Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez október elsejétől férje mellett segédlelkészként

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosoly és. könny. Nyírábrány református gyülekezetéhez. 1985. október elsejétől férje mellett segédlelkészként"

Átírás

1 2013. július augusztus xxii. évf. 7. szám Mosoly és AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE könny Július utolsó vasárnapján 28 évnyi szolgálat után köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszony a nyíracsádi gyülekezettől és a községtől Mosoly és könny viaskodott egymással a hívek arcán és szemében július utolsó két hétvégéjén, amikor nyugdíjba vonulása alkalmából elköszönt a református gyülekezettől és a településtől Ács Ferencné lelkipásztor asszony. Az utolsó úrvacsorát július 21-én osztotta ki kedves híveinek, ezt követően dr. Nagy János polgármester a település vezetőinek nevében mondott köszönetet a 28 évnyi szolgálatért. Utószor a szószéken Egy héttel később, július 28-án Ács Ferencné utoljára emelkedett a szószékre, hogy szóljon a gyülekezethez, s hirdesse nekik Isten igéjét. Hangja utoljára zengte be az Árpád-kori templom ódon falait, szavai utoljára simították a hívek lelkét és érintették meg mindenki szívét. Ács Ferencnét október 15-én teológusként helyezték ki Nyíracsád és Nyírábrány református gyülekezetéhez október elsejétől férje mellett segédlelkészként szolgált, majd március 29-ét, lelkésszé szentelését követően önállóan látta el a nyíracsádi, a nyírábrányi és a fülöpi gyülekezet szolgálatát. Köszönet a hitért Az utolsó istentiszteleten a gyülekezet nevében Veres Istvánné tolmácsolta a hálás, köszönő szavakat, majd dr. Katona Gyula nyugalmazott polgármester idézte a műemlék templom felújításának nehéz, de szép időszakát. Ezt követően Tóth Elek görögkatolikus parókus atya kérte Isten áldását Ács Ferencné nyugdíjas éveire, majd Égerné Tamás Annamária szólt lelkipásztor asszonyhoz és férjéhez, akik elindították őt a lelkészi hivatás útján. A szertartás végén hosszan kígyózott nemcsak a református, de más felekezethez tartozó hívek sora, akik mind szerettek volna még egyszer köszönetet mondani és elköszönni Ács Ferencné tiszteletes asszonytól. Ugyanezen a vasárnapon köszönt el a nyírábrányi és a fülöpi gyülekezet is. Kedves Györgyné Zilahi Enikő Államalapító Szent István király (Grafika: Doroginé Káli Anna) Szilágyi Domokos: Új kenyér Mosolyog a nyári dél, az asztalon friss, fehér, új kenyér. Honnan van az új kenyér? Három traktor földet szántott, a vetőgép búzát vetett, felhő hullatta az esőt, nap hullatta a meleget. Szökkent a szár szép magasra, jött a kombájn, learatta, learatta, kicsépelte, a gőzmalom megőrölte, teherkocsi hazavitte, anya pedig megsütötte Mosolyog a nyári dél, az asztalon friss, fehér, új kenyér.

2 2 Acsádi Krónika Vagy akár mondhatnám azt is, hogy beszédei, prédikációi, ökumenikus igehirdetései hasonlítottak a bibliai kovászhoz. Ahogy a kovász megtöri a liszt nyersességét, és ízessé teszi, úgy szavai megtörték, féken tartották lelkünk vad erejét, s hatoltak szívünk legrejtettebb moccanásaiba, hogy az a gyöngy a lelkünk Istennek tetsző legyen. Köszönjük! Dr. Nagy János polgármester a következő szavakkal köszönt el Ács Ferencné református lelkipásztor asszonytól: Kedves Tiszteletes Asszony! Tisztelt Gyülekezet! Isten kegyelmén és a Szentlélek világosságán kívül a hithez szükségünk van emberi tanúkra, aki hitének igazságát és örömét továbbadja. Tiszteletes Asszony személyében ilyen tanú áll előttünk. Szolgaság vagy szolgálat? Ez a két szó igen hasonlít egymáshoz, mégis óriási különbség van közöttük. A szolgaságban más veszi el szabadságomat, a szolgálatban én adom oda magamat. Isten nem szolgaságot, hanem szolgálatot kíván tőlünk, így Tiszteletes Asszonytól is, amikor meghívást kapott. Pedig annak idején sokféle lehetőség kínálkozott, hogy mi legyen. Ő Istent választotta, s ezen választás Istenhez emelkedő, Istenhez ívelő szolgálat volt, melynek mi a mai napig tanúi vagyunk. Tiszteletes Asszony jól tudja, hogy könnyű olyanoknak jót tenni, akik viszonozni tudják. De igazi, együtt érző szívre van szükség ahhoz, hogy olyasvalakinek tegyünk jót, aki nem tudja ezt viszonozni. Erzsike néni jól tudja a jó hírt, az örömhírt: ha az emberek nem tudják visszafizetni, Isten fogja visszafizetni. És az mindig több, mint amire az ember számít. Tiszteletes Asszony nagyon nehéz korszakban állt Isten szolgálatába. A hithez való hűség feladatot kívánt tőle. Sokan várnak csodát a mai világban. S Ő ismeri a szolgálat lényegét: Neki kell elsősorban csodának lennie mások életében, hiszen Isten embereket használ fel, hogy csoda történjen. Csoda lehet egy szó, egy érzés, egy tekintet, egy kézfogás, amely megváltoztatja életünket. A csoda lényege éppen a változás. Új dolog teremtődik, ami azelőtt nem volt Neki is szüksége volt s van csodákra, áttörésre, gyógyulásra. Hogy csoda történjen az Ő kereszt hordozásában, szenvedésében, hogy csoda történjen az Ő családjában vagy a betegségek elviselésében: amikor lázasan ment például hittanórát tartani De az Ő legnagyobb csodája tetszenek tudni, hogy mi volt? Ez a nyíracsádi gyülekezet, mert Ő tudta: a gyülekezet mosolya a jó Isten mosolya. Tiszteletes Asszony boldog volt, hogy Isten kezében eszköz lehetett, amikor látta szemeteken, ajkaitokon a Mennyország örömét, a Mennyország mosolyát. Pedig hányszor kellett mennie bárányként a farkasok közé, hányszor kellett lennie kígyó-okosságúnak és galamb ártatlanságúnak. Hányszor kellett mennie Ninivébe prédikálni, hányszor kellett mennie Bábelbe, amikor nem értettük egymást. Hogyan hirdette templomban, iskolában vagy akár az utcán, ami meggyőződése volt. S mennyire nem törődött azokkal, akik meg is ölhették volna idegrendszerét. Erőt adott neki az a tudat, hogy kiszemeltetett erre a feladatra. S miután ebbéli hite sziklaszilárd volt, sem aranyra, sem ezüstre nem váltotta, sem aranyra, sem ezüstre nem törekedett. A feladatát igyekezett teljesíteni. Igen Atyám mondta egész életével. Áldás volt s van kezén. Hiszen ahová nyúlt, kincset talált. Mindenben, mindenkiben meglátta, megtalálta azt a talentumot, amit Isten rejtett el az emberben. Élete hasonlít ahhoz a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöt talál. Megtalálván azt, eladja mindenét, hogy megvegye azt. Az igazgyöngy, a mi lelkünk. Tiszteletes Asszony eladta mindenét, eladta az Ő idejét, nekünk, mert több éve, évtizede fényesítette, csiszolgatta a mi lelkünket szolgálatával. Tette mindezt azért, ha Isten szeme megakad a mi lelkünkön, akkor szeretetével bocsássa meg a bűneinket újra s újra Tisztelt Gyülekezet! Tiszteletes Asszony Jézus szemével néz, s nézett bennünket. Jézus örömhírét hozta el Nyíracsádra. Megtanulhattuk tőle, hogyan kell Isten szeretetének örülni, s most mégis sokan könnyeznek, mert féltjük örömünket, szeretetünket, lelkünket, az igazgyöngyöt. Ezt követően a polgármester egy történetet osztott meg a hívekkel egy ácsmesterről, aki kerítés helyett hidat épített két haragos testvér telke közé. A testvérek meglátták a hidat, majd egyikük így szólt: Drága testvérem! Te képes voltál egy hidat építtetni azok után, ami köztünk történt? Azok után, amiket tettem és mondtam? Erre mindketten nagyon elszégyellték magukat, és a híd közepén egymásba borulva kibékültek. Ennek örömére kérték az ácsmestert, hogy maradjon még pár napig, találnak neki valami munkát. Erre a Mester így felelt: Nagyon szívesen maradnék, de még sok olyan hely van, ahol hidat kell építenem! Tiszteletes Asszony marad még néhány napig, aztán el kell mennie máshová hidat építeni. Hidat építeni Istenhez kéréseinknek, hidat építeni családjában. Jézus búcsú beszédében így szól: Még egy kevés idő s nem maradok már közöttetek Még egy kevés idő és Tiszteletes Asszony nem marad már közöttünk Jézus így folytatja búcsúbeszédét: Ne féljetek! Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Bízom benne, hogy Tiszteletes Asszony ezután is velünk lesz minden nap. Mi pedig úgy tudjuk szolgálatát megköszönni, ha a lelkünk, a szeretetünk, mint igazgyöngy ragyogni fog minden nap a világ végezetéig Tiszteletes Asszony! Az önkormányzat nevében megértő és elfogadó bocsánatát kérem, ha megbántottuk valamivel szolgálatának idején. Kérem, vigye el mosolyunkat, a gyülekezet mosolyát szívében-lelkében, hogy átélje nap, mint nap szolgálatának termékeny bőségét. Vigye el szívében, hogy szeretjük Önt

3 Acsádi Krónika Ács Ferencné búcsúprédikációja 3 Ács Ferencné lelkipásztor asszony július 28-án a tőle megszokott kedves, szívet-lelket melengető szavakkal búcsúzott a nyíracsádi gyülekezettől. Ács Ferencné utoljára emelkedett a szószékre Sámuel 1. könyvének 12. fejezetéből, Sámuel búcsúprédikációjából emelt ki néhány gondolatot, majd így folytatta: Kedves Testvérek! Sámuel prófétát Isten választotta ki arra, hogy Izráel népének az adott időszakban prófétája legyen, vagyis az Isten akaratát a választott nép felé tolmácsolja. Így történt ez velünk is. 28 évvel ezelőtt, amikor az Örökkévaló Istennek úgy tetszett, hogy ide rendeljen bennünket, itt kezdtük el utunkat, az igehirdetés szolgálatát köztetek. Megengedte nekünk az Isten, hogy bölcsők mellett, ifjú párok elindulásánál vagy betegségben szenvedőkért mondhattunk együtt imádságot. A koporsók mellett, a virrasztókban vagy a nyitott sír mellett hangozhatott ajkunkról Isten drága szava. Isten szerint itt a vége. Itt a vége annak, hogy együtt imádkozzunk, együtt építsük Isten országát. De ez nem azt jelenti, hogy letehetjük a lantot, mert ezután is, kinek-kinek a maga helyén tovább kell építeni majd Isten országát. Tovább kell végeznünk azt a feladatot, amit Isten ránk bízott. Ezt követően lelkipásztor asszony Sámuel szavaihoz kötve fogalmazta meg saját búcsúgondolatait, intelmeit a gyülekezet felé. (Ebből idézünk néhány részletet.) Féljétek az Urat! Pál apostol szerint nagy nyereség az Istenfélelem, aminek ragyogni kell az arcotokon. Ne kerüljétek el soha az Isten házát! Szeressetek ide hazajönni, mert ez a ti lelki otthonotok! Szolgáljatok az Úrnak hűségesen, teljes szívből! Szolgáljatok az úrnak örömmel, hűséggel ott, ahova az isten állított benneteket. Álljatok meg ott akkor is, ha vihar van, akkor is, ha szélcsend van, akkor is, ha tűz a nap. Minden élethelyzetben maradjatok hűségesek, és szolgáljátok Őt teljes szívetekből. Legyetek engedelmesek! Álljatok meg! Ha valamit elérhettünk, azért Istené legyen a dicsőség. Ha pedig valamit elmulasztottunk, bocsássunk meg egymásnak. Hálaadásra is meg kell állni. Megköszönni a megtett utat, megköszönni Istennek jóságát, látni az Ő nagy tetteit. Zárógondolatként Sámuelhez hasonlóan megígérjük nektek, hogy ott lesz szívünkben a ti drága emléketek, és imádkozni fogunk értetek. Hogy megmaradjatok a hitben, megharcoljátok a hitnek szép és nemes harcát, hogy majd, amikor megérkezünk az Isten országába, megismerhessük egymást, és együtt zenghessük a bárányok énekét. Isten áldja meg az életeteket, áldja meg a hiteteket, a szolgálatotokat. Titeket, akik itt vagytok és otthon maradt szeretteiteket is. Isten áldása töltse be élteteket, mi pedig imádkozni fogunk értetek. Ámen Ács Ferenc mondott imádságot Égerné Tamás Annamária is köszönetet mondott A záró imádságot Király Dalma teológus mondta el Veres Istvánné, a református gyülekezet nevében megfogalmazott búcsúgondolataiban Dénes Ferenc versével nagyon találóan és kifejezően jellemezte Ács Ferencné lelkipásztor aszszony személyét és szolgálatát. Dénes Ferenc: A pap prédikációja önmagáról Milyen legyen a lelkipásztor? Ha kell, utolsó, első máskor. Mint egy király, olyan előkelő, S egyszerű, mint egy földművelő. Oly hős, ki önmagát legyőzte, Legyőzött, kit az Úr tört össze. Kegyes és tiszta életű szent, Bűnös, ki bűnbocsánatot nyert. Ki úr önmaga fölött, És szolga a kicsik között. Nagy előtt ki nem hajt térdet, De felemeli a gyöngéket. Tanítvány mesterével szemben, És tanító a gyülekezetben. Koldus, ki könyörög a porba, Követ, sok drága kincset szórva. Erős, csatázó hadak élén. Gyöngéd, betegnek ágya szélén. Mélyen látó, mint egy öreg, Bizalmas, mint egy kisgyermek. Ki bár nagy cél felé repül, Minden kicsinyt is megbecsül. A szenvedést is jól ismerve Örömre mindig kész a lelke. Világos elme, tiszta ész, Mit mond, azért helytállni kész. Igaz békességnek szeretője, Tétlen haragnak elüldözője, Mozdíthatatlan minden jóban: Ó, bár ilyen lennék valóban!

4 Acsádi Krónika iskolába, kinyitottátok a tanterem ajtaját, köszöntöttétek a gyerekeket, összemosolyogtatok a tanítványokkal, vagy meglátva a gondterhelt kis arcokat szeretettel és kedvességgel vettétek őt körül. Jakab Jánosné Erzsikét alsós nevelő lévén körülölelték a gyerekek. Bár eredetileg nem ehhez a korcsoporthoz húzta a szíve, a matematika és a fizika tudomány területén szeretett volna tanítani. Képesítés nélküli nevelőként kezdte munkáját. Fiatal dolgozóként a másik oldalról is megismerve a munkát nem a felső tagozatosok, hanem a kicsik mellett döntött. Jakab Jánosné Gnáj Erzsébet Nyíracsádon született, szorgalmas tanulója volt az általános iskolának. Szorgalma és tudásvágya arra késztette, hogy tovább tanuljon. Hajdúnánásra került kollégiumba. Abban az időben, amikor a mezőgazdasági munka volt a fő megélhetés, és kellett a munkáskéz a családokban, ez nem volt általános és jellemző döntés. Szerencsére szülei támogatták, segítették. Érettségi után 1973-tól a nyíracsádi általános iskola alkalmazottja lett fontos dátum volt életében, mert Gnáj Erzsike Jakab Jánosné lett. Élete az iskola körül zajlott, hisz első közös otthonuk a régi görög iskola szolgálati lakásában volt. Két gyermekük született: Norbert és Brigitta. Lassan ők is révbe érnek. A diploma megszerzése után újabb területeken gazdagította tudását. Agressziókezelés, kooperatív módszerek, a differenciált tanulásszervezés alapjai, természetismeret és matematika tanítása, szövegszerkesztés és táblázatkezelés és még sok más területen szerzett képesítést. Jakab Jánosné egyike volt Nyíracsádon az első pedagógusoknak, akiket megismertem. Erzsike elkötelezett, vérbeli pedagógus. Mindig rendkívüli figyelmet fordított tanítványai egyéni előmenetelére. Ismerte családi hátterüket, magánemberként is sokat tett értük. Nagyon jó volt a kapcsolata a szülői közösséggel. Tanítványai odaadóan szeretik, tisztelik. Bátor, határozott és megbízható pedagógus. Véleményét egyenesen, nyíltan mondja el. Mindezek mellett szerénysége és közvetlen munkatársi segítőkészsége miatt is hiányozni fog a kollektívából. Osztályfőnökként kiváló közösséget épített. Tanítványait alaposan felkészítette a tanulmányi versenyekre, a lemaradókra is nagy figyelmet fordított. Az alsós közösség számára sok kiváló programot szervezett, a gyerekek szinte csüggtek rajta. Nem szerette a feltűnést, de osztályközösségen belül nagyon komoly pedagógiai munkát végzett, ezt mutatták éveken keresztül a kimagasló tanulmányi eredmények. Sokan lehetnek hálásak áldozatos munkájáért. Tanítványaitól az egymásra figyelést, a gondos, alapos és szép munkavégzést, a határidők pontos betartását mindig következetesen megkövetelte. Tanítványai füzetvezetése mintaszerű volt. 5 Kovács Ferencné Szamossályi híres község lett, mert Kovács Ferencné Szórádi Éva szülőfaluja. Éva szorgalmas, dolgos szülők gyermeke. Az otthonról hozott precizitás és munkaszeretet végigkísérte egész pályafutását. Debrecenben a Fazekas Mihály Gimnáziumban érettségizett óta dolgozik Nyíracsádon. Egy rövid időre átkerült az önkormányzathoz, de visszahívta az iskola, a pedagógiai munka szeretete között tanult a Bessenyei György Tanárképző Főiskola magyarorosz szakán fontos dátum volt számára, mert Kovács Ferenc új nevet adott neki ben megszületett Rita, majd 1984-ben Éva lányuk. A kezdetektől fogva munkaközösség vezető volt, a diákok közösségi életét szervezte. Nagyon sokat dolgozott Nyíracsádért, 1989-ben Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott. Részlet egy minősítésből: Szakmai felkészültsége alapos, jó egyéni adottságokkal rendelkező nevelő. Ismereteit önképzés útján fejleszti, vezetője és irányítója a magyar szakmai, majd az osztályfőnöki munkaközösségnek. Szaktárgyai oktatása közben törekszik az új didaktikai módszerek megismerésére és bevezetésére. Kellően ismeri tanítványait, akiket helyesen értékel. Nevelési feladatok megoldásában a tervszerűségre törekszik, figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, képességeit. Az eredményesség érdekében sikeresen alkalmazza a differenciálás elveit. Osztályát jó közösséggé formálja. Sokat tesz a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felzárkóztatásáért. Tanítványaival szemben következetes. Családi élete példás, munkája mellett családjának él. (1981) Akár ma is elmondhatnánk ezeket a gondolatokat. Éva munkája során folyamatosan gazdagította ismereteit: kooperatív módszereken alapuló együttműködés, differenciált tanulásszervezés alapjai, nem szakrendszerű oktatás, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, logopédiai alapismeretek, drámapedagógia, gyermekjóléti ismeretek területén szerzett képesítést szeptember 1-jétől a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola pedagógusa. Munkaközösség vezetőként az iskolavezetés tagja. Munkáját kiemelkedő színvonalon végezte. Tanítványaitól nem részvételt, hanem alkalmazható tudást követelt. Kiemelkedő módon differenciált, segítette a gyengébbeket. Nem kritikával, hanem bátorító, dicsérő szavakkal fejezte ki véleményét. Ezzel is motiválta tanítványait. Kedves Éva és Erzsike! A hosszú szolgálat alatt biztosan többször átéltétek munkánk nehézségeit és szépségeit. Az iskola igazi pedagógussá, kiváló, hűséges emberré formált benneteket. Az eltelt 40 év alatt megmutattátok nekünk, hogyan érdemes élni és tanítani. Köszönjük! Kívánok munkatársaim nevében nagyon boldog és kiegyensúlyozott nyugdíjas éveket. Emlékezzetek ránk olyan szeretettel, amilyen szeretettel ajándékunkat adjuk nektek. Tóth Elekné igazgató

5 6 Acsádi Krónika Tízszer találkozhattak a kultúra kedvelői Kiss József Halmos Sándor Tóth-Máthé Miklós Júliusban ért véget az a tíz alkalomból álló író-olvasó találkozó sorozat, melyet a Térségi igényeket kielégítő könyvtári szolgáltatások fejlesztése című pályázat keretében szervezett településünk önkormányzata. A lelkes és kitartó közönség Nemcsak a helyiek, de a térségben élők számára is fontos és hasznos könyvtárfejlesztés valósult meg településünkön Először Kiss Józseffel találkoztak az érdeklődők, akit ezúttal, mint ahogy magát nevezte tollforgató festőként ismerhettünk meg. Első alkalommal verseit mutatta be, majd novelláiból adott ízelítőt. Halmos Sándor előadását nem először hallhatta a nyíracsádi közönség, Lezárult a könyvtárfejlesztő program A Braille nyomtató nagy segítség lesz a látássérülteknek Július 15-én zárult településünkön a Térségi igényeket kielégítő könyvtári szolgáltatások fejlesztése című pályázat, melynek záró rendezvényére a Ligetalja Könyvtárban került sor. A pályázat tavaly decemberben indult, melynek keretében a környéken egyedülálló könyvtárfejlesztést valósított meg településünk. A meghívott vendégeket, könyvtárlátogatókat dr. Nagy János polgármester köszöntötte, majd összefoglalta a pályázat által elért eredményeket. Az elmúlt hét hónap folyamán sor került a könyvtár számítógép parkjának korszerűsítésére, felnőtt és gyermekképzés valósult meg, ahol számítógépes ismereteken kívül a környezettudatos magatartás, valamint a fenntarthatóság alapvető elemeivel is megismerkedtek a hallgatók, a kultúra kedvelői pedig tíz alkalommal író-olvasó találkozón vehettek részt fogalmazott a polgármester. Látás- és hallássérültek segítése Nagy előrelépés a könyvtári szolgáltatások terén az állomány online elérése, aminek segítségével a nap 24 órájában hozzáférhetnek a felhasználók a könyvek katalógusaihoz. A pályázatnak köszönhetően a fogyatékkel élők részére is közelebb került a könyvtári szolgáltatás. júliusban a Bibliáról tartott érdekes előadásokat. Az író-olvasó találkozók utolsó vendége Tóth-Máthé Miklós volt, aki július 11-én régi ismerősként jött el a Ligetalja Könyvtárba, hisz többször látogatott már el hozzánk. Tóth-Máthé Miklós a találkozó első részében emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. Életem során két asszonyhoz kötődtem igazán. Az egyik az édesanyám volt, a másik a feleségem. Enikő immár tíz éve, hogy itt hagyott, édesanyám 2004-ben 94 évesen ment el fogalmazott elérzékenyülten a költő. Ezt követően versekkel, novellákkal idézte felesége és édesanyja emlékét. A találkozó második részében legújabb könyvét, A rögöcsei csoda és más komédiák, majd a Tapshoz kérem a szereplőket című kötetet mutatta be. A látás és hallássérültek számára kifejlesztett speciális eszközök és akadálymentesített számítógépes programok segítik az írást, olvasást, az internet és a könyvtár egyéb szolgáltatásainak használatát. Kívánom, hogy nemcsak a helyi, de a környező települések lakosai is éljenek a könyvtárunk által nyújtott lehetőséggel, új és megújult szolgáltatásaink használatával tegyenek szert minőségi előnyre fejezte be programzáró tájékoztatóját a polgármester, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen módon segítették a pályázat sikeres lebonyolítását.

6 Acsádi Krónika Zsolozsmás tábor Nyíracsádon A Hajdúdorogi Egyházmegye idén Nyíracsádon rendezte meg a zsolozsmás táborát július 8 11-ig. Hétfőn estével egy 64 órás folyamatos imádság kezdődött a nyíracsádi görögkatolikus templomban a vecsernyével. Az ország különböző részeiről és a határon túlról 45-en vállalkoztak arra, hogy a szerzetesi zsolozsmát szinte teljes egészében elvégezzék. A helyi egyházközség hívei csatlakoztak hozzájuk, így volt olyan vecsernye, ahol kétszázan imádkoztak együtt, de a zsolozsma más szertartásaiba is sokan kapcsolódtak be. A liturgikus nap istentiszteletei a következőkeppén alakultak: vecsernye (este 6 órakor), kis esti zsolozsma (este 9 órakor), éjféli zsolozsma (éjfélkor), utrenye és I. imaóra (reggel 6 órakor). Segítés a nyíracsádi lakosság összefogásával Ma szinte napi téma a globális problémák megoldásának keresése. Hogyan tudunk mi, egyszerű emberek óriási, világméretű problémákat megoldani, mint például az éhezés vagy a környezeti pusztulás? Ezek nagy problémák, nehéz rajtuk enyhíteni, ám nem lehetetlen. Nem kell globálisan gondolkodni, elég, ha csak lokális (helyi) szinten teszünk apró dolgokat, és már azzal segítünk egy-egy világméretű gond megoldásában. A Nyíracsádi Görögkatolikus Ifjúsági Egyesület június 29-re adománygyűjtést szervezett. A gyűjtés célja az volt, hogy segítsünk együtt Nyíracsád családjainak olyan dolgokkal, melyekre nekünk már nincs szükségünk. Ez egy nagyszerű alkalom volt arra, hogy már-már felesleges holmik megfelelő helyre kerüljenek, oda, ahol még tudnak neki örülni, és nagy szükség van rá. Nagy öröm volt az egyesület számára, hogy közel negyven önkéntes segített a rendezvény lebonyolításában. Az adománygyűjtés előtt szórólapokat osztottak ki, felhívták a közvetlen környezetük figyelmét a kivételes lehetőségre. Az adományok átvételében és azok kiválogatásában is nagyon sok segítséget nyújtottak. Ezúton is nagy köszönet nekik! Az adományok átadására és átvételére július 2-án került sor. Az előre begyűjtött igénylőlapok segítségével és az igénylők fegyelmezettségének köszönhetően összesen 94 családnak segített a nyíracsádi lakosság. Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat és az együttműködést! Tóth Teodóra III. imaóra (9 órakor), IV. imaóra (12 órakor), IX. imaóra (délután 3 órakor). Kocsis Fülöp püspök atya három elmélkedést tartott a zsolozsma kialakulásáról, illetve értelmezte, magyarázta azokat. A szertartások között a részvevők felváltva, az éjszaka folyamán is a zsoltárokat imádkozták, így a templomban ebben a 64 órában nem volt szünet az imádságban. Szerda délután 6 pap folyamatosan gyóntatta a tábor részvevőit, illetve helyi híveket. A zsolozsmás tábor csúcspontja a csütörtök reggeli utrenye és püspöki Szent Liturgia volt. A zsúfolásig megtelt templomban szinte mindenki részesült a Eukarisztia ajándékában. A Szent Liturgia végén a résztvevők szeretetlakomában részesültek, s a megáldott kolibában. Tóth Elek parókus (Elek atya írása a Magyar Kurír honlapján is olvasható) A gyerekek örültek az ajándéknak Játszóruhát kaptak ajándékba Idén tavasszal a Magenta márka gyártója, az Enok 2001 Kft. képviselője, Dankó Ágnes azzal az ajánlattal kereste fel Lakatosné Karácsony Katalin óvodavezetőt, hogy gyermekruhákkal szeretnék megajándékozni a nyíracsádi óvodásokat. A képviselő elmondása szerint a felnőtt ruházati cikkeket gyártó cég minden évben feldolgozza a maradék anyagokat, gyermekruhákat készítenek belőle, amit aztán rászoruló apróságok kapnak ajándékba. Idén szabadidő együtteseket, játszóruhákat készítettek, a választás pedig a településünkről elszármazott Popovics Miklósné Katona Ilona közbenjárásának köszönhetően Nyíracsádra esett. 7 Így valamennyi acsádi óvodás méretre szabott szabadidő együttest kapott ajándékba. A gyerekek nagyon várták a kis ruhákat. Látni kellett volna azt a hihetetlen boldogságot, amikor kiraktuk az asztalokra a csomagokat. A gyerekek alig várták, hogy délután jöjjön az anyuka értük, s végre elvihessék az ajándékot. Sokan már másnap ebben a ruhában jöttek óvodába. Olyan is volt, hogy a szülő szerette volna felajánlani az együttest olyan gyereknek, akinek nagyobb szüksége van rá, de saját csemetéje ragaszkodott az őt megillető ajándékhoz mesélte Lakatosné Karácsony Katalin óvodavezető.

7 8 Acsádi Krónika ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete június 6-án tartott rendkívüli ülésén: Elfogadta a helyi vagyonrendeletet egységes szerkezetben, mely összhangban van a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvénnyel. Döntött a június 1-jén tornádó következtében megrongálódott melléképületek helyreállításáról. Elfogadta a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát. Elfogadta az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ alapító okiratát, valamint szakmai dokumentum módosításait, Döntött az országban kialakult árvízhelyzet károsultjainak Nemzeti Összefogás számlaszámán keresztülanyagi támogatásáról, számukra ruhanemű gyűjtéséről, illetve esetleges elhelyezésükről. Hozzájárult, hogy a Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskolában 2013 szeptemberétől felnőttoktatás folyjon. A képviselő-testület július 8-án megtartott ülésén: Módosította a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát. Pályázat benyújtásáról döntött a helyi termelői piac kialakításához. A évi belső ellenőrzési terv keretében komplex jellegű felügyeleti ellenőrzésre a Ligetalja Művelődési Házat jelölte ki. Tudomásul vette az Önálló Napköziotthonos Óvoda vezetőjének tájékoztatását, mely szerint az intézmény július 29. és augusztus 30. között zárva tart. Ez idő alatt a pedagógus dolgozók szabadságukat töltik, a technikai dolgozók augusztusban két hétig az intézmény nyári nagytakarítását végzik el. Az óvodai konyha augusztus 26-tól ismét üzemel és biztosítja az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központ ellátottjainak ebédeltetését. A közoktatásról szóló évi LXXIX tv (2) bekezdés c. pontjában meghatározott hatáskörében engedélyezte az Önálló Napköziotthonos Óvoda gyermek létszámának 20%-os túllépését, azaz a csoportlétszám megemelését. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. tv. 4.. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról döntött. Nyíracsád, július 19. Nagyné Jobbágy Piroska sk. jegyző Tisztelt Szülők! Az általános iskolai tankönyvek átvételének részleteiről, a tankönyvosztás idejéről, helyéről az előző évekhez hasonlóan a település különböző pontjain kihelyezett hirdetések formájában tájékoztatjuk az érintetteket. A tankönyvosztásra várhatóan augusztus utolsó hetében kerül sor. Czapár Gáborné tankönyvfelelős Térkő az automata előtt Június végén közfoglalkoztatottak bevonásával térkő került a Polgármesteri Hivatal Kolozsvári utcai oldalán lévő járda mellé. A járda és az úttest közötti szakasz nyáron a por, esős időben a sár miatt okozott sok bosszúságot az arra járóknak. A térkő lerakását követően a járókelők, az ide érkező autók, valamint a bank automatát használók komfortosabb körülmények között közlekedhetnek, kényelmesebben intézhetik ügyeiket a falu központjában. Tanévnyitó A Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola tanévnyitó ünnepségét szeptember 2-án, hétfőn 8 órai kezdettel tartjuk. A tanulókat 7.45 órára ünneplőben várjuk az iskola udvarára. Tóth Elekné igazgató Kedves Véradó! Szeretettel hívjuk és várjuk soron következő véradásunkra. Helye: Nyíracsád, Kassai u. 3. Védőnői szolgálat. Ideje: augusztus 16. péntek Minden véradással három életet menthet meg! Segítségét előre is köszönjük! Katona Jánosné véradásszervező Óvodakezdés a es nevelési évben Az óvodavezetés értesíti az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy szeptember 2-án (hétfőn) kezdődik az új nevelési év. Az újonnan felvett gyermekeket ettől a naptól folyamatosan fogadjuk. A felvételről az értesítést minden szülő írásban megkapta, részükre augusztus 29-én délután szülői értekezletet tartunk. Megjelenésükre feltétlenül számítunk. Lakatosné Karácsony Katalin óvodavezető Megérkeztek a naposcsibék Nyíracsád Község Önkormányzata még a tavasz folyamán csatlakozott a Minden gyerek lakjon jól! Alapítvány 2013-as felhívásához. A program keretében a településen élő, gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok vehettek részt. Az érintettek az alapítványtól első körben vetőmagcsomagot kaptak ajándékba. Július 15-én a 275 érintett család darab naposcsibét vihetett haza. A szárnyasok nevelésének beindításához 20 kg tápot is kaptak az alapítványtól. Az érintett családok nagy örömmel vitték haza a csipogó szárnyasokat

8 Acsádi Krónika Míg a nyári szünet közeledte a gyerekeknek felhőtlen boldogságot és pihenést ígér, addig sok szülőnek komoly fejtörést okoz csemetéik elhelyezése miatt. Szünidei játszóház 9 Ennek apropóján született meg a nyári napközis játszóház ötlete, amely idén már harmadik alkalommal várta a játszani vágyó gyerekeket a művelődési házban. A játszóház időtartama ezen a nyáron is kétszer egy hét volt, (júl és júl. 29 aug. 2.), minden nap és óra között. A foglalkozások napirendszerűen működtek. A napot általában egy kis beszélgetéssel, mesével, rövid játékkal kezdtük, majd valamilyen kézműves programmal folytattuk. Délben a magukkal hozott ebédet fogyaszthatták el a gyerekek, majd egy kis szabadtéri játék következett, melynek A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ júniusban és júliusban két turnusban sporttábort szervezett. A sporttábor gondolata már hónapokkal ezelőtt megfogalmazódott bennünk, mivel a hosszú nyári szünidő tartalmas eltöltéséhez intézményünk is szeretett volna hozzájárulni. A táborvezető Marozsánné Bilák Erzsébet ötletekből kifogyhatatlannak bizonyult, s igen tartalmas és ötletes programokkal készült. Munkáját a művelődési ház dolgozói, valamint önkéntesünk, Gere Bettina is lelkesen segítették. A gyerekek reggelente 8.00 órára gyülekeztek a művelődési ház előtt, ahonnan szervezetten indultak ki a Kéktúra vendégházba. Mindkét turnus résztvevői kerékpáros közlekedési ismeretekről hallhattak rövid előadást a tábor kezdetén, így a szabályok alapos ismeretét elsajátítva mindenki biztonságosabban közlekedhetett az utakon. A Kéktúra vendégházban reggelivel kezdődött a nap, majd a gyerekek ügyes- során különféle játékokkal ismerkedhettek meg. A nagy forróságban pihenésképp általában egy rövid mozit is beiktattunk a napirendünkbe. A gyerekeknek uzsonnát is biztosítottunk, amelyhez a felajánlásokat (gyümölcs, zöldség, szörp, stb.) ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek. A kötött foglalkozások mellett ellátogattunk ségi sportversenyeken, valamint kézműves foglalkozásokon vehettek részt. (só-liszt gyurma, fotókeret készítés, stb.), ebéd után, amit mi saját magunk készítettünk el Göncző József kollégánk felügyeletével sportversenyek következtek, majd ezt követte az uzsonna, majd fél ötkor hazaindulás. Igyekeztünk minden napra színes programot összeállítani, így a gyerekek részt vehettek: ping-pong versenyen, kipróbálhatták az íjászkodást, kosárlabdázhattak, röplabdázhattak, tollasozhattak, sakkozhattak, focizhattak, teniszezhettek. Szeretnénk megköszönni Szmír Mihály sakktanfolyamát, valamint Kedves György segítségét, aki focikupát szervezett a gyerekeknek. Mindkét turnus résztvevőivel hosszabb kerékpár túrát is szerveztünk a Gúthi Vadászházhoz. Itt szeretnénk köszönetet mondani Szigeti Imre segítségéért, aki helyi idegenvezetőként sok új információval gazdagította ismereteinket a Gúthról, valamint az íjászat rejtelmeibe is bevezette a gyerekeket. A csütörtöki nap volt a gyerekek számára talán a legizgalmasabb, hiszen ez még a helyi könyvtárba, a galériába és a játszótérre is. A hetet végül piknikezéssel és fagyival zártuk. Az, hogy az idén már több, mint 20 fős csapat gyűlt össze, bizonyítja, hogy a mai, számítógép uralta mindennapokban, a gyerekeknek ilyen jellegű programokra is van igényük. Bollók Nikolett Sporttábor a Kéktúra vendégházban Mintegy harmincan kerekeztek ki a Vadászházhoz Szalonnasütés az első turnus ottalvós estéjén volt az ottalvós nap. Az izgalmas esti akadályverseny után, tábortűz mellett énekeltünk, melyhez Kabály Csaba biztosított gitárkíséretet. A fáradhatatlan táborlakók hajnalig beszélgettek, de előkerült a tejszínhab és fogkrémes tubus is. A gyerekek véleményét, és élményeit hallgatva, valamint saját tapasztalatainkból tanulva, közkívánatra jövőre újra szeretnénk megszervezni a sporttábort, melynek az idei évben közel 60 gyermek lehetett részese. Szeretném megjegyezni, hogy a sporttábor nemcsak a gyerekeknek maradt élmény, de mi szervezők is nagyon kedves emlékeket őrzünk a tábori időkből: Szeretném megköszönni Nyíracsád Község Önkormányzatának, hogy támogatta elképzeléseinket, valamint Gugg József, Kiss Attila, és a szülők hozzájárulását táborunk megvalósulásához. Köszönet illeti még Szigeti Imrénét, Antal Beátát és Pósán Ferencet, akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy az ötletből sikeres és élménygazdag nyári kikapcsolódás legyen. Sándor Edit

9 10 Acsádi Krónika Június 29-én a Ligetalja Kulturális Napok nyíradonyi rendezvénysorozata keretében sakkversenyt rendeztek, melyen 44 egyéni versenyző és 12 csapat mérte össze tudását. A nyíracsádi sakkbarátok idén sem hiányoztak a versenyről, s nem távoztak üres kézzel, vagyis helyezés nélkül. Lesújtó Maghéj szőnyeg Sakksiker Nyíradonyban Az egyéni verseny nyíracsádi helyezettjei: Major Norbert 4. helyezés, Kovács Attila 5. helyezés, Kerti László 7. helyezés, Kerti János 10. helyezés, Varga Péter 16. helyezés, Szmír Mihály 22. helyezés, Varga József 34. helyezés Csapatverseny: Nyíracsád I. csapat: 2. helyezés (Major Norbert, Kerti László, Kerti János Varga József) Nyíracsád II. csapat: 3. helyezés (Kovács Attila, dr. Faluvégi József, Varga Péter, Szmír Mihály) A Ligetalja Könyvtár új könyvei! 1./ Pió atya világa 1. Pio atya misztikus élete kimeríthetetlen téma. Sok mindent tudunk az atya életéről, és mégis oly kevéssé ismerjük őt. A Pio atya világa című sorozat életének eddig kevéssé ismert történéseinek közzétételével igyekszik jobban megismertetni őt az Olvasókkal. A válogatás első része az atya Pietrelcinában töltött fiatalságának éveibe kalauzol bennünket, mely egy kevéssé ismert, rendkívül bensőséges világ... 2./ Thomas, Choo: A menny valóság Choo Thomas saját megdöbbentő tapasztalatáról számol be ebben a könyvben. Arról, hogyan találkozott az élő, feltámadott krisztussal, és hogyan látogatta meg a pokol mélységeit, illetve járta be a mennyet... 3./ Webberm Tammara: Easy=Egyszeregy Egy ismeretlen megmentő. Egy nyugtalanító titok. A szerelem nem mindig sima ügy A fiú figyelte a lányt, de nem ismerte őt. Aztán egy váratlan összecsapás jóvoltából a megmentőjévé vált Tagadhatatlan vonzerő hatott közöttük. Ám a múlt, amelyen a fiú kemény munkával igyekezett felülkerekedni, és a jövő, amelybe a lány őszinte hitét vetette, azzal fenyegetett, hogy elszakítja őket egymástól. 4./ Leiner Laura: A Szent Johanna gimi kalauz Minden, amit a Szent Johanna gimi könyvsorozatról tudni akartál, egyetlen kötetben. A tartalomból: gyakran ismételt kérdések, és válaszok a sorozattal kapcsolatban - érdekességek az SzJG-ről best of SzJG az SzJG zenéi Reni könyveinek listája a karakterek, Reni levele... Roberts, Nora: Halálos rokonság Kinsella, Sophie: Segítség, kísértet! és Mézeshetek c. könyvek Oliver, Lauren: Rekviem. A Delírium és a Káosz ifjúsági regény 3. része Rodda, Emily: Deltora-küldetés1-8. rész ifjúsági regény sorozat: A Hallgatás Erdeje Sparkes, Ali: C.S.A.T.T ifjúsági regény sorozat: Légybeijedve... Nemere István: Állatkert a Kozmoszban klasszikus ifjúsági sci-fi sorozattal Masini, Beatrice: Rózsaszín balettcipő ifjúsági regény sorozat: Szívügyek... Garlando, Luigi: GÓL! Ifjúsági regény: Kezdőrúgás... Meyer, Stephenie: A burok Varga Józsefné könyvtárvezető Lesújtó, elszomorító, felháborító, elgondolkodtató a látvány, ami fogadta júliusban többször mindazokat, akik a művelődési ház hátsó lépcsőjéhez merészkednek reggelente. Jól látják kedves olvasók, művelődési házat írtam, nem madáretetőt. A látvány azonban inkább emlékeztet madáretetőre, mint a kultúra házára. Bár a művelődési ház dolgozói nap mint nap feltakarították a maghéj-halmot, sajnos nem egyszer kaphattunk volna lencsevégre hasonló látványt. Két kérdés jut azonnal eszembe. Vajon a szemetelők otthon is ennyire vigyáznak a rendre? Vagy például, vajon mit szólnának, ha saját portájuk előtt fogadná őket valamelyik reggel hasonló látvány? A választ sajnos nem tudom, de a lesújtó képet nézve egy mindenképpen biztos: Bőven van még mit tanulnunk!!! IDŐPONTVÁLTOZÁS!!! A retro diszkó időpontja sokak kérésére megváltozott. Mivel a nyári elfoglaltságok, szabadságolások miatt sokan nem tudnának részt venni, ezért ősszel kerül megrendezésre. Sándor Edit igazgató ACSÁD TV ACSÁDI KÉPES KRÓNIKA JÚLIUS Egy kis ízelítő híradónk júliusi adásából: A református egyházközség elköszönt Ács Ferencné lelkész asszonytól Lezárult a könyvtár pályázat A mozgáskorlátozottak egyesülete tartott júniálist a Csonkás Szabadidő Parkban Nagy sikerű sporttábort és szünidei játszóházat szervezett a művelődési ház A Hajdúdorogi Egyházmegye Nyíracsádon tartotta idei zsolozsmás táborát Elkészült a Kántor dűlő A fenti témákkal és még sok érdekességgel várjuk kedves nézőinket. Ha Önnek van véleménye településünk híradójával kapcsolatban, kérjük, ossza meg velünk. Címünk: Elérhetőség: weboldal Acsádi Képes Krónika menüpont. Megjelenés: Adásainkat, melyben az aktuális hónap képes hírösszefoglalóját láthatják, minden hónap utolsó napjától tekinthetik meg honlapunkon. Az Acsádi Képes Krónika, településünk havonta megjelenő online híradójának adásaival 2013-ban is várjuk kedves nézőinket. A szerkesztő EGY KIS HELYISMERET Júniusi helyismereti játékunk helyes megfejtése: A képen a Kántor dűlő látható Helyes megfejtők (a beküldés sorrendjében): Szlávikné Smirnyák Erika, Pünkösdné Freiter Judit, Kolompárné Veres Ilona, Lászlófalvi Éva, Szalóki Mónika, Barna Jánosné, Kupecz Vanda, Kerezsi Krisztina, Szabó Gáborné (Jókai u.), Lakatos János (Rákóczi u.) A helyes megfejtők nyereményüket átvehetik a polgármesteri hivatal emeleti titkárságán. Következő feladványunkkal szeptemberi számunkban találkozhatnak. A szerkesztő

10 Acsádi Krónika 11 HIrdetés Nyíracsád, Buzita 32. szám alatt lévő régi ház, a Kék-Túra vendégház szomszédságában eladó. Ugyanitt 1 hold termőföld eladó. Érdeklődni: Nyíracsád, Rákóczi u. 19. Telefon: 52/ Akác, tölgy széldeszka tűzifa eladó, darabolva is, akár házhoz szállítva. Érdeklődni: , 52/ Nyíracsádon a Ligetalja Művelődési Házban Gépjárművezető tanfolyam indul, minden hónapban. Euro AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Simon László iskolavezető Mobil: Nyíracsád, Hunyadi u. 56. sz. alatt, házas ingatlan eladó. Tel: Nyíracsád, Munkácsy u. 13. szám alatt lévő házas ingatlan eladó. Érdeklődni: 06-30/ , 06-30/ Nyíracsád, Zrínyi u. 88 alatt lakás és fagyasztóláda eladó. Érdeklődni: Termőföldet vásárolok. Érdeklődni: Eladó Adidas futball cipők! 1db új 42 2/3 méretben, 3 db használt: 37-es, 38-as, 40-es. Érdeklődni: VAN VÉGZETTSÉGE, AMBÍCIÓJA ÉS SZAKÉRTELME? Legyen a GENERALI csapat tagja! A hazai és nemzetközi biztosítási szektor meghatározó szereplőjeként jól ismert Generali-Providencia Biztosító Zrt. ÜGYFÉLREFERENST keres Nyíracsádra képviselet nyitás céljából! Leendő munkatársunkkal szembeni elvárásaink: Főiskolai/Egyetemi végzettség, igényes üzleti megjelenés, elhivatottság Eredmény-, és minőségorientáltság, hosszú távú, karrierben való gondolkodás Empatikus, nyitott személyiség, aki szereti az emberekkel való kommunikációt Amit kínálunk: Versenyképes jövedelem és juttatási rendszer Piacképes szakmai ismeretek és gyakorlati tapasztalat Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, fényképes szakmai önéletrajzát, augusztus 19-ig a címre várjuk! Bővebb információ a telefonszámon kérhető. köszönet Megpihent a szíved, szemed álomba merült, Felszállt a lelked,angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillagként ragyogsz. Igaz nem látunk, fentről mindig ragyogsz. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. Szilágyi Mihályné temetésén megjelentek. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk Kerezsi György temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Szabó Lajos temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Külön köszönjük a Szent Piroska Szociális Szeretetszolgálat segítségét, valamint Demeter Lászlóné odaadó munkáját. Szabó Lajosné és családja

11 12 Acsádi Krónika Nyíracsádi slambucparádé A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete slambucfőző versenyt rendezett a nyíracsádi Csonkás Szabadidőparkban június 26-án. Hosszú előkészület előzte meg a rendezvényt, melyet a csoportomhoz tartozó településeken Hajdúsámsonban, Nyíracsádon, Nyíradonyban hirdettük meg elsősorban, de érkeztek nevezé- Budaházy Gyula hintója szinte egész délelőtt úton volt sek Nagyrábéról és Zsákáról is. Meghívott vendégként megtisztelte jelenlétével a rendezvényt dr. Nagy János Nyíracsád község polgármestere, Nagyné Jobbágy Piroska a település jegyző asszonya, valamint Szécsényi Lajos az egyesület elnöke, akik a zsűrizés nehéz feladatát is magukra vállalták. Nyíracsád település anyagi támogatásával lehetővé vált a rendezvény díjazása. A rendezvényen a berettyóújfalui Édes Élet Diabétesszel Egyesület ingyenes vércukor-, koleszterin- és vérnyomásmérést tartott a jelenlévők részére. Budaházy Gyula pónilovak vontatta parádés hintójával városnéző kocsikázásra invitálta a megjelenteket. A szórakoztató zenéről a Nyíracsádi Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ gondoskodott. A főzőversenyre csak slambuc kategóriában lehetett nevezni. A parádéra 6 csoport nevezett. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, mert finomabbnál finomabb remekműveket kóstolhattak. Nemcsak az ízek számítottak, de a teríték szépsége is emelte a pontok számát. Ezután a legjobban várt esemény a verseny eredményhirdetése következett. Az eredményhirdetés után a jelenlévők az utolsó falatig elfogyasztották a különleges slambucokat. Köszönjük a zsűri áldozatos munkáját, a helyi önkormányzat támogatását, valamint köszönjük minden meghívott és önkéntes résztvevőnek, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A sikeren felbuzdulva szeretnénk hagyományt teremtve, évről-évre megrendezni a Slambucparádé -t. Eredmények: 1. helyezett a nyíracsádi csoport 2. helyezett: a hajdúsámsoni csoport 3. helyezett: Major István az egyesület nyíradonyi tagja. Dánné Molnár Erzsébet Aki a virágot szereti A Rákóczi utca elején élő Varga György keze munkáját dicséri az a több méter hosszú, kétteleknyi virágsövény, ami a házuk Voltak olyan könyvtárlátogatók a nyár folyamán, akik alig tették ki a lábukat az épületből, a Vécsey park hűvösében rögvest nekiláttak az olvasásnak. Milyen szép is lenne, ha minél több hasonló fotót tudnánk készíteni Nyíracsádon! előtt futó járdát szegélyezi, választja el az aszfaltúttól. A gondos gazda kora tavasztól késő őszig gondozza féltve szeretett virágait. A két, hosszú ágyásban tucatnyi virágfaj él közösen, csak rózsából van legalább négy-öt fajta. Varga György joggal büszke virágaira, és szeretné, ha minél többen kedvet kapnának Nyíracsádon, s hasonló szép házelővel büszkélkedhetnének. Hazáig sem bírták ki Nyíracsád község közéleti lapja Lapkiadó: Nyíracsád Község Önkormányzata, 4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. Tel./fax: (52) Szerkesztő: Kedves Györgyné Zilahi Enikő, Nyomdai előkészületek, nyomtatás: Kaligráf 2000 Bt. Debrecen Felelős: Badarné Futó-Tóth Andrea ISSN (Nyomtatott) ISSN (Online)

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 031181 Általános Muvelodési Központ Bézi Zsuzsa Sáp Hadú-Bihar Fo u. 18-20. 4176 031206 Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképzo Iskola, Diákotthon

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét

Községi kitüntetések. Átadták Derekegyház elsõ Díszpolgára címét á z h i y g e k e r e D Hírek zám 7. s am foly v é X. s júliu. 9 2 00 t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs kiadvány. Községi kitüntetések

Részletesebben

Éves beszámoló 2014.

Éves beszámoló 2014. 1 Éves beszámoló 2014. ÚJ VILÁG Alapítvány Székhely: 6914. Pitvaros, Rákóczi u. 19 Mobil: 06-70-203-2962 e-mail: ujvilagert@index.hu 2 Tartalom Az ÚJ VILÁG Alapítvány 2014. évi tevékenysége... 3 Kiemelt

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Falunap és VIII. Pogácsafesztivál 2013. július 6-7 Ez évben is gazdag programmal sikerült megrendezni a hagyományos nyári fesztiválunkat. Fényképes

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 52/2006.(XII.20.),.38/2007.(X.1.), 3/2008.(I.30.), 21/2008.(IV.30.), 11/2010.(III.31.), 4/2011.(II.14.), 15/2011.(IV.1.), 34/2011.(VII.5.), 46/2011.(X.28.),

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Szociális Bizottság 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben

Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben Pedagógusok továbbképzésére akkreditált tanfolyamaink a 2008 / 2009-es tanévben (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Ha érdeklődik valamely továbbképzésünk iránt, kérem hívjon bennünket a 210 1030-as

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben