I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Bevezetés Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide online állásközvetítés"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. Bevezetés...2 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek...4 II.1. Állásközvetítõ szervezetek...4 II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának elõnyei és hátrányai...7 II.3. Fejvadászok Magyarországon II.4. Kiválasztási módszerek III. Online munkaerõ-toborzás III.1. Az online állásközvetítés III.2. Nemzetközi szolgáltatók III.3. Magyar szolgáltatók III.4. Vállalati internetes oldalak karrierfórumai III.5. Az online állásközvetítõ piac kialakulása és fejlõdése III.6. Business to business felmérés az online munkaerõ-közvetítõ piacon III.7. Az állásközvetítõ piac növekedése III.8. A kiválasztás alapja: az önéletrajz III.9. Elégedett felhasználók III.10. Marketing IV. A szolgáltatás pozícionálása a munkaerõ-piaci folyamatok figyelembevételével. 29 IV.1. Stabil gazdasági helyzet, bõvülõ foglalkoztatás IV.2. Álláskeresés felsõfokon IV.3. Munkaerõ-piaci trendek V. A munkaerõ portálok kiterjesztett lehetõségei és kötelezettségei V.1. Távmunka V.2. Útmutató programok V.3. A következõ lépcsõ ASP V.4. Adatvédelem VI. Portálépítés VI.1. Az ideális struktúra kialakítása VI.2. Rendszerterv VI.3. A célközönség definiálása és megtalálása VI.4. Elõnyök a munkaadók és a munkavállalók szempontjából VI.5. A beruházás költségei VI.6. Megtérülési számítások VI.7. Marketing-stratégia VII. Összefoglalás VIII. Köszönetnyilvánítás IX. Irodalomjegyzék I. melléklet: Strukturált interjú II. melléklet: A projekt részletes beruházási költségei III. melléklet: A projekt elvárt bevételei a megtérülési idõ függvényében

2 I. Bevezetés Úgy gondolom, egy online állásközvetítõ szolgáltatás létrehozása nem egyszerûen egy nagy ötlet volt, hanem egyenesen óriási ötlet, ami elõtt nincsenek határok. Elég csak belegondolni, hogy ez a weblap emberek millióihoz jut el, több tízezer állásajánlattal büszkélkedhet, több százezer önéletrajzot tartalmaz, a világ minden tájáról hozzáférhetnek az emberek, valamint olyan gyakran és gyorsan változik, ahányszor ezt látogatóink igénye megköveteli - szó szerint rendkívüli, óriási dolog! Jeffrey C. Taylor, TMP Worldwide A megfelelõ munkatársak megtalálása minden vállalkozás számára kiemelkedõen fontos feladat, hiszen a humán erõforrás a szervezet egyik legnagyobb értéke. Ennek megfelelõen a kiválasztási folyamat és a megfelelõ támogatási rendszerek alkalmazása is nagy figyelmet érdemel. A cégek munkatársaik kiválasztásához sok esetben vesznek igénybe külsõ segítséget, melynek egyik formája az online állásközvetítés. Dolgozatomban egy ilyen web-alapú szolgáltatás kifejlesztésének elsõ lépéseit követem végig. A projekt célja, hogy egy olyan portál építésének lehetõségét nyissa meg, amely mind az álláskeresõk, mind a munkaadók számára megfelelõ szolgáltatásokat képes nyújtani, minél nagyobb megelégedésükre. Ennek érdekében számba veszem az állásközvetítõ piac különbözõ résztvevõit, az általuk alkalmazott módszereket és nyújtott szolgáltatásokat, figyelembe véve ezek hátrányait is. Természetesen az egyes módszerek adaptációjának lehetõségét külön kell vizsgálni, hiszen az Internet különleges felületet biztosít a szolgáltatás kivitelezéséhez. Munkámban az online munkaközvetítõ piacon megjelenõ résztvevõk palettáját vizsgálva elemzem az internetes portálok fejlõdésének történetét, az általuk nyújtott szolgáltatások minõségét. Célom, hogy felmérések alapján végigkövessem az online piac kiterjedését és fejlõdését mind nemzetközi, mind hazai szinten, és megállapítsam a sikeresség alapvetõ feltételeit. A hirdetési lehetõségek mellett kialakított kiegészítõ szolgáltatásokat is áttekintem, és ez alapján javaslatot teszek a kialakítandó portál szerkezeti felépítésére. Áttekintem a Magyarországon jellemzõ munkaerõ-piaci trendeket, folyamatokat és elõrejelzéseket, hogy ezáltal következtessek a megcélzandó munkavállalói rétegre, a kialakítandó szolgáltatás pozicionálására. 2

3 A munkaerõ-piaci portál szélesebb körben való értelmezése folytán megvizsgálom a kiválasztási folyamatot, illetve a vállalati tevékenységeket segítõ szoftverek, és Interneten elérhetõ alkalmazások hozzáférhetõségét biztosító az ASP szolgáltatások megjelenését és mûködését. Az online adatbázisok egyik legnagyobb problémájával, a biztonságos adatkezeléssel is foglalkozom. Elemzem, hogy milyen érvek szólnak a vállalatok részérõl az online szolgáltatás igénybevétele mellett, költségtakarékosabb-e egy munkatárs felvétele ilyen módszer alkalmazása esetén. A korábbi elemzések során megállapított elvárások alapján javaslatot teszek egy ennek megfelelõ portálszerkezet kialakítására, valamint egyéb kiegészítõ szolgáltatások bevezetésére is annak érdekében, hogy az álláskeresõk minél nagyobb számban és sikerrel látogassák az oldalt. Vizsgálom, hogy a kialakított struktúra felépítése milyen költségekkel jár a szolgáltató szempontjából, és milyen forgalom esetén térül meg a beruházás ésszerû idõn belül, valamint milyen marketingstratégia kialakítása célszerû a sikeres bevezetés érdekében. Természetesen az elemzések és javaslatok alapján felépítendõ portál folyamatos mûködésének alapjait is szükséges megtervezni, azonban az ilyen jellegû vizsgálatok még hátra vannak. A bevezetést követõ marketingstratégia kialakítása, a folyamatos fejlesztést biztosító politika megtervezése a létrehozandó projekt-team feladata lesz. A projekt felvállalásához elengedhetetlen vizsgálatok azonban megtörténtek, és a kialakításhoz szükséges szellemi és anyagi források koncentrációja is megfelelõ. 3

4 II. Az állásközvetítõ piac résztvevõi, és az általuk alkalmazott módszerek A szolgáltatás kialakításához elengedhetetlen, hogy megismerjük az állásközvetítõ piac különbözõ résztvevõit, és az általuk alkalmazott módszereket. Ezáltal minden szervezet munkájából kiválaszthatjuk azokat a pozitív vonásokat, amelyek jól alkalmazhatóak lesznek a portál építése és tervezése során. Mindazonáltal figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy egy online szolgáltatás nagy mértékben eltér a hagyományostól, így az adaptáció nem minden esetben magától értetõdõ. II.1. Állásközvetítõ szervezetek A következõkben rövid áttekintést adok a munkavállalók számára kínálkozó karriersegítõ, állásközvetítõ szervezetekrõl. [1, 2] Természetesen itt meg kell jegyezni, hogy a kiválasztási tanácsadók korántsem a munkavállalóknak, hanem a munkaadóknak nyújtanak szolgáltatásokat, és természetesen a megfelelõ ellenszolgáltatásokat is tõlük várják. Az 1. ábra az álláskeresõk számára adódó lehetõségeket vázolja fel. 1. ábra: Állásközvetítõ szervezetek 4

5 Diákszervezetek, állásbörzék Egyes felsõoktatási diákszervezetek önköltséges, vagy vállalkozói alapon foglalkoznak munkaközvetítéssel a végzõs hallgatók számára. Ilyen esetekben a költségeket természetesen az állást meghirdetõ vállalkozásra hárítják. A legfontosabb módszerek ebben az esetben: állásbörzék szervezése, adatbankok, önéletrajzkönyvek létrehozása. Az állásbörzék története mintegy évre nyúlik vissza, például a Mûegyetemen ebben az évben rendezték meg a 11. állásbörzét. Ezek a fórumok lehetõvé teszik, hogy a munkaadók és a munkavállalók találkozhassanak, a cégek bõvítsék adatbankjaikat, az álláskeresõk pedig információkat gyûjtsenek az általuk preferált vállalatokról. Itt kell megjegyezni azonban, hogy recesszió tapasztalható az állásbörzéken megjelenõ munkaadók, és az általuk meghirdetett konkrét állások számának tekintetében. A 2. ábra mutatja a résztvevõ cégek számát a Mûegyetemi Állásbörze esetében az elmúlt években. A vállalkozások egyre inkább az adatbázisuk bõvítésére, és reprezentációra használják ezeket a fórumokat. [3] Az állásbörzék törvényszerûen hasznos szolgáltatásokkal egészülnek ki a diákok számára. Ilyen a próbainterjú, alkalmassági és önismereti tesztírási lehetõség, karrier tanácsadás, álláskeresésre való felkészítés. A diákszervezetek megpróbálják felvenni a versenyt a személyzeti tanácsadó irodákkal, ám szakemberek, és fõleg állandó munkatársak nélkül hiszen a diákszervezetek tagjai folyamatosan cserélõdnek ez nagyon nehéz feladat ábra: A Mûegyetemi Állásbörzén résztvevõ cégek számának alakulása az elmúlt években 5

6 Az adatbankok létrehozása alapvetõen passzív tevékenység. A munkaközvetítõ diákszervezetek a beérkezõ állásajánlatokhoz keresik meg a leginkább megfelelõnek tûnõ jelöltet, azonban nem jelennek meg a vállalatoknál ajánlataikkal. Megemlíthetjük itt a diákszövetkezeteket is, amelyek idõszakos munkára közvetítenek ki hallgatókat a vállalkozások igényeinek megfelelõen. Szakmai szövetségek, egyesületek, kamarák Adott esetben egyes vállalatok ezeket a szervezeteket is megkeresik a megfelelõ jelölt felkutatása közben, ám ezekben az esetekben leginkább a szûk ismeretségi kör kerül a nézõpontba, és nem professzionális munkaközvetítésrõl van szó. Munkaügyi Központok Az állam által mûködtetett, legfõképpen a munkanélküliség enyhítését célzó szervezetek, amelyek a nyilvántartott munkavállalókat a beérkezõ vállalati igények alapján közvetítik ki. A szolgáltatás mindkét fél részére ingyenes, fõleg közepesen és alacsonyan kvalifikált dolgozók számára eredményes. Szakszervezetek Egyes szakszervezetek is tartanak fenn adatbankot az éppen állást keresõ tagok adataival, amelyekben keresve javaslatot tehetnek egy esetleges igény kielégítésére. Általában a munkaközvetítési díj a dolgozó egy havi fizetése természetesen a munkáltató számára. Magán-munkaközvetítõk és toborzóirodák Az állami Munkaügyi Központokhoz hasonlóan itt is a beérkezõ vállalati igényeknek megfelelõen próbálják megkeresni a megfelelõ jelölteket vagy az állás meghirdetésével, vagy a saját adatbank felhasználásával. Általában egy minimális szûrés is hozzátartozik a szolgáltatáshoz. A bejelentkezõ munkavállalók ebben az esetben jelképes regisztrációs díjat fizetnek ( Ft), sikeres közvetítés esetén a munkaadó által fizetett díj átlagosan az alkalmazott éves jövedelmének 10-15%-a. Általában közepes jövedelmi szintû állások esetében válik be ez a módszer. Kiválasztási/toborzási/személyzeti tanácsadók Ezek az irodák már magasabb szintû munkaerõ-piaci ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkeznek. Általában adatbankjaik segítségével, illetve hirdetéseken keresztül 6

7 találják meg a megfelelõ jelölteket egy adott állásigény betöltésére, de elvétve a direkt keresés módszereit is alkalmazzák. A jelöltek közötti elõzetes szûrést interjúk, pszichológiai és grafológiai tesztek alapján végzik. A sikeres közvetítés díja általában a felvett alkalmazott éves bérének 15-25%-a, mindemellett általában 3-6 hónapos garanciát is vállalnak az irodák. Magasan kvalifikált alsó- és középvezetõk közvetítésének bevált módszere. Vezetõfelkutatási tanácsadók (fejvadászok) Ezeket a cégeket általában nehezen betölthetõ közép- és felsõvezetõi munkaköröknek megfelelõ munkatársak megkeresésére alkalmazzák. Fõ módszerük a célcsoportos, személyes megkeresés (elcsábítás), de saját adatbankjuk, illetve ajánlások alapján is dolgoznak. Egyáltalán nem hirdetnek, vagy csak névtelenül, és csak az adott területen már sikeres, tapasztalt jelölteket keresik meg. A kiválasztás strukturált interjúk, illetve referenciák alapján történik, és a komoly cégek 6-24 hónapos garanciát vállalnak az általuk kiválasztott jelöltre. Ennek megfelelõen honoráriumuk is magas, a felvett munkatárs éves bérének 33-38%-a, amit általában elõre kell átutalnia a munkaadónak. A fejvadászcégek átlagosan megbízást teljesítenek évente. Stratégiai megoldásokat kínálnak a munkaadók számára, általában csak nagy jövedelmi szintû, magasan képzett, nyelveket beszélõ, tapasztalt munkatársak kiválasztásának módszere az övék, azonban vannak olyan esetek is, amikor kudarcot vallanak. [4] II.2. A tanácsadó cégek alkalmazásának elõnyei és hátrányai A fejvadászok alkalmazásának hátulütõi: Sok esetben nem szerencsés, ha a vállalat döntéshozói teljesen kiengedik a döntést a kezükbõl, és fenntartások nélkül elfogadják a fejvadász cég javaslatát. A fejvadász cégek megbízást teljesítenek, tehát olyan kritériumok alapján keresnek megfelelõ jelölteket, amelyeket a vállalat igazgatótanácsa számukra megjelölt. Így sok esetben az általános menedzseri készségek teljesülésére helyezik a fõ hangsúlyt, a megjelölt hiány betöltésére törekszenek, s ha a vezetõk nem biztosak teljes mértékben ezen ûr mibenlétében, szinte biztos, hogy nem a megfelelõ jelölt kerül a látótérbe. A vezetõi készségek értékelése 7

8 sok esetben elmarad, aminek egyik oka a megfelelõ tapasztalat hiánya is lehet a fejvadász cég oldaláról. A keresési mechanizmus egyértelmûen kizárja a fiatalabb, nagy lehetõségekkel kecsegtetõ jelöltek kiválasztását, hiszen a fejvadászok garanciavállalási kötelezettségük miatt is legtöbb esetben a kisebb kockázattal járó döntést hozzák meg. Annak ellenére, hogy a felvételek során számos teszt megoldásával elõreláthatóvá és ellenõrizhetõvé igyekeznek tenni a jelölt jövõbeni teljesítményét, a tapasztalatok szerint az igazgatói megbízások 30-50%-a korai felmondással végzõdik. [5] A merítési alap bõvülése is lassult, hiszen az ígéretes tehetségek például MBA diplomások nagy része induló vagy saját vállalkozásoknál helyezkedik el. A szervezeti struktúrák átalakulása az adott munkakörök betöltésére legalkalmasabb személyek megtalálásának módszereit is megváltoztatta. Elõfordulhat, hogy két sikeres vállalat vezetõje egymással homlokegyenest ellenkezõ tulajdonságokkal és stílussal rendelkezik. Felismerhetõ tendencia, hogy a sikeres vezetés feltételeit egyre inkább az önéletrajzokban szereplõ képességeken túli tulajdonságok jelentik, mint a rugalmasság, vagy a kultúraközi érzékenység. Számos esetben a kiválasztás során hibaként jelentkeznek a már bevált módszerek: Az korábbi vezetõk helyére gyakran keresnek a régi tulajdonságaival rendelkezõ munkaerõt, ám ez gyakorta nem válik be. A keresést nem az elõd személyiségjegyeire és kompetenciáira kell alapozni, hanem a munkakör igényeire. Gyakorta állítanak a keresõ teamek olyan elvárásokat, amelyek józan ésszel alig teljesíthetõek. Az aprólékos munkaköri leírás diploma, sok év tapasztalat, stb. miatt számos értékes jelölt szóba sem jön az állás betöltésekor, és ez az eljárás gyakran hibának bizonyul. A körülményeket figyelmen kívül hagyó abszolutizáló minõsítések sokszor nem felelnek meg a kiválasztási mechanizmus céljainak. A felvételi folyamán kialakuló, gyakran látszati kép irreálisan nagy súlyt nyom a latban a felvételi döntés meghozatalakor. A referenciákat sokszor minden ellenõrzés nélkül készpénznek veszik a kiválasztási szakemberek. Azonban a Society of Human Resource Management felmérése szerint az igazgatók mindössze 19%-a mondaná el pontosan, hogy a jelölt miért távozott a szervezetbõl, és csak 13%-uk adna 8

9 pontos képet a jelölt munkahelyi szokásairól. Ennek egyik oka, hogy félnek az esetleges perektõl. A sztereotipizálás is gyakori hiba. Sokszor egyetlen jó tulajdonság, vagy a jelölt és a felvételiztetõ hasonlósága elhomályosítja a többi személyiségi jegyet. Elõfordulhatnak delegálási melléfogások is. Ha egy igazgató a végsõ döntést saját maga is hozza meg, általában a munkaköri leírás megfogalmazását és az elõzetes beszélgetéseket másokra bízza, ami hibalehetõséget jelent. Nem megfelelõen strukturált felvételi beszélgetés esetén gyakran elõfordul, hogy nem a megfelelõ jelöltet választják ki az adott feladatra. A strukturált interjúk körültekintõ tervezést és fegyelmezett megvalósítást igényelnek. A kérdéslista összeállítása elengedhetetlen, hiszen ez alapján dönthetõ el, hogy a jelölt rendelkezik-e a megfelelõ tulajdonságokkal, tapasztalattal. Az I. melléklet egy jellemzõ kérdéssort tartalmaz az adott kompetenciák felméréséhez. Sok esetben a döntõ tulajdonságok a reál jegyek, mint az iskolai végzettség, intelligencia. Azonban az érzelmi intelligencia figyelmen kívül hagyása csalódáshoz vezethet egy-egy jelölttel kapcsolatban. Gyakori csapda a politikai döntés, ami a közeli ismerõsök, vagy korábban már más szolgálatot tett emberek felvételét jelenti. Sokszor elõfordul, hogy az elõmenetelük érdekében a döntõbírák gyengébb jelölteket választanak ki az adott feladatra. Külsõ segítség igénybe vétele is segíthet a megfelelõ jelölt kiválasztásában. Természetesen ez nem jön szóba, ha az igazgató konkrét elképzelésekkel rendelkezik a megfelelõ jelöltrõl, vagy már sokadszorra kerül betöltésre az adott munkakör, és minden jellemzõjét ismerik. Akkor sem érdemes költséges tanácsadók alkalmazása, ha egy nagyon szûk területre keresnek munkatársat, mert az ilyen kemény kompetenciák könnyebben értékelhetõk, mint a lágyak. Érdemes azonban külsõ szakembereket igénybe venni, ha a feladatkör nagy jelentõséggel bír a vállalat sikere szempontjából, hiszen a hajszálnyival megfelelõbb jelölt nagy nyereséghez segítheti hozzá a céget. Ha egy teljesen új pozíció betöltésérõl van szó, sok esetben a vállalaton belül nem tudják egyértelmûen azonosítani a megfelelõ kompetenciákat, s ekkor hasznos lehet egy külsõ tanácsadó. Természetesen egy klasszikus fejvadász feladat ellátását egy kiválasztott 9

10 menedzser megszerzését is külsõ cégre kell bízni. Érdemes a következõ tanácsokat figyelembe venni: Tanácsadót érdemes választani, nem csupán céget. Oda kell figyelni a tanácsadókra, hiszen a díjazás miatt érdekeltebbek a nagyobb értékû, gyakran külsõ jelöltek kiválasztásában. Általány-, vagy sikerdíjazással ez a probléma kikerülhetõ. A tanácsadó cég és az ügyfél közötti partnerkapcsolat alapfeltétele a sikeres keresésnek. A jó felvételhez rendszerszemléletû hozzáállás szükséges, de fegyelem is. A fent említett csapdákba könnyû beleesni, a megoldást az adja, ha a kiválasztás vezetõi nem térnek el a megfogalmazott kompetencia-listától. Megfelelõ idõt és energiát kell befektetni a folyamatba, de a kockázatvállalás és a bátorság is meghozhatja a maga gyümölcsét. II.3. Fejvadászok Magyarországon Az elsõ magyar fejvadász cég 1989-ben alakult (Manager Contact), és egy évre rá tagja lett a Horton International konzorciumnak, amely 40 országban, 44 irodával rendelkezik. [6] Az eltelt 10 év alatt nagyon sokat fejlõdött a piac, de ez az idõ még kevés volt a letisztuláshoz. A klasszikus fejvadászattal vezetõ menedzserek közvetlen megkeresésével és kiválasztásával (executive search) foglalkozó cégek száma alig haladja meg a tizet. Ezek a vállalkozások általában többszöri strukturált interjúkkal, személyes konzultációk alapján dolgoznak, és alkalmassági garanciát is vállalnak az általuk megfelelõnek ítélt jelöltre. Természetesen áraik is ehhez mértek. Ezeken kívül léteznek még személyzeti tanácsadással, munkaerõ-közvetítéssel, kölcsönzéssel foglalkozó irodák. A ténylegesen ezen a területen mûködõ cégek száma hozzávetõlegesen 200, de több mint 500 vállalkozás tevékenységi listájában szerepel ez a szolgáltatási kör. Ennek megfelelõen a szakmai színvonal is igen változó. Sok vád éri az emberi erõforrás tanácsadásra szakosodott cégeket, hogy épp az emberiesség hiányzik a szolgáltatásaikból, és alig foglalkoznak a jelöltekkel. A fejvadász cégek általános véleménye, hogy az online állásközvetítõ piac nem a közvetlen versenytársuk, hiszen az szolgáltatásaik összetételébõl adódóan fõleg az alsó- és középszintû állások betöltése valósulhat meg rajtuk keresztül, hiszen a felsõszintû vezetõk elcsábítására az Internet, vagy az nem alkalmas, a 10

11 megfelelõ diszkréció hiánya miatt. Abban azonban õk is egyetértenek, hogy az írott sajtóban megjelenõ hirdetések száma valószínûleg csökkenni fog az internetes szolgáltatások miatt. Vannak azonban olyan, hagyományos vonalon elindult cégek, amelyek már saját honlapot fejlesztettek, amelyen keresztül interaktív szolgáltatásokat is nyújtanak az érdeklõdõk felé. Ilyen például a P&Bert honlapja, melyet 1999-ben indított a cég. [7] A verseny bizonyára a piac letisztulásához vezet majd, a szolgáltatások árainak csökkenése már egyértelmûen a konkurenciaharc kiélesedésének jele. Szakértõk szerint a legnagyobb esélyük azoknak a cégeknek van a fennmaradásra, amelyek korrekt üzleti és etikai magatartás mellett tudnak extra szolgáltatásokat is nyújtani a felhasználók számára, és ügyelnek a diszkrécióra és az adatvédelemre is. II.4. Kiválasztási módszerek Az emberek képességeit, reakcióit, lélektani jellemzõit évtizedek óta vizsgálják, hogy megállapíthassák, mennyire alkalmasak egy-egy feladat elvégzésére. Ezeket a teszteket objektívebbnek tekintik, mint az interjúkat. A következõkben áttekintem ezen módszereket. Az elsõ három módszer a pszichológiai tesztek kategóriájába tartozik. Képességvizsgálatok A lényeglátás, az elméleti matematikai képesség, a memória vizsgálatára standard feladatsorokat dolgoztak ki, amelyek eredménye alapján a jelöltek egyszerûen rangsorba rendezhetõk. Teljesítménytesztek Az elõzõ csoporthoz hasonlóak, de kapcsolódnak az elvégzendõ munkához. Vezetõknél ez általában az ítélõképesség, problémamegoldás tesztelését jelenti. Személyiségvizsgálatok Nem képességeket és teljesítményeket mér, hanem tulajdonságokat, vonásokat azonosít, elemez az ilyen típusú teszt. A tesztekkel és más kiválasztási módszerekkel szemben is különféle elvárásokat támasztanak a vállalatok: 11

12 Az elsõ, hogy a mérési módszer konzisztens és kellõen érzékeny legyen, a vizsgált személyek között egyértelmûen mutassa az esetleges különbségeket. Megbízhatónak kell lennie, tehát idõtõl, helytõl és személytõl függetlenül kell mérnie az adott tulajdonságot. Nagyon fontos az érvényesség, vagyis a validitás, ami azt jelenti, hogy a vizsgálati módszer által megjövendölt tulajdonságok és elvárt képességek a valós helyzetekben is érvényesek legyenek. A teszteknek, vizsgálatoknak standardizáltaknak kell lenniük, és egy viszonylag nagy mintára nézve már bizonyított kell legyen használhatóságuk. Megjegyzendõ, hogy a vizsgált sokaságnak ugyanabba a kulturális-gazdasági közösségbe tartozó egyénekbõl kell állnia. Egy adott minta alapján kialakított bírálati rendszer eltérõ viszonyok között egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazzal az eredménnyel mûködik, így nem célszerû tehát egy bevált tesztet egy másik országban egyszerûen lefordítva felhasználni. A teszteknek, vizsgálatoknak és azok kivitelezésének meg kell felelniük bizonyos etikai normáknak. Csak a jelölt beleegyezésével szabad alkalmazni õket, és az eredményt két példányban kell elkészíteni, amelybõl egyet az alany kap meg. Szigorúan tilos ezeket az eredményeket más célokra felhasználni, vagy másoknak kiszolgáltatni. Távozáskor a személyzeti dokumentumokat a munkáltató köteles átadni a kilépõ dolgozónak. Általában csak képzett pszichológusok által elvégeztetett és kiértékelt tesztek lehetnek mérvadóak. A személyzeti tanácsadók ezeket a vizsgálatokat általában ezer Ft honoráriumért végzik el, bonyolultságuktól függõen. Szituációs interjú A betöltendõ munkakörben gyakrabban elõforduló szituációkat gyakorta modellezik egy felvételi során. A jelölt reakcióit, válaszait értékelve a felvételiztetõk igyekeznek megjósolni a valós helyzetben való viselkedést. A szituációs példákhoz hasonló a gyakorlati alkalmazás, amikor egy rövid ideig be kell tölteni az adott munkakört, és az itt nyújtott teljesítménye alapján értékelik a jelöltet. 12

13 Stressz-interjú Ebben az igen kellemetlen helyzetben a felvételiztetõk kérdéseikkel, reakcióikkal, viselkedésükkel igyekeznek a jelöltet feszült, kellemetlen helyzetbe hozni, hogy megtudják hogyan kezeli a stresszes szituációkat. Értékelõ Központ (Assessment Centre) Sok szakember szerint különösen kulcsfontosságú pozíciók esetén az Értékelõ Központok adják a legbiztosabb eredményeket a jelölt tulajdonságainak felméréséhez. A módszer lényege, hogy a jelöltek néhány fõs csoportja a cég erre a célra felkészített embereivel, és külsõ szakértõkkel 2-3 napra elvonul a külvilágtól, és különbözõ, speciálisan összeállított tréningszerû feladatokon esik át. A szakértõk megfigyelik sokszor filmre is veszik a jelöltek viselkedését, reakcióit, majd értékelik azokat. A feladatok kifejezetten a munkakörnek megfelelõen kerülnek összeállításra. A leggyakrabban vizsgált képességek: szóbeli kifejezõkészség; tervezõ- és szervezõkészség; delegálás; ellenõrzés; döntésképesség; kezdeményezõkészség; stressztûrõ képesség; alkalmazkodóképesség; kitartás. Grafológia A kézíráselemzés leginkább Európában terjedt el, és az írásból megnyilatkozó személyiségjegyeket, illetve fontosabb képességeket próbálja meghatározni. 13

14 III. Online munkaerõ-toborzás A vállalatok toborzási eszközei között egyre nagyobb súllyal jelenik meg az Internet. Az Világháló alapjában véve két lehetõséget nyújt állásajánlatok megjelentetésére. Az elsõ a saját oldalakon elhelyezett hirdetés, a másik pedig a már ismert, bejáratott, kifejezetten online állásközvetítésre szakosodott szolgáltatók megkeresése. Az itt elhelyezett ajánlatok általában 24 órán belül megjelennek, és több ezer felhasználó, potenciális munkakeresõ látja naponta. A portálok által biztosított kiegészítõ szolgáltatások segítségével (kulcsszavak szerinti keresés, kategorizálás ) pedig mind a hirdetõk, mind a munkavállalók gyorsabban és egyszerûbben találhatják meg a nekik megfelelõ munkaerõt, illetve állást. III.1. Az online állásközvetítés Az állásközvetítõ site-ok nagy része egyszerû, kényelmes és rugalmas szolgáltatást kínál. A feladott hirdetések a nyomtatott médiánál jóval gyorsabban jelennek meg, ráadásul terjedelmi korlátok nélkül. A hirdetés természetesen magában foglalhatja a betöltendõ állással kapcsolatos információk mellett a cégrõl szóló ismertetõket, vagy más tudnivalókat is. Ez vonzóbbá teheti a munkavállalók számára ezt az információszerzési módot, hiszen gyorsabban, egyszerûbben és hatékonyabban szerezhetnek be a ismereteket a felkínált munkahelyekrõl és a vállalatokról. Óriási elõnye ennek a fórumnak, hogy a cégek ugyanúgy kereshetnek a regisztrált munkavállalók között, sõt a megfelelõ szûrési feltételeket beállítva leegyszerûsíthetõ az adatbázisban való tallózás is. A hatékonysága az Internet dinamikus térhódításával folyamatosan nõ. Az egyértelmûen kiderült, hogy igény van erre a szolgáltatásra mind a vállalati, mind az álláskeresõi oldaláról. Az online álláskeresés számos elõnnyel rendelkezik, a nyomtatott sajtóval és a direkt megkeresésekkel szemben. A weboldalakon például lehetõsége van az álláskeresõnek az adatbankokba történõ jelentkezésre, melyet a munkaadói partnerek folyamatosan figyelemmel kísérhetnek. Az internetes megjelenési forma további elõnye, hogy mobilabb, könnyebben, gyakrabban, célirányosabban frissíthetõ, mint a nyomtatott forma, és a kereszthivatkozások, valamint linkek segítségével komplexebbé tehetõ a szolgáltatás. 14

15 A jó álláskeresõ honlap a munkaadó szempontjából: A pénzügyi helyzete stabil, nem csak a kockázati befektetõktõl reméli, hogy a piacon tud maradni. Nagy a látogatottsága, és az adatbázisa is. Aktív marketingstratégiával rendelkezik, megfelelõ lépéseket tesz a célközönség elérése érdekében. Korszerû technológiát alkalmaz. Jó nevû ügyfelei vannak. A hirdetések közzétételén kívül számos kiegészítõ szolgáltatást nyújt. Mivel az elektronikus adatbázisban a keresés elképzelhetetlenül egyszerû, a legtöbb vállalat elõszeretettel használja fel ezeket az önéletrajzokat munkaerõ-toborzáshoz. Ezt a lehetõséget használják ki az online önéletrajz adatbázisok, amelyek rafináltabbnál rafináltabb keresési lehetõségekkel örvendeztetik meg a vállalatok HR szakembereit. A keresési lehetõségek mellett a sikeres szolgáltatóknak extra szolgáltatásokat kell nyújtaniuk az ügyfelek megszerzése és megtartása érdekében. Ilyenek lehetnek: a munkaadók számára: részletes céginformációk közzétételének lehetõsége, az álláshirdetéseik elérhetõségének biztosítása különbözõ szempontok alapján csoportosítva, hozzáférési lehetõség az önéletrajzokat tartalmazó adatbázishoz, valamint a kívánt szempontok szerinti keresési lehetõség, értesítés a beállított feltételeknek megfelelõ jelentkezésekrõl, elõzetes szûrés és munka-alkalmassági vélemény, reklámok, egyéb hirdetések megjelentetésének lehetõsége, HR feladatok irányítása. a munkavállalók számára: rugalmas és részletes keresési lehetõség az állásajánlatok között, a legújabb hirdetések közvetlen megjelenése a fõoldalon, értesítés a beállításoknak megfelelõ álláshirdetések megjelenésérõl, azonnali jelentkezési lehetõség a megjelentetett állásajánlatokra, 15

16 önéletrajzok közzétételének lehetõsége, írási tanácsok, sõt önéletrajzíró motorok, önismereti, munka-alkalmassági, nyelvi tesztek kitöltésének lehetõsége, szakemberek hozzáértõ tanácsai, álláskeresõk fóruma, legfrissebb, munkaerõpiaccal kapcsolatos hírek közzététele, SMS-ben történõ értesítés, WAP alapú keresés. A szolgáltatások látványos megjelenése mellett nagyon fontos az oldalak egyszerû, felhasználóbarát kezelhetõsége. A hirdetések és cégismertetõk elhelyezéséhez a szolgáltatók szakszerû tanácsadást nyújtanak. Vállalják az állásajánlatok, ismertetõk külalakjának megtervezését, az adott vállalat profiljához hangolva, de weboldalak, hirdetések megtervezését, kivitelezését is. Az alapvetõ elvárások definiálása után most ismerkedjünk meg a már mûködõ szolgáltatásokkal mind nemzetközi, mind hazai szinten. III.2. Nemzetközi szolgáltatók Jobpilot (Jobs and Adverts) ( A németországi anyavállalat 1995-ben jött létre, mára 17 fõként európai országokban mûködõ fiókirodája van, így a közelmúltban nevet, arculatot és vezetõséget váltott Jobpilot (korábban Jobs and Adverts) Európa legnagyobb internetes munkaerõ-piaci szolgáltatója. Nemzetközi szerverplatformját 1997-ben indította, amely az állásajánlatok és az önéletrajzok világméretû megjelentetését szolgálja. Ugyanebben az évben nyitották meg irodájukat Thaiföldön, majd egy évre rá az Amerikai Egyesült Államokban. Ezek után sorra nyíltak meg az európai irodák, így jutott el 1999-ben Magyarországra is ( Minden fiókiroda önálló cégként mûködik, saját csapattal, marketinggel, egyéni tartalommal a helyi sajátosságokat figyelembe véve. A szolgáltatás nagyságát jellemzi, hogy az oldal havonta 13 millió megtekintést számol, és 1.8 másodpercenként jelenik meg egy új ajánlat. 16

Emberi erőforrás menedzsment

Emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment Toborzás - Álláskeresés Dr. Gyökér Irén BME Részidős Mesterképzés 2014 tavasz 55-62 Vázlat A hiány betöltésnek módozatai A kiválasztás folyamata A toborzás célja módszerei

Részletesebben

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens

A fejvadászat természetrajza. Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat természetrajza Dr. habil. Szretykó György tanszékvezető egyetemi docens A fejvadászat fogalma Hosszú múltra tekint vissza Ma: a külső forrásból történő toborzás egyik típusa Kemény G.: A

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok

HVG Állásbörze. Eredmények és újdonságok HVG Állásbörze Eredmények és újdonságok A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervásárává vált 2011 tavaszára 7.490 látogató a helyszínen Összesen 9.895 online regisztrált álláskereső 152 kiállító (ebből

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések

Személyes életút - vonatút. Múlt. Jelen. Helyzetelemzés SWOT analízis. Jövő Célkitűzések Múlt Személyes életút - vonatút Jelen Helyzetelemzés SWOT analízis Jövő Célkitűzések Az önéletrajz bevezetése előtt tisztába kell jönnöd magaddal és céljaiddal. Ezért fontos, hogy tudd: Az állás, aminek

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

KOCKÁZATMENTES HASZNÁLAT TÖLTSE FEL ÁLLÁSHIRDETÉSÉT INGYEN AZ OPENJOBS FACEBOOK ÁLLÁSPORTÁLRA!

KOCKÁZATMENTES HASZNÁLAT TÖLTSE FEL ÁLLÁSHIRDETÉSÉT INGYEN AZ OPENJOBS FACEBOOK ÁLLÁSPORTÁLRA! OpenJobs Megoldások mindenkinek, aki munkatársat keres! KOCKÁZATMENTES HASZNÁLAT TÖLTSE FEL ÁLLÁSHIRDETÉSÉT INGYEN AZ OPENJOBS FACEBOOK ÁLLÁSPORTÁLRA! KORLÁTLAN HOZZÁFÉRÉS VÁLOGASSON A JELENTKEZŐK ÉS AZ

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

munkaerő-kölcsönzés kiszervezett HR munkaerő-közvetítés

munkaerő-kölcsönzés kiszervezett HR munkaerő-közvetítés munkaerő-kölcsönzés kiszervezett HR munkaerő-közvetítés Optimal Choice for Business RÓLUNK Cégünk, a HRem, 2009 óta működik sikeresen a komplex HR szolgáltatások magyarországi piacán. Kezdetben családi

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás,leépítés II. rész

Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás,leépítés II. rész 4. előadás 1 Erőforrás-biztosítás: toborzás, kiválasztás,leépítés II. rész 2 1. Erőforrás biztosítási módozatok 2. A belső erőforrás-biztosítás stratégiai választásai 3. Toborzás 4. A kiválasztás 5. Leépítés

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén

Az álláskeresés és önéletrajz. Dr. Gyökér Irén Az álláskeresés és önéletrajz 2 * Álláskeresés Kell világos stratégia, mit keresek? Hol vannak ezek? Kreativitás! Folyamatos munkaerő-piaci figyelés. Önértékelés Erősségek, gyengeségek: Lehetőségek, veszélyek

Részletesebben

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016

IMPC Personnel Hungária Kft. Álláskeresési irányzatok 2016 Álláskeresési irányzatok 2016 1 A szakemberpiac az elmúlt időszakban jelentősen átalakult, a vállalkozások mind gyakrabban szembesülnek a gyártóipari szegmensben tapasztalható szakember hiánnyal. A megváltozott

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Toborzás a Linkedin és okosórák korában A toborzás, mint ügyfélkapcsolat kezelés

Toborzás a Linkedin és okosórák korában A toborzás, mint ügyfélkapcsolat kezelés 1 Toborzás a Linkedin és okosórák korában A toborzás, mint ügyfélkapcsolat kezelés Dr. Szeles János ProMigCon Kft. ügyvezető Bíró Gábor- ProMigCon Kft. vezető tanácsadó 2 Témakörök A ProMigCon Kft. bemutatása

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató HVG Állásbörze 2011 ősz Tájékoztató A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb karriervására Évente két rendezvény 7.500-9.000 látogató a helyszínen Rendezvényenként 120-150 kiállító és több mint 1.500 állásajánlat

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány

MediaGo Alapítvány MediaGo Alapítvány A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális munkanélküliség csökkentése,

Részletesebben

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Józsa Imola Doktorjelölt Dr. Vinogradov Sergey PhD.Tanszékvezető Egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

(toborzás, kiválasztás, alkalmazás,

(toborzás, kiválasztás, alkalmazás, Személyzet-beszerzés (toborzás, kiválasztás, alkalmazás, beillesztés) 1 A személyzet-beszerzési folyamat elemei Toborzás Kiválasztás Alkalmazás Beillesztés 2 A TOBORZÁS CÉLJA Megüresedő, üres vagy létesítendő

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Varga Péter 2014. február 18. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Tartalom 1. NFSZ feladatai, szervezete 2. Fejlesztési

Részletesebben

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről

Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Foglalkoztass okosan A szervezetek foglalkoztatási lehetőségeiről Tóth István Mit keresek? Embert foglalkoztatási terv Munkát álláskeresési terv Dr. Gyökér Irén - Emberi erőforrás menedzsment MBA 2 Humánerőforrás

Részletesebben

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE

2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE 2014.11.26. KULCSFONTOSSÁGÚ TEHETSÉGEK MENEDZSMENTJE KIT TEKINTÜNK TEHETSÉGNEK? 26/11/2014 Page 1 KI A TEHETSÉG KIK PÁLYÁZHATNAK A BONAFARM CSOPORTBAN? VEZETŐI SZAKEMBER - Lelkesedés, erős teljesítmény

Részletesebben

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás

1. A hallgató adatai. 2. A szakmai gyakorlat vezetőjének adatai: 1.1 Név: 1.2 Melyik szakra jár? HFF-Idegenforgalmi. HFF-Turizmusvendéglátás BKF KarrierCentrum KarrierCentrum Szakmai gyakorlat (SZGYN 09/10-1) Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - ios Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezető partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat. Mészáros Mónika EURES tanácsadó Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Mészáros Mónika EURES tanácsadó A TÉMÁK ISMERTETÉSE EURES, az EU tagországai, általános tudnivalók az uniós munkavállalásban Álláskereső honlapok

Részletesebben

A mai problémákra mai megoldások kellenek.

A mai problémákra mai megoldások kellenek. Az Ön üzletében sem tolonganak a vevők? Hálót szőtt a pók a pénztárgépére? Szeretné, ha jobban menne az üzlet, de nincs ötlete? Van megoldás! A világ és a vevők megváltoztak. Önnek is változnia kell! Ezt

Részletesebben

Contact Center piaci insight 2013

Contact Center piaci insight 2013 Contact Center piaci insight 2013 A kutatás bemutatása A szövetség Contact Center tagozata a Direkt Marketing piac költéseit vizsgáló éves ágazati kutatása* mellett első alkalommal térképezi fel a hazai

Részletesebben

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap Vajda Éva Keresőoptimalizált üzleti honlap Hagyományos és keresőmarketing Hagyományos marketing Csoportképzésen alapul Passzív befogadás Magas belépési korlát Konverzió alig mérhető Keresőmarketing Egyéni

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

9. SZER GYORSJELENTÉS

9. SZER GYORSJELENTÉS 9. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Toborzási helyzetkép

Toborzási helyzetkép Toborzási helyzetkép 2016. második negyedév Az OnlineToborzas.hu felmérésének eredményei Felmérésünket alapvetően a 100 dolgozónál többet foglalkoztató cégek HR vezetőinek a körében végeztük, kérdőívekkel

Részletesebben

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál Média ajánlat SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál www.sg.hu A Gmedia online sales house- ról: Az GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban levő társaság. A

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

A Csakfoci.hu, Magyarország vezető online futball magazinja

A Csakfoci.hu, Magyarország vezető online futball magazinja Média ajánlat www.csakfoci.hu A Csakfoci.hu, Magyarország vezető online futball magazinja A Gmedia online sales house- ról: Az Gmedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS. szolgáltatás leírás. ahogy a Viapan Group csinálja!

MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS. szolgáltatás leírás. ahogy a Viapan Group csinálja! MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS szolgáltatás leírás ahogy a Viapan Group csinálja! A Viapan Groupról röviden A Viapan Group egy márkanév, garancia a minőségi szolgáltatásra. Cégcsoportunk több HR szolgáltató cégből

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport

MINTA. Oktatói kérdőív (munkaerő-piaci kutatócsoport)-támop 411-C [Új] PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport PTE Munkaerő-piaci Kutatócsoport Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan. Toborzás. Daruka Eszter 2015 tavasz

Vállalatgazdaságtan. Toborzás. Daruka Eszter 2015 tavasz Vállalatgazdaságtan II. Toborzás Daruka Eszter 2015 tavasz A mai menü Áttekintés, ellenőrző kérdések EEM modell A hiány betöltésnek módozatai A toborzás-kiválasztás folyamata A toborzás célja és módszerei

Részletesebben

Az online golftér. Golfélet naprakészen, könnyedén... 1/16

Az online golftér. Golfélet naprakészen, könnyedén... 1/16 Az online golftér Golfélet naprakészen, könnyedén... 1/16 Egy üzlet sikere sok mindenen múlik földrajzilag, turisztikailag megfelelő helyszín modern vagy tradicionális a kor igényeinek megfelelő környezet

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android

A mobil alkalmazás. Felhasználói útmutató - Android Program megnevezése: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Pályázat címe: HUSK JOBs portal Közös munkaerő-piaci információs rendszer A vezeto partner: Centrum pokročilých

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

XI. Az EEM informatikai támogatása

XI. Az EEM informatikai támogatása BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség XI. Az EEM informatikai támogatása Emberi Erőforrás Menedzsment 2013 Január 12 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

A HITELESSÉG OTT KEZDŐDIK, AMIKOR AZ ÁLTALAD KIMONDOTT ÉRTÉKEKET A SAJÁT ÉLETEDBEN IS MERED KÖVETNI.

A HITELESSÉG OTT KEZDŐDIK, AMIKOR AZ ÁLTALAD KIMONDOTT ÉRTÉKEKET A SAJÁT ÉLETEDBEN IS MERED KÖVETNI. A HITELESSÉG OTT KEZDŐDIK, AMIKOR AZ ÁLTALAD KIMONDOTT ÉRTÉKEKET A SAJÁT ÉLETEDBEN IS MERED KÖVETNI. MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÜGYFÉLGONDOZÁS IGÉNYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK INNOVATÍV TOBORZÁS KIMAGASLÓ JELÖLTGONDOZÁS

Részletesebben

Mai előadásunk mottója:

Mai előadásunk mottója: Mai előadásunk mottója: Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve. (Deák Ferenc) ÁLLÁSKERESÉS INTERNETEN Felhívó

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE FOGYATÉKOSSÁG-BARÁT MUNKAHELY ELISMERÉS JELENTKEZÉSI LAP NAGYVÁLLALATOK, ÉS 250 FŐ FELETT FOGLALKOZTATÓ KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 1. Pályázat benyújtására jogosultak köre: Fogyatékosság- barát

Részletesebben

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A 2007. évi CXXXVIII. törvény 44. alapján Személyes adatok Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott betűvel töltse ki! Név: Lakcím: E-mail cím: Telefonszám:

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

KERESŐMARKETING SPECIALISTA KÉPZÉS

KERESŐMARKETING SPECIALISTA KÉPZÉS KERESŐMARKETING SPECIALISTA KÉPZÉS látogatószerzés költséghatékonyan Edutus Főiskola 2014 Keresőmarketing specialista képzés Az egyik legátfogóbb keresőmarketing képzés Magyarországon. Top ajánlat azoknak,

Részletesebben

7. SZER GYORSJELENTÉS

7. SZER GYORSJELENTÉS 7. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. május 31. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

PROGRAM 2009 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET

PROGRAM 2009 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 1032 Budapest San Marco u 76 www.meosz.hu PROGRAM 2009 A MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézete

Részletesebben

GVK_Munkaerőpiac_2011

GVK_Munkaerőpiac_2011 Jelentéskészítő, GVK_Munkaerőpiac_0 GVK_Munkaerőpiac_0 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0%

Részletesebben

Az e-recruitment fejlődése és lehetőségei. Előadók:

Az e-recruitment fejlődése és lehetőségei. Előadók: Az e-recruitment fejlődése és lehetőségei Előadók: Garai Éva Jobpilot Fekete Zsófia Job4Smarts Az Internet használatának nemzetközi alakulása 2005-re a Föld lakosságának 15%-a, közel 1 milliárd ember használja

Részletesebben

Nagy Webáruház Felmérés 2015

Nagy Webáruház Felmérés 2015 EREDMÉNYEK Nagy Webáruház Felmérés 2015 Folytatva a már 2008 óta meglévő hagyományunkat, idén is megrendeztük a Nagy Webáruház Felmérést. Ennek keretében 790 hazai webáruház tulajdonosa válaszolt, többek

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá:

Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: Miért dolgozna éppen Dániában radiológusként? 5 érvünk is van rá: 1. A munka és a magánélet egyensúlya Az infografika és a kreatív vizualitással bemutatott mutatók iránt érdeklődők kedvéért: http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Cafeteria szolgáltatások

Cafeteria szolgáltatások Cafeteria szolgáltatások Teljes körű cafeteria rendszer építés, tanácsadás. Nyilvántartó rendszer A Quick.Cafe elsősorban a munkavállalók cafeteria választásának megkön nyítését szolgáló szoftver. Interneten,

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató KépzésTér

HVG Állásbörze 2011 ősz. Tájékoztató KépzésTér HVG Állásbörze 2011 ősz Tájékoztató KépzésTér A HVG Állásbörze hazánk legnagyobb állás és képzésvására Évente két rendezvény 7.500-9.000 látogató a helyszínen Rendezvényenként 120-150 kiállító és több

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben