Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer"

Átírás

1 NEMZETI TECHNOLÓGIAI PROGRAM 2008 Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer SZAKMAI BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEK 1/4. MUNKASZAKASZ A projekt beadásának éve 2008 Az alprogram / dedikált felhívás kódja és 4. alprogram: Élhetı, fenntartható környezet (A4) megnevezése Projekt azonosítója A Nyilvántartási száma TECH_08-A4/ Projekt címe Vízbiológiai Digitális Holografikus Mikroszkóp (DHM), mint korai környezeti vészjelzırendszer Konzorciumvezetı Dr. Nagy Tamás MEDIRLAB Orvosbiológiai Fejlesztı Kft. Témavezetı Konzorciumi tag Dr. Tıkés Szabolcs MTA SZTAKI Témavezetı Konzorciumi tag Dr. Vörös Lajos MTA Balatoni Limnológiai Intézet Témavezetı Konzorciumi tag Dr. Török Tamásné OKI Projekt kezdete január 1. Munkaszakasz száma 1/4. Munkaszakasz idıtartama január június 30. Projekt honlapja Budapest, augusztus 31. R-1.1 VERZIÓ 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 MEDIRLAB MELLÉKLETEK 4 DHM rendszer mőködésének áttekintése 4 Egyszerősített DHM rendszer mőködésének áttekintése 4 A kamera egységek részletes leírása 4 A 16 elemő PC mátrix részletes leírása 5 Az I/O egység részletes leírása 5 MTA-SZTAKI MELLÉKLETEK 13 SZTAKI-3 MELLÉKLET DHM Teljes Optikai Rendszerterv 13 Bevezetés 13 A víminta sőrítése, preparálása 14 Multi-portos architektúrák elve 15 In-line DHM 4D elıdetektor, színes ROI kamerával 16 In-line DHM, színes kamerával és fluoreszcens detektorral 16 ROI kamerás szembefolyó cellával: 16 Modulok 16 Automatizált sőrítés szőrı berendezés segítségével 16 Megvilágító és gerjesztı fényforrások kiválasztása 16 Mikroszkóp architektúra változatok, konfigurációk különbözı vízbioloógiai alkalmazásokra 17 SZTAKI-3A MELLÉKLET DHM változatok részletes rendszerterve 19 DHM 3D-s rekonstrukciós és alakfelismerı rendszer elektronikai rendszerterve 19 SZTAKI-4 MELLÉKLET A DHM 3D-s rekonstrukciós szoftverének rendszerterve 24 Hullámterjesztési algoritmusok, numerikus hologram rekonstrukció 24 Síkhullám dekompozíciós (irány-spektrum) numerikus diffrakció: terjedés a szabad térben 25 Aberráció kompenzáció digitális holografikus mikroszkóp rendszerben. 33 SZTAKI-5 MELLÉKLET A hullámterjesztés néhány modellje és azok MATLAB implementációi Grafikus felhasználói interfész (GUI) fejlesztıi és hidro-biológusi változata 36 Digitális holografikus mikroszkóp - hologram rekonstrukciós szoftver 2. verziójának dokumentációja 36 SZTAKI-6 MELLÉKLET A DHM 3D-s rekonstrukciós és alakfelismerı szoftverének rendszerterve 43 Áttekintés 43 Követelmények 43 Architektúra 45 2

3 Adatfolyam modell 50 Adatbázis 52 SZTAKI-7 MELLÉKLET Grafikus felhasználói felület (GUI) vízbiológusok számára, amely megkönnyíti a morfológiai adatbázis kialakítását, betanítását 55 MTA-BLKI MELLÉKLETEK 59 Szakmai beszámoló I. munkaszakasz 59 OKI MELLÉKLETEK 62 Jogi és szabályozási háttér összefoglalása 62 IVÓVÍZ 62 FELSZÍNI VÍZ 62 Kapcsolatfelvétel vízmővekkel 65 Az adatbázis létrehozásának megkezdése 65 Vízminták elemzése 67 Mintavétel 67 Minta feldolgozás 67 Vízminták értékelése 67 Adatbázis fejlesztés 71 Táblázatok 72 OKI ELİADÁS CÍMLAPJA (2 ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CEMEPE AND SECOTOX) 75 3

4 MEDIRLAB MELLÉKLETEK DHM rendszer mőködésének áttekintése A digitális holografikus mikroszkópia nagyfelbontású, háromdimenziós képalkotást tesz lehetıvé, hagyományos módszerekkel nem vizsgálható (például folyamatosan áramló, átlátszó) minták esetén is. Az ismert elven elıállított hologramokat egy nagyfelbontású (4 Megapixel), nagy sebességő (200 frame/s) monokromatikus érzékelıvel ellátott kamera egység (1. kamera egység) fogadja. A holografikus jel dekódolása nagy bonyolultságú matematikai mővelet, melynek valós idejő végrehajtása az említett felbontás és képfrissítési ráta mellett különösen nagy számítási teljesítményt igényel. Ezt a 16 egységbıl álló PC mátrix biztosítja. A DHM technológiával együtt, pl. fluoreszcens mikroszkópia elvén alkotott képet a 2. kamera egység érzékeli. A vizsgált minta által emittált fény hullámhosszának (színének) is lehet jelentısége, ezért ebben a kamera egységben a képérzékelı szenzor színes verzióját alkalmazzuk. A kamera által biztosított jel közvetlen információtartalommal bír, ezért egy analóg kimenet is biztosított, amit valós idejő megfigyelésre használhatunk. A digitális kimenet az 1. kamera egységgel megegyezı módon csatlakozik egy PC mátrixhoz. A PC mátrixok kimenetei Gigabit Ethernet kapcsolaton keresztül csatlakoznak egy Switch-hez, ami kapcsolatban áll az irányító-kiértékelı számítógéppel. Ez a PC a megkapott, feldolgozott képtartalmat Ethernet kapcsolaton keresztül, vagy egy rádiófrekvenciás kommunikációs egység segítségével, ANT hálózaton képes továbbítani. Az irányító-kiértékelı PC a szenzoroktól kapott jeleket felhasználva vezérli az I/O egységen keresztül a felvételkészítéshez szükséges fényforrásokat, szelepeket, illetve motorokat. A kamera egységek konfigurálhatók a PC segítségével. A rendszer zavartalan mőködéséhez szünetmentes tápfeszültség-ellátás biztosított. A teljes megvalósítandó 19 -os Elektronikai Rack szekrény és a 16 elemő PC mátrix hardver rendszereket a következı oldalakon mutatjuk be. Egyszerősített DHM rendszer mőködésének áttekintése Az DHM rendszer egyszerősített verziója egy kisebb mérető, kompakt eszköz. A méretcsökkentés ára a kisebb számítási kapacitás, ami korlátozza a térbeli és idıbeli felbontást. Az eszköz ANT hálózaton keresztül távolról vezérelhetı, a mérési eredmények is ilyen módon érhetık el. A kamera egységek részletes leírása A kamera egységekben az érzékelni kívánt fényjel, a megfelelı optikai illesztésen keresztül egy 4 megapixel (2352x1728) felbontású 200 FPS sebességő mőködésre alkalmas CMOS képérzékelı szenzorba érkezik. A szenzor beépített ADC-kkel (analóg-digiális átalakító) rendelkezik, így az érzékelt jel digitalizált formában, közvetlenül juthat a FIFO (First In First Out) szervezéső memória modulba. A szenzor kiolvasása külsı vezérlést igényel. Ezt a feladatot az I. számú CPLD (Complex Programmable Logic Device) látja el, elıállítva az órajelet, az aktuálisan kiolvasandó sor 4

5 címzését, valamint a további szükséges vezérlıjeleket. Ugyanez az IC vezérli a FIFO memória írását, amelybe a szenzor 16 darab kimeneti portjáról érkezı digitális jel íródik. A FIFO memória lecsökkenti az adatbusz szélességét a könnyebb adattovábbítás érdekében, így kimenete egy 8 bit széles buszon keresztül áll kapcsolatban a II. számú CPLD-vel. A CPLD II. felelıs a szenzor beállításáért, kalibrálásáért is. Egy többcsatornás DAC-t (digitális-analóg átalakító) vezérelve állítja elı a szenzor AD átalakítóinak mőködéséhez és kalibrációjához, valamint a sötétáram kivonásához szükséges referencia feszültségeket. A kameraegység digitális jelkimenetét a CPLD II. állítja elı, amely a 16 elemő PC mátrixban kerül további feldolgozásra. Az analóg kimenettel is rendelkezı kameramodulban a szenzor kimenete csökkentett felbontással (csak minden második sor minden második pixele kerül felhasználásra) két DPRAM (Dual- Ported RAM) modulba is beíródik (a CPLD I. vezérlésével). A két DPRAM modul tartalmát felváltva olvassa ki a CPLD III., majd az adatokat megfelelı formában egy Video Encoder-nek továbbítja, ami analóg videókimenetet szolgáltat a valós idejő megfigyeléshez. Mivel a kamera egységekben analóg és digitális mőködéső alkatrészek is vannak, két tápfeszültség-forrás szükséges. Ezeket egy-egy lineáris mőködéső feszültség-szabályozó IC állítja elı. A 16 elemő PC mátrix részletes leírása A PC mátrixban párhuzamos feldolgozás történik, így minden elem a kamera egység digitális kimenı jelének csak egy részét kapja meg. Az adatot egy FPGA fogadja, majd továbbítja egy FIFO memória felé. A HEX CPU feldolgozó egység PCI Express buszon keresztül fogadja az adatokat, ezért szükséges egy memória busz PCIe busz illesztı IC. A HEX CPU munkáját egy nagy számítási teljesítményő másod-processzor segíti. A PC mátrix elemeinek kimenı jele Gigabit Ethernet kapcsolaton keresztül egy hálózati Switch-be fut be, ami az irányító-kiértékelı PC-vel áll kapcsolatban. Az I/O egység részletes leírása Az I/O egységhez csatlakoznak a szenzorok kimenı jelei. Ezek analóg jelkondicionálás után digitalizált formában jutnak az egység mőködését vezérlı FPGA-ba, majd onnan a megfelelı illesztés után az irányító-kiértékelı PC-be. Amennyiben szükséges, a PC vezérlı utasításokat ad ki, melyek alapján az FPGA egy DAC-t hajt meg. Az átalakító analóg jelét megfelelıen erısítve kapjuk a fényforrások, szelepek illetve motorok mőködéséhez szükséges feszültségeket. A kamera egységek mőködése az irányító PC által, az I/O egységen keresztül konfigurálható. 5

6 19 -os ELEKTRONIKAI RACK SZEKRÉNY 6

7 16 elemő PC mátrix 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Bevezetés MTA-SZTAKI MELLÉKLETEK SZTAKI-3 MELLÉKLET DHM Teljes Optikai Rendszerterv A kitőzött feladat elvégzéséhez több optikai architektúra kipróbálására van szükség. Ezek különböznek majd az elérhetı felbontás, átvizsgálható térfogat (bonyolultság, feldolgozás igény, képminıség stb.) tekintetében. Kísérleti kipróbálásuk szükséges az optimális elrendezés (feladattól függı) kiválasztásához. Mindazonáltal, bizonyos egységek minden elrendezés esetén hasonlóak lesznek, ezért ezen modulok optimalizált összeállítása, megtervezése fontos feladat. Általános megjegyzések Mivel alakfelismerés a cél, ezért mindenképp csak egy kombinált hagyományos, fluoreszcens és digitális holografikus elemeket tartalmazó mikroszkóp összeállítása vezethet eredményre. A feladattól függ, hogy mennyi a felismerendı célobjektum száma, illetve mennyi egyéb szennyezés (buborék, törmelék, homokszemcse) található az átvizsgálandó térfogatban. Amennyiben nagyon ritkán fordulnak elı objektumok (csapvíz, kútvíz), akkor nagy térfogatott kell átvizsgálni a megfelelı statisztikai becslés eléréséhez. Ellenben, ha sok célobjektum van (sőrő minták,sőrő szőretlen vizek) akkor kisebb térfogat átvizsgálása elegendı, viszont valószínőleg sokkal több a szennyezés, tehát sokkal fontosabb, informatívabb a fluoreszcens elıfeldolgozás után vizsgálni a mintákat. A holografikus elrendezés elınye a hagyományos mikroszkópiával szemben a nagy átvizsgálható térfogat. Azaz ekkor a hagyományos mikroszkópiában megszokott nagy felbontáshoz tartozó kicsiny mélységélesség nem limitálja az átvizsgálható térfogatot. Ugyanakkor, a koherens megvilágítás (koherens optikai átviteli függvény és speckle zaj) és az inline elrendezés ikerképe amely a nagyobb látótér biztosításához elkerülhetetlennek látszik - komoly zajokat visz a rendszerbe, ami jelentısen nehezítheti az alakfelismerés megvalósítását. Ezeknek a zajoknak a csökkentése még jelentıs kutató-fejlesztı munkát igényel. Nagyobb felbontáshoz kisebb látótér és mélységélességi tartomány, így kisebb látótérfogat tartozik, tehát bármilyen architektúrát alkalmazzunk is, kompromisszumot kell kötni az átvizsgálható térfogat és az elérhetı felbontás között. A vizsgálandó mkroszervezetek mérettartománya nagyságrendekkel különbözhet egymástól és a konkrét alkalmazás illetve az adott víztestben elıforduló és vizsgálandó szervezetek méreteihez kell minden esetben a berendezést, illetve azok egyes alegységeit méretezni. 13

14 A víminta sőrítése, preparálása Eddigi kísérleti eredményeink alapján a mérendı minták elıkészíétsére, preparálására több féle megoldás dolgozható ki és az adott alkalmazás körülményeitıl függ, hogy melyiket célszerő alkalmazni. Mérıcella céljára egyik megoldásunk szerint átfolyó rendszerő berendezést használunk. Erre azért van szükség, hogy a szín információit ki tudjuk nyerni (illetve nagyfelbontású képet tudjunk róla készíteni). Ahhoz hogy a mérés helyén megfelelıen lamináris legyen az áramlás a mérıcellában, illetve, hogy a különbözı optikai elemek fizikailag elférjenek nagy munkatávolságú objektívet, kell alkalmazni. Kompromisszumot kell kötni az elérhetı felbontás és az átvizsgálható térfogat között. Tipikus esetben 1µm laterális felbontás látszik megfelelınek. Ekkor a kisebb (nem a legkisebb) objektumok még megkülönböztethetıek, és nem csökken le az átvizsgálható térfogat elfogadhatatlanul kicsiny szintre. (1µm felbontás, ~5µm mélységélesség, ~1 mm látótér). Ez a hagyományos színes mikroszkóp portra vonatkozik. Az élı anyanak a holt anyagtól való szétválasztására mindenképpen egy elıdetektort, egy un. esemény-detektor portot kell létrehoznunk. Az eseménydetektor megvalósítására többféle koncepciót dolgoztunk ki. A klorofilt és fikobiliproteineket tartalmazó növényi szervezetek illetve cianobaktériumok, valamint a fluorokróm anyagokkal megjelölhetı zooplankton és férgek elıdetektálására a fluoreszcenciamikroszkóp port bizonyult a legalkalmasabnak. Ezt kísérletileg is sikerült igazulni. Kidolgoztuk egy digitális holografikus mikroszkópiai (segéd-dhm) elıdetektor elvét is, ennek kísérleti igazolása a következı munkaszakasz feladata lesz. Elıször a lehetséges architektúrák vázlatos összeállítását mutatjuk meg, aztán az egyes modulok optikai, elektro-optikai, illetve a szükséges algoritmusokkal, idızítésekkel kiegészített tervét vázoljuk. 14

15 Multi-portos architektúrák elve A következı ábra egy off-axis DHM sokportos elvi vázlatát szemlélteti: Nagyfelbontású kamera Tubus lencse Sárga szőrıs fluoreszcens kamera Vörös szőrıs fluoreszcens kamera Lézer Megvilágító fényforrások Objektív Átfolyós cella 15

16 In-line DHM 4D elıdetektor, színes ROI kamerával Egy Digitális holografikus mikroszkóp vizsgál egy térfogatot viszonylag kis felbontással (256x x512). Így a ritkán áthaladó objektumokról megfelelı idızítéssel mindig a fókuszsíkba érkezésükkor készítünk felvételt. In-line DHM, színes kamerával és fluoreszcens detektorral A fluoreszcens kamera (piros négyszög) folyamatosan méri a kék LED-es EPI megvilágítással az algák klorofillje és/vagy a fikobiliproteinek által kiváltott fluoreszenciát. Amikor változást érzékel, akkor lekapcsolja a kék/zöld megvilágítást (LED vagy lézer) és felvillantja a fehér LEDet (szürke négyszög). Így az objektumok fluoreszenciája alapján az algák elválaszthatók a törmeléktıl. ROI kamerás szembefolyó cellával: Ebben az elrendezésben egy kis felbontású kamera (esemény detektor; piros négyszög) méri egy bizonyos mélységben az objektumokat igen nagy sebességgel (1000 frame/sec). Amennyiben észleli hogy a fókuszsíkján áthalad egy objektum akkor az objektum pozíciójának megfelelı helyen (ROI) és megfelelı késleltetéssel egy sorozatfelvételt készíttet egy nagy felbontású szenzorral (zöld négyszög). Így a sorozatfelvételben (1000 frames/sec) mindig lesz az objektumról készített olyan képkocka, amelyen pont a fókuszban van. Modulok Ugyan az in-line holografikus elrendezésnél az ikerkép és a nullad rend zaja nem elválasztható, mégis érdemes ezt használni az off-axis elrendezéssel szemben, mert így nem csökken jelentısen a rendszer látómezeje (off-axis esetén ~1/3-ára csökkén a látótér). Automatizált sőrítés szőrı berendezés segítségével Nem csak az átfolyós cellás megoldást dolgoztuk ki, hanem alternatív tárgyprepalási eljárásokkal is végeztünk sikeres kísérleteket: Az esetek nagy többségében különösen a kútvizek és a csapvíz esetében elınyös a vízben levı mikroszervezetek sőrítése. Erre kétféle módszert szokás alkalmazni: a centrifugálást vagy/és a mikropórusos szőrı papiron (cellulóz vagy polikarbonát) történı vákuummal segített sőrítést. Eddigi kísérleteink azt mutatták, hogy célszerőnek tőnik az utóbbi eljárás részletes kidolgozása is és alkalmazásfüggı bevezetése. A DHM rendszer felügyelet nélküli mőködtetéséhez elengedhetelen a szőrés teljes mértékü automatizálása és a szürt mintának a mikroszkóp tárgyterébe helyezése robotizált módon. Megvilágító és gerjesztı fényforrások kiválasztása A fényemittáló diódák (LED-ek) fejlıdése és alacsony beszerzési költségei lehetıvé teszik, hogy a hagyományos mikroszkópiában alkalmazott költséges megoldásoktól eltérıen LED fényforrásokat alkalmazzunk mind fehérfényő megvilágító lámpaként, mind fluoreszcencia gerjesztı fényforrásként. Elvégzett kísérleteink igazolták elképzeléseinket. Nagy koherenciájuk miatt a DHM porthoz lézerdiódákat (LD-ket) és frekvencia-kétszerezett YAG lézert alkalmazunk. 16

17 A különbözı hullámhosszakon mőködı lézerek egyidejüleg betölthetik a fluoreszcencia-gerjesztı fényforrás szerepét is. Mikroszkóp architektúra változatok, konfigurációk különbözı vízbioloógiai alkalmazásokra Többféle kombinált sokportos DHM architektúra deszkamodelljét terveztünk meg, néhányat megépítettünk és sikeres méréseket, megfigyeléseket végeztünk. Szellemi jogvédelmi okokból (a szabadalmak benyújtása folyamatban van) jelen beszámolónkban részletes leírást, mérési jegyzıkönyvet és rajzokat nem ismertetünk. Fluor+ white 3D-s képe: Fluor+white+RED DHM 3D-s képe: 17

18 Fehér LED Köhler megvilágítás Mintatartó Mikroszkóp objektív Algák Dichroikus tükör 405nm LED CCD kamera Az elsı megépült fluoreszcens mikroszkóp. Klorofil A autofluoreszcens és nm közötti színes kép felvételére alkalmas 18

19 SZTAKI-3A MELLÉKLET DHM változatok részletes rendszerterve DHM 3D-s rekonstrukciós és alakfelismerı rendszer elektronikai rendszerterve Az alábbi ábra mutatja a teljes rendszer három fı rétegét. A fizikai kontroll réteg felelıs a fényforrások, kamerák, szőrık, mechanikai modulok megfelelı, szinkronizált mőködtetésért. Feldolgozó réteg (SW és futtató HW) Feladatai: kontroll, eseménydetekció, holografikus rekonstrukció, analízis és klasszifikáció Fizikai kontroll réteg (tápforrások, kontrol vezetékek, trigger áramkörök, vezérlı kártyák) Feladatai: az optikai réteg áramellátása, kontroll és trigger jelek a fényforrások és kamerák számára, adatvonal biztosítása Optikai réteg (objektívek, lézerek, LED-ek, kamerák) Feladatai: fluorescens, normál, holografikus képalkotás és érzékelés A fizikai kontroll réteg elemei A DHM rendszer horizontális rétegei Áramellátást biztosító tápegységek Kontrol jeleket szolgáltató egység Kamera adatot fogadó egységek (pl. frame grabber kártyák) Egyedi tervezéső áramkörök (pl. optokapu, speciális vezérlı és adat egységek) A kontroll jeleket szolgáltató egység nagy valószínőséggel egy PC bázisú vezérlı kártya lehet, amely több analóg és digitális vezérlı jelet képes programozottan kiadni illetve fogadni. Elérhetıek olyan rendszerek is, amelyek több kamera fogadása mellett kontroll jeleket is tartalmaz. Ezáltal lehetıvé válhat a teljes rendszert integráltan kezelı modullal történı megvalósítás. 19

20 data Computer Control module Camera 1. Camera k. Light 1. Light k. Mechanic module Power 1. Power k. Power n. Fizikai kontroll réteg elvi felépítése A fizikai kontroll réteg feladatai közé tartozik a megvilágító egységek összehangolt, szinkronizált vezérlése, a kamerák triggerelése, speciális érzékelık pl. optokapuk vezérlése és kimenı jeleik feldolgozása, mechanikai egységek (pl. szőrık, adagolók, mozgatók) irányítása. Vezérlési szekvenciák Jelen stádiumban pontos mőködtetési eljárást nem lehet specifikálni, mivel a kutatási szakaszban számos alternatívát szükséges kipróbálni és tesztelni. Az egységek vezérlése során ms-os megvilágítási és expozíciós idık valószínősíthetık az eddigi kísérletek szerint, így ezek kontrollját nagy biztonsággal meg tudjuk valósítani a jelenleg piacon kapható eszközökkel. Az alábbiakban a mőködési módok számos alternatíváját mutatjuk be mint lehetséges megoldásokat. A következıekben feltételezzük, hogy a minta folyamatosan átáramlik a vizsgálati részben. Az alábbi üzemmódban a holografikus egység három rövid idejő expozícióval készít több felvételt (stroboszkóp szerően) egy képre. Az áramlási sebesség olyan módon kerül kiválasztásra, hogy egy objektum legalább kétszer teljes terjedelmében látható legyen a felvételen. Ezzel lehetıség adódik az objektum helyének és várható megjelenési idejének meghatározására a normál kamera fókuszsíkjában. Ennek ismeretében történik a normál kamerával a felvétel. Az ábra szerint a normál kamera információjának feldolgozása után lehet újabb holografikus felvételt készíteni. Ebbıl adódik ki a mőködtetési sebesség. Ez a mód a kezdeti kísérletek idején fog ebben a formában megvalósulni, a késıbbiekben a feldolgozás off-line módon történhet a képfelvételtıl függetlenül. Így a rendszer tényleges sebességét a holografikus rész fogja meghatározni. 20

21 Holographic Microscope 3-flash mode Light - Laser 3-flash mode Exposure Operation Read Analysis Normal Color Microscope Light - LED Exposure Operation Read Holografikus és normál egység vezérlése Analysis A következı vezérlési szekvencia az autofluoreszcens és normál kamerát mutatja. Ebben a módban az esemény detektor szerepét tölti be az autofluoreszcens kamera, amely egyben arról is ad információt, hogy mely objektumok hol és mekkora méretben láthatóak. Itt is olyan módon valósul meg a vezérlés, ahol a megvilágítások szétváltan kerülnek alkalmazásra. A késıbbiekben lehetséges lehet az egyidejő mőködtetés is. Autofluorescence Microscope Light - LED Exposure Operation Read Analysis Normal Color Microscope Light - LED Exposure Operation Read Analysis Autofluoreszcens és normál egység vezérlése A következı üzemmódban az eseménydetekció szerepét egy fotokapu látja el. Ez mőködhet normál, látható tartományban, vagy az ábra szerint autofluoreszcens effektust kihasználva. Mőködést tekintve ez lehet a leggyorsabb megoldás, feltételezve, hogy a kamera adatainak feldolgozása a képkészítéstıl függetlenül valósul meg. A fotodetektor jelei triggerelik a normál kamera megvilágítását és magát a kamerát is. Új esemény csak a normál kamera adatának kiolvasása után indíthat újabb felvételt, illetve kamerától függıen (pl. rolling shutter, belsı buffer) ez történhet korábban is. 21

22 Autofluorescence Detection Light - LED Detector Enable Normal Color Microscope Light - LED Exposure Camera Read 1 Read 2 Operation Analysis 1 Analysis 2 Autofluoreszcens detekció és normál egység vezérlése A következı vezérlési szekvencia azt mutatja, ahol a holografikus és autofluoreszcens egység is szerepet kap az eseménydetekcióban, és az együttes elemzés alapján kerül sor a normál kameraegység vezérlésére. Ebben a módban a normál kamera adatának kiolvasásakor már tudható, hogy mely objektumok autofluoreszcensek, ezzel a klasszifikációt is segítve. Holographic Microscope 3-flash mode 3-flash mode Light - Laser Exposure Operation Read Analysis Autofluorescence Microscope Light - LED Exposure Operation Read Analysis Normal Color Microscope Light - LED Exposure Operation Time period Read Analysis 22

23 Holografikus, autofluoreszcens és normál egység együttes vezérlése Az alábbi vezérlési szekvencia arra ad példát hogyan kombinálható a fotodetektor (itt autofluoreszcens) és az autofluoreszcens és a normál kamera. Azt az esetet tételeztük fel, hogy a detektor trigger jelére elıszır az autofluoreszcens kamera, majd utána a normál kamera készít felvételt. Feltételeztük, hogy a két megvilágításnak függetlennek kell lenni, így a két kamera is más-más fókuszsíkban helyezkedik el. Ehhez kell igazítani az áramlási sebességet is. A maximális ismétlési frekvenciát (végsı soron az átvizsgálható folyadékmennyiséget) a két kamera expozíciós ideje és adat transzfere határozza meg. A feldolgozás itt is off-line módon történik. Autofluorescence Detection Light - LED Detector Enable Autofluorescence Microscope Exposure Camera Read A1 Read A2 Operation Analysis A1 Normal Color Microscope Light - LED Exposure Camera Read N1 Read N2 Operation Time period Analysis N1 Autofluoreszcens és normál mikroszkópok szinkronizált vezérlése autofluoreszcens esemény hatására Alternatív megoldásként felmerült a folyamatos minta áramoltatás helyett, hogy a folyadékot elsı lépésben sőrítjük, és egy speciális szőrın fogjuk fel. Ezután ezt az elıkészített mintát a mikroszkóba helyezve történik a különbözı kamerákkal a vizsgálat. Ehhez a sőrítési, szőrési, mintatartóba helyezést kell automatizálni a képkészítés mellett. Jelenleg ennek az elvi lehetıségeit kell még tisztázni, pl. vizsgálható-e a szőrı anyagon lévı minta, anélkül, hogy a felismerést megakadályozná. 23

24 SZTAKI-4 MELLÉKLET A DHM 3D-s rekonstrukciós szoftverének rendszerterve Elkészült a DHM 3D-s rekonstrukciós szoftverének rendszerterve, ezek a különféle DHM változatok szerint különbözıek o Továbbá a hullámterjesztés néhány modellje és azok MATLAB implementációi Hullámterjesztési algoritmusok, numerikus hologram rekonstrukció A DHM mőködésének kulcskérdése az, hogyan tudjuk a CCD/CMOS kamerával felvett hologramból rekonstruálni a tárgyhullámot és továbbterjesztésével képalkotásra bírni. A terjesztés során alkalmazhatunk numerikus lencséket, illetve fáziskorrigáló numerikus lemezeket a valódi optikai lencsén, illetve az egész optikai rendszeren, valamint a numerikus terjesztés során fellépı torzítások és aberrációk kompenzálására. Többféle hullámoptikai modell létezik, melyeket algoritmizálva numerikusan implementálhatunk. A fény transzverzális elektromágneses hullám, melynek terjedését szigorúan csak polarizált vektorhullámként modellezhetjük. Azonban a fénymikroszkópiában a nem túl nagy felbontások tartományában a fényhullám terjedése jól közelíthetı skaláris modellekkel. Sıt a skaláris hullámokra további közelítı modelleket is alkottak. Azonban a mai nagyteljesítményő számítógépekkel többé nem szükséges a számítás igényes módszereket mellıznünk. Numerikus diffrakció Leegyszerősítve a következı modelleket érdemes figyelembe vennünk: 1. Huygens konvolúciós módszer (gömbhullám közelítés) 2. Fresnel-transzformációs módszer (parabolikus approximáció) 3. Síkhullám dekompozíciós (irány-spektrum) módszer Ezek közül az utolsó, a síkhullám dekompozíciós (síkhullámok irányspektruma) módszert érdemes alkalmazni, mivel ez írja le a legpontosabban a skaláris hullámok terjedését. A hologram síkjából kilépı hullámok síkfelületen értelmezett komplex függvények melyek a hologramban rögzített intenzitás eloszlásnak és az azt megvilágító rekonstruáló hullám függvény szorzatai. Ezeknek a Fourier komponensei különbözı szögekben elhajlított súlyozott amplitúdójú síkhullámoknak felelnek meg. Tehát az igen hatékony FFT (gyors Fourier transzformációs) algoritmusokkal egyszerő módon számíthatjuk a hullámterjedést. Az így rekonstruált tárgyhullámokat olyan távolságra kell terjesztenünk, ahol a tárgy valamely pontjai leképzıdnek (fókuszálódnak.). Mivel hologrammal térbeli testekrıl fázisérzékenyen rögzítünk információt, a hullámterjesztés során különbözı képsík távolságokban kapjuk vissza a tárgy különbözı síkjait. Ez a módszer teszi lehetıvé, hogy egyetlen expozícióval felvett hologramból rekonstruáljuk a víz különbözı mélységeiben úszó szervezetek térbeli, síkonkénti képét. Illetve felvételsorozatból lehessen azok térbeli mozgását követni. 24

25 Síkhullám dekompozíciós (irány-spektrum) numerikus diffrakció: terjedés a szabad térben 1 síkhullám-dekompozíció propagáltatás kompozíció Fourier-transzformáció szorzás a terjedési faktorral inverz-fourier-transzformáció, négyzetre emelés. Így a receptünk arra, hogy a fényt (annak komplex amplitúdóját) a z = 0 helyrıl a z = d távolságra propagáltassuk a szabad térben: 1. Számoljuk ki az f ( x, y, z = 0) függvény F( ν,, z = 0) = F[ f ( x, z, = 0)] Fouriertranszformáltját. x ν y 2. Szorozzuk meg az F( ν,, z = 0) Fourier-transzformáltat az x ν y fázistényezıvel (ami valójában a síkhullám térfrekvencia átviteli függvénye). ( i k z d ) e terjedési 3. Számoljuk ki az inverz Fourier-transzformáltat, így megkapjuk a diffrakciós komplex 1 amplitúdót a z = d távolságban: f ( x, y, z = d) = F [ F( ν x, ν z, z = d)], ez tartalmazza a hullámfront magnitúdóját és fázisát is. Az utóbbi a fáziskontraszt numerikus szimulálásában játszi fontos szerepet. 4. Számoljuk ki a komplex amplitúdó négyzetét így megkapjuk a diffrakció intenzitás képét a z 2 =d helyen: I ( x, y, z = d) = [ f ( x, y, z = d)]. Ez a módszer skaláris hullámokra approximációmentes, ellentétben a Fresnel- vagy a Fraunhoffer-közelítésekkel. Viszont számolni kell azzal, hogy mind a CCD véges mérete egy ugrásfüggvényekkel leírható ablakot jelent, melynek a Fourier-komponensei teleszórják a teret, mind a terjesztés során a transzverzális síkokat reprezentáló mátrixok mérete véges. Ezért simító ablak-függvényekre és megnövelt mátrix méretre van szükség (zéró-padding) van szükség. Felmerül a következı kérdés: Melyik a legmegfelelıbb simító ablak-függvény (apodizáló függvény)? Gauss, Blackman, Henning, Hamming, blur-rölt ablak? Ezekkel kell megszorozni a bemenı képet, a CCD által felvett hologramot, as terjesztett közbensı hullámfrontokat. Mekkora az optimális keret (zéróval feltöltött, és simitó függvénnyel megszorzott keret). Nyquist kritérium az interferencia csíkok CCD által detektálható maximális térfrekvenciája: f x = 1/(2 p), ahol p = x a pixel-lépés (pitch). Ekkor a fény sugarak között megengedhetı legnagyobb szög: θ θ max λ = arcsin 2 p 1 Itt szabad téren vákuumot vagy homogén izotróp közeget értünk. 25

26 Reconstruction Algorithm Loading hologram image matrix (H) Loading reference beam image matrix (R) Ψ=H-R Convolve Ψ with G G Kernel function of reconstructing plane wave Fourier transform Focus Reached? Save reconstructed image 26

27 Az alábbi képsorozat a hullámterjesztés szimulációját mutatja be. Itt a hologram felvétel egyébként optikai szakaszát is szimuláljuk. A rekonstrukció mindenképpen numerikus. Hologram konstrukció 1. Monokromatikus fényforrás, hullámhossz: λ továbbterjesztés z1 távolságba 2. Elsı tárgy (k) megvilágítása továbbterjesztés z2 távolságba (diffrakció) 3. Második tárgy (p) megvilágítása továbbterjesztés z3 távolságba (diffrakció) 4. Két tárgy diffrakciós képe a lencsén kicsinyítés, fókuszálás, majd nagyítás 5. A hologram síkjában kapott kép megvilágítása a referencianyalábbal (konstruált hologram) Konkrét adatok (offaxis_simulation_pinholesource_toprightfilt.m) fényforrás: Gauss-féle, 5x5 pixeles Blackman-nel filterezett λ: 0.5e-3 p: 5e-3 (pixelméret) képernyı szélesség, magasság (w,h): 512p, 512p fényforrás és obj1 távolság: 4 obj1 és obj2 távolság: 2 obj2 L távolság: 24 f: 16 L H távolság: 48+1 referencia: off-axis, Blackman(w,460) filter: jobb felsı képrészlet középre helyezése rekonstrukció: 12mm-ig, referencia hullámmal 27

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium

A LOGSYS GUI. Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT FPGA laboratórium BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR MÉRÉSTECHNIKA ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK A LOGSYS GUI Fehér Béla Raikovich Tamás, Laczkó Péter BME MIT atórium

Részletesebben

Belépés a rendszerbe. Gyors menü

Belépés a rendszerbe. Gyors menü Belépés a rendszerbe A menübe lépéshez szükséges alapértelmezett DVR Azonosító /Device ID/: 000000, megadott Jelszó /Password/ nélkül. A rendszer biztonságos használata érdekében az adminisztrátor felhasználónak

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik

Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik a számú OTKA szerződés keretében végzett munka eredményeiről A téma címe: Programozható optoelektronikus tömbprocesszorok (POAC) és alkalmazásaik A téma vezetője: Tőkés Szabolcs MTA SZTAKI A kutatás időtartama:

Részletesebben

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

Jelek és rendszerek Gyakorlat_02. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával.

Jelek és rendszerek Gyakorlat_02. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával. A gyakorlat célja megismerkedni a MATLAB Simulink mőködésével, filozófiájával. A Szimulink programcsomag rendszerek analóg számítógépes modelljének szimulálására alkalmas grafikus programcsomag. Egy SIMULINK

Részletesebben

PC kártya és a szoftver telepítése, indítása után ( ID, jelszó : admin, admin)

PC kártya és a szoftver telepítése, indítása után ( ID, jelszó : admin, admin) PC kártya és a szoftver telepítése, indítása után ( ID, jelszó : admin, admin) Mozgásérzékelés beállítása Jobb klikk a beállítandó videó képén (pl: Channel1),a Channel configuration (videó csatorna konfigurációs

Részletesebben

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video)

1/9. Sunell IP kamerák webes felületének használati útmutatója. Élő kép (Live Video) felületének használati útmutatója Élő kép (Live Video) Belépés után rögtön látható a kamera élő képe, váltható a stream minősége (a beállításoktól függően), valamint a képre jobb kattintással előhozható

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

* Az eszköztáron látható menüpontok közül csak a felsoroltak esetén használható a Ctrl.

* Az eszköztáron látható menüpontok közül csak a felsoroltak esetén használható a Ctrl. Általános fogómód használata Az általános fogómód egy olyan objektum érzékeny kurzor, amely az alább felsorolt szerkesztı mőveleteknél felismeri azt, hogy milyen grafilus elem felett áll, és annak megfelelıen

Részletesebben

Intelligens kamera alkalmazás fejlesztése

Intelligens kamera alkalmazás fejlesztése Intelligens kamera alkalmazás fejlesztése Készítette: Mészáros Balázs Konzulens: Molnár Károly Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és információs rendszerek tanszék 2011/2012 ősz

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása

Irányítástechnika 1. 8. Elıadás. PLC rendszerek konfigurálása Irányítástechnika 1 8. Elıadás PLC rendszerek konfigurálása Irodalom - Helmich József: Irányítástechnika I, 2005 - Zalotay Péter: PLC tanfolyam - Klöckner-Möller Hungária: Hardverleírás és tervezési segédlet,

Részletesebben

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika

Részletesebben

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS

DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS DataScope program SE/SP-300 távadókhoz HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. kiadás Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika Rt. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: 889-0100 Fax: 889-0200 e-mail: marketing@nivelco.com www.nivelco.com

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet 2. ZH A csoport 1. Hogyan adható meg egy digitális műszer pontossága? (3p) Digitális műszereknél a pontosságot két adattal lehet megadni: Az osztályjel ±%-os értékével, és a ± digit értékkel (jellemző

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató USB-RS485 USB-s RS485 konverter Szerelési és kezelési útmutató EUROPROX Bt. E-mail: europrox@enternet.hu E01-07001-0A T A R T A L O M 1. Általános termékismertetı...3 2. Telepítés, üzembe helyezés...3

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag

SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag SAMSUNG SSM-8000 szoftvercsomag A Samsung SSM-8000 szoftvercsomag a Samsung által forgalmazott IP kamerák, digitális rögzítők, hálózati rögzítők, encoderek közös grafikai felületen történő megjelenítését

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS

ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Ez a kültéri, vezeték nélküli mozgásérzékelı bármilyen riasztóközponthoz illeszthetı, amelynek van szabad zónabemenete. A mozgásérzékelı használatához szükséges egy

Részletesebben

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral

Steel Mate PTSV402. tolatóradar kamerával és monitorral Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral 1 Steel Mate PTSV402 tolatóradar kamerával és monitorral Használati és beszerelési útmutató Nyilatkozat A parkolást segítı rendszert arra tervezték,

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

HA8EV ORBITRON Programmal vezérelt Azimut/Elevációs forgató elektronika v10.0

HA8EV ORBITRON Programmal vezérelt Azimut/Elevációs forgató elektronika v10.0 HA8EV ORBITRON Programmal vezérelt Azimut/Elevációs forgató elektronika v10.0 Copyright 2010 HA8EV Szőcs Péter Tartalomjegyzék: 1.) Bevezetés 3 2.) Az áramkör rövid ismertetése 3 3.) A szoftver funkcióinak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény;  Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;

Részletesebben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül 1 Tartalom Miről is lesz szó? Bosch GS-TC Automata sebességváltó TCU (Transmission Control Unit) Élettartam tesztek

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia Fény- és fluoreszcens mikroszkópia A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia Történeti áttekintés 1595. Jensen (Hollandia): első összetett mikroszkóp (2 lencse, állítható távolság) 1625. Giovanni

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS Figyelem! A konfigurációs mód eltér a 433MHz-es verziótól!

ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS Figyelem! A konfigurációs mód eltér a 433MHz-es verziótól! Rev.1T10MM ÜZEMBEHELYEZİI LEÍRÁS Figyelem! A konfigurációs mód eltér a 433MHz-es verziótól! Ez a kültéri, vezeték nélküli passzív infravörös mikrohullámú mozgásérzékelı bármilyen riasztóközponthoz illeszthetı,

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport

Részletesebben

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Spektrográf elvi felépítése A: távcső Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Kis kromatikus aberráció fontos Leképezés a fókuszsíkban: sugarak itt metszik egymást B: maszk Fókuszsíkba kerül (kamera

Részletesebben

Típus: SZQ392. Termékleírás. Típus: WRC840. Termékleírás. Típus: SFA-010235. Termékleírás. Típus: WCM709. Termékleírás. Típus: 420TVL (SH)

Típus: SZQ392. Termékleírás. Típus: WRC840. Termékleírás. Típus: SFA-010235. Termékleírás. Típus: WCM709. Termékleírás. Típus: 420TVL (SH) Típus: SZQ392 2.5 kijelzı, 2,4GHz, négycsatornás DVR MP4 vezeték nélküli 4 db kamera és monitor készlet, megfigyelésre és gyermekfelügyeletre Típus: WRC840 7 TFT LCD monitor, 2,4GHz 4 csatornás vevı és

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban az NB termékek 3D modelljeinek generálása, használata kerül bemutatásra. A webes felület használatához regisztráció nem szükséges! Tartalomjegyzék Belépés... 2 Szükséges

Részletesebben

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Számítógépes Grafika SZIE YMÉK Analóg - digitális Analóg: a jel értelmezési tartománya (idő), és az értékkészletes is folytonos (pl. hang, fény) Diszkrét idejű: az értelmezési tartomány diszkrét (pl. a

Részletesebben

Képrekonstrukció 3. előadás

Képrekonstrukció 3. előadás Képrekonstrukció 3. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem Computed Tomography (CT) Elv: Röntgen-sugarak áthatolása 3D objektum 3D térfogati kép Mérések

Részletesebben

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e

HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e Copyright 2010 HA8EV Szőcs Péter Tartalomjegyzék: 1.) Bevezetés 3 2.) Az áramkör rövid ismertetése 3 3.) Az áramkör kalibrálása 4 4.) Nulla pozíció, avagy végállás keresése

Részletesebben

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel

A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 11. Laboratóriumi gyakorlat A/D és D/A konverterek vezérlése számítógéppel 1. A gyakorlat célja: Az ADC0804 és a DAC08 konverterek ismertetése, bekötése, néhány felhasználási lehetőség tanulmányozása,

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

CLOSER TO YOU. FONA ART Plus Új érzékelős technológia, rendkívüli képminőség!

CLOSER TO YOU. FONA ART Plus Új érzékelős technológia, rendkívüli képminőség! CLOSER TO YOU FONA ART Plus Új érzékelős technológia, rendkívüli képminőség! A FONA ART Plus egy teljesen új digitális panoráma rendszer, egyedi CdTe-CMOS érzékelővel ellátva. Egyesíti magában a kiváló

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

A számítógépes adatgyűjtő program használata

A számítógépes adatgyűjtő program használata A számítógépes adatgyűjtő program használata I. Bekapcsolás 1. Az elosztó szekrényen lévő főkapcsoló felkapcsolásával helyezzük a Sütő berendezést feszültség alá! 2. Vezérlés be feliratú nyomógombot ütközésig

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép mőködését lehetıvé tevı elektromos, elektromágneses egységek összessége. A számítástechnikában hardvernek hívják

Részletesebben

M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT

M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT M+P SECURITY Vagyonvédelmi és Szolgáltató KFT Q - EX EURO 510 pénztári kassza Kezelési útmutató 1 Használati utasítás 1 Tel: 06-20 345 413, T/F: (26) 367 495, (36) 240-77-97 Pilisszentiván, Klapka u 11.

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

CPA 601, CPA 602, CPA 603

CPA 601, CPA 602, CPA 603 CPA 601, CPA 602, CPA 603 Infravörös távvezérlő rendszer Felhasználói kézikönyv Olvassa el a teljes kezelési útmutatót a használatba helyezés előtt! A helytelen használat visszafordíthatatlan károkat okozhat!

Részletesebben

RIEL Elektronikai Kft v1.0

RIEL Elektronikai Kft v1.0 DeskCamera v1.6.1 1. DESKCAMERA A DeskCamera segítségével lehetőség nyílik a számítógép monitorán megjelenő képet rögzítő (NVR, DVR) segítségével rögzíteni. 1.1. TECHNIKAI ADATOK Maximális monitor szám:

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR

LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR LabVIEW példák és bemutatók KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR LabVIEW-ról National Instruments (NI) által fejlesztett Grafikus programfejlesztő környezet, méréstechnikai, vezérlési, jelfeldolgozási feladatok

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

Egy PIC-BASIC program fordítása, betöltése

Egy PIC-BASIC program fordítása, betöltése Egy PIC-BASIC program fordítása, betöltése A következıkben egy gyakorlati példán keresztül próbálom leírni, hogyan használhatjuk a PIC BASIC PRO 3 fordítóprogramot, tölthetjük be az elkészült program kódot

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR PC-s visszatekintő program használati utasítása Tartalomjegyzék Hogyan kell kivenni a memóriakártyát? 3 Szoftver installálás 3 Az adatok visszanyerése 5 Az adatok megjelenése

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

Számítógépi képelemzés

Számítógépi képelemzés Számítógépi képelemzés Elıadás vázlat Szerzık: Dr. Gácsi Zoltán, egyetemi tanár Dr. Barkóczy Péter, egyetemi docens Lektor: Igaz Antal, okl. gépészmérnök a Carl Zeiss technika kft. Ügyvezetı igazgatója

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV VC-50M FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1. BEVEZETÉS 2 2. A MÉRLEG

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

Stresszmentes radiológia

Stresszmentes radiológia Szabadon! Stresszmentes radiológia A Sopix Wireless méretének és tömegének (170 g) köszönhetıen teljesen különálló, ezáltal a tökéletes mozgásszabadságot nyújtja Önnek munkakörnyezetében. Akkumulátorának

Részletesebben

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1-

Dinnyeválogató v2.0. Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Dinnyeválogató v2.0 Típus: Dinnyeválogató v2.0 Program: Dinnye2 Gyártási év: 2011 Sorozatszám: 001-1- Omron K3HB-VLC elektronika illesztése mérlegcellához I. A HBM PW10A/50 mérlegcella csatlakoztatása

Részletesebben

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer

HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer HT2110 ID kártyás beléptetı rendszer A leírásban szereplı bekötési útmutatók, illetve a programozás az eszköznél érvényes a HT2110-2 (hálózati) és a HT2110B-2 (önálló) beléptetıre is. A hálózati beléptetı

Részletesebben

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 1 Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók 4 LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 6 HEAD LUXEON LED vezérelhető reflektorok 7 LUXEON LED 1W-os, 3W-os, 5W-os

Részletesebben

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez

Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Programozási segédlet DS89C450 Fejlesztőpanelhez Készítette: Fekete Dávid Processzor felépítése 2 Perifériák csatlakozása a processzorhoz A perifériák adatlapjai megtalálhatók a programozasi_segedlet.zip-ben.

Részletesebben

Energia- & teljesítmény mérők

Energia- & teljesítmény mérők Energia- & teljesítmény mérők 1194 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 130/b Tel.: 06 (1) 288 0500 Fax: 06 (1) 288 0501 www.lsa.hu ELNet GR/PQ Villamos fogyasztásmérő és hálózat analizátor - pontosság: 0,2% (speciális

Részletesebben

Hogyan kell 3D tartalmat megtekinteni egy BenQ kivetítőn? Minimális rendszerkövetelmények 3D tartalom lejátszásához BenQ kivetítőn:

Hogyan kell 3D tartalmat megtekinteni egy BenQ kivetítőn? Minimális rendszerkövetelmények 3D tartalom lejátszásához BenQ kivetítőn: Hogyan kell 3D tartalmat megtekinteni egy BenQ kivetítőn? Az Ön BenQ kivetítője támogatja a háromdimenziós (3D) tartalom lejátszását a D-Sub, Komponens, HDMI, Videó és S-Video bemeneteken keresztül. Kompatibilis

Részletesebben

FASTNET FTR 250 PVR. Kiegészítés a PVR (felvétel - lejátszás) funkció használatához. www.betacom.hu

FASTNET FTR 250 PVR. Kiegészítés a PVR (felvétel - lejátszás) funkció használatához. www.betacom.hu FASTNET FTR 250 PVR Kiegészítés a PVR (felvétel - lejátszás) funkció használatához A készülék hátlapján található USB csatlakozóra a következő adathordozókat lehet csatlakoztatni a PVR (felvétel lejátszás)

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

Intelligens Autonom Kamera Modul (IAKM)

Intelligens Autonom Kamera Modul (IAKM) Intelligens Autonom Kamera Modul (IAKM) Célkitűzés A kamera egység legfőbb jellegzetességei: Önálló működésre; Nagyteljesítményű duális képfeldolgozó processzorokkal felszerelt; A képet kiértékelni képes;

Részletesebben

AutoSafe System. Procontrol AutoSafe. elektronikus széfek termékcsaládja. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu. 1. oldal, összesen: 6

AutoSafe System. Procontrol AutoSafe. elektronikus széfek termékcsaládja. PROCONTROL ELECTRONICS LTD www.procontrol.hu. 1. oldal, összesen: 6 Procontrol AutoSafe elektronikus széfek termékcsaládja 1. oldal, összesen: 6 AutoSafe 30 elektronikus széf Felépítés A széf 30 átlátszó ajtóval zárt 220 x 220 x 220 mm-es rekeszt tartalmaz. Az ajtók 6

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ A rendszer telepítője és a kézikönyv készítője: MULTI ALARM ZRT. 1092 Budapeset, Bakáts tér 2. Tel.: 1/666-2130; Fax: 1/666-2180 www.multialarm.hu budapest@multialarm.hu

Részletesebben

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs

A gyártástervezés modelljei. Dr. Mikó Balázs Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet ermelési folyamatok II. A gyártástervezés modelljei Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus

Kimenetek száma Kimenet Szoftveres beállítás Bank funkció Típus. Nincs Nincs H8PS-8BP 16 H8PS-16BP 32 H8PS-32BP. Felbontás Kábelhossz Típus H8PS Digitális pozícionáló Kiváltja a mechanikus pozícionálókat Kompatibilis az abszolút kódadókkal Maximális fordulat: 1600 1/min Nagyméretû LCD-kijelzõ 8 / 16 / 32 db tranzisztoros kimenet 96 x 96 mm-es

Részletesebben

Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János

Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János PhD, okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék, kornis@phy.bme.hu Absztrakt: Az optikai

Részletesebben

IP Thermo for Windows

IP Thermo for Windows IP Thermo for Windows (2 db szenzorig ingyenes!) Klímafelügyelő és naplózó szoftver Az IP Thermo klímafelügyelő és naplózó szoftver szobák, épületek, irodák, szállodák teljes körű hőmérsékleti felügyeletére,

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

NANOCOLOR UV / VIS II Spektrofotométer

NANOCOLOR UV / VIS II Spektrofotométer NANOCOLOR UV / VIS II Spektrofotométer Tartalom Innováció Műszaki adatok Használat Aktivit Kft. Budapest Bemutatás Bemutatás Friss, szembetűnő forma Forradalmi felhasználói élmény Vezető pozíció Iránymutató

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10/D7 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Alap funkciók működése...4 4. Belső hívások...4 5. Felhasználói beállítások

Részletesebben

egy szisztolikus példa

egy szisztolikus példa Automatikus párhuzamosítás egy szisztolikus példa Áttekintés Bevezetés Példa konkrét szisztolikus algoritmus Automatikus párhuzamosítási módszer ötlet Áttekintés Bevezetés Példa konkrét szisztolikus algoritmus

Részletesebben

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító)

Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) Mérés 3 - Ellenörzö mérés - 5. Alakítsunk A-t meg D-t oda-vissza (A/D, D/A átlakító) 1. A D/A átalakító erısítési hibája és beállása Mérje meg a D/A átalakító erısítési hibáját! A hibát százalékban adja

Részletesebben

GALILEOS. 2007. decemberi frissítés. Magyar

GALILEOS. 2007. decemberi frissítés. Magyar GALILEOS 2007. decemberi frissítés Magyar Általános információk Általános információk A dokumentumról Ez a dokumentum a GALILEOS 3D röntgen eszköz egységére és szoftvereire vonatkozó frissítéseket tartalmazza.

Részletesebben

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem

Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! Óbudai Egyetem Elektronika laboratóriumi mérőpanel elab panel NEM VÉGLEGES VÁLTOZAT! 1 Óbudai Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 3 I-A. Beüzemelés.................................. 4 I-B. Változtatható ellenállások...........................

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor

2000 Szentendre, Bükköspart 74 WWW.MEVISOR.HU. MeviMR 3XC magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR 3XC Magnetorezisztív járműérzékelő szenzor MeviMR3XC járműérzékelő szenzor - 3 dimenzióban érzékeli a közelében megjelenő vastömeget. - Könnyű telepíthetőség. Nincs szükség az aszfalt felvágására,

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

Hibabehatárolási útmutató [ß]

Hibabehatárolási útmutató [ß] Hibabehatárolási útmutató [ß] Amennyiben a KábelNET szolgáltatás igénybevétele során bármilyen rendellenességet tapasztal kérjük, végezze el az alábbi ellenırzı lépéseket mielıtt a HelpDesk ügyfélszolgálatunkat

Részletesebben

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással .. A tervfeladat sorszáma: 1 A ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással Minimálisan az alábbi képességekkel rendelkezzen az ALU 8-bites operandusok Aritmetikai funkciók: összeadás, kivonás, shift, komparálás

Részletesebben

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához

Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához Beállítási utasítás CAME típusú FLY-E Automatika szárnyasajtó meghajtásához A vásárolt terméket csak megfelelı szakismerettel rendelkezı, cégünk által felkészített szakember szerelheti fel, kötheti be

Részletesebben