MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis"

Átírás

1 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek megoldásához! 1) Legyen f és g a valós számok halmazán értelmezett függvény: 1 ha 1 f 1 ha 1 és g 1 ha a) Ábrázolja ugyanabban a koordinátarendszerben mindkét függvényt! Adja meg az egyenlet valós megoldásait! (6 pont) f g b) Számítsa ki a két függvény grafikonja által közrefogott zárt síkidom területét! (8 pont) a) A függvények ábrázolása egyenlet megoldása feltétel esetén 1; egyenletnek nincs megoldása a egyenlet megoldása az feltétel esetén Az f g egyenletnek két megoldása van: ( pont) 1 intervallumon 1 1 és

2 b) Tekintsük az f és g grafikonját ahol A 1; 1, B ;1, C ;1, D ; A vizsgálandó síkidomot az AB, a BC szakaszok és az ADC parabolaív határolja Vágjuk ketté a síkidomot az y tengellyel. ABD T f g d d 1 1 DBC 5 1 T f g d d A keresett terület nagysága: 5 T T T ABCD ABD DBC 5,1 Összesen: 14 pont

3 ) Legyen adott az függvény. a) Határozza meg az f függvény zérushelyeit! (4 pont) b) Vizsgálja meg az f függvényt monotonitás szempontjából! (6 pont) c) Adja meg az f függvény legnagyobb és legkisebb értékét! (4 pont) a) Mivel f :,5;,5, f, ezért f zérushelyei lehetnek 1 - és. ( pont) Az egyenlet mindhárom gyöke eleme az f értelmezési tartományának. ezért mindegyik zérushely jó megoldást ad b) Az f a teljes értelmezési tartományának belső pontjaiban differenciálható függvény, ezért a monotonitás megállapítása és a szélsőértékek megkeresése az első derivált előjelvizsgálatával történhet f Az első derivált értéke, ha Ezek az értékek az értelmezési tartomány elemei. Készítsünk táblázatot az 1 és f előjelviszonyai alapján az f menetének meghatározása: -, ,5 f pozitív negatív pozitív f növekvő f 1 csökkenő f 1 növekvő Monotonitás megállapítása a táblázat helyes kitöltése alapján. c) Az f helyi maimumot vesz fel az ) f 1, ( pont) 1 helyen, a helyi maimum értéke Az f helyi minimumot vesz fel az f 1 1 helyen, a helyi minimum értéke Mivel f,5 8,15, a legkisebb függvényérték -8,15 Mivel f,5 8,15, ezért a legnagyobb függvényérték 8,15 Összesen: 14 pont a) Ábrázolja függvény-transzformációk segítségével a ;4 intervallumon az hozzárendelési szabállyal megadott függvényt! (6 pont) b) Legyen az f, a g és a h függvények értelmezési tartománya a valós számok halmaza, hozzárendelési szabályuk: f ; g, h. Képezzünk egyszeresen összetett függvényeket a szokásos módon. Például: g f g f 6 Készítse el a fenti példának megfelelően- az f, g és h függvényekből pontosan két különböző felhasználásával képezhető egyszeresen összetett függvényeket! Sorolja fel valamennyit! (6 pont)

4 c) Keressen példát olyan p és t, a valós számok halmazán értelmezett függvényre, amelyre! Adja meg a p és t függvény hozzárendelési szabályát! (4 pont) a) p t t p, ha, ha 1 4, ha 1 4, ha A grafikon két összetevőjének ábrázolása transzformációval ( pont) A függvény képe a megadott intervallumon ( pont) b) Összetett függvényhez a függvény közül -t kell kiválasztani a sorrendre való tekintettel, ezt 6-féleképpen tehetjük meg. (megadva) A függvények: g f g f f g f g h f h f - - f h f h g h g h - h g h g c) Egy egyszerű példa: konstans) p t c c p c és t c (ahol c nullától különböző t p c c Tehát p t t p

5 4) Egy arborétum 1969 óta figyelik a fák természetes növekedését. Úgy tapasztalták, hogy a mandzsu fűzfa magasságát közelítően jól írja le az m t 1 1 t 1 írja le a következő formula: képlet; a hegyi mamutfenyő magasságát közelítően jól 5,4t 1,4 h t Mindkét formulában t az 1969 óta eltelt időt jelöli években, és a magasságot méterben számolják. a) Szemléltesse a mandzsu fűzfa és a hegyi mamutfenyő magasságának változását, olyan közös oszlopdiagram, amely a magasság értékét az 197 és közötti időszakban 1 évenként mutatja! A diagramon tüntesse fel a számított magasságértékeket! (6 pont) b) A mamutfenyő melyik évben érte el 1,5 méteres magasságot? (4 pont) c) Indokolja, hogy nem lehet olyan fa az arborétumban, amelyek magasságát a g t t 16,5t 7t 6 képlet írja le. (A magasságot centiméterben számolják, t az 1985 óta eltelt időt jelöli években, és.) (6 pont) t 1. t 1 a) Táblázatba foglaljuk a képletek által kiszámított magasságokat az eltelt évek függvényében: ( pont) Helyes ábrázolások: t m(t) 7 11, 11,5 11,7 h(t) 6, 1, 15,7 18,7 (4 pont) b) Megoldandó a 1,5 5,4 1,4 egyenlet Rendezés után kapjuk, hogy t 7,7 ( pont) A kívánt magasságot a mamutfenyő a 8. évben, vagyis t 1977

6 c) A megadott függvény menetét előjel-vizsgálattal állapítjuk meg. A derivált: 5) g t t t 7 A derivált értéke, ha A derivált mindkét nullhelyénél előjelet vált, a két nullhely közötti t értékekre a derivált negatív, ezért a g t függvény ezen a tartományon 8 szigorú t vagy t 8 t monoton csökkenő A fa magassága nem csökkenhet az arborétumban, ezért a gt függvény egyetlen fa növekedését sem írhatja le a) Határozza meg a valós számoknak azt a legbővebb részhalmazát, amelyen a b) Ábrázolja a 6 9 5;8 kifejezés értelmezhető! intervallumon értelmezett f ( pont) : 6 9 függvény! (5 pont) c) Melyik állítás igaz és melyik hamis a fenti függvényre vonatkozóan? Válaszát írja a sor végén lévő téglalapba! (Az indoklást nem kell leírnia.) A: Az f értékkészlete: ;5 B: Az f függvény minimumát az helyen veszi fel. C: Az f függvény szigorúan monoton nő a d) Határozza meg az a) 6 9 A B C 6 9 d értékét! 4;8 intervallumon. ( pont) (6 pont) Mivel ez minden valós értékre nem negatív, ezért a legbővebb részhalmaz az. b) ( pont) ( pont)

7 c) A: Hamis B: Hamis C: Igaz d) 6 9 d ( pont) ( pont) 7 6) Adott az f függvény: a) Határozza meg f zérushelyeit és elemezze az f függvényt monotonitás szempontjából! (7 pont) Jelölje c az f értelmezési tartományának egy pozitív elemét ;c szakasza, az f : 1;6 ; f 4 19 b) Határozza meg c értékét úgy, hogy az tengely a) A egyenletű egyenes és az f grafikonja által közbezárt síkidom területe 74 területegységnyi legyen! (9 pont) c ;6 egyenlet intervallumba eső egyetlen megoldása a. ( pont) f deriváltjának hozzárendelési szabálya: A deriváltfüggvény 1;6 intervallumba eső egyetlen zérushelye 4. Itt a derivált előjelet vált, mégpedig pozitívból negatívba Az f függvény tehát monoton növekszik a intervallumon és 4;6 monoton csökken a b) A intervallumon ;c ezért c c f 4 19 d d c 4 intervallumon. f ;4 egyenletet kell megoldani a c ;6 ( pont) intervallumon ( pont) 96 c 96c 4 c 96c 74 4 c 96c 74 Megoldóképlettel: c 8 vagy c 88 Az értelmezési tartományban az egyetlen pozitív megoldás: c 8

8 7) a) Értelmezzük a valós számok halmazán az f függvényt az képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl). Számítsa ki, hogy k mely értéke esetén lesz lokális szélsőértékhelye a függvénynek! Állapítsa meg, hogy az így kapott k esetén maimumhelye vagy lokális minimumhelye! Igazolja, hogy a k ezen értéke esetén a függvénynek van másik lokális szélsőértékhelye is! (11 pont) b) Határozza meg a valós számok halmazán a g 9 képlettel értelmezett g függvény infleiós pontját! (5 pont) f k 9 1 a függvénynek 1 a függvények lokális a) A differenciálható f függvénynek az 1 akkor lehet szélsőértékhelye, ha itt az első deriváltja nulla Mivel Ezért f k 9 f 1 k 9 Innen k 6 Erre a k értékre f 1 9 ( pont) A másodfokú polinom szorzatalakja: f 1 Az ezért itt az f függvénynek lokális maimuma van A derivált helyen negatívból pozitívba vált ezért itt az f függvénynek lokális minimuma van b) Mivel Ebből 1 helyen a derivált pozitívból negatívba vált g g A második derivált zérushelye Itt a második derivált előjelet vált A g függvény egyetlen infleiós pontja az 8) Adott a P ; y K t t 6t 5 polinom. Jelölje H a koordinátasík azon pontjainak halmazát, amelyekre. a) A H halmaz pontjai közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. C ; K K y Mennyi annak a valószínűsége, hogy a kiválasztott pont az ponttól egységnél nem nagyobb távolságra van? Az f függvényt a következőképpen definiáljuk: f :, f 6 5 (9 pont) b) Számítsa ki az f függvény grafikonja és az tengely által közbezárt síkidom területét! (7 pont)

9 K K y 6 5 y 6y 5 a) A bal oldali kifejezés teljes négyzetté kiegészítéssel a következő alakra hozható: a H halmaz a 8 y 8 ; középpontú sugarú zárt körlap A kérdéses valószínűség a geometriai modell alapján a két koncentrikus körlap területének arányaként számolható ( pont) A kedvező tartomány a középpontú, egység sugarú zárt körlap, C ; ennek területe 4 A teljes tartomány a H halmaz, ennek területe 8 Így a keresett valószínűség 4 P b) Az f függvény zérushelyei és 1 Mivel f főegyütthatója pozitív, a másodfokú függvény a két zérushelye között negatív értékeket vesz fel kérdéses terület a függvény két zérushely közötti integráljának 1-szerese 1 T 6 5d behelyettesítés után, a keresett terület nagysága ( pont). 9) Egy egyenlő szárú háromszög szárainak metszéspontja C ;7 pont, a szárak hossza illeszkedik az 5 1 y 4 egység. A háromszög másik két csúcsa (A, B) 1 egyenletű parabolára. a) Számítsa ki az A és a B pont koordinátáit! (6 pont) b) Írja fel az ABC háromszög egyik száregyenesének egyenletét! Ennek az egyenesnek és a parabolának további közös pontja D. Határozza meg a D pont koordinátáit! (4 pont) c) Mekkora területű részekre bontja az ABC háromszöget a parabola íve? (6 pont) a) A keresett két csúcs rajta van a C középpontú 5 egység sugarú körön. A kör egyenlete: y 7 5 A keresett pontokat a következő egyenletrendszer megoldása adja: 1 y 1 4 y 7 5

10 Az első egyenlet átalakításával: 4y 4. Az kifejezést behelyettesítve a második egyenletbe kapjuk, hogy: Innen és. y1 Ezek közül csak az y 18 y 1 y ad megoldást Behelyettesítve az első egyenletbe: A keresett két pont: b) A BC egyenes egyenlete: c) A ; és 18y 4 B ; A D pont koordinátáit a 7 y 14 és a metszéspontjai adják D 1; 5 gyökei 1. Innen 1 és 7 y 14 és 1 (A másik száregyenes egyenlete: D 1; 5.) 1 y 4 1 görbék B-től különböző AC : 7 y 14, közös pont pedig AB m 4 7 Az ABC háromszög területe: c 14 A parabola két részre osztja a háromszöget. A kisebbik rész területének fele a szimmetria miatt: 1 4 1d 4 ( pont) A háromszögnek parabolaív alá eső területe: A háromszögnek a parabolaív felé eső területe: 8 (területegység) (te)

11 1) Adott f és g függvény. f : D f \ k ; k tg ctg sin a) Igazolja, hogy az így definiált f függvény konstans! ( pont) g : D 7;7 6 g b) Számítsa ki g függvény zérushelyeit! ( pont) c) Adja meg g függvény értékkészletét! ( pont) a) Az értelmezési tartományon minden esetén b) sin cos f tg ctg sin sin cos sin sin cos sin cos sin cos g , ha 7 7 ezért a g függvénynek három zérushelye van: -6; ; 6 c) A kifejezést átalakíthatjuk: g g innen következik, hogy a legkisebb függvényérték a legnagyobb függvényérték g, ha 7 7 g 9 g g ( pont) A g (folytonos) függvény értékkészlete: Rg 9;7 ( pont) 11) Legyen 4 f a a a a a) Igazolja, hogy a f d a a b) Mely pozitív a számokra teljesül, hogy f c) Az mely pozitív valós értéke lesz a lokális (helyi) minimuma? Összesen: 1 pont, ahol a pozitív valós szám és! (6 pont) a d? (4 pont) g. függvények (6 pont)

12 a) Az f függvény integrálható. a 4 a 4 a d a a a a a a a a a a a a a (4 pont) 4 a a a b) Megoldandó (az feltétel mellett) a egyenlőtlenség a a a a a 1 1 Mivel Az a lehetséges értékeinek figyelembe vételével: g függvény differenciálható. a, így az első két tényező pozitív, ezért 1 c) A nyílt intervallumon értelmezett 1 g A lehetséges szélsőértékhely keresése: A lehetséges szélsőértékhely: tartományban) 6 g 1 6 g Tehát az 1 lokális minimumhely. 1 1 a a 1 (benne van az értelmezési

13 1) Az egyenletű parabola az egyenletű körlapot két részre vágja. Mekkora a konve rész területe? Számolása során ne használja a közelítő értékét! (16 pont) y y 8 Az egyenletű kör középpontja és a parabola tengelypontja is az origó (O) ( pont) A metszéspontok meghatározása: y y y 8 y y 1 8 y 8 y 4 ( pont) amelyek közül az A CD húr a körlapból egy olyan körszeletet vág le, amelynek a középponti szöge 9 y a feladatnak megfelelő, mert az OD és OC is egy-egy négyzet átlója így a területe: 1 Tkörszelet r sin 1 8 sin 4 A parabolából a CD húr által levágott parabolaszelet területe: 1 Tparabolaszelet TABCD d ( pont) (5 pont) A konve rész területe: 16 T T körszelet T parabolaszelet 4 4

14 1) Egy kozmetikumokat gyártó vállalkozás nagy tételben gyárt egyfajta krémet. A termelés havi mennyisége ( mennyisége) 1 és 7 kg közé esik, amelyet egy megállapodás alapján a gyártás hónapjában el is adnak egy nagykereskedőnek. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy egy kilogramm krém eladási ára: euró. a) Számítsa ki, hogy hány kilogramm krém eladása esetén lesz az eladásból származó havi bevétel a legnagyobb! Mekkora a legnagyobb havi bevétel? (6 pont) b) Adja meg a krémgyártással elérhető legnagyobb havi nyereséget! Hány kilogramm krém értékesítése esetén valósul ez meg? ( nyereség bevétel kiadás ) (1 pont) 6, a) Az eladásból származó havi bevétel: 6, Az, 6 euró, maimummal rendelkező másodfokú függvény A függvény zérushelyei és 1 ezért a függvény maimumhelye 6 Ez az érték a feltételek szerinti intervallumba tartozik A legnagyobb bevételt tehát 6 kg termék értékesítése esetén érik el, a legnagyobb bevétel 1 8 euró b) A havi nyereség a havi bevétel és a havi kiadás különbségével egyenlő. A havi nyereséget az függvény adja meg A nyereséget leíró függvény:, 6,1,1 1,1, 66, ,,6 66,1 1 7,,6 66,1 1; Ez a függvény deriválható, és deriváltja az függvény A egyenletnek 4 egy negatív 1 58 és egy pozitív valós gyöke van A deriváltfüggvény a intervallumon pozitív az 8;7 intervallumon negatív tehát a nyereségfüggvény 8-ig szigorúan nő, majd szigorúan csökken A vizsgált függvénynek tehát egy abszolút maimumhelye van és az a 8 A legnagyobb függvényérték 6,4 A legnagyobb havi nyereség tehát 8 kg termék eladása esetén keletkezik, értéke 6,4 euró

15 14) A nyomda egy plakátot 14 4 példányban állít elő. A költségeket csak a nyomtatáshoz felhasznált nyomólemezek (klisék) darabszámának változtatásával tudják befolyásolni. Egy nyomólemez 5 Ft-ba kerül, és a nyomólemezek mindegyikével óránként 1 plakát készül. A nyomólemezek árán felül, a lemezek számától függetlenül, minden nyomtatásra fordított munkaóra további nyomdának. A ráfordított idő és az erre az időre jutó költség egyenesen arányos. a) Mennyi a nyomólemezek árának és a nyomtatásra fordított munkaórák miatt fellépő költségek összege, ha a kinyomtatásához 16 nyomólemezt használnak? (4 pont) b) A 14 4 plakát kinyomtatását a nyomda a legkisebb költséggel akarja megoldani. Hány nyomólemezt kell ekkor használnia? Mennyi ebben az esetben a nyomólemezekre és a ráfordított munkaidőre jutó költségek összege? (1 pont) 4 Ft költséget jelent a 14 4 plakát a) 16 nyomólemez óránként 16 plakát elkészítését tesz lehetővé ezért a teljes mennyiséghez óra szükséges A nyomólemezek előállítási költsége és a munkaidő további költségének összege: Ft ( pont) b) Ha a nyomda darab nyomólemezt használ, akkor ennek a költsége 5 Az darab lemezzel óránként 1 darab plakát készül el, ezért a 144 darab kinyomtatásához és ez további 5,76 1 A két költség összege forint, K 5, órát vesz igénybe 6, ahol pozitív egész Tekintsük a pozitív valós számok halmazán a K utasítása szerint értelmezett függvényt Az így megadott K függvény minimumár keressük. A K függvény deriválható 6 5,76 1 és minden esetén K 5. A szélsőérték létezésének szükséges feltétele, hogy K 6 5,76 1 5, innen 4, mert Annak igazolása, hogy az (abszolút) minimumhely: 7 1,15 1 K Azaz 48 nyomólemez alkalmazása esetén lesz minimális a költség 48 48

16 15) 48 darab nyomólemez alkalmazása esetén a nyomólemezekre és a ráfordított K 48 4 Ft munkaidőre jutó költségek összege: a) Két szabályos dobókockát egyszerre feldobunk. Számítsa ki a következő két esemény valószínűségét: A: a dobott számok összege prím B: a dobott számok összege osztható -mal (6 pont) b) Az 1,,,4,5,6 számjegyekből véletlenszerűen kiválasztunk három különbözőt. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a kiválasztott számjegyek mindegyikének egyszeri felhasználásával 4-gyel osztható háromjegyű számot tudunk képezni? (5 pont) c) Az ABCD négyzet csúcsai: A ;, B ;, C ;, D ; Véletlenszerűen kiválasztjuk a négyzet egy belső pontját. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a kiválasztott pont a koordinátatengelyek és az f : ;, f cos tartomány egyik pontja? függvény grafikonja által határolt a) A dobott számok összege a következő esetekben lesz prím:, Az A eseményt 15 elemi esemény valósítja meg, 1 6, 5 4, 11, 1,. (5 pont) 1 4, eset kivételével mindegyik összeg kétféleképpen valósulhat meg, így az Az összes elemi esemény 6 6 6, ezért 15 P A 6 A dobott számok összege a következő esetekben lesz -mal osztható: 1,, A 4, és a 1 5 így P B 1 6, 6, 4 5, esetek egyféleképpen, a többi kétféleképpen valósulhat meg, b) A hat számjegyből hármat 6 különböző módon tudunk kiválasztani A 4-gyel oszthatóság szabálya alapján kedvező esetet kapunk, ha a kiválasztott három számjegy között van kettő, amelyekből 4-gyel osztható kétjegyű szám képezhető Ezek között négy olyan hármas van, amely nem tartalmaz két megfelelő számjegyet: (1,, 5); (1,, 4); (1, 4, 5); (, 4, 5). ( pont) 4 16 Így a keresett valószínűség P 4 5

17 c) A négyzet és az f függvény grafikonjának felvétele közelítő pontossággal A négyzet területe 4 A koordinátatengelyek és az f függvény grafikonja által határolt tartomány területe: cos d sin sin sin 1 A valószínűség kiszámításának geometriai modelljét alkalmazva, a keresett valószínűség: 1 4 P, ) Legyen p valós paraméter. Tekintsük a valós számok halmazán értelmezett f függvényt, amelynek hozzárendelési szabálya. f p p 6 a) Számítsa ki a f d határozott integrált, ha p (4 pont) b) Határozza meg p értékét úgy, hogy az függvénynek! ( pont) c) Határozza meg p értékét úgy, hogy az f függvény deriváltja az =1 helyen pozitív legyen! (7 pont) a) Ha b) p, akkor 1 zérushelye legyen az f f d,75 4,5 6 ( pont) 6 p p 6 Rendezve: Ennek a megoldásából adódik, hogy p vagy p 4 esetén lesz a megadott függvénynek zérushelye az 1. p p1

18 c) Deriváltfüggvény: 1 p p 9 f p p -hez tartozó helyettesítési érték: p15 p15 egyenlőtlenség megoldható egyenlet megoldásai és -5 p p15 ( pont) mivel bal oldalának főegyütthatója pozitív ezért az egyenlőtlenség teljesül, ha p 5 vagy p Összesen: 14 pont 17) a) Ábrázolja derékszögű koordinátarendszerben az f : ; 7, f 6 5 függvényt! (4 pont) p p15 b) Adja meg az f függvény értékkészletét! ( pont) c) A p valós paraméter értékétől függően hány megoldása van az intervallumon? (8 pont) 6 5 p egyenletnek a ;7 a) f ;1 b) f értékkészlete: ( pont) ( pont) c) A lehetséges megoldások a grafikonról leolvashatók Ha p, akkor nincs megoldás Ha, akkor megoldás van Ha 4, akkor 4 megoldás van Ha, akkor megoldás van Ha 4 p 5, akkor megoldás van Ha 5 p 1, akkor 1 megoldás van Ha 1 p, akkor nincs megoldás Összesen: 14 pont p p p 4

19 18) Egy üzemben olyan forgáshenger alakú konzervdoboz gyártását szeretnék elkezdeni, amelynek térfogata 1 cm. A doboz aljának és tetejének anyagköltsége, cm Ft, míg oldalának anyagköltsége,1 cm Ft. a) Mekkorák legyenek a konzervdoboz méretei (az alapkör sugara és a doboz magassága), ha a doboz anyagköltségét minimalizálni akarják? Válaszát cm-ben, egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! Számítsa ki a minimális anyagköltséget is egész forintra kerekítve! (1 pont) A megtöltött konzervdobozokat tizenkettesével csomagolták kartondobozokba. Egy ellenőrzés alkalmával 1 ilyen kartondoboz tartalmát megvizsgálták. Minden kartondoboz esetén feljegyezték, hogy a benne található 1 konzerv között hány olyat találtak, amelyben a töltősúly nem érte el az előírt minimális értéket. Az ellenőrök a 1 kartondobozban rendre, 1,,,,,, 1,, ilyen konzervet találtak, s ezeket a konzerveket selejtesnek minősítették. b) Határozza meg a kartondobozonkénti selejtes konzervek számának átlagát, és az átlagtól mért átlagos abszolút eltérését! ( pont) a) Ha r a doboz alapkörének sugara m pedig a doboz magassága cm-ben mérve, V 1 akkor ahonnan m r r V r m Az alap- és a fedőlap együttes anyagköltsége r függvényében V A palást anyagköltsége,1 r r r A teljes anyagköltség,4r f r r r esetében, r ( pont) Az f függvénynek a pozitív számok halmazán ott lehet minimuma, ahol deriváltja. ' f r,8r r ' f r r f '' r ha 4,,8 ( pont) 4,8 ezért itt valóban minimális f értéke r Minimális anyagköltséghez tartozó magasság 1 m 17, cm r Tehát a minimális anyagköltség forintra kerekítve 7 Ft ( pont)

20 b) Az adatok átlaga,7 A minta átlagtól mért átlagos abszolút eltérése 6,7, 1,, 1,84 ( pont) 19) Egy teherszállító taikat üzemeltető társaság egyik, elsősorban városi forgalomban alkalmazott kocsijának teljes működtetési költsége két részből tevődik össze: az üzemeltetési költség km h átlagsebesség esetén 4,8 kilométerenként; a gépkocsivezető alkalmazása Ft óránként. a) Mekkora átlagsebesség esetén minimális a kocsi kilométerenkénti működtetési költsége? Válaszát km h Ft -ban, egészre kerekítve adja meg! (8 pont) b) A társaság emblémájának alaprajzát az f és függvények grafikonjai által közrezárt síkidommal modellezhetjük, ahol f f : ; 6, 1 6 ha 4; 6 ha ; 4 Számítsa ki az embléma modelljének területét! f (8 pont) a) A tehertai működtetésének kilométerenkénti teljes költsége az üzemeltetésből származó 4,8 (Ft) költségből, és a vezető (Ft) munkadíjából tevődik össze km h átlagsebesség esetén. A teljes költséget 1 kilométerre forintban az f :, f 4,8 függvény adja meg. Az f-nek csak ott lehet szélsőértéke, ahol az első deriváltja. f,8 f pontosan akkor teljesül, ha,8. Ebből 75 5,44. Mivel 44 f", tehát a függvény második deriváltja mindenhol, így 5,44-ben is pozitív, ezért f-nek itt valóban minimuma van. Tehát (egészre kerekítve) 5 km/h átlagsebességgel esetén minimális a kocsi kilométerenkénti működtetési költsége.

21 b) Jó ábra. A kérdéses terület: T d d 4 ( pont) A zárójelben szereplő első tag primitív függvénye: a második tagé pedig: 6, 18 Alkalmazva a Newton-Leibniz tételt: 4 6 T területe 4 területegység., tehát az embléma modelljének ( pont) ) Az ABCDEF szabályos hatszögben a rövidebb átló hossza 5. a) Számolja ki a hatszög területének pontos értékét! (6 pont) b) Az ABCDEF hatszög oldalfelező pontjai által meghatározott szabályos hatszög területét jelölje, a területű hatszög oldalfelező pontjai által meghatározott szabályos hatszög területét képezve ezzel a t n t 1 t 1 sorozatot. Számítsa ki a határértékét! (Pontos értékkel számoljon!) t, és így tovább, lim t1 t... tn n (1 pont) a) Ha a hatszög oldalának hossza a, a rövidebb átló az a oldalú szabályos háromszög magasságának kétszerese, így, a ahonnan a. A szabályos hatszög területe 6 darab a oldalú szabályos háromszög területének összege, így a T ( pont)

22 b) A területű szabályos hatszög oldala az ABC háromszög AC oldalához (mely az eredeti hatszög rövidebb átlója) tartozó középvonala, t 1 hossza a 1 5 a1 75 t A következő szabályos hatszög t 1, t területét megkaphatjuk például úgy, hogy a területű hatszög szomszédos oldalfelező pontjait összekötő szakaszok által a hatszögből levágott háromszögek területének összegét levonjuk t 1 a1 sin t A t n sorozat mértani sorozat, amelynek hányadosa t q t 1 4 t 1 -ből.. ( pont). A kérdéses határérték annak a mértani sornak az összege, amelynek első tagja Így t , hányadosa pedig t lim t1 t... tn n 1 q 75 1 q 4.. 1) a) Deriváltfüggvényének segítségével elemezze az f 1,5 6 f : ; ; függvényt a következő szempontok szerint: növekedés és fogyás, lokális szélsőértékek helye és értéke! (1 pont) g : ; függvényt, amelyre igaz, hogy g f b) Adja meg azt a (tehát az f függvény a g deriváltfüggvénye) és ezen kívül teljesül! g is (4 pont)

23 a) Az f deriváltfüggvénye: ( ) f : ; f 6. f zérushelyei: -1 és. f másodfokú függvény főegyütthatója pozitív, ezért f értékei Az esetén pozitívak, esetén negatívak, esetén pozitívak. Az f függvény menete ezek alapján: a intervallumon (szigorúan monoton) növekvő; az amelynek értéke,5; intervallumon (szigorúan monoton) csökkenő; ; helyen (lokális) maimuma van, a 1 ; helyen (lokális) minimuma van, az amelynek értéke ; intervallumon (szigorúan monoton) növekvő. a ; f f 1 f 1 f 1 maimum f 1,5 1 f b) Mivel g az f-nek egyik primitív függvénye: 4 g c c 4 Mivel ezért g c f minimum f 1 f., c 1, és így g Összesen: 14 pont

24 ) Kovács úr a tetőterébe egy téglatest alakú beépített szekrényt készíttet. Két vázlatot rajzolt a terveiről az asztalosnak, és ezeken feltüntette a tetőtér megfelelő adatait is. Az első vázlat térhatású, a második pedig elölnézetben ábrázolja a szekrényt. A tetőtér adottságai miatt a szekrény mélységének pontosan 6 cm-nek kell lennie. a) Mekkora legyen a szekrény vízszintes és függőleges mérete (azaz a szélessége és a magassága), ha a lehető legnagyobb térfogatú szekrényt szeretné elkészíttetni? (A magasság, a szélesség és a mélység a szekrény külső méretei, Kovács úr ezekkel számítja ki a térfogatot.) (8 pont) A szekrény elkészült. Az akasztós részébe Kovács úr vasárnap este 7 inget tesz be, a hét minden napjára egyet-egyet. Az ingek között van fehér, világoskék és sárga. Reggelente nagyon siet, ezért Kovács úr csak benyúl a szekrénybe, és anélkül, hogy odanézne, véletlenszerűen kivesz egy inget. b) Mennyi a valószínűsége annak, hogy a hét első három napján vagy három különböző színű vagy három egyforma színű inget választ? (Ha valamelyik nap viselt egy inget, azt utána már nem teszi vissza a szekrénybe.) (8 pont) a) Ha a szekrény magassága méter, akkor szélessége az ábrán látható egyenlő szárú háromszögek miatt. ( pont) 4 A térfogata pedig:,6 4 amennyiben Az,6 4 V,. másodfokú függvénynek két zérushelye van, a és a. Így a negatív főegyüttható miatt ennek a függvénynek a maimuma a két zérushelye számtani közepénél, az helyen lesz. ( pont) Mivel a eleme a feladat értelmezési tartományának, ezért a legnagyobb térfogatú szekrény magassága körülbelül 1,41 méter, szélessége pedig körülbelül,8 méter lesz. ( pont)

25 b) Az azonos színű ingeket megkülönböztetve az első három napon különböző lehetőség van a három ing kiválasztására. Kedvező esemény az, ha valamilyen sorrendben mindegyik színből pontosan egyet vagy három sárga inget választott Kovács úr. Egy adott színsorrendben különböző módon lehet három inget kiválasztani. Három adott szín sorrendje!-féle lehet, tehát három különböző színű inget különböző módon választhat ki Kovács úr. ( pont) A három sárga inget! különböző sorrendben választhatja ki. A kedvező esetek száma:. A kérdezett valószínűség tehát:! 7!! ,71 1.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok

10. Síkgeometria. I. Elméleti összefoglaló. Szögek, nevezetes szögpárok 10. Síkgeometria I. Elméleti összefoglaló Szögek, nevezetes szögpárok Egy adott pontból kiinduló két félegyenes a síkot két részre bontja. Egy-egy ilyen rész neve szögtartomány, vagy szög. A két félegyenest

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok

I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok 15. modul: SÍKIDOMOK 7 I. Síkgeometriai alapfogalmak, szögek, szögpárok Módszertani megjegyzés: A jelen modult többnyire kibővített ismétlésnek szántuk, és fő célja az alapfogalmak és az alapismeretek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Statisztika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Statisztika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Statisztika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

15. Koordinátageometria

15. Koordinátageometria I. Elméleti összefoglaló Koordinátákkal adott vektorok 15. Koordinátageometria Ha a(a ; a ) és b(b ; b ) a sík két vektora, λ valós szám, akkor az a vektor hossza: a = a + a a két vektor összege : a +

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

19. Területszámítás. Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: 19. Területszámítás I. Elméleti összefoglaló Sokszög területe: Minden sokszöghöz hozzárendelünk egy pozitív valós számot. A hozzárendelés az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik: Az egység (oldalú) négyzet

Részletesebben

Matematika kisérettségi

Matematika kisérettségi Matematika kisérettségi 2010. május 11. I. rész Fontos tudnivalók 1. A feladatok megoldására 30 percet fordíthat, az idő elteltével a munkát be kell fejeznie. 2. A megoldások sorrendje tetszőleges. 3.

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben