K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 186/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -a Kaposvár Szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP pályázata benyújtásáról szóló előterjesztést és -az alapítványi támogatásról szóló szóbeli előterjesztést. 187/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1.) A Közgyűlés a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2.) A Közgyűlés az adósság átvállalással kapcsolatban megtett intézkedésekről szóló tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul veszi. 3.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. törvény 68. (4) bekezdésében a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 4.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy 2 teljes munkaidős álláshelyet biztosít a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére TÁMOP /1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése pályázat keretében, annak időtartamára (4 órás foglalkoztatás esetén 14,3 hónap) megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához. Az önkormányzat az álláshelyek fenntartásához pénzügyi támogatást nem vállal. dr. Ábrahám Levente igazgató szeptember ) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Szent Őrangyalok Egyházközség részére a Vidékfejlesztési Minisztérium által megítélt támogatás előfinanszírozásaként - a kaposfüredi Káposztás Napok és a toponári Medvés Nap rendezvények lebonyolításához a támogatás teljesüléséig, de legkésőbb december 31.-i visszafizetési határidőig e Ft visszatérítendő támogatást nyújt október 15. 1

2 6.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati bérlakások biztosítására vonatkozó, az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötődött szerződést január 01. napjára felmondja és felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására és az eljárás során nyertes pályázóval a szerződés megkötésére. Szirják Imréné igazgató 7.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Petőfi Sándor Emlékkönyvtár pályázati források igénybevételével megvalósuló felújítását és korszerűsítését követő megnyitásával egyidőben a 48-as Ifjúság úti Fiókkönyvtárat bezárja november ) A Közgyűlés engedélyezi a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola által a Körcsarnok felújításához elnyert TAO pályázat e Ft támogatási összegének kiutalásáig a költségvetési szerv éven belüli túlfinanszírozását. A Közgyűlés felkéri az intézményvezetőt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a TAO pályázatba bevonható források maradéktalan realizálása érdekében. Dér Tamás igazgató 2013.december ) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a keleti temetőben a halott hűtök cseréjéhez a évi költségvetésben e Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert a beszerzés megindítására azzal, hogy a kifizetésre legkorábban február 15-ével kerüljön sor. Szirják Imréne igazgató december 30. (szolgáltatás megrendelésére) 10.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlés úgy döntött, hogy az számú hitelkeret szerződésből fel nem használt Ft-ról lemond. Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés módosítására oly módon, hogy változatlan futamidő mellett a törlesztő részletek kerüljenek csökkentésre december 31. (hitelszerződés módosítása) 2

3 11.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kontrássy utcában lévő, 7. számú háziorvosi rendelő előtt kerékpártárolót helyez el, melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja., Hartner Rudolf városgondnokság-vezető december /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a roma tanulók ösztöndíjának folyósításáról szóló szabályzatot az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. Budai Józsefné irodavezető 189/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének, valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztését és úgy határozott, hogy a 189/2012. (XI. 15.) önkormányzati határozat 1/ a) pontjával jóváhagyott kérdésekben Kaposvár településszerkezeti tervének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. L. Balogh Krisztina főépítész 190/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét. 191/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Bartók B. u. 27. fsz. 4. sz. alatti ( hrsz: 7803/B/1) üres lakást a bérlakás-állományból kivonja. Molnár György gazdasági igazgató október 05. 3

4 192/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 72/2013. (IV.25.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a kaposvári - 322/1/B/7 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 7. szám alatti üzlethelyiség megnevezésű, - 15/A/48 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti egyéb helyiség megnevezésű, - 104/1/A/3 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Ady E. u. 5. szám alatti üzlethelyiség megnevezésű, - 15/A/54 hrsz-ú, természetben Kaposvár, Fő u. 12. szám alatti egyéb helyiség megnevezésű, kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség legfeljebb ,-Ft és járulékai erejéig jelzáloggal terhelje. A jelzálogbejegyzéssel kapcsolatosan felmerülő minden költséget Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata vállal. Szirják Imréné igazgató 193/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a BIO-HERB Kft. tulajdonában lévő Kaposvár, Izzó utcai 3629/9 hrsz-ú ingatlanon a BIO-HERB Kft. által megvalósítandó ingatlanfejlesztéshez az előterjesztéshez csatolt nyilatkozat aláírására a Polgármestert felhatalmazza október /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet végző Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. jegyzett tőkéjének március 26.-án megtörtént Ft-os emelését utólagosan jóváhagyja. 4

5 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet végző Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. jegyzett tőkéjének veszteség rendezése céljából történő Ft-os leszállítását jóváhagyja. 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kapos Holding Zrt. tulajdonában lévő, közszolgáltatási tevékenységet végző Kaposvári Nagypiac Kft. jegyzett tőkéjének veszteség rendezése céljából történő Ft-os leszállítását jóváhagyja. 195/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 166/2013. (VII.11.) önkormányzati határozat 1.) pontját visszavonja. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, a kaposvári 8241 hrsz-ú, kivett általános iskola megnevezésű, természetben Kaposvár, Bartók Béla u. 10. szám alatti ingatlant térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja levéltári feladatok ellátására azzal, hogy a levéltár jelenlegi épületét (Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1.) a Somogy Megyei Önkormányzat veheti használatba, valamint a Somogy Megyei Önkormányzat a Megyeháza épületét (Kaposvár, Fő u. 10.) múzeumi célokra Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére térítésmentesen átadja legkésőbb június 30. napjáig. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanok átadás-átvételéhez szükséges egyeztetések lefolytatására és a megállapodások aláírására december A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bartók Béla u. 10. szám alatti épület számára funkciót keressen, a lehetséges használókkal az ehhez szükséges tárgyalásokat lefolytassa, az általa kiválasztott használóval, valamint egyéb szervezetekkel a használatba adáshoz szükséges megállapodásokat megkösse december 31. 5

6 196/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvár, Irányi D. u. 15. sz. alatti 24 m 2 alapterületű helyiség bérletére benyújtott pályázati ajánlatot érvényesnek, a bérletre kiírt ajánlatkérési felhívást eredményesnek minősíti. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a helyiségcsoportot október 1. napjától határozott 5 éves időtartamra bérbe adja ,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjért Gémesi Tamás egyéni vállalkozó (Kaposvár, Noszlopy G. u. 6. I/II) részére azzal, hogy a bérleti díj évente az infláció mértékével emelésre kerül. Molnár György gazdasági igazgató október /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar ILCO Szövetség a Kaposvár, Szent Imre u. 14. I/ alatti irodaház I. emeletén lévő 17 m 2 alapterületű helyiség bérleti jogát október 1-től átvegye és évben 4.147,- Ft/hó + ÁFA bérleti díjat fizessen. A május 31-ig terjedő bérleti időszak alatt a bérleti díj minden év január 1. napjától a KSH által közzétett infláció mértékével emelkedik október /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium konyhájának vállalkozásba adásáról és a Kinizsi P. Élelmiszeripari Szakközépiskola étkeztetési feladatainak átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium (7400 Kaposvár, Somssich P. u. 8.) konyhájának január 1. napjától 5 éves határozott időtartamra szóló üzemeltetésére pályázatot ír ki. Szirják Imréné igazgató október ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Klebelsber g Intézményfenntartó Központtal történt egyeztetés alapján a Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium konyhája és a hozzá kapcsolódó helyiségek, eszközök, berendezések használatba vételével kapcsolatos megállapodás véglegesítésére és aláírására. 6

7 2013. szeptember ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium vonatkozásában a Klebelsber g Intézményfenntartó Központtal március 14. napján kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról és a Vidékfejlesztési Minisztériummal a vagyon kezelésbe adásáról szóló megállapodások megkötésére október A Közgyűlés úgy határozott, hogy szeptember 01-jével a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium élelmezési feladatait átadja a Vidékfejlesztési Minisztérium részére, felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló megállapodás megkötésére. Az önkormányzat a feladat átadás-átvételéig az intézményben a költségek az átvevő által történő megtérítése mellett biztosítja az élelmezési feladatok ellátását október /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 3596/4 hrsz. alatti ingatlan a Mindszenty tér nevet kapja. Felelős : dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködik : dr. Farkas Edit aljegyző Határidő : október /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Mindszenty József bíboros hercegprímás tiszteletére tervezett emléktábla megvalósítását engedélyezi. Az emléktáblán elhelyezésre kerül egy Mindszenty Józsefet ábrázoló dombormű, mely alatt a következő szöveg olvasható: MINDSZENTY JÓ ZSEF MAGYARORSZÁG BÍBOROS HERCEGPRÍMÁSA A megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát! Ez a dolgunk ezen a világon! Mindenki ott tegye meg a magáét, ahova az élet állította. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

8 Az emléktábla az érintettekkel történt egyeztetés során elfogadott helyen, a Hősök templomának Mindszenty Józsefről elnevezett tér felöli falán, a kapuzat jobb oldalán kerül elhelyezésre. Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens október /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 3657/107 és 3657/108 hrsz. alatti ingatlanok művelési ágának átsorolását kezdeményezi az illetékes Földhivatalnál a Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII.15.) ö. rendeletnek megfelelő közút művelési ágra. Felelős : dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködik : Molnár György Határidő : október Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár 3657/107 és 3657/108 hrsz. alatti közterület a Dombóvári köz nevet kapja. Felelős : dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködik : dr. Farkas Edit aljegyző Határidő : december /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj évi fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy amennyiben a pályázat az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj évi rendszeréhez, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. dr. Farkas Edit aljegyző kiírást követő 15 napon belül 2.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a pályázat nem az előző évihez hasonló tartalommal kerül kiírásra, úgy hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzatnak célszerű-e csatlakozni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, s erről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztassa. dr. Farkas Edit aljegyző kiírást követő 15 napon belül 8

9 3.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozás esetén a évi ösztöndíj pályázatra e/ft önkormányzati önrészt biztosít, melyet a évi költségvetési rendeletében a szociálpolitikai előirányzatok között szerepeltet. dr. Farkas Edit aljegyző február /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Virág utcai csapadékcsatorna kitorkolló műtárgyának vagyonátadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a bruttó ,- Ft értékű kitorkolló műtárgy Magyar Állam részére történő vagyonátadásához a csatolt Megállapodás szerinti feltételekkel hozzájárul. A Kaposvár, Keszthely u. Virág u. csomópont csapadékcsatorna bővítés építési munkáinak elvégzésére irányuló Megállapodás aláírására a Közgyűlés a Polgármestert felhatalmazza. Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató Molnár György gazdasági igazgató 204/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével a hajléktalan ellátás biztosítására kötött feladat-ellátási szerződést módosítja, a mellékelt szerződés tervezetben foglaltak szerint, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Közreműködő: Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens szeptember 30. (a szerződés aláírására) 205/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda, alapító okiratának 6.) és 7.) pontjait az alábbiak szerint módosítja: 6.) Alaptevékenysége: TEÁOR szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Szakágazat szám: Óvodai nevelés Szakfeladat számok: Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás 9

10 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Az óvoda a gyermek kettő és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Patalom, Orci, Zimány települések közigazgatási területéről a feladatkörükbe tartozó óvodai nevelési feladataiknak ellátását feladatellátási szerződések alapján a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda biztosítja. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével. Az ellátható fogyatékosság típusai a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek. b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermek. 7.) Működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár Város és Patalom, Orci, Zimány Községek közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-8 éves korosztály óvodai nevelése, oktatása. Sárdi Zoltánné köznevelési referens Bekesné Porczió Margit óvodavezető október Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda, alapító okiratának 6.) és 7.) pontjait az alábbiak szerint módosítja: 6.) Alaptevékenysége: TEÁOR szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Szakágazat szám: Óvodai nevelés Szakfeladat számok: Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Az óvoda a gyermek kettő és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 10

11 Kaposújlak település közigazgatási területéről a feladatkörébe tartozó óvodai nevelési feladatainak ellátását feladatellátási szerződés alapján a Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda biztosítja. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével. Az ellátható fogyatékosság típusai a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek. b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermek. 7.) Működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár Város és Kaposújlak Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-8 éves korosztály óvodai nevelése, oktatása. Sárdi Zoltánné köznevelési referens Molik Edit óvodavezető október Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda, alapító okiratának 6.) és 7.) pontjait az alábbiak szerint módosítja: 6.) Alaptevékenysége: TEÁOR szám: 8510 Iskolai előkészítő oktatás Szakágazat szám: Óvodai nevelés Szakfeladat számok: Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Az óvoda a gyermek kettő és fél éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Magyaregres település közigazgatási területéről a feladatkörébe tartozó óvodai nevelési feladatainak ellátását feladatellátási szerződés alapján a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda biztosítja. 11

12 Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: A Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése és oktatása integrált formában gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus igénybevételével. Az ellátható fogyatékosság típusai a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján: a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermek. b) a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermek. 7.) Működési köre: Kötelezően ellátott tevékenysége Kaposvár Város és Magyaregres Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 2,5-8 éves korosztály óvodai nevelése, oktatása. Sárdi Zoltánné köznevelési referens Tavali Gabriella óvodavezető október /2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Kaposvár Megyei Jogú Város drogellenes stratégiáját, és egyúttal úgy határozott, hogy egy új helyzetfeltáró felmérés és vizsgálat elkészítésére költségvetéséből 2,5 millió forintot különít el, illetve amennyiben a felmérés alapján indokolt, úgy a drogellenes stratégiát módosítja, kiegészíti. Közreműködő: Oláh Lajosné alpolgármester Kovács Kristóf ifjúsági referens (elfogadásra) március 31. (komplex vizsgálat elkészítésére) 207/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-1.2.0/09-11 kódszám alatt meghirdetett támogatásra Kaposvár Szennyvíztisztító telep korszerűsítése címmel pályázatot nyújt be. A nettó Ft összköltségű beruházáshoz szükséges Ft összegű önerőt a Kaposvár MJV Önkormányzata kizárólag saját forrásból az alábbi ütemezéssel biztosítja a és 2015 évi költségvetési rendeleteiben. Megnevezés Ütemezés Ft Összesen Összköltség (100%) Támogatás (95%) Saját forrás (5%)

13 A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. Szita Károly Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató Molnár György gazdasági igazgató a pályázat megnyitása esetén 208/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul vette a évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót. 209/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester, a jegyző, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok II. negyedévben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót elfogadta. 210/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló előterjesztést, és a következő határozatokat hozta: 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 79/2013. (IV.25.) önkormányzati határozatának határidejét október 31-re módosítja. Molnár György gazdasági igazgató Szirják Imréné műszaki és pályázati igazgató október Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 89/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozatának határidejét december 31-re módosítja december 31. (szerződéskötés) 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 110/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja, egyben a 34/2013. (II. 28.) önkormányzati határozatát visszavonja. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt Zimány, Patalom, Orci, Kaposújlak, M agyaregres községek önkormányzatainak képviselőtestületeivel, az ezen községekben lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való részesítésére. A Közgyűlés a feladat-ellátási szerződéseket az 13

14 előterjesztés 2. melléklete szerint hagyja jóvá és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Sárdi Zoltánné köznevelési referens október Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 110/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvodában 4,75 fő pedagógiai asszisztensi álláshelyet biztosít, szeptember 01-től. Pedagógiai asszisztens költségvetési vonzata: évben:személyi juttatás: Ft járuléka: Ft, összesen: Ft évben személyi juttatás: Ft, járuléka Ft, összesen: Ft. Többletkiadás összes: Ft. Sárdi Zoltánné köznevelési referens Molnár György gazdasági igazgató Tavali Gabriella óvodavezető október Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 119/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét október 31-re módosítja október 31. (támogatási tervezet elkészítése) 6. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 120/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 4. pontjának határidejét december 31-re módosítja. Jágerné Katona Zsuzsanna kulturális referens december Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 131/2013. (VI. 06.) önkormányzati határozat 3. pontjának határidejét december 31-re módosítja. Szirják Imréné igazgató december Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 163/2013. (VII. 11.) önkormányzati határozat 2. pontjának határidejét december 31-re módosítja. Szita Károly Polgármester Szirják Imréné igazgató 14

15 2013. december 31. /pályázat benyújtására/ december 31. /hatáskör átruházására/ 9. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 166/2013. (VII. 11.) önkormányzati határozat 1. pontjának határidejét november 15-re módosítja november Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 177/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozat határidejét november 15-re módosítja. Szirják Imréné igazgató november Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a 180/2013. (VIII. 07.) önkormányzati határozatot az alábbiakkal egészíti ki: 4./ Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Laktanya u. 5. sz. alatti piac-vásárcsarnok területén ruha-udvar kialakítása kapcsán jóváhagyott megállapodások közül Fekete István kereskedő visszalépése miatt Kenesei Tibornéval változatlan feltételekkel kötött megállapodást jóváhagyja. 211/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az alábbi alapítványi támogatáshoz: Egészségügyi és Szociális Támogatási Keret terhére - az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére Ft Hegedüsné Sztantics Katalin népjóléti referens augusztus

16 216/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a KOMETA 99 Zrt. aktuális helyzetéről, az üzleti terv teljesítésének alakulásáról szóló tájékoztatót. Kaposvár, szeptember 26. Szita Károly s.k. polgármester dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző 16

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 1/2008.(I.31.) Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1_/2008. (I.31.) Önk. sz. határozat 1. a háziorvosi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonalmádi Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 222/2014.(VII.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben