Magyar Tudományos Akadémia. Ökológiai Kutatóközpont ARCULATTERV. Arculati kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Tudományos Akadémia. Ökológiai Kutatóközpont ARCULATTERV. Arculati kézikönyv"

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont ARCULATTERV Arculati kézikönyv 2012

2 Tartalom Bevezetés... I. Az arculat elemei I.1 Logó... I.2 A logó térhasználata... I. Betûhasználat... I.4 Színhasználat... I.5 Egy színû változatok... I.6 Logó használat... I.7 Logó használat - tiltások II. Arculati alkalmazások II.1 Levélpapír szerkesztése... II.2 Magyar nyelvû levélpapírok..... II. Angol nyelvû levélpapírok II.4 Boríték... II.5 Névjegy szerkesztése... II.6 Honlap, banner III. Mellékletek Arculati CD mellékleteinek jegyzéke

3 Bevezetés A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek összevonásával január 1-jén Kutatóközpontok létesültek. Az Ökológiai Kutatóközpont az Duna-kutató Intézet és az Ökológiai és Botanikai Kutató-intézet Balatoni Limnológiai Kutatóintézetbe történõ integrálódásával jött létre. Az egységes arculat jelentõsége Ahogy az emberek, úgy a cégek, intézmények is, tetteikkel, megjelenésükkel kialakítanak magukról egy képet a külvilág szemében: vitathatatlan, hogy mi magunk mennyire befolyásolhatjuk a rólunk alkotott értékítéleteket. A befolyásolás, az imázs-alakítás során minél inkább meg kell felelnünk annak a képnek, amit közvetíteni szeretnénk magunkról: tetteink, cselekedeteink, megjelenéseink a lehetõ legkevésbé mondjanak ellent egymásnak. Annak érdekében, hogy a saját magunkról gondolt arculat és a rólunk kialakított kép között a legkevesebb ellentmondás feszüljön, megjelenésünket következetesen ugyanúgy kell használnunk minden helyen, minden felületen: a nyomtatott és az elektronikus sajtóban, az interneten is. Arculatunk egységes identitást kommunikál, magában hordozza az általunk fontosnak tartott alapelveket: a tudományos objektivitást, precizitást, következetességet és a természet szeretetét, védelmét, az ökológiai szemléletet. Kézikönyvünk segíthet abban, hogy az egységesség mindinkább megvalósulhasson. Arculati kézikönyvünk a rendszerbe foglalt arculati elemekkel kapcsolatos szabályok, alkalmazások, tiltások rögzítése. Célja, hogy megjelenésünket egységessé és emlékezetessé tudjuk tenni. A kézikönyv feladata az is, hogy a késõbbiekben felmerülõ vizuális arculati elemek elkészítéséhez is segítséget nyújtson munkatársainknak, és a velünk kapcsolatban álló kivitelezõknek, alvállalkozóknak.

4 LOGÓ Az Ökológiai Kutatóközpont logója A logója megfelel a hagyományoknak és a modern elvárásoknak egyaránt. A logóban megjelenõ felirat stílusa és színezése hivatott megjeleníteni a tudományos akadémiához méltó komolyságot, méltóságot és stabilitást, míg a szimbólumban szereplõ íves, organikus elemek jelképezik az élõvilágot, a tájat, a vizeket és ezeknek az összefüggõ rendszerét, amelyre a kutatás irányul. A logó egyben egy napfelkeltét is megjelenít, egy induló nap frissességét, felemelkedését és kibontakozását - mindez pozitív hangulatot áraszt. Elõírások A logója az intézmény legfontosabb azonosítója, s mint ilyen, sérthetetlen. A maga teljességében csak önálló elemként használható, az engedélyezett variációkban. A logó Az intézmény logója két fõ részbõl áll: az Ökológiai Kutatóközpont szimbólumából, valamint a feliratból. Ezen logó méretarányának és színeinek alkalmazása mindenkor kötelezõ érvényû, ettõl eltérni nem lehet. Felirat: A feliratban a Magyar Tudományos Akadémia rövidítve szerepel:, az Ökológiai Kutatóközpont neve, mindig rövidítés nélkül kiírva, verzállal (álló nagybetûvel) van szedve, a Bell MT betûcsaládot alkalmazva. Külön-külön alkalmazás: a szimbólum önmagában történõ alkalmazása speciális esetekben - pl. jelvény, kitûzõ - megengedett, a felirat alkalmazása önmagában, szimbólum nélkül nem megengedett. 4

5 LOGO >> a logó térhasználata Szerkesztés, arányok A logó térhasználata Térhasználat: a logó körül minden esetben minimálisan betartandó tiszta terület, melyben nem lehetnek grafikai elemek. Nagyon fontos ennek betartása! A tiszta terület a logó körül egyenlõ mértékû a feliratban szereplõ verzál M betû mindenkori magasságával ( alapegység, lásd az alábbi ábra). A logó háttér elõtti alkalmazását az Arculati Kézikönyv a késõbbiek folyamán határozza meg. 5

6 LOGO >> betûhasználat Az logó betûtípusa Bell MT /Bold/ verzál A Á B C E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z aábceéfghijklmnoöpqrstuüvwxyz Az arculat elsõdleges és másodlagos betûtípusa Az arculatban két fõ jellemzõ betûtípus használatos. A logo feliratában kizárólag a Bell MT betûcsalád álló nagybetûs változata használható. Az irodai arculat egyéb elemeinél - levélpapír, névjegy, boríték - kizárólag betûcsalád normál, bold, italic és bold-italic változatai használandóak. az Arial CE Arial CE/ normal, bold, italic, bold-italic/ Arial CE/ normal a á b c e é f g h i í j k l m n o ó ö õ p q r s t u ú ü û v w x y z Arial CE/ bold a á b c e é f g h i j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y z Arial CE/ italic a á b c e é f g h i j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y z Arial CE/ bold-italic a á b c e é f g h i j k l m n o ö p q r s t u ü v w x y z Az irodai szövegszerkesztõ, prezentációs alkalmazásokban szövegszedéshez, kenyérszövegként valamint egyéb kiegészítõ, leíró szövegek esetén használható a Bell MT mellett vagy helyett más medievális vagy klasszicista antikva betûtípus is, mint például a Times new Roman, a BBaskerville, BBodoni betûcsaládok, valamint az Arial betûcsalád más tagjai is, fekete valamint sötét háttér elõtt fehér színben is. Ezen betûcsaládokon kívül más betûcsalád használata nem javasolt. Fontos betartani az alábbi - az arculati alkalmazásokra vonatkozó - tipográfiai szabályokat: - A betûk vízszintes torzítása nem haladhatja meg a 95%-os értékeket. - A betûk függõleges torzítása nem megengedett! - A betûritkítás és sûrítés nem haladhatja meg a 15%-ot. - A sorritkítás és sûrítés nem haladhatja meg a 25%-ot. - Nem megengedett a körvonalas írásmód. Minden alkalmazáskor fontos meggyõzõdni az összes alkalmazott betûcsalád méretbeni felhasználásánál a tiszta és könnyû olvashatóságról! Törekedni kell az arculatban elõírt betûcsaládok és tipográfiai szabályok alkalmazására az összes nyomtatott és digitális médiában! 6

7 LOGO >> színhasználat A logó színei: sárga, Chartreuse(zöld), Sky Blue(kék), Navy Blue(sötétkék) CMYK Ezt a változatot az összes olyan alkalmazásban kell használni, ahol 4 color process (színrebontott) változat szükséges. RGB Akkor használandó, ha a logót kizárólag képernyõn, monitoron kell megjeleníteni. WEB A logó internetes felhasználás esetén. Honlapon, bannerekben az elõírt színek használatosak. CMYK RGB WEB 0, 0, 1 0 0, 0 255,196,0 #ffcc00 40, 0,100,0 144,192,8 #99cc , 2 0, 0, 0 0,124,195 #0099cc 60, 40, 0, 40 7,87,120 #66 7

8 LOGO >> a logó egyszínû változatai Egy színû Az egy színû logó használata A teljesen árnyalatmentes logó használata abban az esetben megengedett, amennyiben az alkalmazásoknál nem lehetséges az árnyalatos megjelenítés és a felhasználás módja ezt teszi szükségessé. 20% fekete 50% fekete 80% fekete 100% fekete Monokróm A monokróm (egy színû, árnyalatos) változat használata azoknál az alkalmazásoknál megengedett, ahol csak egy szín szükséges és lehetséges az árnyalatos alkalmazás. Vonalas A vonalas változat használata azoknál az alkalmazásoknál megengedett, ahol csak így lehetséges a logó reprodukálása. Pl. fémbe, üvegbe gravírozás, vésés, stb. Negatív A negatívba nyomott változat használata csak azoknál az alkalmazásoknál megengedett, ahol adott a sötét alap. Minden egyéb esetben kerülendõ a használata. 8

9 LOGO >> a logó használata logó használat színes háttér elõtt A színes logó használata a színes hátterek elõtt vagy fotókon nem megengedett, csak nagyon világos háttérszín vagy fotó esetén, amennyiben ez az olvashatóságot nem befolyásolja hátrányosan. A színes logó használata a színes hátterek elõtt vagy fotókon nem megengedett, csak fehér vagy fehér-áttetszõ alányomott mezõ alkalmazásával. A negatív logó használata a színes hátterek elõtt vagy fotókon megengedett, amennyiben ez az olvashatóságot nem befolyásolja hátrányosan. Példák tiltott logó használatra 9

10 LOGO >> a logó használata A logó tiltott felhasználási módjai Nem megengedett a logó bármelyik irányba történõ torzítása, forgatása, tükrözése. Nem megengedett a szimbólum és a felirat eltérõ módú elhelyezése, vagy eltérõ arányú ábrázolása. Ökológiai Kutatóközpont Nem megengedett a felirat eltérõ betûtípussal való szedése. Nem megengedett a logó eltérõ színû megjelenítése. 10

11 Arculati alkalmazások Az Arculati alkalmazások fejezet ahhoz a sokrétû felhasználási módhoz ad útmutatást, amelyek segítségével az intézetek elsõdleges külsõ és belsõ vizuális kommunikációja történik. A levélpapírok anyaga, nyomása: Az intézetvezetõi levélpapírok A4 formátumú 4 szín nyo- 2 mású, 90 g/m súlyú fehér matt, újrahasznosított papírra készülnek. Az általános levélpapírok A/4 formátumúak, helyben nyomtatott kivitelûek, az adott lehetõségekhez alkalmazkodó nyomtatási eljárással, színes vagy fekete nyomtatással, g/m súlyú, lehetõség szerint újrahasznosított, vagy általános irodai papírra készülnek. A célnak megfelelõen megengedett 1 szín nyomású levélpapírok és borítékok használata is. Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet NEMZETI BOTANIKUS KERT, VÁCRÁTÓT Ökológiai és Botanikai Intézet 216 Vácrátót, Alkotmány u Tel.: 06 (28) Fax: Dr. Báldi András fõigazgató /16 Ökológiai és Botanikai Intézet 216 Vácrátót, Alkotmány u Postacím: 216 Vácrátót, Alkotmány u Web: Telef 11

12 Levélpapír szerkesztési elve 22 mm 20 mm 22 mm 2 mm 20 mm Logo 170 mm Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet NEMZETI BOTANIKUS KERT, VÁCRÁTÓT 2 mm 20 mm Központ neve: BBaskervilleMd_PFL 12p Intézet neve: Arial CE_(Bold-Italic) 10p Intézet neve - 2. sor: Arial CE_(Bold-Italic) 8p Intézet elérhetõségei: Arial CE (Bold-Italic) 8p 20 mm 22 mm 22 mm Postacím: 216 Vácrátót, Alkotmány u Web: 1. sor 2. sor. sor 22 mm Telefon: (28) , Fax: (28) mm 20 mm 22 mm 12

13 Levélpapírok A levélpapír szerkesztési elve: A levélpapír fejlécbõl és láblécbõl áll. A fejléc baloldalán a logó szerepel. Jobb oldalon -1 sorban szerepel a központ neve, valamint a konkrét ntézet neve. A fõigazgató és a gazdasági vezetõ levélpapírján a titulus szerepel a központ neve alatt. Összesen 7 féle levélpapír lesz használatban, az alábbiak szerint. A láblécben szerepelnek az elérhetõségek: bal oldalon a székhely és a postacím, a weboldal címe, jobb oldalon a telefonszám, fax, és az címek. A fejlécet és a láblécet 0,7 pont vastagságú lénia választja el a levél többi részétõl. A különbözõ fejléceket kizárólag jogosultság szerint szabad használni! A magyar levélpapírok fejléce 1

14 Levélpapírok Az angol nyelvû levélpapírok fejléce 14

15 Boríték szerkesztési elve DL, C6 szabvány boríték Ökológiai és Botanikai Intézet 216 Vácrátót, Alkotmány u mm 10 mm 15 mm Logo + Intézet neve, postacíme DL szabvány méretû boríték 110 mm x 220 mm Balatoni Limnológiai Intézet 827 Tihany, Klebelsberg Kuno u.. 10 mm 10 mm 15 mm Logo + Intézet neve, postacíme C6 szabvány méretû boríték 114 mm x 162 mm A borítékok szabványos DL és C5, C6 formátumú, lehetõség szerint újrahasznosított papírból készült borítékok, 4 színnel, vagy egy színnel történõ nyomtatásával készülnek. A boríték bal felsõ sarkában a logó, alatta az adott intézmény neve és postacíme szerepel. 15

16 Névjegy szerkesztési elve Logo 5 mm 5 mm 5 mm Balatoni Limnológiai Intézet 827 Tihany, Klebelsberg Kuno u. Telefon: (87) , (87) Fax: 06 (87) mm Központi elérhetõségek Ariel CE (Bold-Italic) 7p 50 mm 5 mm Dr. Minta János tudományos munkatárs / mm Név: Ariel CE 11p Titulus: Ariel CE (Bold-Italic) 7p Személyes elérhetõségek: Ariel CE (Bold-Italic) 7p 5 mm A névjegykártya 90x50 mm fekvõ formátumú, 4 szín nyomású, 00 g/m2 súlyú, környezetbarát, újrahasznosított matt kartonra készül. Példák névjegy szerkesztésre Ökológiai és Botanikai Intézet 216 Vácrátót, Alkotmány u Tel.: 06 (28) Fax: Balatoni Limnológiai Intézet 827 Tihany, Klebelsberg Kuno u. Telefon: (87) , (87) Fax: 06 (87) Dr. Báldi András fõigazgató Dr. Minta János tudományos munkatárs / /125 NEMZETI BOTANIKUS KERT 216 Vácrátót, Alkotmány u Tel.: 06 (28) Fax: Duna-kutató Intézet Göd, Jávorka Sándor u. 14. Telefon/Fax: (27) Web: Szakács Éva kommunikációs programfelelõs Példa Júlia titkárság vezetõ /

17 Honlap A külsõ vizuális kommunikáció fontos eleme az intézet honlapja. A honlap arculatának igazodnia kell a többi arculati elemhez, valamint a Magyar Tudományos Akadémia honlapjai arculatának elõírásait is követnie kell. Ezért a honlap fejlécében az egységes akadémiai fejléc szerepel, és a két oldalon megjelenõ modulok is a központi arculathoz igazodnak. BALATONI LIMNOLÓGIAI INTÉZET DUNA-KUTATÓ INTÉZET ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZET ÖK Hírek Telefonkönyv Hírlevél Belsõ hálózat Rendezvénynaptár Felhasználónév Jelszó Bejelentkezés Új fiók létrehozása Új jelszó igénylése Beköszöntõ Tisztelt Látogató! Köszöntjük a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának honlapján. Az Akadémia kutatóintézet-hálózata a kutatói kiválóság, a hiteles tudomány, a társadalomért való elkötelezettség egységével válik a nemzeti és nemzetközi siker, a magyar és az egyetemes tudomány értékeinek megteremtõjévé. Magyarország egyetlen fõhivatású kutatóintézet-hálózatának intézményeként kiemelt célunk, hogy a hazai kutatási hagyományokra épülve a nemzetközi kutatási térben is számottevõ, jelentõs eredményeket ígérõ felfedezõ kutatásokkal, értékadó tudományos eredményekkel vállaljunk szerepet a közjó szolgálatában, a jövõ megalapozásában. Ökológia blog Példák bannerekre BALATONI LIMNOLÓGIAI INTÉZET DUNA-KUTATÓ INTÉZET ÉS BOTANIKAI KUTATÓINTÉZET 17

18 Mellékletek Az arculati kézikönyv fontos részét képezik azok a mellékletek, konkrét elemek, színminták és fájlok, amelyeket a felhasználók a mindennapi gyakorlat során használni fognak. Elsõsorban a logó mindenféle formában és kiterjesztésben, a grafikusok, dekoratõrök, szitanyomók, és egyéb nyomdai, reklámipari kivitelezõk részére, amire a vizuális kommunikáció kivitelezése során szükség lehet. Ezen kívül az irodai szerkesztõ programokban, például Word-ben használható kész levélpapír-, és fax sablonok, valamint irodai nyomtatóval is kivitelezhetõ boríték minták. Ezeket egy adathordozón legtöbbször CD-n érdemes több példányban is lemásolni, archiválni, mivel a használat során sérülhetnek, elveszhetnek. Valamint a szerkeszthetõ fájlok segítségével a tervezett arculati elemek száma tovább bõvíthetõ, a már lefektetett szabályok betartásával, az elvek figyelembe vételével. Mellékletek a logó négy színes és egy színû verziói szerkeszthetõ, vektoros formában (cdr) a logó négy színes és egy színû verziói egyéb formátumokban (bmp, jpg, tiff, png, pdf) magyar nyelvû színes levélpapírok fejlécei, láblécei angol nyelvû színeslevélpapírok fejlécei, láblécei magyar nyelvû egy színû levélpapírok fejlécei, láblécei angol nyelvû egy színû levélpapírok fejlécei, láblécei magyar és angol nyelvû levélpapírok word-sablonba ágyazva (doc) boríték irodai nyomtatásához szükséges fájlok névjegykártya nyomtatásához szükséges fájlok a honlap grafikai elemei (jpg, png) az arculati kézikönyv en is küldhetõ pdf formátumban 18

Az arculat A logó A betűtípus Alkalmazások Kommunikáció

Az arculat A logó A betűtípus Alkalmazások Kommunikáció 1 2 Bevezető Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) a 2002013 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési Program, mely az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott vidékfejlesztési

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Tipográfiai alapismeretek

Tipográfiai alapismeretek Tipográfiai alapismeretek Kiadványszerkesztés tantárgyi segédlet Készítette: Mohai István 2006 Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Gyümölcs u. 38. 1. fejezet: Tipográfia alapjai A tipográfia fogalma

Részletesebben

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ VERZIÓ 1.0 AZ E-PORTFÓLIÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok 2014. április

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag

Adatbázis-kezelés Access XP-vel. Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel Tananyag Adatbázis-kezelés Access XP-vel TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 ALAPISMERETEK...7 ADATBÁZIS...7 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...7 ADATMODELL...9 ADATBÁZISOK

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK K R E A T Í V K O M M U N I K Á C I Ó S Ü G Y N Ö K S É G WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK Fingerprint Reklámügynökség» Webfejlesztési Irányelvek 2011» Áttekintés Áttekintés Jelen dokumentum ahhoz kíván segítséget

Részletesebben

WEBKEZDŐ. ECDL Webkezdő Syllabus 5. alapján 9. MODUL 1. FELADAT

WEBKEZDŐ. ECDL Webkezdő Syllabus 5. alapján 9. MODUL 1. FELADAT 9. MODUL WEBKEZDŐ 1. FELADAT Válaszoljon a következő elméleti kérdésekre, majd végezze el gyakorlatban a 6 20. feladatokat a megadott leírás szerint. 1. A.. a weboldalon lévő kattintható elem, amellyel

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. PR tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor PR tevékenység A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-036-50 PR TEVÉKENYSÉG ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

E-ügyintézés az építésügyben Ügyfelek az ÉTDR-ben. Verzió: etdr_jegyzet_ugyfeleknek_01c.odt 2013-04-01

E-ügyintézés az építésügyben Ügyfelek az ÉTDR-ben. Verzió: etdr_jegyzet_ugyfeleknek_01c.odt 2013-04-01 E-ügyintézés az építésügyben Ügyfelek az ÉTDR-ben Verzió: etdr_jegyzet_ugyfeleknek_01c.odt 2013-04-01 Készült az elektronikus közigazgatás építésügy területén történő bevezetéséhez azzal a céllal, hogy

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele

MUNKAANYAG. Németh Márta. Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele Németh Márta Az eszközök készítése során az egyéni sajátosságoknak megfelelő kritériumok figyelembevétele A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR)

Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) Az E-közigazgatás az építésügyben: elektronikus ügyintézés, gyorsabb engedélyeztetés címmel 2012.06.28. napján

Részletesebben

Bemutató készítés Jegyzet

Bemutató készítés Jegyzet Bemutató készítés Jegyzet Verzió: 0.030-1- Tartalomjegyzék Bevezetés...6 PowerPoint munkakörnyezet...7 PowerPoint program megnyitása...7 A PowerPoint ablak felépítése...8 Speciális beállítások...9 Nézetek...9

Részletesebben

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET

HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET HALLGATÓI FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET Felhasználói dokumentáció verzió 4.1. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzi ó Dátum Pont 3.8 2013.02.06. 9.12 3.8 2013.02.06. 1.1.2 3.8 2013.02.06. általános 3.8 2013.02.06.

Részletesebben

Google Drive használata

Google Drive használata Google Drive használata WEB: https://drive.google.com/ A Google Drive egy ún. felhő-alapú szolgáltatás, melynek lényege, hogy a különböző fájlokat nem egy konkrét számítógéphez tartozó adathordozón (pl.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

MUNKAANYAG. Borosán Beáta. A PR. A PR lényege. A PR eszközrendszere. A külső és belső PR. Az arculat és az image. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Borosán Beáta. A PR. A PR lényege. A PR eszközrendszere. A külső és belső PR. Az arculat és az image. A követelménymodul megnevezése: Borosán Beáta A PR. A PR lényege. A PR eszközrendszere. A külső és belső PR. Az arculat és az image A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A követelménymodul száma: 0062-06 A tartalomelem

Részletesebben

320/3.1/0063-06 - A VÁLLALATI ARCULAT KIALAKÍTÁSA

320/3.1/0063-06 - A VÁLLALATI ARCULAT KIALAKÍTÁSA 320/3.1/0063-06 - A VÁLLALATI ARCULAT KIALAKÍTÁSA ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy magyar tulajdonú vállalkozás 50-100 nm-es élelmiszerüzleteket üzemeltet nagyvárosokban, elsősorban a belvárosban, illetve

Részletesebben

TOBIAS OETIKER HUBERT PARTL, IRENE HYNA ÉS ELISABETH SCHLEGL EGY NEM TÚL RÖVID. AVAGY L A TEX2e 78 PERCBEN

TOBIAS OETIKER HUBERT PARTL, IRENE HYNA ÉS ELISABETH SCHLEGL EGY NEM TÚL RÖVID. AVAGY L A TEX2e 78 PERCBEN TOBIAS OETIKER HUBERT PARTL, IRENE HYNA ÉS ELISABETH SCHLEGL " EGY NEM TÚL RÖVID BEVEZETŐ A LATEX 2ε HASZNÁLATÁBA AVAGY L A TEX2e 78 PERCBEN ii Ez a dokumentum szabad forgalmazású (public domain). Szabadon

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. TARTALOM 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés

MUNKAANYAG. Bacsó Miklós. Szövegszerkesztés haladóknak. A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Bacsó Miklós Szövegszerkesztés haladóknak A követelménymodul megnevezése: Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés A követelménymodul száma: 1142-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

HORIZONT Integrált irodai programcsomag Számlakészítő modul. Verziószám: 3.03. Felhasználói segédlet

HORIZONT Integrált irodai programcsomag Számlakészítő modul. Verziószám: 3.03. Felhasználói segédlet NRG-COM Kft. 1192 Budapest Bercsényi u. 61. HORIZONT Integrált irodai programcsomag Számlakészítő modul Verziószám: 3.03 Felhasználói segédlet 2012 Tartalomjegyzék Általános információk (GYIK - gyakran

Részletesebben

2.34. ábra 2.35. ábra

2.34. ábra 2.35. ábra 2.2. A kép A látáskor szerzett információ rendkívül összetett (alak, szín, térbeliség, mozgás). Mindezek ismeretében érdemes röviden foglalkoznunk az emberi látás biológiájával és ezen belül a színlátással,

Részletesebben