JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 8-án órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 8-án órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki János Gál Henrik Gál Zoltán Hányik Gábor Kopeczky Lajos Nagyné Gódor Csilla Pintér Anna Az ülésről távol maradt: Dr. Pásztor László Aranyi János Kékesi Péter Pásztor Gyula Jelen vannak továbbá: Vargáné Rajna Ágnes Fehérné Pityela Ágota Csíky Gábor Nagy Béláné alpolgármester alpolgármester polgármester jegyző aljegyző Csíky és Társa Kkt. Csíky és Társa Kkt. Az ülés levezető elnöke: A jegyzőkönyvet vezette: Kopeczky Lajos alpolgármester Homa Ibolya Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Dr. Pásztor László polgármester igazoltan távol van, így távollétében én vezetem a mai testületi ülést. Megállapítom, hogy a 14 ből 10 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot teszek a -testületi ülés napirendjére azzal a kiegészítéssel, hogy a meghívóban a napirendek között nem szerepel, de 4. napirendi pontként az óvoda beruházással összefüggő hitelfelvétel tárgyalására kerül sor. Kérem, hogy a napirendi javaslatot elfogadni szíveskedjetek. 1

2 Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás Ideje:2010.jún.:08 17:16:00 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00% 71,43% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 0 0,00% 0,00% Szavazott % 71,43% Nem szavazott 0 0,00% Távol 4 28,57% Össz.: % Eredménye: Elfogadva A -testület az ülés napirendjét elfogadta. Napirend: 1. KMRFT-TEUT/2009 útburkolat felújítás a településközpontban pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 2. Vis maior pályázat benyújtása 3. Tájékoztató csapadékvíz elvezetése koncepciótervről 4. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel 1./ Napirendi pont: KMRFT-TEUT/2009 útburkolat felújítás a településközpontban pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményhirdetése Az első napirend az útburkolat felújítása a településközpontban. A közbeszerzéssel kapcsolatos tájékoztatás céljából Nagy Gézánénak a Csíky és Társa KKt jének átadom a szót. Nagy Gézáné: Erdőkertes Önkormányzata pályázatot írt ki a településközpont útfelújításának közbeszerzésére. Eredményes volt a közbeszerzés. Három érvényes ajánlat érkezett. A legjobb ajánlatot a HEDO Kft tette, így ez a vállalkozás a nyertes Ft a vállalási ár, 18 hónap garanciális időt, 500 eft napi kötbért, augusztus 4-i befejezési határidőt és 90 napos fizetési határidőt vállalt 2

3 a nyertes ajánlattevő. Társaságunk és a Közbeszerzési Bizottság a HEDO Kft-t javasolja az eljárás nyerteseként kihirdetni. Kérdés más javaslat van-e. Kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Technikai hiba miatt a szavazás nem volt érvényes, kérem, hogy ismételten szavazzunk. Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás Ideje:2010.jún.:08 17:29:00 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00% 71,43% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 0 0,00% 0,00% Szavazott % 71,43% Nem szavazott 0 0,00% Távol 4 28,57% Össz.: % Eredménye: Elfogadva 40/2010. (06.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMRFT-TEUT/2009 kódszámú, útburkolat felújítás a településközpontban pályázathoz kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek ítéli. A bírálóbizottság javaslatával egyetértve a nyertes ajánlattevő: a HE-DO Kft (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.) vállalkozást nyilvánítja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés megkötésére. Határidő: értelemszerű Felelős: polgármester 2./ Napirendi pont: Vis maior pályázat benyújtása Felkérem Thúry Gábort tájékoztassa a Képviselő-testületet a vis maior pályázattal kapcsolatban. 3

4 Thúry Gábor: A május 13-i eső károkat okozott a településen az utakban és csapadékvíz elvezető árkokban. A 8/2010.számú Kormány rendelet lehetőséget ad az igénybejelentés benyújtására. Ennek eleget tettünk. A Katasztrófavédelmi hatóságtól, az Államigazgatási Hivataltól jöttek a keletkezett kárt megnézni, melynek alapján lehetőség van a kárigény igénylésére pályázati formában. A pályázatot az igénybejelentéstől számított 22 nap alatt kell benyújtani a szükséges iratokkal együtt. Meteorológiai szolgálattól igazolást, szakértői véleményt kell csatolni, amelyet a holnapi nap folyamán kapunk meg. Június 21-ig kell benyújtani a pályázatot. Előzetes kárigényünk a becsült adatok alapján 1,2 millió Ft. Ezt az összeget igényeltük, ehhez 800 eft önrészt kell az önkormányzatnak biztosítani. A pontos összeget a holnapi szakértői vélemény fogja tartalmazni, ennek ismeretében lehet meghatározni az önrész összegét, melynek biztosításához kell az önkormányzat támogatása. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Látjuk a tévében, hogy milyen károk vannak, nálunk ilyen nincs. Ezért úgy gondolom, hogy ha ennek egy részét kapjuk meg, az is nagy előny, az utakat úgyis meg kell csinálni, helyre kell állítani. Nemcsak az utakban keletkezett kár az esőzések miatt, hanem ezen a vidéken olyan magasan van fönt a talajvíz, mint eddig még soha. Kérdés, észrevétel van-e? Kérem, szavazzunk. Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás Ideje:2010.jún.:08 17:37:00 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00% 71,43% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 0 0,00% 0,00% Szavazott % 71,43% Nem szavazott 0 0,00% Távol 4 28,57% Össz.: % Eredménye: Elfogadva 41/2010. (06.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzata a május 13-i esőzések következtében megrongálódott utcáink helyreállítási munkálataira pályázatot nyújt be a KMRFT-VIS MAIOR-2010 kódszámú, a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása című felhívásra. Határidő: értelemszerű Felelős: polgármester 4

5 3./ Napirendi pont: Tájékoztató csapadékvíz elvezetése koncepciótervről A csapadékvíz elvezetés koncepció terve szűkebb területet érint. Átadom a szót Thúry Gábornak az előterjesztés kiegészítésére. Thúry Gábor: A település belterületén a csapadékvíz elvezetési koncepciót a WEPROT Kft elkészítette. Hét vízgyűjtő területre van bontva a település, ebbe a hét vízgyűjtő területbe kerülne a lehulló csapadékvizeknek az elvezetése. Lehetőség van pályázat benyújtására. A pályázati összegből nem lehet megoldani a víz elvezetést, esetünkben 80 millió Ft a pályázati lehetőség, melynek 10 %-a az önrész. Kértük tegyen javaslatot a tervező, melyik az a terület, ahol a vízelvezetést, a csapadékvíz rendezését meg tudjuk oldani. Az előterjesztés mellékletében szereplő helyszínrajz az a terület, amelyen a csapadékvíz elvezetés megoldható. Ezen a területen részben már van kiépítve csapadékvíz elvezető rendszer. Meg van oldva a csapadékvizek befogadása, a tulajdonviszonyok is rendezettek itt. Ezért erre a területre készítjük el a pályázati dokumentációt, a terület részletes vízelvezetési tervét. 10 % önkormányzati hozzájárulásról, azaz 8 millió Ft-ról kell dönteni, hogy ennek területnek a csapadékvíz elvezetését megoldjuk. Fristáczki János: A feketével vonalkázott rész lenne a vízgyűjtő terület? A lakások pincéjében van talajvíz itt ezen a területen. Agyagos ez a rész, nagyon nehezen gyűjti a vizet, lassan csorog lefelé. A tervező gondoskodik-e a talaj alapcsövezéséről? Így csak az utakról oldódik meg a vízelvezetés, a lakásokban nem jelent megoldást. Thúry Gábor: Pályázati lehetőség a csapadékvíz elvezetésére van. Csak a felszíni csapadékvíz elvezetését tudjuk megoldani egy részterületen. Ezért kellett egy javaslat, hogy melyik területre legyen megoldás, a talajvíz problémáját nem tudjuk megoldani. El kell kezdeni a tervezőknek a geodéziai felmérést, ezt követően tudjuk eldönteni, hogy mi fér a pályázati pénzbe, még melyik utcát tudjuk hozzácsatolni. Gál Zoltán alpolgármester: Úgy gondolom nem ez a legveszélyeztetettebb terület a csapadékvíz szempontjából. A másik oldalon sokkal több problémát okozott a víz. Szerintem ezen az oldalon kellene tervezni. Thúry Gábor: Valóban a másik oldalon is kellene a vízelvezetéssel foglalkozni, de itt két probléma van. Az egyik, hogy ez a rész a pályázati forrásba nem fog beleférni az előzetes felmérés szerint, a másik probléma, hogy a befogadónak vízjogi létesítéssel kell rendelkeznie. Az Egres patakba kellene bevezetni a csapadékvizet a vácegresi területen keresztül. Ehhez területeket kellene megvásárolni úgy, hogy még a pályázati időbe is beleférjünk. A tervezőnek egy hónapja van a terv összeállítására, ehhez viszont a befogadó helyének a meghatározására is szükség van, így a területvásárlásról is döntés szükséges, ez alatt a rövid idő alatt. Ezért esett inkább az előterjesztésben megjelölt részre a választás. Igaz, hogy az utak helyreállítását mindig a Katona 5

6 utcánál kell kezdeni az esőzések után, de a tulajdoni viszonyok a másik területen rendezettebbek és a költségek szempontjából is kedvezőbb az általunk javasolt megoldás. Abban kell dönteni, hogy kevesebb költséggel meg lehet oldani a csapadékvizet. A tervezőnek a településen a környezeti határokkal is kell számolni a csapadékvíz elvezetésének tervezésénél. Thúry Gábor: Komplex geodéziai felmérés kapcsolódik a tervezéshez. Nem mindegy, hogy mekkora területet ragadunk ki ebből a geodéziai felmérés és tervezés költségvonzata szempontjából. (Megérkezett dr. Pásztor László polgármester, jelenlévő k száma 11 fő) Kérem a testületet ehhez a kiragadott területhez adja meg a hozzájárulását. 70 millió forintunk van a 100 millió forintból a tervezésre. A befogadó területe rendezett, erre lehet rácsatlakozni, a többi területet a tervezők sem javasolták ebben az összegben. Gál Zoltán alpolgármester: Megértve, hogy a vízbefogadó területe a legjobb, azonban a Sport utca egy részét meg kellene oldani, mert a házakban áll a víz. A Mély u., Sport u. felőli részt ezzel együtt meg kellene oldani. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: A teljes település csapadékvíz elvezetése hány ütemben tervezhető? Gondoltunk-e arra, hogyan lehetne ütemezni és az milyen költséget jelent? A költségek meghatározása függ attól is, hogy mikor tudjuk kivitelezni. Először nézzük meg, hogy ebből a pénzből sikerül-e rendezni ennek a vízgyűjtőnek a sorsát. A település egészét tekintve a tervezéssel érintett terület nem a legkritikusabb. A másik oldalon lenne fontosabb a csapadékvíz elvezetés megoldása, de oda ez a pénz kevés. Az ütemezés pénz kérdése, amikor a bizottsági ülésen a koncepcióról tárgyaltunk, akkor még nem tudtuk, hogy ki fognak írni pályázatot ebben a témában. A településen a csapadékvíz elvezetés megoldása egymásra épülő feladat. Vargáné Rajna Ágnes jegyző: Megváltoztak az építkezési szokások. Tudatosítani kell az emberekben, hogy az ingatlanon belül kell a csapadékvizet elszikkasztani. Jelenleg a csapadékvíz az ingatlanokról ömlik ki az utcára. Szikkasztók építésével lehetne segíteni a csapadékvíz gyűjtésében és ez a víz a növényzet locsolásánál is használható lenne. A településen jelenlévő talajvíz problémájának megszüntetésére milyen szakmai javaslat áll rendelkezésünkre? Az építkezések esetében rendeletben szabályozzuk, hogy az ingatlan tulajdonos ne vezesse ki a vizet az utcára és a csapadékvíz szikkasztók építését is. A talajvizet megszüntetni nem tudjuk. Az ilyen jellegű problémák csökkentéséhez az első lépés a vízgyűjtő kialakítása. A 70-es években a településen, a Coop helyén még tó volt, kacsák úszkáltak benne. A lakások pincéjében akkor is állt a víz. A talajvíz megszüntetésére nincs lehetőség. Évtizedekig nem volt talajvíz, ezért teknőszigetelést nem alkalmaztak. A pincék szigetelése nem alkalmas a talajvíz bejutásának megakadályozására. 6

7 (Szavazás előtt a polgármester helyet cserél az alpolgármesterrel.) Megköszönöm az alpolgármester munkáját az ülés vezetésében. Kérem szavazzunk az előterjeszetésről. Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás Ideje:2010.jún.:08 17:59:48 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00% 78,57% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 0 0,00% 0,00% Szavazott % 78,57% Nem szavazott 0 0,00% Távol 3 21,43% Össz.: % Eredménye: Elfogadva 42/2010. (06.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzata a Kölcsey utca Zombori utca Fő út Meggyfa utca Sugár utca Veresegyházi utca Kígyóstó utca Kazinczy utca Szőlősor utca által határolt településrész csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldására pályázatot nyújt be a KMOP 3.3.1/B kódszámú, belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés című felhívásra. A Képviselő-testület felkéri az Erdőkertes belterületi vízrendezési koncepcióját megtervező Weprot Kft-t, hogy a pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációt a fenti terület vonatkozásában készítse el. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 4./ Napirendi pont: Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel Óvodaépítés május 15-én befejeződött, a számla kibocsátásra került. Abban bíztunk, hogy az óvoda beruházás 150 millió forintját meg fogjuk kapni és ezt követően a számla is kiegyenlítésre kerülhet. Az óvodaépítés összegét nem kapjuk meg. Az igényléshez a teljes összeget ki kell fizetni és a záró kifizetési kérelmet így kell benyújtani. Ezt az összeget hitelből tudjuk kifizetni. A Trend Kft-t kifizetjük, júniusban benyújtjuk a kérelmet a 150 millió Ft visszaigénylésére. A pénz 7

8 megérkezésének 2-3 hónapos átfutása van. A pénz megérkezése után a hitelt kiegyenlítjük. A helyzetünk szorongatott. Kérem, szavazzunk a hitelfelvétel ügyében. Szavazás: Nyílt >0<Egyszerű szavazás Ideje:2010.jún.:08 18:04:34 Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen ,00% 78,57% Nem 0 0,00% 0,00% Tartózkodik 0 0,00% 0,00% Szavazott % 78,57% Nem szavazott 0 0,00% Távol 3 21,43% Össz.: % Eredménye: Elfogadva 43/2010. (06.08.) KT határozat Erdőkertes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 66,250,000 Ft összegű rövidlejáratú áthidaló hitel felvételéről döntött. A hitel futamidejét 2010.június 15-től június 14-ig határozza meg: A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. A -testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. tv /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Köszönöm, hogy az óvoda átadásának ünnepségén részt vettetek. Jövő héten szintén rendkívüli testületi ülés lesz a polgármesteri hivatal akadálymentesítése illetve az elektromos hálózat felújítása miatt. Csatári János: Megoldást kérek, mert a CBA Béke u. előtti rész és a Fő út találkozásánál kezdenek kritikus helyzetek kialakulni a parkoló járművek miatt. A másik gondolatom, hogy van ott egy összefolyó 8

9 rész. Mi a koncepció ennek a problémának megoldására, illetve az összefolyó rész teljes kialakítására? CBA-val egyeztettünk. Felmerült az üzlet környezetében lévő telken parkoló kialakítására, de 2009-ben lefújták. Most már gondolkodnak ennek megvalósításán. Hangodi Lajossal fogok egyzetetni. A csapadékvíz elvezetést is meg fogom nézni. Szeretne a CBA is megoldást. A szemben lévő terület magánterület. A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta, a rendkívüli ülést bezárom. K.m.f. Dr. Pásztor László polgármester Vargáné Rajna Ágnes jegyző 9

10 12/2010./J E R D Ő K E R T E S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚNIUS 08-án MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 40/2010. (06.08.) KT határozat: Településközpont útépítés közbeszerzés 41/2010. (06.08.) KT határozat: Vis maior pályázat benyújtása 42/2010. (06.08.) KT határozat: Csapadékvíz elvezetés koncepció Szőlősor u. környéke 43/2010. (06.08.) KT határozat: Hitelfelvétel eft új óvoda 10

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő testülete 2013. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Faluház nagytermében, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor

Részletesebben