KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány"

Átírás

1 PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15 perc körül ért célba a Nitrogénművek Zrt. kiemelt nemzetgazdasági jelentőségűnek minősített beruházásához szükséges gigantikus méretű szállítmány, mely napokig izgalomban tartotta a környék lakóit. A Spanyolországban gyártott gépegységek (porbunker, nedves gázmosó és szárítódob) Románia legnagyobb fekete tengeri kikötőjéből; Konstancából a Dunán érkeztek meg hazánkba, majd március 1-jén késő este Gönyűről közúton folytatták további útjukat. A Győr melletti nemzetközi kikötőből a 81-es számú főúton, Kisbér, Mór és Székesfehérvár érintésével haladt végig a szállítmány. A szállítást végző túlméretes fuvarozással foglalkozó Bau-Trans Kft. a megfelelő útvonal kiválasztása, bejárása, valamint a szükséges statikai vizsgálatok elvégzése után előzetesen útvonalengedélyt kért a településektől, hiszen több helyen gallyazni kellett az út menti fákat, valamint többek közt Nagyszentjánoson a vasúti átjárót is szét kellett szerelni. A LogisztikaMa.hu értesülései szerint a szállítás megkönnyítése érdekében a szerelvények elé kötött vontatókon kívül plusz egy is követte a járműveket, mely a hátsó vonórúddal összekötve hátulról segítette a legnehezebb rakomány haladását a kritikusabb kanyarokban. Magyarország történetének eddigi legnagyobb szállítmánya több, mint 3 nap alatt ért Gönyűről Pétfürdőre, ugyanis a hatalmas méretű konvoj csak éjszaka közlekedhetett, mivelhogy méretéből adódóan sok érintett településen előttük leszerelték, mögöttük pedig visszakötötték a villanyvezetékeket. Az új műtrágya-granuláló üzemhez érkező berendezések kedd éjjel léptek be Veszprém megyébe, Pétre érkezésük előtt Ősiben és Berhidán állomásoztak. A nem mindennapi szállítás akadálytalanul zajlott, sőt a vártnál közel másfél órával korábban pozícióhoz is ért a három szerelvény. Stéger Ági A Bau-Trans Kft. felvételei - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/

2 2 Gyors, jól előkészített döntéshozatal napirenden a költségvetés Hatékony képviselői munkáról tettek tanúbizonyságot az önkormányzati tagok, valamint a kültagok, hiszen körülbelül két és fél óra alatt olyan fajsúlyos témákban sikerült döntést hozniuk, mint például Pétfürdő Nagyközség évi költségvetése, az új szociális rendelet, és természetesen napirendre került a település távfűtésének megoldásra váró kérdése is. A február 26-ai tanácskozáson ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hét igennel megszavazta a képviselő-testület Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása című napirendi pontot, melynek értelmében megállapították az államháztartásról szóló évi törvényben foglaltaknak eleget téve a költségvetési évet követő három évre várható összeget. Egybehangzóan döntött a grémium a Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról, A polgármestert megillető szabadság évi ütemezése, valamint a Beszámoló a évi szociális ellátásokról szóló pontokról is. Utóbbiból kiderül, a múlt év során a Humán Bizottsághoz kétszáznyolcvankét esetben nyújtottak be önkormányzati segélykérelmet, ebből kétszázötvenöt esetben állapítottak meg támogatást az illetékesek. A polgármester hatáskörébe tartozó szociális ellátások keretében száznyolcvankilencen részesültek lakhatási, harminchat esetben pedig létfenntartási támogatásban. Tizenhat fő kapcsán született megállapító döntés a méltányossági ápolási díj elbírálásánál, önkormányzati segélyt hetven, beiskolázási segélyt pedig negyvenhárom kérelmező kapott, ezzel kilencvenegy gyermek iskolakezdését segítve. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata december 31-étől a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül az idősek nappali ellátását a berhidai Családsegítő Központ ellátásának igénybevételével a Berhida Város Önkormányzatával kötött társulási megállapodás útján látja el. Ez ügyben sürgősséggel tárgyalta a testület Berhida szociális ellátásokról szóló új önkormányzati rendeletének az igénybevételre vonatkozó díjakat tartalmazó mellékletét. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi törvény értelmében minden év szeptember 15-éig el kell végezni a tárgykörbe tartozó vagyonértékelést, valamint az önkormányzat tulajdonában levő víziközmű-vagyonra Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni, melynek elvégzéséhez a BAKONYKARSZT Vízés Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felajánlotta segítségét. Az egyhangú döntés értelmében a testület felhatalmazta a céget a évekre vonatkozóan a terv elkészítésére, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására és jóváhagyatására is, továbbá elfogadták a képviselők a Víziközmű-vagyon vagyonértékelését című előterjesztést. A képviselők elé került a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének határozata, mely a többletköltségekkel járó előírásokat tartalmaz az új polgármesteri hivatal közlekedési létesítményeivel kapcsolatban. A testület felkérte és felhatalmazta a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárásban nem tervezett többletmunkákat az építkezés mielőbbi befejezése érdekében 10 millió 500 ezer Ft összeghatárig a költségvetés általános tartaléka terhére haladéktalanul rendelje meg decemberében az önkormányzat közbeszerzési eljárást írt ki a Berhidai út 2. és környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése (út- és térburkolat építése, csapadékvíz-elvezetés, szigetszerű napelemes közvilágítás kiépítése) kapcsán. A január 23-ai időpontig kilenc ajánlatot nyújtottak be, melyből a február 4-ei ülésén a bírálóbizottság négy ajánlattevő esetén hiánypótlás szükségességét állapította meg, melyet a cégek nem teljesítettek. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján nyertes ajánlattevőnek a Strabag Általános Építő Kft.-t jelölte meg, ezzel egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert, hogy kösse meg a céggel a szerződést. Az 5 %-os tartalékkeretet is tartalmazó ellenszolgáltatás bruttó összege 46 millió 475 ezer 137 Ft. A december 18-án tárgyalt térfigyelőkamera-rendszer kivitelezésének megkezdése előtt egy korábbi tájékoztatás szerint szerződéskötési kötelezettségei vannak az önkormánynak az E.ON-nal. A Településfejlesztési Bizottság javasolta, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés véleményeltéréssel történő aláírására jogász bevonásával, ugyanis az áramszolgáltató által megküldött megállapodás-csomag nem egyértelmű, ellentmondásokat tartalmaz. A javaslatot a grémium hét igennel elfogadta. Hat igen, egy tartózkodással döntött a testület a Liszt Ferenc utca 31. 4/13. szám alatti, önkormányzati tulajdonú lakásingatlan pályázat útján történő értékesítéséről. A lakás vételára minimum 3 millió Ft. A beérkező pályázatok alapján a legmagasabb vételi árat ajánló részére értékesítik, melyről a döntést a márciusi testületi ülésen hozzák meg. Az Országgyűlés módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényét, mely március 1-jével lépett hatályba. Az átalakulás érinti a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is, melyről következő lapszámunkban olvashatnak bővebben. (A rendelet kihirdetésre került, megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban.) Kétségkívül az ülés legnagyobb horderejű napirendi pontja Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetése volt. Az előterjesztést hat igennel, egy tartózkodás mellett elfogadta a testület. Dombi Norbert, a Humán Bizottság elnöke elmondta, hiányérzete van a költségvetéssel kapcsolatban.»»»

3 »»» Meglátása szerint nem jelennek meg a jövő évi, illetve a hosszú távú tervek, beruházások költségei, valamint hiányoznak a merészebb álmok utalva ezzel a több éve húzódó sportcsarnok-építés kérdésére. Horváth Éva polgármester szerint azonban éppen elég előrelátó a pénzügyi kalkuláció, álmodni nem az éves költségvetésben kell, mert az a megvalósíthatóság színtere. Farkas László, a Pénzügyi Bizottság elnökeként hangsúlyozta, a számok túl vannak kalkulálva, van bennük bőven tartalék, mely a későbbiekben lehetőséget ad akár a pénzösszegek átcsoportosítására is. A évi költségvetési bevételek előirányzata 1 milliárd 208 millió 535 ezer forint, melyet a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi várható pénzmaradvány 726 millió 102 ezer forinttal egészít ki, így 1 milliárd 934 millió 637 ezer forint forrás áll rendelkezésre. Ez évben a költségvetési bevételek 35,17 %-át fordítja az önkormányzat intézményi feladatellátásra. A 2015-ös költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1 milliárd 934 millió 637 ezer forint, mely ugyancsak 4,53 százalékponttal marad el az előző évi eredeti előirányzattól. Az idei költségvetés 46 millió 219 ezer forint intézményi működési bevétellel, 959 millió forint közhatalmi bevétellel (például építményadó, iparűzési adó), 26 millió 175 ezer forintnyi átvett pénzeszközzel, 156 millió 530 ezer forint helyi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrással (állami finanszírozás) kalkulál. Kiadási oldal pedig többek közt 705 millió 304 ezer forint működési kiadásból, 73 millió 508 ezer forint szociálpolitikai juttatásból, 37 millió 316 ezer forint átadott pénzeszközből, valamint 740 millió 208 ezer forint felhalmozási kiadásból áll össze. Napirendre került továbbá az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás évi tevékenységéről szóló jelentése, a Várpalotai Rendőrkapitányság tájékoztatója, valamint a távfűtés kérdésében Füle Tibor a Pétkomm Kft. ügyvezetőjének beszámolója. A tájékoztató kapcsán Horváth Éva polgármester elmondta, a Nitrogénművek Zrt. megvizsgálta a testület korábbi kérését mely szerint haladékot kértek a távhőtermelés megszüntetése kapcsán és úgy döntött, hogy az új távfűtőmű létesítésére tekintettel a távhőtermelést és átadást október 1-jéig biztosítja a Pétkomm Kft. részére. A tervezett távfűtőmű-létesítés ügyében Füle Tibor azt a tájékoztatást adta, hogy több cég is érdeklődött azzal a céllal, hogy főként műszaki jellegű kérdéseikre választ kapjanak. A pályázatok benyújtásának határideje március 20-a, tehát a következő havi tanácskozáson már ismertek lesznek az ajánlati anyagok. A február 26-ai ülés szóbeli tájékoztatásokkal, valamint a vegyes ügyek megtárgyalásával ért véget. Stéger Ági Pályázati kiírás a gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanulók természetben nyújtott tanulmányi ösztöndíjához 1/A. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot hirdet természetbeni juttatású tablet ösztöndíjra a 2015/2016-os tanév I. félévében 1. évfolyamon tanulmányait megkezdő diákok részére. 1. Pályázhat az a jelenleg az általános iskola utolsó félévét végző, középiskola első félévét szeptemberben megkezdő tanuló, a) aki legalább 1 éve pétfürdői lakóhellyel rendelkezik, és b) akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét, és c) aki általános iskolai tanulmányait követően gimnáziumban vagy szakközépiskolában folytatja tanulmányait, és d) a c) pont szerinti intézménybe nyert felvételt követően az utolsó általános iskolai év végi tanulmányi átlaga nem rosszabb 4-nél. 2. A pályázat benyújtásának határideje: év szeptember A pályázatok elbírálásának határideje: év szeptember A pályázatot a település honlapjáról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető adatlapon kell benyújtani. 5. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó a) lakcímkártyáját b) családjában az 1 főre jutó jövedelem számításához a pályázat benyújtását megelőző egy havi jövedelem-igazolásokat, c) iskolalátogatási bizonyítványt, d) iskolája által hitelesített utolsó általános iskolai év végi bizonyítvány másolatát. 6. A késve vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 7. A pályázatokat a Humán Bizottság bírálja el átruházott hatáskörben. 8. A pályázat kiírásának módja: A pályázati kiírást Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Honlapján, a Pétfürdői Krónikában, a Péti Televízió képújságjában közzé kell tenni, továbbá ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház és Könyvtár hirdető tábláján. A pályázati felhívást meg kell küldeni a Horváth István Általános Iskolába, valamint a településről történő bejárást figyelembe véve a várpalotai és berhidai általános iskolákba. 9. A pályázat beadásának módja: Írásban egy példányban a) személyesen a beadási határidő utolsó napján óráig a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájába b) levélben a Polgármesteri Hivatal címére: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. A postai feladás dátuma a pályázat beadási határidejének utolsó napja. 3

4 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot hirdet 5 hónap időtartamban, havonta bankszámlára folyósítandó tanulmányi ösztöndíjra a 2014/2015-ös tanév II. félévében középfokú tanulmányikat folytató diákok részére. 1. Pályázhat az a középfokú oktatásban tanuló, a) aki legalább 1 éve pétfürdői lakóhellyel rendelkezik, és b) akinek a családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét, és c) akinek a középiskolában a pályázat benyújtását megelőző félévben a tanulmányi átlaga legalább 4,2. 2. A pályázat benyújtásának határideje: év március A pályázatok elbírálásának határideje: év március A pályázatot a település honlapjáról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető adatlapon kell benyújtani. 5. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó a) lakcímkártyáját, b) családjában az 1 főre jutó jövedelem számításához a pályázat benyújtását megelőző egy havi jövedelem-igazolásokat, c) iskolalátogatási bizonyítványt, d) iskolája által hitelesített utolsó félévi, évvégi bizonyítvány másolatát, e) osztályfőnökének vagy iskolája igazgatójának támogató levelét, f) többletpontot eredményező tevékenységét igazoló eredményének iskola által hitelesített másolatát, g) csapatban elért eredménye esetén a szaktanár vagy a szakszövetség pályázó nevével kiállított, büntetőjogi felelőssége tudatával kiállított igazolását. 6. A késve vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 7. A pályázatokat a Humán Bizottság bírálja el átruházott hatáskörben. 8. A pályázat kiírásának módja: A pályázati kiírást Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Honlapján, a Pétfürdői Krónikában, a Péti Televízió képújságjában közzé kell tenni, továbbá ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal, a Közösségi Ház és Könyvtár hirdető tábláján. A településről történő szokásos bejárást figyelembe véve a pályázati felhívást meg kell küldeni különösen a a) várpalotai b) veszprémi c) székesfehérvári d) balatonfűzfői e) balatonalmádi, f) balatonfüredi érettségit adó középfokú oktatást ellátó iskolák részére. 9. A pályázat beadásának módja: Írásban egy példányban c) személyesen a beadási határidő utolsó napján óráig a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal... számú irodájába d) levélben a Polgármesteri Hivatal címére: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. A postai feladás dátuma a pályázat beadási határidejének utolsó napja is lehet. 10. A pénzben folyósított ösztöndíj alapja pontozás, ahol a pontonként meghatározott összeg Ft. A pontozás módszere a) tanulmányi átlag aa) 4,2-4,5 között 3 pont ab) 4,51-től 5 pont b) országos tanulmányi versenyen elért 1-10 helyezés 3 pont c) kiemelkedő művészeti, sport tevékenység 2 pont A fentiek alkalmazásával a a) minimálisan adható ösztöndíj: Ft b) maximálisan adható ösztöndíj: Ft 4

5 Pályázati adatlap ösztöndíj pályázathoz I. A pályázó személyes adatai (kérjük az adatokat nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!): 1. A pályázó neve: 2. Születési hely: év/hó/nap 3. Anyja születési neve: 4. Lakóhelye (állandó lakcím): 4.1. Irányítószám: település 4.2. Út, utca, tér: házszám, em: 5. Telefon cím: 6. Bankszámlaszám: II. A pályázó családjának jövedelmi viszonyai 1. munkaviszonyból származó jövedelem: (igazolás csatolásával) 2. egyéb jövedelem (családtámogatási ellátások, munkanélküli ellátások, nyugdíjszerű ellátások, stb) (igazolás csatolásával) 3. 1 főre jutó jövedelem : III. Oktatási Intézmény adatai 1. Az intézmény neve: 2. Az intézmény címe: irányítószám: település: 3. Út, utca, tér: házszám: 4. Telefonszám: Fax: 5. Milyen típusú iskola, hányadik osztályos tanulója tanév félévében? (Kérjük a megfelelőt karikázza be!) Képzési forma, amelyben tanul: osztály a.) Gimnázium b.) Szakközépiskolai IV. Tanulmányi átlaga: (igazolás csatolásával) (Kiszámítása az utolsó sikeresen befejezett félév végi bizonyítvány alapján, melyen elégtelen osztályzat nem szerepelhet. A magatartás és szorgalom osztályzatok nem számíthatók be.) V. Pályázó által közölni kívánt egyéb információk (családi, szociális helyzet, tanulmányi versenyeken elért eredmények, kiemelkedő kulturális, sport tevékenység igazolás szükséges) V. Nyilatkozat Nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy a pályázat elbírálása során az elbírálásban közreműködők a személyi adataimat megismerjék és kezeljék. Nyilatkozom, hogy amennyiben tanulmányi ösztöndíjat részemre megállapítanak, hozzájárulok nevem, lakcímem, tanintézetem nevének nyilvánosságra hozásához. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Pályázati adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Pétfürdő, 20 év.hó nap szülő vagy más törvényes képviselő aláírása pályázó aláírása szülő vagy más törvényes képviselő aláírása 5

6 Változó szabályok, változatlan szokások Január elsejétől lépett hatályba az a kormányrendelet, amely többek között szabályozza a háztartási jellegű, települési szilárd hulladék begyűjtésének módjai mellett a szelektív azaz a papír, a fém és a műanyag hulladék háztól történő elszállítását is. A Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (VHK) alvállalkozójaként a Várpalotai Közüzemi Kft. végzi a szemétszállítást Pétfürdőn. A céggel kötött vállalkozási szerződés értelmében tizenkilenc darab szelektív hulladékgyűjtő szigetet üzemeltet a településen, valamint vállalja azok karbantartását, cseréjét és a létesítmények területének rendben tartását. A változó törvényi háttér és a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán a fővállalkozótól kértünk tájékoztatást. A VHK a 2011-ben a Kohéziós Alap finanszírozásával megvalósult Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer részeként végzi tevékenységét. Szolgáltatási területük majd minden településén kialakításra kerültek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. A szelektív hulladékgyűjtés sikere azonban nemcsak a korszerű technológián, hanem a településeken élők együttműködésén és odafigyelésén is múlik szögezte le az ügyvezető. Kérdésünkre Horváth Zoltán, a VHK Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, a legrosszabb, ami a hulladékkal történhet, hogy hulladéklerakóba kerül, hiszen így nincs esélye az újrahasznosításra. Márpedig a szelektív gyűjtés igenis fontos! Az új, hatályos jogszabály előírja, hogy a szolgáltatónak a vegyes hulladék mellett a háztól kell(ene) elszállítania a műanyag-, a fém- és a papírhulladékot is. A műanyag flakonokat laposan lehetőség szerint kupak nélkül, az újságpapír hulladékot pedig kötegelve kell a gyűjtőedényben elhelyezni. A kartonpapírból készült nagyméretű doboz nem helyezhető el a kukában, azt laposra hajtogatva és kötegelve kell a közszolgáltatónak átadni. Horváth Zoltán megerősítette, valóban a házhoz menő szállításnak lenne létjogosultsága, azonban ennek még csak most próbálják megteremteni a feltételeit. Az előírt rendszernek igen nagy anyagi vonzata van, hiszen gyűjtőedényzetet kellene adni a lakosságnak, valamint a plusz szállítás is jelentős többletköltséget képezne a szolgáltatónak. A cég vezetője reményét fejezte ki, hogy mihamarabb bevezetésre kerül ez a rendszer, azonban pontos időpontot nem tudott megjelölni. A kormányrendelet arra is kitér, hogy a hulladékot elszállító közszolgáltatónak legalább két méretű gyűjtőedényt kell felajánlania az ingatlant használók részére, akik ebből a képződő hulladék mennyisége szerint választhatnak. Ennek a kívánalomnak megfelel a pétfürdői gyakorlat emelte ki pozitívumként a szakember, hiszen így az igénybe vevők valóban csak a keletkező mennyiség után fizetnek. Horváth Zoltán kéri a lakosság szíves türelmét és megértését a szükséges feltételek megteremtéséig, valamint, hogy az akadály áthidalásáig legyenek szívesek a településen található gyűjtőszigeteken elhelyezni szelektív hulladékukat. Stéger Ági Kedves Gyerekek! TAVASZI KÖNYVKUPAC A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár olvasópályázatot hirdet alsó tagozatos tanulók részére. A könyvtárban lévő KÖNYVKUPAC-polcon elhelyezett, tavasszal, húsvéttal, természettel kapcsolatos könyvek közül kell választanotok, és a könyvekben elhelyezett kérdésekre válaszolni. A pályázat március 2-ától május 31-éig tart. A válaszokat a könyvtárban kell leadnotok. Egy gyerek egyszerre maximum két könyvet kölcsönözhet. A legtöbb könyvet elolvasók könyvjutalomban részesülnek! Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánunk minden pályázónak! Kati néni és Bori néni könyvtárosok 6

7 Házunk tája Polgárőrségünk február 20-án tartotta éves értékelő közgyűlését a hagyományos családi est keretében. Amíg tavaly a Várpalotai-Pétfürdői Kertbarátok, úgy az idén a Máltai Szeretetszolgálat volt a vendég civil egyesület. A 37 fős összejövetelen elsőként László József, egyesületünk legidősebb tagja mondott köszönetet a betegségének kezeléséhez nyújtott segítségért, és üzemanyag-kártyát ajánlott fel a működésünkhöz. Ezután Gelencsér István A közgyűlés résztvevői elnök tartotta meg a évi szakmai beszámolót. A kritikát sem mellőző hozzászólások között Horváth Éva polgármester (aki polgárőrségünk tagja is) a település köztéri kamerarendszere kiépítésének helyzetéről, a problémákról adott tájékoztatást. Zékány József rendőr őrnagy és Lukács László tűzoltó százados megköszönték a kamionhelyzet baleset nélküli kezelését, tudván azt is, hogy néhány lakó a forgalomirányítást nehezményezte. Piros József, Felhívás a Pétfürdőért kitüntetés adományozására Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Pétfürdőért kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/2002. (IX.04.) önkormányzati rendelet 6/A. -a értelmében felhívást tesz közzé a Pétfürdőért kitüntetés adományozására. A "Pétfürdőért" kitüntetés természetes személynek Pétfürdő nagyközség érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismerésére szolgál. A kitüntetés postumus is adományozható. A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a képviselő-testület tagjai, bizottságai; a kisebbségi önkormányzat, az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői; a tevékenységüket Pétfürdőn kifejtő civil szervezetek, alapítványok, természetes személyek. Az írásban benyújtott javaslatoknak tartalmazniuk kell a jelölt rövid életútját, tevékenységét és az adományozási kezdeményezés indoklását. A javaslatokat május 31-éig a Humán Bizottsághoz kell eljuttatni (Pétfürdői Polgármesteri Hivatal 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. ú iroda). Dombi Norbert elnök Humán Bizottság a megyei elnökség tagja azt mondta, a kamerarendszer nem helyettesíti a területen lévő polgárőrt! Még szorosabb együttműködést szorgalmazott az egyesületek között a bűnmegelőzés terén is. Tájékoztatott a szolgálati gépkocsi pályázati lehetőségéről és a járási koordinátor szerepéről, felelősségéről. Takács János javasolta az egyik telefonnak a szolgálati autóba helyezését a gyorsabb intézkedés érdekében. Baranyai Ferenc a szolgálati igazolványok késedelmes ügyintézését kifogásolta. Válaszként az elektronikus központ rendszerhibája hangzott el. Molnár Ferenc felajánlotta a Leader segítségét a pályázatíráshoz. A közgyűlés a beszámolót a hozzászólásokkal kiegészítve elfogadta. Az úgynevezett hivatalos részt követően a Kolping iskola tanulói által készített ízletes vacsora elfogyasztása és kötetlen beszélgetés volt a program az est hátralévő idejében. Gelencsér István Februárban a Polgárőrség is részt vett a Humán Bizottság által rendezett civil fórumon. 9-én újra forgalmat kellett irányítani. Néhány értetlen ember még a rendőri intézkedéseket is kifogásolta. A járási polgárőr-értekezleten és a Pogácsafesztiválon is jelen voltunk. Egy tudatmódosító szer megitatásával összefüggő esemény miatt hívjuk fel nyomatékosan a szülők figyelmét tinédzser korú gyermekeik szabadidős tevékenységének szigorúbb ellenőrzésére. A jó idő beköszöntével a felnőttek még nagyobb felelősséget vállaljanak az utak, játszóterek környékén a gyermekek védelme érdekében. A közelgő húsvéti ünnepekre tekintettel ez úton is kérünk mindenkit a vagyontárgyaik fokozott védelmére, a besurranó, trükkös tolvajok elleni fokozott óvatosságra! Telefonszámaink a régiek: 06/30/ , 06/30/ Mindenkinek kellemes, békés ünnepeket kíván: Pétfürdő Polgárőrsége 7

8 Ritmustól a lélekig Kevés annál felszabadultabb dolog van, mikor teljesen átadjuk magunkat a zenének és a táncnak. Mindenki számára mást jelenthet, de valahogy mégis ugyanazt. Lehet a megnyugvás, az izgalom, a szellemi és lelki feltöltődés, a kikapcsolódás egyik formája. De van, akiknek ez egy életformát jelent. Németh Anna és Lehel Pétfürdőn a Németh család számára a tánc szinte a mindennapok része. A szülők, valamint a négy testvér: Anna (22), Lehel (20), Emese (14) és Álmos (12), mindannyian hódolnak ennek a szenvedélynek. Nem is akárhogy, a rengeteg, kitartó munkának köszönhetően a tavalyi év során Emese csapatban és párosban is Európa-bajnok lett. Álmos csapatban nyert Európa-bajnoki címet, Lehel és Anna a standard táncok kategóriájában, csapatban és párosban nyert Európabajnoki címet, a latin táncokban pedig 2. helyezést értek el. De ne rohanjunk ennyire előre az időben. Tekintsünk egy kicsit vissza, hogyan is kezdődött mindez. Édesanyjuk, Zsuzsa, szerette volna, ha a gyermekei olyan mozgásformát választanak, ami tartást ad és az alapműveltség része. Először Anna kezdett el táncolni, 8 évesen Veszprémben a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdióban. Majd később Emese 5 évesen kezdett Várpalotán fittnessre járni, de egy év elteltével ő is csatlakozott nővéréhez. 6 évvel ezelőtt édesanyjuk talált egy hirdetést, mely szerint a Winners tánciskolát 8 indít, melybe először Anna és a nagyobbik fiú, Lehel iratkozott be. Annak ellenére, hogy Lehelnek ekkor még nem volt semmilyen táncos alapja, a tánctanár és az egyesületvezető hamar felfigyelt rájuk. Ekkor merült fel először a társastánc ötlete. Az edzéseken tapasztalt családias légkör és a jó társaság, a társastánc világa azonnal megfogta őket, és immár 6 éve nagy örömmel űzik ezt az elfoglaltságot. Egy évvel később Emese, és még egy évre rá Álmos is csatlakozott hozzájuk. Azóta Emese az IMFD (International Federation of Modern Dance) versenyen csapatban és párosban is 2013-ban világ-, 2014-ben Európa-bajnok lett. Tavaly sikerült osztályt lépnie párjával, így most már a D-osztályban folytatják a versenyzést. Az országos bajnokságon a latin és a standard versenyszámban is döntősek voltak. Álmos az IMFD versenyen csapatban 2013-ban világ-, 2014-ben Európa-bajnok lett. Tavaly a tánciskolás versenyen 3. helyezést ért el párjával. Magyar bajnokok születtek Lehel és Anna az IMFD versenyen csapatban megszerzett 5 világbajnoki címre, valamint a tavalyi, standard kategóriában párosban elnyert Európa-bajnoki címre a legbüszkébbek. Idén a MLTSZ (Magyar Látványtánc Sportszövetség) versenyeire készülnek nagy erőkkel, melyből az első forduló március végén lesz, az utolsó pedig június végén, ahol szintén az Európa legjobbjának járó címért fognak versenyezni. Ezekre a megmérettetésekre heti 3 alkalommal több órás próbák keretében készülnek fel. A versenyen bemutatásra kerülő koreográfiák mellett, egyéni sorokat, formációkat, kűröket is gyakorolnak, ezenkívül heti egy balettórájuk is van, sőt vasárnaponként egy másik edző segítségével új technikákat sajátítanak el. A rengeteg munkának kívánjuk, hogy az idei évben is sok szép eredménye legyen! Eddigi sikereikhez pedig gratulálunk! Szabó Orsolya A pétfürdői Dance Action TSE tánccsoportot 2013-ban alapította Kollarics- Kalocsa Ágnes. A csapat közel 60 főt számlál, ahol a legfiatalabb táncos 4, a legidősebb 17 éves. A táncosok az elmúlt másfél évben számtalanszor mutathatták meg tehetségüket a színpadon fellépéseik során, és 2014 decemberében megrendezték első gálájukat a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban. Az eddigi legnagyobb sikerük pedig idén február 28-án jött el, amikor részt vettek a Siófokon megrendezett European Show Dance Union (ESDU) magyarországi selejtezőjén. Az egész napos versenyre az ország minden tájáról érkeztek táncosok, összesen 106 produkció állt színpadra, melyeket nemzetközi zsűri értékelt. A csapat 45 fővel, 8 koreográfiával indult a bajnokságon, ahol kimagasló eredményeket értek el. A táncosok 5-ször állhattak fel a dobogó legfelső fokára, emellett pedig még 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek. Az eredményhirdetés után A 8 koreográfiából mind a 8 kvalifikáltatta magát az Európa- és világbajnokságra, melyet Horvátországban rendeznek meg májusban. A csapat gőzerővel készül a nívós versenyre, ahová a világ minden tájáról érkeznek majd táncosok. Reméljük, ott is hasonló eredményeket érnek el és további sok sikert kívánunk nekik! György Vivien

9 Bóbita farsang A farsang hangos, vidám ünnepét az a középkori hiedelem hívta életre, mely szerint a tél végével a Nap ereje gyengül, és ártó, gonosz szellemek kelnek életre. A zajos mulatozással, boszorkánybábuk égetésével éppen ezeket a szellemeket kívánták elűzni a falvakból. A hiedelmek, szokások és jelmezes felvonulások rendszerint a farsang végére csoportosulnak, vagyis a farsangfarkára, mely magába foglalja a farsangvasárnapot, hétfőt és húshagyókeddet is! A régi időkben a mezőgazdasági munkálatok szüneteltek, így ez az időszak vált a fő mulatozási idővé. A telet végre felváltja a tavasz! A 40 napos böjtkezdete után egy nappal a hagyomány szerint felfüggesztik a böjtöt, hogy a farsangi maradékokat elfogyaszszák, ez a torkos csütörtök. Pétfürdőn és környékén is sorra rendezte iskola, óvoda, alapítvány, munkahely, szórakozóhely farsangi bálját. Nem történt ez másként a Bóbita-ház Fogyatékosok Napközi Otthonában sem. A várpalotai Bóbita-ház nappali ellátást nyújtó intézmény, amely a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes fogyatékosok napközbeni gondozására, foglalkoztatására és nevelésére létrehozott intézmény. Célja a saját otthonukban élő, enyhe vagy középfokú illetve súlyos értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott és halmozottan sérült fiatalok fejlesztése. Településünkön is élnek bóbiták, két fő pétfürdői ellátottja van az intézménynek. A Bóbita-ház február 20-án rendezte meg huszadik farsangi mulatságát, melyet sok előkészítő munka előzött meg. A jelmezek elkészítése, a felajánlott tombolatárgyak beszerzése, enni-innivalók elkészítése mind-mind közös munka eredménye. Sok segítő kéz tette lehetővé azt, hogy mindenki nagyon jól érezze magát. Kolléganőm és önkéntes társam Venczel Virág szavait idézve: Csodálatos emberek között lehettem pénteken. Ők a Bóbiták. Más életet kaptak, mint egy átlagos ember, de ők ezzel az élettel is nagyon boldogok, imádnak táncolni! Hatalmas a szívük és akkor is mosolyognak, amikor én a másik oldalon lévő esetleg nem tudnék. Fel lehet nézni Rájuk! Még egyszer köszönöm! Sziránszki Krisztián pedig fantasztikus zenét adott nekünk. A támogató jegyek és a tombola árából befolyt összeget az intézmény tanulmányi kirándulás szervezésére fordítja. Köszönet és hála a felajánlásokért. Támogatóink voltak: Polyák Sándor POL-S Kft., Pipacs Virágbolt, Öcsi Cukrászda, Tök Jó Üzletház, Gali Zöldséges, Arditti Pékség, Végh Attila és Siker-MM Bt. Szabó-Horváth Tünde Író-olvasó találkozó a könyvtárban A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár szervezésében április 24-én (pénteken) órakor író-olvasó találkozóra kerül sor. A vendég ezúttal Schäffer Erzsébet Prima Primissima- és Pulitzer díjas író, újságíró lesz. A találkozó címe: Velem minden útközben történik. Schäffer Erzsébet dolgozott segédmunkásként, csinált színházat, bábozott, de írni is nagyon korán elkezdett. Az es évek elejétől a Nők Lapja munkatársa, rendszeresen publikál a lapban rövid történeteket. Négy gyermekkel és óriási szívvel áldotta meg a sors, na és persze jó tollal, merthogy az egyik legszerethetőbb író a magyar kortárs irodalomban. Olyat ír, ami rólunk, nekünk szól, azoknak az embereknek, akik szeretik a humoros, de megható sztorikat. Rendszeresen jelennek meg könyvei, hangoskönyvei, amelyek közül szinte valamennyi kölcsönözhető a Pétfürdői Közösségi Ház könyvtárából. A szervezők mindenkit nagyon sok szeretettel hívnak és várnak, a belépés díjtalan. Schäffer Erzsébet 9

10 10 Bálint-napi Pogácsafesztivál Péti pogácsa, panelkuckó porhanyós varázsa, pattanj pergőn pétiek puha parazsára! Ez volt a mottója az idei Pogácsafesztiválnak, amelyet immár hetedik alkalommal rendezett meg a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Idén harmincháromféle pogácsát ízlelhetett meg, aki úgy döntött, hogy vásárol a jótékonysági céllal áruba bocsátott finomságokból. A bevételt, forintot, az óvoda Panelkuckó Alapítványának ajánlottuk fel. Bár a fő attrakciónak mindig az eredményhirdetés és a kóstolgatás számít, azért talán a körítéssel is elégedettek voltak azok, akik február 22-én, Bálint-napon eljöttek pogácsafesztiválozni. Szent Bálint egykor a jegyesek és az ifjú házasok védőszentje volt, az alakjához köthető gazdag hagyományrendszerből hozzánk valamikor a XX. század végén már csak annyi jutott el, hogy e napon megajándékozzák egymást a szerelmesek. Ez a péti pogácsasütős Bálint-nap farsang idejére esett, és a kettős kötődés ebben az esetben csak erősítette egymást. Hiszen a farsang a magyar falvakban és városokban is évszázadokon át a szerelembe esés, a párkeresés-párválasztás, a mulatozás időszaka, egyben az esküvők szezonja is volt. Ezért a szerelmesek napján igazi vérbő, télűző, tavaszköszöntő, ugyanakkor a szíveket is megpezsdítő farsangi műsorral fogadtuk azokat, akik erre a programra áldozták szombat délutánjukat. Rögtön az első szereplők, a péti ovisok, osztatlan közönségsikert arattak, az Eszterlánc Mazsorett együttes és a Dance Action Pét kecses, szép lánykái csak fokozták a hangulatot, amit aztán betetőztek a Muskátli Táncegyüttes örökifjú tagjai. A hazai erők táborát erősítette még Szigeti Frigyes, aki feleségének írt, megható költeményét adta elő. De a vendégfellépők sem adták alább, fergeteges jókedvet teremtett a VagaBanda gólyalábas különítménye és a Holló együttes megzenésített verseit is sok-sok tapssal jutalmazták a nézők. A délután zárásaként pedig a Kőris zenekar rendületlen elszántsággal húzta a talpalávalót az apró nép legnagyobb örömére, mert bizony, az élemedettebb korúak inkább csak eszegettek-iszogattak, diskuráltak, a gyerekek viszont jót táncoltak. A háromtagú zsűri ebben az évben is tette a dolgát. Andó Pál mesterszakács, Borbándi Ambrusné, a Péti nyugdíjas klub vezetője valamint Keresztes Pálné, a Nitrogénes nyugdíjas klub vezetője kóstolta végig és értékelte a pogácsákat. A következő eredmények születtek: A legízesebb pogácsát Stéger Endréné, a legomlósabbat Szabó Éva, a legeredetibbet Nikolausz Mihály és Nikolausz Barnabás, a legformásabbat Molnár Anna és nagymamája, a legegészségesebbet Somogyi Gábor, a legháziasabbat Makavei Imréné, a leghagyománytisztelőbbet Bokodi Jánosné, a legmeglepőbb ízűt Simák Alinka, a legmeghökkentőbbet Izer Blanka készítette. A verseny harmadik helyezettjei holtversenyben Angyal Mária és Simákné Tremmel Alinka lettek. Második helyezést ért el Papp Lajosné. Az első helyen Lujber Tiborné végzett. Azt tapasztaljuk, egyre inkább presztízst jelent a péti asszonyok, lányok és a fejüket sütés-főzésre adó férfiemberek körében, ha megszerzik a Pogácsafesztivál egy-egy díját. De azért ne tévesszük szem elől a legfontosabbat! Mindenki, aki veszi a fáradtságot a receptkeresésre, a hozzávalók megvásárlására, korán reggel felkelve a portéka megsütésére, aztán a közösségi házba történő leszállítására, és végül még az árusításba is besegít, elismerést érdemel. Függetlenül attól, ki milyen helyezést ér el, mindnyájan együtt éltetik a rendezvényt. Minket hozzásegítve ahhoz, hogy ezt a népszerű, a helyi társadalmat erősítő programot megszervezhessük, a pétieket pedig ahhoz, hogy ezen a vidám, hangulatos délutánon évről évre részt vehessenek. Idén pogácsát sütött: Ágoston Péterné, Angyal Mária, Baranyai Lászlóné, Bokodi Jánosné, Buzás Dániel, Domokos Dóra, Horváth Lászlóné, Izer Blanka, a Kolping iskola tanulói, Kovács Boglárka, A VagaBanda gólyalábasai Lujber Tiborné, Makavei Imréné, Molnár Anna és nagymamája, Nagy Petra Bernadett, Siklósi Kincső, Nikolausz Mihály, Nikolausz Barnabás, Papp Lajosné, Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület, Rózsahegyi Jánosné, Rummelné Szemes Marianna, Simák Alinka, Simákné Tremmel Alinka, Somogyi Ádám, Somogyi Gábor, Stéger Endréné, Szabó Éva, Szabó Orsolya, Szigeti Frigyesné és Szűcs Zoltánné. És azoknak is köszönettel tartozunk, akik besegítettek a vendéglátásba, kínálásba. Önkénteseink voltak: Ambrózi Sándorné, Barcsik Károlyné, Barta Katalin, Bednárszky Ferencné, Farkas Miklósné, Garaminé Stéger Márta, Keresztes Pálné, Makai Józsefné, Molnár Ábel, Nagy János, Nagy Jánosné, Németh Jánosné, Papp Lajosné, Sipos Lászlóné, Süle Erika, Winter Istvánné. Mi, akik február 22-én itt voltunk a hetedik télűző, tavaszköszöntő péti Pogácsafesztiválon, mindent megtettünk azért, hogy jókedvünkkel messzire űzzük a telet. Magára vessen az, aki nem tartott velünk! Angeli Katalin A Panelkuckó Alapítvány köszönetét fejezi ki a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban megrendezett Pogácsafesztiválon befolyt forint összegű adományért. Porogi Lajosné óvodavezető

11 Így készült az I. helyezett pogácsa Lujber Tiborné receptje Kedvenc pogácsánk Hozzávalók: 60 dkg liszt (átszitálva), 25 dkg Rama margarin, 2 tojás és 2 tojássárgája, 3 dkg élesztő, 2 2,5 dl tejföl, 1 dl tej, 1 ek cukor, kb. 3 tk só, reszelt sajt. Helyreigazítás A február 6-ai számának 4-5. oldalán A 8. számú főút várpalotai elkerülő szakasza építésének Pétfürdőt érintő hatásai címmel jelent meg írás Nagy Zsolt önkormányzati képviselő tollából. A cikkben szerkesztési hiba miatt elírásra került a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szakemberének neve. Helyesen: Bodó Imre. A cikk pontosított vége a következő: A pétfürdői képviselő-testület határozatával ellentétben a Csákány-hídnál a gyorsforgalmi útról Pétfürdő irányába a le- és felhajtás nem lesz lehetséges! Erre a most is működő külön szintűre átépülő pétfürdői csomópont szolgál majd. A Péti út felüljáróként fog átívelni az elkerülő felett, közvetlen összeköttetés így az elkerülő és a Péti út között nem lesz. Végezetül a NIF Zrt. és a kivitelező megértést és türelmet kér az építkezés idejére a lakosságtól. Ezzel együtt ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy folyamatos tájékoztatást fognak adni az aktuális munkálatokról és azok hatásairól. Az érintettektől és az olvasóktól is elnézést kérek. Angeli Katalin felelős szerkesztő Elkészítés: A cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk az élesztőt és a többi hozzávalót. A lényeg a jó alapos kidolgozás, kigyúrás. Utána kétszer hajtogatjuk perces időközönként. Ujjnyi vékonyra kinyújtjuk, bekenjük tojással, berácsozzuk, megszórjuk reszelt sajttal, kiszaggatjuk. Ha az első tepsi kész, bekapcsoljuk a sütőt melegedni (kb. 10 perc). Majd 180 fokon megsütjük. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár előadássorozatot szervez Méltóságteljes öregedés címmel. Az első alkalomra március 23-án, hétfőn 16 óra 30 perctől kerül sor, melynek témája Az öregedés pszichológiája. Előadó: Kisné Lovasi Mária nyugalmazott intézményvezető, főiskolai oktató. Helyszín: a közösségi ház emeleti terme. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 11

12 Alapítványi beszámoló Tisztelt Pétfürdőiek! Az alábbiakban szeretném röviden összefoglalni a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány évi tevékenységét. Az Alapítvány a tavalyi évben 4 sporteseményt szervezett és rendezett meg: A XV. Tekekupa Pétfürdő amatőr területi tekeverseny 80 dobás (40 teli, 40 tarolás) végeredménye: Női egyéni: (50 induló) 1. Szabó Zsuzsanna Taktika Várpalota 358 fa 2. Farda Zsuzsanna Égetőmű SC Dorog 353 fa 3. Kajtár Andrea Hunstmann SE 345 fa Női páros: ( 22 induló) 1. Szabó Zs. Kuczi M. Taktika 693 fa 2. Farda Zs. Kállai E. Égetőmű SC 656 fa 3. Kajtár A. Szász A. Hunstman 653 fa Férfi egyéni: (110 induló) 1. Csizsek Miklós Ammónia 386 fa 2. Hajtó Zoltán Hajtó család Várpalota 374 fa 3. Varga Gábor MAVA TC Gárdony 373 fa Női csapat: (9 induló) 1. Taktika Várpalota 1332 fa 2. Csóri Csajok 1262 fa 3. Hunstmann SE 1249 fa Férfi páros: (48 induló) 1. Csizsek M. Keserű A. Ammónia 737 fa 2. Balázsi S. Bakos I. Isoquant Ajka 712 fa 3. Varga Z. Varga G. MAVA TC 710 fa Férfi csapat: (31 induló) 1. Ammónia Pétfürdő 1423 fa 2. MAVA TC Gárdony 1386 fa 3. Prémium Center Pápa 1356 fa A VII. Pétfürdő Díj amatőr területi tekeverseny 80 dobás (40 teli, 40 tarolás) végeredménye: (összesített eredmény a Tekekupával együtt) Női egyéni: Női páros: 1. Kajtár Andrea Hunstmann SE 705 fa 1. Szabó Zs- Kuczi M. Taktika 1317 fa 2. Szabó Zsuzsanna Taktika Várpalota 690 fa 2. Kajtár A Szász A. Hunstman 1297 fa 3. Farda Zsuzsanna Égetőmű SC Dorog 686 fa 3. Mazák Iné Karpf A. Taktika 1287 fa Férfi egyéni: 1. Hajtó Zoltán Hajtó család Várpalota 765 fa 2. Magyar Ferenc Prémium Center Pápa 736 fa 3. Bakos István Isoquant Ajka 720 fa Női csapat: 1. Taktika Várpalota 2604 fa 2. Csóri Csajok 2469 fa 3. Szentantalfa fa Férfi páros: 1. Hajtó Z Hajtó K Hajtó család 1438 fa 2. Molnár T. Nagy Sz. Tapolcafő 1423 fa 3. Balázsi S. Bakos I. Isoquant 1400 fa Férfi csapat: 1. MAVA TC Gárdony 2732 fa 2. Hajtó család Várpalota 2710 fa 3. Prémium Center Pápa 2703 fa 12 A VII. Tekedíj női csapatgyőztese a várpalotai Taktika csapat Térségi Általános Iskolák kispályás focitornája (résztvevők száma 5) Idén júniusban 3. alkalommal rendeztük meg az Alapítvány füves pályáján a térség Általános Iskolái közötti focitornát, ezúttal az osztályosok részére. A torna végeredménye: 1. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2. Készenléti lakótelepi Tagiskola Várpalota 3. Tasner Antal Általános Iskola Öskü 4. Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola Várpalota 5. Ősi Általános Iskola A győztes csapat névsora: Vida Dorián, Gróz Bálint, Hegyi Barnabás, Foki Dávid, Dobos Patrik, Pap Péter Patrik, Takács Zoltán, Szabó Norbert, Sári Gábor, Kéri Bálint. Csapatvezető: Grüll Gábor.

13 Teniszbajnokság az alapítvány teniszpályáin (indulók száma 11 fő). A lebonyolítás formája: 5 és 6 fős csoportokban körmérkőzések, elődöntők majd a helyosztók. Végeredmény: 1. Nagy Lajos Hajmáskér, 2. Vági István Várpalota, 3. Rácz Attila Pétfürdő, 4. Kiss Gábor Pétfürdő, helyezettek: Jánosiné Edit, Török Ferenc, Hosszú István, Mürkli Zsolt, Andó Csaba, Jánosi Jenő, Nagy Róbert. A PMTE a nyár folyamán több héten át focitábort tartott a gyermekek számára. A tábor során lezajlott ügyességi versenyekhez alapítványunk biztosította a díjazást. (pólók, kupák, édesség) A térségi fociverseny győztese a Nepomuki iskola csapata A teniszverseny dobogósai (balról jobbra): Kiss Gábor, Nagy Lajos, Rácz Attila A fentieken túl a focipályánkon edzés- és mérkőzés lehetőségeket (Bozsik-program) biztosítottunk a PMTE gyermekcsapatai számára. Támogattuk a Horváth István Általános Iskola fonyódligeti országos diákolimpiai döntőbe jutott focicsapatát (csapatvezető: Ács Imre), valamint díjaztuk október 1-jén a péti sportéletben való részvételért Tóbiás Sándort és posztumusz díjazottként Szénási Miklóst. Fejlesztéseink közül megemlítendő a műfüves pálya melletti lelátó felújítása, melyet alapítványunk végeztetett el. Az Alapítvány köszönetet mond mindenkinek, aki valamilyen formában segítették az Alapítvány munkáját. Tránszki László elnök A Pétfürdő Sportjáért Alapítvány köszönetét fejezi ki azon magánszemélyeknek, akik a évben adójuk 1%-ával az Alapítvány javára rendelkeztek. A Ft-ot a Szabadidő Centrum teniszpályájának felújítására, valamint gyermeksport-rendezvények lebonyolítására fordítottuk. Kérjük, hogy idén is hasonlóan támogassák szervezetünket. Adószámunk: a Kuratórium tagjai Mit tegyünk, ha baj van? Csecsemő-kisgyermek-elsősegélytanfolyam indul a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban áprilisban. A két alkalmas képzésen elméletben és gyakorlatban is megismerkedhet a szakszerű csecsemő- és kisgyermek-elsősegélynyújtás alapjaival. A tanfolyam minimum 10 fő jelentkezése esetén indul. A képzés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Jelentkezni lehet ben: telefonon: 06-88/ /1-es mellék, valamint személyesen a közösségi házban. 13

14 Összefoglaló a tekések őszi szezonjáról A Péti MTE tekecsapata lassan túl lesz a Szuperliga Bajnokság első őszi szezonján. Az első meccset az új tekecsarnokban november 15-én a Szegedi TE csapatával játszotta az egyesület. A Bajnokok Ligájában első helyezést elért szegediek a pétiek számára kemény diónak bizonyultak. Ezt a meccset 0-8-ra nyerte a vendégcsapat. Az ifjúsági mérkőzésen 0-4-re kaptak ki a péti fiúk. Majd november 29-én a BKV Előre SC volt a csarnok vendége. A pétiek végig vezetve, egységes játékkal, magabiztos győzelmet arattak az élmezőnybe tartozó BKV csapata ellen. Az ificsapat sajnos 1-3-ra veszítette el ezt a kört. A 2014-es év utolsó meccsén, december 13-án, a Kazincbarcika együttese érkezett hozzánk. A pétiek, kicsit megnehezítve a saját dolgukat, végül magabiztos, 5-3-as győzelmet arattak. Itt az ifi csapat is szépen teljesített, 4-0-ra verte ellenfelét. Január 17-én a Ferencvárosi TC csapatát fogadták a pétiek. A végtelenül izgalmas mérkőzésen a jól küzdő ferencvárosiak, kis arányú, de megérdemelt 5-3-as győzelmet zsebelhettek be. Az ifi csapatunk viszont 4-0-ra verte a fradi csapatát. Január 24-én Nyíregyháza látogatott el településünkre. A találkozó 1-7-es eredménnyel, vendéggyőzelemmel zárult. Az ificsapat viszont 4-0-ra verte az utánpótlást. Január 31-én a Répcelak SE, dobogóshoz méltó magabiztossággal, 1-7-re nyerte a találkozót a péti csapat ellen. Február 14-én a Győr-Szol TC-vel játszott izgalmas mérkőzésen végül a rutinosabb vendégek szerezték meg a két bajnoki pontot. Az ificsapat ezen a napom brillírozott, mivel 3-1-re verte a győri ifjakat. Február 21-én a Zalaegerszegi TK érkezett a településre, a vendégcsapat bajnoki második helyezetthez méltó fölénnyel verte meg a hazaikat. Az eredmény 0-8 lett a vendégek javára. Az ifi csapatok mérkőzésén is hasonló eredmény született, sajnos 0-4-re kaptak ki a pétiek. Csapatunk jelenleg 5 ponttal a tabella 10. helyén áll. Sz.O. A XVI. PÉTFÜRDŐ KUPA amatőr tekebajnokság versenykiírása Kedves Sporttársaink! Idén 16. alkalommal rendezzük meg a fenti hagyományos versenyünket, melyre minden jelentkezőt szeretettel várunk. Verseny helyszíne: Pétfürdő Sporttelep, Péti MTE 4 pályás Szuperligás tekecsarnoka időpontja: április 10. (péntek) óráig április 11. (szombat) óráig április 12. (vasárnap) óráig (a csapatok létszámától függően) díjátadó: április 12. (vasárnap) óra Rendező: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata és a Pétfürdő Sportjáért Alapítvány Résztvevők: mindazon amatőr női és férfi csapatok, akik a versenykiírást elfogadják (várhatóan 40 csapat) Lebonyolítás: a csapatokban 4-4 fő szerepelhet, minden versenyző 80 dobást teljesít. (pályánként 10 teli és 10 tarolás) A férfi csapatokban 2 fő női versenyző is szerepelhet, akinek eredményét a női egyéni- és páros versenyben figyelembe vesszük. A dobások során 1 belépés és 3 hosszú dobás engedélyezett! (továbbiak esetén a pálya állagának megóvása miatt- a versenyző eredménye törlésre kerül) Nevezés: -en a címen a nevezési lap visszaküldésével, vagy a lent felsorolt telefonszámokon. Nevezési határidő: március 30. A verseny időpontbeli beosztásáról a csapatok -en kapnak visszajelzést. Nevezési díj: Ft/ csapat A tavalyi csapatversenyek nyerteseinek (Taktika női, Ammónia és MAVA TC férfi) a versenyen való részvétel díjmentes. Azon csapatok számára 50%-os díjkedvezményt adunk, akiknek csapatában min. 2 fő állandó lakhelyű pétfürdői lakos szerepel. A nevezési díj befizetése a versenyen való részvétel feltétele. A nevezési díj a verseny megkezdése előtt a helyszínen fizetendő. Értékelés: A végeredmény eldöntésénél azonos fa esetén az utolsó sorozatban ütött több fa dönt.»»» 14

15 Díjazás: Női és férfi csapat I.hely: serleg + aranyérem II.hely: serleg + ezüstérem III.hely: serleg + bronzérem Női és férfi páros I.hely: kisértékű ajándék II.hely: kisértékű ajándék III.hely: kisértékű ajándék Női és férfi egyéni I.hely: serleg + aranyérem II.hely: serleg + ezüstérem III.hely: serleg + bronzérem A verseny fővédnöke: Horváth Éva Pétfürdő Nagyközség Polgármestere Versenybizottság: Elnök: Tránszky László 06-30/ Tagok: ifj Tránszki László 06-30/ , Balogh Tibor 06-30/ , Gáspár Zsolt A versenyen mindenki csak saját felelősségére vehet részt! A versenyre való jelentkezéssel egyidejűleg mindenki vállalja a versenyszabályok betartását! A Pétfürdő Kupa 2. fordulója Pétfürdő Díj néven május én kerül megrendezésre. Pétfürdő Díj részvételének szabályai: Részt vehet mindazon csapat, aki a Pétfürdő Kupán részt vett. A csapatok esetében minimum két főnek szerepelnie kell a Pétfürdő Kupán indulók közül! Két cserejátékos esetén vagy 1 páros és/vagy 2 egyéni értékelés történik. Részt vehetnek azok az egyéni vagy páros versenyzők akik csapat nélkül állnak rajthoz a Pétfürdő Díjon és korábban részt vettek a verseny 1. fordulójában. Nevezési díj: 3.000,-Ft/csapat, 1.500,-Ft/páros, 750,-Ft/egyén Pétfürdő, Albert Pihenőpark: megtelt Március 7-én az Albert Pihenőparkban került megrendezésre a 45. Pétfürdői Schmidt Ferenc Terepfutóverseny, amely az ország egyik legrégebbi terepfutóversenye. Igazi tavaszias futóidő várta a nevezőket és a kísérőket, így már a rajt előtt kitehette volna a rendező Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület a megtelt-táblát. A legtöbben vidékről érkeztek: Sopronból, Győrből, Budapestről, Székesfehérvárról, Zircről, Veszprémből, Balatonalmádiból... Versenyünk a volt sportbarátaink emlékére felállított kopjafa megkoszorúzásával kezdődött. Több távon és még több kategóriában lehetett nevezni. A rendezvény ideje alatt gondoskodtunk a frissítésről. Mindenkinek jutott zsíros kenyér, több mint száz liter tea, forralt bor, üdítő, édesség várta a versenyre kiérkezőket. A rendezvény ideje alatt egyesületünk karitatív tevékenységet is folytatott: adománygyűjtést kezdeményeztünk a súlyos betegségben szenvedő, taekwondós csapattársunk számára, aki reményteljes fiatal tehetség. A 12 éves Lónyai Dóra kezelésére összegyűlt adományt, ill. a nevezési díjak összegét átutaltuk. Jubileumi volt ez a rendezvény. Meghívásunkra több olyan versenyző, szervező és segítő is eljött, akik az elmúlt évtizedek alatt a futóversenyeken is jelen voltak. Ebből az alkalomból az egyesület emlékplakettel és oklevéllel köszöntötte az elmúlt 45 év kiemelkedő veteránsportolóit, szervezőit. Emlékplakettet vehetett át többek közt Szekeres Ferenc olimpikon is, aki a maratonfutás magyarországi több évtizedes csúcstartója, Schmidt Ferenc, a verseny kitalálója, valamint számos kiváló versenyző és szervező is. Megható pillanatokat élhettünk át mindannyian, hisz jó érzés volt tanúja lenni annak, ahogy egy időben egy helyen a múlt és a jelen találkozik. Az ünnepi hangulatot megkoronázta a verőfényes napsütés is. Bizonyosságot szereztünk arról, hogy ez a hagyomány nem törhet meg. Schmidt Ferenc köszönti a verseny résztvevőit A versennyel egy időben zajlott a veszprémi rendőrség atlétikai szakosztályának a terepfutóversenye, ahol Leitner Norbert segítségével többen sikeresen teljesítették a 10 kilométeres távot. Méreg József 15

16 Hírek HIRDETMÉNY az általános iskolába történő beíratásról Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje: április 16. (csütörtök) óráig, április 17. (péntek) óráig. A pétfürdői Horváth István Általános Iskolában a beiratkozás helyszíne: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 1. Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek TAJ-kártyája, a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat. A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el, és hoz másodfokú döntést. Az iskola fenntartójáról a internetes oldalon tájékozódhatnak. A 2015/2016. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a Hirdetmény mellékletében, a https://www.kir.hu/kir2_ KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a tankerületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban. Nyusziváró gyermekfutóversenyt szervez március 29-én 15 órától a FutaPét Tömegsport Egyesület és a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár 2-15 éves gyermekek számára. Zenéről a Mézengúzok Gyermekzenekar, a fajátékokról a Fanyűvők játszóház gondoskodik. Mindenkit szeretettel várnak. Vöröskeresztes közgyűlést tart április 3-án 14 órától a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban. A VIII. Kistérségi Rendvédelmi Diákvetélkedőjét szervezi Pétfürdő Polgárőrsége április 9-én 9 órától Pétfürdőn a Peytu mezején. A Föld-víz világnapja alkalmából április 14-én 8 órától a Horváth István Általános Iskola alsó tagozatos diák- A hónap feladványa jainak rendez játékos vetélkedőt a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Megyei néptánc-találkozóra kerül sor a Nyugdíjasok Életet az Éveknek Veszprém Megyei Egyesülete, a Péti Nyugdíjas Klub és a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár közös szervezésében április 17-én, pénteken 14 órától a közösségi házban. A Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár tavasszal csecsemő- és kisgyermek-elsősegély tanfolyamot indít. A képzést (2x2 óra) Meszlényi Norbert mentőtiszt vezeti, melyre előjelentkezés szükséges és minimum 10 fő részvétele esetén indul. A képzés ingyenes! Jelentkezni a közösségi házban vagy 88/ es telefonszám 1-es mellékén lehet. 67 éve Ercsiben született Pulitzer díjas, Prima Primissima díjas írónő, újságíró. Saját bevallása szerint fiatalon többféle dologba belekezdett: segédmunkáskodott, színházat csinált, bábozott, ugyanakkor már írni is elkezdett. Az 1990-es évek elejétől a Nők Lapja munkatársa. Számos könyve, hangoskönyve jelent meg. Az érdeklődő közönség április 24-én (pénteken) találkozhat vele a közösségi házban. Ki ő? A helyes válaszokat március 30-áig leadhatják személyesen a könyvtárban vagy ben a com címen. Előző feladványunk helyes megfejtése: Fekete István. Könyvjutalmat nyert: Polgár Petra, Pétfürdő Gratulálunk, nyereményét átveheti nyitvatartási időben a könyvtárban. - Pétfürdő Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja. Kiadja: Pétfürdő Önkormányzata megbízásából a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár. Felelős szerkesztő: Angeli Katalin. Tördelő: Monok Petra. A szerkesztőség címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 5. Telefon: 88/ A leveleket a szerkesztőség címére küldjék. Névtelen, bérmentesítés nélküli leveleket nem fogadunk. Kéziratot nem adunk vissza. Lapzárta minden hónap 5-én.

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének,

önkormányzat elnöke egy városi zászlót adott át Farsang Imrének, a motorosok vezetőjének, KARCAGI HÍRMONDÓ Gyermeknap 2011. XXIV. évf. 22. szám 2011. június 3. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Motoros jótékonysági futam Tűzoltó bemutató, kézműves foglalkozások, arcfestés, néptánc bemutató, mazsorett,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti

Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere. 6. oldal Paksi Hírnök

Részletesebben

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat.

Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik meg. Lapzárta: 2014. február 1-e, szombat. Városi Közéleti Havilap írmondó XXV. évfolyam 1. szám. smét eltelt egy esztendő, egy Iévvel újra öregebbek és remélhetőleg tapasztaltabbak lettünk. Lapunk következő száma 2014. február 10-én, hétfőn jelenik

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon

Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon XXI. év fo lyam, 5. szám 2015. május Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja KISVÁROS Örökzöld dallamokkal köszöntötték a tavaszt Képes beszámoló a II. Nagy Tavaszi Koncertről a 8-9. oldalon ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS

ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS ELSZÓLTA MAGÁT LÁZÁR JÁNOS KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS ÁTVÁLLALTA A KORMÁNY MINDSZENT ADÓSSÁGÁT (2.OLDAL) Az államtitkár a Rádió 7-ben egy későbbre szánt bejelentést tett. (4.oldal) Ára: 99Ft

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

A piac kihasználtsága még várat magára

A piac kihasználtsága még várat magára XXII. évfolyam VIII. szám 2014. augusztus Ára: 120 Ft A piac kihasználtsága még várat magára Nem panaszkodhatnak a település lakói, hogy nem tudnak megfelelő helyen vásárolni helyi termékeket. A piaccsarnok,

Részletesebben

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett

Sárvár tavaly is a TOP 10 tagja lett www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 27. évfolyam 4. szám 2015. február 27. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tovább épült az ötcsillagos város Kondora István polgármester

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA SZEKSZÁRDI VASÁRNAP XXIV. évfolyam. 9. szám Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható 2014. március 16. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA FOTÓ: KISS ALBERT Jöhet még: öt felnőtt és huszonöt gyerek

Részletesebben