Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összege a évekre Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _6/2014.(II.4.) határozata A képviselő-testület évi munkatervéről Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014./II.04./sz. határozata Nagyrév Község Önkormányzat adóigazgatással kapcsolatos feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (II.4.) határozata a nagyrévi 0136/76 helyrajzi számú ingatlan zártkerti fekvésbe vonásáról 1

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én 17,00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János polgármester Kátai Mihály, Tóth Gyuláné, Őze István képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes Anita jegyző Erdélyi Zoltánné köztisztviselő Váradi Zoltánné jkv. Sej János polgármester :Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 4 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és azt megnyitja., Dari Csaba képviselő jelezte távolmaradását. A meghívón kiadott napirendek kerülnek megtárgyalásra. Megkérdezi van-e más javaslat a napirendekkel kapcsolatosan? Kéri a napirendek elfogadását. A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendeket megtárgyalásra. I. Napirend: Az Önkormányzat egyes saját bevételi és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapításáról szóló határozat elfogadása évekre Előadó: Sej János polgármester Sej János: A törvény előírja, hogy ilyet is kell csinálni. A határozati javaslatot mindenki megkapta hozzáfűzni valóm nincs. Megkérdezem Erdélyi Zoltánné vezető főtanácsost, hogy van-e kiegészítése? Erdélyi Zoltánné: Nincs. Sej János: Van-e valakinek kérdése, ezzel kapcsolatosan? 2

3 Kátai Mihály: évhez nekünk nincs semmi közünk, hiszen ennek a testületnek a mandátuma évben lejár. Erdélyi Zoltánné: Biztosítani kell a folytonosság alapelvet és az ebből eredően a testületnek a későbbi évekre is hozni kell döntést. Kátai Mihály: Azt sem tudjuk, hogy mi lesz a következő hónapban. Őze István: A folytonosságot meg kell tartani, mint ahogy Lidika mondja. Sej János: Mindenkinek igaza van, de ezt a határozatot, amit most meghozunk, bárki, bármikor módosíthatja. Nekünk most kötelességünk ezt a határozatot meghozni. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott határozati javaslatot változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összege a évekre Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a évekre című előterjesztést és a következő döntést hozta: Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 29/A. -ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek évekre várható bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg: Nagyrév Község Önkormányzat jogszabályban* meghatározottak szerinti saját bevételeinek összegei évekre ezer forintban Saját bevétel megnevezése év év év Helyi adóból származó bevétel Az Önkormányzati vagyon és az Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel Vállalat értékesítéséből származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességgel kapcsolatos megtérülés

4 Saját bevétel összesen Saját bevétel 50 %-a *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét évekre 0 forintban, azaz nulla forintban állapítja meg. Nagyrév, február 4. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Értesülnek: 1) Polgármester helyben, 2) Képviselő-testület helyben, 3) Jegyző helyben, 4) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 5) Könyvtár helyben 6) Irattár helyben II. Napirend: Az Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása, a rendelet elfogadása Előadó: Sej János polgármester Sej János: Költségvetési rendeletünk a hagyományoknak megfelelően elkészült. A kiadott anyaggal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy változott a finanszírozás, bizonyos területeken meglepő módon többet kapunk, lehet, hogy tévedésből. Mindenképpen takarékos költségvetésünk van, viszont van lehetőség arra, hogy az eddigi munkánk eredményének birtokában fejlesztésekre is egy kicsit tudjunk fordítani, ami indokolt is. Megkérdezem Erdélyi Zoltánné vezető főtanácsost, hogy van-e kiegészítése? Erdélyi Zoltánné: Nincs. Sej János: Van-e kérdés, vélemény? Őze István: Milyen beruházási célú fejlesztést szeretnénk? Sej János: Az Önkormányzatnak 2006-os számítógép parkja van, annak a fokozatos lecserélését állítottuk be, meg ezekhez a szoftvereket. Ezeket a gépeket folyamatosan lecseréljük. Az óvoda, iskola épület felújítása, átalakítása Ft-os összeggel. Számítógépekhez visszakanyarodva, ha lehetőség lesz rá, természetesen pályázunk rá, hogy minél kevesebb saját erő kelljen hozzá. 4

5 A rendeletben a költségvetés hiánya úgy lett beállítva, hogy a fejlesztések saját erőből, tehát ami pályázatot megnyerünk, annak a saját ereje. Az iskola épületnél az óvoda részt kell átalakítani. Korábban már beszámoltam, hogy az ÁNTSZ bírságot szabott ki, hogy nincs meg a 2 m2 gyerekenként. Köteleztek, hogy legyen meg, én a határidőt májusig kértem meg. Több lehetőség is van, az egyik, hogy 1-2 gyereket elküldünk az óvodából, hogy ne18 gyerek maradjon az óvodában, ez azonban nem megoldható. A másik lehetőség, a csoportbontást csinálunk, de ahhoz 2 fő óvónő 1 fő dajka kellene ez sem megoldás meg ha csökken a csoportlétszám akkor a dolgozókkal el kell számolni, nem tudjuk őket foglalkoztatni. A következő években várhatóan fő gyerek lesz az óvodában. A megoldás az lesz, hogy a csoportszoba melletti helyiséggel összenyitjuk a csoportszobát, akkor megvan az előírt négyzetméter. Boltíves megoldással gondoltuk összenyitni a két helyiséget, ebbe az ÁNTSZ nem ment bele, mivel az óvónőnek be kell látni az egész teret, tehát faltól falig ki kell bontani. Felvettük a kapcsolatot az iskolát tervező építésszel, tegnap itt volt, megbeszéltük, kértem, hogy készítsék elő, beszéljen a statikussal, járja körbe, hogy kell-e hozzá építési és más egyéb engedély, meg keressen kivitelezőt, mivel ezt házilag nem tudjuk megcsinálni. Abban maradtunk, hogy ma vagy holnap visszaszól és ha tud kivitelezőt felvesszük vele a kapcsolatot és a díjban megegyezünk. Ez a munkálat kb. 3 hétig fog tartani, addig, hogy az óvoda folyamatosan tudjon működni, a gyerekek elhelyezése a másik helyiségben lesz, ahol most étkeznek. Tehát ilyen terveink vannak. A költségvetésből még nem köszön vissza, hogy a évi START programban sajátos programot beállítani, az utaknak a befejezése, csatornáknak a karbantartása, és még az önkormányzati épületek karbantartása. A temetőben a ravatalozót javítani, festeni kell, a térkövet újra kellene lerakni, mivel hullámos. A régi posta épületének a lebontását is meg kellene csinálni. A évek időszakra koncepcióba a fejlesztési tervek közé betettük egy közösségi ház létrehozását, ahol óvoda, iskola, szociális részleg, védőnő, önkormányzat, tehát minden egy helyen lenne, ezeket most támogatják. Lehet, hogy a régi posta területe erre jó lenne. Terveztük, hogy minden képviselő kapjon laptopot, és azon kapják az anyagot, nem nyomtatva. Amikor letelik a képviselő mandátuma visszaadja az önkormányzatnak. Kátai Mihály: Azt mondtátok, hogy nem szabad mínuszt tervezni, most én úgy látom, hogy még is szerepel egy Ft.-os mínusz, mi ez? Erdélyi Zoltánné: Ez egy olyan hiány, ami az összes bevétel és az összes kiadás számbavétele után alakul ki, viszont a szövegben utána elemzésre kerül, hogy ezt a mínuszt mivel finanszírozzuk. Először belső finanszírozás jöhet szóba, előző évi költségvetési maradványból, pénzmaradványból. Költségvetési maradványunk közel 27 millió forint amit nem használtunk fel, így ez csökkenti ezt a mínuszt. A továbbiakban az Ft. amire azt mondjuk, hogy tényleges mínusz. Mivel ez nem tervezhető ezért egy kiegészítő központi támogatást tervezünk a bevételi oldalon, és erre fogunk majd igénylést benyújtani a minisztériumba. Ha erre nem kapunk pozitív elbírálást, akkor vagy hitelt kell felvenni, likviditási célú hitel, vagy a kiadásaink ennyi összegben nem fognak teljesülni. Kátai Mihály: Az adósság amivel kalkulálunk az közel 5 milliót? 5

6 Erdélyi Zoltánné: Ennek nincs fedezete. Sej János: Ez is azért, mert mesterségesen csináltunk, hogy megemeltük a fejlesztési forrásokat, fejlesztési mérleget egyensúlyba hoztuk, hogy legyen mínuszunk, hogy pályázatot tudjunk beadni arra a pénzeszközre, amit Lidika említett. Ez leánykori nevén ÖNHIKI. Ebből az idén is kaptunk 3,2 millió forintot. Kátai Mihály: Úgy olvastam valahol, hogy 5-6 milliárd van félretéve azoknak a településeknek, akiknek nincs adósságuk? Keresztes Anita: Van egy olyan forrás azoknak a településeknek, aki nem részesültek adósságkonszolidációban, és fejleszteni akarnak, ebből tudnak részesülni. Kátai Mihály: Ezt mi nem igényelhetjük? Keresztes Anita: Nem. Sej János: Nem jártunk rosszabbul, nekünk sem volt, de csináltuk a 11 milliót, és abból van a pénzmaradvány nagy része ami tartalék is, meg ott van Cibakházával a lezáratlan ügy. Kátai Mihály: Még lenne más kérdésem is, 1 fő munkaszerződéssel március 31-ig április 1-től közalkalmazotti jogviszony. Ki ez az ember? Sej János: Ifj. Laczkó István úgy mint az előző évben. Segít az adminisztrációba, betanult a benti munkákba, végzettsége gazdasági informatikus, tehát sokat tud segíteni. A START munka letelt, és ameddig az új START nem indul, az átmeneti megoldásnak az előző évben is így volt, meg most is. Ő nagy segítség, ha olvastátok az adó előterjesztést, a Jegyző Asszony is leírta, hogy mennyire le vannak a köztisztviselők terhelve. Keresztes Anita: Még lenne annyi kiegészítésem, hogy az elején a rendeletnek, hogy hivatkozni kell az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjára is, ezért szeretném az f.) ponttal kiegészíteni a rendeletet. Képviselő-testület rendelet alkotási joga van az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján és ezért kell beleírni. Sej János: Tehát az a módosító javaslat, hogy a rendelet (1) bekezdés negyedik sora úgy szóljon, hogy Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontja. Van-e még kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy az előzőekben elhangzott módosítással a rendeletet elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét. 6

7 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.4.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra valamint az Önkormányzat intézményi társulásban ellátott feladataira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre. Az Önkormányzat évi költségvetése 2. (1)A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét ezer forintban, b.) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. c.) a költségvetés egyenlege ezer forint. (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására ezer forint költségvetési maradvány igénybevételét határozza meg, melyből a.) ezer forint működési célú, b.) forint felhalmozási célú. (3) A Képviselő-testület a ezer forint működési célú költségvetési hiány külső finanszírozására egyedi igénylés alapján kiegészítő központi támogatással, szükség esetén működési célú finanszírozási pénzügyi művelet igénybevételével biztosít fedezetet költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg. (4) A Képviselő-testület a Nagyrévi Óvoda, mint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervének évi költségvetésének 7

8 a.) kiadási főösszegét ezer forintban, b.) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. c.) a költségvetés egyenlege 0 forint. (1) Az Önkormányzat évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. Az Önkormányzat kizárólag kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs, államigazgatási feladatokra nem tervez kiadásokat a Képviselő-testület. 3. (2) A Nagyrévi Óvoda évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. A Nagyrévi Óvoda kizárólag kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs, államigazgatási feladatokra nem tervez kiadásokat a Képviselő-testület. (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását az 3, 4 mellékletek tartalmazzák. (4) A Nagyrévi Óvoda működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását az 5. melléklet tartalmazza. 4. (1)Az Önkormányzat működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen ezer forint melyből, a.) személyi juttatások ezer forint, b.) munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, c.) dologi kiadások ezer forint, d.) támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások ezer forint, e.) szociálpolitikai ellátások ezer forint, f.) irányító szervi támogatás ezer forint. (2) A Nagyrévi Óvoda működési kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadási előirányzata összesen ezer forint melyből, a.) személyi juttatások ezer forint, b.) munkaadókat terhelő járulékok ezer forint, c.) dologi kiadások 900 ezer forint. (3) Az Önkormányzat költségvetési kiadása tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott dologi kiadásokon túl a Nagyrévi Óvoda épület fenntartáshoz kapcsolódó kiadásait 724 ezer forint összegben. 5. 8

9 (1)Az Önkormányzat felújítási és beruházási kiadásai összesen ezer forint, melyből ezer forint utak felújítása, ezer forint egyéb önkormányzati vagyon felújítása, ezer forint informatikai gépek, eszközök beszerzése. (2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen ezer forint, melyből ezer forint felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, 940 ezer forint vagyon bérbeadásból származó bevétel és ezer forint felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétel. 6. (1) Az Önkormányzat nem rendelkezik adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel. (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzat nem tervez a költségvetési évre olyan fejlesztési célokat, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. (4) Az Önkormányzat nem állapít meg általános tartalékot és céltartalékot évre. (5) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program érdekében bevételt, kiadást valamint európai uniós programhoz hozzájárulást évre nem tervez. (6) Az Önkormányzat tervezett költségvetési maradványa ezer forint. (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint határozza meg (9) A Képviselő-testület az Önkormányzat továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves (engedélyezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1, 2 mellékletek szerint határozza meg. (10) Az Önkormányzatnak a évi költségvetés készítésekor nincs többéves kihatással járó döntése. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 7. (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik külön képviselő-testületi döntés alapján. (2) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselőtestület dönt. (3) A Képviselő-testület a kiadási és bevételi előirányzatokat szükség szerint, de legalább negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 10. napjáig módosítja, az utolsó negyedévet érintően legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal. 8. 9

10 (1) Az Önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött működési hiány finanszírozása Képviselő-testületi döntés szerint működési, likviditási célú hitelfelvétel pénzintézettől. (2) A Polgármester gazdasági eseményenként ezer forintig dönt a forrás felhasználásról, melyről a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. (3) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek. (4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor jogszabályban meghatározott értékhatárt figyelembe véve: a) személyi juttatások, b) dologi kiadások, c) ellátottak pénzbeli juttatásai, d) működési célú támogatások, e) beruházások, f) felújítások, g) felhalmozási célú támogatások, h) elszámolásra adott előlegek, i) foglalkoztatottak részére elszámolási kötelezettséggel adott előlegek. Záró és hatályba léptető rendelkezések (1)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. (2)A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 9. Nagyrév, február 4. Sej János polgármester Keresztes Anita jegyző Kihirdetve: február 5. Keresztes Anita jegyző 10

11 1. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.4.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Nagyrév Község Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 11,95 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3,2 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

12 2. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Nagyrévi Óvoda 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Működési bevételek ( ) 1.1. Készletértékesítés ellenértéke 1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1.4. Tulajdonosi bevételek 1.5. Ellátási díjak 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1.8. Kamatbevételek 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) 4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek ( ) 5.1. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen ( ) Ezer forintban! 9. Finanszírozási bevételek ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 12

13 3. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez Nagyrév Község Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás Dologi kiadások Közhatalmi bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás Tartalékok 7. Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 13

14 4. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez Nagyrév Község Önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Sorszám Ezer forintban! Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek 940 Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: ( ) Költségvetési kiadások összesen: ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 14

15 5. melléklet Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendelethez Működési célú bevételek és kiadások mérlege Nagyrévi Óvoda Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi előirányzat Megnevezés évi előirányzat Önkormányzatok működési támogatásai 0 Személyi juttatások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ból EU-s támogatás 0 Dologi kiadások Közhatalmi bevételek 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Egyéb működési célú kiadások ből EU-s támogatás 0 Tartalékok 0 7. Egyéb működési bevételek Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) 234 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele 234 Likviditási célú hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek 0 Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 0 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 0 Betét elhelyezése Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) 234 Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Költségvetési hiány: 234 Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: - 15

16 Nagyrév Község Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) Számítógépek beszerzése Monitorok beszerezése Szerver gép beszerzés Szünetmentes egység Szoftver beszerzés ÖSSZESEN:

17 Nagyrév Község Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Nagyrév, Árpád út 36. szám alatti épületben az óvoda és könyvtár rész felújítása Járdák felújítása ÖSSZESEN:

18 Nagyrév Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek évi előirányzat Helyi adók Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 4. privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján

19 Sorszám 1. Bevételek Nagyrév Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási terv évre Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 21. Finanszírozási kiadások 22. Kiadások összesen: Egyenleg

20 Sorszám 1. Bevételek Nagyrévi Óvoda előirányzat-felhasználási terv évre Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások ÁH-on belül Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Személyi juttatások Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám:18899/2015. ELŐTERJESZTÉS Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 30-ai ülésére Szöveges beszámoló Érd Megyei Jogú Város 2014. évi zárszámadásához,

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben