K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, - közbiztonság fokozását szolgáló támogatásokról, - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények 2014/2015-ös tanévre vonatkozó átszervezéséről és - az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 72/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról készített beszámolót. 1. A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó könyvvizsgálói záradékkal ellátott a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet szerinti tartalommal és formában készült - egyszerűsített beszámolót. A könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. Molnár György gazdasági igaz gató azonnal 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a felügyeleti ellenőrzés által megállapított szabad pénzmaradványokat a 10. c. és 10. d. mellékletek alapján elvonja. Molnár György gazdasági igaz gató április Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben javasolt intézményi igények pénzügyi fedezetére a 10. e. melléklet alapján e Ft-ot biztosít a szabad pénzmaradvány terhére. Molnár György gazdasági igaz gató április Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyei működést gátló felújítási munkálatainak pénzügyi fedezetére e Ft-ot biztosít a szabad 1

2 pénzmaradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére. Molnár György gazdasági igaz gató április /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2014-ben 44 munkanap időtartamra valamennyi ellátást igénylő részére megszervezi a szociális nyári gyermekétkeztetést, melyhez központi támogatás kiegészítésére kérelmet nyújt be. A Közgyűlés vállalja, hogy amennyiben a központi támogatás nem fedezi az étkeztetés teljes költségét, akkor az általános működési tartalék terhére a hiányzó összeget biztosítja. dr. Farkas Edit aljegyző augusztus A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2 teljes munkaidős álláshelyet biztosít a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése pályázat keretében, annak időtartamára (4 órás foglalkoztatás esetén 12 hónap) megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához. Az önkormányzat az álláshelyek fenntartásához pénzügyi támogatást nem vállal. dr. Ábrahám Levente igazgató május A Közgyűlés az adósság átvállalással kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi. 4. A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 74/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztését és az alábbi határozatokat hozta: 1) A Közgyűlés a 108/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 1. pontjának b), c), f) pontjával jóváhagyott M9 jelű településfejlesztési döntések tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2

3 L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 2) A Közgyűlés a 249/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 3. pontjával jóváhagyott M9/3 jelű településfejlesztési döntés tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 3) A Közgyűlés a Városliget területére kijelölt építési helyet a belterület szabályozási tervről törli. L. Balogh Krisztina főépítész szeptember /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést a decemberi Közgyűlésen tárgyalja. Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködő: L. Balogh Krisztina városi főépítész december /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és intézményei által évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló tájékoztatót. Szirják Imréné igazgató azonnal 77/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 78/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a kaposvári nyugdíjasok részére meghirdetett és lebonyolított kedvezményes gyógyfürdő bérlet pénzügyi fedezetére Ft összegű önkormányzati kompenzációt biztosít a költségvetési rendelet céltartalékából az általános működési tartalék terhére. 3

4 Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens január /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Norvég Alap, EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a konstrukcióra a Szentjakabi Bencés Apátság (Kaposvár, hrsz.) fejlesztésére a pályázat benyújtását jóváhagyja az alábbi tervezett költségekkel. A projekt teljes tervezett költsége: ,- Ft ( ,- EUR) Igényelt támogatás: ,- Ft ( ,- EUR) Szükséges önrész: ,- Ft ( ,- EUR) Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a pályázathoz szükséges ,- Ft (52.632,- EUR) önrészt a évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja. Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a pályázathoz szükséges együttműködési megállapodások, és a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum aláírására felhatalmazza a Polgármestert utólagos beszámolási kötelezettséggel. Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásba kerülése miatt az előterjesztéshez csatolt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést módosító megállapodást jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 4

5 2014. május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásba kerülése miatt az előterjesztéshez csatolt, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolával kötendő vagyonkezelési szerződést jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a Somogy Megyei Önkormányzattal a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti ingatlanra kötődött térítésmentes használati jogot alapító megállapodást módosító szerződést, valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló megállapodást módosító szerződést jóváhagyja és a Polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Virág utcai volt középiskolai kollégium más célú hasznosítása miatt az előterjesztéshez csatolt, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött használati szerződést megszüntető megállapodást jóváhagyja május 15. (közlés) 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a Türr István Képző és Kutató Intézettel a Virág utcai volt középiskolai kollégiumra kötendő ingatlanhasználati szerződést jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza május 31. (szerződéskötés) 83/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Slendy Tanműhely Sütőipari Kft. részére a Kaposvár, Anna u. 1. szám alatti pék- és cukrász tanműhely, valamint bolt bérlemények bérleti díjára, a CAFE RISTRETTO Bt. részére a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatti Stühmer Kávézó bérlemény bérleti díjára április 1. napjától

6 december 31. napjáig 50 % mértékű, a Mester Center 2000 Kft. részére a Kaposvár, Fő u. 7. sz. alatti üzlet bérleti díjára április 1. napjától december 31. napjáig 25 % mértékű bérleti díj kedvezményt nyújt április 30. (szerződésmódosítás) 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a jövőben a bérleti díj csökkentést kérő bérlők mérleg adatai mellett a főkönyvi kivonat adatait is vizsgálja meg a Hivatal. Az adatok értékelésében a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság szakértő tagjai is közreműködnek. dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző folyamatos 84/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatja, számukra a Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. irodaépületben az I/1. sz. 33,1 m 2 alapterületű irodahelyiség helyett a fszt. 3 sz. alatti 23,5 m 2 alapterületű irodahelyiséget adja használatba és a cserehelyiség laminált padlóburkolásának és festésének költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 320 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 1. szám alatti ingatlant, a Csokonai Fogadót 129 millió Ft+Áfa, azaz bruttó eFt vételáron megvásárolja. A Közgyűlés a évi költségvetési rendeletben elkülönített a felhalmozási előirányzat terhére e Ft összeget az első vételár részlet és a teljes vételár után fizetendő általalános forgalmi adó megfizetésére és kötelezettséget vállal arra, hogy évek költségvetési rendeleteiben millió Ftot tervez a további vételár részletek évente 2 részletben történő megfizetésére augusztus /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy Ferincz József r. ezredes kinevezését támogatja. 6

7 dr. Nadrai Norbert igazgató azonnal (közlés) 87/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi költségvetésében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából ,-Ft támogatást biztosít a céltartalékban elkülönített általános felhalmozási célú tartalék terhére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. dr. Farkas Edit aljegyző június 1. 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi költségvetésében a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök vásárlására ,-Ft többlettámogatást biztosít a céltartalékban elkülönített működési célú általános tartalék terhére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. dr. Farkas Edit aljegyző június 1. 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése céljából a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján április 23- ig pályázat benyújtására került sor az előterjesztésben részletezett tartalommal. dr. Farkas Edit aljegyző Szirják Imréné igazgató azonnal 88/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az előterjesztés melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Molnár György gazdasági igazgató április 30. 7

8 89/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat intézményei felújítási tervének aktualizálásáról szóló, valamint a évi költségvetés intézmény felújítási célokat tartalmazó előterjesztést. Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató azonnal 90/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt üresen álló lakásokat a bérlakás állományból törli. Kaposvár: - Dózsa Gy. u. 2. I/2. sz., 47/A/8 hrsz-ú 10,10 m2 - Dózsa Gy. u. 2. padlástér 1. sz. 47/A/14 hrsz-ú 10,10 m2 - Dózsa Gy.u. 2. II.em. egy egysége önálló hrsz. nincs 10,80 m2 - Dózsa Gy. u. 8. sz. alags. 50/A/ 2 hrsz. 24 m2 - Fő u. 66. fsz /A/1 hrsz. 22,8 m2 - Fő u. 53. udvari D/1. sz. lakás 389/D/1 hrsz. 39,5 m2 - Szigetvári u /12 hrsz. 41 m április / Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szigetvári u sz. alatti ( hrsz.: 6941/12) 7 lakásos épületet a bérlők kiköltöztetése után lebontja. a bérlők kiköltöztetését követően azonnal ( a bontási feladatok előkészítésére) 3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Fő u. 53. sz. alatti ( hrsz.: 389 ) ingatlanok közül a D és az F jelű összeépített épületek műszaki felülvizsgálatát elkészítteti. A bérlők elhelyezését követően a lakásokat lakhatatlanná teszi és rendezett körülményeket alakít ki. a bérlők kiköltöztetését követően azonnal (műszaki felmérés, kivitelezés) 8

9 91/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Németh István fasor, a Teleki utca, az Irányi Dániel utca, a M egyeház utca, a Széchenyi tér és a Városliget tervezett közterületalakítási terveit és azokat elfogadja, további döntéseiben érvényesíti. L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 92/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetők felmentéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 1.) A Közgyűlés Cseh Istvánné, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát december 23. napjával felmentéssel megszünteti, a felmentési időt április 25. napjától december 23. napjáig biztosítja részére, melyből 6 hónapra, június 24. napjától december 23. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig ki nem adott szabadságát megváltja, részére a jogviszony megszűnésekor a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat kifizeti. dr. Nadrai Norbert igazgató április 25. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 2.) A Közgyűlés Várkonyi Gáborné, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát december 23. napjával felmentéssel megszünteti, a felmentési időt április 25. napjától december 23. napjáig biztosítja részére, melyből 6 hónapra, június 24. napjától december 23. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig ki nem adott szabadságát megváltja, részére a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő betöltésének napján a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat kifizeti. dr. Nadrai Norbert igazgató április 25. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 3.) A Közgyűlés megköszöni Cseh Istvánnénak és Várkonyi Gábornénak a város óvodai ellátásában több mint negyven éven keresztül végzett lelkiismeretes, magas színvonalú pedagógiai munkáját és vezetői tevékenységét. dr. Nadrai Norbert igazgató április 25. 9

10 93/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az egyes önkormányzati ingatlanok telekalakításával kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5746/58 hrsz-ú ingatlanból 339 m²-nyi földterületet épület megnevezésűre módosít, egyúttal a törzsvagyonából kivon és a melléklet szerinti telekalakítási vázrajz alapján a telekalakítási eljárás lefolytatását rendeli el. Molnár György gazdasági igaz gató április Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 43/2013. (II.28.) számú önkormányzati határozat szövegét az alábbiak szerint módosítja: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 351/17 hrsz alatti területet Nagy Imre térnek nevezi el. dr. Farkas Edit aljegyző április /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 34. sz. alatti 50 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a Kaposméz Kft. (Kaposvár, Kinizsi ltp. 3.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 14/c sz. alatti 86 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért az Edison 2006 Bt. (Kaposvár, Honvéd utca 14.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 10

11 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 49. sz. alatti 33 m 2 alapterületű iroda bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért az OTTHON Lakásfenntartó Szövetkezet (Kaposvár, Honvéd utca 49.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi utca sz. alatti 13,34 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Albertné lantos Zsuzsanna egyéni vállalkozó (Kaposvár, Pécsi utca 209/A.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Hunyadi János utca 1-3. sz. alatti 13 m 2 alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tekintettel a bérlő által bérbeszámítás nélkül saját költségén vállalt felújítási munkákra, a garázst április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 3.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Borzavári Balázs (Kaposvár, Hunyadi János utca 1.) részére azzal a feltétellel, hogy a vállalt felújítási munkákat (mennyezet szigetelés és javítás, a garázs belső vakolása és festése, az ajtó-és aljazat javítás) szeptember 30. napjáig elvégzi. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. II. emeletén lévő 14. számú 23 m 2 alapterületű iroda bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 4.200,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség (Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 11

12 95/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a gyógynövénytermesztési mintaprogramról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy gyógynövénytermesztési mintaprogramot indít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a program előkészítésére, a szükséges intézkedések megtételére, a közfoglalkoztatási kérelem előkészítésére és benyújtására június A Közgyűlés úgy határozott, hogy a gyógynövénytermesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások (pályázati önrész, előkészítés költségei) finanszírozására 10 millió Ft keretösszeget biztosít a évi költségvetési rendelet működési célú általános tartaléka terhére június A Közgyűlés úgy határozott a Városgondnokság létszámát 3 fővel (1 fő szakmai vezető, 1 fő programvezető, 1 fő pénzügyi munkatárs) megemeli a gyógynövénytermesztési mintaprogram megvalósításához szükséges ütemezés szerint június Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházat támogató nyilatkozat, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, mint az előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti ingatlanok vagyonkezelőjét a vagyonkezelői jogról lemondó nyilatkozat kiadása iránt az ingatlanok gyógynövénytermesztési mintaprogram céljára történő hasznosítása érdekében május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél az előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti ingatlanok vagyonkezelői jogának 20 éves időtartamra történő térítésmentes átadását az Önkormányzat részére gyógynövénytermesztési mintaprogram megvalósítása céljára június

13 6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy kerüljenek kijelölésre helyszíni bejárást illetve vizsgálatot követően - a gyógynövénytermesztési mintaprogramba bevonható önkormányzati tulajdonú ingatlanok július /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Pécsi u. 71/A, 3323 hrsz-ú, lakóház, udvar megnevezésű osztatlan közös tulajdonú ingatlan 6/16-od tulajdoni hányadára peren kívüli eljárásban elbirtoklással történt tulajdonszerzést megállapító szerződést köt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakás jelenlegi használóival annak igazolása esetén, hogy a lakást szakadatlan, sajátjukként birtokolták. A szerződéskötéssel és ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos valamennyi költség a lakáshasználókat terheli május 15. (határozat közlése) 97/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek térítésmentes, ideiglenes jelleggel történő hasznosítására kötendő, az előterjesztéshez csatolt megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármester az MNV. Zrt. által esetlegesen kért pontosítások átvezetésére és aláírására május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének 2014/2015-ös tanév előkészítésére vonatkozó felterjesztéseiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájában (7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b.) a maximális felvehető tanulólétszám módosításával kapcsolatos átszervezési javaslatát, mely szerint a 460 felvehető létszámot 480-ra emelje. A Közgyűlés a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájában - a megemelt maximális létszámra - működtetői feladatait a jelenlegi működtetési kiadásainak növekedése nélkül vállalja. 13

14 Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 2. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében (7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u.2.), a szakszolgálat leválasztásáról azzal, hogy az épület helyiségeinek esetleg szükséges átalakítására és felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal. A Közgyűlés a Szakszolgálat működtetői feladatait a január 1-i állapot szerinti feltételekkel továbbra is biztosítja. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 3. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nagybajomi Tagintézménye létesítéséről. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új telephely létesítésére és működtetésére többletköltséget nem vállal. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 4. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégiumának maximális felvehető létszám módosítására, mely szerint a Kollégium maximális létszáma 75 fő. Az épület akadálymentesítésére, helyiségek speciális felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 5. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és telephelyein működő tanszakok alapdokumentumának módosítására az alábbiak szerint: - Az alapdokumentumból a székhelyintézményre 7400 Kaposvár, Kossuth L. u.21., vonatkozóan a fúvós és az ütős tanszak törlésre kerül. - Az alapdokumentumból a 7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 26/a., a 7400 Kaposvár, Fő utca , a 7400 Kaposvár Toponári út 62., a 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephelyek vonatkozásában törlésre kerül a fúvós tanszak, továbbá a 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephelyen a zeneelmélet tanszak. - A 7400 Kaposvár, Toponári Út 62. számú telephely tevékenysége és az alapdokumentum telephelyre vonatkozó része kiegészül a kamarazene tanszakkal. 14

15 - A 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephely tevékenysége és az alapdokumentum vonatkozó részében a kifutó tanszakok kiegészülnek a furulya, fuvola, szolfézs, zongora, kamarazene és a zeneismeret tanszakkal. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új tanszakokkal kapcsolatos működtetői feladatait a jelenlegi működtetési kiadásokon belül vállalja. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 6. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola új telephelyeinek létrehozására vonatkozó átszervezési javaslatát. Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentuma a néptánc oktatás vonatkozásában az alábbi telephelyekkel bővül: - Somssich Imre Általános Iskola 7432 Hetes Vikár Béla utca 1. (30 fő), - Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola 7470 Szentbalázs, Fő u.33. (50 fő), - Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Ltp-i Tagiskola 7400 Kaposvár, Szondi u. 3. (50 fő). Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám nem változik. Az új telephelyek kialakításával egyidejűleg az igényekhez igazodva a székhely intézmény maximális létszáma 250 főről 190 főre, míg a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolájában 100 főről 30 főre csökken. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új telephely létesítésére és működtetésére többletköltséget nem vállal. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 99/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 100/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadta. 101/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft-vel július 13-án kötött bérleti szerződés melléklet szerinti módosítását jóváhagyja, azzal a feltétellel, hogy befektető a Kaposvári Rákóczi Kft. 100%- 15

16 os üzletrészét megvásárolja és annak minden tartozását rendezi, megfizeti. Közreműködő: június ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat határidejét június 30-ra módosítja. Közreműködő: Oláh Lajosné alpolgármester Kovács Kristóf ifjúsági referens június 30. (komplex vizsgálat elkészítésére) 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 210/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét december 31-re módosítja december 31. (szerződéskötés) 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2014. (II.10.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2. mellékletét képező módosított Társfinanszírozási megállapodást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást, az annak tartalmát lényegesen nem érintő módosításokkal utólagos beszámolási kötelezettséggel aláírja. Szirják Imréné igazgató május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat 2., 3. és 4. pontjának határidejét május 15-re módosítja május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2014. (II.10.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, pénzügyi biztosi tevékenység ellátásáról szóló, április 12. napjától április 11. napjáig tartó megállapodást és a megbízási szerződést, valamint felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, illetve ellenjegyzésére május

17 7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2014. (II. 10.) önkormányzati határozatát visszavonja május 15. (döntés közlése) 8.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét február 28-ra módosítja. Molnár György gazdasági igazgató február ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 56/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét május 31-re módosítja május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét május 15-re módosítja. dr. Farkas Edit május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 248/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 1. pontjával jóváhagyott szerződésmódosítás 4. pontját az alábbiak szerint módosítja. 4. A szerződés VI. Egyéb rendelkezések pontja 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondani. Molnár György gazdasági igazgató május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 248/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 2. pontjával jóváhagyott szerződésmódosítás 5. pontját az alábbiak szerint módosítja. 5. A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget és az a másik félre súlyos hátránnyal jár. A felmondási idő 6 hónap. 17

18 Molnár György gazdasági igazgató május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 1. Dr. Csató László egyéni képviselői keretéből: -Honvéd Utcai Tagiskola Egészséges életmódért, egészséges környezetért alapítványa ,-Ft -Honvéd Utcai Óvoda Ép testben ép lélek alapítványa -II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Iskolánk sportjáért alapítványa ,-Ft ,-FT 2. Oktatási és Kulturális Támogatási Keret terhére: - Diákjainkért Alapítvány ,-Ft (városi és iskolai szintű kulturális rendezvények, ill. városi szintű vetélkedők szervezési költségeihez) -Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány ,Ft ( Cucorkák pályázati kiírás támogatása gyermek bábjátékos csoportok indítására) -Búvópatak Alapítvány (Búvópatak folyóirat évi megjelentetéséhez) -Képírás Művészeti Alapítvány (Működési költségekre) -Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány (Zene Világnapja rendezvény költségeihez) -Somogy Táncegyüttes Alapítvány (A 65 éves táncegyüttes történetét bemutató kiadvány nyomdai költségeihez) - Szárnyas Szó Alapítvány (IV. Zákányi Zsolt Országos Kórustalálkozó költségeihez) ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 3. Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keretének terhére: -Tüskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány (DVD lejátszó vásárlásához) ,-Ft 4. A évi Sport Keret tartaléka terhére: -Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány ,-Ft (200 db színes, szabadidős programokat tartalmazó plakát, 400 db szórólap készítésére, banki költségek fedezésére.) és ,-Ft (a június 11-i Desedai Sportnap a Kapos Televízióval rendezvény rendezési költségeire) 18

19 5. Toponári Településrészi Önkormányzata a évi részönkormányzati keretéből: - Remény 2007 Alapítvány részére (a évi működési költségekhez) ,-Ft 6. Polgármesteri Keret: -Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány (XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez) -Forrás Alapítvány (egyházak közös húsvéti istentiszteletének lebonyolításához) -Tüskevárért 2007 Alapítvány (működéshez, programjaik megvalósításához) ,-Ft ,-Ft ,-Ft 7. Dr. Giber Vilmos képviselői keretéből: - Diákjainkért Alapítvány ,-Ft (Magyarok Világtalálkozójának részvételi költségéhez) szeptember 15. Kaposvár, április 24. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 19

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4

Részletesebben