K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 83/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, - közbiztonság fokozását szolgáló támogatásokról, - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények 2014/2015-ös tanévre vonatkozó átszervezéséről és - az alapítványi támogatásokról szóló előterjesztéseket. 72/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról készített beszámolót. 1. A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó könyvvizsgálói záradékkal ellátott a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet szerinti tartalommal és formában készült - egyszerűsített beszámolót. A könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi. Molnár György gazdasági igaz gató azonnal 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzati költségvetési szerveknél keletkezett, a felügyeleti ellenőrzés által megállapított szabad pénzmaradványokat a 10. c. és 10. d. mellékletek alapján elvonja. Molnár György gazdasági igaz gató április Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben javasolt intézményi igények pénzügyi fedezetére a 10. e. melléklet alapján e Ft-ot biztosít a szabad pénzmaradvány terhére. Molnár György gazdasági igaz gató április Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány felügyeleti ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyvben foglaltak alapján a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephelyei működést gátló felújítási munkálatainak pénzügyi fedezetére e Ft-ot biztosít a szabad 1

2 pénzmaradvány terhére a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére. Molnár György gazdasági igaz gató április /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2014-ben 44 munkanap időtartamra valamennyi ellátást igénylő részére megszervezi a szociális nyári gyermekétkeztetést, melyhez központi támogatás kiegészítésére kérelmet nyújt be. A Közgyűlés vállalja, hogy amennyiben a központi támogatás nem fedezi az étkeztetés teljes költségét, akkor az általános működési tartalék terhére a hiányzó összeget biztosítja. dr. Farkas Edit aljegyző augusztus A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2 teljes munkaidős álláshelyet biztosít a Rippl- Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése pályázat keretében, annak időtartamára (4 órás foglalkoztatás esetén 12 hónap) megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához. Az önkormányzat az álláshelyek fenntartásához pénzügyi támogatást nem vállal. dr. Ábrahám Levente igazgató május A Közgyűlés az adósság átvállalással kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi. 4. A Közgyűlés polgármesteri hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 74/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztését és az alábbi határozatokat hozta: 1) A Közgyűlés a 108/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 1. pontjának b), c), f) pontjával jóváhagyott M9 jelű településfejlesztési döntések tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 2

3 L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 2) A Közgyűlés a 249/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 3. pontjával jóváhagyott M9/3 jelű településfejlesztési döntés tekintetében Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 3) A Közgyűlés a Városliget területére kijelölt építési helyet a belterület szabályozási tervről törli. L. Balogh Krisztina főépítész szeptember /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy döntött, hogy a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 35/1999. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést a decemberi Közgyűlésen tárgyalja. Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködő: L. Balogh Krisztina városi főépítész december /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat és intézményei által évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló tájékoztatót. Szirják Imréné igazgató azonnal 77/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi közbeszerzésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 78/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Élmény és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére a kaposvári nyugdíjasok részére meghirdetett és lebonyolított kedvezményes gyógyfürdő bérlet pénzügyi fedezetére Ft összegű önkormányzati kompenzációt biztosít a költségvetési rendelet céltartalékából az általános működési tartalék terhére. 3

4 Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens január /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Norvég Alap, EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése pályázati konstrukcióra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a konstrukcióra a Szentjakabi Bencés Apátság (Kaposvár, hrsz.) fejlesztésére a pályázat benyújtását jóváhagyja az alábbi tervezett költségekkel. A projekt teljes tervezett költsége: ,- Ft ( ,- EUR) Igényelt támogatás: ,- Ft ( ,- EUR) Szükséges önrész: ,- Ft ( ,- EUR) Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a pályázathoz szükséges ,- Ft (52.632,- EUR) önrészt a évi költségvetés céltartalékában elkülönített általános felhalmozási tartalékkeret terhére biztosítja. Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a pályázathoz szükséges együttműködési megállapodások, és a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentum aláírására felhatalmazza a Polgármestert utólagos beszámolási kötelezettséggel. Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásba kerülése miatt az előterjesztéshez csatolt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést módosító megállapodást jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 4

5 2014. május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásba kerülése miatt az előterjesztéshez csatolt, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskolával kötendő vagyonkezelési szerződést jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a Somogy Megyei Önkormányzattal a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum elhelyezésére a Kaposvár, Fő u. 10. szám alatti ingatlanra kötődött térítésmentes használati jogot alapító megállapodást módosító szerződést, valamint a Kaposvár, Fő u. 10. sz. alatti ingatlan üzemeltetéséről szóló megállapodást módosító szerződést jóváhagyja és a Polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Virág utcai volt középiskolai kollégium más célú hasznosítása miatt az előterjesztéshez csatolt, a Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiával kötött használati szerződést megszüntető megállapodást jóváhagyja május 15. (közlés) 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az előterjesztéshez csatolt, a Türr István Képző és Kutató Intézettel a Virág utcai volt középiskolai kollégiumra kötendő ingatlanhasználati szerződést jóváhagyja és annak aláírására a Polgármestert felhatalmazza május 31. (szerződéskötés) 83/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Slendy Tanműhely Sütőipari Kft. részére a Kaposvár, Anna u. 1. szám alatti pék- és cukrász tanműhely, valamint bolt bérlemények bérleti díjára, a CAFE RISTRETTO Bt. részére a Kaposvár, Fő u. 4. sz. alatti Stühmer Kávézó bérlemény bérleti díjára április 1. napjától

6 december 31. napjáig 50 % mértékű, a Mester Center 2000 Kft. részére a Kaposvár, Fő u. 7. sz. alatti üzlet bérleti díjára április 1. napjától december 31. napjáig 25 % mértékű bérleti díj kedvezményt nyújt április 30. (szerződésmódosítás) 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a jövőben a bérleti díj csökkentést kérő bérlők mérleg adatai mellett a főkönyvi kivonat adatait is vizsgálja meg a Hivatal. Az adatok értékelésében a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság szakértő tagjai is közreműködnek. dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző folyamatos 84/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatja, számukra a Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. irodaépületben az I/1. sz. 33,1 m 2 alapterületű irodahelyiség helyett a fszt. 3 sz. alatti 23,5 m 2 alapterületű irodahelyiséget adja használatba és a cserehelyiség laminált padlóburkolásának és festésének költségeit a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a kaposvári 320 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 1. szám alatti ingatlant, a Csokonai Fogadót 129 millió Ft+Áfa, azaz bruttó eFt vételáron megvásárolja. A Közgyűlés a évi költségvetési rendeletben elkülönített a felhalmozási előirányzat terhére e Ft összeget az első vételár részlet és a teljes vételár után fizetendő általalános forgalmi adó megfizetésére és kötelezettséget vállal arra, hogy évek költségvetési rendeleteiben millió Ftot tervez a további vételár részletek évente 2 részletben történő megfizetésére augusztus /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezéséről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy Ferincz József r. ezredes kinevezését támogatja. 6

7 dr. Nadrai Norbert igazgató azonnal (közlés) 87/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi költségvetésében a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Kaposvári Rendőrkapitányság technikai eszközállományának bővítése céljából ,-Ft támogatást biztosít a céltartalékban elkülönített általános felhalmozási célú tartalék terhére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. dr. Farkas Edit aljegyző június 1. 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a évi költségvetésében a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület részére eszközök vásárlására ,-Ft többlettámogatást biztosít a céltartalékban elkülönített működési célú általános tartalék terhére, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. dr. Farkas Edit aljegyző június 1. 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a közterületi térfigyelő kamerarendszer kiépítése céljából a 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján április 23- ig pályázat benyújtására került sor az előterjesztésben részletezett tartalommal. dr. Farkas Edit aljegyző Szirják Imréné igazgató azonnal 88/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy az előterjesztés melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést jóváhagyja, egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Molnár György gazdasági igazgató április 30. 7

8 89/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta az önkormányzat intézményei felújítási tervének aktualizálásáról szóló, valamint a évi költségvetés intézmény felújítási célokat tartalmazó előterjesztést. Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató azonnal 90/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az alábbiakban felsorolt üresen álló lakásokat a bérlakás állományból törli. Kaposvár: - Dózsa Gy. u. 2. I/2. sz., 47/A/8 hrsz-ú 10,10 m2 - Dózsa Gy. u. 2. padlástér 1. sz. 47/A/14 hrsz-ú 10,10 m2 - Dózsa Gy.u. 2. II.em. egy egysége önálló hrsz. nincs 10,80 m2 - Dózsa Gy. u. 8. sz. alags. 50/A/ 2 hrsz. 24 m2 - Fő u. 66. fsz /A/1 hrsz. 22,8 m2 - Fő u. 53. udvari D/1. sz. lakás 389/D/1 hrsz. 39,5 m2 - Szigetvári u /12 hrsz. 41 m április / Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Szigetvári u sz. alatti ( hrsz.: 6941/12) 7 lakásos épületet a bérlők kiköltöztetése után lebontja. a bérlők kiköltöztetését követően azonnal ( a bontási feladatok előkészítésére) 3./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár Fő u. 53. sz. alatti ( hrsz.: 389 ) ingatlanok közül a D és az F jelű összeépített épületek műszaki felülvizsgálatát elkészítteti. A bérlők elhelyezését követően a lakásokat lakhatatlanná teszi és rendezett körülményeket alakít ki. a bérlők kiköltöztetését követően azonnal (műszaki felmérés, kivitelezés) 8

9 91/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Németh István fasor, a Teleki utca, az Irányi Dániel utca, a M egyeház utca, a Széchenyi tér és a Városliget tervezett közterületalakítási terveit és azokat elfogadja, további döntéseiben érvényesíti. L. Balogh Krisztina főépítész azonnal 92/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az óvodavezetők felmentéséről szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határozott: 1.) A Közgyűlés Cseh Istvánné, a Kaposvári Rét Utcai Központi Óvoda óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát december 23. napjával felmentéssel megszünteti, a felmentési időt április 25. napjától december 23. napjáig biztosítja részére, melyből 6 hónapra, június 24. napjától december 23. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig ki nem adott szabadságát megváltja, részére a jogviszony megszűnésekor a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat kifizeti. dr. Nadrai Norbert igazgató április 25. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 2.) A Közgyűlés Várkonyi Gáborné, a Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda óvodavezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát december 23. napjával felmentéssel megszünteti, a felmentési időt április 25. napjától december 23. napjáig biztosítja részére, melyből 6 hónapra, június 24. napjától december 23. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. A jogviszony megszűnéséig ki nem adott szabadságát megváltja, részére a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő betöltésének napján a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat kifizeti. dr. Nadrai Norbert igazgató április 25. (a jogviszonyt megszüntető iratok elkészítésére) 3.) A Közgyűlés megköszöni Cseh Istvánnénak és Várkonyi Gábornénak a város óvodai ellátásában több mint negyven éven keresztül végzett lelkiismeretes, magas színvonalú pedagógiai munkáját és vezetői tevékenységét. dr. Nadrai Norbert igazgató április 25. 9

10 93/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az egyes önkormányzati ingatlanok telekalakításával kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5746/58 hrsz-ú ingatlanból 339 m²-nyi földterületet épület megnevezésűre módosít, egyúttal a törzsvagyonából kivon és a melléklet szerinti telekalakítási vázrajz alapján a telekalakítási eljárás lefolytatását rendeli el. Molnár György gazdasági igaz gató április Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 43/2013. (II.28.) számú önkormányzati határozat szövegét az alábbiak szerint módosítja: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 351/17 hrsz alatti területet Nagy Imre térnek nevezi el. dr. Farkas Edit aljegyző április /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Fő utca 34. sz. alatti 50 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a Kaposméz Kft. (Kaposvár, Kinizsi ltp. 3.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 14/c sz. alatti 86 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért az Edison 2006 Bt. (Kaposvár, Honvéd utca 14.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 10

11 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Honvéd utca 49. sz. alatti 33 m 2 alapterületű iroda bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért az OTTHON Lakásfenntartó Szövetkezet (Kaposvár, Honvéd utca 49.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Füredi utca sz. alatti 13,34 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Albertné lantos Zsuzsanna egyéni vállalkozó (Kaposvár, Pécsi utca 209/A.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Hunyadi János utca 1-3. sz. alatti 13 m 2 alapterületű garázs bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy tekintettel a bérlő által bérbeszámítás nélkül saját költségén vállalt felújítási munkákra, a garázst április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 3.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Borzavári Balázs (Kaposvár, Hunyadi János utca 1.) részére azzal a feltétellel, hogy a vállalt felújítási munkákat (mennyezet szigetelés és javítás, a garázs belső vakolása és festése, az ajtó-és aljazat javítás) szeptember 30. napjáig elvégzi. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 6.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Szent Imre utca 14. II. emeletén lévő 14. számú 23 m 2 alapterületű iroda bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiséget április 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja 4.200,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért a Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség (Kaposvár, Szent Imre utca 14.) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igaz gató május 2. 11

12 95/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a gyógynövénytermesztési mintaprogramról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy gyógynövénytermesztési mintaprogramot indít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a program előkészítésére, a szükséges intézkedések megtételére, a közfoglalkoztatási kérelem előkészítésére és benyújtására június A Közgyűlés úgy határozott, hogy a gyógynövénytermesztési mintaprogram indításához szükséges kiadások (pályázati önrész, előkészítés költségei) finanszírozására 10 millió Ft keretösszeget biztosít a évi költségvetési rendelet működési célú általános tartaléka terhére június A Közgyűlés úgy határozott a Városgondnokság létszámát 3 fővel (1 fő szakmai vezető, 1 fő programvezető, 1 fő pénzügyi munkatárs) megemeli a gyógynövénytermesztési mintaprogram megvalósításához szükséges ütemezés szerint június Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházat támogató nyilatkozat, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, mint az előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti ingatlanok vagyonkezelőjét a vagyonkezelői jogról lemondó nyilatkozat kiadása iránt az ingatlanok gyógynövénytermesztési mintaprogram céljára történő hasznosítása érdekében május Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél az előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti ingatlanok vagyonkezelői jogának 20 éves időtartamra történő térítésmentes átadását az Önkormányzat részére gyógynövénytermesztési mintaprogram megvalósítása céljára június

13 6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy kerüljenek kijelölésre helyszíni bejárást illetve vizsgálatot követően - a gyógynövénytermesztési mintaprogramba bevonható önkormányzati tulajdonú ingatlanok július /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Pécsi u. 71/A, 3323 hrsz-ú, lakóház, udvar megnevezésű osztatlan közös tulajdonú ingatlan 6/16-od tulajdoni hányadára peren kívüli eljárásban elbirtoklással történt tulajdonszerzést megállapító szerződést köt Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakás jelenlegi használóival annak igazolása esetén, hogy a lakást szakadatlan, sajátjukként birtokolták. A szerződéskötéssel és ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos valamennyi költség a lakáshasználókat terheli május 15. (határozat közlése) 97/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a Kaposvár, Somssich P. u. 15. szám alatti ingatlanon található tornaterem és az ahhoz kapcsolódó szociális helyiségek térítésmentes, ideiglenes jelleggel történő hasznosítására kötendő, az előterjesztéshez csatolt megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármester az MNV. Zrt. által esetlegesen kért pontosítások átvezetésére és aláírására május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének 2014/2015-ös tanév előkészítésére vonatkozó felterjesztéseiről szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájában (7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b.) a maximális felvehető tanulólétszám módosításával kapcsolatos átszervezési javaslatát, mely szerint a 460 felvehető létszámot 480-ra emelje. A Közgyűlés a Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájában - a megemelt maximális létszámra - működtetői feladatait a jelenlegi működtetési kiadásainak növekedése nélkül vállalja. 13

14 Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 2. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében (7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv u.2.), a szakszolgálat leválasztásáról azzal, hogy az épület helyiségeinek esetleg szükséges átalakítására és felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal. A Közgyűlés a Szakszolgálat működtetői feladatait a január 1-i állapot szerinti feltételekkel továbbra is biztosítja. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 3. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nagybajomi Tagintézménye létesítéséről. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új telephely létesítésére és működtetésére többletköltséget nem vállal. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 4. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kollégiumának maximális felvehető létszám módosítására, mely szerint a Kollégium maximális létszáma 75 fő. Az épület akadálymentesítésére, helyiségek speciális felszerelésére az önkormányzat kötelezettséget nem vállal. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 5. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének átszervezési javaslatát a Kaposvári Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és telephelyein működő tanszakok alapdokumentumának módosítására az alábbiak szerint: - Az alapdokumentumból a székhelyintézményre 7400 Kaposvár, Kossuth L. u.21., vonatkozóan a fúvós és az ütős tanszak törlésre kerül. - Az alapdokumentumból a 7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 26/a., a 7400 Kaposvár, Fő utca , a 7400 Kaposvár Toponári út 62., a 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephelyek vonatkozásában törlésre kerül a fúvós tanszak, továbbá a 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephelyen a zeneelmélet tanszak. - A 7400 Kaposvár, Toponári Út 62. számú telephely tevékenysége és az alapdokumentum telephelyre vonatkozó része kiegészül a kamarazene tanszakkal. 14

15 - A 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b. telephely tevékenysége és az alapdokumentum vonatkozó részében a kifutó tanszakok kiegészülnek a furulya, fuvola, szolfézs, zongora, kamarazene és a zeneismeret tanszakkal. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új tanszakokkal kapcsolatos működtetői feladatait a jelenlegi működtetési kiadásokon belül vállalja. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 6. A Közgyűlés támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kaposvári Megyeközponti Tankerületének az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola új telephelyeinek létrehozására vonatkozó átszervezési javaslatát. Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentuma a néptánc oktatás vonatkozásában az alábbi telephelyekkel bővül: - Somssich Imre Általános Iskola 7432 Hetes Vikár Béla utca 1. (30 fő), - Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola 7470 Szentbalázs, Fő u.33. (50 fő), - Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Ltp-i Tagiskola 7400 Kaposvár, Szondi u. 3. (50 fő). Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám nem változik. Az új telephelyek kialakításával egyidejűleg az igényekhez igazodva a székhely intézmény maximális létszáma 250 főről 190 főre, míg a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolájában 100 főről 30 főre csökken. A Közgyűlés az átszervezéssel járó új telephely létesítésére és működtetésére többletköltséget nem vállal. Sárdi Zoltánné köznevelési referens április 28. (közlésre) 99/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a évi költségvetés I-II. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 100/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok I. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadta. 101/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft-vel július 13-án kötött bérleti szerződés melléklet szerinti módosítását jóváhagyja, azzal a feltétellel, hogy befektető a Kaposvári Rákóczi Kft. 100%- 15

16 os üzletrészét megvásárolja és annak minden tartozását rendezi, megfizeti. Közreműködő: június ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 206/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat határidejét június 30-ra módosítja. Közreműködő: Oláh Lajosné alpolgármester Kovács Kristóf ifjúsági referens június 30. (komplex vizsgálat elkészítésére) 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 210/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét december 31-re módosítja december 31. (szerződéskötés) 4.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2014. (II.10.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 2. mellékletét képező módosított Társfinanszírozási megállapodást jóváhagyja. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást, az annak tartalmát lényegesen nem érintő módosításokkal utólagos beszámolási kötelezettséggel aláírja. Szirják Imréné igazgató május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2014. (II. 10.) önkormányzati határozat 2., 3. és 4. pontjának határidejét május 15-re módosítja május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2014. (II.10.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint kiegészíti: 5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, pénzügyi biztosi tevékenység ellátásáról szóló, április 12. napjától április 11. napjáig tartó megállapodást és a megbízási szerződést, valamint felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, illetve ellenjegyzésére május

17 7.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 27/2014. (II. 10.) önkormányzati határozatát visszavonja május 15. (döntés közlése) 8.)Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 47/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét február 28-ra módosítja. Molnár György gazdasági igazgató február ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 56/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét május 31-re módosítja május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2014. (II. 27.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét május 15-re módosítja. dr. Farkas Edit május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 248/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 1. pontjával jóváhagyott szerződésmódosítás 4. pontját az alábbiak szerint módosítja. 4. A szerződés VI. Egyéb rendelkezések pontja 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondani. Molnár György gazdasági igazgató május ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 248/2013. (XII. 12.) önkormányzati határozat 2. pontjával jóváhagyott szerződésmódosítás 5. pontját az alábbiak szerint módosítja. 5. A szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja, ha a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget és az a másik félre súlyos hátránnyal jár. A felmondási idő 6 hónap. 17

18 Molnár György gazdasági igazgató május /2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatásokhoz: 1. Dr. Csató László egyéni képviselői keretéből: -Honvéd Utcai Tagiskola Egészséges életmódért, egészséges környezetért alapítványa ,-Ft -Honvéd Utcai Óvoda Ép testben ép lélek alapítványa -II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Iskolánk sportjáért alapítványa ,-Ft ,-FT 2. Oktatási és Kulturális Támogatási Keret terhére: - Diákjainkért Alapítvány ,-Ft (városi és iskolai szintű kulturális rendezvények, ill. városi szintű vetélkedők szervezési költségeihez) -Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány ,Ft ( Cucorkák pályázati kiírás támogatása gyermek bábjátékos csoportok indítására) -Búvópatak Alapítvány (Búvópatak folyóirat évi megjelentetéséhez) -Képírás Művészeti Alapítvány (Működési költségekre) -Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány (Zene Világnapja rendezvény költségeihez) -Somogy Táncegyüttes Alapítvány (A 65 éves táncegyüttes történetét bemutató kiadvány nyomdai költségeihez) - Szárnyas Szó Alapítvány (IV. Zákányi Zsolt Országos Kórustalálkozó költségeihez) ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 3. Nyugdíjas Szervezetek Támogatási Keretének terhére: -Tüskevárért 2007 Közhasznú Alapítvány (DVD lejátszó vásárlásához) ,-Ft 4. A évi Sport Keret tartaléka terhére: -Kaposvár Város Sportjáért Közalapítvány ,-Ft (200 db színes, szabadidős programokat tartalmazó plakát, 400 db szórólap készítésére, banki költségek fedezésére.) és ,-Ft (a június 11-i Desedai Sportnap a Kapos Televízióval rendezvény rendezési költségeire) 18

19 5. Toponári Településrészi Önkormányzata a évi részönkormányzati keretéből: - Remény 2007 Alapítvány részére (a évi működési költségekhez) ,-Ft 6. Polgármesteri Keret: -Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány (XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor költségeihez) -Forrás Alapítvány (egyházak közös húsvéti istentiszteletének lebonyolításához) -Tüskevárért 2007 Alapítvány (működéshez, programjaik megvalósításához) ,-Ft ,-Ft ,-Ft 7. Dr. Giber Vilmos képviselői keretéből: - Diákjainkért Alapítvány ,-Ft (Magyarok Világtalálkozójának részvételi költségéhez) szeptember 15. Kaposvár, április 24. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 19

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2010. június 1-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

2.) Telephelyek: a.) Kisfaludy Utcai Tagiskola, 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 26. Évfolyamok száma: Előkészítő: 1 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 14-i ülésének jegyzőkönyvéből 79/2012. (VI. 14.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2013. február 20.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2015. (I. 22.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 22-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 22-i ülésének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 8-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 8-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 8-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 110/2015. (VII. 8.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság ingatlan adásvételi ügye Iktatószám:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. március

Részletesebben

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-8/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 194/2014. (IX. 29.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. május 27. XXI. évfolyam 7. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Közgyűlési határozatok 4. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés 135/2011. (V. 27.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95-323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2011. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 78/2011./IV.28./ számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Barnabás 740-15/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2008. szeptember 25.-én a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. május 29-én 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 201/2012. (VII.18.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0005 azonosító számú projekt önerő növelése Referens: Nagy István stratégiai referens 2.) Támogató nyilatkozat

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 186/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni.

K I V O N A T. A végrehajtott módosításokat a 2015. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítása során a 2.1.2 számú mellékleten át kell vezetni. 130/2015.(VIII.18.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2015. évi költségvetés fejlesztési és általános tartalékát

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal

Gödöllő Város Képviselő-testületének. 2011. II. félévi munkaterve. Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal Gödöllő Város Képviselő-testületének 2011. II. félévi munkaterve Elfogadva: 193/2011.(IX.15.) számú önkormányzati határozattal 2 2011. szeptember 15. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde vezetőjének megbízására

Részletesebben

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2015. szeptember 1-én a Kaposfüredi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről

Előterjesztés. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről 9953-13/2013 Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete fenntartásában működő iskolák átszervezéséről Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. március 26. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Micimackó Magánóvoda kérelme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás

K I V O N A T. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross u. 64. szám előtti közterületen történt (3742/1 hrsz) pinceleszakadás 67/2011.(III.29.) KT. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dunaföldvár, Baross

Részletesebben

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta:

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: IV-76/4593/2013. sz. határozat 1. melléklet Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról I. A Polgármester átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozta: Humán Főosztály Ápolási díj: Összesen 294

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 9-én tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 95/2011. (VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának módosítása 1.) Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szekszárd Megyei

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/74-4/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: T-196/2010. 10/2010. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2010. július 08-ai rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 358/2010. (VII.08.) B-L.Ö.h. úgy dönt az önkormányzat tulajdonában lévő

Részletesebben

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése

1. Sárvár, Alkotmány u. 53. II. emelet 9. szám (hrsz: 1339/2/A/9) alatt található ingatlan értékesítése SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/323-555, Tel.:95/ 320-265, Tx 37-417 ELŐTERJESZTÉS Előterjesztés az elővásárlási joggal nem érintett Sárvár, 1339/2/A/9 hrsz-ú, Sárvár,

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG 1041 Budapest, István út 14. 231-3202, Fax.: 231-31-99 borostyanzs@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG www.tuv.com ID 9105075801 Management

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben