Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként"

Átírás

1 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony a nyíracsádi gyülekezettől és a községtől Mosoly és könny viaskodott egymással a hívek arcán és szemében július utolsó két hétvégéjén, amikor nyugdíjba vonulása alkalmából elköszönt a református gyülekezettől és a településtől Ács Ferencné lelkipásztor asszony. Az utolsó úrvacsorát július 21-én osztotta ki kedves híveinek, ezt követően dr. Nagy János polgármester a település vezetőinek nevében mondott köszönetet a 28 évnyi szolgálatért. Utószor a szószéken Egy héttel később, július 28-án Ács Ferencné utoljára emelkedett a szószékre, hogy szóljon a gyülekezethez, s hirdesse nekik Isten igéjét. Hangja utoljára zengte be az Árpád-kori templom ódon falait, szavai utoljára simították a hívek lelkét és érintették meg mindenki szívét. Ács Ferencnét október 15-én teológusként helyezték ki Nyíracsád és Nyírábrány református gyülekezetéhez október elsejétől férje mellett segédlelkészként szolgált, majd március 29-ét, lelkésszé szentelését követően önállóan látta el a nyíracsádi, a nyírábrányi és a fülöpi gyülekezet szolgálatát. Köszönet a hitért Az utolsó istentiszteleten a gyülekezet nevében Veres Istvánné tolmácsolta a hálás, köszönő szavakat, majd dr. Katona Gyula nyugalmazott polgármester idézte a műemlék templom felújításának nehéz, de szép időszakát. Ezt követően Tóth Elek görögkatolikus parókus atya kérte Isten áldását Ács Ferencné nyugdíjas éveire, majd Égerné Tamás Annamária szólt lelkipásztor asszonyhoz és férjéhez, akik elindították őt a lelkészi hivatás útján. A szertartás végén hosszan kígyózott nemcsak a református, de más felekezethez tartozó hívek sora, akik mind szerettek volna még egyszer köszönetet mondani és elköszönni Ács Ferencné tiszteletes asszonytól. Ugyanezen a vasárnapon köszönt el a nyírábrányi és a fülöpi gyülekezet is. Kedves Györgyné Zilahi Enikő Államalapító Szent István király (Grafika: Doroginé Káli Anna) Szilágyi Domokos: Új kenyér Mosolyog a nyári dél, az asztalon friss, fehér, új kenyér. Honnan van az új kenyér? Három traktor földet szántott, a vetőgép búzát vetett, felhő hullatta az esőt, nap hullatta a meleget. Szökkent a szár szép magasra, jött a kombájn, learatta, learatta, kicsépelte, a gőzmalom megőrölte, teherkocsi hazavitte, anya pedig megsütötte Mosolyog a nyári dél, az asztalon friss, fehér, új kenyér.

2 2 Acsádi Krónika Vagy akár mondhatnám azt is, hogy beszédei, prédikációi, ökumenikus igehirdetései hasonlítottak a bibliai kovászhoz. Ahogy a kovász megtöri a liszt nyersességét, és ízessé teszi, úgy szavai megtörték, féken tartották lelkünk vad erejét, s hatoltak szívünk legrejtettebb moccanásaiba, hogy az a gyöngy a lelkünk Istennek tetsző legyen. Köszönjük! Dr. Nagy János polgármester a következő szavakkal köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszonytól: Kedves Tiszteletes Asszony! Tisztelt Gyülekezet! Isten kegyelmén és a Szentlélek világosságán kívül a hithez szükségünk van emberi tanúkra, aki hitének igazságát és örömét továbbadja. Tiszteletes Asszony személyében ilyen tanú áll előttünk. Szolgaság vagy szolgálat? Ez a két szó igen hasonlít egymáshoz, mégis óriási különbség van közöttük. A szolgaságban más veszi el szabadságomat, a szolgálatban én adom oda magamat. Isten nem szolgaságot, hanem szolgálatot kíván tőlünk, így Tiszteletes Asszonytól is, amikor meghívást kapott. Pedig annak idején sokféle lehetőség kínálkozott, hogy mi legyen. Ő Istent választotta, s ezen választás Istenhez emelkedő, Istenhez ívelő szolgálat volt, melynek mi a mai napig tanúi vagyunk. Tiszteletes Asszony jól tudja, hogy könnyű olyanoknak jót tenni, akik viszonozni tudják. De igazi, együtt érző szívre van szükség ahhoz, hogy olyasvalakinek tegyünk jót, aki nem tudja ezt viszonozni. Erzsike néni jól tudja a jó hírt, az örömhírt: ha az emberek nem tudják visszafizetni, Isten fogja visszafizetni. És az mindig több, mint amire az ember számít. Tiszteletes Asszony nagyon nehéz korszakban állt Isten szolgálatába. A hithez való hűség feladatot kívánt tőle. Sokan várnak csodát a mai világban. S Ő ismeri a szolgálat lényegét: Neki kell elsősorban csodának lennie mások életében, hiszen Isten embereket használ fel, hogy csoda történjen. Csoda lehet egy szó, egy érzés, egy tekintet, egy kézfogás, amely megváltoztatja életünket. A csoda lényege éppen a változás. Új dolog teremtődik, ami azelőtt nem volt Neki is szüksége volt s van csodákra, áttörésre, gyógyulásra. Hogy csoda történjen az Ő kereszt hordozásában, szenvedésében, hogy csoda történjen az Ő családjában vagy a betegségek elviselésében: amikor lázasan ment például hittanórát tartani De az Ő legnagyobb csodája tetszenek tudni, hogy mi volt? Ez a nyíracsádi gyülekezet, mert Ő tudta: a gyülekezet mosolya a jó Isten mosolya. Tiszteletes Asszony boldog volt, hogy Isten kezében eszköz lehetett, amikor látta szemeteken, ajkaitokon a Mennyország örömét, a Mennyország mosolyát. Pedig hányszor kellett mennie bárányként a farkasok közé, hányszor kellett lennie kígyó-okosságúnak és galamb ártatlanságúnak. Hányszor kellett mennie Ninivébe prédikálni, hányszor kellett mennie Bábelbe, amikor nem értettük egymást. Hogyan hirdette templomban, iskolában vagy akár az utcán, ami meggyőződése volt. S mennyire nem törődött azokkal, akik meg is ölhették volna idegrendszerét. Erőt adott neki az a tudat, hogy kiszemeltetett erre a feladatra. S miután ebbéli hite sziklaszilárd volt, sem aranyra, sem ezüstre nem váltotta, sem aranyra, sem ezüstre nem törekedett. A feladatát igyekezett teljesíteni. Igen Atyám mondta egész életével. Áldás volt s van kezén. Hiszen ahová nyúlt, kincset talált. Mindenben, mindenkiben meglátta, megtalálta azt a talentumot, amit Isten rejtett el az emberben. Élete hasonlít ahhoz a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt talál. Megtalálván azt, eladja mindenét, hogy megvegye azt. Az igazgyöngy, a mi lelkünk. Tiszteletes Asszony eladta mindenét, eladta az Ő idejét, nekünk, mert több éve, évtizede fényesítette, csiszolgatta a mi lelkünket szolgálatával. Tette mindezt azért, ha Isten szeme megakad a mi lelkünkön, akkor szeretetével bocsássa meg a bűneinket újra s újra Tisztelt Gyülekezet! Tiszteletes Asszony Jézus szemével néz, s nézett bennünket. Jézus örömhírét hozta el Nyíracsádra. Megtanulhattuk tőle, hogyan kell Isten szeretetének örülni, s most mégis sokan könnyeznek, mert féltjük örömünket, szeretetünket, lelkünket, az igazgyöngyöt. Ezt követően a polgármester egy történetet osztott meg a hívekkel egy ácsmesterről, aki kerítés helyett hidat épített két haragos testvér telke közé. A testvérek meglátták a hidat, majd egyikük így szólt: Drága testvérem! Te képes voltál egy hidat építtetni azok után, ami köztünk történt? Azok után, amiket tettem és mondtam? Erre mindketten nagyon elszégyellték magukat, és a híd közepén egymásba borulva kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még pár napig, találnak neki valami munkát. Erre a Mester így felelt: Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem! Tiszteletes Asszony marad még néhány napig, aztán el kell mennie máshová hidat építeni. Hidat építeni Istenhez kéréseinknek, hidat építeni családjában. Jézus búcsú beszédében így szól: Még egy kevés idő s nem maradok már közöttetek Még egy kevés idő és Tiszteletes Asszony nem marad már közöttünk Jézus így folytatja búcsúbeszédét: Ne féljetek! Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Bízom benne, hogy Tiszteletes Asszony ezután is velünk lesz minden nap. Mi pedig úgy tudjuk szolgálatát megköszönni, ha a lelkünk, a szeretetünk, mint igazgyöngy ragyogni fog minden nap a világ végezetéig Tiszteletes Asszony! Az önkormányzat nevében megértő és elfogadó bocsánatát kérem, ha megbántottuk valamivel szolgálatának idején. Kérem, vigye el mosolyunkat, a gyülekezet mosolyát szívében-lelkében, hogy átélje nap, mint nap szolgálatának termékeny bőségét. Vigye el szívében, hogy szeretjük Önt

3 Acsádi Krónika Ács Ferencné búcsúprédikációja 3 Ács Ferencné lelkipásztor asszony július 28-án a tőle megszokott kedves, szívet-lelket melengető szavakkal búcsúzott a nyíracsádi gyülekezettől. Ács Ferencné utoljára emelkedett a szószékre Sámuel 1. könyvének 12. fejezetéből, Sámuel búcsúprédikációjából emelt ki néhány gondolatot, majd így folytatta: Kedves Testvérek! Sámuel prófétát Isten választotta ki arra, hogy Izráel népének az adott időszakban prófétája legyen, vagyis az Isten akaratát a választott nép felé tolmácsolja. Így történt ez velünk is. 28 évvel ezelőtt, amikor az Örökkévaló Istennek úgy tetszett, hogy ide rendeljen bennünket, itt kezdtük el utunkat, az igehirdetés szolgálatát köztetek. Megengedte nekünk az Isten, hogy bölcsők mellett, ifjú párok elindulásánál vagy betegségben szenvedőkért mondhattunk együtt imádságot. A koporsók mellett, a virrasztókban vagy a nyitott sír mellett hangozhatott ajkunkról Isten drága szava. Isten szerint itt a vége. Itt a vége annak, hogy együtt imádkozzunk, együtt építsük Isten országát. De ez nem azt jelenti, hogy letehetjük a lantot, mert ezután is, kinek-kinek a maga helyén tovább kell építeni majd Isten országát. Tovább kell végeznünk azt a feladatot, amit Isten ránk bízott. Ezt követően lelkipásztor asszony Sámuel szavaihoz kötve fogalmazta meg saját búcsúgondolatait, intelmeit a gyülekezet felé. (Ebből idézünk néhány részletet.) Féljétek az Urat! Pál apostol szerint nagy nyereség az Istenfélelem, aminek ragyogni kell az arcotokon. Ne kerüljétek el soha az Isten házát! Szeressetek ide hazajönni, mert ez a ti lelki otthonotok! Szolgáljatok az Úrnak hűségesen, teljes szívből! Szolgáljatok az úrnak örömmel, hűséggel ott, ahova az isten állított benneteket. Álljatok meg ott akkor is, ha vihar van, akkor is, ha szélcsend van, akkor is, ha tűz a nap. Minden élethelyzetben maradjatok hűségesek, és szolgáljátok Őt teljes szívetekből. Legyetek engedelmesek! Álljatok meg! Ha valamit elérhettünk, azért Istené legyen a dicsőség. Ha pedig valamit elmulasztottunk, bocsássunk meg egymásnak. Hálaadásra is meg kell állni. Megköszönni a megtett utat, megköszönni Istennek jóságát, látni az Ő nagy tetteit. Zárógondolatként Sámuelhez hasonlóan megígérjük nektek, hogy ott lesz szívünkben a ti drága emléketek, és imádkozni fogunk értetek. Hogy megmaradjatok a hitben, megharcoljátok a hitnek szép és nemes harcát, hogy majd, amikor megérkezünk az Isten országába, megismerhessük egymást, és együtt zenghessük a bárányok énekét. Isten áldja meg az életeteket, áldja meg a hiteteket, a szolgálatotokat. Titeket, akik itt vagytok és otthon maradt szeretteiteket is. Isten áldása töltse be élteteket, mi pedig imádkozni fogunk értetek. Ámen Ács Ferenc mondott imádságot Égerné Tamás Annamária is köszönetet mondott A záró imádságot Király Dalma teológus mondta el Veres Istvánné, a református gyülekezet nevében megfogalmazott búcsúgondolataiban Dénes Ferenc versével nagyon találóan és kifejezően jellemezte Ács Ferencné lelkipásztor aszszony személyét és szolgálatát. Dénes Ferenc: A pap prédikációja önmagáról Milyen legyen a lelkipásztor? Ha kell, utolsó, első máskor. Mint egy király, olyan előkelő, S egyszerű, mint egy földművelő. Oly hős, ki önmagát legyőzte, Legyőzött, kit az Úr tört össze. Kegyes és tiszta életű szent, Bűnös, ki bűnbocsánatot nyert. Ki úr önmaga fölött, És szolga a kicsik között. Nagy előtt ki nem hajt térdet, De felemeli a gyöngéket. Tanítvány mesterével szemben, És tanító a gyülekezetben. Koldus, ki könyörög a porba, Követ, sok drága kincset szórva. Erős, csatázó hadak élén. Gyöngéd, betegnek ágya szélén. Mélyen látó, mint egy öreg, Bizalmas, mint egy kisgyermek. Ki bár nagy cél felé repül, Minden kicsinyt is megbecsül. A szenvedést is jól ismerve Örömre mindig kész a lelke. Világos elme, tiszta ész, Mit mond, azért helytállni kész. Igaz békességnek szeretője, Tétlen haragnak elüldözője, Mozdíthatatlan minden jóban: Ó, bár ilyen lennék valóban!

4 Acsádi Krónika iskolába, kinyitottátok a tanterem ajtaját, köszöntöttétek a gyerekeket, összemosolyogtatok a tanítványokkal, vagy meglátva a gondterhelt kis arcokat szeretettel és kedvességgel vettétek őt körül. Jakab Jánosné Erzsikét alsós nevelő lévén körülölelték a gyerekek. Bár eredetileg nem ehhez a korcsoporthoz húzta a szíve, a matematika és a fizika tudomány területén szeretett volna tanítani. Képesítés nélküli nevelőként kezdte munkáját. Fiatal dolgozóként a másik oldalról is megismerve a munkát nem a felső tagozatosok, hanem a kicsik mellett döntött. Jakab Jánosné Gnáj Erzsébet Nyíracsádon született, szorgalmas tanulója volt az általános iskolának. Szorgalma és tudásvágya arra késztette, hogy tovább tanuljon. Hajdúnánásra került kollégiumba. Abban az időben, amikor a mezőgazdasági munka volt a fő megélhetés, és kellett a munkáskéz a családokban, ez nem volt általános és jellemző döntés. Szerencsére szülei támogatták, segítették. Érettségi után 1973-tól a nyíracsádi általános iskola alkalmazottja lett fontos dátum volt életében, mert Gnáj Erzsike Jakab Jánosné lett. Élete az iskola körül zajlott, hisz első közös otthonuk a régi görög iskola szolgálati lakásában volt. Két gyermekük született: Norbert és Brigitta. Lassan ők is révbe érnek. A diploma megszerzése után újabb területeken gazdagította tudását. Agressziókezelés, kooperatív módszerek, a differenciált tanulásszervezés alapjai, természetismeret és matematika tanítása, szövegszerkesztés és táblázatkezelés és még sok más területen szerzett képesítést. Jakab Jánosné egyike volt Nyíracsádon az első pedagógusoknak, akiket megismertem. Erzsike elkötelezett, vérbeli pedagógus. Mindig rendkívüli figyelmet fordított tanítványai egyéni előmenetelére. Ismerte családi hátterüket, magánemberként is sokat tett értük. Nagyon jó volt a kapcsolata a szülői közösséggel. Tanítványai odaadóan szeretik, tisztelik. Bátor, határozott és megbízható pedagógus. Véleményét egyenesen, nyíltan mondja el. Mindezek mellett szerénysége és közvetlen munkatársi segítőkészsége miatt is hiányozni fog a kollektívából. Osztályfőnökként kiváló közösséget épített. Tanítványait alaposan felkészítette a tanulmányi versenyekre, a lemaradókra is nagy figyelmet fordított. Az alsós közösség számára sok kiváló programot szervezett, a gyerekek szinte csüggtek rajta. Nem szerette a feltűnést, de osztályközösségen belül nagyon komoly pedagógiai munkát végzett, ezt mutatták éveken keresztül a kimagasló tanulmányi eredmények. Sokan lehetnek hálásak áldozatos munkájáért. Tanítványaitól az egymásra figyelést, a gondos, alapos és szép munkavégzést, a határidők pontos betartását mindig következetesen megkövetelte. Tanítványai füzetvezetése mintaszerű volt. 5 Kovács Ferencné Szamossályi híres község lett, mert Kovács Ferencné Szórádi Éva szülőfaluja. Éva szorgalmas, dolgos szülők gyermeke. Az otthonról hozott precizitás és munkaszeretet végigkísérte egész pályafutását. Debrecenben a Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett óta dolgozik Nyíracsádon. Egy rövid időre átkerült az önkormányzathoz, de visszahívta az iskola, a pedagógiai munka szeretete között tanult a Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyarorosz szakán fontos dátum volt számára, mert Kovács Ferenc új nevet adott neki ben megszületett Rita, majd 1984-ben Éva lányuk. A kezdetektől fogva munkaközösség vezető volt, a diákok közösségi életét szervezte. Nagyon sokat dolgozott Nyíracsádért, 1989-ben Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott. Részlet egy minősítésből: Szakmai felkészültsége alapos, jó egyéni adottságokkal rendelkező nevelő. Ismereteit önképzés útján fejleszti, vezetője és irányítója a magyar szakmai, majd az osztályfőnöki munkaközösségnek. Szaktárgyai oktatása közben törekszik az új didaktikai módszerek megismerésére és bevezetésére. Kellően ismeri tanítványait, akiket helyesen értékel. Nevelési feladatok megoldásában a tervszerűségre törekszik, figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, képességeit. Az eredményesség érdekében sikeresen alkalmazza a differenciálás elveit. Osztályát jó közösséggé formálja. Sokat tesz a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felzárkóztatásáért. Tanítványaival szemben következetes. Családi élete példás, munkája mellett családjának él. (1981) Akár ma is elmondhatnánk ezeket a gondolatokat. Éva munkája során folyamatosan gazdagította ismereteit: kooperatív módszereken alapuló együttműködés, differenciált tanulásszervezés alapjai, nem szakrendszerű oktatás, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, logopédiai alapismeretek, drámapedagógia, gyermekjóléti ismeretek területén szerzett képesítést szeptember 1-jétől a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola pedagógusa. Munkaközösség vezetőként az iskolavezetés tagja. Munkáját kiemelkedő színvonalon végezte. Tanítványaitól nem részvételt, hanem alkalmazható tudást követelt. Kiemelkedő módon differenciált, segítette a gyengébbeket. Nem kritikával, hanem bátorító, dicsérő szavakkal fejezte ki véleményét. Ezzel is motiválta tanítványait. Kedves Éva és Erzsike! A hosszú szolgálat alatt biztosan többször átéltétek munkánk nehézségeit és szépségeit. Az iskola igazi pedagógussá, kiváló, hűséges emberré formált benneteket. Az eltelt 40 év alatt megmutattátok nekünk, hogyan érdemes élni és tanítani. Köszönjük! Kívánok munkatársaim nevében nagyon boldog és kiegyensúlyozott nyugdíjas éveket. Emlékezzetek ránk olyan szeretettel, amilyen szeretettel ajándékunkat adjuk nektek. Tóth Elekné igazgató

5 6 Acsádi Krónika Tízszer találkozhattak a kultúra kedvelői Kiss József Halmos Sándor Tóth-Máthé Miklós Júliusban ért véget az a tíz alkalomból álló író-olvasó találkozó sorozat, melyet a Térségi igényeket kielégítő könyvtári szolgáltatások fejlesztése című pályázat keretében szervezett településünk önkormányzata. A lelkes és kitartó közönség Nemcsak a helyiek, de a térségben élők számára is fontos és hasznos könyvtárfejlesztés valósult meg településünkön Először Kiss Józseffel találkoztak az érdeklődők, akit ezúttal, mint ahogy magát nevezte tollforgató festőként ismerhettünk meg. Első alkalommal verseit mutatta be, majd novelláiból adott ízelítőt. Halmos Sándor előadását nem először hallhatta a nyíracsádi közönség, Lezárult a könyvtárfejlesztő program A Braille nyomtató nagy segítség lesz a látássérülteknek Július 15-én zárult településünkön a Térségi igényeket kielégítő könyvtári szolgáltatások fejlesztése című pályázat, melynek záró rendezvényére a Ligetalja Könyvtárban került sor. A pályázat tavaly decemberben indult, melynek keretében a környéken egyedülálló könyvtárfejlesztést valósított meg településünk. A meghívott vendégeket, könyvtárlátogatókat dr. Nagy János polgármester köszöntötte, majd összefoglalta a pályázat által elért eredményeket. Az elmúlt hét hónap folyamán sor került a könyvtár számítógép parkjának korszerűsítésére, felnőtt és gyermekképzés valósult meg, ahol számítógépes ismereteken kívül a környezettudatos magatartás, valamint a fenntarthatóság alapvető elemeivel is megismerkedtek a hallgatók, a kultúra kedvelői pedig tíz alkalommal író-olvasó találkozón vehettek részt fogalmazott a polgármester. Látás- és hallássérültek segítése Nagy előrelépés a könyvtári szolgáltatások terén az állomány online elérése, aminek segítségével a nap 24 órájában hozzáférhetnek a felhasználók a könyvek katalógusaihoz. A pályázatnak köszönhetően a fogyatékkel élők részére is közelebb került a könyvtári szolgáltatás. júliusban a Bibliáról tartott érdekes előadásokat. Az író-olvasó találkozók utolsó vendége Tóth-Máthé Miklós volt, aki július 11-én régi ismerősként jött el a Ligetalja Könyvtárba, hisz többször látogatott már el hozzánk. Tóth-Máthé Miklós a találkozó első részében emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. Életem során két asszonyhoz kötődtem igazán. Az egyik az édesanyám volt, a másik a feleségem. Enikő immár tíz éve, hogy itt hagyott, édesanyám 2004-ben 94 évesen ment el fogalmazott elérzékenyülten a költő. Ezt követően versekkel, novellákkal idézte felesége és édesanyja emlékét. A találkozó második részében legújabb könyvét, A rögöcsei csoda és más komédiák, majd a Tapshoz kérem a szereplőket című kötetet mutatta be. A látás és hallássérültek számára kifejlesztett speciális eszközök és akadálymentesített számítógépes programok segítik az írást, olvasást, az internet és a könyvtár egyéb szolgáltatásainak használatát. Kívánom, hogy nemcsak a helyi, de a környező települések lakosai is éljenek a könyvtárunk által nyújtott lehetőséggel, új és megújult szolgáltatásaink használatával tegyenek szert minőségi előnyre fejezte be programzáró tájékoztatóját a polgármester, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen módon segítették a pályázat sikeres lebonyolítását.

6 Acsádi Krónika Zsolozsmás tábor Nyíracsádon A Hajdúdorogi Egyházmegye idén Nyíracsádon rendezte meg a zsolozsmás táborát július 8 11-ig. Hétfőn estével egy 64 órás folyamatos imádság kezdődött a nyíracsádi görögkatolikus templomban a vecsernyével. Az ország különböző részeiről és a határon túlról 45-en vállalkoztak arra, hogy a szerzetesi zsolozsmát szinte teljes egészében elvégezzék. A helyi egyházközség hívei csatlakoztak hozzájuk, így volt olyan vecsernye, ahol kétszázan imádkoztak együtt, de a zsolozsma más szertartásaiba is sokan kapcsolódtak be. A liturgikus nap istentiszteletei a következőkeppén alakultak: vecsernye (este 6 órakor), kis esti zsolozsma (este 9 órakor), éjféli zsolozsma (éjfélkor), utrenye és I. imaóra (reggel 6 órakor). Segítés a nyíracsádi lakosság összefogásával Ma szinte napi téma a globális problémák megoldásának keresése. Hogyan tudunk mi, egyszerű emberek óriási, világméretű problémákat megoldani, mint például az éhezés vagy a környezeti pusztulás? Ezek nagy problémák, nehéz rajtuk enyhíteni, ám nem lehetetlen. Nem kell globálisan gondolkodni, elég, ha csak lokális (helyi) szinten teszünk apró dolgokat, és már azzal segítünk egy-egy világméretű gond megoldásában. A Nyíracsádi Görögkatolikus Ifjúsági Egyesület június 29-re adománygyűjtést szervezett. A gyűjtés célja az volt, hogy segítsünk együtt Nyíracsád családjainak olyan dolgokkal, melyekre nekünk már nincs szükségünk. Ez egy nagyszerű alkalom volt arra, hogy már-már felesleges holmik megfelelő helyre kerüljenek, oda, ahol még tudnak neki örülni, és nagy szükség van rá. Nagy öröm volt az egyesület számára, hogy közel negyven önkéntes segített a rendezvény lebonyolításában. Az adománygyűjtés előtt szórólapokat osztottak ki, felhívták a közvetlen környezetük figyelmét a kivételes lehetőségre. Az adományok átvételében és azok kiválogatásában is nagyon sok segítséget nyújtottak. Ezúton is nagy köszönet nekik! Az adományok átadására és átvételére július 2-án került sor. Az előre begyűjtött igénylőlapok segítségével és az igénylők fegyelmezettségének köszönhetően összesen 94 családnak segített a nyíracsádi lakosság. Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat és az együttműködést! Tóth Teodóra III. imaóra (9 órakor), IV. imaóra (12 órakor), IX. imaóra (délután 3 órakor). Kocsis Fülöp püspök atya három elmélkedést tartott a zsolozsma kialakulásáról, illetve értelmezte, magyarázta azokat. A szertartások között a részvevők felváltva, az éjszaka folyamán is a zsoltárokat imádkozták, így a templomban ebben a 64 órában nem volt szünet az imádságban. Szerda délután 6 pap folyamatosan gyóntatta a tábor részvevőit, illetve helyi híveket. A zsolozsmás tábor csúcspontja a csütörtök reggeli utrenye és püspöki Szent Liturgia volt. A zsúfolásig megtelt templomban szinte mindenki részesült a Eukarisztia ajándékában. A Szent Liturgia végén a résztvevők szeretetlakomában részesültek, s a megáldott kolibában. Tóth Elek parókus (Elek atya írása a Magyar Kurír honlapján is olvasható) A gyerekek örültek az ajándéknak Játszóruhát kaptak ajándékba Idén tavasszal a Magenta márka gyártója, az Enok 2001 Kft. képviselője, Dankó Ágnes azzal az ajánlattal kereste fel Lakatosné Karácsony Katalin óvodavezetőt, hogy gyermekruhákkal szeretnék megajándékozni a nyíracsádi óvodásokat. A képviselő elmondása szerint a felnőtt ruházati cikkeket gyártó cég minden évben feldolgozza a maradék anyagokat, gyermekruhákat készítenek belőle, amit aztán rászoruló apróságok kapnak ajándékba. Idén szabadidő együtteseket, játszóruhákat készítettek, a választás pedig a településünkről elszármazott Popovics Miklósné Katona Ilona közbenjárásának köszönhetően Nyíracsádra esett. 7 Így valamennyi acsádi óvodás méretre szabott szabadidő együttest kapott ajándékba. A gyerekek nagyon várták a kis ruhákat. Látni kellett volna azt a hihetetlen boldogságot, amikor kiraktuk az asztalokra a csomagokat. A gyerekek alig várták, hogy délután jöjjön az anyuka értük, s végre elvihessék az ajándékot. Sokan már másnap ebben a ruhában jöttek óvodába. Olyan is volt, hogy a szülő szerette volna felajánlani az együttest olyan gyereknek, akinek nagyobb szüksége van rá, de saját csemetéje ragaszkodott az őt megillető ajándékhoz mesélte Lakatosné Karácsony Katalin óvodavezető.

7 8 Acsádi Krónika ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete június 6-án tartott rendkívüli ülésén: Elfogadta a helyi vagyonrendeletet egységes szerkezetben, mely összhangban van a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvénnyel. Döntött a június 1-jén tornádó következtében megrongálódott melléképületek helyreállításáról. Elfogadta a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát. Elfogadta az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ alapító okiratát, valamint szakmai dokumentum módosításait, Döntött az országban kialakult árvízhelyzet károsultjainak Nemzeti Összefogás számlaszámán keresztülanyagi támogatásáról, számukra ruhanemű gyűjtéséről, illetve esetleges elhelyezésükről. Hozzájárult, hogy a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában 2013 szeptemberétől felnőttoktatás folyjon. A képviselő-testület július 8-án megtartott ülésén: Módosította a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát. Pályázat benyújtásáról döntött a helyi termelői piac kialakításához. A évi belső ellenőrzési terv keretében komplex jellegű felügyeleti ellenőrzésre a Ligetalja Művelődési Házat jelölte ki. Tudomásul vette az Önálló Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatását, mely szerint az intézmény július 29. és augusztus 30. között zárva tart. Ez idő alatt a pedagógus dolgozók szabadságukat töltik, a technikai dolgozók augusztusban két hétig az intézmény nyári nagytakarítását végzik el. Az óvodai konyha augusztus 26-tól ismét üzemel és biztosítja az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ ellátottjainak ebédeltetését. A közoktatásról szóló évi LXXIX tv (2) bekezdés c. pontjában meghatározott hatáskörében engedélyezte az Önálló Napköziotthonos Óvoda gyermek létszámának 20%-os túllépését, azaz a csoportlétszám megemelését. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. tv. 4.. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról döntött. Nyíracsád, július 19. Nagyné Jobbágy Piroska sk. jegyző Tisztelt Szülők! Az általános iskolai tankönyvek átvételének részleteiről, a tankönyvosztás idejéről, helyéről az előző évekhez hasonlóan a település különböző pontjain kihelyezett hirdetések formájában tájékoztatjuk az érintetteket. A tankönyvosztásra várhatóan augusztus utolsó hetében kerül sor. Czapár Gáborné tankönyvfelelős Térkő az automata előtt Június végén közfoglalkoztatottak bevonásával térkő került a Polgármesteri Hivatal Kolozsvári utcai oldalán lévő járda mellé. A járda és az úttest közötti szakasz nyáron a por, esős időben a sár miatt okozott sok bosszúságot az arra járóknak. A térkő lerakását követően a járókelők, az ide érkező autók, valamint a bank automatát használók komfortosabb körülmények között közlekedhetnek, kényelmesebben intézhetik ügyeiket a falu központjában. Tanévnyitó A Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola tanévnyitó ünnepségét szeptember 2-án, hétfőn 8 órai kezdettel tartjuk. A tanulókat 7.45 órára ünneplőben várjuk az iskola udvarára. Tóth Elekné igazgató Kedves Véradó! Szeretettel hívjuk és várjuk soron következő véradásunkra. Helye: Nyíracsád, Kassai u. 3. Védőnői szolgálat. Ideje: augusztus 16. péntek Minden véradással három életet menthet meg! Segítségét előre is köszönjük! Katona Jánosné véradásszervező Óvodakezdés a es nevelési évben Az óvodavezetés értesíti az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy szeptember 2-án (hétfőn) kezdődik az új nevelési év. Az újonnan felvett gyermekeket ettől a naptól folyamatosan fogadjuk. A felvételről az értesítést minden szülő írásban megkapta, részükre augusztus 29-én délután szülői értekezletet tartunk. Megjelenésükre feltétlenül számítunk. Lakatosné Karácsony Katalin óvodavezető Megérkeztek a naposcsibék Nyíracsád Község Önkormányzata még a tavasz folyamán csatlakozott a Minden gyerek lakjon jól! Alapítvány 2013-as felhívásához. A program keretében a településen élő, gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok vehettek részt. Az érintettek az alapítványtól első körben vetőmagcsomagot kaptak ajándékba. Július 15-én a 275 érintett család darab naposcsibét vihetett haza. A szárnyasok nevelésének beindításához 20 kg tápot is kaptak az alapítványtól. Az érintett családok nagy örömmel vitték haza a csipogó szárnyasokat

8 Acsádi Krónika Míg a nyári szünet közeledte a gyerekeknek felhőtlen boldogságot és pihenést ígér, addig sok szülőnek komoly fejtörést okoz csemetéik elhelyezése miatt. Szünidei játszóház 9 Ennek apropóján született meg a nyári napközis játszóház ötlete, amely idén már harmadik alkalommal várta a játszani vágyó gyerekeket a művelődési házban. A játszóház időtartama ezen a nyáron is kétszer egy hét volt, (júl és júl. 29 aug. 2.), minden nap és óra között. A foglalkozások napirendszerűen működtek. A napot általában egy kis beszélgetéssel, mesével, rövid játékkal kezdtük, majd valamilyen kézműves programmal folytattuk. Délben a magukkal hozott ebédet fogyaszthatták el a gyerekek, majd egy kis szabadtéri játék következett, melynek A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ júniusban és júliusban két turnusban sporttábort szervezett. A sporttábor gondolata már hónapokkal ezelőtt megfogalmazódott bennünk, mivel a hosszú nyári szünidő tartalmas eltöltéséhez intézményünk is szeretett volna hozzájárulni. A táborvezető Marozsánné Bilák Erzsébet ötletekből kifogyhatatlannak bizonyult, s igen tartalmas és ötletes programokkal készült. Munkáját a művelődési ház dolgozói, valamint önkéntesünk, Gere Bettina is lelkesen segítették. A gyerekek reggelente 8.00 órára gyülekeztek a művelődési ház előtt, ahonnan szervezetten indultak ki a Kéktúra vendégházba. Mindkét turnus résztvevői kerékpáros közlekedési ismeretekről hallhattak rövid előadást a tábor kezdetén, így a szabályok alapos ismeretét elsajátítva mindenki biztonságosabban közlekedhetett az utakon. A Kéktúra vendégházban reggelivel kezdődött a nap, majd a gyerekek ügyes- során különféle játékokkal ismerkedhettek meg. A nagy forróságban pihenésképp általában egy rövid mozit is beiktattunk a napirendünkbe. A gyerekeknek uzsonnát is biztosítottunk, amelyhez a felajánlásokat (gyümölcs, zöldség, szörp, stb.) ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek. A kötött foglalkozások mellett ellátogattunk ségi sportversenyeken, valamint kézműves foglalkozásokon vehettek részt. (só-liszt gyurma, fotókeret készítés, stb.), ebéd után, amit mi saját magunk készítettünk el Göncző József kollégánk felügyeletével sportversenyek következtek, majd ezt követte az uzsonna, majd fél ötkor hazaindulás. Igyekeztünk minden napra színes programot összeállítani, így a gyerekek részt vehettek: ping-pong versenyen, kipróbálhatták az íjászkodást, kosárlabdázhattak, röplabdázhattak, tollasozhattak, sakkozhattak, focizhattak, teniszezhettek. Szeretnénk megköszönni Szmír Mihály sakktanfolyamát, valamint Kedves György segítségét, aki focikupát szervezett a gyerekeknek. Mindkét turnus résztvevőivel hosszabb kerékpár túrát is szerveztünk a Gúthi Vadászházhoz. Itt szeretnénk köszönetet mondani Szigeti Imre segítségéért, aki helyi idegenvezetőként sok új információval gazdagította ismereteinket a Gúthról, valamint az íjászat rejtelmeibe is bevezette a gyerekeket. A csütörtöki nap volt a gyerekek számára talán a legizgalmasabb, hiszen ez még a helyi könyvtárba, a galériába és a játszótérre is. A hetet végül piknikezéssel és fagyival zártuk. Az, hogy az idén már több, mint 20 fős csapat gyűlt össze, bizonyítja, hogy a mai, számítógép uralta mindennapokban, a gyerekeknek ilyen jellegű programokra is van igényük. Bollók Nikolett Sporttábor a Kéktúra vendégházban Mintegy harmincan kerekeztek ki a Vadászházhoz Szalonnasütés az első turnus ottalvós estéjén volt az ottalvós nap. Az izgalmas esti akadályverseny után, tábortűz mellett énekeltünk, melyhez Kabály Csaba biztosított gitárkíséretet. A fáradhatatlan táborlakók hajnalig beszélgettek, de előkerült a tejszínhab és fogkrémes tubus is. A gyerekek véleményét, és élményeit hallgatva, valamint saját tapasztalatainkból tanulva, közkívánatra jövőre újra szeretnénk megszervezni a sporttábort, melynek az idei évben közel 60 gyermek lehetett részese. Szeretném megjegyezni, hogy a sporttábor nemcsak a gyerekeknek maradt élmény, de mi szervezők is nagyon kedves emlékeket őrzünk a tábori időkből: Szeretném megköszönni Nyíracsád Község Önkormányzatának, hogy támogatta elképzeléseinket, valamint Gugg József, Kiss Attila, és a szülők hozzájárulását táborunk megvalósulásához. Köszönet illeti még Szigeti Imrénét, Antal Beátát és Pósán Ferencet, akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy az ötletből sikeres és élménygazdag nyári kikapcsolódás legyen. Sándor Edit

9 10 Acsádi Krónika Június 29-én a Ligetalja Kulturális Napok nyíradonyi rendezvénysorozata keretében sakkversenyt rendeztek, melyen 44 egyéni versenyző és 12 csapat mérte össze tudását. A nyíracsádi sakkbarátok idén sem hiányoztak a versenyről, s nem távoztak üres kézzel, vagyis helyezés nélkül. Lesújtó Maghéj szőnyeg Sakksiker Nyíradonyban Az egyéni verseny nyíracsádi helyezettjei: Major Norbert 4. helyezés, Kovács Attila 5. helyezés, Kerti László 7. helyezés, Kerti János 10. helyezés, Varga Péter 16. helyezés, Szmír Mihály 22. helyezés, Varga József 34. helyezés Csapatverseny: Nyíracsád I. csapat: 2. helyezés (Major Norbert, Kerti László, Kerti János Varga József) Nyíracsád II. csapat: 3. helyezés (Kovács Attila, dr. Faluvégi József, Varga Péter, Szmír Mihály) A Ligetalja Könyvtár új könyvei! 1./ Pió atya világa 1. Pio atya misztikus élete kimeríthetetlen téma. Sok mindent tudunk az atya életéről, és mégis oly kevéssé ismerjük őt. A Pio atya világa című sorozat életének eddig kevéssé ismert történéseinek közzétételével igyekszik jobban megismertetni őt az Olvasókkal. A válogatás első része az atya Pietrelcinában töltött fiatalságának éveibe kalauzol bennünket, mely egy kevéssé ismert, rendkívül bensőséges világ... 2./ Thomas, Choo: A menny valóság Choo Thomas saját megdöbbentő tapasztalatáról számol be ebben a könyvben. Arról, hogyan találkozott az élő, feltámadott krisztussal, és hogyan látogatta meg a pokol mélységeit, illetve járta be a mennyet... 3./ Webberm Tammara: Easy=Egyszeregy Egy ismeretlen megmentő. Egy nyugtalanító titok. A szerelem nem mindig sima ügy A fiú figyelte a lányt, de nem ismerte őt. Aztán egy váratlan összecsapás jóvoltából a megmentőjévé vált Tagadhatatlan vonzerő hatott közöttük. Ám a múlt, amelyen a fiú kemény munkával igyekezett felülkerekedni, és a jövő, amelybe a lány őszinte hitét vetette, azzal fenyegetett, hogy elszakítja őket egymástól. 4./ Leiner Laura: A Szent Johanna gimi kalauz Minden, amit a Szent Johanna gimi könyvsorozatról tudni akartál, egyetlen kötetben. A tartalomból: gyakran ismételt kérdések, és válaszok a sorozattal kapcsolatban - érdekességek az SzJG-ről best of SzJG az SzJG zenéi Reni könyveinek listája a karakterek, Reni levele... Roberts, Nora: Halálos rokonság Kinsella, Sophie: Segítség, kísértet! és Mézeshetek c. könyvek Oliver, Lauren: Rekviem. A Delírium és a Káosz ifjúsági regény 3. része Rodda, Emily: Deltora-küldetés1-8. rész ifjúsági regény sorozat: A Hallgatás Erdeje Sparkes, Ali: C.S.A.T.T ifjúsági regény sorozat: Légybeijedve... Nemere István: Állatkert a Kozmoszban klasszikus ifjúsági sci-fi sorozattal Masini, Beatrice: Rózsaszín balettcipő ifjúsági regény sorozat: Szívügyek... Garlando, Luigi: GÓL! Ifjúsági regény: Kezdőrúgás... Meyer, Stephenie: A burok Varga Józsefné könyvtárvezető Lesújtó, elszomorító, felháborító, elgondolkodtató a látvány, ami fogadta júliusban többször mindazokat, akik a művelődési ház hátsó lépcsőjéhez merészkednek reggelente. Jól látják kedves olvasók, művelődési házat írtam, nem madáretetőt. A látvány azonban inkább emlékeztet madáretetőre, mint a kultúra házára. Bár a művelődési ház dolgozói nap mint nap feltakarították a maghéj-halmot, sajnos nem egyszer kaphattunk volna lencsevégre hasonló látványt. Két kérdés jut azonnal eszembe. Vajon a szemetelők otthon is ennyire vigyáznak a rendre? Vagy például, vajon mit szólnának, ha saját portájuk előtt fogadná őket valamelyik reggel hasonló látvány? A választ sajnos nem tudom, de a lesújtó képet nézve egy mindenképpen biztos: Bőven van még mit tanulnunk!!! IDŐPONTVÁLTOZÁS!!! A retro diszkó időpontja sokak kérésére megváltozott. Mivel a nyári elfoglaltságok, szabadságolások miatt sokan nem tudnának részt venni, ezért ősszel kerül megrendezésre. Sándor Edit igazgató ACSÁD TV ACSÁDI KÉPES KRÓNIKA JÚLIUS Egy kis ízelítő híradónk júliusi adásából: A református egyházközség elköszönt Ács Ferencné lelkész asszonytól Lezárult a könyvtár pályázat A mozgáskorlátozottak egyesülete tartott júniálist a Csonkás Szabadidő Parkban Nagy sikerű sporttábort és szünidei játszóházat szervezett a művelődési ház A Hajdúdorogi Egyházmegye Nyíracsádon tartotta idei zsolozsmás táborát Elkészült a Kántor dűlő A fenti témákkal és még sok érdekességgel várjuk kedves nézőinket. Ha Önnek van véleménye településünk híradójával kapcsolatban, kérjük, ossza meg velünk. Címünk: Elérhetőség: weboldal Acsádi Képes Krónika menüpont. Megjelenés: Adásainkat, melyben az aktuális hónap képes hírösszefoglalóját láthatják, minden hónap utolsó napjától tekinthetik meg honlapunkon. Az Acsádi Képes Krónika, településünk havonta megjelenő online híradójának adásaival 2013-ban is várjuk kedves nézőinket. A szerkesztő EGY KIS HELYISMERET Júniusi helyismereti játékunk helyes megfejtése: A képen a Kántor dűlő látható Helyes megfejtők (a beküldés sorrendjében): Szlávikné Smirnyák Erika, Pünkösdné Freiter Judit, Kolompárné Veres Ilona, Lászlófalvi Éva, Szalóki Mónika, Barna Jánosné, Kupecz Vanda, Kerezsi Krisztina, Szabó Gáborné (Jókai u.), Lakatos János (Rákóczi u.) A helyes megfejtők nyereményüket átvehetik a polgármesteri hivatal emeleti titkárságán. Következő feladványunkkal szeptemberi számunkban találkozhatnak. A szerkesztő

10 Acsádi Krónika 11 HIrdetés Nyíracsád, Buzita 32. szám alatt lévő régi ház, a Kék-Túra vendégház szomszédságában eladó. Ugyanitt 1 hold termőföld eladó. Érdeklődni: Nyíracsád, Rákóczi u. 19. Telefon: 52/ Akác, tölgy széldeszka tűzifa eladó, darabolva is, akár házhoz szállítva. Érdeklődni: , 52/ Nyíracsádon a Ligetalja Művelődési Házban Gépjárművezető tanfolyam indul, minden hónapban. Euro AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Simon László iskolavezető Mobil: Nyíracsád, Hunyadi u. 56. sz. alatt, házas ingatlan eladó. Tel: Nyíracsád, Munkácsy u. 13. szám alatt lévő házas ingatlan eladó. Érdeklődni: 06-30/ , 06-30/ Nyíracsád, Zrínyi u. 88 alatt lakás és fagyasztóláda eladó. Érdeklődni: Termőföldet vásárolok. Érdeklődni: Eladó Adidas futball cipők! 1db új 42 2/3 méretben, 3 db használt: 37-es, 38-as, 40-es. Érdeklődni: VAN VÉGZETTSÉGE, AMBÍCIÓJA ÉS SZAKÉRTELME? Legyen a GENERALI csapat tagja! A hazai és nemzetközi biztosítási szektor meghatározó szereplőjeként jól ismert Generali-Providencia Biztosító Zrt. ÜGYFÉLREFERENST keres Nyíracsádra képviselet nyitás céljából! Leendő munkatársunkkal szembeni elvárásaink: Főiskolai/Egyetemi végzettség, igényes üzleti megjelenés, elhivatottság Eredmény-, és minőségorientáltság, hosszú távú, karrierben való gondolkodás Empatikus, nyitott személyiség, aki szereti az emberekkel való kommunikációt Amit kínálunk: Versenyképes jövedelem és juttatási rendszer Piacképes szakmai ismeretek és gyakorlati tapasztalat Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképes szakmai önéletrajzát, augusztus 19-ig a címre várjuk! Bővebb információ a telefonszámon kérhető. köszönet Megpihent a szíved, szemed álomba merült, Felszállt a lelked,angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz nem látunk, fentről mindig ragyogsz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. Szilágyi Mihályné temetésén megjelentek. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk Kerezsi György temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Szabó Lajos temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönjük a Szent Piroska Szociális Szeretetszolgálat segítségét, valamint Demeter Lászlóné odaadó munkáját. Szabó Lajosné és családja

11 12 Acsádi Krónika Nyíracsádi slambucparádé A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete slambucfőző versenyt rendezett a nyíracsádi Csonkás Szabadidőparkban június 26-án. Hosszú előkészület előzte meg a rendezvényt, melyet a csoportomhoz tartozó településeken Hajdúsámsonban, Nyíracsádon, Nyíradonyban hirdettük meg elsősorban, de érkeztek nevezé- Budaházy Gyula hintója szinte egész délelőtt úton volt sek Nagyrábéról és Zsákáról is. Meghívott vendégként megtisztelte jelenlétével a rendezvényt dr. Nagy János Nyíracsád község polgármestere, Nagyné Jobbágy Piroska a település jegyző asszonya, valamint Szécsényi Lajos az egyesület elnöke, akik a zsűrizés nehéz feladatát is magukra vállalták. Nyíracsád település anyagi támogatásával lehetővé vált a rendezvény díjazása. A rendezvényen a berettyóújfalui Édes Élet Diabétesszel Egyesület ingyenes vércukor-, koleszterin- és vérnyomásmérést tartott a jelenlévők részére. Budaházy Gyula pónilovak vontatta parádés hintójával városnéző kocsikázásra invitálta a megjelenteket. A szórakoztató zenéről a Nyíracsádi Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ gondoskodott. A főzőversenyre csak slambuc kategóriában lehetett nevezni. A parádéra 6 csoport nevezett. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, mert finomabbnál finomabb remekműveket kóstolhattak. Nemcsak az ízek számítottak, de a teríték szépsége is emelte a pontok számát. Ezután a legjobban várt esemény a verseny eredményhirdetése következett. Az eredményhirdetés után a jelenlévők az utolsó falatig elfogyasztották a különleges slambucokat. Köszönjük a zsűri áldozatos munkáját, a helyi önkormányzat támogatását, valamint köszönjük minden meghívott és önkéntes résztvevőnek, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A sikeren felbuzdulva szeretnénk hagyományt teremtve, évről-évre megrendezni a Slambucparádé -t. Eredmények: 1. helyezett a nyíracsádi csoport 2. helyezett: a hajdúsámsoni csoport 3. helyezett: Major István az egyesület nyíradonyi tagja. Dánné Molnár Erzsébet Aki a virágot szereti A Rákóczi utca elején élő Varga György keze munkáját dicséri az a több méter hosszú, kétteleknyi virágsövény, ami a házuk Voltak olyan könyvtárlátogatók a nyár folyamán, akik alig tették ki a lábukat az épületből, a Vécsey park hűvösében rögvest nekiláttak az olvasásnak. Milyen szép is lenne, ha minél több hasonló fotót tudnánk készíteni Nyíracsádon! előtt futó járdát szegélyezi, választja el az aszfaltúttól. A gondos gazda kora tavasztól késő őszig gondozza féltve szeretett virágait. A két, hosszú ágyásban tucatnyi virágfaj él közösen, csak rózsából van legalább négy-öt fajta. Varga György joggal büszke virágaira, és szeretné, ha minél többen kedvet kapnának Nyíracsádon, s hasonló szép házelővel büszkélkedhetnének. Hazáig sem bírták ki Nyíracsád község közéleti lapja Lapkiadó: Nyíracsád Község Önkormányzata, 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. Tel./fax: (52) Szerkesztő: Kedves Györgyné Zilahi Enikő, Nyomdai előkészületek, nyomtatás: Kaligráf 2000 Bt. Debrecen Felelős: Badarné Futó-Tóth Andrea ISSN (Nyomtatott) ISSN (Online)

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Nyíracsád megújult arca

Nyíracsád megújult arca 2014. október xxiii. évf. Különszám szám Nyíracsád megújult arca Tisztelt Nyíracsádiak! Településünk életében lezárult egy ciklus, melynek végén SIKERES NÉGY ÉVET tudhatunk magunk mögött. Ha végignézik

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása

ÚJ ROVAT AZ ÜGYVÉD VÁLASZOL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Elvetették a fűmagot HIRDETMÉNY. A kötelező tüdőszűrés átalakulása Tisztelt Nyíracsádiak! Dr. Nagy János polgármester kezdeményezésére lapunk új rovatot indít Az ügyvéd válaszol címmel. Polgármester úr és jegyző asszony a heti ügyfélfogadások alkalmával számos olyan lakossági

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kedves Könyvtárlátogató!

Kedves Könyvtárlátogató! Kedves Könyvtárlátogató! Az Önök településén a Balassi Bálint Megyei Könyvtár által működtetett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. Ezzel a kérdőívvel arról szeretnénk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2009. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Nem kívánom rabolni az idejüket értelmetlen dolgokkal, de témaadónak elmondanám a következőt. A korábbi számban közölt levél írójától újabb,

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 694 Pitvaros, Petőfi tér. Tel: 62/650-43 OM azonosító: 20237 E-mail: pitvarosiovi@gmail.com KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmény

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben