K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a Kaposvár, Sörház u. 10. sz. alatt található szolgálati lakás szolgálati jellegének törléséről, - a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft és a Kaposvár - TISZK Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződéseinek jogszabályi változások miatti módosításáról, - Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítéséről és üzemeltetéséről, valamint a közterület rendeletetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról, - az alapítványi támogatásokról, - köztéri szobor elhelyezéséről, - Kaposvár Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosítására vonatkozó változtatási szándék elfogadásáról, - Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított alapítványok alapító okiratainak módosításáról és - bérleti jogviszony létesítése ügyében (zárt) előterjesztéseket. 105/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy élve a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 68. (1) bekezdése szerinti véleményezési jogával Németh Anita Csillának a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatát támogatja. Dr. Nadrai Norbert igazgató május 26. (közlésre) 106/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala számára a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Noszlopy Gáspár utca 5. szám alatti épületében határozatlan időre ingyenes használatra átad egy 19 m 2 alapterületű irodahelyiséget. A Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező megállapodást jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Molnár György igazgató június /2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Deseda-tónál épülő látogatóközpont a Fekete István Látogatóközpont nevet kapja. 1

2 Felelős : dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködik : dr. Farkas Edit aljegyző Határidő : szeptember /2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Pete L. u. 2. ( Somssich P. u. 5/A. ) sz. alatti 908/1/A/21 hrsz-ú üres lakást Molnár Lajosné Kaposvár, Kisfaludy u. 102/a. sz. alatti lakosnak, mint ajánlattevőnek ,- Ft-os vételáron értékesíti. Molnár György igazgató június 30. ( a határozat közlésére) 109/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 20. sz. alatti 13,3 m 2 alapterületű műhely bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot május 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Szita János egyéni vállalkozó (Kaposvár, Nyár utca 58.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató június 2. 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Kontrássy u. 8. sz. alatti 70 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget május 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a Hetednapi Adventista Egyház DET (1062 Budapest, VI. Székely Bertalan u. 13. II. em.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató június 2. 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 51. sz. alatti 28,6 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Szabó József egyéni vállalkozó (Kaposvár, Bláthy O. u. 3.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató június 2. 2

3 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Nádor utca 26. sz. mögött lévő 17 m 2 alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget a birtokbaadás napjától határozott 1 éves időtartamra bérbe adja 6.510,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Marosvári György (Kaposvár, Nádor u. 26.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató június 2. 5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Berzsenyi u. 2/a. sz. alatt lévő 145,12 m 2 alapterületű helyiségcsoport bérletére az EUROPA-IC Kft. által benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, az ajánlott bérleti díjra tekintettel azonban a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredménytelennek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoport bérletére új pályázat kerül kiírásra. Molnár György gazdasági igaz gató június /2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés évi támogatásának igénybevételéhez szükséges testületi döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozza: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy támogatási kérelmet nyújt be a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV.18.) NFM rendelet alapján június Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közösségi közlekedés évi támogatásának pályázatához kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik: a.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást év január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. b.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyévet megelőző évre, évre, december 31-ei fordulónappal a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez nettó ezer Ft saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el. 3

4 c.) Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló évi XXXIII. törvény 17. (5) bekezdése alapján pályázati eljárás nélkül a szolgáltatót a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-vel a közszolgáltatási szerződést június /2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kaposvári, fiatal, 35 év alatti vállalkozók vállalkozásainak létrehozását, illetve megerősödését segíteni kívánja belvárosi önkormányzati tulajdonú üres üzlethelyiségek kedvezményes bérbeadásával. A program céljára Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő helyiségeket jelöli ki: Kaposvár, Ady Endre utca 5. (összes alapterület: 25 m 2 ) Kaposvár, Ady Endre utca 8. (összes alapterület: 52,9 m 2 ) Kaposvár, Ady Endre utca 10. (összes alapterület: 80 m 2 ) Kaposvár, Fő utca 23. (összes alapterület: 56 m 2 ) Kaposvár, Fő utca 23. (összes alapterület: 120 m 2 ) Kaposvár, Fő utca 24. (összes alapterület: 118 m 2 ). Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt pályázati felhívást jóváhagyja és annak december 31. napjáig történő folyamatos közzétételére a Polgármestert felhatalmazza. Molnár György gazdasági igaz gató június 1. (pályázat megjelentetése) 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.) pontban írt felhívásra benyújtott pályázatokat a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett elbírálja. Molnár György gazdasági igaz gató december 31., illetve folyamatos 112/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy SEFAG Zrt.-vel a melléklet szerinti tartalommal bérleti szerződést köt, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Közreműködő: Molnár György igazgató Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens június 30. 4

5 113/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft és a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft társasági szerződéseinek jogszabályi változások miatti módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft jegyzett tőkéjét 500 ezer Ft-ról ezer Ft-ra emeli a Társaság eredménytartaléka terhére május A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételét kezdeményezze május A Közgyűlés a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft-nek az előterjesztés mellékletét képező alapító okiratát jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására május A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlésén a Társaság közhasznúsági nyilvántartásba vételére irányuló döntést támogassa május A Közgyűlés a Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft-nek az előterjesztés mellékletét képező társasági szerződését jóváhagyja május /2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár városban közösségi kerékpár állomások létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó, az előterjesztéshez csatolt közterület bérleti szerződést jóváhagyja, annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 5

6 Molnár György igazgató június /2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 1. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 10. számú Céltartalék mellékletében elkülönített felhalmozási tartalékkeret terhére: -Géniusz Közhasznú Alapítvány részére ,-Ft (Zrínyi Ilona Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola játszóterének EU szabványnak megfelelő kialakítására) 2. Polgármesteri keret terhére: -Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány (Cucorkák pályázat költségeihez) -Tüskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány (Tüskevári Polgárőrség működésének támogatására) ,-Ft ,-Ft Molnár György igazgató augusztus /2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kling József: Lélekkapu c. alkotásának elhelyezése kapcsán úgy határozott, hogy hozzájárul a szobor Széchenyi téren történő felállításához. L. Balogh Krisztina városi főépítész szeptember /2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításával kapcsolatos javaslatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1.) A Közgyűlés Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítását rendeli el a Kenyérgyár utca - Izzó utca Zöldfa utca Dombóvári út által határolt telektömbön belül az építési övezet előírásainak felülvizsgálata és módosítása tárgyában, a beépítési százalék és a zöldterületi mutató tekintetében. L. Balogh Krisztina főépítész augusztus 30. 6

7 2.) A Közgyűlés a 17/2013. (II.6.) településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján a véleményezésbe eseti résztvevőként bevonja a VIDEOTON Elektro-Plast Kft.-t. L. Balogh Krisztina főépítész augusztus /2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: 1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány november 19-én elfogadott és azóta többször módosított alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe május 21. napjától az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. dr. Farkas Edit aljegyző 2/ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe május 21. napjától az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. Szerb György sportreferens 3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvárért Közalapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe május 21. napjától az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. Molnár György igazgató 4./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Csiky Gergely Színházért Alapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe május 21. napjától az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens 5./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposi Mór Megyei Kórházért Alapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe május 21. napjától az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat szövege lép. A Közgyűlés egyetért a 7

8 kuratórium tagjai körében Keserű Piroska és Prof. Dr. Repa Imre megválasztásával. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens 6./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Tudományos Életért Közalapítvány alapító okiratát akként módosítja, hogy annak helyébe május 21. napjától az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat szövege lép. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens Kaposvár, május 20. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 8

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 150/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata. Felelős: polgármester. 151/2015.(VI.18.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 18-i ülésén az

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje A Bizottság fő feladatai Egészségpolitika területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje 1. Dönt az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2015. év március hó Tolna Megyei Közlöny XXV. évfolyam 1. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 270/2015. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2015. (II. 20.) határozat A Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában. 3/2015. (II. 20.) határozat

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi vagyongazdálkodásról és a 2015.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben