GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám HÉVÍZ ANYÁK NAPJA A május azért is szép, mert mindjárt az elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. A temetõk sem üresek ilyenkor, hiszen sokan ellátogatnak tavaszi virágcsokorral a kezükben, hogy Anyák Napján azokról is megemlékezzenek, azokért imádkozzanak, akik már elmentek. Mi (a szerkesztõség) virág helyett ezt a szép verset nyújtjuk át minden galgahévízi édesanyának és nagymamámak. id. Harmati Béla* ANYÁM Életébõl ki adott életet? Kicsinyke bölcsõbe ki fektetett? Ki pólyált be féltõ szeretettel? Ki szoptatott délben, este, reggel? Álmaimban is ki vigyázott rám? - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Ki fürdetett langyos vízben engem? Még alighogy a világra jöttem, Tisztogatta arcom, lábam, kezem, Közben mindig játszadozott velem, Megcsókolt, ha sírásra görbült szám... - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Kinek száját utánozta ajkam? Miközben az elsõ szót gagyogtam, Nagy gyöngéden ki fogta meg kezem, Hogy botolva járjak a szõnyegen? Ki csitította haragvó Apám? - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Ki tördelte kezeit fölöttem, Ha megfáztam, és nagyon köhögtem? Ki virrasztott lázálmaim felett, Ha vészes kór az ágyba fektetett? Ki varrta, mosta, vasalta ruhám? - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Ki kulcsolta imádságra kezem? Jött szívesen a templomba velem? Ki készített mindennap ebédet? Rakott elém kedvem szerint étket? Ki védett, ha ellenség támadt rám? Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Ki nézte el sok gyarlóságomat? Irányozta jó útra lábomat? Megbocsátott, amikor vétkeztem, Fölemelt, ha a földön hevertem. Ki könyörgött mindig áldást reám? - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Sírhalmodnál amikor megállok, Imádkozom, és magamba szállok. Olyan sok jót tettél te énvelem, Kevés arra minden köszönetem, Csak áldásra, áldásra nyílik szám... Szép emlékû, szeretõ jó Anyám!!! * ( ) EURÓPAI UNIÓ május elsején Magyarország végérvényesen az Európai Unió tagja lett. Szorongva, de ugyanakkor reménykedve nézünk a jövõ elé. Természetesen rajtunk is múlik, hogy mit hoz. Ölbe tett kézzel nézzük, hogy mit tesznek velünk, vagy a lehetõségeket kihasználva, igyekszünk az érdekeinket a lehetõ legjobban képviselni. M.Zs. A tartalomból: Anyák napja Galgahévízen is "Tájsebészet" Érik az utánpótlás a focipályán Az Egyházközség hírei

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Képviselõ-testület április 13-án elfogadta a évi zárszámadásról szóló rendeletét. A bevételi terv e. Ft volt, amit e. Ftra teljesítettünk. Ebbõl is látható, hogy mind a saját bevételek, mind a helyi adók és a különbözõ állami hozzájárulások jól teljesültek. A kiadási terv bevételi tervvel egyezõ összeggel volt meghatározva. A évi összkiadás e. Ft volt, s ezen belül a mûködési kiadás e. Ft. A Körjegyzõség kiadása e. Ft volt a múlt évben. Az Önkormányzat személyi juttatás kiadása összesen e. Ft-ra teljesült. Felhalmozási és felújítási célokra e. Ft-ot költöttünk, míg e. Ft volt a támogatás összege, és e. Ft-ot fordítottunk szociális ellátásra. A évi pénzmaradvány e. Ft, amit a Képviselõ-testület tartalékba helyezett a Mûvelõdési Ház és óvoda felújítási pályázatokhoz. Külön szót érdemel, hogy a csatorna beruházáskor felvett hitelt 2003-ban teljes egészében visszafizettük, ily módon az Önkormányzatnak jelenleg hitel tartozása nincs. A Polgármester Úr mind írásban, mind szóban kiemelten szólt az Általános Iskola igazgató, az Óvoda vezetõ, és a Mûvelõdési Ház igazgató gazdálkodási tevékenységérõl, mivel a tervet maradéktalanul hajtották végre. Természetesen a testületi ülés elõtt a Pénzügyi- Ellenõrzõ és Fejlesztési Bizottság részletesen tárgyalta az elmúlt évi gazdálkodást. Az ülésen II. napirendi pontként a testület megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót Pintér Mihályné bizottság elnök elõterjesztésében. A Képviselõ-testület megállapította, hogy a havonta ülésezõ bizottság tagjai eredményesen látják el javaslat tevõ hatáskörüket. A bizottság mindig határozatképes volt az elmúlt idõszakban. Az Egyebek napirendi pont keretében elfogadásra került a Településfejlesztési Koncepció, mellyel kapcsolatosan szívesen adunk felvilágosítást a Hivatalban. A munka következõ fázisában pedig, mint azt korábban már jeleztük, kérni fogjuk az Önök segítõ véleményét is. Az ülésen döntés született arról is, hogy április 01-tõl augusztus 31-ig az ingatlan tulajdonos természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetés nélkül de a rácsatlakozás költségeit kifizetve csatlakozhat a csatornaszolgáltatáshoz, mely igényüket a Kommunál Kft-nél kell, hogy bejelentsék. Kérjük, mindezt vegyék igénybe. Döntés született továbbá arról, hogy az Aszód Városért Alapítvány által tervezett rendõrségi gépkocsi vásárlást az Önkormányzat is támogatni kívánja. Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata is megtörtént, figyelemmel a jogszabály-változásokra is. Döntés született továbbá arról, hogy az Önkormányzat SAPARD pályázatot nyújt be a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház felújítása tárgyában mintegy Ft-os hitelbõl biztosított önerõvel, Ft felújítási összköltség mellett. Ezen túl döntés született arról, hogy az óvoda felújítása érdekében szintén pályázatot kell benyújtani a regionális fejlesztési operatív programra Ft-ot meghaladó összköltség mellett 5 % saját erõ vállalásával. Az ülésen Dr. Basa Antal Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselõket, hogy lakossági kezdeményezésre megkereste a MÁV Rt-t, kérve, hogy az állomáson távvezérelt utastájékoztatást építsenek ki. A MÁV közlése szerint a Turáról és Aszódról távvezérelt akusztikus utastájékoztató hangrendszer megvalósításának becsült költsége Ft, melyet csak a középtávú tervben tud szerepeltetni a MÁV Rt, jelenleg erre fedezete nincs. Az Önkormányzat és a Körjegyzõség munkáját érintõ kérdésekben szívesen állok az Önök rendelkezésére. Egyházi hírek Dr. K r á l László körjegyzõ I LITÁNIÁK: A májusi litániák minden hétköznap este 18,30-tól lesznek, utána szentmise, a vasárnapi litániák pedig 14,30-tól lesznek. ELSÕÁLDOZÁS Május 2-án 10,30 órakor mintegy harminc kisgyerek járult elsõ szent áldozáshoz községünkben. ZARÁNDOKLAT MÁRIABESNYÕRE Május 9-én zarándoklat indul Máriabesnyõre. Bevonulás 9 órakor, szentmise 10,30-kor. Itthon vasárnapi miserend lesz. ZARÁNDOKLAT MÁRIAZELLBE Május 22-én zarándoklatot indítunk Mariazellbe. BÉRMÁLKOZÁS Május 30-án, Pünkösd vasárnap, a 10,30 órakor kezdõdõ koncelebrációs nagymisén Zavetz József atya általános helynök, címzetes prépost, kanonok, fõesperes, Vác-felsõvárosi plébános, püspöki tanácsos bérmál. 2

3 Azt mondják, hogy a május a legszebb hónap. Én azért vitába szállok ezzel, mert ahogy nincs legszebb állat, legszebb növény, úgy szerintem a hónapok és az évszakok is mind szépek. Mindnek megvan a maga öröme, bánata, elõnye, hátránya, legjobb, ha olyannak fogadjuk el õket, amilyenek. De... azért a májust mindig nagyon várom én is... Úrrá lesz rajtam a tavaszi nyugtalanság. Ilyenkor, ha süt a nap, nagyon nehezen maradok benn a szobában, s kitalálok mindenfélét, csakhogy kimehessek a jó levegõre, a napsütésre. Májusi gondolatok Minden tavasz megújulást hoz, kizöldülnek és kivirágoznak a növények, gyönyörû a természet. Van azonban valami, ami igen elrontja a tavaszi jókedvemet. Jártambankeltemben ugyanis rengeteg szemetet látok. Jellemzõ ez sajnos az egész országra. Vannak olyan ostoba és fegyelmezetlen emberek, akik kihordják a szemetüket a közeli erdõre-mezõre s kiborítják ott, ahol azt senki sem látja. Aztán már más is viszi oda, mert ahol egyszer a szemét felbukkan, ott jobban szaporodik mint a gomba az esõben. Idõvel gusztustalan nagy fekélyek keletkeznek a természet érzékeny felszínén, melyeket nehéz gyógyítani. Civil szervezetek országos programokat dolgoznak ki és hirdetnek meg Magyarország megtisztítására, amelyek reméljük, hogy hatékonynak bizonyulnak majd. A Tájsebészet program keretében az iskolával és a népfõiskolával együtt én is részt vettem egy napsütéses péntek délután a tisztogatásban. Szedtük a gyerekekkel a szemetet s közben beszélgettünk. Igen éretten, okosan gondolkodtak, sokukon érzõdött a szülõk, a tanárok intõ, fegyelmezõ, felvilágosító szava. Némelyikük a sok szemét láttán néha méregbe gurult, s méltatlankodott. Pl. Letöröm a kezét, ha meglátok még egyszer valakit az utcán szemetelni!. Hm. Gondoltam magamban, már ezért megérte ezt a tájsebészeti napot megszervezni. Ott volt egy elsõs kisfiú is, Kanalas Jánoska, aki az osztályával nem ment ugyan a takarításra, de amikor látta, hogy a lakóhelyük közelében szedjük a szemetet, csatlakozott hozzánk. Teljes odaadással, korát meghazudtoló kitartással cipekedett, dolgozott, szedte a földrõl mások hulladékát. Nem nagyon szólt senkihez, csak utánozta a nagyokat. Vidám gyerekcsapat indulásra készen Ez bizony elég reménytelen... A gyerekek ezt a délutánt biztosan nem felejtik el, mert a saját szemükkel látták, hogy mekkora kárt okoz ez a fajta tudatlanság és fegyelmezetlenség. Természetesen nem megoldás iskolás gyerekekkel felszedetni a lakosság illegális helyre hordott vagy eldobált szemetét, de íly módon azt hiszem sikerült felhívni a figyelmüket valamire, egy fontos dologra, amelyet remélem szem elõtt tartanak életük végéig. Mészáros Zsuzsa Szeméttel töltött zsákok várják az önkormányzat teherautóját Már a traktor utánfutója is megtelt 3

4 Az óvodában történtek Környezetvédelem és hagyományápolás Az áprilisi hónap mindig gazdag programot kínál nagycsoportosainknak. Népfõiskolánk pályázati felhívása alapján készültünk a Föld napi rendezvényre. Óvodánk udvarán nyírfát ültettünk, amit örökbe fogadtunk, és beiskoláztunk selyemakác csemetéket, melyeket két év múlva az óvoda elõtti elöregedett vérszilvafák helyére ültetünk. A turai II. sz. óvoda volt a házigazda és itt a négy település gyerekei (Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló, Zsámbok) megnézhették egymás munkáit, melyek az õket körülvevõ zöld környezetüket tükrözték. A növények életével kapcsolatos tevékenységeket a kollektív, illetve egyéni munkákon követhették nyomon. A sok ötletes, játékos feladat között nagy sikert aratott, amikor az ott lévõ összes gyerek és felnõtt összekapcsolódva évgyûrût alkotott. A hasznos és tanulságos délelõttöt A büszke tölgy címû mesejátékkal zárták a vendéglátó óvónõk. Az óvodások néptánctalálkozójára az idén Kerepesre mentünk busszal, szülõi kísérettel, immár 10. alkalommal. Galgamenti szüreti gyermekjátékokat adtunk elõ, eredeti népviseletben. Annak ellenére, hogy óvodásaink, illetve szüleik zömében nem tõsgyökeres hévíziek, mégis minden gyerek olyan örömmel, átéléssel játszott, mintha bele született volna szerepébe. A házigazdák mindent megtettek azért, hogy jól sikerüljön ez a délelõtt. Maradandó emlékül iparmûvész által készített oklevelet, a gyerekek egyénileg kerámia sípot és ebédet is kaptak. Köszönjük a szülõknek az együttmûködést! Pintérné Kati óvó néni Nagyon izgatottan vártuk a Néptánctalálkozót. Talán azért, mert most elõször a fiammal, talán mert még soha nem voltunk ilyen rendezvényen. Meg sem tudom mondani, miért. Mint ahogy azt sem tudom visszaadni, amilyen lelkes fegyelmezettséggel, türelemmel figyelték egymást a gyerekek. Ismét tanultam tõlük. Azt szintén nem tudom szavakba formálni, milyen jól esett, hogy vártak az ajtóban szebbnél szebb ruhába öltözött lánykák, akik bekísértek mindenkit a saját termébe, ahol nyugodtan átöltözhet, és persze házi süti az asztalon üdítõvel, no meg ásványvízzel. Fantasztikus szervezés, kedves vendéglátás, finom ebéd és sok-sok mosoly. Úgy éreztem, hogy itt mindenki a barátom, mert egy célért jöttünk össze, hogy õrizzük ami a miénk. A hagyományainkat, mely összeköt minket. Jó volt látni a különbözõ korosztályokat, az idõsebbeket, ahogyan átadják a kisebbeknek a tudásukat, tapasztalataikat. Na és persze a jól megérdemelt emléklap, meg a picike síp, amitõl zengett a hazafelé robogó busz. Örültünk, hogy ott lehettünk, ismét valamivel többek lettünk. Köszönjük! A nagycsoportos szülõk nevében: Ujhelyiné Elek Kánya Éva édesanya Szeretettel meghívjuk az Édesanyákat és a Nagymamákat május 9-én délután az óvodába, ahol óvodásaink Anyák napi mûsorral kedveskednek. 4

5 SULI-HÍREK ISKOLAI SPORTHÍREK A tavaszi körzeti bajnokságon tanulóink 3 korcsoportban vettek részt labdarúgás sportágban. Az Osztályosok Félpályás Bajnokságára félve indultunk, mert õsszel nagyarányú vereségeket szenvedtünk Kartalon. Most Hévízgyörkön rendezték a fordulót. A forduló eredményei: Galgahévíz - Hévízgyörk 1:1 Tura - Iklad 2:0 Galgahévíz - Domony 1:2 Iklad - Hévízgyörk 1:0 Galgahévíz - Tura 0:5 Domony - Hévízgyörk 1:2 Tura - Hévízgyörk 2:0 Iklad - Domony 1:6 Tura - Domony 7:0 Iklad - Galgahévíz 7:1 A továbbjutó helyet Iklad csapata szerezte meg. Csapatunk tagjai: Kiss Róbert, Széles Bence, Gombos Tamás, Vucsetics Renátó, Dolányi Balázs, Molnár Viktor, Vanó Valentin, Bankó Bence, Tóth Szilárd, Janus Bence, Kanalas Szabolcs. A osztályosok és az osztályosok kispályás bajnokságban versenyeztek. Õk nem vettek részt az õszi fordulóban, így a versenybe csak a tavaszi forduló eredményei alapján rangsorolták õket. Eredményeik: Kartal - Iklad 5:0 Galgahévíz - Hévízgyörk 3:0 Iklad A - Iklad B 3:0 Kartal - Hévízgyörk 1:0 Iklad A - Galgahévíz 5:0 Iklad B - Hévízgyörk 0:2 Galgahévíz - Kartal 0:0 Iklad A - Hévízgyörk 3:0 Galgahévíz - Iklad B 1:0 Iklad A - Kartal Csapat tagjai: Vidák Károly, Kurucz Lajos, Pethõ Levente, Csóka Ádám, Trencsényi Dávid, Tóth Krisztofer, Rácz Pikács Márk, Feri Árpád A osztályosok 2 csoportban körmérkõzéseket vívtak. A csoport: Hévízgyörk - Iklad 0:0 Hévízgyörk - Galgahévíz 0:0 Iklad - Galgahévíz 6:0 B csoport: Aszód Csengey - Domony 2:1 Domony - Kartal 0:1 Aszód Csengey - Kartal 0: helyért: Iklad - Kartal 1: helyért: Hévízgyörk - Aszód Csengey 3: helyért: Domony - Galgahévíz 2:1 Az õszi-tavaszi forduló alapján ebben a korcsoportban is Iklad jutott tovább. Csapat tagjai: Vanó Valentin, Pethõ Károly, Pikács Richárd, Szabó Márk, Mácsai Martin, Mezei Zoltán, Baranyi Márk, Kiss Róbert. Dicséret a játékosoknak minden korcsoportban a lelkes, sportszerû versengésért. Köszönet a szülõknek, kik az utazásban segítettek, s külön köszönet Vidák Károly apukának, aki november óta, önzetlenül segíti az és a osztályos gyerekek felkészülését. Sok sikert, kitartást kívánunk minden sportolónknak! Balla Mihályné testnevelõ Végeredmény: I. Iklad A (továbbjutó) II. Kartal III. Hévízgyörk IV. Galgahévíz V. Iklad B 5

6 ÁPRILISBAN TÖRTÉNT Április 22-én, a Föld Napján Turán találkoztak a gyerekek hagyomány szerint a Népfõiskola szervezésében a régióból. Újra átismételhették, milyen fontos is Földünk védelme, mire kell odafigyelnünk annak érdekében, hogy megõrizhessük unokáinknak is a Földet. Minden iskola bemutatta, ki hol tart a Tájsebészet programban, a mi iskolánkat Óvári Mónika mutatta be. A boldogi általános iskola igazgatója videofelvételekrõl mutatta be tavalyi sikereiket. A falu játszóteret nyert a gyerekek részére ugyanebben a programban az elmúlt évben. Mi is csatlakoztunk a programhoz. Nagyon sok lelkes tanuló és szüleik vettek részt egy péntek délután a falu takarításában. Mindannyiunk feladata, hogy környezetünket tisztán tartsuk, odafigyeljünk mit hová dobunk el, hogyan élünk. A tavaszi nagytakarítás keretében papírgyûjtést is szerveztünk. Nagyon sok papírt hoztak a gyerekek. Voltak akik szülõi segítséggel, de voltak olyanok is, akik saját maguk gyûjtögették kis talicskában a papírt. 10 tonnányi papírhulladékot sikerült összegyûjteniük a gyerekeknek. Az ebbõl származó bevételt az osztályok és a Diákönkormányzat kapja, amit az évvégi jutalmazásokra, kirándulásokra fordítanak majd. A következõ tanévre 19 óvodást írattak be szüleik iskolánkba. 8. osztályos tanulóink közül mindenki felvételt nyert a megjelölt középiskolákba. Így senkinek nem kell már keresgélnie, csak tanulnia az év végéig, hogy be is iratkozhassanak, hiszen aki bukik valamilyen tantárgyból, az nem tud majd beiratkozni. Tantestületünknek át kellett dolgoznia a Pedagógiai Programot, amit az Iskolaszék, a Diákönkormányzat és a Tantestület is elfogadott. A fenntartó felé felterjesztettük elfogadásra. Minõségirányítási Programot is kellett készítenünk, ami tartalmazza iskolánk küldetésnyilatkozatát és minõségpolitikai nyilatkozatát is. KÜLDETÉSNYILATKOZAT A mi iskolánk Galgahévízen található, melynek neve II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Iskolánk 44 éves, az idõk folyamán a pedagógiai kihívásoknak megfelelõen változik az itt folyó oktató-nevelõ munka. 8 évfolyamos általános iskolaként mûködünk. Jellegzetesség az alsó tagozaton a napköziotthonos tevékenység, a felsõs tanulók esetében a tanulószoba. A gyermekek igényeinek figyelembe vételével rugalmas órarendet készítünk minden tanévben. Kiemelt feladataink: idegennyelv-oktatás, néptánc, sakk, számítástechnika, közösségi órák, a tanulók egyéni értékelése. A Diákönkormányzat aktívan mûködik intézményünkben, melyben a Diáktanács feladata a tanulók jogainak védelme, érdekeik képviselete, közösségi programok szervezése. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk hagyományaink megõrzésére. Nagy múltú rendezvényeink: településszintû megemlékezések (október 23., március 15.), alsós, felsõs szavalóverseny, a Rákóczi hét rendezvényei, Karnevál, rendhagyó énekórák, a falunap rendezvényein való aktív részvétel, nyári programok. MINÕSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Iskolánk 44 éve Galgahévízen mûködõ 8 évfolyamos általános iskola. Kiemelt értékeink: emberiesség, mûveltség, tudás, testi-lelki harmónia, hagyományõrzés. Ezeket az értékeket szem elõtt tartva szervezzük iskolánk életét. Célunk az, hogy ne csak diákjaink tudását, hanem alapkészségeit, kreativitásukat, problémamegoldó készségüket is fejlesszük. Célunk egy olyan iskola, amelynek középpontjában a minõség áll, amely azt célozza, hogy hosszútávon sikert érjen el, és hasznára legyen az iskola valamennyi tagjának és a helyi társadalomnak is. Mûködésünk során feltárjuk az iskola erõs és gyenge pontjait, hogy az erõsségekre építve javítani tudjuk a gyengeségeinket. A program során megvalósítjuk az iskolában zajló folyamatok minõségének javítását, fejlesztését, irányítását. A tantestületen belül állandó a partnerekkel való folyamatos párbeszéd és egyeztetés fontosságának feladata, ez beépül a mindennapi tevékenységünkbe, a hétköznapi gyakorlatba. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és a partneri igényeknek megfelelõen szeretetteljes légkörben végzünk. Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnõttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Személyes elkötelezettséggel és lelkesedéssel veszünk részt a minõségfejlesztési munkában, mert tudjuk, hogy az eddig elért eredményeink semmivé válhatnak, ha nem munkálkodunk folyamatos jobbításon, fejlesztésen. A Tantestület, a Közalkalmazotti Tanács, az Iskolaszék és a Diákönkormányzat is elfogadta, fenntartónknak elfogadásra benyújtottuk. r G.Cs.I. 6

7 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ Tájsebészet és Tiszta Magyarországért programok a falunkban Tiszta Magyarországért Márciusi Öko-Info (Galgamenti Népfõiskola kiadványa) hasábjain felkértük a környezõ települések iskoláit s önkormányzatait, hogy csatlakozzanak az Országos Tájsebészeti programhoz. Pár héttel késõbb látott napvilágot a Tiszta Magyarországért kezdeményezés, így az elvégzett munkával szeretnénk pályázni. Környezetvédelmi napon takarításra került március 20-án Galgahévíz egyik látványossága, a Bika tó partja, mely a horgászok és a kirándulók által is kedvelt hely. Az ottani takarítást a Galgahévízi Általános Faluszövetkezet hirdette meg és bonyolította le. Egy traktor utánfutónyi szemetet szedtek össze, valamint 50 facsemetét ültettek el. Március én zajlott a hagyományos lomtalanítás, melynek eredményeképpen kilogramm lom került a Szelektív Kft-hez ártalmatlanításra. Április 6-án kedden az önkormányzat és a közhasznú munkások megtisztították a vasútállomás felé vezetõ, József Attila utca folytatásában levõ külterületet. Egy kisteherautónyi szemét került felszedésre. A takarítási napot az önkormányzat, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Galgamenti Népfõiskola hirdette meg. A csatlakozókat feltüntettük a támogatók és cselekvõk névsorában. Az elszállítást az önkormányzat és a közhasznú munkások mellett további vállalkozók is végeztek. Április 17-én szombaton elsõ takarítási nekifutásunkat elmosta az esõ. Ezen a napon Bazanné Rozika egyéni akciójában a temetõ feletti földútról gyûjtött szemetet átfuvaroztuk a turai hulladéklerakótelepre, mintegy 300 kg-ot. Április 23-án pénteken délután sikerült további területeket megtisztítani az iskolások és szüleik, valamint az önkormányzat és a civilek segítségével: Rákóczi utca vége valamint Zrínyi és Jókai utca keresztezõdése (kb. 2 hektár), Kálvária feletti dûlõ (200 négyzetméter), Bem J. utca feletti Romhányi part (100 négyzetméter), Szõlõ utca vége a fûzfánál (5 négyzetméter), Szánkózó domb és a felvezetõ mélyút (500 négyzetméter). Köszönjük a részvételt kicsinek és nagynak egyaránt! Támogatók és cselekvõk: - Bazan Istvánné Bozlék Rozika több, mint 3 mázsa szemét összeszedése a temetõ mögötti kisútról - Pintér Mihály elemózsia, zsákok - Kis Ákos üdítõital - Ocsovai Péter és Ildikó üdítõital - Vanó András üdítõital - Darnyik Dénes elemózsia és traktoros fuvarozás - Fábián Tibor - fuvarozás - Önkormányzat fuvarozás és közhasznú munkások - Nyugdíjas Klub segítõ kezek - Galgamenti Népfõiskola szervezés, plakátozás, zsákok, kesztyû, kötél, fotózás - Mûvelõdési ház segítõ kezek, - Molnárné Tóth Mária video - Általános Iskola gyerekek és szüleik szervezése, megszólítása szórólapokkal - Vandornyikné Sára Ilona - zsákok - Kassai István területbejárás - Mácsay Sándorné területbejárás - E. Mészáros Zsuzsa kesztyûk - Pikács Róbert - üdítõital S. Nagy Andrea Regionális Föld Napja Turán, immár 7. alkalommal A turai mûvelõdési otthonban találkoztunk turai, zsámboki, galgahévizi és vácszentlászlói ovisokkal és iskolásokkal április 22-én, ezen a környezetvédelmi jeles napon. Az óvodások kiállítási anyaga a faültetés megörökítésérõl szólt, Papírból mást! címmel, a papír újrahasznosítására bíztattuk õket. Nagyon szép munkák születtek. A turai 1-es ovisok munkáin még a fa kis gyökérlabdáját is megrajzolták. Ugyanis az óvodák és iskolák facsemetét kaptak a Népfõiskolától, hogy elültessék és gondozzák. Feladatuk volt megismerni négy további fát is, az erdeifenyõt, a fûzfát, a vadgesztenyét és a tölgyet. Aztán a délelõtti játékokon ezek a megtanult dolgok visszaköszöntek. Találós kérdésekbõl felismerik-e a fákat, növényeket, felismerik-e a leveleiket, aztán tudják e õket öntözni, akár merõkanál merítéssel és hordozással is? Tudtunk élõlánccal olyan fatörzset al- 7

8 kotni, mely a legvastagabb törzsû fa, a majomkenyérfához hasonlított. Aztán egy aranyos mesébõl a Büszke tölgyfából megtudtuk, hova vezet, ha valaki a társait elzavarja, s a bajban egyedül marad. A délelõttöt egészséges gabonaropi és alma-zöldség babák fogyasztása zárta. Gratulálunk a 2-es ovi szervezéséhez és nagyon szépen köszönjük! Igazán élmény volt együtt játszani és a környezetünkrõl többet megtudni. Minden óvoda a Csodavilág sorozat Zöld könyvét kapta ajándékba. megakadályozására, gyermekrajzpályázat a Tiszta faluért stb. Nagyon alapos és szinte egész félévi tanévre kiterjedõ programjuk mögött az iskola összes pedagógusa és az igazgatónõ is elkötelezte magát. Tényleg megérdemelték a díjat, a játszóteret. Az iskolásokkal is az egészséges gabonaropit, illetve alma-zöldség babákat csemegéztük. Minden iskola Kismagos könyvet kapott, hogy saját facsemetét nevelhessenek a résztvevõ gyerekek. Tapasztalatokkal és élményekkel bõvelkedõ napunk volt. Megérte a fáradozást. Köszönjük a támogatást az önkormányzatok, a Szelektív Kft és a KAC program részérõl. A délután már a turai iskolások Föld napi programjával indult, valamint Szivárványformáció táncával. Aranyosak, ügyesek voltak. Aztán a délelõtti díszletek között leültünk és meghallgattuk egymást, melyik község hogyan kezdett a szemétlerakók feltérképezésébe, mely területet fogadta örökbe, hova ültettek fát, majd a Boldog községbõl érkezett vendégeink mesélték el, hogy lettek tavaly a Boldogi Tájsebészek az elsõk az országos versenyben. Néhány ötlet a sikerhez: kerekasztal beszélgetés a falu összes civil szervezetével elõzetesen, vadászok, horgászok, sportkörösök, kisebbségi önkormányzatiak, sõt maguk a képviselõk is egy-egy területet tisztítanak az adott napon, Kuka-Búvár karnevál és faluszerte bemutatkozás, figyelemfelhívás a szemetelés S.N.A. 8

9 FÖLD NAPJA április 22. A Föld Nevû falu Tudtad, hogy?.. ha összezsugorítanánk a Föld népességét pontosan 100 lelket számláló falura és az emberi fajon belül megtalálható arányok változatlanok maradnának, akkor valami hasonlót kapnánk: - 57 ázsiai, 21 európai, 8 afrikai és 14 amerikai élne ebben a faluban - 52 ember lenne nõ, 48 férfi - 70 lenne színesbõrû, 30 fehér - 70 lenne nem keresztény - 89 lenne heteroszexuális, 11 homoszexuális - 6 ember birtokolná a gazdaság 59 százalékát és mind a hat USA-ból származna - 80 élne elégtelen lakáskörülmények közt - 50 lenne alultáplált - 70 nem tudna olvasni - 1 lenne majdnem halott, 1 lenne majdnem megszületett - 1 (igen csak egy) rendelkezne felsõfokú végzettséggel - 1-nek lenne számítógépe Forrás: A Föld Napja kiadvány. Kiadja a Kerekerdõ Alapítvány, Szombathely. 12 apró lépés, amit a környezetért Te is megtehetsz! 1. Fogmosás, borotválkozás, hajmosás közben zárd el a csapot ne folyjék feleslegesen! 2. Hûtõben készíts hideg vizet, ne a csap folyatásával! 3. Szemetedet vidd haza a zsebedben, ne szórd el. 4. Tedd félre az újságokat a papírgyûjtõ gyerekeknek! 5. Egyszer használatos elemek helyett válaszd a feltölthetõ akkut! 6. Csavarj ki egy narancsot és kész a narancsléd! 7. Próbáld ki az ecetes ablakpucolást, igazán bevált régi praktika! 8. Legyen tele a mosógép, ha beindítod, a félprogram nagy energiapazarlás! 9. Vásárlás elõtt készíts listát és vigyél magaddal kosarat, szatyrot eleget! 10. Ne dõlj be a csábos csomagolásnak. Aztán úgyis lefejted az áruról és kidobod! 11. Eldobós dobozok helyett a visszaváltható üveges csomagolású italt keresd! 12. Kinõtt ruhát adj tovább. Kiolvasott könyvet, újságot ossz meg másokkal is, add le a könyvtárba vagy adományba! Már nagyon várjuk! Lapzártakor kaptuk a Galgamenti Kábeltelevízió Bt.-tõl a levelet, melyben tájékoztatják a Polgármester Urat arról, hogy megkapták az engedélyt a Galgahévízen tervezett kábeltelevízió építésére. Az engedély jogerõre emelkedése után a következõ ütemezés szerint kívánják megépíteni a hálózatot május-június: tartó szerelvények, kábelek elhelyezése a 0,4 kv-os hálózaton, július: erõsítõk, szerelvények beépítése, augusztus: beüzemelés, elõfizetõk csatlakoztatásának megkezdése a hálózatra. A szükséges források már a GKBt rendelkezésére állnak, az anyagok egy részét már megvásárolták, ill. megrendelték, így jó az esély arra, hogy tartani tudják a tervezett ütemet. Türelmüket és bizalmukat köszöni tisztelettel: Horváth János ügyvezetõ 9

10 Érik az utánpótlás! Kilátogattam a legkisebbek foci edzésére, amelyet egy lelkes apuka, Vidák Károly tart péntekenként a gyerekeknek. Készítettem néhány fényképet az edzésrõl, miközben Karcsi bácsival beszélgettem a legkisebb focistákról. Elmondta, hogy télen kezdett velük foglalkozni, s eredetileg 5-6 gyereket várt. Legnagyobb meglepetésére és örömére azonban, majdnem harminc kissrác jelentkezett. Két korosztályra választotta szét a gyerekeket, s a szabadidejében ingyen tanítja õket focizni. HÍREK A FOCIPÁLYÁRÓL ÁPRILISBAN TÖRTÉNT Tovább folytatódott a Körzeti Labdarúgó Bajnokság tavaszi idénye, ahol a felnõttek szereplését az áprilishoz méltó szeszélyesség jellemezte, míg a junioroknál megtört az eddigi gólínség. A következõ eredmények születtek: Galgahévíz Szada 2:3 gólszerzõk: Csoma Z., Száraz A csapat 0:3 után kapott észbe, hogy talán focizni is kéne, de már késõ volt. Mogyoród - Galgahévíz Junior 2:0 Tisztes volt a helytállás. Kartal - Galgahévíz 0:0 A becsületünkért küzdöttünk, s ez értékes döntetlent eredményezett. Ezt láttam a focipályán Elmesélte, hogy eddig már három tornán vettek részt, és igen sikeresen szerepeltek. A csapat legelsõ szereplésén a kicsik második, a nagyok elsõ helyet értek el. Mindkét korosztályban gólkirály címet nyertek, mégpedig Vidák Károly a kicsiknél, s Vanó Valentin a nagyobbaknál. A második tornán a kicsik lettek az elsõk, a nagyok pedig harmadik helyezést értek el, s Vidák Károly megint gólkirály lett. Pikács Márk a legjobb kapus, Csóka Ádám a legjobb csatár címet érte el. A harmadik torna nem sikerült ilyen fényesre, negyedik, ill. az ötödik helyre kerültünk, de talán ez nem olyan nagy baj, hiszen a játék nem mehet mindig egyformán jól. Az edzõ elmondja még, hogy nagyon örül az iskola és a polgármesteri hivatal támogatásának, ugyanis a gyerekek nagyon szép szerelést kaptak, amit ezúton is, a gyerekek nevében is nagyon köszön. Köszöni továbbá a szülõk minden eddigi sgítségét. M.Zs. Galgahévíz Junior Valkó 0:1 A meddõ támadó játékunk és egy bosszantó hiba eldöntötte a meccset. Galgahévíz Pécel II. 2:0 gólszerzõk: Lipták, Katona A sziporkázó elsõ félidõ után, ha egy kicsit döcögve is, de nyertünk. Galgahévíz Junior Szada 1:2 gólszerzõ: Vaigel G. A játékkép alapján egy szebb eredmény is benne rejlett a meccsben, amelyen végre sikerült gólt szereznünk. Dány - Galgahévíz 4:1 gólszerzõ: Csoma Z. El kell gondolkodnunk a csapat jövõjét illetõen, és nemcsak a mutatott játék miatt... A Kartal - Galgahévíz Junior mérkõzés egy új idõpontban kerül megrendezésre Mészáros Csaba edzõ Öt perc pihenõ (a kedvemért) 10

11 Akikre büszkék lehetünk! 2. rész (Bemutatjuk Matkovits Katalint. Cikkünk elsõ része a múlt havi számban jelent meg.) Mire vagy igazán büszke? A Magyar Állami Operaházban minden évben megrendezik a Táncpaletta Gálát. Az ország hivatásos táncosai és együttesei egy-egy mûsorszámmal képviseltetik magukat. Ezen az estén nemcsak a folklór, hanem a klasszikus és a modern irányzat is jelen van. Az októberi gálára a három páros marossárpataki koreográfiánkkal készültünk, és szólót táncolhattam benne az egész szakma elõtt. Édesanyám egyik legnagyobb álmát valósíthattam meg ezzel. Erre vagyok a legbüszkébb! Milyen új mûsorokkal készültök mostanában? Egyrészt február 29-én volt a Czillei és a Hunyadiak bemutatója a Nemzeti Színházban, március közepén mutatjuk be a Muszáj Herkules -t és a Derengõ -t a Nemzeti Táncszínházban, április közepére készül el a legújabb mesedarab, a Hamupipõke. Folyamatosan dolgozunk a folklór mûsor frissítésén, új koreográfiák készülnek. Szerepléseitek külföldön is vannak, ugye? Szívesen vállalsz ilyen megbízásokat? Ki ne utazna szívesen!!! A turnéknak mindig van egy sajátos hangulatuk, függetlenül attól, hogy itthon, vagy külföldön vagyunk. Egyébként pedig a vállalni nem a legjobb szó, mert valójában a vezetõség dönti el, hogy valaki utazik-e vagy sem. Többek között ez az egyik különbség az amatõr és a hivatásos táncos között. Merre jártál már a Dunásokkal külhonban és idehaza? Athénban, és az utóbbi idõben sok-sok németországi városban. Idén készülünk Spanyolországba, Acapulcóba, és Kínába. A baleset miatt nem sikerült elutazni tavaly Erdélybe, ezt idén mindenképpen pótolni kell. Itthon visszajáró vendégek vagyunk a Keszthelyi Színházban, Körmenden, Sümegen, készülünk Gyöngyösre, Siófokra, Debrecenbe, no meg a sok budapesti helyszín! Állandó székhelyünk, ahol a turistaszezon idején áprilistól októberig hetente kétszer folklór elõadásokat adunk a BM Duna Palota. Emellett a Nemzeti Táncszínházban (a volt Várszínház) is rendszeresen fellépünk mesedarabbal, folklórral, modern táncszínházi darabokkal egyaránt. a Duna Mûvészegyüttes Minden nyáron megszervezi a Duna Karnevált, amelynek keretén belül öthat helyszínen, köztük a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, több ország amatõr néptánccsoportjai mellett, a magyar és erdélyi hivatásos együttesek is fellépnek. A Duna Karnevál nagyszabású gálamûsorát rendszeresen a Magyar Állami Népi Együttessel közösen rendezzük meg. Színfalak mögött parasztruhás jelmezben Mik a további terveid? A táncos lét nem tart örökké, fõleg igaz ez a nõkre. Családalapítás után nagyon kevés táncosnõnek sikerül visszakerülni a korábbi színvonalat megtartva a pályára. Nagyon kicsi az esély, hogy ez nekem sikerülhet, hiszen viszonylag késõn kezdtem hivatásosként mûvelni ezt a szakmát. Éppen ezért inkább máshogyan igyekszem megalapozni a jövõmet. Nem szeretnék elszakadni a tánctól, de a mérnöki pályára sem szeretnék lépni. Tudom, hogy azt nem nekem találták ki. A tanításhoz viszont nagyon nagy kedvet érzek, ezért szeretném a Táncmûvészeti Fõiskola táncpedagógusi szakát elvégezni. Ami a legnagyobb vágyam, hogy egyszer itthon, Galgahévízen taníthassak, de amit még ennél is fontosabbnak tartok, hogy szeretném folytatni a nagypapám által évtizedekkel ezelõtt elkezdett, mára sajnos teljes feledésbe merült munkát. Hát Kata, nagyon sok sikert és kitartást kívánok a magam és az Olvasók nevében ehhez a szép hivatáshoz! Köszönöm szépen a riportot. Szívesen. S. Nagy Andrea 11

12 JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK ÉS HEVES MEGYE Termõföld hirdetményeinek közzététele A Központi Kárrendezési Iroda Galgahévíz községben, a Lenin MgTSz, Hatvan használatában (kezelésében) lévõ termõföldbõl a peres eljárások lezárása után az MgTSz által kijelölt földrészletekre az ÁRVERÉST KITÛZI. 1. Az árverés helye: Galgahévíz, Kodály Z. Mûvelõdési Ház; 2. Az árverést a Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda közremûködésével tartjuk meg; 3. A regisztráció idõpontja: május 25-26, 10-tõl 16 óráig; 4. Az árverés idõpontja: május ,00 óra; 5. A földalap típusa: Az árverésre kerülõ földrészletek: Település: KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK GALGAHÉVÍZ MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT ERÕSPUSZTAI SZOCIÁLIS SZOLG. KHT A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Erõspusztai Szociális Szolgáltató Kht. öt éve mûködteti az Idõsek Gondozóházát. Önmaguk ellátására még részben képes idõseknek tudunk elhelyezést nyújtani. Állandó felügyeletet, szakszerû ápolást, gondozást, szükség szerint diétás étkezést, heti rendszerességgel orvosi ellátást biztosítunk. Parkosított környezetben épült otthonunkban egy, két és háromágyas szobákba várjuk a jelentkezõket. Tapasztalataink szerint a következõ esetekben fordulnak hozzánk: Amikor váratlan események miatt a családtagok nem tudnak gondoskodni idõs hozzátartozójukról; Ha az egyedül élõ idõsek például a téli idõszakban nehezen tudják magukat ellátni, önállóságukat azonban még nem adnák fel; A szociális otthoni elhelyezésre váró, de önálló életvitelre már nem képes idõsek is több esetben kérték segítségünket. Helyrajzi Terület Mûvelési Arany Korlátozó szám ha m2 ág korona intézérték kedés 089/ szántó 1265,13 089/ szántó 527, szántó 1360,78 Szolnok, április 19. Dr. Horváth Gabriella Jász-Nagykun és Heves Megyei Kárrendezési Iroda kirendeltség-vezetõ Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió, Aszód ( ) Készült az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdájában Területi korlátozás nélkül, a szabad helyek függvényében fogadjuk a jelentkezõket. Az érdeklõdõknek jelentkezési lapot küldünk. Intézményünket önköltségi áron mûködtetjük, tevékenységünket rendszeres anyagi támogatással az állam is elismeri. Térítési díjunk jelenleg ,- Ft/fõ/hó, (egyágyas szoba: ,- Ft/fõ/hó). Amennyiben tudomást szerez olyan személyekrõl, akik gondozásra szorulnának, tisztelettel kérjük, adja meg címünket. Szeretettel hívunk és fogadunk minden érdeklõdõt személyes találkozásra, elõzetes idõpontegyeztetés után. Címünk: MÖSZ EPSZSZ Kht. Idõsek Gondozóháza 2336 Dunavarsány, Erõspuszta tel.: 06/24/ , 06/24/ fax: 06/24/ Részletes tájékoztatás letölthetõ, kérelemlap megtalálható a internetes oldalon. Kováts Béla ügyv. ig. Bálint Orsolya szakmai vezetõ 12

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Óvodai vásár volt. Szent György napján. Sportnap sok programmal. Nemzetközi dobókupa Nagyigmándon

Óvodai vásár volt. Szent György napján. Sportnap sok programmal. Nemzetközi dobókupa Nagyigmándon XIX. évf. 4. szám 2009. április 24-én tartottuk a nagyigmándi óvodában a 14. Szent György napi vásárt. Ha Szent György nap, akkor mindig így kezdjük a reggelt: Süss föl nap, Szent György nap! Tesszük ezt

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Együtt dobbant a szívük

Együtt dobbant a szívük kö zéleti havila p XII. évfolyam 2010. április Együtt dobbant a szívük Mûvészeti fesztivált rendeztek Hagyárosböröndön met. Ezért, a múlt mentése miatt fontos, becsülendõ a hagyárosiak tette és összefogása.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit

TURAI HIRLAP. Tábori beszámolók a 7. és a 10-14. oldalon. Szent István ünnepén. Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2008. SZEPTEMBER Szent István ünnepén Átadták a Többsincs Óvoda és Bölcsõde felújított helyiségeit Segítség és munkahelymegõrzés Tizenkét év után ismét van bölcsõdéje,

Részletesebben

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság

20 éves az újság! 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft. A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 20 éves az újság! A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2011. február 24. - XXII. évf. 8. szám 20 oldal, 200 Ft NAPLÓ.......... 2-3 Üzenet a KAPOCS-nak..... 4 A kapitány évértékelõje.....

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti

TURAI HIRLAP. A kö rnyezetvéd ele m drága, mé gis a jövõ útját jelenti Ára: 70 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2005. MÁRCIUS Elfogadták Tura idei költségvetését Az ötvennégym illiós hiány mellett nyolc fõs létszámleépítésre is sor kerü l Február 15-én a képviselõ-testület

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11.

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11. Jánossomorjai NAPLÓ VII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2008. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Fotó: Hossala Tamás TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol

Részletesebben

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON!

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! XIX. évfolyam 8. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! 2009. szeptember 12-én kerül megrendezésre a Forrás Szabadidõs Sportnap a sportpályán. A programok a következõk: I. Kartali

Részletesebben

Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Kedves Édesanyák, Nagymamák! 2015. április xxiv. évf. IV. szám Kedves Édesanyák, Nagymamák! Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Az édesanyákat, akik

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

Az idõsek tisztelete. Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716

Az idõsek tisztelete. Zalaegerszeg Autóbuszállomás Tel.: 92/511-045. Nagykanizsa Autóbuszállomás Tel.: 93/536-716 Karácsony ünnepe elõtt 4 nappal, azaz december 20-án kora délután rendezték meg Bagodban a helyi iskola tornatermében a hagyományos idõsek napját. Az iskolás gyermek díszes ruhában, utolsó vers és énekpróba

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben