MAROSI ILONA. képzőművész. SZAVAKKAL és KÉPEKKEL. Budapest, 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAROSI ILONA. képzőművész. SZAVAKKAL és KÉPEKKEL. Budapest, 2012."

Átírás

1 MAROSI

2 MAROSI ILONA képzőművész SZAVAKKAL és KÉPEKKEL Budapest, 2012.

3 Műteremben Budapest 1023 Daru utca 2/c. T: Címlap képek: Rézvirág plasztika Férfi torzó barnában Metamorfózis - VI Madár motívum üvegplasztika Nyomdai kivitelezés: Szó-Kép Nyomdaipari Kft Kiadó: Art + Bau Kft ISBN:

4 ELŐSZÓ Az Esztétika Tudomány egyik szakterülete a Művészetpszichológia, mely kísérleti alapokon empirikus, tapasztalatokon nyugvó aktív tudományág. Kutatásainak központi témaköre a képzőművészeti alkotások, festmények jelentés tartalmához kapcsolódó műélvezet pszichikus hátterének elemzése. Két oldalt vizsgál az ALKOTÓI tevékenység létrejöttének formai, gondolati - tartalmi hatásait és a BEFOGADÓI esztétikai tevékenység folyamatait. Mindkét magatartás agyi tevékenység, a látás biológiájához kapcsolódva agyi koncentrációként jön létre. A kutatások szerte a világon már több száz év óta folytatódtak, tudományos elfogadásuk alapján empirikus modellekké, esztétikai eredményekké váltak. Megállapítást nyert, hogy képzőművészeti tárgy nézésére adott inger válaszok az emberekben hedonikusak, kellemességi érzetet keltenek, természetesen a tartalom függvényében. Ezekhez további agyi közvetítő ideghálózatok kapcsolódnak, melyekben az emberek egyéb érzései, világlátásuk, gondolataik összegződnek. Műtárgyakra adott reakció válaszok megértéséhez napjainkban is, a kutatások egyre érdekesebb folyamatokat tártak fel, az agy egymásra épülő rétegeiből. Az esztétikai inger preferenciája, tetszése az általa felerősített kognitív egységek együttes hatásától függ, melyek monoton növekvő függvénnyel írhatók le. A legnagyobb aktívizálódás akkor jelentkezik, ha az elemek agyi területeken megfelelően szétszórtak, ugyan akkor kapcsolatban vannak, össze vannak kötve vertikális neutronokkal úgy, hogy egy kognitív egységbe konvergálnak. Információ feldolgozás történik egymást követően előbb a FELSZINI tulajdonságokban, majd ezt követően egyre mélyebb LÉNYEGI tudati rétegekben folytatódnak. Végül a műalkotás szemlélése, vagy ennek létrehozása, mint fokális inger, igen mély szemantikus, jelentés szinten kerül feldolgozásra, majd a memóriában tárolásra. Az ösztönös nézők inkább a külső forma jelleget stílust, vagy az egyszerű tárgyi megjelenítést keresik a képzőművészeti munkákban. A gyakorlott nézők a tartalmi, formai eszközök, szimbólumok, jelek összefüggéseit tanulmányozzák, különösen a kompozíció szerkezetét és ennek alapján hozzák meg ESZTÉTIKAI ITÉLETEIKET. E könyv Marosi Ilona képzőművész teljes alkotói tevékenységét mutatja be. Azt a tudomány által feltárt koncentrált agyi folyamatot, mely egybe kapcsolta, művészetté emelte személyes élményeit, tapasztalatait, több ágú tudásának értékeit. Az alkotói humanizáló hatású erő jellemzői, diverzitása látható, érezhető, élvezhető a művész e könyvben megjelent munkáiban. Budapest, június 29. Dr. Farkas András művészetpszichológus, főmunkatárs MTA. Pszichológiai Intézet habil. dr. kandidátus Nemzetközi Baumgarten díjas

5 TARTALOM BEVEZETŐ: Esztétikum és Alkotóképesség. Az esztétikai tevékenység. Képzőművészeti pálya ÉLETMŰ MŰFAJONKÉNT: 1. Tanulmányképek feladat csoportok Colorisztikai gyakorlatok képek mátrix formulában1978. Realista csendélet, portré, szimbólikus ember ábrázolás,expresszív tájélmények, konstruktiv tájszerkezetek,redukált formák Sajtógrafikák - analítikus vázlatok Vonal sürűségek és visszacsatolások Téma csoportok: tájszerkezetek, természeti motívumok, láng motívumok Monótípiák rajzok diagonális mátrix formulába rendezve Táblaképek, festmények alkotói ciklusok 1975-től Növények - Csigák, kagylók Lángmotívumok. - Szürke struktúrák Az emberről I-II Fekete és Fehér. - Színes Faktúrák A társadalom. - Emberi Érzelmek Kézzel festett kerámia kompozíciók és kísérletek Szubsztanciák I-II Dekoratív Arany Természet elemei arannyal Szabadság és Politika. I-II Üvegzöld festmények I-II Test és Lélek. - Férfi és Nő viszonya Történelem. - Egyetemes Hitvilág Ősi egyeemes szimbólumok, képírások Századforjuló, ezredforduló. - Egyetemes jelképek Párisi kiállításra Kisképek, kártya szimbólumok külföldi kiállításra Páris után, a test szerkezete Konkluziók Fekete-Fekete Nemzetközi pályázatok, tapasztalatok. - Tulipán rézvirágokkal Épitészethez, belsőépítészethez kapcsolódó murális munkák 1982-től Kerámia, samott, műgyanta-sgraffito munkák új épületekbe Pannok, falra és mennyezetre készült munkák 1991-től Üveg plasztikák és anyag kisérletek mátrix formulában Két alkotói ciklus Réz plasztikák és technikai kísérletek Fényes Fémek. - Tükröződés alkotói ciklusok Elektrográfiák célok és feladatok, események aktívizáló hatásai Terrortámadás szeptember 11. alkotói ciklus. Ember jellem alkotói ciklus. Humoros kis plakátok DOKUMENTUMOK: Munkák Múzeumokban. Kitüntetések. Jelentősebb Kiállítások. Katalógusok-Könyvek. Saját publikációk. Kurátori tevékenység ART-MA. A művészi tevékenység egyéb részelemei, dokumentumok kronológiában Bibliógráfia. 6

6 ESZTÉTIKUM és ALKOTÓKÉPESSÉG. Az esztétikai tartalomban az ösztönös emberi kifejező képesség jelenik meg, mely az ősidőktől sajátja az embernek. A kreatív alkotót egy belső igény készteti arra, hogy esztétikai értéket hozzon létre és ezt az értéket mások számára értékként továbbadja. Ez egy erős pszichológiai igény, mely a megismerést a valóság racionális anyagi, tapasztalati elemein túl a tudatalattiban, a tudat előttiben létező fogalmi világ egybekapcsolásának feladatát is jelentheti. Az esztétikai felismerés tartalma, több rétegű változatos fogalmi szinteket jelent. A kultúrálisan meghatározott társadalmi rétegek különbözőek, egy - egy kultúrkörben tanulmányozva azonban tökéletesek. Ezek a különböző évszázados múltra visszatekintő kultúrális egységek meghatározói, összetartó erői a társadalom kultúrális arculatának együtt alkotják a hazai kultúra struktúráját, szerkezetét. Képzőművészetben az esztétikum sajátos kétpólusú kommunikációs formát jelent. Egyik oldalon áll a műtárgyat létrehozó kreatív ember, másik oldalon a tárgyat szemlélő, annak tartalmát befogadó ember. Mindkettőt bár más céllal az esztétikai érték felismerése vezeti. Az érték ítéletek természetesen különbözőek. Ennek oka a változatos kultúrális érdeklődés. Az alkotó és befogadó időben lehetnek együtt, ekkor kortárs a művek megnevezése. Időben lehetnek azonban nagyon távol is egymástól. A művészi értékű festmény lényege abban van, hogy megőrzi az alkotó teljes egyéniségének, történelmi korának lenyomatát, értéke maradandó. A festményekben megjelenik egy különleges etikai erő, a megfogalmazott magatartás forma, mely időben változóan de az egészséges embert jeleníti meg. Érdekes a biológiai folyamat. A szem látás útján agyi területeken arousal neuron hálózaton keresztül a kép tartalmától függően, egy gyors szellemi - érzelmi szintű hatást hoz létre. A szemlélő kikapcsolódik napi feladataiból, teljes figyelme a műtárgy felé fordul. Létrejön a kommunikáció az oldottság érzete. Ezt az idő távlatokon átívelő összetett szellemi szintű érzetettel párosult erőt gondolom én MŰVÉSZETNEK. A művészi MEGISMERÉS egyik módja, módszere ösztönös. Az élethűséggel megrajzolt tárgyi elemek felismerésével kezdődik. Befejeződik a könnyen látható külső képi jelleg a stílus kategória felismerésével. Ez az egyszerű ízlés ítélet. A másik mód az esztétikai elemek részletes számbavétele a művészi kompozíciót, mint esztétikumot, konstrukciót részletesen összefüggésükben értékelni, rész elemeit meghatározni az alkotó élet történelmének megismerésével együtt. Igy ismerhető meg a kvalitás, a hitelesség. MŰTÁRGY ESZTÉTIKAI ÉRTÉKÉNEK JELENTÉS RÉTEGEI: 1. A kompozíció elemei és eszközei: a geometriai szerkezet, tengelyek, hálók, súlypontok, vonal hatások, vonal vastagságok, alapformák, motívumok, szimmetria - asszimetria, kis és nagyformák viszonya, inverz és tükröződő formák, torzított formák, forma ritmus, ellentétes forma irányok, formai redukció lépcsőfokai, színdinamika, ellentétes színpárok, térdimenziók, faktúrák, tábla szerkezetek, különleges festék anyagok, modern technikák. 2. Gondolati tartalom a mondanivaló kibontásának elemei: témaválasztás, témák és motívumai, fogalmi absztrakciós elemek, egyetemes jelképek, szimbólumok, jelrendszerek, ezek összefüggései, társadalmi szintű forma elemek, maradandóság, egyediség. 3. Etikai következtetés: Humanizáló vagy agresszívitást keltő hatások értékelése. Összefoglalva a gondolatokat az esztétikumban látható képi formában átlényegítve, átformálva az EMBERLÉNYEG jelenik meg. 7

7 ESZTÉTIKAI TEVÉKENYSÉG KÉT PÓLUSA egyaránt vonatkozik alkotóra és befogadóra, mert mindkettő képes esztétikai minőséget létrehozni alkotni vagy felfedezni, befogadni. Ebben az értelemben ha a műtárgyak tartalmi és formai elemeinek esztétikai értékét akarjuk meghatározni a pozitív szépség és a negatív rútság két pólusa között kell logikusan elképzelni, megtalálni, elhelyezni és konkrétan értékelni. Saját életpályám céljaként is ezt a feladatot tűztem ki. Évek során már 1955-től a képzőművészeti gimnáziumi előkészítő gyakorlataim után általános gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. Itt művészettörténet és ábrázoló geometria tanulása közben felszínre került bennem az a lélektani igény, hogy képzőművészeti tárgyakat készítsek. Akkor azonban erősebb volt bennem a filozófia, matematika, társadalomtudományok iránti érdeklődés. Közgazdságtudományi Egyetemre nyertem felvételt. Egyetemi évek alatt esztétikai befogadó minőségemben művészettörténeti könyvek gyüjtése, műkritikák olvasása, képzőművészeti kiállítások és idős művészek műtermeinek látogatása jelentette a művészetet. A műtárgyakkal a folyamatos találkozás volt fontos számomra. Igy folytatódott esztétikai érdeklődésem, melyekhez rajz órák és festészeti különórák kapcsolódtak. Az egyetemi évek alatt rajzaim a tanult új ismeretek alapján változtak, átformálódtak rendszer szervezési modellekké, függvény görbékké és operáció kutatási folyamat ábrákká. Diploma majd a piackutatás-piacszervezés témájú doktori disszertációm sikeres megvédése után meghívtak egyetemi előadónak és önálló kutatóként bekapcsolódtam a tudományos életbe. Főállásomban öltözködés - kultúra szakterületen nemzetközi konferenciák, kiállítások, bemutatók szervezésével újszerű art-marketing -hez kapcsolódó feladatok lebonyolításában szereztem több éves gyakorlatot. Fordulatot jelentett 1973-ban egy új érdekes kutatómunka. Az Esztétikai minőség mérésének közgazdasági lehetőségei címmel. Az ehhez kapcsolódó szakirodalom könyvtári munkái során olvastam el több tanulmányt és könyvet, melyeknek tartalma az alkotói tevékenység tartalmának rész csoportjait érintette: a művészi tehetség elemei, ismérvei, az intuitív gondolkozás, az elemzések és szintetizácíós képességek, gondolati objektumok átdefiniálásának képessége, más esztétikai struktúrák értékeinek felismerése, a művészi teljesítmény mérésének módszerei, az alkotói gondolkozás. A könyv értékelései örömömre egzakt matematikai modellekben kerültek bemutatásra. A következtetéseket empirikus tudományos módszerekkel igazolták. A modell az én egész eddigi életem és jővőm lényegi elemeinek részletes, tudományos, művészeti, pszichológiai, teljesítményi analízisének felrajzolása volt. Olyannak tünt mintha az egyik alanya lettem volna a kutatásnak. A tanulmány kötet olyan részletes pszichológiai elemeket ( adottságokat ) ehhez kapcsolódó tevékenységeket ( esztétikai alkotó munka ) mutatott be, melyekkel egy modern korszerű művész alkotói tevékenysége esztétikailag mérhető, ennek alapján komplexen megítélhető, értékelhető. Az olvasott tanulmány kötet több nemzetközileg ismert kutatási eredményt foglalt össze. A részleteket újra és újra átolvastam és folytattam az egyes szempontok magamra történő átírásával. Közben az ország közgazdasági irányításában változások voltak. Az Új Gazdasági Mechanizmus további reformjai helyett a hitelfelvételt határozták el, mely már nem nyújtott lehetőséget új érdekes sznvonalas kutatási feladat számomra. Az új jövedelem nélküli képzőművészeti pálya nehéznek tünt, de volt egy hihetetlen vonzereje, a gondolatok korlátok nélküli megjelenítésének lehetősége. 8

8 KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYA ben közgazdasági munkakörömet és kapcsolódó egyetemi oktatói munkámat felváltottam képzőművészeti tevékenységre. Hosszú évek különböző szintű képzőművészeti felkészültsége állt mögöttem. Támaszkodtam egyetemi ismereteimre. Az ÉLET a maga negatív hatásaival is megdolgozott. Ekkor már rendelkeztem megfelelő gondolkodásbéli analizáló - szintetizáló és döntési képességgel, íráskészséggel, koncentráló készséggel, feladat vállaló, feladat megvalósító állóképességgel. A pálya megkezdésénél a nemzetközi legújabb empirikus kutatások eredményeit vettem alapul, melyek megadták azokat az ismérveket, szempontokat, melyeket ma a művészi adottság megállapításához a folyamatos munkához szükségesek: 1. Anyag ismeret és szerszámhasználati készség. 2. Kitartás és a nehézségek leküzdésének akarása, fizikai energia, gyors felismerések, kivitelezési képesség, határozottság, döntés képesség, esztétikai éleslátás az út végigjárásához. 3. Esztétikai intelligencia, tér érzék, absztrakt formákban is gondolkozni tudás képessége, szavak és számok iránti fogékonyság, mint komplex tevékenység. Szín és geometriai megjelenítő képesség 4. Észlelési fogékonyság: régi és új műalkotások iránti fogékonyság, emberi karakterek, tulajdonságok felismerésének képessége és értékelése. 5. Teremtő képzelet: a művész benyomásait milyen esztétikai struktúrába szervezi. 6. Esztétikai ítélőképesség: esztétikai struktúrák iránti fogékonyság, képi ritmus, egyensúly, a harmónia felfedezése és értékelése, szervezési készség más esztétikai struktúrában. 7. Pszichológiai felkészültség, kommunikációs képesség, társadalmi léptékű szellemi látásmód. Fentiek alapján folyamatosan dolgoztam, nem kapcsolódtam művészcsoportokhoz, ahol a hozzájuk alkalmazkodás feltétel lett volna. Nem követtem az újságokban harsogott anti művészeti divat irányokat. Nem készítettem szemétből kiemelt tárgyakból kompozíciókat. Az esztétikailag értéktelenről nem hittem el, hogy kvalitásos. De szerveztem hazai és nemzetközi kiállításokat saját koncepcióm szerint a rendszerváltás időszakában. Irtam cikkeket művészeti folyóiratokba a művészeti menedzselés fontosságáról. Tanítottam a Magyar Iparművészeti Egyetem, Menedzser és Továbbképző Intézetében. Az egyetemes művészet és tudomány módszerei, szabályai szerint haladtam gondolataim által inspirálva. Az alkotói éveket folyamatosan műtárgylistába, dokumentációkba rendeztem, monográfiában és katalógusokban ismertettem. Eredményeimről összfoglalókat készítettem, melyet a Magyar Nemzeti Galéria és MTA.Művészettörténeti Intézetben archiváltak. Az eddig elkészült dokumentációkra, katalógusokra, könyvekre, monográfiákra alapozva új összefoglaló könyvet készítettem. Fejezetek: Esztétikum és alkotóképesség, felkészültség, szakmai pályakép. Műfaji csoportok: Tanulmányképek Sajtógrafikák Analítikus vázlatok Monotipiák Nagyméretű festett kerámia képek Üvegplasztikák Elektrográfiák Fém plasztikák Építészethez, Belsőépítészethez kapcsolódó murális munkák összefoglaló Festmények táblaképek összefoglaló Részletes dokumentum-listák kronológiában. Bibliográfia. Az új műfaji csoportokban minden új feladat új kihívást, új kivitelezési technika elsajátítását, új erő kifejtést, új kutatómunkát új emberi kapcsolatokat jelentett. 9

9 1. TANULMÁNYKÉPEK Realisztikus képek: Hosszú évek során tanári irányítás mellett rajzi és festészeti ismereteimet gyakoroltam újra. Hazai idős mestereknél festőknél és szobrászoknál töltöttem tanuló időket. Az anyagszerűség a technikai ismerek elsajátítása volt a célom. A tárgyszerű realista ábrázolást a képzőművészeti munka kiinduló pontjának tartottam. A színek, a finom árnyalatok egymás melletti megjelenítését egy képben, alap feladatnak tekintettem. Igy készültek el a Köcsögök, a Csendélet mozsárral, Présházak, Vadkacsák majd a portrék Ember ábrázolások, Kristálygeometria, majd kisebb témacsoportok Bazsov kővirág, Vaskristály, Mongol motívumok című munkák Szürrealisztikus ember színhatásokkal: törekedtem a telt expresszív színek alkalmazására, hatásainak megfigyelésére. Számos önálló szín keverési gyakorlatot készítettem és különböző anyagok bekeverésével fokoztam a felületi hatásokat. Egyedi színben készült türkiz zöldben a Fel magasra, telt kékben Elzárkózás, pirosban a Pipacsos leányka, majd a természeti motívumok színben történő átírása, Kék életfa, Tudásfa kék-pirosban, Tájkompozíciók kékben. Új színvariációkat készítettem Színek - Faktúrák címmel egy sorozatot, majd a kép elemeket egyszerű színmezőkkel építettem fel, önállóan alkalmaztam színpárosításokat a Color-I-IV. kis tanulmány sorozatban. A természet ismert elemeinek átkomponálásával készült az évszakok exponenciális függvényként ábrázolása. Negyedik csoport az egyszerű forma kifejező szín. A valóságos elemeket rendkívül egyszerűsített színes elhúzott redukált formákkal, ecset pásztákkal jelenítettem meg. A hatást az atmoszféra háttér és a gesztus forma ellentétpárjával fejeztem ki: Harcok, Találkozás, Lélekfák, Merengés, Csavarodás, Tengerész csomó, Kitérés, Cél felé című munkák Modell után fej és akt rajzokat készítettem egy teljes évi tanuló időben, kis méretben, majd tanári korrektura mellett egyméteres majd feles nagyságú akt ábrázolásokat ülő és álló modellekről Hódmezővásárhelyen az Alföldi Porcelángyárban kerámia alapon kézzel festett murális munkámon dolgoztam. A gyár dolgozóiról készítettem karakter élethűség, hasonlóság igényével portrékat kemény pitt krétával. Mázraktáros, Takarító néni, KISZ-titkár, Kemence mester, Pénztáros hölgy, Nyugdíjas néni, Éva asszisztens címekkel. A második munkaciklusban a Városi Múzeum dolgozóiról olajképeket Petrecz János múzeumi raktáros és a művész telep gondnokáról Ilonka néni, című portrét. Múzeumban a népművészet mázanyagait a múzeum néprajzkutatójával részletesen minden máz anyag töredéket átnéztem. Majd a Körösmenti Kerámia Kultúra régészeti anyagát vizsgáltam át. Készültem a további pályázatokra a közterületi munkákra. A magas szakmai színvonalat jelentő MURÁLIS MUNKÁK elkészítését a kézzel festett kerámia munkáimat és az ehhez kapcsolódó bemutató kiállításomat nagy érdeklődéssel figyelték a helyi realista művész kollegák. Részükre egy baráti találkozót szerveztem és az elkészült portrékat a művésztelepi műteremben részükre bemutattam. Igy vált a modern kézzel festett kerámia és az igényesen megmunkált realista portré együtt művészi tevékenységem helyi szakmai hírnökévé. A MAGYAR NEMZETI GALÉRIA gyüjteményébe került vásárlás útján Présházak című 1976-ban készült 50x100cm olaj, vászon munka. 10

10 COLORISZTIKA A színeknek a szín telítettségnek és az egymás mellé helyezett színpároknak önállóan is esztétikai ereje van. Ez a hatás többféle jelentéssel birhat. Külön figyelmet fordítottam Johannes Itten bauhausi kultúra történeti, Dr. Nemcsis Antal professzor építőművészeti és a fizika színelméleteire, mely meghatározta a színek elektromágneses sugárzását és érzékelését, láthatóságát nanométer intervallumban. Pontos információkat kaptam kutatásaikról. Az egyes feladatok tervezésénél külön átgondoltam a színhatások fokozott pszichológiai hatásait. SZÍNKEVERÉSI GYAKORLATOK, SZINPÁROK, RÉSZLETEK 1.Vörös kék és fekete 2.Fehér fekete vörös 3. Zöld és vörös 4.Antik rózsa kékkel 5.Krapplak és zöld 6.Márványrózsa 7.Mediterrán azurkék 8.Égkék 9.Vízkék és földbarna Color I-V. és Képépítés színnel - II ,5x21,5cm és 21,5x30,5cm olaj karton 11

11 TANULMÁNYKÉPEK-II REALISTA CSENDÉLETEK 10. Csendélet mozsárral x50cm olaj, vászon 11. Köcsögök x60cm olaj, vászon REALISTA PORTRÉK 12. Ilonka néni Hmv x60cm olaj, farost 13. Petrecz János Hmv x60cm olaj, farost SZIMBÓLIKUS EMBER ÁBRÁZOLÁS 14. Szállj fel magasra x80cm olaj, vászon 15. Pipacsos leányka x80cm olaj, vászon 12

12 TANULMÁNYKÉPEK - III EXPRESSZÍV SZÍNEK TÁJÉLMÉNYEK 16. Denevérszárnyú éjjel x80cm olaj, vászon 17. Két út vörösben és kékben x80cm olaj, vászon KONSTRUKTÍV TÁJSZERKEZETEK 18. Nyár exponenciális függvényben 21,5x30,5cm olaj, karton 19. Tél exponenciális függvényben ,5x30,5cm olaj, karton REDUKÁLT FORMÁK 20. Tengerész hurok ,5x30,5cm olaj, karton 21. Célra mutató jelek ,5x30,5cm olaj, karton 13

13 2. SAJTÓGRAFIKÁK - ANALÍTIKUS VÁZLATOK A képzőművészeti alkotómunka új műtárgy létrehozása szellemi rajzi munka eredménye. Azért fontos, mert a munka méretét és anyagát meg kell határozni az anyagok megvásárlásához ami már közgazdasági befektetés jellegű feladat. Nagyobb munkáknál már a megrendelő megköveteli a részletes költségvetést és anyag kiírást. A terv vázlatokat tus rajzokban készítettem. A munka lényege, hogy részletes elemzésre kerültek a művészi kompozíció részelemei. Olajfestménynél a kompozíció építettsége a formák egymáshoz viszonyított arányai a szín-forma-vonal elhelyezésének meghatározott pontjai. Murális építészethez kapcsolódó munkáknál a fényhatások, az anyag speciális tulajdonságai, az épület és az új munka harmóniája került előzetesen rögzítésre. Olyan rész feladatok kidolgozására gondoltam, amelyek az elkészült műtárgyon már nem láthatók. A szerkezetként, tusrajzként megfogalmazott grafikák a műtárgy egyediségének, művészi minőségének leglényegesebb alapjai. A további oldalakon látható tollrajzok sajtógrafikáknak és analítikus vázlatoknak készültek. Elgondolásom szerint a készülő rajz, két feladatot teljesített két egymástól eltérő időpontban. Egyik rövid időn belül sajtó megjelenést, ahol a nyomdai klissé-ductechnika magas példányszámot eredményezett. Másik egy sokkal későbbi időpontban nagyméretben olaj festményt, amikor már a pénzügyi eszközök új anyagok rendelkezésre álltak. Az elkészült SZABADKÉZI rajzok ciklusokban fogalmazódtak meg. A megjelenítés kínaitussal, tollal és ecsettel történt. Érdekességet a variációk a változó vastagságú vonalhálózatok hatásai az általuk közrefogott fekete formák formaritmusai adták. A művész kivitelező munkája során igen nehéz döntés helyzetben van. Egy gondolatnak a megjelenítése számtalan variációs lehetőséget vethet fel. E kombinációkat létre kell hozni, majd a végleges kivitelezést el kell dönteni, ezt gyakoroltam a variációkban. Rajzaim témacsoportokban készültek ezen belül 3 és 5 db-os rajzi egységekben: Visszacsatolásos vonalak mátrix formulában Tájszerkezetek Fénytengelyek - Könyvtengelyek Növényi motívumok Csigák kagylók Láng motívumok1979. Választási kis plakátok Ebben a ciklusban a rajzok a döntési készségem fejlesztésén túl alapjai voltak új táblaképek elkészítésének. Továbbá a kezem biológiai adottságának, a négyzetben történő kompozicióknak geometriai fejlesztéséhez. A vonallal körülhatárolt forma egységek sík térben történő kiegyensúlyozott elhelyezéséhez a térkitöltés átgondolt megfogalmazásához. Mindezek együtt segítették a koncentráló képességem javítását. Ebben a műfaji csoportban 203 db tusrajz készült, melyek közül a budapesti és vidéki lapok 103 db-ot közöltek az években. Nagy pédányszámban jelentek meg a régi Magyar Nemzetben, Magyar Hirlapban, Pestmegyei Hirlapban, Déldunántúli Naplóban, Kortás folyóiratban, Élet és Irodalban, Kelet Magyarországban, Vas Népében, Szabad Földben, Népszavában rajzaim. 14

14 2. SAJTÓGRAFIKÁK - ANALÍTIKUS VÁZLATOK - I VONAL SÜRÜSÖDÉSEK ÉS ELFORGATÁSOK Visszacsatolásos vonalak MÁTRIX formulában tollrajz, karton 10x10cm/db 15

15 SAJTÓGRAFIKÁK - ANALÍTIKUS VÁZLATOK - II LÁNG MOTÍVUMOK 32. Pantheon lángjai x15cm tus, tollrajz 31. Parányi láng x15cm tus, tollrajz 33. Zsanai robbanás x15cm tus, tollrajz 34. Rőzseláng x15cm tus, tollrajz 16

16 SAJTÓ GRAFIÁK - ANALÍTIKUS VÁZLATOK VÁLASZTÁSI KIS PLAKÁTOK 35. HAZAFIAS NÉPFRONT? x26cm szabadkézi tusrajz 36. FALU ÉS VÁROS DOLGOZÓI? x26cm tusrajz, karton 37. SZAKSZERVEZETEK? X26cm tusrajz, karton 17

17 3. MONÓTÍPIÁK A sorozat ELLENTÉTPÁRJA az es években készült tusrajzoknak. Ebben az időszakban olyan kifejezési módot kerestem, mely a régi tusrajzok forma ritmusával, vonal ritmusával és szerkesztettségével szemben egy lágyabb vonal vezetéssel egy játékosabb vonal hálózattal fejezi ki indulataimat. A fehér papír, mint negatív forma lehetőség fény elemként szerepelt az új kompozíciókban. A különböző vékony festék rétegeken átsugárzott az alapszín a fény fehér. A nedves festék lehetőséget teremtett a vonalak gyors kivitelezésére a kézi nyomást követően létrejövő számtalan jól látható vonal karakter létrehozására. A pozitív és a negatív vonalak sötét és világos lenyomatai egy időben két egymásra felelő tükörképet hoztak létre. A felülethatások érdekesek voltak. A festék szemcsék megtartották eredeti formájukat de a rétegvastagság növelésével egybekapcsolódó gömb formákat hoztak létre. Néhány oldószer csepp a felületet fellazította. A kivitelezés technikája: papír felületre gumi hengerrel linokolor nyomdafesték került, majd erre egy újabb papír felület ami lefedte. Erre a két felületre lehetett rajzolni ami átnyomódott a két vékony rétegen. A két lap szétválasztása után a berajzolt vonalak az öszszetapadásból eredő finom sejtelmes apró véletlenszerű kis pontokban jöttek létre. Nagyfokú felületi oldottságot eredményezett, melyben negativ vonalként jelentek meg a rajzolt elemek. Három szint használtam ulramarin sötét, permanent vörös, égetett umbra. A témák a színekhez igazodtak: Esti virágok, Nagy Hold, Izzó energia mező, Ablakvirág, Kagylópár ölelésben, Virág emlék c. munkák. Esti tájélmények fényei, növények, esti oldott árnyékú fa ágak az esti derengés sokat sejtető titkaival. A vörös szín forrósága a kozmikus energiát a kék szín belső lélektani csendet az aktiv nyugalomat jelentette. Gondolati tartalom: emberi vonatkozásban igen érdekes következtetést vontam le. A rajzi elemek a szabadkézi vonal közvetlenül szív ritmushoz kötött. A lélegzetvétel szaporasága megszakitja a vonal folytonosságát igy lélektani állapotot is jelez. Ezáltal a kompozíció dinamikusabbá vált. Munkáim között kis ékszerként örzöm a monotípiákat. Méretek egységesen 15x15cm, keretben törtfehér paszpartúba helyezve 40x50cm. Minden kiállításom érdekes darabjává váltak. Az alkotói ciklusban 45 db monotípia készült. Az alkotói ciklus újszerűségét a papírral feltépett véletlenszerű felülethatások és a POZI- TÍV ÉS NEGATIV vonalak egyidejűsége jelentette. Nem ismételtem újra az évek során e könnyed műfajt, hanem az ebből nyert tapasztalatokat, a látvány elemeket további táblakép festészeti munkáimban, majd murális munkáimnál a kézzel festett égetett kerámia fali képek kivitelezésénél hasznosítottam. Egy diagonális mátrix formulában foglaltam össze az eredményeket, igy összehasonlíthatóvá váltak a formai, colorisztikai, vonal változatok összefüggései az egyes rajzi kompozíciók különbözőségei és azonosságai. 18

18 3. MONOTÍPIÁK MŰFAJI CSOPORT DIAGONÁLIS MÁTRIX FORMULA 38. Vörös jel 39. Virág emlék 40. Kék karikák 41. Villódzás 42. Energia mező 43. Nagy Hold és fény 44. Kőrvirág 45. Estvirág 46. Kagyló ölelés Monotípiák alkotói ciklus x15cm/db linocolor nyomdafesték, papír 19

19 4. TÁBLAKÉPEK FESTMÉNYEK MŰFAJI CSOPORT A táblaképben, festmény műfajban összetettebb motívum rendszerrel fejezhettem ki a racionális és transzcendens gondolataim egységét. Ennek megjelenítéséhez kerestem a formai kifejezési módokat. Technikai kísérleteimet már az 1960-as években elkezdtem. Ilyen kisérletem volt a csöpögtetéses technika, a festék alá helyezett plasztikusságot növelő applikációk, homok bekeverések a festék anyagba a faktúra kifejezésére. Következtetésem fentiek alapján az volt, hogy az anyagszerűség az alap anyag technikai eleme a művészi munkának, de ha csak az érdekes anyag érdekes megjelenítése a cél akkor ez csupár vázlat, ötlet. Egy más képi minőség és más műfaj. Az egyéni gondolatokat a TARTALOM hordozza, mint korszerű információ ennek ábrázolása a megjelenítési mód, mely igen egyéni. A sokat emlegetett stylus kategória a műtárgy könnyen felismerhető általános külső forma jellege, ehhez esztétikai érték nem kapcsolódik. Egy kép művészi értéke több elemből tevődik össze ilyen elem: a művész pszichológiai karaktere gondolkozás módja, folyamatos munkakészsége, állóképessége, anyagismertete, esztétikai felkészültsége, ítélőképessége, melyek ötvöződései adják az alapot. A kvalitást a hosszú évek alatt elkészült műtárgyak gondolati tartalma, szakmai minősége, egymásra épülése adja. Munkáim konstruktív képi szerkezetének kialakításánál igyekeztem felhasználni egyetemi tanulmányaimat: a felsőfokú matematikát, analítikus geometriát, rendszerszervezést. Figyelembe vetem az anatómiát az élő embert. A tartalom megfogalmazásánál a társadalomtudományokat: filozófiát, etikát, filozófiai antropológiát, művészetpszichológiát, a magyar kultúra történetet, népművészetet, színdinamikát. Ezek már érett ismereteim voltak az útjelzőim. A munkák gondolati kiinduló pontjai pedig mindig kérdés feltevések voltak önmagamnak, melyekre a választ képekben fogalmaztam meg. Lépésről lépésre haladtam gondolataim és érzelmeim szerint. A képekben jelzett alkotói lépcsőfokok a körülöttem zajló makró és mikró világ egy-egy szeletének újra megismerését jelentették. Alkotói ciklusokban dolgoztam, visszacsatolásos önszabályozó rendszerben. Nem másoltam előző képeimet, hanem megtartva egyes elemeket egy szoros kapcsolatban az előzővel kezdtem új ciklust, új műfajt. Munkáimban az állandóságot a képi szerkezet adta a tengelyek és a függőleges metszetek értelmezései és megjelenítései, a levezetések a formák ellentétes dinamikus irányai, változatosságot a színek, a térhálót a vonalak. Az alap elemekkel megfogalmaztam a MŰVÉSZI KOMPOZÍCIÓT. Azt jelenti, hogy a képi elemek egy időben egy műtárgyban egy kijelölt felismerhető helyen formai - colorisztikai - vonal rendszerben ellentét párjukkal együtt vannak megjelenítve. A MŰVÉSZI EGYSÉG pedig azt, hogy a kép forma elemeinek ellentétes irányai kitöltik a képmezőt és jól felismerhetők a forma irányok. E két fogalom alaptörvénye a kvalitásnak, művészi munkának évszázadok óta. Munkáim hazai és külföldi Múzeumokban gyűjteményekben: Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Nemzeti Múzeum, Modern Magyar Képtár Pécs, Ferenczy Múzeum és Képtár Szentendre, Hadtörténeti Múzeum, Közlekedési Múzeum, Esztergomi Keresztény Múzeum, Museo de Los Angeles Spanyolország, Nádasdy Ferend Múzeum Sárvár, Museo du Petit Format Belgique, Slovenské Banské Múzeum Banska Stiavnica Selmecbánya Szlovákia, Intercisa Múzeum Dunaújváros, János Pannonius Múzeum Szombathelyi Képtár, L Hotel de Ville Collection ( Városház Gyüjtemény ) Cannes, France gyűjteményében van. 20

20 TÁBLAKÉPEK, FESTMÉNYEK FEJEZET - I TŐL Folyamatos alkotói tevékenységről július 15-től folyamatos munkanaplót vezettem pontos adatokkal, címekkel, méretekkel, időpontokkal, melyeket folyamatosan frissitettem naprakészen. Ez alap volt arra, hogy önmagam munkavégzését ellenőrizni tudjam. A pontos adatokat a Kortás Magyar Képzőművészeti Lexikon Szerkesztőségének átadtam 1998-ban, ahol 2.kötetben szócikként megjelent. A Magyar Üvegművészeti Lexikon Szerkesztősége 2005-ben kért adatot és fotót, ahol szintén megjelent rövid szócikk. Három kötetben DOKUMENTÁCIÓ-I-II-III. címmel 2005-ben összefoglalót készítettem számitógépen teljes művészi tevékenységemről Bibliógráfiával, Műtárgylistával és 153 db reprodukcióval, ez az alapja a jelenlegi könyvnek. A táblaképek, a legnagyobb alkotói ciklus fejezetei: Növények, levelek, bimbók Csigák, kagylók Láng motívumok Struktúra Faktúra szürkében Az Emberről Fekete és Fehér Penge faktúrák A Társadalom Emberi érzelmek Kézzel festett kerámia kompozíciók Szubsztanciák Dekoratív arany képek A Természet Szabadság Szimbólumok Üvegzöld képek Test és Lélek 1995-l996. Férfi és Nő viszonya, torzók Történelem Egyetemes Hitvilág Ősi jeképek századforduló Ősi jelképek ezredforduló Egyetemes jelképek és kártya szimbólumok Paris után - A Test Szerkezete Konkluziók Fekete - fekete Nemzetközi pályázatok Folytattam a dokumentumok frissítését és feldolgozását új számitógép programmal: Új könyv ÉLETMŰ MŰFAJONKÉNT számítógépen Ed:Mt Dokumentáció I-II-III. újra számítógépen W-ben Ed:Mt Új könyv írás, scennelés, grafikai munkák Q-ban Ed:2012. A színes reprodukciókat tartalmazó dokumentumok könyvalakban készültek és abban az évben megvalósult egyéni kiállítások nagy dokumentációjával együtt archiválásra kerültek a Ferenczy Múzeum Szentendre, Magyar Nemzeti Galéria és a MTA. Művészettörténeti Kutatócsoport Adattárában 2011-ben. 21

21 NÖVÉNYEK LEVELEK BIMBÓK ALKOTÓI CIKLUS A természet a növények, a táj formái ősi időktől genetikailag rögzített tudati elme minden embernek, melyek az esti nyugvóhely keresés ősi ösztöneihez kapcsolódtak, hasonlóan a minta felismerő képességhez. E kettő együtt volt az alapja a vizuálitás fejlődésének. A táj az ég, föld, dombok, hegyek, fák, virágok, állatok egyes egyedei évezredek során kiemelt jelentőséget kaptak és jelképekké, szimbólumokká váltak. Összekötötték és együtt jelenítették meg az anyagi és szellemi fogalmi vonatkozásokat. Ismert a totem növények fogalma, ahol a virág szirmainak száma a közösség számrendszerének alapjává vált. A ciklusban kiemeltem felnagyítással a kis növények szirom karakterének légiességét. A levelek formáival emberi gesztusokat jeleztem. Az alkotói ciklusok mindig egységes méretben készültek. 47. Téli rózsa 60x80cm olaj, farost 48. Halvány kikerics x80cm olaj, farost 49. Kőtörő fű 1979, 60x80 olaj, farost 22

22 CSIGÁK, KAGYLÓK, KÖVÜLETEK CIKLUS A kagylóknak, csigáknak formai érdekessége, belső szerkezetének matematikailag is értelmezhető arányai, a kagyló sebének gyöngy formája ismert esztétikai érték. Néprajz kutatókkal tanulmány úton jártam Mongóliában. A textilre és fára festett templomi képeken a csigákat hármas kis egységekben ábrázolták, mint a helyes felé fordulás szimbólumát. Ebben az értelemben és gondolattal kezdtam el a munkát. Új elgondolásom szerint teltebb tónusokat használtam. A csigák anyagszerűségét jobban kiemeltem, teltebb színekkel jelenítettem meg a hátteret a világos formák kiemelésére. A képi teret felülnézeti ábrázolásban szerkesztettem, a formákat centrálisan helyeztem el. A képekben egyes, kettes, hármas formaegységekbe rendeztem a kompozíciót. 50. Érintkezés 1979, 60x60cm olaj,farost 51. Elszürkülés 1979, 60x60cm olaj,farost 52. Kagyló sebesülés 1979, 60x60cm olaj, farost 53. Összetartozás 1979, 60x60cm olaj,farost 23

23 LÁNG MOTÍVUMOK ALKOTÓI CIKLUS A tűz, a láng ősi rituálék elválaszthatatlan jelképe. Mai korunkban is a szellem világosságát jelenti. A gyertya gyújtás szokássá nemesedett. Kisebb ünnepeknek is tárgyi eszközévé vált. A kora bronzkori alföldi Körösmenti Kerámia Kultúra égetett nagy kerámia edényein látható volt az egymás kezét fogó pálcika emberek egyszerű ábrái. Ezek felidézték az ősi esti tűznézés szertartásait. Tanulmányúton tapasztaltam, hogy Ázsiában az állattenyésztésből élő emberek jelenleg is az esti tűznézést és teaivást szertartásszerűen gyakorolták. A TŰZBE NÉZÉS az esti fények gondolatokat és megnyugvás érzését kelthették az emberekben. A sorozat többi képei élményeimből születtek. a Sztalingyertyák c. a világháborút, a Könyv égetés 56-ot, a Pantheon lángjai az elhunyt hősőket, a Zsanai tűz az ipari katasztrófát, a Rőzseláng a sivatagi emlékeket idézte. Új elemek a nagy méret a formaelemek geometriája a felület vastagon, rusztikusan kialakított érdes plasztikussága. 54. Mongol láng szimbólumok x100cm olaj, farost 55. Zsanai robbanás lángja x100cm olaj, farost 56. Sivatagi tűz x100cm olaj, farost 24

24 STRUKTÚRÁK - FAKTÚRÁK Az achát kőzetek metszetein látható vonal rajzolatokat a természet alakitja. Ezek a földben lévő fém oxidoktól színes érdekes kőrajzolatok a sorozat gondolati elindítói. Az érdekes vonalak felszínre hozták bennem a matematikából ismert nevezetes görbék tartalmi vonatkozásait. A sorozat képeiben különböző irányú ívek, mozgások, absztrakt függvénygörbék és az analítikus geometria arány összefüggései is megjelentek. Értelmezhetők mintha egy képzeletbeli tengelyhez közelítenének, de azt soha sem érik el. Ezek az aszimptóták, végérintők olyan fogalmi meghatározást is jelentettek, mellyel egy állandó nyitottság és egy közelitő törekvés is kifejezhető volt. A vonalat geometrikus jellé alakítottam és absztrakt értelmével tartalmával együtt képpé formáltam. Új a felület megmunkálása a fegyelmezett szabad ecset pászták formává igazítása, lágy hajlítása, mint gesztus érték. A festék felvitel vékonyan történt és a benne lévő vonal hálózatok mozgást eredményeztek. 57.Cotanges x60cm oalj, farost 58. Lineáris végtelen x60cm olaj, farost 59. Metszés pontok x60cm olaj, farost 25

25 AZ EMBERRŐL Az emberi élet - elmúlás foglalkoztatott. Régi temetőket látogattam, ahol a fejfákon ősi faragásokat találtam. Ember formájú szobrok voltak. Ezek az időrágta formák és stilizált díszítő motívumok a jelentés tartalomra irányitották a figyelmemet. Férfi és Nő éltek együtt... olvasható a sírfelíraton. Életük tartalma, mint az emberi élet általában küzdelmek láncolata. Együtt élünk élettársunkal, de KÜZDELMEINKET EGYEDÜL VIVJUK környezetünkkel és elsősorban önmagunkkal, viharokat keltve magunk körül, Ezekben a harcokban válik egyéniségünk edzetté. A kép kivitelezésénél újdonság a két tipusú felület megmunkálás. Egyik a légies háttér finom felülete az aszimptótikus formáival. Másik a kopjafák kemény plasztikus megformálása. 60. Emberpár ( Bartók Concerto ) x100cm olaj, farost 26

26 AZ EMBERRŐL-II Az élet a társadalom átalakulási folyamata a II.Világháború alatt és után igen megváltozott. A történelem csak vázlatosan nagyobb eseményekkel kapcsolatban tárta fel az áldozatokat. A családok megrokkant férfi tagjai, az elszegényesedés együtt járt lélektani bizonytalanságuk növekedésével. Könnyű áldozatává váltak erőszakos cselekedeteknek, tradicióik családi hagyományaik elpusztításának. Akik életben maradtak, bátrak voltak és mertek ezekben a viharokban is megőrizték emberi magatartásukat. A képben a virág az emberi érzékenységet a sötétszürke háttér a történelmi eseményeket szimbólizálta. A virág könnyed formái a feldarabolódott föld hamú szürke színeivel képez ellentétpárt, komplex egységet. Megfogalmaztam honnan indultam el. A képcím két változatban is szerepelt Földön a virág és Viharvirág címen. A ciklusban 5 db nagyméretűfestmény készült. 61. Viharban a virág x120cm olaj, farost 27

27 FEKETE - FEHÉRBEN ALKOTÓI CIKLUS A fekete és fehér szín tónus értékei a különböző színek látszatát kelthetik, ha a szellemi koncentráció elég erős. Kapcsolódik hozzá még az értékelő készség, tárgyi elemek színeinek felidézése a látottakhoz társítása. A kagylók, kavicsok, növényi elemek mindennapi környezetemet jelentették. Felidézték a budapesti Duna szakasz alsó rakpartjára kotró hajók által kipúpozott sóder hegyeket, melyekben a szép színű és formájú kavicsokat és kagyló töredékeket gyüjtöttem az 1950-es években. Tengeri kagylók az 1980-as években kerültek gyüjteményembe. Egyes képeknél a tartalomhoz igazodva a valódi tárgyat applikációként beragasztottam. A képek újdonsága volt a penge technika a festék felviteléhez és a kisebb kör alakzatokhoz a tubus nyílásának rajzoló eszközként használata. Csak fekete festéket használtam. A fehér színt a fekete festék kihagyásával valósítottam meg. A felülnézeti perspektíva érdekessége a változatosságot eredményezte. 62, Természeti motívum x60cm olaj, farost 63. Levél pocsolyában x60cm olaj, farost 64. Hüvely kagylók x60cm olaj, farost 28

28 FAKTÚRÁK SZÍNESBEN Új feladat volt az érzelmileg telt expresszív színek faktúra elemként használata. A kék szín a szellemi aktívitást, a piros szín az életerőt, energia mezőt, a barna szín földhöz kapcsolható tárgyak színeit, fogalmait jelentette. A színeknek külön lélektani erőt tulajdonítottam, hatása szoros kapcsolatban van a készülő kép méretével. Sík felületre gondolva a négyzetméterrel, valamint a környező tér nagysággal, reflex szín hatásokkal. A szin keverés önálló igen fontos rész eleme a művészetnek. A színek kikeverése, egymáshoz idomuló árnyalatai a hideg és meleg színek kapcsolatai és tiszta nem maszatos felvitele a művészi kvalitás egyik jelzője. Két felület alakítást kisérleteztem ki, egyik a rétegvastagság növelése, másik a festékanyag csökkentése. Mindkettőt a tartalom határozta meg. A formák felületei, élei ezzel a technikával tagoltabbak, kevésbé merevek lettek. 65. Töredékek x80cm olaj, vászon 66. Robbanás kékben x60cm olaj, farost 67. Tüzes küllök x60cm olaj, farost 29

29 A TÁRSADALOM ALKOTÓI CIKLUS Az alkotó munka alapja a szemlélődés, a megfigyelés. A körülöttem zajló tágabb értelemben vett valóságot figyeltem. Értelmeztem a külföldi híreket láttam a változásokat a világpolitikai eseményeket. A társadalmi változások rejtettebb eseményeire figyeltem. Képbe sűrítettem gondolataimat és igyekeztem felhívni a figyelmet a háborús készülődésekre. A politika és a gazdaság szerkezetében jelentkező ellentéteket már láttam és látom most is. A veszélyt a képmezőbe egy éles fekete-fehér bemetszéssel jeleztem. Káposzta és lepkéje c. kép a kirágott elfogyasztott káposzta levél, a tartalékait felélő társadalmat szimbólizálja. (1981.!) Az Álarc c. a közéletben lévőket az egyéni sorsok összefüggését mutatja. A Riasztó jelek c. a háborús készülődés veszélyeit tömöríti kompozícióba. A pávaszem, ragadozó madárszem, és a repülőre festett felségjel hármas egységben a riasztást jelenti. Az Élet ÉS Irodalom c. az élet elhamvad a művészet megőrzi a gondolatokat emberi értékeket. Új a felülethatások kombinálása a formákat elválasztó fehér fényvonal alkalmazása és a fekete-fehér bemetszés bátorsága. 68. Riasztó jelek x80cm olaj, vászon 69. Káposzta és lepkéje x80cm olaj, vászon 70. Álarcok x80cm olaj, vászon 30

30 EMBERI ÉRZELMEK ALKOTÓI CIKLUS A valóság számtalan érzelmi elemet is tartalmaz. A stressz hatások egészség romboló tényezők. Zsigerekig hatnak az emberben. E gondolattal készítettem a Szarvas zsigerek, Vergődés, Vízarcú lány, Női madárijesztő, Nosztalgikus nő, Asszonysors, Daru kiáltás, Száguldás című munkákat. Az elkészült sorozat telt expresszív színnel készült. A bíbor szín az alizarin-krapplak ritkán használt olajfesték szín a világos zöldhöz kapcsolódva jelentett új színpárt. A formák kivitelezését rejtettebben helyeztem el a kompozíciókban. A körformákat tárgyakban formáltam meg. A képzőművészet a maga vizuális eszközeivel a képek tartalmi sugárzásával a látás biológiai hatása útján számtalan nyugtató momentumot tudott évszázadók óta tovább adni az embereknek. A sorozat képeivel az érzelmek sokféleségére, életünket befolyásoló szerepére hívtam fel a figyelmet. 71. Régi emlék x80 cm olaj, vászon 72. Szarvas zsigerek x60cm olaj, vászon 73. Érzelmek hajója x60cm olaj, vászon 31

31 5. KÉZZEL FESTETT ÉGETETT KERÁMIA KÉPEK ben az akkor legmodernebb Alföldi Porcelángyárba Hódmezővásárhelyre egyéni kiállításra hívtak meg. Akkor már ismert volt előttem a budapesti iskola építési program és a tervező építészek előírása, hogy a murális képzőművészeti munkát csak mosható, magas dörzsállóságú dekoraív anyagból lehet elkészíteni. Ennek egyedinek és a vázpanel építési rendszerben kivitelezhetőnek kellett lenni. Kutató munkát írtak elő és a kisérletek eredményét kiállításon kellett bemutatni. Itt a gyárban az alapanyagok porcelán, majolika, samott, fajansz, kőagyaglap fagyálló, fali burkoló anyag - mindegyik más-más megmunkálási mód és különböző esztétikai minőség - rendelkezésre álltak. TERVEZÉS:1983.januárban kezdtem el a kísérleteket a különböző anyagok mintáinak elkészítésével. Első kutatómunka a városi Múzeumban a tárgyi régészeti és néprajzi anyagmegismerése a díszítő motívumok és a mázanyagok színeinek tanulmányozása volt. Második a gyár őt gyár egységének mindegyikében külön-külön megismerni az alapanyag gyártást, máz felvitel technikáját, égetési módokat. Minta darabokat készítettem kézi festéssel kőagyag lapon, szorópisztollyal porcelánon, kézi merítéssel engobbal majolika alapon és kézi döngölt alapformán samott anyagon. Szita grafikával felületi dekorációkat is készítettem. A különböző mázanyagok megismerése jelentette a legérdekesebb munkafázist. A kerámia máz nagy sürűségű nehéz fajsúlyú anyag minden színárnyalata égetés előtt egységesen SZÜRKE. Szinfejlesztő munkát kezdtem el, hogy a tervezett nagyméretű kompozíciómhoz a kívánt szín árnyalatokat elérjem. Több mázanyagot próbáltam ki, melyből minta égetést végeztem. Végső eredményként a kézi festéssel ECSETTEL felvihető mázanyagot és kőagyag lapot a gyár félkész termékét választottam. KIVITELEZÉS: egyéni kézzel festett technika. Elkészítéséhez a hátoldalon beszámozott lapokat fatáblára helyeztem. Máz anyagokat magam kevertem kézi erővel hosszú kesztyűben, majd színenként kis füles edénykékbe tettem kézbe fogtam és a kirakott lapok fölé mélyen behajolva biztos kézzel, feszes lábbal és derékkal részletekben felvittem. Kis száradás után a lapokat egyenként kézbe vettem gumi lehúzóval körbe töröltem és fésűs tokokba rendeztem kb db elemet. A napi megfestett lapokat kemencéhez vittem és az automatikusan mozgó kocsi felső tűzállásába kis lépcső állványra fellépve felhelyeztem 170cm magasra 960 C fokon égettem. Kora reggelre a kiégett lapokat a studióban átnéztem és dobozba rendeztem. Az első darabok 1 elemű munkák voltak, majd 4 elemű, 9 elemű kompozíciók készültek A kisérleti munkák és a részletek anyagából rendeztem azt a kiállítást, melyet az építészeknek és a beruházást végző intézménynek jegyzőkönyv felvétele mellett bemutattam. Ennek alapján pályáztam további munkákra. A kiállítási minta képeket később a III., Szérüskert utcai Általános Iskolának és a IV.,Babits Mihály Gimnáziumnak ajándékoztam. Az első nagy murális munka kerámia kompozíció a XIII., Vizafogói Általános Iskolába készült gondos rajzi tervezés és zsüri szakvélemény alapján. A további murális munkákat a 7.fejezet tartalmazza. GONDOLATI CÉL megvalósult. A gyerekek az iskolában megismerkedtek az anyagokkal, megtapintották a kerámia anyagot és az érdekes színeket. A tanárok konkrét műtárgy alapján oktatási programot tudtak készíteni és tanítani. A másik cél volt az anyagba rejtett ősi üzenetek átadása, mely erőt és a küzdeni tudás képességét jelentette. Ferenczy Múzeumban Szentendrén a Válogatás az életműből cimű kiállítás kerámia képeit a Hódmezővásárhelyi Múzeum gyüjteményébe vette. 32

32 KÉZZEL FESTETT ÉS ÉGETETT KERÁMI MUNKÁK ÚJ FELÜLETI MÁZ KISÉRLETEK Malachit rózsa 75. Kozmikus tér 76. Fél kagyló 77. Klorofil moszatka 78. Arany kavicsok 79. Csiga töredék 80. Hold gyürű 81. Jupiter színkép 82. Fény részecskék Arany kavics és Zöld moszat anyag minták Hmv. elemenként 15x15cm kőagyaglap égetett máz 33

33 KERÁMIA KISKÉPEK A máz kisérletekkel egyidőben a formák méretének növelését is elkészítettem. Az első nagy kompozícióban a kis és nagyobb formák aránya volt az egyik legnehezebb feladatom. A formák érdekességénél különleges úgynevezett mázba süllyedő olasz máz anyagot használtam, mely vastagabb rücskös felületté alakult az égetés során a magasabb szilicium tartalom miatt. A sötétbarna földbarna szint a Sárarany kavicsok c. kis képben próbáltam ki. A felület kialakításánál a Vizafogó c. kerámia munka témájára gondoltam és a tenger és folyó világának könnyűségét is megformáltam a Fény elemek c. képben A kivitelezési munka közben gyárlátogatáson járt személyesen Rosenthal Úr, aki a németországi gyár új studióját nyitotta meg a Kossuth Lajos utcában, megtekintve munkáimat önálló kiállításra hívott meg. Igy ezzel a feladattal bővült tevékenységem. 83. Kagyló és göröngy motívumok x45cm kőagyaglap, égetett máz 84. Csigák alakzatai x30cm kőagyaglap, égetett máz 34

34 KERÁMIA KÖZÉPMÉRETŰ KÉPEK Tovább dolgoztam, mostmár bővűlő feladatokkal. Motívumaim a hódmezővásárhelyi kapuk íves formái, a Tisza parti ártér természeti adottságai, melyek számomra egészen új színeket és új formákat jelentettek. Több munka készült kisebb méretben. Gondoltam a kiállítási megnyitóra, melyet az Amfora Vállalat igen magas szinvonalon kezdett szervezni. A jövőbeli vásárlók lakás körülményeit is figyelembe vettem, kis képek nagyobb számmal szerepeltek a képek között. Közel 110 db kerámia kép készült és négy darab 220x240cm dekoratív kerámia kompozíció, melyek intézményekbe kerültek. Az elkészítés feladatai erős fizikai igénybevételt jelentettek, kellemetlen volt a magas gyári hőfok és az állandóan szitáló kerámia por. A napi kiégett kerámia jó minősége jelentette a biztatást. 88. Fénylő szemöldök fa x30cm kőagyaglap, égetett máz 86. Fény elemek ellentétpárban x30cm kőagyaglap, égetett máz 87. Szürke csőformák x30cm kőagyaglap, égetett máz 35

35 SZUBSZTANCIÁK A ciklus megkezdése előtt fejeztem be öt nehéz év után szilikát és kerámia anyagokból készített murális munkáimat. A nehéz több típusú kézműves feladatokat egyéni kivitelezéssel oldottam meg. Gyárakban kemencék mellett dolgoztam. A munkák elnehezítették a kezem és az újjaim mozgása is merevvé változott. Azt hittem, hogy már nem tudok finom rajzolatokat és légies ecset vonásokat végezni. A nő alak tanulmányképpel ezt az ecset kezelést és finom festék felvitelt próbáltam újra. A szubsztancia szó azokat a gondolatokat foglalja össze ami minden dologban, jelenségben a változások közben is állandó belső lényeg és alapelv. Akár lelki szubsztanciára akár anyagi szubsztanciára gondoltunk. Az volt a feladatom, hogy a festészet eszközeivel felhívjam a figyelmet az emberek belső értékeire. 91. Tanulmánykép x60cm olaj, vászon 92. Szölő levél férfi szimbólum x60cm olaj, vászon aranypigment 93. Levél aranyban x60cm olaj, vászon aranypigment 36

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK I. FELADATLAP Művészettörténet Teszt jellegű, rövid feladatok 30 pont 1. Az alábbi fotókon ókori egyiptomi műemlékeket, alkotásokat

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

akril, pasztel, homok, vászon

akril, pasztel, homok, vászon portfolio2016 a r t i s t i. h u Vak Bottyán 14. akril, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2014 POSZT 2008 - Festők versenye II. díj Lorena olaj, pasztel, homok, vászon 100x100 cm 2008 EZÜSTGERELY 2016

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

MAROSI ILONA ÉPITÉSZETI, BELSŐÉPITÉSZETI TÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK 1978-2009

MAROSI ILONA ÉPITÉSZETI, BELSŐÉPITÉSZETI TÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK 1978-2009 MAROSI ILONA ÉPITÉSZETI, BELSŐÉPITÉSZETI TÉRHEZ KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK 1978-2009 MAROSI- art Marosi Ilona képzőművész www.marosi-ilona.com Budapest, 1023 Daru utca 2/c. Tel: ( 36-1 ) 335 05 36 email: ilonam@upcmail.hu

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307

ARTÉZI GALÉRIA GALÉRIA. Lonovics László festőművész. E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 RÉTEGEK LONOVICS LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA 2015. szeptember 12 október 6. Artézi Galéria, Budapest Lonovics László festőművész E mail: lono@t-online.hu Mobil: 06 30 548 6307 Kiállítás címe: RÉTEGEK

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ. Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként

RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ. Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként RESTAURÁLÁSI DOKUMENTÁCIÓ Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas nemesi testőrként 2014-2015 A restaurálandó tárgy Ismeretlen festő: Okolicsányi Farkas Nemesi testőrként Leltári száma: 60.171. Tulajdonos,

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

TEMATIKA SZÍNES KÉPALAKÍTÁS I.

TEMATIKA SZÍNES KÉPALAKÍTÁS I. TEMATIKA SZÍNES KÉPALAKÍTÁS I. KAB 1023 (anyag- és eszközismeret) Nyíregyháza, 2016-09-04 Lukács Gábor főiskolai docens Tantárgy neve Színes képalakítás I. (anyag- és eszközismeret) Tantárgy kódja KAB

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és

Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és Vizuális kultúra 1. évfolyam, első félév : A közvetlen környezet megfigyelése és 1.évfolyam, év vége : A közvetlen környezet megfigyelése és Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok,

Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok, Budapesti POK - Őszi Pedagógiai Napok, 2016. 10. 15. Előadás/Óravázlat Készítette: Dr. Géczi-Laskai Judit Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, ELTE-TÓK Vizuális nevelés Tanszék laskai.judit@chello.hu

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja

Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja Hincz Gyula Erdélyi táj című festményének restaurálási dokumentációja 2011 Készítette: Csűrös Orsolya és Zsiros Ágnes festő-restaurátorok A festmény adatai: Szerző: Hincz Gyula A mű címe: Erdélyi táj Mérete:

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik:

KOMMUNIKÁCIÓ 2013.09.27. NEM VERBÁLIS. Karl Erik Rosengren (Lund) : Az építészeti kommunikáció a tervezéssel kezdődik: Az építészet szerepe a vizuális kommunikáció fejlődésében 2. VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ VESZPRÉMI PANNON EGYETEM 2013 ŐSZI SZEMESZTER NEM VERBÁLIS VIZUÁLIS Karl Erik Rosengren (Lund) : a nem verbális kommunikáció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz

Megvalósítók létszáma, képesítésük. A magyar-, és ezen belül Somogy megye népművészetének megismerése 2.A.1. Elméleti szakasz 1 célja, Elméleti Szeptember Magyar népművészet, Somogy megye népművészetének jellemzése (népi tárgykultúra és hagyományok megismerése) Előadó muzeológus Oktatói előadás 1-2. alom Magyarország és Somogy

Részletesebben

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül.

Óratervezet. Megfigyeltük a fák és az emberek élete közötti hasonlóságot a Biblia képes beszédein keresztül. Óratervezet Az izraeli Yad Vashem Intézet és a budapesti Holokauszt Emlékközpont 2013-ban meghirdetett egy pályázatot, amelynek címe: A holokauszt a művészetek nyelvén. Az alsótagozatos diákok egy csoportjával

Részletesebben

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól

Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ ) foglalkozásairól Beszámoló a Télen fűt, nyáron hűt - a nemezelés művészete (NTP- MKÖ-15-0204) foglalkozásairól Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Darányi Éva foglalkozásvezető 2015 decemberében

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt:

3. Színkontrasztok. A hét színkontraszt: 3. Színkontrasztok Kontraszt: a színek különbözőségét használjuk ki, ez lesz a színhatás alapja, a kép annál feszültebb, minél nagyobb az egyes színek hatása közötti különbség A hét színkontraszt: 1. Magában

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Technika óravázlat. Domináns didaktikai feladat: előzetes ismeretek feltárása; alkalmazás

Technika óravázlat. Domináns didaktikai feladat: előzetes ismeretek feltárása; alkalmazás Készítette: Dr. Géczi-Laskai Judit Tanító: Szűcs Borbála Évfolyam: 3. Ideje: 2014. november Témakör: Az emberi tevékenységek környezete : tárgyi kultúra, technológiák Tartalom: Csuhémadár Domináns didaktikai

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

KÁNTOR LAJOS Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi és a Múzsa Galériában május június 10.

KÁNTOR LAJOS Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi és a Múzsa Galériában május június 10. KÁNTOR LAJOS KÁNTOR LAJOS Munkácsy-díjas festômûvész kiállítása a Körmendi és a Múzsa Galériában 2007. május 24. 2007. június 10. A kiállítást rendezi és megnyitja: SZEPES HÉDI mûvészettörténész A kiállított

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Vallomások, gondolatok

Vallomások, gondolatok Vallomások, gondolatok Elhangzott a Szervátiusz Jenő díj átadása alkalmából 2014. 11. 19-én Tudattal és lélekkel megáldott emberi sorsunk ég és föld közé feszül. A bennünket körülvevő csodálatos kinti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ MÚZEUMI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A beszámoló elérési útvonala: http://www.hermuz.hu/hom/images/palyazatok/palyazati_beszamolok/2016/nka_muzpedprogr/muzpedprog_hatranyos_szakmai_beszamolo.pdf Herman Ottó Múzeum H 3529 Miskolc, Görgey Artúr

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG

KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZ Ő M Ű VÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 2 FESTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁG 3 CÉLOK, FELADATOK: A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: azokat az anyagokat és eljárásokat,

Részletesebben

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető A művészeti munkaközösség éves munkaterve Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck 2015./2016. Tanév Munkaközösség vezető A festészet tudománya a ponttal kezdődik, majd a vonal következik.

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló Közösségi SzínTér 1 Pályázatunk célkitűzése Egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a pályázatban részt vevő tehetséges fiatalok tanulják meg szakmunkásként is alkalmazni azokat az eljárásokat

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

GERLE MARGIT KERÁMIKUSMŰVÉSZ

GERLE MARGIT KERÁMIKUSMŰVÉSZ GERLE MARGIT KERÁMIKUSMŰVÉSZ PAPÍR, AGYAG PAPÍRAGYAG DLA TÉZISEK 2005 PAPÍR, AGYAG - PAPÍRAGYAG Kerámia és papír együttes anyaghasználata B I O M O R P H Az Iparművészeti Főiskolán folytatott tanulmányaim

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam Az osztályozó vizsga feladatai és témái. (A törzsanyag pirossal jelölve!) Szóbeli! Tanmenet Rajz és Vizuális kultúra 11.-12. évfolyam Tankönyv: 11.évfolyam,-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor )

Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) Képzõ- és iparmûvészet Tantárgy Végzettség, szakképzettség Vizuális alapismeretek (pl: festõ, szobrász, képgrafikus, restaurátor ) (pl: építész, formatervezõ, textiltervezõ, szilikátipari tervezõ, vizuális

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 32/2. Czene Béla (1911-1999) Tudós ünneplõben,

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BENKŐ CSILLA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

München Munkanapló

München Munkanapló 2015. 02. 05. 02. 26. München Munkanapló 02.05. Indulás 7:15-kor Érkezés Münchenbe 14:30-ra A müncheni diákok és Gregor Hanke vártak minket a pályaudvaron. Elkísértek minket a szállásunkra, majd este együtt

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház logó és arculat terv pályázat

Magyarországi Evangélikus Egyház logó és arculat terv pályázat logó és arculat terv pályázat Budapest 2009 1064 Budapest, Izabella u. 69. fsz. 2. Telefon: 06 1 332 3261 e-mail: civertan@civertan.hu www.civertan.hu A pályázati anyagban szereplô információk, tervek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében)

Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Cseh Gábor festőművész kiállítása a fővárosban (a TIT Stúdió Egyesület és a Pannon Palatinus József Nádor közhasznú alapítvány rendezésében) Szekszárd régi utcáit, a már alig létező pincesorokat, ill.

Részletesebben

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály

7.-8. évfolyam fejlesztési feladatok és óraszámok VIZUÁLIS KULTÚRA Heti 1 óra Tematikai egység. Javasolt óraszám 7. osztály Tematikai egység Kifejezés, képzőművészet Valóság és képzelete Kifejezés, képzőművészet Stílus és mozgás Vizuális kommunikáció Időbeli és térbeli változások Vizuális kommunikáció Jelértelmezés, jelalkotás

Részletesebben

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás NTP-KKI-B-15 A köznevelés és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás Tudomány és művészetek tehetséggondozó

Részletesebben