GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám HÉVÍZ ANYÁK NAPJA A május azért is szép, mert mindjárt az elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. A temetõk sem üresek ilyenkor, hiszen sokan ellátogatnak tavaszi virágcsokorral a kezükben, hogy Anyák Napján azokról is megemlékezzenek, azokért imádkozzanak, akik már elmentek. Mi (a szerkesztõség) virág helyett ezt a szép verset nyújtjuk át minden galgahévízi édesanyának és nagymamámak. id. Harmati Béla* ANYÁM Életébõl ki adott életet? Kicsinyke bölcsõbe ki fektetett? Ki pólyált be féltõ szeretettel? Ki szoptatott délben, este, reggel? Álmaimban is ki vigyázott rám? - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Ki fürdetett langyos vízben engem? Még alighogy a világra jöttem, Tisztogatta arcom, lábam, kezem, Közben mindig játszadozott velem, Megcsókolt, ha sírásra görbült szám... - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Kinek száját utánozta ajkam? Miközben az elsõ szót gagyogtam, Nagy gyöngéden ki fogta meg kezem, Hogy botolva járjak a szõnyegen? Ki csitította haragvó Apám? - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Ki tördelte kezeit fölöttem, Ha megfáztam, és nagyon köhögtem? Ki virrasztott lázálmaim felett, Ha vészes kór az ágyba fektetett? Ki varrta, mosta, vasalta ruhám? - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Ki kulcsolta imádságra kezem? Jött szívesen a templomba velem? Ki készített mindennap ebédet? Rakott elém kedvem szerint étket? Ki védett, ha ellenség támadt rám? Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Ki nézte el sok gyarlóságomat? Irányozta jó útra lábomat? Megbocsátott, amikor vétkeztem, Fölemelt, ha a földön hevertem. Ki könyörgött mindig áldást reám? - Te voltál az, szeretõ jó Anyám! Sírhalmodnál amikor megállok, Imádkozom, és magamba szállok. Olyan sok jót tettél te énvelem, Kevés arra minden köszönetem, Csak áldásra, áldásra nyílik szám... Szép emlékû, szeretõ jó Anyám!!! * ( ) EURÓPAI UNIÓ május elsején Magyarország végérvényesen az Európai Unió tagja lett. Szorongva, de ugyanakkor reménykedve nézünk a jövõ elé. Természetesen rajtunk is múlik, hogy mit hoz. Ölbe tett kézzel nézzük, hogy mit tesznek velünk, vagy a lehetõségeket kihasználva, igyekszünk az érdekeinket a lehetõ legjobban képviselni. M.Zs. A tartalomból: Anyák napja Galgahévízen is "Tájsebészet" Érik az utánpótlás a focipályán Az Egyházközség hírei

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Képviselõ-testület április 13-án elfogadta a évi zárszámadásról szóló rendeletét. A bevételi terv e. Ft volt, amit e. Ftra teljesítettünk. Ebbõl is látható, hogy mind a saját bevételek, mind a helyi adók és a különbözõ állami hozzájárulások jól teljesültek. A kiadási terv bevételi tervvel egyezõ összeggel volt meghatározva. A évi összkiadás e. Ft volt, s ezen belül a mûködési kiadás e. Ft. A Körjegyzõség kiadása e. Ft volt a múlt évben. Az Önkormányzat személyi juttatás kiadása összesen e. Ft-ra teljesült. Felhalmozási és felújítási célokra e. Ft-ot költöttünk, míg e. Ft volt a támogatás összege, és e. Ft-ot fordítottunk szociális ellátásra. A évi pénzmaradvány e. Ft, amit a Képviselõ-testület tartalékba helyezett a Mûvelõdési Ház és óvoda felújítási pályázatokhoz. Külön szót érdemel, hogy a csatorna beruházáskor felvett hitelt 2003-ban teljes egészében visszafizettük, ily módon az Önkormányzatnak jelenleg hitel tartozása nincs. A Polgármester Úr mind írásban, mind szóban kiemelten szólt az Általános Iskola igazgató, az Óvoda vezetõ, és a Mûvelõdési Ház igazgató gazdálkodási tevékenységérõl, mivel a tervet maradéktalanul hajtották végre. Természetesen a testületi ülés elõtt a Pénzügyi- Ellenõrzõ és Fejlesztési Bizottság részletesen tárgyalta az elmúlt évi gazdálkodást. Az ülésen II. napirendi pontként a testület megtárgyalta a Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót Pintér Mihályné bizottság elnök elõterjesztésében. A Képviselõ-testület megállapította, hogy a havonta ülésezõ bizottság tagjai eredményesen látják el javaslat tevõ hatáskörüket. A bizottság mindig határozatképes volt az elmúlt idõszakban. Az Egyebek napirendi pont keretében elfogadásra került a Településfejlesztési Koncepció, mellyel kapcsolatosan szívesen adunk felvilágosítást a Hivatalban. A munka következõ fázisában pedig, mint azt korábban már jeleztük, kérni fogjuk az Önök segítõ véleményét is. Az ülésen döntés született arról is, hogy április 01-tõl augusztus 31-ig az ingatlan tulajdonos természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ társaságok a közmûfejlesztési hozzájárulás megfizetés nélkül de a rácsatlakozás költségeit kifizetve csatlakozhat a csatornaszolgáltatáshoz, mely igényüket a Kommunál Kft-nél kell, hogy bejelentsék. Kérjük, mindezt vegyék igénybe. Döntés született továbbá arról, hogy az Aszód Városért Alapítvány által tervezett rendõrségi gépkocsi vásárlást az Önkormányzat is támogatni kívánja. Az Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának felülvizsgálata is megtörtént, figyelemmel a jogszabály-változásokra is. Döntés született továbbá arról, hogy az Önkormányzat SAPARD pályázatot nyújt be a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház felújítása tárgyában mintegy Ft-os hitelbõl biztosított önerõvel, Ft felújítási összköltség mellett. Ezen túl döntés született arról, hogy az óvoda felújítása érdekében szintén pályázatot kell benyújtani a regionális fejlesztési operatív programra Ft-ot meghaladó összköltség mellett 5 % saját erõ vállalásával. Az ülésen Dr. Basa Antal Polgármester Úr tájékoztatta a Képviselõket, hogy lakossági kezdeményezésre megkereste a MÁV Rt-t, kérve, hogy az állomáson távvezérelt utastájékoztatást építsenek ki. A MÁV közlése szerint a Turáról és Aszódról távvezérelt akusztikus utastájékoztató hangrendszer megvalósításának becsült költsége Ft, melyet csak a középtávú tervben tud szerepeltetni a MÁV Rt, jelenleg erre fedezete nincs. Az Önkormányzat és a Körjegyzõség munkáját érintõ kérdésekben szívesen állok az Önök rendelkezésére. Egyházi hírek Dr. K r á l László körjegyzõ I LITÁNIÁK: A májusi litániák minden hétköznap este 18,30-tól lesznek, utána szentmise, a vasárnapi litániák pedig 14,30-tól lesznek. ELSÕÁLDOZÁS Május 2-án 10,30 órakor mintegy harminc kisgyerek járult elsõ szent áldozáshoz községünkben. ZARÁNDOKLAT MÁRIABESNYÕRE Május 9-én zarándoklat indul Máriabesnyõre. Bevonulás 9 órakor, szentmise 10,30-kor. Itthon vasárnapi miserend lesz. ZARÁNDOKLAT MÁRIAZELLBE Május 22-én zarándoklatot indítunk Mariazellbe. BÉRMÁLKOZÁS Május 30-án, Pünkösd vasárnap, a 10,30 órakor kezdõdõ koncelebrációs nagymisén Zavetz József atya általános helynök, címzetes prépost, kanonok, fõesperes, Vác-felsõvárosi plébános, püspöki tanácsos bérmál. 2

3 Azt mondják, hogy a május a legszebb hónap. Én azért vitába szállok ezzel, mert ahogy nincs legszebb állat, legszebb növény, úgy szerintem a hónapok és az évszakok is mind szépek. Mindnek megvan a maga öröme, bánata, elõnye, hátránya, legjobb, ha olyannak fogadjuk el õket, amilyenek. De... azért a májust mindig nagyon várom én is... Úrrá lesz rajtam a tavaszi nyugtalanság. Ilyenkor, ha süt a nap, nagyon nehezen maradok benn a szobában, s kitalálok mindenfélét, csakhogy kimehessek a jó levegõre, a napsütésre. Májusi gondolatok Minden tavasz megújulást hoz, kizöldülnek és kivirágoznak a növények, gyönyörû a természet. Van azonban valami, ami igen elrontja a tavaszi jókedvemet. Jártambankeltemben ugyanis rengeteg szemetet látok. Jellemzõ ez sajnos az egész országra. Vannak olyan ostoba és fegyelmezetlen emberek, akik kihordják a szemetüket a közeli erdõre-mezõre s kiborítják ott, ahol azt senki sem látja. Aztán már más is viszi oda, mert ahol egyszer a szemét felbukkan, ott jobban szaporodik mint a gomba az esõben. Idõvel gusztustalan nagy fekélyek keletkeznek a természet érzékeny felszínén, melyeket nehéz gyógyítani. Civil szervezetek országos programokat dolgoznak ki és hirdetnek meg Magyarország megtisztítására, amelyek reméljük, hogy hatékonynak bizonyulnak majd. A Tájsebészet program keretében az iskolával és a népfõiskolával együtt én is részt vettem egy napsütéses péntek délután a tisztogatásban. Szedtük a gyerekekkel a szemetet s közben beszélgettünk. Igen éretten, okosan gondolkodtak, sokukon érzõdött a szülõk, a tanárok intõ, fegyelmezõ, felvilágosító szava. Némelyikük a sok szemét láttán néha méregbe gurult, s méltatlankodott. Pl. Letöröm a kezét, ha meglátok még egyszer valakit az utcán szemetelni!. Hm. Gondoltam magamban, már ezért megérte ezt a tájsebészeti napot megszervezni. Ott volt egy elsõs kisfiú is, Kanalas Jánoska, aki az osztályával nem ment ugyan a takarításra, de amikor látta, hogy a lakóhelyük közelében szedjük a szemetet, csatlakozott hozzánk. Teljes odaadással, korát meghazudtoló kitartással cipekedett, dolgozott, szedte a földrõl mások hulladékát. Nem nagyon szólt senkihez, csak utánozta a nagyokat. Vidám gyerekcsapat indulásra készen Ez bizony elég reménytelen... A gyerekek ezt a délutánt biztosan nem felejtik el, mert a saját szemükkel látták, hogy mekkora kárt okoz ez a fajta tudatlanság és fegyelmezetlenség. Természetesen nem megoldás iskolás gyerekekkel felszedetni a lakosság illegális helyre hordott vagy eldobált szemetét, de íly módon azt hiszem sikerült felhívni a figyelmüket valamire, egy fontos dologra, amelyet remélem szem elõtt tartanak életük végéig. Mészáros Zsuzsa Szeméttel töltött zsákok várják az önkormányzat teherautóját Már a traktor utánfutója is megtelt 3

4 Az óvodában történtek Környezetvédelem és hagyományápolás Az áprilisi hónap mindig gazdag programot kínál nagycsoportosainknak. Népfõiskolánk pályázati felhívása alapján készültünk a Föld napi rendezvényre. Óvodánk udvarán nyírfát ültettünk, amit örökbe fogadtunk, és beiskoláztunk selyemakác csemetéket, melyeket két év múlva az óvoda elõtti elöregedett vérszilvafák helyére ültetünk. A turai II. sz. óvoda volt a házigazda és itt a négy település gyerekei (Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló, Zsámbok) megnézhették egymás munkáit, melyek az õket körülvevõ zöld környezetüket tükrözték. A növények életével kapcsolatos tevékenységeket a kollektív, illetve egyéni munkákon követhették nyomon. A sok ötletes, játékos feladat között nagy sikert aratott, amikor az ott lévõ összes gyerek és felnõtt összekapcsolódva évgyûrût alkotott. A hasznos és tanulságos délelõttöt A büszke tölgy címû mesejátékkal zárták a vendéglátó óvónõk. Az óvodások néptánctalálkozójára az idén Kerepesre mentünk busszal, szülõi kísérettel, immár 10. alkalommal. Galgamenti szüreti gyermekjátékokat adtunk elõ, eredeti népviseletben. Annak ellenére, hogy óvodásaink, illetve szüleik zömében nem tõsgyökeres hévíziek, mégis minden gyerek olyan örömmel, átéléssel játszott, mintha bele született volna szerepébe. A házigazdák mindent megtettek azért, hogy jól sikerüljön ez a délelõtt. Maradandó emlékül iparmûvész által készített oklevelet, a gyerekek egyénileg kerámia sípot és ebédet is kaptak. Köszönjük a szülõknek az együttmûködést! Pintérné Kati óvó néni Nagyon izgatottan vártuk a Néptánctalálkozót. Talán azért, mert most elõször a fiammal, talán mert még soha nem voltunk ilyen rendezvényen. Meg sem tudom mondani, miért. Mint ahogy azt sem tudom visszaadni, amilyen lelkes fegyelmezettséggel, türelemmel figyelték egymást a gyerekek. Ismét tanultam tõlük. Azt szintén nem tudom szavakba formálni, milyen jól esett, hogy vártak az ajtóban szebbnél szebb ruhába öltözött lánykák, akik bekísértek mindenkit a saját termébe, ahol nyugodtan átöltözhet, és persze házi süti az asztalon üdítõvel, no meg ásványvízzel. Fantasztikus szervezés, kedves vendéglátás, finom ebéd és sok-sok mosoly. Úgy éreztem, hogy itt mindenki a barátom, mert egy célért jöttünk össze, hogy õrizzük ami a miénk. A hagyományainkat, mely összeköt minket. Jó volt látni a különbözõ korosztályokat, az idõsebbeket, ahogyan átadják a kisebbeknek a tudásukat, tapasztalataikat. Na és persze a jól megérdemelt emléklap, meg a picike síp, amitõl zengett a hazafelé robogó busz. Örültünk, hogy ott lehettünk, ismét valamivel többek lettünk. Köszönjük! A nagycsoportos szülõk nevében: Ujhelyiné Elek Kánya Éva édesanya Szeretettel meghívjuk az Édesanyákat és a Nagymamákat május 9-én délután az óvodába, ahol óvodásaink Anyák napi mûsorral kedveskednek. 4

5 SULI-HÍREK ISKOLAI SPORTHÍREK A tavaszi körzeti bajnokságon tanulóink 3 korcsoportban vettek részt labdarúgás sportágban. Az Osztályosok Félpályás Bajnokságára félve indultunk, mert õsszel nagyarányú vereségeket szenvedtünk Kartalon. Most Hévízgyörkön rendezték a fordulót. A forduló eredményei: Galgahévíz - Hévízgyörk 1:1 Tura - Iklad 2:0 Galgahévíz - Domony 1:2 Iklad - Hévízgyörk 1:0 Galgahévíz - Tura 0:5 Domony - Hévízgyörk 1:2 Tura - Hévízgyörk 2:0 Iklad - Domony 1:6 Tura - Domony 7:0 Iklad - Galgahévíz 7:1 A továbbjutó helyet Iklad csapata szerezte meg. Csapatunk tagjai: Kiss Róbert, Széles Bence, Gombos Tamás, Vucsetics Renátó, Dolányi Balázs, Molnár Viktor, Vanó Valentin, Bankó Bence, Tóth Szilárd, Janus Bence, Kanalas Szabolcs. A osztályosok és az osztályosok kispályás bajnokságban versenyeztek. Õk nem vettek részt az õszi fordulóban, így a versenybe csak a tavaszi forduló eredményei alapján rangsorolták õket. Eredményeik: Kartal - Iklad 5:0 Galgahévíz - Hévízgyörk 3:0 Iklad A - Iklad B 3:0 Kartal - Hévízgyörk 1:0 Iklad A - Galgahévíz 5:0 Iklad B - Hévízgyörk 0:2 Galgahévíz - Kartal 0:0 Iklad A - Hévízgyörk 3:0 Galgahévíz - Iklad B 1:0 Iklad A - Kartal Csapat tagjai: Vidák Károly, Kurucz Lajos, Pethõ Levente, Csóka Ádám, Trencsényi Dávid, Tóth Krisztofer, Rácz Pikács Márk, Feri Árpád A osztályosok 2 csoportban körmérkõzéseket vívtak. A csoport: Hévízgyörk - Iklad 0:0 Hévízgyörk - Galgahévíz 0:0 Iklad - Galgahévíz 6:0 B csoport: Aszód Csengey - Domony 2:1 Domony - Kartal 0:1 Aszód Csengey - Kartal 0: helyért: Iklad - Kartal 1: helyért: Hévízgyörk - Aszód Csengey 3: helyért: Domony - Galgahévíz 2:1 Az õszi-tavaszi forduló alapján ebben a korcsoportban is Iklad jutott tovább. Csapat tagjai: Vanó Valentin, Pethõ Károly, Pikács Richárd, Szabó Márk, Mácsai Martin, Mezei Zoltán, Baranyi Márk, Kiss Róbert. Dicséret a játékosoknak minden korcsoportban a lelkes, sportszerû versengésért. Köszönet a szülõknek, kik az utazásban segítettek, s külön köszönet Vidák Károly apukának, aki november óta, önzetlenül segíti az és a osztályos gyerekek felkészülését. Sok sikert, kitartást kívánunk minden sportolónknak! Balla Mihályné testnevelõ Végeredmény: I. Iklad A (továbbjutó) II. Kartal III. Hévízgyörk IV. Galgahévíz V. Iklad B 5

6 ÁPRILISBAN TÖRTÉNT Április 22-én, a Föld Napján Turán találkoztak a gyerekek hagyomány szerint a Népfõiskola szervezésében a régióból. Újra átismételhették, milyen fontos is Földünk védelme, mire kell odafigyelnünk annak érdekében, hogy megõrizhessük unokáinknak is a Földet. Minden iskola bemutatta, ki hol tart a Tájsebészet programban, a mi iskolánkat Óvári Mónika mutatta be. A boldogi általános iskola igazgatója videofelvételekrõl mutatta be tavalyi sikereiket. A falu játszóteret nyert a gyerekek részére ugyanebben a programban az elmúlt évben. Mi is csatlakoztunk a programhoz. Nagyon sok lelkes tanuló és szüleik vettek részt egy péntek délután a falu takarításában. Mindannyiunk feladata, hogy környezetünket tisztán tartsuk, odafigyeljünk mit hová dobunk el, hogyan élünk. A tavaszi nagytakarítás keretében papírgyûjtést is szerveztünk. Nagyon sok papírt hoztak a gyerekek. Voltak akik szülõi segítséggel, de voltak olyanok is, akik saját maguk gyûjtögették kis talicskában a papírt. 10 tonnányi papírhulladékot sikerült összegyûjteniük a gyerekeknek. Az ebbõl származó bevételt az osztályok és a Diákönkormányzat kapja, amit az évvégi jutalmazásokra, kirándulásokra fordítanak majd. A következõ tanévre 19 óvodást írattak be szüleik iskolánkba. 8. osztályos tanulóink közül mindenki felvételt nyert a megjelölt középiskolákba. Így senkinek nem kell már keresgélnie, csak tanulnia az év végéig, hogy be is iratkozhassanak, hiszen aki bukik valamilyen tantárgyból, az nem tud majd beiratkozni. Tantestületünknek át kellett dolgoznia a Pedagógiai Programot, amit az Iskolaszék, a Diákönkormányzat és a Tantestület is elfogadott. A fenntartó felé felterjesztettük elfogadásra. Minõségirányítási Programot is kellett készítenünk, ami tartalmazza iskolánk küldetésnyilatkozatát és minõségpolitikai nyilatkozatát is. KÜLDETÉSNYILATKOZAT A mi iskolánk Galgahévízen található, melynek neve II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola. Iskolánk 44 éves, az idõk folyamán a pedagógiai kihívásoknak megfelelõen változik az itt folyó oktató-nevelõ munka. 8 évfolyamos általános iskolaként mûködünk. Jellegzetesség az alsó tagozaton a napköziotthonos tevékenység, a felsõs tanulók esetében a tanulószoba. A gyermekek igényeinek figyelembe vételével rugalmas órarendet készítünk minden tanévben. Kiemelt feladataink: idegennyelv-oktatás, néptánc, sakk, számítástechnika, közösségi órák, a tanulók egyéni értékelése. A Diákönkormányzat aktívan mûködik intézményünkben, melyben a Diáktanács feladata a tanulók jogainak védelme, érdekeik képviselete, közösségi programok szervezése. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk hagyományaink megõrzésére. Nagy múltú rendezvényeink: településszintû megemlékezések (október 23., március 15.), alsós, felsõs szavalóverseny, a Rákóczi hét rendezvényei, Karnevál, rendhagyó énekórák, a falunap rendezvényein való aktív részvétel, nyári programok. MINÕSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Iskolánk 44 éve Galgahévízen mûködõ 8 évfolyamos általános iskola. Kiemelt értékeink: emberiesség, mûveltség, tudás, testi-lelki harmónia, hagyományõrzés. Ezeket az értékeket szem elõtt tartva szervezzük iskolánk életét. Célunk az, hogy ne csak diákjaink tudását, hanem alapkészségeit, kreativitásukat, problémamegoldó készségüket is fejlesszük. Célunk egy olyan iskola, amelynek középpontjában a minõség áll, amely azt célozza, hogy hosszútávon sikert érjen el, és hasznára legyen az iskola valamennyi tagjának és a helyi társadalomnak is. Mûködésünk során feltárjuk az iskola erõs és gyenge pontjait, hogy az erõsségekre építve javítani tudjuk a gyengeségeinket. A program során megvalósítjuk az iskolában zajló folyamatok minõségének javítását, fejlesztését, irányítását. A tantestületen belül állandó a partnerekkel való folyamatos párbeszéd és egyeztetés fontosságának feladata, ez beépül a mindennapi tevékenységünkbe, a hétköznapi gyakorlatba. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és a partneri igényeknek megfelelõen szeretetteljes légkörben végzünk. Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnõttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Személyes elkötelezettséggel és lelkesedéssel veszünk részt a minõségfejlesztési munkában, mert tudjuk, hogy az eddig elért eredményeink semmivé válhatnak, ha nem munkálkodunk folyamatos jobbításon, fejlesztésen. A Tantestület, a Közalkalmazotti Tanács, az Iskolaszék és a Diákönkormányzat is elfogadta, fenntartónknak elfogadásra benyújtottuk. r G.Cs.I. 6

7 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ Tájsebészet és Tiszta Magyarországért programok a falunkban Tiszta Magyarországért Márciusi Öko-Info (Galgamenti Népfõiskola kiadványa) hasábjain felkértük a környezõ települések iskoláit s önkormányzatait, hogy csatlakozzanak az Országos Tájsebészeti programhoz. Pár héttel késõbb látott napvilágot a Tiszta Magyarországért kezdeményezés, így az elvégzett munkával szeretnénk pályázni. Környezetvédelmi napon takarításra került március 20-án Galgahévíz egyik látványossága, a Bika tó partja, mely a horgászok és a kirándulók által is kedvelt hely. Az ottani takarítást a Galgahévízi Általános Faluszövetkezet hirdette meg és bonyolította le. Egy traktor utánfutónyi szemetet szedtek össze, valamint 50 facsemetét ültettek el. Március én zajlott a hagyományos lomtalanítás, melynek eredményeképpen kilogramm lom került a Szelektív Kft-hez ártalmatlanításra. Április 6-án kedden az önkormányzat és a közhasznú munkások megtisztították a vasútállomás felé vezetõ, József Attila utca folytatásában levõ külterületet. Egy kisteherautónyi szemét került felszedésre. A takarítási napot az önkormányzat, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Galgamenti Népfõiskola hirdette meg. A csatlakozókat feltüntettük a támogatók és cselekvõk névsorában. Az elszállítást az önkormányzat és a közhasznú munkások mellett további vállalkozók is végeztek. Április 17-én szombaton elsõ takarítási nekifutásunkat elmosta az esõ. Ezen a napon Bazanné Rozika egyéni akciójában a temetõ feletti földútról gyûjtött szemetet átfuvaroztuk a turai hulladéklerakótelepre, mintegy 300 kg-ot. Április 23-án pénteken délután sikerült további területeket megtisztítani az iskolások és szüleik, valamint az önkormányzat és a civilek segítségével: Rákóczi utca vége valamint Zrínyi és Jókai utca keresztezõdése (kb. 2 hektár), Kálvária feletti dûlõ (200 négyzetméter), Bem J. utca feletti Romhányi part (100 négyzetméter), Szõlõ utca vége a fûzfánál (5 négyzetméter), Szánkózó domb és a felvezetõ mélyút (500 négyzetméter). Köszönjük a részvételt kicsinek és nagynak egyaránt! Támogatók és cselekvõk: - Bazan Istvánné Bozlék Rozika több, mint 3 mázsa szemét összeszedése a temetõ mögötti kisútról - Pintér Mihály elemózsia, zsákok - Kis Ákos üdítõital - Ocsovai Péter és Ildikó üdítõital - Vanó András üdítõital - Darnyik Dénes elemózsia és traktoros fuvarozás - Fábián Tibor - fuvarozás - Önkormányzat fuvarozás és közhasznú munkások - Nyugdíjas Klub segítõ kezek - Galgamenti Népfõiskola szervezés, plakátozás, zsákok, kesztyû, kötél, fotózás - Mûvelõdési ház segítõ kezek, - Molnárné Tóth Mária video - Általános Iskola gyerekek és szüleik szervezése, megszólítása szórólapokkal - Vandornyikné Sára Ilona - zsákok - Kassai István területbejárás - Mácsay Sándorné területbejárás - E. Mészáros Zsuzsa kesztyûk - Pikács Róbert - üdítõital S. Nagy Andrea Regionális Föld Napja Turán, immár 7. alkalommal A turai mûvelõdési otthonban találkoztunk turai, zsámboki, galgahévizi és vácszentlászlói ovisokkal és iskolásokkal április 22-én, ezen a környezetvédelmi jeles napon. Az óvodások kiállítási anyaga a faültetés megörökítésérõl szólt, Papírból mást! címmel, a papír újrahasznosítására bíztattuk õket. Nagyon szép munkák születtek. A turai 1-es ovisok munkáin még a fa kis gyökérlabdáját is megrajzolták. Ugyanis az óvodák és iskolák facsemetét kaptak a Népfõiskolától, hogy elültessék és gondozzák. Feladatuk volt megismerni négy további fát is, az erdeifenyõt, a fûzfát, a vadgesztenyét és a tölgyet. Aztán a délelõtti játékokon ezek a megtanult dolgok visszaköszöntek. Találós kérdésekbõl felismerik-e a fákat, növényeket, felismerik-e a leveleiket, aztán tudják e õket öntözni, akár merõkanál merítéssel és hordozással is? Tudtunk élõlánccal olyan fatörzset al- 7

8 kotni, mely a legvastagabb törzsû fa, a majomkenyérfához hasonlított. Aztán egy aranyos mesébõl a Büszke tölgyfából megtudtuk, hova vezet, ha valaki a társait elzavarja, s a bajban egyedül marad. A délelõttöt egészséges gabonaropi és alma-zöldség babák fogyasztása zárta. Gratulálunk a 2-es ovi szervezéséhez és nagyon szépen köszönjük! Igazán élmény volt együtt játszani és a környezetünkrõl többet megtudni. Minden óvoda a Csodavilág sorozat Zöld könyvét kapta ajándékba. megakadályozására, gyermekrajzpályázat a Tiszta faluért stb. Nagyon alapos és szinte egész félévi tanévre kiterjedõ programjuk mögött az iskola összes pedagógusa és az igazgatónõ is elkötelezte magát. Tényleg megérdemelték a díjat, a játszóteret. Az iskolásokkal is az egészséges gabonaropit, illetve alma-zöldség babákat csemegéztük. Minden iskola Kismagos könyvet kapott, hogy saját facsemetét nevelhessenek a résztvevõ gyerekek. Tapasztalatokkal és élményekkel bõvelkedõ napunk volt. Megérte a fáradozást. Köszönjük a támogatást az önkormányzatok, a Szelektív Kft és a KAC program részérõl. A délután már a turai iskolások Föld napi programjával indult, valamint Szivárványformáció táncával. Aranyosak, ügyesek voltak. Aztán a délelõtti díszletek között leültünk és meghallgattuk egymást, melyik község hogyan kezdett a szemétlerakók feltérképezésébe, mely területet fogadta örökbe, hova ültettek fát, majd a Boldog községbõl érkezett vendégeink mesélték el, hogy lettek tavaly a Boldogi Tájsebészek az elsõk az országos versenyben. Néhány ötlet a sikerhez: kerekasztal beszélgetés a falu összes civil szervezetével elõzetesen, vadászok, horgászok, sportkörösök, kisebbségi önkormányzatiak, sõt maguk a képviselõk is egy-egy területet tisztítanak az adott napon, Kuka-Búvár karnevál és faluszerte bemutatkozás, figyelemfelhívás a szemetelés S.N.A. 8

9 FÖLD NAPJA április 22. A Föld Nevû falu Tudtad, hogy?.. ha összezsugorítanánk a Föld népességét pontosan 100 lelket számláló falura és az emberi fajon belül megtalálható arányok változatlanok maradnának, akkor valami hasonlót kapnánk: - 57 ázsiai, 21 európai, 8 afrikai és 14 amerikai élne ebben a faluban - 52 ember lenne nõ, 48 férfi - 70 lenne színesbõrû, 30 fehér - 70 lenne nem keresztény - 89 lenne heteroszexuális, 11 homoszexuális - 6 ember birtokolná a gazdaság 59 százalékát és mind a hat USA-ból származna - 80 élne elégtelen lakáskörülmények közt - 50 lenne alultáplált - 70 nem tudna olvasni - 1 lenne majdnem halott, 1 lenne majdnem megszületett - 1 (igen csak egy) rendelkezne felsõfokú végzettséggel - 1-nek lenne számítógépe Forrás: A Föld Napja kiadvány. Kiadja a Kerekerdõ Alapítvány, Szombathely. 12 apró lépés, amit a környezetért Te is megtehetsz! 1. Fogmosás, borotválkozás, hajmosás közben zárd el a csapot ne folyjék feleslegesen! 2. Hûtõben készíts hideg vizet, ne a csap folyatásával! 3. Szemetedet vidd haza a zsebedben, ne szórd el. 4. Tedd félre az újságokat a papírgyûjtõ gyerekeknek! 5. Egyszer használatos elemek helyett válaszd a feltölthetõ akkut! 6. Csavarj ki egy narancsot és kész a narancsléd! 7. Próbáld ki az ecetes ablakpucolást, igazán bevált régi praktika! 8. Legyen tele a mosógép, ha beindítod, a félprogram nagy energiapazarlás! 9. Vásárlás elõtt készíts listát és vigyél magaddal kosarat, szatyrot eleget! 10. Ne dõlj be a csábos csomagolásnak. Aztán úgyis lefejted az áruról és kidobod! 11. Eldobós dobozok helyett a visszaváltható üveges csomagolású italt keresd! 12. Kinõtt ruhát adj tovább. Kiolvasott könyvet, újságot ossz meg másokkal is, add le a könyvtárba vagy adományba! Már nagyon várjuk! Lapzártakor kaptuk a Galgamenti Kábeltelevízió Bt.-tõl a levelet, melyben tájékoztatják a Polgármester Urat arról, hogy megkapták az engedélyt a Galgahévízen tervezett kábeltelevízió építésére. Az engedély jogerõre emelkedése után a következõ ütemezés szerint kívánják megépíteni a hálózatot május-június: tartó szerelvények, kábelek elhelyezése a 0,4 kv-os hálózaton, július: erõsítõk, szerelvények beépítése, augusztus: beüzemelés, elõfizetõk csatlakoztatásának megkezdése a hálózatra. A szükséges források már a GKBt rendelkezésére állnak, az anyagok egy részét már megvásárolták, ill. megrendelték, így jó az esély arra, hogy tartani tudják a tervezett ütemet. Türelmüket és bizalmukat köszöni tisztelettel: Horváth János ügyvezetõ 9

10 Érik az utánpótlás! Kilátogattam a legkisebbek foci edzésére, amelyet egy lelkes apuka, Vidák Károly tart péntekenként a gyerekeknek. Készítettem néhány fényképet az edzésrõl, miközben Karcsi bácsival beszélgettem a legkisebb focistákról. Elmondta, hogy télen kezdett velük foglalkozni, s eredetileg 5-6 gyereket várt. Legnagyobb meglepetésére és örömére azonban, majdnem harminc kissrác jelentkezett. Két korosztályra választotta szét a gyerekeket, s a szabadidejében ingyen tanítja õket focizni. HÍREK A FOCIPÁLYÁRÓL ÁPRILISBAN TÖRTÉNT Tovább folytatódott a Körzeti Labdarúgó Bajnokság tavaszi idénye, ahol a felnõttek szereplését az áprilishoz méltó szeszélyesség jellemezte, míg a junioroknál megtört az eddigi gólínség. A következõ eredmények születtek: Galgahévíz Szada 2:3 gólszerzõk: Csoma Z., Száraz A csapat 0:3 után kapott észbe, hogy talán focizni is kéne, de már késõ volt. Mogyoród - Galgahévíz Junior 2:0 Tisztes volt a helytállás. Kartal - Galgahévíz 0:0 A becsületünkért küzdöttünk, s ez értékes döntetlent eredményezett. Ezt láttam a focipályán Elmesélte, hogy eddig már három tornán vettek részt, és igen sikeresen szerepeltek. A csapat legelsõ szereplésén a kicsik második, a nagyok elsõ helyet értek el. Mindkét korosztályban gólkirály címet nyertek, mégpedig Vidák Károly a kicsiknél, s Vanó Valentin a nagyobbaknál. A második tornán a kicsik lettek az elsõk, a nagyok pedig harmadik helyezést értek el, s Vidák Károly megint gólkirály lett. Pikács Márk a legjobb kapus, Csóka Ádám a legjobb csatár címet érte el. A harmadik torna nem sikerült ilyen fényesre, negyedik, ill. az ötödik helyre kerültünk, de talán ez nem olyan nagy baj, hiszen a játék nem mehet mindig egyformán jól. Az edzõ elmondja még, hogy nagyon örül az iskola és a polgármesteri hivatal támogatásának, ugyanis a gyerekek nagyon szép szerelést kaptak, amit ezúton is, a gyerekek nevében is nagyon köszön. Köszöni továbbá a szülõk minden eddigi sgítségét. M.Zs. Galgahévíz Junior Valkó 0:1 A meddõ támadó játékunk és egy bosszantó hiba eldöntötte a meccset. Galgahévíz Pécel II. 2:0 gólszerzõk: Lipták, Katona A sziporkázó elsõ félidõ után, ha egy kicsit döcögve is, de nyertünk. Galgahévíz Junior Szada 1:2 gólszerzõ: Vaigel G. A játékkép alapján egy szebb eredmény is benne rejlett a meccsben, amelyen végre sikerült gólt szereznünk. Dány - Galgahévíz 4:1 gólszerzõ: Csoma Z. El kell gondolkodnunk a csapat jövõjét illetõen, és nemcsak a mutatott játék miatt... A Kartal - Galgahévíz Junior mérkõzés egy új idõpontban kerül megrendezésre Mészáros Csaba edzõ Öt perc pihenõ (a kedvemért) 10

11 Akikre büszkék lehetünk! 2. rész (Bemutatjuk Matkovits Katalint. Cikkünk elsõ része a múlt havi számban jelent meg.) Mire vagy igazán büszke? A Magyar Állami Operaházban minden évben megrendezik a Táncpaletta Gálát. Az ország hivatásos táncosai és együttesei egy-egy mûsorszámmal képviseltetik magukat. Ezen az estén nemcsak a folklór, hanem a klasszikus és a modern irányzat is jelen van. Az októberi gálára a három páros marossárpataki koreográfiánkkal készültünk, és szólót táncolhattam benne az egész szakma elõtt. Édesanyám egyik legnagyobb álmát valósíthattam meg ezzel. Erre vagyok a legbüszkébb! Milyen új mûsorokkal készültök mostanában? Egyrészt február 29-én volt a Czillei és a Hunyadiak bemutatója a Nemzeti Színházban, március közepén mutatjuk be a Muszáj Herkules -t és a Derengõ -t a Nemzeti Táncszínházban, április közepére készül el a legújabb mesedarab, a Hamupipõke. Folyamatosan dolgozunk a folklór mûsor frissítésén, új koreográfiák készülnek. Szerepléseitek külföldön is vannak, ugye? Szívesen vállalsz ilyen megbízásokat? Ki ne utazna szívesen!!! A turnéknak mindig van egy sajátos hangulatuk, függetlenül attól, hogy itthon, vagy külföldön vagyunk. Egyébként pedig a vállalni nem a legjobb szó, mert valójában a vezetõség dönti el, hogy valaki utazik-e vagy sem. Többek között ez az egyik különbség az amatõr és a hivatásos táncos között. Merre jártál már a Dunásokkal külhonban és idehaza? Athénban, és az utóbbi idõben sok-sok németországi városban. Idén készülünk Spanyolországba, Acapulcóba, és Kínába. A baleset miatt nem sikerült elutazni tavaly Erdélybe, ezt idén mindenképpen pótolni kell. Itthon visszajáró vendégek vagyunk a Keszthelyi Színházban, Körmenden, Sümegen, készülünk Gyöngyösre, Siófokra, Debrecenbe, no meg a sok budapesti helyszín! Állandó székhelyünk, ahol a turistaszezon idején áprilistól októberig hetente kétszer folklór elõadásokat adunk a BM Duna Palota. Emellett a Nemzeti Táncszínházban (a volt Várszínház) is rendszeresen fellépünk mesedarabbal, folklórral, modern táncszínházi darabokkal egyaránt. a Duna Mûvészegyüttes Minden nyáron megszervezi a Duna Karnevált, amelynek keretén belül öthat helyszínen, köztük a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, több ország amatõr néptánccsoportjai mellett, a magyar és erdélyi hivatásos együttesek is fellépnek. A Duna Karnevál nagyszabású gálamûsorát rendszeresen a Magyar Állami Népi Együttessel közösen rendezzük meg. Színfalak mögött parasztruhás jelmezben Mik a további terveid? A táncos lét nem tart örökké, fõleg igaz ez a nõkre. Családalapítás után nagyon kevés táncosnõnek sikerül visszakerülni a korábbi színvonalat megtartva a pályára. Nagyon kicsi az esély, hogy ez nekem sikerülhet, hiszen viszonylag késõn kezdtem hivatásosként mûvelni ezt a szakmát. Éppen ezért inkább máshogyan igyekszem megalapozni a jövõmet. Nem szeretnék elszakadni a tánctól, de a mérnöki pályára sem szeretnék lépni. Tudom, hogy azt nem nekem találták ki. A tanításhoz viszont nagyon nagy kedvet érzek, ezért szeretném a Táncmûvészeti Fõiskola táncpedagógusi szakát elvégezni. Ami a legnagyobb vágyam, hogy egyszer itthon, Galgahévízen taníthassak, de amit még ennél is fontosabbnak tartok, hogy szeretném folytatni a nagypapám által évtizedekkel ezelõtt elkezdett, mára sajnos teljes feledésbe merült munkát. Hát Kata, nagyon sok sikert és kitartást kívánok a magam és az Olvasók nevében ehhez a szép hivatáshoz! Köszönöm szépen a riportot. Szívesen. S. Nagy Andrea 11

12 JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK ÉS HEVES MEGYE Termõföld hirdetményeinek közzététele A Központi Kárrendezési Iroda Galgahévíz községben, a Lenin MgTSz, Hatvan használatában (kezelésében) lévõ termõföldbõl a peres eljárások lezárása után az MgTSz által kijelölt földrészletekre az ÁRVERÉST KITÛZI. 1. Az árverés helye: Galgahévíz, Kodály Z. Mûvelõdési Ház; 2. Az árverést a Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda közremûködésével tartjuk meg; 3. A regisztráció idõpontja: május 25-26, 10-tõl 16 óráig; 4. Az árverés idõpontja: május ,00 óra; 5. A földalap típusa: Az árverésre kerülõ földrészletek: Település: KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK GALGAHÉVÍZ MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT ERÕSPUSZTAI SZOCIÁLIS SZOLG. KHT A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Erõspusztai Szociális Szolgáltató Kht. öt éve mûködteti az Idõsek Gondozóházát. Önmaguk ellátására még részben képes idõseknek tudunk elhelyezést nyújtani. Állandó felügyeletet, szakszerû ápolást, gondozást, szükség szerint diétás étkezést, heti rendszerességgel orvosi ellátást biztosítunk. Parkosított környezetben épült otthonunkban egy, két és háromágyas szobákba várjuk a jelentkezõket. Tapasztalataink szerint a következõ esetekben fordulnak hozzánk: Amikor váratlan események miatt a családtagok nem tudnak gondoskodni idõs hozzátartozójukról; Ha az egyedül élõ idõsek például a téli idõszakban nehezen tudják magukat ellátni, önállóságukat azonban még nem adnák fel; A szociális otthoni elhelyezésre váró, de önálló életvitelre már nem képes idõsek is több esetben kérték segítségünket. Helyrajzi Terület Mûvelési Arany Korlátozó szám ha m2 ág korona intézérték kedés 089/ szántó 1265,13 089/ szántó 527, szántó 1360,78 Szolnok, április 19. Dr. Horváth Gabriella Jász-Nagykun és Heves Megyei Kárrendezési Iroda kirendeltség-vezetõ Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió, Aszód ( ) Készült az ArtWind-Nyomda Kft. nyomdájában Területi korlátozás nélkül, a szabad helyek függvényében fogadjuk a jelentkezõket. Az érdeklõdõknek jelentkezési lapot küldünk. Intézményünket önköltségi áron mûködtetjük, tevékenységünket rendszeres anyagi támogatással az állam is elismeri. Térítési díjunk jelenleg ,- Ft/fõ/hó, (egyágyas szoba: ,- Ft/fõ/hó). Amennyiben tudomást szerez olyan személyekrõl, akik gondozásra szorulnának, tisztelettel kérjük, adja meg címünket. Szeretettel hívunk és fogadunk minden érdeklõdõt személyes találkozásra, elõzetes idõpontegyeztetés után. Címünk: MÖSZ EPSZSZ Kht. Idõsek Gondozóháza 2336 Dunavarsány, Erõspuszta tel.: 06/24/ , 06/24/ fax: 06/24/ Részletes tájékoztatás letölthetõ, kérelemlap megtalálható a internetes oldalon. Kováts Béla ügyv. ig. Bálint Orsolya szakmai vezetõ 12

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója

Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály évi beszámolója Köröstarcsa Labdarúgó Szakosztály 2013-2014. évi beszámolója Szakosztályunkat 2013-2014 évben a nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai munka jellemezte. Egy felnőtt csapat és hat utánpótlás csapat versenyeztetését

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából.

Fülöpi Hírek. Karácsonyfa alatt. Szeretettel köszöntünk minden kedves fülöpi lakost a Fülöpi Hírek 2010. évi utolsó számának megjelenése alkalmából. Fülöpi Hírek V. évfolyam 4. szám 2010. december Karácsonyfa alatt Eljött a nap, mit várva-vártunk, Az égen csillagfény ragyog, Jézuska fáját, ím' elhozták A halkan szálló angyalok. Köszönjük neked, édes

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató

Badacsonytomaj, 2009.február Csizmarik Béláné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük életében hamarosan bekövetkezik a nagy változás: iskolás lesz. Szülőként én is átéltem ennek az időszaknak minden izgalmát, szorongását, teli ezernyi kérdéssel: Vajon hogy boldogul

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

XVIII. évfolyam 7. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2011. július. Kedves Gyerekek!

XVIII. évfolyam 7. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2011. július. Kedves Gyerekek! Ikladi Hírek XVIII. évfolyam 7. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2011. július 1 Kedves Gyerekek! Július 11-15-ig (hétfőtől-péntekig) ismét vár titeket délelőttönként a SZÖSZ-MÖSZ tábor!

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Beszámoló a civil szervezetek 2014.

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 4. szám Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. Csapataink, játékosaink

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV KÉSZÍTETTE: Rakovics Judit földrajz-technika szakos tanár Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta tanító JÓVÁHAGYTA: Szonn Ibolya Mária

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend:

Határozat kivonat. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.31.) számú határozata. Napirend: én megtartott nyílt ülésének könyvéből. 28/2015.(III.31.) számú határozata Napirend: 1. 2014. évi költségvetés módosítása 2. 2015. évi költségvetés elfogadása 3. Második negyedéves programok 4. Egyebek

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/1. sz. alatti székhelyén 2014. február 19-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben