Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. tv. 23. (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20. (XII.3.) Korm. Rendelet 24. () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 92. (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Polgármesteri Hivatal Bíborvég Általános Művelődési Központ, Decs Tesz-Vesz Óvoda) terjed ki. 2. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke () Decs Nagyközség Önkormányzatának a) bevételi főösszegét: ,- Ft b) kiadási főösszegét: ,- Ft c) hiányát ,- Ft állapítja meg, melyből ca) működési hiány: ,- Ft cb) felhalmozási hiány: ,- Ft (2) 2 A hiány finanszírozása: Belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány): - Működési célú: - Felhalmozási célú: - Külső finanszírozású bevétel: (hitelfelvétel): ,- Ft Működési célú: ,- Ft Felhalmozási célú: ,- Ft 2. (3) Az () bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott intézményfinanszírozási támogatási előirányzatok szerinti előirányzati csoportokat és kiemelt előirányzatokat bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza. 2 Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr.. () bekezdése. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr.. (2) bekezdése. Hatályos: 202. július -től

2 (4) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 3. számú mellékletében hagyja jóvá. 3. Az Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai 3. () 3 Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai összesen: ,- Ft. Működési bevételek.. Önkormányzat működési bevételei ,- Ft... Helyi adók ,- Ft..2. Illetékek Átengedett központi adók ,- Ft..4. Bírságok, pótlékok ,- Ft..5. Egyéb sajátos bevételek ,- Ft..6. Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek ,- Ft..7. Intézményi működési bevételek ,- Ft.2. Közhatalmi bevételek ,- Ft.3. Támogatások ,- Ft.3.. Normatív hozzájárulás ,- Ft.3.2. Központosított támogatás ,- Ft.3.3. Kötött felhasználású támogatás ,- Ft Kiegészítő támogatás ,- Ft Előző évi normatíva kiegészítés ,- Ft.4. Működési célú támogatás értékű bevételek ,- Ft.5. Átvett pénzeszközök ,- Ft 2. Felhalmozási bevételek 2.. Felhalmozási célú bevételek ,- Ft 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,- Ft EU támogatás ,- Ft Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek ,- Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Kölcsön jellegű bevételek 3.. Kölcsönök visszatérülése 4. Pénzügyi műveletek ,- Ft 4.. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ,- Ft 4.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ,- Ft (2) 4 Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai összesen: ,- Ft 3 4 Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. () bekezdése. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. (2) bekezdése. Hatályos: 202. július -től 2

3 . Működési költségvetés ,- Ft.. Személyi juttatás ,- Ft.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,- Ft.5. Egyéb működési kiadások ,- Ft 2. Felhalmozási költségvetés ,- Ft 2.. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt ,- Ft 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások ,- Ft 3. Kölcsönök - 4. Tartalékok ,- Ft 4.. Általános tartalék ,- Ft 4.2. Céltartalék ,- Ft 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,- Ft 5.. Likviditási hitelek törlesztése ,- Ft 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése ,- Ft 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése ,- Ft (3) 5 Az önkormányzat és intézményei bevételeit kiemelt előirányzat, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat bontásban a rendelet. számú melléklete tartalmazza. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét intézményi bontásban a 7. számú melléklet szerint határozza meg. 4. Decs Nagyközség Önkormányzata bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete () 6 Decs Nagyközség Önkormányzatának bevételi előirányzatai összesen: ,- Ft. Működési bevételek 4... Önkormányzat működési bevételei ,- Ft.. Helyi adók ,- Ft..2. Illetékek Átengedett központi adók ,- Ft..4. Bírságok, pótlékok ,- Ft..5. Egyéb sajátos bevételek ,- Ft..6. Egyéb fizetési kötelezettségből szárm. bevételek ,- Ft..7. Intézményi működési bevételek ,- Ft 5 6 Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 3. () bekezdése. Hatályos: 202. július -től 3

4 .2. Támogatások ,- Ft.2.. Normatív hozzájárulás ,- Ft.2.2. Központosított támogatás ,- Ft.2.3. Kötött felhasználású támogatás ,- Ft.2.4. Kiegészítő támogatás ,- Ft.2.5. Előző évi normatíva kiegészítés ,- Ft.3. Működési célú támogatás értékű bevételek ,- Ft.4. Átvett pénzeszközök ,- Ft 2. Felhalmozási bevételek 2.. Felhalmozási célú bevételek ,- Ft 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,- Ft EU támogatás ,- Ft Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevételek ,- Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Kölcsön jellegű bevételek Kölcsönök visszatérülése 4. Pénzügyi műveletek ,- Ft 4.. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei ,- Ft 4.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei ,- Ft (2) 7 Az önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) 8 Decs Nagyközség Önkormányzatának kiadási előirányzatai összesen: ,- Ft. Működési költségvetés ,- Ft.. Személyi juttatás ,- Ft.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -.5. Egyéb működési kiadások ,- Ft 2. Felhalmozási költségvetés ,- Ft 2.. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt ,- Ft 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások ,- Ft 3. Kölcsönök - 4. Tartalékok ,- Ft 4.. Általános tartalék ,- Ft 4.2. Céltartalék ,- Ft 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek ,- Ft 5.. Likviditási hitelek törlesztése ,- Ft 7 8 Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 3. (2) bekezdése. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 3. (2) bekezdése. Hatályos: 202. július -től 4

5 5.2. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése ,- Ft 5.3. Hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése ,- Ft 6. Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül ,- Ft (4) 9 Az önkormányzat kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (5) A képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszám keretét a 8. számú melléklet szerint határozza meg. (6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatási létszámkeretét a 9. számú melléklet szerint határozza meg. 5. A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete () 0 A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen: ,- Ft. Működési bevételek ,- Ft.. Intézményi működési bevételek ,- Ft.2. Közhatalmi bevételek ,- Ft.3. Véglegesen átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek 3. Kölcsön 4. Pénzmaradvány - 5. Önkormányzati támogatás ,- Ft 5. (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (3) 2 A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen: Ft. Működési költségvetés ,- Ft.. Személyi juttatás ,- Ft.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai -.5. Egyéb működési kiadások - 2. Felhalmozási költségvetés 2.. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 4. () bekezdése. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 4.. (3) bekezdése. Hatályos: 202. július -től 5

6 2.2. Egyéb felhalmozási kiadások - 3. Kölcsönök - (4) 3 A Polgármesteri Hivatal kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. (5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám keretét a 20. számú melléklet szerint határozza meg. 6. A Bíborvég Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete 6. () 4 Az Általános Művelődési Központ bevételi előirányzatai összesen: ,- Ft. Működési bevételek ,- Ft.. Intézményi működési bevételek ,- Ft.2. Véglegesen átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek - 3. Kölcsön - 4. Pénzmaradvány - 5. Önkormányzati támogatás ,- Ft (2) 5 A Bíborvég Általános Művelődési Központ bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (3) 6 A Bíborvég Általános Művelődési Központ kiadási előirányzatai összesen: ,- Ft. Működési költségvetés ,- Ft.. Személyi juttatás ,- Ft.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,- Ft.5. Egyéb működési kiadások - 2. Felhalmozási költségvetés 2.. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt Egyéb felhalmozási kiadások Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 5. () bekezdése. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2 -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 5. (2) bekezdése. Hatályos: 202. július -től 6

7 3. Kölcsönök (4) 7 A Bíborvég Általános Művelődési Központ kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat bontásban a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (5) A képviselő-testület a Bíborvég Általános Művelődési Központ engedélyezett létszám keretét a 2. számú melléklet szerint határozza meg. 7. A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete 7. () 8 A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai összesen: ,- Ft. Működési bevételek -.. Intézményi működési bevételek -.2. Véglegesen átvett pénzeszközök - 2. Felhalmozási bevételek - 3. Kölcsön - 4. Pénzmaradvány - 5. Önkormányzati támogatás ,- Ft (2) 9 A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (3) 20 A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai összesen: ,- Ft. Működési költségvetés ,- Ft.. Személyi juttatás ,- Ft.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó ,- Ft.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás ,- Ft.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai.5. Egyéb működési kiadások - 2. Felhalmozási költségvetés 2.. EU-s forrásból finansz. támogatásból megval. projekt Egyéb felhalmozási kiadások Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2 -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 6. () bekezdése. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2 -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 6. (2) bekezdése. Hatályos: 202. július -től 7

8 3. Kölcsönök (4) 2 A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat bontásban a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (5) A képviselő-testület a Decs Tesz-Vesz Óvoda engedélyezett létszám keretét a 22. számú melléklet szerint határozza meg. 8. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai 8. () 22 Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata: ,- Ft. Beruházási kiadások.. Napelemes rendszer telepítés Óvoda épületére ,- Ft.2. Napelemes rendszer telepítés Iskola épületére ,- Ft.3. AQUA Ivóvíz minőség javító beruházás 202.évre vállalt hozzájárulás összege ,- Ft.4. Szennyvíztelep felújítása - 2. Fejlesztési kiadások 2.. Fejlesztési hitelek törlesztése ,- Ft (2) 23 Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai: KEOP 4.2.0/A/-20 Napelemes rendszer telepítése Óvoda épületére Napelemes rendszer telepítése Iskola épületére Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft (3) Polgármesteri Hivatal beruházási - fejlesztési kiadást 202. évre nem tervez. (4) A Bíborvég Általános Művelődési Központ beruházási - fejlesztési kiadást a 202. évre nem tervez. (5) A Decs Tesz-Vesz Óvoda beruházási - fejlesztési kiadást a 202. évre nem tervez Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2 -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 7. () bekezdése. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 7. (2) bekezdése. Hatályos: 202. július -től 8

9 (6) 24 A beruházási - fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 9. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú bevételei 9. () 25 Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési bevételi előirányzata: ,- Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,- Ft.. Napelemes rendszer telepítés Óvoda épületére -.2. Napelemes rendszer telepítés Iskola épületére -.3. AQUA Ivóvíz minőség javító beruházás 202.évre vállalt hozzájárulás BM önereje ,- Ft.4. AQUA projekttel kapcsolatos területszerzési támogatás -.5. Kerékpártároló ,- Ft.6. Vízrendezés -.7. LEADER támogatás ,- Ft.8. Szennyvíztelep felújítására - 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése ,- Ft 2.. Ingatlan értékesítés ,- Ft 2.2. Vagyoni értékű jogok értékesítése ,- Ft 3. Fejlesztési hitelek felvétele és visszatérülése ,- Ft 3.. Fejlesztési hitelek felvétele ,- Ft 3.2. Fejlesztési hitelek visszatérülése ,- Ft (2) Polgármesteri Hivatal beruházási - fejlesztési bevételt 202. évre nem tervez. (3) A Bíborvég Általános Művelődési Központ beruházási - fejlesztési bevételt a 202. évre nem tervez. (4) A Decs Tesz-Vesz Óvoda beruházási - fejlesztési bevételt a 202. évre nem tervez. (5) 26 A beruházási - fejlesztési bevételek célonkénti részletezését a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 0. Az Önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2 -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 8. () bekezdése. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. -a. Hatályos: 202. július -től 9

10 () 27 Decs Nagyközség Önkormányzata a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 202. évi költségvetésében az alábbiak szerint hagyja jóvá: Lakosságnak juttatott támogatások Ebből: - szociális, rászorultság jellegű ellátások ,- Ft ,- Ft (2) 28 Decs Nagyközség Önkormányzata a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások jogcímenkénti részletezését a rendelet 0 számú melléklete tartalmazza.. Költségvetési hiány finanszírozása. () A 3. () bekezdés c) pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként a) az Önkormányzat a 20 évi maradványból - b) Bíborvég Általános Művelődési Központ 20 évi maradványából - c) A Decs Tesz-Vesz Óvoda 20. évi maradványából - összeget biztosít. (2) 29 A 3. () bekezdése c) pontjában meghatározott hiány összegből külső finanszírozásként ,- Ft a) működési célú: ,- Ft b) felhalmozási célú: ,- Ft összeget hitelfelvételként biztosít. 2. Tartalék 2. () A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: ,- Ft - általános tartalék ,- Ft - céltartalék ,- Ft (2) Az általános tartalék felhasználását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza. (3) A céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn. 3. Stabilitási törvény 3. szerinti kötelezettségek Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 9. () bekezdése. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 0. -a. Hatályos: 202. július -től 0

11 3. () 30 Az önkormányzat a 202. költségvetési évre a stabilitási törvény 3. () bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek közül hitelfelvételt tervez az alábbi fejlesztési célokra: a) A KEOP 4.2.0/A/-20 számú Napelemes rendszer telepítése Európai Uniós pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására ,- Ft b) A működési hiány finanszírozására: ,- Ft 4. Költségvetési mérlegek és kimutatások 4. () 3 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a. számú melléklet tartalmazza. (2) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 2. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá A képviselő-testület a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának (hitelképességének) felső határát a 6. számú melléklet tartalmazza. 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai 7. Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr.. -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. -a. Hatályos: 202. július -től Módosította a 4/202. (VII.30.) ökr. 2. -a. Hatályos: 202. július -től

12 8.. Amennyiben az intézményeknél 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodási szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének. 9. () A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-áig, illetve december 3-éig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/20. (XII.3.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével -, előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 20. () Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet az adott év június 30-áig, szeptember 30-áig, illetve december 3-éig módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de a 368/20. (XII. 3.) Korm. rendelet 42. -ában foglaltak, valamint e rendelet 20. -ának () bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatja egyes kiemelt, ezen belüli részelőirányzatait. (3) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat, létszámkeretet valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az évközi előirányzat módosításukról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 2

13 (5) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 2. () A normatív kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Magyarország 202. évi központi költségvetéséről szóló 20. évi CLXXXVIII. törvény részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatásra jogosult intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámolni. (2) A normatív kötött felhasználású támogatások a tervezett mutatószámoktól eltérő alakulása esetén az intézmény vezetője, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20. (XII. 3.) Korm. rendelet 0. -ának (4) bekezdésében meghatározott időpontokat megelőzően 5 nappal, köteles az eltérést a Polgármesteri Hivatalnak külön felhívás nélkül bejelenteni. (3) A képviselő-testület a 20. évi költségvetési normatíva elszámolása kapcsán tervezési hiba, illetőleg normatíva lemondás elmulasztása miatt előforduló visszafizetési kötelezettség pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében a közoktatási intézmények jóváhagyott költségvetéséből az őket megillető állami normatív támogatás 5 %-nak megfelelő összeget 202. május 30-áig zárol. A zárlat feloldásáról a képviselő-testület a tárgyévi zárszámadási rendeletben rendelkezik. 22. A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított normatív és központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse. 23. A munkabérek a tárgyhót követő hó negyedikéig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik. 6. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök 24. () Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett költségvetési többletet működési hiány mérséklésére fordítja. 3

14 (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkező hiány finanszírozási módja hitelfelvétel. (3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és a likviditási problémák kezelése érdekében legfeljebb 4,4 millió Ft összegű folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítja. A likvidhitel legfeljebb éves időtartamra vehető fel. (4) 33 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az OTP Bank Nyrt Szekszárdi Igazgatóságával a folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez 202. június 2-től 203. június -ig tartó időtartamra. (5) 34 A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel szerződés időtartama alatt a kért hitel törlesztésére és a járulékaira a futamidő végéig az önkormányzat mindenkori költségvetésébe előirányzatot biztosít. (6) 35 A képviselő-testület a hitel biztosítékaként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja a központi támogatások, egyéb központi bevételek (SZJA), helyi adó, valamint gépjárműadó bevételek engedményezését. (7) 36 A képviselő-testület vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt részére az OTP Nyrt-nél, illetve más pénzintézetnél, továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. (8) 37 Az önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20. évi CXCIV. törvény 0. (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak. (9) 38 Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret 24.. (3) pontjában megállapított összeghatár - a bankszámlaszerződésben rögzített 202. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére. 25. () A 2. () bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal vizsgálja meg, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás lehetőségével az önkormányzat tud-e élni és a benyújtásához szükséges igénybejelentést készítse elő Módosította a 3/202. (V.6.) ökr.. () bekezdése.hatályos: 202. május 7-től Módosította a 3/202. (V.6.) ökr.. (2) bekezdése.hatályos: 202. május 7-től Módosította a 3/202. (V.6.) ökr.. (3) bekezdése.hatályos: 202. május 7-től Módosította a 3/202. (V.6.) ökr.. (4) bekezdése.hatályos: 202. május 7-től Módosította a 3/202. (V.6.) ökr.. (5) bekezdése.hatályos: 202. május 7-től A (9) bekezdést a 3/202. (V.6.) ökr.. (6) bekezdése iktatta be.hatályos: 202. május 7-től 4

15 (2) Az () bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a folyószámla-hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni úgy, hogy a költségvetési szervek számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően. 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 26. A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőrzési társulás ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni. 8. Felhasználási hatáskörök, felhatalmazások 27. () A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy egyéb rendelet alapján a 0. számú mellékletben bemutatott, tervezett és egyéb rendeletben hatáskörébe utalt társadalmi, szociálpolitikai juttatások előirányzat felhasználásáról rendelkezzen. (2) Az () bekezdésben felsoroltak felhasználásáról a polgármesternek és a bizottság elnökének a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni kell. 9. Vegyes és záró rendelkezések 28. A rendelet 202. március 6-án lép hatályba, de rendelkezéseit a 202. évi gazdálkodás során alkalmazni kell. 29. A Képviselő-testület a Polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. Decs, 202. február 29. 5

16 Biczó Ernő sk. polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk. jegyző A rendelet kihirdetve: 202. március 5-én Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző Egységes szerkezetbe foglalva 202. augusztus 4-én Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 6

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés részletezése Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet. A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 5/2012. (02. 06.) Kgy. rendelet A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására az 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE

ELSÕ FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY MÉRTÉKE M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 200. 31047 II. Törvények 2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl* Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl az

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben