K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, - közbiztonság fokozását szolgáló támogatásokról, - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények 2014/2015-ös tanévre vonatkozó átszervezéséről és - az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 72/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról készített beszámolót. 1. A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó könyvvizsgálói záradékkal ellátott a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet szerinti tartalommal és formában készült - egyszerűsített beszámolót. A könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. Molnár György gazdasági igaz gató azonnal 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a felügyeleti ellenőrzés által megállapított szabad pénzmaradványokat a 10. c. és 10. d. mellékletek alapján elvonja. Molnár György gazdasági igaz gató április Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben javasolt intézményi igények pénzügyi fedezetére a 10. e. melléklet alapján e Ft-ot biztosít a szabad pénzmaradvány terhére. Molnár György gazdasági igaz gató április Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyei működést gátló felújítási munkálatainak pénzügyi fedezetére e Ft-ot biztosít a szabad 1

2 pénzmaradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére. Molnár György gazdasági igaz gató április /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2014-ben 44 munkanap időtartamra valamennyi ellátást igénylő részére megszervezi a szociális nyári gyermekétkeztetést, melyhez központi támogatás kiegészítésére kérelmet nyújt be. A Közgyűlés vállalja, hogy amennyiben a központi támogatás nem fedezi az étkeztetés teljes költségét, akkor az általános működési tartalék terhére a hiányzó összeget biztosítja. dr. Farkas Edit aljegyző augusztus A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2 teljes munkaidős álláshelyet biztosít a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése pályázat keretében, annak időtartamára (4 órás foglalkoztatás esetén 12 hónap) megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához. Az önkormányzat az álláshelyek fenntartásához pénzügyi támogatást nem vállal. dr. Ábrahám Levente igazgató május A Közgyűlés az adósság átvállalással kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi. 4. A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 74/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztését és az alábbi határozatokat hozta: 1) A Közgyűlés a 108/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 1. pontjának b), c), f) pontjával jóváhagyott M9 jelű településfejlesztési döntések tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2

3 L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 2) A Közgyűlés a 249/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 3. pontjával jóváhagyott M9/3 jelű településfejlesztési döntés tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 3) A Közgyűlés a Városliget területére kijelölt építési helyet a belterület szabályozási tervről törli. L. Balogh Krisztina főépítész szeptember /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést a decemberi Közgyűlésen tárgyalja. Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködő: L. Balogh Krisztina városi főépítész december /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és intézményei által évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló tájékoztatót. Szirják Imréné igazgató azonnal 77/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 78/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a kaposvári nyugdíjasok részére meghirdetett és lebonyolított kedvezményes gyógyfürdő bérlet pénzügyi fedezetére Ft összegű önkormányzati kompenzációt biztosít a költségvetési rendelet céltartalékából az általános működési tartalék terhére. 3

4 Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens január /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Norvég Alap, EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a konstrukcióra a Szentjakabi Bencés Apátság (Kaposvár, hrsz.) fejlesztésére a pályázat benyújtását jóváhagyja az alábbi tervezett költségekkel. A projekt teljes tervezett költsége: ,- Ft ( ,- EUR) Igényelt támogatás: ,- Ft ( ,- EUR) Szükséges önrész: ,- Ft ( ,- EUR) Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a pályázathoz szükséges ,- Ft (52.632,- EUR) önrészt a évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja. Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a pályázathoz szükséges együttműködési megállapodások, és a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum aláírására felhatalmazza a Polgármestert utólagos beszámolási kötelezettséggel. Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásba kerülése miatt az előterjesztéshez csatolt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést módosító megállapodást jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 4

5 2014. május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásba kerülése miatt az előterjesztéshez csatolt, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolával kötendő vagyonkezelési szerződést jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a Somogy Megyei Önkormányzattal a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti ingatlanra kötődött térítésmentes használati jogot alapító megállapodást módosító szerződést, valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló megállapodást módosító szerződést jóváhagyja és a Polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Virág utcai volt középiskolai kollégium más célú hasznosítása miatt az előterjesztéshez csatolt, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött használati szerződést megszüntető megállapodást jóváhagyja május 15. (közlés) 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a Türr István Képző és Kutató Intézettel a Virág utcai volt középiskolai kollégiumra kötendő ingatlanhasználati szerződést jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza május 31. (szerződéskötés) 83/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Slendy Tanműhely Sütőipari Kft. részére a Kaposvár, Anna u. 1. szám alatti pék- és cukrász tanműhely, valamint bolt bérlemények bérleti díjára, a CAFE RISTRETTO Bt. részére a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatti Stühmer Kávézó bérlemény bérleti díjára április 1. napjától

6 december 31. napjáig 50 % mértékű, a Mester Center 2000 Kft. részére a Kaposvár, Fő u. 7. sz. alatti üzlet bérleti díjára április 1. napjától december 31. napjáig 25 % mértékű bérleti díj kedvezményt nyújt április 30. (szerződésmódosítás) 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a jövőben a bérleti díj csökkentést kérő bérlők mérleg adatai mellett a főkönyvi kivonat adatait is vizsgálja meg a Hivatal. Az adatok értékelésében a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság szakértő tagjai is közreműködnek. dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző folyamatos 84/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatja, számukra a Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. irodaépületben az I/1. sz. 33,1 m 2 alapterületű irodahelyiség helyett a fszt. 3 sz. alatti 23,5 m 2 alapterületű irodahelyiséget adja használatba és a cserehelyiség laminált padlóburkolásának és festésének költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 320 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 1. szám alatti ingatlant, a Csokonai Fogadót 129 millió Ft+Áfa, azaz bruttó eFt vételáron megvásárolja. A Közgyűlés a évi költségvetési rendeletben elkülönített a felhalmozási előirányzat terhére e Ft összeget az első vételár részlet és a teljes vételár után fizetendő általalános forgalmi adó megfizetésére és kötelezettséget vállal arra, hogy évek költségvetési rendeleteiben millió Ftot tervez a további vételár részletek évente 2 részletben történő megfizetésére augusztus /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy Ferincz József r. ezredes kinevezését támogatja. 6

7 dr. Nadrai Norbert igazgató azonnal (közlés) 87/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi költségvetésében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából ,-Ft támogatást biztosít a céltartalékban elkülönített általános felhalmozási célú tartalék terhére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. dr. Farkas Edit aljegyző június 1. 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi költségvetésében a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök vásárlására ,-Ft többlettámogatást biztosít a céltartalékban elkülönített működési célú általános tartalék terhére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. dr. Farkas Edit aljegyző június 1. 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése céljából a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján április 23- ig pályázat benyújtására került sor az előterjesztésben részletezett tartalommal. dr. Farkas Edit aljegyző Szirják Imréné igazgató azonnal 88/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az előterjesztés melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Molnár György gazdasági igazgató április 30. 7

8 89/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat intézményei felújítási tervének aktualizálásáról szóló, valamint a évi költségvetés intézmény felújítási célokat tartalmazó előterjesztést. Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató azonnal 90/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt üresen álló lakásokat a bérlakás állományból törli. Kaposvár: - Dózsa Gy. u. 2. I/2. sz., 47/A/8 hrsz-ú 10,10 m2 - Dózsa Gy. u. 2. padlástér 1. sz. 47/A/14 hrsz-ú 10,10 m2 - Dózsa Gy.u. 2. II.em. egy egysége önálló hrsz. nincs 10,80 m2 - Dózsa Gy. u. 8. sz. alags. 50/A/ 2 hrsz. 24 m2 - Fő u. 66. fsz /A/1 hrsz. 22,8 m2 - Fő u. 53. udvari D/1. sz. lakás 389/D/1 hrsz. 39,5 m2 - Szigetvári u /12 hrsz. 41 m április / Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szigetvári u sz. alatti ( hrsz.: 6941/12) 7 lakásos épületet a bérlők kiköltöztetése után lebontja. a bérlők kiköltöztetését követően azonnal ( a bontási feladatok előkészítésére) 3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Fő u. 53. sz. alatti ( hrsz.: 389 ) ingatlanok közül a D és az F jelű összeépített épületek műszaki felülvizsgálatát elkészítteti. A bérlők elhelyezését követően a lakásokat lakhatatlanná teszi és rendezett körülményeket alakít ki. a bérlők kiköltöztetését követően azonnal (műszaki felmérés, kivitelezés) 8

9 91/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Németh István fasor, a Teleki utca, az Irányi Dániel utca, a M egyeház utca, a Széchenyi tér és a Városliget tervezett közterületalakítási terveit és azokat elfogadja, további döntéseiben érvényesíti. L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 92/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetők felmentéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 1.) A Közgyűlés Cseh Istvánné, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát december 23. napjával felmentéssel megszünteti, a felmentési időt április 25. napjától december 23. napjáig biztosítja részére, melyből 6 hónapra, június 24. napjától december 23. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig ki nem adott szabadságát megváltja, részére a jogviszony megszűnésekor a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat kifizeti. dr. Nadrai Norbert igazgató április 25. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 2.) A Közgyűlés Várkonyi Gáborné, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát december 23. napjával felmentéssel megszünteti, a felmentési időt április 25. napjától december 23. napjáig biztosítja részére, melyből 6 hónapra, június 24. napjától december 23. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig ki nem adott szabadságát megváltja, részére a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő betöltésének napján a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat kifizeti. dr. Nadrai Norbert igazgató április 25. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 3.) A Közgyűlés megköszöni Cseh Istvánnénak és Várkonyi Gábornénak a város óvodai ellátásában több mint negyven éven keresztül végzett lelkiismeretes, magas színvonalú pedagógiai munkáját és vezetői tevékenységét. dr. Nadrai Norbert igazgató április 25. 9

10 93/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az egyes önkormányzati ingatlanok telekalakításával kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5746/58 hrsz-ú ingatlanból 339 m²-nyi földterületet épület megnevezésűre módosít, egyúttal a törzsvagyonából kivon és a melléklet szerinti telekalakítási vázrajz alapján a telekalakítási eljárás lefolytatását rendeli el. Molnár György gazdasági igaz gató április Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 43/2013. (II.28.) számú önkormányzati határozat szövegét az alábbiak szerint módosítja: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 351/17 hrsz alatti területet Nagy Imre térnek nevezi el. dr. Farkas Edit aljegyző április /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 34. sz. alatti 50 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a Kaposméz Kft. (Kaposvár, Kinizsi ltp. 3.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 14/c sz. alatti 86 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért az Edison 2006 Bt. (Kaposvár, Honvéd utca 14.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 10

11 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 49. sz. alatti 33 m 2 alapterületű iroda bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért az OTTHON Lakásfenntartó Szövetkezet (Kaposvár, Honvéd utca 49.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi utca sz. alatti 13,34 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Albertné lantos Zsuzsanna egyéni vállalkozó (Kaposvár, Pécsi utca 209/A.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Hunyadi János utca 1-3. sz. alatti 13 m 2 alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tekintettel a bérlő által bérbeszámítás nélkül saját költségén vállalt felújítási munkákra, a garázst április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 3.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Borzavári Balázs (Kaposvár, Hunyadi János utca 1.) részére azzal a feltétellel, hogy a vállalt felújítási munkákat (mennyezet szigetelés és javítás, a garázs belső vakolása és festése, az ajtó-és aljazat javítás) szeptember 30. napjáig elvégzi. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. II. emeletén lévő 14. számú 23 m 2 alapterületű iroda bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 4.200,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség (Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 11

12 95/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a gyógynövénytermesztési mintaprogramról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy gyógynövénytermesztési mintaprogramot indít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a program előkészítésére, a szükséges intézkedések megtételére, a közfoglalkoztatási kérelem előkészítésére és benyújtására június A Közgyűlés úgy határozott, hogy a gyógynövénytermesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások (pályázati önrész, előkészítés költségei) finanszírozására 10 millió Ft keretösszeget biztosít a évi költségvetési rendelet működési célú általános tartaléka terhére június A Közgyűlés úgy határozott a Városgondnokság létszámát 3 fővel (1 fő szakmai vezető, 1 fő programvezető, 1 fő pénzügyi munkatárs) megemeli a gyógynövénytermesztési mintaprogram megvalósításához szükséges ütemezés szerint június Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházat támogató nyilatkozat, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, mint az előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti ingatlanok vagyonkezelőjét a vagyonkezelői jogról lemondó nyilatkozat kiadása iránt az ingatlanok gyógynövénytermesztési mintaprogram céljára történő hasznosítása érdekében május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél az előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti ingatlanok vagyonkezelői jogának 20 éves időtartamra történő térítésmentes átadását az Önkormányzat részére gyógynövénytermesztési mintaprogram megvalósítása céljára június

13 6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy kerüljenek kijelölésre helyszíni bejárást illetve vizsgálatot követően - a gyógynövénytermesztési mintaprogramba bevonható önkormányzati tulajdonú ingatlanok július /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Pécsi u. 71/A, 3323 hrsz-ú, lakóház, udvar megnevezésű osztatlan közös tulajdonú ingatlan 6/16-od tulajdoni hányadára peren kívüli eljárásban elbirtoklással történt tulajdonszerzést megállapító szerződést köt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakás jelenlegi használóival annak igazolása esetén, hogy a lakást szakadatlan, sajátjukként birtokolták. A szerződéskötéssel és ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos valamennyi költség a lakáshasználókat terheli május 15. (határozat közlése) 97/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek térítésmentes, ideiglenes jelleggel történő hasznosítására kötendő, az előterjesztéshez csatolt megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármester az MNV. Zrt. által esetlegesen kért pontosítások átvezetésére és aláírására május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének 2014/2015-ös tanév előkészítésére vonatkozó felterjesztéseiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájában (7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b.) a maximális felvehető tanulólétszám módosításával kapcsolatos átszervezési javaslatát, mely szerint a 460 felvehető létszámot 480-ra emelje. A Közgyűlés a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájában - a megemelt maximális létszámra - működtetői feladatait a jelenlegi működtetési kiadásainak növekedése nélkül vállalja. 13

14 Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 2. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében (7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u.2.), a szakszolgálat leválasztásáról azzal, hogy az épület helyiségeinek esetleg szükséges átalakítására és felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal. A Közgyűlés a Szakszolgálat működtetői feladatait a január 1-i állapot szerinti feltételekkel továbbra is biztosítja. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 3. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nagybajomi Tagintézménye létesítéséről. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új telephely létesítésére és működtetésére többletköltséget nem vállal. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 4. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégiumának maximális felvehető létszám módosítására, mely szerint a Kollégium maximális létszáma 75 fő. Az épület akadálymentesítésére, helyiségek speciális felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 5. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és telephelyein működő tanszakok alapdokumentumának módosítására az alábbiak szerint: - Az alapdokumentumból a székhelyintézményre 7400 Kaposvár, Kossuth L. u.21., vonatkozóan a fúvós és az ütős tanszak törlésre kerül. - Az alapdokumentumból a 7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 26/a., a 7400 Kaposvár, Fő utca , a 7400 Kaposvár Toponári út 62., a 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephelyek vonatkozásában törlésre kerül a fúvós tanszak, továbbá a 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephelyen a zeneelmélet tanszak. - A 7400 Kaposvár, Toponári Út 62. számú telephely tevékenysége és az alapdokumentum telephelyre vonatkozó része kiegészül a kamarazene tanszakkal. 14

15 - A 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephely tevékenysége és az alapdokumentum vonatkozó részében a kifutó tanszakok kiegészülnek a furulya, fuvola, szolfézs, zongora, kamarazene és a zeneismeret tanszakkal. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új tanszakokkal kapcsolatos működtetői feladatait a jelenlegi működtetési kiadásokon belül vállalja. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 6. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola új telephelyeinek létrehozására vonatkozó átszervezési javaslatát. Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentuma a néptánc oktatás vonatkozásában az alábbi telephelyekkel bővül: - Somssich Imre Általános Iskola 7432 Hetes Vikár Béla utca 1. (30 fő), - Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola 7470 Szentbalázs, Fő u.33. (50 fő), - Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Ltp-i Tagiskola 7400 Kaposvár, Szondi u. 3. (50 fő). Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám nem változik. Az új telephelyek kialakításával egyidejűleg az igényekhez igazodva a székhely intézmény maximális létszáma 250 főről 190 főre, míg a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolájában 100 főről 30 főre csökken. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új telephely létesítésére és működtetésére többletköltséget nem vállal. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 99/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 100/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadta. 101/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft-vel július 13-án kötött bérleti szerződés melléklet szerinti módosítását jóváhagyja, azzal a feltétellel, hogy befektető a Kaposvári Rákóczi Kft. 100%- 15

16 os üzletrészét megvásárolja és annak minden tartozását rendezi, megfizeti. Közreműködő: június ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat határidejét június 30-ra módosítja. Közreműködő: Oláh Lajosné alpolgármester Kovács Kristóf ifjúsági referens június 30. (komplex vizsgálat elkészítésére) 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 210/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét december 31-re módosítja december 31. (szerződéskötés) 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2014. (II.10.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2. mellékletét képező módosított Társfinanszírozási megállapodást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást, az annak tartalmát lényegesen nem érintő módosításokkal utólagos beszámolási kötelezettséggel aláírja. Szirják Imréné igazgató május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat 2., 3. és 4. pontjának határidejét május 15-re módosítja május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2014. (II.10.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, pénzügyi biztosi tevékenység ellátásáról szóló, április 12. napjától április 11. napjáig tartó megállapodást és a megbízási szerződést, valamint felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, illetve ellenjegyzésére május

17 7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2014. (II. 10.) önkormányzati határozatát visszavonja május 15. (döntés közlése) 8.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét február 28-ra módosítja. Molnár György gazdasági igazgató február ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 56/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét május 31-re módosítja május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét május 15-re módosítja. dr. Farkas Edit május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 248/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 1. pontjával jóváhagyott szerződésmódosítás 4. pontját az alábbiak szerint módosítja. 4. A szerződés VI. Egyéb rendelkezések pontja 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondani. Molnár György gazdasági igazgató május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 248/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 2. pontjával jóváhagyott szerződésmódosítás 5. pontját az alábbiak szerint módosítja. 5. A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget és az a másik félre súlyos hátránnyal jár. A felmondási idő 6 hónap. 17

18 Molnár György gazdasági igazgató május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 1. Dr. Csató László egyéni képviselői keretéből: -Honvéd Utcai Tagiskola Egészséges életmódért, egészséges környezetért alapítványa ,-Ft -Honvéd Utcai Óvoda Ép testben ép lélek alapítványa -II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Iskolánk sportjáért alapítványa ,-Ft ,-FT 2. Oktatási és Kulturális Támogatási Keret terhére: - Diákjainkért Alapítvány ,-Ft (városi és iskolai szintű kulturális rendezvények, ill. városi szintű vetélkedők szervezési költségeihez) -Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány ,Ft ( Cucorkák pályázati kiírás támogatása gyermek bábjátékos csoportok indítására) -Búvópatak Alapítvány (Búvópatak folyóirat évi megjelentetéséhez) -Képírás Művészeti Alapítvány (Működési költségekre) -Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány (Zene Világnapja rendezvény költségeihez) -Somogy Táncegyüttes Alapítvány (A 65 éves táncegyüttes történetét bemutató kiadvány nyomdai költségeihez) - Szárnyas Szó Alapítvány (IV. Zákányi Zsolt Országos Kórustalálkozó költségeihez) ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 3. Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keretének terhére: -Tüskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány (DVD lejátszó vásárlásához) ,-Ft 4. A évi Sport Keret tartaléka terhére: -Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány ,-Ft (200 db színes, szabadidős programokat tartalmazó plakát, 400 db szórólap készítésére, banki költségek fedezésére.) és ,-Ft (a június 11-i Desedai Sportnap a Kapos Televízióval rendezvény rendezési költségeire) 18

19 5. Toponári Településrészi Önkormányzata a évi részönkormányzati keretéből: - Remény 2007 Alapítvány részére (a évi működési költségekhez) ,-Ft 6. Polgármesteri Keret: -Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány (XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez) -Forrás Alapítvány (egyházak közös húsvéti istentiszteletének lebonyolításához) -Tüskevárért 2007 Alapítvány (működéshez, programjaik megvalósításához) ,-Ft ,-Ft ,-Ft 7. Dr. Giber Vilmos képviselői keretéből: - Diákjainkért Alapítvány ,-Ft (Magyarok Világtalálkozójának részvételi költségéhez) szeptember 15. Kaposvár, április 24. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 19

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése március 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése március 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. március 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 39/2015. (III. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2010. június 1-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2015. április 15.-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. december

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi MUNKATERVE Elfogadva a 234/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozattal 1. oldal, összesen: 8 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi munkaterve

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi MUNKATERVE Elfogadva a 206/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozattal. 1. oldal, összesen: 8 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi munkaterve

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 79/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének év II. félévi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének év II. félévi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. év II. félévi MUNKATERVE Elfogadva a 100/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozattal. 1. oldal, összesen: 5 SZEPTEMBER 22. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 8-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 8-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 8-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 110/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.december 18-i testületi nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 296/2014.(XII.18.) sz. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kulturális Bizottsága 2016. szeptember 13. napján, a Kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 44/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 44/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat 44/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 29-i Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 45/2016.(IV.29.) Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 64/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 22-i ülésének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 22-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 22-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. május 22-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 96/2013. (V. 22.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 194/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteir Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. október 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 212/2014. (X. 30.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. október 30-i ülésének

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése január 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése január 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 4/2014. (I. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. január 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -az

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2013. február 20.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. március

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2012. április 16-án 17.00 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 261/2012. (XII.19) sz. képviselő-testületi határozat: 1.) A képviselő-testület elfogadja a két ülés között történtekről szóló beszámolót. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének március 7-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 49/2012.(III.07.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a lakásfenntartási támogatás természetben való nyújtására vonatkozóan az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2015. december 02.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző

54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat. /: dr. Szijártó Valéria :/ jegyző a képviselő-testület 2015. április 23-i ülésének könyvéből 54/2015. /IV.23./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. május 27. XXI. évfolyam 7. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Közgyűlési határozatok 4. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 135/2011. (V. 27.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből KIVONAT Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 25-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből 239/2013. (VII.25.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés április 25-i ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés április 25-i ülése jegyzőkönyvéből BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2070-2/2014. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2014. április 25-i ülése jegyzőkönyvéből 16/2014. (IV.25.) Kgy. H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. június 07-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők:

k.m.f Jegyzőkönyv-hitelesítők: ülésének könyvéből. 159/2016. (VII.27.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. július 27-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

KIVONAT. a megyei önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosításáról

KIVONAT. a megyei önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2009. (III.1.) rendelet módosításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat

Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája. Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat ALAPÍTÓ OKIRAT Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája, Logopédiai és Gyógytestnevelési Szakszolgálat Az intézmény neve: Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Logopédiai és Gyógytestnevelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013. március

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-11/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata

Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadház Város Önkormányzata 62/2016.(III.18.)HÖ. sz. határozata Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(III.5.)HMCSGYIT.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. március 26. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. március 14. 4. szám R E N D E L E T 11/2014. (III.15.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. május 20. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2011. február 16-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. szeptember 30. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 47/2011. (III. 30.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. március 30-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben