AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056). tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Nemzeti eljárásrend, Kbt (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás május 14. HUSKROUA/1101/056). 1

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S... 3 I I. T Á J É K O Z T A T Ó A Z A J Á N L A T T E V Ő K R É S Z É R E Ajánlattevő: Az ajánlatok benyújtásának határideje és módja: Kiegészítő információkérés, tájékoztatás, helyszíni bejárás Az ajánlattételi dokumentációval kapcsolatos információk Az ajánlattételi felhívás módosítása Az eljárással kapcsolatos egyéb információk I I I. A Z A J Á N L A T O K B E N Y Ú J T Á S A Az ajánlatok formai előírásai Az ajánlat tartalma Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk Az ajánlat pontossága Az ajánlat teljessége Az ajánlat készítésének költségei Hiánypótlási lehetőség és felvilágosítás kérés a Kbt a alapján Rész-, vagy többváltozatú ajánlat Összeférhetetlenség Az ajánlat módosítása és visszavonása Üzleti titok I V. A Z A J Á N L A T O K É R T É K E L É S E Az ajánlatok értékelése, érvénytelenség, kizárás Az ajánlatok értékelési szempontja Az ajánlatok értékelése, bírálat A Kbt a alapján eredménytelen eljárás Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről V. I R A T M I N T Á K I V. M ű s z a k i l e í r á s V. S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T I V. Á R A Z A T L A N K Ö L T S É G V E T É S É S T E R V E K HUSKROUA/1101/056). 2

3 I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS mely az ajánlattevők részére közvetlenül megküldésre került május hó 14. napján HUSKROUA/1101/056). 3

4 A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S I. Az ajánlatkérő Neve: Miskolci Apostoli Exarchátus Címe: 3526 Miskolc, Szeles u. 59. Telefon: Telefax: I.I Az Ajánlatkérő nevében eljáró hivatalos közbeszerzési tanácsadó: Neve: KORMOS Ügyvédi Iroda Képviseli: Dr. Kormos Sándor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó Címe: 3525 Miskolc, Széchenyi u I/2. Telefonszám: Telefaxszám: II. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása II.1 a közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli eljárás nemzeti eljárásrendben a Kbt (7) bekezdés a) pontja szerint. II.2 az eljárás indokolása: A Kbt (7) bekezdés a) pont szerint az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított, mert az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötven millió forintot. III. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk III.1 Rendelkezésre bocsátásának módja és határideje: A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidejűleg térítésmentesen és közvetlenül - megküldésre került az ajánlattevők részére. III.2 Beszerzési helye és pénzügyi feltételei: - IV. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056). HUSKROUA/1101/056). 4

5 Mennyisége: Szerkezeti megerősítés: A szerkezeti műleírásnak megfelelően el kell készíteni a tetőtérben a falak, és a tehermentesítő ívek feletti koszorúkat, illetve a vonóvasakat. A szerkezeti megerősítés előtt kell el kell készíteni a külső állványokat, mivel a vonóvasakat fogadó függőleges konzolok külső lehorgonyzó elemeit csak állványról kehet elhelyezni. A szerkezetmegerősítési munkákat a szerkezeti műszaki leírásban leírtaknak megfelelően kell kivitelezni. Külső felújítás: A templom körüli terep valamivel (néhány centiméterrel) magasabban van, mint a belső járószint. A ±0,00 szinthez képest az utcai járdaszint 40 cm-el van magasabban, vagyis az építés időszakában a külső járószint legalább 60 cm-el volt lejjebb! Ahhoz, hogy újból egészséges terepviszonyok alakuljanak ki, a csatlakozó terepet -0,20 magasságig vissza kell gyalulni, azon a területen, ami a körmeneti sétány külső kontúrján belül van. Az ezredfordulón levert vakolat alatt a natúr falszerkezetet lehet látni, és ebből néhány megállapítást is lehet tenni, amelyeket vakolt felület esetén csak falkutatás után lehetne megtenni. A templomtérbe a torony alatti bejáraton túl a déli homlokzaton, a keresztház felőli oldalablak alatt egy nagyméretű, feltehetően kétszárnyú ajtón is be lehetett menni. Ezt a nyílást később befalazták, és a helyén ma falfülkével lehet találkozni. A szentély déli oldalán található falfülke viszont eredetileg is falfülkének készült, kívülről semmilyen bejáratra utaló nyomot nem lehet találni. Ezzel ellentétben az északi oldalon belülről nincs nyoma annak, hogy kifelé, az ablak alatt volt egy ajtó, amit befalaztak, de ez kívülről egyértelműen megállapítható. Ha a templomnak valamiféle mellék tere lett volna ezen az oldalon (pl. sekrestye), akkor a falszerkezetben is lehetne valamiféle nyomot találni arra vonatkozóan, hogy hol csatlakozott a látható falba a hajdanvolt épületrész fala, de ilyen nyommal nem lehet találkozni, ami arra utal, hogy egy egyszerű bejárati ajtót helyeztek el a szentélye eredetileg. Az északi, szentély bejárat mellett egy vízköpő található, amely a szentélyből, a szenteltvíz tartóból indul, és valószínűleg valamilyen rég elfelejtett szokás indokolta a létrehozatalát. Feltűnő még, hogy nagy valószínűséggel eredetileg nagyobbak voltak az ablakok, erre utal, hogy az ablakok alatt tégla felfalazással lehet találkozni. A parókián van egy festmény, amely a templomot a vakolat teljes leverése előtti állapotában ábrázolja. A parókus úr tulajdonában archív felvétel is van ebből a korból. Ezekből egyértelműen látszik, hogy az épület oldal homlokzatain, és a hátsó, keleti homlokzaton az egyetlen díszítő elem a zárótagozat volt, amely most is megtalálható, mivel azt már nem verték le. A díszítetlen homlokzatra utal az is, hogy ha egy épületet a barokkban lizénákkal díszítettek, akkor a lizénák nem csak vakolt szerkezetek voltak, de a falszerkezetet is megvastagították azon a helyen. Ilyen nyomokkal nem lehet találkozni. A külső felújítás során először a koulé kavicsot el kell távolítani az épület mellett készített gödörből, és az alapfalakat meg kell tisztítani. Az alapfalakra dombornyomott műanyag szellőztető lemezt kell tenni, és azt egy szellőztető profillal le kell zárni. Így a nedvesség nem éri az alapfalakat, és a falszerkezet szellőzni tud. Ezután a kavicsot szükség szerint át kell mosni, és vissza kell tölteni a meglévő gödörbe. A szellőztető profilt 0,25 m magasságban kell elhelyezni, a kavics szintje ne legyen feljebb, mint -0,2 m. Így a fal kiszellőztetése rejtve marad. A templom külső felújítása során az épület újból vakolásra kerül. A vakolat a szellőztető lemez lezáró profiljáról indul. A lábazati részen egy vízcseppentő profilról indított műkő sáv HUSKROUA/1101/056). 5

6 biztosítja a lábazat lezárás tartósságát. A lábazati rész szellőztető vakolattal burkolandól a lábazat lezárás felett a teljes felület hagyományos mész vakolattal vakolandó. Műemlék épületeknél amúgy is fontos, hogy a lehető legkevesebb cement kerüljön az épületszerkezetekbe. A tetőn levő fekvő ereszcsatornáról a vizet a mostani vízköpő szerű csatlakozási pontok felhasználásával kell eltávolítani. A víz az épület két oldalán lévő szikkasztó aknába zárt csövön távozik, a szikkasztó aknákból három-három db 3 méter hosszú drén csövön kerül elszikkasztásra a csapadékvíz. Az épület külső színezését a torony előző lefestésekor már megtalálták, a záró tagozaton az előző sárga színű pigment rétegek lepergése során előkerültek azok a törtfehér foltok, amelyek az eredeti szín emlékei. Az épület helyreállítása során a tornyon a sérült vakolatrészeket el kell távolítani, és új vakolatot kell felhordani. Ezek a sérülések a falszegély bádogozás hiányának a következményei, amely hiányosságot most pótolni szükséges. A torony tetőtéri gerébtokos ablakok bontandók, és a meglévőkkel azonos szerkezetű és kialakítású új ablakok kerülnek beépítésre. Az acéllemez harangszinti zsaluk korrózió mentesítésre kerülnek, és újra festendők, ami karbantartás jellegű beavatkozás. A bejárati eredeti ajtó szintén javításra és felületképzésre (vagyis festésre) kerül. Egyéb külső munkálatok: A tervezési folyamat során felmerült a külső környezet minimális rendbetételének igénye. Mindenekelőtt nincs megoldva az a görög katolikusok részéről messzemenően indokolt igény, hogy a templomot körbe lehessen járni. Az egyház életében különös jelentősége van a körmenetnek, amit ma kulturált körülmények között nem lehet megszervezni. Erre a célra egy 2,4 m széles, helyi, hegyaljai kővel burkolt járdát terveztünk. A járda alatt 15 cm kavics ágyazat és 8 cm vastag aljzatbeton réteg kerül elhelyezésre. A fagyálló riolittufa lapokat célszerű fagyálló ragasztóval az aljzathoz ragasztani, és a kialakuló fugákat fagyálló anyaggal kitölteni. Az utcai bejárat két oldalán kialakult pillért, valamint a falat 5-5 méter szélességben meg kell tisztítani, és mészvakolattal le kell vakolni. A falat fedő kőlapokat jelenlegi helyzetükben meg kell tisztítani, zuzmó és mohamentessé kell tenni. A pilléreket és a falat a vakolt részeken a templommal azonos színben és azonos mészalapú festékkel le kell festeni. A bejárati kovácsoltvas kaput szükség szerint javítani, és festeni kell. Az ajánlattételi felhívásban, vagy a dokumentációban leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre. Ajánlatkérő jelen eljárás nyertes ajánlattevőjével átalányáras szerződést köt, amely alapján a Vállalkozónak - az átalányárnak minősülő vállalkozói díj ellenében - a költségvetésben, a tervekben, engedélyekben és egyéb az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátott dokumentációkban szereplő adatok és ismeretek alapján kell a rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítményt eredményező kivitelezési munkát megvalósítania. V. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatja az ajánlatkérő: Vállalkozási szerződés HUSKROUA/1101/056). 6

7 VI. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: A teljesítés határideje: október 31. (előteljesítés lehetséges) VII. A teljesítés helye: 3910 Tokaj, Vasvári Pál u. 13., 468 hrsz NUTS kód: HU311 VIII. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A munka ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő a Hárman egységben egyházi kulturális örökség fenntartása közös kulturális és turisztikai fejlesztés jegyében című és HUSKROUA/1101/056. kódszámon nyilvántartott pályázaton elnyert forrásból kívánja megoldani. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő 1 db (egy) részszámlázási és 1 db (egy) végszámlázási lehetőséget biztosít. A végszámla kiállításának alapja a Megrendelő képviselője által aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. A részszámla 60%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be. A végszámla 100%-os a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be. A végszámla kiállításának alapja továbbá a Megrendelő képviselője által aláírt műszaki átadásátvételi jegyzőkönyv. A számlák kiegyenlítése utólagos finanszírozási módban történik a Támogatási Szerződésben meghatározottak, valamint a programozási időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX. 12.) Korm. rendelet alapján történik. Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6: a szerint teljesíti. Ajánlatkérő a kifizetés során az Art. 36/A. -ban foglaltakat teljes körben alkalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt (4) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48. -a, illetőleg a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. -a az irányadók. IX. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér: a nettó vállalkozási ár 0,5 %-a/késedelmes nap, de legfeljebb a nettó vállalkozási díj 10%-a. Hibás teljesítési kötbér: legfeljebb a nettó vállalkozási díj 10%-a. Meghiúsulási kötbér: legfeljebb a nettó vállalkozási díj 10 %-a. Vállalkozó összességében 3 év garanciát köteles biztosítani az általa beépített anyagokra, termékekre, amelybe beletartozik a garanciális időben végzett karbantartás is. A karbantartás díját a vállalkozói díj tartalmazza. X. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: HUSKROUA/1101/056). 7

8 Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít. Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető. XI. Gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapításával, működésével kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. XII. Az ajánlatok értékelési szempontja [71. (2) bekezdés], az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. (3) bekezdése szerinti adatok a 71. (5) bekezdésére figyelemmel: Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás XIII. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek a Kbt. 56. (1) (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyike megvalósul: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag HUSKROUA/1101/056). 8

9 kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bíróságiítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adóvisszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető [Kbt. 56. (1) bekezdés]. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. [Kbt. 56. (2) bekezdés]. Igazolási mód: a Kbt (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. -a szerint. Az ajánlattevő ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. [Kbt. 58. (3) bekezdés]. HUSKROUA/1101/056). 9

10 XIV. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: XIV.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, G1: ha az ajánlattételi felhívás megküldését közvetlenül megelőző kettő üzleti évben nem rendelkezik összesen legalább nettó 10 millió Ft - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából, műemléken végzett helyreállítási munkákból származó árbevétellel. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont] Igazolási mód: G1: az ajánlattételi felhívás megküldését közvetlenül megelőző kettő üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából, műemléken végzett helyreállítási munkákból származó árbevételről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont] Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a fentiekben meghatározott dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a fenti dokumentumok benyújtása helyett.[310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdés] Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (8) bek. szerint]. (16/a. sz. melléklet) XIV.2 Műszaki és szakmai alkalmasság Ajánlattevő, közös ajánlattevő alkalmatlan, M1: ha az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1 db nettó 8 millió Ft értékű, műemléken végzett helyreállítási munkák elvégzéséből származó vonatkozó referenciával. M2: ha nem rendelkezik a feladat megvalósítását szakmailag irányító 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-Ép/AM kategóriás felelős műszaki vezetővel, aki legalább 3 év műemléki kivitelezési gyakorlattal rendelkezik. Igazolási mód: M1: a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (legalább az ellenszolgáltatás összege; teljesítés ideje, helye; nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e). [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdés szerint] (17. sz. melléklet). [A referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. 306/2011. Korm. rendelet (XII. 23. ) 10. (2) bekezdés]. HUSKROUA/1101/056). 10

11 M2: A Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) e) pontja alapján a szakembereknek a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése. Igazolásként aláírt önéletrajzot, a végzettséget/képzettséget igazoló okirat másolatát és rendelkezésre állási-közreműködői nyilatkozatot kell csatolni. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében a fenti dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, Ajánlatkérő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja a fentiekben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdés] Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (6) bek. szerint]. (17/a. sz. melléklet) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő, a Kbt. 55. (6) bekezdés szerinti eseteiben, bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 55. (5) bek.] Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek).[kbt. 14. (8) bekezdés, 17. (6) bekezdés]. XV. Az ajánlattételi határidő: június 3. nap óra XVI. Az ajánlat benyújtásának címe: Miskolci Apostoli Exarchátus 3526 Miskolc, Szeles u. 59. XVII. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be. HUSKROUA/1101/056). 11

12 XVIII. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak Az ajánlatok felbontásának helye: Az ajánlatok felbontásának ideje: Miskolci Apostoli Exarchátus (tárgyalóterem) 3526 Miskolc, Szeles u június 3. nap óra Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. [Kbt. 62. (2) bekezdés]. XIX. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap XX. Az ajánlati biztosíték előírására, biztosítékokra vonatkozó információ:- valamint a szerződésben megkövetelt XXI. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: A pályázat kódszáma: HUSKROUA/1101/056 A pályázat címe: Hárman egységben egyházi kulturális örökség fenntartása közös kulturális és turisztikai fejlesztés jegyében XXII. A tárgyalásos eljárás 94. szerinti jogcíme:- XXIII. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai A tárgyaláson az ajánlattevőt a cégjegyzésre jogosult személy, vagy általa adott írásos a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattételre jogosító meghatalmazással rendelkező személy képviselheti. A tárgyalásos eljárásban az eljárás lefolytatása során nem áll fenn az ajánlati kötöttség, de a tárgyalások befejezésével, a végső ajánlat megtételével ajánlati kötöttség jön létre. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, melyet a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia. A tárgyalás 2 (kettő) fordulóban kerül lefolytatásra. Az 1. fordulóban az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együtt tárgyal a műszaki tartalomról és a részletes szerződési feltételekről (kivéve az értékelésre kerülő tartalmi elemet, értékelési szempontot). Tekintettel arra, hogy a szerződéses feltételek véglegesítése történik, kérjük, hogy az ajánlattevők részéről a tárgyalás ezen fordulóján a döntési kompetenciával rendelkező személy (adott esetben jogász is) vegyen részt. A 2. fordulóban történik az ártárgyalás, ahol az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel az általuk benyújtott kereskedelmi ajánlatról együtt tárgyal. Ennek során van lehetőségük az Ajánlattevőknek az írásban beadott ajánlatukat módosítani. Az ajánlati ár módosítására az Ajánlattevőknek egy alkalommal lesz lehetőségük az erre a célra előre kiosztott Felolvasólapon írásban. HUSKROUA/1101/056). 12

13 A módosítás szerinti végleges ajánlat felolvasólap szerinti tartalmát az ajánlatkérő minden esetben ismerteti az összes Ajánlattevővel a kereskedelmi ajánlatról szóló tárgyalások lezárását követően, egy az összes ajánlattevővel közölt időpontban, amely nem lehet későbbi mint a kereskedelmi ajánlatról szóló tárgyalások lezárását követő második munkanap. A kereskedelmi ajánlat módosításakor a Felolvasólapon (2. sz. minta) szereplő adatok módosíthatók. Az ajánlatnak minden esetben meg kell felelnie az ajánlatkérő által elvárt műszaki követelményeknek (közbeszerzési műszaki specifikációnak). Ajánlatkérő a tárgyalásokat a 2. forduló lezárását követően, a végleges ajánlatok beadásának napján, a jegyzőkönyv aláírásával fogja véglegesen lezárni. Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlattevő tett ajánlatot, a végleges ajánlat a tárgyaláson is megtehető. A végleges ajánlatnak része az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetés is. XXIV. Az első tárgyalás időpontja és helye: év június hó 12. nap (csütörtök) 11:00 óra Miskolci Apostoli Exarchátus 3526 Miskolc, Szeles u. 59. (tárgyalóterem) XXV. Egyéb információk: 1. Ajánlatkérő ezúton is tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a kivitelezés során nem végezhető munka az alábbi napokon: június 24; augusztus 6; augusztus 14-15; augusztus 20; augusztus 29; szeptember 8; október 1, október 23, illetőleg minden vasárnapi nap a kivitelezés ideje alatt. 2. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. Ezen részek tekintetében meg kell jelölni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. [Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b)]. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 60. (3) bekezdés]. 4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. (5) bekezdés]. 5. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában közreműködő egyéb szervezet nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 36. (5) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. [Kivéve azon nyilvántartásokat, melyekre az HUSKROUA/1101/056). 13

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k

BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA. A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó. é s k i e g é s z í t ő i r a t o k BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA A j á n l a t i d o k u m e n t á c i ó é s k i e g é s z í t ő i r a t o k Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Országos Sportegészségügyi Intézet

Országos Sportegészségügyi Intézet 1 D O K U M E N T Á C I Ó az Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48. Általános egyszerű eljárás keretében meghirdetett ajánlati felhívásához K.É. 4415/2011. - az ajánlatkérő intézmény

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM az Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás használatát fokozása az önkormányzatoknál elnevezésű, tervezett pályázat keretein belül a siófoki Krúdy Gyula Szakközépiskola és Szakiskola

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben