Misszió Világ. Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban már példányban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Misszió Világ. Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban már 65 000 példányban"

Átírás

1 Különkiadás Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap M Hitvallásunk eggyôzôdésünk, hogy kezdeményezésünkkel hozzájárulunk mind közvetlen, mind tágabb értelemben vett környezetünk jobbá tételéhez I gyekezetünk kiterjed arra, hogy a környéken élô polgárokban felelôsségteljes magatartást alakítsunk ki a saját és mások egészségének védelme iránt, valamint megnyerjük együttmûködésüket közös céljaink megvalósításához S ikerességünk mércéje, ha modellértékû rendszerünk létrehozásával és mûködtetésével hozzá tudunk járulni a magyar egészségügy nagy kihívásaira adandó válaszokhoz S zemléletváltással nagymértékben az emberi kapcsolatokra építô, átfogó, magas szakmai színvonalú ellátást hoztunk létre, amely hatékony módon vezet a gyógyuláshoz, egy teljesebb élethez Z ártan értelmezett egészségügyi szerepvállaláson túl olyan programokat valósítunk meg, melyek hozzájárulnak az egészség megôrzéséhez, a betegségek megelôzéséhez, s így egy aktívabb, jobb minôségû élethez I gen fontos, hogy olyan munkahelyi légkört alakítsunk ki, melyben a résztvevôk azonosulnak a közös célokkal, felelôsséget éreznek és vállalnak a rájuk bízott lakosság egészségi állapotának jobbításában és ezen célok megvalósulása érdekében maximális elkötelezettséggel mûködnek együtt Ó riási jelentôsségét és felelôsségét érezzük annak, hogy új szellemiségû intézményünk befolyásolással bír az egyéni és csoportos kapcsolatokra, a helyi kisközösségekre, a civil szervezôdések létrejöttére és mûködésére, melyeknek komoly összetartó, védô és megtartó hatása van A MISSZIÓ TÖRTÉNETE 1996-ra nyúlik vissza. Veresegyház Önkormányzata nevében Pásztor Béla és Somody Imre, az alapítók ekkor hozták létre a környék lakóinak ellátására a Misszió Egészségügyi Központot. Az új egészségügyi filozófiát hirdetõ intézménynek az 1999 januári kapunyitáskor 3 diagnosztikai egysége és 14 szakrendelése volt, amelyeket ugyan még nem finanszírozott az egészségbiztosító, de helybeliek számára ingyen dolgoztak júniusától már az egészségpénztár fizette a járóbeteg-szakellátást, s még ugyanabban az évben lehetõség nyílt a Misszió-modellként ismertté vált irányított betegellátási rendszer kipróbálására, kísérleti bevezetésére. Élve az OEP pályázatán nyert lehetõséggel július 1-én 3 településen, ellátottal, 8 háziorvossal és egy fekvõbeteg intézménnyel indult a modellkísérlet. Folytatás a 2. oldalon Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban már példányban kerül a családok postaládájába a Misszió Világ. A növekedést az tette szükségessé, hogy idén nyáron újabb települések, háziorvosi körzetek csatlakoztak a Misszió-modellhez. Ez alkalomból az újság egészét egyetlen témára szánjuk: az újaknak bemutatjuk, a régieknek pedig felidézzük, hogy honnan indult, hol tart, s hova igyekszik a Misszió. Amit 1999-ben elkezdtünk, akkor még teljesen kuriózumnak számított a magyar egészségügyben, ám mára, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár negyedik sikeres bõvítési pályázata után, joggal nevezhetjük többnek, mint egyszerû kísérletnek. Jelenleg az országban összesen egymillió ember egészségügyi ellátását szervezik az irányított betegellátási modell elvei szerint. A Misszió Egészségügyi Központ Kht.-n kívül további tíz szervezõ gondoskodik ily módon egy-egy kisebb nagyobb régió polgárairól. Magunk ember egészségét gondozzuk Pest és Heves megyében, valamint Budapest XVII. kerületében. Ennek során 5 kórház, 5 szakrendelõ, 144 háziorvos és 62 település önkormányzati intézményeinek együttmûködését szervezzük. Indulásunk óta évrõl-évre újabb szolgáltatásokkal egészítettük ki modellünket, elsõsorban a betegek útjának elemzése, az egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzése, valamint a szûrés-megelõzés területén. Ez utóbbiba tartozik például a szív- és érrendszeri, az onkológiai és az allergiás betegségek szûrése, valamint az iskolai egészségnevelési programunk. Az egészségmegõrzés segítésére indítottuk havi újságunkat, a Misszió Világot. Mivel mindenki maga tehet a legtöbbet a saját egészségéért, ezért rendszeresen támogatjuk az ezt segítõ helyi kezdeményezéseket. A Misszió Világ különszámában azt igyekszünk bemutatni, hogyan vált mindez lehetségessé. Jobban Eszter a Misszió vezetõje

2 2 Misszió Világ A központ, amelybõl modell lett A veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ maga is gyógyító intézmény, de országos hírre nem emiatt, hanem mint az irányított betegellátási modell barátságosabban szólva: a Misszió-modell gazdája tett szert. Ennek az egészségügyi reformkísérletnek az a lényege, hogy a modellhez tartozó lakosság ellátására az egészségpénztár ugyananynyit költ, mint a hagyományos rendszerben tenné, de az emberek mégis jobb szolgáltatásokat kaphatnak, s nagyobb eséllyel maradnak tovább egészségesek, mint a modellen kívül élõk. E látszólagos képtelenség attól válhat valósággá, hogy modell gazdája teljesen újszerûen szervezi meg az érintettek a potenciális betegek, egészségügyi szakdolgozók, házi- és szakorvosok, pedagógusok és önkormányzatok együttmûködését. Igyekszik mindenkit érdekeltté tenni abban, hogy a rájuk bízottak mind tovább maradjanak egészségesek, ugyanakkor munkájuk során ésszerûen gazdálkodjanak a forrásokkal. A modellhez tartozókat nem csak a betegségük kialakulása után ismeri meg a háziorvosuk, hanem a kérdõíves megkeresésekkel már azokat is kiszûrik, akiknek még nincsenek tüneteik, de a megelõzés módszerei nélkül bizonyosan megbetegednének. Õket a háziorvos gondozásba veszi, s segíti egészségük megtartásában. Természetesen a rendszeres gondozás a már megbetegedettek számára is fontos, hiszen megelõzheti az állapotromlást, illetve a súlyos, maradandó szövõdmények kialakulását. Az egészséges életmódra nevelõ programokat már az iskolában érdemes elkezdeni, s ezt a modell prevenciós szakemberei meg is szervezik. Szintén õk foglalkoznak azzal, hogy a felnõttek is megismerjék az egészséget szolgáló életmódváltás lehetõségeit. A modellhez csatlakozott háziorvosok rendszeres képzésben részesülnek, így javul az alapellátás színvonala. Egyúttal elkerülhetõ a betegek felesleges küldözgetése szakrendelésrõl szakrendelésre, netán kórházról kórházra. Indokolt esetben természetesen a modellben résztvevõ szakrendelõkbe, illetve kórházakba kerülnek a betegek. Sorsuk az ellátás minden szintjén pontosan követhetõ. A szakmai és a finanszírozási adatok feldolgozása, elemzése olyan információkat ad a modell gazdájának, amelyeket felhasználhat a gyógyítás folyamatos fejlesztésére. Így az egységes szempontok szerinti betegellátással, valamint a háziorvosokkal és a szakrendelõk, kórházak orvosaival való állandó kapcsolattartással elérhetõ a rendelkezésre álló pénz hatékonyabb felhasználása, sõt még bizonyos megtakarítás is. E maradványt a modellben résztvevõ háziorvosok, szakrendelõk és kórházak a betegellátás színvonalát emelõ beruházásokra fordíthatják. GYERMEKLIGET ÚT 30. Ha Veresegyház környékén valaki azt mondja, Misszió, egy meghatározott épületre gondol januárja óta itt, a Gyermekliget út 30. alatt kapják a helybeliek az egészségügyi szakellátást. Az intézmény mégis több, mint egy egyszerû szakrendelõ, hiszen 1999 májusa óta mûködik itt egy 30 ágyas rehabilitációs osztály is, ahol a központi idegrendszeri sérülteket a Pethõ módszerrel gyógyítják, s 2000 nyarán nyitottak egy 10 ágyas, belgyógyászati profilú fektetõ megfigyelõ részleget, egy úgynevezett nappali kórházat is. Mindezek mûködését ma az egészségpénztár finanszírozza, így ingyen állnak a térség betegeinek rendelkezésére. A szakrendelések a következõk: sebészet, érsebészet, röntgen, ultrahang, laboratórium, reumatológia, neurológia, bõrgyógyászat, urológia, szemészet, fül-orr-gégészet, kardiológia, gasztroenterológia, belgyógyászat, pszichiátria, fizioterápia, nõgyógyászat, traumatológia, ortopédia, dietetikai tanácsadás. A szakrendeléseket a dõltbetûsek kivételével csak beutalóval, s mindenkor csak elõzetes bejelentkezés után vehetik igénybe. A recepció telefonszáma, amin idõpontot kérhetnek: 28/ Ugyanezen a számon, illetve az interneten, a honlapon tájékozódhatnak a rendelési idõrõl. A Misszió története... Folytatás az 1. oldalról Az elért sikereket az egészségügyi kormányzat újabb és újabb pályázatokkal, bõvítési lehetõségekkel honorálta. Így 2000-ben , 2001-ben már ember egészségügyi ellátását szervezhette a Misszió Egészségügyi Központ Kht. Ebben a méretben már nem lehetett mindent egyetlen központból intézni, ezért hogy ne vesszen el a modell egyik lényegi jellemzõje, a lakossággal való közvetlen kapcsolat régiókba szervezték a modell területét. Ugyanebben az évben indult, hasonló céllal a Misszió Világ, az ország egyetlen regionális egészségvédelmi havilapja, amely a területen élõ családok mindegyikéhez ingyen jut el ben a kétéves költségvetés miatt nem írtak ki új bõvítési pályázatot, így csak 2003 júliusában kerülhetett sor újabb települések és háziorvosok csatlakozására. A növekedés ezúttal is jelentõs volt: ma 62 településen ember egészségének megõrzéséért dolgoznak a Misszió orvosai, nõvérei, aktivistái.

3 2003. október 3 Misszió-ország Heves megye keleti sarka és Budapest között terül el Misszió-ország. A hozzá tartozó 62 település háziorvosai négy hullámban csatlakoztak a modellhez. Rajtuk kívül ma 5 kórház és 5 szakrendelõ szolgálja a terület 240 ezer lakójának egészségmegõrzését. (A település neve mellett zárójelben a háziorvosi körzetek számát tüntettük fel, és betûvel jeleztük, hogy hanyadik hullámban csatlakoztak.) 1 Budapest, XVII. ker. (7 D) 2 Vácrátót (1 D) 3 Váckisújfalu (1 C) 4 Galgamácsa (2 C) 5 Vácegres (1 C) 6 Erdõkertes (2 A) 7 Õrbottyán (3 C) 8 Csomád(1 A) 9 Veresegyház (5 A) 10 Szada (1 C) 11 Fót (3 C) 12 Mogyoród(3 C) 13 Csömör (3 C) 14 Nagytarcsa (1 C) 15 Isaszeg (5 D) 16 Aszód(3 D) 17 Hévízgyörk (1 C) 18 Tura (5 C) 19 Hort (2 D) 20 Szücsi (1 D) A betûk jelentése: A 1. hullám, július 1. B 2. hullám, október 1. C 3. hullám, június 1. D 4. hullám, július Gyöngyöspata (1 C) 22 Gyöngyöstarján (2 C) 23 Nagyréde (2 D) 24 Atkár (1 D) 25 Vámosgyörk (1 C) 26 Adács (2 C) 27 Visznek (1 C) 28 Tarnaörs (1 C) 29 Gyöngyöshalász (1 D) 30 Gyöngyös (11 D) 31 Gyöngyössolymos (2 C) 32 Abasár (1 D) 33 Markaz (1 C) 34 Domoszló (1 C) 35 Egerszólát (1 C) 36 Egerbakta (1 D) 37 Felsõtárkány (1 D) 38 Noszvaj (1 C) 39 Eger (29 C, D) 40 Egerszalók (1 C) 41 Andornaktálya (1 C) 42 Ostoros (1 D) 43 Novaj (1 D) 44 Nagytája (1 C) 45 Maklár (1 C) 46 Szihalom (1 B) 47 Mezõtárkány (1 B) 48 Besenyõtelek (2 B) 49 Dormánd(1 C) 50 Füzesabony (6 B) 51 Kerecsend(1 D) 52 Aldebrõ (1 D) 53 Kápolna (1 D) 54 Kál (2 D) 55 Kompolt (2 D) 56 Erdõtelek (2 C, D) 57 Tenk (1 D) 58 Heves (6 B) 59 Tarnaszentmiklós (1 D) 60 Kisköre (2 C) 61 Egerfarmos (1 D) 62 Mezõszemere (1 D) A Misszió-modellben a kereken másfélszáz házorvos mellett öt járóbetegeket ellátó szakrendelõ a veresegyházi Misszió, az aszódi, a füzesabonyi, a hevesi, valamint a budapesti HT Medical, továbbá öt kórház az egri, a gyöngyösi, a hatvani, a kistarcsai és a váci mûködik együtt.

4 4 Misszió Világ Somody Imre a Misszió alapítója A Misszió életem, sorrendben harmadik legfontosabb teremtménye. Fiam és a Pharmavit után, vele túl a családi és üzleti vállaláson az egészségügy megújításából vettem ki a részem. Ma jó néznem és ha szükséges használnom azt az intézményt, melyet kollegáimmal, tíz évvel ezelõtt megálmodtunk. Talán a legmegnyugtatóbb érzés, átélni, hogy pályára tettünk dolgokat és azok már egyre kevésbé igénylik az alkotó beavatkozását. Matejka Zsuzsanna 2002-ig a Misszió vezetõje A Misszió nekem a kreativitás gyõzelmét jelenti a hétköznapiság felett. Új filozófiát az egészség-betegség kérdéseiben, valamint a kihívások és a problémák kezelésében. Olyan csapatot, amely tagjának lenni egy életre szóló küldetés. Jobban Eszter a Misszió vezetõje Én itt tanultam meg, hogy ha igazán meg akarjuk valósítani a szakmai álmainkat, azok összefogással, s egy jó csapatban valósággá válnak. Hálás vagyok ezért a tapasztalatért. Kuntár Ágnes modelligazgató Hiszek abban, hogy az egészségügyet feszítõ problémák egyikére-másikára a jelenlegi lehetõségek mellet is lehet megoldást találni. Ennek kulcsa azonban a szereplõk elsõsorban az orvosok, kórházak, rendelõintézetek, valamint az aszszisztensek, védõnõk és segítõk közötti tényleges szakmai együttmûködés, partnerség kialakulása, a szokásos gondolkozásmód és magatartásformák megváltozása. Ez sokszor lényegesen nehezebb, mint változtatni a jogi, finanszírozási kereteken, vagy éppen megfelelni azoknak. De ha sikerül, akkor ezt bizonyítják a modell eddigi tapasztalatai sokkal eredményesebb. Mindehhez persze meg kell nyernünk a betegek és a teljes lakosság együttmûködését is. Ezt próbáljuk a Misszió modellben megvalósítani. Jóna Gabriella orvosigazgató Olyan egészségügyi rendszert szeretnénk felépíteni, ahol a szolgáltatások jó minõségûek és kiszámíthatók, az orvosok, nõvérek és betegek egyenrangú partnerek. Törekszünk a betegek humánus, ugyanakkor költségtudatos ellátására. Fejlesztjük az alap- és járóbeteg-ellátás színvonalát, felszereltségét, hogy a beteg minél hamarabb, s az otthonához minél közelebb kaphasson megfelelõ ellátást. Kocsiscsák Béla kollegiális vezetõ Az elmúlt négy év számomra, bár gyötrõdések és megfeszített munka árán, de kaput nyitott a korszerû, tudományos alapon mûködõ gyógyításra. Segített a gyógyulás felé vezetõ s a beteggel együtt megteendõ göröngyös úton való eligazításában. Ahogy segített a gyógyításban résztvevõ orvosok közötti kollegiális viszony kialakításában is. Marczell Judit prevenciós csoportvezetõ A kezdetektõl dolgozom a Miszszióban. Munkaterületem, a betegségmegelõzõ, egészségmegõrzõ programok kialakítása, sok emberrel hoz össze. A legtöbben néhány tájékoztató mondat után is könnyen azonosulnak a Miszszió célkitûzéseivel, de mindig vannak, akiket csak a tapasztalatok gyõznek meg a prevenciós munka hasznosságáról. Mint a legtöbb munkahelyen, nálunk is vannak viták, nézeteltérések, de az sosem kétséges, hogy egy célért, teljes erõbedobással dolgozunk. E négy év során egy valódi, elhivatott csapattá kovácsolódtunk össze. Mit adott Csire Ágnes körzeti nõvér, Dormánd Nekem, aki mint szervezõ ápolónõ harmadik éve veszek részt a munkában, a Misszió azért jó, mert esélyt ad az embereknek, hogy képet kapjanak egészségi állapotukról. Így idõben értesülhetnek az egészségüket veszélyeztetõ tényezõkrõl, és olyan ellátásban részesülhetnek, amellyel megelõzhetõ egy-egy komolyabb betegség kialakulása. Továbbá ingyenesen információkat és lehetõségeket kapnak ahhoz, hogy pozitív irányba változtathassák meg az életvitelüket. Faludi Gáborné körzeti nõvér, Nagytarcsa Amióta háziorvosommal részt veszek az irányított betegellátásban, sokkal több az adminisztrációm, és általában is több a munkám. Az viszont elmondható, hogy nagyobb a betegekre való odafigyelés, és több információt szerzünk az egyes betegeinkrõl. Megelõzést (szûrést) régebben is csináltunk, de ez most sokkal hatékonyabb. Annak ellenére is, hogy sok ember ma is nehezen jön el a prevenciós vizsgálatra, hiszen (még) nem érzi magát betegnek.

5 2003. október 5 Tóth Mihályné körzeti nõvér, Hévízgyörk Amióta a Misszió programjába tartozunk, azóta ugyan megszaporodott az adminisztrációs feladatom, de többet foglalkozunk a betegekkel is. Nyomon követjük õket, tudjuk, ki hová, melyik kórházba, rendelõbe jár ellenõrzésre vagy kivizsgálásra. Rendszeresen szûrjük és gondozzuk pácienseinket. Megfigyeljük, a Misszió? hogy miben változott életmódjuk a tanácsainkra és a Misszió Világban olvasott javaslatokra. Sokat tanulnak az újságból, szívesen olvassák. A Misszió több egészségvédõ programunkat támogatja, és így megtaníthatjuk a betegeinket arra, miként változtathatnak az életmódjukon. Sokuknak ennek hatására rendezõdött a vérnyomása, jobb lett a közérzete, megszûnt, vagy csökkent a depressziója. Tóth Zs. Istvánné körzeti nõvér, Tura 2002-ben léptünk be az irányított betegellátási modellbe. Ezzel igen gazdag lehetõség nyílt számunkra prevenciós programok szervezésére, amit a Misszió anyagi, szakmai és erkölcsi támogatása tett sikeressé. Ezen rövid idõ alatt sokat fejlõdött rendelõnk technikai felszereltsége, és ez a betegeink jobb szakmai ellátását segíti. Kiss Lajosné védõnõ, Nagytarcsa Bár eddig is védõnõi feladataimhoz tartozott az iskolai egészségnevelés, ez a modellbe lépés óta könnyebb, hiszen a Misszió munkatársaitól az anyagi támogatás mellett igen sok szakmai és módszertani segítséget is kapok. A település minden családjához eljutó Misszió Világ egészségnevelõ szerepe is jelentõs. Lévén, hogy a község szinte minden lakója olvassa, így a mindennapi munkám során én is tudok hivatkozni a lapban leírtakra. Szilágyiné Pászti Anna Tura Az egészséges életmód klub alapító tagja vagyok. Az elsõ perctõl aktívan részt veszek a sport- és egyéb programjain. A Misszió támogatásával olyan nõk, családanyák is lehetõséget kapnak a mozgásra és az egészséges életmódra, akik ezt egyébként nem engedhetnék meg maguknak anyagilag. Ajánlom mindenkinek, hogy kövesse példánkat, ha tenni akar valamit az egészségéért, és a jó közérzetéért. Kovácsné Boros Katalin Nagytarcsa A Misszió támogatásával szervezett, gyógytornász által tartott programon való rendszeres részvételem eredményeként megszûntek a mozgásszervi panaszaim, gyógyszerekbõl is kevesebbet kell szednem. Mozgásom könynyebb, a közérzetem is jobb lett, s a háziorvosomat is ritkábban kell felkeresnem. Füzes Istvánné Nagytarcsa Vérnyomáscsökkentõ gyógyszerem szedését háziorvosom ellenõrzése mellett elhagyhattam, miután több hónapon keresztül hetente kétszer jártam tornászni, és a diétás tanácsok segítségével kicsit alakítottam az étrendemen is. Berecz Virág 7. o. tanuló, Gyöngyöspata Az elmúlt két évben Missziós órákon vett részt az osztály, mely során elôadóink rengeteg tudást és önbizalmat adtak számunkra. Remélem az idén is visszajönnek hozzánk, és számíthatunk rájuk. Marton Beatrix 7. o. tanuló, Tura Jó, hogy van a Misszió. Jót játszottunk és amikor bejöttek hozzánk, néhány óra is elmaradt. Többet tudtam meg az egészséges életmódról és a testi higiéniáról. Testnevelésen a tartásjavító gyakorlatok érdekesek voltak, nagyon tetszett. Tóth Dóra 7. o. tanuló, Gyöngyöspata Nagyon örülök, hogy voltak Missziós napok, mert ezek segítségével az osztályunk összekovácsolódott és sokkal jobban megértjük egymást. Az elõadók megtanították, hogy hogyan lehet jobbá és szebbé tenni az életünket, a környezetünket. Racskó Veronika 5. o. tanuló, Gyöngyöspata A Családi Mikulás-kupán az elején még eléggé szoros volt a verseny. Küzdöttünk, de mégis a másik csapat nyert. Végül mindenki kapott valami ajándékot... De nem jutalomért csináltuk. Szabó Klaudia 5. o. tanuló, Gyöngyöspata Nagy izgalommal játszottak a szülôk és a gyerekek a Mikuláskupán. Az iskolai versenyen nem voltak vesztesek, mindenki kapott ajándékot. De nem az ajándék volt a legfôbb, hanem a közös vasárnap délután.

6 6 Misszió Világ Segítenek az aktivisták A Misszió-modell viszonylag nagy földrajzi területre terjed ki. Ennek nem kívánatos következménye az lehetne, hogy a szervezõ központjától távolabbi, kis települések lakói kevésbé részesülnek a modell áldásaiból. Azaz kevesebb információhoz jutnának, kisebb lenne az esélyük a helyi programok megszervezésére, esetleg gyengébb színvonalúak lennének náluk az iskolai egészségnevelõ foglalkozások... Hogy mindezt elkerüljük, kialakítottuk a prevenciós aktivisták hálózatát. Prevenciós aktivistának olyanokat kerestünk, akik valamely, a modellhez tartozó településen élnek, jó a helyismeretük és a szervezõkészségük, lehetõleg rendelkeznek egészségügyi végzettséggel, s szívesen segítik külsõ munkatársként a modellszervezést. Minden háziorvosnak, és minden iskolának van prevenciós aktivistája, aki ismeri és a Misszió prevenciós csoportja felé közvetíti is a helyi igényeket, lehetõségeket, problémákat. Az aktivisták feladata az elõszûrõ kérdõívek terjesztése, rendszeres kapcsolattartás a hozzájuk tartozó háziorvossal, illetve az iskolai foglalkozások megszervezése, figyelemmel kísérése, és általában a lakosság aktivizálása az egészségfejlesztés érdekében. A Misszió modellbe tartozó településeken mûködõ általános iskolák felsõ tagozatos tanulói egész tanéves egészségnevelési programban vesznek részt. Ennek keretében jól képzett helyi szakemberek készítik fel a gyerekeket a káros szokások elkerülésére. Továbbá olyan elméleti és gyakorlati ismereteket adnak át nekik, amelyek segíthetik õket az egészségük megõrzésében, s a helyes életmód kialakításában. A foglalkozások játékosak, igyekszünk elkerülni a tanítás hagyományos, de kevéssé hatékony módszereit. Nem egyszerûen ismeretet akarunk átadni, hanem olyan készségeket, amelyeket a gyakorlatban is könnyen alkalmazhatnak. Elsõ évben a program az ötödikes osztályokban indul, majd négy év alatt, fokozatosan terjed ki a teljes felsõ tagozatra. TELEPÜLÉSEK Egri régió Aldebrô, Andornaktálya, Felsôtárkány, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Ostoros, Novaj Hevesi régió Erdôtelek, Heves, Kisköre, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós, Tenk Füzesabonyi régió Besenyôtelek, Dormánd, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kerecsend, Kompolt, Mezôtárkány, Szihalom Gyöngyösi régió Abasár, Adács, Atkár, Domoszló, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Hort, Markaz, Nagyréde, Szücsi, Vámosgyörk, Visznek Veresegyházi régió Csomád, Szada, Erdôkertes, Veresegyház, Galgamácsa, Ôrbottyán, Vácegres, Váckisujfalu, Vácrátót, Aszód, Hévizgyörk Tura Nagytarcsa Isaszeg, Csömör, Mogyoród, Fót Budapest, XVII. kerület A feladatok megbeszélése, összehangolása céljából az aktivisták legalább havonta találkoznak egymással, s a Misszió prevenciós munkatársaival. Az aktivisták mintegy kapcsolati hídként közvetítenek a Miszszió és a lakosság között. Ha van egy ötletük valamilyen az egészségi állapot javítását célzó helyi tevékenységre, mindenek elõtt hozzájuk érdemes fordulniuk. Õk tudnak segíteni a támogatás megszerzésében, azaz az úgynevezett belsõ pályázatunkra benyújtható program megírásában is. PREVENCIÓS PROGRAMSZERVEZÔ Vincze-Pap Jánosné Erzsike; telefon: 20/ ; Vincze-Pap Jánosné Erzsike; telefon: 20/ ; Csire Ágnes; telefon: 36/ Bódi Ferencné Marika; telefon: 30/ ; 36/ ; dr. Marczell Mihályné Judit; telefon: 28/ ; Tóth Zs. Istvánné Erzsike; telefon: 30/ Tóth Mihályné Erika; telefon: 20/ Kiss Lajosné Kriszti; telefon: 28/ Dengelegi Zsuzsanna; telefon: 30/ egyeztetés alatt Az iskolában kezdôdik az egészségfejlesztés Minden tanévben tíz órát fordítunk egészségfejlesztésre. Az órákat szakemberek tartják, illetve ha van rá lehetõség, akkor kis módszertani megbeszélést követõen maguk az iskolák pedagógusai. Õk általában a szükséges ismeretek birtokában vannak, csak azt kell egyeztetni velük, hogy milyen módon dolgozzák fel az aktuális témát. Vannak speciális elõadók is, például a drogprevenciós kortársoktatók és a kommunikációs szakemberek. Az órákon megismerik a gyerekek az egészséges táplálkozás alapelveit, a szenvedélybetegségek kialakulásának veszélyeit, a serdülõkor testi, lelki sajátosságait. A tartásjavító testnevelés óra keretében pedig gerincerõsítõ gyakorlatokat sajátíthatnak el. A legnagyobb népszerûségnek mégis a kommunikációs és önismereti órák örvendenek.

7 2003. október 7 Helyi ötleteket várnak a belsô pályázatra A Misszió a prevenciós célra rendelkezésre álló forrásai egy részébõl egy úgynevezett belsõ pályázati rendszert mûködtet. Ennek az a célja, hogy a mindennapi életben segítsen megteremteni az egészséges életmód választásának lehetõségeit, illetve erõsítse a helyi egészségmegõrzõ, -fejlesztõ kezdeményezéseket. Ezért a pályázaton tulajdonképpen bárki indulhat, legyen akár magánszemély, vagy egy egészségügyi intézmény, civilszervezet, vagy valamilyen betegegyesület képviselõje. A lényeg az, amit csinálni akar, amivel a helyiek egészségét szolgálja. A Misszió szakembereibôl álló bírálóbizottság leginkább az Éljünk jó szívvel, Mozogjunk jó szívvel, Együnk jó szívvel szlogenek ernyõje alá illeszthetõ, s a helyi adottságokra épülõ programok kidolgozását, megvalósítását támogatja. A pályázat formája kötött, a megfelelõ ûrlapot a prevenciós aktivistáktól szerezhetik be (õk a kitöltésben is segítenek), illetve letölthetik interneten, a Misszió honlapjáról: Százmilliók jutnak szolgáltatásfejlesztésre A Misszió modellben keletkezõ megtakarítást az év végén az egészségpénztár utalja át a Misszió Egészségügyi Kht. folyószámlájára. Ez az összeg kizárólag az egészségügyi ellátás színvonalának emelésére, illetve a lakosok egészségi állapotának javítására használható fel. A pénzt a Misszió a modellhez csatlakozott háziorvosok és az együttmûködõ intézmények között osztja fel. Idén a 4 kórház összesen több mint 184 millió forintot, a 3 rendelõintézet majdnem 95 milliót fordíthatott intézményfejlesztésre. Ennek nagyobb részét az informatikai beruházások vitték el, amelyek különösen fontosak a gyógyítás adatainak gyors feldolgozásához, elemzéséhez. A fennmaradó részbõl a betegvárók felújítását, egyes kórházi osztályok vizesblokkjának korszerûsítését és Egerben a CT-MRI beruházás egy részét finanszírozták, valamint az ott dolgozók bérének kiegészítésére, illetve jutalmazásra költötték az öszszegbõl. A 85 családorvos összesen 310 millió forintot költhetett az alapellátás fejlesztésére, így a rendelõik felújítására, s régi orvosi berendezések cseréjére, számítógép vásárlásra, valamint jutalmazásra és bérkiegészítésre. A keletkezett megtakarítás egy részére a Misszió fejlesztési pályázatot írt ki azzal a céllal, hogy a modell területén dolgozó egészségügyi szolgáltatók, települési önkormányzatok és civil szervezetek támogatást kaphassanak egészségfejlesztési programjaikhoz. A 37 sikeres pályázó összesen 67 millió forinton osztozhatott. A pályázat keretében kórházi osztályok, szakrendelések, több óvoda, idõseket ápoló intézmény, otthonápolási szolgálat mûszerfejlesztése valósult meg, illetve alapítványok is nyertek támogatást szakmai programjaikhoz.

8 8 Misszió Világ Adjon 15 percet az életéért! Amikor a betegségekrõl beszélünk, az emberek hajlamosak elsõsorban tõlük független, külsõ körülményeket okolni, s úgy gondolják, hogy saját felelõsségük kicsi, illetve lehetõségeik igen szûkösek. Pedig ez épp fordítva van, hisz egészségi állapotunk meghatározói között csak 15 százalékban van szerepe az öröklött hajlamoknak, százalékban az egészségügyi ellátás színvonalának, 35 százalékban a környezetnek, és 35 százalékban az életmódnak. Vagyis mindannyian magunk is sokat tehetünk az egészségünk megõrzéséért. Az életmód pozitív változásával legalább 40 százalékban megelõzhetõk a legtöbbünket fenyegetõ bajok, a szív-érrendszeri és daganatos betegségek. Ezeknél ugyanis a kiváltó okok közül legfontosabbak az életmódbeli tényezõk, úgymint az egészségkárosító szokások (dohányzás, alkohol, egészségtelen táplálkozás), rossz stressztûrõ-képesség, hiányos egészségkultúra. A megbetegedések gyakran azért válnak súlyossá, mert az emberek késõn mennek orvoshoz, nem figyelnek a kezdeti tünetekre, vagy nem veszik komolyan azokat. Pedig a fent említettekre különösképp a daganatos betegségekre különösen igaz, hogy kezdeti stádiumban szinte tökéletesen gyógyíthatóak. A szív-érrendszeri és daganatos betegségek elleni küzdelem eredményessége döntõen a megelõzéstõl, a korai felismeréstõl és az idõben történõ gondozástól függ. Az úgynevezett elsõdleges prevenció célja az, hogy az emberek lehetõleg számûzzék életmódjukból a kockázati tényezõket, míg a másodlagos prevenció során a betegséget megelõzõ állapotok, illetve a még könnyen gyógyítható elsõ tünetek felismerése a feladat. A Misszió modellben kifejlesztett elõszûrõ módszer lényege az, hogy mind a szív-érrendszeri, mind a daganatos betegségekre magas veszélyeztetõ tényezõkkel élõ és a betegség küszöbén álló lakosokat kiszûrje, azokat elérje, behívja orvosi vizsgálatra és, ha szükséges, megtegye a gyógyulásukhoz szükséges lépéseket. A 2001-ben indított kardiovaszkuláris prevenciós program célja, hogy a fent említett betegségeket, illetve azok szövõdményeit megelõzzük. A szív- és érrendszeri prevenció célcsoportja a különösen veszélyeztetett felnõtt korú lakosság, IMPRESSZUM férfiaknál a évesek, nõk esetében a évesek. A 2003 júniusában kezdett onkológiai prevenciós program ugyancsak a magas rizikóval élõk megtalálását, illetve a daganatok minél korábbi stádiumban történõ felismerését, kezelését célozza. Célcsoportja a év közötti korosztály. A program elsõ és legfontosabb mozzanata az elõszûrõ kérdõív kitöltése. Ezeket az íveket a prevenciós aktivisták terjesztik, s hozzáférhetõek a háziorvosi rendelõkben, iskolákban, s egyes munkahelyeken is. A kérdõív kitöltése önkéntes. Elsõ blokkja a személyes adatokat tartalmazza, ezek megadása rendkívül fontos, hiszen ez teszi lehetõvé, hogy valóban el tudjuk érni azt, aki a kockázatok miatt kivizsgálásra szorul. A ránk bízott adatokat szigorúan védjük, azokat a feldolgozás után kizárólag háziorvos, illetve a Misszió szakorvosa ismerheti meg! Ezt a blokkot követik a fõleg az életmódra vonatkozó kérdések. A kérdõív kitöltése nem vesz igénybe negyedóránál többet, és mind a szív-érrendszeri, mind a daganatos megbetegedések magas kockázatait képes megállapítani. Miután Ön a kérdõívet kitöltötte, bedobta a gyûjtõládába vagy leadta az aktivistának, vagy annak, akitõl hozzájutott, azok a Misszióba kerülnek, ahol az adatokat kiértékeljük. Amennyiben abból az tûnik ki, hogy Önt nem terheli kockázat, nincs további teendõje, de célszerû a kérdõív kitöltését egy év múlva megismételnie. Azonban, ha az értékelés fokozott kockázatra utal, értesítjük a háziorvosát, vagy a Misszióba hívjuk be laboratóriumi és belgyógyászati vizsgálatra. Ennek eredménye szerint látja el az orvos megfelelõ életvezetési tanácsokkal, illetve, ha szükséges, meghatározza a további teendôt. Az eddigi tapasztalatok szerint minimum százalék azok aránya, akik a kérdõív kitöltése nyomán szembesülnek azzal, hogy a fenti betegségek valamelyike komolyan fenyegeti õket. Ezért ki kell vizsgáltatniuk magukat, végig kell gondolniuk a lehetséges életmód-változtatásokat is egészségük megõrzése, vagy a betegségük súlyosbodásának megelõzése érdekében, vagyis tenniük kell valamit! Tehát mindössze 15 perc az Ön életébõl az, amivel tartalmas, egészségben eltöltött életéveket nyerhet a program segítségével. Ne sajnálja magára ezt az idõt, keresse, töltse ki és küldje vissza a kérdõívet! A Misszió Világ havilapot szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Kiadja a Misszió Egészségügyi Központ Kht. Felelõs kiadó: Jobban Eszter ügyvezetõ igazgató. Tipográfia és nyomdai elõkészítés: Graphisto Kft. Nyomás: Front Kiadó és Nyomda, felelõs vezetõ: Szalay András igazgató. Hirdetési képviselet: Ivicsics Viktor (telefon: , fax: ). Megjelenés: minden hónap elején. Példányszám: 65 ezer. A szerkesztõség és a kiadó postacíme: Misszió Világ, 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. Drótposta: Internet: ISSN:

Heves

Heves Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Heves megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési lakás nem lakás Telek kommunális ja kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel átalány

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Heves megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı Ft/nap %-a Ft/m2 %-a Ft/nap 1 ABASÁR 1998.01.01 1,9% 1999.01.01 7000 2001.01.01

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4.

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4. Járó-TEK 2014-09-24 Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 103500 Szolgáltató megnevezése : Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe : 3000 Hatvan Balassi

Részletesebben

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet

Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet. PTE ÁOK Alapellátási Intézet Működés optimalizálás, Merre, hogyan tovább alapellátás? Törvény- alaphelyzet PTE ÁOK Alapellátási Intézet ALAPELVEK Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi ellátás alapvető fontosságú része, az egészségfejlesztés,

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 Novaj, Hunyadi M. út 09.00-11.00 Ostoros, Egri út 11.00-13.00 Eger, Bervai út 14.00-16.00 Eger,

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28.

Öngyógyító Lenti Kistérség. Egészségfejlesztés az összefogás erejével. Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztés az összefogás erejével Dr. Fekete Zoltán Öngyógyító Lenti Kistérség Nyitó konferencia 2014. 02. 28. Összefogás - Együttműködés Egészségügyi kormányzat OEFI

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös

Bevezetés. Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Bevezetés Egészségfejlesztési Iroda Kiskőrös Az egészségfejlesztés egy olyan magatartásformáló tevékenység, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék az egészségüket befolyásoló tényezőket,

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés. 2012. július 2013. július Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 Beszámoló értékelés 2012. július 2013. július A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja projekt keretében szakemberek 2010 és 2020

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület június 28-ai ülésére Budakalász Város Polgármestere 131/2012.(VI.28.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról

Részletesebben

Szakrendelések. Kardiológia szakrendelés. Előjegyzés alapján, beutaló szükséges! Előjegyzési telefonszám: 82/571-236

Szakrendelések. Kardiológia szakrendelés. Előjegyzés alapján, beutaló szükséges! Előjegyzési telefonszám: 82/571-236 Szakrendelések Kardiológia szakrendelés 14.30-20.30 Dr. Orbán Csaba főorvos 14.00-20.00 Dr. Orbán Csaba főorvos Belgyógyászat és Diabetológia szakrendelés 16.00-20.00 Dr. Mitache András 15.15-19.15 Dr.

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja

Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja Sajtóközlemény 2011. Tovább folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 144 helyszín, közel fél millió vizsgálat, elkeserítő szűrési adatok, ez a 2010 év statisztikája. Tovább folytatódik

Részletesebben

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Orvosi ügyelet Orvosi ügyelet helye Cím Telefonszám Dr. Kostyán Andor Újszászi u. 21-23. 53/655-800 Gyermekorvosok

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella

ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella ELTE-TOK 2014.02.25. Készítette: Bábiné Szottfried Gabriella Hazánkban a gyermek- és családvédelem egyedülálló módon, a közel 100 éve fennálló védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. Fő hangsúly a prevención

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Dr. Schiszler István igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata igazgató XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi rendelési idő: 14 óra Dietetikai tanácsadás: 4 óra Szakasszisztensi tanácsadás 6 óra Gondozott betegek száma: 1793 Éves esetszám: 4391

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK

VIZITDÍJ ÉS KÓRHÁZI NAPIDÍJ MÉRTÉKEK Kedves Betegeink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogi szabályozás szerint Önöknek a járó-beteg ellátás igénybevételekor VIZITDÍJAT, fekvő betegként történő ellátásukkor KÓRHÁZI NAPIDÍJAT

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) TOP-1.1.1-15-HE1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Projekt település:

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Iktatószám: SZ-102 /2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 2015. március 18 -i ülésére Tárgy: Javaslat a 3301. Egészségügyi

Részletesebben

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 2010 /2011 TANÉVRE A TANULÓK EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRŐL ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL TESSEDIK SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA ALBERTIRSA Iskolaorvos: dr.török Karolina, dr.pécsi Angéla

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/57/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

Live Learn Laugh Phase II. Hungary

Live Learn Laugh Phase II. Hungary Live Learn Laugh Phase II. Hungary A Fogorvosok Világszövetsége és az Unilever - a Signal márka gyártója - egyedülálló együttműködési megállapodást kötött azzal a céllal, hogy a világ országaiban erősítse

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest)

3 Nagyatád, 4 Salgótarján, 5 Eger, 6 Budapest) A betegek visszajelzései, mint a minőségbiztosítás indikátorai Prof. Simon Tamás 1, Gellénné Rezsnyák Erika 2, dr. Kiss Istvánné 3, Kreicsi Mária 4, Bak Imre 5, Szentmiklósi Judit 6 ( 1 Magyar Rákellenes

Részletesebben

Egészségügyi program összefoglaló 2007-2009

Egészségügyi program összefoglaló 2007-2009 Egészségügyi program összefoglaló 2007-2009 1. Felnőtteknek, családoknak szóló egészségügyi program A Napkerék Egyesület és a Kaposi Mór Oktató Kórház együttműködését a roma/cigány lakosság gyermekek,

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( )

VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK ( ) 1. számú HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/2017 2016. augusztus 03. VERSENYBIZOTTSÁGI HATÁROZATOK (2016. 07.11.) 1/2016-2017.sz. VB. határozat: csapatok nevezését fogadja el a Heves megyei I. osztályú felnőtt bajnokságba

Részletesebben

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás

TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás A A kaposvári kistérs rség egészs szségfejlesztése TÁMOP 6.1.2/11/3-2012-0012 Egészségfejlesztési irodák létrehozása és fejlesztése Háziorvosi tájékoztatás Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2013.

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT

EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT EGÉSZSÉGSZERVEZÉS FEJLESZTÉSEI A GYAKORLATI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT PROJEKT 2015.11.27. TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi

Részletesebben

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén

A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén A civil szervezetek és a szakdolgozók lehetőségei a táplálkozási prevenció területén Kovács Ildikó dietetikus Szívbarát program Szívbarát életmóddal a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséért Budapest,

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat

Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Az iskolai felvilágosítás, egészségvédelem, emlőönvizsgálat Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető Védőnői Szakfelügyeleti Osztály Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN

HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.-BEN Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Betegközpontúság, magas szakmai színvonal... M i n ı s ég i r án yí t ás i O s z tá l y www.josa.hu HÁZIORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK KÉRÉSE A JÓSA

Részletesebben

Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos, Bálity Csaba, Merész Gergő, Dr. Sinkó Eszter

Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos, Bálity Csaba, Merész Gergő, Dr. Sinkó Eszter Praxisközösségi szolgáltatások igénybevétele, lakossági attitűdváltás a Svájci- Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram kapcsán 2017.február 22. Szakmapolitikai Fórum Dr. Dózsa Katalin, Bóta Ákos,

Részletesebben

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet

A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada. Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet A Népegészségügyi Programok és a háziorvoslás negyed százada Prof. Dr. Balogh Sándor egyetemi tanár PTE ÁOK Alapellátási Intézet 6/1992. (III. 31.) NM rendelet A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Kaposvár 2011. május 11. Kristófné Kiss Emese elnök Tartalom: Adatok 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Iktató szám: Sz-82/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. március 5-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév

Iskola egészségügyi munkaterv. Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t. 2014/2015-ös tanév Iskola egészségügyi munkaterv Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola M e z ő c s á t 2014/2015-ös tanév Az iskola neve: Egressy Béni Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A tanulói létszám:

Részletesebben

Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 5 db éves tiszteletjegy

Adomány leírása, értéke Adomány célja, rendeltetése Adomány elfogadójának megnevezése, székhelye 5 db éves tiszteletjegy Adományozó neve, székhelye Gyöngyös Város 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. Egerszalók Község 3394 Egerszalók, Recsk Nagyközség 3345 Recsk, Kossuth L. u. 165. Kömlő Község 3372 Kömlő, Fő u. 26-30. Kerecsend Község

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. augusztus 27. XX. évfolyam 5. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Önkormányzati rendeletek 2 II. Közgyűlési határozatok 7 III. Közlemények, hirdetmények 9 2 I. Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail.

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail. Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. Település neve Intézmény neve Címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe ABASÁR Családsegítı és 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel:

Részletesebben

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma 2011-2016. önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Pályázati alapvető információk TIOP-2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Heves Megyei Igazgatósága AZ OTTHONT KÍÍNÁLÓ HEVES MEGYE GAZDASÁGII--TÁRSADALMII JELLEMZŐK Nagyvisnyó Váraszó Balaton Istenmezeje Bükkszenterzsébet Tarnalelesz Bekölce Szilvásvárad

Részletesebben

Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi Adrien főorvos, 46/

Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi Adrien főorvos, 46/ A Légzőszervi Rehabilitációs Osztály 50 ágyon, két részlegen fogadja a betegeket, mely a MISEK infrastruktúráját tekintve a Semmelweis Kórházrészben helyezkedik el. Osztályvezető főorvos: Dr. Munkácsi

Részletesebben

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév

Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Iskola-egészségügyi munkaterv 2009/2010. tanév Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Marcali Darvas Adrienn Iskola- és ifjúsági védőnő Marcali Szeptember: Október: November: December:

Részletesebben

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék

I. SZAKELLÁTÁS. Helyben, személyesen. Helyben, Helyben, Nincs 46/555-666/ 1262 mellék A RENDELŐINTÉZET SZOLGÁLTATÁSAI Szabadság, betegség, egyéb váratlan esemény esetén a táblázatban foglaltaktól eltérés lehetséges, mely az adott szakrendelő ajtajára minden esetben kiírásra kerül! I. SZAKELLÁTÁS

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008 október 31 XVIII ÉVFOLYAM 7 SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2-7 III Közgyűlési határozatok 7-9 IV Tájékoztató 9 2 I Személyi rész Heves Megye

Részletesebben

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes

Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház általános belgyógyászat Csömör általános belgyógyászat Kerepes 1 / 24 Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórház Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Csömör 22804-0100 általános

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 325/2015.(X.29.) határozat a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011 Budakalász, Martinovics

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Betegirányítás a járóbeteg szakellátásban: a várakozási idők ellenőrzése

Betegirányítás a járóbeteg szakellátásban: a várakozási idők ellenőrzése Betegirányítás a járóbeteg szakellátásban: a várakozási idők ellenőrzése dr. Bedő Zoltán, Pellei Éva, dr. Tóth Tibor KenézyGyula Kórház és Rendelőintézet, Debrecen Előjegyzési és várótermi várakozás Neuralgikus

Részletesebben

Szövetség az életért. csupán az egyik feladata az, hogy a mieink szükség esetén eredményes gyógyításban részesüljenek.

Szövetség az életért. csupán az egyik feladata az, hogy a mieink szükség esetén eredményes gyógyításban részesüljenek. I. évfolyam 1. szám, 2001. szeptember www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Szövetség az életért Két évvel ezelõtt, a Somody Imre által alapított Misszió Központ arra vállalkozott,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Emberi erőforr forrás s egészs szségének megtartása, mint megújul julóenergiaforrás s a jövőbenj Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Adómentes juttatási elemek 2012-ben 1. Vissza

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szakma a a Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Mártírok u. 22 pszichiátria 1800 42 2012.07.01 Magyarország 130900

Részletesebben

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl.

Az ÁNTSZ intézményrendszere, országos intézetek Egészségügyi alap- és szakellátás Szakterület oktató és tudományos kutató intézményei (pl. Solymosy József Bonifácz Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetőségei Székesfehérvár, 2009. november 4. ladataink: Intézetünkről Korszerű tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és

Részletesebben

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25.

Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Daganatos Gyermekek Gyógyítását Segítő Szakemberek Országos Konferenciája Kiskőrös, 2009. április 23-25. Alapítványunk szervezésében került megrendezésre a daganatos gyermekek gyógyítását Segítő Szakemberek

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben