Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013."

Átírás

1 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Képviselő-testület I. félévi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. Felkéri a jegyzőt, hogy az ülések időpontjairól, valamint a tárgyalandó napirendi pontokról és az anyagok leadási határidejéről az érintett előterjesztőket tájékoztassa. Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Sátoraljaújhely, november 27. Fedorné dr. Fráter Zsófia sk. címzetes főjegyző Szamosvölgyi Péter sk. polgármester A kivonat hiteléül: Bakos Tóth Ildikó szervezési referens

2 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozatának melléklete a Képviselő-testület I. félévi munkatervéről Január 16. (csütörtök) 2. Tájékoztató a városban működő civil- és sportszervezetek tevékenységéről, az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról Előterjesztők: az érintett civil szervezetek vezetői Véleményezi: az Oktatási, Közművelődési, Civil-, Ifjúsági- és Sportügyi és a Pénzügyi 3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ évi tevékenységéről, a évi munkatervről Előterjesztő: az intézmény igazgatója Véleményezi: az Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi 4. Javaslat a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadására Előterjesztő: a Kft. igazgatója Véleményezi: az Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi és a Pénzügyi 5. Javaslat a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: az ügyvezető Véleményezi: a Pénzügyi és a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 6. Javaslat az Újhelyi Gazdálkodási Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: az ügyvezető Véleményezi: a Pénzügyi és a Városüzemeltetési 7. Javaslat a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: az ügyvezető Véleményezi: a Pénzügyi, és a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 8. Beszámoló a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület szakmai munkájáról, a évi gazdálkodásáról A Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület évi költségvetési tervének jóváhagyása Előterjesztő: Dankó Dénes Egyesület elnöke Véleményezi: Pénzügyi és Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 10. Egyebek Az írásbeli anyagok leadási határideje: január 7.

3 Február 13. (csütörtök) 2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítására Az előkészítésben részt vesznek: a Képviselő-testület bizottságai 3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának évi költségvetésére Véleményezi: a Képviselő-testület valamennyi bizottsága 4. Tájékoztató a évi helyi adóbevételekről Véleményezi: a Pénzügyi 5. Tájékoztató Sátoraljaújhely város környezet állapotáról Véleményezi: az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 6. Előterjesztés a évi tavaszi-nyári közterület takarítási, útüzemeltetési és forgalombiztosítási feladatok intézkedési tervére Előterjesztő: a Városellátó Szervezet igazgatója Véleményezi: a Városüzemeltetési 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a Jegyző 8. Egyebek Az írásbeli anyagok leadási határideje: február 3. Március 20. (csütörtök) 2. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről Előterjesztők: a városi rendőrkapitány a Bűnmegelőzési Tanács elnöke, valamint Építéshatósági és Városüzemeltetési Osztályvezető 3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatára Előterjesztő: Dankó Dénes alpolgármester Véleményezi: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 4. Beszámoló a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai tevékenységéről Véleményezi: az Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi 5. Beszámoló a Magas-hegyi Sportcentrum évi működéséről és a Sportcentrum téli üzemeltetéséről Előterjesztő: az intézmény igazgatója Véleményezi: az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 6. Előterjesztés a évi közbeszerzési terv elfogadására Előterjesztő: a közbeszerzési referens

4 7. Javaslat a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézmény egységének nyári nyitvatartására Előterjesztő: óvodavezető Véleményezi: az Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi 8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 9. Egyebek Zárt ülésen Előterjesztés a lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatására Véleményezi: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Az írásbeli anyagok leadási határideje: március 6. Április 24. (csütörtök) 2. Előterjesztés a évi zárszámadási rendelet-tervezet jóváhagyására, valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentés, rövidített mérleg, pénzmaradvány és eredmény-kimutatás jóváhagyására Véleményezik: a Képviselő-testület bizottságai 3. Előterjesztés az Önkormányzat évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására Véleményezik: a Pénzügyi 4. Előterjesztés a évi közbeszerzésekről Előterjesztő: a közbeszerzési referens 5. Tájékoztató az idegenforgalmi szezonra való felkészülésről Előterjesztő: az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi elnöke Az előkészítésben részt vesz: az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 6. Tájékoztató a város idegenforgalmi rendezvényeinek, programjainak az írott és elektronikus médiában való megjelenéséről Véleményezi: az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 8. Egyebek Zárt ülésen Előterjesztés a Boda Pál Sport Díj, Nevelői Díj, valamint a Dr. Illés László Közegészségügyi Díj adományozására Javaslattevők: az Oktatási, Közművelődési, Civil-, Ifjúsági- és Sportügyi, valamint a Szociális és Egészségügyi Az írásbeli anyagok leadási határideje: április 12.

5 Május 29. (csütörtök) 2. Beszámoló a középtávú Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról Véleményezi: a Képviselő-testület valamennyi a 3. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Véleményezi: a Szociális és Egészségügyi 4. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft évi mérlegének jóváhagyására Véleményezi: a Pénzügyi, és a Városüzemeltetési 5. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft év mérlegének jóváhagyására Véleményezi: a Pénzügyi, és az Oktatási, Közművelődési, Civil-, Ifjúsági- és Sportügyi 6. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft év mérlegének jóváhagyására Véleményezi: a Pénzügyi és a Városüzemeltetési 7. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft év mérlegének jóváhagyására Véleményezi: a Pénzügyi, és a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 8. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló rendeletének felülvizsgálatára Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 9. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 10. Egyebek Az írásbeli anyagok leadási határideje: május 14. Június 26. (csütörtök) 2. Beszámoló a Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény munkájáról Előterjesztő: az intézmény igazgatója Véleményezi: a Szociális és Egészségügyi 3. Tájékoztató Sátoraljaújhely város foglalkoztatási helyzetéről Előterjesztő: a Munkaügyi Központ sátoraljaújhelyi kirendeltségének vezetője Véleményezi: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási 4. Javaslat a Képviselő-testület II. féléves munkatervére Véleményezi: az Ügyrendi és Nemzetiségi

6 5. Beszámoló a Biztos kezdet Sátoraljaújhelyen pályázat végrehajtásáról, a Pöttömke Biztos Kezdet Gyerekház működéséről Előterjesztő: a projekt szakmai vezetője Véleményezi: az Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi 6. Tájékoztató az óvodáztatási támogatás helyi végrehajtásáról Véleményezi: a Szociális és Egészségügyi 7. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 8. Egyebek Zárt ülésen 1. Javaslat A Közmegbecsülés Díja kitüntetés adományozására Javaslattevők: a Képviselő-testület bizottságai 2. Előterjesztés a lakásigényüket saját erőből megoldani kívánó igénylők helyi támogatásáról Véleményezi: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Az írásbeli anyagok leadási határideje: június 12.

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

2014. ÉVI MUNKATERVE

2014. ÉVI MUNKATERVE HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülések: 2014. JANUÁR 14. JANUÁR 29. MÁRCIUSTÓL - NOVEMBERIG MINDEN HÓNAP UTOLSÓ CSÜTÖRTÖKÉN DECEMBER

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 17-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai 51/2011. (IV. 12.) számú Képviselő-testületi határozat Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csiszár István, Katona János László, Tanács József, Vass Antal és Volford Imre képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak:, Csányi László alpolgármester, képviselő Szűcsné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról SOMOGY MEGYEI JEGYZŐ SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/275/2015. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról A közgyűlés 49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Zatykó János polgármester

1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Zatykó János polgármester Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: 1-272/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. december hó 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013.

Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének tagja J.J;J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Kerületfejlesztési

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Készült: nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Díszterem A képviselő-testületi

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 2/2011. (I. 28.) önkormányzat rendelet BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE a közüzemi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 28881-1/2012. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 21-i ülésén az

Részletesebben