ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/ számú írásos határozatával Hatályba lép: február 1-jén.

2 TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya 5 I.2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága 6 I.3. Az Üzletszabályzat módosítása 6 I.4. Jogviták rendezése 6 II. BANKÜZLETI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 6 II.1. Kapcsolattartás az Ügyfél és a Bank között 6 II.1.1. Együttműködési kötelezettség 6 II.1.2. Képviselet 7 II.1.3. Közreműködők igénybevétele 7 II.1.4. Kézbesítés 7 II.1.5. Írásbeliség 8 II.2. Fizetések teljesítésének helye, ideje 8 II.3. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek 9 II.4. Banktitok, bankinformáció, a pénzmosás megelőzéséről 12 II.4.1. Banktitok 12 II.4.2. Bankinformáció 15 II.4.3. A pénzmosás megelőzéséről 15 II.5. Az Ügyfelek adatainak nyilvántartása, azonosítása 17 II.6. Kiszervezett tevékenység 17 II. 7. Direkt marketing 18 II.8. A Bank felelőssége 18 II.9. A Központi Hitelinformációs rendszer 18 II.9.1. Természetes személy Ügyfelek 18 II.9.2. Nem természetes személy Ügyfelek Hiba! A könyvjelző nem létezik. II.9.3. Jogorvoslati lehetőségek Hiba! A könyvjelző nem létezik. II.9.4. Tájékoztatás kérése Hiba! A könyvjelző nem létezik. III. A MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 21 III.1. Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése és elfogadása 21 III.2. A megbízások teljesítéséhez szükséges adatok 21 III.3. A fizetési megbízás fedezete, teljesítése 21 2

3 IV. ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK 22 IV.1 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása 22 IV.1.1. Általános rendelkezések 22 IV.1.2. Fizetési számla 22 IV.1.3. Fizetési számla keretszerződés 23 IV.1.4. Ügyfelek tájékoztatása, számlakivonat 24 IV.1.5. Pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételei 24 IV.1.6. VIBER átutalás 25 IV.1.7. Fizetési számlaszerződés megszüntetése 25 IV.1.8. A fizetési számla kamata, jutalékok, költségek 25 IV.1.9. Lekötési megbízások 25 IV Szolgáltatás 25 IV Home Banking (Electronic Banking) szolgáltatás 26 IV.2. A betétügyletek általános szabályai 26 IV.2.1. Betételhelyezés 27 IV.2.2. Betéti okiratok 27 IV.2.3. Takarékbetét szerződés 27 IV.2.4. Betétek kamatai 27 IV.2.5. A betétek biztosítása 28 IV.2.6. Az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) számítása 30 IV.3. Hitelügyletek 31 IV.3.1. Pénzkölcsön nyújtása 31 IV.3.2. Hitelképesség vizsgálat Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.3. Hitel- és kölcsönszerződés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.4. Egyoldalú szerződésmódosítás Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Meghatározások Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Szerződésmódosítás feltételei Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Tájékoztatás szerződésmódosításról Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.5. Lakossági kölcsönnyújtás Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Folyószámla hitel Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Fogyasztási kölcsön Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.6. Hitelek kamata, kezelési költsége, hiteldíj Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.7. Teljes hiteldíj Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Teljes hiteldíjmutató (THM) számítása Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.8. Jelzáloghitelezés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.3.9. Devizahitelezés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Ügynök útján történő záloghitelezési tevékenység Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Vállalkozói hitelezés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Kölcsönkérelem Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Kölcsönbírálat Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Szerződéskötés Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Faktoring (követelések Bankra engedményezése) Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV Kezesség és bankgarancia vállalás Hiba! A könyvjelző nem létezik. IV.4. Biztosítékok 36 IV.4.1. Biztosítéknyújtás 36 IV.4.2. A biztosítékok kezelése 36 IV.4.3. Biztosítás 37 IV.4.5. A követelés, valamint a biztosítékok érvényesítése 37 IV.5. Egyéb szolgáltatások 38 IV.5.1. Bankkártya szolgáltatás 38 IV.5.2. Pénzváltási tevékenység 38 IV.5.3. Devizaszámla-vezetés 39 IV.5.4. Értékpapír-forgalmazói ügynöki tevékenység 39 IV Széf szolgáltatás 39 IV Biztosítás közvetítés 40 3

4 V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 40 V.1. Az üzletszabályzat mellékletei 40 V.2. Záradék 40 4

5 I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. Az Üzletszabályzat hatálya a.) Az Üzletszabályzat (Általános Üzleti Feltételek) a Pannon Takarék Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és Ügyfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a Bank és ügyfelei mindenféle üzleti kapcsolatára, amely során a Bank pénzügyi szolgáltatást nyújt. b.) A Bank és Ügyfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a polgári törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény (a továbbiakban Pft.), az MNB elnökének a pénzforgalom lebonyolításáról szóló rendelete, a takarékbetétről szóló törvényerejű rendelet, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, továbbá a Bank és Ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók. c.) A Bank és Ügyfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit - üzlettípusonként - az üzletági Üzletszabályzat, továbbá keretvagy egyedi szerződések - ideértve a szerződés részét képező általános szerződési feltételeket és Hirdetményeket is - szabályozzák. Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a felek között létrejövő, a pénzintézeti tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései - mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem rendelkezik - mind a Bankra, mind az ügyfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. d.) Az Üzletszabályzat alkalmazásában: - Felek: a Bank és az Ügyfél. - Bank: - neve: Pannon Takarék Bank Zrt. - címe: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. A Banki tevékenység a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) engedélyében meghatározott körben a következő tevékenységek üzletszerű vagy rendszeres végzése: TEÁOR 08 szerint: 6419 Egyéb monetáris közvetítés (főtevékenység) 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6499 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 6491 Pénzügyi lízing 6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 6622 Biztosítás ügynöki, brókeri tevékenység A Bank a fenti besorolás keretében az alábbi pénzügyi szolgáltatásokat, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat, valamint befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végzi: Hpt. 3. (1) bekezdése itt megjelölt pontjai szerint a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, c) pénzügyi lízing, d) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, g) kezesség és garancia vállalása, h) valutával, devizával, - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése, j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, l) követelésvásárlási tevékenység; Hpt. 3. (2) bekezdés a) pontja szerinti pénzváltási tevékenység; Hpt. 7. (3) bekezdés c) pontja, és a Bszt (2) bekezdés a) pontja szerinti függő ügynökként végzett közvetítői tevékenység; 5

6 Hpt. 7. (3) bekezdés b) pontja és a Bit. 48. (1) bekezdése szerinti biztosításközvetítői tevékenység. - Ügyfél: bármely természetes személy, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy, akik vagy amelyek részére a Bank pénzügyi szolgáltatást nyújt, továbbá aki vagy amely pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés kötését vagy szolgáltatás igénybevételét kezdeményezi. - Pénzügyi szolgáltatás: a hitelintézeti tevékenységre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok alapján a Felügyelet engedélyével a Bank által végezhető szolgáltatások köre. - Eseti, illetőleg meghatározott időtartam alatt végezhető szolgáltatások köre: a Felügyelet egyedi kérelem alapján a Bank részére meghatározott jogügyletre és határozott időtartamra engedélyez. I.2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága Az általános és az üzletági Üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségekben és a Bank honlapján (www.pannontakarek.hu) megtekinthető és kérésre azt a Bank az ügyfeleknek díjtalanul megküldi. I.3. Az Üzletszabályzat módosítása a.) A Bank az Üzletszabályzat módosításáról annak hatálybalépése előtt legalább 15 nappal korábban köteles értesíteni ügyfeleit az új Üzletszabályzatnak a Bank üzleti helyiségeiben való kifüggesztésével. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépéséig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. b.) Az Üzletszabályzat módosítása hatálybalépésétől kezdve vonatkozik a már megkötött szerződésekre és a folyamatban lévő ügyekre is. c.) Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Bank jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30 napos határidővel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerződés az eredeti feltételek szerint él tovább. I.4. Jogviták rendezése A Felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel törekszenek rendezni. II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai II.1. Kapcsolattartás az Ügyfél és a Bank között II.1.1. Együttműködési kötelezettség a.) Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük (székhelyük), képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról. b.) Az Ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Bank döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart. Az Ügyfélnek lehetővé kell tennie, hogy üzleti könyveit és feljegyzéseit, vagyoni helyzetét a Bank - titoktartási kötelezettség mellett - bármikor megvizsgálhassa, ha a köztük keletkező, illetve már fennálló valamely Banki követelés biztonságának megítéléséhez azt szükségesnek tartja. c.) A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, továbbá az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges kárért. 6

7 d.) Bank a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél személyére tekintettel jár le. Az Ügyfél köteles a Bank és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. f.) Az Ügyfél nem jogosult a Bankkal kötött szerződés alapján fennálló követelését a Bank előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. II.1.2. Képviselet a.) A Bank jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságáról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél vagy képviselője személyazonosságát, illetőleg képviseleti jogosultságát megfelelően igazolja. A Bank a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviselőjének tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Bank megfelelő szervéhez be nem érkezik. b.) A Bank az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített űrlapon bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Banknál bejelentett módon van aláírva, azt a Bank jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadni a fizetést. c.) A Bank a pénzügyletek speciális jellege, valamint ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását előírni, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratot kérni. d.) A Bank bankhelyiségeiben a Bank képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintáit - az Ügyfél kérésére - betekintésre rendelkezésre kell bocsátani. II.1.3. Közreműködők igénybevétele a.) A Bank jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítéséhez, a saját követelésének érvényesítéséhez vagy üzleti érdekének védelmében szükséges. b.) A Bank az általa igénybevett közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály, üzletszabályzat, vagy a közreműködés feltételeit szabályozó szerződés korlátozza, a Bank felelőssége is ehhez igazodik. II.1.4. Kézbesítés a.) A Bank az Ügyfél részére szóló értesítéseket az Ügyfél rendelkezésének megfelelően a Bank hivatali helyiségében az Ügyfélnek adja át, vagy az általa megadott címre küldi. Ilyen cím hiányában a Bank az általa ismert címre küldi az iratokat. b.) Az ügyfél lakóhelyének, székhelyének, értesítési címének megváltozása a Bank szempontjából azon időponttól kezdődően hatályos, amikor azt az ügyfél a Bank részére írásban bejelentette. A Bank az Ügyfelet közleményében (Hirdetmény, kondíciós lista) az Ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történt kifüggesztése útján is értesítheti, abban az esetben, ha a közleményben foglaltak az Ügyfelek széles körét érintik. A Bank nem felel azért, hogy a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt, vagy más a Bankon kívülálló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Amennyiben a Bank rendelkezésére egyáltalán nem áll semmiféle cím, az értesítés elmaradásából származó károkért a Bank nem felel. c.) Az Ügyfél részére szóló iratokat a Bank nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Bank birtokában van. Az előző pontban foglaltak nem vonatkoznak értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Bank a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az Ügyfél költségére és veszélyére. d.) Amennyiben a Bank az Ügyféllel a szerződésben, illetve a szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekben másként nem állapodott meg, úgy az Ügyfél részére szóló írásos küldemények a feladástól számított 10. munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendők, abban az esetben is, amennyiben azokat a postai szolgáltató A címzett elköltözött, Címzett ismeretlen, Nem kereste vagy az Átvételt megtagadta vagy Cím elégtelen jelzéssel látta el. 7

8 e.) Az Ügyfél a Bank részére szóló küldeményeket a fizetési számláját vezető, vagy a Bank által egyébként erre a célra megjelölt szervezeti egység címére köteles megküldeni. A Bankhoz érkezett küldemények érkezési idejére a Bank nyilvántartása az irányadó. f.) Amennyiben a Bank az Ügyféllel a szerződésben, illetve a szerződéshez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekben másként nem állapodott meg, úgy a Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. II.1.5. Írásbeliség a.) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. A telefoni, és telefax megbízás teljesítését a Bank az Ügyfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. b.) Telefonon vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél - kárfelelőssége mellett - azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. II.2. Fizetések teljesítésének helye, ideje a.) A Bank és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Bank azon szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél szerződést kötött, vagy az a kirendeltség, amely a pénzügyi szolgáltatást teljesíti. A Bank kirendeltségei (telephelyei, fióktelepei): 2900 Komárom, Igmándi út Komárom, Széchenyi u. 3/a Almásfüzitő, Petőfi tér Ács, Fő út 9/ Ásványráró, Győri út Baj, Dózsa Gy. utca 2/a Bana, Mártírok u Bábolna, Béke u Budapest, Kolozsvár utca 2/b Darnózseli, Fő utca Dunaalmás, Almási utca Dunaszeg, Országút utca 6. B. ép Győr, Árpád út Győr, Hédervári utca Győrzámoly, Rákóczi utca Kocs, Kis utca Lábatlan, Rákóczi út Mocsa, Csillag u Nagybajcs, Petőfi utca Nagyigmánd, Kossuth L. u Nagyszentjános, Hunyadi utca Naszály, Szabadság út Szákszend, Száki u Szomód, Tatai utca 1/a Tardos, Temető utca Tarján, Rákóczi utca Tata, Ady E. út Tatabánya, Fő tér 20/a Tárkány, Sport tér 6. b.) A Bank javára történő bármely fizetés (pl.: postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, átutalás, készpénzbefizetés házipénztárnál, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a pénz a Bank számlájára megérkezik, illetve azt a pénztárba befizetik, hacsak kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. 8

9 c.) A Bank fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja vagy az a nap, amikor a kifizetendő összeg átvételének lehetőségét a Bank biztosítja, illetőleg az ügyfél Banknál vagy más számlavezetőjénél vezetett fizetési számláján történt jóváírás napja. d.) Az Ügyfél - fizetési számlája terhére adott megbízással, vagy felhatalmazó levéllel - intézkedik szerződés alapján a Bank javára őt terhelő fizetési kötelezettség teljesítésére. Teljesítés elmulasztása esetén a Bank jogosult követelését az Ügyfél fizetési számlája terhére beszámítás útján érvényesíteni. Ennek eredménytelensége esetén a Bank jogosult az adott szerződés biztosítékaiból, illetve az Ügyfél Banknál lévő bármely számláján lévő összegből vagy megtakarításából magát kielégíteni. Ha ez is eredménytelen, úgy a Bank polgári peres / nem peres úton érvényesítheti követelését, és/ vagy az Ügyfél egyidejű értesítése mellett - jogszabály által meghatározott ügyfélkör esetében - felszámolási eljárást kezdeményezhet. II.3. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek a.) Az Ügyfél a Bank szolgáltatásaiért kamatot, díjat (jutalékot), illetve költséget fizet. A szolgáltatás teljesítése során a felmerült járulékos jellegű költségek, a postaköltségek, az esetleges hatósági és egyéb eljárási (igazgatási szolgáltatási) díjak, illetve az illetékek minden esetben az Ügyfelet terhelik. b.) A Bank szolgáltatásaiért felszámított kamat, díj (jutalék), illetve költség mértékét az Ügyféllel kötött szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó üzletági üzletszabályzat, hirdetmény vagy jogszabály állapítja meg. c.) A Bank jogosult az egyes szerződésekben megállapított kamat, díj, illetve költség [illetve az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (fogyasztó)-val kötött kölcsönszerződés fogyasztó javára történő módosítása kivételével az egyéb szerződési feltétel] egyoldalú megváltoztatására, melynek részletes feltételeit a szerződés, illetve a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó általános szerződési feltételek tartalmazzák. Ebben az esetben a feltételek egyoldalú változásának időpontjában a kamat, jutalék, díj, költség (vagy egyéb szerződési feltétel) szerződésmódosítás nélkül is megfelelően változik. ca.) cb.) A pénzintézet az Ügyfél számára kedvezően bármikor egyoldalúan módosíthatja a szerződés feltételeit. A Bank a fogyasztónak minősülő Ügyfél részére nyújtott hitel/kölcsön esetén az egyoldalú, fogyasztó számára kedvezőtlen szerződésmódosítás jogát az alábbiak szerint jogosult gyakorolni: A Bank az egyoldalú szerződésmódosítás jogát kizárólag a hitelkamat, kamatfelár, díj és költség vonatkozásában jogosult gyakorolni. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a hitel kamatfeltételeinek egyoldalú, kedvezőtlen módosítása esetén a kamatperiódus lejáratát megelőző legalább 90 nappal, míg a díj és költség feltételeinek egyoldalú, kedvezőtlen módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal korábban kell értesíteni a fogyasztót. Ha a hitelszerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a hitelkamat, a kamatfelár, a költség vagy a díj csökkentését teszik lehetővé, a Banknak ezt a szerződéses kötelezettsége részeként a fogyasztó javára érvényesítenie kell. A hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a kamatfeltételek, díj vagy költség fogyasztó számára kedvezőtlen, egyoldalú szerződésmódosítás jogát a pénzintézet a cc. pontban meghatározott [ annak a.)- d.) alpontjában felsorolt] okok valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult gyakorolni. A kamatfeltételek változtatása esetén a bank meghatározza, hogy az okok következtében felmerült változás (többletköltség) miként aránylik az érintett termékkör állományához. Amennyiben az érintett termékkörre eső teherváltozás eléri a 0,01 %-ot, úgy a kamat mértéke a termékköre eső teherváltozás és az érintett termékkör állományának egymáshoz viszonyított arányának bázispontban kifejezett mértékével kerül módosításra. A Bank a díj módosításának jogát a fogyasztói árindex legalább 0,01 %-os változása esetén jogosult gyakorolni, a fogyasztói árindex változásával azonos mértékben, míg a költségek egyoldalú emelését az adott költséghez közvetlenül kapcsolódó, annak felszámítását szükségessé tevő harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben, e szolgáltatás feltételeinek változásával arányos módon jogosult gyakorolni. A pénzintézet az egyoldalú szerződésmódosításról annak hatályba lépését megelőzően legalább 60 nappal korábban kell értesíteni a fogyasztót, aki ez esetben a szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen akkor is felmondhatja, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha a fogyasztó a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a Banknak visszafizeti. Ha a fogyasztó a felmondás jogával a határidőn belül nem él és a fennálló tartozást annak járulékaival együtt a Bank részére nem fizeti vissza, a módosítás a fogyasztó részéről elfogadottnak tekintendő. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a legfeljebb 3 éves futamidejű hitel annak teljes futamidejére a hitelszerződésben meghatározott fix kamatozással, vagy a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett 9

10 referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és fix kamatfelárral nyújtható, és e hitel kamatfeltételei a fogyasztónak minősülő Ügyfél számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a 3 évet meghaladó futamidejű hitel a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozással és annak teljes futamidejére vagy legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral, legalább 3 éves kamatperiódusokban rögzített hitelkamattal, vagy fix kamatozással nyújtható. Ilyen hitel esetében a hitel utolsó kamatperiódusának időtartama 3 évnél rövidebb is lehet. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Bank a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal az egyes kamatperiódusok lejárta után a hitelkamatot legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatváltoztatási mutató, a kamatfelárat legfeljebb a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. Ha a Bank az ilyen kamatmódosítás során a kamatváltoztatási, illetve a kamatfelár-változtatási mutató által lehetővé tett mértéknél kedvezőbb hitelkamatot, illetve kamatfelárat alkalmazott, a későbbi kamatperiódusokban a kamat, illetve a kamatfelár mértéke tekintetében adott kedvezményt annak erejéig a csökkentendő kamat, illetve kamatfelár mértékébe betudhatja. A Bank az alkalmazni kívánt kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referenciakamatlábat a hitelszerződésben meghatározza, és az ideértve annak bármely összetevőjét is a kamatperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutató vagy referencia-kamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná vált, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatót vagy referencia-kamatlábat. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Bank a kamaton kívül a fogyasztó terhére csak olyan költséget állapíthat meg és módosíthat annak növekedésével arányosan egyoldalúan, a fogyasztó számára hátrányosan, amelyet a szerződésben tételesen meghatározott, és amely költség a szerződés megkötése, módosítása és a fogyasztóval való kapcsolattartás során közvetlenül a fogyasztó érdekében, harmadik személy szolgáltatásával összefüggésben a fogyasztóra áthárítható módon merült fel. A hitelkártya-szerződéshez és a fizetési számlához kapcsolódó hitel kivételével a Bank a kamaton kívül díj fizetését ide nem értve a hitel folyósításához, a hitelkeret rendelkezésre tartásához, valamint a fogyasztó általi előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó költségei fejében e törvény szerint megállapítható díjat a hitelszerződésben tételesen rögzített módon, a szerződéskötéssel, a szerződés módosításával és megszüntetésével, valamint ügyviteli költségeivel összefüggésben köthet ki, és e díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. A Bank az előző bekezdésekben írt költséget annak felmerülésekor, a díjat pedig évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja. cc.) A Bank a fogyasztó részére nyújtott hitel/kölcsön kivételével valamennyi szerződésben az abban meghatározott kamat, díj, költség, vagy egyéb szerződési feltétel Ügyfélre nézve kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi okok valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: a) jogi, szabályozói környezet változása: a pénzintézet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a pénzintézetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a pénzintézet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának változása; b) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása, így különösen, de nem kizárólagosan: a pénzintézet forrásköltségeinek változása; a pénzintézet működési költségeinek változása; Magyarország hitelbesorolásának változása, az országkockázati felár változása (credit default swap); a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a bankközi kamatlábak / hitelkamatok változása; a pénzintézet kockázati kamatfelárának változása; a Magyar Állam, vagy a pénzintézet által kibocsátott értékpapír és SWAP hozamgörbék egymáshoz történő elmozdulása; a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása, vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása; a pénzintézet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása; az éven túli állampapírok hozamának változása; 10

11 c) A banki működési feltételek megváltozása az Ügyfélért vállalt kockázat tényezőinek pénzintézet megítélése szerinti változása, ideértve az Ügyfél hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást; a lakossági kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása; működési költségek változása; d) az ügyfél vagy az ügylet kockázatának megváltozása az Ügyfél pénzintézeti minősítésének változása; az ügylet pénzintézet által számított kockázatának változása; Ügyfél késedelmes teljesítése. A Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget, illetve egyéb szerződési feltételt érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz kötött kamat változása kivételével - a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően a pénzintézet Hirdetményben teszi közzé. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a pénzintézet az Ügyfél számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti-, késedelmi kamat, díj, vagy költség illetve egyéb szerződési feltétel egyoldalú módosítása esetén a módosítás hatályba lépésétől - a pénzintézet jogosult a módosított szerződési feltételt alkalmazni. A Bank a hitel/kölcsön kamatfeltételeinek, tételes díj vagy költségelemeinek módosításával kapcsolatos tájékoztatást az internetes weboldalán (www.pannontakarek.hu) folyamatosan elérhetővé teszi. d.)a Bank a betéti kamatot, ha a jelen Üzletszabályzat, annak mellékletei, illetve a szerződés másként nem rendelkezik, a következő módon számolja el: tőke x kamatláb x naptári napok száma x 100 e.) A Bank a hitelkamatot, a rendelkezésre tartási díjat és más, időtartamhoz kötött díjakat, ha a jelen Üzletszabályzat, annak mellékletei, illetve a szerződés másként nem rendelkezik, a következő módon számolja el: tőke x kamatláb x naptári napok száma x 100 f.) A kamat, díj és költség - ha jogszabály, a szerződés, hirdetmény vagy üzletági üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik - utólag a naptári hónap végén esedékes. Ha a szerződés bármely ok miatt hónap közben jár le vagy szűnik meg, az esedékesség ebben az időpontban bekövetkezik. g.) A Bank által a megbízás teljesítése során igénybevett belföldi és külföldi közreműködő hitelintézetek által felszámított költségek, jutalékok az Ügyfelet terhelik. h.) Amennyiben az Ügyfél megkötött szerződése módosítását kéri, úgy a Bank jogosult módosítási díjat felszámítani és jogosult a módosítási kérelem elbírálását vagy a módosítás hatályba lépését a díj befizetésétől függővé tenni. i.) A pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a feleknek az ügyleti kamaton felül a jogszabályban vagy a szerződésben (üzletági üzletszabályzatban, általános szerződési feltételekben, vagy hirdetményben) meghatározott mértékű késedelmi kamatot kell fizetniük. j.) A pénztartozás teljesítése esetén a Bank az elszámolást a Ptk. rendelkezései alapján végzi, vagyis ha a kötelezett kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a késedelmi kamatra, a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni. A kötelezett eltérő rendelkezése hatálytalan. k.) Kamatadó szeptember 1-jétől egyes bankbetétek kamatjövedelmét kamatadó terheli. A kamatadó hatálya alá tartozó adóalanyokra, illetve a kamatadó mértékére vonatkozó szabályokat a mindenkori adótörvények tartalmazzák. Kamatjövedelemnek minősül a augusztus 31-ig megkötött betét-, illetve folyószámla szerződések esetén a augusztus 31-ét követően induló első teljes kamatperiódusra jóváírt/tőkésített kamat, illetve a augusztus 31. után kötött szerződésekből származó jóváírt/tőkésített kamat. A kamatjövedelem után az adót a kifizető hitelintézet állapítja meg, vonja le és fizeti meg. 11

12 Külföldi magánszemélyek esetében az adózási illetőség határozza meg, hogy a kamatjövedelem után milyen mértékű adó fizetendő. Az illetőség igazolásához az adott évre szóló, az állampolgárság szerinti adóhatóság által kiállított illetőségi igazolás hiteles magyar nyelvű fordítását kell a Bank részére benyújtani. II.4. Banktitok, bankinformáció, a pénzmosás megelőzéséről II.4.1. Banktitok a.) A Bank az Ügyféllel kötött jogügyletei során tudomására jutott tényeket és adatokat banktitokként kezeli. Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. A felek jogügyletei tekintetében a banktitok fogalmi körébe tartoznak különösen az Ügyfélnek a Banknál vezetett bármely számlájának forgalmára, a felvett hitelének összegére és feltételeire, továbbá a Banknál elhelyezett betéteire és letéteire vonatkozó adatok. b.) A banktitok tekintetében időbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Bank tisztségviselőit, vezető állású személyeit és alkalmazottait. Ugyancsak titoktartási kötelezettség terheli mindazokat, akik a banktitkot képező információhoz a Bankkal kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá (pl. könyvvizsgáló, stb.). A Bank az általa alkalmazott közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha jogszabály, vagy üzletszabályzat a közreműködő felelősségét korlátozza, úgy a Bank felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A Bank az üzleti kapcsolatok megszűnése után is köteles megőrizni a banktitkot. c.) Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha 1) az Ügyfél, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok körét pontosan megjelölve közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad, nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az Ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a Bankkal történő szerződéskötés körében nyújtja, 2) törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, 3) a Bank érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi. d.) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 1) a feladatkörében eljáró MNB-vel, OBA-val, betét- és intézményvédelmi alappal, és a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény alapján a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával, intézményvédelmi szervezettel, valamint törvényben nevesített és ott meghatározott feladatkörében eljáró kormánybiztossal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF), 2) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel és jegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal, 3) a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, 4) a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, 5) büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd-, illetve felszámolási eljárás, továbbá kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, 6) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, 7) a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, 8) az adó-, vám- és egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási igazgatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve egészségbiztosítási szervvel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel, 12

13 9) bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban - ideértve a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 79/C. (2) bekezdése alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is - eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó kincstárral, 10) a feladatkörében eljáró alapvető jogok biztosával, 11) a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk hatálya alá tartozó állami támogatások - az Európai Unió működéséről szóló szerződésben szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével - versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel, 12) a lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést végző, továbbá a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatás összegének megtérülése érdekében eljáró kincstárral, 13) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, 14) a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által a pénzügyi intézménynél működő vagy volt könyvvizsgálója ellen indított fegyelmi eljárás keretében a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával, 15) a feladatkörében eljáró kormányzati ellenőrzési szervvel, 16) az eltűnt vagy az elfogatóparancs, európai elfogatóparancs, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek felkutatását, továbbá az ismeretlen személy vagy holttest azonosítását végző rendőri szervvel szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén. e) A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha 1) az adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, illetve együttműködési megállapodás alapján, külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a Banktól, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláírt titoktartási záradékot, 2) a Bank az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 52. (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot, 3) a Bank a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló évi CLXX. törvény 13. (1) bekezdése alapján szolgáltat adatot, 4) a Bank az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget, 5) a Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, 6) a magyar bűnüldöző szerv nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - harmadik ország bűnüldöző szerve esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Banktól, vagy 7) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából - harmadik ország pénzügyi információs egysége esetén, ha a megkeresés tartalmazza a harmadik országbeli adatkérő által aláírt titoktartási záradékot - írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Banktól. f A Bank a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot a nála vezetett fizetési számláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a fizetési számla vagy az ügylet 1) kábítószerrel való visszaéléssel, kábítószer kereskedelemmel, kábítószer birtoklásával kóros szenvedélykeltéssel kábítószer készítésének elősegítésével új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel, 2) terrorcselekménnyel, terrorcselekmény feljelentésének elmulasztásával, terrorizmus finanszírozásával, 3) robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaéléssel, 4.) lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel 4) pénzmosással, 5) bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel 6.) bennfentes kereskedelemmel vagy 7.) piacbefolyásolással van összefüggésben. 13

14 Az írásbeli megkeresésben meg kell jelölni azt az ügyfelet vagy bankszámlát, akiről vagy amelyről a (2) bekezdésben megjelölt szerv vagy hatóság a banktitok kiadását kéri, valamint a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha a feladatkörében eljáró Felügyelet helyszíni ellenőrzést folytat. A Bank a fenti esetekben az adatok kiszolgáltatását - titoktartási kötelezettségére hivatkozva - nem tagadhatja meg. A fenti d) és e) pontban megjelölt adatkérésre jogosult a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyet az adatkéréskor megjelölt. Az MNB jogszabályban, a Bank számára előírt adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. Az adóhatóság a FATCA-törvényből (2014. évi XIX. törvény) fakadó kötelezettségek teljesítése céljából történő Banki adatszolgáltatás során is jogosult banktitokhoz jutni. Az adatátadásról a Bank csak abban az esetben értesíti ügyfelét, ha azt a törvény kifejezetten megengedi. g.) Nem jelenti továbbá a banktitok sérelmét 1) a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) és l) pontjában foglalt tevékenységek legalább egyikét végző pénzügyi intézmény, valamint a kizárólag garanciavállalással, készfizető kezesség vállalásával foglalkozó jogi személy részéről a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben meghatározott központi hitelinformációs rendszerbe, illetve e rendszerből a törvényben meghatározott referenciaadat-szolgáltató részére nyújtott referenciaadatszolgáltatás, 2) a Bank által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a pénzügyi intézmény részére biztosítási fedezetet nyújtó biztosítónak a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő adatátadás, 3) a Bank igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a Bankban befolyásoló részesedéssel rendelkező tagnak vagy az ilyen befolyást szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervező társaság, illetve az ilyen tag vagy esetleges jövőbeni tag által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás, 4) a bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírásmintájának bemutatása, 5) az MNB által - a banktitokra vonatkozó szabályok betartásával - a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása - statisztikai célra a Központi Statisztikai Hivatal - a nemzetgazdasági folyamatok elemzése, illetve a központi költségvetés tervezése céljából az államháztartásért felelős miniszter részére, h) a Bank által a külföldi pénzügyi intézmény számára történő adattovábbítás, abban az esetben, ha a Bank ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult és a külföldi pénzügyi intézménynél (adatkezelőnél) a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, i) a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységéhez szükséges, és a külföldi felügyeleti hatóság és a Felügyelet között együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, ha a megállapodás tartalmazza az adatok bizalmas kezelésére, felhasználására vonatkozó rendelkezést, továbbá a Felügyelet hozzájárulását a külföldi felügyeleti hatóságnak átadott adatok külföldi illetékes bűnüldöző szervnek történő továbbításához, j) a Bank által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a kiszervezett tevékenységet végző részére, k) az összevont alapú felügyeleti megfelelés vonatkozásában történő, valamint a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében történő adatátadás, l) a Felügyelet által a hitelintézetekről egyedi azonosításra alkalmas adatok szolgáltatása a feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatal részére, m) az OBA által külföldi betétbiztosítási rendszerek, valamint külföldi felügyeleti hatóságok részére együttműködési megállapodásban rögzített módon történő adattovábbítás, ha az adatok kezelésére, illetve felhasználására vonatkozóan a magyar szabályozással legalább egyenrangú védelem biztosított, n) a Bank által vállalt kockázat fedezetét nyújtó harmadik személy részére, a kockázatvállalás alapján fennálló követelés összegére és esedékességére vonatkozó adatszolgáltatás, o) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, november 15-i, 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében meghatározott adatoknak a rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett fizetési szolgáltatója és közvetítő fizetési szolgáltató számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása, p) a jegybanki feladatkörében eljáró MNB részére, írásbeli megkeresés alapján az MNB tv. 4. (1)-(7) bekezdésében meghatározott alapvető feladatai teljesítése érdekében végrehajtott műveletei biztosítékául szolgáló hitelkövetelésekre vonatkozó adatátadás, 14

15 q) a Bank által a Bankkal szerződéses kapcsolatban levő közvetítő részére a közvetítő által közvetített pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás, r) a Felügyelet által a 176. (7) bekezdése szerinti válsághelyzetben az EGT-állam központi bankjainak vagy az Európai Központi Banknak történő adattovábbítás, ha az adatok törvény által előírt feladatuk teljesítéséhez szükségesek, s) a Bank ügyfele által nyilvánosságra hozott állítással összefüggésben a Bank részéről a közte és ügyfele közötti jogviszonyra vonatkozó, a nyilvánosság előtti válaszadáshoz szükséges mértékben történő adatközlés, t) a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által alapvető feladatai ellátása érdekében a jegybanki információs rendszerben rendelkezésre álló adatoknak egyedi azonosításra alkalmas módon való átadása a Központi Bankok Európai Rendszere és annak tagjai számára, azok kérelme alapján, az Európai Unió működéséről szóló szerződésből eredő vagy központi banki feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben, u) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása és a fizetési műveletek feldolgozása, elszámolása és teljesítése keretében a fizetési megbízás teljesítése céljából a Bank által a fizetési műveletek feldolgozásában, elszámolásában és teljesítésében közreműködő pénzügyi intézmények és pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzforgalmi szolgáltatók részére történő adattovábbítás, v) a központi szerződő fél, valamint az elszámolóházi tevékenység végzésének érdekében szükséges, a központi értéktár, a központi szerződő fél, valamint az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet közötti adattovábbítás, valamint w) ha a Bank a Ptk. 6:418. -ában meghatározott kezesi tájékoztatási kötelezettségét teljesíti, x) a szanálási feladatkörében eljáró MNB által a Szantv. szerinti független és ideiglenes értékelőnek - valamint az értékelésben közreműködőnek - az értékelés elkészítése érdekében, a vagyonértékesítés alkalmazása során a lehetséges ajánlattevőknek, továbbá a vagyonértékesítés alkalmazása során az áthidaló intézménynek nem minősülő átvevőnek való adat- és információátadás. II.4.2. Bankinformáció a.) A Bank az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül is jogosult általa alkalmazott és az Ügyfél által is ismert típusszöveg szerint az Ügyfél gazdálkodásának Bank szerinti általános megítélését és titoknak nem minősülő adatokat tartalmazó alapinformációt harmadik személynek díjmentesen adni, feltéve, ha ezt az Ügyfél írásban kifejezetten nem tiltotta meg. b.) A Bank az alapinformáción kívül bankinformációt (banktitkot) csak akkor adhat ki harmadik személynek jogszabályban előírt kötelezettséget kivéve ha erre az Ügyfél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható banktitkok körét pontosan megjelölő közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan felhatalmazást ad. Az információ nyújtására felhatalmazást adó Ügyfél a Banknak a "Hirdetmény" alapján felszámított díjat fizeti. c.) A kiszolgáltatott információt annak kérője köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag saját céljaira veheti igénybe, kivéve, ha az információ kérője pénzintézet, amely ügyfelei részére is kérhet információt. Az információ bizalmas kezelésének kötelezettségére a Bank minden esetben tartozik figyelmeztetni az információ kérőjét. d.) Az információ adásának megtagadása nem jelenti az ügyfél megítélését, az ügyfél emiatt a Bank felé nem támaszthat semmilyen követelést. A Bank az információ felhasználásából származó kárért kizárólag valótlan adatszolgáltatás esetében felel. Az Ügyfélről alkotott gazdasági megítélésével kapcsolatos információért csak súlyos gondatlanság esetében felel. A bankinformáció adása a Bank terhére nem keletkeztet az Ügyfélért való garancia-, illetve felelősség vállalást. II.4.3. A pénzmosás megelőzéséről a.) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (Pénzmos tv.) megfogalmazottak értelmében Bankunknak kötelező az helyett az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létrejöttekor. Az ügyfélen kívül el kell végezni az azonosítást annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személye tekintetében is. Ha a pénzmosás gyanúja felmerül, a Banknak jogában áll az ügylet megtagadása. A Bank a pénzmosás gyanújának felmerülésekor köteles a pénzügyi információs egységként működő hatóságot értesíteni. b.) Az Ügyfél-átvilágítási kötelezettséget a évi CXXXVI. törvény írja elő az alábbi esetekben: 15

16 A Bank az ügyféllel történő üzleti kapcsolat létesítésekor, a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén, vagy ha a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, köteles az ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő átvilágítását elvégezni. A fent meghatározott eseten kívül a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű (forintban, devizában, valutában) ügyleti megbízást a Bank kizárólag olyan ügyféltől, meghatalmazottól, rendelkezésre jogosulttól, továbbá képviselőtől fogadhat el, akinek átvilágítását elvégezte. Az átvilágítási kötelezettség kiterjed az egymással ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízásra, ha ezek együttes értéke egy éven belül eléri a hárommillió-hatszázezer forintot (pénzváltási szolgáltatás esetén egy héten belül az ötszázezer forintot). Ebben az esetben az átvilágítást azon ügyleti megbízás elfogadásakor hajtja végre a Bank, amellyel az ügyletek együttes értéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot (pénzváltási szolgáltatás esetén az ötszázezer forintot). Ha az Ügyfél jogi személy vagy más szervezet, a nevében vagy megbízása alapján eljáró személy személyazonosságának megállapítása mellett a jogi személy, illetőleg a más szervezet átvilágítását is el kell végezni. Nem kell az átvilágítást ismételten elvégezni, ha a) a Bank az Ügyfelet, a meghatalmazottat, a rendelkezésre jogosultat, továbbá a képviselőt egyéb ügylet kapcsán már átvilágította, és b) jelen ügylet kapcsán az Ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, a képviselő személyazonosságát megállapította, és c) nem történt az azonosításkor rögzített adatokban változás. Azonosítás során a Bank köteles megkövetelni az alábbi azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását: a) természetes személy esetén 1. belföldi természetes személy személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa) és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, vagy kártya formájú vezetői engedélye és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 2. külföldi természetes személy útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele, diákigazolványa; b) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a) pontban megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló okiratot, hogy 1. a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, 2. más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, 3. külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A Bank az azonosítás során jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezettől köteles 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását megkövetelni. A Bank az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: a) természetes személy 1. családi és utónevét (születési név), 2. lakcímét, 3. születési helyét, idejét, 4. állampolgárságát, 5. anyja születési nevét, 6. az azonosító okmányának típusát és számát, 7. külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet 1. nevét, rövidített nevét, 2. székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét, 3. főtevékenységét, 16

17 4. azonosító okiratának számát, 5. képviseletére jogosultak nevét és beosztását, 6. a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait; c) az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Bankot értesíteni. Amennyiben az Ügyfél adataiban változás következik be és azt az Ügyfél nem közli a Bankkal, úgy a Bank az Ügyfél személyes megjelenésekor az adatokban való változást rögzíteni köteles. Ötszázezer forintot elérő, illetve meghaladó összegű pénzváltási tranzakció esetén a Bank köteles az ügyfelet az előzőekben felsorolt valamennyi adatra vonatkozóan azonosítani. A természetes személy Ügyfél köteles a Bank részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el. Ha a természetes személy Ügyfél arról nyilatkozik, hogy tényleges tulajdonos nevében vagy érdekében jár el, írásbeli nyilatkozatának a tényleges tulajdonos családi és utónevét (születési nevét), lakcímét és állampolgárságát is tartalmaznia kell. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetében az ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni a Bank felé a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Ügyfél tényleges tulajdonosáról, megadva a tényleges tulajdonos családi és utónevét (születési nevét), lakcímét és állampolgárságát is. A Bank a fenti esetekben köteles az Ügyfél, annak meghatalmazottja, illetve a rendelkezésre jogosult személy azonosítását elvégezni. Az azonosítása során a Bank köteles megkövetelni a jogszabály által felsorolt azonosságot igazoló okiratok (okmányok) bemutatását. Amennyiben az Ügyfél, illetve a tényleges tulajdonos előzőekben meghatározott adatai az azonosítási eljárás során nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, a Bank az üzleti kapcsolat létesítését, az ügyleti megbízást, illetve a további ügyleti megbízások teljesítését köteles megtagadni. II.5. Az Ügyfelek adatainak nyilvántartása, azonosítása a.) A Bank jogosult a vele bármilyen kapcsolatba lépő Ügyfél személyi azonosító adatait és az ügylethez szükséges minden adatot bekérni és nyilvántartani. Amennyiben az adatok közlésétől az Ügyfél elzárkózik, a Bank jogosult (illetve a jogszabály által meghatározott esetekben köteles) megtagadni a pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtását. b.) A Bank a természetes személyek adataira vonatkozó adatkezelése és adatfeldolgozása során betartja az információs önrendelkezése jogról és az információszabadságról szóló évi CXII.tv. (Info. tv.) rendelkezéseit. A Bank ennek során nem jogosult az Ügyfél különleges személyes adatait bekérni vagy nyilvántartani (feldolgozni). A Bank az érintett természetes személy Ügyfél kérelmére, a természetes személy Ügyfél részére az Info tv.-ben írtak szerint tájékoztatást ad a természetes általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. c.) A Bank valamennyi Ügyfeléről tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli. II.6. Kiszervezett tevékenység A Hpt. 68. értelmében tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Bankunk tevékenységéhez kapcsolódó adatfeldolgozást, adattárolást az adatvédelmi előírások betartása mellett a TAKINFO Kft Budapest, Pethényi u. 9. szám alatti szolgáltató végzi szolgáltatási szerződésben rögzített feltételekkel. A szerződés tárgya: A Kisbanki BOSS rendszer üzemeltetése, Az üzemeltetett hardver eszközök karbantartása, hibaelhárítása, Az üzemeltetett szoftver eszközök karbantartása, hibaelhárítása, Az üzemeltetett szoftver eszközök jogszabálykövetése, A hardver és szoftver eszközhasználat biztosítása, 17

18 Az üzemeltetett rendszerek felhasználói támogatása, A Kisbanki BOSS Rendszer továbbfejlesztése. A KHR referenciaadatok szolgáltatásához kapcsolódó adattovábbítási tevékenység. Napi és havi gyakoriságú kivonatok központi küldése TIER (Takarékszövetkezeti Integrált Előtét Rendszer) üzemeltetése II. 7. Direkt marketing A Bank a természetes személy ügyfél írásbeli nyilatkozatát kéri arra vonatkozóan, hogy a Takarékbank Zrt, illetve a Pannon Takarék Bank Zrt. szolgáltatásaikról hirdetési, ajánlattételi célból telefonon, postai vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassák, és adatait kifejezetten e célból kezeljék, valamint a Pannon Takarék Bank Zrt.-vel üzleti kapcsolatban álló üzleti partnerei részére (különösen: KÖT Biztosító Egyesület, SIGNAL Biztosító Zrt., Fundamenta-Lakáskassza Zrt.) továbbíthassa. A Bank, illetve üzleti partnerei mindaddig jogosultak közvetlen üzleti célú terméktájékoztatót, marketing anyagot, valamint az ügyféllel kötött szerződéssel kötött nyilatkozatokat küldeni, amíg az ügyfél azt a Bank székhelyére címzett postai küldeményben vagy a fióktelepein személyesen átadott írásbeli nyilatkozatával le nem tiltotta. II.8. A Bank felelőssége a.) A Bank a megbízások és az Ügyfeleivel megkötött szerződésekben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények között lehetséges figyelembevételével, a tőle elvárható gondossággal jár el. b.) A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására a Banknak nincs lehetősége (vis major). A Bank nem felel továbbá a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. c.) A Bank nem vállal felelősséget a megbízások teljesítésébe bekapcsolt hitelintézetekért. A Bank szintén nem vállal felelősséget a posta, a futárszolgálat mulasztásaiért, az okmányok továbbítása során azok esetleges elvesztéséért, késedelmes kézbesítéséért. d.) A Bank a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelneke a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok, az aláírások valódiságáért, azok esetleges időközi módosításáért, jogi tartalmáért. e.) A Bank okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit igazoló papírjainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. f.) A Bank a tőle elvárható gondossággal vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget. A Bank felelősségének fentiek szerinti korlátozása nem érinti a Banknak azt a felelősségét, amelyet a Ptk. szerint érvényesen nem lehet kizárni. II.9. A Központi Hitelinformációs rendszer 1. A Központi Hitelinformációs Rendszer és annak célja A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) zárt rendszerû adatbázis. A KHR-ben történõ adatkezelés, adatátadás-adatlehívás (adattovábbítás) célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelõs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elõmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. 2. A KHR-be történõ adatátadás esetei, az adatszolgáltatók által minden esetben kötelezõen átadásra kerülõ, továbbá meghatározott események bekö- vetkezése esetén átadásra kerülõ adatok és az adattárolás idõtartama 18

19 A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok (a továbbiakban: referenciaadatok) kezelhetõk. A referenciaadat-szolgáltató a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás ( KHR Kezelõ) részére annak a természetes személynek a referenciaadatait adja át: a) aki a referenciaadat-szolgáltatóval: hitelre, pénzkölcsönre, pénzügyi lízingre, olyan papír alapú készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetõleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, amely nem minõsül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezességre és bankgarancia vállalásra, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalásra irányuló szerzõdést, jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerzõdést köt, illetve befektetõ részére történõ befektetési hitel nyújtás vagy értékpapír-kölcsönzés tárgyában szerzõdést köt ( pozitív adóslista ), a szerzõdéskötést követõen öt munkanapon belül. A természetes személy ügyfél a pozitív adóslistával összefüggõ referenciaadatoknak a KHR-be történõ adatátadását megelőzően jogosult nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e az adatai KHR-bõl történõ, más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél az adatok KHR-ben történõ nyilvántartásának idõtartama alatt bármikor megadhatja. Amennyiben a természetes személy ügyfél nem járul hozzá adatai KHR-bõl történõ átvételéhez, a hozzájárulás megtagadását és a hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatokat [a nyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadat-szolgáltatóazonosító adatai, az ügyfél azonosító adatai, a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés] a KHR tartalmazza. A természetes személy ügyfél ezen írásbeli nyilatkozata vonatkozik a természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. Ha az ügyfél nyilatkozata tartalmán a késõbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a természetes személy idõben legkésõbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képezõ szerzõdésére. Tájékoztatjuk továbbá arról a lehetõségrõl, hogy a természetes személy ügyfél pozitív adóslistával összefüggõ adatait a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerzõdés megkötésekor vagy a szerzõdés fennállása során a referenciaadat szolgáltató útján írásban kérheti a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõ legfeljebb öt évig kezelje. A jogviszony megszűnését követõ adatkezeléshez való hozzájárulás a szerzõdéses jogviszony megszûnéséig a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követõen a KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. b) aki az a) pontban felsorolt szerzõdések esetén a szerzõdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés idõpontjában érvényes legkisebb összegû havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt; c) aki az a) pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkozó szerzõdés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban Btk.) 342., 345., ában meghatározott bûncselekmény (közokirat-hamisítás, magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal) elkövetését állapítja meg; d) akivel szemben a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerõs határozatában a Btk ában meghatározott bûncselekmény (készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés) elkövetését állapítja meg (a b) d) pontok a továbbiakban együttesen: negatív adóslista ). A Bank az adatátadás során a KHR Kezelõ részére átadja a természetes személy azonosító adatait [név, születési név, születési idõ, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím], valamint a) a 2. a) pontja esetében az ott meghatározott szerzõdésre vonatkozó szerzõdési adatokat [a szerzõdés típusa és azonosítója (száma), a szerzõdés megkötésének, lejáratának, megszûné- sének idõpontja, ügyfél minõség (adós, adóstárs), a szerzõdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, a szerzõdéses összeg törlesztõ részletének összege és devizaneme], b) a 2. b) szerinti adatátadás során továbbá az ott meghatározott feltételek bekövetkezésének idõpontja, az akkor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszûnésének módja és idõpontja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására, perre utaló megjegyzés, elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, pénzneme, a fennálló tõketartozás összege és pénzneme, c) a 2. c) pontja esetében a 2. a) pontjában meghatározott szerzõdés kezdeményezésére vonatkozó adatokat [az igénylés elutasításának idõpontja, indoka, okirati bizonyítékok, jogerõs bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkezõ részének tartalma], 19

20 d) a 2. d) pontja esetében a készpénz-helyettesítõfizetési eszköz használatával kapcsolatos adatokat [a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás idõpontja, a letiltott készpénzhelyettesítõ fizetési eszközzel végrehajtott mûveletek idõpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerõre emelkedésének idõpontja, perre utaló megjegyzés], e) a referenciaadat-szolgáltató a tárgyhónapot követõ ötödik munkanapig átadja a KHR Kezelõ részére a fennálló tõketartozás összegét és pénznemét, továbbá amennyiben a nyilvántartott személy a szerzõdés hatálya alatt elõtörlesztést teljesít, az elõtörlesztést követõ öt munkanapon belül átadja a KHR Kezelõ részére az elõtörlesztéssel kapcsolatos adatokat [elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett összeg és a fennálló tõketartozás összege, pénzneme]. A KHR Kezelõ az átadott referenciaadatokat a 2. a) pontban rögzített esetben a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõen haladéktalanul törli, illetve a 2. a) pontban részletezett hozzájárulás esetén a szerzõdéses jogviszony megszûnését követõ öt évig, 2.b) pontban rögzített esetben a tartozás visszafizetésétõl számított egy évig, amennyiben a tartozás nem szûnt meg öt évig, a 2. c) d) pontokban rögzített esetekben szintén öt évig kezeli, amely idõtartam elteltét követõen a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. Az előzekben írtaktól eltérõen, a KHR Kezelõ haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszûnt és az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelésnek másik referenciaadat-szolgáltató részére történõ átruházására nem került sor, vagy ha a referenciaadat-szolgáltató az adatszolgáltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelést nem referenciaadat-szolgáltató részére ruházta át. A KHR Kezelõ továbbá haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha az jogellenesen került a KHR-be. 3. Adatkérés a KHR-ből Az adatátadás alapján az adatokat a KHR Kezelő a KHR-ben nyilvántartásba veszi, amelyet követően azok egyéb referenciaadatszolgáltatók részére az általuk benyújtott adatkérési igény alapján lekérdezhetővé és átadhatóvá válnak, a 2. a) pont szerinti esetben kizárólag akkor, ha az ügyfél írásbeli nyilatkozatában ahhoz hozzájárult. A KHR Kezelő kizárólag a Bank és az egyéb referenciaadat-szolgáltatók által átadott referenciaadatokat veheti át, és kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak, az általuk benyújtott adatkérési igény alapján. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-ből a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át. Az adatkérési igény kizárólag a 2. a) pontjában meghatározott szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához és a felelős hitelezés követelményének teljesítéséhez vagy az érintett részére történő tájékoztatás megadásának céljára használható fel. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál (ideértve a Bankot is) bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A Bank az Ön által benyújtott tájékoztatás iránti kérelmet a KHR Kezelőnek két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a Banknak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja az Ön részére. A tájékoztatás a kérelmező részére díjtalan, azért költségtérítés és egyéb díj nem számítható fel. 4. Jogorvoslati lehetőségek Amennyiben az Ügyfél úgy gondolja, hogy adatait a KHR Kezelő részére jogellenesen kerültek átadásra, illetve ezen adatok KHR-ben történő kezelése jogellenes, akkor az alábbi jogorvoslati lehetőségeket veheti igénybe: - Kifogást nyújthat be az adatokat átadó pénzintézethez vagy a KHR Kezelőhöz a referenciaadatok helyesbítése vagy törlése céljából, amelyet a pénzintézet, illetőleg a KHR Kezelõ köteles annak kézhezvételét követő öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a pénzintézet a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot az Ügyfél egyidejű értesítése mellett a KHR Kezelő részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni. - Az Ügyfél a lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál keresetet indíthat az adatátadó pénzintézet és a KHR Kezelõ ellen a referenciaadatok jogellenes átadása és kezelése, illetve helyesbítése vagy törlése céljából, ha a kifogás kivizsgálásának eredményével nem ért egyet (ez esetben a kifogás kivizsgálásról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül), illetve, ha a Bank vagy a KHR Kezelő a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget (úgy ez esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidő leteltétől számított 30 napon belül). A KHR Kezelő a per megindításának tényét annak jogerős befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt nyilvántartja. 20

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2014. január 1. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényből 71. Banktitok 160. (1) Banktitok

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2012. október 10. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényből Banktitok 50. (1) Banktitok

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli.

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. Az üzleti titokra és az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. 1. Üzleti titok a gazdasági

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. szeptember 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 56/2016. számú Igazgatósági szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 5. számú melléklet TAKARÉKLEVÉL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2016. március hó 21. napjától 2 TAKARÉKLEVÉL Általános szerződési

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2012. június 16. Tartalomjegyzék I. ALKALMAZÁSI KÖR...3 1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE...3 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI

H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. H I R D E T M É N Y LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAI Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetményben

Részletesebben

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. Dunakanyar Takarékszövetkezet 2023. Dunabogdány, Hajó u. 3. web: www.dunakanyar-tksz.hu e-mail: dkanyar@hu.inter.net Adatkezelési tájékoztató Dunakanyar Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja a

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Meghirdetve: 2013. április 08. Hatályos: 2013. április 26. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba lépés dátuma: 2013.01.01. Kibocsátó: ART-CASH Kft. 7100 Szekszárd Széchenyi u. 23. TARTALOMJEGYZÉK A. Alkalmazási kör A. I. A Társaság engedélye A.

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétkönyvek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 0,15 % 3 hónapra 0,15 % 6 hónapra 0,15 % 1 évre lekötött

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2016.06.01. Takarékszelvény kamatok esetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kamatjegy betétszerződés DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Kamatjegy betétszerződés Alulírott Tulajdonos neve: Családi és utónév (szül. név): Állampolgárság: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Lakcím: Azonosító okirat száma, típusa:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S3.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Gyámhatósági takarékbetétkönyv S.3.sz. melléklete 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben