Változásmutató JÚNIus válogatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás"

Átírás

1 Változásmutató JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban. A hatálybalépés időpontját csak akkor tüntetjük fel, ha az a 30 napot meghaladja. A módosított jogszabályoknál feltüntetjük, hogy mekkora részük változik. átfogóan közepesen kismértékben ÚJ JOGSZABÁLYOK évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról , , , évi CXVIII. törvény egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény módosításáról évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról évi CXI. törvény a Genfben, május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről évi CVI. törvény az ír népnek a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos aggályairól szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről évi CV. törvény egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről évi CIV. törvény egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési Keretmegállapodás kihirdetéséről évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről , , évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról évi LXXXVIII. törvény a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról évi LXXXVII. törvény az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről évi LXXXIII. törvény a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól 5

2 6 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről 233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről 232/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj fizetését szolgáló programjához kapcsolódó állami kezességvállalásról és kamattámogatásról 230/2013. (VI. 28.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között létrejött, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről 226/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet, az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartását végző szervezet, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság kijelöléséről és egyes jogszabályok kapcsolódó módosításáról 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet a Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról 219/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet a június 10-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról változásmutató 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól /2013. (VI. 21.) Korm. rendelet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról /2013. (VI. 19.) Korm. rendelet a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről 210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet a évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló évi LXVII. törvény végrehajtásáról 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról 195/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről 192/2013. (VI. 12.) Korm. rendelet a június 4-én kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról 191/2013. (VI. 10.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

3 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet a KEOP 1.1.1/B/ azonosító számú ( A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése című), valamint a KEOP 1.1.1/2F/ azonosító számú ( Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól 180/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlanok átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről 11/2013. (VI. 25.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 10/2013. (VI. 18.) MNB rendelet a Weöres Sándor születésének 100. évfordulója ezüst emlékérme kibocsátásáról 34/2013. (VI. 30.) BM rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel szükséges egyes miniszteri rendeletek módosításáról 32/2013. (VI. 28.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról 31/2013. (VI. 28.) BM rendelet az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról 30/2013. (VI. 28.) BM rendelet a rendőrség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet a menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról 28/2013. (VI. 27.) BM rendelet a minimális építőipari rezsióradíj évi mértékéről, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló 80/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól 22/2013. (VI. 11.) BM rendelet a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról 44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról 43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának évi szabályairól 7

4 8 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 35/2013. (VI. 28.) NFM rendelet az atomenergiáról szóló törvény alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési kötelezettség teljesítésének módjáról /2013. (VI. 21.) NFM rendelet a radioaktívhulladék-tároló és a radioaktív hulladék átmeneti tárolója telepítéséhez és tervezéséhez szükséges földtani és bányászati követelményekről 31/2013. (VI. 18.) NFM rendelet egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről 27/2013. (VI. 12.) NFM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól 28/2013. (VI. 29.) NGM rendelet a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokkal összefüggő tevékenységek szabályozásáról 24/2013. (VI. 28.) NGM rendelet a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által saját magával szemben kért rendkívüli minőségellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetéséről 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet a gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról változásmutató 18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás évi igénybevételének feltételeiről 53/2013. (VI. 17.) VM rendelet a MON 810 kukoricavonalból származó beltenyésztett vonalak és hibridek vetőmagjának védzáradéki eljárásáról 52/2013. (VI. 17.) VM rendelet a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított burgonya védzáradéki eljárásáról 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT JOGSZABÁLYOK évi CLXXVII. törvény az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről évi XCVII. tv.

5 2011. évi LXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Melléklete évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről évi CX. tv évi LXXVIII. törvény a Genfben, május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról évi CXI. tv évi XVIII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia- Hercegovinai Köztársaság Kormánya között személyeknek az államhatáron történő átadásáról és átvételéről szóló, Budapesten, április 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről évi XCIII. tv évi CI. törvény a felnőttképzésről évi LXXVII. tv évi XVIII. törvény a személy- és tárgykörözésről évi LXXXVIII. tv évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról évi CII. tv évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről évi LXXVI. tv /2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról 208/2013. (VI. 17.) Korm. r. 47/2009. (III. 4.) Korm. rendelet a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző (NAEW&C) Rendszere korszerűsítésére vonatkozó NATO E 3A Együttműködési Programjának az Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei közötti Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata (MMOU) kiegészítésének harmadik módosítása kihirdetéséről 194/2013. (VI. 12.) Korm. r. 268/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet magyar nemzeti bizottságának feladatairól és működésének rendjéről 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 240/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról 215/2013. (VI. 21.) Korm. r /2013. (V. 28.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről 11/2013. (VI. 25.) MNB r. 25/2003. (VI. 24.) BM IM együttes rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról 30/2013. (VI. 28.) BM r. 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról évi CIX. tv. 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról évi CX. tv. 27/1999. (VI. 4.) GM rendelet a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos beszállítási díjtételekről 216/2013. (VI. 21.) Korm. r /2012. (VII. 27.) HM rendelet a XIII. Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól 3/2013. (VI. 11.) HM r. 62/1997. (XI. 26.) IKIM rendelet földtani és bányászati követelmények a nukleáris létesítmények és a radioaktív hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények telepítéséhez és tervezéséhez 33/2013. (VI. 21.) NFM r. 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről 215/2013. (VI. 21.) Korm. r

6 10 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról 8/2013. (VI. 29.) KIM r. 3/2008. (I. 16.) IRM rendelet a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről 25/2013. (VI. 24.) BM r. 11/1991. (V. 23.) KHVM rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) A (CIV) és B (CIM) Függeléke módosításának kihirdetéséről évi CIX. tv. 8/2012. (II. 22.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról 44/2013. (VI. 26.) EMMI r. 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról évi CX. tv. 1/1998. (I. 16.) MüM rendelet a Munkaerőpiaci Alap kezeléséről és felhasználásáról 18/2013. (VI. 11.) NGM r. 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról 27/2013. (VI. 12.) NFM r. 31/2009. (XI. 18.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól 23/2013. (VI. 28.) NGM r. 30/2009. (XI. 3.) ÖM rendelet az üzletszerűen végzett társasház-kezelői, és az üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának feltételeiről, az eljárás részletes szabályairól 23/2013. (VI. 28.) NGM r. 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól 17/2013. (VI. 4.) NGM r. 55/2012. (VI. 21.) VM rendelet a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok évi kezelésének, felhasználásának szabályairól 48/2013. (VI. 7.) VM r. változásmutató MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról évi CXIV. tv évi LII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról évi LXXVIII évi XXXVI. törvény a választási eljárásról évi LXXXIX. tv évi XXIII. törvény a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről évi CIII. tv évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról évi CXX. tv évi XIX. törvény a Magyarország és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete között a Magyarországon megrendezésre kerülő 42. Európai Regionális Konferencia kapcsán a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) kiváltságairól és mentességeiről szóló Megállapodás kihirdetéséről évi XVIII. törvény az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépésről szóló Egyezményének kihirdetéséről évi VIII. törvény Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdeté séről évi CCXXIII. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról évi CXII. tv évi LXXVIII. tv évi CCXVII. törvény az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről évi CI. tv.

7 2012. évi CCXIV. törvény egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról évi LXXXVIII. tv évi CCXIII. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról évi CVII. törvény évi CCX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról évi CCVIII. törvény egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról évi CXVI. tv évi CIII. tv évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról évi XCVII. tv évi CCIV. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi CXXIV. tv évi XCII. tv évi CXC. törvény egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról évi LXXIV. tv évi CLXXXV. törvény a hulladékról évi CXIV. tv évi CLXXXI. törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról évi LXXXVIII. tv évi LXXVI. tv évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről évi LXXVIII. tv évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről évi XCVIII. tv évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról évi XCV. tv évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról évi LXXXVIII. tv évi LXXXIV. tv évi CXVII. törvény az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről évi CXXIII. tv , évi CIII. tv évi CIII. törvény az Erzsébet-programról évi CXV. tv évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi XCVIII. tv évi LXXXIX. tv évi LXXVIII. tv évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról évi LXXVI. tv évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról évi CXIV. tv évi XCIII. tv

8 évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról évi CIII. törvény évi LVI. törvény a távközlési adóról évi CXXIII. tv évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról évi XCVI. tv évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről évi XC. tv évi III. törvény a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Horvát Köztársaság között, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés kihirdetéséről évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi XCIII. tv évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CIII. tv , évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi XCVIII. tv. változásmutató évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról évi XCIII. tv évi LXXVII. tv évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról évi LXXXIX. tv évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról évi LXXVI. tv évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről évi CXIII. tv évi LXXII. tv évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról évi CXIV. tv évi LXXX. tv évi CXCV. törvény az államháztartásról évi CIII. tv évi LXXXIV. tv évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról évi CXV. tv évi CIII. tv évi XCVIII. tv évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról évi XCVII. tv évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi C. tv évi XCVII. tv évi XCIII. tv évi LXXXIV. tv évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól évi LXXXIX. tv évi LXXXVIII. tv évi LXXXV. tv.

9 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi XCII. tv évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi LXXXIV. tv évi LXXVII. tv évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi LXXXIX. tv évi LXXXVII. tv évi LXXVI. tv évi CLXXIV. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról évi CLXX. törvény a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról évi CXVIII. tv évi CLXVI. törvény Magyarország évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról évi LXXVI. tv évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól évi XCIV. tv évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról évi CIII. tv , évi CLXIII. törvény az ügyészségről évi LXXVIII. tv évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról évi CIII. tv /2013. (VI. 17.) AB h évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 13/2013. (VI. 17.) AB h évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról évi CIII. tv évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi CIII. tv évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról évi XCVII. tv évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról évi CIII. tv évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről évi XCVII. tv évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XCI. tv évi LXXVI. tv évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről évi CXVI. tv évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról évi CXV. tv évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről évi CIX. tv évi LXXVII. törvény a világörökségről évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról évi CXXI. tv évi CLXXXIV. törvény a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról évi CXII. tv

10 évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról évi CIII. tv évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről évi XCVIII. tv évi LXXXVI. tv évi LXXXIV. tv évi LXXXIII. tv évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról évi CIII. tv évi LXXXVIII. tv évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről évi CI. tv évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról évi LXXXIX. tv évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról évi LXXVI. tv évi CLXII. törvény a fogyasztónak nyújtott hitelről évi XCVIII. tv évi CLV. törvény a minősített adat védelméről évi LXXII. tv évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról változásmutató évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról évi LXXXVI. tv évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról évi LXXXVIII. tv évi LXXVIII. tv évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról évi XCIV. tv évi XCIII. tv évi LXXXIV. tv évi LXXXII. tv évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról évi LXXXII. tv évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi CIII. tv évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

11 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról évi XL. törvény a földgázellátásról évi XCVIII. tv évi LXXIX. tv évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról évi LXXXVI. tv évi LXXXIII. tv évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről évi XCIX. tv évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól évi XCVIII. tv évi LXXXIII. tv évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi LXXVII. tv évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi CXV. tv évi CVI. törvény az állami vagyonról évi CXIV. tv évi LXXXIX. törvény az államhatárról évi XCIII. tv évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi CI. tv évi LXXX. törvény a menedékjogról évi XCIII. tv évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről évi CIII. tv évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól évi CXXI. tv évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről évi CI. tv évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről évi LXXXIV. tv évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról évi XCIII. tv évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról évi XCIII. tv évi LXXXVIII. tv évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi CIII. tv évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi CXVII. tv évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 15

12 évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről évi LXXXIV. tv évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi LXXXIV. tv évi LXXXI. tv évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról évi II. törvény a mozgóképről évi LXXXIV. tv évi I. törvény a sportról évi CXXXIII. törvény a társasházakról évi CXV. tv évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól évi CIII. tv évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi LXXXIV. tv évi C. törvény az elektronikus hírközlésről évi CXXI. tv évi LXXXVIII. tv évi LXXVIII. tv változásmutató évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi CXV. tv évi XCIII. tv évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról évi CIII. tv évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi CIII. tv évi XCVII. tv évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről évi LXXXVI. tv évi LXXXIV. tv évi LXXXIII. tv évi XXIII. törvény a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről évi XCVIII. tv évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről évi CXX. törvény a tőkepiacról évi XCVIII. tv évi LXXXIII. tv évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről évi XCIII. tv évi LXXXV. törvény a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről évi LXXXVIII. tv évi LXXXIV. tv évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról évi XLVI. törvény a konzuli védelemről

13 2001. évi XXXV. törvény évi XXVIII. törvény az elektronikus aláírásról évi LXXXIV. tv. az állatok védelméről és kíméletéről évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról évi LXXX. tv évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről évi C. törvény a számvitelről évi CIII. tv évi LXXXIV. törvény a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról évi XLII. törvény a víziközlekedésről évi LXXXIV. tv évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról évi LXXVII. tv évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról évi LXXXVIII. tv évi LXXXIV. tv évi LXXXI. tv évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról évi LXXXVIII. tv évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről évi XCIII. tv évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról évi XCIII. tv évi LXXV. tv évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról évi CXXIII. tv évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről évi LXXXII. tv évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról évi XCIII. tv évi XIX. törvény a büntetőeljárásról évi CXII. tv évi LXXVIII. tv évi XII. törvény a külföldre utazásról évi XCIII. tv évi XI. törvény az ügyvédekről évi LXXXIV. tv évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról évi CI. tv évi XCIII. tv évi CLIV. törvény az egészségügyről évi LXXXVIII. tv évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi XCIII. tv. 17

14 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXXIV. tv évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról évi CIII. tv évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról évi LXXXII. tv évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi LXXV. tv évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről évi LXXXVI. tv évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról évi CXVI. törvény az atomenergiáról évi CI. tv évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXV. tv évi XCVIII. tv évi LXXXVIII. tv évi LXXXVI. tv évi LXXXIII. tv évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról évi CIII. tv évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről évi XCIII. tv évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról változásmutató évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról évi LXXXII. tv évi LIII. törvény a természet védelméről évi CII. tv évi XLVIII. törvény a közraktározásról évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról évi LXXII. tv évi XXXVIII. törvény a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről évi CXII. tv évi LXXVIII. tv évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi XCIII. tv évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról évi LXXV. tv évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról évi XCIII. tv évi LXXXI. tv évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról évi XCIII. tv évi LXXII. tv évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról évi CXXIII. tv , évi CIII. törvény

15 2013. évi XCVII. tv évi LXXV. tv évi CXIV. törvény az igazságügyi szakértői kamaráról évi LXXXIV. tv évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről évi LXXXVIII. tv évi XCVII. törvény a légiközlekedésről évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi LXXXVIII. tv évi LXXXII. tv évi LXXIII. tv évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi LXXXII. tv évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről évi LV. törvény a termőföldről évi CVII. tv évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról évi XCIX. tv évi XCIII. tv évi LXXV. tv évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról évi LXXXVI. tv évi XXXIV. törvény a Rendőrségről évi XCIII. tv évi LXXXVIII. tv évi CXIV. törvény az állattenyésztésről évi CVIII. tv évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról évi CXIX. tv évi CXV. tv évi XLVIII. törvény a bányászatról évi CXXIII. tv évi LXXXIV. tv évi XLVI. törvény a statisztikáról évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról évi XCIII. tv évi LXXV. tv évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról évi XCIII. tv évi LXXVI. tv évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi CIII. tv , évi XCIII. tv évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról évi CIII. tv évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról évi XLI. törvény a közjegyzőkről évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi XCIII. tv

16 évi C. törvény a helyi adókról évi CIII. tv évi XCIII. törvény az illetékekről évi CIII. tv évi XCIII. tv évi LVI. törvény az országgyűlési képviselők javadalmazásáról évi XC. tv évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról évi LXXXVII. tv évi I. törvény a közúti közlekedésről évi LXXXIV. tv évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi LXXXIX. tv évi III. törvény a polgári perrendtartásról évi LXXVI. tv évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről évi LXXVI. tv évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról évi LXXVIII. tv évi 11. törvényerejű rendelet a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól 244/2013. (VI. 30.) Korm. r. 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról 231/2013. (VI. 28.) Korm. r. változásmutató 177/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről 191/2013. (VI. 10.) Korm. r. 152/2013. (V. 24.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormányablakaiban intézhető ügykörökkel kapcsolatos módosításáról 225/2013. (VI. 24.) Korm. r. 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 199/2013. (VI. 13.) Korm. r. 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának elősegítéséről 193/2013. (VI. 12.) Korm. r. 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 206/2013. (VI. 17.) Korm. r. 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló évi CLXVI. törvény végrehajtásáról 233/2013. (VI. 30.) Korm. r. 54/2013. (II. 26.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 228/2013. (VI. 25.) Korm. r. 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló évi CLXVI. törvény végrehajtásáról 233/2013. (VI. 30.) Korm. r. 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről 189/2013. (VI. 7.) Korm. r. 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról 239/2013. (VI. 30.) Korm. r.

17 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól 184/2013. (VI. 7.) Korm. r. 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelet 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról 187/2013. (VI. 7.) Korm. r. 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról 209/2013. (VI. 18.) Korm. r. 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 205/2013. (VI. 14.) Korm. r. 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelet 241/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet az állami olimpiai jutalomról 200/2013. (VI. 13.) Korm. r. 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 199/2013. (VI. 13.) Korm. r. 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról 235/2013. (VI. 30.) Korm. r. 223/2013. (VI. 24.) Korm. r. 156/2012. (VII. 13.) Korm. rendelet egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 182/2013. (VI. 7.) Korm. r. 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 224/2013. (VI. 24.) Korm. r. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről 237/2013. (VI. 30.) Korm. r. 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 218/2013. (VI. 21.) Korm. r. 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről 238/2013. (VI. 30.) Korm. r. 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról 229/2013. (VI. 27.) Korm. r. 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 242/2013. (VI. 30.) Korm. r. 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 188/2013. (VI. 7.) Korm. r. 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 234/2013. (VI. 30.) Korm. r. 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 197/2013. (VI. 13.) Korm. r

18 22 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 238/2013. (VI. 30.) Korm. r. 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 238/2013. (VI. 30.) Korm. r. 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet a magyar szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 179/2013. (VI. 7.) Korm. r. 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről 217/2013. (VI. 21.) Korm. r. változásmutató 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a hoszszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről 218/2013. (VI. 21.) Korm. r. 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról 218/2013. (VI. 21.) Korm. r. 216/2013. (VI. 21.) Korm. r. 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 225/2013. (VI. 24.) Korm. r. 77/2011. (V. 6.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodást módosító megállapodás kihirdetéséről 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól 198/2013. (VI. 13.) Korm. r. 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról 238/2013. (VI. 30.) Korm. r. 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 238/2013. (VI. 30.) Korm. r. 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról 240/2013. (VI. 30.) Korm. r.

19 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről 202/2013. (VI. 14.) Korm. r. 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 229/2013. (VI. 27.) Korm. r. 189/2013. (VI. 7.) Korm. r. 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről 216/2013. (VI. 21.) Korm. r. 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól 203/2013. (VI. 14.) Korm. r. 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 203/2013. (VI. 14.) Korm. r. 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 223/2013. (VI. 24.) Korm. r. 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 226/2013. (VI. 24.) Korm. r. 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 182/2013. (VI. 7.) Korm. r. 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről 196/2013. (VI. 13.) Korm. r. 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 189/2013. (VI. 7.) Korm. r. 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról 212/2013. (VI. 19.) Korm. r. 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól 194/2013. (VI. 12.) Korm. r. 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 23

20 24 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről 229/2013. (VI. 27.) Korm. r. 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 203/2013. (VI. 14.) Korm. r. 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról 202/2013. (VI. 14.) Korm. r. 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 189/2013. (VI. 7.) Korm. r. 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről 202/2013. (VI. 14.) Korm. r. 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról 202/2013. (VI. 14.) Korm. r. 101/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről változásmutató 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 241/2013. (VI. 30.) Korm. r. 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 228/2013. (VI. 25.) Korm. r. 206/2013. (VI. 17.) Korm. r. 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról 211/2013. (VI. 19.) Korm. r. 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről 189/2013. (VI. 7.) Korm. r. 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról 221/2013. (VI. 24.) Korm. r. 176/2013. (VI. 3.) Korm. r. 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról 238/2013. (VI. 30.) Korm. r. 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről 202/2013. (VI. 14.) Korm. r. 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról 221/2013. (VI. 24.) Korm. r. 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról 221/2013. (VI. 24.) Korm. r. 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

./ (342) , ; -mail:

./ (342) , ; -mail: 2046 28 2008., 28.02.2008. 96-63-5905017458-04022010-089 4 2010. «.» 16 04 2010.»,.. 2010. ), :., 2.. 95/10-8. 20/10-9 : :., 2010. 20/10-9 2.. 20/10-9 3...4 1.....9 2.., 2 (1932-1941)...55 3. (1932-1941)...93...95

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó legfontosabb jogszabályok listája Magyarország Alaptörvénye Törvények 1 a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2 a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Jogszabályfigyelés 2013. június. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 87/2013.

Jogszabályfigyelés 2013. június. Jogszabály címe Megjelent Hatály Módosított jogszabály Tárgy MK 87/2013. június 1 Egyes kormányeknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 176/ (VI. 3.) 87/ A egyes a kihirdetést

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

(1) bekezdés a) és b) pontjában,

(1) bekezdés a) és b) pontjában, 77950 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 187. szám A Kormány 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 6. számú melléklet AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Törvények 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal feladatát, hatáskörét és alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2010. évi I. törvény az

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. júliusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok:

A mindenkori hatályos ágazati jogszabályok: A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Általános közzétételi lista II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó ágazati jogszabályok

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Jogviszony jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. szabályairól szóló

Részletesebben

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK Törvények: Magyarország Alaptörvénye 1952. évi

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYAR KÖZLÖNY 120. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 4., csütörtök Tartalomjegyzék 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. november 21-e és december 11-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 193-206. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2013. évi CLXXXVII.

Részletesebben

A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCIII. tv.

A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CCIII. tv. A Hivatal elsődlegesen az alábbi jogszabályok alapján látja el feladatait: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2011. évi CCIII. tv. az országgyűlési képviselők választásáról - 2013.évi XXXVI.

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Az Önkormányzat alaptevékenységét meghatározó jogszabályok. - 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló,

Az Önkormányzat alaptevékenységét meghatározó jogszabályok. - 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Az Önkormányzat alaptevékenységét meghatározó jogszabályok - Magyarország alaptörvénye - 1997. évi XV. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete

A nemzeti fejlesztési miniszter. /2012. (.) NFM rendelete A nemzeti fejlesztési miniszter /2012. (.) NFM rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd 77. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXXVI. törvény Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály

Ágazati jogszabályok. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Családtámogatási Osztály Ágazati jogszabályok Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd 77. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXXVI. törvény Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. március

Jogszabályváltozások 2014. március Jogszabályváltozások 2014. március MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete

TERVEZET. Az emberi erőforrások minisztere. /2015. ( ) EMMI rendelete TERVEZET Az emberi erőforrások minisztere /2015. ( ) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes törvényeknek a naptári

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet.

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve a kihirdetését követő napon 2013. december 11-én lép hatályba. rendeletek. rendelet. december 1 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri ek módosításáról szóló 76/ (XII. 10.) EMMI 2 Az Európa Tanács egészségügyi termékek hamisításáról és hasonló, közegészségügyi veszélyt

Részletesebben

Az Országgyűlés május-június havi ülésterve

Az Országgyűlés május-június havi ülésterve ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Törvényhozási Igazgatóság Szervezési Főosztály 20 26-án 14 30 órai állapot. Az Országgyűlés 20 - havi ülésterve Előterjesztések és és Az ülés első Az ülés első A géntechnológiai tevékenységről

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása 2015. évi törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alaptörvénye a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény Jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.májusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladat és hatásköreire vonatkozó jogszabályok

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladat és hatásköreire vonatkozó jogszabályok Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ feladat és hatásköreire vonatkozó jogszabályok Törvények: 1. Magyarország Alaptörvénye 2. 2016. évi LXIX. törvény a terrorizmus elleni fellépéssel összefüggő egyes

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége alaptevékenysége, feladat- és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal, így a Közlekedési Felügyelőség SZMSZ-ének hatályos szövegét a 3/2013. (I.8.)

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015.áprilisban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája

A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája A RITEK Zrt. működésére és TITÁN-keretrendszer moduljaira vonatkozó jogszabályok hatályos listája Hatályosság ellenőrzése: www.njt.hu, illetve http://rendeletek.szegedvaros.hu/ segítségével RITEK Zrt.

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése ÁROP-1.2.24-2014- 2014-0001 projekthez A NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (7) bekezdés t) pontjában, 3594 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez. Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 59. szám 5479 4. melléklet a 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelethez Közreműködő bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma 1. A családtámogatási ellátásban részesülő

Részletesebben

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények 1. Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények 2. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 3. 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 augusztusban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016. januári csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek). *jelöltek

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. augusztusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Változásmutató XII. 30.

Változásmutató XII. 30. Változásmutató 2016. XII. 30. 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról Hivatalos Értesítő 2016/67. (XII. 30.) 67/2016. (XII. 30.) EMMI

Részletesebben

Ágazati jogszabályok. Építésügyi Osztály

Ágazati jogszabályok. Építésügyi Osztály Magyarország Alaptörvénye 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2012. november 22-e és december 12-e között a Magyar Közlöny 2012. évi 154-167. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2012. évi CLXV.

Részletesebben

1. Magyarország Alaptörvénye

1. Magyarország Alaptörvénye 1. Magyarország Alaptörvénye 2. Törvények 2.1. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2.2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2.3. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2012. május 20-a és 2012. június 19-e között a Magyar Közlöny 2012. évi 61-74. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2012. évi XLVI.

Részletesebben

A földhivatalok tevékenységi körét, feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok

A földhivatalok tevékenységi körét, feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok JOGSZABÁLY-MUTATÓ A földhivatalok tevékenységi körét, feladatait meghatározó fontosabb jogszabályok Igazgatás, személyi ügyek 1992. évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről 1992. évi XXIII. törvény a

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a jogszabályváltozásokról Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról

8/2012. (II. 15.) NFM rendelet A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról A munkavédelmet érintő 2012.-benhatályba lépett, vagy módosult jogszabályok. 2012. JANUÁR MK 2. (január 6.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről 2012. évi II. törvény A szabálysértésekről, a szabálysértési

Részletesebben

Változásmutató 2011. július válogatás

Változásmutató 2011. július válogatás Változásmutató 2011. július válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testületének október 1-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1

Békés Város Képviselő-testületének október 1-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Sorszám: I/2. T Á J É K O Z T A T Ó Békés Város Képviselő-testületének 2015. október 1-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. augusztusi testületi ülés óta

Részletesebben

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás MAGYAR KÖZLÖNY 2014. évi 39. szám 3965 A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2014. (III. 14.) NFM rendelete egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

Részletesebben

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba

A rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba. A rendelet 2013. október 15-én lép hatályba október 1 A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (Magyar Közlöny, 2011.12.31.)

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról (Magyar Közlöny, 2011.12.31.) TÁJÉKOZTATÓ Sorszám: I/2. Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2011. decemberi testületi ülés óta eltelt időszakban

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉS DECEMBER HAVI ÜLÉSTERVE

AZ ORSZÁGGYŰLÉS DECEMBER HAVI ÜLÉSTERVE ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Törvényhozási Igazgatóság Szervezési Főosztály 2014. 15-én 14 15 órai állapot. AZ ORSZÁGGYŰLÉS 2014. DECEMBER HAVI ÜLÉSTERVE Előterjesztések 1. Magyarország 20 évi központi költségvetéséről

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2014. januárban megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányrendeletek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, rendeletek).

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

Ágazati jogszabályok:

Ágazati jogszabályok: Ágazati jogszabályok: A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény; Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi

Részletesebben

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A VÍZGAZDÁLKODÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1.) 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 2.) 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Jogszabályváltozások. Jogszabály száma. Megjelenés helye. Megjelenés időpontja. Hatálybalépés időpontja. Oldal. Tárgy

Jogszabályváltozások. Jogszabály száma. Megjelenés helye. Megjelenés időpontja. Hatálybalépés időpontja. Oldal. Tárgy Jogszabályváltozások Jogszabály száma 2010. évi CLIII. 7/2010. (XII.14.) NGM rendelet 18/2010. (XI.29.) 2010. évi CXXIII. 2010. évi CXXII. 262/2010. (XI.17.) 2010. évi CXIV. 253/2010. (XI.8.) 14/2010.

Részletesebben

Törvények. Kormányrendeletek

Törvények. Kormányrendeletek Törvények 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK Szervezetfejlesztés a en az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. számú pályázat A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján.

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. -ának (2) bekezdése alapján. A 2016. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke 1 Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. és egyes kapcsolódó

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1

Békés Város Képviselő-testületének augusztus 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Sorszám: I/2. T Á J É K O Z T A T Ó Békés Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról 1 Tisztelt Képviselő-testület! A 2015. júniusi testületi ülés óta

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. JÚNIUS VÁLOGATÁS változásmutató VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

Szervezeti folyamatok korszerűsítése Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában ÁROP-3.A.1/B

Szervezeti folyamatok korszerűsítése Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában ÁROP-3.A.1/B Szervezeti folyamatok korszerűsítése Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában ÁROP-3.A.1/B-2008-0022 A projekt során felülvizsgált és átalakított folyamatokat érintő jogszabályok: 1) Működési

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény

A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai. 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 4. számú melléklet A Szervezeti és Működési Szabályzat jogforrásai I. Jogszabályok: 1. Magyarország Alaptörvény 2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 3. A bírák jogállásáról

Részletesebben

A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK

A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK Törvények Magyarország Alaptörvénye 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

- 1 - A munkaügyi központ és járási munkaügyi kirendeltségek működésére vonatkozó főbb jogszabályok

- 1 - A munkaügyi központ és járási munkaügyi kirendeltségek működésére vonatkozó főbb jogszabályok - 1 - A munkaügyi központ és járási munkaügyi kirendeltségek működésére vonatkozó főbb jogszabályok Törvények A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló mód. 1991. évi IV. törvény,

Részletesebben

C/2. ALKOTMÁNYJOG ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

C/2. ALKOTMÁNYJOG ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG C/2. ALKOTMÁNYJOG ÉS KÖZIGAZGATÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Magyarország Alaptörvényének ismerete valamennyi tételhez szükséges. Szükséges továbbá Magyarország Alaptörvényének átmeneti

Részletesebben

T/ számú. törvényjavaslat. Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról

T/ számú. törvényjavaslat. Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11210. számú törvényjavaslat Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 20 szeptemberben megjelent csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek

Részletesebben

A rendészeti szervek általános jellemzése

A rendészeti szervek általános jellemzése A rendészeti szervek általános jellemzése alapvetések A demokratikus államberendezkedés egyik alapelve, a jogszabályoknak alávetettség. Minden rendvédelmi, de különösen a fegyveres rendvédelmi szervek

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2016.áprilisi csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. május 23-a és június 19-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 80-100. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2013. évi LX. törvény

Részletesebben

Kisvárdai Járási Hivatala

Kisvárdai Járási Hivatala Kisvárdai Járási Hivatala Ágazati jogszabályok Kormányablak Osztály - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. - Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. -

Részletesebben