórájuk is van, sőt vasárnaponként egy másik edző segítségével új technikákat sajátítanak el. A rengeteg munkának kívánjuk, hogy az idei évben is sok szép eredménye legyen! Eddigi sikereikhez pedig gratulálunk! Szabó Orsolya A pétfürdői Dance Action TSE tánccsoportot 2013-ban alapította Kollarics- Kalocsa Ágnes. A csapat közel 60 főt számlál, ahol a legfiatalabb táncos 4, a legidősebb 17 éves. A táncosok az elmúlt másfél évben számtalanszor mutathatták meg tehetségüket a színpadon fellépéseik során, és 2014 decemberében megrendezték első gálájukat a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban. Az eddigi legnagyobb sikerük pedig idén február 28-án jött el, amikor részt vettek a Siófokon megrendezett European Show Dance Union (ESDU) magyarországi selejtezőjén. Az egész napos versenyre az ország minden tájáról érkeztek táncosok, összesen 106 produkció állt színpadra, melyeket nemzetközi zsűri értékelt. A csapat 45 fővel, 8 koreográfiával indult a bajnokságon, ahol kimagasló eredményeket értek el. A táncosok 5-ször állhattak fel a dobogó legfelső fokára, emellett pedig még 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. Az eredményhirdetés után A 8 koreográfiából mind a 8 kvalifikáltatta magát az Európa- és világbajnokságra, melyet Horvátországban rendeznek meg májusban. A csapat gőzerővel készül a nívós versenyre, ahová a világ minden tájáról érkeznek majd táncosok. Reméljük, ott is hasonló eredményeket érnek el és további sok sikert kívánunk nekik! György Vivien

9 Bóbita farsang A farsang hangos, vidám ünnepét az a középkori hiedelem hívta életre, mely szerint a tél végével a Nap ereje gyengül, és ártó, gonosz szellemek kelnek életre. A zajos mulatozással, boszorkánybábuk égetésével éppen ezeket a szellemeket kívánták elűzni a falvakból. A hiedelmek, szokások és jelmezes felvonulások rendszerint a farsang végére csoportosulnak, vagyis a farsangfarkára, mely magába foglalja a farsangvasárnapot, hétfőt és húshagyókeddet is! A régi időkben a mezőgazdasági munkálatok szüneteltek, így ez az időszak vált a fő mulatozási idővé. A telet végre felváltja a tavasz! A 40 napos böjtkezdete után egy nappal a hagyomány szerint felfüggesztik a böjtöt, hogy a farsangi maradékokat elfogyaszszák, ez a torkos csütörtök. Pétfürdőn és környékén is sorra rendezte iskola, óvoda, alapítvány, munkahely, szórakozóhely farsangi bálját. Nem történt ez másként a Bóbita-ház Fogyatékosok Napközi Otthonában sem. A várpalotai Bóbita-ház nappali ellátást nyújtó intézmény, amely a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondozására, foglalkoztatására és nevelésére létrehozott intézmény. Célja a saját otthonukban élő, enyhe vagy középfokú illetve súlyos értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott és halmozottan sérült fiatalok fejlesztése. Településünkön is élnek bóbiták, két fő pétfürdői ellátottja van az intézménynek. A Bóbita-ház február 20-án rendezte meg huszadik farsangi mulatságát, melyet sok előkészítő munka előzött meg. A jelmezek elkészítése, a felajánlott tombolatárgyak beszerzése, enni-innivalók elkészítése mind-mind közös munka eredménye. Sok segítő kéz tette lehetővé azt, hogy mindenki nagyon jól érezze magát. Kolléganőm és önkéntes társam Venczel Virág szavait idézve: Csodálatos emberek között lehettem pénteken. Ők a Bóbiták. Más életet kaptak, mint egy átlagos ember, de ők ezzel az élettel is nagyon boldogok, imádnak táncolni! Hatalmas a szívük és akkor is mosolyognak, amikor én a másik oldalon lévő esetleg nem tudnék. Fel lehet nézni Rájuk! Még egyszer köszönöm! Sziránszki Krisztián pedig fantasztikus zenét adott nekünk. A támogató jegyek és a tombola árából befolyt összeget az intézmény tanulmányi kirándulás szervezésére fordítja. Köszönet és hála a felajánlásokért. Támogatóink voltak: Polyák Sándor POL-S Kft., Pipacs Virágbolt, Öcsi Cukrászda, Tök Jó Üzletház, Gali Zöldséges, Arditti Pékség, Végh Attila és Siker-MM Bt. Szabó-Horváth Tünde Író-olvasó találkozó a könyvtárban A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében április 24-én (pénteken) órakor író-olvasó találkozóra kerül sor. A vendég ezúttal Schäffer Erzsébet Prima Primissima- és Pulitzer díjas író, újságíró lesz. A találkozó címe: Velem minden útközben történik. Schäffer Erzsébet dolgozott segédmunkásként, csinált színházat, bábozott, de írni is nagyon korán elkezdett. Az es évek elejétől a Nők Lapja munkatársa, rendszeresen publikál a lapban rövid történeteket. Négy gyermekkel és óriási szívvel áldotta meg a sors, na és persze jó tollal, merthogy az egyik legszerethetőbb író a magyar kortárs irodalomban. Olyat ír, ami rólunk, nekünk szól, azoknak az embereknek, akik szeretik a humoros, de megható sztorikat. Rendszeresen jelennek meg könyvei, hangoskönyvei, amelyek közül szinte valamennyi kölcsönözhető a Pétfürdői Közösségi Ház könyvtárából. A szervezők mindenkit nagyon sok szeretettel hívnak és várnak, a belépés díjtalan. Schäffer Erzsébet 9

10 10 Bálint-napi Pogácsafesztivál Péti pogácsa, panelkuckó porhanyós varázsa, pattanj pergőn pétiek puha parazsára! Ez volt a mottója az idei Pogácsafesztiválnak, amelyet immár hetedik alkalommal rendezett meg a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Idén harmincháromféle pogácsát ízlelhetett meg, aki úgy döntött, hogy vásárol a jótékonysági céllal áruba bocsátott finomságokból. A bevételt, forintot, az óvoda Panelkuckó Alapítványának ajánlottuk fel. Bár a fő attrakciónak mindig az eredményhirdetés és a kóstolgatás számít, azért talán a körítéssel is elégedettek voltak azok, akik február 22-én, Bálint-napon eljöttek pogácsafesztiválozni. Szent Bálint egykor a jegyesek és az ifjú házasok védőszentje volt, az alakjához köthető gazdag hagyományrendszerből hozzánk valamikor a XX. század végén már csak annyi jutott el, hogy e napon megajándékozzák egymást a szerelmesek. Ez a péti pogácsasütős Bálint-nap farsang idejére esett, és a kettős kötődés ebben az esetben csak erősítette egymást. Hiszen a farsang a magyar falvakban és városokban is évszázadokon át a szerelembe esés, a párkeresés-párválasztás, a mulatozás időszaka, egyben az esküvők szezonja is volt. Ezért a szerelmesek napján igazi vérbő, télűző, tavaszköszöntő, ugyanakkor a szíveket is megpezsdítő farsangi műsorral fogadtuk azokat, akik erre a programra áldozták szombat délutánjukat. Rögtön az első szereplők, a péti ovisok, osztatlan közönségsikert arattak, az Eszterlánc Mazsorett együttes és a Dance Action Pét kecses, szép lánykái csak fokozták a hangulatot, amit aztán betetőztek a Muskátli Táncegyüttes örökifjú tagjai. A hazai erők táborát erősítette még Szigeti Frigyes, aki feleségének írt, megható költeményét adta elő. De a vendégfellépők sem adták alább, fergeteges jókedvet teremtett a VagaBanda gólyalábas különítménye és a Holló együttes megzenésített verseit is sok-sok tapssal jutalmazták a nézők. A délután zárásaként pedig a Kőris zenekar rendületlen elszántsággal húzta a talpalávalót az apró nép legnagyobb örömére, mert bizony, az élemedettebb korúak inkább csak eszegettek-iszogattak, diskuráltak, a gyerekek viszont jót táncoltak. A háromtagú zsűri ebben az évben is tette a dolgát. Andó Pál mesterszakács, Borbándi Ambrusné, a Péti nyugdíjas klub vezetője valamint Keresztes Pálné, a Nitrogénes nyugdíjas klub vezetője kóstolta végig és értékelte a pogácsákat. A következő eredmények születtek: A legízesebb pogácsát Stéger Endréné, a legomlósabbat Szabó Éva, a legeredetibbet Nikolausz Mihály és Nikolausz Barnabás, a legformásabbat Molnár Anna és nagymamája, a legegészségesebbet Somogyi Gábor, a legháziasabbat Makavei Imréné, a leghagyománytisztelőbbet Bokodi Jánosné, a legmeglepőbb ízűt Simák Alinka, a legmeghökkentőbbet Izer Blanka készítette. A verseny harmadik helyezettjei holtversenyben Angyal Mária és Simákné Tremmel Alinka lettek. Második helyezést ért el Papp Lajosné. Az első helyen Lujber Tiborné végzett. Azt tapasztaljuk, egyre inkább presztízst jelent a péti asszonyok, lányok és a fejüket sütés-főzésre adó férfiemberek körében, ha megszerzik a Pogácsafesztivál egy-egy díját. De azért ne tévesszük szem elől a legfontosabbat! Mindenki, aki veszi a fáradtságot a receptkeresésre, a hozzávalók megvásárlására, korán reggel felkelve a portéka megsütésére, aztán a közösségi házba történő leszállítására, és végül még az árusításba is besegít, elismerést érdemel. Függetlenül attól, ki milyen helyezést ér el, mindnyájan együtt éltetik a rendezvényt. Minket hozzásegítve ahhoz, hogy ezt a népszerű, a helyi társadalmat erősítő programot megszervezhessük, a pétieket pedig ahhoz, hogy ezen a vidám, hangulatos délutánon évről évre részt vehessenek. Idén pogácsát sütött: Ágoston Péterné, Angyal Mária, Baranyai Lászlóné, Bokodi Jánosné, Buzás Dániel, Domokos Dóra, Horváth Lászlóné, Izer Blanka, a Kolping iskola tanulói, Kovács Boglárka, A VagaBanda gólyalábasai Lujber Tiborné, Makavei Imréné, Molnár Anna és nagymamája, Nagy Petra Bernadett, Siklósi Kincső, Nikolausz Mihály, Nikolausz Barnabás, Papp Lajosné, Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület, Rózsahegyi Jánosné, Rummelné Szemes Marianna, Simák Alinka, Simákné Tremmel Alinka, Somogyi Ádám, Somogyi Gábor, Stéger Endréné, Szabó Éva, Szabó Orsolya, Szigeti Frigyesné és Szűcs Zoltánné. És azoknak is köszönettel tartozunk, akik besegítettek a vendéglátásba, kínálásba. Önkénteseink voltak: Ambrózi Sándorné, Barcsik Károlyné, Barta Katalin, Bednárszky Ferencné, Farkas Miklósné, Garaminé Stéger Márta, Keresztes Pálné, Makai Józsefné, Molnár Ábel, Nagy János, Nagy Jánosné, Németh Jánosné, Papp Lajosné, Sipos Lászlóné, Süle Erika, Winter Istvánné. Mi, akik február 22-én itt voltunk a hetedik télűző, tavaszköszöntő péti Pogácsafesztiválon, mindent megtettünk azért, hogy jókedvünkkel messzire űzzük a telet. Magára vessen az, aki nem tartott velünk! Angeli Katalin A Panelkuckó Alapítvány köszönetét fejezi ki a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban megrendezett Pogácsafesztiválon befolyt forint összegű adományért. Porogi Lajosné óvodavezető

11 Így készült az I. helyezett pogácsa Lujber Tiborné receptje Kedvenc pogácsánk Hozzávalók: 60 dkg liszt (átszitálva), 25 dkg Rama margarin, 2 tojás és 2 tojássárgája, 3 dkg élesztő, 2 2,5 dl tejföl, 1 dl tej, 1 ek cukor, kb. 3 tk só, reszelt sajt. Helyreigazítás A február 6-ai számának 4-5. oldalán A 8. számú főút várpalotai elkerülő szakasza építésének Pétfürdőt érintő hatásai címmel jelent meg írás Nagy Zsolt önkormányzati képviselő tollából. A cikkben szerkesztési hiba miatt elírásra került a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakemberének neve. Helyesen: Bodó Imre. A cikk pontosított vége a következő: A pétfürdői képviselő-testület határozatával ellentétben a Csákány-hídnál a gyorsforgalmi útról Pétfürdő irányába a le- és felhajtás nem lesz lehetséges! Erre a most is működő külön szintűre átépülő pétfürdői csomópont szolgál majd. A Péti út felüljáróként fog átívelni az elkerülő felett, közvetlen összeköttetés így az elkerülő és a Péti út között nem lesz. Végezetül a NIF Zrt. és a kivitelező megértést és türelmet kér az építkezés idejére a lakosságtól. Ezzel együtt ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy folyamatos tájékoztatást fognak adni az aktuális munkálatokról és azok hatásairól. Az érintettektől és az olvasóktól is elnézést kérek. Angeli Katalin felelős szerkesztő Elkészítés: A cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk az élesztőt és a többi hozzávalót. A lényeg a jó alapos kidolgozás, kigyúrás. Utána kétszer hajtogatjuk perces időközönként. Ujjnyi vékonyra kinyújtjuk, bekenjük tojással, berácsozzuk, megszórjuk reszelt sajttal, kiszaggatjuk. Ha az első tepsi kész, bekapcsoljuk a sütőt melegedni (kb. 10 perc). Majd 180 fokon megsütjük. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár előadássorozatot szervez Méltóságteljes öregedés címmel. Az első alkalomra március 23-án, hétfőn 16 óra 30 perctől kerül sor, melynek témája Az öregedés pszichológiája. Előadó: Kisné Lovasi Mária nyugalmazott intézményvezető, főiskolai oktató. Helyszín: a közösségi ház emeleti terme. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 11

12 Alapítványi beszámoló Tisztelt Pétfürdőiek! Az alábbiakban szeretném röviden összefoglalni a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány évi tevékenységét. Az Alapítvány a tavalyi évben 4 sporteseményt szervezett és rendezett meg: A XV. Tekekupa Pétfürdő amatőr területi tekeverseny 80 dobás (40 teli, 40 tarolás) végeredménye: Női egyéni: (50 induló) 1. Szabó Zsuzsanna Taktika Várpalota 358 fa 2. Farda Zsuzsanna Égetőmű SC Dorog 353 fa 3. Kajtár Andrea Hunstmann SE 345 fa Női páros: ( 22 induló) 1. Szabó Zs. Kuczi M. Taktika 693 fa 2. Farda Zs. Kállai E. Égetőmű SC 656 fa 3. Kajtár A. Szász A. Hunstman 653 fa Férfi egyéni: (110 induló) 1. Csizsek Miklós Ammónia 386 fa 2. Hajtó Zoltán Hajtó család Várpalota 374 fa 3. Varga Gábor MAVA TC Gárdony 373 fa Női csapat: (9 induló) 1. Taktika Várpalota 1332 fa 2. Csóri Csajok 1262 fa 3. Hunstmann SE 1249 fa Férfi páros: (48 induló) 1. Csizsek M. Keserű A. Ammónia 737 fa 2. Balázsi S. Bakos I. Isoquant Ajka 712 fa 3. Varga Z. Varga G. MAVA TC 710 fa Férfi csapat: (31 induló) 1. Ammónia Pétfürdő 1423 fa 2. MAVA TC Gárdony 1386 fa 3. Prémium Center Pápa 1356 fa A VII. Pétfürdő Díj amatőr területi tekeverseny 80 dobás (40 teli, 40 tarolás) végeredménye: (összesített eredmény a Tekekupával együtt) Női egyéni: Női páros: 1. Kajtár Andrea Hunstmann SE 705 fa 1. Szabó Zs- Kuczi M. Taktika 1317 fa 2. Szabó Zsuzsanna Taktika Várpalota 690 fa 2. Kajtár A Szász A. Hunstman 1297 fa 3. Farda Zsuzsanna Égetőmű SC Dorog 686 fa 3. Mazák Iné Karpf A. Taktika 1287 fa Férfi egyéni: 1. Hajtó Zoltán Hajtó család Várpalota 765 fa 2. Magyar Ferenc Prémium Center Pápa 736 fa 3. Bakos István Isoquant Ajka 720 fa Női csapat: 1. Taktika Várpalota 2604 fa 2. Csóri Csajok 2469 fa 3. Szentantalfa fa Férfi páros: 1. Hajtó Z Hajtó K Hajtó család 1438 fa 2. Molnár T. Nagy Sz. Tapolcafő 1423 fa 3. Balázsi S. Bakos I. Isoquant 1400 fa Férfi csapat: 1. MAVA TC Gárdony 2732 fa 2. Hajtó család Várpalota 2710 fa 3. Prémium Center Pápa 2703 fa 12 A VII. Tekedíj női csapatgyőztese a várpalotai Taktika csapat Térségi Általános Iskolák kispályás focitornája (résztvevők száma 5) Idén júniusban 3. alkalommal rendeztük meg az Alapítvány füves pályáján a térség Általános Iskolái közötti focitornát, ezúttal az osztályosok részére. A torna végeredménye: 1. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2. Készenléti lakótelepi Tagiskola Várpalota 3. Tasner Antal Általános Iskola Öskü 4. Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola Várpalota 5. Ősi Általános Iskola A győztes csapat névsora: Vida Dorián, Gróz Bálint, Hegyi Barnabás, Foki Dávid, Dobos Patrik, Pap Péter Patrik, Takács Zoltán, Szabó Norbert, Sári Gábor, Kéri Bálint. Csapatvezető: Grüll Gábor.

13 Teniszbajnokság az alapítvány teniszpályáin (indulók száma 11 fő). A lebonyolítás formája: 5 és 6 fős csoportokban körmérkőzések, elődöntők majd a helyosztók. Végeredmény: 1. Nagy Lajos Hajmáskér, 2. Vági István Várpalota, 3. Rácz Attila Pétfürdő, 4. Kiss Gábor Pétfürdő, helyezettek: Jánosiné Edit, Török Ferenc, Hosszú István, Mürkli Zsolt, Andó Csaba, Jánosi Jenő, Nagy Róbert. A PMTE a nyár folyamán több héten át focitábort tartott a gyermekek számára. A tábor során lezajlott ügyességi versenyekhez alapítványunk biztosította a díjazást. (pólók, kupák, édesség) A térségi fociverseny győztese a Nepomuki iskola csapata A teniszverseny dobogósai (balról jobbra): Kiss Gábor, Nagy Lajos, Rácz Attila A fentieken túl a focipályánkon edzés- és mérkőzés lehetőségeket (Bozsik-program) biztosítottunk a PMTE gyermekcsapatai számára. Támogattuk a Horváth István Általános Iskola fonyódligeti országos diákolimpiai döntőbe jutott focicsapatát (csapatvezető: Ács Imre), valamint díjaztuk október 1-jén a péti sportéletben való részvételért Tóbiás Sándort és posztumusz díjazottként Szénási Miklóst. Fejlesztéseink közül megemlítendő a műfüves pálya melletti lelátó felújítása, melyet alapítványunk végeztetett el. Az Alapítvány köszönetet mond mindenkinek, aki valamilyen formában segítették az Alapítvány munkáját. Tránszki László elnök A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány köszönetét fejezi ki azon magánszemélyeknek, akik a évben adójuk 1%-ával az Alapítvány javára rendelkeztek. A Ft-ot a Szabadidő Centrum teniszpályájának felújítására, valamint gyermeksport-rendezvények lebonyolítására fordítottuk. Kérjük, hogy idén is hasonlóan támogassák szervezetünket. Adószámunk: a Kuratórium tagjai Mit tegyünk, ha baj van? Csecsemő-kisgyermek-elsősegélytanfolyam indul a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban áprilisban. A két alkalmas képzésen elméletben és gyakorlatban is megismerkedhet a szakszerű csecsemő- és kisgyermek-elsősegélynyújtás alapjaival. A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul. A képzés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Jelentkezni lehet ben: telefonon: 06-88/ /1-es mellék, valamint személyesen a közösségi házban. 13

14 Összefoglaló a tekések őszi szezonjáról A Péti MTE tekecsapata lassan túl lesz a Szuperliga Bajnokság első őszi szezonján. Az első meccset az új tekecsarnokban november 15-én a Szegedi TE csapatával játszotta az egyesület. A Bajnokok Ligájában első helyezést elért szegediek a pétiek számára kemény diónak bizonyultak. Ezt a meccset 0-8-ra nyerte a vendégcsapat. Az ifjúsági mérkőzésen 0-4-re kaptak ki a péti fiúk. Majd november 29-én a BKV Előre SC volt a csarnok vendége. A pétiek végig vezetve, egységes játékkal, magabiztos győzelmet arattak az élmezőnybe tartozó BKV csapata ellen. Az ificsapat sajnos 1-3-ra veszítette el ezt a kört. A 2014-es év utolsó meccsén, december 13-án, a Kazincbarcika együttese érkezett hozzánk. A pétiek, kicsit megnehezítve a saját dolgukat, végül magabiztos, 5-3-as győzelmet arattak. Itt az ifi csapat is szépen teljesített, 4-0-ra verte ellenfelét. Január 17-én a Ferencvárosi TC csapatát fogadták a pétiek. A végtelenül izgalmas mérkőzésen a jól küzdő ferencvárosiak, kis arányú, de megérdemelt 5-3-as győzelmet zsebelhettek be. Az ifi csapatunk viszont 4-0-ra verte a fradi csapatát. Január 24-én Nyíregyháza látogatott el településünkre. A találkozó 1-7-es eredménnyel, vendéggyőzelemmel zárult. Az ificsapat viszont 4-0-ra verte az utánpótlást. Január 31-én a Répcelak SE, dobogóshoz méltó magabiztossággal, 1-7-re nyerte a találkozót a péti csapat ellen. Február 14-én a Győr-Szol TC-vel játszott izgalmas mérkőzésen végül a rutinosabb vendégek szerezték meg a két bajnoki pontot. Az ificsapat ezen a napom brillírozott, mivel 3-1-re verte a győri ifjakat. Február 21-én a Zalaegerszegi TK érkezett a településre, a vendégcsapat bajnoki második helyezetthez méltó fölénnyel verte meg a hazaikat. Az eredmény 0-8 lett a vendégek javára. Az ifi csapatok mérkőzésén is hasonló eredmény született, sajnos 0-4-re kaptak ki a pétiek. Csapatunk jelenleg 5 ponttal a tabella 10. helyén áll. Sz.O. A XVI. PÉTFÜRDŐ KUPA amatőr tekebajnokság versenykiírása Kedves Sporttársaink! Idén 16. alkalommal rendezzük meg a fenti hagyományos versenyünket, melyre minden jelentkezőt szeretettel várunk. Verseny helyszíne: Pétfürdő Sporttelep, Péti MTE 4 pályás Szuperligás tekecsarnoka időpontja: április 10. (péntek) óráig április 11. (szombat) óráig április 12. (vasárnap) óráig (a csapatok létszámától függően) díjátadó: április 12. (vasárnap) óra Rendező: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány Résztvevők: mindazon amatőr női és férfi csapatok, akik a versenykiírást elfogadják (várhatóan 40 csapat) Lebonyolítás: a csapatokban 4-4 fő szerepelhet, minden versenyző 80 dobást teljesít. (pályánként 10 teli és 10 tarolás) A férfi csapatokban 2 fő női versenyző is szerepelhet, akinek eredményét a női egyéni- és páros versenyben figyelembe vesszük. A dobások során 1 belépés és 3 hosszú dobás engedélyezett! (továbbiak esetén a pálya állagának megóvása miatt- a versenyző eredménye törlésre kerül) Nevezés: -en a címen a nevezési lap visszaküldésével, vagy a lent felsorolt telefonszámokon. Nevezési határidő: március 30. A verseny időpontbeli beosztásáról a csapatok -en kapnak visszajelzést. Nevezési díj: Ft/ csapat A tavalyi csapatversenyek nyerteseinek (Taktika női, Ammónia és MAVA TC férfi) a versenyen való részvétel díjmentes. Azon csapatok számára 50%-os díjkedvezményt adunk, akiknek csapatában min. 2 fő állandó lakhelyű pétfürdői lakos szerepel. A nevezési díj befizetése a versenyen való részvétel feltétele. A nevezési díj a verseny megkezdése előtt a helyszínen fizetendő. Értékelés: A végeredmény eldöntésénél azonos fa esetén az utolsó sorozatban ütött több fa dönt.»»» 14

15 Díjazás: Női és férfi csapat I.hely: serleg + aranyérem II.hely: serleg + ezüstérem III.hely: serleg + bronzérem Női és férfi páros I.hely: kisértékű ajándék II.hely: kisértékű ajándék III.hely: kisértékű ajándék Női és férfi egyéni I.hely: serleg + aranyérem II.hely: serleg + ezüstérem III.hely: serleg + bronzérem A verseny fővédnöke: Horváth Éva Pétfürdő Nagyközség Polgármestere Versenybizottság: Elnök: Tránszky László 06-30/ Tagok: ifj Tránszki László 06-30/ , Balogh Tibor 06-30/ , Gáspár Zsolt A versenyen mindenki csak saját felelősségére vehet részt! A versenyre való jelentkezéssel egyidejűleg mindenki vállalja a versenyszabályok betartását! A Pétfürdő Kupa 2. fordulója Pétfürdő Díj néven május én kerül megrendezésre. Pétfürdő Díj részvételének szabályai: Részt vehet mindazon csapat, aki a Pétfürdő Kupán részt vett. A csapatok esetében minimum két főnek szerepelnie kell a Pétfürdő Kupán indulók közül! Két cserejátékos esetén vagy 1 páros és/vagy 2 egyéni értékelés történik. Részt vehetnek azok az egyéni vagy páros versenyzők akik csapat nélkül állnak rajthoz a Pétfürdő Díjon és korábban részt vettek a verseny 1. fordulójában. Nevezési díj: 3.000,-Ft/csapat, 1.500,-Ft/páros, 750,-Ft/egyén Pétfürdő, Albert Pihenőpark: megtelt Március 7-én az Albert Pihenőparkban került megrendezésre a 45. Pétfürdői Schmidt Ferenc Terepfutóverseny, amely az ország egyik legrégebbi terepfutóversenye. Igazi tavaszias futóidő várta a nevezőket és a kísérőket, így már a rajt előtt kitehette volna a rendező Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület a megtelt-táblát. A legtöbben vidékről érkeztek: Sopronból, Győrből, Budapestről, Székesfehérvárról, Zircről, Veszprémből, Balatonalmádiból... Versenyünk a volt sportbarátaink emlékére felállított kopjafa megkoszorúzásával kezdődött. Több távon és még több kategóriában lehetett nevezni. A rendezvény ideje alatt gondoskodtunk a frissítésről. Mindenkinek jutott zsíros kenyér, több mint száz liter tea, forralt bor, üdítő, édesség várta a versenyre kiérkezőket. A rendezvény ideje alatt egyesületünk karitatív tevékenységet is folytatott: adománygyűjtést kezdeményeztünk a súlyos betegségben szenvedő, taekwondós csapattársunk számára, aki reményteljes fiatal tehetség. A 12 éves Lónyai Dóra kezelésére összegyűlt adományt, ill. a nevezési díjak összegét átutaltuk. Jubileumi volt ez a rendezvény. Meghívásunkra több olyan versenyző, szervező és segítő is eljött, akik az elmúlt évtizedek alatt a futóversenyeken is jelen voltak. Ebből az alkalomból az egyesület emlékplakettel és oklevéllel köszöntötte az elmúlt 45 év kiemelkedő veteránsportolóit, szervezőit. Emlékplakettet vehetett át többek közt Szekeres Ferenc olimpikon is, aki a maratonfutás magyarországi több évtizedes csúcstartója, Schmidt Ferenc, a verseny kitalálója, valamint számos kiváló versenyző és szervező is. Megható pillanatokat élhettünk át mindannyian, hisz jó érzés volt tanúja lenni annak, ahogy egy időben egy helyen a múlt és a jelen találkozik. Az ünnepi hangulatot megkoronázta a verőfényes napsütés is. Bizonyosságot szereztünk arról, hogy ez a hagyomány nem törhet meg. Schmidt Ferenc köszönti a verseny résztvevőit A versennyel egy időben zajlott a veszprémi rendőrség atlétikai szakosztályának a terepfutóversenye, ahol Leitner Norbert segítségével többen sikeresen teljesítették a 10 kilométeres távot. Méreg József 15

16 Hírek HIRDETMÉNY az általános iskolába történő beíratásról Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje: április 16. (csütörtök) óráig, április 17. (péntek) óráig. A pétfürdői Horváth István Általános Iskolában a beiratkozás helyszíne: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 1. Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ-kártyája, a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat. A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el, és hoz másodfokú döntést. Az iskola fenntartójáról a internetes oldalon tájékozódhatnak. A 2015/2016. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, a KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban. Nyusziváró gyermekfutóversenyt szervez március 29-én 15 órától a FutaPét Tömegsport Egyesület és a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2-15 éves gyermekek számára. Zenéről a Mézengúzok Gyermekzenekar, a fajátékokról a Fanyűvők játszóház gondoskodik. Mindenkit szeretettel várnak. Vöröskeresztes közgyűlést tart április 3-án 14 órától a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban. A VIII. Kistérségi Rendvédelmi Diákvetélkedőjét szervezi Pétfürdő Polgárőrsége április 9-én 9 órától Pétfürdőn a Peytu mezején. A Föld-víz világnapja alkalmából április 14-én 8 órától a Horváth István Általános Iskola alsó tagozatos diák- A hónap feladványa jainak rendez játékos vetélkedőt a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Megyei néptánc-találkozóra kerül sor a Nyugdíjasok Életet az Éveknek Veszprém Megyei Egyesülete, a Péti Nyugdíjas Klub és a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár közös szervezésében április 17-én, pénteken 14 órától a közösségi házban. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár tavasszal csecsemő- és kisgyermek-elsősegély tanfolyamot indít. A képzést (2x2 óra) Meszlényi Norbert mentőtiszt vezeti, melyre előjelentkezés szükséges és minimum 10 fő részvétele esetén indul. A képzés ingyenes! Jelentkezni a közösségi házban vagy 88/ es telefonszám 1-es mellékén lehet. 67 éve Ercsiben született Pulitzer díjas, Prima Primissima díjas írónő, újságíró. Saját bevallása szerint fiatalon többféle dologba belekezdett: segédmunkáskodott, színházat csinált, bábozott, ugyanakkor már írni is elkezdett. Az 1990-es évek elejétől a Nők Lapja munkatársa. Számos könyve, hangoskönyve jelent meg. Az érdeklődő közönség április 24-én (pénteken) találkozhat vele a közösségi házban. Ki ő? A helyes válaszokat március 30-áig leadhatják személyesen a könyvtárban vagy ben a com címen. Előző feladványunk helyes megfejtése: Fekete István. Könyvjutalmat nyert: Polgár Petra, Pétfürdő Gratulálunk, nyereményét átveheti nyitvatartási időben a könyvtárban. - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. Kiadja: Pétfürdő Önkormányzata megbízásából a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Felelős szerkesztő: Angeli Katalin. Tördelő: Monok Petra. A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/ A leveleket a szerkesztőség címére küldjék. Névtelen, bérmentesítés nélküli leveleket nem fogadunk. Kéziratot nem adunk vissza. Lapzárta minden hónap 5-én.

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról Hatályos: 2015. április 28-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról Hatályos: 2016. május 31-től Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 26-i testületi ülésére 125/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. május 26-i testületi ülésére Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült.

Nem pályázhat, aki évben XV. kerületi Élen a tanulásban, élen a sportban díjban részesült. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 280/2016. (VIII.30.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Közösségi Ház és Könyvtár első emeleti tanácsterme Pétfürdő Nagyközség Polgármesterétől 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452. Telefon.: 06 (88) 476-015 Tel./fax: 06 (88) 588-930 e-mail: polgarmester@petfurdo.hu Értesítem Önt, hogy Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság)

A pályázat kiírója: Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság (KK Bizottság) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázati felhívása a 296/2015. (IX. 01.) sz. határozata alapján, a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5 Budapest Főváros XV kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011 (II1) 1 önkormányzati rendelete a nyelvvizsga megszerzésének támogatásáról a 3/2011 (II18) 2 önkormányzati

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére 219/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-ei ülésére Tárgy: A Pétfürdőn az Ifjúság utca út és közvilágításának kiépítése, Berhidai

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2016. évben megítélt támogatások (az 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések)

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. 1 2014/2015. TANÉVI XVI. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról.

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról. Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az újszülöttek támogatásáról Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 20-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 20-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2014" fővárosi kitüntető cím elnyerésére a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz

PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz PÁLYÁZATI ADATLAP MAGÁNSZEMÉLYEKNEK a Győri Lions Alapítvány által kiírt 2015. szeptemberi Pályázati felhívás -hoz BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2015. október 31. Csak a pályázati felhívásnak megfelelő, pontosan kitöltött,

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 51/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt.

(5) A kérelmekről átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Humánerőforrás, Községüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság dönt. 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2014. évben megítélt támogatások Határozat száma Szervezetek neve Támogatás célja Megvalósítás konkrét helye Támogatás összege (Ft) SPORT TÁMOGATÁSOK 83/2014.(IV.8.) FutaPét Tömegsport - 230.000,- Ft működési cél - 200.000,- Ft Pétfürdő-Öskü

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009. (VI.29.) számú RENDELETE Sportolók Ösztöndíjáról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 11/2011.(VI.17.) számú rendelettel 1 Tárnok Nagyközség

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete a gyermek étkeztetés térítési díjának megállapításáról Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS VÍVÓ BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A felsőoktatási intézmények női és férfi hallgatói részére színvonalas versenyzési lehetőség biztosítása vívás sportágban.

Részletesebben

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány

Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány Pályázati űrlap a Tehetséges Dobósokért Alapítvány a./ - tanulmányi ösztöndíjára* Pályázhat: - akinek a tanulmányi eredménye: 4,7 felett van - az egy főre eső nettó jövedelem maximum 57.000,- Ft b./ -

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011 A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS pályázati felhívást tesz közzé az "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2011" fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/015. (II..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATI FELHÍVÁS August 06.

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATI FELHÍVÁS August 06. ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2008. August 06. CPRESS Hírügynökség Üdvözöljük a CPRESS oldalán! A Fõvárosi Önkormányzat Cigány Ház Romano Kher tanulmányi ösztöndíj pályázata Budapesten állandó lakcímmel

Részletesebben

Kőbányai Kenguru Kupa. Versenykiírás 2016/2017.

Kőbányai Kenguru Kupa. Versenykiírás 2016/2017. ZSÍROS TIBOR KOSÁRLABDA AKADÉMIA KŐBÁNYAI DIÁKOK SPORTEGYESÜLETE Kőbányai Kenguru Kupa Versenykiírás 2016/2017. 2016/2017. KŐBÁNYAI KENGURU KUPA 2. 1. A verseny célja: Versenyzési lehetőség biztosítása

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben