Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erőforrások a vállalkozás szolgálatában"

Átírás

1 Vállalkozások II.

2 Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi erőforrás- munkaerő, szaktudás 3. Tőke- gazdasági javak(ingatlan, gépek, alapanyag), pénz, értékpapír 4. Vállalkozó- aki koordinál, irányít b) Tárgyiasultság szerint: a) Kézzelfogható- konkrét eszközök : ingatlan, gép, anyag b) Immateriális - nem anyagi javak: bérleti jog, technológiai folyamat, tapasztalat, szellemi termék (szoftver).. 2. Hatékony gazdálkodás az erőforrásokkal A tevékenységhez, csak annyi erőforrást használjunk fel, ami segíti a maximális teljesítményt. Megújuló erőforrások: erdő, víz, munkaerő TAKARÉKOSKODÁS az erőforrásokkal!!!!

3 A vállalkozás vagyona A vagyon a vállalkozás rendelkezésére álló anyagi és nem anyagi javak összessége. Az induló vagyont a cégtulajdonosok bocsátják a vállalkozás rendelkezésére. Működés közben Gyarapodhat Elfogyhat

4 Vagyon csoportosítása Mérleg: a vállalkozás vagyonát egy adott időpontra vonatkoztatva megjelenítő kimutatás Eszközök: a vagyon megjelenését mutatja (aktívák) Források: a vagyon eredetét mutatja (passzívák) Pl: indul a cég 1 mill. Ft-tal Pénzeszközök: Ft Saját forrás : Ft Pl: vásárol hitelre egy gépet 5 mill. Ft-ért Gépek : Ft Hosszú lejáratú kötelezettség Ft Pl: vásárol árut a bolt számára Ft-ért Árukészlet: Ft Pénzeszközök: Ft A mérleg egyensúlya megmarad!!

5 A mérleg szerkezete Eszközök A Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök B Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Források D Saját tőke Jegyzett tőke Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény E Céltartalék F Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség G Passzív időbeli elhatárolások

6 Eszközök A Befektetett eszközök: legalább egy éven túl szolgálják a vállalkozást Immateriális javak: minden olyan vagyonrész, ami nem kézzel fogható vagyontárgy. Vagyon értékű jogok Szellemi termékek Üzleti, vagy cégérték: ha a cég piaci értéke nagyobb, mint az eszközeinek értéke Tárgyi eszközök: használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok: földterület, épület, haszonélvezet Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, amelyek közvetetten szolgálják a vállalkozó tevékenységét pl.: iroda, iroda-berendezés Beruházások, felújítások: a még üzembe nem állított gép, használatba nem vett épület

7 Eszközök Befektetett pénzügyi eszközök: amelyeket a vállalkozó befektet más vállalkozónál, azzal a céllal, hogy jövedelmet szerezzen Tartós részesedés pl. leányvállalat, részvények, üzletrészek, vagyoni betét Tartósan adott kölcsönök pl.. Saját cég számára Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: kötvény, kincstárjegy

8 Forgóeszközök B Forgóeszközök Jellemzően egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozást, egy éven belül beépülnek az új termékbe, vagy eladásra kerülnek. Készletek A vállalkozás rendelkezésére álló, egy éven belüli felhasználásra szánt eszközök összessége, amelyek jórészt egyetlen termelési folyamatban vesznek részt. Anyagok : beépülnek az új termékbe ( alapanyag, szerszám, munkaruha) Áruk: értékesítési céllal beszerzett termékek kereskedelmi áru göngyöleg: az áru csomagolására, szállítására szolgál, betétdíjat számolnak érte, és visszaváltható, többször használatos. Pl: hordó, raklap, üveg közvetített szolgáltatás: a szolgáltatás változatlan formában történő továbbszámlázása Befejezetlen termelés, kész, félkész termék

9 Forgóeszközök Követelések olyan jogszerű fizetési igények, amelyek (értékesítési, szolgáltatási) szerződésből, előleg- vagy kölcsön nyújtásából erednek. Követelés áruszállításból (vevők) Értékpapírok Forgatási célból vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, ill. tulajdoni részesedést jelentő befektetések. Részesedés kapcsolt vállalkozásban: részvény, üzletrész, vagyoni betét Saját részvény, saját üzletrész: visszavásárolt tulajdoni részesedés Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: kötvény, kincstárjegy, amelyet árfolyamnyereség érdekében vásároltak, ill a következő évben lejárnak. Pénzeszközök Házipénztár Elszámolási betétszámla C Aktív időbeli elhatárolás az adott évben elszámolt, de a következő évet terhelő tételek Pl. előre kifizetett januári bérleti díj

10 f ő c s f o ő p o rt Befektetett eszközök Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök c s o p Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök o r t Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások t é t e l Saját tőke Jegyzett tőke Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény Céltartalékok Céltartalék várható kötelezettségekre Céltartalék jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

11 D Saját tőke Források A tulajdonosok által a vállalkozás rendelkezésére bocsátott összeg Jegyzett tőke. A vállalkozásnak már átadott tőke, amelyet a cégbíróság bejegyzett. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke Tőketartalék : a tulajdonosok a vállalkozás rendelkezésére bocsátottak, de nem került bejegyzésre a cégbíróságon (a részvény kibocsátáskori és névérték közti különbözete). Eredménytartalék: az előző évek mérleg szerinti eredményei Lekötött tartalék: azon összegek, amelyeket nem lehet szabadon elkölteni pl: visszavásárolt saját részvény Értékelési tartalék: a piaci és könyv szerinti érték különbözete Mérleg szerinti eredmény: az adott évi tiszta nyereség

12 Források E Céltartalékok céltartaléknak nevezzük az olyan kötelezettséget, amelynek az összege vagy az esedékessége bizonytalan Céltartalék várható kötelezettségre Céltartalék jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F Kötelezettségek A kötelezettség olyan pénzbeli tartozás, kötelezően teljesítendő feladat, amelyre valakit általában jogszabály vagy szerződés kötelez. Hátrasorolt kötelezettség : Kapott kölcsön, amely hátrasorolható Hosszú lejáratú kötelezettség: egy évnél hosszabb időre kapott kölcsön (kibocsátott kötvény, vagy kölcsön) Rövid lejáratú kötelezettség: rövid lejáratú kölcsön, vagy az adott évben lejáró tartozás Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból G Passzív időbeli elhatárolás Adott évet terhelő tételek, amelyek később kerülnek elszámolásra. Pl: villanyszámla

13 Mérlegbeszámoló A beszámoló célja, megbízható és valós kép biztosítása a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. Kiknek szólhat a beszámoló: Tulajdonosok Befektetők Cégvezetés Hitelező Partnerek Munkavállalók Elkészítése az üzleti évet követő 150 napon belül kell elkészíteni és közzétenni. Beszámoló részei: mérleg eredmény-kimutatás kiegészítő mellékletek (jövedelmezőségi számítások) Formái: A ill. B változat egyszerűsített éves beszámoló éves beszámoló konszolidált beszámoló a több leányvállalattal rendelkező cégé együtt

14 Beszámoló fajták Egyszerűsített beszámolót az készíthet, amelyik vállalkozás paraméterei közül kettő nem haladja meg: Mérlegfőösszeg 500 millió ft Éves nettó árbevétel millió ft Átlagos foglalkoztatottak száma 50 fő Az egyszerűsített beszámoló, csak a mérleg főcsoportokra, csoportokra bont. A beszámoló alapja a bizonylatokkal alátámasztott kettős könyvvitel adatai. A mérlegben a vagyonrészeket könyv szerinti értéken kell kimutatni, amelynek alapja a bekerülési érték (áfa nélküli számla szerinti ár). A bekerülési értéknél figyelembe vehető az eszköz beszerzésével, szállításával, üzembe helyezésével, rakodásával, szerelésével kapcsolatos díjak. A könyv szerinti érték = a bekerülési érték- értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés)

15 Mérlegtételek értékelése Bekerülési érték: Vásárláskor a levonható áfát nem tartalmazó számla szerinti ár Gyártás esetén az előállítás közvetlen önköltsége Apport bevitelkor az apportérték Bekerülési érték számítása: Áfa nélküli számlázott ár + felmerült szállítási, raktározási, szerelési, üzembehelyezési költség + beszerzéshez kapcsolódó adók pl: jövedéki adó + vám költség Könyv szerinti(nyilvántartási) érték: Bekerülési érték - értékcsökkenés (immateriális, tárgyi eszközöknél) - értékvesztés(értékpapír, követelés,készleteknél) -értékhelyesbítés (piaci, bekerülési és könyv szerinti érték különbségénél)

16 Mérleg elemzése Évek összevetése Mérlegfőösszeg: mutatja a vállalkozás vagyonának nagyságát Növekedés, csökkenés, stagnálás Mérlegszerkezet Befektetett eszközök aránya= Befektetett eszk/eszk összesen Forgóeszközök aránya= Forgóeszk/eszk összesen Saját töke aránya=saját tőke/forrás össz Idegen tőke aránya= idegen tőke/ forrás össz Saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez, jó, ha 1-nél magasabb Fedezetmutató=saját tőke/befektetett eszközök, a saját tőke milyen arányban fedezi a vállalkozás befektetett eszközeit.

17 Az eredmény fogalma Eredmény=bevétel-ráfordítás Nyereség= B>R, Veszteség=B<R Bevétel a pénzáramlás szempontjából (cash flow) a pénzeszközök beáramlását jelenti. Bevétel a számvitel szempontjából a termék, ill szolgáltatás értékesítése címén befolyt pénzösszeg. = árbevétel

18 Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközeimet Ráfordítás: A bevétel elérése érdekében a befektetett anyagi és nem anyagi javak pénzben kifejezett értéke, az értékesítéshez kapcsolódik. Költség: a költség a tevékenység/termelés során felhasznált termelési tényezők(élő és holt munka) pénzben kifejezett értéke. Nem minden kiadás (adó, kamat) lesz költség, de minden költség ill ráfordítás kiadás. Nem minden ráfordítás költség, de ninden költség ráfordítás. (Ha valamit megtermelünk, de nem tudjuk eladni.)

19 Jövedelmezőség A jövedelmezőséget mutatja a tárgyévben felmerült értékesítésből származó bevétel(árbevétel) és ráfordítás összevetése. ELÁBÉ= az eladott áruk beszerzési értéke (a változatlan formában eladott áruk bekerülési értéke) Árrés= a nettó eladási ár-nettó beszerzési ár Az árrés fedezi a forgalmazás költségeit és a nyereséget. ELÁBÉ színvonal= ELÁBÉ/árbevétel*100 Árrésszínvonal= árréstömeg/árbevétel*100

20 Eredménykimutatás Az eredménykimutatás olyan számviteli kimutatás, amely adott időszakra mutatja a bevételeket és ráfordításokat, azok különbségét, az időszak eredményét. Összköltséges és forgalmi költséges változat, ezen belül is A és B változat.

21 Eredménykimutatás kategóriái Üzleti, üzemi eredmény: a vállalat főtevékenységéből származó bevétel és ráfordítás különbsége. Pénzügyi műveletek eredménye: csak a pénzmozgások bevételeinek és ráfordításainak különbsége. Szokásos vállalkozási eredmény: Üzleti, üzemi eredmény+ Pénzügyi műveletek eredménye: csak a pénzmozgások bevételeinek

22 Rendkívüli eredmény: nem rendszeresen előforduló. Ill különleges bevétel és ráfordítás különbsége. Adózás előtti eredmény : Szokásos vállalkozási eredmény+ Rendkívüli eredmény Adózott eredmény: Adózás előtti eredmény adó Mérleg szerinti eredmény: Adózott eredménytulajdonosok osztaléka EZ KERÜL A MÉRLEGBE

23 Összköltségeljárással készített eredmény-kimutatás Értékesítés nettó árbevétele: az adott üzleti évben megtermelt, vagy vásárolt készletek ill. szolgáltatások ellenértéke. Aktivált saját teljesítmények értéke: saját beruházás értéke, vagy saját termelésű készletek állományváltozása. Egyéb bevételek: pl káresemény bevétele, vagy céges autó eladás.

24 Anyag jellegű ráfordítás: Anyagköltség (anyag, segéd, üzemanyag) Igénybe vett szolgáltatások értéke (szállítás, posta, telefon) Egyéb szolgáltatások értéke (bankköltség, biztosítás) Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) Eladott szolgáltatások értéke (közvetített szolgáltatás) Személyi jellegű ráfordítás: Bérköltségek, (minden bérként, vagy munkadíjként elszámolt kifizetés) Személyi jellegű egyéb kifizetések (nem bérként történő kifizetés, megbízási díj, étkezési térítés, jutalom, táppénz) Bérjárulékok (szociális hozzájárulási adó)

25 Értékcsökkenési leírás Az immateriális javak és tárgyi eszközök kopása, avulása pénzben kifejezve, az adott időszakban. Egyéb ráfordítás Az értékesítéshez közvetlenül nem kapcsolódó kifizetés (kötbér, bírság, kártérítés, fogy adó, jövedéki adó, helyi adó)

26 Példa Készítsd el a vállalkozás eredménykimutatását összköltség eljárás módszerrel! Éves nettó árbevétel 60mill Ft. Az éves árubeszerzés értéke 40millFt, amelyből csak 35mill Ft értékű árut adtunk el. A felmerült anyagköltség 2millFt, a cégnél dolgozók munkabére éves szinten 10millFt, a járulék 6millFt, a gépek értékcsökkenése 1millFt. Az év során beruházási hitel törlesztése havi 60eFt, amelyet 4000Ft kamat terhel havonta. Az önkormányzatnak 100eFt helyi adót kell fizetni. Társasági adó 10%, a tulajdonosok 30% osztalékot vesznek ki. Mennyi a MSZE?

27 Eredménykimutatás Összköltségeljárással (Minden teljesítés-minden költség) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmény Felmerült éves összes költség Egyéb ráfordítás Eladott saját gyártott és készen vett cipő ára Raktárra vett cipő késztermék Bőr, ragasztó, bér, járulék, écs, ELÁBÉ, Teljesítés költség Forgalmi költség eljárással (Értékesítés teljesítménye-értékesítés költsége) Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Értékesítés éves összes költsége Egyéb ráfordítás Eladott saját gyártott és készen vett cipő ára Eladott cipő önköltsége ELÁBÉ Működési költség Üzemi/üzleti tevékenység eredménye Üzemi/üzleti tevékenység eredménye

28 Forgalmi eljárással készített eredménykimutatás A költségeket a kibocsátáshoz(értékesítéshez ) kapcsolja. Az értékesítés közvetlen költségei, Értékesítés közvetlen önköltsége, amely az értékesített saját termék önköltsége Az ELÁBÉ, A közvetített szolgáltatás Az értékesítés közvetett költségei: értékesítés és forgalmazás költségei pl:csomagolás, szállítás, igazgatási ktg, PR, reklám,.. Az értékesítés eredménye = Az értékesítés árbevétele- értékesítés költsége

29 Példa Készítsd el a vállalkozás eredménykimutatását forgalmi-költségeljárás módszerrel! Éves nettó árbevétel 60mill Ft. Az éves árubeszerzés értéke 40millFt, amelyből csak 35mill Ft értékű árut adtunk el. A forgalmazás költsége 15millFt. Az év során beruházási hitel törlesztése havi 70eFt, amelyet 3500Ft kamat terhel havonta. Az önkormányzatnak 200eFt helyi adót kell fizetni. Társasági adó 10%, a tulajdonosok 40% osztalékot vesznek ki. Mennyi a MSZE?

30 Eredmény elemzése Üzleti/üzemi eredmény mutatja a vállalat működését. Pénzügyi műveletek eredménye: nyereségesség jó pénzügyi befektetést, veszteség magas hitelköltségeket jelent. Az adózott eredmény és a mérleg szerinti eredmény különbsége a tulajdonosok kivétét jelzi. A MSZE a cég vagyonát növeli.

31 Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők A bevétel és a ráfordítás nagysága határozza meg az eredményt. A bevétel függ: A vállalkozás mérete A termelt és eladott mennyiség Árkialakítás Marketing Áruforgalmi tevékenység, értékesítési csatornák

32 Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők A ráfordítás csökkentése függ: Körültekintő beszerzéstől Energiafelhasználás Munkaszervezéstől Tevékenységi kör megválasztásától, pl. munkaigényes tevékenység, vagy eszközigényes Munkaigényesség=élőmunkaigény/árbevétel Költségigényesség= költség/árbevétel

33 Hatékonyság mutatói Hatékonyság a vállalat erőforrásainak bevételvagy nyereségtermelő képessége. Egységnyi erőforrással(létszám, költség) elért árbevétel: Létszámhatékonyság =árbevétel/létszám Költséghatékonyság =árbevétel/költség

34 Eredmény tervezése, mutatói Cél a nyereség, az árbevétel nagyságának meghatározása. Időbeli változás: Dinamikus viszonyszám Tervfeladat viszonyszám Tervteljesítési viszonyszám Nyereségszínvonal= Árréshatékonyság = üzleti eredmény(nyereség)/bevétel üzemi eredmény/árréstömeg

35 Finanszírozás A vállalkozás pénzszükségleteinek kielégítését jelenti, forrásteremtést. Elvek: rentabilitás(jövedelmezőség) a legalacsonyabb tőkeköltségek mellett, a legnagyobb pénzmennyiség megszerzése a finanszírozáshoz. biztonság: ha saját forrás aránya meghaladja az idegen forrásét. likviditás: fizetőképesség, mindig álljon rendelkezésre a szükséges pénzmennyiség illeszkedés: a források időbeni lejárta legyen összhangban az eszközök megtérülési idejével Pl.. forgóeszközre-rövidlej.hitel

36 Finanszírozás forrása Saját belső (tulajdonos, működés) külső (támogatás, részvénykibocsátás, más vállalattal egyesülés) Idegen piaci (árupiac: szállítói tartozás, pénzpiac: kötvénykibocsátás, beruházási hitel, lízing, forfetírozás) állami Hitel: pénzeszköz átengedése meghatározott időre, kamat ellenében, visszafizetési kötelezettséggel. Hiteltörlesztés: tőketörlesztés+kamat Lízing: véges időszakra vonatkozó bérleti, hitelezési konstrukció úgy, hogy a futamidő alatt a tulajdonos a lízingbe adó. Forfetírozás, faktorálás: követelés eladása

37 Banki hitelezés Fajtái: Futamidő szerint: rövid lejáratú középlejáratú hosszú lejáratú Hitel tárgya: áthidaló hitel forgóeszközhitel beruházási hitel Hitelfedezet: fedezet nélküli fedezettel bíró Kamat: a kölcsönadott pénz ára

38 Hitelezés menete Hitelkérelem Hitelfelvétel céljának Felveendő összeg meghatározása Hitelbírálat Hitelképesség vizsgálat Hitelszerződés Szerződő felek adatai Hitel összeg Futamidő Ütemezés Kamat Fedezet Folyósítás Hitelbírálati díj, hitelfolyósítási jutalék, kezelési költség, értékbecslési díj, konverziós díj) Hitelmonitoring A hitelszerződések teljesítésének folyamatos ellenőrzése

39 Hitelkérelem Az első lépés a kapcsolatfelvétel azzal a bankkal, amelyiktől a cég hitelt szándékozik felvenni. Ha a bank egyúttal a számlavezető is, erre nincs szükség. A sikeres kapcsolatfelvétel eredménye lehet egy megállapodás a kapcsolat folyamatossá tétele céljából, ez még egyik fél számára sem jelent kötelezettségvállalást. A hitel igénybevételének szándékát a gazdálkodó alanynak írásban, cégszerű aláírással ellátva kell megtenni ez a hiteligénybevételi szándékot nevezik hitelkérelemnek. Formai és tartalmi kellékeit az egyes pénzintézetek saját hatáskörben állapítják meg, a kérelmek szerkezete a gyakorlatban sok hasonlóságot mutat. A hitelkérelem részletezettsége függ a kért hitel típusától, összegétől, a gazdálkodó szervezet hitelképességétől és a banki kapcsolat intenzitásától (kisebb összegű, rövidlejáratú hitelkérelem nem tartalmaz üzleti tervet). Néha elég a pénzügyi terv, amely az alapvető pénzügyi kimutatások bemutatását és tervezését (mérleg, eredmény kimutatás), továbbá a pénzszükségleti (cash - flow), likviditási terv elkészítését és a fedezet számítását jelenti.

40 A hitelkérelem legfontosabb részei: - a vállalkozás adatai, az elszámolási számlát vezető pénzintézet neve, címe - a kért hitel összege, pénzneme, típusa - a hitel célja - a visszafizetés időtartama, a visszafizetés megkezdésének kért időpontja (türelmi idő) - fennálló más kölcsöntartozások - saját erő, felajánlott biztosítékok - a vállalkozás bemutatás, vagyoni helyzete - az igényelt hitel felhasználásának részletes ismertetése - a vállalkozás pénzügyi, vagy üzleti terve - a hitelfelhasználás hatása a vállalat gazdálkodására

41 A hitelkérelem elbírálása, az adósminősítési eljárás. A banknak a kockázatos hitelezési döntések meghozatalához többféle un. intuitív, valamint mennyiségi, számviteli, pénzügyi módszereken alapuló megfontolásra van szüksége. El kell dönteni, hogy az adott tervezett ügylet mekkora kockázatot jelent a bank számára. Ehhez információkat kérnek, gyűjtenek: - a tulajdonosról, vállalkozóról ( ennek különösen kisebb cégek esetében van jelentősége) - a vállalkozásról - a hitellel finanszírozni kívánt projektről - a vállalkozás környezetéről (ágazat, alágazat)

42 Üzleti terv Fogalma: olyan írásbeli összefoglaló, amely bemutatja a vállalkozást, céljait, annak megvalósíthatóságát. Célja: fő üzleti irány kijelölése Menete: ötlet, helyzetelemzés, piaci pozíció, terv.

43 Üzleti terv készítés folyamata Ötlet Helyzetelemzés, megvalósíthatósági tanulmány Piaci helyzet Jogi környezet Belső környezet, saját lehetőségek vizsgálata Swot analízis

44 Bevezető Vállalkozás, tulajdonos, tevékenységi kör Stratégiai terv Előzmények Küldetés Környezet Termékbevezetési stratégia Jövőkép Piacelemzés Termelési és értékesítési terv Marketing terv Termékpolitika Árpolitika Értékesítési politika Piacbefolyásolás Szervezeti terv Kockázat becslése Pénzügyi terv Jövedelemterv Fedezetszámítás Mérleg Pénzforgalmi terv Üzleti terv részei

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Természetben keletkezik Változatás nélkül vagy minimális változtatással kerül a folyamatba Természeti erőforrások Munka A szaktudás A képességek A szakmai tapasztalatok

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben