Az újságolvasók nagy többsége

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az újságolvasók nagy többsége"

Átírás

1 XXVI. ÉVFOLYAM, 2. (300.) SZÁM, FEBRUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Az újságolvasók nagy többsége nem szokta különösebben tanulmányozni az ismerős lapok fejlécét, hiszen nem ott vannak az érdekességek. Jelen újságunk esetében azonban kéretik kivételt tenni, hiszen a kedves olvasó a 300-dik, jubileumi lapszámot tartja a kezében! Nagyobb, komoly szerkesztői háttérrel és műszaki-gazdasági apparátussal rendelkező sajtótermékek is büszkén emlékeznek meg 25 éves fennállásukról. Ezért most mi is őszinte tisztelettel hajtunk fejet azok előtt, akik a lapot 1990 márciusában elindították, továbbá a hála és elismerés hangján mondunk köszönetet mindazoknak, akiknek lelkiismeretes munkája révén az elmúlt Jubileum negyed század minden hónapjának első vasárnapján templomunkban kézhez kaphattuk az aktuális újságot! Ebben a jubileumi 300-dik számban facsimile formában megjelentetjük egyházközségi kiadványunk első, századik és kétszázadik számának címlapját, mintegy ezzel is szemléltetve az elmúlt időszak alatt végbement változásokat. Nagy megtiszteltetés, hogy újságunk címszóként szerepel a Magyar Katolikus Lexikon VI. kötetében. Kényes feladat egy visszatekintés alkalmával név szerint is felsorolni mindazokat, akik különösen sokat tettek hosszabb-rövidebb időszakon keresztül a lap életben tartásáért.

2 Előre is elnézést kérve az esetleges kimaradottaktól és nem szándékosan kihagyottaktól(!) külön köszönet illeti Hegedűs László plébános atyát, aki már abban az időben felvállalta az újság kiadásával járó felelősséget; dr. Endrédy István és családja működött közre az első lapszám elkészítésében, majd három éven át felügyelte az egyes számok megjelenését. Plébános atya 1993 márciusában bízta meg a feladatot jelenleg is ellátó szerkesztőt az újság tematikus formájának kialakításával, ami egy stabil szerzői csoport meglétét is feltételezte. Csorba Ottó ( 2012) és Dr. Szita Géza így váltak állandó cikkíróvá. Szükséges megemlíteni mindenféle sorrendiség mellőzésével Vadas Tamás, Kovács János diakónus és felesége Erika, Csernavay Jenő, Ugróczky Gábor, Szőts Bence, Pölöskei Judit, Antal Péter és Nagy Bettina nevét, továbbá a Perei házaspárt és az Unum testvéreket, akik mindannyian tartalmas írásokkal vagy több alkalommal megjelenő sorozattal, valamint szerkesztési munkával járultak hozzá egy-egy lapszám elkészítéséhez. Köszönet a fáradozásukért! Természetesen voltak és jelenleg is vannak olyan szerzőtársak, akik név nélkül vagy monogrammal jelölve teszik a dolgukat, és vannak ritkán publikáló, alkalmi cikkíróink. Őket is köszönet illeti! Hálát adunk a Jóistennek az elmúlt 25 esztendő minden kegyelméért, az élő és már elhunyt munkatársakért, valamennyi közreműködő testvérünkért, akik közvetlen munkájukkal, imájukkal, anyagi támogatásukkal segítették a lelki és szellemi táplálékot nyújtani szándékozó újságunk fenntartását és rendszeres megjelenését. (Dr. Bujtás László) Ferenc pápa gondolatai zad plébániánk életében. Köszönet mindazoknak, akik ez idő alatt sem fáradtak bele a szerkesztésbe és az írásba. Köszönet azoknak, akik örömmel dolgoznak a gyermeki lelkek formálásában: a Reménység Két Tanítási Nyelvű Katolikus Általános Iskolában a tanároknak és a hitoktatóknak. Akik a családcsoportokban dolgoznak és a Kismama Klubban foglalatoskodóknak. Köszönet az imádkozó háttérnek, Mária Légió- nak, a Gitáros énekkarnak, az Unum Testvéreknek, az irodában dolgozóknak. Köszönet Gábor atyának és segítőtársának Iulián atyának, aki átvették tőlem a staféta botot, és fiatalos lelkülettel dolgoznak a lelkek templomának alakításán. Én, a nyugdíjas pap pedig imádkozom értetek, hogy adjon az Úr sok erőt és kegyelmet, hogy minden az Isten akarata szerint teljesüljön. (László atya) Kedves fiatalok, ne féljetek határozott lépéseket tenni az életben. Bízzatok, az Úr nem hagy egyedül benneteket! mondja Ferenc pápa. Menynyire fontos ez, amikor olyan sok bizonytalansággal találkozunk. Elmenjek-e tanárnak? Szívesen csinálnám, de lesz-e elég pénz a családomra? Ilyen és hasonló kérdésekkel szembesülünk nap mint nap. Az Isten a vágyainkon keresztül üzen nekünk. Ha valamihez kedvünk van, vágjunk bele, az Isten majd segít. Ne féljünk elvállalni ezeket, nem véletlen, hogy ezeket szívesen csinálnánk. Mária sem tudta a részleteket. Nagy kockázattal járt, hogy Ő lett Jézus anyja: még nem házasodott össze Józseffel, így akár meg is kövezhették volna. A népszámlálás miatti sok utazás szamárháton, vagy egy barlangban gyermeket Nem tudjátok, hogy Isten templomai vagytok? szülni: ez csak néhány példa a sokból. Mária csak ráhagyatkozott az Istenre és tette, ami tőle telt. És a víz borrá változott! (Endrédy Balázs) Harminc éves kispesti plébánosságom alatt két könyv is jelent báltuk a lelkekben a Szentlélekisten feszítéseket mondja el, hogyan pró- meg templomunkról: Az egyik Isten lelkeket megszentelő erejével Isten GRATULÁLUNK házai és szolgái, amely azt a szent templomát kialakítani. küzdelmet írja le, hogy hogyan lett a 25 éve, hogy megjelent a Boldogasszony plébániai híradó, és a Gyetván Gábor plébános urat Templom tér közepén álló házikóból január 1-jei hatállyal Dr. Erdő Péter bíboros úr a Főegyházmegyei Szent Rudolf-, majd Nagyboldogasszony-templom. februári lap a 300-dik szám. Kiad- Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) igazgatójává nevezte ki. A másik könyv ványunk mindig a közösségalakító Gábor atyának a kinevezéséhez gratulálunk, pedig A kispesti Főplébánia Centenáriuma programokra hívta fel a figyelmet. felelősségteljes munkájára kérjük a Jóisten bőséges áldását!, amely azokat az erő- 25 év nagy idő egy negyed évszáprogramokra 2 3

3 1990. Március, 1. szám Június, 100. szám 4 5

4 FEBRUÁRI PROGRAMJAINK 1. vasárnap Évközi 4. vasárnap. Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. 2. hétfő Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, a szerzetesi hivatások világnapja. 3. kedd Szent Balázs püspök emlékére a szentmiséket követően Balázs-áldás. 16 órakor Szeretetláng a közösségi házban kor imakilenced kezdődik egyházközségünk betegjeiért a lourdes-i barlangnál. 4. szerda Fél 5-kor a Mária Légió összejövetele a közösségi házban. 5. csütörtök Szent Ágota emléknapja. 6. péntek Elsőpéntek, engeszteljük Jézus Szentséges Szívét! 10 órakor Baba-Mama Kör a közösségi házban. 7. szombat Elsőszombat. Ma este: egyházközségi farsangi bál! 8. vasárnap Évközi 5. vasárnap. A betegek ápolásához szükséges Krisztus lelkülete. A 11 órai szentmisén lesz a betegek szentségének közös kiszolgáltatása. Délután 3-4 óráig családok imaórája az Unum Zárdában, 4 órától Keresztény Családok beszélgetnek a közösségi házban. 9. hétfő A Jahn Ferenc úti Kórházban este fél 5-től gyóntatás, 5 órakor szentmise. 10. kedd 16 órakor Szeretetláng a közösségi házban, 19 órakor cursillo összejövetel a közösségi házban. 11. szerda Ma van a Szűzanya lourdes-i megjelenésének 157. évfordulója, egyben a betegek világnapja. Fél 5-kor a Mária Légió összejövetele a közösségi házban. 12. csütörtök 10 órakor a Magnificat Kismamaklub összejövetele a közösségi házban. 14. szombat Szent Cirill és Szent Metód, Európa társvédőszentjei. 19 órától csendes szentségimádás a templomban. 15. vasárnap Évközi 6. vasárnap. Az igazi szeretet igyekszik örömet szerezni másoknak. Ma a világ éhezőiért imádkozunk. 16 órakor Fiatal Házasok összejövetele a közösségi házban. 17. kedd 16 órakor Szeretetláng a közösségi házban. 18. szerda Hamvazószerda, szigorú böjti nap. Hamvazás a szentmisék után. Fél 5-kor a Mária Légió összejövetele a közösségi házban Október, 200. szám 19. csütörtök 10 órakor nyugdíjasok klubja a közösségi házban. 6 7

5 20. péntek 10 órakor Baba-Mama Kör a közösségi házban. 5 órakor keresztúti ájtatosság. nevezte. Innen ered a gyertyaszentelés szokása. A szentelt gyertya nem és püspök volt az örmény Sivas városban, de életéről keveset tudunk. 22. vasárnap Nagyböjt 1. vasárnapja. Krisztus legyőzte a kísértést, nekünk is úrrá kell lenni rajta. A mai perselyadományokat a katolikus iskolák javára fordítjuk. más, mint Krisztus jelképe, és a legrégibb szentelményeink közé tartozik. A torokbetegségek gyógyítására rendelt Balázs-áldás liturgiája a XVI. században keletkezett. Nemcsak az 23. hétfő A Jahn Ferenc úti Kórházban este fél 5-től gyóntatás, óta február 2-án Szent II. János Pál pápa rendeletére az egyház a szélmolnároknak, diákoknak és a orvosoknak, hanem a takácsoknak, órakor szentmise. 24. kedd Szent Mátyás apostol ünnepe. 16 órakor Szeretetláng a azt az egymillió férfit és nőt ünnepli, fúvószenészeknek is oltalmazója. közösségi házban. akik szerzetesként élik életüket. A Szent II. János Pál pápa rendelkezésére 1993-tól február 11-e a Be- 25. szerda Fél 5-kor a Mária Légió összejövetele a közösségi házban. szerzetesrendek feladata eredetileg 26. csütörtök 10 órakor a Magnificat Kismamaklub összejövetele a közösségi házban. ban, a betegápolásban, a misszióban, hogy 1858-ban ezen a napon jelent az imádság volt, de később a tanítástegek Világnapja annak emlékére, 27. péntek 5 órakor keresztúti ájtatosság. A Mária Légió szervezésében az esti szentmise után félórás szentségimádás. a diplomáciában és az élet egyéb területein vállaltak szerepet no- Bernadett 14 éves francia lánynak meg először a Szűzanya Soubirous 28. szombat 5 órakor szentmise a nyugdíjas házban. 19 órától csendes vemberében a megszentelt élet évének megnyitóján dr. Erdő Péter bíbo- Február 18-án van hamvazószerda, Lourdes-ban. szentségimádás a templomban. Egyetemes imaszándék: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a fiataloknak, legyen lehetőségük az emberhez méltó élet újraépítésére. Evangelizációs imaszándék: Hogy az elváltak befogadásra és támogatásra találjanak a keresztény közösségben. ros így beszélt: A szerzetesi hivatás tanúságtétel Isten szeretetéről és feltétlen uralmáról életünk és az egész világmindenség felett. Kiemelte még, hogy a keresztény szerzetesség különösen szoros kapcsolatot jelent a történeti Jézus Krisztussal, aki Isten amely a farsangi időszak utáni első nap, a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdete. Neve onnan ered, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, ez később az egyházi liturgia része lett (hamvazkodás). FARSANGI BÁL iránti engedelmességből adta életét. A nagyböjt (Quadragesima) a húsvét előtti negyven napos előkészüle- Egyházközségünk területén, annak Ebben az évben is megrendezzük az egyik lelki bázisaként működik ti, bűnbánati időszak, melyben Jézus Egyházközségi Farsangi Bált az UNUM Sanctissimae Trinitatis negyven napos böjtjére emlékezünk február 7-én 18-tól 24 óráig Társaság, melyet 1938-ban Mester Margit Mária alapított, és aki Krisztus feltámadásának ünnepére A nagyböjt lényege a húsvétra, Jézus a Károlyi Mihály Gimnázium aulájában. (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.) ezért börtönbüntetést szenvedett. való előkészület és a hitben való elmélyülés, Köszönjük értünk végzett áldozatos a kiengesztelődés és a le- munkájukat, kérjünk új hivatásokat mondás. Középpontjában van a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvál- Február munkájuk folytatásához, és imádkozzunk az alapító, Mester Margit lalás kifejezve az ember Isten iránti Februárban már a virágokat bontó hogy Szűz Mária Jézust megszületése után negyven nappal be- Mária mielőbbi boldoggá avatásáért! szeretetét. A nagyböjt lelkületének tavasz üzenetét várjuk, és közben átmegyünk a vidám farsangból a komoly nagyböjtbe. A hónap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepével kezdődik, amikor arra emlékezünk, mutatta a jeruzsálemi templomban. Az áldozat fölajánlásakor az éppen jelenlévő agg Simeon Jézust a nemzeteket megvilágosító világosságnak Szent Balázs püspökről és vértanúról, az ismert és kedvelt segítő szentről emlékezünk meg vértanúságának napján, február 3-án. Orvos meghatározó része az ima és az alamizsna. Ne feledjük, hogy a böjt sokkal több, mint egyszerű fogyókúra! (Dr. Szita Géza) 8 9

6 Az én karácsonyom Egyházközösségünkben sok kis sejt működik, ezek létezéséről azonban jobbára csak a Boldogasszony újságban feltüntetett havi programból tudunk. Valahogy nem ismerjük egymást eléggé. Nem mindig világos, kiket mi tart össze. Talán hasznos volna egymást akár csak ezen újság alapján is jobban megismerni. Én most elkezdem a bemutatást abban a reményben, hogy más is kedvet kap erre, és így közelebb kerülünk a sokat emlegetett közös célhoz: szeretetteljes család legyünk. Röviden bemutatom a Kispesti Kolping Családot. A Kolping mozgalom olyan katolikus lelkiségi mozgalom, melynek tagjai a római katolikus egyház tanítását vallva fő feladatuknak tekintik a szociális problémák megoldását a keresztény szellemiségű nevelés által. E mozgalom elindítója Adolph Kolping (Kolping Adolf) német káplán. Ő maga is sok gyermekes, anyagilag igen szerény családból származott. Az életét tette fel arra, hogy a szegény emberek szociális A Kolping Család -ról Advent napjai nem csak lelki megújulással, Jézus-várással, vásárlással, takarítással telnek, hanem egyezkedéssel is. Igen, kedves testvérek, jól olvastátok, E-GYEZ- KE-DÉS-SEL. Nevezetesen: melyik nagymamához mikor menjünk ebédre, minálunk mikor lesz az ünnepi ebéd vagy vacsora? Egyeztetni kell nászasszonnyal, dédikével. Mikor, hol, melyik nap, kinél ünnepeljék gyerekeink, unokáink a kis Jézus születését. Népes, és a családi hagyományokat tisztelő családomnak ez bizony nem egyszerű feladat. S ha számításba vesszük, hogy a szűk család 28 főből áll, bizony az időpont és a helyszín kiválasztása kemény alku tárgya. Nem keveset nyom latba a lakás nagysága, a felkínált lehetőségek négyzetméterben való kifejezése. S ha ez megvan, a huzavona most kezdődik igazán. Ebéd, vagy sütis parti legyen? Érvek, ellenérvek hada mindegyik mellett. Istenem sóhajtok fel minden évben ugyanazok a gondok! Elég volt! Utoljára csinálom! Jövőre biztos nem! Kész! Befejeztem! Morgok magamban, és közben az ajándékokkal vackolódom. Észre se veszem, és már minden gyönyörűen becsomagolva a szekrény tetején sorakozik. Aztán a szervezkedések és telefonok tucatjai után eljön a várva várt nap. Ülünk az asztaloknál, csipegetjük a sütiket. Klikkesedünk: a fiatalok kint ülnek az egyik szobában, mi, az öregek egy nagyon hosszú asztalnál a másik szobában. Önfeledten beszélgetünk. Nincs téma, ami szóba ne kerülne, jobbnál jobb sztorik hangoznak el. Nevetés csendül hol itt, hol ott. Fokozza a hangulatot az unokák kacagása. Lézertollakkal világítják meg a parkettát. Repked a kicsi fénypont ide-oda 5 kis kutyának, amelyek ezeket a fényforrásokat kergetik. (Hát, izé, ezek is vannak.) Hátradőlök a székemben, végignézek a társaságon. Hangzavar, jókedv. Olyan, mintha egy olasz filmet néznék. Kavalkád mindenhol. Mindenki jól érzi magát. Ezek azok a pillanatok, amiért érdemes szervezni, amikor nemcsak elfelejtem, de megbánom a kész, vége, elég volt szavakat. Aztán felhangzik a Mennyből az angyal. Imádkozunk, énekelünk a fa körül. Megemlékezünk szeretteinkről, akik már nincsenek velünk. Meghalt szüleink emléke lebeg közöttünk, de már tovatűnik a kép, a könnycseppek felszáradnak. Nézzük az izgalomtól és boldogságtól kipirult gyermekarcokat, amint letépik a papírt az ajándékokról. Unokáink ülnek a fa alatt, a jövő generációja. Aztán felnézek, és ott látom férjem édesanyját. Hátul áll az ajtófélfa mellett. Keze összekulcsolva, még mindig imádkozik. Ő családunk legidősebb tagja, mozgatórugója minden családi összejövetelnek. Fáradhatatlan, telve szeretettel és odaadással. Az egész élete köröttünk forog. Hogy összetartó, a bajban egymást megtaláló, egymás- nak segítő, az ünnepeket együtt, jó kedvvel eltölteni tudó családokat hagyjon egykor maga után. Kedves testvérek! Lehet, hogy ez a karácsony lényege? (Szabára Jánosné sekrestyés) problémáin a keresztény elvekhez való visszatérés alapján segítsen. A mozgalmat 1849-ben kezdte szervezni Németországban, és ez onnan terjedt tovább a világ minden tájára. Székhelye a németországi Kölnben van. Adolph Kolping ban látogatott Magyarországra, és mi is csatlakoztunk mozgalmához. Ennek 1946-ig voltunk tagjai, mert Rajk László belügyminiszter betiltotta szövetséget. Az első újjáalakult egység a Pécsi Kolping Család volt 1989-ben. Ezt követték a többiek, köztük mi, kispestiek is. Nem vagyunk túl sokan, de törekszünk arra, hogy minél több család és fiatal csatlakozzon hozzánk. Tekintettel arra, hogy hívő emberek vagyunk természetes, hogy vallásunk tanítása szerint élünk. Tehát együttléteinknek komoly oldala a vallásgyakorlás, amibe beletartozik az imádság, lelki gyakorlatok megfelelő vezetéssel, sok komoly beszélgetés. És ami egyre jobban összekovácsol egy közösséget, az a közös program. Ez nem olyan egyszerű, mert álta

7 lában minden tagnak nagy a családja, és ott az embernek kötelezettségei vannak. Azonban kirándulásaink és egyéb összejöveteleink nagyon vidámak, tartalmasak. Igyekszünk a lehető legkevesebb anyagi ráfordítással nagyon jól érezni magunkat. A vidámság, jókedv, móka, kacagás is hozzásegít bennünket ahhoz, hogy egymást megértve, segítve, a tanítást megtartva, jobb és igazabb emberek legyünk. (km) 1 % SZJA 1 % ADÓ 1 % SZJA 1 % I. EGYIK 1 % Magyar Katolikus Egyház Technikai száma: 0011 II. MÁSIK 1 % Templomunk Centenáriuma Alapítvány Adószáma: Előre is köszönjük nagylelkű támogatását! Készüljünk a szentmisére! N: Népénektár (Éneklő Egyház) Kiadja a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia, 1191 Budapest, Templom tér 21. Tel.: ; Fax: ; Honlap: Szerkesztő: Dr. Bujtás László Sokszorosítás: Bétaprint Nyomda, 1103 Budapest, Gyömrői út

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI

A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI A HARMADIK VILÁG SZEGÉNYEINEK SZOLGÁI OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI 2012. NAGYBÖJT XIX. évfolyam 1. szám Isten a szeretet forrása, a szeretetet pedig ne egyszerûen általános emberszeretetként értsük, hanem

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1

2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 2014. március Alsóvárosi Harangszó 1 A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja IX. évfolyam 1. szám 2014. március Jómagam nem vagyok focirajongó, de a címben szereplõ NB1-et azért tudom, mit jelent. Nemzeti

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - 2011. KARÁCSONY Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu Minden kedves testvérünknek áldott ünnepeket kíván a Jézus Neve Plébánia plébánosa,

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől

ZARÁNDOK. Ne féljetek Isten Szent Lelkétől 2013. PÜNKÖSD ZARÁNDOK Csíksomlyó és Mátraverebély-Szentkút közös hírlevele Ne féljetek Isten Szent Lelkétől Milyen üzenettel érkezik Ternyák Csaba egri érsek Csíksomlyóra, aki az idei pünkösdi búcsú szónoka?

Részletesebben

Medjugorje nap Szekszárdon

Medjugorje nap Szekszárdon 16. évfolyam 5. szám Hatvankettedik szám 2009. november A SZEKSZÁRDI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA Öt követ adok nektek a ti Góliátotok ellen 2009. február hetedikén egyházközségünk képviselő-testülete

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Szent László napi búcsú Bokroson Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja XII. évfolyam, 2. szám, 2015. Július Szent László napi búcsú Bokroson Június 28-án, vasárnap délután tartották

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

"Érted szól a harang" Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes!

Érted szól a harang Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes! Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2015. május "Érted szól a harang" Ernest Hemingway az "Akiért a harang szól" című regényét egy John Donne idézettel kezdi, amely arra utal, hogy a megkonduló harang mindenki

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ

RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ A KERESZT TÖVÉBEN A sümegi Sarlós Boldogasszony Ferences Kegytemplom lapja 2009. október I. évf. 2. szám RAGASZKODOTT AZ ÚRISTENHEZ Idén emlékezünk meg rendalapítónk halálának 783. évfordulójáról. Francesco

Részletesebben