A kognitív viselkedésterápiák szerepe és jelentősége a szomatikus kórképek kezelésében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kognitív viselkedésterápiák szerepe és jelentősége a szomatikus kórképek kezelésében"

Átírás

1 A kognitív viselkedésterápiák szerepe és jelentősége a szomatikus kórképek kezelésében RIGÓ Adrien, PhD Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet VIKOTE Kongresszus,

2 kognitív viselkedésterápiák elterjedtsége a szomatikus betegségek kezelésében Az elmúlt egy évtizedben több száz publikáció jelent meg a témába felöleli mind a pszichoszomatikusnak, mind a funkcionálisnak defin betegségeket. Ízelítő betegségek, kimenetek A tanulmányok fajtái Hatékonyságvizsgálatok (szisztematikus áttekintő tanulmányok, metaanalízisek) Valamilyen plusz fókuszt is tartalmazó vizsgálatok Mely komponensek a kiemelkedőek? Melyek a fő mechanizmusok, mediátorok, moderátok? Módosított, hibrid CBT-k A komplexitás és integráció szükségességének hangsúlyozása egy szűkebb területen (depresszió kezelése szív- érrendszeri betegsége esetében) keresztül

3 ítő a betegségekből és megcélzott kimeneti mutatókból tos betegségek esz leti gyulladás s fáradtság ma iás neuropátia es) var ondriázis, égszorongás tizáció auza (tünetei) ásos bélbetegség Elhízás, túlsúly, Evészavarok COPD Krónikus derékfájdalom Parkinson-kór Meddőség Irritábilis bélszindróma Vér- és csontvelőtranszplantáció Baleseti sérülés Epilepszia Betegségmutatók/biológiai mutatók vércukorszint, gyulladásos markerek, kortizolszi Tünetek fáradtság, fájdalom, alvászavar Hangulati, szorongásos problémák szorongás, depresszió, PTSD, pánikroham Életminőség/distressz/betegséggel való együttélés/funkcionálás Kognitív teljesítmény Viselkedéses komponensek adherencia, egészségviselkedés, rizikóviselkedé

4 lítő a szisztematikus kintő tanulmányokból és taanalízisekből

5 BT hatékonysága irritábilis bél-szindrómában - etaanalízis ong at al (2014) ak randomizált kontrollált vizsgálatokat vontak be, felelt meg a szigorú kritériumoknak CBT hatékonyabbnak bizonyult az IBS tünetek ökkentésében, a betegségspecifikus életminőség velésében és a pszichológiai egészség velésében az intervenció után és a rövid távú ánkövetésnél a várólistás státuszhoz képest a tünetek csökkenésében a szokásos kezelésben részesülőkhöz képest e nincs egyértelmű bizonyíték arra vonatkozóan, gy más pszichológiai módszereknél hatékonyabb nne további vizsgálatok szükségesek (az egyéb rápiák is gyakran hasonló elemeket tartalmaznak, rhogy is hívják őket... ) hosszú távú utánkövetésnél a hatások már nem ignifikánsak statisztikailag Módszertani nehézségek: A CBT-k heterogenitása (témákban, időtarta Nem kettős-vak vizsgálatok

6 ichológiai technikák hatékonysága az IBS kezelésében aanalízis nrich at al (2015) lönböző intervenciós típusok alapján (hipnózis, CT, CBT, relaxáció, pszihodinamikus terápia, esszmenedzsment,...) 48, randomizált kontroll vizsgálat; 40 komponenst azonosítottak

7 Melyek hatékonyak? (A hatásméretek az alacsony tartományban vannak, az összetett tünetek esetében a közepesben): a kiemeltek komponensek kombináióciója vezethet igazán hatékony programokhoz!

8 Szisztematikus review előrehaladott daganatos betegségekben Campbell és Campbell (2012) Csak viszonylag kevés (11) vizsgálat felelt meg a szigorú kritériumoknak (randomizált kontrollvizsgálat, előrehaladott daganatos betegség felnőtteknél, kognitív viselkedésterápia egyéb technikákkal) etikai dilemmák; állapot, kontrollcsoportban a kezelés hiánya? Kimenetei változók: QOL, tünetek, hangulat, túlélés, megküzdés Eredmények: a vizsgálatok jelentős részében nem volt szignifikáns a kezelés hatása valószínűleg nehézség volt a komponensek-kimenetek illesztése (nem a megfelelőt mérték) ahol a leginkább szignifikánsak az eredmények (a terápia hatása): a depresszió, illetve általánosságban a hangulat A módszerek és technikák pontatlan leírása Alacsony az etnikai diverzitás (csak fehérbőrűekkel történt vizsgálat) Szakirodalmi hiátus - ajánlások

9 Metaanalízis hipochondriázisban és egészségszorongásban unji és mtsai (2014) randomizált kontroll vizsgálat, 1081 résztvevő CBT fölülmúlta a szokásos kezelés hatását mind a terápia végén agas hatásméret), mind az utánkövetésnél (alacsony hatásméret) Az elsődleges mutatókban (egészségszorongás, hipochondriázis) És a depresszív hangulat csökkentésében is (általánosabban a pszichopatológiai jegyek csökkenésében) oderátorok: Magasabb kezdeti szorongás magasabb hatásméretek Magasabb kezdeti depresszió alacsonyabb hatásméretek Hosszabb terápia jobb hatékonyság tékonyság nem kérdés; hogyan tudjuk elnyújtani a terápia sát?

10 A CBT mely komponensei tűnnek kiemelkedőnek a hatékonyság szempontjából? Mechanizmusok? Mediátorok? Moderátorok?

11 A betegségpercepció változásának szerepe CBT hatására a súlyos funkcionális szomatikus szindrómákban (Cristensen at al, 2015), Dánia 46 fő a kísérleti csoportban, 66 szokásos kezelést kap Mi mediál a folyamatban? Eredmények: A terápia alatt végbement betegségpercepciót érintő változások mediáltáka terápia végén és az utánkövetésnélis a tünetek csökkenését (a javuló általános egészségi állapotot és a betegséggel kapcsolatos aggodalmakat is) A betegségpercepción belül a kontroll-érzéssel kapcsolatos változásoknak volt a legnagyobb szerepe Elengedhetetlen a betegség megértése

12 A fáradtságra való fókuszálás csökkenése mediálja a CBT hatását krónikus fáradtságszindrómás betegek terápiájában (Wiborg at al, 2011), Hollandia CBT hatékonynak bizonyult a krónikus fáradtsággal való megküzdés (nem pusztán a radtság mértéke, tünetek, hanem a funkcionálás) emelésében ajon mi volt a fő hatótényező, mediátor? Az aktivitás elkerülése? A provokatív ingerek elkerülése? A fáradtságra való fókuszálás csökkenése? dmény: a fáradtságra való alacsonyabb rtékű fókuszálás bizonyult mérvadónak adtságra fókuszálás rumináció usal emelkedése

13 Melyek a CBT mediátorai inszomniában? review tanulmány (Schwartz és Carney, 2012), Kanada Az elméleti modellek által feltételezett mediátorok: És a valóság : Minden feltételezett mechanizmu esetében van adat arra vonatkozóan, hogy változott az intervenció hatására, de nagyon kevés vizsgálatban végeztek olyan statisztikai elemzéseket, amelyek arra is választ adnak, hogy mediáto szerepben volt-e az adott változó! Számos potenciális mediátorváltozót nem nagyon mértek (alvá erőfeszítés, arousal) Az alvással kapcsolatos belső kontroll, mint mediátor fontossága kiemelkedőnek látszik

14 A terápiás kapcsolat szerepe a CBT hatékonyságában krónikus fáradtság szindróma esetén (Heins at al, 2013), Hollandia terápia sikerességére onatkozó elvárások és a rápiás feladattal apcsolatos egyetértés a rápia kezdetén indezek a fáradtságot nntartó/állandósító nyezőkön keresztül atnak! terápia elején a pozitív apcsolat kialakítása öntő!

15 A CBT és Thai chi hatása időskori inszomniában a gyulladáso markerek kifejeződésére (Irwin at al, 2015), USA időskori inszomnia a gyulladásosmarkerek sztémás alasony szintű gyulladás) megemelkedésével emezhető (gyulladásos folyamatok = megemelkedett kó depresszió és más szomatikus problémák yába!) es-e e ezt csökkenteni intervenció? (CBT, Thai chi és káció összehasonlítása) edukációhoz képest a CBT és Thai Chi szignifikánsan kkentette a proinflammátoros citokinek nnyiségét, és a gyulladásos mediátorok expresszióját!! epigenetikai hatás tételezett mechanizmus: a stressz csökkenése (a sszrendszerek; SNS, HPA közvetítésével)

16 indfulness alapú CBT (MBTC) és stressz-csökkentés (MBSR) mediátorai (Gu és mtsai, 2015) bban feltételezett mechanizmusok (a jóllét, életminőség, mentális egészség irányába): aanalízis a korábbi mediációs elemzéseken, SEM modellezéssel redmények: kognitív és érzelmi reaktivitásban történő változás a fő mechanizmusa az MBTC-nek és MBSR-nek (erős idencia) jelentudatosságban, a repetitív negatív gondolkodásban (rumináció és aggodalom) bekövetkező változá zepesen erős evidenciával jellemezhető mechanizmusok; s ők mediátorok a klinikai kimenetek felé önmagunk iránt érzett könyörületesség és a pszichológiai flexibilitás is lehetnek mechanizmusok, de ni egendő megerősítő eredmény

17 atékonyság moderátorai a páciensek oldaláról... ikus fáradtság szindrómában: a neuropszichológiai teszteken való alacsony teljesítmény inkább a terápi kilépés megemelkedésével volt kapcsolatban, a CBT fáradtságra történő hatásával kevésbé (Goedendorp i, 2013) vási apnoé csökkenti infarktus után a CBT depresszív hangulatot csökkentő hatását (Freedland és mtsai, ) ermekkori rossz bánásmód (érzelmi, fizikai, szexuális abúzus; érzelmi, fizikai elhanyagolás) nem befolyáso hatását krónikus fáradtság szindrómás személyeknél (Heins és mstai, 2011) ikus fáradtság szindróma csoportos CBT-ban erőteljesebb változást mutattak a pszichológiai inőségben azok, akik a terápia előtt alacsonyabb betegség-elfogadást és asabb neuroticizmust t mutattak (Poppe és mtsai, 2013) gasabb szorongásaz erőteljesebb hatásméret előjelzője hipochondriázis itív viselkedésterápiájában (Olatunji és mtsai, 2014) aga a terapeuta... ikus fáradtság esetén (CBT) a fáradtság varianciájának 21%-át magyarázta a terapeuta-változó, azonosa as színvonalú képzettség mellett! (korábbi metaanalízisnél 0-50% a terapeuta magyarázóereje ) Wiborg i (2012)

18 Módosított változatok, új trendek

19 Internetes, egyéni, mindfulness épülő kognitív terápia (embct hatása a daganattal kapcsolato fáradtság kezelésében (Fieke é mtsai, 2015; Hollandia) 257 résztvevő, 9 hetes program Eredmények: terápia hatékonynak bizonyult daganattal összefüggő fáradtság csökkentésé A fáradtság a résztvevők 82,5%-ban csökken adherencia fontossága!); ennek mértéke a páciensek 35%-nál klinikailag jelentős volt! ( mint számos személyes-csoportos intervenci Fő elégedetlenségforrások: túlságosan inten volt, igény lett volna személyesebb kapcsola Módszertani hiányok: kontrollcsoport, követ hiánya (a fáradtság természetes változása), szociális kívánatosság, alacsonyabb az adher Fő előny: könnyű elérhetőség, fő hátrány: alasonyabb adherencia

20 vészet-terápiával terápiával kombinált kognitív viselkedés-terápia (CB-AR rónikus betegséggel élők fájdalmának kezelésére (Czamanski- Cohen, et al, 2014, Izrael) 3 különböző krónikus betegségben szenvedő személlyel végzett erápia valitatív vizsgálat, + néhány kimeneti változó mérése atékonynak bizonyult a distressz csökkentésében, a fájdalommal való egküzdés emelésében, a szorongásos és depresszív tünetek nyhítésében ő mechanizmusok? A testtel kapcsolatos mentális képek, képzetek segítése A megküzdési tárház bővítése (maga az alkotás, mint megküzdési, kanalizálási lehetőség) A képek/képzetek externalizációja segít abban, hogy a korábbi tudattalan tartalmakat tudatosítjuk (feszültségcsökkenés) A képi kifejezésforma sűrít, könnyebb lehet az élmények komplexitását megragadni, mint verbálisan átrány: nem integrálták a rajzolást/festést a mindennapjaikba ogyan lehetne ezt segíteni?

21 Önsegítő kognitív viselkedés-terápia inszomniában metaanalízis (Ho et al, 2015) önsegítő kognitív viselkedésterápia az elmúlt években nagyon elterjedt az inszomnia kezelésében Több review is született a témában; ez a legfrissebb Önsegítő formák: feladatgyűjtemény, internet-alapú (ott számos egyéb lehetőség: animációk, multimé lehetőségek, dinamikus visszajelzés, inteaktivitás, szociális háló), ami kitágítja a tárházat, ugyanakkor a emberek kétharmadának nincs internet-elérhetősége elérhetősége a világban, tehát a szokásos papír-alapú is fontos etaanalízis eredménye (20 korábbi publikált hatékonyságvizsgálat alapján): Hatékonynak bizonyult az alváminőség javításában Az alvással kapcsolatos kogníciók fejlesztésében A szorongásos és depresszív tünetek csökkentésében iesési arány nem volt magasabb, mint a személyes terápiában! elefonos konzultáció megemelte a hatékonyságot elf-help CBT releváns lehetőség az alvászavarok kezelésnek első lépéseként; ahol nincs lehetőség a mélyes kapcsolaton alapuló terápiára, ott akár kompromisszumos megoldás is lehet.

22 A komplex, integratív terápiás megközelítés szükségessége Fókuszban: a depresszív hangulat kezelése szív-és érrendszeri betegségekben

23 Fókuszban a depresszió A vizsgálatok fő konklúziói: Az életminőséget erőteljesebben magyarázzák a pszichoszociális változók, mint az objektívebb egészségmutatók Kiemelkedő a hangulati zavarok (depresszív hangulat, szorongás) jelentősége az életminőség szempontjából Minden betegségcsoport felvet(het) speciális kérdéseket az életminőséggel-depresszió kapcsolatának szempontjából A magas komorbiditás kölcsönmechanizmusai?

24 Lehetséges mechanizmusok A krónikus betegség mint veszteségélmény; az érzelmek szerepe (inkább a kvalitatív megközelítésekben jelenik meg, a kvantitatív elemzésekben nem nehéz operacionalizálni) A fájdalom szerepe (Goldenberg, 2010; Kökönyei, 2012; Gerrits et al., 2014; Poleshuck et al., 2014) A fizikai aktivitás csökkent mértéke (Geulayov et al., 2010; Lee et al., 2012) A gyulladásos folyamatok szerepe (Kupper et al., 2012; Bai et al., 2014; Gracia, 2006) A központi idegrendszeri sérülés/neuroendokrin változások szerepe (Llorka et al, 2015) A gyógyszerek, kezelések hatása (Loftis et al., 2013; Reece et al., 2013)...

25 Példa a szív- és érrendszeri betegségek területéről (Elderon és Whooley, 2013) Minden ötödik szív-és érrendszeri betegségben szenvedő személy major depressziótól szenved Mind a major depresszió, mind a depresszív tünetek rizikófaktorai szív-érrendszeri betegségek kialakulásának; súlyosbítják a tüneteke és a betegségkimenetet Szokásos kérdések: Mechanizmusok? Szűrés? Intervenciók?

26 Hogyan kapcsolódik a depresszió a betegséghez? dohányzás fizikai inaktivitás z adherencia hiánya (gyógyszerszedés) nem megfelelő táplálkozás alacsony szívritmus-variabilitás emelkedett HPA-aktivitás emelkedett katekolamin-szint vérlemezke aktiváció gyulladásos folyamatok (amelyben a nem megfelelő egészségmagatartás is szerepet játszik; pl. kevés testedzés) A viselkedésváltozás fontossága! (ismer motiváció, készségek, énhatékonyság)

27 jánlat a CVD betegek depressziójának zűrésére Mivel szűrjünk? Ki szűrje a szív-érrendszeri betegeknél a depressziót? Mi az optimális szűrésgyakorisá Hogyan integrálható az egészségügybe a kardiovaszkulá (szomatikus betegek) mentális egészségellátása? Hogyan motiváljuk a depresszív hangulatú betegeket viselkedésváltoztatásra? Mobil telefon applikációk nagyon hatékonyak lehetnek!!!

28 Lehetséges okok? A depresszió altípusai CVD betegek esetében CVD esetében a depresszió kezelésének hatékonyságával kapcsolatban vegyes eredmények! A depresszió különböző altípusai; fontos szempontok: A depresszió megjelenésének ideje (pl. infarktus előtt vagy után) Az SSRI-rok hatékonyabbak a visszatérőnél, az első epizódnál kevésbé A tünetek típusai(kognitív vs. szomatikus) A depresszió szomatikus tünetei erősebb magyarázóváltózói a prognózisnak, mint a kognitív tünet Kombinált terápia (gyógyszer és pszichoterápia) hatására a depressziónak mind a szomatikus mind kognitív tünetei javultak, de csak a szomatikus tünetek álltak kapcsolatban az újabb infarktusment túléléssel (Roest et al., 2013) Mechanizmus? Viselkedéses aktiváció? (fáradtság, alvásproblémák, gyulladásos mechanizmusokon keresztül Gary és mtsai (2010): szívelégtelenségben szenvedőknél egyedül a CBT és testedzés kombinációja volt hosszú távon hatékony a a depresszív hangulat csökkentésében és az életminőség emelésében (külön-külön nem)

29 Klinikai implikációk A szűrés fontossága (ki, hogyan/mivel, mikor?) Atípusos depresszív tünetek! Az anti-depresszáns kezelés mikéntje Gyógyszeres kezelés /antidepresszáns/ A veszteségélmény feldolgozása (?) A fájdalom komplex kezelése (?) A fizikai aktivitás növelése (?) A gyulladásos folyamatok mérséklése (?) Komplex, sokszínű intervenciós lehetőségek és szükségessége!

30 Példák a komplex, hibrid terápiákra -más területekről

31 as és mtsai (2014) nat (látványosabbak) PTSD csökkentése

32 igada at al. 014) ermek IBD erekeknek és ülőknek! l: a szorongás ökkentése

33 Jayasinghe és mtsai (2014) Baleseti sérülés időskorban Cél: újra lábraállni

34 itt és mtsai 14) ípusú orbetegség : adherencia elése, depresszív gulat kkentése

35 nnan és mstai (2008) Túlsúly, elhízás Cél: viselkedésváltozás

36 Konklúziók ltalános egészségpszichológiai ismeretek (pszichoszomatikus sérülékenység, zichofiziológia, pszichoneuroimmunológia, epigenetika, magatartásorvoslás) etegségspecifikus ismeretek (biopszichoszociális kölcsönhatások, szichiátriai sérülékenység forrásai, betegségspecifikus életminőség, tékonyságvizsgálatok a különböző intervenciókkal kapcsolatban) yéni jellemzők figyelembevétele (pácienssel összefüggő agyarázóváltozók, az eset specifikussága) gnitív viselkedésterápiás ismeretek yitottság a kombinációra, integrációra (edukáció, relaxáció, belátáson alapuló rápiák, családterápia, művészetterápia) odern eszközök, lehetőségek? A kreativitás kibontakoztatásának végtelen lehetősége!

37 Érzelem, indulat és testi tünetek Hol voltak az érzelmek, indulatok? Benyomás nincsenek eléggé explicitté téve a tanulmányokban!!! Inkább a hangulat berkein belül közelítik meg Esetleg a megküzdéssel kapcsolatban (az érzelemszabályozás egyébként fókuszban áll a szomatikus betegségekben, úgy tűnik, ezek az ismeretek még nem integrálódtak kellő képpen a terápiákba) A negatív érzelmeken (hangulati állapotokon) a hangsúly Elenyésző a pozitív érzelmi állapotok emelését célző komponens az eddigi publikációkban May és mtsai (2014): a megbocsátás (fiziológiai) kardioprotektív hatással bír -a harag csökkentése önmagában nem volt elég hatékony a korábbi vizsgálatokban a szívérrendszeri rizikó csökkentésében: kombinálni pozitív érzelmi állapotok megélésével

38 Sajátélmény... unka milyen típusú terápia? Kognitív kihívás Kognitív készségek + és - érzelmek Köszönöm a figyelmet!

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet)

DRAFT hivatalos megjelenés előtti verzió. (Országos Addiktológiai Intézet) Szakmai irányelv tervezet a Kannabisz használattal kapcsolatos zavarokról (Országos Addiktológiai Intézet) I. ALAPVETŐ MEGFONTOLÁSOK A kannabisz világszerte, így Magyarországon is a leggyakrabban használt

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában

LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában LÉLEK-NET A LÉLEKNEK: Az ember a változó technikai közegek világában A Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlése KIVONATKÖTET 2015. május 28-30. Eger, Eszterházy Károly Főiskola,

Részletesebben

A határtalan elme korlátai

A határtalan elme korlátai ABSZTRAKT KÖTET A határtalan elme korlátai A Magyar Pszichiátriai Társaság XVIII. Vándorgyûlése Gyõr, 2013. január 23-26. Az átjárhatóság ösvényén Afangide Beáta 1, Afangide Uwem 2 1 Bodrog Alapfokú Mûvészet

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Dr. Péter László orvos alezredes 2014. 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Péter László orvos alezredes A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek

Részletesebben

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában Ψ Pajkossy Péter, Demetrovics Zsolt 145 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Összefoglalás:

Részletesebben

Az evolúció árnyoldala

Az evolúció árnyoldala Az evolúció árnyoldala A lelki betegségek és az alternatív szexualitás darwini elemzése Szerkesztette Gyuris Petra Meskó Norbert Tisljár Roland AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A kiadvány a Magyar Tudományos

Részletesebben

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek

Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez. Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Útmutató a problémás kábítószer-fogyasztás kezelésének értékeléséhez Kézikönyv kutatóknak és szakembereknek Az útmutatót készítette: Ambros Uchtenhagen A magyar kiadást szerkesztette: Horváth Gergely Csaba

Részletesebben

kiadás: 2013 orvosi esetismertetések/tanulmányok BEMER orvosi esetismertetések

kiadás: 2013 orvosi esetismertetések/tanulmányok BEMER orvosi esetismertetések kiadás: 2013 orvosi esetismertetések/tanulmányok BEMER orvosi esetismertetések a bemer terápia klinikai tapasztalatairól szóló előadások ELŐSZÓ 5. oldal 1. BEMER ALAPKUTATÁSOK 6. oldal Dr. med Rainer Klopp

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

Psychiatria. Ψ Az állatok által asszisztált terápiák pszichiátriai vonatkozásai. Az állatasszisztált terápia elméleti háttere

Psychiatria. Ψ Az állatok által asszisztált terápiák pszichiátriai vonatkozásai. Az állatasszisztált terápia elméleti háttere Ψ Az állatok által asszisztált terápiák pszichiátriai vonatkozásai 180 Bánszky Noémi 1,2, Kardos Edina 3, Rózsa Linda 2,4, Gerevich József 1,2 1 Addiktológiai Kutató Intézet, Budapest 2 ELTE Bárczi Gusztáv

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum

LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum LXII. ÉVFOLYAM 2010/1-2 szám/supplementum HONVÉDORVOS A MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA, A NATO KATONA-EGÉSZSÉGÜGYI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT ÉS A MAGYAR KATONAI-KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG LAPJA LXII.

Részletesebben

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei

2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei 2008 Az Agykutatás Legújabb Eredményei Bevezetés: Eve Marder, Ph.D. Kognitív képességeink és a művészet: Eddig nem ismert összefüggéseket sejtetnek a felfedezések Michael S. Gazzaniga, Ph.D. A mélyagyi

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben Csigó Katalin TERÁPIAREZISZTENS KÉNYSZERBETEGEK NEUROPSZICHOLÓGIAI

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés

A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés A MAGYAR FIATALOK ÉLETMINŐSÉGÉNEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN Doktori értekezés Susánszky Éva Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hajnal Ágnes, egyetemi

Részletesebben

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve

A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve A dohányzás leszokás támogatásának szakmai irányelve Érvényességi ideje: a vonatkozó jogszabálynak megfelelıen 3 év Bizonyítékok értékelése és meghatározása: Az alább következı megállapítások és ajánlások

Részletesebben

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai

Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai Az egészségügyi méltányosság aktív javítása a különböző életszakaszokban Az adatok összegzése és a DRIVERS projekt ajánlásai A DRIVERS projekt koordinátora a EuroHealthNet, és az Európai Unió hetedik keretprogramja

Részletesebben

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN KUTATÁS-MONITOROZÁS, ÉRTÉKELÉS AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi

Részletesebben

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22 24. ELÕADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt és Rácz

Részletesebben

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról?

Tájékoztató betegek számára. Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 1 Tájékoztató betegek számára Mit kell tudnunk az epilepsziáról? Kepra_Press_155x155 8/27/10 12:33 PM Page 2 Összeállította: Békés Judit és Halász Péter - 2010

Részletesebben

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató

Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Egészséges munkahelyek krónikus beteg munkavállalók számára Útmutató Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) www.enwhp.org www.oefi.hu Kinek ajánljuk

Részletesebben

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád 1. Bevezetés A felnőtt népesség egészségi állapotának

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet

A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET. Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet MAGYAR PEDAGÓGIA 111. évf. 1. szám 25 51. (2011) A TANULÁSI MOTIVÁCIÓ ÚJ KUTATÁSI IRÁNYA: A CÉLORIENTÁCIÓS ELMÉLET Fejes József Balázs Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet Az utóbbi fél évszázadban

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIAI INTÉZET ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIA MŰHELYMUNKA A zenei teljesítményszorongás és a szociális fóbia kapcsolatának vizsgálata. Témavezető: Dr. Szabó Pál

Részletesebben

Ízületi hypermobilitás tünetegyüttes fizioterápiája és prevenciós stratégiái

Ízületi hypermobilitás tünetegyüttes fizioterápiája és prevenciós stratégiái Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ízületi hypermobilitás tünetegyüttes fizioterápiája és prevenciós stratégiái Dr. Orosz Zsuzsanna Gyógytornász Szakirány 2010 Tartalom oldalszám 1. BEVEZETÉS 3 2.

Részletesebben

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010

Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 1 Dohányzás Ellenes Nemzeti Akció Terv 2005-2010 HÁTTÉRTANULMÁNY Készítette az Országos Egészségfejlesztési Intézet által felállított munkacsoport: Dr. Antmann Katalin, Dr. Barta Judit, Dr. Csépe Péter,

Részletesebben