K I V O N A T. 2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközség kérelme ügyében Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. 2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközség kérelme ügyében Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester"

Átírás

1 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 70/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a április 24-én (csütörtök) de.: 9.00 órára összehívott ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 1. Előterjesztés a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Hajdúsámson Város évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolója benyújtásához Előterjesztő: Hamza Gábor 2. Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközség kérelme ügyében Előterjesztő: Hamza Gábor 3. Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor 4. Előterjesztés a sportolókkal szponzori szerződés megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor 5. Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatának támogatási kérelme ügyében Előterjesztő: Hamza Gábor 6. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Hamza Gábor 7. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány felhasználásáról Előterjesztő: Hamza Gábor 8. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység évi végrehajtásáról Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann 9. Előterjesztés az épített örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Hamza Gábor 10. Előterjesztés a mezei őrszolgálat tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor 11. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Bagolyné Szűcs Mariann 12. Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről Előterjesztő: Hamza Gábor 13. Előterjesztés szociális nyári gyermek étkeztetés tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor 14. Előterjesztés az önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Előterjesztő: Hamza Gábor 15. Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor

2 16. Előterjesztés Hajdúsámson Város településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról, a Helyi Építési Szabályzatának és településrendezési eszközök felülvizsgálatának előkészítéséről Előterjesztő: Hamza Gábor 17. Előterjesztés a Hajdú R+J Kft. rendezési terv módosítási kérelme ügyében Előterjesztő: Hamza Gábor 18. Előterjesztés a hajdúsámsoni köztemető üzemeltetéséről Előterjesztő: Hamza Gábor 19. Előterjesztés intézmények fűtéskorszerűsítése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor 20. Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor 21. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor 22. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény évi tevékenységéről Előterjesztő: Hamza Gábor 23. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény évi munkatervének elfogadására Előterjesztő: Hamza Gábor 24. Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadására Előterjesztő: Hamza Gábor 25. Előterjesztés intézmények gazdálkodási feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Hamza Gábor 26. Előterjesztés Városnapi munkacsoport megbízása tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor 27. Előterjesztés az Európa-kapu Európai Területi Társuláshoz csatlakozásról Előterjesztő: Hamza Gábor 28. Előterjesztés Hajdúsámson-Martinka, Szondi utca és Főző utca környéke csapadékvíz elvezetésének tervezése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor

3 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 71/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(III.28.) számú rendelete 14. (3) bekezdése alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja: 317/2013.(XII.19.), 318/2013.(XII.19.), 3/2014.(I.16.), 10/2014.(I.23.), 15/2014.(I.23.), 21/2014.(II.05.), 22/2014.(II.05.), 23/2014.(II.05.), 24/2014.(II.05.), 25/2014.(II.05.), 28/2014.(II.05.), 30/2014.(II.18.), 31/2014.(II.18.), 33/2014.(II.18.), 34/2014.(II.18.), 36/2014.(II.18.), 37/2014.(II.18.), 38/2014.(II.18.), 39/2014.(II.18.), 40/2014.(II.18.), 43/2014.(II.18.), 44/2014.(II.18.), 45/2014.(II.18.), 46/2014.(II.18.), 47/2014.(II.18.), 48/2014.(II.18.), 51/2014.(II.18.), 52/2014.(II.18.), 53/2014.(II.18.), 54/2014.(II.18.), 55/2014.(II.18.), 56/2014.(II.18.), 58/2014.(III.12.), 61/2014.(III.12.), 62/2014.(III.12.), 63/2014.(III.12.), 64/2014.(III.12.), 65/2014.(III.12.), 68/2014.(III.12.). A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a határozatok nyilvántartásán vezettesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét. Határidő: április 30. Felelős: Bagolyné Szűcs Mariann

4 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 1. n a p i r e n d Előterjesztés a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Hajdúsámson Város évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolója benyújtásához Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 72/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Hajdúsámson Város évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről készített beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a döntésről a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse. Határidő: május 8. Felelős: Hamza Gábor

5 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 2. n a p i r e n d Előterjesztés a Hajdúsámsoni Református Egyházközség kérelme ügyében Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 73/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza tekintettel arra, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 11. (13) bekezdése szerint parókia (paplak) építésére nincs lehetősége az Önkormányzatnak térítésmentesen az Egyház tulajdonába adni az 1454/3 hrsz-ú ingatlanát -, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Hajdúsámson, Rákóczi utca 4. sz. alatti, 1454/3 hrsz-ú ingatlanát elcseréli - figyelembe véve az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelet 18.. (5) és (7) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az állam elővásárlási joggal élhet, továbbá az értékarányosság követelményét - a Hajdúsámsoni Református Egyházközség tulajdonában lévő 543/4 hrsz-ú 3085 m 2 nagyságú földterületért, valamint az ingatlanok közötti ingatlanforgalmi szakértők által megállapított érték különbözetet eft-ot, azaz Négymillió-hétszázharminc ezer forintot az egyház készpénzben megfizet akkor, amikor az államtól visszaérkezik, hogy nem kíván elővásárlási jogával élni, az alábbi feltételekkel: - a Református Egyház felelősséget vállal és kinyilatkozza, hogy a cserealapot képező ingatlanok per, teher és igénymentesek, - a Református Egyház teljes szavatosságot vállal azért, hogy a régi temető felszámolása jogszabályban foglaltaknak és a hatósági előírásoknak megfelelően történt és az véglegesen lezárult, amennyiben a későbbiek során ebből eredően mégis bármilyen helytállási kötelezettség keletkezne az önkormányzat részére, úgy az egyház teljes anyagi helytállással tartozik ezen felmerülő fizetési kötelezettség tekintetében, továbbá - az önkormányzat jogfenntartással él, az ingatlan nem kerül az egyház tulajdonába addig, amíg a készpénz befizetésére nem kerül sor az önkormányzat számlájára. A Képviselő-testület felkéri a t az alábbiakra: - első lépésként az állam képviselőjét értesítse elővásárlási jogáról, - az állam nemleges válasza esetén értesítse az egyházat, vagy amennyiben az állam élni kíván elővásárlási jogával, úgy az kerüljön vissza testület elé, - eztkövetően a a cserére vonatkozóan valamennyi intézkedést az Önkormányzat ügyvédjének bevonásával tegye meg. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a döntésről tájékoztassa a Hajdúsámsoni Református Egyházközséget és a szükséges dokumentumokat írja alá.. Határidő: - az állam képviselőjének értesítésre: május 9 - állam nemleges válaszát követő 10 munkanap: az egyház értesítése - állam igenlő válasza esetén: soron következő testületi ülés - majd ezt követő 15 napon belül csereszerződés aláírása Felelős: Hamza Gábor

6 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 74/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

7 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 75/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

8 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 76/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 3-D Sportegyesület évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

9 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 77/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

10 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 78/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Martinka Lakosokért Egyesület évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

11 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 79/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Harangi Imre Sportegyesület évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

12 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 80/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Polgárőrség Egyesület évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

13 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 81/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Élet Gyülekezete évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

14 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 82/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Családok a Családokért Egyesület évi Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

15 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 83/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Szent Család Plébánia évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

16 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 84/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a HIT Gyülekezete évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

17 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 85/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdúsámsoni Református Egyházközség évi, Ft összegű támogatásának elszámolását elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

18 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 86/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évi, Ft összegű támogatásának Ft-os elszámolását elfogadja azzal, hogy az elszámolás alapján fel nem használt Ft támogatás a Támogatott részéről visszafizetésre került az önkormányzat számlájára. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

19 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 87/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Életfa Nyugdíjasklub Egyesület évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - működési támogatás - fellépő ruha A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

20 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 88/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - szövetségi költségek, játékvezetői díjak, utazási költség, szertáros, edzői díjak, felszerelés, pályázat, terembérlet, étel-ital költségek, könyvelés, TAO pályázat önrésze, biztosítás. A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg. Határidő: I. részlet: Ft a szerződéskötést követően 30 napon belül. II. részlet: Ft szeptember 30-ig A Képviselő-testület kérje fel a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

21 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 89/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével a 3-D Sportegyesület évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - általános költségek, kézilabda szakosztály, íjász. A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg. Határidő: I. részlet: Ft a szerződéskötést követően 30 napon belül. II. részlet: Ft szeptember 30-ig A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

22 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 90/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján - a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - virág, virágcserép, virágtartók, hulladéktárolók készítése, útjelző táblák készítése, kukazsák, könyvelési díj. A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

23 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 91/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján - a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével a Martinka Lakosokért Egyesület és az egyesület keretein belül működő Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja évi támogatásának összegét a Martinka Lakosokért Egyesület esetében forintban, a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja esetében forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: a Martinka Lakosokért Egyesület esetében: - családi nap, mikulás és karácsonyi ünnep, kézműves foglalkozás, könyvelés, Martinkai Hírmondó, LEADER Egyesületi díj, honlap éves díj, pályázati regisztráció. a Martinkai Őszirózsa Idősek Klubja esetében: - működésre. A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

24 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 92/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Harangi Imre Sportegyesület évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - Közös költségek, ökölvívó szakosztály, fogathajtó szakosztály, asztalitenisz szakosztály, sakk szakosztály. A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg. Határidő: I. részlet: Ft a szerződéskötést követően 30 napon belül. II. részlet: Ft szeptember 30-ig A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

25 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 93/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével a Hajdúsámsoni Polgárőr Egyesület évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - XX.KRESZ tábor, Járművek biztosítási díja, fenntartási költségek, szolgálati díjak, képzések, polgárőrnap, kispolgárőrök, felszerelés, lovas polgárőrség, működési költségek. A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőket állapítja meg. Határidő: I. részlet: Ft a szerződéskötést követően 30 napon belül. II. részlet: Ft szeptember 30-ig A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

26 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 94/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével az S-O2 Postagalamb Sport Egyesület évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - működésre A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

27 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 95/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével az Iskolánkért Alapítvány évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - Boldogkőváraljai táborhely karbantartására. A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

28 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 96/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2002. (XI.29.) rendeletben foglaltak alapján a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével az Debreceni Mentőrobogó Alapítvány évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - működésre A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

29 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 97/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével - a Magyar Pünkösdi Egyház Hajdúsámsoni Élet gyülekezete évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - gyermekfoglalkozás, ifjúsági munka, hangtechnika. A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

30 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában 98/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével - a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - kirándulás A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

31 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 99/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével - a Szent Család Plébánia évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - hittanos és roma gyermekek táboroztatása A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

32 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 100/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével - a HIT Gyülekezete hajdúsámsoni közössége évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - közösségi kulturális program A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

33 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 3. n a p i r e n d Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek évi támogatásának elszámolása és évi támogatása tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 101/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Pénzügyi-Műszaki Bizottság véleményének figyelembe vételével - a Hajdúsámsoni Református Egyházközség évi támogatásának összegét forintban állapítja meg. A támogatott célokat az alábbiak szerint határozza meg: - ifjúsági- és gyermek táborok, templom villámhárító karbantartása. A Képviselő-testület a támogatás átutalására a következő határidőt állapítja meg. A támogatási szerződés csak akkor írható alá, ha az összeg fedezete az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll. Határidő: a szerződéskötést követően 30 napon belül. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az érintettet a döntésről értesítse, a támogatási szerződés megkötéséről intézkedjen.. Határidő: értesítésre: április 30. szerződéskötésre: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

34 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 4. n a p i r e n d Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés megkötésére 102/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Varga Miklós felnőtt válogatott ökölvívó sportolóval (4251 Hajdúsámson, Radnóti u. 2. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt április 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre az alábbi feltételekkel: 1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Varga Miklós felnőtt válogatott ökölvívó részére összesen Ft ( Ft/hó) összegű pénzügyi támogatást nyújt. 2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 3. Az önkormányzat a sportolók nevével és sportteljesítményükkel kapcsolatos információkat a városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 4. Amennyiben a szponzorált az amatőr ökölvívó tevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről a Harangi Imre Sportegyesület elnöke köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 5. Az önkormányzat és Varga Miklós között létrejött szponzori szerződést a Harangi Imre Sportegyesület elnöke aláírásával vegye tudomásul. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás folyósítására intézkedjen. Határidő: szerződés megkötésére: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

35 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 4. n a p i r e n d Előterjesztés sportolókkal szponzori szerződés megkötésére 103/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Szenes Mátyás úszó és uszonyos úszó sportolóval (4251 Hajdúsámson, Malom u. 39. szám alatti lakos) szponzori szerződést köt április 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre az alábbi feltételekkel: 1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Szenes Mátyás úszó és uszonyos úszó részére összesen Ft ( Ft/hó) összegű pénzügyi támogatást nyújt. 2. A sportoló köteles nyilatkozataiban Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzorát megemlíteni, népszerűsíteni és jó hírnevét kelteni. A saját népszerűsítésére készített reklámanyagokon köteles feltüntetni Hajdúsámson Város Önkormányzatát, mint szponzort. 3. Az önkormányzat a sportoló nevével és sportteljesítményével kapcsolatos információkat a városmarketing tevékenysége során felhasználhatja. 4. Amennyiben a szponzorált az úszó és uszonyos úszó tevékenységet abbahagyja, úgy támogatásra annak időpontjától nem tarthat igényt. Ennek tényéről köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a szponzori szerződés megkötésére és a támogatás folyósítására intézkedjen. Határidő: szerződés megkötésére: május 10-ig Felelős: Hamza Gábor

36 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 5. n a p i r e n d Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatának támogatási kérelme ügyében 104/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozata június 6-7-ei tanulmányi kirándulásához forint támogatást nyújt, melynek fedezete az Önkormányzat dologi kiadásaiból biztosítható. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a határozatban foglaltak átvezetéséről intézkedjen, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját a határozatról értesítse. Felelős: Hamza Gábor Határidő: értesítésre május 30.

37 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 7. n a p i r e n d Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról, a pénzmaradvány felhasználásáról 105/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évi költségvetési gazdálkodásról szóló egyszerűsített mérleget az 1. számú, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 2. számú, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 3. számú, az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 4. számú melléklet szerint elfogadja. Határidő: április 30. Felelős: Hamza Gábor

38 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 8. n a p i r e n d Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység évi végrehajtásáról 106/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajdúsámson Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi belső ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési és összefoglaló jelentést a melléklet szerint elfogadja.

39 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 10. n a p i r e n d Előterjesztés a mezei őrszolgálat tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és 6 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 107/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat felállítása tárgyában készült határozati javaslatot elutasítja.

40 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 12. n a p i r e n d Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékeléséről Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 108/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete az évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a döntésről az illetékes szerveket értesítse. Határidő: május 5. Felelős: Hamza Gábor

41 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 13. n a p i r e n d Előterjesztés szociális nyári gyermek étkeztetés tárgyában 109/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat 1.) Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 20 /2014. (III.20.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően vállalja, hogy június 30-tól augusztus 29 -ig terjedő időszakban 44 munkanapon keresztül biztosítja - a miniszter döntésének megfelelő számú gyermek részére - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek (a továbbiakban: rászoruló gyermekek) étkezését, napi egyszeri melegétkeztetés formájában ingyenesen. A képviselő-testület a fentiek érdekében pályázati igénylést nyújt be az EMMI hez. 2.) Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő - testülete elhatározza, hogy a gyermekek nyári szociális étkezését az iskolás korosztálynak, az iskolából Kossuth u alatt található konyháról, míg az óvodás és bölcsődés korosztálynak az óvoda konyhája Kossuth u sz. alatt biztosítja kihordással. A képviselő- testület felkéri és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok, szerződések aláírására és az étkezés megszervezésére. Határidő: - a támogatási igény benyújtására: május 6. - a lebonyolításra: folyamatos Felelős: Hamza Gábor

42 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 14. n a p i r e n d Előterjesztés az önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 110/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII törvény 33. (1) bekezdése szerint az Önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az összesített közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodjon. Határidő: március 31. Felelős: Hamza Gábor

43 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 15. n a p i r e n d Előterjesztés Hajdúsámson Város Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítása tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 111/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Hajdúsámson Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a Közbeszerzési Szabályzat módosításának közzétételéről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

44 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 16. n a p i r e n d Előterjesztés Hajdúsámson Város településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról, a Helyi Építési Szabályzatának és településrendezési eszközök felülvizsgálatának előkészítéséről Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 112/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Város hatályos településrendezési terveinek és Helyi Építési Szabályzatának a és évben hatályba lépett vonatkozó állami előírásoknak megfelelő évi felülvizsgálatával, a felülvizsgálat évi előkészítésével, feltételeinek programszintű megfogalmazásával,- továbbá az egyeztetésre előkészített településfejlesztési koncepció anyagát munkapéldánynak tekintve, a koncepció 2014 év. II. félévi testületi előterjesztésével, - és felhatalmazza a útján a Városfejlesztési és Műszaki Irodát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bevonásával a szükséges további intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: Hamza Gábor

45 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 17. n a p i r e n d Előterjesztés a Hajdú R+J Kft. rendezési terv módosítási kérelme ügyében Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 113/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdú R+ J Kft. kérelmének helyt adva a Településszerkezeti tervben és a Helyi Építési Szabályzatban, valamint a Szabályozási tervben a hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló telektömböket a jelenlegi kertvárosias lakóterületről Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre módosítja abban az esetben, ha a rendezési terv módosításával kapcsolatban a kérelmező településrendezési szerződés keretében valamennyi költség viselését vállalja. Amennyiben az egyeztetési eljárás során bármely szakhatóság véleménye kizárja a rendezési terv módosításának lehetőségét, a kérelmező semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel az Önkormányzattal szemben. A Képviselő testület felkéri a t, hogy a döntésről s kérelmezőt, a településtervezőt tájékoztassa és az érintettel a településrendezési szerződést az önkormányzat ügyvédjének bevonásával kösse meg. Felkéri a rendezési terv módosításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. Határidő: értesítésre: április 30. Felelős: Hamza Gábor

46 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 18. n a p i r e n d Előterjesztés a hajdúsámsoni köztemető üzemeltetéséről Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 114/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a SCONTO MORTE Temetkezési Kft. a Hajdúsámson, Jánostava úti köztemető üzemeltetésére január 16. napján megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben évre vállalt fejlesztési, beruházási kötelezettségeinek eleget tett. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a döntésről az üzemeltetőt értesítse. Határidő: értesítésre május 5. Felelős: Hamza Gábor

47 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 19. n a p i r e n d Előterjesztés intézmények fűtéskorszerűsítése tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 115/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda fűtés korszerűsítése érdekében szükséges beszerzési eljárást megindítja a jogszabályokban és a szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy a fűtéskorszerűsítés előkészítésével kapcsolatosan a szükséges összes intézkedést tegye meg és a Közbeszerzési bizottság hozza meg a szükséges döntéseket. Felelős: Hamza Gábor Határidő: június 30.

48 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 20. n a p i r e n d Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 116/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére irányuló, a 28/2014. (IV.1.) BM rendeletben foglaltakra tekintettel, illetve a Kvtv. 1. mellékletének IX. fejezete szerinti a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására benyújtott kérelmet tudomásul veszi azzal, hogy az - 5. sz. kamera a Vasútállomás helyett a Sportöltözőnél legyen felszerelve sz. kamera a Bölcsőde épületénél legyen felszerelve. - A Vámospércsi úti kamera a Liszt Ferenc utcai sarokra kerüljön. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

49 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 20. n a p i r e n d Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztésekre vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 117/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére irányuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően használja. Határidő: azonnal Felelős: Hamza Gábor

50 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 21. n a p i r e n d Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 118/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és ennek megfelelően a VII. FEJEZET 2. pont c.) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő - Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatti - Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti szövegrész helyébe a Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő - Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatti - Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám alatti szöveg lép. A képviselő-testület a augusztus 1. napján hatályba lépő módosított Társulási Megállapodást jóváhagyja, és a mellékletként csatolt módosított Társulási Megállapodást egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. A képviselő-testület felkéri a t, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, továbbá felhatalmazza a t, hogy a Társulási Megállapodást aláírja. Felelős: Határidő: Hamza Gábor azonnal

51 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 21. n a p i r e n d Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 119/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény alapító okiratot módosító okiratát. Felelős: Határidő: Hamza Gábor azonnal

52 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 21. n a p i r e n d Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 120/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. Az Alapító Okirat hatályba lépésének napja augusztus 1. Felelős: Határidő: Hamza Gábor azonnal

53 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 22. n a p i r e n d Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény évi tevékenységéről Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 121/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény évi tevékenységéről szóló melléklet szerinti beszámolóját elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a t, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. Határidő: április 30. Felelős: Hamza Gábor

54 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből 23. n a p i r e n d Előterjesztés a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény évi munkatervének elfogadására Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 122/2014. (IV. 24.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló módosított évi CXL. törvény 78. (5) bekezdés b) pontja alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény évi melléklet szerinti munkatervét jóváhagyja. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről értesítse. Határidő: április 30. Felelős: Hamza Gábor

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása és 2013. évi támogatása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 3. Előterjesztés beszámoló a 2013. évi közbeszerzésekről Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott rendkívüli nyílt ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal 0 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 134/2014.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

K I V O N A T. 2. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolása ügyében Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 2. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolása ügyében Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 8.00 órára összehívott rendkívüli ülésének könyvéből ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 194/2013. (VII. 04.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott nyílt ülésének könyvéből 159/2014. (VI. 26.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 26-án (csütörtök) de.: 9.00 órára összehívott ülésének

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 01-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (X.01.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 89/2012. (X. 18.) számú képviselő testületi határozat a Faddi Polgárőr Egyesület visszatérítendő támogatása 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a civilszervezetek önkormányzati támogatásáról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 15-én tartott rendes üléséről készített jegyzőkönyvből 41/2010. (IV.15.) képviselő-testületi határozat Rendőrségi beszámolóról 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szekszárd Városi Rendőrkapitányának a rendőrségről szóló 1994.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28.-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 68/2009. (IV. 28.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. április 28.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: a Sport koncepció

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 251 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-én (csütörtök) de.: 8.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester,

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S. költségvetést érintő döntések tárgyában

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S. költségvetést érintő döntések tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S költségvetést érintő döntések tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! I. Az Eszterlánc Óvoda vezetőjének pótelőirányzat biztosítás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/6/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Határozat kivonat. Készült Kópháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 48/2016.(IV.26.) számú határozata Napirend előtt: Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról N A P I R E N D : 1. Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S

Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Szám: 36-14/2009. J E L E N T É S A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról a képviselő-testület

Részletesebben

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 09-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. Kivonat. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete Önkormányzata Képviselő-testülete Iktatószám: I-165-228/2015. Kivonat a Képviselő-testület 2015. november 19-i rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 224/2015. (XI. 19.) XI.ÖK határozat 21 igen szavazattal,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (IV.28.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkaügyi Központ munkaerő és

Részletesebben

79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat

79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat 79/2015.(IV.30.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót. 80/2015.(IV.30.)HÖ.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 18-án (kedd) de.: 9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 18-án (kedd) de.: 9.00 órára összehívott ülésének jegyzőkönyvéből 9.00 órára összehívott ülésének könyvéből Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal 0 29/2014. (II. 18.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület január 20-ai nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT képviselő-testület 2009. január 20-ai nyílt üléséről 1/2009.(I.20.) Ökt. h. A képviselő-testület egyetért az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával, és 2009. január 20-ai ülésén

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület évi munkaterve 9. Napirend 2017. évi munkaterv 9. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2017. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2011. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből 72/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat a rendőrkapitány kinevezésének véleményezése Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27-i -i testületi ülésére Tárgy: 2015. évi munkaterv Mágocs Város Önkormányzatának Szervezeti és

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat

KIVONAT. az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2015. május 12-i üléséről. 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Tárgy:Napirend 67/2015. (V.12.) Eü.és Szoc. Biz. határozat Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásra

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben