ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR"

Átírás

1 ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4 Az Igénybejelentés elnevezésű nyomtatvány kitöltése... 8 Az A pontjának kitöltése... 8 A B pontjának kitöltése... 8 A C pontjának kitöltése... 8 Az D pontjának kitöltése... 9 Az 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai elnevezésű blokk kitöltése... 9 A 2. Az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése A 3. Adózás módja elnevezésű blokk kitöltése A 4. További biztosításra vonatkozó adtatok elnevezésű blokk kitöltése A 4.1 Az EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re vonatkozó adatok Külföldi biztosítási idők beszámítása pénzbeli ellátások igénylése esetén A 4.2 Az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok A 4.3 A jelenlegi biztosítási jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok Az 5. Iskolai tanulmányok elnevezésű blokk kitöltése... 13

2 2 A 6. Az EGT tagállamban igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése A 7. Tartásdíj levonási kötelezettség fennállása esetén töltendő ki elnevezésű blokk kitöltése A 8. Igazolás az adókedvezményekről, az adóelőleg megállapításáról elnevezésű blokk kitöltése A Pótlap táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése A 1. Kérelmező blokk kitöltése A 2. A táppénz összegének megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése Táppénz megállapításához csatolni szükséges A Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése A Pótlap terhességi-gyermekágyi segély megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése A 1. Kérelmező elnevezésű blokk kitöltése A szülési szabadságra és ennek megfelelő időtartamra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése A terhességi-gyermekágyi segély megállapításához csatolni kell A Nyilatkozat terhességi-gyermekágyi segély megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése Kérelmező blokk kitöltése Nyilatkozat a terhességi-gyermekágyi segély folyósításához blokk kitöltése A Pótlap gyermekgondozási díj megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése A 1. Kérelmező blokk kitöltése A gyermekgondozási díj összegének megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése... 32

3 3 Az Igénybejelentés gyermekgondozási díjra elnevezésű nyomtatvány kitöltése A kérelmező adatai blokk kitöltése blokk kitöltése blokk kitöltése A kérelmezőnek elnevezésű blokk kitöltése Jelölje X-el, ha a 3. pontban megjelölt gyermek után részesül/részesült-e valaki ellátásban elnevezésű blokk kitöltése Nyilatkozat blokk kitöltése A Pótlap baleseti táppénz megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése A 1. Kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai blokk kitöltése A balesetre vonatkozó adatok blokk kitöltése A baleseti táppénz megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése A baleseti táppénz megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése Az Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához elnevezésű nyomtatvány kitöltése Az egészségbiztosítás által nyújtható pénzbeli ellátásokat érintő jogszabályok... 47

4 4 Általános tudnivalók Az egyéni vállalkozó (ideértve az ún. főfoglalkozású, a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő, és a heti 36 órás munkaidő, vagy nappali tagozatos hallgatói jogviszony fennállása melletti egyéni vállalkozót is), továbbá a mezőgazdasági őstermelő és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj. törvény) 56/A. -ban meghatározott képviseletet ellátó személy, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, valamint a baleseti táppénzre vonatkozó kérelmét az erre a célra rendszeresített Igénybejelentés táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez elnevezésű nyomtatványon (továbbiakban: Igénybejelentés ) köteles benyújtani. Az Igénybejelentés táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez elnevezésű nyomtatvány kiállítására kötelezett a (2a) bekezdésben foglaltaknak megfelelően nyújthatja be a pénzbeli ellátás iránti igényét a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. Az Ebtv. 61. (5) bekezdése szerinti kérelem kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton nyújtható be, vagy regisztrációt követően elektronikus úton - ügyfélkapun keresztül - küldhető meg az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervhez. 1 Az igénylő az Igénybejelentés -t a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt 5 napon belül a székhelye (telephelye) szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének (továbbiakban: EPSZSZ) köteles megküldeni. A megküldés történhet elektronikusan, vagy az Általános nyomtatványkitöltő (továbbiakban: ÁNYK) program segítségével kitöltött nyomtatvány kinyomtatását követően postai úton vagy személyesen. Az igénylő, az Igénybejelentés -t két példányban köteles kiállítani, és annak egy példányát öt évig megőrizni FIGYELEM! Az Igénybejelentés elnevezésű nyomtatvány kitöltése önmagában nem elegendő az igénybejelentéshez. A kérelem elbírálásához az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, illetőleg a baleseti táppénznek megfelelő Pótlap -ot ( Pótlap -okat), illetetve Nyilatkozat -o(ka)t is ki kell tölteni, és beküldeni. A postai úton, vagy személyesen benyújtott Igénybejelentés aláírás nélkül érvénytelen! 1 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1) Korm. rendelet 37. (2) és (2a) bek.

5 5 Az elektronikus úton történő benyújtás feltétele, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél, az okmányirodában, illetve az EPSZSZ-nél regisztráltassa magát. Az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, illetőleg a baleseti táppénzre vonatkozó igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz az Eb. törvény Vhr.-ben meghatározott igazolásokat papíralapú digitalizált dokumentumként kell csatolni az elektronikus űrlaphoz. A csatolmány fájl kiterjesztése csak pdf. formátumú lehet. Nem lehet papíralapú digitalizált dokumentumként az elektronikus űrlaphoz csatolni - az Eb. törvény Vhr a alapján kiállított Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról (továbbiakban: Igazolvány) elnevezésű Igazolványt, - az Eb. törvény Vhr. 37/A. -a szerint kiállított Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához (továbbiakban: Jövedelemigazolás) elnevezésű szigorú számadású nyomtatványt, A papíralapú digitalizált dokumentumon, elektronizált űrlapon, illetve a papíralapú eredeti igazoláson lévő adatok egyezőségéért a beküldő felel. Ez a nyomtatvány okmányirodai regisztrációt követően az Ügyfélkapu -n keresztül elektronikusan is benyújtható, ennek feltétele, hogy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél, az okmányirodában, továbbá a Fővárosi vagy Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervénél (továbbiakban: EPSZSZ) regisztrálásra kerüljön sor. (Ezzel kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a honlapra.) Az EPSZSZ-nél történő regisztrációhoz szükséges Regisztrációs lap letölthető a honlapról. A regisztrációs lap beküldhető postai úton, illetve benyújtható személyesen. Az Igénybejelentés kitöltéséhez a honlapról töltheti le az ÁNYK - AbevJava nyomtatványkitöltő és - ellenőrző programot, mely segít Önnek a nyomtatvány megfelelő kitöltésében. Ügyfélkapun elektronikus úton történő beküldés esetén kérjük, figyeljen arra, hogy kérelmezőnként 2 elektronikus üzenetnek kell Önhöz megérkeznie. 1. Az első üzenet arról tájékoztatja Önt, hogy az Ügyfélkapu fogadta küldeményét. 2. A második üzenet az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP) érkezik, mely tartalma szerint 3 féle lehet: a) OEP fogadta a küldeményt a feldolgozás megkezdődött. b) OEP-nél nem regisztrált, így a küldeményt nem tudjuk fogadni.

6 6 c) Helytelen adatok miatt a kérelmező azonosítása nem lehetséges, a nyomtatvány kitöltése javításra szorul, így a nyomtatványt nem tudjuk fogadni. Kérjük, minden esetben figyelmesen olvassa el üzenetünket. A kitöltést támogató program segít Önnek, hogy a használat során a lehető legkevesebb hibát kövesse el, illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja a figyelmét a további feladataira, ha valamit nem jól (vagy hiányosan) közölt a nyomtatványon. Bizonyos adatokat elegendő csak egyszer kitöltenie, a továbbiakban a program önállóan számol, illetve biztosítja a nyomtatványon az adatok megjelenését. A kitöltési program gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémákat folyamatosan revideáljuk, ezért a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. A nyomtatvány ellenőrzésekor megjelenő ablakban megjelenő üzenetek mindig a betöltött nyomtatványra vonatkozó üzeneteket tartalmazzák, melyek az alábbiak lehetnek: - Kék ( ) jelzéssel megjelenő üzenet súlyos hibára hívja fel a figyelmet, melynek javítása nélkül a nyomtatványra nem kerül rá a 2D bárkód, melynek hiányában a nyomtatvány elektronikusan nem küldhető meg a hatóság részére, illetve a postai vagy személyes úton eljuttatott nyomtatvány nem dolgozható fel. - Piros ( ) jelzéssel megjelenő üzenet megakasztó hibaüzenet, melynek javítása hiányában hibásan marad ugyan a nyomtatvány, de ettől eltekintve a nyomtatványkitöltő program a 2D bárkóddal ellátja a nyomtatványt, így a nyomtatvány elektronikus úton továbbítható a hatóság felé. A nyomtatvány feldolgozása során, amennyiben olyan hibát találnak, aminek korrigálása nélkül feldolgozhatatlanná válik a nyomtatvány, abban az esetben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve hiánypótlásra szólítja fel a foglalkoztatót, melyben kérik, hogy a hiba kijavítását követően ismételten küldje meg a Igénybejelentés elnevezésű nyomtatványt. - Sárga ( ) jelzéssel megjelenő üzenet figyelmeztető üzenet, mely tájékoztató jellegű, kitöltést segítő információt közöl. Általában olyan ellentmondásokra hívja fel a figyelmet, ami nem számít hibának, de jó, ha odafigyel rá a felhasználó a nyomtatvány kitöltése közben. Továbbá a nyomtatványokhoz kapcsolódó nyilatkozatok, eredeti dokumentációk megküldésére hívja fel a figyelmet, melynek hiányában nem bírálható el a kérelem. Ha a nyomtatvány ellenőrzésekor csak figyelmeztető üzeneteket talál, akkor a nyomtatvány hibamentes. A kitöltő program segít Önnek az Igénybejelentés kitöltésében, de a használata a Kitöltési útmutató ismerete nélkül nem biztosítja a hibátlan kitöltés lehetőségét.

7 7 Az internetes kitöltő program segítéségével elkészített Igénybejelentés -ben a nyomtatást követően de a beküldést megelőzően észlelt hiba esetén, a nyomtatványt az internetes program segítéségével ismételten ki kell tölteni, az így javított (és szükség esetén kinyomtatott) nyomtatványt kell továbbítani. A kinyomtatott Igénybejelentés -ben utólag módosításokat kézzel beírni nem lehet, mert a feldolgozás során a kétdimenziós vonalkód beolvasó nem veszi figyelembe. Amennyiben postai úton, vagy személyesen juttatja el a kitöltő program segítségével elkészített nyomtatványokat, úgy az Igénybejelentés -en közölt adatok hitelességét az adatszolgáltatásra kötelezett az aláírásával igazolja, ezért kérjük, hogy az előnyomott helye(ke)n feltétlenül írja alá! Ha helyette meghatalmazottja járt el, az Igénybejelentés -t neki kell aláírnia.

8 8 Az Igénybejelentés elnevezésű nyomtatvány kitöltése Az A pontjának kitöltése Itt kell megjelölni, hogy az Igénybejelentés milyen jogcímen - Új igény ként - Módosítás ként kerül benyújtásra. A válasz kitöltése minden esetben kötelező, de csak egy jogcím jelölhető meg. A B pontjának kitöltése Az igényelt ellátás típusa a legördülő menüből választható ki. Egyszerre csak egy fajta ellátási típus kerülhet kiválasztásra, az igényelt ellátás típusának kiválasztása kötelező. Ha az igénylő egyidejűleg több ellátást kíván igényelni, úgy abban az esetben ellátásonként külön-külön kell az Igénybejelentés -t kiállítani. Ha az ellátástípus kiválasztásra került, a program automatikusan jelzi (a megfelelő fül aktívvá válásával), hogy mely nyomtatványt kell még kitölteni az Igénybejelentés mellékleteként. Ha az igényelt ellátás - táppénz vagy gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ), akkor a Pótlap_tp_gyáp, - terhességi-gyermekágyi segély, akkor a Pótlap_thgys, - gyermekgondozási díj, akkor a Pótlap_gyed, - baleseti táppénz, akkor a Pótlap_bal_01 és Pótlap_bal_02 címszó alatt található nyomtatvány is ki kell tölteni. Ügyeljen arra, hogy ha a kiegészítő lapok kinyomtatásra kerülnek, és postai úton vagy személyesen kerülnek benyújtásra, akkor a kiegészítő lapokat a megjelölt helyen alá kell írnia! A kiegészítő lapok kitöltéséhez szükséges tudnivalókat az útmutatónak az egyes lapokhoz fűzött magyarázatából ismerheti meg. A C pontjának kitöltése A kérelmező jogviszonya a legördülő menüből választható ki. Csak egy fajta jogviszonytípus kerülhet megjelölésre, a megfelelő jogviszony kiválasztása kötelező. Ha az igénylő egyidejűleg fennálló több jogviszonnyal rendelkezik, és mindegyik jogviszonyából ellátást kíván igényelni, úgy jogviszonyonként külön-külön kell kiállítani az Igénybejelentés -t. A kérelmező jogviszonya menü alatt az alábbiak közül kell kiválasztani a megfelelő jogviszonyt: - Főfoglalkozású egyéni vállalkozó - Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó - Heti 36 órás munkaidő mellett egyéni vállalkozó

9 9 - Mezőgazdasági őstermelő - Tbj. 56/A. -a alapján önfoglalkoztató - Közép vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányok mellett egyéni vállalkozó - Társas vállalkozás mellett egyéni vállalkozó Az D pontjának kitöltése Ezt a pontot akkor kell megjelölnie az igénylőnek, ha az Igénybejelentés -t a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt ügyfélkapun keresztül - elektronikus úton kívánja eljuttatni a székhelye szerint illetékes EPSZSZ-nek. Ügyfélkapun történő benyújtás esetén a szükséges mellékleteket az Igénybejelentés -hez elektronikusan csatolni kell. Amennyiben az Igénybejelentés -hez nem kerülnek csatolásra a szükséges mellékletek, abban az esetben a program hibaüzenetben (kék) jelzi a mellékletek hiányát. Amennyiben az Igénybejelentés -t postai úton vagy személyesen kívánja benyújtani, az D. pontot nem szabad kitölteni. Postai úton vagy személyesen történő benyújtás esetén a program figyelmeztető üzenetben (sárga) jelzi, hogy mely dokumentumokat kell mellékelni az Igénybejelentés -hez. Az 1. A kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) adatai elnevezésű blokk kitöltése Az Igénybejelentés első blokkjában találhatók a kérelmező (biztosított, foglalkoztatott) személyi adatainak feltüntetésére szolgáló előnyomtatott sorok. A következő sorok kitöltése minden esetben kötelező: - családi és utóneve, - TAJ-száma (a nyomtatványkitöltő program hibaüzenetben jelzi, ha hibás TAJszám került feltüntetésre), - születéskori neve (a születéskori nevet minden esetben be kell írni, függetlenül attól, hogy az a kérelmező jelenlegi nevével megegyezik-e vagy sem), - anyja neve, - születési helye, - születés időpontja, - adóazonosító jele (a nyomtatványkitöltő program hibaüzenetben jelzi, ha hibás adóazonosító jel került feltüntetésre), - adószáma, - lakcíme. Ha a kérelmező a pénzbeli ellátást bankszámlára kéri, akkor a bankszámlaszám megadására feltüntetett adatsor abban az esetben válik aktívvá, ha a Jelölje x-el, ha az ellátás folyósítását bankszámlára kéri mező kitöltésre kerül. Ha megjelölésre kerül, abban az esetben a Bankszámla száma rovat kitöltése kötelező. Ha a jelölő négyzet nem kerül megjelölésre, úgy Amennyiben az ellátást nem bankszámlára kéri utalni, akkor a folyósítás címe rovatok (város, község,

10 10 irányítószám, közterület neve, közterület jellege, házszám/hrsz.) kitöltése kötelező. Ha épület, lépcsőház, emelet, ajtó is szerepel a címében, úgy ezen adatokat is kérjük közölni. Lakcímként és folyósítás címként azt a címet kell megjelölni, ahol a kérelmező jellemzően tartózkodik. A lakcímet a házszámig kell kötelezően megadni. A 2. Az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése Az Igénybejelentés 2. Az ellátás alapját képező biztosításra vonatkozó adatok blokkban a biztosított azon biztosítási jogviszonyára vonatkozóan kell az adatokat kitölteni, amely biztosítási jogviszony vagy annak megszűnése megalapozhatja az igényelt ellátásra való jogosultságot. 1. A jelenlegi biztosítási jogviszonyának kezdete kitöltése kötelező 2. Ha a biztosítási jogviszony megszűnt, akkor annak időpontja - Kitöltése kötelező, ha a biztosítási jogviszony megszűnt. 3. Az egyéni vállalkozói tevékenység kezdetének megadása kötelező. 4. Kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozás kezdetének megadása kötelező, ha a C pontban a kérelmező jogviszonyaként a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó került megjelölésre. 5. Jelölje x-el, ha a C pontban megjelölt jogviszony mellett részesül-e valamilyen ellátásban - Ha a rovat megjelölésre kerül, akkor a 6. A folyósított ellátás megnevezése rovat legördülő menüből az egyik ellátás kiválasztása kötelező. Ha a rovat nem kerül megjelölésre, akkor a 6., 7., 8., 9., rovatot nem szabad kitölteni. 6. A folyósított ellátás megnevezése Ha a 5. Jelölje X-el, ha a C. pontban megjelölt jogviszony mellett részesül-e valamilyen ellátásban rovat megjelölésre került, a legördülő menüből az alábbi ellátások valamelyikének kiválasztása kötelező: - Öregségi nyugdíj ellátás - Korhatár előtti ellátás - Átmeneti bányászjáradék - Szolgálati járandóság - Balettművészeti életjáradék - Rehabilitációs ellátás - Rokkantsági ellátás - Rehabilitációs járadék - Bányászok egészségkárosodási járadéka - Gyermekgondozási segély - Gyermeknevelési támogatás - Ápolási díj

11 11 7. A 2.6. pontban kiválasztott ellátás kezdete Ha a 5. Jelölje X-el, ha a C. pontban megjelölt jogviszony mellett részesül-e valamilyen ellátásban rovat megjelölésre került, akkor a rovat kitöltése kötelező. Ha a 6. A folyósított ellátás megnevezése legördülő menüből a Korhatár előtti ellátás, Rehabilitációs ellátás, illetve Rokkantsági ellátás kerül megjelölésre, abban az esetben az ellátás kezdő dátumaként január 01-nél korábbi dátum nem lehet, tekintettel arra, hogy ezen ellátások csak január 01-ét követően állapíthatók meg. 8. A 2.6. pontban kiválasztott ellátás folyósítása melletti biztosítási jogviszony kezdete Ha a 5. Jelölje X-el, ha a C. pontban megjelölt jogviszony mellett részesül-e valamilyen ellátásban rovat megjelölésre került, akkor e rovat kitöltése kötelező. Az itt beírt dátum nem lehet korábbi az 1. A jelenlegi biztosítási jogviszony kezdete, és az 7. A 2.6 pontban kiválasztott ellátás kezdete pontokban beírt dátumnál. 9. A 2.6 pontban kiválasztott ellátás folyósításának szüneteltetése esetén annak kezdete Ha a 6. pontban kiválasztott ellátás folyósítását szünetelteti, abban az esetben a szünetelés kezdetének dátuma kötelezően kitöltendő. 10. A keresőképtelenséget, szülést vagy a gyermekgondozási díj igénybevételét megelőző két éven belül egyéni/társas vállalkozóként/mezőgazdasági őstermelőként egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett volt, akkor a mező kitöltése kötelező (ha a.. től mező kitöltött, akkor az.. ig mező kitöltése kötelező). 11. Ha a keresőképtelenséget, szülést vagy a gyermekgondozási díj igénybevételét megelőző két éven belül mentesült az egészségbiztosítási járulék fizetése alól, akkor annak jogcímének és időtartamának megadása kötelező. Ha a pontjának bármely sorjában az egészségbiztosítási járulék fizetése alóli mentesülés jogcíme kitöltött, akkor a hozzá kapcsolódó.. től.. ig mező kitöltése kötelező. A 3. Adózás módja elnevezésű blokk kitöltése Kitöltése kötelező! A 4. További biztosításra vonatkozó adtatok elnevezésű blokk kitöltése A 4.1 Az EGT tagállamban megszerzett biztosítási idő(k)re vonatkozó adatok Külföldi biztosítási idők beszámítása pénzbeli ellátások igénylése esetén Általános főszabály, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait a biztosított számára a biztosítása szerint illetékes teherviselő állam folyósítja.

12 12 A szociális biztonsági rendszerek közösségen belüli koordinációjáról szóló rendeletek értelmében egy munkavállaló alapesetben csak egy tagállamban lehet biztosított. A biztosítás szerinti tagállam az, amelyben a munkavállaló ténylegesen munkát végez. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a munkaviszonyra mely állam joga alkalmazandó, illetve a munkáltató székhelye mely tagállamban található. Ha a keresőképtelenséget, szülést, vagy a gyermekgondozási díj igénybevételét megelőző két éven belül EU tagállamban biztosított volt, annak időtartama -tól-ig, annak jogcíme rovatok kitöltésre kerülnek, akkor a külföldi foglalkoztatóra vonatkozó adatokat (neve, címe stb.) is ki kell tölteni. Figyelem! A biztosítási jogviszony(ok) igazolására szolgáló hivatalos nyomtatványt csatolni kell. A 4.2 Az ellátás kezdő időpontját megelőző két évi biztosítási jogviszonyok Ezen rovatban a már megszűnt biztosítási jogviszonyokat kell feltüntetni! Ha a biztosított - a keresőképtelenség vagy - a gyermekgondozási díj igénybevétele, illetőleg - a szülés napját megelőző két éven belül más foglalkoztató(k)nál is biztosítási jogviszonyban állt 2, akkor ebben a blokkban kell feltüntetni a foglalkoztató(k)ra vonatkozó adatokat (név, adószám, cím, heti munkaidő, jogviszony kezdete és vége). Az itt feltüntetett jogviszony kezdete és vége dátum nem lehet későbbi, mint a jelenlegi biztosítási jogviszony kezdete (IB_táppénz 01 lap 2.1 pont). Fontos! a jelenlegi biztosítási jogviszonnyal egyidejűleg fennálló jogviszonyok feltüntetésére a 4.3. pont szolgál! Megjegyzés: Amennyiben az igénylő rendelkezésére álló Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatványban szereplő 2 éven belüli biztosítási jogviszonyok ezen a helyen nem kerülnek feltüntetésre, úgy az igénylő mulasztási bírsággal sújtható. Ha a foglalkoztató(k)ra vonatkozó adatok kitöltésre kerülnek, akkor - a biztosítási időt az Eb. törvény Vhr a szerint kiállított Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról ( Tb. kiskönyv ), - az ellátás alapját képező jövedelmet pedig az Eb. törvény Vhr. 37/A.. alapján kiállított Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához 3 elnevezésű nyomtatványokkal kell igazolni, melyet az igénylő a Igénybejelentés -sel együtt köteles benyújtani. Amennyiben a igénylő nem rendelkezik 2 Eb. törvény Vhr. 37. (3) bekezdése 3 Eb. törvény Vhr. 37. (3) bekezdése

13 13 Jövedelemigazolás -sal, úgy erről írásban nyilatkoznia kell, melyet szintén szkennelt formában csatolni kell. A hivatkozott nyomtatványokat elektronikus úton történő benyújtás esetén szkennelt formában nem lehet csatolni, személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni az illetékes EPSZSZ-hez. 4. Jelölje X-el, ha az igénybejelentést megelőző két éven belül álláskeresési támogatásban (munkanélküli ell.) részesült Amennyiben a kérelmező az igénybejelentést megelőző 2 éven belül álláskeresési támogatásban (munkanélküli ellátásban) részesült, abban az esetben a rovat kitöltése kötelező. A Tbj. törvény 4. -a (4) bekezdésének a) pontja határozza meg azon ellátások körét, amelyek az álláskeresési támogatás gyűjtőfogalmába beletartoznak, függetlenül a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvényben (továbbiakban: Flt.) meghatározottaktól. Így álláskeresési támogatás fogalmába beletartozik az álláskeresési járadék, álláskeresési segély, keresetpótló juttatás, vállalkozói járadék, munkanélküli járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, nyugdíj előtti álláskeresési segély is. A 4.3 A jelenlegi biztosítási jogviszonnyal egyidejűleg fennálló további jogviszonyok Ha a kérelmező egyidejűleg más foglalkoztatónál is biztosítási jogviszonyban áll, akkor a foglalkoztató nevét, adószámát, címét, valamint a jogviszony kezdetét fel kell tüntetni. Ha a kérelmező rendelkezik jelen biztosítási jogviszonya mellett más foglalkoztatónál egyidejűleg fennálló további jogviszonnyal, e tény azonban az Igénybejelentés -en közlésre nem kerül, úgy az EPSZSZ az igényt az igazolt biztosítási idő és a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el. Az 5. Iskolai tanulmányok elnevezésű blokk kitöltése Biztosításának a tartamára tekintet nélkül jár a táppénz annak, aki - 18 éves kora előtt válik keresőképtelenné, vagy - iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá válik, és keresőképtelenségéig megszakítás nélkül biztosított. Terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj igénylése esetén jelentősége van annak, hogy a kérelmező az igénylést megelőző két éven belül volt-e közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója, vagy hallgatója. Terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra jogosultság megállapításánál a jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 naptári napot. Az iskolai tanulmányok igazolásáról szóló dokumentum (pl. leckekönyv, iskola igazolása stb.) csatolása kötelező.

14 14 A 6. Az EGT tagállamban igénybe vett ellátásokra vonatkozó adatok elnevezésű blokk kitöltése Jelölje X-el, ha részesül - EGT tagállamban nyugdíjban - EGT tagállamban betegséggel kapcsolatos ellátásban - EGT tagállamban anyasággal kapcsolatos ellátásban - Közös háztartásban élő gyermek után családtag más tagállamban anyasággal kapcsolatos ellátásban rovatot csak abban az esetben kell kitölteni, ha részesül a fent említett ellátások valamelyikében. A 7. Tartásdíj levonási kötelezettség fennállása esetén töltendő ki elnevezésű blokk kitöltése Ha a 1. Jelölje X-el, ha tartásdíj fizetési kötelezettsége áll fenn rovat megjelölésre kerül, akkor a 2. pontot (tartásdíj mértéke, illetve összege) és a 3. pontot (tartásdíjra jogosult neve) is ki kell tölteni. Ha a 4. Jelölje X-el, ha az ellátás folyósítását bankszámlára kéri rovat megjelölésre kerül, akkor az 5. pontban a bankszámla számot is fel kell tüntetni. Ha a 4. Jelölje X-el, ha az ellátás folyósítását bankszámlára kéri rovat nem kerül megjelölésre, akkor a 6. Amennyiben az ellátást nem bankszámlára kéri utalni akkor a folyósítás címe rovatot (város, község, irányítószám, közterület neve, közterület jellege, házszám/hrsz., ha van, akkor az épület, lépcsőház, emelet, ajtó adatokat) kell kitölteni. Ha a 7. Jelölje X-el, ha további gyermek után tartásdíj fizetési kötelezettsége áll fenn rovat megjelölésre kerül, akkor a 8. pontot (tartásdíj mértéke, illetve összege) és a 9. pontot (tartásdíjra jogosult neve) is ki kell tölteni. Ha a 10. Jelölje X-el, ha az ellátás folyósítását bankszámlára kéri rovat megjelölésre kerül, akkor a 11. pontban a bankszámla számot is fel kell tüntetni. Ha a 10. Jelölje X-el, ha az ellátás folyósítását nem bankszámlára kéri rovat nem kerül megjelölésre, akkor a 12. Amennyiben az ellátást nem bankszámlára kéri utalni akkor a folyósítás címe rovatot (város, község, irányítószám, közterület neve, közterület jellege, házszám/hrsz., ha van, akkor az épület, lépcsőház, emelet, ajtó adatokat) kell kitölteni. A 8. Igazolás az adókedvezményekről, az adóelőleg megállapításáról elnevezésű blokk kitöltése A Jelölje X-el, ha a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (5) bekezdés alapján járó adóalap kiegészítést kívánja-e igénybe venni

15 15 /A Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény (továbbiakban Szja.tv.) 47. (5) bekezdése szerint a (2) bekezdés alkalmazásában a) az adóalap-kiegészítés összege az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem - tekintettel a (6)-(9) bekezdések rendelkezéseire is - után 27 százalékkal megállapított összeg, b) ha a jövedelem után a magánszemély kötelezett a társadalombiztosítási járulék, az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére (kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették), az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelemnek a bevételből a bekezdés rendelkezése szerint megállapított rész 78 százaléka minősül./ a alapján (súlyos fogyatékosság címén) járó kedvezményt kívánja-e igénybe venni /Az Szja.tv a értelmében (1) Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény). (2) Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül./ - 29/A. -a alapján járó családi kedvezményt kívánja-e igénybe venni rovatok közül azokat kell megjelölni, amelyeket a kérelmező igénybe kívánja venni. Ha a 29/A. -a alapján járó családi kedvezményt kívánja-e igénybe venni rovat kitöltésre kerül, akkor - az eltartott gyermek(ek) száma (magzatot is beleértve) - ebből a kedvezményezett eltartott gyermekek száma - igénybe venni kívánt családi kedvezmény összege rovatok kitöltése kötelező. /Szja. tv. 29/A. -a alapján (1) A családi kedvezményt érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját [29. (1) bekezdés] a családi kedvezménnyel csökkenti. (2) A családi kedvezmény - az eltartottak lélekszámától függően - kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként a) egy és kettő eltartott esetén forint, b) három és minden további eltartott esetén forint. (4) Kedvezményezett eltartott a) az, akire tekintettel a magánszemély a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, b) a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig), c) az, aki a családi pótlékra saját jogán jogosult, d) a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

16 16 (5) Eltartott a) a kedvezményezett eltartott, b) az, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető./ A Jelölje X-el, ha a nyomtatvány kitöltésekor rendelkezésre állnak az alábbi nyomtatványok rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha az Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, illetve a Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához elnevezésű dokumentumok az igénylő rendelkezésére állnak. Az Igénybejelentés -en a keltezés helyének és időpontjának kitöltése kötelező. Az ügyintéző neve, valamint telefonszáma rovat kitöltése kötelező. A papíralapon benyújtott Igénybejelentés aláírás nélkül érvénytelen! Kérjük, hogy postai úton vagy személyesen benyújtott Igénybejelentés -on a bélyegzőlenyomatot úgy helyezze el, hogy az a 2.D-s bárkód mezőjét ne takarja.

17 17 A Pótlap táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) megállapításához elnevezésű nyomtatvány kitöltése Ha az Igénybejelentés B. pontjában igényelt ellátásként táppénz, vagy gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) került megjelölésre, akkor e nyomtatvány kitöltése kötelező. A 1. Kérelmező blokk kitöltése 1. sor: Ha az Igénybejelentés -en a kérelmező családi és utóneve, valamint a TAJ-szám kitöltésre került, akkor ezen adatokat itt már újból kitölteni nem kell, mert a nyomtatványkitöltő program automatikusan kitölti. 2. sor: A keresőképtelenség első napja rovat kitöltése kötelező. A keresőképtelenség első napja az a nap, amelytől az illetékes orvos a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet alapján a keresőképtelenséget megállapította, és az Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről elnevezésű nyomtatvánnyal igazolta. Ha pedig a keresőképtelenség kórházi ápolással kezdődött, az a nap, amelyen a biztosítottat a kórház igazolása szerint a kórházba felvették. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás időtartamát a fekvőbeteg-gyógyintézet által kiadott kórházi igazolással kell igazolni. Amennyiben a keresőképtelenség kórházi ápolással kezdődik, úgy a kórházi ellátás rovat utáni jelölő négyzet kitöltése kötelező. Az ún. kezdő orvosi igazolást, illetve folytatólagos orvosi igazolást (ha a folytatólagos orvosi igazolás a nyomtatvány benyújtásakor már a foglalkoztató rendelkezésére áll), illetve kórházi igazolást csatolni kell. 3. sor A kezdő orvosi igazolás szerint keresőképtelen tól dátumot itt már újból kitölteni nem kell, mert a nyomtatványkitöltő program automatikusan kitölti, amennyiben a 2. sorban a keresőképtelenség első napja rovat kitöltésre került. A kezdő orvosi igazolás szerint keresőképtelen ig dátumot, és a keresőképtelenség kódja mezőt kötelező kitölteni. A keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást az orvos munkahelyének bélyegzőjével (ún. hosszú bélyegző) és személyi orvosi bélyegzőjével (körbélyegző) kell ellátni. Az orvos a keresőképtelenség okát az orvosi igazoláson a felsoroltak alapján köteles jelölni:

18 - üzemi baleset: 1 -es kód, - foglalkozási megbetegedés: 2 -es kód, - közúti baleset: 3 -as kód, - egyéb baleset: 4 -es kód, - beteg gyermek ápolása: 5 -ös kód, - terhesség-szülés miatti keresőképtelenség: 6 -os kód, - közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltás, hatósági elkülönítés: 7 -es kód, - egyéb keresőképtelenség: 8 -as kód, - veszélyeztetett terhesség: 9 -es kód. 18 Amennyiben a keresőképtelenség nem kórházi ápolással kezdődik, akkor az ún. kezdő orvosi igazoláson maximum 7 naptári napi keresőképtelenség igazolható, a 8. naptól a keresőképtelenség igazolására az Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről (a.m. kutyanyelv ) elnevezésű nyomtatvány szolgál. Amennyiben a keresőképtelenség kórházi ápolással kezdődik, úgy -tól -ig időtartamként a benttartózkodás igazolásáról szóló nyomtatványon feltüntetett intervallumot kell beírni. Előreláthatólag hosszabb kórházi kezelést igénylő esetekben a fekvőbeteg gyógyintézmény úgy is kiállíthatja a keresőképtelenségről szóló igazolást, hogy az -ig rovatban jelenleg is megjegyzést ír. Ebben az esetben az - ig rovatban az igazolás kiállításának dátumát kell feltüntetni. 4. sor: A Jelölje X-el, ha a kérelemhez egyidejűleg csatol további keresőképtelenségről szóló igazolást ( [Adatlap_fki] lap) rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a Igénybejelentés kitöltésekor a foglalkoztató rendelkezésére áll Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről elnevezésű nyomtatvány. Ebben az esetben kérjük, figyelmesen olvassa el az Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához (Adatlap_fki) készült magyarázatot is. 5. sor: Ha az Igénybejelentés B. pontjában igényelt ellátásként gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) került megjelölésre, akkor ennek a sornak (gyermek neve, TAJ-száma) kitöltése kötelező. 6. sor: A Jelölje X-el, ha továbbra is keresőképtelen rovatot abban az esetben kell kitölteni, ha a biztosítottat a keresőképtelen állományban tartó orvos az Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről elnevezésű nyomtatványon nem nyilvánította keresőképessé. 7. sor: Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a kérelmező a keresőképtelenség első napján munkát végzett. 8. sor:

19 19 Kitöltése abban az esetben kötelező, ha a kérelmező (biztosított) a keresőképtelenség időtartamra, vagy annak egy része alatt munkabérben, díjazásban részesült. 9. sor: A keresőképtelenség kezdetének évében igénybevett betegszabadság időtartama mezőt figyelmen kívül kell hagyni, tekintettel arra, hogy az igénybejelentés kiállítására kötelezett személyek nem tartoznak a Munka Törvénykönyve hatálya alá. A 2. A táppénz összegének megállapításához szükséges adatok blokk kitöltése A táppénzre, gyermek ápolása címén igényelt táppénzre ( gyáp ) való jogosultságot megelőző évben és a jogosultság évében azon jövedelmeket kell feltüntetni, amely után fennállt a pénzbeli egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség. Az irányadó időszakot meghatározza a folyamatos biztosítási idő. Amennyiben a folyamatos biztosítási idő az irányadó időszakban megszakad, a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni Jövedelem mező kitöltése Az 1. Jövedelem menüpontban először be kell írni, hogy melyik évi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem kerül közlésre. A jövedelem összegét havi bontásban kell közölni, a közölt adatokat a program az összesen sorban automatikusan összesíti. Az 1. Jövedelem menüpont mindkét pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem közlésére rendelkezésre álló oszlop/mező kitöltése kötelező. Amely hónapban a kérelmező nem rendelkezett jövedelemmel, az adott mezőben nulla (0) forintot kell feltüntetni. Amely hónapra jövedelem feltüntetésére nem került sor (azaz nulla forint került közlésre), ügyeljen arra, hogy a 2. Jövedelemmel el nem látott időtartamok rovatba közöltek összhangba legyenek e ténnyel. 2. Jövedelemmel el nem látott időtartamok A 2. Jövedelemmel el nem látott időtartamok menüpontban kell közölni azokat az időtartamokat, amikor a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem volt kötelezett. A jövedelemmel el nem látott időtartamok jogcíme az Ok sorban legördülő menü segítségével kiválasztható. Ilyen jogcím lehet például, táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, fizetés nélküli szabadság stb. időtartama. Amennyiben a 2. Jövedelemmel el nem látott időtartamok közlésére szolgáló rovatok teljes egészében kitöltésre kerültek, és további jövedelemmel el nem látott időtartamokat kíván közölni, abban az esetben a Pótlap a betegszabadság, illetve jövedelemmel el nem látott időtartamok rögzítésére lap (Pótlap_időszak) válik 4 Eb. törvény 48. (3) bekezdése

20 20 aktívvá, amelynek 3. blokkjában további jövedelemmel el nem látott időtartamok rögzíthetők. Azon időtartamokat, amelyek alatt a biztosítás szünetelt, itt nem szabad feltüntetni! Figyelem! A pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem összege, és a jövedelemmel el nem látott időtartamok, valamint azok jogcíme, jelentősen befolyásolják a táppénz naptári napi összegének megállapítását, alakulását. Éppen ezért, ha az összegek, az időtartamok, valamint azok jogcímei helytelenül kerülnek közlésre, a táppénz naptári napi összegének helytelen megállapítását vonhatja maga után. Kérjük, fokozott figyelemmel eljárni e menüpont kitöltése során! 3. A táppénzre való jogosultság első napján érvényes szerződésben meghatározott havi jövedelem rovat kitöltése kötelező! Ha a 4. Jelölje X-el ha kér pótlapot a nem rendszeres jövedelmek rögzítéséhez rovat kitöltésre kerül, a Pótlap nem rendszeres jövedelmek részletes adataihoz (Pótlap_nem rendsz) lap válik aktívvá. Pótlap nem rendszeres jövedelmek részletes adataihoz (Pótlap_nem rendsz) lap kitöltése: Kifizetés időpontjaként azt a dátumot kell beírni, amely napon a nem rendszeres jövedelem kifizetése megtörtént. Figyelembe vehető időszak beírásakor fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a kifizetés jogcíme rovatba beírtak, vagy jogszabályok által meghatározott időtartamhoz, vagy a kifizető által meghatározott időtartamhoz kötöttek. A kifizetés jogcíme rovatnál legördülő menüpontból választhat, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy nem minden jogcímen kifizetett nem rendszeres jövedelem képez pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot. Ha a kifizetés időpontja kitöltött, akkor ezt a sort végig ki kell tölteni. Abban az esetben, ha az Igénybejelentés -en a kiállítás helye és dátuma kitöltésre került, akkor a program automatikusan az ott feltüntetett dátumot a Pótlap táppénz, gyermek ápolása címén igényelt táppénz ( gyáp ) elnevezésű nyomtatványon is megjeleníti. Táppénz megállapításához csatolni szükséges - keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást, vagy a kórház (klinika) által kiállított igazolást (ha a keresőképtelenség közegészségügyi okból történt hatósági elkülönítés, foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt áll fenn a hatósági elkülönítésről szóló igazolást, foglalkozástól eltiltó, illetőleg a zárlatot elrendelő szerv igazolását), - nemzetközi egyezmények alapján beszámítható előzetes biztosítási időkre vonatkozó igazolásokat,

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ ADATLAP FOLYAMATOS KERESŐKÉPTELENSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió Általános tudnivalók A biztosított az egészségbiztosítás

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 -

V130731. 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - V130731 2013 Növekvő Hold Alapítvány www.babafalva.hu - 1 - Kedves Olvasónk! A Babafalva TB-kisokossal egy olyan összeállítást szeretnénk átnyújtani Neked, amely áttekinthetően és érthetően mutatja be

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában?

Útmutató. Miről olvashat a bevallás útmutatójában? Útmutató a 2011. évről szóló személyi jövedelemadó, a járulék, a különadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez

Részletesebben

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról

Az EGYSZA lap kitöltése. Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Az EGYSZA lap kitöltése Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról Ebben az évben ismét lehetősége van arra, hogy az összevont adóalap utáni, a kedvezmények és az önkéntes kölcsönös

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK

MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK Ágazati Párbeszéd Központ Szolgáltató Közhasznú Társaság MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK - tanulmány - Készítette: Sárosi Péter 2006. december Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az ellenőrzések célterületei...

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2013. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2013. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben